S T Æ V N E K A L R 07 OMRÅDE 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S T Æ V N E K A L R 07 OMRÅDE 5"

Transkript

1 S T Æ V N E K A L E N D E R 07 OMRÅDE 5

2 Side 2

3 OMRÅDEAFTALE FOR 2007 Almindelige bestemmelser for udvidede klubstævner (D-stævner). Følgende almindelige bestemmer er gældende for udvidede klubstævner i område 5, som omfatter følgende klubber: ASRK Aars Sportsrideklub AAHR Aalestrup Heste-og Rideklub FRH Farsø Rideklub FORK Farstrup & Omegns Rideklub GOR Gedsted og Omegns Rideklub HBRK Hyllebjerg Rideklub HHH Han Herreds Hestesportsklub HURK Hornum-Ulstrup Rideklub LØR Løgstør Rideklub MHSR Midthimmerlands Sportsrideklub NIR Nibe Rideklub RRKB Ranum Rideklub SRRK Stald Rønbjergs Rideklub VERS Vegger Rideskole 1. Generelt a) Dansk Ride Forbunds Reglement 2007 med senere rettelser er gældende, hvor intet andet er anført i propositionerne. C og D stævner må ikke starte tidligere end kl og skal slutte senest kl lørdag og kl søndag. b) Ved udvidede klubstævner skal alle klubber i området inviteres. D-stævner kan der inviteres max. 4 klubber. c) Dansk Ride Forbunds reglement er gældende ved alle D-stævner og udv. D- stævner. d) Der må ikke afholdes udvidede D-stævner, hvis der samme weekend er C- stævne i området. Der må ikke afholdes udvidede D-stævner, når der er Mesterskabsstævner, eller landsstævner, dog ved flytning af landsstævne kan det udvidet klubstævne beholde sin dato. e) Et udvidet klubstævne må kun strække sig over to dage, lørdag og søndag. f) DRF`s og Distrikt 14`s dressurprogrammer skal benyttes. g) Der må kun uddeles sløjfer og en evt. ærespræmie (som evt. kan være gavekort). h) Ved terræn- og militarystævner må alle klubber i distriktet inviteres. i) Der skal bruges sikkerhedsholdere i spring til alle stævner. Disse sørger klubben selv for at hente og aflevere hos kontaktpersonen. j) Man skal have erhvervet minimum D-licens for at være startberettiget til udvidet D-stævner. Skal altid medbringes til stævner. Skal forevises i sekretariat inden start. Hvis man ikke har D eller C licens medfører det udelukkelse. Ryttere på pony skal bære ridehjelm overalt på stævnepladsen. 2. Anmeldelser Anmeldelsen skrives tydeligt med blokbogstaver eller maskinskrift på DRF`s til enhver Side 3

4 tid gyldige anmeldelsesblanket ( På hver blanket må kun anmeldes én ekvipage. Anmeldelsesgebyr, startpenge og opstaldningsgebyr sendes med anmeldelsen. Gerne klubvis. Den arrangerende klub skal returnere anmeldelsesblanketter, der ikke er korrekt udfyldt eller hvis pengene ikke er sendt med. Optagelse i stævneprogram eller startliste må derfor ikke finde sted, før klubben har modtaget en ny, korrekt udfyldt anmeldelse. Klubberne, der ikke returnerer forkert udfyldte anmeldelser, idømmes en bøde. Sørg derfor for at udfylde anmeldelsen korrekt, hvis du ikke vil have anmeldelsen retur: Husk *licensnr., navn, adresse, klub og tlf.nr. Husk *ID/reg.-nr., hestenavn og evt. ponykategori Husk at påføre hvilke klasser du skal starte Husk at vedlægge korrekt betaling Husk at bruge gyldig anmeldelsesblanket *Anføres også ved udv. D-stævner såfremt rytter/hest er i besiddelse af disse, da det letter arbejdet i sekretariatet betydeligt Rytteren er til enhver tid selv ansvarlig for sin og hestens startberettigelse. Når der er tale om en anmeldelse, der er modtaget inden anmeldelsesfristens udløb, må der uden betaling af nyt indskud, foretages udskiftning af hest eller rytter, eller en ekvipage må flyttes fra én klasse til en anden, såfremt: - fristen for tilmelding/framelding til start ikke er udløbet - rytter/hest/ekvipage er startberettiget i klassen - der ved udskiftning af hest eller rytter samtidig afleveres en ny, korrekt udfyldt anmeldelsesblanket. - der betales et ekspeditionsgebyr for hver enkelt ændring (10,- pr. klasse). 3. Efteranmeldelse/framelding Den klub, der arrangerer et stævne, skal selv afgøre og i propositioner/stævneprogram bekendtgøre om der kan efteranmeldes, hvornår tidsfristen udløber og hvor stort indskud der kræves, normalt dobbelt indskud. Hvor intet andet er anført i stævneprogrammet, modtages efteranmeldelser mod betaling af dobbelt indskud, såfremt tidsplanen tillader det: I dressur : Indtil kl dagen før klassens start I springning : Indtil 2 timer før klassens programmæssige start 4. Startanmeldelse Startanmeldelse sker automatisk ved indsendelse af en anmeldelsesblanket. Såfremt en rytter ikke ønsker at starte, meddeles dette til den arrangerende klub. Manglende framelding betragtes som usportslig optræden. 5. Refusion af indbetalt indskud og opstaldning efter følgende regler: a) Ved framelding inden udløbet af fristen for tilmelding/framelding til start tilbagebetales 50% af indskud og opstaldning mod aflevering af dyrlæge-/lægeattest eller en tro- og love erklæring senest 8 dage efter 1. stævnedag. b) Såfremt rettidig framelding ikke har fundet sted, sker der ingen tilbagebetaling. Side4

5 Ved framelding disponerer den arrangerende klub over staldpladsen. Rytteren kan idømmes 1. gang : advarsel. Derefter: bøde på 50,- der tilfalder den arrangerende klub Rytteren bliver nægtet start indtil bøden er betalt. 6. Aflysning Hvis der er ingen eller kun en ekvipage tilmeldt en klasse ved anmeldelsesfristens udløb eller efter udløbet af fristen for tilmelding/framelding til start eller der kun møder en ekvipage frem til start, kan klassen ikke anerkendes som konkurrence, men skal aflyses. Den ekvipage, der er tilmeldt en sådan klasse inden anmeldelsesfristens udløb, skal have mulighed for, i stedet at starte en eventuel anden klasse af samme sværhedsgrad ved stævnet. Den pågældende kan tilbydes at gennem ride en klasse i den pågældende sværhedsgrad til bedømmelse. Anmeldelsesgebyr tilbagebetales fuldt ud, med mindre ekvipagen flytter til en anden klasse i samme sværhedsgrad eller rider til bedømmelse (udløser ikke ekspeditionsgebyr). I ponyspringklasser, hvor der i en kategori er anmeldt færre end 6 deltagere, kan kategorierne slås sammen og afvikles som handicapspringning. I ponydressurklasser, hvor der på grund af for få starter sker sammenlægning af kategorierne, skal kat. III ikke udelukkes fra start. Kat. III kan i disse tilfælde sammenlægges med de to øvrige kategorier. Når 2-3 kategorier sammenlægges må hver rytter kun starte 2 ponyer i alt. 7. Forsikring Klubberne hæfter ikke for ulykkestilfælde eller sygdom hos hest/pony eller rytter under stævnet eller på ud- og hjemrejse. Tilsvarende gælder for tyveri. 8. Priser a) Indskud pr. start 30,- Hold 120,- Der betales et tilmeldingsgebyr på 5,- pr. anmeldelse pr. stævne til dækning af uddannelsesudgifter for distriktets officials. b) Opstaldning for et weekendstævne maksimum inkl. halm : Stævnespiltov Hest/pony 75,- Fast spiltov Hest/pony 125,- Boks (Hingst) Hest/pony 250,- Priserne gælder for et weekend-stævne og er inkl. 2 baller normale baller halm ( 1balle =12 kg) og nattevagt i stalden. Såfremt hestene skal stå på spåner, skal der være halm til at fodre med (1 balle). Det kan forlanges at rytterne medbringer hønet/-pose. Såfremt rytteren ikke kan få den ønskede type opstaldning, skal der gives besked senest ved modtagelse af stævneprogrammet. Klubberne kan tage et depositum for udmugning. Stævnestalden skal om natten (fredag og lørdag nat) overvåges af en voksen person (min. 18 år). c) Stævnenummer : Depositum max. 10,- ( eller gratis) Side 5

6 d) Flytning af klasse/udskiftning af hest/rytter: 10,- 9. Stævneprogrammer Der sendes et stævneprogram til: - de deltagende klubber - de deltagende klubbers underviser - de deltagende ryttere 9 Stævneprogrammer a) Stævneprogrammer til samtlige deltagende ryttere på hjemmeadressen, indeholdende minimum en tidsplan og en rytteroversigt. Desuden skal der (såfremt der ikke fremsendes fuldt program) oplyses hvor man kan finde yderligere oplysninger om tider mv. b) Stævneprogrammet skal være modtagerne i hænde senest 8 dage før første stævnedag. 10. Klasser/starter Der må kun startes i tre på hinanden følgende sværhedsgrader i samme disciplin pr. stævne, dog kun 2 på hinanden følgende sværhedsgrader pr. dag. En hest/pony må max. starte 4 klasser ved et weekendstævne, dog må pony-hest til og med LC spring og LC3 dressur starte 4 klasser med min.2 forskellige ryttere. Dvs. 4 klasser pr. dag. Clear Round tæller med som klasse. Ponyklasser udskrives som èn klasse delt i A, B og C, hvor A svarer til kategori III. Hestens alder følger kalenderåret. Mht. hestens aldersbegrænsninger og startmuligheder henvises til DRF`s reglement Almindelige bestemmelser pkt Heste og ponyer må under ingen omstændigheder startes i samme klasse, med mindre der er tale om en showklasse godkendt af områdeformand og FU, herunder regnes holdklasser. Hvis der er under 6 ekvipager kan kategorierne slås sammen. 11. Resultater Der sendes en resultatliste til Pernille Justesen (HHH), og Jane Andersen, Lundevej Nibe (NIR), gerne på senest en uge efter stævnet. 12. Championatspokal: Dette er sidste år man rider om pokalen. Den klub der vinder pokalen i år, får den til ejendom. Områdets klubber har i fællesskab udsat en vandrepokal, som tilfalder den klub, der igennem stævneåret har optjent flest points i forhold til antallet af opnåede placeringer. Følgende pointsystem anvendes : 1. plads 5 points 2. plads 4 points 3. plads 3 points 4. plads 2 points øvrige 1 points Stævneåret går fra Alle klasser tæller til championatspokalen, også Side 6

7 showklasser. Pokalen overrækkes ved årets første udendørsstævne. 13. Definition på en pony 13.1 En pony er en lille hest, hvis størrelse ikke overstiger 148 cm, i stangmål. Målene for de ponykategorier er: Kategori I: 140,1-148,0 cm. eller 149 cm. inkl. sko Kategori II: 130,1-140,0 cm. Kategori III: Op til 130,0 cm. En pony kan kun starte i den kategori, den er målt til. Såfremt ponyen har skiftet kategori pga. de ændrede mål pr , skal ponyen måles af en autoriseret måler førend den kan startes i den lavere kategori. 14. Småheste, punktet udgår 15. Udelukkelser Ryttere, der har startet LB1 eller højere klasser må ikke starte LX dressur. For at den enkelte klasse er pønalitetsgivende/udelukker, skal der minimum være 4 startende i klassen, og dressurklassen skal være redet til 50% springklassen skal være gennemført med 0 fejl i hovedspringning Ekvipager med placering i sværhedsgrad 3 må ikke startes til udvidede D-stævner, dog må man starte U-LA, i den disciplin, hvori de er kvalificeret til denne status. Undtaget er de heste/ponyer, der fast anvendes til elevundervisning. 4-års heste og ponyer må først starte efter 1. maj (heste dog kun i U-klasser og gangartsklasser i perioden ) 5-års ponyer/heste kan ikke udelukkes af LA1 dressur/la springning, før de er fyldt 6 år. Højeste klasse i springning er U-LA og højeste klasse i dressur er LA1/LA3 for hhv. ponyer og heste. Ekvipager, der er placeret i den pågældende klasse ved C-stævner må ikke deltage. Derudover udelukkes efter følgende tabel ved udvidede klubstævner: Dressur: Ekvipager udelukkes af LX LC1 LC2 LC3 LB1 LB2 LB3 LA1 LA2 LA3 Ved 3 førstepladser i: LX LC1 LC2 LC3 LB1 LB2 LB3 LA1 LA2 LA3 Eller 3 placeringer i: LC1 LC2 LC3 LB1 LB2 LB3 LA1 LA2 LA3 LA4 Eller placering i: LC2 LC3 LB1 LB2 LB3 LA1 LA2 LA3 LA4 LA5 Side 7

8 Springning: Ekvipager udelukkes af Debutant LD LC LB LA Ved 3 førstepladser i: Debutant LD LC LB LA Eller 3 placeringer i: LD LC LB LA MB Eller placering i: LC LB LA MB MA Områdemesterskaber i område Mesterskaberne er åbne for ryttere, der er medlem af en klub i område 5. Mesterskabet kan kun afvikles, hvis der er mindst tre startende ekvipager. I mesterskabets 2. runde (søndag) må hver rytter kun starte én hest/pony Ekvipager, som inden stævnesæson 2007 (dvs. pr ) er udelukket af LB springning/lb2 dressur kan ikke deltage i område-mesterskaberne Der betales indskud til både kvalifikation og finale Der suppleres op i finalerne. Områdemesterskaberne 2007 afholdes hos Farsø Rideklub september. Der uddeles vandrepokaler til vinderne. Sidste års vindere modtager erstatningspokaler, som udsættes af dette års arrangører. Områdemesterskab i springning Mesterskabet afvikles i klasse LC og LB (LD og LC for hest). Lørdag rides kvalifikation efter metode B1, hvor de 12 bedste ekvipager går videre til søndagens finale, der afvikles i metode B12. Ekvipagen med bedste tid og færrest fejl fra 1. dag starter sidst 2. dag. Såfremt to ekvipager har samme fejl og tid, trækkes der lod om startrækkefølgen. Der afvikles mesterskaber samlet for alle ponykategorier, uanset antal tilmeldte ponyer. Ekvipager medbringer fejlene fra lørdagens 1. runde. Det samlede resultatet af lørdagens og søndagens klasser afgør mesterskabet. Er to ekvipager lige placerede, efter finalens omspringning er tiden i søndagens 2. hovedrunde afgørende. Områdemesterskab i dressur Mesterskabet afvikles i klasse LB1-A og LB2-A (LC3-B og LB1-B for ponyer). Lørdag rides kvalifikation i LB1 (LC3 for pony), hvor de 12 bedste ekvipager går videre til søndagens finale, der afvikles i LB2 (LB1 for pony). For at kunne kvalificere sig til søndagens finale, må ekvipagen have opnået min. 50% i lørdagens klasse. Side 8

9 Startrækkefølgen til søndagens finale, foregår ved lodtrækning i 2 omgange, således at den dårligst placeret halvdel af ekvipager, trækker lod om den første halvdel af starterne, mens den bedst placeret halvdel af ekvipagerne trækker lod om den sidste halvdel af starterne. Såfremt der er ulige antal ekvipager udgør den bedste halvdel den største gruppe. Summen af de opnåede procenter fra lørdagens og søndagens klasser udgør resultatet af mesterskabet. Såfremt der efter søndagens klasser, er lige placerede ekvipager til 1. pladsen, er vinderen den ekvipage der har opnået den højeste pointsum i søndagens klasse. Er ekvipagerne stadig lige placerede, finder der en omridning sted i samme program og startrækkefølge som søndagens klasse. OPLYSNINGER TIL RYTTERNE VEDRØRENDE DANSK RIDEFORBUNDS REGLE- MENT Enhver rytter er personlig ansvarlig for at have kendskab til Dansk Rideforbunds reglementer og at disse overholdes. Er rytteren under 16 år, er det forælder/værge der ansvarlig. Reglementet findes på Dansk Rideforbunds hjemmeside. Reglementet er kun gengivet i uddrag af specielle områder, der kan have interesse ved de udvidede klubstævner. Der kan gælde andre eller supplerende regler ved C-, B- og A-stævner. Der kan for forståelsens skyld være tilføjet beskrivelser som ikke fremgår af reglementet. Heste Sværhedsgrad Springning Dressur 0 LD; Debutant LX(02),LE( 02),LD(02) 0 LC LC1,LC2,LC3,LB1,LB2,LB3 1 LB LA1,LA2, LAkür 2 U-LA LA3 Ponyer Sværhedsgrad Springning Dressur LD; Debutant LX(02),LE( 02),LD(02) 0 LC LC1,LC2,LC3 1 LB LB1,LB2,LB3 2 U-LA LA1 I ponydressur rides altid på kort bane (bane B). Vaccination Ved vaccination af en dyrlæge, som ikke er hestens ejer, skal det fremgå : a) at hesten er basisvaccineret mod influenza, dvs. har fået to vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højest 92 dage imellem. b) at hesten er revaccineret én gang årligt, dvs. senest 365 dage (12 mdr.) efter sidste vaccination. c) at ingen vaccination må være foretaget senere end 7 dage før ankomsten til stævnepladsen. d) at attestation af vaccinationer mod influenza skal have en dyrlæges stempel såvel som underskrift. Side 9

10 e) at ingen rettelse at vaccinationsdatoer er foretaget uden en dyrlæges bemærkning herom samt dyrlægens stempel og underskrift. f) Det ovenfor anført er minimumskrav. Ofte anbefales hyppigere revaccinationer. g) Rytteren skal på forlangende under stævnet kunne dokumentere gyldige årlige vaccinationer tilbage til en gyldig basisvaccination. Klubberne opfordres til at kontrollere vaccinationspapirerne ved hestens ankomst til stævnepladsen. Placeringer Antal startende Antal placeringer herefter én placering for hvert påbegyndt antal af 4 startende. At en ekvipage er startet og dermed skal medregnes i det antal ekvipager, som afgør antal placeringer, vil sige, at ekvipagen er kommet ind på - eller har forsøgt at komme ind på - den respektive konkurrencebane. Start udenfor konkurrence Rytter og/eller hest, der efter propositionerne eller andre bestemmelser er udelukket af klassen, kan kun med tilladelse fra dommeren starte udenfor konkurrence (u.k.) Sådanne ekvipager skal starte først, og hesten må ikke starte i senere konkurrence i samme disciplin ved samme stævne. Der kan ikke gives tilladelse til start udenfor konkurrence i klasser, hvor ekvipagen er startberettiget. Springning Hest Sværhedsgrad MB LA LB LC LD/Deb. Antal forhindringer max min Antal spring max Antal kombinationer. max Side 10

11 min Højde i cm. max /80 min /70 Højde i kombinationer. max min Bredde af oxere i cm. max /100 Bredde på trippelbarre., max Bredde på vandgrav max min Tempo m/min Udendørs max min Tempo m/min.indendørs max min Pony springning Sværhedsgrad MB LA LB LC LD/Deb. Antal forhindringer, max min Antal spring max Antal kombinationer. max min Højde i cm. max /60 min /50 Højde i kombinationer. Side 11

12 max min Bredde af oxere i cm. max /70 Bredde på trippelbarre. max Bredde på vandgrav. max min Tempo m/min.udendørs. max min Tempo m/min. indendørs Altid 250 m/min. Ponyhøjden er angivet for kat. I. For kat. II og kat. III nedsættes højde og bredde med henholdsvis 10 cm. for kat. II og 20 cm. for kat. III. Minimumshøjden er 10 cm. under max. højde. I alle klasser skal der minimum være 4 spring på max. højde. Under ugunstigt vejr og/eller bundforhold må max. højden i de forskellige klasser nedsættes med 10 cm. (i klasser op til LB dog kun 5 cm.), og tempoet med indtil 50 m/min. Afmærkning af forhindringer Springene skal være nummeret på opspringssiden, svarende til numrene på baneskitsen. Springstedet skal være markeret med hvidt til venstre og rødt til højre. Forhindringer, der ikke indgår i konkurrencen, skal være "krydset". Dette gælder dog ikke ved omspringninger. Baneskitse Skitse over banen (og evt. omspringningsbane) skal være opslået ved springbanen mindst 30 min. før klassens begyndelse. På skitsen indtegnes forhindringerne med angivelse af springretning, og, når der er fastlagt ridevej, nummeret i den rækkefølge de skal springes. Springene i en kombination nummereres med forhindringens nr. og et bogstav. Hvis banen nødvendigvis må ændres efter baneskitsen er ophængt, skal klassens dommer og samtlige ryttere underrettes. Fuldt optrukket linie angiver den vej, rytteren skal ride, mens en stiplet linie angiver vejen mellem to forhindringer, som kan følges, men ikke er obligatorisk. Hvis der skal finde omspringning sted, skal omspringningsbanen angives på skitsen. Banepåvisning Rytteren skal have lejlighed til - til fods - at se banen inden hver selvstændig klasse. Banen erklæres åben, hvilket oftest meddeles over højtaleren. Der er ingen banepåvisning før omspringning. Deltagere i en konkurrence kan diskvalificeres, hvis de til fods betræder springbanen efter konkurrencens begyndelse. Side 12

13 Opvarmningsbanen Springene skal være afmærket med rød/hvid markering som på konkurrencebanen, og må kun springes således at rødt er til højre og hvidt til venstre. Springenes højde må max. være lig med den klasse der rides + 10 cm. Det vil sige max. omspringningshøjde. Det skal være muligt at se/aflæse højden på opvarmningsspringene. Enten ved hjælp af målepind eller ved markeringer på støtten. Alle former for hjælpetøjler, undtagen ringmartingal, er forbudt for ponyer på opvarmningsbanen. Travbom på jorden må kun anvendes ved et specielt ekstra gymnastikspring, som aldrig må være højere end 1,20 m. Påklædning Ridehjelm mærket med EN 1384 er eneste tilladte hovedbeklædning i følgende konkurrencer: i springning, som enkeltstående disciplin såvel som i forbindelse med military konkurrencer (hest og pony). I terrænspringning og i udholdenhedsridt i forbindelse med military konkurrencer (hest og pony). I ponydressur som enkeltstående disciplin såvel som i forbindelse med military konkurrencer. I distanceridning er ud over ridehjelm mærket med EN 1384 også tilladt specielle hjelme udviklet til distanceridning. I dressur for heste, som enkeltstående disciplin (jf. pkt ) såvel som i forbindelse med military konkurrencer (jf. pkt ) er udover ridehjelm mærket EN 1384 også tilladt: Ældre typer af ridehjelme med eller uden fæste, Bowler, Høj hat. Hjelme mærket med EN 1384 skal kasseres, når de har været udsat for slag eller anden voldsom overlast. Sikkerhedsveste skal være CE-mærket og godkendt i henhold til europæisk standard EN og/ eller opfylde kravene til Beta 2000 Standard niveau 3. Alle veste skal bære tydelig mærkning og der må ikke være foretaget ændring i vestens oprindelige udformning eller design. Heste Påklædning for ryttere ved konkurrence er mørk eller rød, ensfarvet jakke eller klubtrøje, hvid skjorte med slips/plastron, hvide eller lyse ridebukser, godkendt spændt ridehjelm og lange ridestøvler eller militær uniform, inkl. styrthjelm, der opfylder foranstående godkendelseskrav. Pisk max. længde 75 cm. Ridehjelm er obligatorisk ved springning på opvarmningsbanen. Ponyer Påklædning for ryttere ved konkurrence er mørk eller ensfarvet jakke eller klubtrøje, hvid skjorte med slips/plastron, hvide eller lyse ridebukser og lange ridestøvler (jodphurs med korte støvler er tilladt), godkendt ridehjelm med trepunktsfæste. Der må rides med stumpe, bagudvendte sporer, der ikke må være mere end 1,5 cm. lange Side 13

14 (max. 2 cm. fra støvle til sporespids). Pisk max. længde 75 cm. Ridehjelm med spændt hagerem er obligatorisk, overalt hvor man færdes til hest/pony under stævnet. Ponyryttere skal bruge sikkerhedsveste til springning, må benyttes ved dressur. Optømning Hesten/ponyen skal bære sadel af engelsk model. Alle former for hjælpetøjler, undtagen ringmartingal, er forbudt. Stigbøjlen skal hænge løst i stigremmen uden at være fastgjort til anden side. Der henvises til DRF`s reglement : Springning pkt. 292 Overtrædelse af bestemmelserne i dette punkt medfører diskvalifikation. Springmetoder A (Må ikke benyttes ved D-stævner) Ved metode A bestemmes placeringsrækkefølgen efter fejl og derefter tid i hovedspringningen. Ved lige antal fejl og samme tid er ekvipagerne ligeplacerede, dog kan det i propositionerne fastsættes, at der ved ligeplacering til førstepladsen, kan afholdes én omspringning, hvor fejl og derefter tid i omspringningen skal afgøre placeringsrækkefølgen. B0 Der afholdes én hovedspringning. Har flere ekvipager samme antal fejl er de ligeplacerede. Det kan i propositionerne fastsættes at der afholdes èn omspringning ved lige antal fejl til førstepladsen. Alle fejlfrie og/eller det til klassen svarende placeringer tildeles en blå/rød roset. B1 Der afholdes én hovedspringning. Har flere ekvipager samme antal fejl og dermed står lige til førstepladsen, afholdes en omspringning, hvor fejl og derefter tid i omspringningen afgør placeringsrækkefølgen. Der kan i omspringningen indgå op til 2 enkeltforhindringer, som ikke indgik i hovedspringningen. Ryttere, der ikke har kvalificeret sig til omspringning, placeres efter fejl og tid i hovedspringningen. Til mesterskaber, Grand Prix, Derby eller lign. kan det i propositionerne fastsættes at hovedspringningen består af to omgange over den samme eller forskellige baner (metode B1.2). B2 Der afholdes én hovedspringning. Har flere ekvipager samme antal fejl og dermed står lige til førstepladsen, afholdes en omspringning. Ryttere, der i 1. omspringning har lige antal fejl til førstepladsen deltager i 2. omspringning, hvor fejl og derefter tid i omspringning afgør placeringsrækkefølgen. B3 Der afholdes én hovedspringning. Der skal for ekvipager med nul fejl i hovedspringningen afholdes én omspringning, hvor fejl og derefter tid i omspringningen afgør placeringsrækkefølgen. Omspringningen finder sted umiddelbart efter hovedspringningen, således at hvis ekvipagen får fejl i hovedspringningen, giver dommeren stopsignal (2 lydsignaler), ellers betragtes passage af mållinien i hovedspringningen som startsignal til omspringning. Mållinie for hovedspringning må ikke være identisk med start for omspringning ( "flyvende start"). Ekvipager, der ikke har kvalificeret sig til omspringning, placeres efter fejl og tid i hovedspringningen. B4 Springning i 2 faser Side 14

15 Banen bygges op i to dele, hvor 1. fase består af 7-8 forhindringer, hvoraf mindst én er en kombination. Starten på 2. fase er sammenfaldende med 1. fases mål. 2. fase består af 4-6 forhindringer, som kan være nye forhindringer eller forhindringer som også indgår i 1. fase. Nummereringen af springene i 2. fase kan være fortløbende efter 1. fases spring. Ekvipager med 0 fejl i 1. fase fortsætter umiddelbart i 2. fase, hvor fejl og derefter tid afgør placeringsrækkefølgen. Er fejl og tid ens, er de ligeplacerede. Hvis ekvipagen får fejl i 1. fase, giver dommeren stopsignal (2 lydsignaler), ellers betragtes passage af mållinien i 1. fase som start på 2. fase. Ekvipager, der ikke har kvalificeret sig til 2. fase, placeres efter fejl og tid i hovedspringningen. C (Må ikke benyttes ved D-stævner) Alle fejl omregnes til strafsekunder, der sammen med ridetiden giver totaltiden. Placeringsrækkefølgende bestemmes af laveste totaltid. Ekvipager med samme totaltid er ligeplacerede, dog kan det i propositionerne fastsættes, at der ved ligeplacering til førstepladsen, kan afholdes én omspringning, hvor fejl og derefter tid i omspringningen skal afgøre placeringsrækkefølgen. Der ikendes fejl således : Nedslag ("ben i vandet") Indendørs 4 strafsekunder Udendørs 5 strafsekunder Ulydighed 1. gang intet tillæg Ulydighed 2. gang intet tillæg Ulydighed 3. gang diskvalifikation For hvert påbegyndt sek.,ridetiden overskrider fejlfri tid 1 strafsekund Hvis ridetiden overskrider maximumtiden diskvalifikation Det bemærkes at 1. og 2. ulydighed kun straffes med den tid hændelsen tager. S1 (stilspringning) Der afholdes én hovedspringning som ved metode B1. For ekvipager, der efter hovedspringningen har lige antal fejl til førstepladsen, afholdes der en omspringning. Omspringningen bedømmes normalt af overdommeren for springning, men derudover bedømmes stilen af 1-3 stildommere, som giver point for ekvipagens ridemåde, rytterens sæde, indvirkning og følsomhed samt hestens holdning før, under og efter springet. Der gives point for hvert spring. Der anvendes følgende skala : 6 meget godt 5 godt 4 ganske godt 3 jævnt tilfredsstillende 2 utilfredsstillende 1 dårligt 0 grove ridefejl Sluttelig gives point efter samme skala for ekvipagens helhedsindtryk. Alle points sammenlægges. Fejl opnået under ridtet ganges med 2 og fratrækkes den opnåede pointsum for Side 15

16 stil. Hvis der er flere ekvipager med samme antal points, er de ligeplacerede. Ekvipager, der ikke har kvalificeret sig til omspringning, placeres efter fejl og tid i hovedspringningen. S2 Der afholdes en hovedspringning, hvor springstilen for hele ridtet gives en stilkarakter mellem 0.0 og Der anvendes følgende skala : 10.0 udmærket 9.0 særdeles godt 8.0 godt 7.0 ret godt 6.0 tilfredsstillende 5.0 godkendt 4.0 utilfredsstillende 3.0 jævnt dårligt 2.0 dårligt 1.0 meget dårligt Fejl under ridtet bedømmes således : Ulydighed 1. gang 1.0 strafpoint Ulydighed 2. gang 2.0 strafpoint Ulydighed 3. gang diskvalifikation Nedslag("ben i vandet") 0.5 strafpoint For hvert sek. som ridetiden overskrider fejlfri tid 0.1 strafpoint Klassen kan udskrives med én omspringning som afholdes efter samme metode som hovedspringningen. Take Your Own Line (T1 og T3) Ved denne metode skal alle forhindringer springes i den eller en af de på baneskitsen angivne retninger. Rytteren skal efter at have passeret startlinien i valgfri retning selv vælge ridevej. Når rytteren har sprunget alle forhindringer, skal mållinien passeres i valgfri retning. Ekvipagen diskvalificeres, hvis ikke alle forhindringer springes. Der er ingen fejlfri tid eller maksimum tid. Ved lige placering til førstepladsen finder omspringning sted over en reduceret bane, som ikke forandres i dimensioner, og i øvrigt bedømmes efter samme regler som hovedspringningen. T1 Ekvipagen idømmes fejl som ved metode A og B med undtagelse af tidsfejl. Placering sker efter fejl og totaltid T3 Fejl omregnes til strafsekunder, som tillægges ridetiden. Der idømmes strafsekunder som angivet for metode C, dog giver nedslag eller "ben i vandet" 5 strafsekunder, og der dømmes ikke straf/diskvalifikation for tidsfejl. Ekvipagen med laveste totaltid er vinder. Clear Round Ekvipagen gennem rider en bane som ved metode B0 og modtager en sløjfe ved udgangen for fejlfrit ridt. Klassen er åben for alle. Uddannelsesklasser Side 16

17 U-klasser er for unge heste, og banebygningen skal altid nøje overholde almindelige regler for indbydende og fair banebygning. Klasserne er åbne for alle ryttere på alle heste og udskrives i klasserne LC-MB i metoderne B0, S1, og S2, og derudover U-LA B0 U-klasser kan ikke aflyses pga. for få tilmeldte. Voltespringning (Må ikke benyttes ved D-stævner) Springningen kan afholdes på to måder : 1. Ekvipagen skal springe en bestemt bane, og tiden tages når mållinien passeres. 2. Ekvipagen disponerer over en fast ridetid fx. 60 sek. Der er ingen mållinie. Når ekvipagen har sprunget banen, fortsættes den nærmeste vej til første spring og videre gennem banen, indtil ridetiden er udløbet og dommeren giver signal til rytteren. Rytteren skal, efter der er givet signal, springe det næste spring. Ridetiden tages, når hestens forben rører jorden efter dette spring. Det sidste spring giver ikke point. I denne springning må der ikke være kombinationer. 3. Placeringsrækkefølge : Der gives 2 point for fejlfrit spring, 1 point for et spring med nedslag og 0 point for spring, hvor der dømmes vægring eller udbrydning., men springet skal overvindes inden ekvipagen rider videre. Den rytter, der har flest point og derefter kortest tid er vinder. I tilfælde af lige point og tid til førstepladsen, afholdes en omspringning over samme bane, men med en ridetid på max. 40 sek. Hvis de herefter har samme tid og point, er de ligeplacerede. Bedømmelse af fejl ved metode A og B Ulydighed 1. gang 4 fejl Ulydighed 2. gang 8 fejl Ulydighed 3. gang diskvalifikation Ved en ulydighed forstås en udbrydning, volte, vægring eller stædighed. Nedslag("ben i vandet") 4 fejl For hvert påbegyndt 4 sek. som ridetiden overskrider fejlfri tid 1 fejl Følgende er gældende for alle metoder: Fald/styrt diskvalifikation Overskridelse af max. tid diskvalifikation Rytteren må ikke starte, før der er givet startsignal. Ryttere, der ikke er startet inden 45 sek. eller som starter inden der er givet signal, skal diskvalificeres. Ved indridning til startstedet må rytteren ikke ride hen og "vise" hesten en eller flere forhindringer, endsige prøvespringe eller forsøge at springe dem. Start sker ved, at ekvipagen passerer startlinien i korrekt ride retning efter at startsignal er givet. Afslutning sker ved at ekvipagen passerer mållinien i korrekt ride retning efter at have passeret sidste forhindring. Side 17

18 Med håndbetjent stopur må der højest måles med 1/10 sek. nøjagtighed. Aldersbegrænsninger for ponyer/heste: 4-års ponyer/heste må starte i klasser til og med LC 5-års ponyer/heste må starte i klasser til og med LA Metodernes anvendelse i springning for heste og ponyer: LC/LB B0, B1, B3, B4, S1, S2 Deb./LD B0, B1, B3, B4 Clear Round B0, U-LC/U-LB B0, S1, S2 U-LA B0, Ved beslutningen om hvilken metode, der skal anvendes, skal der tages hensyn til, hvor mange startende der forventes i klassen og om det er et inden- eller udendørsstævne. En metode B1 i en klasse med mange startende er ikke hensigtsmæssig (slet ikke til et indendørsstævne). Her vil det være bedre med fx. B3 eller B4. Dressur Dressurbaner Bane A A Bane B F D K A P L V F D K B X E B X E R I S M G H M G H C 20 m * 60 m 20 m * 40 m Konkurrencen skal foregå på en rektangulær, fuldstændig flad bane 20x60 eller 20x40. Banen bør afmærkes med ca. 35 cm. højt stakit, der er forsynet med et led ved A. Alle programmer rides efter hukommelsen. Den rytter, der står for tur til at starte, skal opholde sig i nærheden af banen, klar til efter signal at påbegynde sit ridt. De ryttere, som ikke inden 45 sek. efter, der er givet Side 18

19 signal, har påbegyndt sit program, udelukkes. Der må rides med åbent led i alle klasser, undtaget LX, såfremt det angives i programmet. Der anvendes følgende skala : 10 udmærket 9 særdeles godt 8 godt 7 ret godt 6 tilfredsstillende 5 godkendt 4 utilfredsstillende 3 jævnt dårligt 2 dårligt 1 meget dårligt 0 ikke vist Fejlridninger 1. gang -2 points 2. gang -4 points 3. gang -8 points 4. gang diskvalifikation Hvis der ikke finder omridning sted, er vinderen den med den højeste sammenlagte pointsum. Såfremt to står lige, er de lige placerede. Påklædning Heste Påklædning for ryttere ved konkurrence er sort/mørkeblå jakke eller klubtrøje, hvid skjorte med slips/plastron, hvide eller lyse ridebukser, sort/mørk stiv hovedbeklædning, hvide handsker og lange ridestøvler og metalsporer, eller militær uniform. Ponyer Påklædning for ryttere ved konkurrence er sort/mørkeblå jakke eller klubtrøje, hvid skjorte med slips/plastron, hvide eller lyse ridebukser og lange ridestøvler (jodphurs med korte støvler er tilladt), godkendt ridehjelm med trepunktsfæste og hvide handsker. Spændt ridehjelm er obligatorisk. Der må rides med stumpe, bagudvendte sporer, der ikke må være mere end 1,5 cm. lange. Optømning Der henvises til DRF`s reglement: Dressur pkt. 442 Pisk og sporer I LX er pisk og sporer ikke obligatoriske, dog må begge dele ikke benyttes på én gang. Der må i alle klasser rides med pisk på opvarmningsbanen. Dressur - pony: Der er ikke tilladt at ride med pisk. I alle klasser er sporer påbudt (max. 1,5 cm.). Der må i alle klasser rides med pisk på opvarmningsbanen (max. 1 m. inkl. snert). Dressur - hest: Der er ikke tilladt at ride med pisk. Det er forbudt at ride uden sporer. Undtagen 4 års heste.der må i alle klasser rides med pisk på opvarmningsbanen (max m. inkl. Side 19

20 snert) Aldersbegrænsninger for ponyer: 4-års ponyer må starte i klasserne LX, LC1, LC2 og LC3 5-års ponyer må starte i klasser til og med LA1 Aldersbegrænsninger for heste: 4-års heste må starte i klasserne LX, LC1, LC2 og LC3 5-års heste må starte i klasser til og med LA3 Kontaktpersoner - område 5 Områdeformand : Thorkild Nielsen, Mellemholmvej 97, 9240 Nibe FORK- Farstrup og omegns Rideklub Staunvej 71 Farstrup 9240 Nibe Lasse Simonsen Risgårdsparken Nibe ASRK- Aars Sports Rideklub Tolstrup Byvej 28 Boks 117, 9600 Aars derefter forening og sports klubber også på klubnavnet Lone Neve Keldgaardsvej Aars / LØR- Løgstør Rideklub Sdr. Ringvej Løgstør Else Marie Højslet Årupvej Løgstør GOR- Gedsted og omegns Rideklub Sønderbyvej Gedsted Ingen www adresse Karina Pedersen Blåbærvej Gedsted, / SRRK-Stald Rønbjergs rideklub, Elkangårsvej 72, 9681 Ranum Ingen www adresse Rene Jensen, Elkangårsvej 72, 9681 Ranum, Side 20

21 HHH- Han herred Hestesportsklub Gøttrupstrandvej 58, Gøttrup 9690 Fjerritslev Pernille Justensen Gøttrupstrandvej 58, Gøttrup 9690 Fjeritslev HURK- Hornum-Ulstrup Rideklub Søttrupvej 14 A 9600 Aars Ilse Lemvig, V. Søttrupvej Aars MHSR- Midt himmerlands Sportsrideklub Højbovej 5 Byrsted 9240 Nibe Aage Pedersen Hjedsbækvej Suldrup / NIR- Nibe Rideklub Lundevej 64 Postboks Nibe Allan Lund Sørensen Byrstedvej 15 Brasted 9541Suldrup Jane Andersen, Nibe Pondus cup RRKB- Ranum Rideklub Seminarievej 29 Postboks 32, 9681 Ranum Patricia Bernhardsen Nørregade 18, 9681 Ranum / FRH- Farsø Rideklub Svingelbjergvej 13, 9640 Farsø Charlotte Jensen Fandrupvej 63, 9640 Farsø VERS- Vegger Rideklub Hvalpsundvej Nibe Lizette Pedersen, Hvalpsundvej 25, 9240 Nibe / HBRK- Hyllebjerg Rideklub Trendåvej 19, Hyllebjerg 9640 Farsø Lis Mikkelsen, Padkærgårdsvej 22, 9670 Løgstør AAHR - Aalestrup Hest og Rideklub, Borgergade 59, 9620 Aalestrup Anne Kristine Nielsen, Hasselvej 5, 9620 Aalestrup / Side 21

22 Stævnekalender 2007 Område 5 Farstup og omegns Rideklub feb Hornum-Ulstrup Rideklub Ring og rid, marts 2007 Aars Sportrideklub marts 2007 Nibe Rideklub april 2007 Han Herred Hestesportsklub april 2007 Ranum Rideklub maj 2007 Farstup og omegns Rideklub maj 2007 Hyllebjerg Rideklub juni 2007 Hornum-Ulstrup Rideklub Jubilæum stævne juni 2007 Midthimmerland Sportsrideklub juni 2007 Løgstør Rideklub, juni 2007 Hyllebjerg Rideklub RINGRIDNING 11 aug Gedsted og omegns Rideklub aug Nibe Rideklub, Pondus Cup, Hest sep Nibe Rideklub, Pondus Cup, Pony sep Aalestrup Heste og Rideklub sep Farsø Rideklub Områdemesterskab sep Farsø Rideklub RÆVEHALE JAGT 27 okt Hyllebjerg Rideklub RÆVEHALE JAGT 04 nov Aars Sportsrideklub nov Farstrup og omegns Rideklub dec Det er nu muligt at se informationer til nogle af de udvidet klubstævner på: Det samme gælder for distrikt stævnerne. Husk at medsende betaling for starter og evt. Opstaldning sammen med anmeldelsen, da den ellers vil blive returneret!! Husk tilmeldingsgebyret på 5,- pr. anmeldelse VI beder jer om at skrive hvis I har et: RYTTERLICENSNUMMER OG IDNUMMER PÅ PONY/HEST På anmeldelsen da det er meget nemmere For stævne arrangøren. På forhånd mange tak Side 22

23 DRESSUR Let X (02) Bane B Vejl. tid: 5 min. (ponyer 5. min 30 sek.) højeste karaktersum: 140 Stævne: Dommer: Rytter: Hest: Underskrift Karaktergruppe Øvelser 1 A Indridning i arbejdstrav X Parade stilstand hilsen arbejdstrav C Højre volte 2 CBA Arbejdstrav A Cirkelvolte (20 m i diameter) 3 KXM Vend skråt igennem (letridning) Karak ter Sum Bemærkninger 4 C Cirkelvolte (20 m i diameter) 5 CXA Slangegang 2 buer 6 A Parade stilstand 4 sek. Middelskridt 7 AK Middelskridt KXM Vend skråt igennem MC Middelskridt 8 CEA Arbejdstrav 9 A Vend ad midterlinien X Parade stilstand hilsen Udridning i skridt for lange tøjler 1 LYDIGHED (opmærksomhed, tillid og harmoni samt lethed ved øvelsernes udførelse ) 2 2 RYTTERENS (Opstilling og indvirkning Hjælpernes finhed og effektivitet ) Point Fradrag Sum Sum i % Gældende fra Side 23

24 Farstrup og Omegns Rideklubs udvidede D-stævne Indendørs d Februar 2007 Dressur: Lørdag d. 10. Februar 2007: 1 LX(02) pony 2 LC1-B pony 3 LC3-B pony Kvalifikation til Danske Bank Cup 4 LB2-B pony Kvalifikation til Danske Bank Cup 5 LA1-B pony Åben for alle. 6 LC1-A hest 7 LC3-A hest Kvalifikation til Danske Bank Cup 8 LB2-A hest Kvalifikation til Danske Bank Cup 9 LA1-A hest Åben for alle. 10 LA2-A hest Åben for alle. Spring: Søndag d.11 februar 2007: Nr. Klasse Metode Bemærkninger 11 LD pony B3 Kvalifikation til Danske Bank Cup 12 LD hest B3 Kvalifikation til Danske Bank Cup 13 LC pony B3 Kvalifikation til Danske Bank Cup 14 LC hest B3 Kvalifikation til Danske Bank Cup 15 LB pony B4 16 LB hest B4 17 U-LA pony B0 Åben for alle. 18 U-LA hest B0 Åben for alle. Særlige bestemmelser: 1. DRFs reglement samt distriktsaftalen er gældende. 2. Anmeldelser skal indeholde korrekt betaling for stævnet, ellers vil anmeldelserne blive sendt retur. 3. Klasser med mindre end to tilmeldte ekvipager udgår. 4. Ekvipager der er kvalificeret til start ved B-stævner, er udelukket fra stævnet. (Se distriktsaftalen) Klubber fra område 4 og 5 er inviterede. 6.Vaccinationskort, samt D eller C licens skal fremvises ved ankomst! Indskud: Opstaldning: Pr. klasse 30 kr. Efteranmeldelse 60 kr. Fast spiltov: 125 kr. Stævnegebyr 5 kr. Stævnespiltov: 75 kr. Dep. for udmugning: 50 kr. Først til mølle princippet. Anmeldelsesfrist: senest d Anmeldelsesadresse: Vibeke O Kjeldsen, Vårvej 29, Farstrup, 9240 Nibe. Tlf Stævneadresse: Staunvej 71, Farstrup, 9240 Nibe. Tlf.: Side 24

25 HORNUM-ULSTRUP RIDEKLUB Udvidet klubstævne d. 3-4 marts 2007 Ring og Rid. Indendørs. Stævnet er åbent for 5-års og ældre heste og ponyer, som ikke er placeret i sværhedsgrad 3 i den pågældende disciplin ved C-stævner. Ekvipager der har startet LB1 eller højere klasser må ikke starte LX dressur. Lørdag d. 3 marts Kl. 1 LX(02) pony Kl. 2 LC2-B Pony Kval. DBC Kl. 3 LB1-B Pony Kval. DBC Kl. 4 LB3-B Pony Kl. 5 LC1 A Hest Kl. 6 LC3 A Hest Kval. DBC Kl. 7 LB2 A Hest Kval. DBC Kl. 8 LA1 A Hest Søndag d. 4 marts Kl. 9 Debutant met. B0 Hest Kl. 10 LD met B3 Hest Kval. DBC Kl. 11 LC met B4 Hest Kval. DBC Kl. 12 LB met B3 H. Åben for alle. Kl. 13 Debutant met.b0 Pony Kl. 14 LD met B3 Pony Kval. DBC Kl. 15 LC met B4 Pony Kval. DBC Kl. 16 LB Met B3 Pony. Kl. 17 U-LA Met. B0 Pony Åben for alle ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Stævnet afholdes indendørs i Hornum-Ulstrup Rideklub 2 haller Søttrupvej 14 A 9600 Aars 2. DRFs reglement er m/rettelse og distriktsaftalen 2007 gældende,hvor intet andet er anført. 3. Der er ingen opstaldning. Enkelte opsadlingspladser Indskud pr. klasse kr Efter anmeldelse kr Flytning/ændring af klasse/rytter kr. 10,- Til distrikt 14 kursusvirksomhed + 5. kr. pr. anmeldelse Telefonisk anmeldelse til Hornum-Ulstrup Rideklub tlf Tilmeldingsfrist er mandag og tirsdag d. 26/27 februar 2007 mellem kl og Tilmelding foregår på sådanne hvis at man ringer til det opgivne telefonnr. og fortæller hvad man hedder, hvor man bor, sit telefonnr, hvilken klub man starter for. Og hvis man har et rytterlicensnr. Pony/hesten navn, alder, og hvis den har et hestepasnr / konkurrence pas. Der udkommer ingen programmer. Startlisten kan ses torsdag før stævnet på Eller man kan få oplyst sin starttid torsdag/fredag mellem kl Man skal komme i sekretariatet inden sin første start med en udfyldt anmeldelse og betaling. Husk tilmeldingen er bindende efter tirsdag, og der skal betales selv om man melder fra. 6. HUSK man er selv ansvarlig for om man er startberettiget i de klasser man melder til. 7. Klasse 2,3,6,7,10,11,14,15, kan man kvalificere sig til Danske Bank Cup i Nibe 8. Inviterede klubber er område 5 og område 4 9. Vacc. kort på hesten/ponyen, samt D eller C licens for året 2007 skal fremvises ved ankomst. Side 25

26 Lørdag d. 24/ Søndag d. 25/ LX B pony 2. LC1 B pony 3. LC3 (a) B pony 4a. 4 b. Pardressur 1 (d) ærespræmie Pardressur 2 (d) ærespræmie B pony B pony 5. LB1 (a) B pony 6. LB3 B pony 7. LA1 (b) B pony 14. Debutantspringning B0 pony 15. Debutantspringning B0 hest 16. LD (a) B3 pony 17. LD (a) B3 hest 18. LC (a) B3 pony 19. LC (a) B3 hest 20. Kostumespringning (c) ærespræmie T3 pony 21. Kostumespringning (c) ærespræmie T3 hest 8. LC1 A hest 22. LB B3 pony 9. LC3 (a) A hest 23. LB B3 hest 10.a 10.b Pardressur 1 (d) ærespræmie A hest 24. ULA (b) B0 pony Pardressur 2 (d) ærespræmie A hest 25. ULA (b) B0 hest LB1 (a) LB3 LA1 (b) A hest A hest A hest Se udelukkelsesreglerne i områdekalenderen. a)kvalifikation til Danske Bank Cup b)åben for alle c)se regler for denne showklasse i DRF s spring-reglement 263 under særlige springninger. Klassen går i LC-højde og er åben for alle. Der gives flotte ærespræmier. d)se regler for denne showklasse nedenfor. Klassen går på LC2-niveau og er åben for alle. Programmer kan findes på under Arrangementer. Der gives flotte ærespræmier.

27 To ekvipager rider programmet samtidig som en slags kvadrille. Hvert par skal have to forskellige programmer, der kan findes på under arrangementer og nyttige links nederst på siden. Den rytter, der har programmet med titlen pardressur1 skal vælge klasse 4a (pony) eller 10a (hest). Den rytter, der har pardressur2 skal vælge 4b (pony) eller 10b (hest). Husk at skrive på anmeldelsen under bemærkninger hvem (rytter og hest), du skal ride sammen med. Når der rides ad midterlinjen, rides der ved siden af hinanden! Klassen dømmes af to dommere (en til hver ekvipage), og der gives, ud over den almindelige bedømmelse, 0-20 point for samtidighed af hver dommer. Klassen er åben for alle, og det er tilladt for ryttere fra forskellige klubber at starte sammen. Klassens vindere belønnes med flotte ærespræmier Evt. spørgsmål kan rettes til Gritt Rosenkilde Steffensen på tlf / eller mail: Almindelige bestemmelser: Husk, at der SKAL fremvises D-kursusbevis samt gyldigt vaccinationskort ved ankomsten til stævnet. Dette er en forudsætning for at starte ved stævnet. Rytteren er til enhver tid selv ansvarlig for sin og hestens startberettigelse. DRF s reglement med rettelser samt distriktsaftalen for 2007 er gældende Stævnet afholdes indendørs på ASRK s baner, Tolstrup Byvej 28-30, 9600 Aars, tlf Indskud: 30 kr. pr. klasse; tilmeldingsgebyr: 5 kr. pr. anmeldelse Efteranmeldelse modtages mod dobbelt indskud og i det omfang, tidsplanen tillader det. I dressur indtil kl dagen før. I springning indtil 2 timer før klassens start. Ombytning af klasser sker fredag og lørdag mellem kl. 17 og 18 på tlf Der er ikke mulighed for opstaldning under stævnet Klasser med kun 1 tilmeldt udgår Korrekt udfyldt anmeldelse og indskud sendes til: Lone Skov, Kong Frederiksvej 20, 9600 Aars, Tlf Senest d. 5/ anmeldelser uden betaling vil blive returneret. NB: øvrige oplysninger om klubben kan ses på hjemmesiden Side 27

28 Nibe Rideklub`s Udv. Klubstævne den april Dressur Lørdag d. 14 April Spring Lørdag d. 14 April Kl. 01 LX(02) Pony Kl. 15 LX Pony met. B3 Kl. 02 LX(02) Hest Kl. 16 LX Hest met. B3 Kl. 03 LC1B Pony Kl. 17 LD Clear Round Pony Kl. 04 LC1A Hest Kl. 18 LD Clear Round Hest Kl. 05 LC2B Pony Kl. 19 LD Pony met. B3 ( Kval. DBC ) Kl. 06 LC2A Hest Kl. 20 LD Hest met. B3 ( Kval. DBC ) Kl. 07 LC3B Pony Kl. 21 LC Pony met. B3 Kl. 08 LC3A Hest Kl. 22 LC Hest met. B3 Kl. 09 LB1B Pony ( Kval. DBC ) Kl. 23 LB Pony met. B3 Kl 10 LB1A Hest ( Kval. DBC ) Kl. 24 LB Hest met. B3 Kl. 11 LB2B Pony Kl. 25 ULA Pony Kl. 12 LB2A Hest Kl. 26 ULA Hest Kl. 13 LA1B Pony (Åben for alle ) Kl. 14 LA1A Hest ( Åben for alle ) Søndag d. 15 April Søndag d. 15 April Kl. 27 LX(02) Pony Kl. 37 LX Pony met. B3 Kl. 28 LX(02) Hest Kl. 38 LX Hest met. B3 Kl. 29 LC2B Pony ( Kval. DBC ) Kl. 39 LD Pony met. B3 Kl. 30 LC2A Hest ( Kval. DBC ) Kl. 40 LD Hest met. B3 Kl. 31 LB2B Pony Kl. 41 LC Pony met. B3( Kval. DBC ) Kl. 32 LB2A Hest Kl. 42 LC Hest met. B3 ( Kval. DBC ) Kl. 33 LB3B Pony ( Åben for alle ) Kl. 43 LB Pony met. B3 Kl. 34 LB3A Hest ( Åben for alle ) Kl. 44 LB Hest met. B3 Kl. 35 LA1B Pony (Åben for alle ) Kl. 45 ULA Pony Kl. 36 LA1A Hest ( Åben for alle ) Kl. 46 ULA Hest Husk fra 1. januar 2007 kan man kun deltage i udv.klubstævner med gyldigt D- eller C- licens. Side 28

29 Almindelige bestemmelser. Stævnet holdes på Nibe Rideklubs udendørs baner, Lundevej 64, 9240 Nibe. Stævnet afholdes i henhold til DRF`s Reglement og distrikt aftalen. Klasserne 09, 10, 19, 20, 29, 30, 41 og 42 afholdes som kvalifikationsklasser til Danske Bank Cup Nibe. Rytter der rider LB Klasser bør ikke ride LC1. I klasserne 15 og 37 er springenes max højde 40 cm for 3. ponyer, 50 cm for 2. ponyer og 60 cm for 1. ponyer. I klasserne 16 og 38 er springenes max højde 80 cm. Der rides om vandrepokal til mest vindende klub. Indskud pr. klasse er 30 kr. Derudover skal der betales anmeldelsesgebyr på 5 kr. Stævnespiltov 125 kr. Fast spiltov i begrænset antal 200 kr. Bokse i meget begrænset antal 500 kr. Stald depositum på 50 kr. Skal medsendes Efteranmeldelser modtages i det omfang det findes muligt mod dobbelt indskud. Flyttegebyr 10 kr. Der er mulighed for at campere, men ikke mulighed for tilslutning af strøm. Spørgsmål angående stævnet kan stilles til Tenna Henriksen Tlf.: eller Bent & Jane Andersen Tlf.: Anmeldelser og betaling skal være fremme senest d. 21. marts 2oo7 hos Jane Andersen Lundevej 60, 9240 Nibe. Tjek også for information og starttider. Side 29

30 HAN HERREDS HESTESPORTSKLUB Udvidet D-stævne den april 2007 Stævnet er åbent for 5-års og ældre heste og ponyer, som ikke er placeret ved C-stævner i sværhedsgrad 3 i springning/sværhedsgrad 2 i dressur. Udelukket er ligeledes heste/ponyer, som har startet landsstævner (undtaget herfra er U-klasser). Ryttere, der har indløst rytterlicens/har startet LB1 eller højere klasser må ikke starte LX dressur. C- eller D-licens skal kunne fremvises på forlangende. Ærespræmier i alle klasser Dressur: Lørdag den 21. april: Søndag den 22. april: Kl. 01 LX (02)pony Kl. 12* LC1-B pony Kl. 02 LC1-B pony Kl. 13 LC2-B pony Kl. 03 LC2-B pony Kl. 14 LC3-B pony Nibe Cup 2007 Kl. 04 LB1-B pony Kl. 15 LB2-B pony Nibe Cup 2007 Kl. 05 LA1-B pony Åben for alle Kl. 16 LA1-B pony Åben for alle Kl. 06 LX (02)hest Kl. 17* LC1-B hest Kl. 07 LC1-A hest Kl. 18 LC2-A hest Kl. 08 LC2-A hest Kl. 19 LC3-A hest Nibe Cup 2007 Kl. 09 LB1-A hest Kl. 20 LB2-A hest Nibe Cup 2007 Kl. 10 LA1-A hest Åben for alle Kl. 21 LA1-A hest Åben for alle Kl. 11 HOLDDRESSUR LB1-B Kl. 22 LA2-A hest Åben for alle Åben for alle heste og ponyer * Klasserne 12 LC1-B pony og 17 LC1-B hest er kun åbne for ekvipager, som ikke starter LC2 eller højere klasser Springning: Lørdag den 21. april: Klasse 23 Debutant hest met. B0 tempo 250 m/min. Max. 80 cm. Klasse 24 U-LD pony met. B0 tempo 250 m/min. Klasse 25 U-LD hest met. B0 tempo 300 m/min. Klasse 26 LC pony met. B3 tempo 250 m/min Klasse 27 LC hest met. B3 tempo 300 m/min. Klasse 28 LB pony met. B4 tempo 275 m/min. Klasse 29 LB hest met. B4 tempo 325 m/min. Klasse 30 U-LA pony met. B0 tempo 275 m/min. Åben for alle Klasse 31 U-LA hest met. B0 tempo 325 m/min. Åben for alle Søndag den 21. april: Klasse 32 LD pony met. B1 tempo 250 m/min. Nibe Cup 2007 Klasse 33 LD hest met. B1 tempo 300 m/min. Nibe Cup 2007 Klasse 34 LC pony met. B4 tempo 250 m/min. Nibe Cup 2007 Klasse 35 LC hest met. B4 tempo 300 m/min. Nibe Cup 2007 Klasse 36 LB pony met. B3 tempo 275 m/min. Klasse 37 LB hest met. B3 tempo 325 m/min. Klasse 38 U-LA pony met. B0 tempo 275 m/min. Åben for alle Klasse 39 U-LA hest met. B0 tempo 325 m/min. Åben for alle Klasse 40 HOLDSPRINGNINGmet. B12 tempo 275 m/min. Åben for alle

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015 Holbækmesterskaberne 1. afdeling Klasse 1.: LC2-B Pony dressur Klasse 7: LC2-A Hest dressur Åben for: Ekvipager som starter klasse 2 Åben for:

Læs mere

Udtræk fra DRF s Springreglement 2012

Udtræk fra DRF s Springreglement 2012 Udtræk fra DRF s Springreglement 2012 Sikkerhedsudstyr Ridehjelm: Obligatorisk. Skal leve op til kravene i Fælles Bestemmelser. Derudover ingen begrænsninger hvad angår udseende på hjelmen. Sikkerhedsvest:

Læs mere

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål Ridestævners ABC Fra BRKs side vil vi her prøve at synliggøre væsentlige detaljer omkring de forskellige typer stævner, og hvilke ændringer der er i reglementet for det indeværende år i forhold til dressur

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Alle ponyer fra ponyavlsforbund under Videncenter Landbrug

Læs mere

Klubmesterskab regler

Klubmesterskab regler Klubmesterskab regler Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet. Rytteren skal have været medlem af LØSR i de seneste 3 måneder for at kunne deltage i LØSR s klubmesterskaber.

Læs mere

Ridestævners ABC. Alle informationerne kommer fra DRFs reglementer Stævnetyper:

Ridestævners ABC. Alle informationerne kommer fra DRFs reglementer Stævnetyper: Ridestævners ABC Fra BRKs side vil vi her prøve at synliggøre væsentlige detaljer omkring de forskellige typer stævner, og hvilke ændringer der er i reglementet for det indeværende år i forhold til dressur

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7 Propositioner for Rideklubben Strøgården udv. klubstævne i dressur og spring for Pony og Hest den 26 og 27/5-2012, med 1 afd. af klubmesterskab for privatryttere om lørdagen. Lørdag d. 26/5 2012 Dressur

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Nordvestsjællands Rideklub

Nordvestsjællands Rideklub Nordvestsjællands Rideklub - vil gerne byde ryttere og tilskuere velkommen til D-stævne i Spring og Dressur for Hest og Pony m/2.kvalifikation i D4 cups spring! Den 5.-6. maj 2012 Rytterinfo: Anmeldelser

Læs mere

Væsentlige reglementsændringer 2013

Væsentlige reglementsændringer 2013 Væsentlige reglementsændringer 2013 Fællesbestemmelser 11. SMITSOMME SYGDOMME En stævneplads, som har været anbefalet lukket af en dyrlæge på grund af smitsom sygdom, kan tidligst afholde stævner 10 dage

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Hjørring Dyrskue. Byder velkommen til D-Stævne. d juni 2017

Hjørring Dyrskue. Byder velkommen til D-Stævne. d juni 2017 Hjørring Dyrskue Byder velkommen til D-Stævne d. 16.-17. juni 2017 Fredag: Dressur Kl. Program Yderligere info 01 Showklasse Skridtprogram Dressur for de yngste Åben for ponyer og heste 02 CUP-KLASSE 03

Læs mere

Ungdomsudvalgets. reglement. til Ministævner

Ungdomsudvalgets. reglement. til Ministævner Ungdomsudvalgets reglement til Ministævner 2013 1 af 9 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Stævnested... 3 Stævneafvikling... 3 Klasser... 4 Minimesterskaber... 5 Udklasning... 6 Beklædning... 7 Hjælpemidler...

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

Fjordhestens Venner Kronjylland s 35 års Jubilæumsstævne

Fjordhestens Venner Kronjylland s 35 års Jubilæumsstævne Fjordhestens Venner Kronjylland s 35 års Jubilæumsstævne Fjordhestens Venner Kronjylland indbyder til 35 års Jubilæumsstævne d. 1 oktober 2016 i Harridslev Rideklub, Halagervej 19A, 8930 Randers NØ Mønstring

Læs mere

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 2. udgave januar 2014 Breddestævner 2014 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2014 Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 Vigtig information Breddeudvalget distrikt 14 Kontaktpersoner: Sharon Grøn,

Læs mere

Vestegns Mesterskaberne

Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt i udendørssæsonen og er åbne for alle Vestegnsklubberne. Der afvikles at hold- og individuel-mesterskab, både for hest og pony i

Læs mere

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER Generelle bestemmelser for Vestegnsmesterskaberne (VM) Generelle bestemmelser for VestegnsMesterskaberne: - afholdes én gang årligt i udendørssæsonen - er åbne for alle vestegnsklubberne - holdmesterskab

Læs mere

D-stævne mesterskab 2016

D-stævne mesterskab 2016 D-stævne mesterskab 2016 Et distrikt mesterskab for distrikt 9 på D-plan Et mesterskab for D-stævneryttere, individuelt og for Hold, i både spring og dressur. Individuelt - og holdmesterskab DRESSUR: Individuelt

Læs mere

VM i Spring afholdes af Vestegnens Rideklub d august 2014 VM i Dressur afholdes af Vestegnens Rideklub d

VM i Spring afholdes af Vestegnens Rideklub d august 2014 VM i Dressur afholdes af Vestegnens Rideklub d Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt i udendørssæsonen og er åbne for alle vestegnsklubberne. Der afvikles at hold- og individuel-mesterskab, både for hest og pony i

Læs mere

Pengepulje: Vinder af årets kørehest 33% Vinder af årets springhest 33% Vinder af årets all round hest 33%

Pengepulje: Vinder af årets kørehest 33% Vinder af årets springhest 33% Vinder af årets all round hest 33% Der gives kun sløjfer og point til de følgende placerede ekvipager. Antal starter 1* 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 Placeringer 1* 1 2 3 4 5 6 7 Der gives kun sløjfer og point til de følgende placerede

Læs mere

Springning 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2009. www.rideforbund.dk

Springning 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2009. www.rideforbund.dk Springning 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Indholdsfortegnelse I INTRODUKTION... 5 200. Reglementets gyldighed... 5 II STÆVNETYPER OG PROPOSITIONER... 5 201. Stævnetyper og stævneterminer... 5 202. Oversigt

Læs mere

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg)

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg) Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Hest: - Spring 120,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 180) - Dressur 140,- pr. klasse (Efteranmeldelse

Læs mere

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k T R E C 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012 www. rideforbu nd. dk Ny breddeaktivitet TREC -en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest, TREC eller Technique De Randonneé Equestre

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.2018 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF:

Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF: Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement redigeret januar 2018. Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF: Hest: - Spring 130,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 190)

Læs mere

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120).

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120). Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Heste kr. 120 pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 240). Distriktsmesterskaber 240 pr. klasse

Læs mere

Breddestævner 2013 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2013

Breddestævner 2013 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2013 Breddestævner 2013 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2013 Til alle stævnerne er der også klasser med enkelt starter, hvor man ikke skal deltage i kvalifikationsklasserne, for at være med.

Læs mere

SHR klubstævne 23. november 2013 Startliste

SHR klubstævne 23. november 2013 Startliste Info til Rytterne: Inden start skal man have afregnet i sekretariatet Hesten/ponyen skal under hele stævnet synligt bære et sort/hvidt stævnenummer på venstre side. Tallene skal være minimum 3 cm og max.

Læs mere

D-stævne mesterskab 2017

D-stævne mesterskab 2017 D-stævne mesterskab 2017 Et mesterskab for distrikt 9 på D-plan Individuelt - og holdmesterskab DRESSUR: Individuelt mesterskab: Der kåres mestre i følgende mesterskaber: Lc-Pony Lb-Pony Lc-hest Lb-hest

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.02.2017 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Elevskolen Annebergvej afholder

Elevskolen Annebergvej afholder Elevskolen Annebergvej afholder Dato: Søndag d. 07. februar 2016 fra kl. 10.00 Disciplin: Spring Klasse 1: 60-80 cm metode B3 Klasse 2: 30-50 cm metode S2 Klasse 3: Bomklasse i trav m. eller u. trækker/hjælper

Læs mere

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september Wiffertsholmstævnet 19. & 20. september 2015 Husk seneste tilmelding d. 13. september Velkommen for 39. gang Det er en stor fornøjelse igen i år at kunne inviterer til Wiffertsholmstævne. I lighed med

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2016 Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2016 i Dansk Ride Forbunds

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.02.2016 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

den marts i Messecenter Herning

den marts i Messecenter Herning Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2011 den 10.-13. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for heste, der er kårede i Dansk Varmblod,

Læs mere

Propositioner til Nordisk Mesterskab for Fjordheste 2013

Propositioner til Nordisk Mesterskab for Fjordheste 2013 Propositioner til Nordisk Mesterskab for Fjordheste 2013 Tid: 2. - 4. august 2013 Sted: Rideklubben Birken, Herredsvejen 3, Skringstrup, 8832 Skals, Jylland Fjordhesten Danmark byder velkommen til de Nordiske

Læs mere

Regelsæt for Dansk Sportspony Avlschampionater 2012

Regelsæt for Dansk Sportspony Avlschampionater 2012 Regelsæt for Dansk Sportspony Avlschampionater 2012 STÆVNER 2012 26. august (Fyn, Midt og Sydjylland) 1. september Haslev (Sjælland) 15. september Hjallerup (Nordjylland) 30. September Randers (Midtjylland)

Læs mere

Springning G Æ L D EN DE FRA 1. JAN U AR 2012. www.rideforbund.dk

Springning G Æ L D EN DE FRA 1. JAN U AR 2012. www.rideforbund.dk Springning G Æ L D EN DE FRA 1. JAN U AR 2012 www.rideforbund.dk Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 301. Introduktion og formål... 4 302. Struktur... 4 303. Gyldighed... 4 304. Beføjelser... 5 305.

Læs mere

MHDK stævne regelsæt 2017

MHDK stævne regelsæt 2017 MHDK stævne regelsæt 2017 Der kan deltages i følgende klasser: Dressurkørsel- dressur 1 (sværhedsgrad 1), dressur 2 og Kür (sværhedsgrad 2) Dressur for lange liner - dressur 1 (sværhedsgrad 1), dressur

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ.

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Fredag den 21. august Klasse 1: Showklasse ved dommer Peter Fischer Skriv hvilken klasse, du vil ride. Du rider programmet

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

Vores flotte nye højdespring, sponsoreret af Mjølner Wood.

Vores flotte nye højdespring, sponsoreret af Mjølner Wood. Vores flotte nye højdespring, sponsoreret af Mjølner Wood. 20 1 DMHF CUP 2016: Cuppen afvikles over 3 dage. Point fra CUP dage tælles sammen. Højeste point tal tildeles titlen som årets DMHF brugshest.

Læs mere

D- Licens Distrikt 14

D- Licens Distrikt 14 DRF`s 5 værdier: Hæderlighed Sikkerhed først Dygtiggørelse for alle Passion heste som livsstil Harmoni - mellem mennesker, hest og natur Horsemanship Essensen af horsemanship er, at man som menneske har

Læs mere

IV KVALIFIKATIONSKRAV, KATEGORISERINGER OG UDELUKKELSESKRITERIER 21 340. Generelt... 21 341. Kvalifikationskrav... 21 342. Kategoriseringer...

IV KVALIFIKATIONSKRAV, KATEGORISERINGER OG UDELUKKELSESKRITERIER 21 340. Generelt... 21 341. Kvalifikationskrav... 21 342. Kategoriseringer... Springning 4. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2014 Indholdsfortegnelse I 0 INTRODUKTION... 4 301. Introduktion og formål... 4 302. Struktur... 5 303. Gyldighed... 5 304. Beføjelser... 5 305. Redaktion...

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

Velkommen til Sundeved Rideklub.

Velkommen til Sundeved Rideklub. Velkommen til Sundeved Rideklub. I dette hæfte finder du alle informationer vedrørende medlemskab af klubben, undervisning, og opstaldning. Legbjergvej 7b, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg www.sundevedrideklub.dk

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur

Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur 17. -18. september 2016 Lørdag 17. september 2016 Hest & Pony Klasse 1: Bom på jord 60 cm, met. B0. Pony Klasse 2: 60

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016

Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016 ! Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016 Klasser: Klasse1: HVR Speciel Grandprix u. galop-lc3 For lørdagsholdet 9-10, samt særligt inviterede. Klasse2: Valgfrit

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Vi glæder os til at se jer Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser Pris i kr. Sted Hvidovre-Avedøre Rideklub

Læs mere

Bredde stævne med tredje kvalifikationsrunde hos HARK. søndag d. 7/5 2017

Bredde stævne med tredje kvalifikationsrunde hos HARK. søndag d. 7/5 2017 Bredde stævne med tredje kvalifikationsrunde hos HARK søndag d. 7/5 2017 Kl. Diciplin Hold Krav/åben for Beskrivelse Pris pr. hold antal 1 Breddeklasse Ponygames 2 Åben for alle Hjælp er tilladt Der rides

Læs mere

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER

DRF MESTERSKAB & DM 2016 i voltigering PROPOSITIONER AFHOLDELSE Dato: 30/9-2/10 2016 PROPOSITIONER Sted: Møllebakkens Rideklub Præstemarksvej 4 4241 Vemmelev ORGANISATOR Møllebakkens Rideklub. Navn: Heidi Jørgensen Telefon: +45 29 80 41 13 Email: DMNM2016@gmail.com

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 5. Oktober 2013 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer til Oktobershow.

Læs mere

Velkommen til Sundeved Rideklub.

Velkommen til Sundeved Rideklub. Velkommen til Sundeved Rideklub. I dette hæfte finder du alle informationer vedrørende medlemskab af klubben, undervisning, og opstaldning. Legbjergvej 7, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg www.sundevedrideklub.dk

Læs mere

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start.

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start. Rytterinformation: Adresse: Ringsted Sports Rideklub/Team Cabe, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted Alm. Bestemmelser: Ankomst & opstaldning: Ansvar: Se DRF s reglement. Opstaldning foregår i teltstald. Ankomst

Læs mere

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2013 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS PÅKLÆDNING...

Læs mere

Krav/åben for Beskrivelse Pris pr. hold antal 1 Breddeklasse Ponygames. 2 Åben for alle Hjælp er tilladt. 50 kr. pr rytter 2 Kvalifikations-klasse

Krav/åben for Beskrivelse Pris pr. hold antal 1 Breddeklasse Ponygames. 2 Åben for alle Hjælp er tilladt. 50 kr. pr rytter 2 Kvalifikations-klasse Bredde stævne med første kvalifikationsrunde hos xxxx Rideklub xxxdag d. xx/xx 201x Kl. Disciplin Hold Krav/åben for Beskrivelse Pris pr. hold antal 1 Breddeklasse Ponygames 2 Åben for alle Hjælp er tilladt

Læs mere

STÆVNEPROGRAM. Vestegnsridtet 2015 Søndag den 31. maj

STÆVNEPROGRAM. Vestegnsridtet 2015 Søndag den 31. maj STÆVNEPROGRAM Vestegnsridtet 2015 Søndag den 31. maj Vestegnens rideklub takker mange gange følgende: Københavns skovdistrikt Vores flinke dyrlæger, som vil kigge på alle de fremmødtes heste: Kenneth Engelund

Læs mere

Efterårs Shetlænderstævne

Efterårs Shetlænderstævne Efterårs Shetlænderstævne 17. oktober 2015 Arrangør: Stutteri Bådsgård, Lundøvej 137, Bådsgård, 7840 Højslev Velkomme til efterårs shetlænderstævne Vejledende Tidsplan Kl. 10.00 - Klasse 1 Lange Liner

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 3. Oktober 2015 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

Kvalifikationer Konto : Mrk. Breddestævne01. Konto : Mrk. Breddestævne 02

Kvalifikationer Konto : Mrk. Breddestævne01. Konto : Mrk. Breddestævne 02 Propositioner for Kvalifikationer 2013 Breddestævner og 1. kvalifikation Lørdag 12. Januar 2013 Aflyst for få tilmeldninger D4,Brian Behrendt, skovvejen 8a,,4200 Slagelse eller Brianbehrendt@ymail.com

Læs mere

STÆVNEPROGRAM. Albertslund Ridtet 2012 Søndag den 12. august

STÆVNEPROGRAM. Albertslund Ridtet 2012 Søndag den 12. august STÆVNEPROGRAM Albertslund Ridtet 2012 Søndag den 12. august Albertslund rideklub takker mange gange følgende: Københavns skovdistrikt Albertslund ridecenter Vores flinke dyrlæger, som vil kigge på alle

Læs mere

3. Omsorg for, og den veterinærmedicinske behandling af hesten, skal alene have til formål, at fremme dens sundhed og velbefindende.

3. Omsorg for, og den veterinærmedicinske behandling af hesten, skal alene have til formål, at fremme dens sundhed og velbefindende. Springning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 2016 2016 Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport 1. Indenfor al ridesport skal hensynet til hesten prioriteres over alt andet.

Læs mere

Skive Rideklubs hovedsponsor

Skive Rideklubs hovedsponsor Velkommen til Skive Rideklubs Hestedistriktsstævne med Distriktsmesterskab for Hold i Springning den 22.- 24. august 2008 Vi byder hermed alle ryttere, officials, sponsorer, medhjælpere samt tilskuere

Læs mere

Indbydelse til GENERALFORSAMLING. Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus

Indbydelse til GENERALFORSAMLING. Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus Indbydelse til GENERALFORSAMLING Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus Efter generalforsamlingen vil der være fælles spisning. Tilmelding til spisning, senest 15 Februar, er nødvendig

Læs mere

1. Speedway- Is-Racing - Lang- og græsbaneløb 2005 d. En kører, der er styrtet p.g.a. ureglementeret kørsel, eller bevidst er styrtet for at undgå en anden kører, af sikkerhedshensyn, kan dommeren lade

Læs mere

Almindelige regler m.m.

Almindelige regler m.m. Almindelige regler m.m. Smid affald i skraldespanden Tag andres affald med i skraldespanden Fej evt. platformene mens jeres børn rider Hold toiletterne pæne. Aflever dem, som du selv ønsker at finde dem!!!

Læs mere

Para-dressur. - tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017

Para-dressur. - tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017 Para-dressur - tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017 Generelt Dette reglement er gældende fra 1. april 2017, og erstatter alle tidligere udgaver af samme. A - Klassifikation Pararyttere

Læs mere

Skive Rideklubs hovedsponsor

Skive Rideklubs hovedsponsor Velkommen til Skive Rideklubs Hestedistriktsstævne Dressur og spring den 15. 17. juni 2012 med Kvalifikationsklasser i DRF Spring Championat og DRF Cup Hold Dressur Vi byder hermed alle ryttere, officials,

Læs mere

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak Frederiksborg Hesteavlsforening Sjælland Indbyder til Kåring og championat 2015 på Hovmarkens Ridecenter Slagelse Landevej 34, Gyldenholm, 4200 Slagelse 8.- 9. August 2015 med stor fest lørdag aften. Kåringsklasser

Læs mere

Program (Ret til ændringer forbeholdes)

Program (Ret til ændringer forbeholdes) Ishesteligafinalen 2015 Program 2 Program (Ret til ændringer forbeholdes) Lørdag: Kl. 08.30 Ryttermøde Kl. 08.45 Dommermøde Kl. 09.00 4.2 Alle udtagelse Kl. 09.45 4.1 Åben udtagelse Banepleje Kl. 11.00

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses

Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses Til stede: Jakob Leth (Formand) Bent Schultz (Dommeransvarlig) Per Nielsen (Bane designer ansvarlig) Nina Kaae (ansvarlig for

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2014 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Prøven fungerer som materialprøve for

Læs mere

Øresundscup 2016. Generelle bestemmelser

Øresundscup 2016. Generelle bestemmelser Øresundscup 2016 Generelle bestemmelser Øresunds cup er for heste og ponyer på klubplan, som gennemføres under et samarbejde mellem 3 klubber: Rideklubben Falken, Gribskov Rideklub og Nordøstsjællands

Læs mere

10 års Jubilæum. Voltigeringsstævne. i Møllebakkens Rideklub 17.april -19.april 2015. Almindelige bestemmelser

10 års Jubilæum. Voltigeringsstævne. i Møllebakkens Rideklub 17.april -19.april 2015. Almindelige bestemmelser 10 års Jubilæum Voltigeringsstævne i Møllebakkens Rideklub 17.april -19.april 2015 Almindelige bestemmelser Pris i kr. Sted Møllebakkens Rideklub, Præstemarksvej 4, 4241 Vemmelev Kontaktperson/(er) Pernille

Læs mere

Efterårs Shetlænderstævne

Efterårs Shetlænderstævne Efterårs Shetlænderstævne 18. oktober 2014 DU BLIVER ALDRIG FOR STOR TIL EN SHETLANDSPONY! Arrangør: Stutteri Bådsgård, Lundøvej 137, Bådsgård, 7840 Højslev Velkomme til efterårs shetlænderstævne Vejledende

Læs mere

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm

Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Propositioner til Trakehner-Avlsforbundets Elitestævne den 22. 24. August 2014 på Broholm Fredag den 22. august 2014: Klasse 1: Øveklasse v/peter Fischer Åben for alle 5 års og ældre heste. Maks. 15 deltagere.

Læs mere

Distriktsmesterskab 2015 Distrikt 10

Distriktsmesterskab 2015 Distrikt 10 Distriktsmesterskab 2015 Distrikt 10 Afvikling Individuelle mesterskaber skal afholdes i juni. Holdmesterskaber skal afholdes i september. For at gøre det økonomisk rentabelt for klubberne afvikles de

Læs mere

Dronninglund Rideklub Kirkevej 8, 9330 Dronninglund TREC stævne - d. 3. maj 2014

Dronninglund Rideklub Kirkevej 8, 9330 Dronninglund TREC stævne - d. 3. maj 2014 Dronninglund Rideklub Kirkevej 8, 9330 Dronninglund TREC stævne - d. 3. maj 2014 Program for DRLR s TREC stævne med Distrikt 14s kvalifikationer til landsfinaler og distriktsmester 2014 i TREC Vi byder

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2015, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

Ledøje-Smørum Rideklub

Ledøje-Smørum Rideklub Byder velkommen til udvidet Halloween klubstævner i spring og dressur den 21., 27. og 28. oktober 2012 Vi siger tak til vores sponsor til LØSR Halloween stævner: Information: Ledøje-Smørum rideklub byder

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Rytterkategorisering i springning

Rytterkategorisering i springning Brøndby, 14. december 2009 Rytterkategorisering i springning Rytterkategoriseringen har rejst en del spørgsmål. Vi har nedenfor forsøgt at beskrive kategoriseringerne og overgangsordningerne, så de besvarer

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

Breddereglement. for. Haslev Køre- og Rideforening

Breddereglement. for. Haslev Køre- og Rideforening Breddereglement for Haslev Køre- og Rideforening Indhold Side 3 Indledning 4 Hvem må starte 4 Rytterens påklædning 5 Hestens/ponyens udstyr 5 Sammenlægning og deling af klasser 5 Start med flere heste

Læs mere

Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010

Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010 Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010 Hos Stald Stettenborg, Villa Gallinavej 18, 4684 Holmegaard (ca 8 km fra afkørsel 37 Rønnede på sydmotorvejen). Vi ser frem til en rigtig hyggelig

Læs mere

Championat for Fjordheste

Championat for Fjordheste Championat for Fjordheste Formål Formålet er at fremme brugen af vore Fjordheste, avlsheste såvel som sportsheste, samt at hjælpe til en større forståelse af sammenhængen mellem avl og sport (bevægelse,

Læs mere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere MANUAL 2012 EGNETHEDSTEST Til regioner og dommere www.varmblod.dk Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Inden arrangementet...4 1.1 Fremsendelse af manual,

Læs mere