BRUGERVEJLEDNING TEXA GASBOX AUTOPOWER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING TEXA GASBOX AUTOPOWER"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING TEXA GASBOX AUTOPOWER

2 INDHOLD Introduktion... 2 Generelle regulativer for bruger sikkerhed... 4 Brug af radioenheder i apparatet Advarsler... 9 Information om Regulativer BESKRIVELSE AF GASBOX AUTOPOWER Apparatet set Forfra Apparatet set Bagfra Samling på Vogn (Valgfri) og Instrument Håndtering INSTRUMENTETS STRØMFORSYNING OG GENOPLADNING AF INTERNT BATTERI Batteri Genopladningsstatus Indikation Intern Batteri Genopladning FORBINDELSE AF ANALYSEREN TIL PRØVE- OG UDSTØDNINGSENHEDER Prøvesonde FORBINDELSE TIL PROCES KONTROLENHEDEN GASBOX med Bluetooth Forbindelse GASBOX med RS232 Seriel Forbindelse Brug af USB - Seriel Adapter BRUG AF GASANALYSER Strøm til Instrumentet Motor Temperature Måling Motor Omdr. Måling Brug af Induktionsklemmen og Temperatursonden Betingelser for og Udførelse af Standard Målingstest BRUGEN AF SOFTWARE IDC3 Software på Axone 3 Mobile Installation af IDC3 Software på PC eller Pegaso Serie Installation af Nero CD GASBOX Software på PC TEKNISK KARAKTERISTIK VEDLIGEHOLD Udskiftning af Gasfilter Patronen Udskiftning af Kondensations Separationsfilter Patronen Udskiftning af Aktivt Kulstof Udskiftning af O2 Sensor Rensning af Transparent Eksternt Forfilter Rengøring af Prøverør RESERVEDELE ORDLISTE - Betydningen af de anvendte betegnelser MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 1/36

3 Introduktion Kære bilreperatør, vi vil gerne takke dig for at have valgt vores apparat til dit værksted. Vi er sikre på, at du vil få megen glæde og gavn af det og at det vil være til stor hjælp i dit arbejde. Læs venligst nøje instruktionerne i denne brugsmanual, som du bør opbevare et sikkert sted og have i nærheden, så du kan slå op i den ved tvivlsspørgsmål. GASBOX Autopower er en anskaffelsesenhed til analyse af udstødningsgasser til motorer med tændingsregulering Data, karakteristika og beskrivelser i denne manual er tiltænkt som indikationer, de forpligter ikke på nogen måde producenten, som forbeholder sig ret til, nårsomhelst og uden varsel, at foretage alle ændringer, som menes at være nyttige for forbedring af produktet eller for hvilke somhelst strukturelle eller kommercielle behov Reproduktion, også kun delvis, af denne manual er forbudt i enhver henseende, uden skriftlig tilladelse fra producenten. copyright og database rettigheder Materialet i denne udgivelse er beskyttet af copyright og database rettigheder. Alle rettigheder er reserveret i henhold til lov og internationale konventioner. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 2/36

4 ! FARE Dette indikerer en muligt faresituation, som kan resultere i alvorlig eller dødelig skade, såfremt situationen ikke undgås.! ADVARSEL Dette indikerer en muligt faresituation, som kan resultere i lettere eller begrænset skade, såfremt situationen ikke undgås. ADVARSEL Uden alarm symbolet, indikeres en mulig faresituation, som kan resultere i lettere eller begænset skade, såfremt situationen ikke undgås HØJSPÆNDING Dette indikerer generelle faresituationer, afhængigt af tilstædeværelsen af farlige energikilder, som kan forårsage brand- og elektricitetsskader MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 3/36

5 Generelle regulativer for bruger sikkerhed Dette produkt er designet og udviklet til brug af teknisk personel, som er kvalificerede i autobranchen, såsom elektromekanikere, mekanikere, teknikere og ingeniører med auto-speciale. Tillad aldrig ukvalificeret personel at anvende dette apparat, da dette kan medføre personulykker eller skade på instrumentet eller på det elektroniske system på køretøjet, som apparatet er forbundet til. Før ibrugtagning, forbindelse og anvendelse af GASBOX er det absolut nødvendigt omhyggeligt at læse og forstå sikkerheds-, installations- og brugerinstruktionerne i denne manual. Kendskabet til og respekten for anvendelsesbetingelserne og -procedurerne, beskrevet i manualen muliggør arbejde på en sikker måde for dit eget helbred og for forsigtigheden med instrumenterne og det køretøj, som du arbejder på. 1. GASBOX system skal altid, såfremt intet andet er nævnt i karakteristikken af anvendte eksterne enheder, bruges udelukkende på køretøjer med 12 V og chassis, som er forbundet til den negative pol..! 2. Placer ikke de mulige interfaces til forbindelse til køretøjet, som anvendes af GASBOX, i området over en airbag eller i en airbags udvidelsesområde. Airbags oppustet med høj kraft. Såfremt apparatet placeres i en airbags udvidelsesområde og denne pustes op, kan apparatet kastes med høj styrke og forårsage alvorlig skade på personer i køretøjet. 3. Placer apparatet med henblik på sikring af korrekt ventilation. Placer ikke apparatet nær varmekilder eller overflader og/eller dele med høj temperatur.! ADVARSEL FARE ADVARSEL FARE 4. Verifikationen, relateret til den elektromagnetiske kompatibilitet af produktet GASBOXsikrer kompatibiliteten med teknologier, som normalt anvendes på køretøjer (eks. motorcheck, Abs, Airbag, Air conditioner, Navigator, bilradio, Hi-fi system) det er dog nødvendigt, i tilfælde af funktionsfejl, at kontakte forhandleren af køretøjet. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 4/36

6 ! ADVARSEL 5. Apparatet må ikke anvendes, såfremt der er skade på antennen. Hvis en beskadiget antenne kommer i kontakt med huden, kan det medføre forbrændinger. ADVARSEL 6. Rør ikke antennen og dæk den ikke med noget under brugen, da dette kan forstyrre den korrekte brug af apparatet og medføre en forhøjet strømtilførsel. ADVARSEL 7. Brug kun med den antenne, som medfølger produktet eller med en anden antenne, som er autoriseret af Texa S.p.A; uautoriserede antenner kan ødelægge apparatet. ADVARSEL 8. Gør ikke GASBOX enheden våd, da regn, fugt og alle former for væske kan skade de elektroniske kredsløb. ADVARSEL 9. Åbn aldrig GASBOX enheden. Mulige indgreb, som er udført af ukvalificeret personale kan ødelægge selve apparatet. ADVARSEL 10. Apparatet må ikke tabes, bankes på eller rystes, da dette kan forårsage uoprettelig skade på de interne kredsløb. Anvend ikke ætsende kemiske produkter, opløsningsmidler eller aggresive rengøringsmidler til rengøring af GASBOX enheden. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 5/36

7 Arbejdsmiljø! Arbejdspladsen skal være tør, tilstrækkelig lys og med rigelig udluftning. I særdeleshed skal bildiagnose opgaver vedrørende tænding ske i et miljø, som er udstyret med udstødningsgas udsugningssystem. Vi vil minde om, at indhalering af kulilte (lugtfri) kan medføre alvorlig skade på organismen. Under arbejde med motorer eller andre dele af køretøjet! FARE FARE skal anvendes passende påklædning og opførsel for at undgå ulykker. Inden du fortsætter, skal du sikre dig, at bilen står i frigear (eller i parkeringsposition, hvis det er en bil med automatgear), trække håndbremsen og kontrollere, at alle hjul er blokerede. Beskyt ansigt, hænder og fødder og undgå kontakt med varme overflader, såsom tændrør, udstødningsrør, kølere, kølesystemet led. Ryg ikke og tænd ikke ild, når du arbejder på et køretøj. Kontroller, at alle elektriske forbindelser er isolerede og faste. Se ikke direkte, fra for kort afstand, på indsugningsrøret til karburatoren, når motoren er tændt. Hold hænder og hår væk fra bevægelige dele. Bær ikke slips, løst tøj, håndledssmykker eller armbåndsure, når du arbejder på et køretøj, i særdeleshed, hvis motoren er tændt. Hold dig langt væk fra blæseren; kølingsblæseren kontrolleres af en termisk kontakt, som er forbundet til kølevæsketemperaturen: tag derfor blæser kablet fra, hver gang du arbejder på en motor, som stadig er varm, for at undgå, at blæseren pludselig aktiveres, selvom motoren er slukket. Hæld aldrig brændstof direkte i karburatoren for at medvirke til motortændingen. Åbn ikke kølerdækslet før motortemperaturen er sænket sammen med kølesystem trykket. Rør ikke højspændingskablerne, når motoren er tændt. De transportable lamper skal håndteres med forsigtighed og må kun bruges med metal beskyttelse. Brug beskyttelsesbriller til beskyttelse af øjnene mod benzin, støv og metaller. Du skal huske, at den katalytiske lyddæmper når meget høje temperaturer, som kan medføre alvorlige forbrændinger eller starte en brand. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 6/36

8 Vær derfor omhyggelig med, at der ikke findes oliepletter, klude, papir eller andre brandbare materialer i nærheden af lyddæmperen. Når du arbejder på batterierne! FARE Bilbatterier indeholder svovlsyre og producerer eksplosiv gas; vær derfor påpasselig med følgende instruktioner: Bær altid beskyttelsesbriller. Efterlad ikke værktøj liggende på batteriet, da dette kan medføre uhensigtsmæssige kontakter. Inden fortsættelse med check eller genopladning, dækkes batteriets åbninger med en våd klud for at forhindre udslip af eksplosiv gas. Undgå gnisterne, når kablerne forbindes til batteriet. Undgå stænk af batterisyre på hud, øjne og tøj, da det er ætsende og meget giftigt. Når der arbejdes på apparater med strømforsyning fra lysnet! FARE Kontroller at apparatet er forbundet til jord. Tag strømforsyningsspændingen fra, før til- eller frakobling af kabler. Undgå kontakt med våde hænder. Arbejd under forhold, med isolering fra jord. Brug af radio-enheder i apparatet. ADVARSEL HØJSPÆNDING Placer apparatet med henblik på at garantere den korrekte brug af radioenheder i det. I særdeleshed må det ikke dækkes med overdækning eller metalmaterialer og ikke placeres i bagagerummet, motorrummet eller handskerummet; såfremt det placeres i førerkabinen, skal det kontrolleres, at køretøjets glasdele er beskyttede. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 7/36

9 Brug af radioenheder i apparatet. ADVARSEL Trådløs Forbindelse med Bluetooth Teknologi Den trådløse forbindelse med Bluetooth teknologi giver en standardiseret og sikker metode til udveksling af information mellem forskellige enheder, gennem brug af radiobølger. Foruden Texa instrumenter, anvendes denne teknik også i andre produkter, såsom: mobiltelefoner, notebooks, computere, printere, kameraer, Pocket PC'ere, etc. Bluetooth interfacet søger efter kompatible elektroniske enheder efter det radiosignal, som de genererer og sætter dem i kommunikation med hinanden. Texa instrumenter udfører en udvælgelse og foreslår kun de enheder, som er Texa kompatible. Dette udelukker ikke muligheden for andre kommunikations- eller forstyrrelseskilder. EFFEKTIVITETEN OG KVALITETEN AF BLUETOOTH KOMMUNIKATION KAN FORRINGES AF TILSTEDEVÆRELSEN AF RADIOFORSTYRRELSESKILDER. KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLEN INDKLUDERER FEJLSTYRING, MEN KAN STØDE IND I KOMMUNIKATIONSVANSKELIGHEDER, SOM AF OG TIL KRÆVER ET NYT FORBINDELSESFORSØG. HVIS DEN TRÅDLØSE DRIFT SKULLE VISE SIG AT VÆRE FOR PROBLEMATISK, HVILKET KAN FORSTYRRE DEN NORMALE DRIFT, MÅ DU SØGE EFTER DEN ELEKTROMAGNETISKE MILJØ FORSTYRRELSESKILDE OG REDUCERE DEN INTENSITET. Placer apparatet med henblik på at garantere den korrekte brug af radioenheder i det. Undgå i særdeleshed at dække det med afskærmning eller metalliske materialer. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 8/36

10 Advarsler Brugen af apparatet er betinget af accept af følgende betingelser: 1. Ansvar Kunden er ansvarlig for brugen af ethvert instrument og software program, leveret af TEXA S.p.A. og solgt af forhandleren. Kunden forpligter sig til at frigøre og garantere TEXA S.p.A. og forhandleren for ethvert ansvar og skade som følge af uhensigtsmæssig brug af produkter og services, solgt af forhandleren og købt af kunden og for brug, som ikke overholder alle indikationer, sekvenser og faser, som indikeres i programmet og i brugermanualen. Kunden skal anvende alt data og information, som på nogen måde er erhvervet fra TEXA S.p.A. eller fra forhandleren, direkte eller gennem programmer og brugermanualer, vidende at de muligvis ikke er udtømmende og at de altid skal bruges i tillæg til eget professionelt kendskab. 2. Software licens Hvad angår software licensen, se venligst teksten som vises når softwaren installeres. 3. Garanti HARDWARE: Forhandleren garanterer produktet mod fejl og produktionsfejl, som findes og anerkendes gennem assistance netværket for TEXA S.p.A. indenfor en periode på 24 måneder siden produktets leverings- eller aktiveringsdato. Denne garanti består af en forpligtelse for forhandleren og/eller autoriseret assistancecenter til at genoprette produktets funktion, ved hjælp af udskiftning eller reperation af den/de fejlbehæftede dele. Garantien dækker ikke fejl eller funktionsfejl, som skyldes: a) dårlig vedligeholdelse, forkert eller utilstrækkelige kalibrationer; b) software, interfaces, forbrugsdele eller materialer, som ikke er erhvervet gennem det officielle assistance- og salgsnetværk for TEXA S.p.A; c) uautoriserede modifikationer eller forkert brug; d) brug af produkterne i et miljø, som ikke er inkluderet i det specifikke brugsområde for produktet; e) forkert forberedelse eller vedligehold af brugsmiljøet. SOFTWARE: Selvom TEXA S.p.A. tog alle mulige forholdsregler for at sikre nøjagtigheden af den information, som er indeholdt i eller vises af softwaren, garanterer dette ikke, at softwaren eller informationen modsvarer kundens behov, er fejlfri, har ubegrænset anvendelse eller at mulige fejl i denne software kan rettes. Data og materiale (af forskellig art), som er indeholdt i MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 9/36

11 programmerne, eller i de filer, som de placeres i, kan komme fra forskellige kilder, af hvilke vi f.eks. vil nævne: originalt materiale, distribueret af forskellige producenter og materiale, som er gjort tilgængeligt for Texa S.p.A. af virksomheder, som er specialiserede i udviklingen af denne form for information. Generelt, er det originale materiale sammensat til udgivelse i Europa og til brug på køretøjer, som er producerede i henhold til europæiske specifikationer. Brugere skal være opmærksomme på, at i ikke-europæiske lande kan modelnavne og -beskrivelser og relaterede specifikationer være forskellige fra de, som er nævnt og foreslået i programmerne og instrumenterne, som denne manual refererer til.garantien dækker ikke mulige problemer med software-konflikter, når software installeres på hardware platforme, som er forskellige fra de, som produceres af Texa S.p.A. (f.eks. kommercielle personlige computere, pocket PC'ere, tablet PC'ere). Som ikkefyldestgørende eksempel på problemer, som ikke dækkes af garantien, nævnes her, de som skyldes: Inkompatibilitet mellem Texa programmer og software miljøer med utilstrækkelig kapacitet eller som er beskyttede af antivirus systemer, som forhindrer almindelig installation og brug; Miljøer, som er skadet af virus eller som understøttes af utilstrækkelige hardware resourcer. STEDER, HVOR GARANTI ASSISTANCE UDFØRES: Alt service relateret til garanti, afhængigt af skriftlig aftale, skal udføres ved hovedsædet for TEXA S.p.A. eller et af TEXA S.p.A. autoriseret assistance center. Alle omkostninger til transport af produktet, som skal repareres, fra kundens adresse til assistance centeret og/eller af TEXA S.p.A. service personale eller fra assistance centeret til kundens adresse, skal betales af kunden. TRANSPORT: Skader, som skyldes transport og/eller dårlig indpakning, som er forårsaget af kunden i forbindelse med returneringer til reperation, dækkes ikke af garantien. VEDLIGEHOLD: Inden leveringen til kunden, er produktet testet af TEXA S.p.A. og af forhandleren (hvis muligt). Alligevel er det nødvendigt, at produkterne vedligeholdes korrekt, som f.eks. systematisk kontrol af tilstanden på kontakter i modulholder mellemrum og på eksterne elementer, såsom kabler, antenner, etc. Garanti-retten kan mistes, hvis kravene til minimums vedligehold, som foreskrevet i manualen, som følger med produktet, ikke overholdes. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 10/36

12 Information om Regulativer Efterlevelsesdeklaration Texa S.p.A. erklærer herved, at denne GASBOX enhed efterlever de essentielle krav og andre relaterede aftaler, som defineret af 1999/5/EC direktivet. En kopi af den komplette dekleration kan erhverves ved Texa S.p.A., Via 1 Maggio 9, Monastier di Treviso (TV), Italy Antenne Dette produkt er designet og kontrolleret til brug med den medfølgende antenne. For at garantere overholdelsen af de ovennævnte aftaler og regulativer, må apparatet kun bruges med den medfølgende antenne eller med en anden antenne, som er autoriseret af Texa S.p.A. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 11/36

13 1 BESKRIVELSE AF GASBOX AUTOPOWER 1.1 Apparatet set Forfra Blå LED-lampe: Bluetooth kommunikationsstatus. 2. Antenne Bluetooth kommunikation 3. Sekundært input/output: forbindelsesled til kontrollen af ex. på CS9000 kolonnen for motor udledningsmåling. 4. Seriel port: RS232 seriel til kabelkommunikation med displayenheden 5. Aktivt kulfilter: Filtrerer indsugningsluft (for rensning af internt pneumatisk kredsløb) for ubrændt kulbrinte og urenheder. 6. GAS sensor dør: Indeholder O2 sensoren og eventuel hjælpe- NOx sensor (valgfril). 7. Gas målings input: Samlingsled til gas prøvesonden. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 12/36

14 8. RPM stik: Panelstik til forbindelse mellem induktionsklemmen og MULTIPROBE. 9. TEMP. stik C: Panelstik til forbindelse af temperatursonden. 10. VANDUDLEDNING: Udledning af gaskondensation. 11. GASUDLEDNING: Output joint for analysed gas. 12. KALIBRATION/GASINDTAG: Led som muliggør forbindelse af prøve gas-flaske til periodisk kalibration. 13. Filter holder: a. Kondenserings seperationsfilter: Muliggør seperation af udstødningsgas kondensation. b. Gas partkel filter: Tillader seperation af udstødningsgas urenheder. 14. Håndtag: Instrument transport uden vogn. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 13/36

15 1.2 Apparatet set Bagfra Rød LED-lampe: batteri/genopladningsstatus. 2. Grøn LED-lampe: batteri/genopladningsstatus. 3. Ekstern strømforsyning forbindelse: forbindelsesled til den eksterne strømforsyning. 4. Kontakt: tænd/sluk apparatet. 5. Luftindtag: Til instrumentets køleblæser. 6. Indsætning med gevind: fastgørelse af instrumentet til vognen. 7. Sikring: batteri forbindelses sikring (skal isættes ved første aktivering eller fjernes, hvis apparatet står i længere perioder uden at blive brugt). 8. Genopladningsforbindelser: forbindelse til genopladning fra Pegasoseriens vogne. 9. Indsætning med gevind: fastgørelse af instrumentet til vognen. 10. Sikring: batteri forbindelses sikring (skal isættes ved første aktivering eller fjernes, hvis apparatet står i længere perioder uden at blive brugt). MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 14/36

16 1.3 Samling på Vogn (Valgfri) og Instrument Håndtering GASBOX Autopower kan fastsættes på en tilhørende vogn (valgfrit) for at lette flytningen og muliggøre genopladning af interne batterier ved at sætte GASBOX på den beregnede plads. Desuden har vognen et kabinet til prøvesonden og diverse nødvendige rør til målinger. For fastgørelse af GASBOX Autopower til vognen, fortsættes som følger: 5 Placer analyseren (1) over vognen (4), værk opmærksom på at holde den fast på støtte-pladen (3). Centrer den gevindskårne samling (2) på analyseren med de tilhørende huller bag på vognen, og skru så møtrikkerne (5) på, som kom med vognen MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 15/36

17 2 INSTRUMENTETS STRØMFORSYNING OG GENOPLADNING AF INTERNT BATTERI GASBOX Autopower er udstyret med genopladelige interne batterier, som tillader instrumentet at køre uden strøm fra lysnettet.. Den arbejdsfrihed, som gives af batterierne muliggør brug af instrumenterne kontinuerligt i mere end 8 timer. 2.1 Batteri Genopladningsstatus Indikation Batteri genopladningsstatus signalleres til brugeren gennem en rød ledlampe (1) og en grøn led-lampe (2) placeret øverst på instrumentet. 1 2 Under brugen af instrumentet, giver led-lamperne følgende indikationer: 1. GRØN led-lampe lyser konstant: batterikapaciteten er mellem 100 og 75 % 2. GRØN led-lampe blinker med 1 Hz frekvens: batterikapaciteten er mellem 75 og 50 % 3. RØD led-lampe blinker med 1 Hz frekvens: batterikapaciteten er mellem 50 og 25 % 4. RØD led-lampe lyser konstant: batterikapaciteten er mellem 25 og 0 % Hvis batteriet er taget fra, er den røde led-lampe konstant tændt, anormaliteten signalleres til fjern-procesenheden (Axone serie, Pegaso serie, PC, etc.) Batteriopladningsstatus på instrumenterne er desuden konstant overvåget af softwaren på kontrolenheden, til hvilken instrumentet er forbundet, uafhængigt af den anvendte forbindelsestype. Opladningsniveauet indikeres med et diagram og et tal gennem et særligt ikon (se referencemanualen på den anvendte software). MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 16/36

18 Når niveauet når under 25% vises en besked, i hvilken brugeren gøres advares om muligt målingsstop og opfordres til at genoplade instrumentet. 2.2 Intern Batteri Genopladning Den interne batteriopladning kan ske ved at forbinde instrumentet til lysnettet gennem den medfølgende strømforsyning. Du skal bare forbinde strømforsyningen (2) til stikket (1) på siden af instrumentet. 1 2 Hvis du har vognen (valgfri), kan du, som allerede vist, genoplade batterierne ved at sætte GASBOX til den centrale proces- og genopladningsbase, ved at indsætte instrumentet på de dertil beregnede støtter. Analyseren starter automatisk genopladningen. Under genopladningen blinker den GRØNNE led-lampe med 1 Hz frekvens. I slutningen af denne fase lyser led-lampen konstant. Under batteriopladningen, kan instrumentet altid bruges som normalt. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 17/36

19 3 FORBINDELSE AF ANALYSEREN TIL PRØVE- OG UDSTØDNINGSENHEDER 3.1 Prøvesonde Isæt det medfølgende rør på kondens udtagsleddet (1) så kondensen føres langt væk fra selve apparatet. Gasprøvesystemet samles som følger: Isæt gasprøve sonden (2) i 0,5 m røret til det eksterne forfilter (3); Forbind forfilteret (3) til 1.5 m røret (4); Isæt røret (4) i gasindtags leddet (5); For hvad angår brugen af RC3 modulet (6) og de relaterede forbindelser til måling af motoromdr. og -temperatur, se instrumentets tekniske manual. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 18/36

20 4 FORBINDELSE TIL PROCES KONTROLENHEDEN 4.1 GASBOX med Bluetooth Forbindelse Den trådløse forbindelse afskaffer nødvendigheden af et kabel til kommunikationen med display enheden, hvilket øger instrumentets mobilitet og praktiske anvendelse. Den eksterne antenne til Bluetooth kommunikation er synlig på toppen af instrumentet. Desuden sættes et klistermærke oven på låget, der viser Bluetooht symbolet og instrumentets serienummer. GASBOX bluetooth skal kun genkendes og konfigureres af softwaren den første gang, den bruges. Konfigurationsproceduren vises i softwaremanualen. Programfunktionaliteten på displayenheden (Axone 3, Pegaso serie, PC, PDA, etc.) forbliver lignende. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 19/36

21 4.2 GASBOX med RS232 Seriel Forbindelse I nogle situationer kan det være nødvendigt at bruge et kommunikationssystem (valgfri) af RS232 seriel type. 2 1 For at anvende en seriel kommunikation, fortsættes som følger: Forbind det serielle kabel (1) til RS232 stikket (2) og til den serielle port på PC'en (den med COM adresse indstillet i service menuen). Kabel overførsel kan bruges, hvis du har problemer med den trådløse overførsel; og skal bruges, hvis instrumentet skal opgraderes. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 20/36

22 4.3 Brug af USB - Seriel Adapter Hvis proces kontrolenheden, som instrumentet skal forbindes til, ikke har en seriel port, men kun har ledige USB porte, skal du bruge en USB - Seriel adapter (tilkøb). For at kunne bruge denne adapter, er det nødvendigt at installere de specifikke drivere, som er udviklet af Texa S.p.A. på PC'en. For mere detaljeret information vedrørende installationen af drivere til USB - Seriel adapter, se den tilhørende manual. Efter installation af driveren, kan du forbinde instrumentet til procesenheden ved hjælp af adapteren. Fortsæt som følger: Forbind den USB - Serielle Adapter (2) til USB porten på procesenheden (3). Forbind enden på det serielle kabel (4) til USB - Seriel Adapter (2). Forbind det serielle kabel (4) til den serielle port RS232 på instrumentet (1). [ BEMÆRK: Tilbehørstypen kan variere efter land ] MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 21/36

23 5 BRUG AF GASANALYSER 5.1 Strøm til Instrumentet Tænd GASBOX på kontakten på siden. Instrumentet bliver i opvarmningstilstand i 1 minut, hvor det ikke er muligt at udføre nogle målinger. Instrumentet kommunikerer dets status til styrings-software, som stopper alle ikke-tilladte handlinger. Når opvarmningsproceduren er overstået, udfører analyseren en nulstilling og tænder for pumpen, klar til arbejde. Såfremt pumpen ikke måler nogen gas i løbet af de følgende 4 minuter (CO2 værdier under 15%), slukkes den. Når analyserens opvarmningsprocedure er overstået, starter softwaren alle funktionerne og giver dermed fuld kontrol til brugeren, som derfor kan begynde målingstestene. Pumpen vil forblive tændt indtil analyseren evaluerer tilstedeværelsen af gas i den, ved at udføre cyklisk, for hver 15 minutter, en automatisk elektrisk kalibration. Den elektriske kalibration, defineret "selv-nulstilling", varer omkring 30 sekunder og beskeden "ELEKTRISK KALIBRATION I GANG" vil blive vist på skærmen. 5.2 Motor Temperature Måling Temperaturen kan måles ved at anvende to forskellige indhentningsmetoder, en direkte ved direkte forbindelse mellem sonden og GASBOX kammeret og en indirekte gennem RC3 enheden. Den sidstnævnte kræver anvendelse af to forskellige aflæsningstilstande: Ved forbindelse til EOBD stik Ved forbindelse til temperatursonde For mere detaljeret information vedrørende brugen af RC3 modulet, se tilhørende manual. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 22/36

24 5.3 Motor Omdr. Måling GASBOX analyser kan måle omdr.: Indirekte gennem RC3 enheden Direkte gennem en induktionsklemme For hvad angår brugen af RC3 modulet (3) og de relaterede forbindelser til måling af motoromdr., se teknisk manual på instrumentet. Brugen af RC3 enheden kræver ikke direkte forbindelse til GASBOX kammeret. Faktisk foregår udledningsanalysen ved at kombinere målingerne fra GASBOX med dem fra RC3. Begge instrumenter kommunikerer uafhængigt med en proces kontrolenhed (Axone serie, Pegaso serie, PC), som bruger de målte data til at færdiggøre testen. RC3 enheden muliggør måling af omdr. på benzinmotorer ved anvendelse af forskellige metoder, såsom: Forbindelse til bilens EOBD stik Batterikabel Induktionsklemme (på tændrørskabel) MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 23/36

25 5.4 Brug af Induktionsklemmen og Temperatursonden I nogle situationer, kan det være nødvendigt at bruge et temperatur- og motoromdr. målingssystem af traditionel type, som består af en induktionsklemme og en temperatursonde (begge tilkøb) Gasprøvesystemet samles som følger: Forbind induktionsklemmen (3) til RPM stikket (5); Forbind temperatursonden (2) til TEMP. stikket (1). MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 24/36

26 Omdr. måling Forbindelse til motoren: Sæt induktionsklemmen (1) på tændrørskablet fra en af cylinderne, vær opmærksom på retningen, som vises af en pil (2). Ved start af motoren, vil omdr.tallet vises på displayet. Hvis omdr. målingen er ustabil, kan du variere klemmens sensitivitet ved at bruge en kontakt, sat på selve klemmen.! ADVARSEL Kontroller at der ikke er nogen elektriske udladninger mellem tændrørskablet og klemmen, da dette kunne medføre alvorlig skade på apparatet. Forholdsregler for anvendelsen af induktionsklemmen: Vær opmærksom på at kablet, som forbinder klemmen med RPM forbindelsesleddet, ikke forstyrres af andre tændrørskabler (det er normalt en god ide, at placere kablet langt fra andre kabler, som kunne medføre forstyrrelser og gøre målingen ustabil). Uregelmæssigheder: Nogle tændrørskabler er meget isolerede, hvilket kan gøre det umuligt for analyseren at opfange omdr.tallet korrekt. Hvis dette er tilfældet, skal du bruge et tændrørskabel, som ikke er så isoleret og udskifte midlertidigt med dette under testen. Det er muligt at agere direkte på induktionsklemmen ved at øge eller sænke dens sensitivitet. Dette apparat leveres med en kontakt placeret på klemmen: (standart sensitivitet) eller (dæmpet sensitivitet). MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 25/36

27 På bestemte motortyper, kan det være nødvendigt, for at udføre en kontrol ved høj motorhastighed, at holde sensitiviteten i standard-position, og ved lav motorhastighed i dæmpet position; dette skyldes den velkendte sænkning af A.T. spole maksimal impulsværde, hvilket sker når omdr. øges. Temperatur måling Når du ikke bruger temperaturmålingen på RC3 (1), kan du bruge en temperatursonde, forbundet direktetil GASBOX analysekammeret, som tidligere beskrevet. Denne sonde skal være indsat i stedet for olieniveau målingsstangen. For tilstrækkelig indsætning, juster gummilåsen (vist med nr. 2 på tegningen) ved at bruge den originale stangs længde. 1 2 Målingsområdet for temperaturen er mellem 5 C og 20 0 C. ADVARSEL Når du indsætter temperatursonden, må forbindelseskablet ikke komme i nærheden af forstyrrelseskilder (spoler, tændrørskabler, fordeler). Desuden må kablerne ikke blive snoet inden i motorrummet. Temperatursonden må ikke røre ved motorens udstødningsmanifold, som kan nå temperaturer over 700 grader og skade sensoren. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 26/36

28 5.5 Betingelser for og Udførelse af Standard Målingstest Når instrumentet er indstillet, som beskrevet i de tidligere afsnit, til udførelse af værdimålinger, skal du: Udføre to hurtige tomgangsaccelerationer og bringe motoren op til de ønskede omdr. og så vente på værdistabilisationen. Indfør gasprøvesonden i udstødningsrøret, så dybt som muligt og under alle omstændigheder ikke mindre end 300 mm. Hvis endestykket af udstødningsrøret ikke muliggør komplet indførsel af sonden, må du tilføje et forlængelsesrør, som kan påsættes med en fuldstændig tæt samling. Den omgivende temperatur skal være mellem 5 C ±2 og 40 C ±2 Udstødningen er forseglet. Denne tilstand skal bekræftes ved at tillukke udstødningen hermetisk mens motoren kører i tomgang: I denne tilstand skal du ikke måle gasluftning i rørsamlingerne. Kontroller, at data relateret til tomgangs motorhastighed, er samme som foreskrevet af producenten. Olietemperaturen i motoren er højere end 60 C. For nogle officielle tests, forudsættes det, at motortemperaturen er højere end 80 C. (Automatisk og manuel) enheder til koldstart er slået fra. Analyseren viser på displayet værdien for hver gas (CO, CO2, HC, O2), Lambda faktoren, omdr., motortemperaturaflæsning, barometrisk trykaflæsning og instrumentets interne temperaturaflæsning. Aflæsningen for hver gas (CO, CO2, O2) gives i volumeprocent (% Vol.). Aflæsninger af uafbrændt kulbrinte (HC) og kvælstofilte (NOX) gives i dele per million-volume (ppm Vol.). MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 27/36

29 6 BRUGEN AF SOFTWARE GASBOX kan bruges med forskellige display systemer, PC, PDA, Pegaso serie, Axone Serie, etc. Hvert display system skal have den nødvendige software til kommunikation med og styring af GASBOX instrumentet. Der er to forskellige forbindelsesmetoder for GASBOX RC-3 til displayenheden (PC): Seriel forbindelse Trådløs radioforbindelse ved hjælp af Bluetooth Operativsystemerne, som understøttes af denne software er Win2000, WinXP. 6.1 IDC3 Software på Axone 3 Mobile Brugen af GASBOX AUTOPOWER i kombination med display- og procesenheden i Axone serien kræver konfigurationen af kommunikationstilstanden. Følg konfigurationsproceduren for Texa instrumenter. For flere detaljer om dette, se venligst SERVICE MENU kapitelet i IDC3 brugsmanualen. 6.2 Installation af IDC3 Software på PC eller Pegaso Serie Brugen af GASBOX i kombination med displayenheden, såsom PC, kræver installation af software ved hjælp af den medfølgende DVD. Efter at have sat DVD'en i PC'ens DVD-drev, starter installationsprogrammet automatisk (hvis dette ikke sker, er PC'en ikke konfigureret til automatisk udførelse, gå så til DVD drevenheden og dobbeltklik på SETUP ikonet). Herefter følges instruktionerne, som vises på videoen under alle faser af programinstallationen. Installationen afsluttes med opsættelsen af et nyt ikon på skrivebordet. 6.3 Installation af Nero CD GASBOX Software på PC Brugen af GASBOX i kombination med displayenheden, såsom PC, kræver installation af Nero software ved hjælp af den medfølgende CD. Nero CD'en indeholder alt software, som er tilrettet til forskellige lande og kræves, hvis du vil kunne udføre de officielle eftersyn af køretøjet. Efter at have sat CD'en i PC'ens CD-rom drev, starter installationsprogrammet automatisk (hvis dette ikke sker, er PC'en ikke konfigureret til automatisk udførelse, gå så til CD drevenheden og dobbeltklik MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 28/36

30 på SETUP ikonet). Fra GASBOX sektionen skal du vælge den ønskede konfiguration og følge instruktionerne, som vises på skærmen under alle programmets installationsfaser. Installationen afsluttes med opsættelsen af et nyt ikon på skrivebordet. ADVARSEL Efter installationen, tilsluttes hardware nøglen (USB stik) for at køre programmet. Sidstnævnte skal altid tilsluttes til PC'en, hvor IDC3 brugerprogrammet er blevet installeret. Der er to forskellige forbindelsesmetoder for OPABOX til displayenheden (PC): Seriel forbindelse Trådløs radioforbindelse ved hjælp af Bluetooth Operativsystemerne, som understøttes af denne software er Win2000, WinXP. For konfigurationen af kommunikation mellem instrumentet og PC'en, følges konfigurations"wizard" for Texa instrumenter, som automatisk foreslåes ved den første start af IDC3 softwaren. For flere detaljer om dette, se venligst SERVICE MENU kapitelet i IDC3 brugsmanualen. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 29/36

31 7 TEKNISK KARAKTERISTIK Målingsområde Målingstype Målingsområde Målingsenhed Opløsning CO % Vol. res. 0,01 CO % Vol. res. 0,1 HC ppm Vol. res. 1 O % Vol. res. 0,1 NO x ppm Vol. res. 5 (tilvalg) Lambda res. 0,01 RPM omdr./min res. 10 Olietemperatur C res. 0,1 Temp. omgivelser 0 45 C res. 0,1 Tryk omgivelser mbar res. 1 Brugsbetingelser: Temperatur: +5 C +40 C Tryk: 850 hpa 1025 hpa Luftfugtighed: 0 % RH 95 % RH Tekniske hovedtræk: Gasindtags måling: 5 l/min (ca.) Kondensations udledning: Kontinuerlig og automatisk Tryk compensation: Automatisk fra 850 mbar til 1050 mbar Nulstilling: Elektronisk eller automatisk Kalibration: Elektronisk eller automatisk (med prøvegasflaske) Svartid: <15 s (sondelængde 6 m) Opvarmningstid: Max. 60 sekunder MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 30/36

32 Elektriske hovedtræk: Strømforsyningsspænding VAC ± 10 % Frekvens: Hz ± 2 % Absorbering (maks.): 80 W (2 x 1 A hurtig sikring) Strømforsyning fra batteri 2 X 12 V 4 A/h STANDHBS batterier Automatisk signalering for batterispændings variationer udenfor det fastsatte område: 11.3 V 14.5 V Fysiske hovedtræk: Opbevaringstemperatur: Min. -20 Max. +60 C Fysiske dimensioner 460 x 200 x 250 mm (uden vogn) Fysiske dimensioner 460 x 200 x 480 mm (med vogn) Vægt: 15 kg (ca., med vogn) Hardware og Software: Serielt output: Trådløst output: Ur: Kontrolsystem: Standard RS232 med patenteret protokol for forbindelse til PC Bluetooth Internt, drevet af batteri PC-kompatibel Win NERO CD SW MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 31/36

33 8 VEDLIGEHOLD GASBOX AUTOPOWER er et højtudviklet diagnoseinstrument og hvis du vil holde det ved perfekt effektivitet, bør du få det efterset i gang for hver 6 måneder ved et autoriseret TEXA Assistance Center; hvert TEXA centre er i besiddelse af de egnede instrumenter til at kontrollere, at GASBOX AUTOPOWER og dens indbyggede instrumenter er i perfekt stand; teknikerne kan desuden kontrollere den installerede software/firmware/programversioner. Brugen af nyere versioner er faktisk afgørende for at kunne udnytte GASBOX AUTOPOWER optimalt. For hvad angår, i stedet, det almindelige vedligehold, forbrugsmaterialer og lovpligtige servicekontroller, henvises til de specifikke kapitler i manualen. 8.1 Udskiftning af Gasfilter Patronen Gasfilter patronen kan ikke renses, men skal udskiftes hver gang, den ser ud til at være blevet sort eller når apparatet viser "LAV GENNEMSTRØMNING" For adskillelse skal du bare fjerne det gennemsigtige dæksel ved at skrue den centrale plastikskrue løs. 8.2 Udskiftning af Kondensations Separationsfilter Patronen Kondensations seperationsfilter patronen kan rengøres (vær meget forsigtig, at den ikke bliver beskadiget), men efter dette er sket nogle gange, skal den udskiftes. I tilfælde af beskidt filter, viser apparatet ofte "LAV GENNEMSTRØMNING" For adskillelse skal du bare fjerne det gennemsigtige dæksel ved at skrue den centrale plastikskrue løs. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 32/36

34 8.3 Udskiftning af Aktivt Kulstof Aktivt kulstof opbevares i en plastik beholder (lignende en oxygensensor). I gennemsnit skal filteret skiftes en gang om året. Denne handling udføres let ved at skrue det manuelt løs fra dets kabinet og udskifte det med et nyt. ADVARSEL Brug ikke skruenøgler eller andre ting, for den skal bare skrues manuelt. 8.4 Udskiftning af O2 Sensor For udskiftning af oxygensensor, åbnes sensorholder døren (bag på instrumentet, nær den gennemsigtige filterholder beholder), den elektriske forbindelse til sensoren frakobles, sensoren udskiftes, og endeligt sættes den elektriske forbindelse til den nye sensor, under stor opmærksomhed på hvilket retning forbindelsen havde før. Oxygensensorens drift har en begrænset varighed, og dens funktion nedsættes med tiden. Sensoren kan så udskiftes under de årlige vedligeholdseftersyn. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 33/36

35 8.5 Rensning af Transparent Eksternt Forfilter Det transparente, eksterne for-filter skal renses og udskiftes, hvis rensning ikke længere er tilstrækkeligt. For rengøring, vask med sæbevand, skyl og tør med komprimeret luft. 8.6 Rengøring af Prøverør OK Rengøringen af prøverøret skal udføres periodisk for at holde røret fri for mulige kulrester eller kondensation, som er kommet indefra Før der blæses ind i prøverøret, skal det frakobles leddet. ADVARSEL Blæs ikke ind i analyseren med komprimeret luft. NO MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 34/36

36 9 RESERVEDELE Komplet gasprøvesonde Gasprøvesonde fleksibelt rør Gasprøve rør Transparent boks netfilter Gasfilter patron til partikler Kondensationsseperator filterpatron SL Aktivt kulstof patron Oxygen Sensor 32P Genopladeligt batteri Strømforsyning Strømforsyning fra netværk MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 35/36

37 10 ORDLISTE - Betydningen af de anvendte betegnelser Hardware: Ord, som henviser til et diagnostisk værktøj eller proces- og displaysystem, det indikerer de elektriske, elektroniske og mekaniske dele af enheden. Software: Ord, som henviser til et diagnostisk værktøj eller til et proces- og displaysystem, det indikerer programmer, som muliggør udnyttelse og brug af hardware på forskellige måder. Mus: Valg-enhed, som muliggør placeringen af en pil på skærmen. Normalt leveret med to knapper, venstre og højre. Med den venstre knap vælger eller bekræfter du. Med den højre knap kan du normalt få adgang til ekstra funktioner med relation til det valgte område. Klik: Tryk på musens venstre knap. Navigation eller navigering: Ord, som indikerer bevægelsen fra en funktion til en anden, fra en information til en anden, fra et skema til et andet, etc. Generelt betyder det den "sti", som programmet tilbyder ved at starte ved det første skærmbillede, hvorfra søgningen starter til "ankomsten" ved det sidste skærmbillede, hvor søgningen ender. Ikoner: Små zoner på skærmen, i hvilke taster, knapper er repræsenteret ved symbolske tegninger, som minder om den funktion, som er forbundet til dem. Interface: Ord som kan bruges for at referere til såvel et hardware som et software system og som indikerer et element, gennem hvilket to specifikke systemer kan udveksle information. Trådløs: Ord som indikerer en forbindelsestilstand mellem to elektroniske systemer, som opnåes uden brugen af elektriske forbindelser via kabler. Eksterne enheder: Alle enheder og sekundære instrumenter, i forhold til hovedenheden, som kommunikerer med sidstnævnte ved at sende og modtage data. Eksempler på eksterne enheder er: printer, udstødningsgas analyser, auto-diagnose modul, DVD-drev, etc. Tandard: Henviser til en konfiguration, en værdi, en basis indstilling eller som er defineret "ved starten" af programmet. Efterfølgende kan standard værdien ændres efter dit ønske. Download: Handlingen at "hente" programmer, information eller data i almindelighed til instrumentet. Dette kræver sædvanligvis en Internet forbindelse. MT_GAXBOX_Autopower_DK_00 Texa S.p.a. 36/36

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18 DANSK...5 da 2 INDHOLD da Introduktion...5 Hoved regler for operatørens sikkerhed...8 Advarsler...10 Information vedrørende forskrifter...14 Introduktion...15 1 BESKRIVELSE AF ENHEDEN...16 1.1 Billede

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Dansk Højtryk Kloakspuler

Dansk Højtryk Kloakspuler Indholdsfortegnelse 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK HØJTRYK KLOAKSPULER 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER 4 2.3 SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning Trust Energy Protector 325/525 Brugervejledning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktoplysninger. Holder/receiver. Tastatur U V L M N O P Q R S T G J D E A B C

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktoplysninger. Holder/receiver. Tastatur U V L M N O P Q R S T G J D E A B C Produktoplysninger Mus A B C D E 2 3 4 Holder/receiver F G J I 5 6 7 Tastatur 8 K L M N O P Q R S T U V 9 0 X Y Z DK W Mus Tastatur Holder/receiver A: Højre tast B: Rullehjul Knap Indikator C: Venstre

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

OPTAC overførselsenhed Brugermanual

OPTAC overførselsenhed Brugermanual OPTAC overførselsenhed Brugermanual Telefonnummer support: +44 870 887 9256 E-Mail: optac@elc.stoneridge.com Document version 2.0 Document No. 6939-170 1 1 TERMINOLOGI... 4 2 INTRODUKTION... 4 2.1 Hvad

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053292 Metaldetektor GC-1065 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Metaldetektor - Varenr. 9053292 Beskrivelse: Metaldetektor med max.

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort Introduktion Udsæt ikke Sweex 7.1 eksternt USB lydkort for ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere