Operatørvejledning GTH-4518 ER GTH-4020 ER GTH-6025 ER. Serienummer-interval. From s/n: To s/n: From s/n: To s/n: 20117

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operatørvejledning GTH-4518 ER GTH-4020 ER GTH-6025 ER. Serienummer-interval. From s/n: 18004 To s/n: 20111. From s/n: 19127 To s/n: 20117"

Transkript

1 Serienummer-interval GTH-8 ER GTH-00 ER GTH-0 ER From s/n: 800 To s/n: 0 From s/n: 97 To s/n: 07 From s/n: 09 To s/n: 908 Indeholder oplysninger om Vedligeholdelse Første Udgave Tredje Oplag Kode

2 Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening. Denne vejledning skal betragtes som en permanent del af maskinen og skal altid forefindes på denne. Ret henvendelse til Terexlift ved eventuelt behov for yderligere oplysninger. Kontakt os: ZONA INDUSTRIALE I-009 UMBERTIDE (PG) - ITALY Telefon Fax Indholdsfortegnelse Indledning...Side Maskinidentifikation...Side Symbolerne anvendt på maskinen...side 7 Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen...side 9 Sikkerhedsregler...Side Beskrivelse af hoveddelene...side Betjenings- og kontrolanordninger...side Kontrol...Side Funktion og brug...side Transport af maskinen...side 7 Vedligeholdelse...Side 79 Fejlfunktion og fejlfinding...side Endeudstyr...Side 9 Tekniske data...side Læssetabellerne...Side Diagrammer og skemaer...side Garanti...Side 8 Teknisk Servicetjeneste Telefon: Første Udgave: Tredje Oplag, Februar 009 Copyright 00 TEREXLIFT srl - Alle rettigheder forbeholdt. Redigering: TEREXLIFT Teknisk Tjeneste Umbertide (PG) Italy GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

3 Indledning Symbolerne Faresymbol: bruges til at advare om risiko for personskade. Følg alle sikkerhedsoplysninger, som vises efter dette symbol, for at undgå risiko for personskade eller dødsfald. FARE FARE Rød: bruges til at advare om en overhængende faresituation, der, hvis den ikke undgås, vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Orange: bruges til at advare om en potentiel faresituation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. ADVARSEL Gul: bruges til at advare om en potentiel faresituation, der, hvis den ikke undgås, kan forårsage mindre eller middelsvær personskade. ADVARSEL Blå: angiver tilstedeværelse af en situation med mulighed for fare; hvis denne situation ikke undgås, kan maskinen og anlæggene blive ødelagt. BESKYT NATUREN Grøn: henkalder opmærksomheden på vigtige oplysninger til beskyttelse af miljøet. Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER

4 Denne side er bevidst efterladt blank GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

5 Maskinidentifikation Undersøg at brugervejledningen svarer til den maskine, hvortil man henviser. MODEL OG TYPE Løftemaskine med teleskoparm. Modeller: GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER FABRIKANT TEREXLIFT srl Zona Industriale - I-009 UMBERTIDE (PG) - ITALY Reg. Domstolen i Perugia nr. 8 CCIAA Perugia nr. 088 Skattekode og momsregistreringsnummer IT0090 ANVENDTE STANDARDER Af hensyn til operatørens sikkerhed, har man under analysen af risiciene forbundet med løftemaskinen udstyret med teleskoparm, bragt nedenstående standarder i anvendelse, hvad angår de relevante aspekter: Direktiv Titel 98/7/CE Maskindirektiv 89//CEE Elektromagnetisk kompatibilitet 000//CE Støjudsendelse i omgivelserne Standard Titel ISO 0:99 Gaffeltrucks - Arme med gaffel - Tekniske karakteristika og prøver. ISO 87: 999 Industrielle, selvkørende vogne - Grafiske mærker til førerens betjeningskomponenter. ISO 9:99 Jordflytningsmaskiner - Laboratorieprøver for nedfald af genstande og krævede præstationsevner. EN 0: 00 Jordflytningsmaskiner - Beskyttelsesopbygninger til forhindring af omvæltning - Laboratorieprøver og krævede præstationsevner. EN 09:00 Safety of Industrial trucks- Test methods for measuring vibration. MASKINENS IDENTIFIKATIONSSKILTE Følgende identifikationsskilte er anbragt på maskinen: Skilt med maskinidentifikation På identifikationsskiltet er der punslet oplysninger til identifikation af maskinen, såsom modellen, serienummeret og fremstillingsåret. Identifikationsskilt på maskiner til det italienske marked; skiltet er anbragt i højre side i førerhuset, og er let at få øje på ved åbning af døren. På maskiner til udlandet er skiltet anbragt foran i højre side af stellet. Skilt med typegodkendelse til kørsel på vej Skiltet med godkendelse til kørsel på vej er anbragt i højre side foran på stellet (skiltet findes kun på maskiner til det italienske marked). På skiltet er der punslet oplysninger om typegodkendelse og de relevante vægte for den specifikke model. Skilt med typegodkendelse af førerhuset ROPS - FOPS Skiltet for typegodkendelse af førerhuset ROPS - FOPS er anbragt på indersiden af førerhuset ovenover bagruden. Gaflernes identifikationsskilt Er anbragt i venstre side af gaffelstellet. På identifikationsskiltet er der punslet oplysninger til identifikation af gaflerne, såsom modellen, serienummeret, fremstillingsåret, vægten, den nominelle bæreevne, lastcentrum og den maskinmodel, hvorpå gaflerne er monteret. Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER

6 Maskinidentifikation CE-MÆRKE Denne maskine er i overensstemmelse med sikkerhedskravene i Maskindirektivet. Denne overensstemmelse er certificeret, og CE-mærket findes på maskinen til bevis for dette. CE-mærket er anbragt direkte på maskinens identifikationsskilt. SKILTE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE KOMPONENTER Skiltene til alle vigtige dele, der ikke er fremstillet af TEREXLIFT srl (fx. motorer, pumper, etc.), er anbragt direkte på komponenterne, dér hvor de forskellige fabrikanter har anbragt dem under fremstillingen. PUNSLING AF STELNUMMERET Maskinens stelnummer er punslet foran til højre på stellets længdedrager. HVORDAN SERIE- NUMMERET SKAL LÆSES Punsling af stelnummeret (Maskinens stelnummer er punslet foran til højre på stellets længdedrager) GTH 8 P MODEL MOTOR- TYP SERIE- NUMMER BYGGE- ÅR Skilt med maskinidentifikation (Identifikationsskilt på maskiner til det italienske marked; skiltet er anbragt i højre side i førerhuset, og er let at få øje på ved åbning af døren. På maskiner til udlandet er skiltet anbragt foran i højre side af stellet) GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

7 Symbolerne anvendt på maskinen P Ikke aktiv Parkeringsbremse Langt lys Afviserblinklys Kort lys Tårnrotation blokeret Tårn indreguleret Differentialeblokering. Gear indsat. Gear indsat Maskine planstillet Tilbageførsel stabilisatorarm Udstrækning stabilisatorarm Opgang stabilisator Nedgang stabilisator Planstilling højre maskinside Planstilling venstre maskinside Tårnrotation fri Brændstofniveau Foropvarmning af tændrør "Service" Temp. motorkølevæske Batteriopladning Motorolietryk Bremsetryk Hydraulikoliefilter Luftfilter Ikke aktiv Vand i brændstof Hydraulikolieniveau Generel alarm Shift-on-Fly Betjening tågelys bag Nødpumpe Katastrofelys Blæser opvarmn. førerhus Funktionen Byggeplads Platform Funktion til kørsel på vej Valg af drejning Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER 7

8 Symbolerne anvendt på maskinen BESKRIVELSE AF FARE-ETIKETTER Fare for alvorligt elektrisk stød. Overhold sikkerhedsafstanden. Fare for nedfald af genstande. Passér aldrig under et ophængt læs. Fare for nedfald. Løft aldrig personer. Fare for forbrændinger. Lad anlægget køle af. Fare for eksplosioner/ forbrændinger. Rygning forbudt. Brug af åben ild forbudt. Læs operatorvejledning. Understøt armen inden vedligeholdelse. Fare for klemning. Fare for forbrændinger. Lad overfladerne køle af. Fare for klemning. Overhold afstand til komponenter i bevægelse. Fare for klemning. Overhold afstand til dele i bevægelse. Forbud mod adgang til rummene. Fare for klemning. Overhold afstanden til stabilisatorerne. Risiko for omvæltning. Fare for klemning. Hold afstand til eventuelle forhindringer. 8 GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

9 Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen 0 A B 8 C Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER 9

10 Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen Sørg for at alle klæbemærker, anført i nedenstående tabel, er læselige og til stede. Tabellen viser også mængden og beskrivelsen. Ref. Klæbemærke Delsnr. Beskrivelse Mæng. WORKING POSITION SAFETY PIN STORAGE POSITION Funktion af Sikkerhedsdorn Truckens-udstyrets samlede kapacitet skal overholdes P=. bar 80 psi Dæktryk P=.bar / 80psi GTH-8 ER / GTH00 ER Dæktryk P=8bar/psi GTH-0 ER Fare for nedfald af genstande Fare for klemning Lydeffektniveau: 0 db for GTH-8ER og GTH-00ER Lydeffektniveau:0 db for GTH-0ER Forbud mod adgang til rummene 8 Kg 000 Kg 00 Kg Max. bæreevne Kg 000 (GTH-00 ER) Kg 00 (GTH-8 ER) Kg 000 (GTH-0 ER) 0 GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

11 BRUG AF JOYSTICK EN START AF MASKINEN Tryk altid på den bekræftende betjeningsknap, før der udføres en Stil gearomskifteren og det mekaniske gear i frigear. styrekommando. Indsæt parkeringsbremsen og kontrollér at kontrollampen er tændt. HØJRE GREB Start motoren ved at Sænkning/løftning af armen: flyt grebet i retningen - dreje startkontakten Bevægelse i det vandrette plan frem/tilbage af endeudstyret: til position og vent, flyt grebet i retningen - indtil kontrollampen Tilbageførsel/udstrækning af teleskoparmen: tryk knap i på instrumenttavlen slukkes. retning - uden at bevæge grebet Når kontrollampen er Blokering/udløsning af udstyr: tryk på knap og flyt slukket, drej startkontakten betjeningsgrebet i retning - til position og slip den, VENSTRE GREB så snart motoren startes. Rotation af tårnet: flyt grebet i retningen - Hvis motoren ikke er startet efter cirka 0 sekunder, skal nøglen slippes; vent derefter cirka to minutter, før man forsøger at starte igen. FORSIGTIG Det er forbudt at bruge maskinen og udstyret uden først at have læst og forstået brugs- og sikkerhedsreglerne i instruktionsbogen. Manglende overholdelse af brugs- og sikkerhedsreglerne kan medføre alvorlig fare for operatøren og andre. Instruktionerne leveres med maskinen, og der kan bestilles ekstra kopier hos forhandleren eller direkte fra Terexlift. Operatøren er ansvarlig for, at ovennævnte regler overholdes. Løft aldrig læs, hvis maskinen støtter på en ustabil eller skrå overflade. Løft aldrig læs, der overskrider angivelserne i tabellen. Det er ikke tilladt at udføre løftemanøvrer, mens maskinen er i bevægelse. Før man forlader førerpladsen: - sænk eventuelle ophængte læs - flyt armens betjeningsenheder i pausestillingen - anbring grebet for kørsel frem-tilbage i frigear, indsæt håndbremsen og stands motoren. Regler for brug af maskiner udstyret med stabilisatorer: Det er forbudt at anvende stabilisatorerne, hvis læsset allerede er løftet: stabilisatorerne har kun til opgave at øge maskinens stabilitet. Forkert brug af stabilisatorerne kan medføre omvæltning af maskinen. En speciel kontrollampe på instrumentbrættet angiver, at stabilisatorerne er sænket: undersøg at denne kontrollampe er tændt. Før man løfter læs, skal maskinen være planstillet; kontrollér at dette er tilfældet vha. den specielle niveauviser BEKRÆFTELSE AF VÆRKTØJ I BRUG FOR TILSLUTNING AF LÆSBEGRÆNSER Når maskinen sættes i gang, udfører læsbegrænseren et fortløbende tjek. Efter cirka 0 sekunder vises dato og maskinmodel, og kort derefter, første side med sidste anvendte værktøj valgt, eller det nye værktøj udstyret med elektrisk genkendelse. Hvis der er installeret et "mekanisk" værktøj, skal søgningen ske manuelt. Tryk på INDEX, indtil der i boks på displayet fremkommer bogstavet, der svarer til det anvendte værktøj. Tryk på ENTER for at bekræfte værktøjet. Maskinen er parat til brug Ref. Descrizione K0 Glow Plugs Preheating K0 Starter Enabling Switch K0 Engine Stop Ref. FG FG FG FG FG Descrizione Starter Enabling Switch Instruments Panel Cabin Fuses Board Glow Plugs Fuel Pump Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen Ref. Klæbemærke Delsnr. Beskrivelse Mæng. 9 P max al suolo P max on the ground. kg/cm Etikette - Max specifikt tryk mod jorden GTH-0ER Etikette - Max specifikt tryk mod jorden GTH-8ER GTH-00ER NOTICE Etikette - System til intern udløsning af den øverste del på døren LYNVEJLEDNING TIL BRUG Etikette - Lynvejledning til brug og betjeningsgreb Etikette - Brugsbegrænsninger i nærheden af elledninger Fare for klemning Fare for klemning Pynte-klæbemærke - GENIE-logo på HVID baggrund FG FG K0 K0 FG FG 7 FG 09.8.xxxx Etikette - Relæ i sikringsdåse motor K Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER

12 Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen Ref. Klæbemærke Delsnr. Beskrivelse Mæng. GTH-8 ER Pynte-klæbemærke - Genie GTH-8 ER 8 9 GTH-00 ER Pynte-klæbemærke - Genie GTH-00 ER GTH-0 ER Pynte-klæbemærke - Genie GTH-0 ER Fare for forbrændinger Fare for eksplosioner/forbrændinger Fare for klemning Løft aldrig personer Fare for forbrændinger Løftepunkter Påfyldningsprop til brændstof Hydraulikolie GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

13 F F F F F F F F F0 F9 F8 F7 F F F F F0 F9 F8 F7 F J J J Benyt kun grebene i nødstilfælde, og med dieselmotoren slukket:. tryk på den røde svampeformede knap i førerhuset. hold nødpumpens knap nedtrykket; denne knap findes på siden. brug betjeningsgrebene i overensstemmelse med følgende: a) Tilbagegang af armen (Greb mod B) b) Nedgang af armen (Greb mod B) Grebenes bevægelser svarer til følgende styrekommandoer: A Udstrækning teleskoparm Greb B Tilbagegang teleskoparm A Løft arm Greb B Sænk arm A Drej gafler opad Greb B Drej gafler nedad A Tilkobling endeudstyr Greb B Frakobling endeudstyr A Drejer tårnet mod uret Greb B Drejer tårnet med uret F7 F F F F F Før man betjener nedgangen skal man læse, forstå og overholde følgende instruktioner, eller oplysningerne i vejledningen til operatøren Ref. Circuit Ref. Circuit Ref. Circuit K High Beam K9 Transmission Disconnected K7 Optional K Low Beam K0 Transmission Disconnected K8 Outriggers K Horn K Start-Up Enabling Command K9 Overload Warning System K Speed Switch Power Supply K Optional K0 High Boom K Optional K Optional K Tilt/Ext. Exchange Movements K Optional K Outriggers K Optional K7 Forward Speed K Optional K Intermittence K8 Reverse Speed K Optional K Timer Ref. Circuit F Front Wiper F Heating F Stop Light Micro-Switch F Rear Wiper F Hydraulic Activation F Low Beam F7 Right Position Lights F8 Instrument Lighting F9 Indicator Lights Power Supply F0 Lights Switch F Flashing Beacon F Stop Lights F Hydr. Circuit Switch F Speed Switch F High Beam F Emergency F7 Lights And Flashing F8 Outriggers Micro-Switch F9 Work Mode Selector F0 +v On The Boom F Horn F Optional F Cab Lights F Emergency Stop F Lmi Control F Optional F7 Work Lights Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen Ref. Klæbemærke Delsnr. Beskrivelse Mæng. VEJLEDNING Etikette - Vejledning Manuel Betjening Etikette - Vedligeholdelseskrave FARE Risiko for omvæltning En forkert fremgangsmåde for nedgang i et nødstilfælde kan medføre omvæltning 0 af maskinen Fare Manuel Betjening Fare for klemning Etikette - Parkeringsbremse Fare for klemning K K9 K K8 K8 K K K7 K K7 K K K K0 K9 K K0 K 09.8.xxxx K K K K K RELE Etikette - Tavle med sikringer og relæer i førerhus Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER

14 MODELLO - TYPE - DƒSIGNATION MODELL - MODELO N SERIE - SERIAL N -N DE SERIE - SERIEN N - N DE BASTIDOR ANNO DI COSTRUZIONE - YEAR OF CONSTRUCTION - ANNƒE DE CONSTRUCTION - BAUJHAR - A O DE CONSTRUCCIîN MASSA - MASS - MASSE - MASSE - MASA CENTRO DI GRAVITË - CENTER OF GRAVITY - CENTRE DE GRAVITƒ - SCHWERPUNKT - CENTRO DE GRAVEDAD PORTATA NOMINALE - PAY LOAD - PORTEE NOMINALL - NENN TRAGF HIGKEIT - CARGA NOMINAL CENTRO DI CARICO - LOAD CENTER - CENTRE DE CHARGE - LASTPUNKT - CENTRO DE CARGA Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen Ref. Klæbemærke Delsnr. Beskrivelse A Skilt med typegodkendelse af førerhuset ROPS - FOPS. Her er der punslet førerhusets typegodkendelsesdata i overensstemmelse med standarderne ROPS - FOPS. TERE FT srl - O USTR E U ERT E PG - T Tel Fa Tele 0 T OE O - OE - OEE - TP - OEO O OSTRU O E - E R OF UF TURE - EE E F R T O U HR - ÑO E F R Ó 00 TR O - SER. -. E SER E - F.- E T R. - O. E SER E B PESO SS E T. - FRO T E E GHT - PO S ESS EU T U. HS ST O.. ST O - PESO E E TER OR PESO SS E POST. - RE R E E GHT - PO S ESS EU RR ERE U. HS ST H.. ST O - PESO E E POSTER OR kg PESO TOT E - TOT E GHT - PO S TOT - U. GES TGE HT. ST O PESO TOT kg TR O OTORE TER O - E G E SER. -. OTEUR THER UE F R K R. ESE OTOR - O. E SER E OTOR TER O kg Maskinens identifikationsskilt. Her er der punslet maskinens identifikationsoplysninger. OOOG OE F R TO T - E T ASSIEME FORCHE-FORKS ASSY GROUPE FOURCHES-GABELGROUPPE JUNTO HORQUILLAS C Gaflernes identifikationsskilt. Her er der punslet identifikationsoplysningerne for maskinens gafler. MODELLO MACCHINA - MACHINE MODEL - DESOGNATION MACHINE - MASCHINEN MODELL MODELO MçQUINA GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

15 Sikkerhedsregler FARE FORBUNDET MED EN FEJLBEHÆFTET MASKINE Maskinen må ikke benyttes, hvis den er beskadiget eller defekt. Inspicér maskinen omhyggeligt inden brug, og afprøv samtlige funktioner inden hvert skift. En beskadiget eller defekt maskine skal omgående mærkes og tages ud af drift. Kontrollér, at alt vedligeholdelsesarbejde, der er anført i denne vejledning og den relevante servicehåndbog, er udført. Sørg for, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Sørg for at operatørvejledningen er hel, læsbar og anbragt i beholderen i maskinen. FARE FOR LEGEMSBESKADIGELSER Benyt aldrig maskinen ved tilstedeværelse af luftlækage eller olielækage fra hydrauliksystemet. Hydraulik- eller luftlækager kan medføre læsioner i huden eller brandsår. Benyt altid maskinen i et korrekt ventileret område, for at undgå risici for forgiftning pga. kulilte. Sænk aldrig armen, hvis området nedenunder ikke er frit for personer eller forhindringer. SIKKERHEDSANORDNINGER På maskinen er der monteret sikkerhedsanordninger, der aldrig må ændres eller afmonteres. Udfør regelmæssig kontrol af deres effektivitet. Hvis sikkerhedsanordningerne ikke virker, skal arbejdet standses, og anordningerne skal udskiftes. For oplysninger om fremgangsmåden ved kontrol af sikkerhedsanordningerne henvises der til kap. "Vedligeholdelse". LÆSBEGRÆNSER Læsbegrænseren har til opgave at hjælpe operatøren til sikker brug af maskinen ved at signalere tilnærmelse til faretærsklen vha. synlige og hørbare signaler. Denne anordning kan dog ikke erstatte en erfaren operatør: sikkert arbejde er operatørens ansvar, og alle gældende sikkerhedsregler skal overholdes. Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER

16 Sikkerhedsregler Manglende overholdelse af instruktionerne og sikkerhedsreglerne i denne vejledning kan medføre dødsfald eller alvorlige legemsbeskadigelser. Hvis følgende krav ikke opfyldes, må maskinen ikke anvendes: Læs og anvend de grundlæggende principper for funktion af maskinen under sikre forhold; disse principper er anført i denne operatørvejledning.. Undgå farlige situationer. Læs og forstå sikkerhedsreglerne, før man går videre til næste kapitel.. Udfør altid den indledende kontrol før arbejdet.. Udfør altid funktionsafprøvninger, før maskinen anvendes.. Undersøg arbejdsområdet.. Benyt kun maskinen til de funktioner, den er udviklet til. Læs, forstå og overhold fabrikantens sikkerhedsregler og instruktioner, og sikkerhedsog instruktionsvejledningerne til operatøren, samt klæbemærkerne på maskinen. Læs, forstå og overhold instruktionerne og sikkerhedsreglerne, der finder anvendelse for arbejdspladsen. Læs, forstå og overhold den gældende nationale lovgivning. Brug af maskinen må kun overlades til kvalificeret personale, der har kendskab til de nødvendige sikkerhedsregler. GENERELLE BEMÆRKNINGER Størstedelen af ulykker forbundet med brug af arbejdsmaskiner og deres vedligeholdelse eller reparation opstår på grund af manglende overholdelse af de mest grundlæggende sikkerhedsregler. Det er således nødvendigt altid at være opmærksom på muligheden for risici forbundet med brug af maskinen, ved at man forudser de effekter, der kan afledes af en vilkårlig handling på maskinen. Hvis man forudser situationer med mulighed for farer, kan man undgå ulykker! FARE Instruktionerne i denne vejledning er godkendt af TEREXLIFT: det kan dog ikke udelukkes, at der findes lettere måder, der er ligeså sikre for idriftsættelse af maskinen, arbejde med maskinen og reparation af maskinen, også når man tager højde for den plads og de hjælpemidler, man har til rådighed. Hvis man ønsker at følge en anden fremgangsmåde end angivelserne i denne vejledning, skal følgende forhold overholdes uden undtagelse: undersøg at de metoder, man ønsker at anvende, ikke er udtrykkeligt forbudt; sørg for at disse metoder er sikre, dvs. stemmer overens med reglerne og kravene i denne del af vejledningen; sørg for at ovennævnte metoder ikke medfører direkte eller indirekte beskadigelse af maskinen, dvs. gør den farlig at arbejde med; kontakt servicetjenesten TEREXLIFT for eventuelle råd og den påkrævede skriftlige autorisation. GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

17 Sikkerhedsregler PERSONALETS KVALIFIKATIONER OPERATØRENS kvalifikationer Operatøren der bruger maskinen dagligt eller en gang imellem (fx. til transport) skal være i besiddelse af følgende kvalifikationer: medicinske krav: operatøren må ikke indtage alkohol, medicin eller andre stoffer, der kan have indflydelse på hans/ hendes tilstand, før og under arbejdet. fysiske krav: godt syn, god hørelse, god koordinationsevne og evne til at udføre alle funktioner krævet under brugen på en sikker måde, og i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. mentale krav: evne til at forstå og anvende de fastsatte fremgangsmåder og sikkerhedsregler; operatøren skal være opmærksom og bruge sund fornuft for egen og andres sikkerhed; han/hun skal udføre arbejdet korrekt og på en ansvarlig måde. følelsesmæssige krav: operatøren skal være rolig og i stand til at modstå stress; han/hun skal kunne vurdere egne fysiske og mentale tilstande korrekt. træningsmæssige krav: operatøren skal have læst og forstået denne vejledning, samt de vedlagte tegninger og skemaer, mærkater og overføringsbilleder til angivelse af farer; han/hun skal være specialuddannet og kompetent i alle aspekter der vedrører funktion og brug af maskinen. Operatøren skal eventuelt være i besiddelse af en licens (eller kørekort), hvis det kræves af den nationale lovgivning for denne maskintype. Indhent oplysninger i denne henseende. I Italien skal operatøren være over 8 år. VEDLIGEHOLDELSESPERSONALETS kvalifikationer Personalet der har til opgave at foretage vedligeholdelse på løftemaskinen skal være uddannede mekanikere med kvalifikation til vedligeholdelse af jordflytningsmaskiner i almindelighed, og de skal opfylde følgende krav: fysiske krav: godt syn, god hørelse, god koordinationsevne og evne til at udføre alle funktioner krævet under vedligeholdelsen på en sikker måde, og i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. mentale krav: evne til at forstå og anvende de fastsatte fremgangsmåder og sikkerhedsregler; operatøren skal være opmærksom og bruge sund fornuft for egen og andres sikkerhed; han/hun skal udføre arbejdet korrekt og på en ansvarlig måde. træningsmæssige krav: operatøren skal have læst og forstået denne vejledning, samt de vedlagte tegninger og skemaer, mærkater og overføringsbilleder til angivelse af farer; han/hun skal være specialuddannet og kompetent i alle aspekter der vedrører funktionen af maskinen. ADVARSEL Den regelmæssige vedligeholdelse af maskinen omfatter ikke indgreb, der er meget komplicerede, hvad angår den nødvendige teknik, og det er således normalt, at også operatøren kan udføre disse indgreb, hvis han/hun har den nødvendige mekaniske grundviden. Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER 7

18 Sikkerhedsregler FORSKELLIGE FARER TØJ TIL ARBEJDE OG VEDLIGEHOLDELSE Når man arbejder, eller udfører vedligeholdelse og reparation, skal man altid være iført nedenstående tøj og midler til forebyggelse af arbejdsulykker: Arbejdsoverall eller andet tøj, der skal være bekvemmeligt og ikke for stort; tøjet må ikke kunne hænge fast i komponenter i bevægelse. Beskyttelseshjelm. Beskyttelseshandsker. Sikkerhedssko. Anvend kun materiale i god stand og godkendt til forebyggelse af arbejdsulykker. PERSONLIGT SIKKERHEDSUDSTYR Hvis forholdene kræver det, skal man bære følgende personligt beskyttelsesudstyr: Åndedrætsværn (eller støvmasker). Ørepropper eller høreværn. Briller eller masker til beskyttelse af øjnene. Anvend kun materiale i god stand og godkendt til forebyggelse af arbejdsulykker. Fare forbundet med ARBEJDSOMRÅDET Tag altid højde for egenskaberne for det arbejdsområde, hvor arbejdet skal udføres: Betragt arbejdsområdet opmærksomt: sørg for at området er egnet til dimensionerne på de forskellige maskinkonfigurationer. FARE Denne maskine er ikke isoleret og yder ikke beskyttelse mod berøring af eller ophold i nærheden af en strømkilde. Overhold altid en minimumsafstand til disse ledninger: både hvad angår teleskoparmen og det eventuelt løftede læs. Fare for dødbringende elektrisk stød. RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE LÆSIONER VED KONTAKT MED ELLEDNINGER I SPÆNDING. KONTAKT ALTID ELSELSKABET FØR DER UDFØRES ARBEJDE I OMRÅDER MED FARER. AFBRYD KABLER I SPÆNDING FØR ARBEJDET MED MASKINEN PÅBEGYNDES. LINJESPÆNDING MINIMUMSAFSTAND 0 til 0 kv.00 m 0 ft 0 til 00 kv.0 m ft 00 til 0 kv.0 m 0 ft 0 til 00 kv 7. m ft 00 til 70 kv 0.7 m ft 70 til 000 kv.7 m ft Hold afstand til maskinen, hvis den kommer i berøring med strømførende ledninger. Hverken mandskab på jorden eller i platformen må berøre eller betjene maskinen, før der slukkes for strømmen til de strømførende ledninger. FARE Det er forbudt at bruge maskinen i tordenvejr. 8 GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

19 Sikkerhedsregler Den jordoverflade, hvorpå maskinen anbringes, skal være i stand til at understøtte den maksimale bærekapacitet. Hvis jordlaget skrider, kan maskinen eventuelt vælte om. Overhold venligst nedenstående regler for at undgå disse risici:. Spørg arbejdsgiveren (byggeleder, byggeassistent), om der kan være skjulte hulrum under stabilisatorerne, fx. rørledninger, brønde, gamle cisterner, kælderlofter, møddinger.. Der kan udføres en tilnærmelsesvis vurdering af jordens konsistens, for eksempel vha. tabellerne og skitserne vist herunder.. På grundlag af jordtypen og dens geomorfologiske egenskaber kan underlaget kun modstå begrænsede påvirkninger. Tabel viser hvilken fladekraft der er tilladt under maskinens stabilisatorer. Jordoverfladens type, geomorfologiske egenskaber løs jord, ikke kompakt lerblandet jord, tørv, klæbrig Ikke friktionsjordart, blød friktionsjordart, kompakt, sand, grus Ikke friktionsjordart Sten, beton vejbelægning egnet til kørsel af tunge transportmidler Tilladt fladekraft kg/cm N/mm generelt ikke solid behov for specielle tiltag.0 0. solid.0 0. hovedsagelig solid.0 0. hård.0 0. over 0.0 over.0 Tabel FARE Sørg for at den jordoverflade, hvorpå maskinen støtter (hjul eller stabilisatorer) er tilstrækkelig solid til ikke at mindske stabiliteten. Hvis jordoverfladen ikke er sikker nok, skal man anbringe støtteplader under stabilisatorerne eller hjulene. Disse plader skal sikre et specifikt tryk der ikke overskrider, -, kg/cm (plader med dimensionerne 800x800 mm anses for at være tilstrækkelige). Find den bedste vej til arbejdsområdet. Når maskinen er i gang, skal man sørge for, at der ikke går mennesker i dens aktionsradius. Under arbejdet skal arbejdsområdet holdes ryddet: der må ikke efterlades forskellige genstande rundt omkring i området, der forhindrer passage af personale eller af maskinen, eller gør forholdene usikre. Ved grøfter skal stabilisatorerne sænkes i en sikker afstand fra grøftekanten. Støtteoverflade Bæreevne Fod af skråning Afstanden (a) til skråningens fod skal være passende i forhold til skråningens højde (h). Hvis underlaget er godt: a : h = : (værdier skrevet med grå skrift på tabellen ) I tvivlstilfælde: a : h = : Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER 9

20 Sikkerhedsregler Fare forbundet med ARBEJDET og VEDLIGEHOLDELSEN Før man begynder, skal man forberede sig: Sørg først og fremmest for, at alle vedligeholdelsesindgreb er blevet udført omhyggeligt i overensstemmelse med de fastsatte frekvenser. FARE Stil maskinen i arbejdsstilling; sørg for at planstille den korrekt vha. det specielle instrument med luftboble, anbragt til højre for førerpladsen. Sørg for at der er tilstrækkeligt brændstof til arbejdet, således at man undgår pludselig standsning af motoren, som måske kan finde sted under en kritisk manøvre. Rengør instrumenterne, skiltene, belysningslygterne og vinduerne i førerhuset omhyggeligt. Kontrollér korrekt funktion af alle sikkerhedsanordninger på maskinen eller i arbejdsområdet. Hvis der opstår vanskeligheder eller problemer af enhver art, skal den ansvarshavende straks informeres. Påbegynd aldrig arbejdet, hvis de nødvendige sikkerhedsforhold ikke er opfyldt. Det er forbudt at udføre midlertidige reparationer blot for at kunne påbegynde et arbejde! Man skal være meget forsigtig under arbejde, vedligeholdelse eller reparation: Det er forbudt at opholde sig - eller passere - under ophængte læs, eller under maskindele, når de er løftet med hydrauliske donkrafte eller blot med tove. Hold altid eventuelle håndtag, trinbræt og ståpladser på maskinen rene for olie, fedtstof og andet snavs, således at man undgår at glide og falde ned. Under opstigning i - eller nedstigning fra - førerhuset eller andre hævede dele, skal man altid stå med ansigtet mod maskinen, og aldrig vende ryggen til den. Hvis der er behov for at udføre arbejde i farlige højder (over, m fra jordoverfladen), skal man anvende sikkerhedsseler eller andre anordninger til forhindring af nedfald, der er godkendt til det pågældende formål. Det er forbudt at stige ned fra - eller op i - maskinen, når maskinen er i funktion. Det er forbudt at forlade førerpladsen, mens maskinen er funktion. Det er strengt forbudt at opholde sig, eller udføre nogen form for indgreb, i området der omfatter hjulenes inderside, mens maskinens motor er i gang. Hvis det er nødvendigt at foretage indgreb i ovennævnte område, skal motoren slukkes. Det er forbudt at udføre arbejde, vedligeholdelse eller reparationer uden passende belysning. Når man benytter lygter til belysning, skal lysstrålen rettes på en sådan måde, at den ikke blænder personalet under arbejdet. Før der tilsluttes strøm til elledninger eller elektriske dele, skal man sørge for, at de er korrekt forbundet og fungerer korrekt. Det er forbudt at udføre arbejde på elektriske komponenter med spænding på over 8 V. Det er forbudt at tilslutte våde elektriske stik eller stikkontakter. Skilte og signaler til advarsel om fare må aldrig fjernes, tildækkes eller gøres ulæselige. Det er forbudt at fjerne sikkerhedsanordninger, motorhjelme eller beskyttelsesskærme, med mindre det sker af hensyn til vedligeholdelse. Hvis det er nødvendigt at fjerne ovennævnte dele, skal dette ske ved slukket motor, og under udvisning af stor forsigtighed; disse dele skal altid genmonteres, før motoren startes igen og maskinen benyttes. 0 GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

2 Introduktion. Introduktion

2 Introduktion. Introduktion Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 20 Sæder, sikkerhed... 37 Opbevaring... 53 Instrumenter og betjening... 63 Lygter... 94 Infotainment-system... 101 Klimastyring... 202

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

OPEL ASTRA. Instruktionsbog

OPEL ASTRA. Instruktionsbog OPEL ASTRA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 21 Sæder, sikkerhed... 38 Opbevaring... 60 Instrumenter og betjening... 100 Lygter... 136 Klimastyring...

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

ŠkodaOctavia INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER Introduktion Du har besluttet dig for at købe en Škoda - vi takker dig for din tillid. Med din nye Škoda får du en bil med den mest moderne teknik og med adskilligt

Læs mere

FORD GALAXY / S-MAX Instruktionsbog

FORD GALAXY / S-MAX Instruktionsbog FORD GALAXY / S-MAX Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter, forbeholder vi os ret til

Læs mere

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER Introduktion Du har besluttet dig for at købe en Škoda - vi takker dig for din tillid. Med din nye Škoda får du en bil med den mest moderne teknik og med adskilligt

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere