Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0"

Transkript

1 Kontrakt om Testressourcer Bilag 1a - Situationsbeskrivelse 23. oktober 2017 Version 1.0

2 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes om ikke at ændre i bilaget eller teksten.] S i d e 2 a f 10

3 Indhold 1. Indledning Baggrund Om Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Landbrugs- og Fiskeristyrelsens it-strategi Samspil med it-enheden hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Overordnet beskrivelse af test i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Baggrund De videre forløb, årene frem Arbejdsgangen i forbindelse med opgaveløsning med testaktiviteter i LFST Kompetencer S i d e 3 a f 10

4 1. Indledning Formålet med dette bilag er at beskrive de overordnede rammer for den kundeorganisation, de tekniske miljøer og løsninger samt interessenter og samarbejdsprocesser, der til sammen udgør det miljø, Leverandøren skal arbejde indenfor. Bilaget indeholder følgende informationer: Overordnet beskrivelse af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Beskrivelse af det nuværende set-up for tests Overblik over arbejdsgange og ydelser i relation til den udbudte opgave S i d e 4 a f 10

5 2. Baggrund 2.1. Om Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet. Landbrug og Fiskeristyrelsen har ca medarbejdere, heraf ca. 800 i København, mens ca. 350 er fordelt på lokationer over hele Danmark. Styrelsen er organiseret som vist i figur 1. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen arbejder med at skabe de bedste rammer for vækst i fødevareerhvervene og samtidig sikre en forsvarlig forvaltning af naturen. Styrelsen understøtter Danmarks position som verdens tredjestørste fødevareklynge. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen prioriterer en åben dialog med omverdenen og samarbejde med vores kunder og interessenter. Landbrugs- og Fiskeristyrelsens indsatsområder ligger på udformning og regulering af love og regler, administration af EU-midler, herunder kontrol af landbrugsog fiskerierhvervet samt udbetaling af tilskud. Landbrugs- og Fiskeristyrelsens infrastruktur skal understøtte disse kerneopgaver. For yderligere detaljer om Landbrugs- og Fiskeristyrelsen henvises til Figur 1 Landbrugs- og Fiskeristyrelsens organisation S i d e 5 a f 10

6 2.2. Landbrugs- og Fiskeristyrelsens it-strategi Et af de it-strategiske temaer for Kunden er at øge produktiviteten i It-centret. Til at opnå øget produktivitet skal benyttes fælles metoder og værktøjer i opgaveløsningen. Elementer heri med relevans for dette udbud er en effektiv håndtering af testaktiviteter under hensyn til: Forøgelse af digitaliseringsgraden i interne arbejdsgange. Hurtigere time-to-market på nye digitaliseringsmuligheder. Bedre digitalt samspil med styrelsens kunder Samspil med it-enheden hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Landbrugs- og Fiskeristyrelsens IT-enhed refererer til Økonomi og IT-direktøren og er organiseret i en række teams: Figur 2 - Organiseringen af IT-enheden pr. 1 november S i d e 6 a f 10

7 Team Test varetager systemtest-opgaven i LFST på styrelsens største system, og har snitflader til alle øvrige teams i IT-enheden samt en række øvrige teams i LFST. Nedenstående tabel viser de enheder, som Team Test samarbejder med bredt i organisationen, samt hvilke af LFSTs interne systemer, som test-arbejdet foregår omkring: Enhed\ Systemer CAP BTAS IMK VAKS TUS TVØM elog UN/CE FACT A- TAST L- TAST Arealtilskud X X X X Projekttilskud X X Jordbrugskontrol X X X Fiskerikontrol X X X X X X Kort & GIS X X IT X X X X X X X X X X X Lasernet Figur 3 Samarbejdsflader for Team Test De specifikke Ydelser herunder, som konsulenterne bidrager til løsning af, beskrives i det efterfølgende afsnit 4. S i d e 7 a f 10

8 3. Overordnet beskrivelse af test i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 3.1. Baggrund Testarbejde i LFST forløber under hensyn til følgende principper: I LFST har vi dedikerede og kvalificerede testere I LFST forberedes testen I LFST dokumenteres testen Testmiljøerne er fundamentet for udførsel af testen i LFST. I LFST er test inspireret af V-modellen. Testarbejde i LFST følger i øvrigt Procedure for systemtest, som er vedlagt som underbilag 1c De videre forløb, årene frem I dag anvender LFST i vidt omfang eksterne ressourcer fra samme leverandører til både udvikling og test. Det betyder, at disse ressourcer er principielt inhabile i forhold til at foretage leverancetests. LFST anvender derfor i dag ikke eksterne ressourcer til leverancetests. I det videre forløb ønsker LFST at kunne anvende eksterne ressourcer til både ordnings- og leverancetests. S i d e 8 a f 10

9 4. Arbejdsgangen i forbindelse med opgaveløsning med testaktiviteter i LFST Nedenstående figur illustrerer det samlede testforløb: Review af kravspecifikation Review af Løsningsbeskrivelse Udarbejdelse af testcases Installation af release Systemtest udføres Fejlrettelser og gentest Systemtestrapport Go/No gobeslutning Bruger og Accepttest i fagkontorerne Go/No Go beslutning Produktion Figur 4 - Testforløb i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Blå kasser udføres i team test, men de grønne gennemføres i fagkontorerne På baggrund af godkendt kravspecifikation og løsningsbeskrivelse fra enten de interne opsættere eller eksterne leverandører udarbejder systemtesterne testdokumentation i form af testcases og eventuelt en teststrategi. Systemtesterne dokumenterer deres testcases i Microsoft Test Manager (TFS), som anvendes til teststyring og planlægning, og sørger for, at testcasene er bundet op på kravene i kravspecifikationen (TFS). Eksternt udviklede releases installeres af driften på et internt systemtestmiljø. Systemtesterne foretager test af programmellet inden releasen leveres til brugeraccepttest og rapporterer teststatus og eventuelle fejl (Bugs) til den eksterne leverandøren i fejlhåndteringssystem (TFS). I andre tilfælde er der behov for intern opsætning efter leverancen er leveret fra en ekstern leverandør. I dette tilfælde overføres til test efter endt opsætning. Bugs vil i disse tilfælde blive meldt til opsætterne som bug i TFS. Når systemtesterne har testet de enkelte fejlrettelser, og der ikke er flere kritiske og alvorlige Fejl, lukkes fejlrapporterne (bugrapporterne) i fejlhåndteringssystem (TFS eller SCSM). S i d e 9 a f 10

10 Systemtesten dokumenteres i en testrapport, som sendes til projektlederen, når systemtesten er afsluttet. Projektlederen anvender denne rapport til at vurdere, om det er muligt at igangsætte bruger- og accepttesten. Hvis systemtesten ikke bestås, skal projektlederen træffe en afgørelse om den videre vej frem. I løbet af systemtestperioden er det et kontinuerligt fokus på, om deadline kan holdes og evt. udfordringer skal meldes til projektlederen og Team Tests teamleder hurtigst muligt Kompetencer Leverandøren forventes at kunne stille ressourcer til rådighed, som besidder følgende kompetencer (såvel tekniske kompetencer samt systemmæssige kompetencer) for bedst muligt at levere den ønskede Ydelse: Udarbejde teststrategier Forberede testdata Udarbejde testcases Gennemføre og dokumentere testcases Test af beregninger Test af ordninger opsat i rammesystem Test af systemleverancer Udarbejde testrapporter Afrapportering på fundne software fejl/defekter/bugs TFS kundskaber Visual Studio Test Professional erfaring Test Manager erfaring SQL Developer erfaring XML kundskab Test certificering på Foundation niveau I underbilag 2a CV-skabelon for Leverandørens ressourcer skal Leverandøren angive, hvilke af disse kompetencer hver tilbudt ressource besidder. S i d e 10 a f 10

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedr.: Testressourcer - udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud vedr.: Testressourcer - udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S j.nr.: 17-0172-000014 5. januar 2018 Spørgsmål og svar til udbud vedr.: Testressourcer - udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S 206-425539 Nr. Henvisning til udbudsmaterialet 1. Underbilag 2A tabel 3 2. Underbilag

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. Bilag 1 Situationsbeskrivelse. 9. oktober 2015 Version 1.0

Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. Bilag 1 Situationsbeskrivelse. 9. oktober 2015 Version 1.0 Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software Bilag 1 Situationsbeskrivelse 9. oktober 2015 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 9 Dokumentation 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Support af tilskuds- og kontroladministrative. Bilag 9 Dokumentation

Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Support af tilskuds- og kontroladministrative. Bilag 9 Dokumentation Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af tilskuds- og kontroladministrative systemer m.fl. Bilag 9 Dokumentation 16. marts 2018 Version 1.0 Side 1/8 [Vejledning til tilbudsgiver:

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.B - Fejlproces

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.B - Fejlproces Udbud af RIPA-Syd til Underbilag 14.B - Fejlproces Underbilag 14.B Fejlproces Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...4 1.1 Roller...4 1.2 Proces:...5 1.2.1 1.3 Beskrivelse af trinene i processen:...5

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Support af tilskuds- og kontroladministrative

Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Support af tilskuds- og kontroladministrative Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af tilskuds- og kontroladministrative systemer m.fl. Bilag 12 Change Management 16. marts 2018 Version 1.0 Side 1/16 [Vejledning til tilbudsgiver:

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Leverandørens løsningsbeskrivelse

Leverandørens løsningsbeskrivelse Leverandørens løsningsbeskrivelse Uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere Bilag 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3

Læs mere

Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Support af tilskuds- og kontroladministrative

Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Support af tilskuds- og kontroladministrative Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af tilskuds- og kontroladministrative systemer m.fl. Bilag 1 Definitioner 16. marts 2018 Version 1.0 Side 1/11 [Vejledning til tilbudsgiver:

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation Kravspecifikation OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTEMERNE Offentligt udbud 1 Indhold 1. INTRODUKTION TIL LEVERANDØREN...

Læs mere

BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM DEFINITIONER

BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM DEFINITIONER BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM DEFINITIONER 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER:

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal udfyldes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. 2 14. INDLEDNING... 3

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 14 - Prøver 2 Indholdsfortegnelse 14. Prøver 4 14.1 Indledning 4 14.2 Afprøvningsprogram 5 14.2.1 Generelle krav til afprøvningsprogrammet 5

Læs mere

IT-projektet. Implementering af EU-Landbrugsreform i Danmark Gitte Nørgaard Aidt Chefkonsulent/Teamleder

IT-projektet. Implementering af EU-Landbrugsreform i Danmark Gitte Nørgaard Aidt Chefkonsulent/Teamleder IT-projektet Implementering af EU-Landbrugsreform i Danmark Gitte Nørgaard Aidt Chefkonsulent/Teamleder Landbrugsstyrelsen Styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet, med ansvar for ministeriets erhvervs-

Læs mere

Bilag 10. Afprøvning

Bilag 10. Afprøvning Bilag 10 Afprøvning 2 Vejledning til tilbudsgiver Dette bilag beskriver, hvordan Leverancer og videreudviklingsydelser skal afprøves af Kunden i samarbejde med Leverandøren. Bilaget gælder kun for større

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

[Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale. Dato: Bilag 14. Version: 1.0. Bilag 14. Prøver. Bilag 14 Prøver Side 1 / 36

[Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale. Dato: Bilag 14. Version: 1.0. Bilag 14. Prøver. Bilag 14 Prøver Side 1 / 36 [Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale Dato: 02-05-2012 Bilag 14 Version: 1.0 Bilag 14 Prøver Bilag 14 Prøver Side 1 / 36 1 Indledning... 6 2 Teststrategi for projektet... 7 2.1 Udarbejdelse af teststrategi...

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Pulje 8, 14. august 2014. Domstolsstyrelsen 1 Bilag 12, Mindstekrav 20 I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Version 1.5, 06.09.2011) skriver Domstolsstyrelsen i afsnit 5.1 Miljøer, at I kopierer

Læs mere

Styregruppens anvendelse af tests

Styregruppens anvendelse af tests Styregruppens anvendelse af tests Styregruppens anvendelse af testresultater til styring af leverancen Danish Software Testing Board (DSTB) Softwaretest fra teori til praksis 2016 Bo Lind Fagråd for Strategi

Læs mere

Koncept for organisering af support, udvikling, test og certificering af standarder og profiler

Koncept for organisering af support, udvikling, test og certificering af standarder og profiler LEVERANCE 2.2 Koncept for organisering af support, udvikling, test og certificering af standarder og profiler Konceptet omfatter retningslinjer og procedurer for support af anvendere og leverandører, retningslinjer

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes

Læs mere

Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Support af tilskuds- og kontroladministrative

Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Support af tilskuds- og kontroladministrative Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af tilskuds- og kontroladministrative systemer m.fl. Bilag 5 Servicemål 16. marts 2018 Version 1.0 Side 1/10 [Vejledning til tilbudsgiver:

Læs mere

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 12 angiver krav til leverancevederlag, betalingsplan m.v. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Afprøvning. Bilag 6

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Afprøvning. Bilag 6 SOLRØD KOMMUNE ESDH Afprøvning Bilag 6 April 2007 Vejledning Leverandør skal kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af leverandørens metoder eller processer til intern test inden overgivelse

Læs mere

Leverandørens løsningsbeskrivelse

Leverandørens løsningsbeskrivelse Leverandørens løsningsbeskrivelse Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning...

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

BRUTTO CV Peter Petersen

BRUTTO CV Peter Petersen BRUTTO CV Peter Petersen Tlf.: xx xx xx xx Mail xx@xx.dk Linkedin: https://dk.linkedin.com/in/peterpeter RESUMÉ Jeg har en baggrund som Civilingeniør i Software Engineering og 5 års erfaring med projektledelse

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 4 - Kontraktens faser

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 4 - Kontraktens faser EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 4 - Kontraktens faser INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. KONTRAKTENS FASER... 3 3. LEVERANDØRENS YDELSER I TRANSITIONSPROJEKTET... 3 4. AFKLARINGSFASEN...

Læs mere

Bilag 4. Konsulentkategorier og Konsulentteam

Bilag 4. Konsulentkategorier og Konsulentteam Bilag 4 gorier og Konsulentteam [Vejledning: Bilaget udfyldes af tilbudsgiver. Bilaget skal omfatte en beskrivelse af det tilbudte Konsulentteam, der stilles til rådighed under Kontrakten, og som vil blive

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

BILAG 7. Dokumentation

BILAG 7. Dokumentation BILAG 7 Vejledning til tilbudsgiver Bilaget indeholder Kundens mindstekrav til. 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. somfanget... 4 2.1 Proces for udarbejdelse og godkendelse af... 4 2.2 Generelle

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Underbilag 2B Eksisterende Dokumentation inden overtagelsen

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Underbilag 2B Eksisterende Dokumentation inden overtagelsen Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Underbilag 2B Eksisterende Dokumentation inden overtagelsen 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver.

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Indhold underbilag 14 B Oversigt over prøve- og testtyper 14 B Oversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Afprøvning af Leverancen Fællesregler for afprøvning Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Installationsprøve Delleveranceprøve

Indholdsfortegnelse Afprøvning af Leverancen Fællesregler for afprøvning Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Installationsprøve Delleveranceprøve Bilag 11 Prøver Indholdsfortegnelse 1. Afprøvning af Leverancen 3 2. Fællesregler for afprøvning 3 2.1 Prøvens gennemførelse 3 2.2 Prøveplan 3 2.3 Rapportering 4 2.4 Godkendelse af en prøve 4 2.5 Leverandørens

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Denne publika ion er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk

Denne publika ion er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk Denne publika ion er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spørgsmål og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spg. 1 Bilag 3: Bilag 3 skal i flg.

Læs mere

Implementering af Medarbejdersystem

Implementering af Medarbejdersystem Implementering af Medarbejdersystem Roller og ansvarsfordeling Udarbejdet 3. oktober 2017 Matine Kvist Implementering af Medarbejdersystem Roller og ansvarsfordeling Indhold 1. Styregruppe... 3 1.1 Styregruppeformand...

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 10 - Ændringshåndtering INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. GENERELT OM EGENTLIGE ÆNDRINGER... 3 3. KUNDENS ÆNDRINGSANMODNING... 3 4. LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNING... 4 5. MINDSTEINDHOLD

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Koncept for systemforvaltning af den fælles open source kode, herunder procedure for opfølgning på software-versioner af OpenTele

Koncept for systemforvaltning af den fælles open source kode, herunder procedure for opfølgning på software-versioner af OpenTele LEVERANCE 2.1 Koncept for systemforvaltning af den fælles open source kode, herunder procedure for opfølgning på software-versioner af OpenTele Konceptet beskriver, hvordan koden forvaltes, og hvordan

Læs mere

UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM. Use case Opfølgning

UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM. Use case Opfølgning UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM Use case Opfølgning INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 3 af 24. januar 2017) Page 1 of 8 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere

Udbud af RIPA - Syd. Bilag 1 - Tidsplan

Udbud af RIPA - Syd. Bilag 1 - Tidsplan Udbud af RIPA - Syd til Bilag 1 - Tidsplan Bilag 1 Tidsplan Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...4 2. FRIST FOR BEVILLINGSMÆSSIG HJEMMEL...4 3. FERIE UGER...4 4. OVERORDNET FASEOPDEDLING...5

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TRANSITIONSPROJEKTET...3

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

SF1460_A Modtag besked Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0

SF1460_A Modtag besked Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0 SF1460_A Modtag besked - version 2.3.0 Kommunernes Data & Infrastruktur - KDI Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-07-01 ehe 0.1 Første version 2015-07-01 ehe 2.1.0 Indarbejdet

Læs mere

Samarbejdsorganisation. Bilag 9

Samarbejdsorganisation. Bilag 9 Samarbejdsorganisation Bilag 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målsætninger omkring samarbejdsorganisationen... 4 1.3. Overordnede krav til samarbejdsorganisationen... 4 1.3.1.

Læs mere

Bilag 3 FODS 8.2, Fuldt Digital Lokalplaner Kravspecifikation.

Bilag 3 FODS 8.2, Fuldt Digital Lokalplaner Kravspecifikation. HLA 11. juli 2012 Bilag 3 FODS 8.2, Fuldt Digital Lokalplaner Kravspecifikation. Dette notat indeholder kravspecifikationen til offentligt udbud vedrørende Fuldt Digitale Planer og udgør således bilag

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Afklaringsfasen generelt... 4 3. Fremgangsmåde... 4 4. Afklaringsfasen mere detaljeret...5 5. Detaljeret beskrivelse

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Underbilag 11B Vilkår for samarbejde mellem Kundens leverandører

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Underbilag 11B Vilkår for samarbejde mellem Kundens leverandører Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Underbilag 11B Vilkår for samarbejde mellem Kundens leverandører 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes

Læs mere

Bilag 14. Prøver. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 14. Prøver. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 14 Prøver Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 14 Prøver Side 1/25 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal gennemarbejdes af Tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BIAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPAN INDHODSFORTEGNESE 1. Hovedtidsplan... 5 1.1 Ændring af tidsplanen... 6 2. Underbilag 1.a Milepæle for levering af licenser og evt. hardware... 6 3. Underbilag 1.b Detailplan

Læs mere

Bilag U. Uddannelsesbehov. Udbud af Medical Device Information Collection

Bilag U. Uddannelsesbehov. Udbud af Medical Device Information Collection Bilag U Uddannelsesbehov Udbud af INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag: Formålet med dette Bilag

Læs mere

Udbud af RIPA-Syd. Bilag 11 - Kundens deltagelse og modenhed

Udbud af RIPA-Syd. Bilag 11 - Kundens deltagelse og modenhed Udbud af RIPA-Syd til Bilag 11 - Kundens deltagelse og modenhed Bilag 11 Kundens deltagelse og modenhed Side 1 af 8 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og

Læs mere

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Udgangspunktet var 3 temaer og intet andet Den sammenhængende

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

BILAG 10 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KUNDENS DELTAGELSE I GENNEMFØRELSESTRINNET

BILAG 10 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KUNDENS DELTAGELSE I GENNEMFØRELSESTRINNET BILAG 10 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KUNDENS DELTAGELSE I GENNEMFØRELSESTRINNET INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

SF1460_C Aflever besked Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0

SF1460_C Aflever besked Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 SF1460_C Aflever besked - version 2.4.0 Kommunernes Data & Infrastruktur - KDI Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-07-01 ehe 0.1 Første version 2015-07-01 ehe 2.1.0 Indarbejdet

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Indhold. Grundmodul. Teknologisk opbygning og indhold. Mulighed for udbygning. Forretningsmæssig funktionalitet

Indhold. Grundmodul. Teknologisk opbygning og indhold. Mulighed for udbygning. Forretningsmæssig funktionalitet MVJTAS Indhold. Grundmodul Forretningsmæssig funktionalitet Teknologisk opbygning og indhold Mulighed for udbygning 2 Grundmodul Forretningsmæssig funktionalitet MVJ er specialtilpasset rammesystem til

Læs mere

Arbejdspakkebeskrivelser Tværgående test og kvalitetssikring

Arbejdspakkebeskrivelser Tværgående test og kvalitetssikring Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1 & 2: Ejendomsdata- og Adresseprogrammet Implementeringsplan Arbejdspakkebeskrivelser Version: 0.91 Dato: 30.

Læs mere

JOB-/ROLLEBESKRIVELSE. Senior Konsulent med ansvar for analyser, monitorering og tilhørende database/it-systemer. Fondenes Videnscenter

JOB-/ROLLEBESKRIVELSE. Senior Konsulent med ansvar for analyser, monitorering og tilhørende database/it-systemer. Fondenes Videnscenter JOB-/ROLLEBESKRIVELSE Senior Konsulent med ansvar for analyser, monitorering og tilhørende database/it-systemer Fondenes Videnscenter Funktion: Placering: Refererer til: Senior konsulent med ansvar for

Læs mere

Vejledning i etablering af forretningsoverblik. Januar 2018

Vejledning i etablering af forretningsoverblik. Januar 2018 Vejledning i etablering af forretningsoverblik Januar 2018 Indhold 1. Forretningsoverblikket 4 1.1 De interne forhold og interessenter 4 1.2 De eksterne forhold og interessenter 5 2. Kortlægning af processer

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Spørgsmål til leverandørerne i markedsdialog

Spørgsmål til leverandørerne i markedsdialog Spørgsmål til leverandørerne i markedsdialog ASTA, Ansøgnings- og tilskudsadministrationssystem Side 1/7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. SPØRGSMÅL TIL DELTAGERNE... 3 3.1 Indledende

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation Udgave 2 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Accepttest-specifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Testprocesser og målinger i test. Jesper Schultz, Nykredit 19. november 2009

Testprocesser og målinger i test. Jesper Schultz, Nykredit 19. november 2009 Testprocesser og målinger i test Jesper Schultz, Nykredit 19. november 2009 Agenda TMM måling og vores arbejde med at måle kvaliteten af den test der køres i projekter i Nykredit TMMi 2009 Baggrund Resultater

Læs mere

KOMBIT A/S (herefter Kunden ) ønsker tilbud på et Proof of Concept til en fremtidig infrastruktur (herefter Løsningen ).

KOMBIT A/S (herefter Kunden ) ønsker tilbud på et Proof of Concept til en fremtidig infrastruktur (herefter Løsningen ). Annoncering af køb af et proof of concept til en fremtidig infrastruktur I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige kontrakter (tilbudsloven)

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering

Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Notat 1. Formål Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 1 af 10. december 2016) Page 1 of 6 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Potentielle tilbudsgivere vedr. Region Hovedstadens lederudviklingsprogram

Potentielle tilbudsgivere vedr. Region Hovedstadens lederudviklingsprogram Til: Potentielle tilbudsgivere vedr. Region Hovedstadens lederudviklingsprogram version 2.0 Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Direkte

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

Strategi- og organisationskonsulent

Strategi- og organisationskonsulent Mia Hvilshøj Dal 18-01-2019 Strategi- og organisationskonsulent til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Strategi- og organisations-konsulent

Læs mere