Operatørvejledning GTH-4518 ER GTH-4020 ER GTH-6025 ER. Serienummer-interval. From s/n: To s/n: From s/n: To s/n: 20117

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operatørvejledning GTH-4518 ER GTH-4020 ER GTH-6025 ER. Serienummer-interval. From s/n: 18004 To s/n: 20111. From s/n: 19127 To s/n: 20117"

Transkript

1 Serienummer-interval GTH-8 ER GTH-00 ER GTH-0 ER From s/n: 800 To s/n: 0 From s/n: 97 To s/n: 07 From s/n: 09 To s/n: 908 Indeholder oplysninger om Vedligeholdelse Første Udgave Tredje Oplag Kode

2 Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening. Denne vejledning skal betragtes som en permanent del af maskinen og skal altid forefindes på denne. Ret henvendelse til Terexlift ved eventuelt behov for yderligere oplysninger. Kontakt os: ZONA INDUSTRIALE I-009 UMBERTIDE (PG) - ITALY Telefon Fax Indholdsfortegnelse Indledning...Side Maskinidentifikation...Side Symbolerne anvendt på maskinen...side 7 Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen...side 9 Sikkerhedsregler...Side Beskrivelse af hoveddelene...side Betjenings- og kontrolanordninger...side Kontrol...Side Funktion og brug...side Transport af maskinen...side 7 Vedligeholdelse...Side 79 Fejlfunktion og fejlfinding...side Endeudstyr...Side 9 Tekniske data...side Læssetabellerne...Side Diagrammer og skemaer...side Garanti...Side 8 Teknisk Servicetjeneste Telefon: Første Udgave: Tredje Oplag, Februar 009 Copyright 00 TEREXLIFT srl - Alle rettigheder forbeholdt. Redigering: TEREXLIFT Teknisk Tjeneste Umbertide (PG) Italy GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

3 Indledning Symbolerne Faresymbol: bruges til at advare om risiko for personskade. Følg alle sikkerhedsoplysninger, som vises efter dette symbol, for at undgå risiko for personskade eller dødsfald. FARE FARE Rød: bruges til at advare om en overhængende faresituation, der, hvis den ikke undgås, vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Orange: bruges til at advare om en potentiel faresituation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. ADVARSEL Gul: bruges til at advare om en potentiel faresituation, der, hvis den ikke undgås, kan forårsage mindre eller middelsvær personskade. ADVARSEL Blå: angiver tilstedeværelse af en situation med mulighed for fare; hvis denne situation ikke undgås, kan maskinen og anlæggene blive ødelagt. BESKYT NATUREN Grøn: henkalder opmærksomheden på vigtige oplysninger til beskyttelse af miljøet. Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER

4 Denne side er bevidst efterladt blank GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

5 Maskinidentifikation Undersøg at brugervejledningen svarer til den maskine, hvortil man henviser. MODEL OG TYPE Løftemaskine med teleskoparm. Modeller: GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER FABRIKANT TEREXLIFT srl Zona Industriale - I-009 UMBERTIDE (PG) - ITALY Reg. Domstolen i Perugia nr. 8 CCIAA Perugia nr. 088 Skattekode og momsregistreringsnummer IT0090 ANVENDTE STANDARDER Af hensyn til operatørens sikkerhed, har man under analysen af risiciene forbundet med løftemaskinen udstyret med teleskoparm, bragt nedenstående standarder i anvendelse, hvad angår de relevante aspekter: Direktiv Titel 98/7/CE Maskindirektiv 89//CEE Elektromagnetisk kompatibilitet 000//CE Støjudsendelse i omgivelserne Standard Titel ISO 0:99 Gaffeltrucks - Arme med gaffel - Tekniske karakteristika og prøver. ISO 87: 999 Industrielle, selvkørende vogne - Grafiske mærker til førerens betjeningskomponenter. ISO 9:99 Jordflytningsmaskiner - Laboratorieprøver for nedfald af genstande og krævede præstationsevner. EN 0: 00 Jordflytningsmaskiner - Beskyttelsesopbygninger til forhindring af omvæltning - Laboratorieprøver og krævede præstationsevner. EN 09:00 Safety of Industrial trucks- Test methods for measuring vibration. MASKINENS IDENTIFIKATIONSSKILTE Følgende identifikationsskilte er anbragt på maskinen: Skilt med maskinidentifikation På identifikationsskiltet er der punslet oplysninger til identifikation af maskinen, såsom modellen, serienummeret og fremstillingsåret. Identifikationsskilt på maskiner til det italienske marked; skiltet er anbragt i højre side i førerhuset, og er let at få øje på ved åbning af døren. På maskiner til udlandet er skiltet anbragt foran i højre side af stellet. Skilt med typegodkendelse til kørsel på vej Skiltet med godkendelse til kørsel på vej er anbragt i højre side foran på stellet (skiltet findes kun på maskiner til det italienske marked). På skiltet er der punslet oplysninger om typegodkendelse og de relevante vægte for den specifikke model. Skilt med typegodkendelse af førerhuset ROPS - FOPS Skiltet for typegodkendelse af førerhuset ROPS - FOPS er anbragt på indersiden af førerhuset ovenover bagruden. Gaflernes identifikationsskilt Er anbragt i venstre side af gaffelstellet. På identifikationsskiltet er der punslet oplysninger til identifikation af gaflerne, såsom modellen, serienummeret, fremstillingsåret, vægten, den nominelle bæreevne, lastcentrum og den maskinmodel, hvorpå gaflerne er monteret. Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER

6 Maskinidentifikation CE-MÆRKE Denne maskine er i overensstemmelse med sikkerhedskravene i Maskindirektivet. Denne overensstemmelse er certificeret, og CE-mærket findes på maskinen til bevis for dette. CE-mærket er anbragt direkte på maskinens identifikationsskilt. SKILTE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE KOMPONENTER Skiltene til alle vigtige dele, der ikke er fremstillet af TEREXLIFT srl (fx. motorer, pumper, etc.), er anbragt direkte på komponenterne, dér hvor de forskellige fabrikanter har anbragt dem under fremstillingen. PUNSLING AF STELNUMMERET Maskinens stelnummer er punslet foran til højre på stellets længdedrager. HVORDAN SERIE- NUMMERET SKAL LÆSES Punsling af stelnummeret (Maskinens stelnummer er punslet foran til højre på stellets længdedrager) GTH 8 P MODEL MOTOR- TYP SERIE- NUMMER BYGGE- ÅR Skilt med maskinidentifikation (Identifikationsskilt på maskiner til det italienske marked; skiltet er anbragt i højre side i førerhuset, og er let at få øje på ved åbning af døren. På maskiner til udlandet er skiltet anbragt foran i højre side af stellet) GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

7 Symbolerne anvendt på maskinen P Ikke aktiv Parkeringsbremse Langt lys Afviserblinklys Kort lys Tårnrotation blokeret Tårn indreguleret Differentialeblokering. Gear indsat. Gear indsat Maskine planstillet Tilbageførsel stabilisatorarm Udstrækning stabilisatorarm Opgang stabilisator Nedgang stabilisator Planstilling højre maskinside Planstilling venstre maskinside Tårnrotation fri Brændstofniveau Foropvarmning af tændrør "Service" Temp. motorkølevæske Batteriopladning Motorolietryk Bremsetryk Hydraulikoliefilter Luftfilter Ikke aktiv Vand i brændstof Hydraulikolieniveau Generel alarm Shift-on-Fly Betjening tågelys bag Nødpumpe Katastrofelys Blæser opvarmn. førerhus Funktionen Byggeplads Platform Funktion til kørsel på vej Valg af drejning Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER 7

8 Symbolerne anvendt på maskinen BESKRIVELSE AF FARE-ETIKETTER Fare for alvorligt elektrisk stød. Overhold sikkerhedsafstanden. Fare for nedfald af genstande. Passér aldrig under et ophængt læs. Fare for nedfald. Løft aldrig personer. Fare for forbrændinger. Lad anlægget køle af. Fare for eksplosioner/ forbrændinger. Rygning forbudt. Brug af åben ild forbudt. Læs operatorvejledning. Understøt armen inden vedligeholdelse. Fare for klemning. Fare for forbrændinger. Lad overfladerne køle af. Fare for klemning. Overhold afstand til komponenter i bevægelse. Fare for klemning. Overhold afstand til dele i bevægelse. Forbud mod adgang til rummene. Fare for klemning. Overhold afstanden til stabilisatorerne. Risiko for omvæltning. Fare for klemning. Hold afstand til eventuelle forhindringer. 8 GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

9 Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen 0 A B 8 C Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER 9

10 Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen Sørg for at alle klæbemærker, anført i nedenstående tabel, er læselige og til stede. Tabellen viser også mængden og beskrivelsen. Ref. Klæbemærke Delsnr. Beskrivelse Mæng. WORKING POSITION SAFETY PIN STORAGE POSITION Funktion af Sikkerhedsdorn Truckens-udstyrets samlede kapacitet skal overholdes P=. bar 80 psi Dæktryk P=.bar / 80psi GTH-8 ER / GTH00 ER Dæktryk P=8bar/psi GTH-0 ER Fare for nedfald af genstande Fare for klemning Lydeffektniveau: 0 db for GTH-8ER og GTH-00ER Lydeffektniveau:0 db for GTH-0ER Forbud mod adgang til rummene 8 Kg 000 Kg 00 Kg Max. bæreevne Kg 000 (GTH-00 ER) Kg 00 (GTH-8 ER) Kg 000 (GTH-0 ER) 0 GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

11 BRUG AF JOYSTICK EN START AF MASKINEN Tryk altid på den bekræftende betjeningsknap, før der udføres en Stil gearomskifteren og det mekaniske gear i frigear. styrekommando. Indsæt parkeringsbremsen og kontrollér at kontrollampen er tændt. HØJRE GREB Start motoren ved at Sænkning/løftning af armen: flyt grebet i retningen - dreje startkontakten Bevægelse i det vandrette plan frem/tilbage af endeudstyret: til position og vent, flyt grebet i retningen - indtil kontrollampen Tilbageførsel/udstrækning af teleskoparmen: tryk knap i på instrumenttavlen slukkes. retning - uden at bevæge grebet Når kontrollampen er Blokering/udløsning af udstyr: tryk på knap og flyt slukket, drej startkontakten betjeningsgrebet i retning - til position og slip den, VENSTRE GREB så snart motoren startes. Rotation af tårnet: flyt grebet i retningen - Hvis motoren ikke er startet efter cirka 0 sekunder, skal nøglen slippes; vent derefter cirka to minutter, før man forsøger at starte igen. FORSIGTIG Det er forbudt at bruge maskinen og udstyret uden først at have læst og forstået brugs- og sikkerhedsreglerne i instruktionsbogen. Manglende overholdelse af brugs- og sikkerhedsreglerne kan medføre alvorlig fare for operatøren og andre. Instruktionerne leveres med maskinen, og der kan bestilles ekstra kopier hos forhandleren eller direkte fra Terexlift. Operatøren er ansvarlig for, at ovennævnte regler overholdes. Løft aldrig læs, hvis maskinen støtter på en ustabil eller skrå overflade. Løft aldrig læs, der overskrider angivelserne i tabellen. Det er ikke tilladt at udføre løftemanøvrer, mens maskinen er i bevægelse. Før man forlader førerpladsen: - sænk eventuelle ophængte læs - flyt armens betjeningsenheder i pausestillingen - anbring grebet for kørsel frem-tilbage i frigear, indsæt håndbremsen og stands motoren. Regler for brug af maskiner udstyret med stabilisatorer: Det er forbudt at anvende stabilisatorerne, hvis læsset allerede er løftet: stabilisatorerne har kun til opgave at øge maskinens stabilitet. Forkert brug af stabilisatorerne kan medføre omvæltning af maskinen. En speciel kontrollampe på instrumentbrættet angiver, at stabilisatorerne er sænket: undersøg at denne kontrollampe er tændt. Før man løfter læs, skal maskinen være planstillet; kontrollér at dette er tilfældet vha. den specielle niveauviser BEKRÆFTELSE AF VÆRKTØJ I BRUG FOR TILSLUTNING AF LÆSBEGRÆNSER Når maskinen sættes i gang, udfører læsbegrænseren et fortløbende tjek. Efter cirka 0 sekunder vises dato og maskinmodel, og kort derefter, første side med sidste anvendte værktøj valgt, eller det nye værktøj udstyret med elektrisk genkendelse. Hvis der er installeret et "mekanisk" værktøj, skal søgningen ske manuelt. Tryk på INDEX, indtil der i boks på displayet fremkommer bogstavet, der svarer til det anvendte værktøj. Tryk på ENTER for at bekræfte værktøjet. Maskinen er parat til brug Ref. Descrizione K0 Glow Plugs Preheating K0 Starter Enabling Switch K0 Engine Stop Ref. FG FG FG FG FG Descrizione Starter Enabling Switch Instruments Panel Cabin Fuses Board Glow Plugs Fuel Pump Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen Ref. Klæbemærke Delsnr. Beskrivelse Mæng. 9 P max al suolo P max on the ground. kg/cm Etikette - Max specifikt tryk mod jorden GTH-0ER Etikette - Max specifikt tryk mod jorden GTH-8ER GTH-00ER NOTICE Etikette - System til intern udløsning af den øverste del på døren LYNVEJLEDNING TIL BRUG Etikette - Lynvejledning til brug og betjeningsgreb Etikette - Brugsbegrænsninger i nærheden af elledninger Fare for klemning Fare for klemning Pynte-klæbemærke - GENIE-logo på HVID baggrund FG FG K0 K0 FG FG 7 FG 09.8.xxxx Etikette - Relæ i sikringsdåse motor K Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER

12 Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen Ref. Klæbemærke Delsnr. Beskrivelse Mæng. GTH-8 ER Pynte-klæbemærke - Genie GTH-8 ER 8 9 GTH-00 ER Pynte-klæbemærke - Genie GTH-00 ER GTH-0 ER Pynte-klæbemærke - Genie GTH-0 ER Fare for forbrændinger Fare for eksplosioner/forbrændinger Fare for klemning Løft aldrig personer Fare for forbrændinger Løftepunkter Påfyldningsprop til brændstof Hydraulikolie GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

13 F F F F F F F F F0 F9 F8 F7 F F F F F0 F9 F8 F7 F J J J Benyt kun grebene i nødstilfælde, og med dieselmotoren slukket:. tryk på den røde svampeformede knap i førerhuset. hold nødpumpens knap nedtrykket; denne knap findes på siden. brug betjeningsgrebene i overensstemmelse med følgende: a) Tilbagegang af armen (Greb mod B) b) Nedgang af armen (Greb mod B) Grebenes bevægelser svarer til følgende styrekommandoer: A Udstrækning teleskoparm Greb B Tilbagegang teleskoparm A Løft arm Greb B Sænk arm A Drej gafler opad Greb B Drej gafler nedad A Tilkobling endeudstyr Greb B Frakobling endeudstyr A Drejer tårnet mod uret Greb B Drejer tårnet med uret F7 F F F F F Før man betjener nedgangen skal man læse, forstå og overholde følgende instruktioner, eller oplysningerne i vejledningen til operatøren Ref. Circuit Ref. Circuit Ref. Circuit K High Beam K9 Transmission Disconnected K7 Optional K Low Beam K0 Transmission Disconnected K8 Outriggers K Horn K Start-Up Enabling Command K9 Overload Warning System K Speed Switch Power Supply K Optional K0 High Boom K Optional K Optional K Tilt/Ext. Exchange Movements K Optional K Outriggers K Optional K7 Forward Speed K Optional K Intermittence K8 Reverse Speed K Optional K Timer Ref. Circuit F Front Wiper F Heating F Stop Light Micro-Switch F Rear Wiper F Hydraulic Activation F Low Beam F7 Right Position Lights F8 Instrument Lighting F9 Indicator Lights Power Supply F0 Lights Switch F Flashing Beacon F Stop Lights F Hydr. Circuit Switch F Speed Switch F High Beam F Emergency F7 Lights And Flashing F8 Outriggers Micro-Switch F9 Work Mode Selector F0 +v On The Boom F Horn F Optional F Cab Lights F Emergency Stop F Lmi Control F Optional F7 Work Lights Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen Ref. Klæbemærke Delsnr. Beskrivelse Mæng. VEJLEDNING Etikette - Vejledning Manuel Betjening Etikette - Vedligeholdelseskrave FARE Risiko for omvæltning En forkert fremgangsmåde for nedgang i et nødstilfælde kan medføre omvæltning 0 af maskinen Fare Manuel Betjening Fare for klemning Etikette - Parkeringsbremse Fare for klemning K K9 K K8 K8 K K K7 K K7 K K K K0 K9 K K0 K 09.8.xxxx K K K K K RELE Etikette - Tavle med sikringer og relæer i førerhus Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER

14 MODELLO - TYPE - DƒSIGNATION MODELL - MODELO N SERIE - SERIAL N -N DE SERIE - SERIEN N - N DE BASTIDOR ANNO DI COSTRUZIONE - YEAR OF CONSTRUCTION - ANNƒE DE CONSTRUCTION - BAUJHAR - A O DE CONSTRUCCIîN MASSA - MASS - MASSE - MASSE - MASA CENTRO DI GRAVITË - CENTER OF GRAVITY - CENTRE DE GRAVITƒ - SCHWERPUNKT - CENTRO DE GRAVEDAD PORTATA NOMINALE - PAY LOAD - PORTEE NOMINALL - NENN TRAGF HIGKEIT - CARGA NOMINAL CENTRO DI CARICO - LOAD CENTER - CENTRE DE CHARGE - LASTPUNKT - CENTRO DE CARGA Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen Ref. Klæbemærke Delsnr. Beskrivelse A Skilt med typegodkendelse af førerhuset ROPS - FOPS. Her er der punslet førerhusets typegodkendelsesdata i overensstemmelse med standarderne ROPS - FOPS. TERE FT srl - O USTR E U ERT E PG - T Tel Fa Tele 0 T OE O - OE - OEE - TP - OEO O OSTRU O E - E R OF UF TURE - EE E F R T O U HR - ÑO E F R Ó 00 TR O - SER. -. E SER E - F.- E T R. - O. E SER E B PESO SS E T. - FRO T E E GHT - PO S ESS EU T U. HS ST O.. ST O - PESO E E TER OR PESO SS E POST. - RE R E E GHT - PO S ESS EU RR ERE U. HS ST H.. ST O - PESO E E POSTER OR kg PESO TOT E - TOT E GHT - PO S TOT - U. GES TGE HT. ST O PESO TOT kg TR O OTORE TER O - E G E SER. -. OTEUR THER UE F R K R. ESE OTOR - O. E SER E OTOR TER O kg Maskinens identifikationsskilt. Her er der punslet maskinens identifikationsoplysninger. OOOG OE F R TO T - E T ASSIEME FORCHE-FORKS ASSY GROUPE FOURCHES-GABELGROUPPE JUNTO HORQUILLAS C Gaflernes identifikationsskilt. Her er der punslet identifikationsoplysningerne for maskinens gafler. MODELLO MACCHINA - MACHINE MODEL - DESOGNATION MACHINE - MASCHINEN MODELL MODELO MçQUINA GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

15 Sikkerhedsregler FARE FORBUNDET MED EN FEJLBEHÆFTET MASKINE Maskinen må ikke benyttes, hvis den er beskadiget eller defekt. Inspicér maskinen omhyggeligt inden brug, og afprøv samtlige funktioner inden hvert skift. En beskadiget eller defekt maskine skal omgående mærkes og tages ud af drift. Kontrollér, at alt vedligeholdelsesarbejde, der er anført i denne vejledning og den relevante servicehåndbog, er udført. Sørg for, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Sørg for at operatørvejledningen er hel, læsbar og anbragt i beholderen i maskinen. FARE FOR LEGEMSBESKADIGELSER Benyt aldrig maskinen ved tilstedeværelse af luftlækage eller olielækage fra hydrauliksystemet. Hydraulik- eller luftlækager kan medføre læsioner i huden eller brandsår. Benyt altid maskinen i et korrekt ventileret område, for at undgå risici for forgiftning pga. kulilte. Sænk aldrig armen, hvis området nedenunder ikke er frit for personer eller forhindringer. SIKKERHEDSANORDNINGER På maskinen er der monteret sikkerhedsanordninger, der aldrig må ændres eller afmonteres. Udfør regelmæssig kontrol af deres effektivitet. Hvis sikkerhedsanordningerne ikke virker, skal arbejdet standses, og anordningerne skal udskiftes. For oplysninger om fremgangsmåden ved kontrol af sikkerhedsanordningerne henvises der til kap. "Vedligeholdelse". LÆSBEGRÆNSER Læsbegrænseren har til opgave at hjælpe operatøren til sikker brug af maskinen ved at signalere tilnærmelse til faretærsklen vha. synlige og hørbare signaler. Denne anordning kan dog ikke erstatte en erfaren operatør: sikkert arbejde er operatørens ansvar, og alle gældende sikkerhedsregler skal overholdes. Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER

16 Sikkerhedsregler Manglende overholdelse af instruktionerne og sikkerhedsreglerne i denne vejledning kan medføre dødsfald eller alvorlige legemsbeskadigelser. Hvis følgende krav ikke opfyldes, må maskinen ikke anvendes: Læs og anvend de grundlæggende principper for funktion af maskinen under sikre forhold; disse principper er anført i denne operatørvejledning.. Undgå farlige situationer. Læs og forstå sikkerhedsreglerne, før man går videre til næste kapitel.. Udfør altid den indledende kontrol før arbejdet.. Udfør altid funktionsafprøvninger, før maskinen anvendes.. Undersøg arbejdsområdet.. Benyt kun maskinen til de funktioner, den er udviklet til. Læs, forstå og overhold fabrikantens sikkerhedsregler og instruktioner, og sikkerhedsog instruktionsvejledningerne til operatøren, samt klæbemærkerne på maskinen. Læs, forstå og overhold instruktionerne og sikkerhedsreglerne, der finder anvendelse for arbejdspladsen. Læs, forstå og overhold den gældende nationale lovgivning. Brug af maskinen må kun overlades til kvalificeret personale, der har kendskab til de nødvendige sikkerhedsregler. GENERELLE BEMÆRKNINGER Størstedelen af ulykker forbundet med brug af arbejdsmaskiner og deres vedligeholdelse eller reparation opstår på grund af manglende overholdelse af de mest grundlæggende sikkerhedsregler. Det er således nødvendigt altid at være opmærksom på muligheden for risici forbundet med brug af maskinen, ved at man forudser de effekter, der kan afledes af en vilkårlig handling på maskinen. Hvis man forudser situationer med mulighed for farer, kan man undgå ulykker! FARE Instruktionerne i denne vejledning er godkendt af TEREXLIFT: det kan dog ikke udelukkes, at der findes lettere måder, der er ligeså sikre for idriftsættelse af maskinen, arbejde med maskinen og reparation af maskinen, også når man tager højde for den plads og de hjælpemidler, man har til rådighed. Hvis man ønsker at følge en anden fremgangsmåde end angivelserne i denne vejledning, skal følgende forhold overholdes uden undtagelse: undersøg at de metoder, man ønsker at anvende, ikke er udtrykkeligt forbudt; sørg for at disse metoder er sikre, dvs. stemmer overens med reglerne og kravene i denne del af vejledningen; sørg for at ovennævnte metoder ikke medfører direkte eller indirekte beskadigelse af maskinen, dvs. gør den farlig at arbejde med; kontakt servicetjenesten TEREXLIFT for eventuelle råd og den påkrævede skriftlige autorisation. GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

17 Sikkerhedsregler PERSONALETS KVALIFIKATIONER OPERATØRENS kvalifikationer Operatøren der bruger maskinen dagligt eller en gang imellem (fx. til transport) skal være i besiddelse af følgende kvalifikationer: medicinske krav: operatøren må ikke indtage alkohol, medicin eller andre stoffer, der kan have indflydelse på hans/ hendes tilstand, før og under arbejdet. fysiske krav: godt syn, god hørelse, god koordinationsevne og evne til at udføre alle funktioner krævet under brugen på en sikker måde, og i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. mentale krav: evne til at forstå og anvende de fastsatte fremgangsmåder og sikkerhedsregler; operatøren skal være opmærksom og bruge sund fornuft for egen og andres sikkerhed; han/hun skal udføre arbejdet korrekt og på en ansvarlig måde. følelsesmæssige krav: operatøren skal være rolig og i stand til at modstå stress; han/hun skal kunne vurdere egne fysiske og mentale tilstande korrekt. træningsmæssige krav: operatøren skal have læst og forstået denne vejledning, samt de vedlagte tegninger og skemaer, mærkater og overføringsbilleder til angivelse af farer; han/hun skal være specialuddannet og kompetent i alle aspekter der vedrører funktion og brug af maskinen. Operatøren skal eventuelt være i besiddelse af en licens (eller kørekort), hvis det kræves af den nationale lovgivning for denne maskintype. Indhent oplysninger i denne henseende. I Italien skal operatøren være over 8 år. VEDLIGEHOLDELSESPERSONALETS kvalifikationer Personalet der har til opgave at foretage vedligeholdelse på løftemaskinen skal være uddannede mekanikere med kvalifikation til vedligeholdelse af jordflytningsmaskiner i almindelighed, og de skal opfylde følgende krav: fysiske krav: godt syn, god hørelse, god koordinationsevne og evne til at udføre alle funktioner krævet under vedligeholdelsen på en sikker måde, og i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. mentale krav: evne til at forstå og anvende de fastsatte fremgangsmåder og sikkerhedsregler; operatøren skal være opmærksom og bruge sund fornuft for egen og andres sikkerhed; han/hun skal udføre arbejdet korrekt og på en ansvarlig måde. træningsmæssige krav: operatøren skal have læst og forstået denne vejledning, samt de vedlagte tegninger og skemaer, mærkater og overføringsbilleder til angivelse af farer; han/hun skal være specialuddannet og kompetent i alle aspekter der vedrører funktionen af maskinen. ADVARSEL Den regelmæssige vedligeholdelse af maskinen omfatter ikke indgreb, der er meget komplicerede, hvad angår den nødvendige teknik, og det er således normalt, at også operatøren kan udføre disse indgreb, hvis han/hun har den nødvendige mekaniske grundviden. Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER 7

18 Sikkerhedsregler FORSKELLIGE FARER TØJ TIL ARBEJDE OG VEDLIGEHOLDELSE Når man arbejder, eller udfører vedligeholdelse og reparation, skal man altid være iført nedenstående tøj og midler til forebyggelse af arbejdsulykker: Arbejdsoverall eller andet tøj, der skal være bekvemmeligt og ikke for stort; tøjet må ikke kunne hænge fast i komponenter i bevægelse. Beskyttelseshjelm. Beskyttelseshandsker. Sikkerhedssko. Anvend kun materiale i god stand og godkendt til forebyggelse af arbejdsulykker. PERSONLIGT SIKKERHEDSUDSTYR Hvis forholdene kræver det, skal man bære følgende personligt beskyttelsesudstyr: Åndedrætsværn (eller støvmasker). Ørepropper eller høreværn. Briller eller masker til beskyttelse af øjnene. Anvend kun materiale i god stand og godkendt til forebyggelse af arbejdsulykker. Fare forbundet med ARBEJDSOMRÅDET Tag altid højde for egenskaberne for det arbejdsområde, hvor arbejdet skal udføres: Betragt arbejdsområdet opmærksomt: sørg for at området er egnet til dimensionerne på de forskellige maskinkonfigurationer. FARE Denne maskine er ikke isoleret og yder ikke beskyttelse mod berøring af eller ophold i nærheden af en strømkilde. Overhold altid en minimumsafstand til disse ledninger: både hvad angår teleskoparmen og det eventuelt løftede læs. Fare for dødbringende elektrisk stød. RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE LÆSIONER VED KONTAKT MED ELLEDNINGER I SPÆNDING. KONTAKT ALTID ELSELSKABET FØR DER UDFØRES ARBEJDE I OMRÅDER MED FARER. AFBRYD KABLER I SPÆNDING FØR ARBEJDET MED MASKINEN PÅBEGYNDES. LINJESPÆNDING MINIMUMSAFSTAND 0 til 0 kv.00 m 0 ft 0 til 00 kv.0 m ft 00 til 0 kv.0 m 0 ft 0 til 00 kv 7. m ft 00 til 70 kv 0.7 m ft 70 til 000 kv.7 m ft Hold afstand til maskinen, hvis den kommer i berøring med strømførende ledninger. Hverken mandskab på jorden eller i platformen må berøre eller betjene maskinen, før der slukkes for strømmen til de strømførende ledninger. FARE Det er forbudt at bruge maskinen i tordenvejr. 8 GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

19 Sikkerhedsregler Den jordoverflade, hvorpå maskinen anbringes, skal være i stand til at understøtte den maksimale bærekapacitet. Hvis jordlaget skrider, kan maskinen eventuelt vælte om. Overhold venligst nedenstående regler for at undgå disse risici:. Spørg arbejdsgiveren (byggeleder, byggeassistent), om der kan være skjulte hulrum under stabilisatorerne, fx. rørledninger, brønde, gamle cisterner, kælderlofter, møddinger.. Der kan udføres en tilnærmelsesvis vurdering af jordens konsistens, for eksempel vha. tabellerne og skitserne vist herunder.. På grundlag af jordtypen og dens geomorfologiske egenskaber kan underlaget kun modstå begrænsede påvirkninger. Tabel viser hvilken fladekraft der er tilladt under maskinens stabilisatorer. Jordoverfladens type, geomorfologiske egenskaber løs jord, ikke kompakt lerblandet jord, tørv, klæbrig Ikke friktionsjordart, blød friktionsjordart, kompakt, sand, grus Ikke friktionsjordart Sten, beton vejbelægning egnet til kørsel af tunge transportmidler Tilladt fladekraft kg/cm N/mm generelt ikke solid behov for specielle tiltag.0 0. solid.0 0. hovedsagelig solid.0 0. hård.0 0. over 0.0 over.0 Tabel FARE Sørg for at den jordoverflade, hvorpå maskinen støtter (hjul eller stabilisatorer) er tilstrækkelig solid til ikke at mindske stabiliteten. Hvis jordoverfladen ikke er sikker nok, skal man anbringe støtteplader under stabilisatorerne eller hjulene. Disse plader skal sikre et specifikt tryk der ikke overskrider, -, kg/cm (plader med dimensionerne 800x800 mm anses for at være tilstrækkelige). Find den bedste vej til arbejdsområdet. Når maskinen er i gang, skal man sørge for, at der ikke går mennesker i dens aktionsradius. Under arbejdet skal arbejdsområdet holdes ryddet: der må ikke efterlades forskellige genstande rundt omkring i området, der forhindrer passage af personale eller af maskinen, eller gør forholdene usikre. Ved grøfter skal stabilisatorerne sænkes i en sikker afstand fra grøftekanten. Støtteoverflade Bæreevne Fod af skråning Afstanden (a) til skråningens fod skal være passende i forhold til skråningens højde (h). Hvis underlaget er godt: a : h = : (værdier skrevet med grå skrift på tabellen ) I tvivlstilfælde: a : h = : Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER 9

20 Sikkerhedsregler Fare forbundet med ARBEJDET og VEDLIGEHOLDELSEN Før man begynder, skal man forberede sig: Sørg først og fremmest for, at alle vedligeholdelsesindgreb er blevet udført omhyggeligt i overensstemmelse med de fastsatte frekvenser. FARE Stil maskinen i arbejdsstilling; sørg for at planstille den korrekt vha. det specielle instrument med luftboble, anbragt til højre for førerpladsen. Sørg for at der er tilstrækkeligt brændstof til arbejdet, således at man undgår pludselig standsning af motoren, som måske kan finde sted under en kritisk manøvre. Rengør instrumenterne, skiltene, belysningslygterne og vinduerne i førerhuset omhyggeligt. Kontrollér korrekt funktion af alle sikkerhedsanordninger på maskinen eller i arbejdsområdet. Hvis der opstår vanskeligheder eller problemer af enhver art, skal den ansvarshavende straks informeres. Påbegynd aldrig arbejdet, hvis de nødvendige sikkerhedsforhold ikke er opfyldt. Det er forbudt at udføre midlertidige reparationer blot for at kunne påbegynde et arbejde! Man skal være meget forsigtig under arbejde, vedligeholdelse eller reparation: Det er forbudt at opholde sig - eller passere - under ophængte læs, eller under maskindele, når de er løftet med hydrauliske donkrafte eller blot med tove. Hold altid eventuelle håndtag, trinbræt og ståpladser på maskinen rene for olie, fedtstof og andet snavs, således at man undgår at glide og falde ned. Under opstigning i - eller nedstigning fra - førerhuset eller andre hævede dele, skal man altid stå med ansigtet mod maskinen, og aldrig vende ryggen til den. Hvis der er behov for at udføre arbejde i farlige højder (over, m fra jordoverfladen), skal man anvende sikkerhedsseler eller andre anordninger til forhindring af nedfald, der er godkendt til det pågældende formål. Det er forbudt at stige ned fra - eller op i - maskinen, når maskinen er i funktion. Det er forbudt at forlade førerpladsen, mens maskinen er funktion. Det er strengt forbudt at opholde sig, eller udføre nogen form for indgreb, i området der omfatter hjulenes inderside, mens maskinens motor er i gang. Hvis det er nødvendigt at foretage indgreb i ovennævnte område, skal motoren slukkes. Det er forbudt at udføre arbejde, vedligeholdelse eller reparationer uden passende belysning. Når man benytter lygter til belysning, skal lysstrålen rettes på en sådan måde, at den ikke blænder personalet under arbejdet. Før der tilsluttes strøm til elledninger eller elektriske dele, skal man sørge for, at de er korrekt forbundet og fungerer korrekt. Det er forbudt at udføre arbejde på elektriske komponenter med spænding på over 8 V. Det er forbudt at tilslutte våde elektriske stik eller stikkontakter. Skilte og signaler til advarsel om fare må aldrig fjernes, tildækkes eller gøres ulæselige. Det er forbudt at fjerne sikkerhedsanordninger, motorhjelme eller beskyttelsesskærme, med mindre det sker af hensyn til vedligeholdelse. Hvis det er nødvendigt at fjerne ovennævnte dele, skal dette ske ved slukket motor, og under udvisning af stor forsigtighed; disse dele skal altid genmonteres, før motoren startes igen og maskinen benyttes. 0 GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

Operatørvejledning. Bæreplatform Til Personer: 3P/700-REM 4400 Fra serienr: 60980. Serienummer-interval. Fra serienr: 61310

Operatørvejledning. Bæreplatform Til Personer: 3P/700-REM 4400 Fra serienr: 60980. Serienummer-interval. Fra serienr: 61310 Operatørvejledning Serienummer-interval Bæreplatform Til Personer: 3P/700-REM 4400 Fra serienr: 60980 2P/300 F Fra serienr: 61310 Indeholder Oplysninger Om Vedligeholdelse Første Udgave Andet Genoptryk

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Elektronisk Hjulkontrol 2 og 3-akslet model.

Elektronisk Hjulkontrol 2 og 3-akslet model. 2 og 3-akslet model. PIC_Vx-1-xxx-xx BESKRIVELSE, BRUGS og MONTERINGS VEJLEDNING (revision 3.06) Elektronisk Hjulkontrol er udviklet og produceret af : Tjørneager 16 4330 Hvalsø e.mail : Service@fp-engin.dk

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren.

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. II TD5 HS ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. Løsn og fjern beskyttelsesdækslet, og udtag donkraften. På indersiden af varerummets

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

ERBE. VIO 300 D kort vejledning 12.06

ERBE. VIO 300 D kort vejledning 12.06 VIO 300 D kort vejledning 12.06 Den korte vejledning er ingen erstatning for brugsanvisningen! Specielt indeholder den ikke alle sikkerhedsanvisninger. Apparatets stik kan De lade sammenstille individuelt.

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere