Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62"

Transkript

1 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013

2 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til øen, er ønsket at skab et enfamilieshus til helårsbrug. Transformationen har to dele; en ny tilbygning til huset samt en restaurering af det eksisterende hus. Hele projektet vil udarbejdes på baggrund af den bygningsarkæologiske rapport om huset. Tilbygningen vil erstatte den nuværende tilbygning, som på baggrund af den bygningsarkæologiske rapport ikke findes bevaringsværdig, men synes at forringe den samlet opfattelse af huset. Den nye tilbygning skal forholde sig respektfuld til den eksisterende bygning, men skal samtidig adskille sig. Restaureringen tager fat i den nuværende bygning med spor tilbage fra husets tid som bindingsværk og som grundmurede hus. Hovedformålet vil være at klargøre disse to perioder i bygningens nuværende fremtoning. Som en del af restaureringen af det eksisterende hus på Vestervejen 62 overvejes den omkringliggende grunds betydning for huset. Vestervejen kontekst 1:500

3 Nordby - Fanø Fanø har en lang historie inden for søfarten. Øen og dens beboere er stadig præget af at have været sejler, selvom det i dag er turisme, der dominerer øen. Omkring år 1900-hunedred starter badeferierne til Fanø, men specielt op gennem 50 erne og 60 erne sker der en stor udvikling i feriebyggerierne. Sommerhusene skyder op overalt på Fanø og sammen med dem kommer alle bilerne. Huset på Vestervejen 62 bliver i dag som så mange andre gamle huse benyttet som sommerhus. Formålet med denne opgave er at transformere huset til helårsbolig og derved bring liv til øen hele året rundt. Dette sker på baggrund af ovenstående udvikling, hvor sommerhusområderne overtager mere og mere af øen og lægger den øde hen uden for sommerferiesæsonen. Sommerhusene ligger overalt i landskabet, både i klynger og som enkeltståendende På øen findes en stærk byggeskik fra omkring 1700 til midten af 1800-tallet, hvor henholdsvis bindingsværkshus og grundmurede huse dominerer landskabet. Specielt i Sønderho er denne tradition tydelig, men den er også synlig i Nordby. Der er her tale om de lave, stråtækte huse, som lægger sig i rækker med gavlene mod vest og øst. Husene har flere af disse fællestræk, der gennem tiden er blevet både rekonstrueret, ombygget og fortolket. sydfacade 1:50 Her ses de nye vinduer. Her ses en alternativ udforming af aftengefen. Seksrudede vinduer Kvist nordfacade 1:50 b a c C Murværk med brede fuger Stråtag og hvide optegninger Grøn eller hvidmalede tømmerværk

4 Vestervejen 62 Nordbys fortætning blev intensiveret i perioden 1841 til 1901, da indbyggertallet steg. Som følge heraf begyndte beboerne at flytte længere ind på øen og flere ejendomme blev fastsat i nærheden af Mormors Hus. Denne udvidelse af byen betød at Vestervej 62 gik fra at være et landhus med marker omkring til i dag at være et byhus med naboer til alle sider. Huset ligger nu i den sydlige ende af en 836 m2 stor græsgrund omgivet af buskads. Efter øens byggeskik er huset placeret med gavlene mod øst og vest. Det lave, stråtækte hus står som mange andre traditionelle fanøhuse med røde mursten, brede fuger og hvid og grønmalede tømmerværk. I den bygningsarkæologiske rapport omkring huset gennemgås huset byggefaser. Byggefase 1: Omkring år 1650 Det diskuteres her, om huset oprindeligt har været et bindingsværkshus på baggrund at ildstedets udformning samt dets relation til rummenes strukturering og fordelingen. Byggefase 2: Efter år 1700 frem til midt 1800-tallet Denne fase bygger videre på den første fase og fortsætter diskussionen. Spørgsmålet er her om huset er ombygget til at være et grundmuret hus eller om det er opført fra ny som et grundmuret hus. Alle ydermurene er fra denne periode, både helstensmurene og pillemuren. Byggefase 3: Omkring år 1850 I denne periode bekræfter brandtaksation at huset har været udvidet med flere fag, men at der også har været nedbrudt syv fag senere. De to gavle er begge bygget på deres nuværende placering i denne periode. Byggefase 4: Omkring år 1900 til 1950 Huset gå her fra at være en helårsbolig til at være et sommerhus. En tilbygning er føjet til den vestlige gavl. Hertil kommer det nye køkkeninventar samt toilettet. Byggefase 5: Omkring år 2000 Den nyeste byggefase omfatter de flest gulve, loftetsbeklædningen, aftengaffen og den nuværende tilbygning. Vestervejen 62, nordsiden Plandiagrammet viser de overordnet bevaringsværdige dele af huset. Ildstedet ligger som kerne med henholdsvis pillemur og helstensmur rundt om. Pillemuren ses blandt anden her i køkkenet Her ses det formodede ildsted i køkkenet

5 Problemstilling det servicerende toilet entré køkken soveværelse opbevaring baggang stue værelse det servicerede Billederne her viser tilbygningens kobling til det restende hus fra henholdsvis sydsiden og nordsiden Soveværelset set mod køkkenet Det eksisterende hus har specielt indvendig mange forskellige elementer i spil, fra en bred vifte af farver til adskillige materialer i alle rum. Det gør det umiddelbart svært at gennemskue huset og se de forskellige spor og perioder, som det har gennemgået. Det er i husets nuværende tilstand svært at gennemskue hvad der er nyt og hvad der er gammel. Alle rummene virker tætte og trange og dette skaber et rodede billede af huset. Både udvendig og indvendig ses flere tekniske problemer. Her kan blandt andet nævnes hele den sydvendte mur, som er skredet ud i bunden. Hertil har vinduerne også problemer med vand og der er en del sætningsskader. Den nuværende tilbygning til Vestervejen 62 er bygget i inden for de sidst 50 år, men den foregiver udefra at være en del af det oprindelige hus med samme materialevalg og udformning. Det samme gælder aftengaffen, der ikke altid har været på huset, men som også foregiver at være af ældre dato. Denne lidt Le Duc-agtige tilgang slører de oprindelige bygningselementer i huset. Som det også kan læses i rapporten har tilbygningen en del æstetiske problemer specielt indvendigt.

6 Transformation Denne opgaves målgruppe er en familie på fire personer, som er fast boende på øen. Transformationen har som tidligere nævn to dele; en restaurering samt en tilbygning. Restaureringen af det traditionelle fanøhus vil have fokus på huset bindingsværks spor og den grundmurede del af huset. Disse anses for at være husets vigtigste perioder og prioriteres derfor højst. Hertil hører også det mest af rummenes disponering og indbyrdes placering, der kan føres tilbage til husets oprindelse som et bindingsværk. Der vil blive skabt klarhed i forholdet mellem nyt og gammelt og generelt rydde op i huset. De to værelser i den østlige ende bibeholdes i deres nuværende form. Stuen ønskes ført tilbage til den symmetriske form på tre fag. Køkken og toilet moderniseres, herunder vil der være særlig fokus på udnyttelse af nichen i køkkenet. Toilet og den tidligere stald, som nu er baggang, er ude af husets modulinddeling. Restaureringen vil derfor tag fat i den rumlige organisering af den vestlige ende af huset. Der stræbes efter at skabe harmoni i planen og en bedre kontakt til tilbygning. Den nye tilbygning skal være et samlingspunkt for familien, hvor der kan leges og hygges. Den skal kunne facilitere flere forskellige slags ophold og give adgang til loftet. Det skal være tydeligt at se den bygningsmæssige tilføjelse både indvendigt og udvendigt. Tilbygningen skal forholde sig respektfuld til den nære mur, hvor den kobler sig på, men også til huset som en helhed. Yderligere ønskes der en rumlig kontrast mellem tilbygningen og det lave, lidt mørke eksisterende hus. Adgang til loftet (mulig værelse) Ny tilbygning Tilbygningen skal forholde sid til faginddelingen med reference til de tidligere nedtagede fag. Værelser Symmetri omkring brændeovnen, trefags stue Strukturering af ny rumdeling Modernisering af køkken og toilet

7 1:50 Udvendige hus og have 1:20 Indvendig hus samt udsnit 1:10 Detaljer i mødet mellem nyt og gammelt Exners addition til Koldinghus ruinen Arbejdesmetode Denne skitseopgave vil beskæftig sig med grunden omkring huset, det eksisterende hus samt den nye tilbygning. Arbejdet med konteksten i form af haven vil fokusere på forholdet til huset og være på et diagrammatisk niveau i 1:50. Tilbygningsdelen vil tage udgangspunkt i en analyse af forskellige tilbygninger, der udarbejdes som indledning til hele opgaven. Efterfølgende kombineres arbejde med tilbygning og restaurering i skalaerne 1:50 og 1:20 samt have detaljer og udsnit i 1:10. Opgaven belyser både restaurering og tilbygning med en formgivende tilgang; Mødet mellem nyt og gammelt samt behandlingen af det eksisterende. Tilbygningen skal være en addition til det eksisterende hus. Den kobler sig på, men tager ikke noget fra huset. Under additionsprincippet kan Exners Koldinghus nævnes. Her har tilføjelsen lagt sig til det eksisterende uden at fratrække noget. Ophængningsplan og tidsplan findes på sidste side. Målet med opgaven er: At skabe en arkitektonisksammenhæng mellem eksisterende og nyt. At klargøre historien om bindingsværket og det grundmurede hus.

8 Tidsplan Uge Program Case study Analyse og Model Skitsering af tilbygning og restaurering T e o r i A r k. h i s t M e l. k r i t i k Skitsering af have Afrunding Layout og ophængning Ophængningsplan Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. semester 2013 Plan 1:50 Bevaringsværdier/kvaliteter kerne, ildsted center Diagram Haven 1:50 (diagramatisk) Visualisering Visualisering Tværsnit 1:20 Visualisering Udsnit 1:20 Visualisering Plan 1:50 (rumfordeling/intention) Diagram Projektet indefra Detaljering Analyse + Intention Projektet udefra Indledning DK - Fanø Situationplan Kontekst karakteristika Diagrammer (inspiration/studiecases) Syd facade 1:50 Tilbygningen udefra Øst gavl 1:50 Tværsnit 1:20 Visualisering Visualisering Billeder af det eksisterende Nord facade 1:50 Vest gavl 1:50 Fanø farver og materialer Byggefaser (1-3) Diagram Diagram Kritik Diagram Diagram

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET Mit hjem er min borg hed det før i tiden og sådan er det fortsat. Internationale undersøgelser viser, at man i Danmark lægger mere vægt på boligen end i noget andet land i

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Din nabo tjener penge - hvad med dig?

Din nabo tjener penge - hvad med dig? 10 cases om energirenovering i Morsø Kommune: Din nabo tjener penge - hvad med dig? MORSØ KOMMUNE Se hvordan din nabo har fået bedre økonomi I denne folder finder du 10 cases om energirenovering af boliger.

Læs mere

Opgaveformulering Afgang efterår 2010 Institut for Arkitektur & Æstetik Studerende: Martin Maegaard Sørensen Vejleder: Anette Brunsvig. Stressed out!

Opgaveformulering Afgang efterår 2010 Institut for Arkitektur & Æstetik Studerende: Martin Maegaard Sørensen Vejleder: Anette Brunsvig. Stressed out! Opgaveformulering Afgang efterår 2010 Institut for Arkitektur & Æstetik Studerende: Martin Maegaard Sørensen Vejleder: Anette Brunsvig Stressed out! INDHOLD: Begrundelse for valg af opgave: 1 Problemstilling:

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt

Læs mere

Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger

Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger - Et oplæg til debat om husbåde En inspiration og et praktisk værktøj for alle husbådsinteressenter København 2004 FORORD...6 INDLEDNING...7 Baggrund...

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2011 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen s bestyrelse Bestyrelsen for er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. I henhold til fundatsen arbejder

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere