Statistik om udlandspensionister 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik om udlandspensionister 2013"

Transkript

1 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social Sikring) dansk folke- og førtidspension til i alt pensionister med bopæl i udlandet. Heraf udgør pensionister i EU/EØS-lande svarende til 82 pct., pensionister i konventionslande svarende til 15 pct. og pensionister i tredjelande svarende til 3 pct. Sverige er det land, hvor der bor flest, der modtager dansk pension, nemlig pensionister svarende til 28 pct. af alle udlandspensionister. Herefter følger Tyskland med pensionister, mens Norge indtager tredjepladsen med pensionister. Ser man på den udbetalte pension, ligger Sverige på førstepladsen med 668 mio. kr. Derefter følger Spanien og Tyskland med hhv. 348 og 230 mio. kr. Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top i forhold til antal pensionister. Retten til at modtage dansk pension i udlandet Retten til at modtage dansk pension afhænger af, i hvilket land man bor. De krav, som skal være opfyldt vedrørende alder og nedsættelse af arbejdsevne for at modtage henholdsvis folkepension og førtidspension i udlandet, er de samme som gælder for personer med bopæl i Danmark. Ydelsen til en udenlandsk pensionist beregnes efter samme regler, som gælder for beregning af pension til pensionister bosat i Danmark. Størrelsen af en dansk pension er afhængig af, hvor mange år personen har boet i Danmark. En person, der har boet 40 år i Danmark har ret til fuld pension, og ellers er der ret til en brøkpension. Pensionstillæg kan ikke udbetales til pensionister bosiddende i konventions- og tredjelandene. Reglerne om social pension fremgår på 1

2 Betegnelser for lande EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Kroatien, Nederlandene, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. EØS-lande: Island, Liechtenstein og Norge. Schweiz er der indgået aftale med, som er meget tæt på standardaftalen med EU/EØS-landene. Schweiz opstilles derfor sammen med disse. Konventionslande er lande, som Danmark har indgået konventioner om social sikring med: Australien, Bosnien-Hercegovina, Canada, Chile, Israel, Makedonien, Marokko, Montenegro, New Zealand, Pakistan, Tyrkiet, Serbien, USA, Indien og Sydkorea. Tredjelande: Øvrige lande, som Danmark ikke har indgået aftale med. Datadeklaration Data er et årligt udtræk fra systemet KMD Social Pension. Data omfatter samtlige personer bosat i udlandet, der i løbet af kalenderåret 2013 har fået udbetalt dansk social pension. Der er tale om både danske og ikke-danske statsborgere, som har optjent ret til en pension. Antallet af aktive pensionister i udlandet kan ved udgangen af 2013 opgøres til Førtidspension før 1. januar 2003 o Invaliditetsydelse o Mellemste førtidspension o Højeste førtidspension o Forhøjet alm. førtidspension o Førtidspension fra 1. januar 2003 Folkepension indeholder følgende pensionstyper: o Folkepension med førtidsbeløb o Folkepension med invaliditetsbeløb o Folkepension med invaliditets og erhv. udygtigheds beløb o Folkepension o Opsat folkepension 2

3 Udlandspensionisters fordeling på lande Fordelingen på forskellige landegrupper fremgår af tabel 1. I landene Sverige, Norge og Tyskland er størstedelen af udlandspensionisterne bosat med tilsammen 52,5 pct. af alle pensionister. Tabel 1: Pensionisternes bopæl i 2013 Land Antal i 2013 Andel i 2013 Belgien 294 0,6% Bulgarien 45 0,1% Cypern 29 0,1% Estland 23 0,0% Finland 458 0,9% Frankrig ,9% Grækenland 298 0,6% Holland 726 1,4% Irland 93 0,2% Island 294 0,6% Italien 623 1,2% Letland 22 0,0% Liechtenstein 5 0,0% Litauen 16 0,0% Luxembourg 208 0,4% Malta 24 0,0% Norge ,9% Polen 227 0,4% Portugal 228 0,5% Rumænien 28 0,1% Schweiz 979 1,9% Slovakiet 11 0,0% Slovenien 26 0,1% Spanien ,1% Storbritannien ,5% Sverige ,0% Tjekkiet 63 0,1% Tyskland ,6% Ungarn 80 0,2% Østrig 394 0,8% EU/EØS-Lande ,2% Konventionslande ,6% Uoplyst 192 0,4% Tredjelande ,9% Hele Verden ,0% Anmærkning: Bemærk, at Uoplyste er registreret med c/o adresse i Danmark, da udbetaling af pension af praktiske årsager sker via f.eks. pårørende i Danmark. 3

4 Antallet af pensionister, der modtager pension i udlandet, er i 2013 steget med 104 pct. siden Antal udlandspensionister opdelt på EU/EØS, konventionslande og tredjelande EU/EØS Konventionslande Tredjelande Udlandspensionister i EU/EØS I tabel 2 ses de 5 EU/EØS lande, hvor der er flest modtagere af dansk folke- og førtidspension. Af de pensionister i EU/EØS landene bor pensionister svarende til 75 pct. i de fem lande og de modtager 79,7 pct. af pensionerne. Tabel 2: Top 5 over pensionisternes bopæl for EU/EØS lande Udbetalt i 2013 i Land Antal i 2013 Andel i 2013 tusinde kr. Andel i 2013 Sverige ,0% ,3% Tyskland ,6% ,7% Norge ,9% ,0% Spanien ,1% ,7% Storbritannien ,5% ,5% EU/EØS ,2% ,1% Hele Verden ,0% ,0% 4

5 Udlandspensionister i konventionslande I tabel 3 ses de 5 lande af i alt 16 konventionslande, hvor der er flest modtagere af dansk folke- og førtidspension. Af de pensionister i konventionslandene bor pensionister svarende til 85,1 pct. i de fem lande og de modtager 80,2 pct. af pensionerne. Den seneste konvention er indgået med Sydkorea og trådte i kraft den 1. september Der blev indgået konvention med USA, som trådte i kraft 1. oktober USA er nu på top 3 og har overhalet Tyrkiet i antallet af pensionister. Tabel 3: Top 5 over pensionisternes bopæl for konventionslande Udbetalt i 2013 i Land Antal i 2013 Andel i 2013 tusinde kr. Andel i 2013 Australien ,7% ,1% Canada ,2% ,5% USA ,0% ,2% Tyrkiet ,0% ,8% Serbien 227 0,4% ,5% Konventionslande ,6% ,3% Hele Verden ,0% ,0% Pensionister i tredjelande For de fleste tredjelande gælder, at der er få pensionister med dansk folke- eller førtidspension. Der er 98 tredjelande med en eller flere modtagere af pension. I tabel 4 ses de fem tredjelande, hvor der er flest modtagere af dansk folke- og førtidspension. Af de pensionister i tredjelande bor 846 pensionister svarende til 58,5 pct. af pensionisterne i de fem lande og de modtager 67 pct. af pensionerne. Tabel 4: Top 5 over pensionisternes bopæl for Tredjelande Udbetalt i 2013 i Land Antal i 2013 Andel i 2013 tusinde kr. Andel i 2013 Thailand 551 1,1% ,4% Filippinerne 155 0,3% ,6% Brasilien 59 0,1% ,2% Libanon 41 0,1% ,2% Sydafrika 40 0,1% ,1% Tredjelande ,9% ,2% Hele Verden ,0% ,0% Langt størstedelen af pensionisterne er bosat indenfor EU/EØS-landene med i alt pensionister svarende til 82,2 pct. af alle pensionisterne. Der er pensionister svarende til 14,6 pct. bosiddende i konventionslande, og pensionister svarende til 2,9 pct. bosiddende i tredjelande. 5

6 Antal pensionister fordelt på landetype i 2013 Tredjelande 2,85% Konventionslande 14,58% Uoplyst 0,38% EU/EØS 82,18% 6

7 Udbetalt pension fordelt på lande Den samlede danske folke- og førtidspension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kr. i Tabel 5 viser, hvordan pensionen er fordelt på forskellige lande og landegrupper herunder den gennemsnitlige pension pr. pensionist. Det ses, at udbetalinger til Sverige og Spanien er de to klart største poster, som tilsammen udgør 43 pct. af de samlede udbetalinger til udlandet. Tabel 5: Udbetalt dansk folke- og førtidspension i forskellige lande i 2013 Land I alt kr. Kr. pr. pers. Belgien Bulgarien Cypern Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Island Italien Letland Liechtenstein Litauen Luxembourg Malta Norge Polen Portugal Rumænien Schweiz Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig EU/EØS-Lande Konventionslande Uoplyst Tredjelande Hele Verden

8 Udbetalingerne af dansk folke- og førtidspension i udlandet er vokset de seneste år. I 2003 blev der udbetalt knapt 940 mio. kr., mens tallet var steget til mio. kr. i 2008 og mio. kr. i Beløb til udlandspensionister opdelt på EU/EØS, konventionslande og tredjelande EU/EØS Konventionslande Tredjelande Udbetalt pension fordelt på landetype i 2013 Konventionslande 11,35% Tredjelande 5,16% Uoplyst 0,40% EU/EØS 83,09% 8

9 Fordeling af folke- og førtidspension i forskellige lande I tabel 6 vises den gennemsnitlige udbetalte pension for folkepension og førtidspension i de enkelte lande og landegrupper. I EU/EØS-landene er den udbetalte danske folkepension 46 pct. højere end i konventionslandene. Tilsvarende er førtidspensionen 11 pct. højere. Pensionen i tredjelande ligger højt på grund af bopælskravet, der som hovedregel er 30 års ophold i Danmark. Land Tabel 6: Gennemsnitlig dansk folke- og førtidspension for en udlandspensionist i 2013 Folkepension Førtidspension Belgien Bulgarien Cypern Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Island Italien Letland Liechtenstein Litauen Luxembourg Malta Norge Polen Portugal Rumænien Schweiz Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig EU/EØS-Lande Konventionslande Uoplyst Tredjelande Hele Verden

10 Tabel 7 viser de udlandspensionister opdelt på folkepensionister og førtidspensionister i lande og landegrupper. Andelen af førtidspensionister udgør 9,9 pct. af alle udlandspensionisterne. Denne andel er faldet jævnt fra 19 pct. i Tabel 7: Antal folke- og førtidspensionister fordelt på lande i 2013 Førtidspens. i % af Land Folkepensionister Førtidspensionister samlet antal Belgien ,8% Bulgarien ,9% Cypern ,5% Estland ,4% Finland ,5% Frankrig ,1% Grækenland ,8% Holland ,4% Irland ,6% Island ,7% Italien ,4% Letland ,8% Liechtenstein 5-0,0% Litauen ,8% Luxembourg ,2% Malta ,2% Norge ,9% Polen ,4% Portugal ,2% Rumænien ,7% Schweiz ,3% Slovakiet ,5% Slovenien ,7% Spanien ,1% Storbritannien ,0% Sverige ,0% Tjekkiet ,2% Tyskland ,4% Ungarn ,0% Østrig ,4% EU/EØS-Lande ,2% Konventionslande ,6% Uoplyst ,5% Tredjelande ,0% Hele Verden ,9% 10

11 Antal udlandspensionister opdelt på folke- og førtidspension Antal folkepensionister Antal førtidspensionister Beløb til udlandspensionister opdelt på folke- og førtidspension Folkepensionister (beløb) Førtidspensionister (beløb)

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Dansk pension i udlandet

Dansk pension i udlandet Dansk pension i udlandet Dansk pension i udlandet Det danske pensionssystem Almindelige betingelser for folke- og førtidspension Folkepension Førtidspension Overgang til folkepension Pensionssatser i 2010

Læs mere

SU-støttemodtagere i udlandet

SU-støttemodtagere i udlandet ANALYSE SU-støttemodtagere i udlandet Hvor mange støttemodtagere læser på hele videregående uddannelser i udlandet? Hvad læser de, og hvor læser de? Hvor mange fuldfører uddannelsen, og hvor mange afbryder?

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2005

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2005 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2005 SUS nr. 13 December 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN:

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 20. august 2013 2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT I 2013 udgør antallet af personer på overførselsindkomst

Læs mere

Indbrud i Danmark og vores nabolande

Indbrud i Danmark og vores nabolande Analyserapport Indbrud i Danmark og 214:1 Andreas Østergaard Nielsen Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere