Indboforsikring Dagrenovation Almene boligdage. Nr December 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indboforsikring Dagrenovation Almene boligdage. Nr. 28 - December 2011"

Transkript

1 Indboforsikring Dagrenovation Almene boligdage Nr December 2011

2 28. nr udgave - december 2011 UDGIVER_ FællesBo Skolegade Herning Oplag: eksemplarer Ide og layout: IB&Co Tryk: ATM Ikast Bladet omdeles til lejere, organisationsbestyrelsesmedlemmer og ansatte i FællesBo. Redaktionen kan ikke love, at alt indsendt materiale offentliggøres. Gengivelse fra bladet er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Input til bladet kan sendes til: alle er velkomne til at komme med bidrag. REDAKTION_ Marketingkoordinator Heidi Riis Jensen Telefon ANSVARSHAVENDE CHEFREDAKTØR_ Direktionen i FællesBo Telefon / Nr December 2011

3 Indholdsfortegnelse / Indboforsikring Dagrenovation 10 Ny grafisk identitet 12 Almene boligdage 14 Succes i Hodsager 15 3 x jubilæum Nr December 2011 / 03

4 Indbo forsikring_ Hvorfor er det vigtigt, som beboer, at have en indboforsikring? 04 / Nr December 2011 / Indboforsikring

5 Køkkenet i en udbrændt lejlighed, som skal totalrenoveres. Heldigvis havde beboeren en indboforsikring, som betaler for genhusning i renoveringsperioden. Som beboer i en boligorganisation, skal du selv sørge for at tegne forsikring for de indbogenstande, du selv ejer, som f.eks. møbler, tøj og andet inventar. Hvis uheldet er ude, og dit indbo bliver beskadiget ved enten en brand-, vand- eller tyveriskade, er der ingen dækning via FællesBos forsikringer. Formålet med en indboforsikring er, at du, som beboer, efter en skade bliver stillet i samme økonomiske situation, som før en given skade skete. Vigtigheden af en indboforsikring skal derfor ses ud fra, hvis den værst tænkelige skade sker, hvor alle ens værdier (indbo) bliver totalskadet f.eks. ved en brand. Hvis der i dette eksempel ikke er tegnet en indboforsikring, vil du ikke få dækket det økonomiske tab, der er i forbindelse med, at alle ens værdier er udbrændte og skal genanskaffes. Ved f.eks. en brand kan det også blive aktuelt, at du skal genhuses i en anden bolig, indtil din egen bolig er renoveret. Dette dækker din indboforsikring også. Udover de hovedsagelige dækninger mod brand-, vand- og tyveriskader, dækker indboforsikringen også det erstatningsansvar, man som privatperson kan blive pålagt, hvis man forvolder skade på en anden person eller anden persons ting. Følgende skader er som hovedregel omfattet af indboforsikringen: Brand, lynnedslag, eksplosion Tyveri (indbrud) Vand- eller stormskade Skader på køle- og frostvarer (f.eks. ved strømsvigt) Skade på genstande som følge af færdselsuheld Røveri (tyveri sket under anvendelse af vold eller trusler om vold) Erstatningsansvar Retshjælp (private tvister) En indboforsikring kan oprettes både med og uden selvrisiko, men dette er forskelligt fra selskab til selskab. Kontakt allerede i dag et forsikringsselskab og tegn en indboforsikring, hvis du ikke allerede har én, så er du sikker på at være dækket, hvis uheldet skulle være ude. Nr December 2011 / Indboforsikring / 05

6 Dagrenovation_ Korrekt sortering af affald er en forudsætning for den bedste miljømæssige håndtering af affaldet. Det er derfor vigtigt, at affaldet sorteres rigtigt. FællesBo administrerer udlejning af omkring almene boliger. Det er rigtig mange boliger, hvilket også betyder rigtig meget affald, som skal sorteres korrekt. I alle vores afdelinger har vi opstillet affaldscontainere, så du, som beboer, nemt kan komme af med dit affald. Fælles ansvar i afdelingen Affaldssortering er en fælles opgave i afdelingen. Det er derfor vigtigt, at alle beboere viser hensyn og sørger for korrekt sortering. Samtidig er det også vigtigt, at affaldscontainerne ikke er overfyldte. Når én container er fyldt op, må der ikke mases mere affald i. Alle containere skal kunne lukkes. Mange af vores viceværter oplever dagligt, at affaldscontainerne er både overfyldte, og at affaldet er sorteret forkert. Ved forkert sortering af affaldet, tømmes containeren ikke. Viceværten bliver derfor nødt til at bestille en ekstra tømning, som koster et ekstra gebyr. Denne ekstra udgift til gebyr bliver pålagt den enkelte afdeling. Det gavner derfor både økonomien i din afdeling og miljøet, at affaldssortering foretages korrekt. Hvordan skal affaldet sorteres? På alle affaldscontainerne er monteret et skilt, som fortæller, hvilken type affald der må komme i den enkelte container. I alle vores afdelinger er følgende 3 typer affaldscontainere opstillet: Brændbart Aviser/ugeblade Pap Og hvad må der så komme i de forskellige containere? Brændbart Brændbart er til dagrenovation, som er det affald, der er tilbage, når du har sorteret alt det fra, der kan genbruges, dvs. aviser/ugeblade og pap. Fortsættes på næste side 06 / Nr December 2011 / Dagrenovation

7 Forkert sortering i containeren til aviser/ ugeblade. Ingen plastik eller dåser heri. Nr December 2011 / Dagrenovation / 07

8 Sørg altid for at lukke affaldsposen, inden du smider den i containeren. Affald bliver enten genbrugt, brændt eller sendt til deponi. Farligt affald bliver specialbehandlet. Storskrald I nogle af vores afdelinger findes der skralderum til storskrald. Da det er forskelligt fra afdeling til afdeling, om skralderummene til storskrald er tilgængelige uden nøgle, er det altid en god idé at kontakte viceværten og aftale tid for aflevering af dit storskrald. Hvis du ikke er orienteret om, der findes et storskraldsrum i din afdeling, kan du tage kontakt til viceværten, som kan fortælle dig det. Viser det sig, at der ikke findes skralderum til storskrald i din afdeling, skal du kontakte Herning Kommune på tlf i rådhusets åbningstid og aftale afhentning af dit storskrald. Som borger i Herning Kommune kan du gratis få hentet storskrald ved boligen 4 gange om året. Det vil være en rigtig god idé at aftale med viceværten, hvor dit storskrald kan opbevares indtil Herning Kommune sørger for afhentning. På den måde undgås, at storskraldet står og fylder og er til gene for de andre beboere i afdelingen. Farligt affald Hvis du bor i en etagebolig i én af vores afdelinger, så kan afdelingen have en fælles ordning for farligt affald. Spørg viceværten, som helt sikkert kan fortælle dig, hvordan du kommer af med dit farlige affald. Har din afdeling ikke en fælles ordning for farligt affald, kan du henvende dig til Brændbart Dagrenovation er for eksempel: Mælkekartoner Alle madrester Pizzabakker Grøntsager Bleer Vådt og madholdigt papir Beskidt emballage Tomme Gavepapir medicinglas Fedt Aviser/ugeblade Må bruges til: Aviser Ugeblade Reklamer Telefonbøger Det indsamlede papir bliver solgt videre til papirfabrikker, hvor det indgår i produktionen af nyt papir. Pap Må bruges til: Papkasser, som ikke er lukket med tape, hæfteklammer eller lign. Bølgepap 08 / Nr December 2011 / Dagrenovation

9 Storskrald er f.eks.: Cykler TV Møbler Lamper Tæpper (skal være sammenrullede i 1 meters stykker) Hårde hvidevarer Tø j /s k o Sanitet Papkasser (skal være sammenklappet og bundtet - og der skal være andet storskrald til afhentning) Storskrald er ikke: Affald i sorte plastposer Haveaffald Glas Vinduer og døre Faste skabe fra køkken og bad Byggeaffald eller affald efter håndværkere Farligt affald er: Emballerede kemikalier (fx afløbsrens, sprøjtemidler, lim, plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler, olie- og benzinprodukter osv.) Tom emballage til kemikalier Malingrester og spraydåser Alle former for batterier Medicinrester El-sparepærer Småt elektronik (fx mobiltelefoner, el-legetøj, el-værktøj, hårtørrere osv.) Herning Kommune, Grøn Linje, på tlf og bestille en kasse til farligt affald m.m. Når du har fyldt kassen til farligt affald, og låget er lukket, kan du få den byttet til en tom. Sæt kassen ovenpå en af dine affaldsbeholdere på tømningsdagen eller få den taget med, hvis du alligevel har bestilt afhentning af storskrald. Du kan også tage kassen med på Genbrugs- og affaldspladsen sammen med store malerbøtter, lysstofrør og andet farligt affald, som ikke kan være i kassen. Kilde: Herning Kommune Farligt affald kan skade miljøet, hvis vi ikke behandler det forsvarligt Batterier er en almindelig vare at smide i affaldsposen, men de skal til farlig affald. Nr December 2011 / Dagrenovation / 09

10 Ny grafisk identitet _ Som du sikkert allerede har opdaget, er denne udgave af Lidt til enhver Lejlighed lavet i et helt nyt design. Det skyldes, at FællesBo har fået udviklet en ny visuel og konceptuel identitet. I starten af året fik FællesBo gennemført en image- og tilfredshedsanalyse. Undersøgelsen blev foretaget blandt tilfældigt udvalgte beboere i FællesBo og borgere i Herning Kommune og viste, at FællesBo har en særdeles høj kendskabsgrad på 80%, og at det er positive oplevelser og tanker, der knyttes til FællesBo. 10 / Nr December 2011 / Ny grafisk identitet FællesBo har derfor valgt at flytte fokus over på boligorganisationens tab ved tomgangsboliger og vil fremover gøre brug af en langt mere salgsorienteret markedsføringsstrategi. Det nye koncept skal både visuelt og kommunikativt understøtte den nye markedsføringsstrategi med et nyt, mere blødt og menneskeligt udtryk, der adskiller os fra de øvrige boligorganisationer. Konceptet er ikke en helt ny identitet for FællesBo, men en videreudvikling af den nuværende identitet. I forbindelse med udvikling af et nyt koncept blev FællesBo logoet tilpasset, så det nu afspejler dynamikken hos FællesBo. Logoet vil løbende blive implementeret. Ny hjemmeside Den 5. september lancerede FællesBo ny hjemmeside. Hjemmesiden sætter fokus på boligerne, og samtidig er et nyt design og en ny struktur med til at øge brugervenligheden. Hjemmesidens nye struktur skaber overblik og fokus på emner, som både nuværende og fremtidige beboere har behov for. Jeg er meget tilfreds med resultatet, og glæder mig over, at det nu er muligt for

11 vores brugere hurtigt og nemt at søge på ledige boliger, fortæller Gitte Bjerregaard, afdelingsleder for BoligButikken. Hjemmesidens forside er opbygget således, at boligsøgende allerede her kan se ledige boliger, ligesom der er mulighed for via Kviksøgning at søge på boliger, der opfylder de boligsøgendes krav. På siden For beboere kan du bl.a. finde oplysninger om beboerdemokrati. Når du bor til leje hos FællesBo, kan der i dagligdagen dukke forskellige spørgsmål op. Vi har forsøgt at samle de mest almindelige spørgsmål under emnet Fra indflytning til fraflytning. Du kan også kigge under FAQ, hvor vi giver svarene på en lang række af de mest stillede spørgsmål. Husk, at du også kan finde flere oplysninger på din afdelingsside. Her kan afdelingerne blandt andet vælge at præsentere nyheder, kommende aktiviteter eller vise billeder fra afdelingen. Beboerne i afdelingen kan også se afdelingens budget for det kommende år og referater fra afdelingsmøder. Nr December 2011 / Ny hjemmeside / 11

12 Almene Boligdage_ 2-3. september 2011 Fredag og lørdag den 2. og 3. september afholdt BL Boligselskabernes Landsforening Almene Boligdage i Bella Center i København. Almene Boligdage har hidtil været en lukket konference for aktive, almene boligfolk over hele landet. I år var Almene Boligdage som noget nyt udvidet med en stor udstilling og messe, som også var åben for offentligheden. FællesBo deltog på messen sammen med Årstiderne Arkitekter, som havde købt en stand. Standen skulle bruges til præsentation af det digitale syn overfor administrative medarbejdere, viceværter og bestyrelsesmedlemmer i boligorganisationerne. Da FællesBo er en af landets første boligorganisationer, som i samarbejde med Årstiderne Arkitekter indfører digitaliseringen, havde Per Klitte, Årstiderne Arkitekter, henvendt sig til os for at høre, om vi ville 12 / Nr December 2011 / Almene Boligdage

13 stille en vicevært til rådighed, som kunne demonstrere et elektronisk syn på messen. Kristian Weyergang drog derfor afsted til messen med sin tablet-computer og printer, så han kunne gennemføre og demonstrere syn for potentielle brugere. Messen var godt besøgt, og Kristian fik demonstreret mange elektroniske syn, mens Per Klitte præsenterede fordelene ved digitaliseringen for både viceværter, administrative medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer fra boligorganisationer landet over. Standen var bygget op i 3D og med et bad-, køkken- og stuemiljø. Den digitale boligorganisation FællesBo bliver i 2013 en af landets første fuldt digitaliserede boligorganisationer. Vi har nu boliger tegnet op i 3D, og på den måde har vi fået digitaliseret og samlet et hav af data i ét program. Lige fra antal dørkarme til prisen for at få malet en væg, få repareret et stykke gulv og til en ny køkkenvask. Disse data bruger vi til at sende malerarbejdet, gulvafslibningen og rengøringen i generelt udbud. Foreløbige beregninger viser, at vi på den måde har sparet ca. 25 pct. på udgifterne til istandsættelse af flyttelejligheder. Det er yderst tilfredsstillende både for os og for vores beboere, siger Kaj Mortensen, administrerende direktør i FællesBo. Vicevært Kristian Weyergang er i gang med at demonstrere et digitalt syn. Med digitaliseringen er flyttesynet sammen med beboeren også blevet lettere. Når en beboer skal flytte, noterer viceværten, hvad der skal laves og markerer det på sin tablet-computer, og den nøjagtige pris for istandsættelse regnes ud på stedet, tilføjer Kaj Mortensen. Processen med digitaliseringen i FællesBo fortsætter, samtidig med at fordelene for både lejere og administration også bliver mere og mere synlige. Det er FællesBos målsætning, at boligorganisationen inden udgangen af 2013 skal være fuldt digitaliseret inden for elektronisk syn, elektronisk journalisering og e-fakturering også kaldet WEB-FAK. Nr December 2011 / Almene Boligdage / 13

14 Tlf: Stor succes til åbent hus i Hodsager_ ÅBENT HUS 9. OKTOBER KL ENEBÆRVEJ 8 I HODSAGER Her er nøglen Søndag den 9. oktober 2011 havde Fælles- Bo inviteret til åbent hus i Hodsager. Arrangementet var en stor succes, hvor mange besøgende kiggede ind for at se de indflytningsklare boliger. Forud for åbent hus arrangementet havde FællesBo husstandsomdelt en flyer udformet som en stor husnøgle med teksten Her er nøglen til din nye bolig og sammenkoblet med annoncering i aviser og på Fælles- Bos hjemmeside var der skabt meget opmærksomhed på åbent hus arrangementet. I forhold til vores tidligere åbent hus arrangementer har vi denne gang tænkt helt anderledes og prøvet at tiltrække nye beboere med et attraktivt tilbud om gratis flyttehjælp til en værdi af kr ved ind flytning i en FællesBo bolig i Hodsager, fortæller Gitte Bjerregaard, som er daglig leder af BoligButikken i FællesBo. Samtidig havde alle besøgende mulighed for at deltage i konkurrencen om en fyldt indkøbsvogn til en værdi af kr fra den lokale Kwik Spar. Den heldige vinder blev Rico P. Lange, Videbæk. 3 uger efter vores åbent hus arrangement havde vi fået udlejet 2 boliger i Hodsager, og pr. 15. november endnu en bolig, så vi har armene højt over hovedet og glæder os til at byde de nye beboere velkommen, slutter Gitte Bjerregaard. DEJLIGE 2-VÆRELSES FAMILIEBOLIGER ER KLAR TIL INDFLYTNING. Alle boligerne er også velegnede for gangbesværede og kørestolsbrugere. søndag den 9. oktober kl på Enebærvej 8, Hodsager og få en rundvisning. (gavekort á kr ,-*) kontrakt på leje af en FællesBo bolig beliggende i Hodsager. Invitationen til åbent hus var udformet som en husnøgle, som blev husstandsomdelt i Hodsager by og Aulum landdistrikt. 14 / Nr December 2011 / Stor succes til åbent hus i Hodsager

15 3 x 50 års jubilæum_ i afdeling Porshøj Torsdag den 1. september 2011 havde bestyrelsesmedlem Freddy Horsleben fornøjelsen af at overraske ikke mindre end tre damer med en flot buket blomster til dem hver. De glade modtagere af blomsterne var Ruth Andresen, Ruth Nørgaard og Lilly Jensen, som alle 3 havde 50 års jubilæum i afd. 107 Porshøj. Alle tre, har de boet i den samme lejlighed på Porsvænget dog hver for sig i alle 50 år. Jeg har inviteret mig selv på kaffe hos Ruth Nørgaard og efter en lille snak, får jeg hurtigt et indtryk af, hvor glad hun og hendes nu afdøde mand har været for at bo på Porshøj. De flyttede ind for 50 år siden med deres dengang 2-årige dreng. Syv år senere fik de endnu en dejlig dreng. Jeg har været og er stadig meget glad for at bo her i afdelingen. Der er et dejligt grønt udenomsareal, indkøbsmuligheder og gode busforbindelse lige i nærheden. Og så er det dejligt, at jeg bare kan ringe til viceværten, som altid er rar til at hjælpe, når jeg har brug for det, siger Ruth Nørgaard. Ruth er en frisk og rørig dame, som klarer trapperne op til 3. sal uden problemer. Flere gange om ugen går hun sammen med veninder til bingo, hvor hun jævnligt er en heldig vinder. Som regel bliver gevinsten brugt på en gave til mig selv, men også børnebørnene får glæde af gevinsterne til fødselsdage og konfirmationer, siger Ruth Nørgaard. Mens jeg takker for kaffe, dejlig chokolade og kage, viser Ruth mig en flot Elvis Presley vase, som buketten fra FællesBo står i. Jeg er stor Elvis Presley fan og har mange film, meget musik og andre souvenirs med ham, slutter Ruth af. FællesBo ønsker tillykke til de tre jubilarer. Lilly Jensen Ruth Nørgaard Ruth Andresen Nyansættelser hos FællesBo Heidi Riis Jensen, MarketingKoordinator, ansat pr. 17. maj som barselsvikar for Helle Ahler. Jannie Nybo Hildebrand, projektmedarbejder i Lyngbyen, ansat fra 1. august frem til 31. december Jonna Nørbjerg, ØkonomiMedarbejder, ansat i et vikariat pr. 15. august. Casper Bech Nielsen, ServiceInspektør, ansat pr. 1. september. Morten Møller Sørensen, vicevært i afd. 200, Lyngbyen, ansat pr. 1. september. Morten har tidligere arbejdet hos FællesBo som afløser. Kathe Højer Mortensen, Controller, ansat pr. 8. september. Claus Hartvig Schultz, ServiceInspektør, ansat pr. 14. september. Elsebeth Christensen, Teknisk Sekretær, ansat i et vikariat pr. 28. september. Heidi Kjær Mikkelsen, BoligElev i Bolig- Butikken pr. 1. oktober. Nr December 2011 / Jubilæum / 15

16 Ferie l u k ke I forb t: indels e med holde jul en r Fæ l l esb os på Sk ko n t o olega r d e 62 ludke i Hern ken 9 t f r1. i n JU g 24. dekl. a o g m 1 6edNdIen LmYeNdGEcembe3r -21 denn1s K 011 til o g. javna R BLO K2uarT2E0R1/2 ÅBEN T HUS ønsker dig en glædelig jul og et godt nytår Skolegade Herning Tlf:

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NY STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NYE TIDER NYE MÅDER Fra 1. april er det Meldgaard Miljø A/S, der henter dit affald. Der kommer færre

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

VI VIL GERNE SKÆRE DET UD I PAP

VI VIL GERNE SKÆRE DET UD I PAP VI VIL GERNE SKÆRE DET UD I PAP MEN DET ER SLET IKKE NØDVENDIGT...... når du har læst denne folder... Ingen ny ordning - og kun ét fif, til at gi dit affald højere værdi Papir, karton og pap består af

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

Boligforeningen Fagbo Afdeling 22 Oktober 2009

Boligforeningen Fagbo Afdeling 22 Oktober 2009 Kære nytilflytter Med dette brev vil vi gerne ønske dig hjertelig velkommen her på Ladefogedvej, i Fagbos afdeling 22. Vi håber, du vil blive rigtig glad for at bo herude. Brevet her indeholder lidt information

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

NR. 22 ı marts 2010. Lidt. enhver

NR. 22 ı marts 2010. Lidt. enhver NR. 22 ı marts 2010 til Lidt enhver lejlighed Indhold Lidt til enhver lejlighed 22. nummer 8. udgave Marts 2010 I bladet kan du blandt andet læse om: Side: Nyt fra administrationen 2 Licitation giver medvind

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

!!!!!!!!!!! Affald i Middelfartsgården! !!!!! April 2014! !!!!!!!!!!! FOKUS! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!! Affald i Middelfartsgården! !!!!! April 2014! !!!!!!!!!!! FOKUS! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Affald i Middelfartsgården April 2014 FOKUS Affaldsskakter: Hej naboer Jeg har nu varetaget tømning af vores affaldsskakter i ca. 6 måneder, og det er desværre kommet dertil, at jeg må komme med en lille

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen Med genbrugsguiden har du mulighed for at dykke ned i din genbrugsbeholder. Bliv lidt klogere på, hvad der må komme

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård!

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård! Kære Beboer Velkommen til vores nye fælles gård! Østerbro, den 12. marts 2014 Vores nye gård står snart færdig. Det har været en lang rejse for at nå hvortil vi nu er nået! I 2013 blev der nedsat et gårdlaug,

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Kirsebærplantagen er sammen med tre andre boligområder udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 38

VELKOMMEN TIL AFDELING 38 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 38 RUNDDYSSSEN 291-349 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse.

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. 3 nye containere til dit affald Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. Pas godt på Jordens ressourcer Du får fremover tre containere til dit affald. Formålet er

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: www.oebro95.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: www.oebro95.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Øbro95. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53. Hvidkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53. Hvidkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53 Hvidkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

August Sådan sorterer du

August Sådan sorterer du August 2016 Sådan sorterer du Farven er din nøgle Først finder du den zone, affaldet hører til, derefter finder du det piktogram, affaldet har. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge en

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

NY AFFALDS- SORTERING

NY AFFALDS- SORTERING NY AFFALDS- SORTERING KLAR TIL SORTERING! I Aarhus skal vi sortere vores affald mere, end vi allerede gør. Meget mere affald kan nemlig genanvendes, så vi sparer på naturens ressourcer. Derfor indfører

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 64

VELKOMMEN TIL AFDELING 64 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 64 «Bruger_Initial» Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

Ny af dit køkkenaffald

Ny af dit køkkenaffald Ny sortering af dit køkkenaffald Beholder med sort låg er til restaffald, beholder med grønt låg er til bioaffald. Kære borger I løbet af 2012 skal alle husstande i den tidligere Ledøje Smørum Kommune

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014)

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014) Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, Juli 2014 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005)

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD HER FÅR DU HJÆLP TIL HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD GOD FORNØJELSE! PLAST Plastikemballage fra kød, grønt og frugt Plastiklåg Plastikbøtter, -flasker og -dunke Plastikposer

Læs mere

Sammendrag August 2011

Sammendrag August 2011 Sammendrag August 2011 METODE OG OMFANG Der er i perioden oktober 2010-maj 2011 gennemført i alt 531 telefoniske interviews med borgere i Frederiksberg Kommune. Interviews er fordelt på tre faser: Fase

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET Affaldssortering: Der må kun komme husholdnings -affald i skakten og det skal være indpakket i de uddelte sorte poser. Posen må ikke indeholde væske. Øvrigt

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Østerbro, fredag den 21. marts 2014

Østerbro, fredag den 21. marts 2014 Østerbro, fredag den 21. marts 2014 Følgende 19 siders informationsmateriale omdeles i weekenden 22. marts/23. marts 2014 til alle beboere af gårdlauget Kertemindegården ifm. ibrugtagen af fællesgården

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2017 sommerhuse 2 3 Har du spørgsmål om dit affald? AFFALD THY HAR SVARET I august 2016 lancerede vi appen Affald Thy. Med Affald Thy på din smartphone har du alle oplysninger om dit affald lige ved hånden.

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 1. Østre Allé, Himmerlandsgade m.v.

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 1. Østre Allé, Himmerlandsgade m.v. «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 1 Østre Allé, Himmerlandsgade m.v. Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 37 HELLEKISTEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 37 HELLEKISTEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 37 HELLEKISTEN Velkommen i vores afdeling Afdelingsbestyrelsen byder velkommen i afdelingen og håber du må blive glad for at bo her. Vi arbejder for at skabe en

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Den nye ordning. Vigtige datoer

Den nye ordning. Vigtige datoer Den nye ordning Den 1. maj 2003 indfører Tørring-Uldum Kommune en ny, vægtbaseret ordning for dagrenovation. I denne pjece kan du læse mere om hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvad du kan

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Husorden 1-1036 Midgård

Husorden 1-1036 Midgård Husorden 1-1036 Midgård Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 11. december 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden Dortheavej

Husorden Dortheavej Husorden 1-1016 Dortheavej Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 21 NÆSSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 21 NÆSSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 21 NÆSSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere