Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate."

Transkript

1 1

2 2

3 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer Uddannelse og Job... 5 Valg af erhvervsuddannelse... 5 UU er fortsat central i målet om at unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse... 5 Uddannelsesvalg 2014 UUV Køge Bugt... 6 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 7 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune Uddannelsesparathed Uddannelsesparathedsvurdering Uddannelsesvalg sammenlignet på tværs af kommuner 2012, 2013, Specialelevers uddannelsesvalg Afgangselever 2013 frafald fra ungdomsuddannelserne Afgangselever frafald fordelt på skoler og kommuner Afgangselevers frafald i perioden august til december Afgangselever 2013 fastholdelse i uddannelse årige årige kommunevis årige årige 2014, 2012, 2010 Greve kommune årige 2014, 2012, 2010 Køge kommune årige 2014, 2012, 2010 Solrød kommune årige 2014, 2012, 2010 Stevns kommune

4 Indledning Et nyt eksemplar af Tal på vejen er nu på gaden. Der er mange spændende tal, der både peger bagud og fremad. Tal på vejen er i år blevet lidt forsinket blandt andet på grund af, at vi i UUV har skiftet IT system, hvor implementering i forhold til at trække data til statistik er foregået hen over foråret. Men nu er vi klar, og det er Tal på Vejen også. Det seneste år har også båret præg af, at en erhvervsuddannelses- og vejledningsreform har været undervejs. Her i august 2014 er den nu blevet til virkelighed. Erhvervsuddannelsesreform Målet med erhvervsuddannelsesreformen er klar flere unge skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse efter 9. eller 10. klasse. Samtidig skal de elever som i 8., 9. og 10.klasse er uddannelsesparate kun have UU vejledning i form af kollektiv vejledning. Uddannelsesparathedsvurderingen flyttes ned i 8.klasse, hvor den automatiseres med baggrund i de sociale, personlige og faglige kompetencer. I UUV Køge Bugt har vi arbejdet med uddannelsesparathed fra begyndelsen af 8.klasse siden 2012, men nu sker der en national systematisering og automatisering, hvor lærerne vurderer elevernes forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse medio 8. klasse. Endvidere skal UU centrene ikke længere opsøge unge som er i fuldtidsarbejde efter afsluttet grundskole og frem til det 25. år. Generelt på hele vejledningsområdet skal UU vejledningen baseres mere på gruppevejledning. Alle eleverne i klasse modtager kollektiv vejledning fra UUV. Den individuelle indsats koncentreres omkring de elever, der erklæres ikke uddannelsesparate fra medio 8. klasse. Folkeskolens 7 emnefag Uddannelse og Job har fået en helt central placering i vejledningsindsatsen. UUV skal inddrages i skolens arbejde med faget og kan forestå undervisningen. I Køge Bugt kommunerne er det i år en prøveindsats i dette skoleår, hvor UUV s lokale vejleder er inde og foretage undervisning i faget i udskolingsklasserne. Elevernes valg skal udfordres, så der vælges en sikker kurs mod en ungdomsuddannelse som ikke kun vælges, men som også gennemføres. Tallene fra Tal på Vejen 2014 viser, at vi allerede er godt på vej med valg og gennemførsel. Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer. Det faglige krav for at blive uddannelsesparat er 4 i gennemsnit ved første standpunktskarakter i 8.klasse. De personlige kompetencer har fokus på blandt andet ansvarlighed, motivation og mødestabilitet mens de sociale kompetencer afspejles i samarbejdsevner, respekt og tolerance. Fra national side er det vurderet at gennemsnitlig 20 % af en årgang vurderes ikke-uddannelsesparat. For UUV Køge Bugt området ser tallene for det faglige niveau ud som i nedenstående tabeller, når vi udelukkende kigger på den faglige kompetence. Heraf fremgår andelen af 8.klasses elever fra 2013, der ud fra et karaktergennemsnit på 4 ville være blevet vurderet ikke-uddannelsesparate. Tabel 1 8.klasse andelen af ikke-uddannelsesparate er elever med gennemsnitlig karakter under 4 specialklasser ikke medregnet Greve Køge Solrød Stevns UUV Ikke-Uddannelseparate Total Procent 20,37% 25,40% 18,71% 29,02% 23,11% Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. Tabel 2 8.klasse andelen af ikke-uddannelsesparate er elever med gennemsnitlig karakter under 4 specialklasser medregnet Greve Køge Solrød Stevns UUV Ikke-uddannelsesparate Total Procent 23,73% 29,01% 20,42% 35,07% 26,68% For hele UUV Køge Bugt området betyder det, at knap 27 % af eleverne alene ud fra den faglige kompetence vurderes ikke-uddannelsesparat. Hertil kommer elever, som ud fra deres personlige og sociale kompetencer vurderes ikkeuddannelsesparate. Nationalt opereres der med et måltal på 20 % ikke uddannelsesparate. 4

5 Uddannelse og Job Samtidig med erhvervsskolereformen har der også rullet en folkeskolereform, som også påvirker UU vejlederens arbejde. Blandt andet er det timeløse fag Uddannelse, Erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering blevet til Uddannelse og Job. Dette fag får en central rolle i forhold til at udfordre de uddannelsesparate elever, som ikke skal have individuel eller ekstra afklarende vejledningsforløb med en UU vejleder. I UUV Køge Bugt området er faget Uddannelse og Job i vid udstrækning blevet skemalagt på folkeskolerne. Det betyder, at UUV i samarbejde med skolerne har skemalagt lektioner, hvor UU vejlederen varetager undervisningen. Valg af erhvervsuddannelse Erhvervsskolereformens mest centrale mål er flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Målet er, at 25 % af afgangseleverne skal vælge en erhvervssuddannelse direkte efter 9. eller 10.klasse i 2020 og at 30 % vælger en erhvervsuddannelse i Aktuelt er tallet på 19,5 % for UUV Køge Bugt området, så der er noget at arbejde med. 80,0% 70,0% 60,0% 71,0% 72,5% Afgangselever 70,9% 73,5% Erhvervsuddannelser 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 22,8% Afgangselever ,5% 21,1% 19,5% 4,7% 5,0% 7,0% 5,9% 1,5% 1,0% 1,0% 1,1% Afgangselever 2012 Afgangselever 2013 Afgangselever 2014 Gymnasiale uddannelser Individuelle uddannelser Andet Samtidig er der blevet sat adgangskrav til erhvervsuddannelserne, så eleverne på deres afgangskarakterer skal have mindst 2,0 i Dansk og Matematik. I UUV Køge Bugt området er det cirka 200 elever, som går ud af 9. eller 10. klasse med under 2,0 i Dansk og Matematik UU er fortsat central i målet om at unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse UUV Køge Bugt vil fortsat være central placeret dog nu med en fokuseret indsats på elever og unge, som er ikke uddannelsesparate eller som af den ene eller anden grund falder fra den valgte ungdomsuddannelse. Masser af hilsner Mark Jensen Centerleder UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 5

6 Uddannelsesvalg 2014 UUV Køge Bugt Nedenstående tabel 3 og 4 viser uddannelsesvalgene i UUV Køge Bugts område fra 2011 til Tabel 3 viser tallene for elever, der har afsluttet 9. klassetrin, og tabel 4 elever, der har afsluttet 10. klassetrin. Tabel 3 og tabel 4 indeholder uddannelsesvalg for folkeskoler, privatskoler både normal og specialklasse eleverne. Tabel 3 Uddannelsesvalg 9.klasse UUV Køge Bugt 9. klasse klasse klasse klasse 2014 Uddannelsesvalg Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 10. klasse i alt ,3% ,9% ,2% ,3% Erhvervsuddannelser ,1% ,5% 177 9,3% 172 9,3% Gymnasiale uddannelser ,5% ,1% ,6% ,9% Individuelle uddannelser ,6% 12 0,6% 8 0,4% 7 0,4% Andet ,6% 55 2,9% 86 4,5% 57 3,1% TOTAL ,0% ,0% ,0% ,0% 1 STU og EGU 2. Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse Tabel 4 Uddannelsesvalg 10.klasse UUV Køge Bugt 10. klasse klasse klasse klasse 2014 Uddannelsesvalg Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Erhvervsuddannelser ,2% ,7% ,1% ,5% Gymnasiale uddannelser ,9% ,5% ,3% ,1% Individuelle uddannelser ,6% 4 0,7% 8 1,7% 11 2,3% Andet ,3% 27 5,0% 23 4,9% 35 7,2% TOTAL ,0% ,0% ,0% ,0% 1 STU og EGU 2. Produktionsskole, Ophold i udlandet, Går ikke direkte i uddannelse Tilmeldingen til erhvervsuddannelserne er status quo for 9. klasserne, mens der ses et fald i andelen af elever i 10. klasse, der vælger en erhvervsuddannelse. Dette ses sammen med en stigning i tilgangen til de gymnasiale uddannelser fra 10.klasse. Der er et lille fald i 9. klassernes tilgang til både 10. klasse og Andet. De elever, som tæller i Andet kategorien, er en meget blandet gruppe. En del er unge, som er taget på high school ophold i udlandet, en del er målgruppevurderet til produktionsskolen og en stor del er startet på et arbejdsforløb efter sommerferien. Produktionsskole- og arbejdsforløbene er forløb, der igangsættes med det mål at gøre de unge uddannelsesparate og klar til at starte på en ordinær ungdomsuddannelse. Disse unge følges nøje af UUV vejlederen, ligesom deres uddannelsesplan løbende revideres, med det mål at den unge bliver klar til at starte på en ungdomsuddannelse. For begge klassetrin ses i år en øget tilgang til de gymnasiale uddannelser. 6

7 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune Tabel 5 og 6 viser uddannelsesønskerne i 2014 sammenlignet med 2013 og 2012 for elever med afsluttet 9. henholdsvis 10. klasse på en skole i Solrød Kommune. Specialeleverne er indeholdt i data. Tabel 5 Uddannelsesønsker 2012, 2013 og 2014 for elever, der har afgangsskole fra 9. klasse i Solrød Kommune 9. klasse klasse klasse 2014 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 10. klasse ,5% ,2% ,4% Erhvervsuddannelser 21 6,9% 21 6,6% 20 6,7% Gymnasiale uddannelser ,6% ,5% ,2% Individuelle uddannelser 1 2 0,7% 0 0,0% 0 0,00% Andet ,3% 12 3,8% 8 2,7% Total ,0% ,0% ,0% 1)STU og EGU 2)Produktionsskole, ophold i udlandet, går ikke direkte i uddannelse Tabel 6 Uddannelsesønsker 2012, 2013 og 2014 for elever, der har afgangsskole fra 10. klasse i Solrød Kommune 10. klasse klasse klasse 2014 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Erhvervsuddannelser 52 26,0% 44 22,7% 45 24,2% Gymnasiale uddannelser ,5% ,6% ,0% Individuelle uddannelser 1 0 0,0% 1 0,6% 2 1,1% Andet 2 5 2,5% 10 5,1% 7 3,8% Total ,0% ,0% ,0% 1)STU og EGU 2)Produktionsskole, ophold i udlandet, går ikke direkte i uddannelse 7

8 Tabel 7 og 8 viser uddannelsesønskerne for henholdsvis 9. og 10. klassetrin i 2013 og 2014 for elever på skoler i Solrød Kommune. Uddannelsesønskerne er fordelt på enkelte uddannelsesretninger. Tabel 7 Uddannelsesønsker 2013 og 2014 for elever i 9. klasse på skoler i Solrød Kommune 9. klasse klasse 2014 Antal Procent Antal Procent 10. klasse i alt ,2% ,4% 10. andet 2 0,6% 2 0,7% 10. klasse efterskole 64 20,1% 44 14,8% 10. klasse folkeskole 71 22,3% 74 24,9% 10. klasse privatskole 4 1,3% 3 1,0% Erhvervsuddannelser 21 6,6% 20 6,7% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 1 0,3% 2 0,7% Bygge og anlæg - grundforløb 11 3,4% 4 1,3% Bygnings- og brugerservice - grundforløb 0 0,0% 0 0,0% Dyr, planter og natur - grundforløb 0 0,0% 2 0,7% Krop og stil - grundforløb 0 0,0% 0 0,0% Mad til mennesker - grundforløb 1 0,3% 2 0,7% Medieproduktion - grundforløb 2 0,6% 1 0,3% Merkantil - grundforløb 0 0,0% 3 1,0% Produktion og udvikling - grundforløb 0 0,0% 2 0,7% Strøm, styring og IT - grundforløb 5 1,6% 3 1,0% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 1 0,3% 1 0,3% Transport og logistik - grundforløb 0 0,0% 0 0,0% Gymnasiale uddannelser ,5% ,2% HF 0 0,0% 0 0,0% HHX 36 11,3% 54 18,2% HTX 17 5,3% 10 3,4% STX 92 28,8% 82 27,6% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% EGU 0 0,0% 0 0,0% STU 0 0,0% 0 0,0% Andet 12 3,8% 8 2,7% Andre uddannelser 1 0,3% 0 0,0% Går ikke direkte i uddannelse 7 2,2% 3 1,0% Ophold i udlandet 1 0,3% 2 0,7% Produktionsskole 3 0,9% 3 1,0% Total ,0% % 8

9 Tabel 8 Uddannelsesønsker 2013 og 2014 for elever i 10. klasse på skoler i Solrød Kommune 10. klasse klasse 2014 Antal Procent Erhvervsuddannelser 44 22,7% 45 24,2% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 4 2,0% 3 1,6% Bygge og anlæg - grundforløb 6 3,1% 7 3,8% Bygnings- og brugerservice - grundforløb 0 0,0% 0 0,0% Dyr, planter og natur - grundforløb 2 1,0% 0 0,0% Krop og stil - grundforløb 2 1,0% 2 1,1% Mad til mennesker - grundforløb 1 0,5% 5 2,7% Medieproduktion - grundforløb 4 2,0% 2 1,1% Merkantil - grundforløb 8 4,1% 6 3,2% Produktion og udvikling - grundforløb 0 0,0% 2 1,1% Strøm, styring og IT - grundforløb 7 3,6% 10 5,4% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 9 4,6% 8 4,3% Transport og logistik - grundforløb 1 0,5% 0 0,0% Gymnasiale uddannelser ,6% ,0% HF 40 20,4% 36 19,4% HHX 31 15,8% 35 18,8% HTX 9 4,6% 10 5,4% STX 59 30,1% 51 27,4% Individuelle uddannelser 1 0,6% 2 1,1% EGU 0 0,0% 0 0,0% STU 1 0,5% 2 1,1% Andet 10 5,1% 7 3,7% Andre uddannelser 4 2,0% 0 0,0% Går ikke direkte i uddannelse 2 1,0% 5 2,7% Ophold i udlandet 2 1,0% 1 0,5% Produktionsskole 2 1,0% 1 0,5% Total ,0% % 9

10 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune Herunder ses uddannelsesvalgene fordelt på de enkelte skoler. Tallene fra 2013 er taget med som sammenligning. Tallene er i tabel 7 grupperet, hvor de i tabel 8 er udspecificeret. Tabel 9 Uddannelsesønsker 2013 og 2014 for elever i 9. og 10. klassetrin på skoler i Solrød Kommune. Specialklasseelever ikke med Skole Klasse Uddannelsesønske Antal Procent Antal Procent 10. Klassen Solrød 10. klasse 10. klasse 2 1,0% 3 1,6% Erhvervsuddannelser 44 22,6% 44 23,9% Gymnasiale uddannelser ,3% ,7% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Andet 10 5,1% 7 3,8% Total ,0% ,0% Havdrup Skole 9. klasse 10. klasse 39 73,6% 21 63,6% Erhvervsuddannelser 3 5,7% 3 9,1% Gymnasiale uddannelser 11 20,8% 9 27,3% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Andet 0 0,0% 0 0,0% Total ,0% ,0% Køge Bugt Privatskole 9. klasse 10. klasse 3 12,5% 8 36,4% Erhvervsuddannelser 4 16,7% 0 0,0% Gymnasiale uddannelser 16 66,7% 14 63,6% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Andet 1 4,2% 0 0,0% Total ,0% ,0% Munkekærskolen 9. klasse 10. klasse 37 40,2% 35 40,7% Erhvervsuddannelser 4 4,3% 5 5,8% Gymnasiale uddannelser 47 51,1% 43 50,0% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Andet 4 4,3% 3 3,5% Total ,0% ,0% Solrød Ungdomsskole 9. klasse 10. klasse 2 22,2% 1 8,3% Erhvervsuddannelser 5 55,6% 8 66,7% Gymnasiale uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Individuelle uddannelser 0 0,0% 1 8,3% Andet 2 22,2% 2 16,7% Total 9 100,0% ,0% Sydkystens Privatskole 9. klasse 10. klasse 14 51,9% 5 29,4% Erhvervsuddannelser 1 3,7% 2 11,8% Gymnasiale uddannelser 12 44,4% 8 47,1% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Andet 0 0,0% 2 11,8% Total ,0% ,0% Uglegårdsskolen 9. klasse 10. klasse 29 30,2% 49 38,9% Erhvervsuddannelser 4 4,2% 5 4,0% Gymnasiale uddannelser 59 61,5% 72 57,1% Individuelle uddannelser 0 0,0% 0 0,0% Andet 4 4,2% 0 0% Total ,0% ,0% 10

11 Tabel 10 Uddannelsesønsker i 2013 og 2014 for elever på 9. og 10. klassetrin på skoler i Solrød Kommune. Skoler med blå markering er privatskoler/friskoler. Specialklasseelever ikke med Antal Procent Antal Procent 10. Klassen Solrød ,0% % 10. klasse folkeskole 2 1,0% 3 1,6% Anden uddannelse 4 2,1% 0 0,0% Bil, fly og andre transportmidler 4 2,1% 3 1,6% Bygge og anlæg - grundforløb 6 3,1% 7 3,8% Dyr, planter og natur - grundforløb 2 1,0% 0 0,0% Går ikke direkte i uddannelse 2 1,0% 5 2,7% HF 40 20,5% 36 19,6% HHX 31 15,9% 35 19,0% HTX 9 4,6% 9 4,9% Krop og stil - grundforløb 2 1,0% 2 1,1% Mad til mennesker - grundforløb 1 0,5% 5 2,7% Medieproduktion - grundforløb 4 2,1% 2 1,1% Merkantil - grundforløb 8 4,1% 5 2,7% Ophold i udlandet 2 1,0% 1 0,5% Produktion og udvikling - grundforløb 0 0,0% 2 1,1% Produktionsskole 2 1,0% 1 0,5% Strøm, styring og IT - grundforløb 7 3,6% 10 5,4% STX 59 30,3% 50 27,2% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 9 4,6% 8 4,3% Transport og logistik - grundforløb 1 0,5% 0 0,0% Havdrup Skole ,0% % 10. klasse efterskole 16 30,2% 9 27,3% 10. klasse folkeskole 22 41,5% 12 36,4% 10. klasse privatskole 1 1,9% 0 0,0% Dyr, planter og natur - grundforløb 1 1,9% 1 3,0% HHX 2 3,8% 4 12,1% HTX 5 9,4% 0 0,0% Medieproduktion - grundforløb 1 1,9% 0 0,0% Produktion og udvikling - grundforløb 0 0,0% 1 3,0% Strøm, styring og IT - grundforløb 1 1,9% 1 3,0% STX 4 7,5% 5 15,2% 11

12 Antal Procent Antal Procent Køge Bugt Privatskole ,0% % 10. klasse efterskole 3 12,5% 2 9,1% 10. klasse folkeskole 0 0,0% 4 18,2% 10. klasse privatskole 0 0,0% 2 9,1% Anden uddannelse 1 4,2% 0 0,0% Bygge og anlæg - grundforløb 3 12,5% 0 0,0% HHX 5 20,8% 4 18,2% HTX 2 8,3% 2 9,1% Strøm, styring og IT grundforløb 1 4,2% 0 0,0% STX 9 37,5% 8 36,4% Munkekærskolen ,0% % 10. andet 0 0,0% 1 1,2% 10. klasse efterskole 14 15,2% 12 14,0% 10. klasse folkeskole 21 22,8% 21 24,4% 10. klasse privatskole 2 2,2% 1 1,2% Mad til mennesker - grundforløb 0 0,0% 2 2,3% Merkantil - grundforløb 0 0,0% 1 1,2% Går ikke direkte i uddannelse 3 3,3% 2 2,3% HHX 15 16,3% 17 19,8% HTX 2 2,2% 1 1,2% Medieproduktion grundforløb 1 1,1% 0 0,0% Ophold i udlandet 1 1,1% 0 0,0% Produktionsskole 0 0,0% 1 1,2% Strøm, styring og IT grundforløb 2 2,2% 1 1,2% STX 30 32,6% 25 29,1% Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 1 1,1% 1 1,2% Solrød Ungdomsskole 9 100,0% % 10. klasse folkeskole 2 22,2% 1 8,3% Anden uddannelse 0 0,0% 1 8,3% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 5 55,6% 3 25,0% Bygge og anlæg - grundforløb 0 0,0% 2 16,7% Dyr, planter og natur - grundforløb 0 0,0% 1 8,3% Merkantil - grundforløb 0 0,0% 2 16,7% Produktionsskole 2 22,2% 2 16,7% Sydkystens Privatskole ,0% % 10. klasse efterskole 7 25,9% 1 5,9% 10. klasse folkeskole 6 22,2% 4 23,5% 10. klasse privatskole 1 3,7% 0 0,0% Går ikke direkte i uddannelse 0 0,0% 1 5,9% HHX 5 18,5% 2 11,8% HTX 4 14,8% 1 5,9% Medieproduktion grundforløb 0 0,0% 1 5,9% Ophold i udlandet 0 0,0% 1 5,9% Produktion og udvikling - grundforløb 0 0,0% 1 5,9% Strøm, styring og IT grundforløb 1 3,7% 0 0,0% STX 3 11,1% 5 29,4% 12

13 Antal Procent Antal Procent Uglegårdsskolen ,0% ,0% 10. klasse efterskole 14 14,6% 20 15,9% 10. klasse folkeskole 15 15,6% 29 23,0% Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 0 0,0% 1 0,8% Bygge og anlæg - grundforløb 3 3,1% 2 1,6% Går ikke direkte i uddannelse 4 4,2% 0 0,0% HHX 9 9,4% 27 21,4% HTX 4 4,2% 6 4,8% Mad til mennesker - grundforløb 1 1,0% 0 0,0% Merkantil - grundforløb 0 0,0% 1 0,8% Ophold i udlandet 1 1,0% 0 0,0% Strøm, styring og IT - grundforløb 0 0,0% 1 0,8% STX 45 46,9% 39 31,0% 13

14 Uddannelsesparathed. I UUV Køge Bugt er 141 elever sendt til uddannelsesparathedsvurdering mens 92 elever (jf. tabel 3 og 4) sammen med vejleder er nået frem til at de ikke er parate til at starte på en ungdomsuddannelse efter sommerferien. I alt er 233 elever erklæret ikke uddannelsesparate. Der er ligeledes en række elever, der efter 9. klasse bliver vurderet ikke-uddannelsesparate, og som sammen med vejlederen beslutter sig for at tage 10. klasse som en aktivitet for at blive uddannelsesparat. Disse tages ikke med i denne opsummering. Uddannelsesparathedsvurdering Elever der sendes til uddannelsesparathedsvurdering på den ansøgte uddannelsesinstitution er elever, hvor vejleder vurderer eleven ikke-uddannelsesparat i forhold til faglige, sociale og personlige kompetencer for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Her vil forældrene have vurderingen foretaget af en den institution som den unge søger ind på. I 2012, 2013 og 2014 er tallene gjort op på baggrund af de elever, der har bopæl i henholdsvis Greve, Køge, Solrød og Stevns kommuner. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignelige med 2011 tallene, idet de er opgjort på baggrund af elever i skoler i UUV Køge Bugts område. I år er antallet af elever som er sendt til uddannelsesparathedsvurdering i UUV Køge Bugts område 141. Tabel 11 viser antallet af elever der er sendt til uddannelsesparathedsvurdering på modtagende institution i 2011, 2012, 2013 og Tabel 11 Andellen af unge som sendes til uddannelsesparathedsvurdering på den søgte ungdomsuddannelse Område Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Greve ,8% ,7% ,9% ,8% Køge ,8% ,9% ,4% ,9% Solrød ,6% ,4% ,3% ,7% Stevns ,5% ,7% ,0% ,4% UUV ,3% ,6% ,5% ,8% Der har i år været en stigning i antallet af elever, som er sendt til uddannelsesparathedsvurdering på de modtagende institutioner altså en stigning i antallet af forældre, der ønsker uddannelsesparathedsvurderingen foretaget på de modtagende institutioner. Vejlederen starter i 8.klasse med at italesætte uddannelsesparathedsbegrebet, så både elever og forældre er med på banen og kender forudsætningerne for at være uddannelsesparat med det mål at eleven bliver uddannelsesparat. Dette kan ske ved, at eleven gennem ændret adfærd på det personlige og/eller sociale plan eller ved en øget faglig indsats bliver uddannelsesparat til det pågældende uddannelsesønske. Ofte vil eleven dog gennem vejledningsindsatsen få interesse for andre uddannelsesområder, hvortil eleven har kompetencerne til at blive vurderet uddannelsesparat. 14

15 Uddannelsesvalg sammenlignet på tværs af kommuner 2012, 2013, klasse 60,0% 50,0% 40,0% Greve 2012 Greve 2013 Greve ,0% 20,0% Køge 2012 Køge 2013 Køge ,0% Solrød ,0% Solrød 2013 Solrød 2014 Stevns 2012 Stevns 2013 Stevns klasse 80,0% 70,0% Greve 2012 Greve ,0% Greve ,0% 40,0% Køge 2012 Køge 2013 Køge ,0% Solrød ,0% 10,0% Solrød 2013 Solrød 2014 Stevns ,0% Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Individuelle uddannelser Andet Stevns 2013 Stevns

16 Specialelevers uddannelsesvalg Team Special vejleder alle unge, der er tilknyttet specialundervisning eller unge der går på specialskoler i UUV s fire betjeningskommuner. Der har i år været 178 afgangselever. I tabellerne herunder ses tallene for elever, der er vejledt af UUV s specialteam, fordelt på de fire kommuner. Tabel 12 er tallene fra 2013, og tabel 13 fra Tabel 12 Specialelevers uddannelsesvalg 2013 Greve Køge Solrød Stevns UUV Procent 10. klasse ,1% Erhvervsuddannelser ,8% Gymnasiale uddannelser ,3% Individuelle uddannelser ,6% Andet ,2% Hovedtotal % 1. STU og EGU 2. Produktionsskole, Ophold i udlandet, Arbejde, Går ikke direkte i uddannelse Tabel 13 Specialelevers uddannelsesvalg 2014 Greve Køge Solrød Stevns UUV Procent 10. klasse ,3% Erhvervsuddannelser ,2% Gymnasiale uddannelser ,2% Individuelle uddannelser ,3% Andet ,9% Hovedtotal ,0% 1. STU og EGU 2. Produktionsskole, Ophold i udlandet, Arbejde, Går ikke direkte i uddannelse Der ses en stigning i tilgangen til de individuelle uddannelser den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) og erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Når vi går dybere ned i tallene viser det sig at det særlig er tilgangen til STU som er øget sammenlignet med sidste år. Vi har det seneste år fået udvidet uddannelsestilbuddene yderligere for STU området. Det betyder, at der nu også er lokale tilbud i Greve og på Stevns, som kan muligvis være medvirkende til en øget tilgang til STU uddannelsen. 16

17 Tabel 14 Uddannelsesvalg 2014 for elever i Team Special fordelt på uddannelser og kommuner Greve Køge Solrød Stevns UUV 10.klasse Folkeskole Andet Efterskole Folkeskole Privatskole Erhvervsuddannelser Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 1 1 Bygge- og anlæg - grundforløb Dyr, planter og natur - grundforløb Mad til mennesker - grundforløb Merkantil - grundforløb Produktion og udvikling - grundforløb 1 1 Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 1 1 Gymnasiale uddannelser HF 1 1 HTX 1 1 STX Individuelle uddannelser EGU STU Andet Går ikke direkte i uddannelse Ophold i udlandet 1 1 Produktionsskole Total

18 Figur 1 viser, hvordan tilgangen har været til de forskellige uddannelser i fra 2010 til Gruppen af unge som er placeret i kategorien Andet har igennem årene været stigende med et klart spring mellem 2010 og 2011, hvor uddannelsesparathedsvurderingen blev indført. 70,0% 60,0% 50,0% 61,1% 56,6% 54,1% 51,1% 48,3% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 14,7% 15,8% 17,2% 16,3% 11,2% 9,0% 10,3% 5,7% 7,4% 2,5% 3,3% 7,6% 1,1% 2,1% 2,2% 22,0% 22,3% 20,5% 21,9% 14,7% Figur 1 Specialelevers uddannelsesvalg

19 Afgangselever 2013 frafald fra ungdomsuddannelserne UUV Køge Bugt havde afgangselever i sommeren elever har modtaget vejledning fra UUV Køge Bugt. Der har for denne population været 136 unge, der har haft et eller flere frafald eller omvalg i perioden 1. august 2013 til 31. december Total har der været 170 frafald. Når vi opgør frafald, er der både tale om frafald og omvalg, idet der i begge tilfælde er tale om et skift i uddannelse, hvor UUV har ansvaret for at vejlede den unge videre. Det er lidt flere frafald end de sidste år, men fordelt på stort set samme antal unge. UUV s fortsatte mål er, at elevernes uddannelsesvalg efter grundskolen bliver så sikkert, at frafald og omvalg mindskes. Sidste år faldt 5,8 % af eleverne fra ungdomsuddannelserne i det første halve år - i år er tallet 5,7 %. Tallet må dermed betragtes som uændret. Se figur 9 Figur 2 viser frafald fordelt på uddannelsesindgange. Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 11 STX 46 Strøm, styring og it - grundforløb 8 Produktion og udvikling - grundforløb Merkantil - grundforløb Medieproduktion - grundforløb 5 Mad til mennesker - grundforløb 2 HTX 10 HHX 24 HF 17 Dyr, planter og natur - grundforløb 3 Bygnings- og brugerservice - grundforløb 1 Bygge- og anlæg - grundforløb 14 Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 9 Figur 2 Afgangselever frafald fordelt på uddannelser

20 Det ses, at 73 af frafaldene er fra erhvervsuddannelserne, mens 97 af frafaldene er fra de gymnasiale uddannelser. Tabel 15 viser frafaldstallene i procent af antal afgangselever, der i det pågældende år søgte optagelse på den givne uddannelse. Tabel 15 Afgangselevers frafald det første halve år efter grundskolen Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal % Antal Antal frafald ansøgere frafald ansøgere Frafald ansøgere Frafald ansøgere % Erhvervsuddannelser ,5% ,8% ,7% ,3% Gymnasiale uddannelser ,5 % ,5% ,2% ,8% Afgangselever frafald fordelt på skoler og kommuner Herunder ses, hvordan de 136 afgangselever fra 2013, der er faldet fra i perioden 1/ / , fordeler sig på kommuner. Eleverne er tilknyttet den kommune, hvor deres afgangsskole er placeret. 97 % af de elever, som er faldet fra det første halve år, er i dag i gang med en ny uddannelse eller anden aktivitet, som skal forberede dem til at starte på en uddannelse igen. Stevns 11 Solrød 47 Køge 47 Greve Figur 3 Afgangselever der er faldet fra ungdomsuddannelser i perioden 1/ /

21 De efterfølgende figurer (figur 5-8) viser, hvor afgangseleverne som er faldet fra i perioden 1/ / har afsluttet henholdsvis 9. eller 10.klasse. Tallene angivet i figurerne er antallet af elever. Tune Skole Tjørnelyskolen Strandskolen Mosedeskolen Krogårdskolen Karlslunde Skole Karlslunde Dagskole Hundigeskolen Hundige Lille Skole (10.klasse) Hundige Lille Skole Holmeagerskolen Hedelyskolen (10. klasse) Hedelyskolen Greve Tiendeklasseskole Greve Privatskole Arenaskolen Damagerskolen (10.klasse) Damagerskolen Dagskolen Kirkemosegård Greve Figur 5 i Greve Kommune antal afgangselever 2013 der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år Uglegårdsskolen Sydkystens Privatskole 0 7 Solrød Solrød Ungdomsskole 2 Munkekærskolen 3 Køge Bugt Privatskole (10.klasse) 0 Køge Bugt Privatskole 1 Jersie Skole 0 Havdrup Skole Klassen Solrød Figur 6 Skoler i Solrød Kommune antal afgangselever 2013 der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år 21

22 Vemmedrupskolen Søndre Skole Slimminge Skovboskolen Sct. Nicolai Skole Køge Specialskole, afd. Gården Køge Private Realskole (10.klasse) Køge Private Realskole Køge Lille Skole Kirstinedalsskolen Jabes Højelse Skole Holmebækskolen Herfølge Skole Herfølge privatskole Hastrupskolen Ellemarkskolen (10.klasse) Ellemarkskolen Ellebækskolen Ejby Skole Borup Skole Borup Privatskole Billesborgskolen Asgård Skole Køge Figur 7 Skoler i Køge Kommune antal afgangselever 2013 der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år Strøbyskolen Store Heddinge Skole Stevns Ungdomsskole Stevns Friskole 4 4 Stevns Mindehøjskolen Hotherskolen (10.klasse) 3 Hotherskolen Figur 8 Skoler i Stevns Kommune antal afgangselever 2013 der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år 22

23 Afgangselevers frafald i perioden august til december Nedenstående figur viser den procentdel af afgangselever, der er faldet fra det første halve år efter 9. eller 10. klasse. På tværs af de fire kommuner ses et fald i antallet af elever der falder fra det første halve år. Der ses en stigning i Solrød kommune. Stevns kommune har et kraftigt fald i andelen der falder fra det første halve år sammenlignet med sidste år. UUV 5,7% 5,8% 5,7% 6,7% 6,4% 6,6% 4,6% 9,5% Stevns kommune 5,2% 7,5% 8,2% 6,1% 9,1% 2013 Solrød kommune 6,6% 5,2% 6,6% 5,9% 7,6% ,3% 5,4% Køge kommune 6,4% 8,1% 6,5% 9,3% Greve kommune 4,3% 4,5% 4,5% 6,3% 6,7% 6,4% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% Figur 9 Afgangselevers frafald august - december

24 Figurerne herunder (figur 10-13) viser den procentvise andel af afgangselever, der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år efter grundskolen. 10. klasserne er grupperet for sig selv. Greve Tune Skole Tjørnelyskolen Strandskolen Mosedeskolen Krogårdskolen Karlslunde Skole Karlslunde Dagskole Hundigeskolen Hundige Lille Skole (10.klasse) Hundige Lille Skole Holmeagerskolen Afgangselever i 2013 Afgangselever i 2012 Afgangselever i 2011 Hedelyskolen (10. klasse) Hedelyskolen Greve Tiendeklasseskole Greve Privatskole Arenaskolen Damagerskolen (10.klasse) Damagerskolen Dagskolen Kirkemosegård 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figur 10: Skoler i Greve Kommune - andel af afgangselever der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år 24

25 Køge Vemmedrupskolen Søndre Skole Slimminge Skovboskolen Sct. Nicolai Skole Køge Specialskole, afd. Gården Køge Private Realskole (10.klasse) Køge Private Realskole Køge Lille Skole Kirstinedalsskolen Jabes Højelse Skole Holmebækskolen Herfølge Skole Afgangselever i 2013 Afgangselever i 2012 Afgangselever i 2011 Herfølge privatskole Hastrupskolen Ellemarkskolen (10.klasse) Ellemarkskolen Ellebækskolen Ejby Skole Borup Skole Borup Privatskole Billesborgskolen Asgård Skole 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Figur 11; Skoler i Køge Kommune - andel af afgangselever der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år 25

26 Solrød Uglegårdsskolen Sydkystens Privatskole Solrød Ungdomsskole Munkekærskolen Køge Bugt Privatskole (10.klasse) Køge Bugt Privatskole Afgangselever i 2013 Afgangselever i 2012 Afgangselever i 2011 Jersie Skole Havdrup Skole 10. Klassen Solrød 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figur 12 Skoler i Solrød Kommune - andel af afgangselever der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år Stevns Strøbyskolen Store Heddinge Skole Stevns Ungdomsskole Stevns Friskole Mindehøjskolen Afgangselever i 2013 Afgangselever i 2012 Afgangselever i 2011 Hotherskolen (10.klasse) Hotherskolen 0% 5% 10% 15% 20% 25% Figur 13 Skoler i Stevns Kommune - andel af afgangselever der er faldet fra ungdomsuddannelsen det første halve år 26

27 Afgangselever 2013 fastholdelse i uddannelse Ligesom det er interessant at se på de unge, der falder fra deres uddannelse indenfor det første halve år efter de har afsluttet 9. eller 10. klasse, er det samtidig interessant at de 10 måneder efter ifht. fastholdelse i uddannelse. I UUV Køge Bugt har vi fra sommeren elever der har afsluttet 9. eller 10. klasse. De næste tabeller viser en opgørelse på, hvad disse unge laver 10 måneder efter, at de har forladt enten 9. eller 10.klasse. I maj måned 2014 er 2517 unge i gang med ungdomsuddannelse eller 10.klasse, mens 374 unge er udenfor uddannelse og enten er i gang med en forberedende og udviklende aktivitet, tilmeldt en uddannelse eller aktuelt er i UUV s vejledning. Det er lidt flere end sidste år, hvor 313 unge var udenfor uddannelse og 10. klasse. Hvis vi ser tilbage i tallene for 2013 elevernes tilgang til uddannelse, var også her en større andel som ikke startede på en ungdomsuddannelse eller 10.klasse end tilbage i Dette kan være noget af forklaringen på, at der også 10 måneder efter er en større andel, som ikke er i gang med uddannelse. Tabellerne herunder viser hvor mange af afgangseleverne i de enkelte kommuner, der er i uddannelse og hvor mange der er udenfor uddannelse efter 10 måneder. Tabel 16 Afgangselever fastholdelse i uddannelse efter 10 måneder Greve Køge Solrød Stevns Total I gang med ungdomsuddannelse eller 10.klasse Udenfor uddannelse Total Tabel 17Afgangselever fastholdelse i uddannelse efter 10 måneder Greve Køge Solrød Stevns Total I gang med ungdomsuddannelse eller 10.klasse 88,5% 85,8% 88,2% 86,3% 87,1% Udenfor uddannelse 11,5% 14,2% 11,8% 13,7% 12,9% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% De 374 unge der er udenfor uddannelse i ovenstående tabeller fordeler sig med 304 i forberedende og udviklende aktiviteter. 3 er tilmeldt en uddannelse efter sommerferien. 67 er i UUV s opfølgende og opsøgende vejledning. De 304 unge som er i gang med en aktivitet under kategorien Forberedende og udviklende aktivitet er løbende i kontakt med UUV vejlederen for at sikre, at aktiviteten også styrer imod, at de igen kommer i gang med uddannelse. Tabel 18 viser hvilke aktiviteter de unge og UU vejlederen igangsætter i disse forløb. 27

28 Tabel 18 Afgangselever unge i forberedende og udviklende aktiviteter Udenfor uddannelse aktivitet i maj 2014 Total 11.Privatskole 1 11.Ungdomsskole 1 Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 61 Arbejde - deltid 12 Arbejde - fuld tid 51 Danskuddannelse 1 Ophold i udlandet 31 Praktik i ungevejledningen 1 Produktionsskole 105 VUC-AVU niveau 6 VUC-HF niveau 5 Øvrige uddannelser og kurser 2 Afsoning 1 Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven 3 Ledig 4 Offentlig forsørgelse 17 Orlov 2 Total 304 Som tidligere skrevet er det flere unge som er udenfor udannelse i år end sidste år. Disse unge er primært på produktionsskole eller de har et arbejde på fuldtid. Forskellen er cirka 3 procent point. 28

29 15 17 årige UU vejlederen har et særligt fokus på de årige. I UUV Køge Bugt har vi arbejdet intensivt med gruppen. Vi har haft fokus på at tage kontakt til de unge senest 5 dage efter, de har afbrudt deres uddannelsesplan og på at sikre, at den unge har fået et nyt tilbud om enten uddannelse eller deltagelse i en forberedende og udviklende aktivitet senest 30 dage efter første kontakt. Målet med de forberedende og udviklende aktiviteter er, at den unge bliver i stand til, på et senere tidspunkt, at starte på en uddannelse. Herunder ses tallene for hvordan de årige fordeler sig på aktiviteter i september 2009, 2011, 2013 og Unge I vejledning omfatter i september unge. Det er unge, der aktuelt har afbrudt deres aktivitet og som kontaktes af UUV. Det kan også være unge, der allerede er i vejledning for at blive afklaret omkring, hvad deres næste skridt skal være på vej mod en ungdomsuddannelse. Tabel årige unge i UUV Køge Bugt fordelt på aktiviteter i september 2009, 2011, 2013 og 2014 Sept Procent Sept. Procent Sept. Procent Sept. Procent Grundskolen ,5 % ,8 % ,9 % ,7% Ungdomsuddannelse ,2 % ,6 % ,1 % ,7% Forberedende og 240* 3,9 % 247* 3,7 % 250* 3,8% 293* 4,8% udviklende aktiviteter Vejledning 279 4,4 % 123 1,8 % 81 1,2% 48 0,8% Total % % % ,0% Tallene har forandret sig gennem de seneste fire år tydeligst på antallet af unge i vejledning, som er gået fra 4,4 % til 0,8 %. Det skyldes et entydigt krav om en meget hurtig opfølgning fra vejleder og dermed et krav om, at den unge hurtig skal være tilbage på sporet mod uddannelse. Dette spor kan fint føre den unge over et produktionsskoleophold, en praktik på en virksomhed, kurser på VUC, en afklaring på et UXG forløb eller en periode, hvor den unge arbejder, inden hun igen starter på en ungdomsuddannelse. Samtidig er andelen af unge, der er i gang på en ungdomsuddannelse steget fra 44,2 % til 49,7 %. Forklaringen på dette kan være en intensiv vejledningsindsats med hurtig opfølgning og målrettet vejledning, men det kan også være et øget uddannelsesfokus hos de unge selv. 29

30 15-17årige kommunevis Tabeller herunder viser fordelingen af årige på kommuner og aktiviteter. Tabellerne sammenligner tallene fra 2013 med Andelen af unge i vejledning er ret ens på tværs af kommunerne. De forskelle der ses mellem andelen i grundskole og ungdomsuddannelse skyldes primært, at der i Stevns kommune er væsentlig flere, der vælger 10. klasse efter 9. klasse sammenlignet med de andre tre kommuner. Tabel årige i september 2013 og september 2014 September 2013 Greve Køge Solrød Stevns UUV I grundskole I ungdomsuddannelse Forberedende og udviklende aktiviteter I vejledning Total September 2013 Greve Køge Solrød Stevns UUV I grundskolen 46,0% 47,3% 45,8% 53,5% 47,4% I ungdomsuddannelse 48,9% 46,7% 49,9% 42,1% 47,3% Forberedende og udviklende aktiviteter 4,1% 4,2% 3,1% 4,0% 4,0% I vejledning 1,0% 1,9% 1,2% 0,4% 1,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% September 2014 Greve Køge Solrød Stevns UUV I grundskole I ungdomsuddannelse Forberedende og udviklende aktiviteter I vejledning Total September 2014 Greve Køge Solrød Stevns UUV I grundskolen 42,9% 44,4% 45,2% 50,2% 44,7% I ungdomsuddannelse 53,1% 48,6% 50,9% 42,5% 49,7% Forberedende og udviklende aktiviteter 3,2% 6,1% 3,4% 6,6% 4,8% I vejledning 0,8% 0,9% 0,5% 0,6% 0,8% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 30

31 21 årige Nedenstående figurer viser de 21 årige i 2014, 2012 og i Herved ses udviklingen ifht. gennemført ungdomsuddannelse, antallet i gang med uddannelse eller en aktivitet der skal føre dem til en ungdomsuddannelse og antal unge som er i vejledningsforløb. De første figurer er lavet på data for hele UUV Køge Bugt området, hvor de efterfølgende er kommunevis. I Stevns kommune ses et fald i andelen som har gennemført en ungdomsuddannelse. En del af forklaringen på dette er, at der på denne årgang var en stor andel som valgte at tage 10. klasse ligesom en større del end tidligere har valgt at tage en erhvervsuddannelse. Begge dele er med til, at det tager længere den tid for den del af årgangen at opnå en gennemført ungdomsuddannelse - altså falder procentdelen der har gennemført en ungdomsuddannelse som 21 årig. Fra 2012 til 2014 er Stevns kommune desuden den eneste kommune der har et fald i antallet af unge. Unge fraflyttere med en uddannelse påvirker også resultaterne. UUV Køge Bugt 21 årige i september ,4% Gennemført ungdomsuddannelse I gang 37,1% 59,6% I vejledning UUV Køge Bugt 21 årige i september unge 3,8% Gennemført ungdomsuddannelse I gang 34,2% 62,1% I vejledningsproces 1373 unge UUV Køge Bugt 21 årige i september ,7% 32,1% 59,2% Gennmført ungdomsuddannelse I gang 1352 unge I vejledningsproces 31

32 21 årige 2014, 2012, 2010 Greve kommune Greve kommune 21 årige i september ,6% 35,2% Gennemført ungdomsuddannelse I gang 63,2% I vejledning 495 unge Greve kommune 21 årige i september ,3% 29,5% Gennemført ungdomsuddannelse I gang 65,2% I vejledningsproces Greve kommune 21 årige i september unge 30,8% 8,0% Gennmført ungdomsuddannelse I gang I vejledningsproces 61,2% 548 unge 32

33 21 årige 2014, 2012, 2010 Køge kommune Køge kommune 21 årige i september ,1% 36,4% 58,6% Gennemført ungdomsuddannelse I gang I vejledning 671 unge Køge kommune 21 årige i september ,6% 36,7% Gennemført ungdomsuddannelse I gang 59,7% I vejledningsproces 559 unge Køge kommune 21 årige september ,1% Gennmført ungdomsuddannelse I gang 33,2% 57,7% I vejledningsproces 581 unge 33

34 21 årige 2014, 2012, 2010 Solrød kommune Solrød kommune 21 årige i september ,4% 34,5% Gennemført ungdomsuddannelse I gang 64,1% I vejledning 220 unge Solrød kommune 21 årige september ,1% 32,1% Gennemført ungdomsuddannelse I gang 64,8% I vejledningsproces 159 unge Solrød kommune 21 årige i september ,9% Gennmført ungdomsuddannelse 28,9% 63,2% I gang I vejledningsproces 152 unge 34

35 21 årige 2014, 2012, 2010 Stevns kommune Stevns kommune 21 årige i september ,2% Gennemført ungdomsuddannelse I gang 45,5% 50,3% I vejledning 165 unge Stevns kommune 21 årige i september ,1% Gennemført ungdomsuddannelse 40,1% I gang 58,8% I vejledningsproces 187 unge Stevns kommune 21 årige september ,5% 9,4% 56,1% Gennmført ungdomsuddannelse I gang I vejledningsproces 171 unge 35

36 36

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Vores fælles mål må være, at vi i 2016 får knækket kurven, der for længe, er gået den forkerte vej, se figur 1.

Vores fælles mål må være, at vi i 2016 får knækket kurven, der for længe, er gået den forkerte vej, se figur 1. 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Greve Kommune... 6 Uddannelsesvalg for skoler i Greve Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 12 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 207 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 3 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2017 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 18 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 207 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0%

Afgangselever 73,5% 77,1% 72,7% 76,0% 22,8% 21,5% 21,1% 19,5% 20,7% 20,3% 17,0% 4,7% 5,0% 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2017 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Greve Kommune... 6 Uddannelsesvalg for skoler i Greve Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 16 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Greve Kommune... 6 Uddannelsesvalg for skoler i Greve Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 6 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Tal på Vejen 2018 Greve kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Tal på Vejen 2018 Greve kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Tal på Vejen 208 Greve kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Indhold Indledning... 3 0 år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt... 3 Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen...

Læs mere

Tal på Vejen 2018 Køge kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Tal på Vejen 2018 Køge kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Tal på Vejen 2018 Køge kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt 1 Indhold Indledning... 3 10 år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt... 3 Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen...

Læs mere

Tal på Vejen 2018 Solrød kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Tal på Vejen 2018 Solrød kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Tal på Vejen 208 Solrød kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Indhold Indledning... 3 0 år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt... 3 Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen...

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 2 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Tal på Vejen 2018 Stevns kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Tal på Vejen 2018 Stevns kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Tal på Vejen 208 Stevns kommune Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Indhold Indledning... 3 0 år med uddannelsesfremgang i hele Køge Bugt... 3 Tal på vejen og flere elever til Erhvervsuddannelsen...

Læs mere

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Mødedeltagere: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem

Læs mere

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!...

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 2 Indhold Indhold... 3 1. Indledning... 5 95% af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 5 Uddannelsesparathed... 5 Kompetenceafklarende brobygningsforløb...

Læs mere

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!...

Indhold Indhold Indledning % af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 2 Indhold Indhold... 3 1. Indledning... 4 95% af afgangseleverne i Køge Bugt fastholder ungdomsuddannelsen ½ år efter overgangen fra grundskolen!... 4 Uddannelsesparathed... 4 Kompetenceafklarende brobygningsforløb...

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 21 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Præsentation af IUP elever i 8. klasse tirsdag d. 10. april Ved Margrethe Tovgaard Afdelingsleder - UUV

Præsentation af IUP elever i 8. klasse tirsdag d. 10. april Ved Margrethe Tovgaard Afdelingsleder - UUV Præsentation af IUP elever i 8. klasse tirsdag d. 10. april 2018 Ved Margrethe Tovgaard Afdelingsleder - UUV Uddannelsesparathedsvurdering UPV i 8. klasse Formål: at give skoler og UUV mulighed for at

Læs mere

Greve Nord d. 23. oktober 2017

Greve Nord d. 23. oktober 2017 Greve Nord d. 23. oktober 2017 Indhold: Vejledning i grundeskolerne Uddannelse og Job Ung til Ung aftener Indsatser for ikke uddannelsesparate elever Vejledning i ungeområdet Den opsøgende vejledning Tal

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering

Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne

Kvartalsstatistik for 4. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige og intensive indsats for unge

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17 årige: Sammenlignet med december 2011 kan vi konstatere en positiv tendens af unge, som er i

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Sorø Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Sorø Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Sorø Kommune 1. Elevers søgning i Sorø Kommune pr. 15. marts 2011...

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Kvartalsrapport. Odder Kommune. 2. kvartal 2019

Kvartalsrapport. Odder Kommune. 2. kvartal 2019 Indledning Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Odder Kommune 2. kvartal 2019 UUs målgruppe dækker unge til det 25. år, eller indtil de har en gennemført ungdomsuddannelse. Nærværende rapport er således

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København December Statistik UU København 2016 Statistikken er et nedslag, og omfatter i alt 94.416 unge fra 8. klasse til 24 år. Undervisningspligtige børn Ungdommens Uddannelsesvejledning giver vejledning til

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e UPV 2019 i Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted Data udtrukket pr. 25. februar 2019 R i n g s t e d K o m m u n e 0 7-0 3-2 0 1 9 Indholdsfortegnelse Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 2. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING.. 3 AFSNIT 2 - STATUS FOR

Læs mere

Bydelskonference Lørdag d. 5. maj 2018

Bydelskonference Lørdag d. 5. maj 2018 Bydelskonference Lørdag d. 5. maj 2018 Ved Margrethe Tovgaard Afdelingsleder - UUV Præsentation af UUV: Organisering Samarbejdspartnere Vejledningsopgaver i grundskolen Generelt om vejledning Tiltag for

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 1 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Juni Statistik UU København 2018 Kvartalsstatistik juni 2018 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 81.737 københavnere mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. 15-17årige Alle 15-17årige har pligt

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Placering af unge mellem 15 og 17 år Denne tabel viser, hvad den samlede sum af unge mellem 15 og 17 år i kommunen er i gang med pt.

Placering af unge mellem 15 og 17 år Denne tabel viser, hvad den samlede sum af unge mellem 15 og 17 år i kommunen er i gang med pt. Kvartalsrapport UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Kvalitetsrapporten er en del af den lovbundne kvalitetsudvikling af vejledningsindsatsen. Rapporterne

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne

Kvartalsstatistik for 2. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige og intensive indsats for

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016 UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Rapporterne vil kredse om de samme aspekter af vejledningen, men der vil

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2019 UU FAABORG-MIDTFYN

HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2019 UU FAABORG-MIDTFYN HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2019 UU FAABORG-MIDTFYN Indhold Forord... 2 Aktuel placering 15-17 årige... 3... 3 Aktuel placering 18-24 årige... 3 Inkl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse... 3 Eks. unge

Læs mere

Statistik. Februar. UU København

Statistik. Februar. UU København Februar Statistik UU København 2018 Kvartalsstatistik februar 2018 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 84.895 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Slagelse Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2018

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2018 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2018 UU FAABORG-MIDTFYN Indhold Forord... 2 Aktuel placering 15-17 årige... 3 Aktuel placering 18-24 årige... 4 Inkl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse... 4 Eks. unge

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København April Statistik UU København 2018 Kvartalsstatistik april 2018 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 84.205 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 25-03-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Rapporterne vil kredse om de samme aspekter af vejledningen, men der vil

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2016 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 55,2 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild

Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild 1. kvartal 2018 Rapporten fortæller om, hvordan uddannelsesvejledningen for unge i UU Rebild tilrettelægges, og hvilke målgrupper der er for vejledningen

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK DECEMBER På de kommende sider kan man se, hvilke aktiviteter unge i UU-Center Sydfyns område er i gang med.

HALVÅRSSTATISTIK DECEMBER På de kommende sider kan man se, hvilke aktiviteter unge i UU-Center Sydfyns område er i gang med. HALVÅRSSTATISTIK DECEMBER 2014 På de kommende sider kan man se, hvilke aktiviteter unge i UU-Center Sydfyns område er i gang med. Tallene er opgjort samlet for UU-Center Sydfyn samt enkeltvis for de 4

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2018 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2018 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2018: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2018: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2018: Unges uddannelsesvalg Indledning Kvartalsrapporten, der udkommer 4 gange årligt er UU Thys bud på at sætte fokus på udvalgte brændpunkter. Rapporten udarbejdes

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK. Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning for Langeland, Svendborg og Ærø kommune

HALVÅRSSTATISTIK. Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning for Langeland, Svendborg og Ærø kommune HALVÅRSSTATISTIK Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning for Langeland, Svendborg og Ærø kommune MARTS 2018 1 Indholdsfortegnelse Forord til halvårsstatistik marts 2018... 3 Aktuel placering

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) UU Vestsjælland

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) UU Vestsjælland 2013 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) UU Vestsjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 19-03-2013 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017

HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017 INDHOLD HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017 Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning i Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø kommuner. På baggrund af data fra UVVej og optagelse.dk Overblik

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

Indhold Velkommen til Tal om unge ... 4 15-17-årige... 6 18-24-årige... 11

Indhold Velkommen til Tal om unge ... 4 15-17-årige... 6 18-24-årige... 11 Ungdommens UddannelsesVejledning UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Udgivet 2015 2 Indhold Velkommen til Tal om unge... 4 95%-målsætning... 4 Samarbejde... 4 Reformer... 5 15-17-årige... 6 Hvad er

Læs mere