Tal på Vejen 2018 Solrød kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal på Vejen 2018 Solrød kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt"

Transkript

1 Tal på Vejen 208 Solrød kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

2 Indhold Indledning år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt... 3 Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen... 3 Uddannelsesparathed... 4 Uddannelsesvalg 208 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 8 Uddannelsesparat 8.klasse...3 Uddannelsesvalg sammenlignet på tværs af kommuner 205, og Afgangselever 207 frafald fra ungdomsuddannelserne...5 Afgangselever frafald fordelt på kommuner og skoler....6 Afgangselevers frafald i perioden august til december Afgangselever 207 fastholdelse i uddannelse årige årige Greve kommune årige Køge kommune årige Solrød kommune årige Stevns kommune

3 Indledning 0 år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt Tal på vejen 208 viser 0 år med uddannelsesfremgang siden 2008, hvor vi lavede den første udgave af Tal på Vejen. Dengang besluttede vi nogle målpunkter, som vi efterfølgende løbende har sat fokus på. Et af målepunkterne var uddannelsesfrekvensen for de 2-årige. Mange unge tager deres ungdomsuddannelse her i Køge Bugt og fortsætter så deres videre uddannelse i Københavnsområdet. Når UUV måler uddannelsesfrekvensen, er det resultatet af de unge, der bor her i de fire kommuner i Køge Bugt, der måles. Derfor faldt det naturlig at lave et nedslagspunkt på de 2-årige, hvor de fleste unge, som har gået i grundskole i området, fortsat er bosiddende i kommunerne. 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning Årgang ,0 % 36,4 % 6,6 % 00,0 % Årgang , % 34,0 % 3,9 % 00,0 % Se tallene for kommunerne på de sidste sider I 2008 var der 47% af de 2-årige unge, der havde gennemført en ungdomsuddannelse. Dette tal er stille og roligt vokset til 62,% i 208. Tydeligere er cirka /3 af de unge i gang og gruppe af unge, som vi lige skal have fat i, reduceret markant fra 6,6% til 3,9%. I 2008 var der 207 unge i gruppen Opfølgende og opsøgende vejledning, i 208 er der 69 unge i samme gruppe. Tallet vil aldrig komme ned på 0 unge, da der altid vil indløbe meddelelse om, at en ung er stoppet på uddannelse og arbejde. Her har vi 5 dage til at få kontakt til den unge, og efter 30 dage skal der ligge en plan for fremtiden, der kan byde på et nyt uddannelsesvalg, et arbejde eller noget helt tredje. Det er en meget intensiv og systematisk opfølgning, som vi har arbejdet med og udviklet på igennem 0 år. Vi arbejder også med at forberede de unge i grundskolen til valget af ungdomsuddannelse. Et parameter er her uddannelsesafbrud et halvt år efter overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. Det tal ligger ret stabilt. Det vil sige, at på tværs af UUV Køge Bugt har frafaldsprocenten ligget mellem 5 og 6 procent i de seneste 0 år. For første gang er den i år over 6 % (6,4%). Det er vanskeligt at sige noget entydigt om, hvad det skyldes. Men vi kan i hvert fald se over de sidste 0 år, at det tal er svært at få under 5 %, hvilket også kan siges at være naturligt, idet der altid vil være unge, der ændrer deres uddannelsesvalg i sidste øjeblik eller som skifter på grund af, at uddannelsen ikke levede op til forventningerne. Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen Med Tal på Vejen 208 foran dig er du klar til at danne dig et overblik over, hvordan det står til med unge og uddannelse i Køge Bugt. Det er traditionen tro en anledning til at se på, hvad eleverne i 9. og 0. klasse har valgt efter sommerferien. Sidste år havde vi i flere af kommunerne en stigning i andelen af afgangselever, der valgte en erhvervsuddannelse den samme stigning kan vi ikke mestre i år. Men andelen på over 20% af afgangseleverne, som vælger en erhvervsuddannelse, fastholdes i forhold til 205 tallet, der var nede på 7%. Total 3

4 90,0% Afgangselever 80,0% 70,0% 60,0% 7,0% 72,5% 70,9% 73,5% 77,% 72,7% 76,0% 75,2% 50,0% Erhvervsuddannelser 40,0% Gymnasiale uddannelser 30,0% 20,0% 22,8% 2,5% 2,% 9,5% 7,0% 20,7% 20,3% 20,8% Individuelle uddannelser Andet 0,0% 0,0% 7,0% 4,7% 5,0% 5,9% 4,6% 4,9%,5%,0%,0%,%,3%,7% 3,3% 3,9% 0,4% 0,% Afgangselevers uddannelsesvalg. Elever der vælger 0.klasse er ikke med i opgørelsen. Det nationale mål, som blev sat i 204, er, at 25% vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2020, og at tallet hæves til 30% i 2025, så vi har et stykke op til de nationale målsætninger. Målsætningen er udmeldt af regering og Folketing, fordi alle undersøgelser peger på mangel på faglært arbejdskraft i 205, en mangel, der allerede nu har vist sig indenfor specifikke brancher, og som samtidig har fået praktikpladsmanglen til at svinde kraftigt ind. Kurven for valg af erhvervsuddannelse går den rigtige retning, men skal vi leve op til de nationale målsætninger, er stigningen for svag. Uddannelsesparathed I år har vi valgt at tage data på antallet af elever i 8. klasse, der vurderes ikke-uddannelsesparate. Som det fremgår af tabellen i Tal på Vejen, er antallet af ikke-uddannelsesparate steget markant fra sidste år til i år. Dette skyldes blandet andet, at gymnasiereformen har hævet barren for at være uddannelsesparat til gymnasiet. Hvor det sidste år var et karaktergennemsnit på 4, er det fra i år et karaktergennemsnit på 5 i 8.klasse, der giver grønt lys til de gymnasiale uddannelser. Vejlederne samarbejder med skolerne og forældrene om at lægge individuelle planer for hver enkelt ikke-uddannelsesparat elev. Det kan både være et faglige løft, vejledningssamtaler, praktik og brobygning. God fornøjelse med Tal på Vejen 208 Mark Jensen Centerleder, UUV Køge Bugt 4

5 Uddannelsesvalg 208 UUV Køge Bugt Tabel og 2 viser uddannelsesvalgene i UUV Køge Bugts område fra 205 til 208. Tabel viser tallene for elever, der har afsluttet 9. klassetrin og tabel 2 elever, der har afsluttet 0. klassetrin. Tabel og Tabel 2 omfatter uddannelsesvalget for alle elever i folkeskoler og privatskoler, både normal- og specialklasse eleverne. Tabel Uddannelsesvalg 9. klasse UUV Køge Bugt 9.klasse klasse klasse klasse 208 Uddannelsesvalg Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0. klasse i alt 79 43,% ,8% ,2% 7 39% Erhvervsuddannelser 53 8,3% 76 9,% 83 9,6% 35 7,4% Gymnasiale uddannelser ,9% ,3% ,7% ,8% Individuelle uddannelser 5 0,3% 0 0,5% 2 0,% 4 0,2% Andet ,4% 6 3,2% 27,4% 66 3,6% TOTAL ,0% ,0% ,0% % STU og EGU 2. Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse Tabel 2 Uddannelsesvalg 0. klasse UUV Køge Bugt 0.klasse klasse klasse klasse 208 Uddannelsesvalg Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Erhvervsuddannelser 04 22,2% 47 34,8% 44 3,6% 56 40,3% Gymnasiale uddannelser ,2% ,6% 280 6,5% 88 48,6% Individuelle uddannelser 5 3,2% 6 3,8% 5,% 2 0,5% Andet ,3% 6 3,8% 26 5,7% 33 8,5% TOTAL ,0% ,0% ,0% % STU og EGU 2. Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse Sidste år havde vi en markant stigning af unge, der valgte erhvervsuddannelse efter 0. klasse og mindre markant efter 9. klasse. I år ses en forsat stigning efter 0. klasse, hvorimod den er faldet lidt efter 9. klasse. De elever, som tæller i Andet kategorien, er en meget blandet gruppe. En del er unge, som er taget på high school ophold i udlandet, en del er målgruppevurderet til produktionsskole og en stor del er startet på et arbejdsforløb efter sommerferien. Produktionsskole- og arbejdsforløbene igangsættes med det mål at gøre de unge uddannelsesparate, samt klar til at starte på en ordinær ungdomsuddannelse. Disse unge følges nøje af UU-vejlederen, ligesom deres uddannelsesplan løbende revideres, med det mål at den unge bliver klar til at starte på en ungdomsuddannelse snarest muligt. 5

6 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune Tabel 3 og 4 viser uddannelsesønskerne i 208 sammenlignet med 207 og 206 for elever, der har afsluttet 9. henholdsvis 0. klasse på en skole i Solrød Kommune. Specialklasseeleverne er også indeholdt i data. Tabel 3 Uddannelsesønsker 206, 207 og 208 for elever, der har afgangsskole fra 9. klasse i Solrød Kommune 9. klasse klasse klasse 208 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0. klasse 23 44,7% 08 37,9% 04 33,4% Erhvervsuddannelser 3 4,7% 6 5,6% 7 5,5% Gymnasiale uddannelser 35 49,% 57 55,% 87 60,% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Andet 2 4,5% 4,4% 3 % Total ,0% ,0% 3 00% )STU og EGU 2)Produktionsskole, ophold i udlandet, går ikke direkte i uddannelse Tabel 4 Uddannelsesønsker 206, 207 og 208 for elever, der har afgangsskole fra 0. klasse i Solrød Kommune 0. klasse klasse klasse 208 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Erhvervsuddannelser 53 28,2% 54 26,7% 57 32,9% Gymnasiale uddannelser 27 67,6% 4 69,8% 0 58,4% Individuelle uddannelser 3,60% 0 0,0% 0,6% Andet 2 5 2,7% 7 3,5% 4 8,% Total 88 00,0% ,0% 73 00% )STU og EGU 2)Produktionsskole, ophold i udlandet, går ikke direkte i uddannelse 6

7 Tabel 5 og 6 viser uddannelsesønskerne for henholdsvis 9. og 0. klassetrin i 206, 207 og 208 for elever på skoler i Solrød Kommune. Uddannelsesønskerne er fordelt på enkelte uddannelsesretninger. Tabel 5 Uddannelsesønsker 206, 207 og 208 for elever i 9. klasse på skoler i Solrød Kommune 9. klasse klasse klasse 208 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Grundskolen 23 44,7% 08 37,9% 04 33,4% 0. klasse - andet 0,4% 0,4% 0. klasse - efterskole 46 6,7% 44 5,4% 52 6,7% 0. klasse - folkeskole 75 27,3% 63 22,% 50 6,% 0. klasse - privat 0,4% 0,4% 2 0,6% Erhvervsuddannelser 3 4,7% 6 5,6% 7 5,5% Fødevarer, jordbrug og oplevelser 2 0,7% 0,4% Kontor, handel og forretningsservice 4,5% 3,% Omsorg, sundhed og pædagogik 0 0,0% 4,4% Teknologi, byggeri og transport 7 2,5% 8 2,8% 7 5,5% Gymnasiale uddannelser 35 49,% 57 55,% 87 60,% HF 0,4% 0,4% 3 % HHX 36 3,% 38 3,3% 56 8% HTX 8 2,9% 3 4,6% 9 6,% STX 90 32,7% 05 36,8% 09 35% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% EGU 0 0,0% 0 0,0% KUU 0 0,0% 0 0,0% STU 0 0,0% 0 0,0% Andet 4,5% 4,4% 3 % Andre uddannelser 0 0,0% 0 0,0% 0,3% Går ikke direkte i uddannelse 3,% 4,4% 0,3 Ophold i udlandet 0,4% 0 0,0% 0,3 Produktionsskole 0 0,0% 0 0,0% Total ,0% ,0% 3 00% 7

8 Tabel 6 Uddannelsesønsker 206, 207 og 208 for elever i 0. klasse på skoler i Solrød Kommune 0. klasse klasse klasse 208 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Erhvervsuddannelser 53 28,2% 54 26,7% 57 32,9% Fødevarer, jordbrug og oplevelser 4 2,% 4 2,0% 6 3,5% Kontor, handel og forretningsservice 6 8,5% 3 6,4% 5 8,7% Omsorg, sundhed og pædagogik 9 4,8% 6 3,0% 4 8,% Teknologi, byggeri og transport 24 2,8% 3 5,3% 22 2,7% Gymnasiale uddannelser 27 67,6% 4 69,8% 0 58,4% HF 36 9,% 38 8,8% 24 3,9% HHX 4 2,8% 37 8,3% 36 20,8% HTX 7 3,7% 2 5,9% 4 2,3% STX 43 22,9% 54 26,7% 37 2,4% Individuelle uddannelser 3,6% 3,6% 0,6% EGU 0 0,0% 0 0,0% KUU 0,5% 0 0,0% STU 2,% 0 0,0% 0,6% Andet 5 2,7% 7 3,5% 3 7,5% Andre uddannelser 0,5% 0 0,0% 2,2% Går ikke direkte i uddannelse 0,5% 2,0% 5 2,9% Ophold i udlandet 0,5% 0 0,0% 0,6% Produktionsskole 2,% 5 2,5% 5 2,9% Total 88 00,0% ,0% 73 00% 8

9 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune Herunder ses uddannelsesvalgene fordelt på de enkelte skoler. Tallene fra 206 er taget med som sammenligning. Tallene er i tabel 7 grupperet, hvor de i tabel 8 er udspecificeret. Tabel 7 Uddannelsesønsker 206 og 207 for elever på 9. og 0. klassetrin på skoler i Solrød Kommune. Skoler med blå markering er privatskoler/friskoler. Specialklasseelever er ikke talt med Skole Klasse Uddannelsesønske Antal Procent Antal Procent 0. Klassen Solrød 0. klasse 0. klasse 0 0,0% 0,6% Erhvervsuddannelser 53 27,2% 57 33,3% Gymnasiale uddannelser 39 7,3% 0 59,% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Andet 3,5% 2 7% Total 95 00,0% 7 00% Havdrup Skole 9. klasse 0. klasse 32 68,% 23 53,5% Erhvervsuddannelser 0 0,0% 4 9,3% Gymnasiale uddannelser 5 3,9% 4 32,6% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Andet 0 0,0% 2 4,7% Total 47 00,0% 43 00% Jersie Privatskole 9. klasse 0. klasse 5 83,3% 0 50% Erhvervsuddannelser 0 0,0% 2 0% Gymnasiale uddannelser 6,7% 8 40% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Andet 0 0,0% 0 0,0% Total 6 00,0% 20 00% Køge Bugt Privatskole 9. klasse 0. klasse 6 25,0% 4 6,7% Erhvervsuddannelser 0 0,0% 0 0,0% Gymnasiale uddannelser 8 75,0% 20 83,3% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Andet 0 0,0% 0 0,0% Total 24 00,0% 24 00% Munkekærskolen 9. klasse 0. klasse 7 23,0% 23 30,7% Erhvervsuddannelser 4 5,4%,3% Gymnasiale uddannelser 49 66,2% 50 66,7% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Andet 4 5,4%,3% Total 74 00,0% 75 00% Solrød Ungdomsskole 9. klasse 0. klasse 6 54,5% 3 27,3% Erhvervsuddannelser 5 45,5% 8 72,7% Gymnasiale uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Andet 0 0,0% 0 0,0% Total 00,0% 00% 9

10 Skole Klasse Uddannelsesønske Antal Procent Antal Procent Sydkystens Privatskole 9. klasse 0. klasse 3 5,8% 5 25% Erhvervsuddannelser 2 0,5% 5% Gymnasiale uddannelser 4 73,7% 4 70% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Andet 0 0,0% 0 0,0% Total 9 00,0% 20 00% Uglegårdsskolen 9. klasse 0. klasse 29 3,9% 36 30% Erhvervsuddannelser 2 2,2% 0,8% Gymnasiale uddannelser 60 65,9% 8 67,5% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0,8% Andet 0 0,0% 0,8% Total 9 00,0% 20 00% 0

11 Tabel 8 Uddannelsesønsker i 207 og 208 for elever på 9. og 0. klassetrin på skoler i Solrød Kommune. Skoler med blå markering er privatskoler/friskoler. Specialklasseelever er ikke talt med Antal Procent Antal Procent 0. Klassen Solrød 95 00,0% 7 00% Arbejde fuld tid 0,5% 0 0,0% Fødevarer, jordbrug og oplevelser 4 2,% 6 3,5% Går ikke direkte i uddannelse 0,5% 5 2,9% HF 38 9,5% 24 4% HHX 37 9,0% 36 2,% HTX 5,6% 4 2,3% Andre uddannelser 0 0,0% 2,2% Kontor, handel og forretningsservice 3 6,7% 5 8,8% Omsorg, sundhed og pædagogik 6 3,% 4 8,2% Ophold i udlandet 0 0,0% 0,6% Produktionsskole 0,5% 5 2,9% STX 53 27,2% 37 2,6% Teknologi, byggeri og transport 30 5,4% 22 2,9% Havdrup Skole 47 00,0% 43 00% 0. klasse andet 0 0,0% 0 0,0% 0. klasse efterskole 23,4% 0 23,3% 0. klasse folkeskole 2 44,7% 25,6% Fødevarer, jordbrug og oplevelser 0 0,0% 0 0,0% HHX 2 4,3% 2 4,7% HTX 3 6,4% 2 4,7% STX 0 2,3% 0 23,3% Teknologi, byggeri og transport 0 0,0% 4 9,3% Jersie Privatskole 6 00,0% 20 00% 0. klasse efterskole 2 33,3% 6 30% 0. klasse folkeskole 3 50,0% 4 20% HHX 0 0,0% 5% HTX 0 0,0% 0 0,0% STX 6,7% 7 35% Teknologi, byggeri og transport 0 0,0% 2 0%

12 Antal Procent Antal Procent Køge Bugt Privatskole 24 00,0% 24 00% 0. klasse efterskole 4 6,7% 3 2,5% 0. klasse folkeskole 2 8,3% 4,2% HHX 6 25,0% 6 25% HTX 4,2% 2 8,3% STX 45,8% 0 4,7% Munkekærskolen 70 00,0% 75 00% 0. klasse efterskole 6 8,% 0 3,3% 0. klasse folkeskole 4,9% 3 7,3% Går ikke direkte i uddannelse 4 5,4% 0 0,0% HF 0 0,0%,3% HHX 9 2,2% 5 20% HTX 4 5,4% 5 6,7% Kontor, handel og forretningsservice 2 2,7% 0 0,0% Omsorg, sundhed og pædagogik,4% 0 0,0% STX 36 48,6% 29 38,7% Ophold i udlandet 0 0,0%,3% Teknologi, byggeri og transport,4%,3% Solrød Ungdomsskole 00,0% 00% 0. klasse efterskole 9,% 9,% 0. klasse folkeskole 5 45,5% 2 8,2% Fødevarer, jordbrug og oplevelser 0 0,0% 0 0,0% Kontor, handel og forretningsservice 9,% 0 0,0% Teknologi, byggeri og transport 4 36,4% 8 72,7% Sydkystens Privatskole 9 00,0% 20 00% 0. klasse efterskole 2 0,5% 4 20% 0. klasse folkeskole 5,3% 5% HF 0 0,0% 0 0,0% HHX 3 5,8% 2 0% HTX 2 0,5% 3 5% Teknologi, byggeri og transport 0 0,0% 5% Omsorg, sundhed og pædagogik 2 0,5% 0 0,0% STX 9 47,4% 9 45% Uglegårdsskolen 9 00,0% 20 00% 0. klasse efterskole 6 7,6% 8 5% 0. klasse folkeskole 3 4,3% 8 5% 0. klasse privatskole 0 0,0% 0 0,0% HF,% 0 0,0% HHX 8 9,8% 30 25% HTX 3 3,3% 7 5,8% Andre uddannelser 0 0,0% 0,8% Omsorg, sundhed og pædagogik,% 0 0,0% STU 0 0,0% 0,8% STX 38 4,8% 44 36,7% Teknologi, byggeri og transport,% 0,8% 2

13 Uddannelsesparat 8.klasse I årets udgave af Tal på Vejen har vi valgt at medtage data på elever fra 8.klasses uddannelsesparathed i stedet for afgangseleverne. Det at være uddannelsesparat er en proces med eleverne, som påbegyndes i 8.klasse. Elevernes vurderes på de personlige, sociale og faglige forudsætninger. Vejlederen introducerer uddannelsesparathedsvurderingerne i 8.klasse og fortæller om det at være uddannelsesparat til både elever og forældre, så de er bekendte med forudsætningerne for at være uddannelsesparat til en ønsket ungdomsuddannelse. Eleven kan arbejde med sin uddannelsesparathed gennem ændret adfærd på det personlige og/eller sociale plan eller ved en øget faglig indsats. Ofte kan eleven dog også gennem vejledningsindsatsen få interesse for andre uddannelsesområder, hvor eleven har forudsætningerne for at blive vurderet uddannelsesparat. Uddannelsesparathedsvurderingerne er en løbende proces, hvor eleverne følges tæt at skole og vejleder. Der udarbejdes en individuel plan for elever der er ikke-uddannelsesparate for at støtte dem i processen. Herunder ses Tabel 9 med udviklingen i de fire kommuner ved de sidste tre uddannelsesparathedsvurderinger i 8.klasse. Kommunen er et udtryk for der hvor skolen er placeret og ikke elevens bopæl. Tabel 9 Oversigt 8.klasses uddannelsesparathed. UP: Uddannelsesparat, IUP: Ikke uddannelsesparat År Kommune UP IUP I alt % IUP UP IUP I alt % IUP UP IUP I alt % IUP Greve % % % Køge % % % Solrød % % % Stevns % % % UUV Køge Bugt % % % I år har der været en stigning i antallet af elever der vurderes ikke-uddannelsesparat. Dette kan hænge sammen med reformen på gymnasieområdet, som betyder at eleverne skal have min. 5 i gennemsnit for at være parat på de faglige forudsætninger til en gymnasial uddannelse. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 5% 0% Greve Køge Solrød Stevns UUV Køge Bugt 5% 0% Figur Andelen af ikke uddannelsesparate elever i 8.klasse 3

14 Uddannelsesvalg sammenlignet på tværs af kommuner 205, og ,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0.klasse Greve 205 Greve 206 Greve 207 Greve 208 Køge 205 Køge 206 Køge 207 Køge 208 Solrød 205 Solrød 206 Solrød 207 Solrød ,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 0,0% 0,0% 9.klasse Greve 205 Greve 206 Greve 207 Greve 208 Køge 205 Køge 206 Køge 207 Køge 208 Solrød 205 Solrød 206 Solrød 207 Solrød 208 Stevns 205 Stevns 206 Stevns 207 Stevns 208 4

15 Afgangselever 207 frafald fra ungdomsuddannelserne UUV Køge Bugt havde 2.87 afgangselever i sommeren 207, som modtog vejledning fra UUV Køge Bugt. Der har fra denne gruppe været 40 unge, der har haft et eller flere frafald eller omvalg i perioden. august 207 til 3. december 207. Totalt har der været 46 frafald. Når vi opgør frafald, er der både tale om frafald og omvalg, idet der i begge tilfælde er tale om et skift i uddannelse, hvor UUV har ansvaret for at vejlede den unge videre. UUV s fortsatte mål er, at elevernes uddannelsesvalg efter grundskolen bliver så sikkert, at frafald og omvalg mindskes. Sidste år faldt 5,2 % af eleverne fra ungdomsuddannelserne i det første halve år - i år er tallet også 6,4%. Det er altså højere end 206, når vi kigger på procent ligesom det i absolutte tal også er flere unge der er faldet fra. Figur viser frafald fordelt på uddannelsesindgange. Teknologi, byggeri og transport - hovedforløb 7 Teknologi, byggeri og transport - grundforløb 7 STX 46 Omsorg, sundhed og pædagogik - hovedforløb Omsorg, sundhed og pædagogik - grundforløb 3 Kontor, handel og forretningsservice - hovedforløb Kontor, handel og forretningsservice - grundforløb 8 HTX 20 HHX 22 HF 5 Fødevarer, jordbrug og oplevelser - hovedforløb Fødevarer, jordbrug og oplevelser - grundforløb 4 EGU Figur Afgangselever frafald fordelt på uddannelser

16 Summeres tallene i ovenstående figur fordeler frafaldene sig med 43 fra erhvervsuddannelserne og 03 fra de gymnasiale uddannelser. Tabel 0 viser frafaldene i procent af antal afgangselever, der i det pågældende år søgte optagelse på den givne uddannelse. Det er væsentlig flere der er faldet fra de gymnasiale uddannelser end de tidligere år. Tabel 0 Afgangselevers frafald det første halve år efter grundskolen Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal Frafald ansøgere Frafald ansøgere Frafald ansøgere Frafald ansøgere % Erhvervsuddannelser ,5% ,7% ,8% ,24% Gymnasiale ,4 % ,5 % , % ,60% uddannelser Andre ungdomsudd ,0 % 26 3,8 % Afgangselever frafald fordelt på kommuner og skoler. Herunder ses i Figur 2, hvordan de 40 afgangselever fra 207, der er faldet fra i perioden / /2-207, fordeler sig på kommuner. Eleverne er tilknyttet den kommune, hvor deres afgangsskole er placeret. 95 % af de elever, som er faldet fra det første halve år, er i dag i gang med en ny uddannelse eller anden aktivitet, som skal forberede dem til at starte på en uddannelse igen. Greve 27 Køge 68 Solrød 34 Stevns Figur 2 Afgangselever der er faldet fra ungdomsuddannelser i perioden / /2-207 fordelt på kommuner 6

17 De efterfølgende figurer (figur4-7) viser, hvor afgangseleverne som er faldet fra i perioden / /2-207 har afsluttet henholdsvis 9. eller 0.klasse. Tallene angivet i figurerne er antallet af elever. Greve Greve Tune Skole Tjørnelyskolen Strandskolen Krogårdskolen Karlslunde Skole Holmeagerskolen 2 Hedelyskolen Greve Privatskole Damagerskolen 0.klase 4 Damagerskolen 2 Arenaskolen Figur 3 Skoler i Greve Kommune antal afgangselever 207 der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år Solrød Solrød Uglegårdsskolen 3 Sydkystens Privatskole Havdrup Skole 0Solrød Figur 4 Skoler i Solrød Kommune antal afgangselever 207 der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år 7

18 Køge Vemmedrupskolen Søndre Skole 2 3 Køge Skovboskolen 2 Sct. Nicolai Skole 2 Køge Private Realskole Køge Lille Skole 3 Kirstinedalsskolen Højelse Skole Holmebækskolen Herfølge Skole 3 Herfølge Privatskole Hastrupskolen Ejby Skole Borup Skole Asgård Skole 3 0. klasse Campus Køge Figur 5: Skoler i Køge Kommune antal afgangselever 207 der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år Stevns Stevns Strøbyskolen 2 Store Heddinge Skole 3 Mindehøjskolen Hotherskolen Figur 6: Skoler i Stevns Kommune antal afgangselever 207 der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år 8

19 Afgangselevers frafald i perioden august til december Nedenstående figurer viser den procentdel af afgangselever, der er faldet fra det første halve år efter 9. eller 0. klasse. Greve og Stevns kommuner ligger lidt under UUV s gennemsnit, mens Greve og Solrød kommuner ligger lidt over gennemsnittet. UUV 6,4% 5,2% 5,2% 5,2% 5,7% 5,8% 5,7% Stevns kommune 2,0% 5,9% 5,0% 6,7% 4,6% 5,2% ,5% Solrød kommune 7,3% 6,% 7,7% 7,6% 6,6% 8,5% 9,% Køge kommune 5,2% 4,4% 3,9% 5,3% 5,4% 6,4% 7,4% Greve kommune 4,4% 4,0% 4,5% 4,3% 4,5% 4,5% 5,7% Figurerne herunder (figur 0,0% -4),0% viser 2,0% den procentvise 3,0% 4,0% andel 5,0% af afgangselever, 6,0% 7,0% der 8,0% er faldet 9,0% fra 0,0% ungdomsuddannelsen Figur 7: Afgangselevers frafald det første august halve - december år efter 20 grundskolen klasserne er grupperet for sig selv. 9

20 Greve Tune Skole Tjørnelyskolen Strandskolen Mosedeskolen Krogårdskolen Karlslunde Skole Karlslunde Dagskole Hundige Lille Skole Holmeagerskolen Afgangselever i 207 Afgangselever 206 Afgangselever i 205 Hedelyskolen Greve Privatskole Arenaskolen Damagerskolen (0.klasse) Damagerskolen Dagskolen Kirkemosegård 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 20,0% 25,0% Figur 8. Skoler i Greve Kommune - andel af afgangselever der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år 20

21 Køge 0.klasse Campus Køge Vemmedrupskolen Søndre Skole Slimminge Skovboskolen Sct. Nicolai Skole Køge Private Realskole Køge Lille Skole Kirstinedalsskolen Højelse Skole Holmebækskolen Herfølge Skole Afgangselever i 207 Afgangselever 206 Afgangselever i 205 Herfølge privatskole Hastrupskolen Ellemarkskolen Ejby Skole Borup Skole Borup Privatskole Billesborgskolen Asgård Skole 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 20,0% 25,0% Figur 9. Skoler i Køge Kommune - andel af afgangselever der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år 2

22 Solrød Uglegårdsskolen Sydkystens Privatskole Solrød Ungdomsskole Munkekærskolen Køge Bugt Privatskole Havdrup Skole Afgangselever i 207 Afgangselever 206 Afgangselever i Klassen Solrød 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% Figur 0 Skoler i Solrød Kommune - andel af afgangselever der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år Stevns Strøbyskolen Store Heddinge Skole Stevns Friskole Mindehøjskolen Afgangselever i 207 Afgangselever 206 Afgangselever i 205 Hotherskolen 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 20,0% 25,0% Figur Skoler i Stevns Kommune - andel af afgangselever der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år 22

23 Afgangselever 207 fastholdelse i uddannelse Ligesom det er interessant at se på antallet af unge, der falder fra deres uddannelse inden for det første halve år efter de har afsluttet 9. eller 0. klasse, er det samtidig interessant at se, hvor de unge er 0 måneder efter, de forlod grundskolen i forhold til fastholdelse i uddannelse. Sommeren 207 afsluttede elever med bopæl i en af UUV s fire kommuner 9. eller 0. klasse Tabel og Tabel 2 viser en opgørelse over, hvad disse unge laver 0 måneder efter, at de har forladt enten 9. eller 0.klasse i sommeren 207. I maj måned 208 er unge i gang med ungdomsuddannelse eller 0.klasse, mens 356 unge er udenfor uddannelse og enten er i gang med en forberedende og udviklende aktivitet, tilmeldt en uddannelse eller aktuelt er i UUV s vejledning, se Tabel 2. Det er lidt færre end sidste år, hvor 399 unge var udenfor uddannelse og 0. klasse, se Tabel 3 Tabel Afgangselever fastholdelse i uddannelse 0 måneder efter afsluttet grundskole 207 Greve Køge Solrød Stevns Total I gang med ungdomsuddannelse eller 0.klasse Udenfor uddannelse Total Tabel 2 Afgangselever fastholdelse i uddannelse 0 måneder efter afsluttet grundskole - i procent 207 Greve Køge Solrød Stevns Total I gang med ungdomsuddannelse eller 0.klasse 88,4% 87,% 89,7% 89,5% 88,2% Udenfor uddannelse,6% 2,9% 0,3% 0,5%,8% Total 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% Tabel 3 Afgangselever fastholdelse i uddannelse 0 måneder efter afsluttet grundskole 206 Greve Køge Solrød Stevns Total I gang med ungdomsuddannelse eller 0.klasse Udenfor uddannelse Total Tabel 4 Afgangselever fastholdelse i uddannelse 0 måneder efter afsluttet grundskole - i procent 206 Greve Køge Solrød Stevns Total I gang med ungdomsuddannelse eller 0.klasse 86,7% 87,4% 87,4% 85,6% 86,9% Udenfor uddannelse 3,3% 2,6% 2,6% 4,4% 3,% Total 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 00,0% 62 af de unge Udenfor uddannelse er aktuelt i UUV s opsøgende og opfølgende vejledning og er derfor ikke registret med en aktivitet. De resterende 294 er i aktiviteter under kategorien Forberedende og udviklende aktivitet og er løbende i kontakt med UU-vejlederen for at sikre, at aktiviteten også styrer imod, at de igen kommer i gang med uddannelse. Tabel 5 viser, hvilke aktiviteter de unge og UUvejlederen igangsætter i disse forløb. 23

24 Tabel 5 Afgangselever udenfor uddannelse 0 måneder efter afsluttet grundskole Aktiviteter Greve Køge Solrød Stevns Hovedtotal Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU Arbejde - deltid Arbejde - fuld tid Danskuddannelse Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven Højskole Offentlig forsørgelse Ophold i udlandet Orlov Praktik i ungevejledningen 4 4 Produktionsskole Selvstændig erhvervsdrivende Sygdom 3 6 Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven VUC-AVU niveau VUC-HF niveau Øvrige uddannelser og kurser 2 3 Total

25 2-årige UUV har siden 2008 fulgt de 2-årige for at se udviklingen i andelene, der har gennemført en ungdomsuddannelse, er i gang med ungdomsuddannelse eller en aktivitet der forbereder eller er tilknyttet UUV s opsøgende og opfølgende vejledning. Nedenstående tabel viser udviklingen i hele UUV s område fra 2008 til 208 Her ses ikke bare en positiv udvikling i forhold til hvor mange unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, men også en faldende tendens i antallet af unge, der aktuelt er i UUV s opsøgende og opfølgende vejledning. Fra 207 til 208 er der sket en stigning i andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse. Der er lidt flere unge i den opsøgende og opfølgende vejledning end de tidligere år. UUV 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning Total Årgang ,0 36,4 6,6 00,0 Årgang ,0 37,8 9,2 00,0 Årgang ,0 Årgang ,6 39,2 5,2 00,0 Årgang ,3 38,9 3,8 00,0 Årgang ,0 35,8 8,2 00,0 Årgang ,2 40,3,5 00,0 Årgang , 38,2,7 00,0 Årgang ,4 37,9,7 00,0 Årgang , 34,0 3,9 00,0 UUV 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning Total Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang

26 70,0 UUV - udvikling 2 årige 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning 0,0 0,0 Tabellerne på de næste sider viser ovenstående tal fordelt på kommuner 26

27 2-årige Greve kommune Greve 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning Årgang ,2 34,5 9,3 00,0 Årgang , 36,5 7,4 00,0 Årgang ,7 36, 6,2 00,0 Årgang ,8 34,2 4,0 00,0 Årgang ,4 33,0 8,6 00,0 Årgang ,7 37,5 0,8 00,0 Årgang ,5 35,9,6 00,0 Årgang ,4 33,6 2,0 00,0 Årgang ,3 29,7 4,0 00,0 Greve 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Greve - udvikling 2 årige Total Total 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Gennemført ungdomsuddannelse I gang 20,0 0,0 Opsøgende og opfølgende vejledning 0,0 Årgang 987 Årgang 989 Årgang 99 Årgang 992 Årgang 993 Årgang 994 Årgang 995 Årgang Årgang

28 2-årige Køge kommune Køge 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning Årgang ,8 36,9 6,3 00,0 Årgang ,6 37,4,0 00,0 Årgang ,0 40,4 5,6 00,0 Årgang ,5 4,7 3,8 00,0 Årgang ,4 36,5 9, 00,0 Årgang ,9 42, 2,0 00,0 Årgang ,6 38,6,8 00,0 Årgang ,4 38,8,8 00,0 Årgang ,8 35,7 4,5 00,0 Køge 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Total Total 70,0 Køge - udvikling 2 årige 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning 0,0 28

29 2-årige Solrød kommune Solrød 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning Årgang ,9 3,2 5,9 00,0 Årgang ,8 40,9 6,3 00,0 Årgang ,9 36,9 4,2 00,0 Årgang ,9 3,5 4,6 00,0 Årgang ,8 30,0 6,2 00,0 Årgang ,3 38,5 2,2 00,0 Årgang ,8 36,6,6 00,0 Årgang ,4 33,5, 00,0 Årgang ,9 32,0 2, 00,0 Solrød 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Total Total 70,0 Solrød - udvikling 2 årige 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning 0,0 29

30 2-årige Stevns kommune Stevns 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning Årgang ,5 45,5,0 00,0 Årgang ,7 39,8 0,5 00,0 Årgang ,3 46,2 2,5 00,0 Årgang ,3 48,3 2,4 00,0 Årgang ,2 49, 5,7 00,0 Årgang ,3 43,5,2 00,0 Årgang ,5 44,8,7 00,0 Årgang ,5 53,0,5 00,0 Årgang ,9 4,3 3,9 00,0 Stevns 2 år Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Årgang Total Total 70,0 Stevns - udvikling 2 årige 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Gennemført ungdomsuddannelse I gang Opsøgende og opfølgende vejledning 0,0 0,0 Årgang 987 Årgang 989 Årgang 99 Årgang 992 Årgang 993 Årgang 994 Årgang 995 Årgang Årgang

Tal på Vejen 2018 Greve kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Tal på Vejen 2018 Greve kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Tal på Vejen 208 Greve kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Indhold Indledning... 3 0 år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt... 3 Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen...

Læs mere

Tal på Vejen 2018 Køge kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Tal på Vejen 2018 Køge kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Tal på Vejen 2018 Køge kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt 1 Indhold Indledning... 3 10 år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt... 3 Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen...

Læs mere

Tal på Vejen 2018 Stevns kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Tal på Vejen 2018 Stevns kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Tal på Vejen 208 Stevns kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Indhold Indledning... 3 0 år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt... 3 Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen...

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 207 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 3 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2017 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 18 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2017 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Greve Kommune... 6 Uddannelsesvalg for skoler i Greve Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 16 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 207 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Greve Kommune... 6 Uddannelsesvalg for skoler i Greve Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 6 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 2 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Vores fælles mål må være, at vi i 2016 får knækket kurven, der for længe, er gået den forkerte vej, se figur 1.

Vores fælles mål må være, at vi i 2016 får knækket kurven, der for længe, er gået den forkerte vej, se figur 1. 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Greve Kommune... 6 Uddannelsesvalg for skoler i Greve Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 12 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Mødedeltagere: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!...

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 2 Indhold Indhold... 3 1. Indledning... 4 95% af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 4 Uddannelsesparathed... 4 Kompetenceafklarende brobygningsforløb...

Læs mere

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!...

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 2 Indhold Indhold... 3 1. Indledning... 5 95% af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 5 Uddannelsesparathed... 5 Kompetenceafklarende brobygningsforløb...

Læs mere

Præsentation af IUP elever i 8. klasse tirsdag d. 10. april Ved Margrethe Tovgaard Afdelingsleder - UUV

Præsentation af IUP elever i 8. klasse tirsdag d. 10. april Ved Margrethe Tovgaard Afdelingsleder - UUV Præsentation af IUP elever i 8. klasse tirsdag d. 10. april 2018 Ved Margrethe Tovgaard Afdelingsleder - UUV Uddannelsesparathedsvurdering UPV i 8. klasse Formål: at give skoler og UUV mulighed for at

Læs mere

Greve Nord d. 23. oktober 2017

Greve Nord d. 23. oktober 2017 Greve Nord d. 23. oktober 2017 Indhold: Vejledning i grundeskolerne Uddannelse og Job Ung til Ung aftener Indsatser for ikke uddannelsesparate elever Vejledning i ungeområdet Den opsøgende vejledning Tal

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 21 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e UPV 2019 i Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted Data udtrukket pr. 25. februar 2019 R i n g s t e d K o m m u n e 0 7-0 3-2 0 1 9 Indholdsfortegnelse Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2018 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2018 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 1 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 2. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING.. 3 AFSNIT 2 - STATUS FOR

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København December Statistik UU København 2016 Statistikken er et nedslag, og omfatter i alt 94.416 unge fra 8. klasse til 24 år. Undervisningspligtige børn Ungdommens Uddannelsesvejledning giver vejledning til

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019 UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2019 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2019 er en opgørelse over

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering

Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Juni Statistik UU København 2018 Kvartalsstatistik juni 2018 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 81.737 københavnere mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. 15-17årige Alle 15-17årige har pligt

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2018

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2018 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2018 UU FAABORG-MIDTFYN Indhold Forord... 2 Aktuel placering 15-17 årige... 3 Aktuel placering 18-24 årige... 4 Inkl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse... 4 Eks. unge

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017

HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017 INDHOLD HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017 Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning i Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø kommuner. På baggrund af data fra UVVej og optagelse.dk Overblik

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København April Statistik UU København 2018 Kvartalsstatistik april 2018 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 84.205 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Statistik. Februar. UU København

Statistik. Februar. UU København Februar Statistik UU København 2018 Kvartalsstatistik februar 2018 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 84.895 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3.KVARTAL 1 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING...3

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK. Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning for Langeland, Svendborg og Ærø kommune

HALVÅRSSTATISTIK. Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning for Langeland, Svendborg og Ærø kommune HALVÅRSSTATISTIK Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning for Langeland, Svendborg og Ærø kommune MARTS 2018 1 Indholdsfortegnelse Forord til halvårsstatistik marts 2018... 3 Aktuel placering

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Det skal bemærkes, at UU Vejle igen i år har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat.

Det skal bemærkes, at UU Vejle igen i år har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat. Notat vedr. Vejles 9. og 10. kl. elevers tilmelding til optagelse.dk Datamaterialet er udarbejdet på grundlag af tilgængelig data på 2.289 uge der ved tilmeldingen på optagelse.dk havde bopæl i Vejle Kommune.

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2016 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 55,2 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Placering af unge mellem 15 og 17 år Denne tabel viser, hvad den samlede sum af unge mellem 15 og 17 år i kommunen er i gang med pt.

Placering af unge mellem 15 og 17 år Denne tabel viser, hvad den samlede sum af unge mellem 15 og 17 år i kommunen er i gang med pt. Kvartalsrapport UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Kvalitetsrapporten er en del af den lovbundne kvalitetsudvikling af vejledningsindsatsen. Rapporterne

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 4. KVARTAL 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 4. kvartal kan give

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne

Kvartalsstatistik for 2. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige og intensive indsats for

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016 UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Rapporterne vil kredse om de samme aspekter af vejledningen, men der vil

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2018: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2018: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2018: Unges uddannelsesvalg Indledning Kvartalsrapporten, der udkommer 4 gange årligt er UU Thys bud på at sætte fokus på udvalgte brændpunkter. Rapporten udarbejdes

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. September 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. September 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik September 2016 Resume af statistik 91,7 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 47,1 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik Februar 2016 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 64,3 % blandt de 15-17 årige er i

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

UU Sydfyn Ungdommens Uddannelsesvejledning i Langeland Kommune, Svendborg Kommune samt Ærø Kommune HALVÅRSSTATISTIK

UU Sydfyn Ungdommens Uddannelsesvejledning i Langeland Kommune, Svendborg Kommune samt Ærø Kommune HALVÅRSSTATISTIK UU Sydfyn Ungdommens Uddannelsesvejledning i Langeland Kommune, Svendborg Kommune samt Ærø Kommune HALVÅRSSTATISTIK November 2018 Indholdsfortegnelse Forord til halvårsstatistik november 2018... 2 Aktuel

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild

Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild 1. kvartal 2018 Rapporten fortæller om, hvordan uddannelsesvejledningen for unge i UU Rebild tilrettelægges, og hvilke målgrupper der er for vejledningen

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17 årige: Sammenlignet med december 2011 kan vi konstatere en positiv tendens af unge, som er i

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Rapporterne vil kredse om de samme aspekter af vejledningen, men der vil

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 0 UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Indhold Indledning... 95 %, ungepakke og samarbejde... Fratagelse af ungeydelse og fritagelse af uddannelsespligten... Forventninger og resultater... Også tager

Læs mere