Hans Skyum Larsen. Telefon: Fødselsår: 1959

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hans Skyum Larsen. hsl@it-energy.dk. Telefon: +45 27 22 37 00. Fødselsår: 1959"

Transkript

1 Navn: Stilling: Hans Skyum Larsen IT-Konsulent Telefon: Fødselsår: 1959 IT-erfaring: Uddannelse: Profilresume: 1987 (erhvervsmæssig) Teknikumingeniør (stærkstrøm), afgangsprojekt hos Søren T. Lyngsø, foråret 1986 med udvikling og opbygning af kommunikationsprotokol mellem 2 automationscomputere. Studiet blev efterfulgt af 2 års studier ved DTU. HSL har mere end 20 års erfaring i systemudvikling på flere forskellige platforme og sprog. HSL har i 5 år været leder af s it-afdeling for udvikling af it-værktøjer til dansk elforsyning. Derigennem er der opnået stor erfaring med projektledelse herunder omsætning af tekniske arbejdsprocesser og problemstillinger til funktionelle og brugervenlige it-løsninger. Deltaget i udvikling og afholdelse af kurser i forbindelse med undervisning af brugerne af programmerne. HSL har været en af hovedkræfterne bag elselskabernes mest anvendte tidsserieanalyseprogram PolyFlow. HSL har herudover bl.a. medvirket ved udviklingen af ledelsesinformationssystemer (LIS), medvirket ved udviklingen af systemer til håndtering af el-besparelsestiltag (SaveX) og elbelastningsprognoser (Prognose) samt været en af hovedkræfterne bag s tidsserieanalyseprogram EnergyMan. Herudover er der arbejdet meget med Internet løsninger bl.a. for SPSS,, Dansk Energi, samt større danske elselskaber. HSL har ved siden af dette arbejde, medvirket i den daglige drift og økonomistyring af konsulentvirksomheden, som HSL er medejer af og dannede sammen med to tidligere kolleger, fra, i 1998.

2 Kompetencer: (Niveauer: Ekspert, Meget rutineret, Rutineret, Godt kendskab, Noget kendskab) Gruppe Emne Niveau Anvendt senest Antal år Arbejdskategori Programdesign Meget rutineret Programmering Meget rutineret Databasedesign Meget rutineret Datamodellering Meget rutineret Dataanalyse Meget rutineret Systemdesign Meget rutineret Projektledelse Meget rutineret Datakommunikation TCP/IP Godt kendskab Mange forskellige kommunikationsprotokoller Meget rutineret Databaser Interbase Meget rutineret Access Meget rutineret MS SQL server 7.0/8.0/2000/2005 Meget rutineret Paradox 6,7,8 Rutineret Platforme Windows 3.x Rutineret Windows 95/98 Meget rutineret Windows NT/2000/XP Meget rutineret

3 Windows 2003 Rutineret Windows Vista Rutineret Sprog Pascal Meget rutineret SQL Meget rutineret C++ Meget rutineret C# Meget rutineret Quick Basic Meget rutineret Visual Basic Meget rutineret Fortran Rutineret HTML Meget rutineret Java Rutineret JavaScript Meget rutineret ASP Meget rutineret ASPX Meget rutineret JSP Meget rutineret Udviklingsværktøjer Delphi ( ) Meget rutineret Paradox (7,8, ) Rutineret Borland C++ Meget rutineret Visual Basic 6.0 Meget rutineret Access 7.0/2003/2007 Rutineret JBuilder Noget kendskab Microsoft Visual Studio 2005 Meget rutineret

4 Teknologier COM/DCOM Rutineret ODBC Rutineret OLE Rutineret DDE Rutineret ActiveX Rutineret ADO Meget rutineret EDI Meget rutineret Projekterfaring Periode: Udvikling af KWFLOW. Analyse og præsentationsprogram af tidsserier. Bruges af energirådgiverne i deres rådgivning og af enkelte større virksomheder. Nu 100% erstattet af PolyFlow. Quick Basic (DOS-program) Periode: Udviklet konverteringsmoduler som bringer data fra registreringsudstyr om til en fast datastruktur for anvendelse i KWFLOW. Quick Basic (DOS-program) 4

5 Periode: Udvikling af ELMA. Udviklet et datakontrol- og fejlretningsprogram til håndtering af målinger i elpaneler. Quick Basic (DOS-program) Periode: Udvikling af PolyFlow. Analyse og præsentationsprogram af tidsserier. Bruges af elselskabernes energirådgivere i deres rådgivning af erhvervskunder. C++ (Windows-program) Periode: Udviklet konverteringsmoduler som bringer data fra registreringsudstyr om til en fast datastruktur for anvendelse i PolyFlow. C++ (Windows-program) 5

6 Periode: Udvikling af EniBase. Sagsstyrings- og kortlægningsprogram til registrering og dokumentation af energirådgivernes rådgivning. Databasesystem udviklet i Paradox. Paradox PAL med Paradox database. (Windows-program) Periode: Udvikling af PoitBel. Design ændringer af eksisterende program til vurdering af stationsanlæg. Paradox PAL med Paradox database. (Windows-program) Periode: Udvikling af Fagprogram køling. Opbygning af bruger interface. Fagprogram til anvendelse i forbindelse med vurdering af køleanlæg. C++ med tilknytning af Paradox databaser for håndtering af grunddata. (Windows-program) 6

7 Periode: Udvikling af SaveX. Stort DSM program til beregnings af ressourcebesparelsespotentialer for elselskabernes sparekampagner. Systemet kan analyse konsekvenser af forskellige energisparekampagner fordelt på delsektorer og slutanvendelses-kategorier. Programmet er udviklet i DELPHI, mens den tilhørende database efter krav fra opgavestilleren er ACCESS, kørende via ODBC. Delphi. (Windows-program) Periode: Udvikling af SparLys. Program til vurdering af besparelses muligheder i forbindelse med indførsel af dagslysstyring samt bevægelsesmeldere i belysningsanlæg. Delphi og Paradox. (Windows-program) Periode: 1998 Udvikling af PROGNOSE. Program til udarbejdelse af daglige belastningsprognoser til indmelding fra distributionsselskaber til den systemansvarlige i området (Eltra/Elkraft). Har haft ansvaret for dataudvekslingsdelen der bl.a. benytter EDIEL kommunikation. Delphi 3.0/4.0 og InterBase. (Windows-program) 7

8 Periode: Udvikling af tidsserieanalysesystemet EnergyMan. Efter afskeden med dannede jeg sammen med to kolleger firmaet. s hovedindtægtskilde er hyldevaresoftwaren EnergyMan, som er et tidsrækkeanalyseprogram specielt rettet mod måleserier i energiforsyningssammenhæng samt daglige rapporteringer om dette via og Internet. Systemet kan udveksle data via EDIEL standarden Delphi 4.0 og 5.0, Access 97 og 2000, SQL Projektinitiator. ehuset (CSC) Periode: Udvikling af Internetbaseret HRM2M system. Grundidéen med projektet er at skabe en portal på Internettet, hvor professionelle Human Ressource folk og ledere i danske virksomheder kan hente viden om Human Ressource og holde sig ajour med, hvad der sker på området. HTML, JavaScript, ASP, COM objekter udviklet i Visual Basic 6.0, MS SQL Server 2000 Projektmedarbejder 8

9 EnergiMidt Periode: Udvikling af et stort Internetbaseret energivogter system. HTML, JavaScript, ASP, COM objekter udviklet i Visual Basic 6.0, Access 2000 Tekninskansvarlig og systemudvikler SPSS Periode: 2002 Udvikling af et Brand Tracking Analyzer system til House of Prince. Visual Basic 6.0, MS SQL Server 2000 Systemudvikler SPSS Periode: Udvikling af et stort Internetbaseret lagerbeholdningsanalyse system der på baggrund af stikprøveoptælling i udvalgte butikker i hele verden, skulle estimere den samlede lagerbeholdning af LEGO produkter verden over. Udviklet for LEGO HTML, JavaScript, JSP, COM objekter udviklet i Visual Basic 6.0, MS SQL Server 2000 Systemudvikler 9

10 Periode: Udvikling af Internetsite til rådgivning af elforbrugere i boligsektoren: Omfatter udvikling af DLL-programudvidelser til prognoseberegninger af elforbrug og sparepotentialer samt opbygning af bagvedliggende database. HTML, JavaScript, ASP, COM objekter udviklet i Visual Basic 6.0, SQL Server 2000 Tekniskansvarlig for web-system. Periode: Selvtjek serverrum. Nyeste skud på selvtjek stammen hos. Data vises på hjemmesiden og skal kunne give online rådgivning til nedbringelse af elforbrug i serverrum. HTML, JavaScript, ASP, COM objekter udviklet i Visual Basic 6.0, SQL Server Tekniskansvarlig for web-system. Periode: 2005 "Energifokus via elmåleren". Pilotprojekt med deltagelse af EnergiFyn, målerproducenten Kamstrup samt. Ifm. projektet opsættes 3000 fjernaflæste målere (kvartersmålinger) i private boliger. Data vises på hjemmesiden med specielt login for hver bruger. Målet er at 90% af brugerne opnår en besparelse på min. 10% på elregningen, qua synlighed og standbyanalyse mv. HTML, JavaScript, ASP, COM objekter udviklet i Visual Basic 6.0, SQL Server Tekniskansvarlig for web-system. 10

11 Periode: 2005/ /10 Elsparepumpeberegner udviklet for. Data vises på hjemmesiden og skal kunne give online rådgivning vedr. udskiftning af cirkulationpumper. HTML, JavaScript, ASP, COM objekter udviklet i Visual Basic 6.0, SQL Server Tekniskansvarlig for web-system. og Dansk Energi Periode: 2005/ /12 Selvtjek Bolig. Nyeste skud på selvtjek stammen hos og Dansk Energi. Data vises på hjemmesiden og skal kunne give online rådgivning vedr. nedbringelse af elforbrug i hjemmet. HTML, JavaScript, ASPX, COM objekter udviklet i Visual Basic 6.0, SQL Server Tekniskansvarlig for web-system. Periode: Udvikling af hurtigberegnere der skal bruges til hurtigt at give den vigtigste information til brugerne om hvad de kan gøre for at nedbringe deres elforbrug. Vises på hjemmesiden ASPX sider udviklet i Visual Studio.Net med integration i Plone Tekniskansvarlig for beregningsdelen. 11

12 Periode: Min Bolig. Nyeste skud på selvtjek stammen hos. Data vises på hjemmesiden og skal bruges i forbindelse med online rådgivning vedr. nedbringelse af elforbrug i hjemmet samt mange andre nye faciliteter. DLL udviklet i Visual Studio.Net med kommunikation med SQL Server Tekniskansvarlig for beregningsdelen. Periode: s datasekretariat. Håndtering og kvalitetskontrol af alle data der vises på SQL server 2005, ASP/ASPX, EnergyMan Projektleder. Energistyrelsen Periode: Udvidelser og ændring at det eksisterende system/program til det lovpligtige ventilationseftersyn C#, Visual Studio.Net. Tekniskansvarlig for beregnings- og præsentationsdelen. 12

13 Energistyrelsen Periode: Energiforbrug i Staten. Formålet med dette projekt er at etablere et system til visualisering af statens energiforbrug (el, vand og varme). SQL server 2005 Tekniskansvarlig for data og beregningsdelen. Udvalgte publikationer Belastningsregistreringsudstyr til energirådgivning. Komitérapport 82, Fjernaflæsning og tovejskommunikation. teknisk rapport 335,

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

It-konsulent / Projektleder / it-sikkerhedskonsulent

It-konsulent / Projektleder / it-sikkerhedskonsulent Stilling: It-konsulent / / it-sikkerhedskonsulent Fødselsår: 1964 Ledelseserfaring: Siden 1986 Uddannelse: 2002-2003 Datanom: Projektledelse 1985-1992 Officerskursus, næstkommanderende i underafdeling

Læs mere

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet.

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet. Preben Josefsen Hasselvej 9 6705 Esbjerg Ø Telefon 7518 0380 Mobil 3031 8103 e-mail: preben@josefsen.net Generelt Født 1967 IT-erfaring Siden 1999 Personprofil Teknisk IT projektleder, Prince2 og Scrum

Læs mere

PHP og.net arkitektur, Sitecore CMS, ESDH specialist viden. SCRUM, produkt- og organisationsudvikling. Senior webudvikler

PHP og.net arkitektur, Sitecore CMS, ESDH specialist viden. SCRUM, produkt- og organisationsudvikling. Senior webudvikler Profil Løsningsarkitekt PHP og.net arkitektur, Sitecore CMS, ESDH specialist viden. Tekniskprojektleder SCRUM, produkt- og organisationsudvikling. Senior webudvikler PHP, C#, JS, CSS, jquery, AngularJS,

Læs mere

Michael Dalgaard PERSONLIGE DETALJER STYRKER. Programmør Produktudvikler Teknisk projektleder

Michael Dalgaard PERSONLIGE DETALJER STYRKER. Programmør Produktudvikler Teknisk projektleder Michael Dalgaard Programmør Produktudvikler Teknisk projektleder PERSONLIGE DETALJER Navn Michael Dalgaard Professionel 16 år Adresse Øster Farimagsgade 73, 2.tv., 2100 København Ø Tlf.nr. 285119 31 E-mail

Læs mere

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01 Dennis Cassøe Mobil: 8 8 0 3consult.dk Email: dennis@3consult.dk Navn: Dennis Cassøe Årgang: IT-: Profil: Roller: Brancher: år Forretningsfokuseret IT-Arkitekt IT-Chef, IT-Arkitekt, Projektleder, Udvikler,

Læs mere

Tekniske kompetencer

Tekniske kompetencer Jens Christoffersen Bilag: Tekniske kompetencer og teknisk projekterfaring Arbejdsområder Tekniske kompetencer Niveau Sidst anvendt Behovsafdækning Rutineret 2011 25 Dokumentation Meget rutineret 2011

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Michael Willer Arkitekt, udvikler, projektleder

Michael Willer Arkitekt, udvikler, projektleder Michael Willer Arkitekt, udvikler, projektleder 1/9 Navn Michael Willer Født 07091967 Nationalitet Dansk Sprog Dansk (modersmål), Engelsk (i skrift og tale), Skandinavisk Til rådighed (fastansat med standard

Læs mere

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil Personlige data navn Ulla Sprogøe født 14. november 1956 adresse Azaleagangen 12, 2300 København S. telefon 2731 4150 email sprogoe@privat.dk barn Sofie, født oktober 1996 Uddannelser 1982 edb-assistent

Læs mere

JP Data. Systemudvikler / Projektleder. Personlig profil. Primær arbejdsområder. Primær brancheerfaring

JP Data. Systemudvikler / Projektleder. Personlig profil. Primær arbejdsområder. Primær brancheerfaring Systemudvikler / Projektleder Navn: Jesper Pedersen Født: 8. marts 1966 IT-erfaring siden: 1990 Certifikater: ITIL V3 Foundation PRINCE2 Foundation Scrum Master Personlig profil Jesper er en alsidig konsulent

Læs mere

Erhvervserfaring 2000 - Senior IT Specialist, IBM 1995 2000 Systemudvikler, Dan Net 1987 1995 Systemudvikler, KMD

Erhvervserfaring 2000 - Senior IT Specialist, IBM 1995 2000 Systemudvikler, Dan Net 1987 1995 Systemudvikler, KMD Personlige data Navn: Kurt Koch Nielsen Adresse: Holmeås 8, 2670 Greve Telefon hjem: +45 43 90 50 75 Telefon mobil: +45 28 80 94 17 E-mail: kurt@kochnielsen.dk Fødselsdato: 19-02-1967 Civilstand: Gift,

Læs mere

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS Navn Uddannelse Sprog Klaus Jagd Edb-assistent Dansk, Engelsk Rolle Senior Project Manager IT-erfaring Fra 1984 (selvstændig siden 2000) Certificeringer PRINCE2 Certified SCRUM Master (CSM) Certified SCRUM

Læs mere

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

CV for Frank Hamund. Den 01.02.2014 Side 1 af 10

CV for Frank Hamund. Den 01.02.2014 Side 1 af 10 CV for Frank Hamund CV for Frank Hamund... 1 Jobprofil:... 2 Kompetencer:... 2 Kompetence niveau:... 2 MCP MCAD MCSD certificeringer:... 2 Metoder:... 3 Operativsystemer:... 3 Databasesprog:... 3 Programmeringssprog:...

Læs mere

Curriculum Vitae. 8270 Højbjerg 87 36 08 04 (privat) 26 27 08 04 (mobil) kell.orhoj@gmail.com

Curriculum Vitae. 8270 Højbjerg 87 36 08 04 (privat) 26 27 08 04 (mobil) kell.orhoj@gmail.com Curriculum Vitae Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Kell Ørhøj Elsdyrvej 30A 8270 Højbjerg 87 36 08 04 (privat) 26 27 08 04 (mobil) kell.orhoj@gmail.com 52 år og uddannet datalog (cand. scient. i datalogi

Læs mere

CV for Jens Bay Clausen

CV for Jens Bay Clausen CV for Jens Bay Clausen Stilling: Arkitekt / Teknisk projektleder Fødselsår: 1960 Ledelseserfaring: Siden 1996 Uddannelse: 2005-2009 HD i Økonomistyring og Procesledelse 1977-1982 Elektroniktekniker Kontakt:

Læs mere

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter 1 Hvad er en vision uden en mission? Tom Slivsgaard er adm. direktør og partner i DataVision. Med 25 års erfaring fra it-konsulentbranchen

Læs mere

2004 2009 HD(o), Strategisk Ledelse og Virksomhedsudvikling, Copenhagen Business School 2008 2009 Chefarkitekt, SAP PI, Segmenta A/S

2004 2009 HD(o), Strategisk Ledelse og Virksomhedsudvikling, Copenhagen Business School 2008 2009 Chefarkitekt, SAP PI, Segmenta A/S Curriculum Vitae Teddy K. Nielsen Mobil: +45 2144 1533 E-mail: teddy@nielsen.dk Web: www.teddynielsen.dk Bopæl: Amager, København S Fødselsdag: 19. juni 1978 Civilstatus: Bor sammen med frk. Bandy Børn:

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot. administration. solide onlineløsninger. Vedr. moduler: Basis + API + Reservation

Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot. administration. solide onlineløsninger. Vedr. moduler: Basis + API + Reservation Oplev boligudlejning i verdensklasse... boligspot administration Vedr. moduler: Basis + API + Reservation solide onlineløsninger boligspot administration Et friskt pust i udlejningen Et friskt pust i udlejningen

Læs mere

INVENTARSYSTEMER Control Systems for Inventory

INVENTARSYSTEMER Control Systems for Inventory Specialeopgave under E-business IT-Universitetet i København, maj 2004 INVENTARSYSTEMER Control Systems for Inventory Manglende kontrol med inventar koster hvert år samfundet millioner. Eksaminand: Per

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE

EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER eksempel ERFA-GRUPPER EN GENVEJ TIL En genvej til energiledelse Projekt Værktøjskassens ERFAgrupper er en genvej for virksomheder, der ønsker at indføre energiledelse og derigennem

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER > Mere service, mere kontrol, mindre administration DET BEHØVER IKKE AT VÆRE SÅ SVÆRT En fleksibel og enkel løsning... Bruges der unødvendig tid på at styre dagligdagen

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

TELE. IT. SIKRING. EL. VENTILATION. ENERGIOPTIMERING

TELE. IT. SIKRING. EL. VENTILATION. ENERGIOPTIMERING TELE. IT. SIKRING. EL. VENTILATION. ENERGIOPTIMERING Landets førende teknologipartner der gør det nemt... I over 40 år har vi leveret tekniske løsninger til det danske erhvervsliv, og vores mål har altid

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere