Gorgonsul. Forholdet til de andre guder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gorgonsul. Forholdet til de andre guder"

Transkript

1 Gorgonsul Gorgonsul er gud for døden og dødsriget. Han tager sig af de dødes sjæle, når livet er slut. Han ved, at alting dør på et tidspunkt, og derfor prædiker hans præster også tålmodighed. Han ved også, at alt må dø for at opretholde balancen, og dette er hans opgave. Udøde er et brud på denne balance og en hån mod døden og dermed også mod Gorgonsul selv. Derfor kæmper hans præster mod udøde og nekromanti, når de møder det. Det sker en sjælden gang i mellem, at Gorgonsul sender en sjæl tilbage til livet, hvis denne mangler at udføre noget vigtigt i livet. Mange vender sig til Gorgonsul for at sikre sig et godt liv i dødsriget, eller fordi de har mistet mange gennem livet og dermed vil sikre dem et godt efterliv. Når Gorgonsul går på jorden siges det, han tager skikkelse som et menneske. Nogle siger en æld gammel mand, medens andre siger en mand i sin bedste alder. Som oftest er han beskrevet som kutteklædt i farverne sort og grå, med en urne, et sværd eller le. Forholdet til de andre guder Gorgonsul har et rigtig godt forhold til Karne hovedsageligt fordi Karne intet problem har med død. Desuden spiller han en stor rolle for mange, der dør, efter som mange dør i kamp og krig. Naliss ra kan til tider være en torn i øjet på Gorgonsul, da hun dræber, hvis det gavner hende, og ikke ser på det større billede eller balancen. Men så længe dette ikke sker i store mængder, acceptere Gorgonsul det. Sylvia, som også kender vigtigheden af balancen, har han et godt forhold til, selvom de to står for Live og Død, og uden det ene er det andet meningsløst. Gorgonsul har kun en rigtig fjende. Lochkarn, da han er enden på alt. Lochkarn som er skaber af Kaos og fader til dæmoner og unaturligt liv, er også ham der giver necromanitkere deres kræfter. Gorgonsuls tilbedere skal først og fremmest sikre at de døde får fred, og dette sker ved at sende disse kættere til dødsriget så hurtigt som muligt.

2 Præsteskabet Gorgonsuls præsteskab finder man hovedsageligt hos de kortlevende racer, for hvem døden er så virkelig. Menneskerne har mange præster i Gorgonsuls tjeneste, og de har et stærkt netværk i Talansar. I dette netværk indgår også de præsteskaber, som findes blandt elvere og dværge. Gorgonsuls præster finder man især i områder, der har været udsat for krig eller megen sygdom, og derved har mange døde. Når vogterne sværger troskab, er det oftest til er det ofte til døden og dermed tjener de alle Gorgonsuls templer og helligdomme. Nogle rejser rundt og jager nekromantikere, medens andre våger over templer og gravpladser i en omegn. Præstens løfte Jeg sværger at tjene Gorgonsul og hans sag, hvor end det bringer mig. Jeg sværger at bringe Gorgonsuls ord til alle, som ønsker at lytte. Jeg sværger at være Gorgonsul evigt tro, hvad end dette må koste mig. Jeg sværger at vise respekt for de døde, samt at trøste deres familier og nære, skulle de ønske dette. Jeg sværger at stå imod alt hvad Lochkarn står for, uanset hvad end det må koste mig., samt værne om de sjæle der vil komme til dit rige. Vogterne af Gorgonsul Disse kaldes Gravens Vogtere og er tro tjenere af Gorgonsul. De ser det som deres fornemmeste opgave at sørge for de døde bliver stedt til hvile korrekt og forbliver i deres grave, samt at beskytte Gorgonsuls helligdomme og templer. Gorgonsuls vogtere jager også gerne nekromantikere for at stoppe deres ugerninger og sende dem til Gorgonsuls rige til evig dom. Vogterens løfte Jeg sværger at tjene Gorgonsul og hans sag, hvad end jeg må gennemgå for dette. Jeg sværger at følge Gorgonsuls vej, hvor end det må lede mig.

3 Jeg sværger at vogte Gorgonsuls helligdomme, hvad end det må koste mig. Jeg sværger at vise respekt for de døde, samt at trøste deres familier og nære, skulle de ønske dette. Jeg sværger at stå imod alt hvad Lochkarn står for, uanset hvad end det må koste mig. Templerne Gorgonsuls templer ligger spredt ud over Talansar, selvom der tydeligt er flere i den østlige del af Talansar, som har været meget plaget af vildorkernes hærgen. Templerne har meget ofte en gravplads tilknyttet, og mange ser templerne som en form for vagttårn, der våger over de døde. Gorgonsuls hovedtempel er at finde i Borggund. Tilbederne Gorgonsuls tilbedere vender sig til dødens gud af flere årsager. Ofte ser man det er folk, som har mistet mange gennem livet eller hver dag ser døden i øjnene. Mange hærdede soldater vender sig til Gorgonsul for at finde ro i sindet over deres faldne kammerater. Man ser ofte, at de døende vender sig til Gorgonsul, når de mærker livet er ved at rende ud.

4 Gudstjenesten Gudstjenesten holdes oftest i Gorgonsuls templer, hellig og indviet jord, eller på den tilstødende gravplads. Påkaldelsen: Gudstjenesten indledes gerne med Gorgonsul påkaldes ofte gennem simple ord som Gorgonsul, Dødens gud, jeg påkalder dig!. En beholder med en smule værdigenstande, ofte i form af mønter, små ældesten og lignende bruges som offergave. Indledningen: Herefter tiltales menigheden og Gorgonsul. Der forklares kort, hvad denne gudstjeneste vil handle om. Centrum: Dette er selve gudstjenesten. Afholdes den tæt på eller i forbindelse med en højtid, tales der gerne om, hvad der sker denne højtid. Når ikke en højtid er nær, tales der nogle gange om begivenheder i området. Er der sygdom eller kamp? Har der været megen død på det sidste? Hvordan er de andre guders indflydelse i området? Nogle der vækker de døde til live eller forstyrrer deres ro? Spiller ondskaben ind i området? Er der tale om nekromanti? Velsignelsen: Herpå kommer gudstjenestens velsignelse. Ofte beder præsten menigheden knæle eller bøje sig under denne. Afslutning: Gudstjenesten afsluttes gerne med præsten takker guden ofte simpelt igen som Vi takker dig, Dødens Hersker, for din tilstedeværelse og din velsignelse. Gudstjenesten er nu slut. Præsten bruger nogle gange afslutningen til at informere om nogle ting, eller tage en snak med menigheden.

5 Historien om Astus Meldolin, Præst af Gorgonsul Dette den sande historie om hvordan Gorgonsul gik på jorden og gav sin visdom og kraft til menneskene for at de kan udbrede den sande viden. Jeg, Janusario il Tauros, lærling under den første og sande præst Astus Meldolin nedskriver beretningen, som min mester har gengivet den, for at Gorgonsuls visdom bevares for eftertiden. Mit navn er Astus Meldolin, tredje søn af en herremand. Min fader ejede mange handelsposter og drev endog søhandel. Min ældste broder var allerede trådt ind i driften med min fader og havde sikret slægtens videreførelse, da han allerede havde 2 sønner. Min næstældste broder var også ved at opnå megen anseelse, da han var i lære hos min faders samarbejdspartner. Af mig forventedes intet, thi jeg var jo den yngste og talte som sådan ikke i min faders øjne, og selvom jeg sled og arbejdede hårdere, længere og dygtigere end mine brødre, gav det ingen anerkendelse. Da skete det, at jeg besøgte kroen for at dulme min sorg. Her mødte jeg en stolt ridder, Gjerulf var hans navn, han var leder af den Stigende Sols orden, og for et krus øl fortalte han gerne om sine bedrifter på slagmarken. Åh hvilke historier. Jeg kunne føle den klare morgensol på min krop, lugte duggen i slagmarkens græs, stilheden før slaget selv med mange tusinde krigere hørtes kun få lyde. Bannernes smælden, genskinnet af solens stråler i banneret for den Stigende Sols orden, indtil netop det øjeblik hvor generalen hævede sværdet som tegn til trompeteren om at give signal til kamp. Disse stolte mænd på deres ædle gangere, skinnende rustninger og loyale tro på deres sag, hvor hver enkelt mand gjorde en forskel. Der var ingen tvivl i mit sind her havde jeg fundet mit kald, her kunne jeg udrette noget betydningsfuldt og tjene en større sag, her betød selv min fader ingenting. Ridder Gjerulf manglede folk og jeg meldte mig til at tjene deres noble sag, at kæmpe mod baroniets fjender, tænk at drage ud i det ukendte og kæmpe for en stor sag. Min fader havde altid ment at uddannelse var vigtigt, da det skilte klasserne, og vi skulle bestemt vise vi tilhørte en højere klasse. Derfor havde vi alle fået både en boglig undervisning og undervisning i våbenbrug, så våben var ikke fremmed for mig.

6 Gjerulf tog mig med ud til ordenens lejr uden for byen, hvor folkene trænede. Mange andre unge mænd havde meldt sig til at kæmpe for vor sag. Moralen var høj og de erfarne krigere var ædle mænd, der kunne lære os meget. Efter en måneds intensiv træning drog vi af sted til kamp. Baron Thjorness havde sendt folk af sted mod vore grænser for at prøve at tage vores land. Hvilken ære at få lov til at kæmpe for sit land! Vores baron var gavmild når det gjaldt folkene, der forsvarede landets grænser, og vi fik alle det udstyr vi skulle bruge. Vi må have været et imponerende syn, da vi drog af sted gennem landet mand alle i skinnende rustninger og med den Stigende Sols banner vajende over vore hoveder. Da jeg kunne ride i forvejen, fik jeg plads blandt de ridende krigere lige bag Gjerulf. I 17 dage rejste vi og på 18. dagen gjorde vi holdt på en mark i nærheden af grænsefæstningen. Gjerulf ville ride hen til fæstningen og snakke med den øverstbefalende, jeg og et par stykker mere skulle følge med ham. I det samme flammede et stærkt lys op et stykke fremme, og kort tid efter fulgte et lignende lys længere ude mod øst. Gjerulf forklarede at det var advarselslys, bavner, der tændtes, som signal om hjælp, fjenden var her. Bavnerne ville blive tændt ned langs hele grænsen som advarsel og et stykke ind i landet til de nærmeste forsvarsværker så de kunne sende forstærkninger. Gjerulf gav ordre til lejren om at gøre klar til kamp, dernæst blev spejdere sendt af sted, og vi begav os op til fæstningen. Efter hvad der syntes en evighed kom spejderne tilbage, fjenden var ikke at se nogen steder. Den øverstbefalende fortalte at fjenden havde gjort nogle små udfald mod fæstningen, men det var lige før mørket faldt på, og på grund af mørket havde de ikke kunne bruge hverken stormstiger eller krigsmaskineri. Vi kunne forvente et rigtigt angreb ved daggry. Den nat var, der ingen der sov. Nervøsitet og angst spredtes hurtigere end en pestepidemi. Selv Gjerulfs ord kunne ikke berolige de uerfarne krigere. Spændt afventede vi daggryets komme. Sammen med fæstningens øverstbefalende havde Gjerulf lagt en plan. Fodfolkene skulle forstærke fæstningen og rytterne skulle i ly af mørket ride mod øst og falde fjenden i ryggen. Da daggryet kom gjorde fjenden som forventet et udfald mod fæstningen. Hærene var nogenlunde jævnbyrdige i antal og våbenførhed. Det lykkedes for fæstningen at holde stand. De sølle rester af fjendens hær vendte om og flygtede tilbage mod

7 skoven, hvor de var kommet fra. Beruset af sejrsglæde løb fodfolket ud af fæstningen og optog forfølgelsen. Hvilken gruelig fejl. Vi var som planlagt redet ud om natten for at nå bagom fjenden. Selve grænselandet var en udtørret flodseng der som et dybt sår delte landet i to. På Thjorness siden grænsede en stor skov op til flodsengen, det var herfra fjenden havde gjort udfaldet. Vi var redet mod øst hvor Gjerulf vidste at flodsengen fladede ud og en stor vej gik ind gennem skoven, den kunne man følge om bagved hvor der var store markarealer, det ville være logisk at lejren lå der og at de kun brugte skoven til at skjule deres fremrykning. Gjerulf havde sendt et par spejdere i forvejen for at rekognoscere, så vi kunne planlægge fremrykningen. Hvor vi havde forventet en lejr, var der en kæmpehær. Skoven dannede et U hvor der lå marker imellem. Markerne var brændt af og på begge sider stod bueskytter klar til at skyde på folk, der kom ud af skoven. For enden af U et stod en massiv hær af fodfolk og ryttere klar til at storme frem. Hvis vores hær var trængt frem gennem skoven ville de være blevet slagtet. Da spejderne fremlagde disse informationer for Gjerulf, besluttede han, at vi skulle trænge ind gennem skoven og falde bueskytterne i den ene side af U et i ryggen. Det skulle gøres uset så vi skulle blive i dække af skoven hele tiden for ikke at være synlige mål for den anden flanke af bueskytter. Hvis det lykkedes, skulle vi forsøge at trænge gennem skoven over til de andre bueskytter, hvorefter vi ville kunne møde hovedstyrken i åben kamp. Gjerulf vendte sig mod mig og sagde: Astus, du rider hurtigst, rid tilbage til fæstningen og giv besked om vor opdagelse, sig de skal under ingen omstændigheder følge efter fjenden ind i skoven. Samtidig hørte vi angrebssignalet fra fæstningen. Så hurtigt jeg kunne, red jeg tilbage mod fæstningen, men netop da jeg nåede rundt og ind i flodsengen, kunne jeg se vore folk jage fjenden over mod skoven og selv følge efter. Jeg red som vinden, men jeg kunne bare ikke nå frem, før de var forsvundet ind i skoven. Forsigtigt fulgte jeg efter og drejede over mod den første bueskytteflanke hvor Gjerulf ville angribe først. Jeg kunne høre kamplarmen før jeg kunne se kampen, forsigtigt red jeg nærmere, jeg kunne se ligene af bueskytterne, og desværre også nogen af vore egne folk. Jeg nåede frem til skovbrynet og så kampen under mig. Mange af vore folk var faldet, men Gjerulf ledte en lille gruppe frem og tilbage på slagmarken og der faldt

8 flere af fjendens folk end vore egne, jeg trak mit sværd og stormede ned på slagmarken foran mig. Det næste jeg husker er solen, der går ned. Jeg sad på min hest og kiggede mig om på slagmarken, kampen var slut. Der var ingen klar morgensol, slagmarken var et mudderhul og der var lig og blod over det hele, dynger af lig både mænd og heste. Værst var det gået ud over os, kun få folk var stadig i live, men vi havde fået jaget fjenden på flugt. Som i søvne steg jeg af hesten og gik rundt blandt ligene, Gjerulf og nogle få af de andre var i gang med at lede efter overlevende. Der var ingen ære, og ingen ædelhed, kun blod og mudder og lugten af død. Mange af disse soldater kendte jeg fra træningslejren; unge håbefulde mænd som jeg selv, med ønsket om at tjene en stor sag, en ærefuld død. Ja hvilken død, slået ned som en syg hest, liggende der i mudderet. Langsomt sank jeg sammen og gled ned i mudderet, alt håb var ude. Hvor længe jeg sad der ved jeg ikke, men det var næsten mørkt, da en skygge gled for lyset og jeg kiggede op. Foran mig stod en mand, ikke klædt i rustning, men i en sort kutte. Vinden fik kutten til at bevæge sig og det sidste lys gav genskin i det sorte klæde. Jeg havde aldrig vidst, at der var så mange nuancer af sort. I hans højre hånd holdte han en lille sølvurne med flotte ciseleringer. Han var høj og mørkhåret, hans ansigt udtryksløst og han havde meget grå øjne, jeg kiggede ind i dem og følte pludselig min krop blive træt, jeg følte at jeg kunne lægge mig ned og sove og aldrig vågne mere. Giv ikke op Astus, du skal ikke sove endnu, der er stadig håb Hvad håb er der da? Dette skulle være en ædel kamp for en ærefuld sag? Og nu? Alle disse unge mænd, deres liv spildt på en enkelt time, og nu ligger de der i sølet Spildt? Aldeles ikke unge ven, følg med mig så skal jeg vise dig hvorfor Langsomt kom jeg op og stå og fulgte efter den høje fremmed. Vi gik rundt på slagmarken, og ind i mellem stoppede han ved et lig, knælede og åbnede låget på hans urne, mens han mumlede nogle få ord. Et lille lys steg op fra krigerens lig og ned i urnen. Han rejste sig, gik videre, og dette gentog sig ved et par stykker. Han vendte sig om og kiggede på mig: Ved du hvem jeg er?

9 En magiker der bruger de døde til eksperimenter? Aldrig havde jeg set et par øjne udtrykke så meget vrede Vov aldrig at sige det igen! Der er ikke noget væsen mere afskyeligt på jorden end disse magere, nekromantikerne! Lad mig aldrig høre dig omtale dem igen! Hvad er du da? Jeg har mange navne. Man kalder mig sjælesamleren, de Dødes Vogter, de uddødes banemand, Skyggen der bringer evig søvn. Mit sande navn er Gorgonsul, jeg vogter dødsriget og bringer de døde dertil. Lad mig ikke dø, jeg er bange for døden Hvorfor er du bange for døden, Astus? Jeg er stadig ung og ikke parat til at dø, og ende mit liv her, faktisk ville jeg ønske at jeg aldrig skulle dø, for hvad er der da efter døden? Vær ikke bange for døden, Astus, det er den, der giver dit liv mening. Hvordan kan døden være meningsfuld? Kun ved at vide at du skal dø, er dit liv værdifuldt. Du ved ikke hvornår det ender og må bruge det, det bedste du kan. Sagde du ikke selv før, at du gerne ville dø en ærefuld død for en stor sag? Jo men det ville have været ærefuldt at dø for baroniets kamp, min død ville have givet mening Det er altid ærefuldt at dø, Astus. For kun ved at dø kommer man til at sidde ved min side. Hvad ville du bruge evigt liv til? Hvis du havde evigt liv ville hver dag være den samme, du ville ikke føle glæde ved at leve, for du ville have oplevet alt, og hvad er der så at se frem til? Hvorfor tror du at alt ender når du dør. Det er hvad jeg har lært. Forstår du Astus, livet og døden følges side om side, den ene eksisterer ikke uden den anden. Når folk dør, samler jeg deres sjæl op og tager den med til dødsriget. Sjælene kan da give plads til nye liv.

10 Han lagde en hånd på min skulder, og pludselig så jeg for mig en landsby, ikke nævneværdig i størrelse. Her levede bønder og håndværkere og andet godtfolk i harmoni med hinanden, dyrkede jorden og levede af deres afgrøder alt var godt. Pludselig susede jeg frem i tiden. Her var den samme landsby, men intet var godt længere. Der var for mange mennesker til jorden kunne brødføde dem. Der var intet naturligt frafald, de levede evigt, livet blev ved med at give, og de ældste var så gamle, at de intet kunne gøre mere, deres højeste ønske var blot at dø. Jeg ser hvad du mener, det var ikke et liv værd at leve. Gorgonsul nikkede, Du er klog Astus, du ser sandheden. Er det derfor du har noget mod nekromantikerne? Fordi de giver evigt liv? Gorgonsuls øjne flammede igen op: Det liv, nekromantikeren giver, er intet liv, det er en krop uden en sjæl, og ved at genoplive den dødes krop, ødelægger han den sjæl, der var. Hver gang en nekromantiker genopliver en død krop, fjerner han en sjæl, og denne sjæl vil være ødelagt for altid, derved forsvinder der for altid et liv. Kun nekromantikeren kan hente sjæle ud fra dødsriget, og de gør det for egen vindings skyld, ikke for at give liv. Det vil sige, at hver gang en dør, kommer endnu en sjæl til dit rige? Ja, du har forstået det. Så vil jeg dræbe til din ære. Astus, at dræbe for at dræbe bringer ikke mit rige storhed, enhver død må have en form for mening. Et liv, hvor du tager andres liv, blot for at tage et liv, er også et udødt liv for dig. Når folk ligger i mellem livet, der hvor det kan gå begge veje, de kan enten dø eller måske med lidt held overleve. Der kan jeg vælge at ende deres liv, men hvis det ikke er deres tid, er der ingen grund til at ende det. Døden kommer til alle, når det er den rette tid, og jeg kan vente. Derfor hjælper det ikke min sag, at du vælger at forkorte en andens liv, hvis tid ikke er kommet. Balancen er da stadig brudt. Er der da ingen måde at tjene denne sandhed på?

11 Jovist Astus, du kan være mit vidne på at ingen dør forgæves, udbrede sandheden på jorden. Hvis du vil tage dette hverv, og forhindre de udøde i at rejse sig, kan jeg give dig noget af min kraft, men kun hvis du i sandhed tjener mit ord. Uvilkårligt faldt jeg på knæ for Gorgonsul: Herre, jeg vil tjene din sag, da skal et slag som dette aldrig være forgæves. Da lad da dette være min velsignelse til dig. Du skal få min visdom og mit våben mod de udøde. Se ned i urnen. Gorgonsul tog låget af urnen, dernede lå alle de sjæle han havde samlet, og da jeg kiggede derned, så jeg sandheden jeg så dødsriget. Her var ikke mørkt og uhyggeligt, her så jeg mine frænder fra slagmarken sidde til højbords og skåle, så at de der havde fået hjem og familie blandt de andre sjæle, hvis rolle ligeledes havde udspillet sig. Her så jeg, der var en sammenhæng mellem liv og død, og at der var andre guder, også guder der helligede sig liv og formålsløs død. Da jeg atter kiggede op var Gorgonsul væk, men det gjorde ikke noget, thi jeg var rede til at tjene min nye herre. Fra den dag har mit liv været viet til Gorgonsul og hans ord. Jeg har fundet nye præster, der kan udbrede ordet længere væk, og fundet folk, der har kendt Gorgonsul uden at vide, hvem han var. Gorgonsuls ord skal bestå for altid, og vi hans tjenere skal kæmpe for hans sag, om det er med ord eller sværd. En ting har jeg dog først forstået rigtigt senere, at jeg også har måttet tage liv for at forsvare mit eget, men så længe jeg formår at forsvare mig, er min tid ikke kommet. Derfor har jeg også med Gorgonsuls vished lært, at nogle få krigere må tjene Gorgonsul med deres sværd, for at forsvare præsterne, der skal udbrede ordet, thi der vil altid være dem, som ikke kan se sandheden og stræber hans tjenere efter livet. Således går alt i ring.

12 Gorgonsuls hjælpere Som de andre guder, har Gorgonsul også sine hjælpere, der udfører vigtige gerninger for ham, så balancen i livet og døden opretholdes. Disse hjælpere er frygtet af mange, da mange frygter døden. Men Gorgonsuls hjælpere gør kun, hvad de skal. De tager ingen med til dødsriget, hvis tid endnu ikke er kommet. Knokkelmanden er nok den mest frygtede, da det er ham, som henter sjælene til dødsriget, når Gorgonsul selv ikke gør dette. Han kommer til de syge og dødende, som det sidste liv forlader dem, og derpå leder ham dem til Gorgonsuls rige. Han kendes kun ved navnet Knokkelmanden, hvilket skiller ham ud fra Gorgonsuls andre hjælpere. Ortoc, også kaldet den Evige, er den, som leder sjæle tilbage til livet, hvis de endnu har ting at udføre her. Han følger ofte denne sjæl, som den udfører sine sidste gerninger i livet, for så at bringe den sikkert tilbage til dødsriget. Nogle gange hjælper han sjælen på rette vej, medens han andre gange bare observerer. Morana spiller en vigtig rolle i balancen. Det er hende, som sørger for, at de dødelige ældes med årene. Hendes berøring kan gøre en ung elver ældgammel, hvis dette er hvad hun ønsker. Dette er dog noget, hun kun meget sjældent gør, og det sker kun, hvis Gorgonsul har brug for en bestemt sjæl her og nu. Morana lader kroppene ældes, så de dør, og Knokkelmanden kan hente sjælene. Bratoc er den, som indsamler de dødes knogler med tiden, så de ikke kan bruges til nekromanti. Det er også Bratoc, Gorgonsul sender, hvis et område plages af udøde. Hans berøring fjerner nekromantien fra knoglerne. Kekíl vogter indgangen til dødsriget. Nogle historier fortæller, han er grusom og gemen, medens andre fortæller om hans venlighed. Han byder sjælene velkommen, når de kommer til dødsriget, men det er også hans opgave at sørge for, de bliver der, med mindre Gorgonsul tillader andet.

Zelkor. Når han går på jorden, tager han skikkelse som det folk forventer at se. Hans farver er hvid og mørkeblå.

Zelkor. Når han går på jorden, tager han skikkelse som det folk forventer at se. Hans farver er hvid og mørkeblå. Zelkor Zelkor er guden for viden, magi, balance, lov og orden. Han er lovens vogter og videns beskytter. Han opfordrer sine tilbedere til at søge viden gennem hele livet, og derfor bliver hans præster

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham?

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham? Kopiside 8 Break 8 - Ridderløfte eller blodsbånd? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bellisande, Oliver og Helgi Helgi huskede Belas ord om, at hævn binder mens tilgivelse sætter fri. Et dybt ønske om,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Præsenterer. En Rollespilskampagne i Tusindårsskoven, Odense! Racebeskrivelse, version 1.0

Præsenterer. En Rollespilskampagne i Tusindårsskoven, Odense! Racebeskrivelse, version 1.0 Præsenterer En Rollespilskampagne i Tusindårsskoven, Odense! Racebeskrivelse, version 1.0 1 Indhold Grupper, racer og karakterer... 3 MENNESKE (samt Højlændere og Dværge)... 4 ELVER (Skovelver og højelver)...

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger.

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de havde ledt

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/ (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer )

Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/ (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer ) Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/7 2009 (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer 754 29 747) Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. Folkene

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1 Døden og Havet Sonatorrek (ca. 960) Egill Skallagímsson Islandsk skjald, o. 900-983 Direkte oversættelse Finnur Jónsson 1912-1915 Dette er en direkte oversættelse, hvor oversætteren ikke har forsøgt at

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II I dag har vi et dejligt solskinsvejr, og det nyder vi i fulde drag, for det er småt med lyset for tiden. Mørket har magten uden for i disse dage. Det er mørkt når vi står op, og det begynder allerede at

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34

15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34 15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34 Almægtige Gud og skaber. TAK, for at du giver os alt, hvad vi behøver; lær os at søge dit rige. AMEN Han havde dyrket markerne

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Kodeks. En Ulv skal have modet til at møde fjender, fare og blive ved sin opgave uanset odds.

Kodeks. En Ulv skal have modet til at møde fjender, fare og blive ved sin opgave uanset odds. De Hvide Ulve Dette er De hvide Sletters bedste krigere og Kongens personlige garde. Denne ridderorden er kendetegnet ved riddernes uddannelse såvel i krop som i ånd, men også at de er legemliggørelsen

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 30. november 2014 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer. DDS 74 Vær velkommen Dåb DDS 84 Gør døren høj - - - DDS

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere