l [ Trondhjems Melkf orsyning Første avdeling D ^ Lager av alle Sorter Skotøi sarr^t Kalosjer Skosmørelse, Haarsaalep etc. TDONDHJEM Kefir Telefon 275

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l [ Trondhjems Melkf orsyning Første avdeling D ^ Lager av alle Sorter Skotøi sarr^t Kalosjer Skosmørelse, Haarsaalep etc. TDONDHJEM Kefir Telefon 275"

Transkript

1 l [ Telegramad^.:..SKOFABRIKKEN" Telefoner: 13QQ, 1348 A S TRONHJEMS SKOFABRIK NORENFJELSKE NORGES STØRSTE SKOTØIFORRETNING Fabrik, Kontor og Lager: Elgesætep gate Q UTSALG: Olaf Tryggv.gt. Q7. Elgesætep gt. 4 Lager av alle Sorter Skotøi sarr^t Kalosjer Skosmørelse, Haarsaalep etc. Behag at undersøke om hosstaaende registrerte Varemærke er stemplet ander S A A L E N TRONHJEMS TONHJEM SKOFABRIK m Behag at undersøke om hosstaaende registrerte Vare,mærke er stemplet under S A A L E N Trondhjems Melkf orsyning Kefir Telefon 275 Iijems fplkemængde utgjorde ifølge kom'm/nnale tselling- Iste aoveimjfoer 1904: 56,334, Flateindhold: 690 hektar Første avdeling Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc. lg;?. Nærværende avdeling er utarbeidet efter opgaver tilstillet Adressebokens reiition fra vedkommende kontorer eller bestyrelser. koininiuniale. iinkegaten 19 telefon temmer av styret: i Qrnsas, K. O., redaktør, A., banikbestyirer tte, S., direktør (Iformiand), B., Isege, O., Gharlotteoilund ferske: Jaoo.l)lsen, Borghild fsitent: Aarnes, Anka, lver Bsarkivet (pprettet 13. juni 1850), Bisf :7 b. Kl og 4 7, undt. lørdag. Joh. K. Bergwitz. av Iste klasse: Hansen, Frøydis, giføltlenberig gt. 26, Bødal, Hans, Fr. Storms gt. 1. Assistent av 2den se: Nyhus, Sigrid- J., N. Mølleoibvgrt. 66 jførtad Holm A., Elgesætergt. 15. Ijonsforvalter Se skattefogd. Se redaktionskontorer; iioskerne i direkte forbindelse med rikstele-,,... S mottar saavel lokale som utenpigiégrammer og rikstelefonsamtaler. "'liifedition: Olav Tryggy.gt. 21 r: Johs. Mæhle. lstalter adgang for alle. lysbadeanstalt, H. P. Solem, en norske lægeforening, O. gi. 22. Teaefoa Husf ad & Søn 41 T.hjems sjøbadeanstalt (ved St. Olaf kai) er i sommermaanederne aapeh hvérdage for damer 9 11 og 3^ 5, for herrer UJ/a 2^ og 5% 8, søndage for herrer fra UK 2<4 «" ^ o i Billetpriserne er 20 øre for Iste klasses x! bad, 10 øre for 2den klasses. Aarsbillet kr. M*. 7.00' med haandduk, kr uten haanddiik. v» Trondhjems østre folkebad, N. Baki. 80. Badet er aapent: Tirsdag, onsdag, tors- i.» dag, fredag og lørdag kl Mandagene H y. er badet stængt.. < n H> x Trondhjems vestre folkebad, Hospitalsl. 5: Badet er aapent alle dage kl. 12 8, man- K>fci' dag er badet helt lukket. Badstue for da- 3>S. mer tirsdag og fredag, dusch for damer ^. on,sdag, torsdag og lørdag. Badstue for Q herrer onsdag, torsdag og lørdag, duseh for herrer tirsdag og fredag. Trondhjems varmbadanstalt, ronn.gt. l a. i_o Anstalten er aapen mandag, tirsdag, oms- ^ "t dag, torsdag, 'fredag og løndag frå kl. 10 fm. ^-w til 7% em. Boimer-, damp- og dusdhtoad for >^ rø damer alle formiddage fna kl , tlreda- f. gerne hele dagen. For herrer alle dage frå j» l kl. 13 undtagen tirsdag. Karbadene Iste og?-- 2den klasse er aapne hele dagen. S y Banker Bøndernes bank Kongens gt. 3 (Frimurerlogen). Ekspeditionstid 9 3. N^ekelsen, Ingv., banfccihef, Valjhal, Vålene Landets største margarinfabrik. Landets bedste niargarin-merfcer. C

2 FORLANG altid E, G, ahls Bryggeris MINERALVftN) 42 Leinum, Simon, dir. ftiorm., Leinstrand 1 Solberg, E., dr., landbr.kem., OharLlund Eochseth, H., bankkasserer, Frosta Hovedbokholder: Prøsch, Eeidar, Bergsbakken 7, Trondhjem Kasserer: Skaugstad, Adolf, Bergsligt. 3 ' Piene, Hroar, Hospitalsgaten l Torgersen, E., Frostavoien 8 Andersen, E., Mellemilen 30 Johansen, Petter, Lillegaardens grund l Selmer, John, Overvik, Sitriniden Bevision: Lange, Karl, major, revisionschef Hustad, Tb. en nordenfjeldske kreditbank, ronn.gt. 3. Kl TUf. STO, 382. Biaakchefen 1346, kontorchefen 2149, sekretæren 3755, bokholderen Berg. Andr., adm. direktør, ronn.gt. 3 Thaulow, Chr.,.O Tryggv.gt. 42 Nissen-rejer, oberstløitn., Sverresgt. 3 Buch, Axel, grosserer, Nyveien 9 Flock, H., justitiarius, Kalvsk.gt. 3 ' Kontorchef: Aas, Einar, «Aashytten», Bakaunet ) Hovedbokholder: Tellesbø, O. S., ««Trollhaugen», Ladeham. Hovedkasserer: Svendsen, J. M., «Vang», Bakaunet. Sekretær: * Essendrop, Alfred H., Elgesætergt. 39 Underkasserer: ahl, Jens P., N. Baki. 70 Fuldmægtiger: Hansen, Haakon, Eidsvoldsgt. 43 [ Flønæs, Ingebrigt, «Aasheim», Bryns vei! Andersen, Karleif ahl, Gregusgt. 4 i Armet, Amund, Fagerliveien 8 Arnet, Kristoffer, Fagerldveien 8 Baltzersen, Sofie, Bosenborggt. 18 Berg, Birger, Kleistsgt. 3 Bleiken, Andreas, Munkegaten 25 Borgen, Vebjørn, Marienlyst 13, Stavne Bø, Tormod, E. Skakkesgt. 53 ahl, Esitiher, Nyveien 48 yfbvig, Birger, «Bognhaug», Tyholt Engan, Einar, N. Baklandet 7 Engan, Trygve, N. Baik'1. 7 Flood, Per, Museumsplads l Grøntvedt, Bergljot, Hans Nissensgt. 6 Hjulstad, Hjørdis, Klostergt. 35 Jacobsen, Torbjørn, Tyholdtveien 12 Leistad, J. A., Charlottenlund Moe, Beidar Lund, Heimdal st. Noodt, Arne, N. Allé 2, 0. Singsaker Noodt, Erling, N. Allé 2, 0. Singsaker Ssether, Gurine, Magnus d. Godes gt. 17s Vik, Olga, Gl. Kirkevei 12 a Widerøe, Mathias, Indherredsv 7 Wissnes, Mathilde, N. Møllenberggt. 6 Wold, Andecrs, romn.igt. 64 Jevision: Grøntvedt, Peter, Kleistsgt. 2 Hals, Eagnhild, frue, Munkegt. 3 Holm, Signe, frue, Bispegt. 8 Lossius, Fredrikke, frk., E. Skakkesgt. Bisan, Gurine, -frk., Tordenskljioldsgt. 13 Bud: Wærnes, Olaus, ronningensgt. 3 Jacobsen, Carl, Thyholdtveién 12 Jenssen, Paul, Snorre, 'gt. 29 Fynbater: Hagen, Svend, Søndregt. 10 Ben norske Handelsbank, under oflf. adlm Søndre gt. Admtøistrationsisityre i Trondlijem': Holthe, Harald, io.r.sakf., Ttø. Angelfegt. : ahl, Joh. P., kjøibumand, O. Tryggv.gt. Bergan, O., Klostergt. 33 Kontorchef: Joihattnessenr Bj., Elgesætetrgit. 51 Sefcretær: Wold, Einar, Indherredsv. 10 Bovedibokihiolder : Sæther, B. Clir., «Harmuth», Eønn.bak. epotchef: Jenssen, Olaf, ArildBgt. l b Eevisionsohef: Walstad, S., Nonnegaten 25 Chef for indskudsavdelingen: Nielsen, Jacob, ronningensgt. 31 Kasserere: Noodt, Fridthjof, hovedk., Ø. Singsaker Appelbom, Hans underkasserer Aune, Alf, «Heglund», Byaasv. Borgen, Anine, Baahusgt. 12 b Breida, Magnar, Bosenborggt. 31 enstad, S. L., «Marieæberg», Stenbergef Eggen, Gunnar, Wesselsgt. 5 Emgh, Louise, Gamle Aasvei 22 Fahlstrøm, Kr., underk., Munkegt. 30-3: Hauketoerg, Heriuf, Tyiholtv. 43 Holtermann, Augusta, Museumsplads l Jahn, Hermann, Ø. Møllenberggt. 45 b Jensen Øyvind, Nyveien 4 Johnsen, Olaf, ronningensgt. 82 Kvam, Alf, Sverresgt. 8 Larssen, agmar Falk, Nonnegaten 12 Loe, Paul, «Sv-efoorg», Blusevoldsbialkikeft Lykke, Birger, «Lykheim», Byaasen Olsen, Charles, O. Tryggv.gt. 13 Rognhaug, Sverre, Klostergt. 18 Bønning, Arvid, Kalvskindsgt. 4 Eønniag, Lona, Vor Frue gt. 4 Stokbak, Aksel, N. Møllenberggt. 76 b Trondhjems Haandverk- og Industribanl mottar Indskud til høieste Rente. iskontering. Inkasso. rærnø Skomagasin P l, Brynhild, St. Olafsgt. 14 'r, Torbjørn, Indherredsveien 57 ifijahl, Amund, «Nyborg 2», Strinda lvik, Reidar, «Bjørkli», Klingenb.løkken d, Alf, O. Tryggv.gt. 51 bye, Ragnar, «Krokkleven», Byaasveien itnester: Sletne, Ole, Søndregt. 13 m ljiristensen, M., Søndregt. 13 JSharisen, Herman, Søndregt. 13 Forretningsbanken, Trondhjem, O. yggv. gt. 12. Kapital og fond kr. éktion: Jvenild, Birger, grosserer, (form.), «Solheim», Tyholdtveien. Wjjjosse, Aug., konsul, (viceform.), ronningens gt. 9 latheson, Sverre, gross., H. Hagerupsgt. 10 ilemetsen, Chr., direktør, Sverresgt. l b Utfeer, AndreaiSi bankclhef, B.akauinet 26, Strinda _ jipleanter: bulsen, C., grosserer, Elvegaten 12 jl^sberer: Élfblst, Arne, Nidarø gt. 82 ær:, Gunnar S., Fæstningsgaten 15 Sjfiarstad, Ingulv, Blusevoldsbakken 45 'Ilsisteiiter: kersveen, Aksel, St. Olafs gt. 2 lsadh, Aefojørn, Indherredsveien 70 IIQlaussen, Kristian, Biskop Grimkels gt. 2 lslden, Ketil, Tambarskjælvers gt. 4 llilboe, frk. Astrid, N. MøUenbergs gt. 55 "'ifjelde, Odd, General 'Buddes gt. l Spisionschef: ;g; olden, Justus, Holbergs gt. 9 1 I^Sisionsassistenter: *iundsen, Asbj., Baahus et. 8 e, Per, Nordre gt. 26. Norges hypotekbanks laanektr. irpnningens gt. 6. létninistration: Iprgersen, B. K., assessor, Singsaker (formand) Usltvik, A. P., Frosta " &ndberg, Martin, Børsa ileanter: k, H., justitiarius, Kalvsfeindsfet. 3i gerup, K., landlbrukssfeolebest., Sparibu 1 (jj&éi, B. O., lensm., Stadsbygden Saas, H., kom.sekr., Hommelvik er: Faaness, K., N. Møllenb.gt. 15 e,rer: Uthaug, J. L., Prof. Broclhsgt. 5 t, Eagavald, Petersborg 8 A O. Tryggv. gt. 17 S Telefon 1210 f. 43 Fuldmægtig: Faanes, Edv. W., «Blusevang», Blusevolden Floer, Theodor, N. Baki. 107 Olssen, Trygve, ronn.gt. 47 b Aune, Peder, Nordregt. 23 Eevisorer: Stene, A., bankkass., Heimen, Singsaker Eokseth, H., jernb.fuldm., Kongensgt. 81 Norges banks avdeling. Kongensgt. 1. Kl Telefon 482. Bestyrelse: Grønning, August Emil, grosserer Buen, A., redaktør Eichter, O., gbr., Orkedalen Suppleanter: Melandsø, Joh., grosserer Madsen, M., grosserer Eibsskog, O. K., skoleinspektør Kontorchef: Wessel, Bernh., Klsebuveien 114 Kasserer: ahl, Karl, Nyveibakken 48 b Bokholder. Hansen, Bj., Byaasveien 38 a Fuldmægtiger: Eønning, Joh, G., vekslingskasserer, «Løkken», Tyholdtveien Larsson, Erik, villa «Nyheim», Bakaunet Wærnes, Einar, Schmidtsgt. 5 Pedersen, Wilhelm, «Øsitlheim», Byaasen Knoiff, T., Wilin. Sto^nmsigt. l Ottesen, J., Skolegaten 2 b Madsen, Willy Kleven, Prinsensgt. 10 a Schmidt, Ludvig, Magnus d. Godesgt. 6 Fredriksen, N., Schultzgt. 3 Vaktmester: Langlie, Ths. Privatbanken i Trondhjem. Hovedkontor: Søndre gate 14. Ekspeditionstid 9 2. Underkontor: Indherredsveien 47. Ekspeditionstid 9 3 (lørdage 9 3), fredage desuten 5 7 em. Holm, Arne, banfaaef, Krognesgt. 9 Jenssen, A., konsul, direktionens form. Bachke, A. H., konsul, dir. viceform. Kjeldsberg, Francis, konsul Bøckman, E.., assessor Sousehef: Sivertsen, Axel, Fagerliveien 2 Hovedkasserer: Sten, Th. Nedre Allé 2 Korrespondancechef: Grimstvedt, O., Eønningen gaard Hovedbokholder: Vold, Oscar, llevolden 3 c Underkasserere: Foldahl, A., Lerkendals Minde, Vålene Berg, J., Sandgaten 43 epotchef: Sollie, Ivar, Kleistsgt. 5 l Mustad & Søn Landets største margarinføfarik Landets bedste margarin-merker. -

3 VESLEBIL X*'oVmg - Tlf Inkassochef: Jyseum, Trygve, «Strandhytten», Ilsviken Aasgaard, Solveig, Indherredsv-eien 65a Bach, Aæoae, Kongensgt. 60 Berg, Rolf, Nedre Møllénberggt. 36 Bjørnstad, Gunvor Fjeldvig, Kristian, Rosenborggt. 34 Furusetn, Chr., Rønningssletten. 2 Gaustad, Laura, frk. Indherredsveien. 10 Greif, Kr., Arildsgt. 6b Grimsmo, J., frk., Wesselsgt. 9 Harper, Alex., Nedre Møllénberggt. 59 Helland, Olaf,' Kirkegt. 38 Holtjhe, Ole, Weidemaansvei l Kvenild, B., Nedre Møllénberggt. 62.Leinum, J., Sandgaten 69 Melhuiffi, Reidar C., «Kveldsfevile», Lad.h. Moxnes, Gudrun, Tidemandsgt. Møller, AOtfred, «Lillevang», Tyholdt Okstad, Elbbe, Mevolden 3d Rieber, agny, frk., Bakkegaten 6 Rostad, Tormod, Brodtkorbsvei 4 Skog, E., Elgesætergt. 44 Stamnes, Gudrun, frk., N. Møllenb.gt. 77 Sten, Einar, Nedre Alllé 2 Thun, Jostein, Thyholdtveien 45 Paulsen, Arne, Gamle Kongevei 18 Bjørnstad, Gunvor, Nedre Allé 13 Revision: Hellån, Bj., revisionschef, Klostergt. 74 Sivertssen, Asbj., fuldm., Nonnegt. 21 Koen, frk., Hans Hagerupsgt. 6 Hammer. O. T., jernbanefuldm. Nygt. 18 Vaktmester: Gimnes, Marius, Søndregt. 18 Bud: Uvaas, I., Øvre Baklandet 29 Bye, Gustav, Stavne 33 Strlndens Sparebank Søndr.6 gt. 13. Kl Telefon 763, chefene tlf Jansen, Einar, Sitrimda Tessem, Harald, Strinda Venaais, G., Strinda Nielsen, Onr., Strinda Bjerlkan, Kr., Hommelvik Tronstad, K., aidm. dir., Søndregt. IS Kasserer: Stene, A., «Heimen», Singsaker Bokholder: Moxnes, Alb., Kalvskindsgt. 3 Petterson, Sigurd, Lærkenclal gaard Stuenæs, Fridthjof, Ranheim Lundia, Agnes, Wilh. Stormsgt. l Jervan, Berah., yriborgveien 19 Rokseth, Sverre, Kongens gate 81 Revisorer: Winsnes, Arnt, «Lund», Strinden Knudsen, C., «Leifheim», Vålene, Hofel Nobel Indehaver: Bud: Hausen, Alfred E., Søndregt. 13 Trondhjems Arbeiderforenings spareskit lingsbank, Søndregt. 18. Kl Lund, Per, høiesteretsadv., form., Hofstad, L., arsenalforv., viceformand Lyng, M. H., kjøbm., O. Tryggv.gt. 30 Erlandsen, O., måler, St. Olafsgt. 13 Schjetne, Alf, adm. dir. «Bergisletten»,. Bura; Kasserer: Bokholder: Krogstad,- I. A., Guttormsgt. 8 'Assistent: Pedersen, Bjarne, E. Stoakk.g. 51; Revisor: Petersen, Kasper, N. Allé 19 Bud: Helbostad, O., N. Møllenb.gf-76 a Trondhjem Finans, Patent og Revisiom Institut, O. Trygigv. gt. 12. EkspeditionstJi 9 2 og 4 7. Telefon 1016 B. Aagaard, formand Carey E. Aagaard isponent: Aagaard, B., Charlottemlnind \ Teknisk medarb.: ipl.ing. Wleiigel \ Kasserer: Frk. Bragstad i Revisor: Frk. E. Aagaard \ Trondhjems haandverk- og industribank, j; Ths. Angellsgt. 8. Kl Telefonert 746, 776, 2287 k, fondsavdelingens tlf Holst, Einar, bankehef, Nidarøgt. 82 Bruun, Fritz, O. Tryggv.gt. 37 Høeg, Arne, Schultz gt. 8 Andersen,.!. Anker, ronn.gt. 9 ' Moe, Johannes, Kongensgt. 32 Kasserer: Aas, Andr., Bakaunet 32 Sekretær: Knudsen, H., Elvegt. 14 Bokholder: Haugan, C., Møllebakken Gudde, P., Skansegt. 6 Wang, A., Erling Skakkesgt. 9 Bye, Olaf, N. Møllénberggt. 31 b Nielsen, Leif, Thomas Angellsgt. 5 Meibye, Aage, Stenberget l Tinvik,Sigurd, Schjoldagerveiten 4 Revisorer: Eide, Jacob, Brodtkorbsv. 6 Ramf jord, N., Stavne Ottesen, J., Skolegt. 2 b Bud: Eriksen, Aksel, Ths. Angellsgt. 8 Trondhjems Realkreditbank, Søndregt. 7. Kl Telefon 48. Banfci ehefen personlig 270. Bauek, Henrik, o.r.saktt., Bakaunet Brunn, Johan, o.r.sakf., adm., Sømdtregt. Matheson, Birger, gross., Solheim, Strindi Olsen, Oscar, læge, Kongensgt. 6 ^ Bokholder: ahl Thorvald, Sandgaten 9 3 Kasserer: Hanssen, Harald, H. Jarlsgt, 8; Hilfred N. Holte Oslo Karl Johans gt. 33 Telegr.adr.: Hotel Nobej : TrondhjemsMelkforsyning ienter:., Arthur, Klostergt. 18 Asbjørn, Wesselsgit. 7 irer: B. M., Waisenhuset M., cand. Johansen, Martin, Søndregt. 7 dhjems Sparebank, ngens gt. 4. Kl Tlf. 468, 5124, tlf. ii : adm. direktør 2634.,.._-., i> Kristian, adm. direkt., Øvre Allé 9 Hijénssen, A., Kjøbmandsgt. 32 gjij ruun, Fritz, O. Tryggv.gt. 37 "'"tijsænne, Bernhard, Søndregt. 23 sgønning, Johan, Klostergt. 37 ISserer: Brænne, Hans, Arkt. Christies a og sekretær: R;;l5iristiansen, J. S., ronn.gt. 66 '"""fimægtige: Olaf, Baahus gt. 7 IllÉiyertsen, L;, Solsæter,.Møllebk., Torleif, Wilh. Stormsgt. 2 JHiigen, Reidar, Gyldenløvesgt. 27 l røntvedt, Arne, Hans Nissensgt. 6 :. : ;:^Éyhre, Harald, Hans Nissensgt. 8 ;Éiauritzen, Viggo, Arildsgt. 4 Sigurd, Elgesætergt. 56 ie, Birger, Wilh. Stormsgt. 3 pllfagerup, Torgny, Øvre Allé 5 Øivind, Bakkegt. 2, Asbjørn, Gl. Aasvei 22, Hans jun., Ark. Christiesgt. 4a, A. R., Ø. Møllénlb.gt. 41a : Risan, Aage, Ankersgt. 13 ilflamægtig: Bech,., ronn.gt. 66 Tamde, Kaare, Skolegt. 8 og vaktmester: Næss, A., Kongensgt. 4 Tronstad, Jacob, Øvre Allé 13 igie, Arthur, N. Mølienfoerggt.- 37h mmelseskommissionen, :;:5. divisions, undersøkelse av vernepligtige mandjpers tjenestedygtighet, holder møte lørdag kl. 12 % (undtagen juleaften, saften og paaskeaften) i maanederue ifier til og med april. Lokale: Tordengt. 2. Siiilemmer: ivisionslægen og 2 andre ifisrlæger. mester, Carl O. B., «Fagerheim», Byaasv. érmestre, (fenandsgt. 18. Kl liiydeling: k, Hans, borgermest., Neuifeldtsgt. 13, O. M., fuldm., Tiedemiansgt. 29 ÉI "tuf a-f ^^SftjWI f* Ost Smør Telefon Berg, AdioK, kontorist, Aibelsgt. 6 Holm, Nilsine, kontorist VoMan, Harald, buid 2den avdeling: Lindboe, Ørnulf, borgermester, Hev. 3 a Lie, A., kontorist TJnhj-em, Ruth Lie, kontorist. Brandkorpset Hovedbrandstationen, Kongensgt. 2 Lademoens brandstation, Gl. Kirkevei 14 b Ilens brandstation, Ilevolden 32 Brandchef: Halvorsen, Abraham, ing. Kontor Søndregt. 1. Tlf Bor Kjøbmandsgaten 20. Overbrandmester: Bye, Ludv., Søndregt. 3 Underbrandmestre: Anshus, John, GL Kirkevei 14 b Hjærtø, Chr., H. Nissensgt. 2. Landsem, Adolf, Søndre gt. l Byfogd og notarius publicus Kontor Munken, Kongensgt. 18. Kl Løcke, Henrik. Kontorfuldmægtiger: Petersen, Ole, -Bergsli gt. 13 Bode É., Sverresli gt. 37 Sehem, K. B. Erl. Skakkes gt. 51 Rønning, Olaf, Kirkegaten 38 Wiig, Aster, «Nldarhaug», yrborgv. Haavin, Elfrida, Nyveibakken 7 Oteen, Julie, Haldens 1 gt. 6 Bygartneren Trygstad, E. Ktr. & bolig: Ø. Gløshaugen Assistent: Eggen, T., Lerkendal gaard Oi»synsmand: Husby, Johan, Frostab. 9 a Bygningskommissionen Politimesteren Stadskonduktøren Stadsfysikus Brandchefen Murmester G. Øvergaard Ark. Holmgren Ark. Grendahl Ekstraordinære medlemmer: Professor S. Pedersen Ark. Schytte Berg Ark. C. Moe Bylæger, Se stadsfysikus. Byretten Lokale Munkegaton 17 Byskriver Kontor Handelsbankens gaard, Søndregt. 13 II. Kl Pfaff, Oscar, Maristuv. 4 Kontorpersonale: Bang, Anna, «Elvstuen» pr. Charlot.l. st. Andenæs, A. E., Wesselsgt. 6 Laugsand, Sofie, Kjøbmandsgt. 18 Giæver, Thyra Høegh, frue, yrborgv. 17 Landets største margarinfabrifc. Landets bedste margarin-merker 05 3 o >0 02 yr» g- s P

4 «fe "S 11 '- a.: *. i > E <O S ra a> ~w «M «- o -j* -'» = O (tf 0) Forlang altid E. C. ahls Bryggeris Elden, Borghild, anielsveiten 13 Hofstad, O. J., Bisk. arresgt. 16 Ebbesen, Astrid, Riddervoldsgt. 25 Berg, Odd,.Kongensgt. 4 Falstad, Trygve, Ø. Møllenberggt. 62 Carlson, Thorvald, Roisemborggt. 18 Børsen Kongensgt. 3. Tlf & Børskommissær Jenssen, A., Kjøbmandsgaten 40 Borskomiteeii Thaulow, Chr., grosserer Lykke, Ivar, konsul Kjeldsberg, Fr., konsul. Kvenild, Birger, grosserer Poulsen, C., grosserer Matheson, Sverre, kjøbm. ispachør Blom, Chr., byretsassessor. Tlf Munkegt. 17 istriktsdyrlæge Sehiefloe, Karl, Prlnsensgt. 32. Telet 1488 istriktsintendanturen Se under militære kontorer. ivisions & kommandantkontor Se militære kontorer., Exercerhuset Munkegaten 4. Fabriktilsynet: Fabrikinspektorat 7 d: R. Scheen, fabrikinsp., Ark. Christiesgt. 5 et kvindelige fabriktilsyn: Frk. Sundbye, assistent, Lerkendal Kjelkontrollen: Kristiansen, ingeniør, Klingenbergløkk. Fabriktilsynet (et stedlige) Kontor: Kjøta-gt. 18 Sæthre, Th., dr. (formand), Løveapoteket Fattigvesenet Fattigstyrets medlemmer: Lindtooe, Ø., borgermester (formand) Ottesen, I. A., sognepr. til Ilen Sletvold, B., lærer, Ilevolden 11 Moxnes, Albert, bankb.holder, Kalvsk.gt. 3 ybwad, O., malerm., Jomfrugt. 9 Schulz, Gudrun, frue, Riddervoldsgt. 8 Rosvold, Ant., kontorohef (næstforimamd), Elgesætergt. 33 Mymren, Ingeborg, frue, Strindveien 16 Vinge, Joh., lærer, Klingenbergsv. 10 Nilsen, Martinus, Voldsminde 19 Roten, Marius, telefonart., Strandv. 25 a Fattigvæsenets kontorer i Kongensgt. 7. Sekretær: Kontortid 9 2 og 4 7. Haave, B., sekretær, «Solhaug», Øvre Kristianstensgt. l Hals, Karl, fuldim., Klostergt. l anielsen, Olaf, Magn. d. Godesgt. 23 a Haave, Bergljot, «Solhaug», Øvre Kristianstensgt. A-assved, Ol.e, : Nygaten 18 Fattigforstander for Iste distrikt Kontortid 9 12 fm. Forstander: Andersen, P., Weidemanns vei 13 Assistent: Kjønetad, Arne, HospitaMJk. 23 Fattigforstander for 2det ddstrikt og forstander for utsatte. Kontortid 9-13 f Forstander: Uri, E., Munkegt Assistent: Arntzen, Alb. Munkegt. 25 Fattigforstander for 3die distrikt Kontortid 9 12 fm. Forstander: Havdial, 1/ars, Lillegaard. gr. Assistent: Gran, J., Riddervoldsgt. 26 Fattigkassererkontoret Kontortid 9 1, 4 5. Fattigkasserer: Gellein, Jens, Klostergt. Bokholder: Moslet, John, Jomfrugaten 14 Horg, John, Hospitalsløkk. 19 Ingebrigtsen, Ingrid, Gyldenløvesgt. 9 Byen er i fattigvæsenets anliggende^ inddelt i 8 kredse og disse igjen delt i 57j roder. For hver kreds er opnævnt et ai fattigstyrets medlemmer som tilsynsmand For hver rode er av magistrat og formandi skap for 3 aar ad gangen valgt en fattig^ vergé. Feiervesenet Kontor Søndre gate 1. Forretningsfører: Telstad, I., Jørundsgt. Feiermestre: l Olsen, Joh., Sandgaten 73 (1. distrikt! Hansen, L. M., Sehmidtsgt. 3 b (2. distriktf Berglund, B., Brinken 6 (3. distrikt; Bruaas, A., Indherredsv. 49 (4. distrikt Forlikskommissionen Munkegaten 17. Piene, C. Chr., kont. Ark. Christiesgt. 4 Pedersen, Joh. P., lektor, Nidarøgt Suppleanter: Brænne, Bernh. fhv. statsi raad, Lunde, Thv. res. kap., Erik Jarlsgt. Formandskapet Se kommunebestyrelsen: Fylkesmann Klingenberg, Odd, Elvegaten 17 Fylkesagronom Fylkeskonduktør for Sør- og Nord-Trøndelag fylker: Grami Einar, ingeniør, Nyveien 8. Fylkeskontoret Elvegaten 17. Kl. 9 3 Fylkesfuldmægtiger: Rise, Lars, Klætøuv. 34 Heieraas, Nils, ronningensgt. 56 Selnæs, Johan H., Tormodsgt. 3.Sætherholt, Karoline, Elgesætergt. 27 Kvam, Kaare, Singsaker.bakfeen 47 Trondhjems Haandverk- os Industribank Fondsavdeling for omsætning av aktier og værdipapirer. J Kjøtt. Bøndernes Salgslag. Filial: N. Baklandet 79 (v. Bakke bro) Telefon; ikeskemnerkontoret ^Trøndelag fylke, Søndregt. 6. Fylkes- Langbach, Søren, orpersonale: k. Otilie Buaas, Hommelvik k. Selnæs, Østereundsgt. 10 'sorer: Ordfører Gieldseth, ordfører sset keslæge: lijmisiiig, S. E., Holtermannsv. l pfcesskattestyrets sekretariat lir Sør-Trøndelag fylke, Søndregt. '6 ;retær: Fylkeskeinner Langbach Iflkesskogmestre "tfilgsibø, loiliav, Breidahlik» Gra)a,kalbianeca Rsth, Bjarne, alen pkesskogass.: léigels, Eivind, «Sollien», Overl. Kindtsgt. Urvokter pgum, Johs., Munkholmen ijjsvérket Jarleveien 8. Ji^verkets utstillingslokale og utsalgskon- *ior for koks og kul til avhentning, Sverisésgt. 10. (Jjems komm. kulhandel, Verftstomten, isxmtortid: 9 1 og 4 7, lørdage 9 1. Jassatid kun formiddage. IllJriftsbestyreren sikrest: ','^ftsbestyrer: Ijllfeumann, Trygve, Jarleveien 8 'ilknisk avdeling: IlKirksæter, Øivind, avd.ing., Jarlev. 8 a, Ambrosius, verksm., Jarlev. 8 Irkantile avdeling: Jiiidttøimme, J., kasserer, Bergsligt. 13 illftenvig, Johan, bokh. Bjørkheim, 111 Rønningsbk. i,rentz, Otto, sekretær, Nyveien l Éæther, O. P., utsalgsbestyrer (kommunale kulhandel) B j. Bjørnsonsgt. 5 Johnsen, Ose., utsalgsbestyrer (gasverket) Ludv. aaesgt. 16. istligheten pkop: J. G. Gleditsch, Bispegt. 9 a øjhprovst: Stvtantbolm, M. L.,.sensgt. 4 b. Kontortid 9 10 y%. iisognets menighet: deprest: Svanholm, M. L., Prins.gt. 4 b føntortid 9--10M>. Sid. kappellan: Lunde, Thv., E. Jartegt. 8 pntortid 9 10^. * éllhu, A., pastor, Riddervoldsgt. l ker: Siljesæter, Waisenhusets skole ntortid Frue Sogns menighet: prest: Jenssen, Gustav, 9 10^, Elpætergate 19 llresid. kapellan: Hall, Birger, Elvegt Klokker: Wiborg, H., Hospitalsgt. 5. Baklandets menighet: Sogneprest: Gran, Axel, Baki. menighetshus Kl. 9^ 11, desuten fredag 5 6 Lademoens menighet: Sogneprest: Kjelland, O., «Kathrinelyst». Klokker: Bergslid, A. E., Indherredsv. 52. llens menighet: Sogneprest: Ottesen, J. A., Kalvskindsgt. 3, kontor Mellemilen l, kontortid Kirketjener: Snekker Sæther, Stenberget 20 Klokker: Kvam O., Indhv. 63 Hospitalskirken: Prest: Borneman, N. A., ronn. gt. 30 Klokker: Lyng, L, N. Møllemberggt. 45 Organist: Bjørgum, Joh., Hcspitalsløikk. 15 Fængslerne og kriminalasylet: Prest: Lunde, Thv., Elgesætergt. 19 Geschworner i Trondhjemske og vestlandske bergdistrikter: «Gjensidige" Livsforsikringsselskapet T r øndelag- og Mør e-a v d elingen Nordregt. 18. Telefoner: 4100 og 3877 k. Styremedlemmer: Brænne, Bernhard, statsr., T.hjem( form.) Aarsæther, Anders N., gross., Aalesund Eggen, Alb., fylkessekretær, Sunnan Alm, Finn, avd.direktør, T.hjem, Tlf Klingenberg, Olaf, h.retsadvokat, T.hjem Lund, Bonsach, major, Strinda Høgset, K., gaardbr., stort.sm., Nordmør Hovedagenter for Trondhjem: I. Engdahl & Søn, Nordregt. 18. Tlf k og 1219 Handelsretten Formand: Assessor Blom Medlemmer: Alnes, A., kjøbm. Brun, Fritjof, kjøbm. Buen, Axel, kjøbm. ahl, Johan, kjøbm. Eggen, Olaf, kjøbm. Hegstad, L. O., kjøbm. Holst, Chr., agent Huitfeldt, Tønne, brukseier Jenssen, Erling, kjøbin. Kierulf, O., disp. Klinge, Nikolai, kjøbm. Kvenild, Birger, kjøbm. Matheson, Sverre, kjøbm. Melbye, Fr., kjøbm. Noodt, N., kontorchef Poulsen, C., kjøbm. Ryjord, Edv., kjøbm. Rønning, Johan, disp. Øyen, G., kjøbm. l* Musf ad & Søn Landets største margarinføbrik Landets bedste margarin-merfcer. - n 8,

5 SKIBS- Afctteselskabet FISKERIUSTYR Seildttg, Tang verk, Fiskegarn, Not. Etc. Etc. Telf.: 4257 k, Tel.adr.;,Fiskeriudstyr, Trondhjems Melkf orsy ning Flaskemelk Telefon Havneingeniørkontoret Munkegt. 19. Kontortid 9 1, 4 7, Lørdage kl Telf arre-jensen, W., overing., Eosenb.gt. Bjørgum, Eagnv., bokh., Parkv. 10 Hammer, Beia, -frk., kontorist, Nonmegt. 30 Stræte, O., opsynsm., «Horuset», Ladetoam. Havnekontoret Kjøbmandsgaten 89. Havnefogd: Hassel, A., «Trygstuen», Gl. Aasvei 10 Havnekasserer: Worisøe, Wilhelm A., N. Møllenb.gt. 51 II Iste havneassistent: Wold, Emil, Ludv. aaesgt. 6 2den havneassistent: Rønning: J., N. Baklandet 23 Kontorist: Aaifløy,. Aasta, Bæemborggt. 2( Havnebet jente: aldorff, Ingv., Strandveien 11 Holmen, P., Nedre Møllenberggt. 59 Thorvaldeen, Axel, Strandveien 27 Berg, Ingvald, Sandigaten 61 Berg, Sverre, Øvre Kristianstensgt. 5 Storm, Halvdan, Klostergt. 40 b Vikan, Johan, General Kroghsgt. 19 Bestyrer av vareavgiftskontoret: Gjønvik, Karl Johan, Tordenskj.gt. 6 Kontorist: Nilssen, Esther, Weidem. vei 5 b Helseraadet N. Baklandet 85. Kontortid 9 10, 4 i^. Ouren, Henrik, stadsfysikus Borgermesteren. Stadsingeniøren Jenssen, H., bryggerieier Jelstrup, H., politimester Sæthre, T., læge Arntsen, K., Thyholdtv. U Berg, Odin, Erl. Skakkesgt. 16 Stjern, Joh., Blusuvotldstiik. 11 Kjeldstad, Anton, Ilevolden 3 c Barlindhaug, O., stadsdyrlægens kontor Slagtehuset Hansen, Astrid, Schultzgt. l Ass. for tilsyn med pleiebarn Einersen, M., underfogdens kontor Ass. for den kommunale moderhjælp Stadsdyrlægen for næringsmiddélkontrol. «Hjorten" (Trondhjems Tivoli) Ilevolden 7. Fru Olga Topp, direktør. I ngeniørvæsenet hvorunder er henlagt: Vand-, kloak-, vei- og forovæsenet Stadsmg-eniørens kontor Kjøbm.gt O, 3^-6, løardage 9 2. Tlf. 257 k, 604 og 3133, stadsing. personlig 2I316. Stadsingeniør: Thesen, Trygve, Neufeldtsgt. 12 Avdelingsingeniører: Gjermstad, Toralf, N. Møllenberggt. 51 Flønæs, Hernfan, Falsensgt. 7 II Ingeniørassistenter: Lillejord, Hans, Neuf eldtsgt.' 26 'Bokholder og materialforvalter: Skjesol, Anton, Klæbuveien 54 Iste kontorist og kasserer: Henriksen, Eyvind, N. Baklandet 63 2den kontorist: Bratsberg, Kristofer, N. Møllenb.gt. 13 3die kontorist: Bratsberg, Asfbjørg, N. Møllenb.gt. 18 Kontorassistenter: Fleisoher, J., Eiddervoldsgt. 12. Opsynsmænd: Garberg, Iver, Mellemilen 2 o Jensen, Torleif, Brinken 6 Haug, Martin, Klostergt. l Eefseth, John, Alex. Kiellandsgt. 5 Jernbanevæsenet Trondhjem distrikt: Linjeme Tynse Støren, ombås Trondhjem, Trondhjem; Storlien og Hell Sunnan. Administrationskontoret: istriktsehef: Rund', N., Øvre Allé 15 Overingeniører: Bygningsteknisk: Wetfring, J., B-ergtjfltsgt. Maskinteknisk: Miiller, I. M., Berglj,.gt. Overtrafikinspeiktør: ahl, C., Bakaunet li Kontorchef: Lorentzisen, C., insp., fung., Stenberget Inspektører: Schulz, H., Eøros, baneinspektør, Børosb;; ahle, H., avd.ing., fung. baneinspektør^; T.hjem Størenb;' Bøcknian, N., CharikittenJund, baneinsp.: Meråker og Hell^- SunnJan-banen. Bjaaland, Kr., Nyveien l, trafikinspektø: Løvseth, E., Mariemborg grd., yerk!st.inspi Andersen, O., Mariemborg, lotoomotivinsp.i Haave, E. M., Støren, verksted- og lok.insp., Eørosbanen;;; Minken, A., Stationsbygning., trafikiasp.;;; Eabstad, H., Hjerkinn, baneinsp. ovreib-i;; Assistentingeniører: Jakobsen, Arne, Tyholdtv. 25 Birbelandi, Kr., Nyveien 18 b Materialforvalter: Eriksen, Joh., Byaasveien 47 Bokholder: Eokseth, H., Kongensgt. 81 istriktskasserer: Jakobsen, L., Thyholdtv. 25 Tegnere: Johnsen, J., «Kveldheim», Vålene Haugen, S., Elgesætergt. 17 Gulbrandsen, O., Kongensgt. 95 Aktietrykkeriets Litografiske Avdeling Moderne ReRIametryksaker. Telefon 2105 gtefuldmnægtiger: hnsen, Andr., Indherredsv. 47 tancke, Jens, Falsensgt. 2 (ammer, O. T., Mellemilen 46 iolst, F. M., Øvre Allé 7 Iperre, O., yrtorgv. 4 ' audsen, C., «Leifheim», Vålene gjégrafmester:, ityhre, E. O., «Neptun», Stavne idmægtiger: arsen, Chr., Neufeldtsgt. 16 psgnutzen, E., Parkveien 5 Pilælen, Chr., Eosenborggt. 30i Karl, Eosenborggt. 26 Jntorister: n, Johan, Ludv. Holbergisgt. 7 Vestgaard, P., Ø. Møllenb.gt. 70 Johansen, J. M., Heimdal gjjaasen, A., Haldensgt. 12 L. W., Heimdal lipevan. O., rilvt. 2 Asbj., Baahusgt. 8 1'Soff, Harald, Gregusgt. l f, L., Bergsligt. 9 n, L., «Oasen», Tyholtv. O., Heimdal IHafstad, O., Stadsing. ahlsgt. 56, J., Ilevolden 13 G., Klæbuveien 55' SAntonsen, S., Overl. Kindtsgt. 24 ibjølan, M., Ø. Møllenb.gt. 41 c Uforp, C., Paulineluad 4 ;jforset, A., «Brungjerdet», Møllebk. Ifgnfordeler: Vibe, E, Kirkegt. 13 b sjstent hos telegrafmesteren: trand, M. O., N. Møllenb.gt. 10 pjegrafister: llakotoen, T., Tyholtveien 25 lp)lstedv J., Neiufeldtsgt. 9 pj vernen>g, J., «Oasen», Tyholtv. åistenter: igilseth, E., Olav Tryggv.gt. 43 "" ødde, E., Erling Skakkesgt. 37 Ifande, K., Mollebakiken 31 "oson, E., Østersundsgt. 16 llye, K., Nedre Møllenb.gt. 31 b ; aards>gaard, Th., Ark. Christiesgi. 7 ftkken, Kari, O. Trygggv.gt. 21 iiiksen, Margit, Byaasveien 47 iprness, Halfdan, Kirkegt. 4 "g, Hildur, Kirkegt. 35 station: Slfønsmester: Johs., Nyveien l rstatiomsmestere:, C., Kirkegaten 39 gistiansen, C., Klæibuv. 116 psfragtgodsekspedition bestyrer: i: Peter, Falsensgt. 6 Avg. fraigtgodsekspedition bestyrer: Lindboe, O., Guttormsgt. 10 Ilgodsavdelingen: Kommandantvold, J., Høisletten, Nyveibk. P assageravdelingen: Aas, Haakon, SømdTegt. 12: Fuldma-sgtiger: Statioiismesterens kontor: Eide, Olaf, Krangaten 4 Speditionsavdelingen: Aspaas, O., Kirkegaten 13 b Ilgodsetopediition: Eønning, M. O., Hommelvik Eegnskapskiontoret & go'dsekspedition: Johnsen, Ivar, Haldensgt. 12 Trondhjem stationsarrångement: Overingeniør: Wefring, Johs., Bergljotsgt. 5 Avdelingsingeniør: ahle, Henrik, Nyveien 46 Assistentingeniør: Myrholt, Einar, Eosenborggt. 22 Første fuldmægtig: Espseth, Johs., Bakheim, Stavne Apenes, Bergljot, Sverresgt. la Sagmo, Lars, N. Møllenberggt. 88 Banemester: Tveit, Torbj., Nyveien l Bygningskonduktør: alsaune, J., «Karolinelyst», Nyveien Justerkammeret Prinsensgt. 35 Justermester: Aarø, M. Kirker og bedehuse omkirken, Munbegaten Vor Frue kirke, Kongens gate Bakke kirke, Nedre Baklandet Lademoens kirke, Voldsminde Ilens kirke, Ilevolden Hospitalskirken, Kongens gate St. Olafs kirke (katolsk), Prinsens gate Jesu Hjerte kirke (katolsk), Ilen Sommerveitens bedehus, Sommerveiten Bakke menighetshus, Mølmanslid Bakkestrandens bedehus, Fjæregaten Ø. Baklandets forsaml.lokale, Ø. Baki. 41 Ilens forsamlingshus, H. Nissensgt. Bethania, Erling Skakkes gt. 51 Brødremenighetens sal, E. Skakkesgt. 2 a Synagoge, Ark. Ohrdstiesgt. Tabernaklet, baptistm., Prinsens gt. 2 a Methodistkirken, Krambodgaten 6 Frelsesarmeen (Perronhallen), Prinsensgt. Kirkelige fællesraad, Trondhjems Kjelland, O., sogneprest «Kathrinelyst», Ladem. (form.) Tlf Jenssen,- G., sogneprest Ødegaard, O., fanejunker Hørgaard, H. S., lærer Landets største margarinfabrifc. Landets bedste margarin-merfcer. - n o T3 d) K G> C « » t» r+ 65

6 i L G. ahls Bryggeris MINERALVANflBærnø Shomagasin O. Tryggv. gt. 17 Telefon Melandsø, Johan, kjøbm. Sekretær: Kirkeværgen omkirkens menigihetsraad: omprovist Sv-aniholm (formand 1 ) omkirkens tilsyn, (avideling av menigihetsraadet): Res. kap. Lunde (formand) Hansen, Lauritz, malerm., Schultzgt. l Swensson, Sven, kjøiban. Kirkeværge, kommunale i Ovesen, N., kontor Kjøbm.gt. 20 omkirkens kirkeværge: Løcke, byfoged, Kongensgt. 18 (Munken) Gravere: Tilfredshed kirkegaard: H. Johnsen Lademoens kirkegaard: I. Ingebrigtsen Stavne Mrtoegiaard: omkirkens kirkegaard: Ole Johnsen. Kjøtkontrolstationen Se Trondhjems slagtehus. Kommunestyrets medlemmer Trondhjems arbeiderparti: 1. Schieldrop, Edg. B., doeent 2. Alstad, Lars, skræddermester 3. Tømmeraas, Karl, platearbeider 4. Iversen, Ingemar, rørlægger 5. Aarseth, Ivar, desinfektør 6. Forbregd, Eeidar, måler 7. Trønsdahl, Mikkel, pakhusformand 8. Aamo, Haageu, overkonduktør 9. Kvam, Gunnar, dreier 10. Thornæs, K. O., redaktør 11. Engebretsen, E., typograf 12. Strømmen, Martin, bestyrer l?. ullum, A., kontrollør 14. yrendahl, Hj., postbud 15. Olsen, J. G., platearbeider 16. Sundbye, Gusta v,'kontrollør 17. Holsbø, Karen, husmor 18. Øien, Berøitte, husmor 19. Wiggen, J. M., bestyrer 20. Schjølberg, Anna, husmor 21. Helland, Ole, pakmester 22. Gerhardsen, Gottfred, ligningsass. 23. Skiiaanes, Ivar, overlærer 24. Skogø, Martin, bakersvend 25. Støstad, Sverre, assistent 2G. Løhre, Olaf, fhv. overkonduktør 27. Eggen, Henrik, lokomotivpudser 2S. Garberg, Peder, bygningsarbeider 1. Mallaug, Haus rørlæggerformand 2. Einuan, Ole gasverksarbeider 3. Flønes, J., sporvognskonduktør 4. Weie, G., former 5. Paulsen,, Edv., kaiarbeider G. Avtret, Ole, modelsnekker, 7. Gustad, Kr., kommunearbeider A S 8. Eidem, Ole, inspektør 9. Mathisen, Odin, murer 10. Granhus, Ålb., transportarbeider 11. Lyng, Georg, murarbeider 12. Anstensen, V., anlægsarbeider 13. yrdahl, J., skotøiarbeider 14. Kristiansen, W., snekker 15. Isaksen, Helmer, blikkenslager 16. Bye, T., skræddersvend 17. ahl, Samuel, platearbeider 18. Almli, Erik, lossearbeider 19. Hammer, Gerh., lossearbeider 20. Strand, Sverre, snekker 21. Vaagen, A., fabrikarbeider 22. Svendsen, Alfr., fabrikarbeider 23. Lysklæth, Johan, kjører 24. Sehanke, Magnhild, kontordame 25. Aasbak, Edv., transportarbeider 26. Alstad, Anna, husmor 27. Eobertsen, Marine, husmor et konservative parti: 1. ahl, Karl, bankkasserer 2. Jacobsen, Carl, bankbud 3. Kindt, Hilda, hovedbokholder 4. aae, Thora, lærerinde 5. Alm, Signe, frue 6. Øyen, Thordis, sekretær 7. ahl, Einar, o.r.sakfører 8. Lykke, Ivar, kjøbmand 9. Bøckman, Nils, kaptein 10. Blom, Chr., assessor 11. Kjeldsberg, Francis, kjøbmand 12. Holmsen, H. B., direktør 13. Moe, Andreas, kjøbmand 14. Mørch, H. E., professor 15. Pedersen, Johan P., lektor 16. Lykke, B., læge 17. Lindemann, Th., professor 18. Christensen, Sverre, murmester 1. Øvergaard, G., murmester 2. Hanssen, Karl M., kjøbmand 3. Frost, Herman, direktør 4. Bruun, Johan, bankehef 5. Gudde, Trygve, o.r.sakfører 6. Minken, Andr., trafikinspektør 7. Juel, Olai, lektor 8. Grøndahl, Carl, kaptein 9. Smith, L. C., kjøbmand 10. Vinje, Anth., vognmand 11.. Bergersen, Olav, marinekaptein 12. Olsen, Johs. smedmester ' 13. Klingenberg, Olaf, advokat 14. Hirseh, Eobert, provisor 15. Holst, Chr., agent 16. ybvad, Olaf, malermester 17. Strøm, Th., malermester Frisindede venstre: 1. Bryn, Kr., bankehef 2. Moe, Simon, direktør Trondhjems Haandverk- og Industribank mottar indskud og utfører alle vanlige Bankforretninger. zi, Johs., kjøbmand ltf?islø'ff, R-> skibstilsynsmand ÉlaPP elen ' Jo]l -' advokat ii&ogstad, O. B., driftsbestyrer ijjndboe, Asbj., o.r.såkfører Ifiolmgren, A., disponent W, jigkarland, Per, direktør likauseth, Arne, kontorfuldmægtig loverland, E., formand igisever, Jens, disponent i?strand, Thorbjørn, kaptein IjÆyklebust, J. Kr., boktrykker ihoff, Wilh., jr., bakermester JHaarberg, S.. O., fhv. bankkasserer ijschulz, Gudrun, frue f...:;:;; et upolitiske parti: i i:norman, uhr. Aug., postfuldmægtig Ilifix Aars, Herman, murmester p: Nylander, T., kjøbmand i Laugen, Hans, handelsreisende jicstorli, Jacob, bokholder f Carlsen, A. Egedius, journalist :;Stene, Aksel, lærer >..». Wold, O., læge s p Strøm, J. E., kjøbmand Pil ivioe, Johs., sen., bygmester i< Henriksen, O. A., bygmester 111 jønne, Arnvid, kjøbmand IP' Moe, Carl, arkitekt Ull Skaanes, K., kjøbmand Trondhjems socialdemokratiske arbeiderparti:.,.._; Buen, A., redaktør Pl:: Eibsskog, O. K., skoleinspektør Pjll Flataas, Aksel, lokomotivfører p i:: Sivertsen, Ludv., maskinmester pléiedlemmer: ivisionslægen og 2 andre ''Ipitærlæger..Ji' Berg, Petra, frue il Moksnes, K. B., lærer i Wean, Peder, formand. 111 Sødahl, Lars, revisor Anshus, John, underbrandmester ; Strand, J. M., fagskolelærer?aune, Elias, stenhugger.1:; Christensen, Julius, smed g:bosnes, M., faktor Q, Paul, baatfører Venstre : ijaas, Ingeborg, læge ^Ellingsen, Emil, skræddermester JiBian, John, postfuldmægtig IpjHenmo, Olav, overlærer jund, Per, advokat pujhalvorsen, E., kjøbmand f* Vit 2. Arnljot, Harald, lærer 3. Brodahl, A., læge 4. Laukvik, E., stadsdyrlæge 5. Ouren, H., stadsfysikus Handelsfunktionærene : 1. Wist, Olaf, forretningsfører 2. Smedberg, O., bokholder 1. Bakken, Johs., ekspeditør 2. Krogh, Martin, lagerchef Formandskapets medlemmer : Konservative, liberale m. fl.: 1. Bryn, Kristian, bankehef 2. Bøckman, Nils, kaptein 3. Moe, Andreas, kjøbmand 4. Blom, Chr., assessor 5. Mørck, H. E., professor 6. Christensen, Sverre, murmester 7. Bang, S., læge 8. Norman, Chr. Aug., postfuldmægtig 9. Aars, Herman, murmester. (.«. 1. Cappelen, Johan, advokat v 2. aae, Thora, frk., lærerinde pi" 3. Wist, Olaf, forretningsfører 2 4. Nylander, T,, kjøbmand? 5. Moe, Simon, direktør Q 6. Lindeman, Thorvald, professor JQ 7. Stene, Aksel, lærer 8. ahl, Carl, bankkasserer CO 9. Holnigren, A., disponent *G Arbeiderpartiet m. fl.: Sundbye, Gustav, kontrollør 2. Wiggen, J. M., bestyrer Q) 3. Aarseth, Ivar, desinfektør * 4. Gerhardsen, Gottfred, ligningsassistent yrendahl, Hj., postbud 6. Alstad, Lars, skrædder 7. Tømmeraas, Karl, platearbeider 8. Eibsskog, O. K., skoleinspektør 9. Buen, A., redaktør 1. Iversen, Ingemar, rørlægger 2. Trønsdal, Mikkel, pakhusformand 3. ullum, A., kontrollør 4. Holsbø, Karen, husmor 5. Sivertsen, Ludvig, maskinmester 6. Helland, O., pakmester 7. Vean, P., formand 8. Aamo, H., overkonduktør 9. Strømmen, Martin, bestyrer Venstre : 1. Henmo, Olav, overlærer Varamand: 1. Eian, Jon, postfuldmægtig Ordfører 1925: Bryn, Kristian, banfceheif Vie eo r d f. 1935: Bøckman, Nil», kaptein Formandskapets sekretær, 9 1, 4 7: Piene, C. Wilh., o.r.sakfører, Eaadhuset, Kongensgt 2, telf. 346, bopæl: Kalvsk.g. 6 Landets s tø rste margarinfabrifc. Landets bedstemargarin-merfcer. gca

7 VESLEBIL 52 Konsertlokaler Arbeiderforeningens festsal, Kongensgt. 19 «Clrkus», Studentersamfundet, Prinsensgt. Filmteatret, Prinsensgt. Frimurerlogens festsal, Kongensgt. 3 Haandverkerforeningens festsal, Kjøbm.- gaten 12 Katedralskolens festsal, Munkegaten 8 Rosendal teater & koncertlokale, Indher.v. Turnhallen, Prinsensgt. l a Verdensteatret, Prinsensgt. Kong Karl Joharis arbeidsstiftelse Se avdeling B Konsuler, fremmede magters Argentina: Fosse, Aug., vicekonsul, Fjordgt. 3 Belglen: Bachke, Chr. Anker, konsul, Søndregt. 21 Brasiljen: Klingenberg, Ingvar, vioekonsul, Krambodgt. l (Cicignons plads) Borch Nielsen, O., konsularagent anmark: K. A. Wietb-Knudsen, protf.' dr. polit. Kontortid H 2. EidiSiVoldsgt. 6. Tlf Estland: Brekke, Bernhd., jr., vicekons., O. Tr.gt. l Finland: Ellingsen, Johan, vicekonsul, Fjordgt. 31 Frankrike: Klingenberg, Ingvar, Krambodgt. l (Cicignons plads) Grækenland: Lund, Einar H., vicekonsul, ronn.gt. 7 Island: K. A. Wieth-Knudsen, prof. dr. polit. Kontortid Eidsvoldsgt. 6. TM Kalien: Larsen, Jomar, konsularagent, Fjordgt. 5 Nederlaiidene: Bachke, A. H., konsul, Fjordgt. 17 Portugal: Berg, Sverre, vieekonsul, Kjøbm.gt. 46 Rumænien : Fosse, W., vicekonsul, Fjordgaten 3 Spauien:. Grønning, Leif, vicekonsul, O. Trygg.g. 48 Storbritannien og Irland: Kjeldsberg, Francis, vicekonsul, O. Trygvessønsgt. 15 Sverige: Smith, Lorentz C., konsul, Munkegt. 41 Tsjechoslovakiet: Holst, Chr.,, KjøtønandBgt. 32 Tyskland: Jenssen, A., konsul, Kjøbmandsgt. 40 Kontrolkontoret for navigationsinstrumenter Egen bygning Elvegaten, telefon 741 Hof el Nobel Indehaver: Byens lavste takster. flfi (Lysholmgaarden). * MM«4L^ ^/å M.^9 m " Bestyrer: Andorff, K., S., telefon 1960* Klingenberg, H. S., telf 1195, d I. W. Isachseh, telefon 1996 Kæmnerkontoret Kongens gate 7. Kl Kæmner: Lainmers, Leo, Blusevoldsbk. 311 Bokholder: Kindt, Hilda, frk., Kong.gt. 14 f Kasserer: ahl, N., Strandlveien 9 Fuldmægtiger: enstad, John, Kongensgt. 25 Strøm, Fr., Erl. Skakkesgt. 20 H jælpekasserer: Larsen, Signe, frk., -«Bjørkly», Lade Mikkelsen, Kaare, Karlsborg, Tempe Haavin, Jenny, frk., Nyveibakken 7 Ryd jord, Harriet, frue, MøiletoaJaken 311 Furuseth, Andrea, Gregusgt. 3 i Panteformænd: : Torp, Harald, Eiddervoldsgt. 20. Bakken, Nils, Erl. Sfkakkesgt. l» : \ Bud: "Wahl, Øystein, Østersundsgt :; Laanekontor i Trondhjems Sparebanks laaneindretning: : Kongensgt. 4 b :; Forvalter: Arntsen, Olai, Kongensgt. 4 b : ; Bokholder: Jystad, Peder, Malvik Vaktmester: Berg, Jørgen, Kongensgt. 4 b Lagmandsretslokalet, Erling Skakkesg.t 60 (Se forøvrig under Trondhjems lagsogn) : Landbruksvæsenet Landbruksingeniør: TJhlen, Fagerliveien 3 :i Landbrukskemiker: Solberg 1, E., dl., Nordregt. 5 Meierimester: Wold, E. E., Neuf eld tsgt. 14 Melkekontr ollør: Soelberg, Th., Jomfrugt. 13 Ligningskontoret Kjøbmandsgaten 18. Ligningschef: Hofstad, Trygve, Kongensgt. 84 Sekretær: Olsen, Reidar, Riddervoldsgt. 33 Fuldmeegtiger: Michelsen, Trygve, Weidemanusv. 2 Iversen, Ole A., Eogertsgt. 2 Ovesen, Einar, Bergsligt. 7 Risan>, agny, «Fjordgløtt», BlusevoldsibkJ Tennebø, Baard, Blusevoldsbk. 10 Heide, Hjalmar, Casparisgt. 2 Kirksæther, Johan, Munkegt. 39 il Holm, Ole, Blusevoldsbk. 10 Larsen, Viktor, Bosenborggt. 14 Fjeldseth, Aksel, «Ringve», Strinda Ligningsassistenter: Stensdal, O. M., Ridderv.gt. 18 (1. distr.)! Aune, Sverre, Ulstadløkv. 14 (2. distr.) Hilfred N. Holte Oslo Karl Johans gt. 33 Telegr.adr.: Hotel Nobe Trondhjems Melkf orsyning Kulturmelk Telefon 275 avig, Sigurd, Nonnegt. 32 (3. distr.) (ten, Øivind, Mellemilen 2 b (4. distr.) jaset, Nils, Riddervoldsgt. 33 (5. distr. feide, Ingv.,' Indherredsv. 69 b (6. distr.) jg&mvik, Einar, Haldensgt. 2 (7. distr.) Jfiiran, Johan, Mellemv. 12 (8. distr.) Ildskontoret, Fjordgt. 19. fsolderinand: Kapt. J. E. M. Næss se borgermester jlitære kontorer yl slons & kommandantkontor, Munkeg. 2 j} isionsehef & kommandant: Ivar, generalmajor, Øvre Alle og kapteinvaktmester: *: richsen, kaptein, Udbyesgt. 7 l, pr.løitnant, «Kasernen, Festn.gt. itivlsionsskr iver : jjtiiyngstad, P., kom.sersj., Nyveien 6 l^isionsordonans : ilttud, A., sersjant, Kasernen, Fæstningsgt. l-ridisk konsulent: Ijjolthe, Harald, Ths. Angelsgt. 8 lljegge, F. O., Kongensgt. 85 jlitriktsingeniør: lébanoa, M. O., major, Marinen ISldmester: _, J. A., fanejunker, Kjøbm.gt. 3 Jjlstriktsintendanturen: IpStriktsintendant: lljcissen, N. C. H., major, Kalvskindsgt. 6 Ipjiltendanturløitnant: pillunnes, pr.løitnant, Charlottenlund "f&istent: Ijfoen, E., fanejunker, Elgesætergt. 6.lpviantmagasinet: Hingh, forvalter, «Aasvang», Gl. Aasvei ij^lvlsionens faste bedømmelseskommission liver lørdag.kl. 12% i maanederne oktbr. l, lokale Munkegaten 2, indg. frå BifjÉVisionslæge: e, H., major, O. Tryggv.gt. 4 lårnisonslæge: verland, A., Svaneaopotekeit, Kongensgt. IVfanteriet: adr.e Trondhjems regiment: Ulf: Jenssen, S., oberst, Schirmersgt. 3 b nentsintendant: i, J. A., kaptein, Stemberget 5 pltant: Silseth, H. J., pr.løitn., O. Tr.gt. 43 Hage, A., sersjant, Kirkegt. 58 bataljon: s, J., major, Elgesætergt. 24 termester: lluan, H., Blussuy.bk. 14 É dalens bataljon: 53 Gill, A. T. P., major, Charlottenlund Kvartermester: Fiske, N. O., fanejunker, Skrænten 7 Stjørdalens bataljon: Lund, Bonsach, major, Gromlien Kvartermester: Høiseth, A. A., fanejunker, E. Skakk.gt. 59 B. T.hjems reg.s landvernsbataljon: Gill, A. T. P., major, Charlottenlund 5te hjulrytterkompani: Bøckman, N. C., kaptein, Erik Jarlsgt. 4 5te mitraljøseavdeling: Huitfeldt,' kaptein, Kjøbmandsgt. 14 Ønderofficersskolen, Munkegt. 6 Chef: Hjorth, H., kaptein, Nyveien 6 Artilleriet: Feltartilleriregiment nr. 3 Grimer, oberst, Schirmersgt. 3 b Regimen tsintendant: Hegstad, kaptein, «Solheim», Brynsv. 2 Adjutant: Sverdrup, G., pr.løitn., Museumsplads 3 Skriver: Randahl, furer, Kongsgaarden I. bataljon: Tandberg, J. T., oberstløitn., Christiesgt. 9 II. bataljon: Grøgaard, major, Singsaker III. bataljon: Nandrup, F., major, Magnus d. Godesgt. 8 3die positionsart. bataljon: Lange, K., major, Brodtk-oribsvei 2 1 Ar tiller ib ataljonens kvartermestre: Kongsgaarden Trondhjems arsenal, Kongsgaarden Arsenalf orvalter: Helium, L. L., pr.løitn. Haukstad, Byaasen Fyrverker: Haugnes, stykjunker, Grænsen l Nordenfjeldske ingeniørbataljon Chef: Rygh, Chr., oberstl., H. Hagerupsgt. l Adjutant: Stadheim, 0. B., pr.løitn., Schirmersgt. 7 Kvartorniester: Bøckman, B. O., fanejunker, Thyholdtv. 5te forpleiningskompanl Ohef: Fung. Hunnes, pr.løitn., Gharlotteal. 5te sanitetskompani Bang, A., sanitetskapt., Kongensgt. 20 5te trænkompani: Marstrander, K., kaptein, Ranheim Krigskommissær: Hammer, P. M., major, Kongensgt. 97 Mønstringskontoret, 9 1, Søndregt. 25. Mønstringschef: Liiderup, K. Kontorist: Halvorsen, Chr. Nordenfjeldske Skolemuseum KalvsMndetsi skole, Bispegaten Norske Alliance, A/S, O. Tryggv.gt. 26, sjø-, brand- og ansvarsforsikring. Kontortid 9 7, lørdag 9 2 Landets største margarinfabrifc. Landets bedstemargarin-merker. ^3 O *0 w tr ^3 H^«pr (. 8,0 -i ( "B 2:0 '

8 . s 'S ti? 05 s- B.& cd o) MQ f* O Forlang altid E. C. ahls Bryggeris 54 Lokaldirektion: Konsul Anton Jenssen (formand) Gross. Adolf Halseth Konsul Aug. Fosse Grosserer Emil Grønning Z. Zakariassen (adm. direktør) Notarius Publicus, Se byfogden. Overformynderiet Grønning, Emil, grosserer Melandsø, Johan, grosserer ; Forretningsfører og juridisk konsulent: Klingenberg, Olaf, h.r.advokat, Nordreg. 8 Overretten, Kontor Lagmandsretgaiarden, E. Sfeaik.g. 60 Eetslokale Munkegaten 17 Justitiarius: Beichmann, F. W. N., Ilevolden 2 Assessorer: Wildhagen, C. E., Museumsplads l b Leivestad, B., Sorgenfri, Stranda' Ekstraordinære: Brooh, E., Komgensgt. 84 (perm.) Tessem, H. M., Bakaunet, Strinda, Brunn, J. S., Bratørgt. 3 b Haukaas, P., B<er,gisligt. 11 Vaagland, N., Stjørdal en. Justissekretær: Assessor Wildhagen Statsl. kontorist: Frk. Stene Gl. Kongev. 33 Pensjonskassen, den kommunale, Munkegt. 19. Telefon 3158 Medlemmer av styret: Hanssen, K. M., grosserer (formand) Buen, A., bankbestyrer Flønes, konduktør Haavin, M.'O., overbetjent Amblo, O., bestyrer, Charlottenlund Assistent: Olsen, Marie Pensjonsindretningen, dep kommunale, (se Alderstrygden) Politikammer. Kongensgt. 7 Politimester: Jelstrup, H., Øvre Allé 6 Politiinspektør: Mejlænder, I., Holtermannsvei 11 Politiadjutant: Bartfoed, HlaMdan, Bergljjiotsgt. 3 Politifuldmægtiger: Bruun-Hansen, K., Fjordgt. 43 UlÆsby, Ole Cho-., Kjøblmandsgt 16 Kjelland, A., Katrinelyst, Eønningsbk. Jacobsen, Finn, Museumsplads l b Overbetjenter: Haavin, M. O., «Vesterlid», NyveiWz. 7 Herstad, J. E., Indherredsv. 68 a Politivaktmester: Gerhardsen, H. L», «Trygheim.», G. Åsv. 11 Kasserer: Løvaas, E., Ankersgt. 3 Politibetjenter: Fossum, J., Mellemveien 2 Flack, J.,' Arildsgt. 8 Herstad, S., Eiidsvoldsgt. 28 a Vik, A., Nyveien 50 Kufaas, I., Nedre Møllenb.gt. 56 Aatlo, J. O., Helmer Lundgreensgt. 4 Aune, I., Strindveien 33 Bolkan, P., Eiddervoldsgt. 25 Wang, A. O., Skansegt. 32 ahl, A., Elgesætergt. 37 Vollan, O., Krangaten 2 Sandvei, O., Baahusgt. 4 Tuseth, T., Bisk. Sigurdsgt. 6 Skrataas, A., Batterivt. 3 Kaald, P. M. P., Gardemoensgt. 7 Vikan, J. A., Selbuveien 18 a Tiller, M., Øvre Baklandet 25 Stokke, L., Grænsen 10 Coldevin, I., Strindveien 12 Eanum, J. A., Haldensgt. 8 Thrones, H., Baahusgt. 4 Wang, O., Kongensgt. 84 Hestnes,., Mosandplads, Gl. Aasvei 3&j Kvamme, A., Wedelsgt. la Hoem, J., Haldensgt. 8 Stedsløtmede poliitibetjente: Sylte, J., Erl. Sfcakikesgt. 22 Føletad, Olav, Jomfrugt. 9 Kvindelig konstabel: Eolseth, Beret, Baahusgt. 4 Berg, Edv., «Bjørkheim», Tyholdtv. Jakoibsen, J., Eiddervoldsigt. 30 Strand, Eagnhild, Kleistgt. 2 Bud: Moholt, Nils, Haakon Jarlsgt. 4 Øien, A., Møllehaugen 4 Fremmedkontrollen: Witsø, A., Prinsensgt. 21 Storhaug, O., Indherredsv. 25 III Automobilkontrollen: Simonsen, Johan, ahilhaugbaikken, By Postkontoret ronningensgt. 10. Aapent hverdage 8 fm. 7 em. Adg. til postbokskasserne 8 fm. 9 em. Postmester: Støren, Harald, ronn.gt. 10 (Postihusetl Postf uldmægtiger: Appelbom, A., «Eoligheten», Vålene Christiansen, E., «Klevstuen» ahl, Henry, Ilevolden 3 c enstad, A., «Eosenlund», Vålene Eldrup, Joh., Bakkegt. l h Greger, J. W., Nonnegt. 10 Hagerup, J., Munkegt. 13 Krogh, B., Weidemannsvei 4 a Lueassen, Sverre, Kirkegt. 36 Møller, H., Elgesætergt. 6 III Norman, Chr. Aug., Elgesætergt. 31 Trondhjems Haandverk- os Industribank! kjøper og sælger utenlandsk valuta. Kjøtt. Bøndernes Salgslag Filial: N. Baklatldet 79 (v. Bakke bro) i-jon, Eosenborggt. 26 II g,. Johan, «Vangen», Blusevoldsbk. e^hansen, H. A., Fagervang, Vålene peditører: Steng, Andr., «Vangen», Stjørdalen ih, Anna, frk., Prinsensgt. 10 jhsen, Gudrun, frk., Mellemv. 3, Georg, Nonnegt. 26 ø, Hjalmar Chr., «Vesterli», Nyveibk., Odd, Koingensgt. 55 stad, T., Skansegaten 26 b lidfald, L., villa Heia, Bakaunet Surin, J., Skolegaten 2 a lissen, Sv., Kongensgt. 53 don, J. Fr., Kjøtoiamndsgt. 10 pan, Fr., Vor Frue Stræde 5 ISkenhaug, Alf, N. Møllenberggt. 61 lijstad, A. M., Haldensgt. 20 limidt, Olaus, Magnus den Godesgt. 6 IJrod, Eagnhild, frk., Bakkegt. 11 "n, H., Arildsgt. 4 fmied, Olaf, Gamle Kongevei 16 Sne, Hildeborg Bryn, Indh.v. 8,_. ine, Kr., Indherredsv. 8 Ilirand, Olga, Klæhuveien 50 'by, Karl, Skansegt. 26 b fendsen, B, Øvre Møllenb.gt. 28 langen, Wally, Eiddervoldsgt. 18 II $nnf jord, Simon, Fæstningsgt. 11 I Isjtbye, Aage,»Fagervang», Voldsniinde assistenter: seth, Kaja, frk., Klæbuveien 53 Biun, Ingrid, Gyldenløvesgt. 11 ggen, Jenny, frk., Kirkegt. 37 erøvik, Janikke, Stenberget 5 eger, Auguste, Nonnegt. 10 seas!, Ingriidr, Singisakerbk. 30 tagan, Einar, Nyveien 16 Euth, frk., ronningensgt. 14 yem, agmar, Selbuveien 11 sen, Aagot, «Fjeldheim», Ladlehamm,, Ingeborg, Kirkegt. 52 Johnsen, Sofie, Skansegt. 12 ''ife, Hedvig, Eosenvingesgt. 10 Ién, frue, Byaasv. 74 IJelsen, B. M., Haldensgt. 4 lossum, Hjørdis, Hans Hagerupsgt. l J. Hansen, Løfckegt. l Indstad, Aslaug, N. Møllenb.gt. 91 ilrøs, Otto, NeuÆeldtsgt. 4 nstebø, Gunhild, Eiddervoldsgt. 18 ""' stebø,. Kirsten, Eiddervoldsgt. 18 l^ngenstein, E., Bakkegt. 13 ", Thyra, Klæbuveien 53,.Karen, frk., Bakaunet 21 Slever: fek, Eagnfrid, Kleistsgt. l åde, Agnes, «Veisletten», Vålene Sen, Julie, Eosenborggt. 14 n, Gunvor, Elgesætergt. 4 ein, Johanne, Eosenborggt. 15 Munkegaten 40. Telefon; 6047 k og 586 Telefon: Kaald, Solveig, Gardemoensgt. 7 Langseth, Solveig, Frostav. 5 Jacobsen, Asbjørn, Nonnegt. 32 Pleym-Hanssen, Haakon, Klingenbergsv. 7 Krokstad, Gunvor, Eosenborggt. 32 Saksvik, agny, «Heimstad», Voldsm. Selboe,.1., Elgesætergt. 37 Skougvold, Eagnhild, N. Møllenb.gt. 59 Svendsen, Olaug, Nidarøgt. 80 HøJQm, Oscar, Østersundsgt. 11 Seines, Bjarne, Neufeldtsgt. 4 Reitan, Ragnar, Kleistsgt. 8 Eognes, Milly, Mellemveien 8 Hammer, Thormod, anielsvt. Titland, Hildur, Ilevolden 13 Johannessen, Euth, Lillegaardsbk. 5 Johansen, Borghild, Arildsgt. l b Akersveen, Martha, anielsveiten 22 Paulsen, Hanna, Bakkegt. 4 Wisløf f, Karen, Magnus d. Godesgt. 3 Nervik, Jenny, Gl. Kongevei l Ranum, Asbjørg, Skansegt. 6 Sandnes, Erling, Klsebuv. 18 Moe, Turid, Teglverksgaten 7. Solberg, Kari, Melhus Vorseth, Bergljot, «Brungjerd», Mølletok. Thomassen, Marie, Kleitsgt. 2 Østbye Hansen, Helene., «Fagrøvang», Vålene Solem, Christian, Weidemannsvei 23 Solem, Bernt, Weidemannsvei 23 Pakmestere: Aune, A., Møllebakkén 20 Fladåas, A., Fagerhaug, Ladehammeren Hayrberg, J., Weidemansvei 13 Helland, Petersborg 13 Johnsen, O., Nyveien 3 Kvaal, Iver, Bergljotsgt. l Lingaas, Jonas, N. Møllenberggt. 8 Lingaas, L., Singsakerbakken 49 Naalsund, J. O., Baahusgt. 4 Naalsund, Magnus, «Alfheim», Thyholdt Petersen, Sig., Snorresgt. 23 Solem, Olaf, Strandveien 3 Wennberg, Ole, Kjøbmandsgt. 6 Wold, Karl, Elgesætergt. 39 Aapent alle hverdager fra kl. 9 1 og 3 6 Bestyrer: Lund, Ole, Eosenlund, Vålene. Undérpostkontoret V., Ilevolden 3 f Aapent alle hverdager fra kl. 9 l og 3 6 Bestyrer: Westgaard, Chr. Aug., Ilevolden 3 f Undérpostkontoret Ø., Indherredsveien 52 Aapent alle hverdager fra kl. 9 l og 3 ^6 Kst. bestyrer: P'0stfuldm. Carl Christiansen, «Klevstuen» Raadhuset, Kongensgt. 2. Red aktionskontor er «Arbeider-Avisen», Noidregt. 22, utkonnmer l Mustad & Søn Landets største margarinfabrik Landetsbedstemargarin-merker. -

9 CO O) u co s; C ) Aktieselskabet SKIBS- & FISKERIUSTYR 56 alle hverdags, abonnem.pris kr pr. kvartal. Redaktør: Hjalmar Waage. Forretningsfører: John Aae. Utgiver: Andelsselsik. Arbeider-Avisen «agsposten» og «Trønderen», O. Tr.gt. 33 Ekspedition: Iste etage Redaktionskontorer: 2den etagé Redaktør: Johs. Knudsen Utgiver: Aktietrykkeriet i Trondhjem «Fosen! Blad» Ekspedition: Ths. Angellsgt. 7 Redaktør og u tg.: E. Chr. Ellewsen «Goodtemplarbladet», officielt organ for Norges Storloge av I. O. G. T. Ekspedition: Søndregt. 17. Telefon Redaktør: J. Rlan, Rosenborggt. 26 Red.sekretær: A. Flemsæter, Nonnegt. 22 «Hyrden», ukentlig indremissionsblad, pris kr aarlig. Ekspedition: Karl Johans gt. 14. Redaktør: Sekretær Bernt Nordsetlh Lademoens menighetsblad Redakt.: Sognepr. Kjelland, res. kap. Sæbø «Landbrukstidende» Eedaktion & Eksped.: Jomfrugt. 13 Redaktør: Th. Soelberg «Nasjonalbladet». Norges Bondelags organ for Trøndelag og Nord-Norge, Søndregt. 6. Redaktør: Jac. Skylstad. «Nidaros», mindreutgave «Trøndelagen» utkomimer hver morgen. Kr PT. kvartal, kr <pr. aar. Søndregt. 8. Utgiver: A/S Nidaros og Trøndelagen. Redaktør: Torsvik, Hjørvard Telefoner: Redaktionen 1388, 1326, 1327 k, 3448, 3372, ekisped.: 613 f, forretningsføreren: 3830, kassakontoret: 4624, trykkeriet: 765 Forretningsfører: Christiansen, Aage W. «Norges Herredsforbunds Tidsskrift» Redaktør: Fylkeskemner Søren Langfoaeh, Sømdiregt. 6 «Norsk finnemissionsblad» Pris kr aarlig. Ekspedition: Karl Johansgt. 14 Redajktør: Pastor Hornemann Norsk Telegrambureau Søndregt. 8. Telefon Redaktør: August Foss. «Ny Tid», O. Tryggest. 28 Telefoner: Eksped. 861, red.kontor 703. Rikstelefon: Utikommer alle hverdage. Albaninieanieatsrp.niis: Kr, 6.00 pr. kvartal, 60 øre pr. uke. Redaktør: K. O. Thornses Forretningsfører: A. Hjentenæs Utgiver: Trondhjems arbeiderparti Seildug, Taugverk, Fiskegarn, No Etc. Etc. Telf.: 4257 k, Tel.adr..:,Fiskeriuds i «Sverre», avholdsblad. Tilsluttet «Trøndelagens Avis og «He kjær». Redaktion og eksp.: Ts. Angellsgf Redaktører: O. Bergman og O. Thilseth «Trondhjems Adresseavis», Nordregt. l ;i Morgenavis. Redaktør: Lundih Missen, H. Forretningsfører: Hjulstad, A. «Trondhjems Folkeblad» Adresseavisens ukeutgave, Nordregt. Redaktør: Luudih Nilssen, H. Forretningsfører: A. Hjulstad «Trøndelag Socialdemokrat» Redaktør: A. Buen, kontor, Søndregt. «Trøndelagen», mindreutgave av «Nidaros», utkomme hver anden dag. Kr pr. kv. (Se fo øvrig under «Nidaros») «Under usken» Utgiver: Studentersamfundet i Trondhjej Redaktør: Rønnetøerg, Harald R., stergt. 35III, telt. 640'c Ekspedition: Søndregt. 8 Reguleringskonunissionen 1925 Borgermesteren, Iste avd. Stadskonduktøren Stadsingeniøren Stadsfysikus Bruun, Johan, bankchef Kindt, Hilda, frk. Kjeldsberg, F., konsul Alstad, skrædder Ribsskog, skoleinspektør Riksf omkringen Riksforsikringsanstaltens tilsynskontor: ronningensgt. 68. Telefon 742 Er aapent frå 9 3, lørdage 9 2. Rikstelegrafen Kongens gt. 8. Kredsstyret: Inspektør: Seland, Bernh., Skansegt. 8 b Avdelingsingeniør: Brønner, S., «Rosendal! Fuldmægtig: Kontorass.: Lie, Johanne, G-udesgt. Strømsøe, Bergitte, llevolden 3 e III Stationen: Bestyrer: Larsen, O. K., llevolden 20 ' Telegraf assistenter: Kavli, Signe, Løkkegit. 3 Simonsen, Ragnfrid, Brynsvei H Kassererkontor: Kasserer: Ingvaldsen, Ingv., Magnus d. Godesgt. 6 Rinnan, Magdialene, Wessetegt. 2 Løvaas, Margit, Ankersgt. 3 Næss, Siglried, Marienlyst 28' Isaksen, Caspara, Jonas Liesgt. 5 AKTIETRYKKERIET l TRONHJEM Alle slacs Klieheer leveres hurtigst. Trondhjems Melkf orsyning ratekspeditionen: ildniægtiger: ae, Erling, llevolden 3 c raas, Jens, ronningensgt. 41 ansen, Einar, Skolegt. 2 d ner, P. A., Krangt. l Itoholt, H., Elgesætergt. 35 ped., for ank. telegrammer:,_. tiger: " yem, Svanhild, Gudesgt. É rdaas, Gudrun, Rosenb.gt. 22 aankeekspeditionen: mægtiger: feinb, Hildur, llevolden 2 laeh, Gudrun, Kongensgt. 60 iegraf ekspeditører: Sjiztøn, Harald, Elgesætergt. 30 b i i aajbætvik; Kaare B., Brinken 7 olm, Lodv.,,.'. sen, H. T., Brinken 9 Ultesen, AM, Brinken 9. Illflttgstadi, Julius, ronn.gt. 33 Solrveig, Erl, Skakkesgt. 53 Fritz, Brinken 9 seland, Jacob, Elgesætergt. 30 b ndersen-lie, Jenny, Indherredsv. 52 ^.g, Elisa, Stenberget 5 s ioe, Hedvig, ronn.gt. 58 lhjausen, Wilhelmine, Krangt. l gliansen, Hansine, ronningensgt. 72 fieilmann, Rosa, E. Skakkesgt. 38 feger, Sdgrid, «Sole», Bergshakken Uingsen, Helga, Thyholdt gaard... itind, Anna, Nordregt. 21 fsjjagen, Hanna, Kongensgt. 71 ' Alexandra C., Elgesætergt. 47 llfjhingstad, Alfred, Stenherget 5 tire, Sigtfried, Riddervofegt. 23.iltrøm, Hildur, Singsakerbk. 13 e, Astrid, Rosenborgg'1, 5 og, Ragna, «Rabben», Gamle Aasvei istenter: ijirsen, Helene, Rosenborggt. 14 fangan, Elfrida, Bakaunet 32 nglie, Aslaug, «Hegge», Bakaunet ^anes, Alfhild, Nordre Berggt. 4 d, Sofie, Riddervoldsgt. 36 Jan, Margot, Casparisgt. 2 pd, Julie, Nordregt. 21..ttner, Hjørdis, Kongensgt. 65 Sand, Marta, Klæbuvelen 50 Istelefonen: erinder: Kristine, H. Nissensgt. 6 p), Bergljot, llevolden 2 Sibestyrerinder:, Sofie, Klætav. 128 v Astrid, «Sole», Bergsbakken ' Qter: Kirsten, Skrubhaugen, Ilsviken Melk Fløte Telefon Hegstad, Thordis, N. Baklandet 78 Stølan, Signe, Ark. Christiesgt. 7 Johnsen, Borghild, Falsensgt. 7 Haridberg, Sofie, Kongensgt. 25 Silseth, Olga Sofie, O. Tryggv.gt. 43 Grendahl, Birgit, Klostergt. 33 III Wolff, Ester, Bakaunet 21 Jelstrup, Hilda, Øvre Allé 6 Hammer, Astrid, anielsveiten 15 Sverdrup, Hilda, Haldensgt. 2 Hervik, Sigrid, Sverresgt. l a Fredriksen, Anna, Schultzgt. 3 Møller, Sigrid, Ark. Christiesgt. 7 I Enstad, Ruth, Elgesætergt. 11 Moe, Ingrid, Marinelyst 13 Malmo, Aud, Weidemansvei 5 a Larsen, Helene, Rosenborggt. 14 Møller, Hjørdis, Ark. Christiesgt. 7 Eiis, Astrid, Klostergt. 25 Kirknes, Ragna, Østersundsgt. 6 Fonno, Helga, Magnus d. Godesgt. l Nygaard, Aasta, Ladeveien 10 Wold, Signe, Magnus d. Godesgt. l Risan, Borghild, Tordenskjoldsgt. 13 Eriksen, Alfhild, Ths. Angellsgt. 8 V Hammer, Jenny, anielsveiten 15 II Engan, Margit, N. Baklandet 2 Helsingen, Agnes, Kongensgt. 18 Torgrimsen, Ragna, Haldensgt. 2 Øien, Olga, Klæbuveien 4 Nygaard, Margot, Ladeveien 10 aihl, Maalfrid', Høyli 5 igre, Else, Voldsminde 2 Løkke, Hjørdis, Prinsensgt. 63 II Horg, Borghild, Kongensgt. 8 Strøm, Sara, Nygaten 7 Haukland, Bergljot, General v. Kroghsgt. 21 Jenseth, agny Røidtø, Karl 1 Johansgt. 14 Aune, Magda, llevolden 28 Hegstad, Reidun, Ludv. Holbergsgt. 47 Krogstad, Solveig, Mellemveien 16 Evanger, Aslaug, ronningensgt. 48 Lorck, Birgit, Baahusgt. 14 b Arntsen, Hildur, Sandgt. 23 Amundsen, Astrid, Riddervoldsgt. 13 Olsen, Mildrid, Wesselsgt. 28 Reservefunktionærer: Haanes, Sigurd, llevolden 3 f Olvik, Karen, yrborgv. 14 Hagen, Karen, Mnnkegt. 18 BTOidahl, Inger, Søndregt. 23 b Grande, Ruth, Baahusgt. 4 Husby, Signe, Gunneriusgt. l b Sødahl, Magnhild, Nyveien 56 Lund, Estiier, Søndregt. 3 ' Knudsen, Hjørdis Ursin, Leiifheim, Vålene Houen, Joruna, Lillegaarden, Lilleiby Bre>nsholna, Signe, Josef, minde, Voldsm. Eriksen, Turid 1, Indherredsiveién 24 Trygstad, Olav, Nidarøgt. 54 Musf ad & Søn Landets største tnargarinfabrik. Landets faedste margarin-merker. A. 2 U *3 o t3 % tr ^H^«pr o C/1 (-h o O» o» O

10 FORLANG altid E, C, ahls Bryggeris MINERALVANiiKværnø Skomagasin 58 Skjenddngstad, John, Nildarøgit. 54 Fagervifc, Marit, Elgesætergt. 38 ' Haugan, Helga, Tordensfejoldsgt. l Iversen, Agnes, Elgesætergt. 4 Lugg, Solveig, Nonnegaten 17 Løkke, Hjørdis, Prinsensgt. 63 igre, Helga, N. Møllenberggt. 111 Bergland, Gerd, Ilevolden 2 Hagenæs, Andreas, Sandgaten 31 Hansen, Kristianna Kolstad, Margit, Mellemilen 26 Svenke, Gunvor, Thyholdtveien 33 Hauan, Alfhnd, N. Møllenberggt. 35 a Reinholdt, Haldis, Elgesætergt. 35 II Almo, Ingrid, «Fjeldstuen», Nyveien Snndnes, Kristine, Prinsensgt. 28 "b Otto, Ida, Elvegt. 14 Røros Kobberverk A/S Nordre gate 8. Beichmann, F. V. N., justitiarius Hall, H., forstander Bacihke, A. H., konsul Lorck, Eigil, adm. direktør Sjøfartsmuseet Sjømannsskolens bygning, Elvegaten Sjøretten Blom, Chr. assessor, formand yblie, Einar, agent Holst, Chr., agent Wisløff, E., tilsynsm. ved skibskontrollen Moe, S., ingeniør Weidemann, F., ingeniør Halse, yre, kjøbmand Olden, Ingv., styrmand Næss, J. E. M., lodsoldermand Mørch, Hans, professor Eambeeh, A., ingeniør Smith, Jacob, ingeniør Sørensen, T., ingeniør Thoresen, Th., direktør Holmgren, A., bestyrer Bachke, Halvard, kjøbmand Andorf, K. S., løitnant Klingenberg, H. S., kaptein Wullum, arbeidsformand Skattefogd- & auktionsforvalterkontoret Kontortid 9 1. Nordregt. 15. Skattefogd: aae, Hans, Nedre Allé 4 Fuldm.: Hjelmeland, J., Nyveien 12 Kassererske: Austad, Otihelie 1, Miellemv. 30 Betjent: SVedaihl, Oscar, Kongensgt. 7 Restanceopkræver: Eøkke, Ole, kontortid 4-7, Nordregt. 15, bor: Krangt. 3 Skattefogdkontor, Sør-Trøndelag fylke, Søndregt. IB III Skattefogd: ihaiglimd, Oscar A., Søndrogt. 15 Fuldmægtig: Lindtvedt, A., E. Skakkesgt. 14 Moe, Kjella, frk., Fæstningsgt. 37 Samdahl, Olga, frk., Nyveien 18 a Storrø, Astri, Midtstuen, Pineberg Haglund, S., Søndregt. 13 Linidtvedt, T., Erl. Stoakfeesgt. 14 Skibskontrollens kontor Olav Tryggvessønsgt. 13 Sjøkyndig besigtningsmand: Wisløff, E., Nonnegt. 14. Telf Teknisk besigtningsmand: Smith, J., Granlund, Klingenb.lk. Tlf. Kontorist: Aas, Anme-Helene, Fagerliv. 7ji? Skifteretten Se under Byfogd. Skoledirektør Thomassen Overvik, Bernt, Kontor & boli Eysteins gt. 2, Øen. Skolestyret Se under Trondhjems folkeskoler Sorenskriverkontoret for Strinda og Selbu. Kontortid 9 1. Søndregt. 6. Sorenskriver: Svendsen, S. G., Gamlehaugen, Gl. Aasvcl Edsv. fuldmægtig: Frøseth, Oarl M. Monrad, Prinsensgt. 10; K ontorf uldmægtig: Nakken, S. A., Blusevold gaard, Strinda i, : Eliessen, H., Fæstningsgaten 3 I i Larsen, H., Marfeituveien 4 ; Eeg-, Thor, Kjøbmandsgt. 16*.: anielsen, E., Holibergsgt. 12 '\ Stadsarkitektkontoret, Kjøbmandsgaten 18 III Stadsarkitekt: Albertsen, Aug. Avdelingsarkateikt:. Saxe, Olaf Assistentarkiteifcter: Wleiigel, Kirsten Kontoiist: Bjerfevit, Julie Bud: Santi, Tormod Stadsdyrlæge Laukvik, E., Trondhjems Slagtehus. Pri vatbolig: Elgesætergt. 51. i; Stadsfysikus Ouren, Henr., N. Baki. 85. Kl. 9-10, 4-4 % + Bylæger: ; Steadahl, Ilevolden 3 Widerøe, E., Indherredsveien 7 Wold, O., Munkegt. 25 ( Øverland, A., Kongensgt. 14 b ' ; Stadsingeniør Se under ingeniørvæsenet : Stadskonduktørkontoret : Kjøbmandsgt. 20, kontortid 9 1 j; Trondhjems Haandverk- os Industribank mottar Indskud til høieste Rente. iskontering. Inkasso. skonduktør: llfhristensen, Joh., Prinsensgt. 4 c l^ningskontrollen: Ugningsinspektør: pjvendsen, S. R., Byaasveien 16 Jjgningsassistent: lé-rønvig, P. ~'_ aingsbetjent: Ijjyrnes, L. A. pniaalingsavdelingen: igrdelingsingeniør: l$ach, Ernst, Indherredsveien 8 ^gmaalingsbetjent: gjlalsve, Sverre Ifadsveierens kontor a, Taværn, 8 6 ijelefon 1133 frå kl. 8^6, stadsveieren pri- "s:yat 1112 frå kl og efter kl. 6 statens landbrukskemiske kontrol-!: station og frøkontrolanstalt """" " 5. Telefon 975. fjsstyrer: ssolberg, E., dr. phil., landbrukskemikef, Charlottenlnnd, Strinda g e assistent: Sliraadlie, O., mg., Rønningsbk. 4 ' ;én assistent:.silloen, A., kemiker, Kllngeabergv. 11 Iteistenter ved frøkontrollen: gweidemann, Fredrikke, frk., ronn.gt. 42 iweidemann, Eleonore, frk., ronn.gt. 42 i i )orant: lomstad, Johannes, Nordregt. 5 IV ijiatens melkekontrolanstalt, omfrugt. 13. Styrer: Soelberg, Th., Jomfrugt. 13 p istent: Olsen, John Sfeorant: Risan, Arne itens sildevraker iipidsvaag, Edv., O. Tryggvessønsgt. l ftatsadvokatkontoret, ISbngensgt. 3, Frimurer logen, ^sadvokat: Richter, Olaf, Ilens asyl iitorbetjent: Beidar, adr. Skjønborg 15, Rønn.bk. emplet-papirforhandler lovedforhandl.: Skattefogden, Nordreg. 15 Ijrfogden, Munken, Kongensgt. 18 evnevidne jfjstkasse: Munkegaten 17. Oyedstevnevidne: Ole Fornæs, Kongensgt. 79 l^sarkivet, junder arkiver. Isdirektionens kontor, pegaten 9 a. brist: Bøelonan, E., Munkegt. 9 O. Musfad r SØn 0. Tryggv. gt. 17 Telefon 1210 f. 59 Stiftsgaarden Munkegaten 23. Strinda fattigforstanderkontor 9 L Kjøbmandsgt. 24. Fattigforstander: O. J. Augdahl Strinda formandskapskontor Kjøbtmjgt. 24 Konlorchef: Lars J. Garberg. Assistent: Frk. Marie Lie Strinda herredsingeniørkontor 9 1^ 4 7, lørdag 9 1, Kjøbmandsgt. 24 Herredsingeniør: I. Ystgaard Avdång.: Ivar Soknes (veivæsenet) Ass.ing.: Eolf G. Brann (bygnings- og opmaalingsvæsenet) Bokholder: O. J. Svardal. Opsynsmand: A. Midtsikog. Strinda herredskassererkontor 9 1, fredag 9 1, 4 7, Kjøbmandsgt. 24 Herredskasserer: M. Aasen Bokholder: Eobert Aas Fuldmægtig: Øistein Gundersen Iste assistent: Ingeborg Pettersen 2den assistent: Sven Tiller Strinda husleienævnds kontor Måndag, onsdag og fredag 5 7. Kjøbmandsgt. 24. Formand: O.r.saktf. Bjarne BotJhner Strinda kredssykekasse 9 2, Kjøbmandsgt. 24 Forretningsfører: Asphaug, Hans. Strinda lensmandskontor 9 1, 4 7 (lørdage 9 2), Kjø(bm.ig't. 8 Lensmand: alback, Arne, Kjøibsm.gt. 8 Betjente: Ofstad, Ingfrid, Møllebakken 15 Bjørnebo, Odin, «Fagervang», Vålene Strømmen, Margit, Ø. Møllenberggt. 44 b Auran, J. H., N. Allé 9 Søbstad, Inga, Heimdal Stavern, Ingvar, Bergsligt. 3 Strinda ligningskontor 9 1, 4 7, Kjøbmandsgt. 24 Ligningschef: Eagnv. Larsen Ligningssekretær: Hj. Salthammer Ligningsassistenter: Erik Kvaale Ragnhild Johnsen Strinda skolekontor Kjøbmandsgaten 24. Skoleinspektør: H. N. Osnes. Sundhetskommissionen Se helseraadet. Telegrafkontoret Kongensgt. 8. Se rikstelegrafen. Teatret, Prinsens gate 18. Toldvæsenet Toldinspektør: Brun, Lorens, Byaasveien 2 Landets største margarinfabrife. Landets bedste margarin-merker. o ffl Ø) 9 Op.».. a> ~* ff C O

11 VESLEBIL 60 Toldkasserer: Aschehoiig, Erik Jarlsgt. 6 Overtoldkontrollører: Ibenfeldt, Carl S., Tyholdtv. 30 Aagaard, I. B., Skansegaten 4 Hansen, Aksel, Haakon Jarlsgt. 8 Johansen, A., Arildsgt. l b Toldkontrollører: Ravnestad, O. C., Ankersgt. 4 Johnsen, E., N. Møllenberggt. 65 Tjeldnes, L, Vor Frupgt. 4 Hansen, Harald, Elgesætergt. 25 Andreasen, Egil, Eidsvoldsgt. 6 Nyhus, L, N. Møllenberggt. 66 Skirstad, P., Valøen, Strinden Lunde, O., Ø. Møllenberggt. 70 Jystad, E., Rosenborggt. 9 Meek, Knut, Skansegaten 19 a Stenslie, Olaf, Ø. Møllenberggt. 72 Andersen, O., Blusevoldsbakken 15 Pettersen, Fr., Gjetveiten 4 Næss, T., O. Tryggv.gt. 34 Schare, Otto, Ludv. aaesgt. 14 Kjønsvik, K., Holstveiten 18 Schulstad, Baahusgt. 8 Gjesmoe, Ingv., Baahusgt. 10 Moholt, N., N. Baklandet 47 a Herf jord, A. M., Furuheim, Charlottenl. ue, Y., Lillegaarden Fiskum, S., «Elisentøorg», Blusevjbk. Toldassistenter: Ryen, A., Nedre Møllenberggt. 63 Michelsen, RoM, Ø. MøSUenft.gt. 55 Samdahl, T., Nonnegaten 21 Løvholt, E., Stadsdng. aihlsgt. 58, Bakau- Bjørlykke, O., Indherredsveien 37 Sandberg, A., Gl. Kongevei 2 a Steen, Aage, Nedre Møllenb.gt. 37 Oksvold, Einar, St. Jørgensvt. 6 Toldopsynsmænd: Henriksen, R., N. Baklandet 63 Jahn, H., «Alders Hvile», Tempe Bjerkhol, A., N. Møllenberggt. 58 Haugland, A., Heimdal Halvorsen, J. O., Haldensgt. 6 Haugan, J., jun., Ø. Møllenb.gt. 72 Eriksen, Eilert, Gl. Kongevei 16 Jensen, Fr., Heimdal Berg, G-., Kirkegaten 56 Sehilling, A., «Vifstad», Strinda Madtzog, Johan, Baahusgt. 15 Nilsen, P., Klæbuveien 6 Rinnan, Olaus, Ingv. Undsethsgt. 2 yifodaim, A., Heimdal Iversen, J., Aasm. Vinjesgt. 7 Hansen, Arne, St. Olafsgt. 5 Grøtland, H., Hunidfhammeren Sollied, A., Gamle Kongevei 16 ahl, O., Batterigaten 2 Wibe, J., Hospitalsløkken 12 Halvorsen, J., Haldensgt. 6 Hotel Nobel Indehaver: \Byens laveste takster. (Ly sholmgaarden). Tlf. 157( Trondhjems Melkforsyning Kefir Telefon 275 Berg, Kj., Elgesætergt. 44 Falbak, H., Gyldenløvesgt. 11 Svendsen, Sv., '«Sverressand», GI. Aasvei Karlsen, K., Ranheim Sund, K., Heimdal Hauge, C., Baahusgt. 15 Lødding, P., Baahusgt. 20 Tiller, P., Ludv. Holbergsgt. 46 Krogseth, Apotekerveiten 2 Pettersen, O., Ø. Baklandet 27 II Pettersen, T., Heimdal Harrang, Margrethesgt. Sivertsen, Sverre, Bryns vei 8 Hansen, Martin Møller, Åa, Klostergt. 32 Toldinspektørkontoret: Kontorist: Øien, K.,'Gyldenløvesgt. 15 Toldkassererkontoret: Fuldmægtig: Tjeldnes, Reidar, Vor Fruegt. 4 Thorgaard, Andrea, N. Møllenb.gt. 9 Frigaard, Kristmar, Skansegaten 24 Paulsen, A., Bakkegt. 4 Krogstad, B., Rønningsbk. Selnæs, Gudrun, Clhr. Mionsensgt. 11 Eide, Frithjof, N. Ba<kl. 24 Trondhjems arbeidskontor Nedre Baklandet 85. Aapent 9 1 og 4 7j lørdage 9 1. Telefoner: Hovedkontoret, N. Baki Haandverks- & handelsavdeling f Landbruksavdelingen... Løsarbeideravdelingen Tjeneravdelingen Bestyrer: Olaf Sætiher Trondhjems biologiske station Hegdalen, Ilsviken. Akvariet er aapenf ' >ne Klingenberg, Ingvar, konsul (form.) ' Føyn, A. Chr., inspektør (viceformand) Hegstad, L. O., gressener Eidsvaag, Edv., overvraker Printz, H., dr., konservator Bestyrer: Konservator O. Nordgaard Vaktmester: P. M. Roel Trondh jeans dampkjøkken Kongens gt. 30 b. Serverer middågsma hver dag i tiden fra kl. J^12 til 4. Ti"' samme tider kan varm mat kjøpes for av hentning. Med dampkjøkkenet er forbundet et T salg for første sort kjøtfaree, røkede ferske pølser, bif, bifdeig m. v. Utsalget er aapent alle hverdage fra kl. 8 form. 7 aften. Hilfred N. Holte Oslo jffondhjems domkirkes restaureringsarbeider Jpaabegyndt Iste juli ÉJArbeidet administreres under kirkedepar- Ijiientet og Nidaros s,tiftsdirektion. Bidrag staten, Trondhjems kommune og Trondas sparebank. stnerisk leder: Ijlordhagen, Olaf, arkitekt, 'K Kronprins Olavs Allé, Øen.Jékn. adm. leder: Høyjord, Nils, arkitekt, «Haugen», Sverresb. ' : %sistent: Tverdal, Joihn, arkitekt Jirretningsfører: IfAasheini, E, furer, Kirkegaten 58 iiitrondfajems elektricitetsverk lifflospitafeløkkene 2» a. Kontortid 9-^1% og '' 4 6%. Lørdage jjriftsbestyrer: 61 Halaas, O. Ohr., Elgeeætergt. 30 «b Aatland, K. Chr., Ankersgt. 10 NUsen, O., Riddervoldsgt. 34 Hoseth, Torsten, Holstveiten 18 Hoseth, Kristian, Elgesætergt. 17 ullum, Andr., Gardermoensgt. 5 Næss, Arne, Ladeveien 2 Renden, Arthur, Elgesætergt. 17 Kabelmontør: Paulsen, Balwor, Foidelingsst., Vollan Montørformand: Mosand, Peder, Jelstrups vei, Møllebk. Trondhjems Forsikringsselskap Brand-, sjø-, indbrud-, værdi-, ansvar-, automobil-, glas- og vandskadeforsikring. Søndregt Telefon 486, 1199, 1900', 3745, 4969 Brekke, Reidar, adm. direktør (formand) *3 Swensen, Johan, revisorchef (viceform.) H-1» Nissen-rejer, oberstl. PT Sgøarstad, Jon, Ark. Christiesgt. 4 c Løcke, Henr., byfogd O jll^eringeniør: Forstanderskap: IgHenmo, E. Næsvold, Bergliotsgt. 3 Berg, Andr., bankchef (ordfører) B;ydielingsingeniører: Matheson, Birger, grosserer (viceordfører) fsffaanes, Haakon, Kirkegt. 36 Finne, Carl, grosserer flgelmer, G. K., Krangt. l igre, P. O., arkitekt jlf^sistentingeniør: Bachke, H. L., skibsreder SÉSchulerud, Gunnar, «Nordflåten», Singsak. Jenssen, Erling, grosserer l^patorchef: Hanssen, Karl M., grosserer p^andberg, E., Erling Skakkesgt. 53 Smith, Lorentz, konsul, Huitfeldt, T., brukseier BlJygaard, Karl, Bakaunet 37 Suppleanter: Ilkholder: Glausen, Andr., h.r,advokat i; )igre, Olaf B., Ludv. Holbergsgt. 49 Hansen, Laur., malermester retær: Lykke, Eeidar, grosserer lljohnsen, Arne O., Tyholtveien 13 Bauck, Henrik, o.r.sakf. taderkasserer: Berg, Trygve, læge (TO llefsen, Bjarne, Indherredsv. 64 Trondhjems Frilager A/S 'faterialforvalter: :, Kjøbmandsgt. 91 (Gl. Toldbod) Kristian, Overl.- Kindtsgt. 24 Telefoner: Forretn.f. 2872, toldeksp t ved bokholderiet: 8? «<C l^ilberg, Ole, Haldensgt. 4 B. Kvenild (formand) '9 ijiiitorister: Sverre Berg ø, Martin, N. Møllenberggt. 42 a Sven Swensson n, Erling, Gyldenløvesgt. 11 Forretningsfører: N. Nilssen Hanssen, Karen, Skolegt. 2 d Toldbestyrer: H. Hansen '"rogseth, Trygve, Vestopfarten 3, Stenb.!%orbjørnsen, Theodora, Mellemv. 20 Trondhjems komm. folkeregister iitorbetjente: og statistiske kontor lichelet, L., Wilh. Stormsgt. 4 Verdensteatret,. Prinsensgt. "førnstad, Lars, Ilevoldea 3 e Bestyrer: Thronæs, I. Thv. ø, Sverre, N. Møllenberggt. 42 a Iste kontorister: n, Alf, N. Møllenberggt. 41 a Wahl, J. ffrnnes, Ester, N. Baki. 77 Johnsen,. 'liken, Sigurd, Gaubækveiten 8 2den kontorister: " abeek, Olga, Sandgaten 17 Sæther, A. rbud: Bjørgum, S. Jlsetih, Joihs., Holstveiten 18 Trondhjems komm. leiegaardskontor piestus, Martin, Gunnerusgt. 2 Kjøbmandsgaten 18 " lationskontrollører: Bestyrer: Olsen, Oscar Karl Johans gt. 33 Telegr.adr.: Hotel Nobel, Mustad & Søn Landets sterstc marsarinfabrik Landet sbedste margarin-merker - S» cr

12 i tt8 1 O o!b v-i 0) V m PQQ Forlans altid E. C. ahls Bryggeris 62 Bokholderske: Aas, Hanna Kassererske: Anne, Mille Assistent: Heieraas, Harald Trondhjems kredssykekasse Kontor: Kjøbmandsgaten 42 II. Telefoner: 3164 forretningsfører, fuldmægtig 2580 ind- dg utmeldelser, præmieavregning, kassakontor 1547 k. sykeavdel. Forretningsfører: Pedersen, O. Chr., «Østtun», Byaasen Fuldinægtig: Sæthre, Svein, Marienlyst.9, Stavne Sykekontrollør: Sundbye, Gustav, Wilh. Stormsgt. 3 Utpantningsfunktionser: Fiøtetad, Olav, Schøyensigt. 8 Kassererske og bokholderske: Solem, Hanna, «Granly», Heimdal. Sekretær: Holmgren, Aslaug, Nyveien 27 Eliassen, Abel, Landstads vei l Aasø, Petra, Elgesætergt. 47 Gellein, Elise, Klostergaten 16 Hassel, Emma, 0. Møllenberggt. 43 a Loe, Gudrun, N. Møllenberggt. 91 Midttømme, Beret, Biskop Grimkellsgt. 6 Forbindingsstuen, Munkegaten 10: Bestyrerinde: Nilsson, Anna, Munkegu ten 10 Sykepleiersker: Hagen, Anna, Bergljotsgt. 5 Egeberg, Marie, Østersundsgt. 3 Hauge, Borghild, ronningensgt. 58 Jenssen, Annie, Guddesgt. 3 Massøser: Kock, Caroline, Tidemansgt. 29 Brensdal, Marie, Øvre Allé 23 a undas, Ingrid, Arildsgt. 5 Hagen, Olga, Bergsbk. l d Buud, Berthe, Tidemansgt. 29 Hansen, Ragnhild, Schultzgt. l Farmand for T.hjems K. S. K.s styre: Sæther, Iver, Klostergalen l Farmand for Thj. K. S. K.s appelnævnd: Blom, Chr., assessor, ronningensgt. 9 Trondhjems lagsogns lagmandsret Retslokale: Erling Skakkesgt. 60 Lagmand: Hegge, Fridtjov, Kongensgt 85 Statsadvokat: Richter, O., kontor Kong.gt. 3 Retsskriver: Irgens, O., Bergen Forsvarere ved langmandsretten (fast beskiikede*): Smedal, Olaf, o.r.sakf., O. Tryggv.gt. 21 Klingenberg, Olaf, adv., Nordregt. 8 Claussen, Andr., adv., Søndregt. 20 *) Enhver anden sakfører kan forøvrig beskikkes som forsvarer, naar det begjæres av tiltalte. Trondhjems kredsfængsel Fængselsbestyrer: Pfaff, Oscar, byskriver, Maristuveien Assistent ved bestyrerens kontor: Eeppe, Peter O., N. Møllenberggt. 17 Eegnskansfører: Skattefogden i T.hjem, Nordregt. 15 l Prest: ; Lunde, Thv., res. kap., Elgesætergt. 19,; KredsÆængsIet avdeling A., Klostergt. 9 j; Læge: Bryn, sanitetsmajor, Fjordgaten 37; Vaktmester: Petersen, H. N., Klostergt. 9 Opsynsbetjenter: Høston, Tron, Nyveien 2 j; Gjønnes, Edvard, Vollabakken 4 { Marhaug, Hans K. A., Overl. Kindtsgt. 20 Husby, Fredrik, Klostergt. 36 a i' Kredsfængslets avdeling B., Munikegt. 16 Læge: Ouren, stadsfysikus, Munkegt. 10 :j Vaktmester: Gjønnes, Arnt, Munkegt. 16 i Opsynsbetjenter: Ssethre, Peder Rasanmssen, Eogertsgt. 4: Killingberg, Anton, Baahusgt. 4 Hanssen, Thomas, Munkegt. 29 Blitevær, Alfred : Kredsfængslets avdeling C., Kongensgt. 8S Læge: Widerøe, direktør, Rotvold asyl Vaktmester: Grønli, Ole, Kongensgt. 85 Opsynsbetjenter: Nilsen, Johannes, Brynsvei 6 Storler, Bernt Ludvig, Bergsligt. 13 Ølen, Ole H., Hanskemaikeribakken 13* e Follo, Karl Arthur Trondhjems renholdsverk Kontortid: 9 1 og 3 6 Kontor: Sandregt. 3. Puidretfaibriik: Sluj pen. Telefoner: 246 ekspedition, bokaajf der og kasserer, 959 driftsbestyrer, 31jj"' Sluppen. : Admdnistration:.; riftsbestyrer stadsingeniør Thesen Bokholder & kasserer Karl Wiklund Kontorist Reidar Christiansen Kontorist frk. M. Sehwabe. riftspersonale: Verksmester Stræte Opsynsmand J. Østgaard Staldmester Johan Haugen. Trondhjems Slagtehus, Bratøren. riftsbestyrer: Laukvik, E., stadsdyrlæge Kontoret 9 l, 4 6 Stadsdyrlægen kl. 5 6 Kjøtkontrolstationen kl. KjøthaUen kl. 8 2, 5 6 Slagtehallen kl. 8 1, 3 6 Handelsfjøset kl. 8 12, 2 6 Utsalget for 2den klassies kj'øt kl Kjøtt. øen - Hondhjems sykehus, Vedavdelingen: rer og kirurgisk overlæge: Holst, Alex. (licinsk overlæge: Holmsen, Fin jjsektor: Swensson, Victor rgisk reservelæge: Helsingen, Nils jieinsk reservelæge: Halse, Thor entlæge ved laboratoriet: Litleré, K. livalter: Alnes, Oluf sererske: Harrang, Emmy Jistent: Bull-Hanssen, Torf. sistemt: Aasved, Ingrid lérsøstre: Ellen Todal og Cecilie Jacobsen tidemiavdelingen: erlæge: Swensson, Victor _isteffitlæge: Litleré,?K. Sersøster: Gurine Solbu fåjjberkuloseavdelingen: erlæge: Holmsen, Fin ervelæge: Halse, Thor ^irsøster: Waage, Ingeborg, jfrondhjems telefonanlæg, Kongensg. 8. h, A., avd.ingeniør, Klæbuveien 5S iikholder: Hannemo, T., Eidsvoldsgt. 49 kretær: Aune, E. Juell, 'Ilevolden 3 c Sffator assistent: iijakobsen, S., Stenbergbk. 21 styrerinder: léakobsen, Anna, Haakon Jarlsgt. 6 ifohnsen, Aagot, Krangt. l sjahnsen, RagnMld, Krangt. 4 r, Bergliot, B.afckegt. 6 ' f lef onistinder: ard, agmar, Prinsensgt. 36 Helga, Elgesætergt. 51 piandersen, Emma, Weidemansvei 5 b e, Gudrun, Nonnegt. 14 s Aune, Gudrun, Vollabakken V2 ' Hjørdis, Vollabakken 12 landersen, Eomna, Weidemannsv. 5 b IlBakken, Hanna, «Heimstad», Voldsm. ÉBarlaup, Maalfrid, Krangaten 2 lijberg, Ragna, Kirkegt. 60 Klara Meyea-, Haakon Jarlsgt. 6 SBergh, Marie, Jomfrugaten 6 ÉSredesen, Magnhild, Levang, Byaasen, Ida, Kirkegt. l ; 5uran, Ingrid, Ilevolden 46!l$ye, Marie, Brandstationen S; )ahl, agny, Asylbk. l lt>ahl, Edel, Nonnegaten l b j i>ahl, Magda, Baahusgt. 10 fl.bkle, BorgMld, Ilevolden 13 fflllefsen, Olga, Schjønningsdal lelstad, Guri, Østersundsgt. 16 Jpngen, Herborg, Kirkegt. 50, agny, Ths. Angellsgt. 8 léårtner, Signe, Ilevolden 13 jfitandersen, Borghild, Wesselsgt. l Bøndernes Salgslag Filial: N. Bakiandet 79 (v. Bakke bro) Trondhjems Haandverk- os Industribankflw. Mtistad & Søn Pondsavdeltne for omsætning av aktier og værdipapirer. Munkegaten 40. Teleton: 6047 k og 58 Telefon: Hagen, Gunhild, «Solbakken», Persaunet Haugan, Inga, Hospitalsløkkene 19 Hellem, Borghild, Heimstad 2, Voldsminde Herstad, Gudrun, Eidsvoldsgt. 2 a Hojem, Jørdis, Korsgt. 40 Holthe, Marie, Brobakken 7 Husby, Ingrid, Prinsensgt. 47 Iversen, Reidun, Mellomveien 22 Jenssen, Aagot, Weidemannsv. 13 Johannesen, Aasta, Skansegt. 2 Johansen, Gudrun, Kongensgt. 2 Johnsen, Ida, Weidemannsv. 15 Johnsen, Ingrid, Singsakersletten 23 Klær, Eanheid, Kjøbmandsgt. 42 Knudsen, Gunvor, «Bakkely», Bakaunet Langlie, Svanhild, «Hegge», Bakaunet Larsen, Magda, Overl. Kindtsgt. 16 Laugen, Elisabeth, Erl. Skakkesgt. 53 Lie, Hildur, NeuÆeldtsgt. 6 Lie, Solveig, Fæstningsgt. 13 Lindboe, Helga, Eosenborggt. 5 Loktu, Kitty, Skansegt. 16 Lugg, Gudrun, Nonnegaten 17 Lund, Alma, Nyveien 18 b Løvlie, agny, Løkkegaten 3 Malmo, Aasta, Weidemansvei 5 a Mathisen, Valborg, Lillegaardsv. 16 Moen, agny, Strandv. 19 Myhren, Sigrid, Nonnegaten 8 Møller, Reidun, Ark. Christiesgt. 7 Nesbaiken, Borghild, Tyiholdtv. 29 Niefeen, Adielaide, Kongensgt. 20, Nielsen, Olaug, Haldensgt. 4 Nielsen, Sigrid, Skansegt. 6 Nossum, Ingerid, Hans Hagerupsgt. l Osnes, Jenny, Marienlyst 38, Stavne Oxaas, Reidun, «alsenget», Elgesætergt. Parelius, Esther, Rosenborggt. 22 Pedersen, Alfhild, Nonnegt. 32 Prytz, Sigrid, «Eognlund», Tyholdtv. Eognhaug, Klara, Klostergt. 18 Rougseth, Solveig, Gl. Kongevei 16 Røsoch, Peggy, Nordflåten, Singsaker Røsæg, Anna, Skansegt. 22 Sand, Margit, Klostergt. 32 c Sandberg, Inger, Lademoens jernbanestation Sctoistad, Hil/dur, Kirkegt. 23 Schjetne, Gudrun, «Grunder», Vålene Selsbak, Astrid Oismor, Strandv. 11 Skaanes, Ragna, Strandveien 64 Skjelstad, Aagot, N. Møllenberggt. 9 Steen, Hjørdis, N. Møllenberggt. 57 Stene, Bergljot, Brinken 6 Stene, Eandi, «Berg», Strinda Stol, Julie, Brinken 6 Straumann, Gudny, 0. Møllenb.gt. 76 Strøm, Gudrun, Singsakerbakken 13 Sæther, Rutih, Kniistlansfeldtsgt. 24 Torkildsen, Astrid, 0. Allé 5 Vestgaard, Valborg, Skansegt. 8 a Landets største margarinfabrik. Landets bedste margarin-merfcer. i

13 Aktieselsfcabet SKIBS- & FISKERIUSTYR 64 Vibe, Ragnhild, Kirkegaten 19 a Weisert, Aagot, Baalmegt. 25 Wik, Ragnhild, Klæbuveien 53 Wilhelmsen, Bertiia, Mellomveien 14 Wilmann, Ingeborg, Nyveien 22 Woldseth,. Elfrida, Sykehuset østerli, Clara, «Sletten», Tyholdtveien Lina, «Sletten», Tyholdtveien Trondhjems Vergeraad, (Kfr. lov av 6. juli 1896) Kontor Ths. Angells gt. 8. Kontortid 10 1, 4 1 /:! 7; lørdage Medlemmer: Broch, Erling, assessor (formand) Leivestad, B., assessor (næstformand) Bibsskog, O. K., skoleinspektør Schultz, Gudrun, frue Nilsen, Emma, frue Solbu, E., pastor Berg, Trygve, læge Suppleanter: Aas, Åme, dr. Flønæs, John, lærer Næss, Marie, frue Moe, L., frk. Kristiansen, W., opsynsbetj. Sekretær: Hørgaard, H. S., lærer Eftertilsyn for utskrevne: Nilsen, Emma, frue Underfogd Kontortid: Kl Kjøbm.gt. 18 III Tranaas, P. J., Elvegaten 13 a Utskiftningsvesenet i Sør-Trøndelag fylke istrikt: Strinda og Selbu, Orkdal og Fosen sorenskiriverie.r. Utskifitningsifonmand: Joh. Bakken, Arkitekt Ohriffties gt. 11, Trondibjeni, telef. 2S95. Seildug, Tannverk, Fiskegarn, No Etc. Etc. Telf.: 4257 k, Tel.adr.:.Fiskeriudstl Kr. Haarberg, Holterinafi vei 22, Tro do. : Jdhan Strand, Stadsingenl ahls gate'39, Trondhå istrikt: Gauldal og Hitra sorenskriver^ UtskiÆtningsformian: I. Tor vik, adre* midlertidig: Heil Anigust SkjøJberg, Indsmølii do. do. : Anders Moe, KirkeæterøTéJj : Karl Mørkved, Høilandetl Namdalen. (Midlertidjj Uttrøndelag politimester Trygve Nergaard, Professorv. 4. Telt'.! Kontor Prinsens gt. 2, tlif. 385, 9 1, Hoel Gustav, politifuum., Holterma 11, telf k. Veivajsenet i Sør-Trøndelag, Veikontoret, Fjordgt. 37 III. Kontortid % 3%.' Telefon 3364 og 3147k. Overingeniør: Rode, bolig Kjøbmandsgt. Avd.ingeniør: Tverdahl, Stavne Gurholt, Cieilienborg Ingeniører: Helsing, O. Tryggv.gt. 42 Lorentsen, Elvegt. 14 Veifuldm.: Svaan, Byaasveien 17 Eøe, «Thorsheim», Pinebérg Austad, frk., Fæstningsgt. 3 Veritas, det norske Besigtigelsesmand og bestyrer for d i striktet fra og med Kristiansund til Bod ' Knudsen, Fridthjof, kontor Bakkegt. 11 Videnskapers selskap, et kgl. norske! Erl. Skakkesgt. 47 b. Se under avd. B.f B. Foreninger, stiftelser, legatter etc. Agenternes Forening Pryda, Carl 1 G., <formiand Ofckenihaug, Stefan, vieeformand. Martens, I. C., sekretær og kasserer Alderdomshjemmet for veltjente kvindelige tjenere, Fru Julie Thaulow, formand. Fru Gudrun Sehulz Fru Bull Simonsen. Frk. Louise Bachke. Alliance francaise Bureau d'aotion: President: Konsul Andreas Moe. ; Vicepresident: Stabsehef kaptein Erichsen i; Seeretaire: r. Fr. B. Wallem ; Tresorier: Konsul Christian Anker Baehkel Angells stiftelser, Thomas, oprettet av den i 1767 avdøde kjøbmandl Thomas Angell i Trondh j em, som ved te-! stamente av 28de september 1762 med til- føiede kodieiller skjænket hele sin formue! til det offentlige, saaledes at av det aarlige;;; overskud 1 le tilfalder Trondhjems Waisen-J hus, V» fattighuset og "j» utdeles som «Tho-i mas Angells gave» til byens husarme og i! AKTIETRYKKERIET l TRONHJEM Alle slags Klieheer leveres hurtigst. ' Trondh jems Melkf orsy ning IJden.de og til saadanne av familien, seiv, : å» er bosittende andetstéds, mens de g ge 2 /e tillægges kapitalen. Stiftelserne l ved,utgangen av i uitestaaende toaiier kr. 5,386, foruten sagbruk, vandog 216 aktier i TJøros kobberverk m. m. ^Jadsene i stiftelsen besættes av stifts- ^'''"iktionen efter indstilling av forstandeog derpaa bygget forslag av en ved res. av 21. novbr anordnet kom- «jion som bestaar av Trondhjems magiit, inspektionens 3 medlemmer, 2 av fatgiommissionen valgte mænd og et av iitsdirektionen opnævnt medlem av Tho- 5 Angells familie. en samme kom- (sion bestemmer efter forslag frå fortjderen den aarlige utdeling av Thomas ugells gave, som utdeles hvert aars 19de Jitember, og hvortil ansøkninger maa være sendt inden 30. juni næstfør. Thomas Angells hus oprettet ved kodilav 18. oktbr og utvidet ved kgl. res. ;?april 190S, er i henihold til pladsenes an-.jg bestemt til 50, hvorav 25 saakaldte hel- &dser med mnd.penger f. t. kr ' + '"90 og 25 saakaldte halvpladser uten maais-penge. Samtlige 50 pladser tillægges i hus med opvarmning, belysning og gas.; kokning, maaneidspenger iflg. stilts-ditionens re. Utgiifterne bestrides av de jlsarmes tillagte 2 / 6 av det aarlige overpjud av stiftelsernes imdtægter. fil Thomas Angells stuer, oprettet ifølge iiihicil av 3. oktober 1763 og utvidet ifølge Ull. res. av 22. jan. 1892, har 26 personer '"fids, fortrinsvis stifterens slegt, foruten 2 adskoner. Lemmerné nyter f. t. maanedser kr. 35.0» + idyrtidstillæg kr f frit lys og brænde, desuten har 6 lemil ér kun maanedspenger med dyrtidstillæg, '"''''in ikke bolig m. m. Utgifterne avholdes. den fattighuset tillagte 1 / 6 av det aarlige ijrérskud - av stiftelsens indtægter. ijnspektipnen bestaar av et medlem av ^erretten og 2 handelskyndige borgere, ilospektionens medlemmer: Seiohmann, F. V. N., kst. overr.justitiarius Siilfoltermann, Carl, kjøbmand pfhaulow, Chr., grosserer psekretær: Sivertsen, Gudrun Eude istiftelsernes forstander: llall, Hans Peter Werner, a 1907 IMdjmægitig: Gustav Bakken, a 1924 :-iåssistent: Gudrun Rude Sivertsen, ' enkefru, a 1915 fgj evisor: Bjarne Hansen, a 1912 lholdsfolkets fællesutvalg repræsentationsret for l repræsentant hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et Mtistad & Søn Ost ' Smør Telefon styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet. Formand: Skrædderm. Eimil Ellingsen. Bakkens legat, Guri oprettet ved testamente av 3die mai 1784, kes til fattige og husarme. Formuen ved utgangen av 1922 var ea. kr. 11, Bestyrelse: Bauck, Hans, borgermester Svanholm, stiftsprovst. Jenssen, Gustav, sogneprest til Vor Frue kirke. Bankfunktionærers Samfund, Trondhjem Formand: Kevisionsohef Bj. Hellån, Privatbanken Vieeformand: Hovedbofch. Prrøoh, Bøndernes Bank Sekretær: Inkassociheif Jyssum, Privatbank. Kasserer: Frk. Lunda, Strindens Sparetoank Styremedl.: Bankaiss. K. ahl Andei-sen, Kredit/banken Barneasyler. Baklandets asyl: Bestyrerlnde: Enkefru Lorentsen Bestyrelsen bestaar av fruerne: Anna Møller, Klara Moe, Hanna Wleiigel, Amalie Aas, Karen Esp og fru professor Lindemann samt herrerne pastor Solbu (form.), bygmester Henriksen, grosserer O. Sættem, S. Swensson og grosserer Falkanger (kasserer) og guldsmed Engebr. Møller Ilens asyl: Bestyrerinde: Frk. Leraaen. Bestyrelsen bestaar av følgende damer og herrer: Agent Knut Andersen (form.), sogneprest Ottesen (vieeform.), grosserer Emil Grønniug (kasserer), lærer O. Johnsen, kasserer J. Gellein, malermester Utgaard og fruerne Petra U-oltermann, Anna Skirstad, Lina Birkeland, Marie Christophersen og Augusta Moksnes. Lademoens asyl, Østersundsgt. 3 Bestyrerinde: Frk. Johanne Paaske. Apsistentinder: Frk. Solveig Reitan og frk. Kristine Holm. Bestyrelsen bestaar av fruerne dr. Ingefeorg Aas, fru Seihrøder, fru Norber;?, Charlotte Sivertsen, fru Christiansen, fru Albert E. Olsen, herrerne pastor Sæbø (foimand), overl. Lien (vieeform.), lærer Hjelde, overingeniør Moe, apoteker Laugsand, kontorehef Aas og sekretær Essendrup (kass.). Trondhjems asyl: Forstanderinde: Frk. Bremer Bestyrelsen bestaar av: Fru dr. Brodtkorb, fru ark. Norum, fru Maren Nissen, frk. N. Proet, frk. Agnes Larsen, fru gross. Janssen, res. kap. Lunde (form.), oberst- Landets største margarinfabrit. Landets bedste margarin-merker. d^3 O M» tr ( P t «O o l o _. GB ( (Q

FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102

FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102 FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102 103.2.2 t? J Æ co E Frk. Olga Bjérkan, Nyveien 16. Lærerinder: Frk. Walborg Walderhaug, Arildsgt. 6 a Frk. Bergljot Svendsen, Nonnegt. 17 Frk. Kaia Svendsen,

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle. O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul

Læs mere

Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern

Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern J-00001 Arkitekt Christies gt 4a Bygård Johan Osness 1904 A J-00002 Arkitekt Christies gate 4b Bygård Johan Osness 1904 Fredet J-00003 Arkitekt Christies

Læs mere

Vagten starter og slutter 15 min før og efter, således der er en god oplæring. FC Vestergade Mandag den Åbner kl. 12:00 Lukker kl.

Vagten starter og slutter 15 min før og efter, således der er en god oplæring. FC Vestergade Mandag den Åbner kl. 12:00 Lukker kl. Mandag den 01.08.2016. FC Vestergade Mandag den 01.08.2016. Åbner kl. 12:00 Kl. 11:00 12 personer Kl. 15:00 11 personer Kl. 19:00 7 personer Kl. 23:00 14 personer Godnat Lone Rømer (18+), Anton (12) Rasmus

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

!Thorbj.Sieni. Jacob Mathesons. K øt= &> Pølseforretnmg Erling Skakkes gate 21

!Thorbj.Sieni. Jacob Mathesons. K øt= &> Pølseforretnmg Erling Skakkes gate 21 28-40 Pag. Trondhjems underoffcersforenng... 90 urmakerforenng... 90 vannbadeanstalt... 41 velocpedklub... 90 venstreforenng... 90 vestre folkebad... 41 vsergut- & flyttebyraa... 104 vognmandsforenng...

Læs mere

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc.

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc. Kjøp altid Jacb Mathesns m * M. Mnssen Kføt= Pøisefrpetning Skakkes gate 21 TI 2 Første avdeling. Å. ffentlige bygninger, kntrer, banker etc. C/3 C Nærværende.avdeling er utarbeidet efter mgaver tilstillet

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Hovedstyret Svein Cato Winther (styreleder) Jan Åge Walther (nestleder) Henrik Martinsen (styremedlem) Ingar Johannesen (styremedlem) Lasse Hammerstad

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April 2017 April 31.03.2017 Leif Sigurd Fisketjøn 90059870 16.00-19.00 fredag 01.04.2017 Øyvind Sælevik 91167019 09.00-12.30 lørdag 50+ Egersund 01.04.2017 John Ivar Nodland 92088449 12.30-16.00 lørdag 50+ Egersund

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

s? co Salomons Utsalg Olaf Tryggv. gt .fi AKTlETRYBdCERIET 5 TROflDHJEM RØST & SØN Alle slags Klieheer leveres hurtigst.

s? co Salomons Utsalg Olaf Tryggv. gt .fi AKTlETRYBdCERIET 5 TROflDHJEM RØST & SØN Alle slags Klieheer leveres hurtigst. Ot _«"«5 o 01 2 S.2.fi IQ s? soq K. KVÆRNØ 336 Kos Røsberg, L., dragt- & drespresseri, Dronn.gt. 42, bor Magn. d. Godesgt. 39 Røsdahl, Inger, koldjomfru, Munkegt. 41 Røsdal, Peder, snekker, Ø. Baki. 8

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Trondhjems ældste Åktiemæglerfoppetning

Trondhjems ældste Åktiemæglerfoppetning Trondhjems ældste Åktiemæglerfoppetning Telefoner: 156, 2456, 2856, samt ekspedition og kassa 4293. Illllllllllll Telegramadresse:,,Mercantil«AUTORISERTE AKTIEMÆ.GLERE Aktiekapital kr. 100,000.oo fuldt

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

årsbergfning 1900^1901.

årsbergfning 1900^1901. Troncihjcms furisfforcnings årsbergfning 1900^1901. Ved generalforsamling den 27de april 1900 valgtes som medlemmer af bestyrelsen: Overlærer Schulz. Overlærer Lossius. Kjøbmand Grilstad. Fuldmægtig Eosenvinge

Læs mere

Øvelse. RESULTATLISTE Safir Stevnebørsen. Åpent Stevne m/ A-cup-Sandbekken Kappsvømmingsklubb. Side 1 02: :07.

Øvelse. RESULTATLISTE Safir Stevnebørsen. Åpent Stevne m/ A-cup-Sandbekken Kappsvømmingsklubb. Side 1 02: :07. Side 1 1983 1 200 MEDLEY KVINNER 1 p Marte Try 02:40.72 521 2 Tone Wold Eriksrud 03:07.65 327 1 p Tine Johnsrud 02:54.93 404 2 Ine Charlotte Hagen 03:04.09 346 3 Isabel Vika 03:36.12 214 1 p Gina B. Andersen

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Høststevne Byåsen IL. Startnr Navn Klasse 27 Erle Tønne-Johansen J Lisensnr. Ordinær. Ordinær. Ordinær. 28 Jonathan Tønne-johansen G-11 04

Høststevne Byåsen IL. Startnr Navn Klasse 27 Erle Tønne-Johansen J Lisensnr. Ordinær. Ordinær. Ordinær. 28 Jonathan Tønne-johansen G-11 04 Byåsen IL 27 Erle Tønne-Johansen J-8 07 28 Jonathan Tønne-johansen G-11 04 Sjekk om disse navnene stemmer og at de er påmeldt i riktig klasse/øvelse. FriRes - Friidrettens Resultatsystem Side 1 Børsa IL

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Team Hadeland/Gjensidige Cup

Team Hadeland/Gjensidige Cup SÅS plassen 28.0.205 2-7 år DNS Amanda Amundsen Hagen 30 DNS Andreas Koller 3 DNS Jenny Robøle-Sørensen 29 DNS Kristian Fladby Skiaker 7 DNS Sander Heijer 9 DNS Simen Heijer 3 NC Amund Rustaden Søndre

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Høststevne Resultatliste. 34 Benjamin Sandsør Hommelvik IL 11, David Anglen Hommelvik IL 11, Christian Langolf Hommelvik IL 10,77

Høststevne Resultatliste. 34 Benjamin Sandsør Hommelvik IL 11, David Anglen Hommelvik IL 11, Christian Langolf Hommelvik IL 10,77 G-10 60 m (0) Heat: 1 Heat: 2 Heat: 3 Heat: 4 Heat: 5 Heat: 6 Vind: 0,4 34 Benjamin Sandsør Hommelvik IL 11,39 38 David Anglen Hommelvik IL 11,18 37 Christian Langolf Hommelvik IL 10,77 31 Audun Mauseth

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Berns Swim Challenge 2016 Resultatliste, indledende

Berns Swim Challenge 2016 Resultatliste, indledende Berns Swim Challenge 2016 Resultatliste, indledende Løb 23, 200m Rygsvømning Damer 1 Laura Glerup Jensen 1998 VIBORG 2:12.01 02.20,57 2 Astrid Ovesen 1999 Berns 2:23.67 02.25,77 3 Katrine B. Hansen 2002

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2000 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen (dyrlæge) 2000 (121) Foto Skovsgaard slagteri, ca. 1938 Bach, Jens Andersen 2000 100 Foto Portræt, Vesløs Badstue, Hans Pedersen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd.

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd. aitid Jacob Mathesons 713 Darneforrefning Thomaø "jrngellø gate 3 e«*«ø*s«* «* * * «««a**«v_/ :... Telefon 36W RerreøhræDDer ager ao Jøier Q \ 4de Avdeling Advokater og sakførere: A. Advokater: Bachke,

Læs mere

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn.

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn. MARS/APRIL - 2015 Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 28.03.2015 Ron Endresen 47444474 10.00-13.30 lørdag 28.03.2015 Jostein Jensen 91613884 13.30-17.00 lørdag 29.03.2015

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 Borgmester: P. N. Jensen, telf. 820777. Skolekommissionen: ( I 1970 var der en Skolekommission) Formand: Gdr. Gunner Hansen, Løkkenvej 365, 9700 Brønderslev.

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Stevneoppgjør. Eidfjord Skytterlag. Samlagsstemne 2015. Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug. Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO

Stevneoppgjør. Eidfjord Skytterlag. Samlagsstemne 2015. Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug. Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO Gunnar Almeland V73 0,-kr 48 47 48 143 91 234 Agnar Mundal Haug 2 L 0,-kr 48 44 49 141 95 236 48 44 49 141 95 236 Leif Arne Haug 1 0,-kr

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Oppdatert BJdS. Valg av nemnder, utvalg

Oppdatert BJdS. Valg av nemnder, utvalg Oppdatert 15.07.2016 BJdS t Valg av nemnder, utvalg 2015 2019 Kontrollutvalg Lars Græsli, leder Toralf Øverås, nestleder Heidi Synnøve Lien 1. Ingjald Græsli 2. Gunn Hilmo 3. Turid Bjerkli Græsli Utvalg

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Lodtrækning Lørdag den 5 juli ved DM

Lodtrækning Lørdag den 5 juli ved DM Lodtrækning Lørdag den 5 juli ved DM kl.9:00 1 Christian M Kruse KFK s 2 Jacob Eriksen Strandager s 3 Rasmus Trærup Sevel s 4 Jerry Gordon KFK s 5 Lasse Sommer Gilleleje o 6 Henrik Løcke Hjallerup o 7

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

niipærelser for Forretninprei

niipærelser for Forretninprei II ste 356 357 Scandincroie A åles u n d. pkygget niipærelser for Forretninprei o o Elektrisk Belysning. ===== Bad, stor Karl Seemana [forhen B. Sørensens Værksted] Gjelvangsveiten 3 anbefaler sig til

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

Kjøtt. Forlang altid E. C. Dahls Bryggeri!

Kjøtt. Forlang altid E. C. Dahls Bryggeri! Forlang altid E. C. Dahls Bryggeri! 734 Kunsthandlere Landamandsprødukter Kunsthandlere: Aspaas, Gerh. K., Dronningens gate, 28 Bruns Bokhandel, F., Kongens gate 10 Damgaard, Carl, A/S, Nordregt. 3 Eekardts

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

.s.2 "55. Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 66. Trondhjems Haandverk- os Industribank

.s.2 55. Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 66. Trondhjems Haandverk- os Industribank i.si To.s.2 "55 -Q S? 2 O) Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 66 Parelius, Esther, Rosenborggt. 22 Ramsli, Paula, Indherredsveien 63 Ramstad, Ingeborg, Ilevolden 13 Riiber, Bergliot, Bakkegt. 6 Rognhaug,

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

RESULTATER PIGER 8-9 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE ONS KL. 17.30 PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING ONS KL. 17.30 DRENGE 14-15 ÅR - HØJDESPRING ONS KL. 17.

RESULTATER PIGER 8-9 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE ONS KL. 17.30 PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING ONS KL. 17.30 DRENGE 14-15 ÅR - HØJDESPRING ONS KL. 17. RESULTATER PIGER 8-9 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE ONS KL. 17.30 Til finale: 6 bedste tider Nr Resultat Navn Klub w: 1h: +0.1m/s 2h: +1.8m/s 3h: -1.5m/s 1 10.28 2h Clara Reib -2003 Fredensborg AK 2 10.63

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Roskilde Festival 2011 - Kirke Hyllinge IF, Stationsvej 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46404925, stade nr. 140-1, kontrakt nr.

Roskilde Festival 2011 - Kirke Hyllinge IF, Stationsvej 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46404925, stade nr. 140-1, kontrakt nr. Torsdag, den 30. juni Fredag, den 1. juli Lørdag, den 2. juli 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Albjerg, Michael X X X X X X

Læs mere

Oppdatert BJdS. Valg av nemnder, utvalg

Oppdatert BJdS. Valg av nemnder, utvalg Oppdatert 05.01.2016 BJdS Valg av nemnder, utvalg 2015 2019 Kontrollutvalg Lars Græsli, leder Toralf Øverås, nestleder Heidi Synnøve Lien 1. Ingjald Græsli 2. Gunn Hilmo 3. Turid Bjerkli Græsli Utvalg

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt 1 5036 Dennis Mikkelsen 00:01:37 2 3192 00:01:46 3 3167 00:01:48 4 3281 00:01:49 5 3056 Rasmus Holmegaard Hansen Alm. Brand Kunder 00:01:50 6 3382 00:01:50 7 3189 00:01:52 8 2285 00:01:53 9 3292 00:01:56

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Overnatting Oppland Skikrets NM junior 14-16. mars 2014 Mo i Rana Rica Meyergården/Fjordgården

Overnatting Oppland Skikrets NM junior 14-16. mars 2014 Mo i Rana Rica Meyergården/Fjordgården Overnatting Oppland Skikrets NM junior 14-16. mars 2014 Mo i Rana Rica Meyergården/Fjordgården Etternavn Fornavn Klubb/team Opphold Rom 1 Schonhowd Stine Svea Skilag Onsdag-søndag Schonhowd Lene Svea Skilag

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Resultatliste. Aabybro Badminton Club

Resultatliste. Aabybro Badminton Club Single U9 1. (P.1) Mads Holm (Aabybro) 2. (P.1) Daniel Carlsen (Aabybro) 3. (P.1) Benjamin Kjær (Aabybro) 4. (P.2) Mathias Krogsgaard Nielsen (Aabybro) 4. (P.2) Christian Brander (Aabybro) 4. (P.2) Gustav

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere