Indboforsikring Dagrenovation Almene boligdage. Nr December 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indboforsikring Dagrenovation Almene boligdage. Nr. 28 - December 2011"

Transkript

1 Indboforsikring Dagrenovation Almene boligdage Nr December 2011

2 28. nr udgave - december 2011 UDGIVER_ FællesBo Skolegade Herning Oplag: eksemplarer Ide og layout: IB&Co Tryk: ATM Ikast Bladet omdeles til lejere, organisationsbestyrelsesmedlemmer og ansatte i FællesBo. Redaktionen kan ikke love, at alt indsendt materiale offentliggøres. Gengivelse fra bladet er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Input til bladet kan sendes til: alle er velkomne til at komme med bidrag. REDAKTION_ Marketingkoordinator Heidi Riis Jensen Telefon ANSVARSHAVENDE CHEFREDAKTØR_ Direktionen i FællesBo Telefon / Nr December 2011

3 Indholdsfortegnelse / Indboforsikring Dagrenovation 10 Ny grafisk identitet 12 Almene boligdage 14 Succes i Hodsager 15 3 x jubilæum Nr December 2011 / 03

4 Indbo forsikring_ Hvorfor er det vigtigt, som beboer, at have en indboforsikring? 04 / Nr December 2011 / Indboforsikring

5 Køkkenet i en udbrændt lejlighed, som skal totalrenoveres. Heldigvis havde beboeren en indboforsikring, som betaler for genhusning i renoveringsperioden. Som beboer i en boligorganisation, skal du selv sørge for at tegne forsikring for de indbogenstande, du selv ejer, som f.eks. møbler, tøj og andet inventar. Hvis uheldet er ude, og dit indbo bliver beskadiget ved enten en brand-, vand- eller tyveriskade, er der ingen dækning via FællesBos forsikringer. Formålet med en indboforsikring er, at du, som beboer, efter en skade bliver stillet i samme økonomiske situation, som før en given skade skete. Vigtigheden af en indboforsikring skal derfor ses ud fra, hvis den værst tænkelige skade sker, hvor alle ens værdier (indbo) bliver totalskadet f.eks. ved en brand. Hvis der i dette eksempel ikke er tegnet en indboforsikring, vil du ikke få dækket det økonomiske tab, der er i forbindelse med, at alle ens værdier er udbrændte og skal genanskaffes. Ved f.eks. en brand kan det også blive aktuelt, at du skal genhuses i en anden bolig, indtil din egen bolig er renoveret. Dette dækker din indboforsikring også. Udover de hovedsagelige dækninger mod brand-, vand- og tyveriskader, dækker indboforsikringen også det erstatningsansvar, man som privatperson kan blive pålagt, hvis man forvolder skade på en anden person eller anden persons ting. Følgende skader er som hovedregel omfattet af indboforsikringen: Brand, lynnedslag, eksplosion Tyveri (indbrud) Vand- eller stormskade Skader på køle- og frostvarer (f.eks. ved strømsvigt) Skade på genstande som følge af færdselsuheld Røveri (tyveri sket under anvendelse af vold eller trusler om vold) Erstatningsansvar Retshjælp (private tvister) En indboforsikring kan oprettes både med og uden selvrisiko, men dette er forskelligt fra selskab til selskab. Kontakt allerede i dag et forsikringsselskab og tegn en indboforsikring, hvis du ikke allerede har én, så er du sikker på at være dækket, hvis uheldet skulle være ude. Nr December 2011 / Indboforsikring / 05

6 Dagrenovation_ Korrekt sortering af affald er en forudsætning for den bedste miljømæssige håndtering af affaldet. Det er derfor vigtigt, at affaldet sorteres rigtigt. FællesBo administrerer udlejning af omkring almene boliger. Det er rigtig mange boliger, hvilket også betyder rigtig meget affald, som skal sorteres korrekt. I alle vores afdelinger har vi opstillet affaldscontainere, så du, som beboer, nemt kan komme af med dit affald. Fælles ansvar i afdelingen Affaldssortering er en fælles opgave i afdelingen. Det er derfor vigtigt, at alle beboere viser hensyn og sørger for korrekt sortering. Samtidig er det også vigtigt, at affaldscontainerne ikke er overfyldte. Når én container er fyldt op, må der ikke mases mere affald i. Alle containere skal kunne lukkes. Mange af vores viceværter oplever dagligt, at affaldscontainerne er både overfyldte, og at affaldet er sorteret forkert. Ved forkert sortering af affaldet, tømmes containeren ikke. Viceværten bliver derfor nødt til at bestille en ekstra tømning, som koster et ekstra gebyr. Denne ekstra udgift til gebyr bliver pålagt den enkelte afdeling. Det gavner derfor både økonomien i din afdeling og miljøet, at affaldssortering foretages korrekt. Hvordan skal affaldet sorteres? På alle affaldscontainerne er monteret et skilt, som fortæller, hvilken type affald der må komme i den enkelte container. I alle vores afdelinger er følgende 3 typer affaldscontainere opstillet: Brændbart Aviser/ugeblade Pap Og hvad må der så komme i de forskellige containere? Brændbart Brændbart er til dagrenovation, som er det affald, der er tilbage, når du har sorteret alt det fra, der kan genbruges, dvs. aviser/ugeblade og pap. Fortsættes på næste side 06 / Nr December 2011 / Dagrenovation

7 Forkert sortering i containeren til aviser/ ugeblade. Ingen plastik eller dåser heri. Nr December 2011 / Dagrenovation / 07

8 Sørg altid for at lukke affaldsposen, inden du smider den i containeren. Affald bliver enten genbrugt, brændt eller sendt til deponi. Farligt affald bliver specialbehandlet. Storskrald I nogle af vores afdelinger findes der skralderum til storskrald. Da det er forskelligt fra afdeling til afdeling, om skralderummene til storskrald er tilgængelige uden nøgle, er det altid en god idé at kontakte viceværten og aftale tid for aflevering af dit storskrald. Hvis du ikke er orienteret om, der findes et storskraldsrum i din afdeling, kan du tage kontakt til viceværten, som kan fortælle dig det. Viser det sig, at der ikke findes skralderum til storskrald i din afdeling, skal du kontakte Herning Kommune på tlf i rådhusets åbningstid og aftale afhentning af dit storskrald. Som borger i Herning Kommune kan du gratis få hentet storskrald ved boligen 4 gange om året. Det vil være en rigtig god idé at aftale med viceværten, hvor dit storskrald kan opbevares indtil Herning Kommune sørger for afhentning. På den måde undgås, at storskraldet står og fylder og er til gene for de andre beboere i afdelingen. Farligt affald Hvis du bor i en etagebolig i én af vores afdelinger, så kan afdelingen have en fælles ordning for farligt affald. Spørg viceværten, som helt sikkert kan fortælle dig, hvordan du kommer af med dit farlige affald. Har din afdeling ikke en fælles ordning for farligt affald, kan du henvende dig til Brændbart Dagrenovation er for eksempel: Mælkekartoner Alle madrester Pizzabakker Grøntsager Bleer Vådt og madholdigt papir Beskidt emballage Tomme Gavepapir medicinglas Fedt Aviser/ugeblade Må bruges til: Aviser Ugeblade Reklamer Telefonbøger Det indsamlede papir bliver solgt videre til papirfabrikker, hvor det indgår i produktionen af nyt papir. Pap Må bruges til: Papkasser, som ikke er lukket med tape, hæfteklammer eller lign. Bølgepap 08 / Nr December 2011 / Dagrenovation

9 Storskrald er f.eks.: Cykler TV Møbler Lamper Tæpper (skal være sammenrullede i 1 meters stykker) Hårde hvidevarer Tø j /s k o Sanitet Papkasser (skal være sammenklappet og bundtet - og der skal være andet storskrald til afhentning) Storskrald er ikke: Affald i sorte plastposer Haveaffald Glas Vinduer og døre Faste skabe fra køkken og bad Byggeaffald eller affald efter håndværkere Farligt affald er: Emballerede kemikalier (fx afløbsrens, sprøjtemidler, lim, plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler, olie- og benzinprodukter osv.) Tom emballage til kemikalier Malingrester og spraydåser Alle former for batterier Medicinrester El-sparepærer Småt elektronik (fx mobiltelefoner, el-legetøj, el-værktøj, hårtørrere osv.) Herning Kommune, Grøn Linje, på tlf og bestille en kasse til farligt affald m.m. Når du har fyldt kassen til farligt affald, og låget er lukket, kan du få den byttet til en tom. Sæt kassen ovenpå en af dine affaldsbeholdere på tømningsdagen eller få den taget med, hvis du alligevel har bestilt afhentning af storskrald. Du kan også tage kassen med på Genbrugs- og affaldspladsen sammen med store malerbøtter, lysstofrør og andet farligt affald, som ikke kan være i kassen. Kilde: Herning Kommune Farligt affald kan skade miljøet, hvis vi ikke behandler det forsvarligt Batterier er en almindelig vare at smide i affaldsposen, men de skal til farlig affald. Nr December 2011 / Dagrenovation / 09

10 Ny grafisk identitet _ Som du sikkert allerede har opdaget, er denne udgave af Lidt til enhver Lejlighed lavet i et helt nyt design. Det skyldes, at FællesBo har fået udviklet en ny visuel og konceptuel identitet. I starten af året fik FællesBo gennemført en image- og tilfredshedsanalyse. Undersøgelsen blev foretaget blandt tilfældigt udvalgte beboere i FællesBo og borgere i Herning Kommune og viste, at FællesBo har en særdeles høj kendskabsgrad på 80%, og at det er positive oplevelser og tanker, der knyttes til FællesBo. 10 / Nr December 2011 / Ny grafisk identitet FællesBo har derfor valgt at flytte fokus over på boligorganisationens tab ved tomgangsboliger og vil fremover gøre brug af en langt mere salgsorienteret markedsføringsstrategi. Det nye koncept skal både visuelt og kommunikativt understøtte den nye markedsføringsstrategi med et nyt, mere blødt og menneskeligt udtryk, der adskiller os fra de øvrige boligorganisationer. Konceptet er ikke en helt ny identitet for FællesBo, men en videreudvikling af den nuværende identitet. I forbindelse med udvikling af et nyt koncept blev FællesBo logoet tilpasset, så det nu afspejler dynamikken hos FællesBo. Logoet vil løbende blive implementeret. Ny hjemmeside Den 5. september lancerede FællesBo ny hjemmeside. Hjemmesiden sætter fokus på boligerne, og samtidig er et nyt design og en ny struktur med til at øge brugervenligheden. Hjemmesidens nye struktur skaber overblik og fokus på emner, som både nuværende og fremtidige beboere har behov for. Jeg er meget tilfreds med resultatet, og glæder mig over, at det nu er muligt for

11 vores brugere hurtigt og nemt at søge på ledige boliger, fortæller Gitte Bjerregaard, afdelingsleder for BoligButikken. Hjemmesidens forside er opbygget således, at boligsøgende allerede her kan se ledige boliger, ligesom der er mulighed for via Kviksøgning at søge på boliger, der opfylder de boligsøgendes krav. På siden For beboere kan du bl.a. finde oplysninger om beboerdemokrati. Når du bor til leje hos FællesBo, kan der i dagligdagen dukke forskellige spørgsmål op. Vi har forsøgt at samle de mest almindelige spørgsmål under emnet Fra indflytning til fraflytning. Du kan også kigge under FAQ, hvor vi giver svarene på en lang række af de mest stillede spørgsmål. Husk, at du også kan finde flere oplysninger på din afdelingsside. Her kan afdelingerne blandt andet vælge at præsentere nyheder, kommende aktiviteter eller vise billeder fra afdelingen. Beboerne i afdelingen kan også se afdelingens budget for det kommende år og referater fra afdelingsmøder. Nr December 2011 / Ny hjemmeside / 11

12 Almene Boligdage_ 2-3. september 2011 Fredag og lørdag den 2. og 3. september afholdt BL Boligselskabernes Landsforening Almene Boligdage i Bella Center i København. Almene Boligdage har hidtil været en lukket konference for aktive, almene boligfolk over hele landet. I år var Almene Boligdage som noget nyt udvidet med en stor udstilling og messe, som også var åben for offentligheden. FællesBo deltog på messen sammen med Årstiderne Arkitekter, som havde købt en stand. Standen skulle bruges til præsentation af det digitale syn overfor administrative medarbejdere, viceværter og bestyrelsesmedlemmer i boligorganisationerne. Da FællesBo er en af landets første boligorganisationer, som i samarbejde med Årstiderne Arkitekter indfører digitaliseringen, havde Per Klitte, Årstiderne Arkitekter, henvendt sig til os for at høre, om vi ville 12 / Nr December 2011 / Almene Boligdage

13 stille en vicevært til rådighed, som kunne demonstrere et elektronisk syn på messen. Kristian Weyergang drog derfor afsted til messen med sin tablet-computer og printer, så han kunne gennemføre og demonstrere syn for potentielle brugere. Messen var godt besøgt, og Kristian fik demonstreret mange elektroniske syn, mens Per Klitte præsenterede fordelene ved digitaliseringen for både viceværter, administrative medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer fra boligorganisationer landet over. Standen var bygget op i 3D og med et bad-, køkken- og stuemiljø. Den digitale boligorganisation FællesBo bliver i 2013 en af landets første fuldt digitaliserede boligorganisationer. Vi har nu boliger tegnet op i 3D, og på den måde har vi fået digitaliseret og samlet et hav af data i ét program. Lige fra antal dørkarme til prisen for at få malet en væg, få repareret et stykke gulv og til en ny køkkenvask. Disse data bruger vi til at sende malerarbejdet, gulvafslibningen og rengøringen i generelt udbud. Foreløbige beregninger viser, at vi på den måde har sparet ca. 25 pct. på udgifterne til istandsættelse af flyttelejligheder. Det er yderst tilfredsstillende både for os og for vores beboere, siger Kaj Mortensen, administrerende direktør i FællesBo. Vicevært Kristian Weyergang er i gang med at demonstrere et digitalt syn. Med digitaliseringen er flyttesynet sammen med beboeren også blevet lettere. Når en beboer skal flytte, noterer viceværten, hvad der skal laves og markerer det på sin tablet-computer, og den nøjagtige pris for istandsættelse regnes ud på stedet, tilføjer Kaj Mortensen. Processen med digitaliseringen i FællesBo fortsætter, samtidig med at fordelene for både lejere og administration også bliver mere og mere synlige. Det er FællesBos målsætning, at boligorganisationen inden udgangen af 2013 skal være fuldt digitaliseret inden for elektronisk syn, elektronisk journalisering og e-fakturering også kaldet WEB-FAK. Nr December 2011 / Almene Boligdage / 13

14 Tlf: Stor succes til åbent hus i Hodsager_ ÅBENT HUS 9. OKTOBER KL ENEBÆRVEJ 8 I HODSAGER Her er nøglen Søndag den 9. oktober 2011 havde Fælles- Bo inviteret til åbent hus i Hodsager. Arrangementet var en stor succes, hvor mange besøgende kiggede ind for at se de indflytningsklare boliger. Forud for åbent hus arrangementet havde FællesBo husstandsomdelt en flyer udformet som en stor husnøgle med teksten Her er nøglen til din nye bolig og sammenkoblet med annoncering i aviser og på Fælles- Bos hjemmeside var der skabt meget opmærksomhed på åbent hus arrangementet. I forhold til vores tidligere åbent hus arrangementer har vi denne gang tænkt helt anderledes og prøvet at tiltrække nye beboere med et attraktivt tilbud om gratis flyttehjælp til en værdi af kr ved ind flytning i en FællesBo bolig i Hodsager, fortæller Gitte Bjerregaard, som er daglig leder af BoligButikken i FællesBo. Samtidig havde alle besøgende mulighed for at deltage i konkurrencen om en fyldt indkøbsvogn til en værdi af kr fra den lokale Kwik Spar. Den heldige vinder blev Rico P. Lange, Videbæk. 3 uger efter vores åbent hus arrangement havde vi fået udlejet 2 boliger i Hodsager, og pr. 15. november endnu en bolig, så vi har armene højt over hovedet og glæder os til at byde de nye beboere velkommen, slutter Gitte Bjerregaard. DEJLIGE 2-VÆRELSES FAMILIEBOLIGER ER KLAR TIL INDFLYTNING. Alle boligerne er også velegnede for gangbesværede og kørestolsbrugere. søndag den 9. oktober kl på Enebærvej 8, Hodsager og få en rundvisning. (gavekort á kr ,-*) kontrakt på leje af en FællesBo bolig beliggende i Hodsager. Invitationen til åbent hus var udformet som en husnøgle, som blev husstandsomdelt i Hodsager by og Aulum landdistrikt. 14 / Nr December 2011 / Stor succes til åbent hus i Hodsager

15 3 x 50 års jubilæum_ i afdeling Porshøj Torsdag den 1. september 2011 havde bestyrelsesmedlem Freddy Horsleben fornøjelsen af at overraske ikke mindre end tre damer med en flot buket blomster til dem hver. De glade modtagere af blomsterne var Ruth Andresen, Ruth Nørgaard og Lilly Jensen, som alle 3 havde 50 års jubilæum i afd. 107 Porshøj. Alle tre, har de boet i den samme lejlighed på Porsvænget dog hver for sig i alle 50 år. Jeg har inviteret mig selv på kaffe hos Ruth Nørgaard og efter en lille snak, får jeg hurtigt et indtryk af, hvor glad hun og hendes nu afdøde mand har været for at bo på Porshøj. De flyttede ind for 50 år siden med deres dengang 2-årige dreng. Syv år senere fik de endnu en dejlig dreng. Jeg har været og er stadig meget glad for at bo her i afdelingen. Der er et dejligt grønt udenomsareal, indkøbsmuligheder og gode busforbindelse lige i nærheden. Og så er det dejligt, at jeg bare kan ringe til viceværten, som altid er rar til at hjælpe, når jeg har brug for det, siger Ruth Nørgaard. Ruth er en frisk og rørig dame, som klarer trapperne op til 3. sal uden problemer. Flere gange om ugen går hun sammen med veninder til bingo, hvor hun jævnligt er en heldig vinder. Som regel bliver gevinsten brugt på en gave til mig selv, men også børnebørnene får glæde af gevinsterne til fødselsdage og konfirmationer, siger Ruth Nørgaard. Mens jeg takker for kaffe, dejlig chokolade og kage, viser Ruth mig en flot Elvis Presley vase, som buketten fra FællesBo står i. Jeg er stor Elvis Presley fan og har mange film, meget musik og andre souvenirs med ham, slutter Ruth af. FællesBo ønsker tillykke til de tre jubilarer. Lilly Jensen Ruth Nørgaard Ruth Andresen Nyansættelser hos FællesBo Heidi Riis Jensen, MarketingKoordinator, ansat pr. 17. maj som barselsvikar for Helle Ahler. Jannie Nybo Hildebrand, projektmedarbejder i Lyngbyen, ansat fra 1. august frem til 31. december Jonna Nørbjerg, ØkonomiMedarbejder, ansat i et vikariat pr. 15. august. Casper Bech Nielsen, ServiceInspektør, ansat pr. 1. september. Morten Møller Sørensen, vicevært i afd. 200, Lyngbyen, ansat pr. 1. september. Morten har tidligere arbejdet hos FællesBo som afløser. Kathe Højer Mortensen, Controller, ansat pr. 8. september. Claus Hartvig Schultz, ServiceInspektør, ansat pr. 14. september. Elsebeth Christensen, Teknisk Sekretær, ansat i et vikariat pr. 28. september. Heidi Kjær Mikkelsen, BoligElev i Bolig- Butikken pr. 1. oktober. Nr December 2011 / Jubilæum / 15

16 Ferie l u k ke I forb t: indels e med holde jul en r Fæ l l esb os på Sk ko n t o olega r d e 62 ludke i Hern ken 9 t f r1. i n JU g 24. dekl. a o g m 1 6edNdIen LmYeNdGEcembe3r -21 denn1s K 011 til o g. javna R BLO K2uarT2E0R1/2 ÅBEN T HUS ønsker dig en glædelig jul og et godt nytår Skolegade Herning Tlf:

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Sorteringsvejledning for affald og genbrug

Sorteringsvejledning for affald og genbrug Aske (i lukket pose) Aviser Papir Baljer, plast Stort plast Barbermaskine (defekt) Batterier (i en pose oven på låget) Batterier Bestik (metal) Blade (ugeblade m.m.) Papir Bobleplast Plastfolie Boremaskine

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50 Ravnkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkenerne skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2 Hvad

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget Ordensreglement for Boligforeningen Møllevænget Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2011 Boligforeningen Møllevænget skiller sig ud fra andre bebyggelser Vi vil fremhæve, at man kommer langt med et godt

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret pet lægges sammen og afleveres i pet sendes Flamingo Flamingo skal afleveres i plastposer ved affaldssorteringen i varegården. Flamingo anvendes til produktion

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

NR. 20 ı Oktober 2009 FACADE MOD ØST_ 1_100 HERNING BOLIGSELSKAB - FORSLAG TIL TO FIRE-RUMSBOLIGER - VESTPARKEN I. Lidt. enhver

NR. 20 ı Oktober 2009 FACADE MOD ØST_ 1_100 HERNING BOLIGSELSKAB - FORSLAG TIL TO FIRE-RUMSBOLIGER - VESTPARKEN I. Lidt. enhver NR. 20 ı Oktober 2009 HAVE TERRASSE VÆRELSE FACADE MOD ØST_ 1_100 HERNING BOLIGSELSKAB - FORSLAG TIL TO FIRE-RUMSBOLIGER - VESTPARKEN I til Lidt enhver lejlighed Indhold Lidt til enhver lejlighed 20. nummer

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Vi håber dermed at rigtig mange vil få glæde af den nye tjeneste, og at flere beboere vil modtage og læse den information som udsendes.

Vi håber dermed at rigtig mange vil få glæde af den nye tjeneste, og at flere beboere vil modtage og læse den information som udsendes. Nyhedsbrev november 2012 Årets sidste nyhedsbrev Nyhedsbrevene i sin nuværende form udkom første gang i år 2010. De omdeles i dag til hver enkelt beboer samt opsættes i opgangene og i den store port. Der

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere