PUBLIC /14ADD1 KHO/ks DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10400/14 ADD1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUBLIC /14ADD1 KHO/ks DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10400/14 ADD1"

Transkript

1 ConseilUE Rådetfor DenEuropæiskeUnion Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) Interinstitutionelsag: 2013/0376(NLE) 10400/14 ADD1 LIMITE PUBLIC CLIMA60 ENV492 ENER207 ONU74 FORETS56 TRANS293 IND175 FISC90 LOVGIVNINGSMÆSSIGERETSAKTEROGANDREINSTRUMENTER Vedr.: DohaændringentilKyotoprotokolen 10400/14ADD1 KHO/ks DGE1

2 OVERSÆTTELSE DOHAÆNDRINGEN TIL KYOTOPROTOKOLLEN 10400/14 ADD 1 KHO/ks 1

3 ARTIKEL 1 Ændring A. Bilag B til Kyotoprotokollen Følgende tabel erstatter tabellen i bilag B til protokollen: Part Australien Kvantitativ emissionsbegrænsning eller reduktionsforpligtelse ( ) (procent i forhold til referenceår eller - periode) Kvantitativ emissionsbegrænsning eller reduktionsforpligtelse ( ) (procent i forhold til referenceår eller - periode) Referenceår 1 Kvantitativ emissionsbegrænsning eller reduktionsforpligtelse ( ) (udtrykt som procentdel i forhold til referenceåret) 1 Tilsagn om reduktion af drivhusgasemissioner inden 2020 (procent i forhold til referenceår) 2 5 til 15 % eller 25 % , Østrig NA NA Hviderusland 5 * NA 8 % Belgien NA NA Bulgarien* NA NA Kroatien* NA NA 20 %/ 30 % 7 Cypern 80 4 NA NA Den Tjekkiske Republik* NA NA Danmark NA NA Estland* NA NA Den Europæiske Union NA 20 %/ 30 % 7 Finland NA NA Frankrig NA NA Tyskland NA NA Grækenland NA NA Ungarn* NA NA Island NA NA Irland NA NA Italien NA NA Kasakhstan* % Letland* NA NA Liechtenstein %/ 30 % 9 Litauen* NA NA Luxembourg NA NA Malta 80 4 NA NA Monaco % Nederlandene NA NA 10400/14 ADD 1 KHO/ks 2

4 Part Kvantitativ emissionsbegrænsning eller reduktionsforpligtelse ( ) (procent i forhold til referenceår eller - periode) Kvantitativ emissionsbegrænsning eller reduktionsforpligtelse ( ) (procent i forhold til referenceår eller - periode) Referenceår 1 Kvantitativ emissionsbegrænsning eller reduktionsforpligtelse ( ) (udtrykt som procentdel i forhold til referenceåret) 1 Tilsagn om reduktion af drivhusgasemissioner inden 2020 (procent i forhold til referenceår) 2 Norge % til 40 % 10 Polen* NA NA Portugal NA NA Rumænien* NA NA Slovakiet* NA NA Slovenien* NA NA Spanien NA NA Sverige NA NA Schweiz 92 84, NA 20 % til 30 % 11 Ukraine* NA 20 % Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland NA NA Part Kvantitativ emissionsbegrænsning eller reduktionsforpligtelse ( ) (procent i forhold til referenceår eller -periode) Canada Japan New Zealand Den Russiske Føderation 16 * 100 Forkortelse: NA = ikke relevant (Not Applicable) * Lande, som er ved at overgå til markedsøkonomi /14 ADD 1 KHO/ks 3

5 Oplysningerne i nedenstående fodnoter, med undtagelse af fodnote 1, 2 og 5, er tilvejebragt gennem meddelelser fra de respektive parter Et referenceår kan anvendes af en part på frivillig basis til eget formål for at tilkendegive sin kvantitative emissionsbegrænsning eller reduktionsforpligtelse (QELRC) som en procentdel af emissioner for det pågældende år, som ikke er internationalt bindende i henhold til Kyotoprotokollen, ud over den liste over dets QELRC i forhold til basisåret i anden og tredje kolonne i tabellen, som er internationalt juridisk bindende. Yderligere oplysninger om disse tilsagn findes i dokumenterne FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1, FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 og Add.2. Australiens QELRC for anden forpligtelsesperiode under Kyotoprotokollen er forenelig med Australiens opfyldelse af det betingelsesløse 2020-mål på 5 % under niveauet i Australien bibeholder muligheden for senere at hæve sit 2020-mål på 5 % til 15 % eller 25 % under niveauet i 2000, forudsat at visse betingelser er opfyldt. Denne henvisning indebærer, at disse tilsagn i henhold til Cancúnaftalerne fastholdes og indebærer ikke en ny juridisk bindende forpligtelse i henhold til denne protokol eller de dermed forbundne regler og bestemmelser. De QELRC, som er fastsat for Den Europæiske Union og dens medlemsstater for anden forpligtelsesperiode i Kyotoprotokollen, er baseret på den opfattelse, at disse vil blive opfyldt i fællesskab, jf. artikel 4 Kyotoprotokollen. De fastsatte QELRC berører ikke den efterfølgende meddelelse fra Den Europæiske Union og dens medlemsstater om en aftale om i fællesskab at opfylde deres forpligtelser i henhold til Kyotoprotokollen. Tilføjet til bilag B ved en ændring, der er vedtaget i henhold til beslutning 10/CMP.2. Denne ændring er endnu ikke trådt i kraft. Kroatiens QELRC for anden forpligtelsesperiode i Kyotoprotokollen er baseret på den opfattelse, at Kroatien vil opfylde sin QELRC i fællesskab med Den Europæiske Union og dens medlemsstater, jf. artikel 4 i Kyotoprotokollen. Det følger heraf, at Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union ikke berører dets deltagelse i en sådan aftale om fælles opfyldelse i henhold til artikel 4 eller dens QELRC. Som en del af en global og samlet aftale for tiden efter 2012 gentager Den Europæiske Union sit betingede tilbud om at gå over til en 30 %'s reduktion senest i 2020 i forhold til 1990-niveauet, forudsat at andre udviklede lande forpligter sig til tilsvarende emissionsreduktioner og at udviklingslandene yder et passende bidrag i overensstemmelse med deres ansvar og respektive kapaciteter. Islands QELRC for anden forpligtelsesperiode i Kyotoprotokollen er baseret på den opfattelse, at det vil blive opfyldt i fællesskab med Den Europæiske Union og dens medlemsstater, i henhold til artikel 4 i Kyotoprotokollen. De QELRC, som er opført i kolonne 3, henviser til et reduktionsmål på 20 % senest i 2020 i forhold til 1990-niveauet. Liechtenstein overvejer et højere reduktionsmål på op til 30 % senest i 2020 i forhold til 1990-niveauet, hvis andre industrilande forpligter sig til lignende emissionsreduktioner, og at økonomisk mere udviklede udviklingslande bidrager i passende omfang i overensstemmelse med deres ansvar og respektive kapaciteter /14 ADD 1 KHO/ks 4

6 Norges QELRC på 84 er i overensstemmelse med dets mål om en reduktion på 30 % af emissioner senest i 2020 i forhold til Hvis det kan bidrage til en global og samlet aftale, hvor de vigtigste emissionsparter er enige om emissionsreduktioner i overensstemmelse med 2 C-målet, vil Norge gå over til en reduktion på 40 % for 2020, som er fastsat på grundlag af niveauet. Denne henvisning indebærer, at tilsagnet i henhold til Cancúnaftalerne fastholdes og indebærer ikke en ny juridisk bindende forpligtelse i henhold til denne protokol. Den QELRC, som er opført i tredje kolonne i tabellen, henviser til et reduktionsmål på 20 % senest i 2020 i forhold til niveauet. Schweiz vil overveje et større reduktionsmål på op til 30 % senest i 2020 i forhold til 1990-niveauet, forudsat at der kommer lignende tilsagn om emissionsreduktion fra andre industrilande, og at udviklingslandene bidrager i overensstemmelse med deres ansvar og respektive kapaciteter i overensstemmelse med 2 C-målet. Denne henvisning indebærer, at dette tilsagn i henhold til Cancúnaftalerne fastholdes og indebærer ikke en ny juridisk bindende forpligtelse i henhold til denne protokol eller de dermed forbundne regler og bestemmelser. Bør være fuldstændig overførsel. Annullering eller begrænsning af anvendelsen af denne lovligt erhvervede statslige ejendom vil ikke blive godkendt. Den 15. december 2011 modtog depositaren skriftlig meddelelse om Canadas udtræden af Kyotoprotokollen. Denne handling får virkning for Canada den 15. december Ved meddelelse af 10. december 2010 meddelte Japan, at det ikke har til hensigt at være underlagt forpligtelser i anden Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode efter New Zealand forbliver part i Kyotoprotokollen. Det vil påtage sig et kvantitativt reduktionsmål for hele økonomien for emissioner i henhold til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer for perioden I meddelelse af 8. december 2010 som sekretariatet modtog den 9. december 2010, anført Den Russiske Føderation, at den ikke har til hensigt at påtage sig en kvantitativ emissionsbegrænsning eller reduktionsforpligtelse for den anden forpligtelsesperiode /14 ADD 1 KHO/ks 5

7 B. Bilag A til Kyotoprotokollen Følgende liste erstatter listen under overskriften "Drivhusgasser" in bilag A i protokollen: Drivhusgasser Kuldioxid (CO 2 ) Metan (CH 4 ) Lattergas (N 2 O) Hydrofluorcarboner (HFC-gasser) Perfluorcarboner (PFC-gasser) Svovlhexafluorid (SF 6 ) Nitrogentrifluorid (NF 3 ) 1 C. Artikel 3, stk. 1a Følgende stykke indsættes efter artikel 3, stk. 1, i protokollen: 1a. Bilag 1-parterne sikrer hver især eller i fællesskab, at deres samlede antropogene kuldioxidækvivalente emissioner af de drivhusgasser, der er anført i bilag A, ikke overskrider deres tildelte mængder, beregnet i henhold til deres kvantitative emissionsbegrænsnings- og -reduktionsforpligtelser som anført i tredje kolonne i den tabel, som er opført i bilag B samt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel, med henblik på at mindske deres samlede emission af sådanne gasser med mindst 18 procent i forhold til 1990-niveauet i løbet af forpligtelsesperioden fra 2013 til Finder kun anvendelse fra begyndelsen af den anden forpligtelsesperiode /14 ADD 1 KHO/ks 6

8 D. Artikel 3, stk. 1b Følgende stykke indføjes efter artikel 3, stk. 1a, i protokollen: 1b. En part, der er opført i bilag B, kan foreslå en justering med henblik på at nedsætte den procentdel, der er anført i tredje kolonne i bilag B, af sine kvantitative emissionsbegrænsnings- og -reduktionsforpligtelser, der er anført i tredje kolonne i den tabel, der er opført i bilag B. Et forslag til en sådan justering meddeles parterne af sekretariatet mindst tre måneder inden den samling for partskonferencen, der tjener som møde for parterne i denne protokol, hvor ændringen foreslås vedtaget. E. Artikel 3, stk. 1c Følgende stykke indsættes efter artikel 3, stk. 1b, i protokollen: 1c. En justering foreslået af part i bilag I om at hæve ambitionsniveauet for dennes kvantitative emissionsbegrænsnings- og reduktionsforpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 1b, anses for vedtaget af partskonferencen, der tjener som møde for parterne i denne protokol, medmindre mere end tre fjerdedele af de tilstedeværende og stemmeafgivende parter gør indsigelse mod vedtagelsen. Den vedtagne justering meddeles af sekretariatet depositaren, som videresender den til samtlige parter, og træder i kraft den 1. januar i det år, der følger efter depositaren har underrettet herom. Sådanne justeringer er bindende for parterne /14 ADD 1 KHO/ks 7

9 F. Artikel 3, stk. 7a Følgende stykker indsættes efter artikel 3, stk. 7, i protokollen: 7a. I den anden forpligtelsesperiode med kvantitativ emissionsbegrænsning og -reduktion, fra 2013 til 2020, skal den mængde, der er tildelt hver bilag I-part, svare til den for den pågældende part i tredje kolonne i bilag B anførte procentdel af dennes samlede antropogene emissioner, udtrykt i kuldioxidækvivalenter, af de i bilag A opførte drivhusgasser i 1990, eller det efter stk. 5 bestemte referenceår eller -periode, ganget med otte. Bilag I-parter, for hvem ændringer i arealanvendelse og skovbrug udgjorde en nettokilde til drivhusgasemissioner i 1990, medregner, ved beregningen af deres tildelte mængde, i deres emissioner for referenceåret eller -perioden 1990 deres samlede antropogene emissioner udtrykt i kuldioxidækvivalenter fra kilder minus optag gennem dræn i 1990, der skyldes ændringer i arealanvendelse G. Artikel 3, stk. 7b Følgende stykke indsættes efter artikel 3, stk. 7, i protokollen 7b. Enhver positiv difference mellem den anden forpligtelsesperiodes tildelte mængde for en bilag I-part og de gennemsnitlige årlige emissioner for de første tre år af den foregående forpligtelsesperiode ganget med otte overføres til denne parts annulleringskonto /14 ADD 1 KHO/ks 8

10 H. Artikel 3, stk. 8 Stk. 8 i protokollens artikel 3 ændres således: den i stk. 7 nævnte beregning erstattes af: de i stk. 7 og 7a nævnte beregninger I. Artikel 3, stk. 8a Følgende stykke indsættes efter artikel 3, stk. 8, i protokollen: 8a. Alle bilag I-parter må anvende 1995 eller 2000 som referenceår for nitrogentrifluorid med henblik på den i stk. 7a nævnte beregning. J. Artikel 3, stk. 12a og 12b Følgende stykker indsættes efter artikel 3, stk. 12, i protokollen: 12a. Enheder fremkommet ved markedsbaserede mekanismer, som skal fastsættes i henhold til konventionen eller dens instrumenter, kan anvendes af de parter, der er opført i bilag I, som hjælp til opfyldelsen af deres kvantitative emissionsbegrænsninger og reduktionsforpligtelser i henhold til artikel 3. Sådanne enheder, som en part erhverver fra en anden part i konventionen, lægges til den mængde, der er tildelt den erhvervende part, og trækkes fra den mængde enheder, som den overdragende part har /14 ADD 1 KHO/ks 9

11 12b. Partskonferencen, der tjener som møde for parterne i denne protokol, sikrer, at når enheder fra godkendte aktiviteter under den markedsbaserede mekanisme, jf. stk. 12a ovenfor, anvendes af bilag I-parter som hjælp til opfyldelsen af deres kvantitative emissionsbegrænsninger og reduktionsforpligtelser i henhold til artikel 3, anvendes en del af disse enheder til at dække administrationsomkostninger samt til at hjælp udviklingslandsparter, der er særligt sårbare over for de negative virkninger af klimaændringer, med at dække deres tilpasningsomkostninger, hvis disse enheder er erhvervet i henhold til artikel 17. K. Artikel 4, stk. 2 Følgende sætningsled indsættes i slutningen af første punktum i artikel 4, stk. 2, i protokollen:, eller den dato de deponerer deres instrumenter for accept af ændringer til bilag B i henhold til artikel 3, stk. 9 L. Artikel 4, stk. 3 Stk. 3 i protokollens artikel 4 således:, stk. 7 erstattes af ordene: som den vedrører /14 ADD 1 KHO/ks 10

12 ARTIKEL 2 Ikrafttræden Denne ændring træder i kraft i overensstemmelse med artikel 20 og 21 i Kyotoprotokollen /14 ADD 1 KHO/ks 11

13 BILAG I Meddelelse om vilkårene i aftalen om fælles opfyldelse af Den Europæiske Unions, dens medlemsstaters og Islands forpligtelser i henhold til artikel 3 i Kyotoprotokollen i anden forpligtelsesperiode i Kyotoprotokollen som vedtaget på partskonferencen under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, der tjente som møde for parterne i Kyotoprotokollen i Doha, ved beslutning 1/CMP.8 i henhold til artikel 4 i Kyotoprotokollen 1. Deltagere i aftalen Den Europæiske Union, dens medlemsstater og Republikken Island, der alle er part i Kyotoprotokollen, deltager i denne aftale ("deltagerne"). Følgende er i øjeblikket medlem af Den Europæiske Union: Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Republikken Kroatien, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland /14 ADD 1 KHO/ks 12

14 Island deltager i denne aftale i henhold til Aftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Island på den andne side om Islands deltagelse i den fælles opfyldelse af Den Europæiske Unions, dens medlemsstaters og Islands forpligtelser i den anden forpligtelsesperiode i Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer. 2. Fælles opfyldelse af forpligtelserne i henhold til artikel 3 i Kyotoprotokollen for anden forpligtelsesperiode i Kyotoprotokollen I henhold til artikel 4, stk. 1, i Kyotoprotokollen opfylder deltagerne deres forpligtelser i henhold til artikel 3 som følger: deltagerne vil i henhold til artikel 4, stk. 5 og 6, i Kyotoprotokollen sørge for, at den samlede sum af de samlede antropogene emissioner, udtrykt i kuldioxidækvivalenter, af de drivhusgasser, der er opført i bilag A til Kyotoprotokollen, i medlemsstaterne og Island ikke overstiger deres fælles tildelte mængde anvendelsen af artikel 3, stk. 1, i Kyotoprotokollen på drivhusgasemissioner fra luftfart og søtransport for medlemsstaterne og Island bygger på konventionens tilgang, hvorefter der kun medtages emissioner fra indenrigsflyvninger og indenlandsk søtransport i parternes mål. Den Europæiske Unions tilgang i Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode er fortsat den samme som i første forpligtelsesperiode, eftersom der ikke er sket fremskridt siden beslutning 2/CP.3 med hensyn til tildeling af sådanne emissioner i parternes mål. Dette berører ikke strengheden af Den Europæiske Unions forpligtelser i klima- og energipakken, som forbliver uændret. Det berører heller ikke behovet for at træffe foranstaltninger vedrørende emissioner af sådanne gasser fra brændsel til luft- og skibsfart 10400/14 ADD 1 KHO/ks 13

15 hver deltager kan hæve sit ambitionsniveau ved at overføre tildelte mængdeenheder, emissionsreduktionsenheder eller godkendte emissionsreduktionsenheder til en annulleringskonto oprettet i medlemsstatens nationale register. Deltagerne vil i fællesskab forelægge de oplysninger, der kræves i punkt 9 i beslutning 1/CMP.8, og i fællesskab fremsætte forslag med henblik på artikel 3, stk. 1b og 1c, i Kyotoprotokollen deltagerne vil fortsat hver især anvende artikel 3, stk. 3 og 4, i Kyotoprotokollen og beslutninger truffet i medfør heraf deltagernes samlede emissioner i referenceåret vil være lig med summen af emissionerne i de respektive referenceår for medlemsstaterne og Island, hvis arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug udgjorde en nettokilde til drivhusgasemissioner i 1990 for en medlemsstat eller Island, medregner den relevante deltager, jf. artikel 3, stk. 7a, i Kyotoprotokollen, sine samlede antropogene emissioner udtrykt i kuldioxidækvivalenter fra kilder minus optag gennem dræn i referenceåret eller -perioden, der skyldes arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug, i sit emissionsreferenceår eller -periode med henblik på beregning af deltagernes fælles tildelte mængde som fastsat i henhold til artikel 3, stk. 7a, 8 og 8a, i Kyotoprotokollen beregningen i henhold til artikel 3, stk. 7b, i Kyotoprotokollen finder anvendelse på den fælles tildelte mængde for anden forpligtelsesperiode for deltagerne som fastsat i henhold til artikel 3, stk. 7a, 8 og 8a, i Kyotoprotokollen og summen af deltagernes gennemsnitlige årlige emissioner i de første tre år af første forpligtelsesperiode ganget med otte 10400/14 ADD 1 KHO/ks 14

16 i overensstemmelse med beslutning 1/CMP.8 kan enheder i en deltagers overskudsreservekonto fra foregående periode anvendes til tilbagetrækning i løbet af den supplerende periode med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i anden forpligtelsesperiode, i det omfang deltagerens emissioner i løbet af anden forpligtelsesperiode overstiger dens respektive tildelte mængde for denne forpligtelsesperiode som fastlagt i denne meddelelse. 3. Respektive emissionsniveauer, der tildeles deltagerne i aftalen De kvantitative emissionsbegrænsnings- og emissionsreduktionsforpligtelser for deltagerne, som er opført i tredje kolonne i bilag B til Kyotoprotokollen, er 80 %. Den fælles mængde, der tildeles deltagerne for anden forpligtelsesperiode, vil blive fastlagt i henhold til artikel 3, stk. 7a, 8 og 8a, til Kyotoprotokollen, og beregningen heraf vil blive lettet af den rapport, som Den Europæiske Union indgiver i henhold til punkt 2 i beslutning 2/CMP.8. Deltagernes respektive emissionsniveau er følgende: Emissionsniveauet for Den Europæiske Union er forskellen mellem den fælles tildelte mængde til deltagerne og summen af emissionsniveauerne for medlemsstaterne og Island. Beregningen heraf vil blive lettet af rapporten i henhold til punkt 2 i beslutning 2/CMP.8. Medlemsstaternes og Islands respektive emissionsniveau i henhold til artikel 4, stk. 1 og stk. 5, i Kyotoprotokollen er summen af deres respektive mængde angivet i tabel 1 nedenfor og det eventuelle resultat af anvendelsen af andet punktum i artikel 3, stk. 7a, i Kyotoprotokollen for den pågældende medlemsstat eller Island. Deltagernes tildelte mængde svarer til deres respektive emissionsniveau /14 ADD 1 KHO/ks 15

17 Den tildelte mængde til Den Europæiske Union vil blive fratrukket emissioner af drivhusgasser fra kilder i henhold til Den Europæiske Unions emissionshandelssystem, hvori dens medlemsstater og Island deltager, i det omfang disse emissioner er omfattet af Kyotoprotokollen. Medlemsstaternes og Islands respektive tildelte mængde omfatter drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn i hver medlemsstat og Island fra kilder og dræn, der ikke er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet. Dette omfatter alle emissioner fra kilder og optag gennem dræn, der er omfattet af artikel 3, stk. 3 og 4, i Kyotoprotokollen, samt alle emissioner af nitrogentrifluorid (NF 3 ) i henhold til Kyotoprotokollen. Deltagerne i denne aftale rapporterer særskilt om emissioner fra kilder og optag gennem dræn, der er omfattet af deres respektive tildelte mængde /14 ADD 1 KHO/ks 16

18 Tabel 1: Emissionsniveauer for medlemsstaterne og Island (før anvendelse af artikel 3, stk. 7a) i anden forpligtelsesperiode i Kyotoprotokollen i tons kuldioxidækvivalenter Belgien Bulgarien Den Tjekkiske Republik Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Island /14 ADD 1 KHO/ks 17

19 BILAG II ERKLÆRING FRA DEN EUROPÆISKE UNION I HENHOLD TIL KYOTOPROTOKOLLENS ARTIKEL 24, STK. 3 Følgende er i øjeblikket medlem af Den Europæiske Union: Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Republikken Kroatien, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. Den Europæiske Union erklærer, at den i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1, og artikel 191, har kompetence til at indgå internationale aftaler og opfylde de forpligtelser, som de medfører, når de bidrager til at nå følgende mål: bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten beskyttelse af menneskers sundhed forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af regionale og globale miljøproblemer og navnlig bekæmpelse af klimaændringer /14 ADD 1 KHO/ks 18

20 Den Europæiske Union erklærer, at dens kvantitative emissionsreduktionsforpligtelse for anden forpligtelsesperiode i Kyotoprotokollen ( ) vil blive opfyldt gennem Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters foranstaltninger inden for deres respektive kompetenceområde. De retligt bindende instrumenter til at opfylde Unionens forpligtelser på de områder, der er omfattet af Kyotoprotokollen som ændret ved Dohaændringen, er allerede i kraft. Den Europæiske Union vil fortsat regelmæssigt give oplysninger om relevante EU-retsakter i forbindelse med de supplerende oplysninger i sin nationale meddelelse, der indgives i henhold til konventionens artikel 12, for at godtgøre, at Unionen opfylder sine forpligtelser i henhold til Kyotoprotokollen, jf. artikel 7, stk. 2, heri og retningslinjerne hertil /14 ADD 1 KHO/ks 19

PUBLIC /14 SHO/cg DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14

PUBLIC /14 SHO/cg DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14 ConseilUE Rådetfor DenEuropæiskeUnion PUBLIC Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14 Interinstitutionelsag: 2014/0151(NLE) LIMITE CLIMA70 ENV618 ENER317 ONU85 ISL32 LOVGIVNINGSMÆSSIGERETSAKTEROGANDREINSTRUMENTER

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE nr. /2014/EU

RÅDETS AFGØRELSE nr. /2014/EU ConseilUE Rådetfor DenEuropæiskeUnion Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) Interinstitutionelsag: 2014/0152(NLE) 10881/14 LIMITE PUBLIC CLIMA68 ENV609 ENER311 ONU83 ISL30 LOVGIVNINGSMÆSSIGERETSAKTEROGANDREINSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

15410/17 SDM/cg DGC 1A

15410/17 SDM/cg DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Tredje tillægsprotokol

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Ratifikation af den anden forpligtelsesperiode for Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer.

Ratifikation af den anden forpligtelsesperiode for Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2013 COM(2013) 768 final 2013/0376 (NLE) Ratifikation af den anden forpligtelsesperiode for Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

ANNEX BILAG. til. forslag ti Rådets afgørelse

ANNEX BILAG. til. forslag ti Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.8.2018 COM(2018) 601 final ANNEX BILAG til forslag ti Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Kommission

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0291 (COD) 14183/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 10. november 2017 til: TRANS 461 CODEC 1777 IA 171

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 L / 8..8 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8/7 af. maj 8 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG Meddelelse fra Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet om status over gennemførelsen af de prioriterede anstaltninger i den

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.7.2017 COM(2017) 369 final 2017/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Panamas,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.2.2018 COM(2018) 52 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 338/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1239/2010 af 20. december 2010 om tilpasning med virkning fra den 1. juli

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

7621/16 KHO/CHB/gj DGC 1A

7621/16 KHO/CHB/gj DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. oktober 2016 (OR. en) 7621/16 Interinstitutionel sag: 2016/0091 (NLE) WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2018/0384(NLE) 3.1.2019 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 622 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den Europæiske Udviklingsfond (): Prognoser over forpligtelser, betalinger og bidrag fra medlemsstaterne

Læs mere

Generelle oplysninger om respondenten

Generelle oplysninger om respondenten Offentlig høring om Refit-evalueringen af EU's lovgivning om plantebeskyttelsesmidler og pesticidrester Felter med en * skal udfyldes. Generelle oplysninger om respondenten Bemærk: Denne spørgeundersøgelse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget, Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget og Miljø- og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer Den 12.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.8.2008 KOM(2008) 508 endelig 2008/0162 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 22.1.2013 2012/2309(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 (2012/2309(INI)) Udvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

BILAG. til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.7.2016 COM(2016) 479 final ANNEXES 1 to 6 BILAG til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medtagelse af drivhusgasemissioner og optag fra arealanvendelse,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.7.2018 COM(2018) 527 final 2018/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Ecuadors og Ukraines

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.6.2017 COM(2017) 299 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

Bekendtgørelse af Kyoto-protokollen af 11. december 1997 til FN's rammekonvention om klimaændringer

Bekendtgørelse af Kyoto-protokollen af 11. december 1997 til FN's rammekonvention om klimaændringer Bekendtgørelse af Kyoto-protokollen af 11. december 1997 til FN's rammekonvention om klimaændringer BKI nr 35 af 27/10/2005 (Gældende) Ingen Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2013 C(2013) 8101 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0231 (COD) 13224/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017.

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017. L 162/22 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1112 af 22. juni 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2016 C(2016) 5091 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE EEE/BG/RO/da 1 DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDETS BESLUTNING. af 25. april 2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDETS BESLUTNING. af 25. april 2002 15.5.2002 L 130/1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS BESLUTNING af 25. april 2002 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Kyoto-protokollen til De Forenede

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en) 6976/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT 43 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1)

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1) BEK nr 1429 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS,

KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere