Regelsæt for Dansk Sportspony Avlschampionater 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regelsæt for Dansk Sportspony Avlschampionater 2012"

Transkript

1 Regelsæt for Dansk Sportspony Avlschampionater 2012 STÆVNER august (Fyn, Midt og Sydjylland) 1. september Haslev (Sjælland) 15. september Hjallerup (Nordjylland) 30. September Randers (Midtjylland) oktober (semi- og finaler i dressur) oktober (semi- og finaler i springning) 1. August sidste tilmelding til d. 26. august og 1. september 1. September sidste tilmelding til d September sidste tilmelding til d. 29. september 4. Oktober sidste tilmelding til dressur semifinalerne 11.Oktober sidste tilmelding til spring semifinalerne Championatet er åbent for alle 4-, 5-, 6 og 7-års ponyer, mens medaljeridning er åben for 5-års og ældre ponyer. 8-års og ældre ponyer har mulighed for at blive kvalitetsbedømt, men kun de 4-7 års kan kvalificerer sig til semifinale og finalestævnet. De ældre ponyer bedømmes efter samme bedømmelsesmetode som for 4-, 5-, 6- og 7- års, men der vil ikke blive afholdt semifinale og finale og de kan ikke få R status tilføjet deres kårings nr. Alle ponyer fra avlsforbund under videnscenter for landbrug Hest kan deltage hvis pony og/eller ponyens mor og/eller far er kåret i forbundet. Der afvikles kvalifikations klasser i perioden 26. august september Finalestævnet afvikles den oktober og oktober 2012 på Ikast Ridecenter. Der vil være mulighed for opvarmningsklasser disse kan afvikles om fredagen i dressur og lørdag i springning. Semifinalerne i dressur afvikles lørdag og finalerne søndag. Med ret til ændringer forbeholdes. HVILKE PONYER KAN DELTAGE? Alle kårede ponyer og/eller ponyer, hvor moderhoppen og/eller faderhingsten er kåret/registreret i et avlsforbund under videnscenter for landbrug - Hest, kan deltage i medaljeridning og championater. Du kan se, om din pony er DSP-avlet/kåret, hvis der indgår en af følgende betegnelser foran stambogsnumrene på din ponys papirer: SDH, SDS, SFR, SSR (hopper) eller SPH (hingste). Der kan derudover være tilføjet et E (elite), R (rideresultater) eller G, S, B (hhv. guld-, sølv- eller bronzemedalje) til ovenstående numre. Hvis din pony er født ind i et andet avlsforbund, kan du undersøge hos det pågældende avlsforbund, hvad der gør sig gældende, i det avlsforbund. HVILKE RYTTERE KAN DELTAGE? Championaterne er åbne for alle ryttere, dog skal rytterens størrelse harmonere til ponyen. Der er ikke krav om rytterlicens. Det er muligt, at diskvalificere en ekvipage hvis dommeren, TD og/eller Sportsudvalget ikke finder, at rytteren opfylder omtalte harmonikrav. Det er tilladt at udskifte rytter mellem kvalifikationsklassen og semifinalen. Under finalestævnet må ponyen kun rides af den rytter, hvormed den er tilmeldt. Ved uheld eller af hensyn til stævnets tidsmæssige afvikling kan Sportsudvalget dog dispensere herfra. 1

2 Stævnerne afvikles med tilladelse fra Dansk Ride Forbund. Klasserne er ikke point- eller pønalitetsgivende. Hvor intet andet er anført, er Dansk Ride Forbunds reglement for ponyer med seneste rettelser gældende. For alle ryttere der færdes til hest/pony kræves der fastspændt godkendt hjelm og i springning desuden godkendt sikkerhedsvest for dem hvor reglementet påkræver det. SPECIELT FOR HOPPER DSP Hopper, der har opnået en gennemsnitskarakter på 7.0 i gangarter eller springstil ved deltagelse i Dansk Sportspony Avlschampionater tildeles automatisk et R. Sportsudvalget sørger for at give Videnscenteret de nødvendige oplysninger. Hesteejer kan efterfølgende mod betaling rekvirere label til ponyens pas hos DSP s kasserer. Yderligere information herom vil fremgå af DSP s hjemmeside efter finalestævnet. Du kan under stævnerne udfylde en blanket der udleveres i sekretariatet mod betaling af 50,- - så vil R label sendes til ejerens adresse så snart de forelægger kassereren. Til hopper, der har opfostret et føl i deltagelsesåret stilles lidt lavere krav til opnåelse af R, idet der tildeles 1 points ekstra i dressur (inden beregning af % for gangarter) samt et ekstra stilpoint i springning (tildeles inden gennemsnit beregnes). Kravene til følhopper er således 6.8 i dressur og 6.67 i springning for at få tildelt R. Husk at angive det på anmeldelsen, hvis hoppen har opfostret føl i indeværende år. GENERELLE BESTEMMELSER Hvor intet andet er anført, er Dansk Ride Forbunds reglement for ponyer med seneste rettelser gældende. Klasserne opdeles i kat. I, II og III ponyer. Er der mindre end 4 ponyer tilmeldt i en kategori kan den slås sammen med en anden kategori. Det er ikke tilladt at have andre end den på startlisten angivne rytter på hesten under stævnerne med mindre der er særlige tilfælde/af hensyn til programmets afvikling. Der skal i disse tilfælde gives tilladelse af Sportsudvalget. Overtrædelse medfører diskvalifikation. Det er tilladt at udskifte rytter mellem kvalifikationsklassen og semifinalen, men ikke mellem semifinale og finale. Ved uheld kan Sportsudvalget dog dispensere herfra. Vinderne for henholdsvis kategori I, II og III, i hver klasse er automatisk startberettigede i semifinalen. Herudover er de på landsplan 20 bedste kat. I ponyer, de 12 bedste kat. II ponyer og de 7 bedste kat. III ponyer samt evt. ligeplacerede ekvipager kvalificerede til semifinalen. De 12, 7 og 4 bedst placerede samt evt. ligeplacerede ekvipager i semifinalen for henholdsvis kategori I, II og III går videre til finalen. Der suppleres op ved forfald til finaleklasserne indtil 3 timer før klassens programsatte start i forhold til placeringsrækkefølgen i semifinalen. Oversigt over kvalificerede ponyer vil blive offentliggjort på Dansk Sports Ponyavls hjemmeside i ugen efter sidste kvalifikationsstævne. Proportioner kan ses på www. sportspony.dk under blanketter. Hvis de kvalificerede ekvipager ikke har tilmeldt sig semifinalen rettidigt, dvs. ved anmeldelsesfristens udløb, har Sportsudvalget ret til at invitere de næste på listen med til semifinalen. Dette gælder også hvis de kvalificerede til finalen ikke ønsker at deltage. Sportsudvalget skal dog så hurtigt det er muligt, informerer den/de pågældende ryttere. Der modtages kun efteranmeldelser til finalestævnet (fra kvalificerede ponyer), hvis der endnu ikke er fyldt op. Ved samtlige klasser udleveres kopi af bedømmelsesskemaet som bevis til alle ryttere med resultaterne anført. Bedømmelsesresultaterne tilgår desuden DSP til brug i Avlsværdiberegninger. 2

3 Dansk Sportspony Avlschampionater i dressur BEDØMMELSESMETODE i dressur kvalifikation og semifinale 5 års, 6 års og 7 års samt 4 års i finalen bedømmes i lighed med traditionelle dressurklasser, men derudover bliver der udfyldt et potentialeskema fra både gangarts- og dressurdommer. I 4 års kvalifikation og semifinale rides der efter gangartsdommerens anvisninger og der bedømmes efter potentialeskema fra både gangarts- og dressurdommer eller 2 gangartsdommere. Karaktergrupperne på potentialeskemaet er: 1) skridt, 2) trav, 3) galop, 4) ridelighed/manerer under arbejdet og 5) kapacitet. Disse 5 grupper bedømmes på en skala fra Det er muligt at give point med decimaler. Summen af disse lægges sammen med summen af karaktererne fra det obligatoriske program (kun for 5- og 6- og 7-års), hvorpå ekvipagens samlede resultat fremkommer (regnet i % med to decimaler). Resultatet for 4-års fremkommer ved at beregne resultaterne for de to gangartsdommere sammenlagt. DOMMERE Til bedømmelse i alle klasser, skal der være en dressurdommer (minimum C-dommer), placeret ved bogstav C og en gangartsdommer, som placeres på langsiden. I 4-års klassen skal de to dommere stå hver for sig. KVALIFIKATIONSKLASSER I DRESSUR. 4-års ponyer Klassen afvikles som en gangartsbedømmelse med 2-3 ekvipager på banen ad gangen i ca. 7 min. Ekvipagerne bedømmes, idet der gives karakterer for skridt, trav, galop, ridelighed/manerer under arbejdet og kapacitet. Der gives karakterer fra 0-10; der kan anvendes decimaler. Ved ligeplacering vil ekvipagen med flest point i 'kapacitet' være bedst placeret. Står to eller flere ekvipager fortsat lige, vil ekvipagen med flest point i 'ridelighed/manerer under arbejdet' være bedst placeret. Derefter er ekvipagerne ligeplacerede. 5-års ponyer Ekvipagerne bedømmes i programmet LB1-B, derudover bedømmes gangarter, hvor der gives karakterer og placeres som beskrevet for 4-års ponyer. 6-års ponyer Ekvipagerne bedømmes i programmet LA1-B, derudover bedømmes gangarter, hvor der gives karakterer og placeres som beskrevet for 4-års ponyer. 7-års ponyer Ekvipagerne bedømmes i programmet LA4-B, derudover bedømmes gangarter, hvor der gives karakterer og placeres som beskrevet for 4-års ponyer. SEMIFINALEN Semifinalen går i samme klasser og efter samme regler som kvalifikations-klasserne. BEDØMMELSESMETODE i dressur - Finale Alle klasserne bedømmes i lighed med traditionelle dressurklasser, men bliver der udover bedømt af begge dommere efter et potentialeskema disse er identiske med de skemaer der benyttes af gangartsdommeren til kvalifikationsstævnerne. Hvert pønalitetsskema og bedømmelsen af programmet vægter 33 %. De to dommere må ikke være placeret samme sted. 3

4 Karaktergrupperne på potentialeskemaet er: 1) skridt, 2) trav, 3) galop, 4) ridelighed/manerer under arbejdet og 5) kapacitet. Disse 5 grupper bedømmes på en skala fra Det er muligt at give decimaler. Summen af disse 3 lægges sammen med summen af karaktererne fra semifinalen, hvorpå ekvipagens samlede resultat fremkommer (regnet i % med to decimaler). Ved ligeplacering vil ekvipagen med flest point i 'kapacitet' fra finalen være bedst placeret. Står to eller flere ekvipager fortsat lige, vil ekvipagen med flest point i 'ridelighed/manerer under arbejdet' fra finalen være bedst placeret. Derefter er ekvipagerne ligeplacerede. DOMMERE Til bedømmelse i alle 4 klasser, vil der være minimum to dommere som er placeret forskellige steder eks. C og E. Dommerne vil efter hvert ridt offentliggøre pointene og komme med kommentarer om ridtet. DRESSURDOMMERNE BEDØMMER PONYEN UD FRA DRF`s MÅL OG GENERELLE PRINCIPPER FOR DRESSUR: Frihed og takt i bevægelserne. Harmoni, lethed i bevægelserne, frihed ved forbenenes bevægelse sammenholdt med en indundergriben af bagbenene, der stammer fra et energisk fremadgående afskub. Accepten af bidet uden spændinger eller modstand. Hesten udstråler, at det der bliver forlangt sker i perfekt selvbalance. Tillidsfuld og lydhør underlægger hesten sig villigt til rytterens hjælper og forbliver ligeudrettet i de øvelser hvor dette forlanges eller korrekt bøjet i de øvelser hvor dette forlanges. Skridten er firtaktet, løsgjort og uden modstand. Traven er rentaktet diagonal løsgjort, smidig, og aktiv. Galoppen er tretaktet, samlet i forhold til klassens krav, let og i balance. Bagparten hænger aldrig uaktivt, men reagerer på den mindste drift fra rytteren i en aktiv fremadgående bevægelse igennem hele kroppen. Hesten skal reagere opmærksomt på rytterens hjælper og være eftergivende, fri for en hver modstand og adlyde sin rytter villigt og uden tøven til de forskellige signaler rytteren måtte give, med en præcision der understreger at hesten er i balance både fysisk såvel som mentalt. Igennem hele programmet skal hesten være til bidet. Dette betyder at nakken på hesten skal være rejst i en grad der passer til det uddannelsesmæssige stade, der forlanges af hesten og den samlingsgrad øvelsen forlanger, alle øvelser kræver at der er en let kontakt med hestens mund. Hestens hoved skal altid holdes i en rolig position, og som hovedregel altid foran den vertikale linie, med punktet mellem ørene som det højeste punkt på hesten, og aldrig i modstand mod rytterens hånd. Bæring og afskub vises i trav og galop og er resultatet af korrekt uddannelse. Når en hest bevæger sig korrekt; taktfast og med afskub og i selvbalance. Den samme rytme skal bibeholdes igennem alle øvelserne i programmet. FINALEKLASSER i dressur 4-års ponyer Ekvipagerne rider programmet LC2-A for kat I og for kat III og II rides LC2A på bane B- overgangen i øvelse 13 skal være mellem X og D. Der gives karakterer og placeres som beskrevet 4

5 ovenfor. Når programmet gennemrides skal der vises trav med forøget skridtlængde i øvelse 3 og 9 i stedet for slangebue ponyen skal ligeudrettes ad langsiden. 5-års ponyer Ekvipagerne rider programmet LA1-A for kat I og LA1B for kat III og II, hvor der gives karakterer og placeres som beskrevet ovenfor. 6-års ponyer Ekvipagerne rider programmet LA3-A for kat I og LA4B, hvor der gives karakterer og placeres som beskrevet ovenfor. 7-års ponyer Ekvipagerne rider programmet PRI for kat I og II og LA4B for kat III, hvor der gives karakterer og placeres som beskrevet ovenfor. SPECIELT FOR DRESSUR: Bandager, gamacher og klokker er ikke tilladt i championatsklasserne. Optømning i alle klasser er på trense med to- eller tredelt bid (alm. ring- eller muffebid). I 4 års klasserne er det tilladt at ride med enten pisk (max. 110 cm incl. snert.) eller sporer (max. 1,5 cm.), men ikke begge dele og meget gerne helt uden. 5, 6 og 7 års skal ride med sporer (max. 1,5 cm) Det er ved stævnerne ikke tilladt at benytte hjælpetøjler, hverken på opvarmningsbanen eller konkurrencebanen. Alle ryttere der færdes til pony/hest skal benytte fastspændt og godkendt ridehjelm. Dansk Sportspony Avlschampionater i springning KVALIFIKATIONSKLASSER I SPRINGNING Klasse Metode Tempo 4-års ponyer cm. S3 250 m/min. 5-års ponyer cm. S3 250 m/min. 6-års ponyer cm. S3 250 m/min. 7-års ponyer cm. S3 250 m/min. KVALIFIKATION VED C-STÆVNER: Ponyerne kan desuden kvalificere sig til semifinalen i springning ved at vedlægge et resultatskema sammen med anmeldelsen. De skal have gået fejlfri i hovedrunden 2 gange. 5 års pony i LB, 6 års og 7 års ponyer i LA FINALESTÆVNET Opvarmningsklasser Klasse Metode Tempo 4-års og ældre ponyer LC B0 250 m/min cm. 5-års, 6 års og 7 års LB B0 250 m/min. ponyer cm. 6 års og 7 års ponyer LA cm. B0 250 m/min. 5

6 Semifinaleklasser Klasse Metode Tempo 4-års ponyer cm. S3 250 m/min. 5-års ponyer cm. S3 250 m/min. 6-års ponyer cm. S3 250 m/min. 7-års ponyer cm. S3 250 m/min. Finaleklasser Klasse Metode Tempo 4-års ponyer cm. S3 250 m/min. 5-års ponyer cm. S3 250 m/min. 6-års ponyer cm. S3 250 m/min. 7-års ponyer cm. S3 250 m/min. BEDØMMELSESMETODE i springning Der anvendes bedømmelsesmetode S3, idet kun ponyens, og ikke ekvipagens stil bedømmes. For ponyens stil bedømmes følgende karaktergrupper: 1) Ponyens springteknik Ponyens springteknik bedømmes fra afsættet og til landingen efter springet. Der lægges specielt vægt på følgende elementer Bascule Halshvælving/strækning fra manken frem og ned Hvælving af ryggen Korrekt springkurve Rationel sikker springhøjde i forhold til forhindringshøjde Benteknik Ensartet benvinkling af såvel for- som bagben Hurtighed, svar ved fejl eller berøring Bagpartens indundergriben, lukning af bagben og hurtighed ved afspring Forpart: skulderfrihed og vinkling af overarm og pibe 2) Kapacitet Ponyens kapacitet til større opgaver 3) Ridelighed. Ponyens ridelighed og galop bedømmes fortrinsvis mellem forhindringerne. Der lægges specielt vægt på følgende elementer: Ridelighed Villighed, opmærksomhed, spændstighed Flydende grundtempo, regelmæssighed og harmoni med naturlig balance Accept af bid uden modstand Regulerbar med reaktion på fremdrift, halve parader, anholdning og i øvrigt let på tøjlen Vendinger i ret galop og til udvendige tøjle, dog stillet indad Korrekt afspringssted til forhindringen, eventuelt ved let regulering Smidighed og elasticitet Lethed, frihed og eftergivenhed Løsgjort i ryg og lænd 6

7 Rummelig, energisk, rund og springende galop i naturlig balance Indundergribende bagpart Der gives karakterer fra 0-10; der kan anvendes decimaler. Fejl på banen under ridtet bedømmes således: Ulydighed 1. gang 1.0 strafpoint Ulydighed 2. gang 2.0 strafpoint Ulydighed 3. gang Diskvalifikation Fald/styrt Diskvalifikation Nedslag 0.5 strafpoint For hvert påbegyndt sekund som ridetiden overskrider fejlfri tid 0.5 strafpoint Overskridelse af maksimumtid Diskvalifikation Slutpoint findes ved at trække strafpoint fra den opnåede stilkarakter. Hvis slutsummen er negativ, er ekvipagen diskvalificeret. Ved lige antal point til 1. pladsen afholdes omspringning med samme bedømmelsesmetode over de 6 første forhindringer i hovedspringningen (ikke forhøjede). Der udfyldes et nyt bedømmelsesskema med tydelig angivelse af Omspringning. Ved lige antal point til øvrige placeringer vil ekvipagen med flest antal point i 'sum af karakterer og gennemsnit' være bedst placeret. Står to eller flere fortsat lige, vil den (de) ekvipage(r) med højst pointantal i karaktergrupperne 1)-3) i nævnte orden være bedst placeret. Ved samtlige klasser udleveres kopi af bedømmelsesskemaet som bevis til alle ryttere med resultaterne anført. Championatsudvalget henstiller til dommerne at skrive bemærkningerne på skemaerne. Bedømmelsesresultaterne tilgår desuden DSP til brug i Avlsværdiberegninger. BEDØMMELSEMETODE i springning ved finalestævnet Semifinale Bedømmelsen foregår som ved kvalifikationsstævnerne og med én dommer. Finalen Bedømmelsen foregår som ved kvalifikationsstævnerne, dog med to dommere. De to dommere kan være placeret sammen. Det endelige resultat findes ved at lægge resultatet i lørdagens semifinale sammen med resultatet i søndagens finale, idet semifinalen vægter med en tredjedel og finalen med to tredjedele. Dommerne vil efter hvert ridt offentliggøre pointene og komme med kommentarer om ridtet. SPECIELT FOR SPRINGNING Hvor intet andet er anført er Dansk Ride Forbunds reglement med senest rettelser gældende Optømning i alle klasser er trense med to- eller tredelt bid (alm. ring- eller muffebid). Det er ved stævnerne ikke tilladt at benytte hjælpetøjler bortset fra ringmartingal, hverken på opvarmningsbanen eller på konkurrencebanen Bagbensgamacher: Lange bagbens gamacher er ikke tilladte ved alle stævner (der må rides med strygeklapper). Såkaldte tunge gamacher er ligeledes ikke tilladte. Max. vægte pr. par (2 stk.) er 0.4 kilo, jævnt fordelt på begge gamacher. Gamacherne må ligeledes ikke indeholde anordninger af nogen art, som efter TD s vurdering eller sportsudvalget kan have påvirket hestens springpræstation. Stikprøvekontrol kan finde sted efter gennemført ridt. I kvalifikationsklasserne for 4-års heste er det tilladt, At ride på banen i 1 minut og springe spring nr. 1 én gang Ponyen må under stævnet kun rides af den anmeldte rytter, dog må ponyer der startes i springning skridtes af hestepasser.(obs. DRFs gældende regler i forhold til hjelm og vest) DOTERINGER OG PRÆMIER 7

8 Ved kvalifikationsklasserne overrækkes rosetter samt eventuelle ærespræmier til de placerede ekvipager i henhold til Dansk Ride Forbunds reglement. I finalestævnet opvarmningsklasser og semifinaler overrækkes rosetter. Der gives ikke doteringer i disse klasser. Antal placerede i finalen i henhold til antal startende i finalen jfr. Dansk Ride Forbunds reglement. Til de placerede er der rosetter, ærespræmier og doteringer. I finaleklasserne uddeles desuden staldplaketter samt diplomer til opdrættere og ejere til alle startende. PRÆMIEOVERRÆKKELSER Kvalifikationsstævner og semifinaler: Dressur: Til fods, reglementeret påklædt foran sekretariatet umiddelbart efter klassens afvikling. Springning: Til hest, reglementeret påklædt foran dommertårnet umiddelbart efter klassens afvikling. Finaler: Dressur: Til hest, reglementeret påklædt umiddelbart efter årgangens afvikling. De placerede møder i opvarmningshallen for pålægning af dækken og påsætning af sløjfer. Ejere og opdrættere mødes med ekvipagerne på konkurrencebanen. De øvrige deltagere møder efterfølgende på konkurrencebanen reglementeret påklædt til uddeling af diplomer. Diplomerne til opdrætterne og ejere uddeles til rytteren, hvis ikke opdrætteren/ ejer eller en repræsentant er til stede. De bliver ikke sendt til opdrætteren/ejeren. Springning: Til hest, reglementeret påklædt efter springningens afvikling. De placerede mødes i opvarmningshallen for pålægning af dækken og påsætning af sløjfer. Ejere og opdrættere mødes med ekvipagerne på konkurrencebanen. De øvrige deltagere møder efterfølgende på konkurrencebanen reglementeret påklædt til uddeling af diplomer. Diplomerne til opdrætterne og ejere uddeles til rytteren, hvis ikke opdrætteren/ ejer eller en repræsentant er til stede. De bliver ikke sendt til opdrætteren/ejeren. Dansk Sportspony Avlsklasser i dressur og springning Avlsklasserne er et tiltag, som giver 8-års og ældre ponyer mulighed for at blive kvalitetsbedømt. Klasserne afvikles ved kvalifikationsstævnerne til Dansk Sportspony Avlschampionater og bedømmes efter samme bedømmelsesmetoder som championatsklasserne, men der vil ikke blive afholdt semifinale og finale. Avlsklasserne afvikles i følgende klasser og de kan ikke få R status tilføjet deres kårings nr.: Ved kvalifikationsstævnerne går de 8 års og ældre den samme klasse som de 7 års ponyer der deltager i championatet. Dressur Springning LA4-B MB metode B1 (tempo 250 m/min.) Dansk Sportspony Medaljeridning i dressur og springning Der kan rides til medalje i tilknytning til et DSP-arrangement eller ved et C-eller B-stævne arrangeret af en rideklub organiseret under DRF. Der kan erhverves medalje i disciplinerne dressur, spring, military og kørsel. Ved medaljeridning til DSP-arrangementer dispenseres der, for den af DRF fastsatte aldersgrænse for ponyryttere. Bedømmelsen skal ske af en autoriseret dommer under Dansk Ride Forbund. Dansk Ride Forbunds reglement er gældende, hvor intet andet er anført. Ved kvalifikationsstævnerne kan der rides medaljeridning i følgende klasser: LB2-B LA4-B Dressur - bronze Dressur sølv (For kat III Guld) 8

9 PRI-04 Dressur - guld LB met. B1 Springning - bronze MB met. B1 Springning - sølv MA met. B1 Springning - guld For dressur gælder, at klassen skal rides til min. 60% af max. pointsum for at opnå medalje. I springning skal hovedspringningen (ved metode B4 2. fase) gennemføres uden fejl. I military skal klassen gennemføres med max. 20 strafpoints på etape D. Ponyens ejer skal være medlem af DSP for at ponyen kan deltage i medaljeridning (gæstekort kan indløses til 175,00 kr. for hele sæsonen 2012). Der kan max. startes i to klasser dag pr. stævne. Kravene til de enkelte medaljer: Dressur Springning Military Bronze Sværhedsgrad 1 LB1, LB2, LB3 Sværhedsgrad 1 og 2 LB, LA Sværhedsgrad 0 CNCP70 Sølv Sværhedsgrad 2 og 3 LA1, LA2, LA3, LA4, LA3, LA4 Sværhedsgrad 3 MB Sværhedsgrad 1 CNCP80 Guld Sværhedsgrad 4,5 og 6 LA5, LA6, PRI, PRT, PRM* *For kat. III dog kun LA4 (sværhedsgrad 3) Sværhedsgrad 4,5 og 6 MA, SB, SA Sværhedsgrad 3 CNCP90 Der kan ved DSP s arrangementer købes medaljer ved forevisning af en kritik eller resultatskema. Dokumentation for de opnåede resultater (kritikker/resultatudskrift) samt et notat om ponyen samt hvilke medaljer kan også sendes til: Kasserer Hans Hedemand Birkum Mosevej Odense SØ ( vedlagt en check på 120,- pr. medalje. Pengene kan ligeledes indsættes på foreningens konto med tydelig angivelse af navn på pony og rytter. HVAD KOSTER DET AT DELTAGE? Championat/avlsklasse (kvalifikation): 200,- pr. klasse Championat (semifinale+ evt. finale): 375,- pr. klasse Medaljeridning: 120,- pr. klasse Medaljen kan indløses mod betaling af 120,- Opstaldning (først til mølle): Boks: 400,- Såfremt der til stævnerne ønskes opstaldning fra dagen før, opkræves yderligere 100 Ponyens ejer skal være medlem af DSP for at ponyen kan deltage i medaljeridning (gæstekort kan indløses til 175,00 kr. for hele sæsonen 2011). Der kan max. startes i to klasser pr. stævne. Deltagere til finalestævnet, der passerer Storebælt modtager 300,- i kørselsgodtgørelse. Disse er rytterne selv ansvarlige for at hente i sekretariatet under stævnet. De eftersendes ikke. 9

10 HVORDAN TILMELDER DU DIG? Anmeldelse sendes til Louise Østgaard Larsen Gravensgade Hjallerup (efter kl ) Anmeldelsen kan findes på (under skemaer anmeldelse avlschampionat.) Anmeldelsen skal være korrekt udfyldt, ligesom afstamnings-oplysninger, avler og ejer (inkl. adresser) også skal være udfyldt, ellers er DSP berettiget til at returnere anmeldelsen. Efteranmeldelser modtages kun såfremt tidsplanen tillader det. Anmeldelser, som sendes pr. mail skal sendes som vedhæftet Word-fil. Betaling herfor kan indsættes på Sportsudvalgets konto med tydelig angivelse af ekvipagens navne Start med at skrive ekvipagens navne. Program kan ses på senest 7 dage før stævnerne. Ved finalestævnerne vil der blive tilsendt et program til de ved anmeldelsesfristen tilmeldte ryttere. Starttider kan ses på senest torsdag kl før stævnerne. Sidste frameldings frist er onsdag før stævnet kl Obs der bliver ikke ændret program/starttider ved hver ændring hvis du eksempelvis efteranmelder i ugen op til stævnet, vil det først komme på hjemmesiden, når starttiderne kommer på. Ponyer der er registreret som konkurrencepony under DRF, vil stå opført med de oplysninger der er givet til DRF. Dem har sportsudvalget ingen mulighed for at korrigere i. Hvis din pony ex. ikke er målt, vil stå opført som kat 0. 10

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Alle ponyer fra ponyavlsforbund under Videncenter Landbrug

Læs mere

Championat for Fjordheste

Championat for Fjordheste Championat for Fjordheste Formål Formålet er at fremme brugen af vore Fjordheste, avlsheste såvel som sportsheste, samt at hjælpe til en større forståelse af sammenhængen mellem avl og sport (bevægelse,

Læs mere

Klubmesterskab regler

Klubmesterskab regler Klubmesterskab regler Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet. Rytteren skal have været medlem af LØSR i de seneste 3 måneder for at kunne deltage i LØSR s klubmesterskaber.

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015 Holbækmesterskaberne 1. afdeling Klasse 1.: LC2-B Pony dressur Klasse 7: LC2-A Hest dressur Åben for: Ekvipager som starter klasse 2 Åben for:

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF:

Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF: Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement redigeret januar 2018. Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF: Hest: - Spring 130,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 190)

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120).

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120). Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Heste kr. 120 pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 240). Distriktsmesterskaber 240 pr. klasse

Læs mere

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg)

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg) Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Hest: - Spring 120,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 180) - Dressur 140,- pr. klasse (Efteranmeldelse

Læs mere

den marts i Messecenter Herning

den marts i Messecenter Herning Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2011 den 10.-13. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for heste, der er kårede i Dansk Varmblod,

Læs mere

D-stævne mesterskab 2016

D-stævne mesterskab 2016 D-stævne mesterskab 2016 Et distrikt mesterskab for distrikt 9 på D-plan Et mesterskab for D-stævneryttere, individuelt og for Hold, i både spring og dressur. Individuelt - og holdmesterskab DRESSUR: Individuelt

Læs mere

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE POWERED BY PAVO & EVERHORSE BESTEMMELSER DRESSUR 2016

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE POWERED BY PAVO & EVERHORSE BESTEMMELSER DRESSUR 2016 DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE POWERED BY PAVO & EVERHORSE BESTEMMELSER DRESSUR 2016 Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste er en konkurrence for 4-, 5-, og 6-års dressurheste Vinderen

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET. Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 2017

P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET. Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 2017 P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET GENERELT Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 17 1. Hesten kan kun deltage i den disciplin (springning eller dressur),

Læs mere

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål Ridestævners ABC Fra BRKs side vil vi her prøve at synliggøre væsentlige detaljer omkring de forskellige typer stævner, og hvilke ændringer der er i reglementet for det indeværende år i forhold til dressur

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7 Propositioner for Rideklubben Strøgården udv. klubstævne i dressur og spring for Pony og Hest den 26 og 27/5-2012, med 1 afd. af klubmesterskab for privatryttere om lørdagen. Lørdag d. 26/5 2012 Dressur

Læs mere

Vestegns Mesterskaberne

Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt i udendørssæsonen og er åbne for alle Vestegnsklubberne. Der afvikles at hold- og individuel-mesterskab, både for hest og pony i

Læs mere

Udtræk fra DRF s Springreglement 2012

Udtræk fra DRF s Springreglement 2012 Udtræk fra DRF s Springreglement 2012 Sikkerhedsudstyr Ridehjelm: Obligatorisk. Skal leve op til kravene i Fælles Bestemmelser. Derudover ingen begrænsninger hvad angår udseende på hjelmen. Sikkerhedsvest:

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak Frederiksborg Hesteavlsforening Sjælland Indbyder til Kåring og championat 2015 på Hovmarkens Ridecenter Slagelse Landevej 34, Gyldenholm, 4200 Slagelse 8.- 9. August 2015 med stor fest lørdag aften. Kåringsklasser

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER Generelle bestemmelser for Vestegnsmesterskaberne (VM) Generelle bestemmelser for VestegnsMesterskaberne: - afholdes én gang årligt i udendørssæsonen - er åbne for alle vestegnsklubberne - holdmesterskab

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. Resultaterne indgår endvidere i indeksberegningen

Læs mere

Ridestævners ABC. Alle informationerne kommer fra DRFs reglementer Stævnetyper:

Ridestævners ABC. Alle informationerne kommer fra DRFs reglementer Stævnetyper: Ridestævners ABC Fra BRKs side vil vi her prøve at synliggøre væsentlige detaljer omkring de forskellige typer stævner, og hvilke ændringer der er i reglementet for det indeværende år i forhold til dressur

Læs mere

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE DRESSUR 2011 FORDRINGER MÅLSÆTNING FOR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE I DRESSUR

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE DRESSUR 2011 FORDRINGER MÅLSÆTNING FOR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE I DRESSUR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE DRESSUR 2011 FORDRINGER MÅLSÆTNING FOR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE I DRESSUR Dansk Ride Forbund ønsker at fremme udviklingen af unge heste frem

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Væsentlige reglementsændringer 2013

Væsentlige reglementsændringer 2013 Væsentlige reglementsændringer 2013 Fællesbestemmelser 11. SMITSOMME SYGDOMME En stævneplads, som har været anbefalet lukket af en dyrlæge på grund af smitsom sygdom, kan tidligst afholde stævner 10 dage

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2014 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Prøven fungerer som materialprøve for

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.2018 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Ungdomsudvalgets. reglement. til Ministævner

Ungdomsudvalgets. reglement. til Ministævner Ungdomsudvalgets reglement til Ministævner 2013 1 af 9 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Stævnested... 3 Stævneafvikling... 3 Klasser... 4 Minimesterskaber... 5 Udklasning... 6 Beklædning... 7 Hjælpemidler...

Læs mere

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Fredag den 22. august 2014: Klasse 1: Øveklasse v/peter Fischer Åben for alle 5 års og ældre heste. Maks. 15 deltagere.

Læs mere

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS

Læs mere

VM i Spring afholdes af Vestegnens Rideklub d august 2014 VM i Dressur afholdes af Vestegnens Rideklub d

VM i Spring afholdes af Vestegnens Rideklub d august 2014 VM i Dressur afholdes af Vestegnens Rideklub d Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt i udendørssæsonen og er åbne for alle vestegnsklubberne. Der afvikles at hold- og individuel-mesterskab, både for hest og pony i

Læs mere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere MANUAL 2012 EGNETHEDSTEST Til regioner og dommere www.varmblod.dk Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Inden arrangementet...4 1.1 Fremsendelse af manual,

Læs mere

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2013 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS PÅKLÆDNING...

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2016 Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2016 i Dansk Ride Forbunds

Læs mere

D-stævne mesterskab 2017

D-stævne mesterskab 2017 D-stævne mesterskab 2017 Et mesterskab for distrikt 9 på D-plan Individuelt - og holdmesterskab DRESSUR: Individuelt mesterskab: Der kåres mestre i følgende mesterskaber: Lc-Pony Lb-Pony Lc-hest Lb-hest

Læs mere

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ.

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Fredag den 21. august Klasse 1: Showklasse ved dommer Peter Fischer Skriv hvilken klasse, du vil ride. Du rider programmet

Læs mere

2. 17 stk. 2 og stk.6 her tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten:

2. 17 stk. 2 og stk.6 her tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten: Forslag til ændring af regler ved NF generalforsamling 2016 Bemærk: I nedenstående forslag -Tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten -Ændring til forslaget skrives med grønt og understreges

Læs mere

Deltag i Pas De Deux Kür med udklædning

Deltag i Pas De Deux Kür med udklædning Vær med til en festlig dag i hestens tegn og vind flotte præmier til Hesten i Fokus! Søndag den 4. september 2016 i Skive Rideklub Deltag i Pas De Deux Kür med udklædning Pas De Deux er en dressurkonkurrence,

Læs mere

Skive Rideklubs hovedsponsor

Skive Rideklubs hovedsponsor Velkommen til Skive Rideklubs Hestedistriktsstævne Dressur og spring den 15. 17. juni 2012 med Kvalifikationsklasser i DRF Spring Championat og DRF Cup Hold Dressur Vi byder hermed alle ryttere, officials,

Læs mere

Fjordhestens Venner Kronjylland s 35 års Jubilæumsstævne

Fjordhestens Venner Kronjylland s 35 års Jubilæumsstævne Fjordhestens Venner Kronjylland s 35 års Jubilæumsstævne Fjordhestens Venner Kronjylland indbyder til 35 års Jubilæumsstævne d. 1 oktober 2016 i Harridslev Rideklub, Halagervej 19A, 8930 Randers NØ Mønstring

Læs mere

Para-dressur. - tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017

Para-dressur. - tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017 Para-dressur - tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017 Generelt Dette reglement er gældende fra 1. april 2017, og erstatter alle tidligere udgaver af samme. A - Klassifikation Pararyttere

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2011, undtagen konkurrenceklasserne ved hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2015, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

Bredde stævne med tredje kvalifikationsrunde hos HARK. søndag d. 7/5 2017

Bredde stævne med tredje kvalifikationsrunde hos HARK. søndag d. 7/5 2017 Bredde stævne med tredje kvalifikationsrunde hos HARK søndag d. 7/5 2017 Kl. Diciplin Hold Krav/åben for Beskrivelse Pris pr. hold antal 1 Breddeklasse Ponygames 2 Åben for alle Hjælp er tilladt Der rides

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.02.2017 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Skive Rideklubs hovedsponsor

Skive Rideklubs hovedsponsor Velkommen til Skive Rideklubs Hestedistriktsstævne Dressur og spring den 28. 30. maj 2010 med Kvalifikationsklasser DRF Spring Championat Vi byder hermed alle ryttere, officials, sponsorer, medhjælpere

Læs mere

Invitation til årets fjordheste stævne i Danmark.

Invitation til årets fjordheste stævne i Danmark. Side 1 af 1 Invitation til årets fjordheste stævne i Danmark. 24. 26. august 2001. Hermed inviteres alle der måtte have lyst til at deltage i vort fjordheste stævne. har i år 60 års stambogsjubilæum dette

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2016, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Stk.

Læs mere

Hjørring Dyrskue. Byder velkommen til D-Stævne. d juni 2017

Hjørring Dyrskue. Byder velkommen til D-Stævne. d juni 2017 Hjørring Dyrskue Byder velkommen til D-Stævne d. 16.-17. juni 2017 Fredag: Dressur Kl. Program Yderligere info 01 Showklasse Skridtprogram Dressur for de yngste Åben for ponyer og heste 02 CUP-KLASSE 03

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Den halve parade Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Den halve parade Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Den halve parade Af Henrik Johansen Formålet med den halve parade er at afbalancere hesten. Det første, du skal føle, er, at bagbenene træder lidt længere ind under hesten, ryggen

Læs mere

Nordvestsjællands Rideklub

Nordvestsjællands Rideklub Nordvestsjællands Rideklub - vil gerne byde ryttere og tilskuere velkommen til D-stævne i Spring og Dressur for Hest og Pony m/2.kvalifikation i D4 cups spring! Den 5.-6. maj 2012 Rytterinfo: Anmeldelser

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.02.2016 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Pengepulje: Vinder af årets kørehest 33% Vinder af årets springhest 33% Vinder af årets all round hest 33%

Pengepulje: Vinder af årets kørehest 33% Vinder af årets springhest 33% Vinder af årets all round hest 33% Der gives kun sløjfer og point til de følgende placerede ekvipager. Antal starter 1* 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 Placeringer 1* 1 2 3 4 5 6 7 Der gives kun sløjfer og point til de følgende placerede

Læs mere

Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport

Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Lørdag den 22. marts 2014 Hansenberg Organia Vranderupvej 113, 6000 Kolding Fjordhesten Danmark indkalder hermed

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010

Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010 Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010 Hos Stald Stettenborg, Villa Gallinavej 18, 4684 Holmegaard (ca 8 km fra afkørsel 37 Rønnede på sydmotorvejen). Vi ser frem til en rigtig hyggelig

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016

Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016 ! Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016 Klasser: Klasse1: HVR Speciel Grandprix u. galop-lc3 For lørdagsholdet 9-10, samt særligt inviterede. Klasse2: Valgfrit

Læs mere

Rytterkategorisering i springning

Rytterkategorisering i springning Brøndby, 14. december 2009 Rytterkategorisering i springning Rytterkategoriseringen har rejst en del spørgsmål. Vi har nedenfor forsøgt at beskrive kategoriseringerne og overgangsordningerne, så de besvarer

Læs mere

Krav/åben for Beskrivelse Pris pr. hold antal 1 Breddeklasse Ponygames. 2 Åben for alle Hjælp er tilladt. 50 kr. pr rytter 2 Kvalifikations-klasse

Krav/åben for Beskrivelse Pris pr. hold antal 1 Breddeklasse Ponygames. 2 Åben for alle Hjælp er tilladt. 50 kr. pr rytter 2 Kvalifikations-klasse Bredde stævne med første kvalifikationsrunde hos xxxx Rideklub xxxdag d. xx/xx 201x Kl. Disciplin Hold Krav/åben for Beskrivelse Pris pr. hold antal 1 Breddeklasse Ponygames 2 Åben for alle Hjælp er tilladt

Læs mere

MHDK stævne regelsæt 2017

MHDK stævne regelsæt 2017 MHDK stævne regelsæt 2017 Der kan deltages i følgende klasser: Dressurkørsel- dressur 1 (sværhedsgrad 1), dressur 2 og Kür (sværhedsgrad 2) Dressur for lange liner - dressur 1 (sværhedsgrad 1), dressur

Læs mere

S T Æ V N E K A L R 07 OMRÅDE 5

S T Æ V N E K A L R 07 OMRÅDE 5 S T Æ V N E K A L E N D E R 07 OMRÅDE 5 Side 2 OMRÅDEAFTALE FOR 2007 Almindelige bestemmelser for udvidede klubstævner (D-stævner). Følgende almindelige bestemmer er gældende for udvidede klubstævner i

Læs mere

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k T R E C 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012 www. rideforbu nd. dk Ny breddeaktivitet TREC -en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest, TREC eller Technique De Randonneé Equestre

Læs mere

Breddestævner 2013 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2013

Breddestævner 2013 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2013 Breddestævner 2013 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2013 Til alle stævnerne er der også klasser med enkelt starter, hvor man ikke skal deltage i kvalifikationsklasserne, for at være med.

Læs mere

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start.

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start. Rytterinformation: Adresse: Ringsted Sports Rideklub/Team Cabe, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted Alm. Bestemmelser: Ankomst & opstaldning: Ansvar: Se DRF s reglement. Opstaldning foregår i teltstald. Ankomst

Læs mere

INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017

INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017 INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017 UDHOLDENHED Der rides på stier i Dyrehaven, disse må ikke forlades. Rider man ud i terrænet bliver man diskvalificeret. Der rides på idealtid med indlagte obligatoriske

Læs mere

Springning G Æ L D EN DE FRA 1. JAN U AR 2012. www.rideforbund.dk

Springning G Æ L D EN DE FRA 1. JAN U AR 2012. www.rideforbund.dk Springning G Æ L D EN DE FRA 1. JAN U AR 2012 www.rideforbund.dk Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 301. Introduktion og formål... 4 302. Struktur... 4 303. Gyldighed... 4 304. Beføjelser... 5 305.

Læs mere

Propositioner for SHETTIVAL 13.-14. & 15. juli 2007 på Horsens Dyrskueplads

Propositioner for SHETTIVAL 13.-14. & 15. juli 2007 på Horsens Dyrskueplads Propositioner for SHETTIVAL 13.-14. & 15. juli 2007 på Horsens Dyrskueplads Generelle bestemmelser Hvor Showet afholdes på Horsens Dyrskueplads, Hattingvej 2, Horsens. Danmark Hvem kan udstille Alle ISPC-lande

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur

Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur 17. -18. september 2016 Lørdag 17. september 2016 Hest & Pony Klasse 1: Bom på jord 60 cm, met. B0. Pony Klasse 2: 60

Læs mere

IV KVALIFIKATIONSKRAV, KATEGORISERINGER OG UDELUKKELSESKRITERIER 21 340. Generelt... 21 341. Kvalifikationskrav... 21 342. Kategoriseringer...

IV KVALIFIKATIONSKRAV, KATEGORISERINGER OG UDELUKKELSESKRITERIER 21 340. Generelt... 21 341. Kvalifikationskrav... 21 342. Kategoriseringer... Springning 4. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2014 Indholdsfortegnelse I 0 INTRODUKTION... 4 301. Introduktion og formål... 4 302. Struktur... 5 303. Gyldighed... 5 304. Beføjelser... 5 305. Redaktion...

Læs mere

Karakterskala Fordringer og bedømmelsesgrundlag 2009

Karakterskala Fordringer og bedømmelsesgrundlag 2009 Karakterskala 10 Fremragende 9 Særdeles godt 8 Godt 7 Ret godt 6 Tilfredsstillende 5 Godkendt 4 Utilfredsstillende 3 Jævnt dårligt 2 Dårligt 1 Meget dårligt 0 Ikke vist Indholdsfortegnelse Karakterskala......................................................................

Læs mere

9.-13. marts 2011 ...

9.-13. marts 2011 ... MANUAL TIL HINGSTEKÅRING 9.-13. marts 2011................ Hvad skal hingstene igennem? (se også minutplan for hingstekåringen) Hold 1 springbetonede: Onsdag: Træning i løsspringning i hal M Hold 1A: kat.

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

Propositioner til Nordisk Mesterskab for Fjordheste 2013

Propositioner til Nordisk Mesterskab for Fjordheste 2013 Propositioner til Nordisk Mesterskab for Fjordheste 2013 Tid: 2. - 4. august 2013 Sted: Rideklubben Birken, Herredsvejen 3, Skringstrup, 8832 Skals, Jylland Fjordhesten Danmark byder velkommen til de Nordiske

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Springning 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2009. www.rideforbund.dk

Springning 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2009. www.rideforbund.dk Springning 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Indholdsfortegnelse I INTRODUKTION... 5 200. Reglementets gyldighed... 5 II STÆVNETYPER OG PROPOSITIONER... 5 201. Stævnetyper og stævneterminer... 5 202. Oversigt

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

INTERNT KLUBSTÆVNE OG FASTELAVN PÅ KALLEHAVEGAARD

INTERNT KLUBSTÆVNE OG FASTELAVN PÅ KALLEHAVEGAARD INTERNT KLUBSTÆVNE OG FASTELAVN PÅ KALLEHAVEGAARD Lørdag d. 14. februar 2015 Kallehavegaard Rideklub byder hjertlig velkommen til internt klubstævne og fastelavn. Da juniorudvalget har valgt at afholde

Læs mere

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 2. udgave januar 2014 Breddestævner 2014 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2014 Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 Vigtig information Breddeudvalget distrikt 14 Kontaktpersoner: Sharon Grøn,

Læs mere

Nökkvi klubstævneregler

Nökkvi klubstævneregler Nökkvi klubstævneregler Følgende regler er gældende til alle Nökkvi klubstævner: udgivet 23. marts 2013 / senest opdateret 11. august 2015 Generelle betingelser: Du behøver ikke stamtavle på din hest,

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 2.-3. august på Dorthealyst, Knabstrup, 4440 Mørkøv.

Læs mere

PROPOSITIONER FOR SADELKÅRING OG 1-

PROPOSITIONER FOR SADELKÅRING OG 1- PROPOSITIONER FOR SADELKÅRING OG 1- DAGSAFPRØVNING AF HOPPER Formål ' 1 DANSK VARMBLODS formål med sadelkåringen er at samle en eksteriørvurdering og en ridemæssig afprøvning i én bedømmelse for at få

Læs mere

Springning G Æ L D EN DE FRA 1. JAN U AR 2011. www.rideforbund.dk

Springning G Æ L D EN DE FRA 1. JAN U AR 2011. www.rideforbund.dk Springning G Æ L D EN DE FRA 1. JAN U AR 2011 www.rideforbund.dk Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 301. Introduktion og formål... 4 302. Struktur... 4 303. Gyldighed... 4 304. Beføjelser... 5 305.

Læs mere

Kvalifikationer Konto : Mrk. Breddestævne01. Konto : Mrk. Breddestævne 02

Kvalifikationer Konto : Mrk. Breddestævne01. Konto : Mrk. Breddestævne 02 Propositioner for Kvalifikationer 2013 Breddestævner og 1. kvalifikation Lørdag 12. Januar 2013 Aflyst for få tilmeldninger D4,Brian Behrendt, skovvejen 8a,,4200 Slagelse eller Brianbehrendt@ymail.com

Læs mere

3. Omsorg for, og den veterinærmedicinske behandling af hesten, skal alene have til formål, at fremme dens sundhed og velbefindende.

3. Omsorg for, og den veterinærmedicinske behandling af hesten, skal alene have til formål, at fremme dens sundhed og velbefindende. Springning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 2016 2016 Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport 1. Indenfor al ridesport skal hensynet til hesten prioriteres over alt andet.

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 4. Oktober 2014 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var igen en kæmpe succes, og derfor har vi i år fornøjelsen af at invitere jer til endnu

Læs mere

IV KVALIFIKATIONSKRAV, KATEGORISERINGER OG UDELUKKELSESKRITERIER 19 340. Generelt... 19 341. Kvalifikationskrav... 19 342. Kategoriseringer...

IV KVALIFIKATIONSKRAV, KATEGORISERINGER OG UDELUKKELSESKRITERIER 19 340. Generelt... 19 341. Kvalifikationskrav... 19 342. Kategoriseringer... Springning 2. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JULI 2015 Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 301. Introduktion og formål... 4 302. Struktur... 5 303. Gyldighed... 5 304. Beføjelser... 5 305. Redaktion...

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hjælperne Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hjælperne Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hjælperne Af Henrik Johansen Man bør tilstræbe at få hesten til at svare for så let en hjælp som muligt. Alle heste er meget følsomme og kan lære at svare for små hjælpere. Hver

Læs mere

Regler for lydighedstest - Rytter

Regler for lydighedstest - Rytter Regler for lydighedstest - Rytter Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering og under rytter. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom på rytteren. Seletøj:

Læs mere

Indhold. Alrid er. Alrid er... De fem decipliner. Regler - 6. ALRID 6.1 GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE GENERELLE REGLER

Indhold. Alrid er. Alrid er... De fem decipliner. Regler - 6. ALRID 6.1 GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE GENERELLE REGLER Alrid er... Alrid - Indhold Alrid er... Indhold Alrid er De fem decipliner Alrid er Det absolut mest specielle ved den islandske hest, er de 5 gangarter. Den alsidige islænder skal derfor vise, at den

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag d. 27. Oktober 2012 Vi gentager succesen fra sidste år, og vil hermed intivere alle til Oktobershow, vi har valgt denne gang at invitere shetlænderfolket med. Showet finder

Læs mere

B r e d d e r e g l e m e n t G Æ LD ENDE FRA 1. SE P TEMBER 2 0 14

B r e d d e r e g l e m e n t G Æ LD ENDE FRA 1. SE P TEMBER 2 0 14 B r e d d e r e g l e m e n t G Æ LD ENDE FRA 1. SE P TEMBER 2 0 14 M ED SYN LIG E RE TTELSE R 1. NOVEMBER 2014 Breddeaktiviteter er for alle ryttere og heste. Der findes mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Indbydelse til GENERALFORSAMLING. Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus

Indbydelse til GENERALFORSAMLING. Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus Indbydelse til GENERALFORSAMLING Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus Efter generalforsamlingen vil der være fælles spisning. Tilmelding til spisning, senest 15 Februar, er nødvendig

Læs mere

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september Wiffertsholmstævnet 19. & 20. september 2015 Husk seneste tilmelding d. 13. september Velkommen for 39. gang Det er en stor fornøjelse igen i år at kunne inviterer til Wiffertsholmstævne. I lighed med

Læs mere

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan?

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan? Hoppekåring Hvorfor og hvordan? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Hvert år er der mange nye avlere, som skal udstille hopper for første gang. Som ny kan det være svært at finde rundt

Læs mere