ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)"

Transkript

1 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Udgifterne, der er refusionsberettigede, vedrører fra 2014 ét af to driftslofter, ét ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, selvforsørgende og uddannelseshjælp samt forsikrede ledige, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse, og ét driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender (inkl. forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for hvert af de to rådighedsbeløb. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter, der ikke er refusionsberettigede, registreres på særskilte grupperinger 013 og 014 vedrørende kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra Fra regnskab 2015 registreres ikke-refusionsberettigende driftsudgifter vedrørende dagpengemodtagere i øvrig vejledning og opkvalificering efter 32, stk. 1, nr. 2, på gruppering Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud, jf. 99 i samme lov. Grupperingen omfatter udgifter til læse-, skrive- og regnekurser samt realkompetencevurdering efter 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan på Undervisningsministeriets område nævnes AMU-kurser, SOSUuddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Som eksempler på uddannelser inden for andre ministeriers områder kan nævnes bachelor- og kandidatuddannelser, styrmandsuddannelsen, biblioteksassistentuddannelsen og arkitektuddannelsen. Grupperingen anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse efter "lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som tilbud efter kap. 10 i LAB, jf. 40, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskuddannelse kan gives som aktiveringstilbud efter LAB for personer, der er færdige med de 3 år, som integrationsprogrammet varer. Jobcenteret kan for disse beslutte, hvis de har behov for det, at de skal have undervisning i dansk eller i dansk samfundsforståelse/ medborgerskab. Kommunen kan lave dette som en integreret del af et danskuddannelsesforløb efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. Grupperingen anvendes endvidere til driftsudgifter, hvis danskuddannelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt i 40 i bekendtgørelsen (det kunne være efter de forberedende uddannelser, der er omtalt i 40, stk. 2). Eller jobcentret kan give tilbud om danskuddannelse som et hf-kursus, så det også er omfattet af BAB 40, stk. 2, om forberedende uddannelser.

2 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Grupperingen anvendes til udgifter til undervisningsmateriale efter 76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter 81 a og opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud efter 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1). Kommunen kan afholde udgifter til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i vejledning og opkvalificering, jf. 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (udgifter til øvrige hjælpemidler skal registreres på funktion ). Såfremt jobcentret har indgået partnerskabsaftale med en virksomhed, kan kommunen afholde udgifterne til virksomhedens faktiske afholdte udgifter til vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige samt administration, jf. 81a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der registreres her udgifter til opkvalificering af personer uden løntilskud, jf. 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder udgifter til forsøget i perioden 1. august 2009 til 31. august 2013 og 1. oktober 2013 til 31. december 2013, hvor betingelserne for tilskud forenkles for faglærte og ufaglærte samt ledige med en forældet uddannelse og udvides for unge, jf. bekendtgørelsen om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge. Denne gruppering anvendes også til driftsudgifter til danskuddannelse, hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som ikke falder ind under 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Derudover kan grupperingen anvendes til registrering af refusionsberettigede driftsudgifter, som først registreres i regnskab 2015 eller senere til tilbud i øvrig vejledning og opkvalificering efter 32, stk. 1, nr. 2, som foregik senest i Det kan fx være særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning Der kan bl.a. være tale om særligt tilrettelagte uddannelses- og vejledningsforløb m.v. Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). Fra regnskab 2015 registreres ikke-refusionsberettigende driftsudgifter vedrørende dagpengemodtagere i øvrig vejledning og opkvalificering efter 32, stk. 1, nr. 2, på gruppering 016.

3 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter 32, stk. 1, nr. 1, og 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate (målgruppe 2) eller aktivitetsparate (målgruppe 3), personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud, jf. 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSUuddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Grupperingen anvendes også til udgifter til læse-, skrive- og regnekurser efter 32 a og udgifter til realkompetencevurdering til kontanthjælpsmodtagere, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvis det er et tilbud omfattet af 32, stk. 1, nr. 1, eller regler i medfør af 32, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet under gruppering 001. Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning, undervisningsmateriale efter 76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter 81 a og opkvalificering efter 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate (målgruppe 2) eller aktivitetsparate (målgruppe 3), personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse (målgruppe 10), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMUkursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). Endvidere registreres til indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v. Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om udgifter til de uddannelser, som kontanthjælpsmodtagere - med kommunens godkendelse - kan deltage i som f.eks. folkeskolens klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til uddannelses- og kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet

4 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 4 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 under gruppering 002. Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. 118, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/ forrevalidender Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 (Revalidering) i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet af 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 4), eller som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. Målgruppen omfatter både modtagere af revalideringsydelse og modtagere af kontanthjælp under forrevalidering. Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSUuddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange videregående uddannelser fx. bachelor- og kandidatuddannelser, styrmandsuddannelsen, biblioteksassistentuddannelsen og arkitektuddannelsen. For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet under gruppering Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning, undervisningsmateriale efter 76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter 81 a og opkvalificering efter 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 (Revalidering) i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet af 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 4), eller som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. Målgruppen omfatter både modtagere af revalideringsydelse og modtagere af kontanthjælp under forrevalidering. Uddannelsesforløbene kan omfatte arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse samt til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter. Forrevalidering omfatter aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte (jf. lov om aktiv socialpolitik 46, stk. 1, 3. pkt.). Det drejer sig f.eks. om ophold på daghøjskole, højskole eller produktionsskole samt undervisning på klasse, gymnasie- og HF-niveau mv. Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om udgifter til de uddannelser, som kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere under forrevalidering samt personer under revalidering, som modtager supplerende kontanthjælp - med kommunens godkendelse - kan deltage i som f.eks. folkeskolens klassetrin og HFenkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til uddannelses- og kontanthjælp efter lov om aktiv

5 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 5 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 socialpolitik i særlige tilfælde. For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet under gruppering Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge (målgruppe 5), hvis de er visiteret til gruppe 2 eller 3, jf. 12 i sygedagpengeloven, eller som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. Ved delvist raskmeldte skal alle driftsudgifter under driftsloft registreres på gruppering 007 og ikke på 008, jf. sygedagpengelovens 62, stk. 4 og 5. For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet under gruppering Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter 32, stk. 1, nr. 2, undervisningsmateriale efter 76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter 81 a og opkvalificering efter 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge (målgruppe 5), hvis de er visiteret til gruppe 2 eller 3, jf. 12 i sygedagpengeloven, eller som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet under gruppering Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Grupperingen anvendes til øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning, undervisningsmateriale efter 76-77, seks ugers jobrettet uddannelse efter 73 b og opkvalificering efter 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., (målgruppe 7), og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter 74 i lov om en aktiv socialpolitik. For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet under gruppering Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse Grupperingen anvendes til driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter 32, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

6 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 6 Dato Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Her registreres også afløbsudgifter til driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. 011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere Grupperingen anvendes til driftsudgifter til ordinær uddannelse efter 32, stk. 1, nr. 1, og 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som er uddannelsesparate (målgruppe 12), eller som er aktivitetsparate (målgruppe 13), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. Som eksempler på uddannelser kan nævnes AMU-kurser, SOSUuddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Grupperingen anvendes også til udgifter til læse-, skrive- og regnekurser efter 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet under gruppering 001. Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere Grupperingen anvendes til registrering af øvrige driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning, undervisningsmateriale efter 76-77, udgifter til partnerskabsaftaler efter 81 a og opkvalificering efter 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik (uddannelsesparate i målgruppe 12 eller aktivitetsparate i målgruppe 13), eller personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud. Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMUkursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). Endvidere registreres indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v. Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om udgifter til de uddannelser, som uddannelseshjælpsmodtagere - med kommunens godkendelse - kan deltage i som f.eks. folkeskolens klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til uddannelses- og kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. For udgifter til danskuddannelse gælder samme regler, som beskrevet under gruppering 002. Ikke-refusionsberettigende udgifter, jf. 118, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på gruppering 014.

7 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 7 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til ordinær uddannelse efter 32, stk. 1, nr. 1, som ikke er refusionsberettigende for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (del af målgruppe 12) i de første 9 måneder på hhv. kontanthjælp eller uddannelseshjælp bortset fra regne-, læse- og stavekurser og ordblindeundervisning. 014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Grupperingen anvendes til registrering af de driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering efter 32, stk. 1, nr. 2, som ikke er refusionsberettigende for jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2) og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (del af målgruppe 12) i de første 24 måneder på hhv. kontanthjælp eller uddannelseshjælp. 015 Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres udgifter til godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende. 016 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere På denne gruppering registreres jobcentrenes ikkerefusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering efter 32, stk. 1, nr. 2, fx særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet og danskundervisning til ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (målgruppe 1). Der kan bl.a. være tale om særligt tilrettelagte uddannelses- og vejledningsforløb m.v. Som eksempler på uddannelsesforløb kan nævnes et særligt AMU-kursus, som er skræddersyet til at kunne benyttes som tilbud til ledige med henblik på fastlæggelse af beskæftigelsesmål, TAMU, produktionsskoler og Erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU). 090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter i forbindelse med aktivering af modtagere af dagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp eller deltagere i seks ugers selvvalgt/jobrettet uddannelse, der er ydet på et urigtigt grundlag, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Tilskud vedrørende produktionsskoler Grupperingen anvendes i tilfælde, hvor der i udgifter til produktionsskoler på gruppering , grp.004 indgår tilskud af forskellig art fx fra statslige puljer i udgiften til skoleopholdet.

8 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 8 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag til øvrige målgrupper På denne gruppering registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter i forbindelse med aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge eller ledighedsydelse, der er ydet på et urigtigt grundlag, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 111. Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp , og 015 minus grp. 090 og Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp minus grp Berigtigelser 020 Tilskud fra EU Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På funktionen registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige fra 1. januar For driftsudgifter til aktivering fra 2011 henvises til

9 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 9 Dato Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, herunder udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på Administration vedrørende jobcentre. Fra 2014 registres udgifter til løntilskud til ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.) på denne funktion. Det bemærkes, at lønnen til personer, som er ansat i kommunen med løntilskud, skal registreres på funktion Det er udelukkende løntilskuddet, der skal registreres på denne funktion. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og for beskæftigede med 100 pct. refusion, som tidligere har været konteret på funktion skal fra budget 2016 konteres på funktion Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, som tidligere har været konteret på funktion skal fra budget 2016 konteres på funktion På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. 76, 77, 82, stk. 4, og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Her registreres jobcentrenes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger vedr. forsikrede ledige, jf. 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (udgifter til undervisningsmateriale registreres på funktion , gruppering 002). Jobcentret kan afholde udgifter til hjælpemidler i forbindelse med forsikrede lediges deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personer kan få og deltage i tilbuddet. Der kan endvidere i medfør af lovens 100 ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud, eller at personen kan drive selvstændig virksomhed. Endelig kan jobcentret registrere driftsudgifter efter og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i forbindelse med løntilskud for nyuddannede, der er medlem af en a-kasse og omfattet af 2, nr. 8, fordi de på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær beskæftigelse. Endelig registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter 82, stk. 4 til forsikrede ledige, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Her registreres jobcentrenes udgifter til aflønning af personlig assistance til fysisk eller psykisk handicappede i erhverv med det formål at give dem samme mulighed for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap, jf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

10 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 10 Dato Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Her registreres jobcentrenes udgifter til fysisk eller psykisk handicappede lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige, jf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. 98a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der kan hjemtages 100 pct. refusion af udgifter til jobrotationsforløb, der er igangsat før fremsættelse af lovforslaget vedr. Beskæftigelsesreformen den 12. november For jobrotationsforløb, der er igangsat i perioden fra den 12. november 2014 til den 1. januar 2015 kan der hjemtages 100 pct. refusion i perioden indtil 1. januar Fra 2015 registreres udgifter til jobrotationsydelse med 60 pct. refusion på funktion gruppering Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Her registreres udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er her tale om en ordning med fokus på beskæftigede med en uddannelse. Der kan ydes 100 pct. refusion af udgifter til jobrotationsforløb, der er igangsat før fremsættelse af lovforslaget vedr. Beskæftigelsesreformen den 12. november For jobrotationsforløb, der er igangsat i perioden fra den 12. november 2014 til den 1. januar 2015 kan der ydes 100 pct. refusion i perioden indtil 1. januar Fra 2015 registreres udgifter til jobrotationsydelse til særlige grupper med 60 pct. refusion på funktion gruppering 103.

11 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 11 Dato Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres på dranst 2 på gruppering 006. Kommunernes udgifter til løntilskud til forsikrede ledige, der er ansat i kommunen med løntilskud, og den refusion, som staten yder af kommunens udgifter til løntilskud hertil, registreres fra 2011 på henholdsvis gruppering 106 (dranst 1) og 006 (dranst 2) på nærværende funktion. 103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter til løntilskud til private arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres på dranst 2 på gruppering 006.

12 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 12 Dato Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres på dranst 2 på gruppering Løntilskud med 50 pct. refusion forsikrede personer med handicap, jf. 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Her registreres fra 2011 jobcentrenes udgifter til løntilskud for nyuddannede, der er omfattet af 2, nr. 8, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få ordinær beskæftigelse, jf. 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt jf. 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion. Refusionen registreres på dranst 2 på gruppering Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion kommunale arbejdsgivere, jf 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Her registreres fra 2011 de samlede bruttoudgifter til løntilskud i forbindelse med forsikrede lediges løntilskudsansættelse i en kommune, jf. 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan hjemtage 50 procents refusion af disse bruttoudgifter. Refusionen registreres på dranst 2 på gruppering 006. Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelse i kommunale virksomheder, institutioner m.v. registreres på funktion , hvor også løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v. indtægtsføres. 107 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion Her registreres udgifter til løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.(midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.). Staten refunderer kommunernes udgifter med 50 pct. Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 016 og 017) 003 Berigtigelser 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007 og 008) 005 Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 107) fra Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp og 105) fra 2011

13 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 13 Dato Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige m.v. med løntilskud ansat i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51 og 55. Det bemærkes, at løn til personer med løntilskud registreres under art 1. Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger, som gennemgås i det følgende: 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud Her registreres lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud, jf. 55 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lønudgifter til personer under den særlige uddannelsesordning, som er ansat i kommunen med løntilskud, jf. 75 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lønudgifter til personer under den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning, som er ansat i kommunen med løntilskud, jf. 75 m i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lønudgifter til personer med ret til kontantydelse, som er ansat i kommunen med løntilskud, jf. 75 z i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion , under gruppering 106 (forsikrede ledige), på funktion , under gruppering 107 (midlertidig arbejdsmarkedsydelse), på funktion under gruppering 004 (særlig uddannelsesordning) og på funktion under gruppering 010 (kontantydelse). Endvidere er der på funktionen autoriseret en række refusionskonti, som gennemgås i det følgende: 003 Berigtigelser (Lov om aktiv en beskæftigelse 110, stk. 5, og 111) 020 Tilskud fra EU Servicejob På denne funktion registreres tilskud til personer ansat i servicejob, jf. lov om ophævelse af lov om servicejob. På funktionen registreres tilskud til ansættelse af personer i servicejob jf. lov om ophævelse af lov om servicejob. Ved ansættelse af personer i servicejob udbetaler staten et tilskud, jf. lov om ophævelse af lov om servicejob. Der er under dranst 2 autoriseret en gruppering 004 til registrering af tilskuddet. Der er derudover yderligere på dranst 2 en autoriseret gruppering 003 Berigtigelser (jf. Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik 110, stk. 5 og 111) Seniorjob for personer over 55 år Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret,

14 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 14 Dato Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson. Kommunen udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. Udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til personer i seniorjob efter 100 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik konteres på funktion , gruppering 012 Udgifter til hjælpemidler, til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 100 og lov om seniorjob. På funktionen er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 001 Løn til personer i seniorjob Her registreres lønudgifter til personer i seniorjob 002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs Her registreres kommunens udgifter til kompensation til personer, der ikke har fået ansættelse i seniorjob indenfor de fastsatte frister jf. lov om senior job 8 Under dranst 2 er autoriseret følgende grupperinger: 002 Tilskud til kommunale seniorjob Her registreres de modtagne statstilskud til kommunens seniorjobs. 003 Berigtigelser vedr. seniorjob Her registreres berigtigelser i forbindelse med opgørelse af tilskud til seniorjobs Beskæftigelsesordninger Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Fra 2015 omfatter funktionen endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation. Det bemærkes, at driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for kontantog uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende, revalidender, sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere, dagpengemodtagere samt deltagere i 6 ugers jobrettet uddannelse registreres på funktion Det bemærkes endvidere, at øvrige udgifter til beskæftigelsesindsatsen vedrørende ledige dagpengemodtagere registreres på funktion , og at udgifter til forsørgelse til personer omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats i form af kontanthjælp, løntilskud og godtgørelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel registreres på funktion Det bemærkes, at lønudgifter ved ansættelse med løntilskud i kommunale virksomheder eller godtgørelse forbundet med udsatte unges virksomhedspraktik, registreres under art 5.2. Lønudgifter til projektledere m.v. registreres under art 1. Det bemærkes, at med virkning fra budget 2010 (ikrafttræden 1. januar 2010) konteres udgifter til mentorordning for ikke forsikrede ledige, forsikrede ledige, modtagere af sygedagpenge, modtagere af ledighedsydelse samt beskæftigede på gruppering 012.

15 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 15 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Der er efterfølgende autoriseret gruppering 017 vedrørende mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion for flere personer. Det bemærkes, at der med virkning fra 1. januar 2014 konteres udgifter til mentorordning for personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb på funktion Det bemærkes endvidere, at mentorudgifter for arbejdsløshedsdagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere samt beskæftigede ikke længere er refusionsberettigede og at udgifter til mentorstøtte til disse personer konteres på gruppering 019. Det bemærkes endvidere, at løn til beskæftigelseskonsulenter registreres på funktion Administration vedrørende jobcentre. Det bemærkes desuden, at administrative udgifter til andre aktører registreres på funktion Administration vedrørende jobcentre. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og for beskæftigede med 100 pct. refusion, som tidligere har været konteret på funktion skal fra budget 2016 konteres på funktion Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, som tidligere har været konteret på funktion skal fra budget 2016 konteres på funktion På funktionen er autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås i det følgende. 001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 98c 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for forsikrede og ikke-forsikrede ledige, jf. 98c 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Voksenlærlingeforløb på denne gruppering vedrører alene ledige personer. 002 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. 98c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Her registreres jobcentrenes udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede, jf. 98c 98g i lov om en aktivbeskæftigelsesindsats. Voksenlærlingeforløb på denne gruppering vedrører alene beskæftigede personer. 003 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særligt udsatte unge under 18 år (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 75 b og c) Her registreres udgifter til kommunens godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år, der deltager i virksomhedspraktik efter 75 c i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres her udgifter til kommunens aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år, der deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11 i perioden fra 1. januar 2014 til 1. januar 2017, jf. 75 b, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

16 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 16 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger for forsikrede og ikke-forsikrede personer Her registreres jobcentrets driftsudgifter til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, jf. 30 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.. Det vedrører udgifter til opkvalificering, jf. 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt jobcentres driftsudgifter i forbindelse med udarbejdelse af planer for de afskedigede, informations- og vejledningsmøder, individuelle samtaler og udstationering af medarbejdere på indsatskontor på den pågældende virksomhed, som staten kan yde tilskud til. Kravene, til hvornår der foreligger større afskedigelser er i en forsøgsperiode fra 8. april 2009 til 31. december 2015 ændret, jf. bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses-og sygedagpengeområdet. Endvidere registreres tilskud modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende ovenstående aktiviteter. Udgifter i forbindelse med alt anden administration af jobcentrene, herunder udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på Administration vedrørende jobcentre. 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 55) Her registreres lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende i kommunale virksomheder m.v., jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 55. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion under gruppering Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter 7 i LAB Her registreres jobcentrenes udgifter til befordringsgodtgørelse til arbejdssøgende i forbindelse med jobsøgning, til informationsaktiviteter og andre særlige aktiviteter, som medvirker til at finde arbejde og arbejdskraft efter 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne finansieres fuldt ud af kommunen, jf. 117 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forsørgeres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om aktiv en beskæftigelsesindsats 75 a, 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik 34 a og b. Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter kapitel 10-12, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 76 og 77. Desuden registreres her udgifter til hjælpemidler efter

17 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 17 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab og 77 til selvforsørgende, jf. 75 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct., jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 120, stk. 1. Endvidere registreres udgifter til særlig støtte til undervisningsmidler til enlige forsørgeres studiestart, jf. lov om aktiv socialpolitik 34 a, samt evt. tilbagebetaling af støtte, der er modtaget uberettiget på grund af afbrudt uddannelse. Dertil kommer udgifter efter 34 b i lov om social politik til særlig støtte til deltagerbetaling i forbindelse med start på nødvendig almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser som enkeltfag til personer, der modtager uddannelseshjælp efter 23 i lov om aktiv socialpolitik (uddannelsen skal være påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg). 34 a og b ophæves pr. 1/ Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, ansatte i fleksjob, modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse samt årige der deltager i tilbud efter kapitel 10-11, kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. Udgiften dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent, samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager mentorfunktioner jf. 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. indenfor et loft, jf. 121 a. Udgifter til mentorfunktion efter LAB 31 e, stk. 2, 2. punktum, registreres på gruppering 017. Fra 1. januar 2014 registreres udgifter til mentorstøtte for personer i ressourceforløb på funktion Udgifter til mentorstøtte for personer i jobafklaringsforløb registreres også på Vejledning og opkvalificering af unge årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75b) Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 til unge årige, jf. 75 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres her udgifter til hjælpemidler efter i LAB og til godtgørelse efter 83 til de unge i forbindelse med tilbud efter kapitel 10 og 11, herunder til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik (jf. 76 c). Det bemærkes, at udgifter til mentor til unge årige registreres på gruppering 012 eller 017.

18 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 18 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f ( 31 e, stk. 2, 2. punktum) Her registreres udgifter til mentorfunktion der gives med henblik på at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, ansatte i fleksjob, modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse samt årige, der deltager i tilbud efter kapitel 10-12, kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. På denne konto registreres mentorudgifter tildelt efter LAB 31 e, stk. 2, 2. punktum (mentorstøtte pr. plads ved aftale om mentorfunktion for flere personer). Udgifterne dækker frikøb af en medarbejder hos en arbejdsgiver eller på en uddannelsesinstitution, eller som honorar til en ekstern konsulent, jf. 80 samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager mentorfunktioner, jf. 31 e, stk. 1. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct. indenfor et loft, jf. 121 a. Fra 1. januar 2014 registreres udgifter til mentorstøtte for personer i ressourceforløb på funktion Udgifter til mentorstøtte for personer i jobafklaringsforløb registreres også på Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Her registreres her udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, hvor uddannelsen er givet som tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes ikke statslig refusion af udgifterne til uddannelse, jf. 5 b i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det bemærkes, at udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for andre personer registreres på funktion Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Grupperingen kan udelukkende anvendes pr. 1. august Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor Grupperingen anvendes til registrering af ikke refusionsberettigede mentorudgifter.

19 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 19 Dato Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Afløb af tilbagebetaling af uretmæssigt modtaget jobpræmie På denne gruppering registreres tilbagebetalinger af jobpræmier til enlige forsørgere og kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed, som modtageren har fået udbetalt uretmæssigt. Jobpræmieordningen ophørte 31. maj 2014, og grupperingen vedrører nu afløb på ordningen. 095 Afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere, jf. 2 i lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Der ydes 100 pct. refusion af kommunens udgifter til ordningen. Jobpræmieordningen ophørte 31. maj 2014, og grupperingen vedrører nu afløb på ordningen. 097 Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 82 Her registreres udgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere til befordringsgodtgørelse efter 82, stk.1, ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 10-11, og ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver efter kapitel 12, samt udgifter til den faktiske befordringsudgift, hvor udgiften er en følge af en nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 82, stk. 4. Det bemærkes, at udgifter til hjælpemidler og undervisningsmaterialer efter registreres på hhv. på funktion gruppering 011 og gruppering 004 eller 012. Det bemærkes endvidere, at udgifter til godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på funktion gruppering 007; fra budgetåret 2014 dog på funktion gruppering 015. Udgifterne refunderes af staten med 50 pct., jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 120, stk Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Her registreres jobcentrets driftsudgifter til tilbud om korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere, jf. 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om regional uddannelsespulje. Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. 122 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet styrelsen årligt afgiver et tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for tilskudsbeløbet. Det er vigtigt af hensyn til udgiftsopfølgningen på puljen, at kommunerne foretager en korrekt artskontering af udgifter og indtægter.

20 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 20 Dato Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, jf. 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Her registreres fra 1. juli 2015 jobcentrets driftsudgifter til tilbud om erhvervsuddannelser i forbindelse med pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere, jf. 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder i perioden 1. juli 2015 til 30. juni pct. tilskud og derefter 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, jf. 122 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen modtager tilskud fra puljen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet styrelsen årligt afgiver et tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for tilskudsbeløbet. Det er vigtigt af hensyn til udgiftsopfølgningen på puljen, at kommunerne foretager en korrekt artskontering af udgifter og indtægter. 102 Jobrotation med 60 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. 98a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er her tale om en ordning med fokus på beskæftigede med en uddannelse. Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger: 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002) 003 Berigtigelse (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 85 samt 69 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v.) Gruppering 003 er til registrering af berigtigelser, jf. Lov om retssikkerhed og Administration på det sociale område 85, samt 64 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til årige med 50 pct. refusion På gruppering 008 sker en registrering af den refusion, som staten yder på 50 pct. af kommunens udgifter til hjælpemidler efter LAB på grp. 011, til befordring efter LAB 82 på grp. 097 og til årige i forbindelse med aktive tilbud på grp Trådte i kraft 1. januar 2010.

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem HØRING OM: Sagsnr. xxxx Doknr. xxxx Dato December 2014 Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget-

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen I medfør af 61, 65 og 66 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, 50, stk. 1 og 2, 52 i lov nr. 1482 af 23. december

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Sekretariatet Ligeværd Januar 2008 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Notatet er udarbejdet for Foreningsfællesskabet Ligeværd af juristerne Jannie Dyring og Jens Meyhoff. NOTAT

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR.

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR. Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015.

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015. Til alle kommuner Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-21163 Doknr. 200094 Dato 14. januar 2015 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere