Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge"

Transkript

1

2 DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge Medlemsblad for DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Hjemmeside: Kontingent pr. år Ordinært medlem 509,- Juniormedlem 300,- Seniormedlem 300,- Familiemedlem 300,- Ekstraordinært medlem 230,- Redaktion Anders Skinnerup (ansv. redaktør), Michael Sørensen, Kirsten Dünweber, Paul Rasmussen Tryk: Køge Kopicenter Oplag: 550 stk. Annoncepriser (inkl. moms): ¼-side i 4 numre 625 kr. ½-side i 4 numre kr. Helside i 4 numre kr. Indholdsfortegnelse Leder...3 Vi går til filmen!...4 Sjællands første sportingbane...7 Repræsentantskabsmøde...9 Det rene sludder...10 Der kom et brev...11 Blå dage på Sjælland...12 Nyt fra udvalgene...16 Flugtskydningsudvalget...16 Hunde- og jagtudvalget...17 Jagthornsudvalget...20 Riffeludvalget...20 Kalender for 3. kvartal Bestyrelses- og udvalgslister...25 Bestyrelse...25 Suppleanter...25 Revisorer...25 Flugtskydningsudvalg...25 Cafeteriaudvalg...25 Hunde- og jagtudvalg...25 Jagthornsudvalg...26 Riffeludvalg...26 Ungdomsudvalg...26 Bladudvalg...26 Bladet udkommer: Januar, april, juli og oktober måned. Stof til næste nummer bedes senest den 10. september 2002 indsendt til formanden. 2

3 Leder Så er vi ved at være midtvejs i sæsonen på skydebanen. Foråret er forløbet over al forventning på banen og i klubhuset. Vi har haft mange skytter på banen, hundeførerne har trænet deres hunde, og vores cafeteria har været velbesøgt (og ikke mindst veldrevet). Bukkesæsonen er ved at synge på sidste vers nu, vi kan holde sommerferie og lade op til den rigtige jagtsæson. Når skydebanen starter op efter sommerferien, håber vi at rigtig mange vil komme og afpudse formen ind det går løs 1. september. Her i bladet kan I læse om, hvordan vores nye sportingbane blev etableret i foråret, og I kan læse om nogle af de mange aktiviteter, der kommer på skydebanen i efterårssæsonen med klubmesterskaber, præmie- og mærkeskydning. Udover at forbedre skydefærdighederne, kommer mange også bare for at få en hyggesnak med ligesindede. Til de medlemmer, som endnu ikke har besøgt skydebanen: kom og vær med, I skal være meget velkomne. Anders Skinnerup Formand 3

4 Vi går til filmen! Jagthornsudvalget blev kontaktet af Zentropa Film, da de stod og skulle bruge en jagthornsblæser til filmen Arven den næste i trilogien efter den prisbelønnede: Bænken. Dan, Knud og jeg stod så op kl. (nat) om morgenen den 16. april. Det var koldt som en Sibirisk nat. Vi var kun et par stykker mere, der var så tumpede at komme til mødetiden kl på Ledreborg Gods. Alle andre havde prøvet det før og kom dumpende noget senere. Kl. 7 kom en dame og konstaterede, at vi lignede jægere (sjovt nok) så vi kunne gå direkte til morgenmaden og evt. sætte os op i Familiesalen, hvor der blev sat varme på. Man føler sig gammel, når de eneste man kender er Ghita Nørby, Jesper Christensen (Italiensk for begyndere og Okay), Peter Sten og Lars Brygman (La Cour fra Rejseholdet). Hvem er det? sagde nogle af de unge statister om Ghita Nørby og Peter Steen. Ghita Nørby rådede mig til at sidde så meget som muligt, ellers får man ondt i ryg og ben og kan ikke holde til at tage scener om 10 gange. Hun sagde også, at optagelser on location ikke var det mest spændende ved film, hvad der var det spændende ved film, fik jeg ikke taget mig sammen til at spørge om, man vil jo nødigt være anmassende, men sød det er hun altså. Hun lignede en rigtig Diva i en stor, brun pels, jagthat og sjal. Hovedrollen havde Ulrik Thomsen; ham kendte jeg jo ikke, han har været med i en James Bond film og var sønnen i Festen. Vi måtte konstatere, at vi var noget tilbagestående hvad filmkundskab angik. Det er Ghita Nørby i pelsen og Dan og Knud forrest i billedet 4

5 Vi skulle være klappere, hundefolk og jagthornsblæser ved jagten og blev stillet op i en kreds. Så skulle vi bare snakke, som man jo gør inden jagten begynder. Hold op, hvor var vi gode til det. Det var det eneste, der ikke blev taget om og om igen. Hen ad sen formiddag kom der lækre pølser og dejligt brød på bordet, så vi smurte mad efter mad. Da vi sådan set ikke kunne spise mere, kom der en hvid bil med frokosten. Alle spiste sammen i Familiesalen. Her sidder vi og spiser: en anden statist, Dan, Knud og endnu en statist Nogle af hundefolkene havde engang været med i en Gammel Dansk reklame og sagde, at det var noget med at få 200 kr. og så aflevere de 100 igen til skatten, og så måtte de ikke engang drikke indholdet, for det fedtede de blankpolerede gulddekorerede glas de gjorde det nu alligevel! Det her er lidt det samme, man får en flaske rødvin og benzinen (forhåbentlig) betalt, og ellers er det lutter kulturinteresse, der skal drive værket. Men der var en del statister, der havde hang til den slags, for de havde været med i mange film til samme betaling, som vi fik. Vi var bestilt til at spille: Jagt begynd, og den kan alle jo, men det skulle vise sig, at blive lidt mere af en udfordring. Vi havde også foreslået, at de fik en pakkeløsning: 3 jagthornsblæsere til samme pris. Der skulle kun være 1 jagthornsblæser, og Dan ville ikke spille alene, Knud kunne jo ikke spille solo på parforcehornet, så det blev mig, der fik titlen. Men Jagt begynd er der jo ingen ben i.. 5

6 Endelig hen ad eftermiddagen skulle jagthornsscenen optages. Vi blev stillet op i en række, der siden bliver klippet sammen med jagtselskabets ankomst. Jeg stod på fløjen med kameraet på venstre side og så begyndte diskussionen, om der skulle spilles: Jagtvelkomst eller Begrüsung (især det sidste er et sejt guldstykke). Hvis ikke jeg var kold i forvejen, så blev jeg det Kære Vorherre, lad det blive Jagtvelkomst. Jeg havde ikke spillet nogen af dem længe, og heller ikke kunnet varme op (vi skulle være stille). Kamera kører, A kører, B kører klap. Vorherre hørte min bøn og det måtte kun tages om 2 gange. 2. gang fordi mit højre øje begyndte et løbe (det blæste lige ind i det, og lidt nervøs var jeg måske også) Vi kunne af gode grunde ikke fotografere os selv i selve optagelsen. Så skulle vi vente, vente og vente imens de tog en scene med en genstridig bagagerumsklap om og om. Sidste scene var igen klappere, hundefolk og jagthornet, der skulle komme om morgenen i samlet trop. Den var i kassen kl. ca uden at skulle tages om, vi var simpelthen så gode. Som Dan sagde: Det bliver en dyr fornøjelse det her, først en dagløn, derefter en tur i biografen med familien, og de skal vel også ud at spise først. Men se den, det skal vi altså! Annette Grosfeldt 6

7 Sjællands første sportingbane For dem, som har deres normale gang på skydebanen, har der været en livlig aktivitet på især skeetbanen de sidste måneder. Det skyldes at flugtskydningsudvalget i februar fik grønt lys til at etablere en sportingbane. Duematic (forhandler af kastemaskiner) blev straks kontaktet. Et møde i Herfølge blev arrangeret. Duematic rådgav os vedrørende valg af kastemaskiner og teknisk udstyr, samt placering af samme. Valget faldt på seks nye maskiner, som skulle bygges sammen med de to maskiner på skeetbanen. Duerne fremkaldes akustisk, og det hele styres af en computer, som er sammenbygget med vores betalingsanlæg. Tilbudet blev modtaget og godkendt af bestyrelsen, udstyret blev bestilt til modtagelse den 18. april. Vi opererede med en tidsplan, der hed at et brugbart anlæg skulle stå færdigt til regionsmesterskabet den 26. maj dog med en skjult dagsorden, hvor der stod den 16. maj, da vi vidste hvor svært det er at skaffe frivillig arbejdskraft, når jagten er gået ind. samt montere standere for mikrofoner til det akustiske anlæg. I slutningen af april får vi programmet for divisionsturneringen. Vi skal arrangere skydning for 1. division den 7. maj. Her er selvfølgelig mulighed for at præsentere vores sportingbane for de bedste skytter i vores region. Den 6. maj modtager vi diverse specialduer og Duematic kommer og giver instruktion i anlægget og et program konstrueres samt diverse tekniske problemer overvindes. Dagen efter skydes de første duer på vores nye sportingbane ca. 3 uger før tidsplanen. En stor tak til alle hjælpere! Før regionsskydningen har vi bygget/flyttet diverse afskærmninger på jagtbanen og monteret betalingsanlægget, så det er i umiddelbar nærhed af standpladsen. Det omblæste læskur er støbt fast på jagtbanen, jord er gravet af volden bag spidsduerne og græs er sået diverse steder på banerne. Peter Vilstrup Den 23. marts starter det praktiske arbejde på skydebanen. Fundamentsjern vibreres ned i voldene for to kastehuse, fundamenter udgraves og støbes for tre nye huse, et stort hul udgraves for en kasse til den lodrette due, 600 m. kabler graves ned, standpladser udgraves og støbes, bygning af huse påbegyndes. Den 18. april modtager vi maskiner og udstyr fra Duematic, så nu kan vi lave elarbejde og færdigbygge samtlige huse, 7

8 Projektledelse Kurser og uddannelse Project Management Master Class Extreme Project Management Teambuilding Coaching Lysholdt Consulting A/S Fuglesangsvej Solrød Strand

9 Repræsentantskabsmøde Nylig hjemvendt fra repræsentantskabsmødet i Danmarks Jægerforbund, det tiende i forbundets historie, det første for mit vedkommende, er der mange nye indtryk, der skal bearbejdes. Vi, hovedbestyrelsesmedlem Leif Engsbye og jeg, kørte af sted fra Køge fredag formiddag kl for at starte repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond kl Der var afsat to timer til dette møde, men det tog kun ca. en halv time, så var det overstået. Så vi havde god tid til socialt samvær og en kammeratlig samtale inden formandsmødet, der var berammet til kl På formandsmødet blev mange problemer berørt, bl.a. omkring forsikringsforhold, skat på vildtplanter, reguleringskorps, og hvordan dette korps virkede i forskellige områder af landet, kronvildtforvaltning, nationale og regionale problemer, strukturudvalg, jagttider, landbrugets ønsker om genindførelse af fældefangst, Nordisk Jægersamvirke samt andre emner. Mødet sluttede kl Selve repræsentantskabsmødet startede lørdag med hornmusik af Brobyblæserne. Efter formandens beretning var der indlæg af flere gæstetalere, bl.a. fra Skov- og Naturstyrelsen, Reservatsektionen, Danmarks Miljøundersøgelser, Dansk Falkejagt, Dyrenes Beskyttelse samt af de tidligere formænd for Dansk Strandjagtforening, Jørgen Vesterdahl, og Dansk Jagts Gustav Rønholdt. Ligeledes hørte vi om arbejdet i strukturudvalget. Efter regnskabs- og budgetgennemgang skulle vi behandle det punkt, der optog sindene mest, nemlig det af hovedbestyrelsen fremsatte forslag om en kontingentstigning for visse medlemskategorier på 100,- kr. pr. år. Forslaget blev vedtaget med 170 ja-stemmer mod 100 nej-stemmer. Set i lyset af den faldende annoncemængde i Jæger, og at Jægerforbundet i de senere år ikke har haft noget nævneværdigt overskud på driften, kan jeg kun anbefale, at medlemmerne bakker op om Danmarks Jægerforbund trods denne stigning, der kommer i I region 11 vil vi i løbet af efteråret og vinteren arbejde konstruktivt for at foreslå nye indtægtsmuligheder for Jægerforbundet, ligesom vi vil se på, om der kunne være besparelsesmuligheder som p.t. ikke udnyttes. Med hensyn til bukkejagten, ja så kunne udbyttet godt have været større. Fortsat god bukkejagt. Anders Skinnerup 9

10 Det rene sludder I referatet fra generalforsamlingen står at formanden blev genvalgt for et år han blev altså valgt for to år. Til gengæld blev Michael Sørensen kun valg for et år som kasserer, da han trådte ind i stedet for Heidi, som trådte ud i utide. Men det værste sludder var dog den forkerte hund. Lad mig slå fast, at vinder af pokalerne for både gravhunde og ikkestående hunderacer for 2001 var: ruhåret gravhund Ronja Røverdatter s Fanta, opdrættet og ejet af Anitta Holde og Lars Greiersen. Jeg anede ikke at Anitta og Lars havde flere dygtige hunde. Kirsten SBRCHS DKBCHS SCHG DKCHG Ronja Røverdatter s Fanta efter LS 1999 og 2000, DKCHG, sporpr. gravpr. drevpr. Ronja Røverdatter s Dalton og DKCHG SCHG DCHVDH gravprøve Zizi vom Roggenhof Fantas bedste resultater i 2001: Gravprøve 1. pr. 67 point, certifikat, prøvens bedste Sporprøve 40 timer, 1000 m., 1. pr. prøvens bedste, hermed brugschampinon spor Sporprøve i Sverige, 600 m timer, 3 x 1 præmie, heraf 2 x max point, 3 på hinanden følgende dage, hermed Svensk brugschampinon spor Udstilling i DK 1.pr.,1.v.,CK, CERT, bedste tæve, BIM, hermed udstillingschampinon DK Udstilling i Sverige, 1 pr.,ck,cert, CACIB, hermed Svensk udstillingschampinon Udstilling i Tyskland, 1.pr., 1.v. CERT, 2.bedste tæve Fanta er bedste all-round gravhund i DK i 2001 og har for disse resultater bla. modtaget DJ-Køge Herfølge Jagtforenings vandrepokal for gravhunde og samme forenings pokal for de ikke stående hunde. 10

11 Der kom et brev Vi har modtaget nedenstående brev med et rigtigt flot tilbud: 11

12 Blå dage på Sjælland Når vi læser dette blad, er bukkejagten ved at være slut for denne gang. Nogle har været ude flere gange end andre, nogle med succes andre med knap så megen succes. Derfor mener jeg, at det er tid til at vende opmærksomheden mod nogle at de kommende, forhåbentlig gode jagtoplevelser, som vi kan komme ud for i den kommende sæson. Hvad hjertet er fuld af, løber munden tit over med, er der et gammelt mundheld, der siger - derfor denne korte beretning om en jagtform, der står mig meget nær: Det var den første lørdag i oktober i Græsset var "desværre" ikke holdt op med at gro, så Mathias og jeg måtte smøge skjorteærmerne op og slå lidt græs hos et familiemedlem, der nu er kommet så langt op i årerne, at han ikke selv magter denne opgave længere. Da vi var færdige med græsslåningen, var det tid til at fodre og med spanden i den ene hånd og Mathias i den anden, begav vi os på vej. Vi fik fyldt jagttasken med sodavand, slik og patroner og med Zindy ved siden, begav vi os på vej. Mathias sørgede med sin lommekniv for (lommekniven havde han fået af sin farfar i 5 års fødselsdagsgave (hvilken gave kunne falde mere naturlig til en dreng på 5 år?)), at skjulet var perfekt tildækket med "skræpper", så snart kunne vi stille lokkerne op, og klar var vi. Denne dag var vi heldige, duerne slog og slog på lokkerne, vi kunne knap nå at lade. Da vi havde siddet i 2,5 time, havde vi 24 duer på tasken og en oplevelse, som jeg aldrig glemmer, printet på nethinden. Så er det vel, at man kan sige, "Hvad betyder det så, at man har været på bukkejagt 110 gange uden at skyde en buk? Tjaa, hvad bukkejagt angår, kan jeg kun sige til Mathias, som der synges i den gamle slager "For dig jeg vil ønske min dreng, at du bliver bedre end jeg". Michael Da vi havde fodret, var det tid til en kort pause, og vi måtte på trods af, at det var oktober måned, konstatere, at der var en 3-4 duer i luften hele tiden over hvedestubben. "Hvad synes du Mathias, skal vi pakke skjulet til i eftermiddag?" spurgte jeg forhåbningsfuldt og heldig som jeg var, ville Mathias gerne dette, mens Kristina gjorde klar til de gæster, der skulle komme om aftenen, så udgangstilladelsen var hjemme. 12

13 13

14 14

15 15

16 Nyt fra udvalgene FLUGTSKYDNINGSUDVALGET Den 26. maj på skydebanen, forsvarede Køge-Herfølge regionsmesterskabet i A- rækken. Som sidste år vandt A-holdet mesterskabet som bestod af Jens C, Ebbe H, Uffe J, Ove J. Fra venstre Jens C, Ebbe H, Uffe J, Ove J Ebbe blev endvidere individuelt mester med 36/41, nummer to blev Ove J. med 36/42 Det var flot skydning fra hele holdet der blev vist denne dag, og der ses frem til mellem runde, og forhåbentlig til DM i juli. Åbningstider Skydebanen er lukket i juli måned. I august, september og oktober er banen åben på lørdage fra kl samt tirsdage/torsdage fra kl solnedgang. Særlige arrangementer aftales med flugtskydningsudvalgets formand, Peter Vilstrup eller Cafeteriaudvalgets formand, Ove Jensen. 16 Affaldscontainer På skeet/sportingbanen er placeret en affaldscontainer til tomme patronhylstre og lignende. Til hundefolk og cafeteriapassere: Husk at denne container ikke er beregnet til døde dyr, ekskrementer madrester og andre ildelugtende genstande! Containeren bliver kun tømt 2-3 gange årligt, så det er nødvendigt at vi stiller krav til affaldets beskaffenhed. Kommende arrangementer: Præmieskydning søndag den 11. august kl på skydebanen. Der skydes på jagt-, skeet- og sportingbanen. På jagtbanen skydes i følgende rækker:

17 Mesterrække A-række Damerække På skeet- og sportingbanen skyder vi alle i samme række. Præmier i forhold til deltagerantal. Præmiesum: kr ,- Sponsor: Aktiv Fritid. Klubmesterskab Flugtskydning tirsdag den 27. august kl på skydebanen. Der skydes i følgende klasser: Mesterrække A-række B-række Damerække Der er følgende discipliner: 24 duers jagtskydning 25 duers trap 25 duers sporting 25 duers skeet Deltagerne i Mester-, A- og B-række inddeles I klasser efter 1. skydning. Klassevinder: sammenlagt bedst efter alle fire discipliner. Pris: 100,- kr. Mærkeskydning Flugtskydning Lørdag den 31. august samt lørdag den 30. september på skydebanen. Begge dage fra kl Der kan erhverves følgende mærker: 40/40 mærke 40 duer (40 duers serie) Mesterrække 36 duer (40 duers serie) Guldmærke 34 duer (40 duers serie) Sølvmærke 20 duer (24 duers serie) Bronzemærke 16 duer (24 duers serie) HUNDE- OG JAGTUDVALGET Trimmeaften på skydebanen Den 8. april 2002 besøgte Eigil Christensen fra kennel Hjortekær os på skydebanen for at fortælle lidt om trimning af vores ruhår. Efter lidt teori, hvor Eigil viste hvilke værktøjer, der skal benyttes til trimning, fortalt Egil, hvad dommerne specielt ser efter, når hundene skal bedømmes i ringen. Eigil gav os nogle fif om, hvordan vi "pifter" vores ruhår op, så den tager sig bedst ud ved præsentationen. Herefter rykkede vi udendørs, hvor Eigil viste, hvordan vi skulle trimme vores hunde i praksis. Vi fik alle mulighed for at få hjælp til trimningen af vores egen hund - nogle af hundene trængte virkelig til, at der skulle tages i bund, mens andre kun skulle finpudses. En enkelt "ruhår" skulle overhovedet ikke trimmes, nu ikke fordi den ikke trængte til det, men mere fordi den havde hårlag som en korthår. Nu vil jeg ikke nævne navne, men hundeføreren lovede at hævne/hævde sig senere på året. Jeg er sikker på, at han havde Grundlovsdagen i tankerne, jeg kan kun sige "pøj, pøj". Efter at have leveret lidt redemateriale til fuglene gik vi indendørs igen. Under trimningen dukkede en vis tømrer op. Jeg tror, han har næse for godt samvær, og han skal da også være velkommen. Han var nyklippet, men blev dog tilbudt at få trimmet skægget - han takkede dog nej tak. Mit ønske er, at vi kunne samle lidt flere på en sådan aften, men ejerne af ruhårerne klarer måske trimningen på en anden må- 17

18 de (Det ser nu ikke altid sådan ud, når man møder dem i andre sammenhæng). Vi fik sagt tak for hjælpen til Eigil og forlod klubhuset en del gode råd klogere. Mogens Rasmussen Fordressur Den første søndag i februar 2002 mødte der 30 hunde op til fordressur på skydebanen. Der var en del gengangere, men lykkeligvis også mange nye folk der ikke før havde deltaget i træningen i jagtforeningen. De af os der havde deltaget tidligere år mødte op med en forventning om, at vi kun havde brug for en mindre finpudsning af dressuren (Det virkede jo, da hunden sidste år var 1 år gammel) - men ak, en del af os blev hurtigt klogere. De pokkers hunde var "vågnet" i løbet af det sidste år, og var absolut ikke helt enige i, at det var os med snoren i hånden, der skulle bestemme hele tiden - moralen i dette må være, at hundene har brug for denne fordressur uanset, hvor gamle de bliver. Efter 8 til tider kolde søndage holdt vi afslutning med bl.a. apportering af pølser til stor morskab for alle. Johnny Munk med Odin og Kaj Petersen med Paw blev de heldige "vindere" af et gavekort på halvdelen af indskuddet til apporteringstræningen - et stort tillykke til dem. På Hunde- og Jagtudvalgets vegne Michael Apporteringstræning Vi har nu afsluttet forårets apporteringstræning. Omkring 30 hunde har i 9 onsdage forsøgt sammen med deres førere at forstå og lære apporteringens kunst. De fleste af os har måttet sande, at det hundene kunne som unghunde (inden de "vågnede"), kunne de ikke i år. Hundene forsøgte (tit med held) at vise, at det var dem, der bestemte. Mange kræfter og hårdt slid har været langt for dagen, og det er både sikkert og vist, at det hårde slid ikke er overstået endnu. Tak til trænerne der endnu engang afsatte deres onsdag til os. På Hunde- og Jagtudvalgets vegne Michael Apporteringsprøve 5. juni 2002 I højt smukt men blæsende vejr løb årets apporteringsprøve af stabelen. 51 hunde havde fundet vej til skydebanen på "Fars Dag", og det blev en dag med intense dyster hundene imellem. Især de 2 duebaner voldte en del kvaler, græsset var højt og vinden slog sig snart til den ene side, snart til den anden. Da dagen var omme havde 13 hunde opnået de 30 max point. Efter matchningen blev placeringen som følger: UNGHUNDE: Nr. 1: Niels Larsen med "Miki" Nr. 2: Tommy Watson med "Tino" ÅBEN KLASSE: Nr. 1: Niels Larsen med "Rex" Nr. 2: Allan Grundahl 18

19 Nr. 3: Lilja Tietze med "Dundee" Nr. 4: Allan Grundahl med "Zaro" Et stort tillykke til alle samt en stor tak til vore sponsorer Aktiv Fritid og Vallø Dyrepension, dommere og hjælpere. Uden disse kunne vi ikke lave arrangementet. Til holdapporteringen I Vordingborg blev udtaget følgende: UNGHUNDE: Ole Olsen med "Hunter" Reserve: Carsten Nielsen med "Charlie" ÅBEN KLASSE: Morten Hansen med "Indus" Lilja Tietze med "Dundee" Tommy Watson med "Tino" Michael Sørensen med "Zindy" Reserve: Allan Christiansen med "Chip" Lotte Lesmann med "Ronja" PØJ PØJ I VORDINGBORG På Hunde- og Jagtudvalgets vegne Michael DJ s udvidede apporteringsprøve Den 16. juni 2002 afholdte DJ den udvidede apporteringsprøve i terrænerne omkring Køge-Herfølge for region 11, 12 og 13. Køge-Herfølge Afd. med Mogens Andersen i spidsen havde sørget for hjælpere, klubhus, mad m.m., hvilket selvfølgelig til syvende og sidst gav en skilling til foreningen. "Hele" 9 hunde var samlet til prøven. Antallet må vel siges at være direkte skuffende. Om det er prøvens sværhedsgrad (apportering af ræv osv.), der gør sig gældende, eller det er manglende interesse for prøvens udformning vides ikke, men noget bør der gøres, hvis prøven skal overleve i nuværende stand. Okay, vi må erkende, at de 9 fremmødte hunde var suveræne - de 8 bestod med glamour!!!! Tak til Bent fra Tjørnskovgård der lagde terræn til samt til alle dommere, hjælpere m.v. Uanset det minimale fremmøde havde vi en god dag med vældig godt hundearbejde. Michael Hvalpetræning Igen i år vil der være mulighed for hvalpetræning for hunde op til 24 mdr. Træningen foregår om onsdagen kl. 19 på skydebanen med start den 7. august Pris for 8 x træning: 200 kr. Husk at medbringe vaccinationsattest ved indskrivning. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Michael Sørensen, tlf På Hunde- og Jagtudvalgets vegne. Michael Engkort Køge Gl. Jagtforening har stillet 3 engkort af 350 kr. til rådighed for Køge-Herfølge Jagtforenings medlemmer efter "først til mølle" princippet. 19

20 Såfremt man ønsker at komme i betragtning eller blot ønsker yderligere oplysninger, skal man kontakte Morten Hansen på tlf , der tager sig af administrationen af dette på Køge Gl. Jagtforenings vegne. På Hunde- og Jagtudvalgets vegne Michael JAGTHORNSUDVALGET Jagthorns-blæsning Vi starter igen på at blæse alle et stykke efter sommerferien. Alle kan være med, også for ikkemedlemmer af klubben. Sæsonstart Mandag 2. sept. kl for beg.holdet kl for let øvede kl for mesterholdet., meget øvede Klubben har lånehorn, hvis du endnu ikke har fået købt noget. Vi har både Fürst Pless horn og Parforcehorn (stort horn). Sted: Holmbækskolen i Herfølge Jens Christoffersen Bo Christoffersen Hilsen Annette RIFFELUDVALGET Forårets arrangementer: Indskydning Forårets riffelindskydning og træning på luftværngruppens skydebane har også i år været godt besøgt. I år havde vi fem skydedage, én mere end forrige år. Det gennemsnitlige antal skytter pr. skydedag ligger tæt sidste års. Det viser, at behovet er der, og det vil sikkert blive prøvet igen næste år. Skydningen til løbende elg på Hanebjerg blev aflyst med meget kort varsel fra banens side, sen bliver gennemført lørdag den 14. september. Mærkeskydning I år er der 14 skytter, der har prøvet kræfter med DJ s frivillige riffelprøve. 11 bestod (16 i 2001). To skytter, Steffen Thomsen og Jens Christoffersen, viste særdeles god skydning, så de har ret til at bære guldmærket med egeløv. Bukkekaffe Pinselørdag kl havde riffeludvalget arrangeret pralekaffe i klubhuset. Det var dag tre i bukkejagten. Det kunne ses på antallet af nedlagte bukke, i alt syv bukke blev præsenteret, og de blev ivrigt iagttaget, og de heldige jægere måtte berette om, hvordan og hvorledes de var blevet skudt. Trofæaften Den 14. marts afholdtes den årlige trofæaften på Holmebækskolen, som i år var koblet sammen med indslag om schweisshundearbejde og en store byttedag, hvor der var mulighed for at komme af med ting, man ikke brugte mere, og erhverve sig det man lige havde gået og manglet. Det er nok en overdrivelse at betegne den del af seancen som særlig vellykket. 20

21 Af trofæer til opmåling og almen beskuelse blev der kun præsenteret otte. Største trofæ tilhørte Einar Bacher, den blev målt til 107 point, den mindste Jan Sørensen og den sjoveste Mogens Andersen. Alle tre blev belønnet med en flaske vin, og måtte efterfølgende berette om, hvor og hvordan de havde skudt bukkene. Henning Andersen indledte sit indlæg om schweisshundearbejdet med at vise en film, dernæst fortalte han om nogle af de oplevelser han havde, når han kom ud til jægere, der havde bedt om hjælp. En af Hennings mærkesager er jægernes ageren ved anskudsstedet, det er her jægernes optræden kan bære afgørende for, om eftersøgningen bliver en succes eller ej. Der var 28 fremmødte denne aften. Kommende arrangementer: Venskabsskydning mod VKJ fra Lolland Lørdag d. 17. august fra kl ca på 300-meters banen hos Flyvestation Skalstrup. Der arrangeres fællesspisning. Der skydes på forskellige afstande mod fire dyre- og fugleskiver. Kun få ledige pladser. Tilmelding. Bemærk: Datoen er rykket en uge. Skalstrup kunne ikke imødekomme vores første ansøgning. Præmie- og pokalskydning. Lørdag d. 24. august kl ca på 100-meter banen i Skalstrup. Der skydes pr. serie 3 x 3 skud mod bukkeskiven. De otte bedst placerede skytter til præmieskydningen skyder til sidst om vandrepokalen. Som altid er der gode brugsrigtige præmier. Mulighed for indskydning. Skydning mod løbende elg i Hanebjerg. Lørdag d. 14. september kl Elgmærke i Svenska Jägereförbundets regi kan erhverves. Fælleskørsel fra P-plads v/revlen i Køge kl Madpakker skal medbringes. Sodavand købes på stedet. Der er mulighed for indskydning, ligesom der efter ønske kan påsættes andre skivetyper. Tilmelding. Terrænskydning om pæne præmier Lørdag d. 21. september kl ca på 300-meter banen i Skalstrup. Der skydes på afstande fra ca. 200 meter og ind. Der skydes igen mod forskellige skivetyper, ligesom der kan afsluttes med indskydning til efterårsjagten. Vinderen modtager også den fine terrænpokal. Husk jagttegn, våbentilladelse og høreværn til alle skydninger. Vel mødt. Riffeludvalget 21

22 22

23 Kalender for 3. kvartal 2002 Juli August September 1 2 Sæsonstart jagthorn 3 4 Hvalpetræning Hvalpetræning Præmieskydning på skydebanen Hvalpetræning Hvalpetræning Skydning Hanebjerg Venskabsskydning mod VKJ 18 Hvalpetræning Hvalpetræning Terrænskydning Præmie- og pokalskydning i Skalstrup 25 Hvalpetræning Klubmesterskab flugtskydning 28 Hvalpetræning Mærkeskydning flugtskydning 31 Mærkeskydning flugtskydning 23

24 24

25 Bestyrelses- og udvalgslister BESTYRELSE Formand Anders Skinnerup Fynsvej Køge Næstformand Mogens Andersen Vedskøllevej Herfølge Kasserer Michael Sørensen Pilevej Herfølge Sekretær Kirsten Dünweber Fuglesangsvej Solrød Strand Mogens Rasmussen Janesvej Solrød Strand SUPPLEANTER Henning Andersen Egevej 16 Vemmedrup 4632 Bjæverskov Finn Oxfeldt Stenhøjparken Borup Jesper Christensen Krovænget Strøby REVISORER Revisorsuppleant Einar Bacher Anna Sophiesvej Herfølge FLUGTSKYDNINGSUDVALG Formand Peter Vilstrup Ebbe Hansen Jørgen Bentzen Jesper Christensen Jens Carl CAFETERIAUDVALG Formand Ove Jensen Grubbeholmsvej Køge telefon- Klubhusets nummer HUNDE- OG JAGTUDVALG Formand Mogens Andersen Vedskøllevej Herfølge Per Hansen Snogebækvej Køge

26 Henning Andersen Egevej 16 Vemmedrup 4632 Bjæverskov Mogens Rasmussen Janesvej Solrød Strand Ove Jensen Grubbeholmsvej Køge Lars Greiersen Havløkkevej Køge Michael Sørensen Pilevej Herfølge JAGTHORNSUDVALG Formand Jens Christoffersen Glentevej Strøby Kasserer Kristina Højerslev Sørensen Annette Grosfeldt Jens Erik Nielsen Bo Christoffersen Lånehorn Dan Christoffersen RIFFELUDVALG Formand Finn Oxfeldt Stenhøjparken Borup Jens Erik Nielsen Salbyvej 146 Ll. Salby 4600 Køge Knud Mosvang Floraparken Haslev Jan Sørensen Egøjevej Køge Henning Hansen Bjergagervej 15 B 4652 Hårlev Johannes Nielsen Samsøevej Køge UNGDOMSUDVALG Morten Hansen Vasebækvej Køge BLADUDVALG Se side

INDHOLDS- FORTEGNELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE Askov/Malt Jagtforening Jagtmagasinet 2014 www.askovmalt-jagt.dk INDHOLDS- FORTEGNELSE BESTYRELSEN (nov. 2013) Ole P. Johnsen, formand...48 46 13 08/60 89 85 17 E-mail:...ole-amj@hotmail.dk Bent Knudsen,

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 14. årgang nr. 2 www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2014 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når dette forhåndenværende blad er omdelt til Veggerby Jagtforenings

Læs mere

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober HUNDEGLAM Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening 2011 KOLDING Nr. 3 Oktober Tager du ansvar? KOCH vil gøre en indsats for, at medlemmer som træner i klubben, hjælper sig selv og andre.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Nummer 6 december 2010 Jagthunden

Nummer 6 december 2010 Jagthunden Nummer 6 december 2010 Jagthunden Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark 2 INDHOLD 5 Redaktørens spalte 5 Nytårsfestival 5 FJD,s vintermøde 6 Oktoberfest ved Vordingborg

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

INDHOLDS- FORTEGNELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE Askov/Malt Jagtforening Jagtmagasinet 2015 www.askovmalt-jagt.dk INDHOLDS- FORTEGNELSE 2 BESTYRELSEN (nov. 2014) Ole P. Johnsen, formand...48 46 13 08/60 89 85 17 E-mail:...ole-amj@hotmail.dk Bent Knudsen,

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

29. årgang Januar 2015 nr. 1

29. årgang Januar 2015 nr. 1 29. årgang Januar 2015 nr. 1 En flok halemejser tanker op ved foderbrættet inden den videre rejse. Redaktion, Bestyrelsen og udvalg: Hjemmesiden.www.ejstrupholm-jagt.dk Formand:. Næstformand: Kasserer

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1 Adresseændring:

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Nyhedsbrev Nr. 29. 10. årgang november 2012 Foto: Helle Christiansen Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Her i november er det 10 år siden, vi holdt den stiftende generalforsamling i vores

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

I dette nummer. Juni 2012

I dette nummer. Juni 2012 Juni 2012 NYT I dette nummer Træningsstævne på sletten side 6 Geysirmasters 2012 side 14 De tre I er. Inger, istölt og island side 20 Juniortræf med 11 deltagere side 27 Pizza, hygge og film på storskærm

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 Artikler i dette nummer: Isdyk omkring Hove-senderen (billedet ovenfor) Årsberetning og regnskab 2003. Minos i februar.

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

KIBÆK Cykelmotion. Klubblad Juli 2011. Harzen 2011 CY K

KIBÆK Cykelmotion. Klubblad Juli 2011. Harzen 2011 CY K KIBÆK Cykelmotion Harzen 2011 BÆ KI M OT ION K CY K EL Klubblad Juli 2011 Rundt i Trehøje Af Michael Christensen Lørdag den 30. april var der»rundt i Trehøje«og det første cykelløb i år for mit vedkommende.

Læs mere