Troels Fjordbak Larsen (TFL) Konsulent, medstifter af IT Energy ApS. Telefon: Fødselsår: 1968

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Troels Fjordbak Larsen (TFL) Konsulent, medstifter af IT Energy ApS. tfl@it-energy.dk. Telefon: +45 27 22 38 00. Fødselsår: 1968"

Transkript

1 Navn: Stilling: Troels Fjordbak Larsen (TFL) Konsulent, medstifter af IT Energy ApS Telefon: Fødselsår: 1968 IT-erfaring: Fra 1985 (erhvervsmæssig) Uddannelse: Civ. ing. med speciale i statistik fra DTU (IMM) Profilresume: TFL har mere end 20 års erfaring i systemudvikling på flere forskellige platforme og sprog. Bl.a. har TFL været projektleder for udvikling og opdatering af prognosesystemer for elforbrug (Elmodel-bolig) og selvhjælpssystemer (Selvtjek-bolig), medvirket ved udviklingen af systemer til håndtering af el-besparelsestiltag (SaveX) og elbelastningsprognoser (Prognose) samt været en af hovedkræfterne bag IT Energy s tidsserieanalyseprogram EnergyMan. TFL har sideløbende arbejdet som konsulent i statistiksystemet SAS i en række sammenhænge, både i energi- og banksektoren. Kompetencer: (Niveauer: Ekspert, Meget rutineret, Rutineret, Godt kendskab, Noget kendskab) Gruppe Emne Niveau Anvendt senest Anvendt første gang Arbejdskategori Programdesign Meget rutineret Brugergrænsefladedesign Meget rutineret Programmering Meget rutineret Databasedesign Meget rutineret Datamodellering Meget rutineret Dataanalyse Meget rutineret Systemdesign Meget rutineret Side 1

2 Projektledelse Meget rutineret Datamining Meget rutineret Statistik & Analyse Meget rutineret Datakommunikation TCP/IP Noget kendskab Databaser Interbase Meget rutineret Access Meget rutineret MS SQL server 7.0/2000 Rutineret MS SQL server 2005 Rutineret Paradox 6,7,8 Meget rutineret Platforme Windows 3.x Meget rutineret Windows 95/98 Meget rutineret Windows NT Meget rutineret Windows XP Rutineret Windows 2000 Rutineret Windows Vista Meget rutineret UNIX Noget kendskab Linux Noget kendskab Sprog Pascal/Delphi Ekspert SPSS Meget rutineret SAS Ekspert SQL Meget rutineret Side 2

3 HTML Meget rutineret C++ Rutineret Visual Basic Rutineret Fortran Rutineret Java Noget kendskab ASP Noget kendskab JSP Godt kendskab Udviklingsværktøjer Delphi ( ) Ekspert SAS (6.10, 6.12, 8.2, 9.1.3, 9.2), PC og Mainframe SPSS (9,10, 11,12,12.5, 14.0, 15, 16) -> Statistics 17.0 Ekspert Meget rutineret Paradox (7,8, ) Meget rutineret Borland C++ Noget kendskab Visual Basic 5.0 Noget kendskab Access 7.0 og 2003 Meget rutineret Clementine (Datamining) Meget rutineret JBuilder Noget kendskab RoboHelp Noget kendskab Erwin Rutineret Teknologier ADO Noget kendskab COM/DCOM Noget kendskab ODBC Rutineret Side 3

4 OLE Noget kendskab DDE Rutineret EDI Noget kendskab JDBC Rutineret XML Noget kendskab Forretningsapplikationer SAS/BASE Ekspert SAS/ACCESS Meget rutineret SAS/ASSIST Meget rutineret SAS/CONNECT Meget rutineret SAS/ETS Meget rutineret SAS/FSP Meget rutineret SAS/GRAPH Meget rutineret SAS/Internet Noget kendskab SAS/MACRO Meget rutineret SAS/STAT Meget rutineret SPSS/BASE Meget rutineret SPSS/TABLES Meget rutineret SPSS/WHAT IF Rutineret SPSS/Data Entry Builder Meget rutineret TestDirector Rutineret Side 4

5 Projekterfaring Ingeniørgruppen Skovbo Periode: 1985 Lønsystem for Ingeniørgruppen Skovbo Systemet kunne opstille lønsedler og lave div. lønstatistikker mv Quick Basic altmuligmand i enmandsprojekt, dvs. alt fra forslagsstiller til udvikler og tester. IMM, DTU Periode: Program til parameterestimation i ikke-lineære tidsseriemodeller Fortran, UNIX Programmet blev udviklet af undertegnede alene i forbindelse med eksamensprojektet, og er siden blevet anvendt i forbindelse med undervisning i faget Tidsrækkeanalyse på DTU DEFU (indirekte de danske elselskaber og Energistyrelsen) Periode: Udvikling af SAS-modeller til prognoser for servicesektorens elforbrug, DEFU 1993 (SAS, Windows). Min ansættelse på DEFU blev initieret af igangsættelsen af forskningprojektet ELMODEL-service, et fællesprojekt mellem aktører i den danske elforsyning og Energistyrelsen. SAS, Design IDEF Min rolle var dels at komme med ideer til opstilling af modelligninger, dels implementeringen af disse i SAS. Endvidere forestod jeg en modellering af hele projektet i Design IDEF, et formelt system til struktureret analyse af et problem (en slags objektorienteret analyse inden det koncept var opfundet ). Side 5

6 DEFU (indirekte de danske elselskaber og Energistyrelsen) Periode: Udvikling af prognosemodel for boligsektorens elforbrug (ELMODEL-bolig) Paradox , Delphi Min rolle var her at opdatere modellen datamæssigt og softwaremæssigt. Modellen var på det tidspunkt implementeret i Paradox, men siden da hovedsagligt i Delphi. Modellen opdateres fortsat af den danske elforsyning og Energistyrelsen i fællesskab. Senest har undertegnede (nu i IT Energy) i starten af 2001 migreret de sidste rester af Paradox-kode til Delphi (5.0) DEFU Periode: Udvikling af ledelsesinformationssystemet LIS Paradox 5.0, Delphi , Concorde XAL Min rolle var at stå for forslag til nye typer af økonomiske rapporter baseret på alle medarbejderes inddatering er af projekttimer samkørt med DEFUs Concorde-system DEFU Periode: Udvikling af system til håndtering af elsparekampagner, SaveX. Systemet kan analyse konsekvenser af forskellige energisparekampagner fordelt på delsektorer og slutanvendelseskategorier. Delphi Min rolle var almindelig projektmedarbejder med ansvar for en del af skærmdialogerne. Side 6

7 DEFU Periode: 1997 Udvikling af fejl- og afbrudsstatistiksystemet EL-FAS. Systemet kan analysere fejlhyppigheder (pege på svage led) for en omfattende liste af fysiske komponenter i et elforsyningsnet Delphi 3.0 Min rolle var også her almindelig projektmedarbejder med ansvar for en del af skærmdialogerne. DEFU Periode: Løbende statistisk behandling af Energirådgiverdatabasen ENIBASE. Arbejdet omfattede analyser af tilbagemeldinger på energirådgivningsaktiviteter i de danske elselskaber, samt besvarelser af henvendelser om udtræk fra databasen. SAS 6.12 Min rolle var al håndtering af forespørgsler. DEFU Periode: 1998 Udvikling af elbelastningsprognosesystemet Prognose. Systemet kan levere døgnprognoser for elbelastningen for et givent område opdelt på kvartersværdier, relevant i forbindelse med liberaliseringen af elmarkedet i DK. Delphi 3.0 og 4.0 Projektmedarbejder. Side 7

8 IT Energy Periode: Udvikling af tidsserieanalysesystemet EnergyMan. Efter afskeden med DEFU dannede jeg sammen med to kolleger firmaet IT Energy. IT Energy s hovedindtægtskilde er hyldevaresoftwaren EnergyMan, som er et tidsrækkeanalyseprogram specielt rettet mod måleserier i energiforsyningssammenhæng samt daglige rapporteringer om dette via og Internet. Delphi 4.0 og 5.0, Access 97 og 2000, SQL Projektinitiator. IT Energy Periode: Design af spørgskemaundersøgelser, dataminingmodeller, internetlogin-styring mv., SPSS (SPSS Base, Clementine, HTML, ASP) 1999, Parallelt med udviklingen af EnegyMan har undertegnede forestået en del ad hoc arbejde med datamining, specielt med SPSS-værktøjet Clementine. SPSS Data Entry Builder, SPSS Clementine, SPSS Base En-mandsprojekt. DataKomm (SDC) Periode: Udvikling af overvågningssoftware til SDC s firewall system. Undertegnede forestod projektledelse samt programmering i Delphi af moduler til automatisk behandling af SMS/ notifikationer ved hacking-forsøg fra div. firewall typer. Dette via services under NT samt en SQL 2000 database designet af undertegnede (herunder også alle Stored Procedures) Delphi 5.0, Windows services, SQL 2000 Projektleder og medarbejder i 3 mands team. Side 8

9 Periode: 2001 Udvikling af kampagnesoftware til Standby forbrugskampagne, dvs. et mindre program til beregning af årlige elforbrug for specifikke husholdningsapparater. Programmet indgår i et kampagnemateriale der uddeltes af i efteråret 2001, fremstillet i eksemplarer. Delphi 5.0 En-mandsprojekt. Periode: 2001 Oprettelse af apparatdatabase baseret på data fra elselskabernes database ELDA, via SAS (PC/8) datasets til en Accessdatabase. SAS 6.12 (PC), SAS 8 (PC), Access 2000 En-mandsprojekt. Periode: Udvikling af kravspecifikation for Internetsite til rådgivning af elforbrugere i boligsektoren. Omfatter udvikling af DLLprogramudvidelser til prognoseberegninger af elforbrug og sparepotentialer samt opbygning af bagvedliggende database. Delphi 5.0, SQL 2000 En-mandsprojekt. Side 9

10 Styregruppe med medlemmer fra ELFOR, Elkraft System, Eltra og Energistyrelsen Periode: 2002-? (minimum ultimo 2005) Vedligeholdelse af prognosemodel for boligsektorens elforbrug (ELMODEL-bolig) Paradox (udfases), ACCESS 2000 (indfases), Delphi Min rolle er at vedligeholde softwaren så den modsvarer tidens krav, dvs. kan køre på de nyeste platforme mv. samt at stå for organiseringen af dataindsamlingen til modellen. Sidstnævnte sker hvert andet år via en spørgeskemaundersøgelse, normalt udført af Gallup. Endvidere at stå for udarbejdelse af div. status- og datarapporter til styregruppens medlemmer. Danske Bank, Ejby Periode: Marts 2002 marts 2003 CRM datawarehouse/datamining SAS, JCL, DB2 på mainframe, SAS på PC samt øvrige hjælpesystemer, fx DataManager (mainframe), ERwin (PC) og TestDirector (PC/web) Projektmedarbejder. Min rolle var at etablere en fast leverence-logik i SAS for data fra bankens enterprisedatawarehouse til forskellige analyse-, test- og produktionsdatamarter, primært til anvendelse i div. CRM-projekter i banken, fx KundeSegmentering, KundeFastholdelse samt senest PrisScore. Var også testkoordinator i PrisScoreprojektet og deltog i alle projektets rapporteringer: foranalyse, problem og løsningsbeskrivelse, teknisk implementeringsplan, teststrategi osv. Side 10

11 ELFOR Periode: 2003/ /10 Sparepotentialer i boligsektoren ELMODEL-bolig Enmandsprojekt med det formål at opstille prognosescenarier for boligsektorens elforbrug, med fokus på specielle rumtyper i husstanden, fx køkken/alrum og teenageværelse. Arbejdet udførtes ved brug af værktøjet ELMODEL-bolig. Yderligere information om projektet kan fås ved henvendelse til Richard Schalburg, ELFOR. ELFOR Periode: 2005/ /03 Tre fremtidsscenarier for boligsektoren ELMODEL-bolig Enmandsprojekt med det formål at opstille prognosescenarier for tre sandsynlige udviklinger i boligsektoren; flere hjemmearbejdspladser, mere apparatur i teenageværelser og flere ældre. Arbejdet udførtes ved brug af værktøjet ELMODELbolig. Yderligere information om projektet kan fås ved henvendelse til Richard Schalburg, ELFOR. Periode: Udvikling af Internetsite til rådgivning af elforbrugere i boligsektoren: Omfatter udvikling af DLLprogramudvidelser til prognoseberegninger af elforbrug og sparepotentialer samt opbygning af bagvedliggende database. Sitet opdateres regelmæssigt, og afventer pt. en samarbejdskontrakt mellem og ELFOR. Delphi 5.0, SQL Server 2000 Projektleder og fagligt ansvarlig for statistik på hjemmesiden vedr. husholdningsapparaters elforbrug. Side 11

12 Periode: Etablering af data-sekretariat for mhp. tilvejebringelse af måledata til visning på hjemmesiden SQL Server 2000 Projektleder og fagligt ansvarlig for validitet af alle data. Periode: 2005-? "Energifokus via elmåleren". Pilotprojekt med deltagelse af EnergiFyn, målerproducenten Kamstrup samt. Ifm. projektet opsættes 3000 fjernaflæste målere (kvartersmålinger) i private boliger. Data vises på hjemmesiden med specielt login for hver bruger. Målet er at 90% af brugerne opnår en besparelse på min. 10% på elregningen, qua synlighed og standbyanalyse mv. SQL Server 2000, ASP. Projektleder på vegne af. Energistyrelsen Periode: 2005/ /10 "Elsparepotentiale i staten som følge af energirigtige indkøb". Projekt med det formål at estimere effekten af energirigtige indkøb i staten. Spørgeskemaundersøgelse(SPSS) samt Excel. Projektleder. Side 12

13 Periode: Styregruppe med medlemmer fra ELFOR, Elkraft System, Eltra og Energistyrelsen samt (ikke afsluttet) Vedligeholdelse af datagrundlag for prognosemodellen EL- MODEL-bolig. Paradox (udfases), ACCESS 2000 (indfases), Excel Projektleder og ansvarlig for opdateringen af data for en række husholdningsapparater, primært til opvarmning. Periode: 2005-? Selvtjek serverrum. Nyeste skud på selvtjek stammen hos. Data vises på hjemmesiden og skal kunne give online rådgivning til nedbringelse af elforbrug i serverrum. SQL Server 2000, ASP. Projektmedarbejder. Periode: 2005/ /12 s datasekretariat. Håndtering af alle data der vises på SQL Server 2000, EnergyMan, ASP Projektleder. Side 13

14 Periode: 2005/ /12 Opdatering af hjemmesiden selvtjekbolig.sparel.dk, s omfattende rådgivningstilbud til private elforbrugere. SQL Server 2000,.Net 2.0 Projektleder. Periode: Dansk Energi 2005/ /05 (ikke fuld tid) Opgradering og dokumentation af SAS-kode til statistikberegninger på elforbrugspanel. Ca målesteder repræsentativt udvalgt i Danmark danner grundlag for at udtale sig om stigninger og fald i Danmarks elforbrug på brancheniveau. Al kode til behandling og præsentation af resultater er gennemgået og dokumenteret. Enkelte dele er omlagt til stored procedures i SQL server. (PC)SAS 9 Base, Macro, Access og SQL Server 2000 Konsulent (alle delopgaver varetaget alene). Periode: 2006/ /06 PowerOff. Videreudvikling af software til fjernslukning af unødigt tændte PC'er. C, C#, Visual Studio Projektleder. Side 14

15 Dansk Energi NET (PSO-ordningen) Periode: 2008/ /12 Metoder til opgørelser af elbesparelsesaktiviteter. Der planlægges en række forsøg mhp. at modellere og estimere konkrete elbesparelseseffekter af en række aktiviteter gennemført af elselskaberne. (PC)SAS 9 Base, STAT og SQL Server 2000, SPSS 16 Projektleder og deltager i modelarbejdet. Periode: Nykredit Bank 2007/10 nu (ikke fuld tid) Ad hoc SAS-opgaver. SAS 9.2 (PC/Mainframe) Base, STAT, Macro, Access, JCL, Cics, Excel og VB makroer. Har desuden anvendt hovedparten af bank DB2-tabellerne hos BEC dagligt ifm. arbejdet. Udførende. VMAS / EU Periode: 2008/2009 IA (Impact Assessment) vedr. eco-design direktiver for en række elapparater. Excel Udførende Side 15

16 Dansk Energi Periode: 2008/2010 Effekter/sparepotentialer for Danmark vedr. eco-design direktiver for en række elapparater. Herunder scenarier for indførelse af BAT-tekonologier i stedet for eco-design kompliante teknologier. Excel Udførende Energistyrelsen Periode: 2009/ /12 ELMODEL-service. Genoplivning af modellen fra 90 erne og undersøgelse af nuværende og fremtidige datakilder til modellen. Vurdering af relevant teknisk forankring. Excel Udførende Side 16

Hans Skyum Larsen. hsl@it-energy.dk. Telefon: +45 27 22 37 00. Fødselsår: 1959

Hans Skyum Larsen. hsl@it-energy.dk. Telefon: +45 27 22 37 00. Fødselsår: 1959 Navn: Stilling: Email: Hans Skyum Larsen IT-Konsulent hsl@it-energy.dk Telefon: +45 27 22 37 00 Fødselsår: 1959 IT-erfaring: Uddannelse: Profilresume: 1987 (erhvervsmæssig) Teknikumingeniør (stærkstrøm),

Læs mere

Telefon: +45 27 22 39 00. Fødselsår: 1967. Uddannelse: Civ. ing. (E) fra NTH (Norge) 1994.

Telefon: +45 27 22 39 00. Fødselsår: 1967. Uddannelse: Civ. ing. (E) fra NTH (Norge) 1994. Navn: Stilling: E-mail: Ali Rahbar IT-Konsulent ar@it-energy.dk Telefon: +45 27 22 39 00 Fødselsår: 1967 EDB-erfaring: 1995 (erhvervsmæssig) Uddannelse: Civ. ing. (E) fra NTH (Norge) 1994. Profilresume:

Læs mere

It-konsulent / Projektleder / it-sikkerhedskonsulent

It-konsulent / Projektleder / it-sikkerhedskonsulent Stilling: It-konsulent / / it-sikkerhedskonsulent Fødselsår: 1964 Ledelseserfaring: Siden 1986 Uddannelse: 2002-2003 Datanom: Projektledelse 1985-1992 Officerskursus, næstkommanderende i underafdeling

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

BILAG 1 TIL RAMMEAFTALE

BILAG 1 TIL RAMMEAFTALE BILAG 1 TIL RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser

Læs mere

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) : CV Ole D. Nielsen Ansættelser (uddybes efterfølgende) : 2007-2010 Underdirektør, med ansvar for IT. Bladkompagniet as. 2004-2007 IT-Chef. Bladkompagniet as. 2001-2004 Afdelingsleder for IT-infrastrukturgruppen.

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Edbassistent, merkonom i regnskab og it. Navn Asbjørn Vernang Fødselsår 1964 Køn Mand Adresse Nørre Alle 63 L. 104, 8000 Århus C Telefon Email 23 81 32 41 Asbjoern AT vernang dk Uddannelse Arbejdssprog Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Læs mere

Kjeld Ingemann Poulsen

Kjeld Ingemann Poulsen Stamoplysninger Navn Kjeld Ingemann Poulsen Født 20 Januar 1964 Ægtestand Gift med Berit Poulsen Børn David 20 år, Ida 18 år Bopæl Carl Møllers Allé 38 2860 Søborg Uddannelse Cand. Merc. Handelshøjskolen

Læs mere

IT Arkitektur,.Net, C++, OOAD, Brugergrænseflader (HCI), Implementering

IT Arkitektur,.Net, C++, OOAD, Brugergrænseflader (HCI), Implementering CURRICULUM VITAE Navn: Frederik Winstrup Johansen Født: 28. august 1968 Civilstand: Arbejdsområder: Uddannelse: Resume: Gift IT Arkitektur,.Net, C++, OOAD, Brugergrænseflader (HCI), Implementering Datalog

Læs mere

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet.

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet. Preben Josefsen Hasselvej 9 6705 Esbjerg Ø Telefon 7518 0380 Mobil 3031 8103 e-mail: preben@josefsen.net Generelt Født 1967 IT-erfaring Siden 1999 Personprofil Teknisk IT projektleder, Prince2 og Scrum

Læs mere

INVENTARSYSTEMER Control Systems for Inventory

INVENTARSYSTEMER Control Systems for Inventory Specialeopgave under E-business IT-Universitetet i København, maj 2004 INVENTARSYSTEMER Control Systems for Inventory Manglende kontrol med inventar koster hvert år samfundet millioner. Eksaminand: Per

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

PHP og.net arkitektur, Sitecore CMS, ESDH specialist viden. SCRUM, produkt- og organisationsudvikling. Senior webudvikler

PHP og.net arkitektur, Sitecore CMS, ESDH specialist viden. SCRUM, produkt- og organisationsudvikling. Senior webudvikler Profil Løsningsarkitekt PHP og.net arkitektur, Sitecore CMS, ESDH specialist viden. Tekniskprojektleder SCRUM, produkt- og organisationsudvikling. Senior webudvikler PHP, C#, JS, CSS, jquery, AngularJS,

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010.

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. Business Consulting Introduktion Tendenser i den danske energi- og forsyningssektor En komparativ undersøgelse af de førende ERP-løsninger til

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse. 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203019-2014:text:da:html Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunes arkitekturmodel... 2 Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser... 2 Forretningsmæssige krav... 2 Krav til IT-arkitektur... 3 a) at det pågældende

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Curriculum Vitae for Randi Jensen

Curriculum Vitae for Randi Jensen Curriculum Vitae for Randi Jensen Navn: Randi Jensen Adresse: Løbjerg 11 Postnr og by 3460 Birkerød Telefon: Mobil: 22 17 00 82 Fastnet: 45 82 00 82 E-mail: randi3460@gmail.com Født: 16. april 1952 Civilstand:

Læs mere