Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard København V. Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73"

Transkript

1 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard København V Telefon Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk viden i forbindelse med, at du overvejer at købe en bolig i De Grå Stokke i Haregade, Gernersgade, Rævegade, Sankt Pauls Gade eller Olfert Fischers Gade, som er en af Danmarks få fredede bygninger. Bebyggelsen blev fredet i 2006, idet dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier er helt unik og på fornemste vis repræsentere et særligt tidspunkt i Danmarkshistorien. I Kulturstyrelsens folder Når bygningen er fredet kan du læse mere om, hvad det har af betydning, at eje en fredet bygning. - Når bygningen er fredet : opdelt/bygninger/naarbygnigenerfredet/vejledning.pdf De bærende fredningsværdier De bærende fredningsværdier er et udtryk, der bruges for de dele, som er særlig vigtige i lige netop dette fredede hus. Fredningsværdierne er som regel det, der ligger til grund for, hvorfor bygningen blev fredet og er ofte en kombination af arkitektoniske og kulturhistoriske elementer. I det følgende afsnit kan du læse om de bærende fredningsværdier, som gør sig gældende for De Grå Stokke. De Grå stokke eller De Nye Stokke i Nyboder er tegnet af Holmens bygningsinspektør Olaf Schmidth og blev opført i Olaf Schmidth er bl.a. kendt for sit engagement for at skabe ideelle arbejderboliger, hvilket De Grå Stokke er et fint eksempel på. Stokkene blev opført som boliger for flådens personel med både høj og lav status og har fungeret som sådan indtil nu. De Grå Stokke er et fornemt eksempel på blankmursarkitekturen fra sidste halvdel af 1800-tallet. Bygningerne, som er tilpasset områdets øvrige bebyggelse i højde og struktur, fremtræder i dag overvejende intakte i deres facadeudtryk. De bærende fredningsværdier knytter sig især til de oprindelige vinduer, skodder og døre, de sorte skiffertage og de markante skorstene. Lejlighedernes planløsninger er også yderst velbevaret med gennemgående forstuegang fra gade til gård, hvoromkring de små lejligheder ligger. Lejlighederne består af 2 små værelser og et køkken, som traditionelt er placeret mod gården. De bærende fredningsværdier knytter sig til planløsningen, som er et stærkt arkitektonisk træk i bygningen samtidig med, at rummenes størrelse og struktur fortæller om soldaterfamiliernes levevilkår i 1800-tallet. Tilladelse til byggearbejder Der må ikke udføres byggearbejder, hverken ude eller inde, uden forudgående tilladelse hos Kulturstyrelsen. Dette er for at sikre, at der bliver værnet om bygningens bærende fredningsværdier, og at bygningsfredningsloven bliver overholdt. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 8 uger, før du har et svar på din ansøgning. Kulturstyrelsen anbefaler, CVR-nr: J.nr.:

2 Side 2 at du udformer dit projekt i samarbejde med en restaureringskyndig arkitekt, som har erfaring med at arbejde i fredede bygninger. På følgende link kan du se mere om ansøgningsproceduren og muligheden for tilskud til byggearbejder samt finde styrelsens digitale ansøgningsskema. Se også Kulturstyrelsens informationsblade om bygningsbevaring for inspiration og viden i forbindelse med restaurering og vedligeholdelse af din bygning. - Ansøgningsskema: opdelt/bygninger/naarbygnigenerfredet/vejledning.pdf - Information om bygningsbevaring: - Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer: Sammenlægning af lejemål Hver bygning i De Grå Stokke er i dag udstykket i 1-5 lejligheder. Fysiske ændringer af lejlighederne, herunder ændringer af vægge, kan som nævnt ikke foretages uden forudgående tilladelse fra Kulturstyrelsen. Hvis du ønsker at ændre antallet af lejemål skal du ansøge kommunen om dette. Kræver sammenlægningen bygningsarbejder, før kommunen kan godkende ændringen, skal du altid først søge om tilladelse til arbejderne hos Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsen har ingen bemærkninger til, hvis du ønsker at søge kommunen om at ændre antallet af lejemål. På Københavns kommunes hjemmeside kan du læse mere om, hvilket materiale du skal have klar, før du ansøger om sammenlægning af lejligheder. - Københavns Kommune, Sammenlægning af lejligheder: Tips og gode råd Hvis du har juridiske eller økonomiske spørgsmål i forbindelse med fredede ejendomme, kan du rette henvendelse til BYFO. BYFO er Landsforeningen for ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark. På deres hjemmeside kan du finde gode råd og vejledning i forbindelse med fredede bygning. - Har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte kontoret for bygningsbevaring og plan på Dir. tlf Kulturstyrelsen

3 NOTAT De grå Stokke i Nyboder Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard København V Telefon Generelle spørgsmål og svar for interesserede købere Er det muligt at etablere trappe internt mellem lejlighederne t.h. eller t.v.? - Kulturstyrelsen vil kunne godkende en indvendig ligeløbstrappe, såfremt den kan placeres mellem de eksisterende bjælker ude udskramning eller udveksling. Kan der gives tilladelse til fjernvarme? - Kulturstyrelsen giver typisk tilladelse til dette. Der skal indsendes et konkret projekt til godkendelse. Kan der gives tilladelse til at fjerne oprindelige vægge? - De bærende fredningsværdier i bebyggelsen er bl.a. de oprindelige planløsninger, da de er af stor arkitektonisk og kulturhistorisk værdi. Kulturstyrelsen vil derfor ikke kunne give tilladelse hertil. Kan der gives tilladelse til at fjerne bræddeskillevægge i tagetagen? - Kulturstyrelsen vil kunne godkende, at nogle af bræddevæggene fjernes. I tagetagen skal den langsgående, bærende midterskillevæg samt de tværgående, tunge vægge i forbindelse med trappegangen bevares. Kan der gives tilladelse til at udvide dørhuller mellem køkkener/værelser, stue/værelse, trappegang/stuer? - Kulturstyrelsen er ikke afvisende overfor, at nogle dørhuller i lejlighederne kan udvides til max dobbelt dørbredde. Det er dog vigtigt, at dørene mellem den tværgående trappegang og lejlighederne bevares som eksisterende. Dette er et karakteristisk træk i den historiske planløsning, der fortæller om de små lejligheder, som fordeler sig på hver side af forstuetrappen. CVR-nr: J.nr.:

4 Side 2 Må der isættes termovinduer? - De eksisterende vinduer, der overvejende er oprindelige, må ikke udskiftes til termovinduer. De gamle vinduer er af særlig værdi for fredningen og skal restaureres efter traditionelle håndværksmetoder. Hvordan skal vinduer, skodder og døre istandsættes/må de udskiftes? - Vinduer, skodder og døre skal snedkeristandsættes. Dette er typisk arbejder, som Kulturstyrelsen kan give tilskud til. Delene skal være i meget dårlig stand, før styrelsen tillader en udskiftning. Ved en udskiftning skal de nye dele være udarbejdet som kopier af eksisterende. Må skifertaget istandsættes? - Hvis skifertaget vurderes i så dårlig stand, at det bør skiftes, skal der indsendes et projekt til Kulturstyrelsens godkendelse. Kulturstyrelsen anbefaler, at der i ejerforeningen laves en manual for, hvordan restaureringen af taget skal foretages, så det sikres, at der anvendes samme metode og materiale på hele bebyggelsen. Det er muligt at søge Kulturstyrelsen om støtte til en tagomlægning Må tagetagen isoleres/udnyttes? - Kulturstyrelsen kan acceptere, at tagetagen (2. sal) isoleres og udnyttes. Må spidsloftet udnyttes /føres til kip? - Kulturstyrelsen kan ikke give tilladelse til at inddrage spidsloftet, da loftet skal ligge traditionelt på hanebåndene. Må der etableres et undertag? - Kulturstyrelsen vil typisk kunne tillade et undertag. Må der efterisoleres mod terræn? - Kulturstyrelsen vil kunne godkende, at der isoleres mod terræn. Der skal indsendes et konkret projekt til godkendelse. Vær opmærksom på, at gamle gulvbrædders patina fortæller om den historiske bygnings slid og brug og bør overvejes at genanvendes.

5 Side 3 Må der støbes og indlægges gulvvarme mod terræn? - Kulturstyrelsen vil kunne tillade, at der støbes og ilægges gulvvarme mod terræn. Vær opmærksom på, at gamle gulvbrædders patina fortæller om den historiske bygnings slid og brug og bør genanvendes hvis muligt. Må der opsættes en kvist? - Kulturstyrelsen har i 2006 givet tilladelse til de 4 kviste, som ses på bebyggelsen i Rævegade. Kulturstyrelsen vil kunne godkende lignende kviste i antal, størrelse og udformning. Kulturstyrelsen anbefaler, at der i ejerforeningen laves en manual for, hvordan restaureringen af taget skal foretages, så det sikres, at der anvendes samme metode og materiale på hele bebyggelsen. Må der opsættes tagvinduer? - Etablering af traditionelle tagvinduer vi kunne godkendes i et begrænset omfang og størrelse. Kulturstyrelsen anbefaler, at der i ejerforeningen lave en manual for, hvordan restaureringen af taget skal foretages, så det sikres, at der anvendes samme metode og materiale på hele bebyggelsen. Må der isoleres indvendigt? - Kulturstyrelsen er forbeholden overfor indvendig isolering af ydervægge, idet det ekstra lag på væggen har konsekvenser for vindueslysningernes udformning, fodlister og andre arkitektoniske detaljer. Kan der indsættes en Isokern i skorstenen? - Kulturstyrelsen er ikke afvisende overfor, at der vil kunne installeres en isokern i skorstenen. Der skal indsendes et konkret projekt til godkendelse. Må etageadskillelsen forstærkes/lydisoleres? - Praksis er, at eksisterende konstruktioner i de fredede bygninger ikke forstærke eller lydisolere idet deres håndværksmæssige udførsel er vigtig for bygningernes bærende fredningsværdier. Hvis der i forbindelse med bygnings fremtidige brug vil optræde supplerende krav fra anden myndighed, vil det være en vurdering i den konkrete sag.

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Årsberetning 2006. - bygningsfredning, bevaring og restaurering

Årsberetning 2006. - bygningsfredning, bevaring og restaurering Årsberetning 2006 - bygningsfredning, bevaring og restaurering Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2007 1 Titel Årsberetning 2006. Bygningsfredning, bevaring og restaurering Udgivet af Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER I denne pjece kan du læse lidt om mulighederne for at få støtte i forbindelse med energirenovering af dit hjem. Derudover lidt om støttemuligheder ved renovering af

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Læsø. Udløbsdato 12-03-2013. Lb. nr. H-12-01406-0118. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Læsø. Udløbsdato 12-03-2013. Lb. nr. H-12-01406-0118. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kulturarvsstyrelsen dresse lleen 1 Postnr. 9940 Dato 12-09-2012 By Læsø Udløbsdato 12-03-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 825-402 Matrikel/Ejerlav: 34 Østerby By, Hals Internt sagsnummer

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

TAGBOLIGER1. - en vejledning

TAGBOLIGER1. - en vejledning TAGBOLIGER1 - en vejledning Tagboliger - en vejledning Tekst og redaktion: Realkredit Danmark, SBS Byfornyelse, Byfornyelse København, Plan & Arkitektur og Byggeri & Bolig, Københavns Kommune, 2003. Foto

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015 for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. 2100 Dato 06-01-2015 By København Ø Udløbsdato 06-07-2015 H-15-00-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-604276 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg 3 4 5 6 7 9 10 11 14 18 24 25 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggeloven og brand Bygnings- og Boligregisteret

Læs mere

dit grønne sommerhus 1

dit grønne sommerhus 1 dit grønne sommerhus 1 hold Velkommen Forord af borgmesteren.... 3 Klima, miljø, natur og arkitektur.... 4 Vigtige valg ved renovering... 6 Energi, isolering og vedligehold:.... 8 - Vinduer og døre....

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere