Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen. 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Hovedpunkter i 2013 og Strategi, forretningsområder og mål 5 Finansiel rapportering.. 6 Consulting... 7 Ship Management... 8 Logistics... 9 Øvrige aktiviteter Risici Selskabsledelse i ERRIA 12 Aktionærinformation. 16 Bestyrelsen. 18 Ledergruppen. 21 Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer. 24 Koncernregnskab Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse 27 Balance 28 Egenkapitalopgørelse. 30 Pengestrømsopgørelse. 31 Noter Moderselskabsregnskab Resultatopgørelse Balance 66 Egenkapitalopgørelse. 68 Noter Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger. 77 Indholdsfortegnelse 1

3 Brev fra ledelsen ET SUCCESFULDT ÅR 1 Efter en veloverstået refinansiering i 2012 og en fuld afvikling af alle ophørende shippingaktiviteter, markerede 2013 den endelige afslutning på en succesfuld restrukturering og genrejsning af ERRIA. Vi har med kernekompetencer inden for international drift, teknisk know-how, tilsyn, administration, bygning samt services og reparation af skibe skabt et nyt og stærkt forretningsgrundlag, som allerede i 2013 viste sit værd ved både kunde- og opgavetilgang. Alle vore tre hovedforretningsområder, Consulting, Ship Management og Logistics, har i det forgangne år øget forretningsomfanget organisk. Samtidig og hvad vigtigere er har alle områderne bidraget positivt til selskabets driftsindtjening, der med et EBITDA på 9,9 mio. DKK har udviklet sig særdeles tilfredsstillende i At der samtidig er skabt ro om selskabets langsigtede kapitalisering betyder, at udsigterne for ERRIA's fremtidige indtjeningsevne og afkastpotentiale er bedre end i mange år. Højde 19,9 Bredde 7,4 Når det er sagt, er tilgangen til arbejdet den samme, som den altid har været i ERRIA. Vi vil være kundernes foretrukne partner, som er kendt for at levere optimale og integrerede løsninger uanset hvor i verden de møder os. Med et værdigrundlag der bygger på respekt, ærlighed og viljen til at altid at gøre tingene bedst muligt har vi på den baggrund etableret et gensidige tillidsforhold til vore kunder og samarbejdspartnere. Det er nøgleforudsætningen for vores mål om at blive verdens bedste maritime serviceudbyder. Med fokus rettet skarpt mod udvikling, tilførsel af kompetencer og højere produktivitet vil vi øge vores aktivitetsniveau og styrke indtjeningen i 2014, og dermed tage næste skridt i retning af at realisere visionen. ERRIA's forretningsgrundlag, strategi og muligheder er i dag markant anderledes end for bare få år siden. Ledelse og medarbejderes hårde arbejde har sammen med tro samarbejdspartnere og loyale forretningsforbindelser skabt en helt ny basis for at udnytte de globale konkurrencemæssige fordele, vores viden og erfaring giver os. Derfor kalder vi 2013 for år 1 i vores nye liv. København, den 12. marts 2014 Kaare Vagner Formand Henrik N. Andersen Administrerende direktør Ledelsesberetning - Brev fra ledelsen 2

4 Hoved- og nøgletal for koncernen t.dkk Resultatopgørelse Omsætning Bruttofortjeneste Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Årets resultat fra fortsættende aktiviteter Årets resultat fra ophørende aktiviteter Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat moderselskabets aktionærer Totalindkomstopgørelse Anden totalindkomst Totalindkomst for året Balance Materielle aktiver Tilgang materielle anlægsaktiver Finansielle aktiver Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital i alt Balancesum Gennemsnitlig investeret kapital inkl. goodwill Antal aktier ekskl. egne aktier ultimo Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal Overskudsgrad 9,0% Negativ Negativ 3,8% Negativ Afkastningsgrad af investeret kapital (ROIC) 61,6% Negativ Negativ 0,4% Negativ Egenkapitalens forretning i % (ROE) 69,6% -231,4% 478,0% -66,0% -129,6% Soliditet 12,1% 7,4% -63,1% 12,2% 22,8% Resultat pr. aktie 0,5 26,3-39,7-13,4-38,2 Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal" fra Der henvises til koncernregnskabets note 1 "Anvendt regnskabspraksis". Ledelsesberetning - Hoved- og nøgletal for koncernen 3

5 Hovedpunkter i 2013 og 2014 Resultat bedre end oprindelig forventet Årets omsætning på 79,1 mio. DKK ligger over de budgetterede forventninger til året. Resultatet før afskrivninger (EBITDA) på 9,9 mio. DKK svarer til en EBITDA margin på 12,5%. Aflevering af M/V Erria Vietnam M/V Erria Vietnam blev solgt ultimo 2012 og leveret til køber den 11. marts Dermed er ejerskab af samtlige skibe i ERRIA regi nu afviklet. Ny salgsafdeling ERRIA A/S har i 2013 etableret en egentlig salgsafdeling, der fungerer på tværs af Consulting og Ship Managment. Afdelingen har hurtigt genereret kontakter til potientielle kunder med aktuelle projekter, som selskabet har budt på. Tilgang af nye kunder Både i Consulting og Ship Management er det lykkedes at tiltrække nye kunder, der allerede i 2013 har bidraget positivt til koncernens resultat. Herudover har eksisterende kunder valgt at lægge yderligere forretning i ERRIA. Køb af 51% af AP Møller Saigon Shipping Ltd. Den 1. juni 2013 overtog ERRIA A/S en direkte ejerandel på 51% af AP Møller Saigon Shipping Ltd., som driver 12 container terminaler i Vietnam. Via ERRIA A/S' ejerandel på 34,1% af Saigon Shipping Joint Stock Company Ltd., udgør den samlede, direkte og indirekte, ejerandel i AP Møller Saigon Shipping Ltd. i alt 68%. Efter overtagelsen er selskabets navn ændret til Erria Container Services Ltd. Med tilkøbet tilføjedes forretningsområdet Logistics til koncernens forretnings- og kernekompetenceområder. Frasalg af datterselskab Det polske datterselskab Dano Sp. Z o.o. blev i foråret frasolgt i processen med at samle fokus på kernekompetenceområderne. Selskabet har historisk bidraget med et meget lille overskud, så frasalget har ingen betydende påvirkning af resultatet. Nedsættelse af aktiekapital På den ordinære generalforsamling den 24. april 2013, blev det besluttet at nedsætte den nominelle aktiekapital fra DKK til DKK. Forventninger til 2014 Det tilkøbte selskab Erria Container Services Ltd. vil bidrage positivt til både koncernens aktivitetsniveau og resultat i 2014, og at koncernen som følge af sine kompetencer og omdømme kan forstærke sin indtjening på hovedforretningsområderne. Aktiviteterne i alle forretningsområderne forventes at udvikle sig positivt, hvilket vil skabe behov for ansættelse af flere specialister inden for både Consulting og Ship Management. På denne baggrund estimeres et EBITDA der er bedre end det realiserede i 2013, ligesom koncernen forventes at generere positiv likviditet. Fremadrettede udsagn Denne årsrapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2014 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og koncernens faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Årsrapporten er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier i ERRIA A/S. Ledelsesberetning - Hovedbegivenheder 4

6 Strategi, forretningsområder og mål Strategiske målsætninger Selskabets vision er at blive verdens bedste maritime service udbyder og uafhængige 'one stop shop' for vores kunder. Missionen er at navigere effektivt gennem komplekse og udfordrende vande, med den bedste besætning om bord. Vores kerneværdier er 'Handling', 'Mod' og 'Kæde' i sammenhængen; Vi skaber handling, vi tør være modige og kæden er stærk. Kerneværdierne skal forankres i organisationen og skinne gennem på vores måde at tænke og arbejde på. Forretningsområder ERRIA's internationale forretning er baseret på tre ydelser grupperet i følgende hovedforretningsområder: Consulting Ship Management Logistics Fra tidligere at have været rederi med egen portefølje af skibe, har ERRIA udviklet sig til i dag at have et internationalt forretningsgrundlag baseret på knowhow og vidensydelser inden for kompleks håndtering af asset management, service og administration for skibsejere og fragtvirksomheder. Det er koncernens mål at fastholde og udvikle ekspertisen indenfor Consulting og Ship Management på nicheområder og herigennem udvide koncernens gunstige markedsposition yderligere. Partnerskabsmodel baseret på full-service strategi Koncernens overordnede strategi er at differentiere sig fra konkurrenterne, ved at tilbyde en komplet vifte af shipping services i et full-service koncept i et tæt samarbejde med kunderne. ERRIA er dermed en international maritim "one stop shop" som tilbyder services i flere lande, hvor lokale kompetencer og ressourcer kan udnyttes optimalt. Det skal sikre en dynamisk organisation inden for skibsadministration, bemanding, skibsteknisk rådgivning, nybygningstilsyn, skibsinvestering, indkøb og forsyning samt et internationalt service- og reparationsteam. Forretningsområderne er baseret på følgende kernekompetencer: Consulting Kravspecifikation og kontrakter Byggetilsyn ved ny- eller ombygninger Skibsteknisk rådgivning Skibs- og værftsinspektioner Energioptimering Ship Management Teknisk management Skibsinspektioner Bemanding Logistics Containerreparationer Container ren- og klargøring Containeropbevaring og funktionsovervågning Services uden for hovedforretningsområderne omfatter: Service engineers Skibsselskabsadministration Lønadministration for rederier Interne kompetencer udnyttes på tværs af forretningsområderne, så opgaverne løses på stærkeste vis med afsæt i både en teoretisk og praktisk tilgang med henblik på at sikre synergier på både kunde- og omkostningssiden. Ledelsesmæssige fokusområder for 2014 Selskabets vigtigste ressource er veluddannede medarbejdere både i Danmark og i udlandet. Der er i 2013 indledt et projekt med fokus på medarbejderudvikling, med det formål at tilføre yderligere kompetencer og øge produktiviteten. Dette omfatter medarbejderne i Danmark og dermed hovedforretningsområderne Consulting og Ship Management. For Logistics er opmærksomheden rettet mod reduktion af omkostninger ved at optimere arbejdsprocesserne. Succes'en med den nye salgsfunktion skal udnyttes og udvikles yderligere i Ledelsesberetning - Strategi, forretningsområder og mål 5

7 Finansiel rapportering Resultatopgørelse og balance ERRIA omsatte i 2013 for 79,1 mio. DKK mod 49,6 mio. DKK sidste år, svarende til en vækst på 60% eller 29,5 mio. DKK. Af væksten stammer 26,0 mio. kr. fra forretningsaktiviteterne i Logistics, der blev etableret i sommeren 2013 i forbindelse med overtagelsen af aktiemajoriteten i AP Møller Saigon Shipping Ltd., der blev omdøbt til Erria Container Services Ltd. Den øvrige del af væksten kan i væsentlighed henføres til Ship Management. Resultat før afskrivninger (EBITDA) er på koncernniveau realiseret med 9,9 mio. DKK (12,5% af omsætningen) mod 2,0 mio. kr. (4,1% af omsætningen) sidste år. Resultatfremgangen har været betydelig i Consultning, men også i Ship Mangement har man realiseret en meget tilfredsstillende indtjeningsfremgang og øget EBITDAmarginalen fra 29,3% i 2012 til 32,2% i Consulting og Ship Management har i 2013 præsteret over forventet, hvilket løfter årets resultat til et yderst tilfredsstillende niveau. Logistics følger det estimerede og bidrager positivt til koncernens resultat. Årets resultat er påvirket af nedskrivninger og tilbageførsel af nedskrivninger på 3,5 mio. DKK. Resultatet er således markant forbedret i forhold til sidste år. Årets resultat af ophørende aktiviteter blev på 0,6 mio. DKK mod en indtægt på 257 mio. DKK i Koncernens rentebærende gæld udgør ultimo 2013 i alt 17,2 mio. DKK. Den likvide beholdning er 5,6 mio. DKK og koncernen har uudnyttede trækningsfaciliteter på 17,3 mio. DKK. Gælden afvikles planmæssigt i forhold til de aftaler der er lavet med koncernens kreditorer. Gælden til Danske Bank vil således være fuldt afviklet med udgangen af Likviditet Koncernen har genereret en positiv likviditet på 6,4 mio. DKK fra driften af fortsættende aktiviteter mod -30,4 mio. DKK sidste år. Koncernen har i alt genereret en positiv likviditet på 4,0 mio. DKK og har herudover overtaget en likvid beholdning på 1,5 i Erria Container Services Ltd. Det forventes at også næste år vil bidrage positivt til de likvide beholdninger. Andre forhold Selskabet beskæftigede ved regnskabsårets afslutning 319 medarbejdere på kontorerne i Danmark og i udlandet. Som følge af købet af Erria Container Services Ltd. udgør det en væsentlig stigning i forhold til sidste år. Begivenheder efter balancedagen Der er efter balancedagen ikke indtruffet forhold som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Omsætning 2013 Årets resultat blev et overskud efter skat på 4,0 mio. DKK, hvilket anses for tilfredsstillende. Koncernens egenkapital udgjorde ultimo ,9 mio. DKK mod 4,6 mio. DKK ved udgangen af 2012, svarende til en egenkapitalandel på 11,8% primo % 14% Consulting Ship Management Logistics 1% 33% Ikke fordelt Ledelsesberetning - Finansiel rapportering 6

8 Consulting ERRIA's Consultning afdelings primære aktivitet er at rådgive og føre tilsyn for sine kunder i relation til nybygning, ombygning eller reparation af deres skibe overalt i verden. Kundeporteføljen består primært af rederier som har valgt at outsource teknisk drift og dermed har begrænsede ressourcer og erfaring til rådighed for nybygningsprojekter, samt rederier der har geografisk begrænset viden når der eksempelvis arbejdes i Kina. Kontrakterne med disse er typisk rammeaftaler, bl.a. relateret til inspektionsydelser af VLCC, Aframax tankere, Bitumenen tankere, færger, slæbebåde, hotelskibe, platform supply skibe mv. Hertil kommer inspektioner af skibsværfter på vegne af kunder for at sikre, at værftet imødekommer kravspecifikation og reelt kan levere den kvalitet, der sættes i udsigt forud for ordreafgivelse. Kernekompetencerne i Consultning omfatter: Kravspecifikation og kontrakter Byggetilsyn ved ny- eller ombygninger Skibsteknisk rådgivning Skibs- og værftsinspektioner Energioptimering Consulting har opnået gode og nære relationer til kunder i specielt Sydamerika og bliver oftere inviteret til budrunder på opgaver til udførelse i både regionen og andre dele af verden. Consulting differentierer sig fra konkurrenterne ved at kombinere teoretisk viden med operationel erfaring fra drift, og nybygningsprojekter på værfter over hele verden. Blandt årets opgaver var færdiggørelsen af H/F Isefjord der sejler mellem Hundested og Rørvig. ERRIA har gennem hele projektet udført byggetilsyn på færgen der blev bygget i Bangladesh. Færgen sejlede den 17. maj 2013 første tur med passagerer og har siden sejlet uden driftsnedbrud. Desuden har ERRIA medvirket til færdiggørelse af 2 færger i Ghana der sejler på Lake Volta i Ghana. ERRIA påbegyndte projektstyringen i Opgaven blev udført for amerikanske Millenium Development Fund. Byggetilsynet på værftet ENVC i Portugal der blev suspenderet i 2012, blev genoptaget i året. Kunden har ønsket indsættelse af ekstra ressourcer på projektet, således at der kan hentes ind på den tabte tid. Sydamerikansk olieafhængighed en stor vækstmulighed Aktiviteten i det syd- og centralamerikanske marked opleves som stigende, og flere lande i området planlægger at blive uafhængige af verdensmarkedsolieprisen og i stedet blive selvforsynede og investere i opbygning af egen produktion. ERRIA har skarpt fokus på at kombinere markedsudviklingen i Sydamerika med sine betydelige kompetencer med håndtering af skibs- og off-shore byggeprojekter i Asien, hvor størstedelen af olieflåden ordres, for herved at styrke Consulting forretningen. Hensigten er, at arbejde målrettet på, at tiltrække flere og større kunder, så der opnås kritisk masse på de vidensmæssige ressourcer, ERRIA råder over. Den 'danske' mentalitet benytter ERRIA til at bygge bro mellem forskellige kulturer og derved facilitere opgaverne til gavn for både kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Consulting beskæftiger 23 medarbejdere over hele verden. Rekordhøjt antal inspektioner i var et travlt år i Consulting, som globalt i årets løb gennemførte mere end 100 inspektioner i forbindelse med nybyggeri og reparation. 52% 1% Omsætning % 14% Consulting Ship Management Logistics Ikke fordelt Ledelsesberetning - Consulting 7

9 Ship Management Ship Management i ERRIA udbyder koncernens betydelige kompetencer inden for flådehåndtering til større internationale kunder, som råder over et skib eller en flåde. I et marked præget af stor konkurrence og fokus på marginaler, er det helt centralt for skibsredere at sikre sig den løbende optimering af drift, bemanding og administration, som ERRIA kan levere. Hovedforretningsområdet leverer følgende ydelser: Teknisk management Skibsinspektioner Bemanding Herudover tilbyde forretningsområdet: Service engineers Skibsselskabsadministration Lønadministration for rederier ERRIA's fokus er på at indgå partnerskabslignende samarbejder med større kunder, der typisk er finansielle investorer eller rederier med begrænset viden om eller få ressourcer til optimering. Skibe under management i ERRIA drives til et OPEX, der hører blandt markedets bedste. Alle medarbejdere i afdelingen er kompetente på et højt fagligt niveau som evner selv at tage beslutninger og derved sørge for at opretholde smidige processer til gavn for alle. Ship Management beskæftiger 10 medarbejdere og har værksted på Prøvestenen i København. ERRIA er førende inden for Maritim Energi Optimering (MEO) hvor selskabet er i besiddelse af stor viden og ekspertise til stor gavn for sine kunder. Tilgang af nye strategiske kunder i 2013 Med tilgangen af nye centrale kunder i 2013 øgede ERRIA forretningsomfanget, spredte kundegrundlaget og fik bekræftet aktiviteternes forretningspotientiale i relation til kvalitet og konkurrencedygtighed i Ship Management. Endvidere indgik ERRIA ved udgangen af året, aftale med KIRK Kapital om driften af deres 6 MR-Tankskibe. ERRIA skal fremover varetage det daglige operationelle og tekniske tilsyn. Ship Management afleverede i marts 2013 M/V Erria Vietnam til en norsk køber. Fartøjet var det sidste skib i ERRIA's egen portefølje, som hermed er fuldt afviklet. Som led i processen om at samle fokus på kerneområderne frasolgte Erria A/S endvidere det polske datterselskab Dano Sp. Z o.o.. Selskabet, hvis funktion væsentligst bestod i indkøb, lå administrativt under Ship Management, så for at frigøre ressourcer var det nødvendigt med denne strategiske beslutning. Differentiering skal drive partnertilgang Markedet for flådehåndtering er præget af mange spillere og stor konkurrence. For at sikre en attraktiv markedsposition er det derfor nødvendigt for ERRIA at differentierer sig på centrale kompetencer og ydelsernes kvalitet. Med udgangspunkt i en stigende ordreindgang til væftsindustrien på tank, blandt andet fra kapitalfonde, vil ERRIA i 2014 fokusere på at styrke kundeporteføljen med basis i partnertilgangen, og dermed søge at opnå større afkast på den know-how og kompetenceplatform, selskabet råder over. 52% Omsætning % Consulting Ship Management Logistics Blandt de nye kunder i Ship Management er Teekay, hvor der er oprettet 2 selskaber til driften af 2 LNG tankskibe, som ERRIA nu håndterer såvel den tekniske som den administrative drift af. 1% 33% Ikke fordelt Ledelsesberetning - Ship Management 8

10 Logistics Med købet af Maersk's 51% ejerandel af AP Møller Saigon Shipping Ltd. udvidede ERRIA i juni 2013 sin eksponering mod containerhåndtering, Efter købet udgør ERRIA's samlede direkte og indirekte ejerandel således i alt 68%. Efter overtagelsen af majoriteten omdøbtes selskabet til Erria Container Services Ltd. og dermed var stiftelsen af koncernens tredje forretningsben, Logistics, en realitet. ERRIA's ambition for Logisitics er at anvende koncernens betydelige erfaring fra Vietnam til at udvikle og udvide den stærke position, ECS har i Vietnam, og fortsætte med at betjene den nuværende kundegruppe af internationale container transportører, hvoraf Maersk Line er den største. Services udbudt af Logistics omfatter: Containerreparationer Container ren- og klargøring Containeropbevaring og funktionsovervågning Logistics beskæftiger 282 medarbejdere fordelt på 12 lokaliteter i Vietnam, med hovedkontor i Ho Chi Minh City. Styrkelse af forretningsgrundlag i 2013 Siden overtagelsen af aktiviteterne i juni har ERRIA fokuseret på at styrke organisationen og videreudvikle forretningsgrundlaget, bl.a. ved at initiere dialog med nye potentielle kunder. Logistics har efter overtagelsen udviklet sig som forventet og medført en væsentlig stigning i koncernens omsætning og indtjening allerede i Styrkelse af effektivitet og kvalitet i fokus Vietnam er en stort eksportland og er et centralt knudepunkt for søtransporten mellem Asien og Vesten, hvor containere kommer til Vietnam med bla. maskiner, reservedele, tekstil og råvarer og returnerer til Vesten hovedsageligt med elektronik, tøj, fodtøj, møbler, skaldyr og landbrugsprodukter så som ris, kaffe, cashewnødder. Markedet er præget af mange udbydere og mange kunder, og for at være interessant for de store rederier, er det vigtigt at være repræsenteret i både syd- og nord Vietnam hvor mere end 95% af Vietnams import/eksport håndteres fra terminaler i hhv. Ho Chi Minh City & Haiphong, hvor ECS i dag er repræsenteret. ERRIA har i Erria Container Services Ltd. adgang til et betydeligt areal til opbevaring og reparation af containere. Men da landområderne lejes og ikke købes, er indtrængningsbarrierne begrænsede. I stedet afgøres konkurrenceevnen af, at kunne drive terminalerne omkostningseffektivt og derved tilbyde konkurrencedygtige priser. ERRIA's fokus vil i 2014 være på at styrke kvaliteten af Logistics produkt yderligere, samt arbejde målrettet på forretningsudvikling med henblik på at tiltrække nye kunder, så den tilrådigheds-værende kapacitet kan udnyttes optimalt gennem volumentilgang. 52% Omsætning % Consulting Ship Management Logistics 1% 33% Ikke fordelt Ledelsesberetning - Logistics 9

11 Øvrige aktiviteter Saigon Shipping J/S Company Ltd. ERRIA A/S ejer 34,1% af det vietnamesiske handelsselskab Saigon Shipping J/S Company Ltd. beliggende i Ho Chi Minh City. Selskabet der blev erhvervet i 2005, hviler økonomisk i sig selv og vurderes at have strategisk værdi for koncernen. Selskabet er beskæftiget inden for Logistics herunder: Warehouse operatør i samarbejde med DAMCO & Sunrise Logistic Havneagent med 5 selvstændige kontorer langs Vietnams kyst Container trucking & depot Rederi aktiviteter Uni-Tankers A/S ERRIA A/S besidder en post på 9,2% af aktierne i Uni- Tankers A/S. Administrerende direktør i ERRIA A/S, Henrik N. Andersen er i 2013 udtrådt af bestyrelsen i Uni-Tankers A/S Uni-Tankers A/S har annonceret endnu en kapitaludvidelse i ERRIA A/S deltager ikke i kapitaludvidelsen hvorved ejerandelen udvandes til ca. 6,7%. Aktierne i Uni-Tankers A/S er eneste tilbageværende aktiv med direkte eksponering mod Shipping. Selskabet besidder følgende ejerandele: Sunrise Logistics Co. Ltd. 51,0% Selskabet ejer og opererer i samarbejde med japanske Mitsui et kvm stort warehouse centralt placeret i en af Ho Chi Minh Citys industrial zonez, hvorfra både import og eksport last håndteres for eksterne kunder Erria Container Services Ltd. 49,0% Selskabet ejes og opereres i samarbejde med Erria A/S som årligt håndterer ca containere for kunder som MAERSK LINE & CMA CGM Korex - Express Saigon Logistics Co. Ltd. 34,0% Korea Express leverer dør til dør transport af containere i Vietnam i samarbejde med de koreanske j/vpartnere. Selskabet ejer ca. 35 lastbiler og ca. 100 chassis og opererer delvist med egne og lejede lastbiler/chassis. Ledelsesberetning - Øvrige aktiviteter 10

12 Risici Styring af risici Aktiv vurdering af risici spiller en central rolle i koncernens strategi om at sikre en stabil indtjening. Selskabets bestyrelse og direktion vurderer løbende de risici, som selskabet er eksponeret for og vurderer ligeledes, om der bør tages forholdsregler i forhold til eksponeringen. Rådgivningsaftaler ERRIA har indgået en række aftaler indenfor Consulting og Ship Management. Koncernen har en række store kontrakter indenfor hvert forretningsområde, som udgør en væsentlig del af omsætningen, hvorfor koncernen har en afhængighed af få enkeltkunder og enkeltprojekter. Denne risiko søges afdækket ved målrettet at arbejde mod at udvide kundekredsen inden for alle segmenter, og dermed reducere koncernens indtjeningsmæssige afhængighed af enkelte kundeforhold. Administrationsaftaler ERRIA A/S har administrationsaftaler på eksternt ejede skibe, som er i management. I sagens natur foreligger der en operationel risiko for, at selskabet kan miste en eller flere aftaler på dette område. selskabet vil i en sådan situation tilstræbe at tilpasse organisationen. Serviceaftaler Erria Container Services Ltd. har lavet serviceaftaler med flere rederier om håndtering og reparation af containere. Aftalerne løber typisk 12 måneder ad gangen. Da Mærsk fortsat er den største kunde hos Erria Container Services Ltd., er risikoen væsentligt relateret til hertil. Medarbejderrisici Forretningsområderne Consulting og Ship Management er funderet på medarbejdernes viden og ekspertise. Ved konstant at kompetanceudvikle alle medarbejdere mindskes sårbarheden ved fratrædelser. Tilgodehavender ERRIA's risiko begrænses ved stram debitorstyring og ved at sikre forudbetaling primært i EUR. Politisk stabilitet Koncernen har et betydeligt engagement på globalt plan, herunder særligt Asien og Sydamerika. Som følge af de politiske forhold i de pågældende regioner, kan det være vanskeligt helt eller delvist at udføre kapital, og transaktionerne kan være forbundet med en betydelig usikkerhed og lange tidshorisonter for modtagelse af betalinger. Eventuelle magtskifter eller ændringer i den politiske stabilitet, økonomiske rammevilkår for udenlandske investeringer eller udførsel af kapital i de lande, hvor ERRIA opererer, kan få væsentlig negativ indvirkning på koncernen fremtidige udvikling, driftsresultater, pengestrømme og finansielle stilling. Forsikring Der er en række risici forbundet med operation af skibe. De værdimæssigt væsentligste begivenheder, der er omfattet af forsikringsdækning er olieudslip og totalforlis. Selskabet sikrer sig mod disse ved at tegne forsikringer hos anerkendte internationale selskaber. IT IT-afdelingen har etableret et teknisk beredskab. Dermed er der planer for, hvorledes ERRIA A/S kan fungere ved selv kritiske nedbrud på IT området. Beredskabet lever op til det ledelsesmæssigt besluttede beredskabsniveau om at levere nøddrift indenfor henholdsvis 8 til 24 timer afhængig af systemnedbrud. Finansielle risici Der henvises til note 3 i koncernregnskabet. Kapital- og likviditetsforhold - fortsat drift Der henvises til redegørelsen i koncernregnskabets note 2. Usikkerhed ved indregning eller måling Der henvises til koncernregnskabets note 2 Væsentlige valg i anvendt regnskabspraksis samt væsentlige regnskabsmæssige skøn, afsnittet om væsentlige regnskabsmæssige skøn vedrørende opgørelse af dagsværdi af kapitalandele. Her redegøres bl.a. for usikkerhederne vedrørende værdiansættelsen af finansielle aktiver disponible for salg. Ledelsesberetning - Risici 11

13 Selskabsledelse i ERRIA Bestyrelses og direktionssammensætning samt arbejde Ifølge selskabets vedtægter vælger generalforsamlingen mellem 3 og 7 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen består pt. af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som vælges for ét år ad gangen med mulighed for genvalg. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand. I forbindelse med indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer sker der en nøje vurdering af, hvilken viden og professionel erfaring der er behov for med henblik på at sikre tilstedeværelse af de nødvendige kompetencer i bestyrelsen. Samtidig arbejder bestyrelsen på at opnå en sammensætning, så dens medlemmer bedst muligt supplerer hinanden i forhold til alder, baggrund, køn, international erfaring mv. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet. Direktionen ansættes af bestyrelsen, der fastsætter direktionens ansættelsesvilkår. Direktionen er ansvarlig for den daglige drift af koncernen under iagttagelse af de retningslinjer og anvisninger som bestyrelsen angiver. Direktionen deltager sædvanligvis i bestyrelsesmøderne, som afholdes minimum 5 gange årligt. Bestyrelsen har mødtes 8 gange i Bestyrelsen modtager en løbende orientering om koncernensforhold, herunder en fast månedlig rapportering. Desuden vil ERRIA ved rekruttering til lederstillinger og ved forfremmelser til lederstillinger sikre, at der altid drøftes mindst en kvalificeret kvindelig kandidat. Den nuværende ledelse består af 4 mænd og målet er her ligeledes at opnå en andel på 25% inden udgangen af Vedtægtsændringer Generalforsamlingen vedtager vedtægtsændringer, og træffer alle øvrige beslutninger baseret på simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter Selskabslovens bestemmelser eller vedtægterne kræves særligt stemmeflertal eller repræsentation. Vederlagspolitik Bestyrelsens medlemmer modtager fast årligt honorar, som godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten. Bestyrelsen er ikke omfattet af bonus- eller optionsordninger. Ingen af bestyrelsens medlemmer har ret til særligt vederlag i forbindelse med fratræden. Aflønningen af direktionen fastsættes af bestyrelsen. Ved væsentlige ændringer i selskabets ejerforhold har direktionen ret til at oppebære særligt vederlag. Der er indgået konkrete aftaler om incitamentsaflønning af direktionen. Bestyrelsen gennemfører årligt en evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde og kompetencer. I 2013 viste konklusionen på undersøgelsen et godt samarbejde imellem direktion og bestyrelse samt tilfredsstillende individuelle indsatser, resultater og kompetencer. Mangfoldighed Under hensyntagen til ønsket om, at det altid er den mest kvalificerede person, der bestrider en given stilling, er det selskabets politik at arbejde for at få flere kvindelige kandidater, så det underrepræsenterede køns andel af de aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer øges til minimum 1 i P.t. er alle aktionærvalgte medlemmer mænd. Ledelsesberetning - Selskabsledelse i ERRIA 12

14 Risikovurdering Bestyrelse og direktion foretager løbende en overordnet risikovurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Selskabets risikovurdering og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen inklusiv blandt andet IT og skat er designet med henblik på effektivt at styre og eliminere risikoen for fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Bestyrelsen og direktionen tager som led i risikovurderingen årligt stilling til risikoen for besvigelser og til de foranstaltninger, der skal tages med henblik på at reducere og/eller eliminere disse risici. En af bestyrelsens kontrolopgaver er at sikre, at der sker en effektiv risikostyring, herunder at væsentlige risici identificeres, og at der opbygges systemer til risikostyring. I den forbindelse har koncernen fokus på kapitalberedskabet, likviditet, valuta, rente og låneaftaler. Ledelsen holder sig løbende opdateret om udviklingen i de markeder, hvor koncernen opererer. Dette gøres blandt andet ved at have tæt kontakt til samarbejdspartnere og ved at have et udbygget kontaktnet til shippinganalytikere m.fl. I forbindelse med godkendelse af årsrapporten evaluerer bestyrelsen koncernens risikostyring og de vedtagne politikker. I den forbindelse har bestyrelsen valgt at koncernens regnskabs skal udfærdiges i DKK. Se i øvrigt særskilt note 3 vedrørende finansielle risici og afsnittet "Risici" vedrørende koncernens risikostyring. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for koncernens kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Koncernens kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut, sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlig fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Bestyrelsen og direktionen vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med selskabets aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen. Revision og intern kontrol Selskabets eksterne revisor vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Til varetagelse af aktionærernes og offentlighedens interesser vælges på den årlige ordinære generalforsamling et statsautoriseret revisionsfirma efter bestyrelsens indstilling. Revisorerne aflægger rapport til den samlede bestyrelse minimum en gang årligt og derudover umiddelbart efter konstatering af eventuelle forhold som bestyrelsen bør forholde sig til. Revisionen deltager i bestyrelsesmødet i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten og revisionsudvalg samt i udvalgte møder med bestyrelsen. Rammerne for revisionens arbejde, herunder honorering, revisionsrelaterede arbejdsopgaver samt ikkerevisionsrelaterede arbejdsopgaver, beskrives i revisionsprotokol og aftalebreve. Bestyrelsen gennemgår årsrapporten på et møde med den eksterne revisor og revisors observationer og væsentlige forhold fremkommet i forbindelse med revisionen drøftes. Herudover gennemgås den valgte regnskabspraksis og de revisionsmæssige konsekvenser. Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt de interne kontrolsystemer med henblik på at sikre, at disse er hensigtsmæssige og tilstrækkelige samt i overensstemmelse med god praksis på området. Revisionsudvalg Selskabet har et revisionsudvalg bestående af et bestyrelsesmedlem, der fungere som formand for udvalget og bestyrelsesformanden. Udvalget har i 2013 afholdt 4 møder, hvoraf 2 var med deltagelse af den generalforsamlingsvalgte revisor. Ledelsesberetning - Selskabsledelse i ERRIA 13

15 Information og kommunikation Bestyrelsen og direktionen har en informations- og kommunikationsprocedure, der blandt andet overordnet fastlægger kravene til regnskabsaflæggelsen og til den eksterne finansielle rapportering i overensstemmelse med lovgivningen og forskrifterne herfor. Et af målene hermed er at sikre, at gældende oplysningsforpligtelser overholdes, samt at de afgivne oplysninger er dækkende, fuldstændige og præcise. Der lægges således vægt på, at der - inden for de rammer, der gælder for børsnoterede selskaber - er en åben kommunikation i virksomheden, samt på, at den enkelte kender sin rolle i det interne kontrolmiljø i virksomheden. Kontrolmiljø Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt koncernens organisationsstruktur, risikoen for besvigelser, samt tilstedeværelse af interne regler og retningslinjer. Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Som børsnoteret selskab skal selskabet fastsætte procedurer, som giver bestyrelsen et rimeligt grundlag for at foretage hensigtsmæssige vurderinger vedrørende koncernens økonomiske stilling og fremtidsudsigter. Bestyrelsen henholder sig til de rapporter der er beskrevet nedenfor, ved ledelsen af, tilsynet med og rapportering af koncernens økonomiske stilling og driftsresultat: En strategiplan Et budget og et estimat for de følgende 5 kvartaler En løbende opfølgning på budgettet og revidering af estimatet En måneds- og kvartalsrapportering Løbende ledelsesrapportering omfatter: Månedlige økonomiske resultater og opgørelse af den økonomiske stilling Sammenligning af budgetteret, estimeret og realiseret resultat på måneds-, kvartals- og årsbasis Kvartalsrapport vedrørende det økonomiske resultat og den økonomiske stilling Resumé af væsentlige resultatindikatorer eller begivenheder på hvert bestyrelsesmøde Gennemgang af kontrakter og samarbejdsaftaler for at sikre at alle tilsagn og forpligtelser indregnes Likviditetsprognose og kapitalberedskab Gennemgang af valuta og renterisici Selskabet har tilrettelagt intern regnskabskontrol med henblik på at sikre fuldstændighed og nøjagtighed i selskabets regnskabsbøger og en detaljeret intern kontrol vedrørende handel med selskabets aktier. Bestyrelsen er af den opfattelse, at den ovenfor beskrevne kontrol sikrer effektive procedurer for regnskabsaflæggelsen. God selskabsledelse (Corporate Governance) Jævnfør årsregnskabslovens 107b og "regler for udstedere af aktier - NASDAQ OMX Copenhagen" er ERRIA A/S omfattet af Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger vedr. god selskabsledelse. Komitéen offentliggjorde i maj 2013 ajourførte anbefalinger for god selskabsledelse baseret på "følg eller forklar"- princippet, se Det er bestyrelsens opfattelse, at de væsentligste anbefalinger i rapporten om Corporate Governance følges af ERRIA. Selskabets bestyrelse forholder sig løbende til rammerne og principperne for den overordnede styring af koncernen. Målet er at sikre, at koncernen ledes på en sådan måde, at koncernen kan opnå målet om en langsigtet værditilvækst for aktionærerne. Ledelsesberetning - Selskabsledelse i ERRIA 14

16 Selskabet har for følgende områder valgt en anden praksis end den anbefalede: Selskabet har ikke vedtaget politikker for selskabets forhold til interessenter, men følger dog anbefalingen via selskabets hjemmeside og i årsrapporten åbent at informere om strategi, ledelse, kapitalforhold, organisation samt vedtægter Selskabet har ikke en politik vedrørende samfundsansvar, men er bevidst om sit ansvar i forhold til sine omgivelser, men under hensyn til selskabets fremtidige aktiviteter og økonomiske ressourcer, har ledelsen valgt ikke at udforme politikker, hvis efterlevelse måtte kunne være usikre Ledelsesberetningen i selskabets årsrapport indeholder en redegørelse for ledelsessammensætningen. Bestyrelsen er sammensat ud fra en helhedsvurdering af bestyrelsesmedlemmernes kompetence, alsidighed, mangfoldighed og i relation til selskabets aktuelle situation. Redegørelsen indeholder ikke en beskrivelse af de enkelte medlemmers særlige kompetencer, eller hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver. Selskabet har ikke på nuværende tidspunkt fundet, at der var behov for at sætte en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. Selskabet lægger vægt på, at bestyrelsen består af medlemmer med en betydelig relevant erhvervsmæssig erfaring og at medlemmerne til bestyrelsen vælges for ét år ad gangen Bortset fra revisionsudvalg, har bestyrelsen besluttet ikke at benytte udvalg eller komitéer, idet bestyrelsen finder, at en lille operationel bestyrelse muliggør, at alle væsentlige drøftelser og beslutninger kan træffes af den samlede bestyrelse Grundet selskabets størrelse, er der ikke basis for at oprette intern revision. Der er dog udarbejdet interne procedurer, som tilstræber at adskille udførende og kontrollerende funktioner i økonomiafdelingen Selskabet har ikke nedsat et nomineringsudvalg, da bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt at den samlede bestyrelse selv forestår opgaverne Selskabet har ikke nedsat et vederlagsudvalg, da bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt at den samlede bestyrelse selv forestår opgaverne Bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt at anvende samme rådgivere som betjener selskabets direktion Selskabet har ikke udformet en egentlig vederlagspolitik, men har, og vil løbende vurdere bestyrelsens og direktionens vederlag i forhold til de stillede opgaver og ansvaret som er forbundet hermed. Den fastsatte aflønning til bestyrelse og direktion vurderes at afspejle tilsvarende vederlag i selskaber af samme størrelse og kompleksitet. Vederlag til bestyrelse og direktion offentliggøres i årsrapporten og på generalforsamlingen I årsrapporten gives der kun oplysning om det samlede honorar til den samlede bestyrelse og direktion. Der oplyses således ikke honorar for hvert enkelt bestyrelsesmedlem eller direktør i selskabet, da selskabet mener at det væsentligste er, at aktionærerne kan bedømme det samlede vederlag og udvikling heri Som følge af, at medarbejderne har mulighed for direkte og uformel adgang til både bestyrelse og direktion har selskabet ikke fundet det formålstjenligt at have en Whistleblower -ordning ERRIA har udarbejdet en fuldstændig beskrivelse af koncernens Corporate Governance med udgangspunkt i de offentligjorde anbefalinger. Beskrivelsen kan læses eller downloades i sin helhed på på følgende link: ments/2013/corporate_governance/aarsrapp 2013_C orporate_governance 6 maj_2013 2_.pdf Samfundsansvar Jævnfør årsregnskabslovens 99a har ERRIA ikke en politik for samfundsansvar, herunder heller ikke for menneskerettigheder og reduktion af miljøpåvirkninger. For nærværende indeholder selskabets redegørelse for samfundsansvar derfor ikke oplysninger, om hvilke standarder der følges, hvordan selskabet omsætter dem til handling, en vurdering af hvad der er opnået samt forventningerne til det fremtidige arbejde Ledelsesberetning - Selskabsledelse i ERRIA 15

17 Aktionærinformation Det er ERRIA's politik at tilbyde et vedvarende højt informationsniveau gennem aktiv og åben dialog med aktionærer og andre interessenter om ERRIA's strategi, målsætninger og forventninger til fremtiden. Medlem Peter Jein Antal aktier 1. januar Tilgang/afgang Antal aktier 31. december 166 stk. - stk. 166 stk. Stamdata Nominel aktiekapital DKK Antal aktier stk. Aktieklasser 1 Stemmeretsbegræninger Ingen Handelsbørs NASDAQ OMX København Handelssymbol ERRIA ISIN-kode DK Blomberg kode ERRI:DK Reuters kode ERRIA.CO Aktionærer og kapital Den 31. december 2013 har selskabet registreret følgende kapitalejere med mere end 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi: Den Professionelle Forening LD 24,40% Danske Bank 19,19% Glumsø Invest ApS 11,12% Finansiel Stabilitet 9,59% Anpartsselskabet af 22/ ,64% Lis & Kaare Vagner Jensen 5,31% C.C.N. Holding A/S 5,26% Bestyrelsen er ikke tildelt aktieoptioner. Udbyttepolitik Det er ERRIA's mål at skabe værdi for aktionærerne. Et vigtigt element i denne forbindelse er at opretholde en effektiv og fornuftig kapitalstruktur, der kan finansiere de forretningsmæssige og investeringsmæssige behov. Bortset fra oplysninger anført i koncernregnskabets note 5, er der ikke indgået væsentlige aftaler, som får virkning, ændres eller udløber, hvis kontrollen med selskabet ændres som følge af et gennemført overtagelsestilbud. Bestyrelsens aktiebeholdning Formand Kaare Vagner Antal aktier 1. januar Tilgang/afgang Antal aktier 31. december stk. - stk stk. Via ejerskab og/eller kontrollerende indflydelse råder Kaare Vagner inddirekte over yderligere stk. aktier. Næstformand Finn Buus Nielsen Antal aktier 1. januar Tilgang/afgang Antal aktier 31. december Medlem Claus Jarlgaard Jensen Antal aktier 1. januar Tilgang/afgang Antal aktier 31. december 166 stk. - stk. 166 stk stk stk stk. Ledelsesberetning - Aktionærinformation 16

18 OMX børsmeddelelser i / januar 2013: ERRIA sikret fremtidig finansiering og ny flerårig kontrakt. 02/ marts 2013: ERRIA offentliggør årsrapport for / marts 2013: ERRIA indkalder til generalforsamling 04/ april 2013: Referat af generalforsamling den 24. april 2013 og nye vedtægter 05/ april 2013: Nedsættelse af aktiekapitalen 06/ april 2013: Tillæg til selskabsmeddelelse nr. 4, referat af generalforsamling den 24. april / maj 2013: Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 31. marts / maj 2013: ERRIA køber APM Terminals 51% ejerandel i det vietnamesiske container service firma APM Saigon LLC 09/ august 2013: ERRIA - bedre resultat end forventet i 1. halvår / august 2013: ERRIA - finanskalender for resten af 2013 og / november 2013: Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september Finanskalender marts 2014 Offentliggørelse af årsrapport april 2014 Generalforsamling 28. maj 2014 Offentliggørelse af delårsrapport for 1. kvartal august 2014 Offentliggørelse af delårsrapport for 1. halvår november 2014 Offentliggørelse af delårsrapport for 3. kvartal 2014 Omsætningens samlede kursværdi svarede til 8,8 mio. DKK i ERRIA A/S' markedsværdi var 146,9 mio. ved regnskabsårets udløb mod 58,4 mio. DKK ved udgangen af ,00 Aktiekurs udvikling 31. december 2011 til 31. december ,00 20,00 15,00 10,00 5, Ledelsesberetning - Aktionærinformation 17

19 Bestyrelsen Kaare Vagner, formand Øvrige bestyrelseshverv: Formand Copenhagen Engineering A/S LS Stålmontage ApS Nordatlantiske Venture A/S SKAKO A/S SKAKO Concrete A/S SKAKO Vibration A/S Strandøre Invest A/S Næstformand Mols-Linien A/S Født 1946, dansk nationalitet. Tiltrådte bestyrelsen i Anses ikke for at være uafhængig Curriculum Vitae : Administrerende direktør N&V Holding ApS : Koncernchef Adtranz (Daimler-Benz Transp. Ltd.), Berlin : Koncerndirektør og medlem af Group Executive Committe ABB Ltd., Zurich : Koncernchef ASEA Brown Boveri A/S : Direktør og Country Manager ASEA Danmark A/S : Vicekoncerndirektør LK-NES A/S : Fabrikschef Danavox A/S : Produktionschef De Danske Sukkerfabrikker : Officer Den Kongelige Danske Marine 1969: Udvidet maskinmestereksamen Medlem Erria Container Services Ltd. General Partner Equity Vietnam ApS Riegens A/S Riegens Invest A/S Øvrige hverv Medlem af Investeringsfonden for LD Invest i Vietnam K/S Medlem af Revisionsudvalget i ERRIA A/S Ledelsesberetning - Bestyrelsen 18

20 Finn Buus Nielsen, næstformand Øvrige bestyrelseshverv: Formand Fynsk Erhverv Næstformand SLC Holding A/S Medlem Bukh Asia Holding A/S Marius Pedersen Holding A/S MP Ejendomsaktieselskab Født 1949, dansk nationalitet. Tiltrådte bestyrelsen i Anses for at være uafhængig Curriculum Vitae 2013-: Administrerende direktør SKAKO A/S : CTO Andresen Towers A/S : Direktør Odense Staalskibsværft A/S : Direktør Mærsk Container Industri A/S : Produktionschef og vicedirektør Mærsk Container Industri A/S : Projektchef Loksa Shipyars Ltd., Estland 1994: CEDEP (General Management Cource) 1991: Bachelor of Commerce : Afdelingschef Odense Staalskibsværft A/S : Supervisor Odense Staalskibsværft A/S : Maskinarbejder / Militær service Odense Staalskibsværft A/S 1970: Klejnsmed : Elev Odense Staalskibsværft A/S Ledelsesberetning - Bestyrelsen 19

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.27 Den uafhængige revisors erklæringer.

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.27 Den uafhængige revisors erklæringer. Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen. 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Hovedpunkter i 2014 og 2015 4 Strategi, forretningsområder og mål 5 Finansiel rapportering..

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 26. august godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008. Koncernen har valgt,

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsledelse i ERRIA 12 Aktionærinformation 16 Bestyrelsen. 18 Ledergruppen 21

Indholdsfortegnelse. Selskabsledelse i ERRIA 12 Aktionærinformation 16 Bestyrelsen. 18 Ledergruppen 21 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Hovedpunkter i 2013 og 2014 4 Strategi, forretningsområder og mål 5 Finansiel rapportering 6

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere