Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist"

Transkript

1 Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige ophold i udlandet Lov om aktiv socialpolitik 5 Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde Lov om aktiv socialpolitik 34 Revalidering og forrevalidering Lov om aktiv socialpolitik 46 Forlængelse af revalideringsperioden Lov om aktiv socialpolitik 56 Særlig støtte under revalidering Lov om aktiv socialpolitik 63 ff. Tilskud til revalidender til etablering af selvstændig virksomhed Lov om aktiv socialpolitik 65 Ordinære uddannelsesforløb 32, stk. 1, nr. 1 Ledighedsydelse Lov om aktiv socialpolitik 74 Enkeltudgifter Lov om aktiv socialpolitik 81 Sygebehandling, medicin m.v. Lov om aktiv socialpolitik 82 Særlig hjælp til samvær med egne børn Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn Lov om aktiv socialpolitik 83 Lov om aktiv socialpolitik 84 Hjælp til flytning Lov om aktiv socialpolitik 85 Efterlevelseshjælp Lov om aktiv socialpolitik 85 a Tilbagebetaling Lov om aktiv socialpolitik Fleksjob 70 Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for borgere i fleksjob Tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed for borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen Tilbud til selvforsørgende ledige 75 a Godtgørelse og tillægsydelser til særligt udsatte unge Støtte til mentorfunktion 75 c 31b

2 Befordringsgodtgørelse 82 Undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger Tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftaler 76 og a Jobrotation 97 Jobrotationsydelse Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne 98 a og b 98 c-g Opkvalificering ved ansættelse 99 Tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på fastholdelse i job m.v. 100 Opkvalificering ved afskedigelse 102 Støtte til jobfremmende aktiviteter 7 Flyttehjælp i forbindelse med overtagelse af arbejde Studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser 8 37 Ansættelse med løntilskud 51 Sygedagpenge Sygedagpengeloven 6 Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse Sygedagpengeloven 56 og 58A Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 4 Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 14 Førtidspension Pensionsloven Forhøjelse af pension Særlige tillæg Lov om højeste, mellemste, forhøjet m.v. 14 Lov om højeste, mellemste, forhøjet m.v. 16 2

3 Borgerservice Personligt tillæg og helbredstillæg Pensionsloven c Personligt tillæg til pensionister Lov om højeste, mellemste, forhøjet m.v. 17, stk. 2 Helbredstillæg Lov om højeste, mellemste, forhøjet m.v. 18 Beboerindskudslån Boligstøtteloven 54 og 55 3

4 Børn og Skole Optagelse i dagtilbud Dagtilbudsloven 23 Søskendetilskud og fripladstilskud af økonomiske, behandlingsmæssige eller socialpædagogiske grunde Dagtilbudsloven 43 ff. Tilskud til privat pasning Dagtilbudsloven 80 Personlig hjælpeordning for børn og Serviceloven 44 (12 uger) unge Ledsagelse til børn og unge Serviceloven 45 Godkendelse af privat døgnpleje Serviceloven 78 Godkendelse af netværksplejefamilier Serviceloven 66a, stk. 2 Konkret godkendelse af plejefamilie til Serviceloven 66a, stk. 1, nr. 2 et bestemt barn Familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien Forebyggende indsats til barnet efter henvisning Økonomisk støtte i forbindelse med ydelser efter 11, stk. 3 Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier Familievejledning til familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceloven 11, stk. 2 Serviceloven 11, stk. 3 Serviceloven 11, stk. 4 Serviceloven 11, stk. 6 Serviceloven 11, stk. 7 Serviceloven 11, stk. 8 8 uger Særlige dagtilbud og klubtilbud Serviceloven 32, stk. 1 (12 uger) Hjemmetræning Serviceloven 32, stk. 1 (12 uger) Merudgifter Serviceloven 41 (12 uger) Tabt arbejdsfortjeneste Serviceloven 42 (12 uger) Særlig supplerende ydelse i forbindelse med hjælp efter serviceloven 42 Serviceloven 43 (12 uger) 4

5 Social og Sundhed Personlig hjælp og pleje Serviceloven 83 Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Serviceloven 84 Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder Genoptræning, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, samt vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder Borgerstyret personlig assistance (BPA) Serviceloven 85 Serviceloven 86 Serviceloven 96 Ledsagelse og kontaktperson Serviceloven Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 Pasning af nærtstående med handicap Serviceloven uger eller alvorlig sygdom Pasning af døende i eget hjem Serviceloven uger Hjælp til sygeplejeartikler og lign. Serviceloven 122 Indstilling om støtte til anskaffelse af bil Større boligindretninger og ændringer m.v. Serviceloven 114 Serviceloven måneder 6 måneder Visitation til beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 Visitation til aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 Midlertidige botilbud Serviceloven 107 Varige botilbud Serviceloven 108 Socialpædagogisk bistand som del af et botilbud i en almen ældre- og handicapbolig Serviceloven 85 Hjælpemidler og forbrugsgoder Serviceloven 112 og 113, hvis sagen ved modtagelsen af ansøgningen er tilstrækkelig oplyst. Hvis der er behov for at indhente yderligere oplysninger eller foretage afprøvninger, er sagsbehandlingsfristen. 5

6 Anvisning af bolig til flygtninge Integrationsloven 12 Integrationskontrakt Integrationsloven 19 Enkeltudgifter Integrationsloven 35 Sygebehandling Integrationsloven 36 Særlig hjælp til udlændinge vedr. børn Integrationsloven 37 og 38 Hjælp til flytning til udlændinge Integrationsloven 39 Hjælp til udlændinge til repatriering Repatrieringsloven 7 ff. 6

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Kodeks for god sagsbehandling... 2 Sagsbehandlingsfrister for Social- og Sundhedsforvaltningens områder... 3 Sagsbehandlingsfrister

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister: Indholdsfortegnelse Økonomiudvalg side 2 Arbejdsmarkedsudvalg side 5 Socialudvalget side 8 Sundhed & Omsorgsudvalget side 11 Børn & Familieudvalget side 14

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter

Læs mere

Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommunalbestyrelser Dato: 8. oktober 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW / SWH Fil-navn: Orienteringsskrivelse, 11. omgang Orientering om 11. omgang rettelsessider

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters

Læs mere