Indboforsikring Dagrenovation Almene boligdage. Nr December 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indboforsikring Dagrenovation Almene boligdage. Nr. 28 - December 2011"

Transkript

1 Indboforsikring Dagrenovation Almene boligdage Nr December 2011

2 28. nr udgave - december 2011 UDGIVER_ FællesBo Skolegade Herning Oplag: eksemplarer Ide og layout: IB&Co Tryk: ATM Ikast Bladet omdeles til lejere, organisationsbestyrelsesmedlemmer og ansatte i FællesBo. Redaktionen kan ikke love, at alt indsendt materiale offentliggøres. Gengivelse fra bladet er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Input til bladet kan sendes til: alle er velkomne til at komme med bidrag. REDAKTION_ Marketingkoordinator Heidi Riis Jensen Telefon ANSVARSHAVENDE CHEFREDAKTØR_ Direktionen i FællesBo Telefon / Nr December 2011

3 Indholdsfortegnelse / Indboforsikring Dagrenovation 10 Ny grafisk identitet 12 Almene boligdage 14 Succes i Hodsager 15 3 x jubilæum Nr December 2011 / 03

4 Indbo forsikring_ Hvorfor er det vigtigt, som beboer, at have en indboforsikring? 04 / Nr December 2011 / Indboforsikring

5 Køkkenet i en udbrændt lejlighed, som skal totalrenoveres. Heldigvis havde beboeren en indboforsikring, som betaler for genhusning i renoveringsperioden. Som beboer i en boligorganisation, skal du selv sørge for at tegne forsikring for de indbogenstande, du selv ejer, som f.eks. møbler, tøj og andet inventar. Hvis uheldet er ude, og dit indbo bliver beskadiget ved enten en brand-, vand- eller tyveriskade, er der ingen dækning via FællesBos forsikringer. Formålet med en indboforsikring er, at du, som beboer, efter en skade bliver stillet i samme økonomiske situation, som før en given skade skete. Vigtigheden af en indboforsikring skal derfor ses ud fra, hvis den værst tænkelige skade sker, hvor alle ens værdier (indbo) bliver totalskadet f.eks. ved en brand. Hvis der i dette eksempel ikke er tegnet en indboforsikring, vil du ikke få dækket det økonomiske tab, der er i forbindelse med, at alle ens værdier er udbrændte og skal genanskaffes. Ved f.eks. en brand kan det også blive aktuelt, at du skal genhuses i en anden bolig, indtil din egen bolig er renoveret. Dette dækker din indboforsikring også. Udover de hovedsagelige dækninger mod brand-, vand- og tyveriskader, dækker indboforsikringen også det erstatningsansvar, man som privatperson kan blive pålagt, hvis man forvolder skade på en anden person eller anden persons ting. Følgende skader er som hovedregel omfattet af indboforsikringen: Brand, lynnedslag, eksplosion Tyveri (indbrud) Vand- eller stormskade Skader på køle- og frostvarer (f.eks. ved strømsvigt) Skade på genstande som følge af færdselsuheld Røveri (tyveri sket under anvendelse af vold eller trusler om vold) Erstatningsansvar Retshjælp (private tvister) En indboforsikring kan oprettes både med og uden selvrisiko, men dette er forskelligt fra selskab til selskab. Kontakt allerede i dag et forsikringsselskab og tegn en indboforsikring, hvis du ikke allerede har én, så er du sikker på at være dækket, hvis uheldet skulle være ude. Nr December 2011 / Indboforsikring / 05

6 Dagrenovation_ Korrekt sortering af affald er en forudsætning for den bedste miljømæssige håndtering af affaldet. Det er derfor vigtigt, at affaldet sorteres rigtigt. FællesBo administrerer udlejning af omkring almene boliger. Det er rigtig mange boliger, hvilket også betyder rigtig meget affald, som skal sorteres korrekt. I alle vores afdelinger har vi opstillet affaldscontainere, så du, som beboer, nemt kan komme af med dit affald. Fælles ansvar i afdelingen Affaldssortering er en fælles opgave i afdelingen. Det er derfor vigtigt, at alle beboere viser hensyn og sørger for korrekt sortering. Samtidig er det også vigtigt, at affaldscontainerne ikke er overfyldte. Når én container er fyldt op, må der ikke mases mere affald i. Alle containere skal kunne lukkes. Mange af vores viceværter oplever dagligt, at affaldscontainerne er både overfyldte, og at affaldet er sorteret forkert. Ved forkert sortering af affaldet, tømmes containeren ikke. Viceværten bliver derfor nødt til at bestille en ekstra tømning, som koster et ekstra gebyr. Denne ekstra udgift til gebyr bliver pålagt den enkelte afdeling. Det gavner derfor både økonomien i din afdeling og miljøet, at affaldssortering foretages korrekt. Hvordan skal affaldet sorteres? På alle affaldscontainerne er monteret et skilt, som fortæller, hvilken type affald der må komme i den enkelte container. I alle vores afdelinger er følgende 3 typer affaldscontainere opstillet: Brændbart Aviser/ugeblade Pap Og hvad må der så komme i de forskellige containere? Brændbart Brændbart er til dagrenovation, som er det affald, der er tilbage, når du har sorteret alt det fra, der kan genbruges, dvs. aviser/ugeblade og pap. Fortsættes på næste side 06 / Nr December 2011 / Dagrenovation

7 Forkert sortering i containeren til aviser/ ugeblade. Ingen plastik eller dåser heri. Nr December 2011 / Dagrenovation / 07

8 Sørg altid for at lukke affaldsposen, inden du smider den i containeren. Affald bliver enten genbrugt, brændt eller sendt til deponi. Farligt affald bliver specialbehandlet. Storskrald I nogle af vores afdelinger findes der skralderum til storskrald. Da det er forskelligt fra afdeling til afdeling, om skralderummene til storskrald er tilgængelige uden nøgle, er det altid en god idé at kontakte viceværten og aftale tid for aflevering af dit storskrald. Hvis du ikke er orienteret om, der findes et storskraldsrum i din afdeling, kan du tage kontakt til viceværten, som kan fortælle dig det. Viser det sig, at der ikke findes skralderum til storskrald i din afdeling, skal du kontakte Herning Kommune på tlf i rådhusets åbningstid og aftale afhentning af dit storskrald. Som borger i Herning Kommune kan du gratis få hentet storskrald ved boligen 4 gange om året. Det vil være en rigtig god idé at aftale med viceværten, hvor dit storskrald kan opbevares indtil Herning Kommune sørger for afhentning. På den måde undgås, at storskraldet står og fylder og er til gene for de andre beboere i afdelingen. Farligt affald Hvis du bor i en etagebolig i én af vores afdelinger, så kan afdelingen have en fælles ordning for farligt affald. Spørg viceværten, som helt sikkert kan fortælle dig, hvordan du kommer af med dit farlige affald. Har din afdeling ikke en fælles ordning for farligt affald, kan du henvende dig til Brændbart Dagrenovation er for eksempel: Mælkekartoner Alle madrester Pizzabakker Grøntsager Bleer Vådt og madholdigt papir Beskidt emballage Tomme Gavepapir medicinglas Fedt Aviser/ugeblade Må bruges til: Aviser Ugeblade Reklamer Telefonbøger Det indsamlede papir bliver solgt videre til papirfabrikker, hvor det indgår i produktionen af nyt papir. Pap Må bruges til: Papkasser, som ikke er lukket med tape, hæfteklammer eller lign. Bølgepap 08 / Nr December 2011 / Dagrenovation

9 Storskrald er f.eks.: Cykler TV Møbler Lamper Tæpper (skal være sammenrullede i 1 meters stykker) Hårde hvidevarer Tø j /s k o Sanitet Papkasser (skal være sammenklappet og bundtet - og der skal være andet storskrald til afhentning) Storskrald er ikke: Affald i sorte plastposer Haveaffald Glas Vinduer og døre Faste skabe fra køkken og bad Byggeaffald eller affald efter håndværkere Farligt affald er: Emballerede kemikalier (fx afløbsrens, sprøjtemidler, lim, plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler, olie- og benzinprodukter osv.) Tom emballage til kemikalier Malingrester og spraydåser Alle former for batterier Medicinrester El-sparepærer Småt elektronik (fx mobiltelefoner, el-legetøj, el-værktøj, hårtørrere osv.) Herning Kommune, Grøn Linje, på tlf og bestille en kasse til farligt affald m.m. Når du har fyldt kassen til farligt affald, og låget er lukket, kan du få den byttet til en tom. Sæt kassen ovenpå en af dine affaldsbeholdere på tømningsdagen eller få den taget med, hvis du alligevel har bestilt afhentning af storskrald. Du kan også tage kassen med på Genbrugs- og affaldspladsen sammen med store malerbøtter, lysstofrør og andet farligt affald, som ikke kan være i kassen. Kilde: Herning Kommune Farligt affald kan skade miljøet, hvis vi ikke behandler det forsvarligt Batterier er en almindelig vare at smide i affaldsposen, men de skal til farlig affald. Nr December 2011 / Dagrenovation / 09

10 Ny grafisk identitet _ Som du sikkert allerede har opdaget, er denne udgave af Lidt til enhver Lejlighed lavet i et helt nyt design. Det skyldes, at FællesBo har fået udviklet en ny visuel og konceptuel identitet. I starten af året fik FællesBo gennemført en image- og tilfredshedsanalyse. Undersøgelsen blev foretaget blandt tilfældigt udvalgte beboere i FællesBo og borgere i Herning Kommune og viste, at FællesBo har en særdeles høj kendskabsgrad på 80%, og at det er positive oplevelser og tanker, der knyttes til FællesBo. 10 / Nr December 2011 / Ny grafisk identitet FællesBo har derfor valgt at flytte fokus over på boligorganisationens tab ved tomgangsboliger og vil fremover gøre brug af en langt mere salgsorienteret markedsføringsstrategi. Det nye koncept skal både visuelt og kommunikativt understøtte den nye markedsføringsstrategi med et nyt, mere blødt og menneskeligt udtryk, der adskiller os fra de øvrige boligorganisationer. Konceptet er ikke en helt ny identitet for FællesBo, men en videreudvikling af den nuværende identitet. I forbindelse med udvikling af et nyt koncept blev FællesBo logoet tilpasset, så det nu afspejler dynamikken hos FællesBo. Logoet vil løbende blive implementeret. Ny hjemmeside Den 5. september lancerede FællesBo ny hjemmeside. Hjemmesiden sætter fokus på boligerne, og samtidig er et nyt design og en ny struktur med til at øge brugervenligheden. Hjemmesidens nye struktur skaber overblik og fokus på emner, som både nuværende og fremtidige beboere har behov for. Jeg er meget tilfreds med resultatet, og glæder mig over, at det nu er muligt for

11 vores brugere hurtigt og nemt at søge på ledige boliger, fortæller Gitte Bjerregaard, afdelingsleder for BoligButikken. Hjemmesidens forside er opbygget således, at boligsøgende allerede her kan se ledige boliger, ligesom der er mulighed for via Kviksøgning at søge på boliger, der opfylder de boligsøgendes krav. På siden For beboere kan du bl.a. finde oplysninger om beboerdemokrati. Når du bor til leje hos FællesBo, kan der i dagligdagen dukke forskellige spørgsmål op. Vi har forsøgt at samle de mest almindelige spørgsmål under emnet Fra indflytning til fraflytning. Du kan også kigge under FAQ, hvor vi giver svarene på en lang række af de mest stillede spørgsmål. Husk, at du også kan finde flere oplysninger på din afdelingsside. Her kan afdelingerne blandt andet vælge at præsentere nyheder, kommende aktiviteter eller vise billeder fra afdelingen. Beboerne i afdelingen kan også se afdelingens budget for det kommende år og referater fra afdelingsmøder. Nr December 2011 / Ny hjemmeside / 11

12 Almene Boligdage_ 2-3. september 2011 Fredag og lørdag den 2. og 3. september afholdt BL Boligselskabernes Landsforening Almene Boligdage i Bella Center i København. Almene Boligdage har hidtil været en lukket konference for aktive, almene boligfolk over hele landet. I år var Almene Boligdage som noget nyt udvidet med en stor udstilling og messe, som også var åben for offentligheden. FællesBo deltog på messen sammen med Årstiderne Arkitekter, som havde købt en stand. Standen skulle bruges til præsentation af det digitale syn overfor administrative medarbejdere, viceværter og bestyrelsesmedlemmer i boligorganisationerne. Da FællesBo er en af landets første boligorganisationer, som i samarbejde med Årstiderne Arkitekter indfører digitaliseringen, havde Per Klitte, Årstiderne Arkitekter, henvendt sig til os for at høre, om vi ville 12 / Nr December 2011 / Almene Boligdage

13 stille en vicevært til rådighed, som kunne demonstrere et elektronisk syn på messen. Kristian Weyergang drog derfor afsted til messen med sin tablet-computer og printer, så han kunne gennemføre og demonstrere syn for potentielle brugere. Messen var godt besøgt, og Kristian fik demonstreret mange elektroniske syn, mens Per Klitte præsenterede fordelene ved digitaliseringen for både viceværter, administrative medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer fra boligorganisationer landet over. Standen var bygget op i 3D og med et bad-, køkken- og stuemiljø. Den digitale boligorganisation FællesBo bliver i 2013 en af landets første fuldt digitaliserede boligorganisationer. Vi har nu boliger tegnet op i 3D, og på den måde har vi fået digitaliseret og samlet et hav af data i ét program. Lige fra antal dørkarme til prisen for at få malet en væg, få repareret et stykke gulv og til en ny køkkenvask. Disse data bruger vi til at sende malerarbejdet, gulvafslibningen og rengøringen i generelt udbud. Foreløbige beregninger viser, at vi på den måde har sparet ca. 25 pct. på udgifterne til istandsættelse af flyttelejligheder. Det er yderst tilfredsstillende både for os og for vores beboere, siger Kaj Mortensen, administrerende direktør i FællesBo. Vicevært Kristian Weyergang er i gang med at demonstrere et digitalt syn. Med digitaliseringen er flyttesynet sammen med beboeren også blevet lettere. Når en beboer skal flytte, noterer viceværten, hvad der skal laves og markerer det på sin tablet-computer, og den nøjagtige pris for istandsættelse regnes ud på stedet, tilføjer Kaj Mortensen. Processen med digitaliseringen i FællesBo fortsætter, samtidig med at fordelene for både lejere og administration også bliver mere og mere synlige. Det er FællesBos målsætning, at boligorganisationen inden udgangen af 2013 skal være fuldt digitaliseret inden for elektronisk syn, elektronisk journalisering og e-fakturering også kaldet WEB-FAK. Nr December 2011 / Almene Boligdage / 13

14 Tlf: Stor succes til åbent hus i Hodsager_ ÅBENT HUS 9. OKTOBER KL ENEBÆRVEJ 8 I HODSAGER Her er nøglen Søndag den 9. oktober 2011 havde Fælles- Bo inviteret til åbent hus i Hodsager. Arrangementet var en stor succes, hvor mange besøgende kiggede ind for at se de indflytningsklare boliger. Forud for åbent hus arrangementet havde FællesBo husstandsomdelt en flyer udformet som en stor husnøgle med teksten Her er nøglen til din nye bolig og sammenkoblet med annoncering i aviser og på Fælles- Bos hjemmeside var der skabt meget opmærksomhed på åbent hus arrangementet. I forhold til vores tidligere åbent hus arrangementer har vi denne gang tænkt helt anderledes og prøvet at tiltrække nye beboere med et attraktivt tilbud om gratis flyttehjælp til en værdi af kr ved ind flytning i en FællesBo bolig i Hodsager, fortæller Gitte Bjerregaard, som er daglig leder af BoligButikken i FællesBo. Samtidig havde alle besøgende mulighed for at deltage i konkurrencen om en fyldt indkøbsvogn til en værdi af kr fra den lokale Kwik Spar. Den heldige vinder blev Rico P. Lange, Videbæk. 3 uger efter vores åbent hus arrangement havde vi fået udlejet 2 boliger i Hodsager, og pr. 15. november endnu en bolig, så vi har armene højt over hovedet og glæder os til at byde de nye beboere velkommen, slutter Gitte Bjerregaard. DEJLIGE 2-VÆRELSES FAMILIEBOLIGER ER KLAR TIL INDFLYTNING. Alle boligerne er også velegnede for gangbesværede og kørestolsbrugere. søndag den 9. oktober kl på Enebærvej 8, Hodsager og få en rundvisning. (gavekort á kr ,-*) kontrakt på leje af en FællesBo bolig beliggende i Hodsager. Invitationen til åbent hus var udformet som en husnøgle, som blev husstandsomdelt i Hodsager by og Aulum landdistrikt. 14 / Nr December 2011 / Stor succes til åbent hus i Hodsager

15 3 x 50 års jubilæum_ i afdeling Porshøj Torsdag den 1. september 2011 havde bestyrelsesmedlem Freddy Horsleben fornøjelsen af at overraske ikke mindre end tre damer med en flot buket blomster til dem hver. De glade modtagere af blomsterne var Ruth Andresen, Ruth Nørgaard og Lilly Jensen, som alle 3 havde 50 års jubilæum i afd. 107 Porshøj. Alle tre, har de boet i den samme lejlighed på Porsvænget dog hver for sig i alle 50 år. Jeg har inviteret mig selv på kaffe hos Ruth Nørgaard og efter en lille snak, får jeg hurtigt et indtryk af, hvor glad hun og hendes nu afdøde mand har været for at bo på Porshøj. De flyttede ind for 50 år siden med deres dengang 2-årige dreng. Syv år senere fik de endnu en dejlig dreng. Jeg har været og er stadig meget glad for at bo her i afdelingen. Der er et dejligt grønt udenomsareal, indkøbsmuligheder og gode busforbindelse lige i nærheden. Og så er det dejligt, at jeg bare kan ringe til viceværten, som altid er rar til at hjælpe, når jeg har brug for det, siger Ruth Nørgaard. Ruth er en frisk og rørig dame, som klarer trapperne op til 3. sal uden problemer. Flere gange om ugen går hun sammen med veninder til bingo, hvor hun jævnligt er en heldig vinder. Som regel bliver gevinsten brugt på en gave til mig selv, men også børnebørnene får glæde af gevinsterne til fødselsdage og konfirmationer, siger Ruth Nørgaard. Mens jeg takker for kaffe, dejlig chokolade og kage, viser Ruth mig en flot Elvis Presley vase, som buketten fra FællesBo står i. Jeg er stor Elvis Presley fan og har mange film, meget musik og andre souvenirs med ham, slutter Ruth af. FællesBo ønsker tillykke til de tre jubilarer. Lilly Jensen Ruth Nørgaard Ruth Andresen Nyansættelser hos FællesBo Heidi Riis Jensen, MarketingKoordinator, ansat pr. 17. maj som barselsvikar for Helle Ahler. Jannie Nybo Hildebrand, projektmedarbejder i Lyngbyen, ansat fra 1. august frem til 31. december Jonna Nørbjerg, ØkonomiMedarbejder, ansat i et vikariat pr. 15. august. Casper Bech Nielsen, ServiceInspektør, ansat pr. 1. september. Morten Møller Sørensen, vicevært i afd. 200, Lyngbyen, ansat pr. 1. september. Morten har tidligere arbejdet hos FællesBo som afløser. Kathe Højer Mortensen, Controller, ansat pr. 8. september. Claus Hartvig Schultz, ServiceInspektør, ansat pr. 14. september. Elsebeth Christensen, Teknisk Sekretær, ansat i et vikariat pr. 28. september. Heidi Kjær Mikkelsen, BoligElev i Bolig- Butikken pr. 1. oktober. Nr December 2011 / Jubilæum / 15

16 Ferie l u k ke I forb t: indels e med holde jul en r Fæ l l esb os på Sk ko n t o olega r d e 62 ludke i Hern ken 9 t f r1. i n JU g 24. dekl. a o g m 1 6edNdIen LmYeNdGEcembe3r -21 denn1s K 011 til o g. javna R BLO K2uarT2E0R1/2 ÅBEN T HUS ønsker dig en glædelig jul og et godt nytår Skolegade Herning Tlf:

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Strøm på afdelingsmødet. nov14. Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale afdelingsmøder i fsb.

Strøm på afdelingsmødet. nov14. Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale afdelingsmøder i fsb. 25 Hjælp til selvhjælp Ny boligsocial strategi 14 75 år i samme bolig Ethel fra Møllelængen Strøm på afdelingsmødet Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Lejligheden. Der er penge i skidtet Spar penge ved at sortere dit affald og smide mindre ud gør du det ikke, får du fremover en stor efterregning s.

Lejligheden. Der er penge i skidtet Spar penge ved at sortere dit affald og smide mindre ud gør du det ikke, får du fremover en stor efterregning s. Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia sept 3 2014 Afdelingsmøder 2014 Der er penge i skidtet Spar penge ved at sortere dit affald og smide mindre ud gør du det ikke, får du fremover en stor

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 Væggelus et stigende problem Den lille blodsugende tæge bliver desværre mere og mere almindelig i de danske hjem. Det

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

MAGASIN. Livet som sommerhusejer. Kender du sommerhustypen? EJER. Tema: Christine Feldthaus: Ejerklubben. Vind gavekort til Inspiration

MAGASIN. Livet som sommerhusejer. Kender du sommerhustypen? EJER. Tema: Christine Feldthaus: Ejerklubben. Vind gavekort til Inspiration EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr.1 2007 Tema: Livet som sommerhusejer Christine Feldthaus: Kender du sommerhustypen? Sol og Strand lancerer: Ejerklubben Konkurrence: Vind gavekort til Inspiration

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere