Operatørvejledning GTH-4518 ER GTH-4020 ER GTH-6025 ER. Serienummer-interval. From s/n: To s/n: From s/n: To s/n: 20117

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operatørvejledning GTH-4518 ER GTH-4020 ER GTH-6025 ER. Serienummer-interval. From s/n: 18004 To s/n: 20111. From s/n: 19127 To s/n: 20117"

Transkript

1 Serienummer-interval GTH-8 ER GTH-00 ER GTH-0 ER From s/n: 800 To s/n: 0 From s/n: 97 To s/n: 07 From s/n: 09 To s/n: 908 Indeholder oplysninger om Vedligeholdelse Første Udgave Tredje Oplag Kode

2 Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening. Denne vejledning skal betragtes som en permanent del af maskinen og skal altid forefindes på denne. Ret henvendelse til Terexlift ved eventuelt behov for yderligere oplysninger. Kontakt os: ZONA INDUSTRIALE I-009 UMBERTIDE (PG) - ITALY Telefon Fax Indholdsfortegnelse Indledning...Side Maskinidentifikation...Side Symbolerne anvendt på maskinen...side 7 Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen...side 9 Sikkerhedsregler...Side Beskrivelse af hoveddelene...side Betjenings- og kontrolanordninger...side Kontrol...Side Funktion og brug...side Transport af maskinen...side 7 Vedligeholdelse...Side 79 Fejlfunktion og fejlfinding...side Endeudstyr...Side 9 Tekniske data...side Læssetabellerne...Side Diagrammer og skemaer...side Garanti...Side 8 Teknisk Servicetjeneste Telefon: Første Udgave: Tredje Oplag, Februar 009 Copyright 00 TEREXLIFT srl - Alle rettigheder forbeholdt. Redigering: TEREXLIFT Teknisk Tjeneste Umbertide (PG) Italy GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

3 Indledning Symbolerne Faresymbol: bruges til at advare om risiko for personskade. Følg alle sikkerhedsoplysninger, som vises efter dette symbol, for at undgå risiko for personskade eller dødsfald. FARE FARE Rød: bruges til at advare om en overhængende faresituation, der, hvis den ikke undgås, vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Orange: bruges til at advare om en potentiel faresituation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. ADVARSEL Gul: bruges til at advare om en potentiel faresituation, der, hvis den ikke undgås, kan forårsage mindre eller middelsvær personskade. ADVARSEL Blå: angiver tilstedeværelse af en situation med mulighed for fare; hvis denne situation ikke undgås, kan maskinen og anlæggene blive ødelagt. BESKYT NATUREN Grøn: henkalder opmærksomheden på vigtige oplysninger til beskyttelse af miljøet. Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER

4 Denne side er bevidst efterladt blank GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

5 Maskinidentifikation Undersøg at brugervejledningen svarer til den maskine, hvortil man henviser. MODEL OG TYPE Løftemaskine med teleskoparm. Modeller: GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER FABRIKANT TEREXLIFT srl Zona Industriale - I-009 UMBERTIDE (PG) - ITALY Reg. Domstolen i Perugia nr. 8 CCIAA Perugia nr. 088 Skattekode og momsregistreringsnummer IT0090 ANVENDTE STANDARDER Af hensyn til operatørens sikkerhed, har man under analysen af risiciene forbundet med løftemaskinen udstyret med teleskoparm, bragt nedenstående standarder i anvendelse, hvad angår de relevante aspekter: Direktiv Titel 98/7/CE Maskindirektiv 89//CEE Elektromagnetisk kompatibilitet 000//CE Støjudsendelse i omgivelserne Standard Titel ISO 0:99 Gaffeltrucks - Arme med gaffel - Tekniske karakteristika og prøver. ISO 87: 999 Industrielle, selvkørende vogne - Grafiske mærker til førerens betjeningskomponenter. ISO 9:99 Jordflytningsmaskiner - Laboratorieprøver for nedfald af genstande og krævede præstationsevner. EN 0: 00 Jordflytningsmaskiner - Beskyttelsesopbygninger til forhindring af omvæltning - Laboratorieprøver og krævede præstationsevner. EN 09:00 Safety of Industrial trucks- Test methods for measuring vibration. MASKINENS IDENTIFIKATIONSSKILTE Følgende identifikationsskilte er anbragt på maskinen: Skilt med maskinidentifikation På identifikationsskiltet er der punslet oplysninger til identifikation af maskinen, såsom modellen, serienummeret og fremstillingsåret. Identifikationsskilt på maskiner til det italienske marked; skiltet er anbragt i højre side i førerhuset, og er let at få øje på ved åbning af døren. På maskiner til udlandet er skiltet anbragt foran i højre side af stellet. Skilt med typegodkendelse til kørsel på vej Skiltet med godkendelse til kørsel på vej er anbragt i højre side foran på stellet (skiltet findes kun på maskiner til det italienske marked). På skiltet er der punslet oplysninger om typegodkendelse og de relevante vægte for den specifikke model. Skilt med typegodkendelse af førerhuset ROPS - FOPS Skiltet for typegodkendelse af førerhuset ROPS - FOPS er anbragt på indersiden af førerhuset ovenover bagruden. Gaflernes identifikationsskilt Er anbragt i venstre side af gaffelstellet. På identifikationsskiltet er der punslet oplysninger til identifikation af gaflerne, såsom modellen, serienummeret, fremstillingsåret, vægten, den nominelle bæreevne, lastcentrum og den maskinmodel, hvorpå gaflerne er monteret. Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER

6 Maskinidentifikation CE-MÆRKE Denne maskine er i overensstemmelse med sikkerhedskravene i Maskindirektivet. Denne overensstemmelse er certificeret, og CE-mærket findes på maskinen til bevis for dette. CE-mærket er anbragt direkte på maskinens identifikationsskilt. SKILTE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE KOMPONENTER Skiltene til alle vigtige dele, der ikke er fremstillet af TEREXLIFT srl (fx. motorer, pumper, etc.), er anbragt direkte på komponenterne, dér hvor de forskellige fabrikanter har anbragt dem under fremstillingen. PUNSLING AF STELNUMMERET Maskinens stelnummer er punslet foran til højre på stellets længdedrager. HVORDAN SERIE- NUMMERET SKAL LÆSES Punsling af stelnummeret (Maskinens stelnummer er punslet foran til højre på stellets længdedrager) GTH 8 P MODEL MOTOR- TYP SERIE- NUMMER BYGGE- ÅR Skilt med maskinidentifikation (Identifikationsskilt på maskiner til det italienske marked; skiltet er anbragt i højre side i førerhuset, og er let at få øje på ved åbning af døren. På maskiner til udlandet er skiltet anbragt foran i højre side af stellet) GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

7 Symbolerne anvendt på maskinen P Ikke aktiv Parkeringsbremse Langt lys Afviserblinklys Kort lys Tårnrotation blokeret Tårn indreguleret Differentialeblokering. Gear indsat. Gear indsat Maskine planstillet Tilbageførsel stabilisatorarm Udstrækning stabilisatorarm Opgang stabilisator Nedgang stabilisator Planstilling højre maskinside Planstilling venstre maskinside Tårnrotation fri Brændstofniveau Foropvarmning af tændrør "Service" Temp. motorkølevæske Batteriopladning Motorolietryk Bremsetryk Hydraulikoliefilter Luftfilter Ikke aktiv Vand i brændstof Hydraulikolieniveau Generel alarm Shift-on-Fly Betjening tågelys bag Nødpumpe Katastrofelys Blæser opvarmn. førerhus Funktionen Byggeplads Platform Funktion til kørsel på vej Valg af drejning Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER 7

8 Symbolerne anvendt på maskinen BESKRIVELSE AF FARE-ETIKETTER Fare for alvorligt elektrisk stød. Overhold sikkerhedsafstanden. Fare for nedfald af genstande. Passér aldrig under et ophængt læs. Fare for nedfald. Løft aldrig personer. Fare for forbrændinger. Lad anlægget køle af. Fare for eksplosioner/ forbrændinger. Rygning forbudt. Brug af åben ild forbudt. Læs operatorvejledning. Understøt armen inden vedligeholdelse. Fare for klemning. Fare for forbrændinger. Lad overfladerne køle af. Fare for klemning. Overhold afstand til komponenter i bevægelse. Fare for klemning. Overhold afstand til dele i bevægelse. Forbud mod adgang til rummene. Fare for klemning. Overhold afstanden til stabilisatorerne. Risiko for omvæltning. Fare for klemning. Hold afstand til eventuelle forhindringer. 8 GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

9 Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen 0 A B 8 C Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER 9

10 Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen Sørg for at alle klæbemærker, anført i nedenstående tabel, er læselige og til stede. Tabellen viser også mængden og beskrivelsen. Ref. Klæbemærke Delsnr. Beskrivelse Mæng. WORKING POSITION SAFETY PIN STORAGE POSITION Funktion af Sikkerhedsdorn Truckens-udstyrets samlede kapacitet skal overholdes P=. bar 80 psi Dæktryk P=.bar / 80psi GTH-8 ER / GTH00 ER Dæktryk P=8bar/psi GTH-0 ER Fare for nedfald af genstande Fare for klemning Lydeffektniveau: 0 db for GTH-8ER og GTH-00ER Lydeffektniveau:0 db for GTH-0ER Forbud mod adgang til rummene 8 Kg 000 Kg 00 Kg Max. bæreevne Kg 000 (GTH-00 ER) Kg 00 (GTH-8 ER) Kg 000 (GTH-0 ER) 0 GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

11 BRUG AF JOYSTICK EN START AF MASKINEN Tryk altid på den bekræftende betjeningsknap, før der udføres en Stil gearomskifteren og det mekaniske gear i frigear. styrekommando. Indsæt parkeringsbremsen og kontrollér at kontrollampen er tændt. HØJRE GREB Start motoren ved at Sænkning/løftning af armen: flyt grebet i retningen - dreje startkontakten Bevægelse i det vandrette plan frem/tilbage af endeudstyret: til position og vent, flyt grebet i retningen - indtil kontrollampen Tilbageførsel/udstrækning af teleskoparmen: tryk knap i på instrumenttavlen slukkes. retning - uden at bevæge grebet Når kontrollampen er Blokering/udløsning af udstyr: tryk på knap og flyt slukket, drej startkontakten betjeningsgrebet i retning - til position og slip den, VENSTRE GREB så snart motoren startes. Rotation af tårnet: flyt grebet i retningen - Hvis motoren ikke er startet efter cirka 0 sekunder, skal nøglen slippes; vent derefter cirka to minutter, før man forsøger at starte igen. FORSIGTIG Det er forbudt at bruge maskinen og udstyret uden først at have læst og forstået brugs- og sikkerhedsreglerne i instruktionsbogen. Manglende overholdelse af brugs- og sikkerhedsreglerne kan medføre alvorlig fare for operatøren og andre. Instruktionerne leveres med maskinen, og der kan bestilles ekstra kopier hos forhandleren eller direkte fra Terexlift. Operatøren er ansvarlig for, at ovennævnte regler overholdes. Løft aldrig læs, hvis maskinen støtter på en ustabil eller skrå overflade. Løft aldrig læs, der overskrider angivelserne i tabellen. Det er ikke tilladt at udføre løftemanøvrer, mens maskinen er i bevægelse. Før man forlader førerpladsen: - sænk eventuelle ophængte læs - flyt armens betjeningsenheder i pausestillingen - anbring grebet for kørsel frem-tilbage i frigear, indsæt håndbremsen og stands motoren. Regler for brug af maskiner udstyret med stabilisatorer: Det er forbudt at anvende stabilisatorerne, hvis læsset allerede er løftet: stabilisatorerne har kun til opgave at øge maskinens stabilitet. Forkert brug af stabilisatorerne kan medføre omvæltning af maskinen. En speciel kontrollampe på instrumentbrættet angiver, at stabilisatorerne er sænket: undersøg at denne kontrollampe er tændt. Før man løfter læs, skal maskinen være planstillet; kontrollér at dette er tilfældet vha. den specielle niveauviser BEKRÆFTELSE AF VÆRKTØJ I BRUG FOR TILSLUTNING AF LÆSBEGRÆNSER Når maskinen sættes i gang, udfører læsbegrænseren et fortløbende tjek. Efter cirka 0 sekunder vises dato og maskinmodel, og kort derefter, første side med sidste anvendte værktøj valgt, eller det nye værktøj udstyret med elektrisk genkendelse. Hvis der er installeret et "mekanisk" værktøj, skal søgningen ske manuelt. Tryk på INDEX, indtil der i boks på displayet fremkommer bogstavet, der svarer til det anvendte værktøj. Tryk på ENTER for at bekræfte værktøjet. Maskinen er parat til brug Ref. Descrizione K0 Glow Plugs Preheating K0 Starter Enabling Switch K0 Engine Stop Ref. FG FG FG FG FG Descrizione Starter Enabling Switch Instruments Panel Cabin Fuses Board Glow Plugs Fuel Pump Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen Ref. Klæbemærke Delsnr. Beskrivelse Mæng. 9 P max al suolo P max on the ground. kg/cm Etikette - Max specifikt tryk mod jorden GTH-0ER Etikette - Max specifikt tryk mod jorden GTH-8ER GTH-00ER NOTICE Etikette - System til intern udløsning af den øverste del på døren LYNVEJLEDNING TIL BRUG Etikette - Lynvejledning til brug og betjeningsgreb Etikette - Brugsbegrænsninger i nærheden af elledninger Fare for klemning Fare for klemning Pynte-klæbemærke - GENIE-logo på HVID baggrund FG FG K0 K0 FG FG 7 FG 09.8.xxxx Etikette - Relæ i sikringsdåse motor K Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER

12 Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen Ref. Klæbemærke Delsnr. Beskrivelse Mæng. GTH-8 ER Pynte-klæbemærke - Genie GTH-8 ER 8 9 GTH-00 ER Pynte-klæbemærke - Genie GTH-00 ER GTH-0 ER Pynte-klæbemærke - Genie GTH-0 ER Fare for forbrændinger Fare for eksplosioner/forbrændinger Fare for klemning Løft aldrig personer Fare for forbrændinger Løftepunkter Påfyldningsprop til brændstof Hydraulikolie GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

13 F F F F F F F F F0 F9 F8 F7 F F F F F0 F9 F8 F7 F J J J Benyt kun grebene i nødstilfælde, og med dieselmotoren slukket:. tryk på den røde svampeformede knap i førerhuset. hold nødpumpens knap nedtrykket; denne knap findes på siden. brug betjeningsgrebene i overensstemmelse med følgende: a) Tilbagegang af armen (Greb mod B) b) Nedgang af armen (Greb mod B) Grebenes bevægelser svarer til følgende styrekommandoer: A Udstrækning teleskoparm Greb B Tilbagegang teleskoparm A Løft arm Greb B Sænk arm A Drej gafler opad Greb B Drej gafler nedad A Tilkobling endeudstyr Greb B Frakobling endeudstyr A Drejer tårnet mod uret Greb B Drejer tårnet med uret F7 F F F F F Før man betjener nedgangen skal man læse, forstå og overholde følgende instruktioner, eller oplysningerne i vejledningen til operatøren Ref. Circuit Ref. Circuit Ref. Circuit K High Beam K9 Transmission Disconnected K7 Optional K Low Beam K0 Transmission Disconnected K8 Outriggers K Horn K Start-Up Enabling Command K9 Overload Warning System K Speed Switch Power Supply K Optional K0 High Boom K Optional K Optional K Tilt/Ext. Exchange Movements K Optional K Outriggers K Optional K7 Forward Speed K Optional K Intermittence K8 Reverse Speed K Optional K Timer Ref. Circuit F Front Wiper F Heating F Stop Light Micro-Switch F Rear Wiper F Hydraulic Activation F Low Beam F7 Right Position Lights F8 Instrument Lighting F9 Indicator Lights Power Supply F0 Lights Switch F Flashing Beacon F Stop Lights F Hydr. Circuit Switch F Speed Switch F High Beam F Emergency F7 Lights And Flashing F8 Outriggers Micro-Switch F9 Work Mode Selector F0 +v On The Boom F Horn F Optional F Cab Lights F Emergency Stop F Lmi Control F Optional F7 Work Lights Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen Ref. Klæbemærke Delsnr. Beskrivelse Mæng. VEJLEDNING Etikette - Vejledning Manuel Betjening Etikette - Vedligeholdelseskrave FARE Risiko for omvæltning En forkert fremgangsmåde for nedgang i et nødstilfælde kan medføre omvæltning 0 af maskinen Fare Manuel Betjening Fare for klemning Etikette - Parkeringsbremse Fare for klemning K K9 K K8 K8 K K K7 K K7 K K K K0 K9 K K0 K 09.8.xxxx K K K K K RELE Etikette - Tavle med sikringer og relæer i førerhus Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER

14 MODELLO - TYPE - DƒSIGNATION MODELL - MODELO N SERIE - SERIAL N -N DE SERIE - SERIEN N - N DE BASTIDOR ANNO DI COSTRUZIONE - YEAR OF CONSTRUCTION - ANNƒE DE CONSTRUCTION - BAUJHAR - A O DE CONSTRUCCIîN MASSA - MASS - MASSE - MASSE - MASA CENTRO DI GRAVITË - CENTER OF GRAVITY - CENTRE DE GRAVITƒ - SCHWERPUNKT - CENTRO DE GRAVEDAD PORTATA NOMINALE - PAY LOAD - PORTEE NOMINALL - NENN TRAGF HIGKEIT - CARGA NOMINAL CENTRO DI CARICO - LOAD CENTER - CENTRE DE CHARGE - LASTPUNKT - CENTRO DE CARGA Mærkater og advarselsskilte anbragt på maskinen Ref. Klæbemærke Delsnr. Beskrivelse A Skilt med typegodkendelse af førerhuset ROPS - FOPS. Her er der punslet førerhusets typegodkendelsesdata i overensstemmelse med standarderne ROPS - FOPS. TERE FT srl - O USTR E U ERT E PG - T Tel Fa Tele 0 T OE O - OE - OEE - TP - OEO O OSTRU O E - E R OF UF TURE - EE E F R T O U HR - ÑO E F R Ó 00 TR O - SER. -. E SER E - F.- E T R. - O. E SER E B PESO SS E T. - FRO T E E GHT - PO S ESS EU T U. HS ST O.. ST O - PESO E E TER OR PESO SS E POST. - RE R E E GHT - PO S ESS EU RR ERE U. HS ST H.. ST O - PESO E E POSTER OR kg PESO TOT E - TOT E GHT - PO S TOT - U. GES TGE HT. ST O PESO TOT kg TR O OTORE TER O - E G E SER. -. OTEUR THER UE F R K R. ESE OTOR - O. E SER E OTOR TER O kg Maskinens identifikationsskilt. Her er der punslet maskinens identifikationsoplysninger. OOOG OE F R TO T - E T ASSIEME FORCHE-FORKS ASSY GROUPE FOURCHES-GABELGROUPPE JUNTO HORQUILLAS C Gaflernes identifikationsskilt. Her er der punslet identifikationsoplysningerne for maskinens gafler. MODELLO MACCHINA - MACHINE MODEL - DESOGNATION MACHINE - MASCHINEN MODELL MODELO MçQUINA GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

15 Sikkerhedsregler FARE FORBUNDET MED EN FEJLBEHÆFTET MASKINE Maskinen må ikke benyttes, hvis den er beskadiget eller defekt. Inspicér maskinen omhyggeligt inden brug, og afprøv samtlige funktioner inden hvert skift. En beskadiget eller defekt maskine skal omgående mærkes og tages ud af drift. Kontrollér, at alt vedligeholdelsesarbejde, der er anført i denne vejledning og den relevante servicehåndbog, er udført. Sørg for, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Sørg for at operatørvejledningen er hel, læsbar og anbragt i beholderen i maskinen. FARE FOR LEGEMSBESKADIGELSER Benyt aldrig maskinen ved tilstedeværelse af luftlækage eller olielækage fra hydrauliksystemet. Hydraulik- eller luftlækager kan medføre læsioner i huden eller brandsår. Benyt altid maskinen i et korrekt ventileret område, for at undgå risici for forgiftning pga. kulilte. Sænk aldrig armen, hvis området nedenunder ikke er frit for personer eller forhindringer. SIKKERHEDSANORDNINGER På maskinen er der monteret sikkerhedsanordninger, der aldrig må ændres eller afmonteres. Udfør regelmæssig kontrol af deres effektivitet. Hvis sikkerhedsanordningerne ikke virker, skal arbejdet standses, og anordningerne skal udskiftes. For oplysninger om fremgangsmåden ved kontrol af sikkerhedsanordningerne henvises der til kap. "Vedligeholdelse". LÆSBEGRÆNSER Læsbegrænseren har til opgave at hjælpe operatøren til sikker brug af maskinen ved at signalere tilnærmelse til faretærsklen vha. synlige og hørbare signaler. Denne anordning kan dog ikke erstatte en erfaren operatør: sikkert arbejde er operatørens ansvar, og alle gældende sikkerhedsregler skal overholdes. Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER

16 Sikkerhedsregler Manglende overholdelse af instruktionerne og sikkerhedsreglerne i denne vejledning kan medføre dødsfald eller alvorlige legemsbeskadigelser. Hvis følgende krav ikke opfyldes, må maskinen ikke anvendes: Læs og anvend de grundlæggende principper for funktion af maskinen under sikre forhold; disse principper er anført i denne operatørvejledning.. Undgå farlige situationer. Læs og forstå sikkerhedsreglerne, før man går videre til næste kapitel.. Udfør altid den indledende kontrol før arbejdet.. Udfør altid funktionsafprøvninger, før maskinen anvendes.. Undersøg arbejdsområdet.. Benyt kun maskinen til de funktioner, den er udviklet til. Læs, forstå og overhold fabrikantens sikkerhedsregler og instruktioner, og sikkerhedsog instruktionsvejledningerne til operatøren, samt klæbemærkerne på maskinen. Læs, forstå og overhold instruktionerne og sikkerhedsreglerne, der finder anvendelse for arbejdspladsen. Læs, forstå og overhold den gældende nationale lovgivning. Brug af maskinen må kun overlades til kvalificeret personale, der har kendskab til de nødvendige sikkerhedsregler. GENERELLE BEMÆRKNINGER Størstedelen af ulykker forbundet med brug af arbejdsmaskiner og deres vedligeholdelse eller reparation opstår på grund af manglende overholdelse af de mest grundlæggende sikkerhedsregler. Det er således nødvendigt altid at være opmærksom på muligheden for risici forbundet med brug af maskinen, ved at man forudser de effekter, der kan afledes af en vilkårlig handling på maskinen. Hvis man forudser situationer med mulighed for farer, kan man undgå ulykker! FARE Instruktionerne i denne vejledning er godkendt af TEREXLIFT: det kan dog ikke udelukkes, at der findes lettere måder, der er ligeså sikre for idriftsættelse af maskinen, arbejde med maskinen og reparation af maskinen, også når man tager højde for den plads og de hjælpemidler, man har til rådighed. Hvis man ønsker at følge en anden fremgangsmåde end angivelserne i denne vejledning, skal følgende forhold overholdes uden undtagelse: undersøg at de metoder, man ønsker at anvende, ikke er udtrykkeligt forbudt; sørg for at disse metoder er sikre, dvs. stemmer overens med reglerne og kravene i denne del af vejledningen; sørg for at ovennævnte metoder ikke medfører direkte eller indirekte beskadigelse af maskinen, dvs. gør den farlig at arbejde med; kontakt servicetjenesten TEREXLIFT for eventuelle råd og den påkrævede skriftlige autorisation. GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

17 Sikkerhedsregler PERSONALETS KVALIFIKATIONER OPERATØRENS kvalifikationer Operatøren der bruger maskinen dagligt eller en gang imellem (fx. til transport) skal være i besiddelse af følgende kvalifikationer: medicinske krav: operatøren må ikke indtage alkohol, medicin eller andre stoffer, der kan have indflydelse på hans/ hendes tilstand, før og under arbejdet. fysiske krav: godt syn, god hørelse, god koordinationsevne og evne til at udføre alle funktioner krævet under brugen på en sikker måde, og i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. mentale krav: evne til at forstå og anvende de fastsatte fremgangsmåder og sikkerhedsregler; operatøren skal være opmærksom og bruge sund fornuft for egen og andres sikkerhed; han/hun skal udføre arbejdet korrekt og på en ansvarlig måde. følelsesmæssige krav: operatøren skal være rolig og i stand til at modstå stress; han/hun skal kunne vurdere egne fysiske og mentale tilstande korrekt. træningsmæssige krav: operatøren skal have læst og forstået denne vejledning, samt de vedlagte tegninger og skemaer, mærkater og overføringsbilleder til angivelse af farer; han/hun skal være specialuddannet og kompetent i alle aspekter der vedrører funktion og brug af maskinen. Operatøren skal eventuelt være i besiddelse af en licens (eller kørekort), hvis det kræves af den nationale lovgivning for denne maskintype. Indhent oplysninger i denne henseende. I Italien skal operatøren være over 8 år. VEDLIGEHOLDELSESPERSONALETS kvalifikationer Personalet der har til opgave at foretage vedligeholdelse på løftemaskinen skal være uddannede mekanikere med kvalifikation til vedligeholdelse af jordflytningsmaskiner i almindelighed, og de skal opfylde følgende krav: fysiske krav: godt syn, god hørelse, god koordinationsevne og evne til at udføre alle funktioner krævet under vedligeholdelsen på en sikker måde, og i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. mentale krav: evne til at forstå og anvende de fastsatte fremgangsmåder og sikkerhedsregler; operatøren skal være opmærksom og bruge sund fornuft for egen og andres sikkerhed; han/hun skal udføre arbejdet korrekt og på en ansvarlig måde. træningsmæssige krav: operatøren skal have læst og forstået denne vejledning, samt de vedlagte tegninger og skemaer, mærkater og overføringsbilleder til angivelse af farer; han/hun skal være specialuddannet og kompetent i alle aspekter der vedrører funktionen af maskinen. ADVARSEL Den regelmæssige vedligeholdelse af maskinen omfatter ikke indgreb, der er meget komplicerede, hvad angår den nødvendige teknik, og det er således normalt, at også operatøren kan udføre disse indgreb, hvis han/hun har den nødvendige mekaniske grundviden. Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER 7

18 Sikkerhedsregler FORSKELLIGE FARER TØJ TIL ARBEJDE OG VEDLIGEHOLDELSE Når man arbejder, eller udfører vedligeholdelse og reparation, skal man altid være iført nedenstående tøj og midler til forebyggelse af arbejdsulykker: Arbejdsoverall eller andet tøj, der skal være bekvemmeligt og ikke for stort; tøjet må ikke kunne hænge fast i komponenter i bevægelse. Beskyttelseshjelm. Beskyttelseshandsker. Sikkerhedssko. Anvend kun materiale i god stand og godkendt til forebyggelse af arbejdsulykker. PERSONLIGT SIKKERHEDSUDSTYR Hvis forholdene kræver det, skal man bære følgende personligt beskyttelsesudstyr: Åndedrætsværn (eller støvmasker). Ørepropper eller høreværn. Briller eller masker til beskyttelse af øjnene. Anvend kun materiale i god stand og godkendt til forebyggelse af arbejdsulykker. Fare forbundet med ARBEJDSOMRÅDET Tag altid højde for egenskaberne for det arbejdsområde, hvor arbejdet skal udføres: Betragt arbejdsområdet opmærksomt: sørg for at området er egnet til dimensionerne på de forskellige maskinkonfigurationer. FARE Denne maskine er ikke isoleret og yder ikke beskyttelse mod berøring af eller ophold i nærheden af en strømkilde. Overhold altid en minimumsafstand til disse ledninger: både hvad angår teleskoparmen og det eventuelt løftede læs. Fare for dødbringende elektrisk stød. RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE LÆSIONER VED KONTAKT MED ELLEDNINGER I SPÆNDING. KONTAKT ALTID ELSELSKABET FØR DER UDFØRES ARBEJDE I OMRÅDER MED FARER. AFBRYD KABLER I SPÆNDING FØR ARBEJDET MED MASKINEN PÅBEGYNDES. LINJESPÆNDING MINIMUMSAFSTAND 0 til 0 kv.00 m 0 ft 0 til 00 kv.0 m ft 00 til 0 kv.0 m 0 ft 0 til 00 kv 7. m ft 00 til 70 kv 0.7 m ft 70 til 000 kv.7 m ft Hold afstand til maskinen, hvis den kommer i berøring med strømførende ledninger. Hverken mandskab på jorden eller i platformen må berøre eller betjene maskinen, før der slukkes for strømmen til de strømførende ledninger. FARE Det er forbudt at bruge maskinen i tordenvejr. 8 GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

19 Sikkerhedsregler Den jordoverflade, hvorpå maskinen anbringes, skal være i stand til at understøtte den maksimale bærekapacitet. Hvis jordlaget skrider, kan maskinen eventuelt vælte om. Overhold venligst nedenstående regler for at undgå disse risici:. Spørg arbejdsgiveren (byggeleder, byggeassistent), om der kan være skjulte hulrum under stabilisatorerne, fx. rørledninger, brønde, gamle cisterner, kælderlofter, møddinger.. Der kan udføres en tilnærmelsesvis vurdering af jordens konsistens, for eksempel vha. tabellerne og skitserne vist herunder.. På grundlag af jordtypen og dens geomorfologiske egenskaber kan underlaget kun modstå begrænsede påvirkninger. Tabel viser hvilken fladekraft der er tilladt under maskinens stabilisatorer. Jordoverfladens type, geomorfologiske egenskaber løs jord, ikke kompakt lerblandet jord, tørv, klæbrig Ikke friktionsjordart, blød friktionsjordart, kompakt, sand, grus Ikke friktionsjordart Sten, beton vejbelægning egnet til kørsel af tunge transportmidler Tilladt fladekraft kg/cm N/mm generelt ikke solid behov for specielle tiltag.0 0. solid.0 0. hovedsagelig solid.0 0. hård.0 0. over 0.0 over.0 Tabel FARE Sørg for at den jordoverflade, hvorpå maskinen støtter (hjul eller stabilisatorer) er tilstrækkelig solid til ikke at mindske stabiliteten. Hvis jordoverfladen ikke er sikker nok, skal man anbringe støtteplader under stabilisatorerne eller hjulene. Disse plader skal sikre et specifikt tryk der ikke overskrider, -, kg/cm (plader med dimensionerne 800x800 mm anses for at være tilstrækkelige). Find den bedste vej til arbejdsområdet. Når maskinen er i gang, skal man sørge for, at der ikke går mennesker i dens aktionsradius. Under arbejdet skal arbejdsområdet holdes ryddet: der må ikke efterlades forskellige genstande rundt omkring i området, der forhindrer passage af personale eller af maskinen, eller gør forholdene usikre. Ved grøfter skal stabilisatorerne sænkes i en sikker afstand fra grøftekanten. Støtteoverflade Bæreevne Fod af skråning Afstanden (a) til skråningens fod skal være passende i forhold til skråningens højde (h). Hvis underlaget er godt: a : h = : (værdier skrevet med grå skrift på tabellen ) I tvivlstilfælde: a : h = : Kode GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER 9

20 Sikkerhedsregler Fare forbundet med ARBEJDET og VEDLIGEHOLDELSEN Før man begynder, skal man forberede sig: Sørg først og fremmest for, at alle vedligeholdelsesindgreb er blevet udført omhyggeligt i overensstemmelse med de fastsatte frekvenser. FARE Stil maskinen i arbejdsstilling; sørg for at planstille den korrekt vha. det specielle instrument med luftboble, anbragt til højre for førerpladsen. Sørg for at der er tilstrækkeligt brændstof til arbejdet, således at man undgår pludselig standsning af motoren, som måske kan finde sted under en kritisk manøvre. Rengør instrumenterne, skiltene, belysningslygterne og vinduerne i førerhuset omhyggeligt. Kontrollér korrekt funktion af alle sikkerhedsanordninger på maskinen eller i arbejdsområdet. Hvis der opstår vanskeligheder eller problemer af enhver art, skal den ansvarshavende straks informeres. Påbegynd aldrig arbejdet, hvis de nødvendige sikkerhedsforhold ikke er opfyldt. Det er forbudt at udføre midlertidige reparationer blot for at kunne påbegynde et arbejde! Man skal være meget forsigtig under arbejde, vedligeholdelse eller reparation: Det er forbudt at opholde sig - eller passere - under ophængte læs, eller under maskindele, når de er løftet med hydrauliske donkrafte eller blot med tove. Hold altid eventuelle håndtag, trinbræt og ståpladser på maskinen rene for olie, fedtstof og andet snavs, således at man undgår at glide og falde ned. Under opstigning i - eller nedstigning fra - førerhuset eller andre hævede dele, skal man altid stå med ansigtet mod maskinen, og aldrig vende ryggen til den. Hvis der er behov for at udføre arbejde i farlige højder (over, m fra jordoverfladen), skal man anvende sikkerhedsseler eller andre anordninger til forhindring af nedfald, der er godkendt til det pågældende formål. Det er forbudt at stige ned fra - eller op i - maskinen, når maskinen er i funktion. Det er forbudt at forlade førerpladsen, mens maskinen er funktion. Det er strengt forbudt at opholde sig, eller udføre nogen form for indgreb, i området der omfatter hjulenes inderside, mens maskinens motor er i gang. Hvis det er nødvendigt at foretage indgreb i ovennævnte område, skal motoren slukkes. Det er forbudt at udføre arbejde, vedligeholdelse eller reparationer uden passende belysning. Når man benytter lygter til belysning, skal lysstrålen rettes på en sådan måde, at den ikke blænder personalet under arbejdet. Før der tilsluttes strøm til elledninger eller elektriske dele, skal man sørge for, at de er korrekt forbundet og fungerer korrekt. Det er forbudt at udføre arbejde på elektriske komponenter med spænding på over 8 V. Det er forbudt at tilslutte våde elektriske stik eller stikkontakter. Skilte og signaler til advarsel om fare må aldrig fjernes, tildækkes eller gøres ulæselige. Det er forbudt at fjerne sikkerhedsanordninger, motorhjelme eller beskyttelsesskærme, med mindre det sker af hensyn til vedligeholdelse. Hvis det er nødvendigt at fjerne ovennævnte dele, skal dette ske ved slukket motor, og under udvisning af stor forsigtighed; disse dele skal altid genmonteres, før motoren startes igen og maskinen benyttes. 0 GTH-8ER - GTH-00ER - GTH-0ER Kode

Operatørvejledning GTH-4016 SR GTH-4018 SR. Serienummer-interval. From s/n: 17857 To s/n: 20126. From s/n: 17888 To s/n: 20172

Operatørvejledning GTH-4016 SR GTH-4018 SR. Serienummer-interval. From s/n: 17857 To s/n: 20126. From s/n: 17888 To s/n: 20172 Serienummer-interval GTH-4016 SR GTH-4018 SR From s/n: 17857 To s/n: 20126 From s/n: 17888 To s/n: 20172 Indeholder oplysninger om Vedligeholdelse Første Udgave Første Oplag Kode 57.0009.0504 Første Udgave

Læs mere

Operatørvejledning. GTH-2506 To s/n: 20727 AGRI-625. Serienummer-interval. Excluded s/n: 20610 20617 From serial n.: xxxxx

Operatørvejledning. GTH-2506 To s/n: 20727 AGRI-625. Serienummer-interval. Excluded s/n: 20610 20617 From serial n.: xxxxx Serienummer-interval From s/n: 20379 GTH-2506 To s/n: 20727 Excluded s/n: 20610 20617 From serial n.: xxxxx AGRI-625 Indeholder oplysninger om Vedligeholdelse Anden Udgave Andet Optryk Kode 57.0009.0444

Læs mere

Operatørvejledning GTH-3007 AGRI-730. Serienummer-interval. From s/n: 19051 To s/n: 20203 From s/n: 19241 To s/n: 20180

Operatørvejledning GTH-3007 AGRI-730. Serienummer-interval. From s/n: 19051 To s/n: 20203 From s/n: 19241 To s/n: 20180 Serienummer-interval GTH-3007 AGRI-730 From s/n: 19051 To s/n: 20203 From s/n: 19241 To s/n: 20180 Indeholder oplysninger om Vedligeholdelse Første Udgave Anden Oplag Kode 57.0009.0465 Vigtigt Læs, forstå

Læs mere

GTH-3007 AGRI-730. Serienummer-interval. Fra serienr: 20204 Til serienr: 20364. Fra serienr: 20181 Til serienr: 20363

GTH-3007 AGRI-730. Serienummer-interval. Fra serienr: 20204 Til serienr: 20364. Fra serienr: 20181 Til serienr: 20363 Serienummer-interval GTH-3007 AGRI-730 Fra serienr: 20204 Til serienr: 20364 Fra serienr: 20181 Til serienr: 20363 Indeholder oplysninger om Vedligeholdelse Anden Udgave Første Optryk Kode 57.0009.0465

Læs mere

Operatørvejledning GTH-2506 AGRI-625. Serienummer-interval. Fra serienr: 20195 Til serienr: 20378 Fra serienr: 20136 Til serienr: 20377

Operatørvejledning GTH-2506 AGRI-625. Serienummer-interval. Fra serienr: 20195 Til serienr: 20378 Fra serienr: 20136 Til serienr: 20377 Serienummer-interval GTH-2506 AGRI-625 Fra serienr: 20195 Til serienr: 20378 Fra serienr: 20136 Til serienr: 20377 Indeholder oplysninger om Vedligeholdelse Anden Udgave Første Optryk Kode 57.0009.0444

Læs mere

Operatørvejledning. Bæreplatform Til Personer: 3P/700-REM 4400 Fra serienr: 60980. Serienummer-interval. Fra serienr: 61310

Operatørvejledning. Bæreplatform Til Personer: 3P/700-REM 4400 Fra serienr: 60980. Serienummer-interval. Fra serienr: 61310 Operatørvejledning Serienummer-interval Bæreplatform Til Personer: 3P/700-REM 4400 Fra serienr: 60980 2P/300 F Fra serienr: 61310 Indeholder Oplysninger Om Vedligeholdelse Første Udgave Andet Genoptryk

Læs mere

Operatørvejledning GTH-4016 R. GTH-4018 R Trin 3A Trin 3B GTH-5021 R. Trin 3A Trin 3B. Trin 3A Trin 3B. Serienummer-interval

Operatørvejledning GTH-4016 R. GTH-4018 R Trin 3A Trin 3B GTH-5021 R. Trin 3A Trin 3B. Trin 3A Trin 3B. Serienummer-interval Operatørvejledning Serienummer-interval GTH- R Trin A Trin B GTH- R Trin A Trin B GTH- R Trin A Trin B Fra serienr.: GTHRM- Fra serienr.: GTHRM- Fra serienr.: GTHRB- Oversættelse af den originale brugsvejledning

Læs mere

Operatørvejledning. FAST KROG på PLADE. VEDLIGEHOLDELSESARM 4000mm/900kg VEDLIGEHOLDELSESARM 2000mm/2000kg. SPIL 3000kg Fra serienr: 61958

Operatørvejledning. FAST KROG på PLADE. VEDLIGEHOLDELSESARM 4000mm/900kg VEDLIGEHOLDELSESARM 2000mm/2000kg. SPIL 3000kg Fra serienr: 61958 Serienummer-interval FAST KROG på PLADE VEDLIGEHOLDELSESARM 4000mm/900kg VEDLIGEHOLDELSESARM 2000mm/2000kg Fra serienr: 61606 Fra serienr: 61902 Fra serienr: 61903 SPIL 3000kg Fra serienr: 61958 Indeholder

Læs mere

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 45% load indicator 85 % 00 % TEST 2 0 Førerplatform Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 Advarselsblink Kombi-Instrument Hældningsindstilling- Ratstamme Styrearm Redskab åbent Inchpedal/ Kørepedal Lastindikator

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Operatørvejledning. Man. Skovl til Beton 800 liter... Fra serienr: 52988 Hydr. Skovl til Beton 800 liter... Fra serienr: 53058. Serienummer-interval

Operatørvejledning. Man. Skovl til Beton 800 liter... Fra serienr: 52988 Hydr. Skovl til Beton 800 liter... Fra serienr: 53058. Serienummer-interval Operatørvejledning Serienummer-interval Skovl 500 liter... Fra serienr: 61559 Skovl 800 liter... Fra serienr: 61557 Kurv til Mursten... Fra serienr: 52981 Blandeskovl 250 liter... Fra serienr: 61523 Blandeskovl

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtigt. Kontakt os: Første Udgave - Andene tryk. Operatørvejledning

Indholdsfortegnelse. Vigtigt. Kontakt os: Første Udgave - Andene tryk. Operatørvejledning Til serienr: 19449 Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Operatørvejledning GTH 4013 SX GTH 4017 SX. Serienummer-interval. From s/n: 19275 To s/n: 20202. From s/n: 19300 To s/n: 19977

Operatørvejledning GTH 4013 SX GTH 4017 SX. Serienummer-interval. From s/n: 19275 To s/n: 20202. From s/n: 19300 To s/n: 19977 Serienummer-interval GTH 4013 SX GTH 4017 SX From s/n: 19275 To s/n: 20202 From s/n: 19300 To s/n: 19977 Indeholder oplysninger om Vedligeholdelse Første Udgave Tredje Oplag Kode 57.0009.0453 Vigtigt Læs,

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Operatørvejledning. GTH-4014 Stage 3A Stage 3B GTH-4018. Stage 3A Stage 3B. Serienummer-interval. Fra serienr.: GTH401414-101 GTH401814-101

Operatørvejledning. GTH-4014 Stage 3A Stage 3B GTH-4018. Stage 3A Stage 3B. Serienummer-interval. Fra serienr.: GTH401414-101 GTH401814-101 Operatørvejledning Serienummer-interval GTH-404 Stage 3A Stage 3B GTH-408 Stage 3A Stage 3B Fra serienr.: Fra serienr.: GTH4044-0 GTH4084-0 Oversættelse af den originale brugsvejledning Første udgave Første

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

load indicator 85 % 100% 45% TEST

load indicator 85 % 100% 45% TEST 45% load indicator 85 % 100% TEST 3 2 1 0 Førerplatform Kombi-Instrument Kørekontroller Hældningsindstilling- Ratstamme Advarselsblink Teleskoplæsser 870 Lastindikator (load indicator) Tændingslås Redskab

Læs mere

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 1 af 12 BRUGERMANUAL FOR MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 2 af 12 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

From s/n: To s/n: From s/n: To s/n: From s/n: To s/n: 20781

From s/n: To s/n: From s/n: To s/n: From s/n: To s/n: 20781 From s/n: 20201 To s/n: 20614 From s/n: 20144 To s/n: 20480 From s/n: 19609 To s/n: 20781 Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug.

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Dansk Højtryk Kloakspuler

Dansk Højtryk Kloakspuler Indholdsfortegnelse 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK HØJTRYK KLOAKSPULER 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER 4 2.3 SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Serienummer-interval. From serial n.: To serial n.: From serial n.: To serial n.: From serial n.: To serial n.

Serienummer-interval. From serial n.: To serial n.: From serial n.: To serial n.: From serial n.: To serial n. Serienummer-interval GTH-4013 SX GTH-4017 SX GTH-4013 EX GTH-4017 EX From serial n.: 20782 To serial n.: 24600 From serial n.: 20695 To serial n.: 25043 From serial n.: 20615 To serial n.: 24991 From serial

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Indhold Indtroduktion... 3 Pakkens indhold:... 3 Sikkerhed... 4 Advarsel... 4 Risiko for skade... 4 OBS... 4 Sådan kommer du igang... 6 Oversigt... 6 Ladning af batteri...

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL LONCIN LX70 BRUGERMANUAL Tak, fordi du har valgt en Loncin LX70 børne-atv. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger. Hvis der skulle være spørgsmål, som ikke er besvaret her i manualen, kan

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Operatørvejledning. Radiofjernbetjening til GTH4016 SR GTH4018 SR GTH4016 R GTH4018 R GTH5021 R. Serienummer-interval. Fra serienr: 17857

Operatørvejledning. Radiofjernbetjening til GTH4016 SR GTH4018 SR GTH4016 R GTH4018 R GTH5021 R. Serienummer-interval. Fra serienr: 17857 Serienummer-interval Radiofjernbetjening til GTH4016 SR GTH4018 SR GTH4016 R GTH4018 R GTH5021 R Fra serienr: 17857 Fra serienr: 17888 Fra serienr: GTH4016R15M-101 Fra serienr: GTH4018R15M-101 Fra serienr:

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere