ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN FEBRUAR-MARTS 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN FEBRUAR-MARTS 2011"

Transkript

1 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN FEBRUAR-MARTS 2011 BRYD TABUET OG DYRK LYSTEN. SIDE 12 Masser af lyst og glæde i seksualiteten selvom man har sclerose. DEN AKTIVE PATIENT FÅR DET BEDSTE RESULTAT. SIDE 6 Projekt Behandlerteam er ved vejs ende. Ny bog om projektet er på trapperne. 12,8 MILLIONER KRONER TIL FORSKNING. SIDE 22 Rekordstort beløb fra Scleroseforeningen til forskningen.

2 Leder Af Christian L. Bardenfleth, formand for Scleroseforeningen BEHANDLERTEAM VIL SÆTTE SPOR Når halvdelen af vores medlemmer med sclerose benytter sig af alternativ behandling mod de symptomer, som denne sygdom kan forårsage, er det naturligvis et vigtigt område for foreningen. Derfor var det rigtigt set, da foreningens hovedbestyrelse tilbage i 2004 besluttede at gennemføre Projekt Behandlerteam. Målet var at blive klogere på de muligheder, en kombination af traditionel og alternativ behandling kan give mennesker med sclerose, men også at finde ud af, hvordan der kan bygges bro mellem traditionelle og alternative behandlere. Scleroseforeningen blev med dette forskningsprojekt pioner på området. Medlemmernes ønsker og behov var baggrunden for, at hovedbestyrelsen dengang fastholdt at gennemføre projektet, selv om der var modstand fra fremtrædende læger i foreningen. I dag kan jeg konstatere, at foreningens ledelse så rigtigt, da man fastholdt at bruge foreningens økonomiske midler på opgaven. Vi har fået en lang række vigtige resultater og erfaringer fra Projekt Behandlerteam. De skal bruges i foreningens arbejde fremover, men der er også i høj grad inspiration at hente for de to sclerosecentre og for scleroseklinikkerne rundt om i landet. Den vigtigste lære af forskningsprojektet og det udviklingsprojekt, som det også drejede sig om, er vigtigheden af patientens egen rolle. Deltagerne, som fik den kombinerede behandling i forbindelse med ophold på sclerosecentret i Haslev, oplevede en bedring i livskvaliteten efter behandlingen. Det samme skete med den gruppe, som man sammenlignede med og som fik ordinær behandling på sclerosecentret i Ry, men deltagerne med den kombinerede behandling fastholdt i højere grad forbedringen. Da forskerne kiggede nærmere på de deltagere, som oplevede de bedste behandlingsresultater, viste det sig, at det først og fremmest var de deltagere, som havde været aktive og engagerede i deres egen behandling, som fik de gode resultater. Scleroseforeningens holdning til alternativ behandling er omfattet af respekt og forståelse for de medlemmer, som ønsker alternativ behandling. Respekten omfatter også den dimension, som de alternative behandlere i høj grad tilførte behandlingen i Projekt Behandlerteam nemlig at behandle det hele menneske frem for kun at behandle et symptom. På den måde lykkedes det at motivere og inspirere deltagerne på en måde, der satte processer i gang og medvirkede til at opnå positive behandlingsresultater. Resultaterne fra projektet vil Scleroseforeningen tage med i sit arbejde fremover, men det er også noget, alle som behandler mennesker med sclerose bør lægge sig på sinde. Diagnosen sclerose må ikke gøre mennesker passive. Diagnosen skal også være med til at afdække de muligheder, patienten har for at komme videre, som en behandler i projektet har udtrykt det. I første omgang er der blevet skrevet en halv snes videnskabelige artikler om projektet. De publiceres i videnskabelige tidsskrifter og er med til at formidle viden til forskerverdenen. Scleroseforeningen udsender desuden snart en bog om Projekt Behandlerteam, som på en almen tilgængelig måde fortæller om projektet og dets resultater. Endelig forberedes en konference som opfølgning på Projekt Behandlerteam. Fra foreningen skal der lyde en stor tak til alle, som med entusiasme har været med til at gennemføre Projekt Behandlerteam. 2

3 Indhold 4 KORT NYT 6 STORT FORSKNINGSPROJEKT LÆGGES FREM Ny bog om Projekt behandlerteam er lige på trapperne 7 DA DET BLEV DYRT AT SPARE 12 TEMA: SEKSUALITET Der er mange muligheder for at få et velfungerende sexliv trods sclerose. Fire siders ideer. 16 SAMTALER MED EFFEKT 19 SCLEROSEKURSER 2011 Oversigt over årets kurser i Scleroseforeningen. Der er også noget for dig. 22 FORSKNING: STØTTE FRA SCLEROSEFORENINGEN SCLEROSEFORENINGENS REJSETILBUD 2011 Redaktion og ekspedition Scleroseforeningen, Mosedalvej 15, 2500 Valby. Telefon Telefax Gironummer Hjemmeside Chat Kodeord til chatten er sclerose. Redaktion Erik Jensen, Kira Madsen, Lotte Bach Hansen, Peter Palitzsch Christensen, til redaktionen Design Kontrapunkt A/S Layout KP2 A/S Oplag Repro og tryk Stibo Graphic, Miljøcertificeret efter ISO MagaSinet Næste nummer udkommer medio april Forsidebillede Ulla Wæber og Jan Andersen Fotograf Søren Østerlund. Annoncesalg Preben Schlichting, tlf / Deadline for annoncer i næste blad: 15. marts Scleroseforeningen Scleroseforeningen er en privat, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for indsamlede midler. Foreningen har ca medlemmer og bidragydere samt omkring frivillige. Protektor Hendes Majestæt Dronningen. Medlemskab af Scleroseforeningen Personligt medlemskab 240 kr. årligt. Familiemedlemskab 360 kr. årligt. Hovedbestyrelse Formand Christian L. Bardenfleth, tlf , Næstformand (*) Ulla Wæber, tlf , Direktør Mette Bryde Lind. Sclerosecentrene Ry, tlf , og Haslev, tlf , Direktør Brita Løvendahl Dronningens Ferieby Leder Birgitte Kragelund, tlf , (* har sclerose)

4 Kort Nyt DIN VIDEN ER VIGTIG 4 NYT BRUGERRÅD VED SCLEROSECENTRENE Det nye brugerråd ved sclerosecentrene for 2011 er på plads. Sidste brugerrådsmøde indeholdt en snak om, hvad det betød at have et godt psykisk velbefindende. Kampen for at komme igennem et attak, medicinering, tab af fremtidige muligheder, måske tab af netværk, kræver sin kvinde/mand for at finde den nye accept af muligheder og dermed et psykologisk velbefindende. Og det kan man også få redskaber og hjælp til på Sclerosecentrene. Det nye brugerråd 2011 består af: Region Nordjylland: Lotte Linden-Andersen, Suppleant Lene Vinther. Region Midtjylland: Grethe Lundgaard, Suppleant Jens Holst. Region Syddanmark: Bente Fogh, Suppleant Kaj Bjerre Westphal. Region Sjælland: Noel Perning, Suppleant Betina Kepp. Region Hovedstaden: Bente Øster, Suppleant Jenny Kristensen. ATTAK: Martin Grangaard, ingen suppleant. De fem nordiske scleroseforeninger ønsker at få mere viden om deres medlemmers erfaringer med forskellige behandlinger. Derfor er der blevet igangsat et stort forskningsprojekt Projekt Nordisk Kortlægning der skal indsamle viden om hvilke behandlinger, mennesker med MS i de nordiske lande bruger, og hvilke erfaringer de har med at bruge dem. De nordiske scleroseforeninger er interesserede i viden om alle typer af behandlinger og alle typer af erfaringer. Undersøgelsen bliver udført som en spørgeskema-undersøgelse, der skal besvares på internettet. Omkring 1. april vil ca mennesker med MS i de nordiske lande få tilsendt et brev med en kode, som skal bruges, når de skal besvare spørgeskemaet. Projektleder Lasse Skovgaard håber meget, at mange har tid og lyst til at udfylde spørgeskemaet. Det er vigtigt, at vi får så mange besvarelser som muligt, så vi kan lære af de erfaringer, mennesker med MS har, siger han. MAKEOVER: BLIV EN NY KVINDE En hel dag, der kun drejer sig om dig. En dag med selvforkælelse, ny inspiration og en oplevelse, du garanteret ikke glemmer foreløbig. Helt gratis. Var det noget for dig? Så tilmeld dig MagaSinets nye makeover-service, og læg billet ind på en hel dag i hænderne på en erfaren stylist, en dygtig frisør og en kyndig makeupartist. Der er garanti for at komme hjem som en ny og forandret kvinde. Fra næste nummer af MagaSinet vil vi i hele 2011 tage en kvinde med i Magasin på Kgs. Nytorv i København til en komplet makeover. Det eneste, du skal gøre, er at møde op. Dagen vil være planlagt for dig, når du ifølge med bladets journalist og fotograf kommer i hænderne på Magasins skønhedsteam. Er du blevet fristet, så få flere oplysninger og tilmeld dig hos Lotte Bach Hansen på scleroseforeningen.dk eller Vi opfordrer alle kvinder til at søge, så kom frit frem, hvad enten du sidder i kørestol, bruge rollator, krykker eller mere er ramt af kognitive forandringer. Eneste betingelse er, at du skal være villig til at lade frisørerne klippe og farve dit hår og så skal du selvfølgelig stå frem i MagaSinet og vise det flotte resultat til læserne. Hvis du har lang vej til København, refunderer vi dine transportudgifter.

5 BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN VI TILBYDER: Ring og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde netop dig. København Århus Tlf Tlf

6 Af Erik Jensen Stort forskningsprojekt lægges frem 15. marts udkommer bogen Behandling på Tværs om Sclerose foreningens Projekt Behandlerteam Når behandleren lytter til patientens historie, og behandlingen rettes mod mennesket i stedet for mod et enkelt symptom, så sker der fremskridt. Den fremgangsmåde motiverer også patienten til at være aktiv omkring sin sygdom, og den aktive patient får også det bedste resultat af behandlingerne. Det er nogle af de vigtige erfaringer fra Projekt Behandlerteam, som Scleroseforeningen nu fremlægger blandt andet i bogen Behandling på Tværs, som udkommer i løbet af de næste par uger. Scleroseforeningen har gennemført forskningsprojektet over en seksårig periode, og der var to mål med projektet: At udforske muligheder for at forbedre behandlingsresultater for mennesker med sclerose. At udvikle en model for brobygning mellem etablerede og alternative behandlere. Et team på fem etablerede og fem alternative behandlere var med til at behandle 200 sclerosepatienter, og alle deltagere fik 15 alternative behandlinger fordelt på to eller tre behandlere. Desuden modtog de behandling af de etablerede behandlere i forbindelse med ophold på sclerosecentret i Haslev. Blandt de mennesker, som blev indlagt på sclerosecentret i Ry, blev der dannet en sammenligningsgruppe. Herefter kunne man sammenligne mellem dem, som fik den ordinære behandling af de etablerede behandlere, og dem der fik den kombinerede behandling. Resultaterne viser blandt andet, at deltagerne med den kombinerede behandling i højere grad fastholder den forbedring af livskvaliteten, som behandlingerne og opholdet på et sclerosecenter giver. Til gengæld viser resultaterne gennemsnitligt set ikke signifikant bedre resultater af den kombinerede behandling, når det gælder de fysiske symptomer af sclerosen. Blandt de involverede forskere og behandlere lægges vægt på de erfaringer, projektet har givet vedrørende patienternes egen involvering i behandlingen. Projektleder Lasse Skovgaard fra Scleroseforeningen: Resultaterne fra projektet peger samlet på, at man kan opnå positive behandlingsresultater for mennesker med sclerose, når etablerede og alternative behandlere arbejder sammen. Der er mange udfordringer, men også mange gevinster ved et sådant behandlingssamarbejde. Resultaterne peger samtidig på, at der er tale om meget forskellige resultater som følge af de kombinerede behandlinger. En række individuelle forhold spiller en væsentlig rolle i forhold til, hvilke resultater, der opnås. Især forhold vedrørende de processer, behandlingerne sætter i gang, og desuden står patientens egen aktive indsats i behandlingsforløbet tit meget centralt i erfaringerne fra projektet, siger Lasse Skovgaard. Scleroseforeningens direktør Mette Bryde Lind lægger vægt på resultaterne om livskvaliteten. Det er et spændende resultat, som vi i foreningen skal tage til os. Vi skal støtte og hjælpe medlemmerne til at mestre deres sygdom, så flest muligt kan lære at leve et godt liv med sygdommen. Resultaterne fra Projekt Behandlerteam er behandlet i en halv snes videnskabelige artikler, som publiceres i videnskabelige tidsskrifter. Om en måned, omkring den 15. marts, udsender Scleroseforeningen bogen Behandling på Tværs, som på en almen tilgængelig måde fortæller historien om Projekt Behandlerteam og projektets resultater. I bogen fortæller også nogle af deltagerne, der blev behandlet i forbindelse med projektet, om deres oplevelse, og der er interviews med en række behandlere. Såvel de etablerede som de alternative. Behandling på Tværs kan købes ved henvendelse til Scleroseforeningen. 6

7 DA DET BLEV DYRT AT SPARE Ny serie i MagaSinet sætter fokus på, at besparelser på handicapområdet ofte ender med at koste både kommuner og borgere mere på lang sigt En hurtig besparelse nu og her, men en dyrere løsning på sigt. Så kort kan man beskrive en lang række af de besparelser, som kommunerne har indført overfor mennesker med sclerose. Ledende socialrådgiver i Scleroseforeningen, Bente Röttig, kan nævne mange eksempler på, at besparelser giver mindre udgifter i en kasse, men ofte giver flere i andre kasser. Et tydeligt eksempel er en sag, hvor en borger med sclerose og skolesøgende børn har fået afslag på en el-crosser. Han kan så ikke følge børnene til skole. I stedet tilbyder kommunen så en hjælper, der kan bistå med ledsagelse og indkøb og andet. Men det er jo åbenlyst; pengene spares på el-crosseren, men det bliver dyrere med en hjælper. Samtidig kunne en el-crosser medvirke til, at borgeren fik en selvstændig, aktiv, selvvalgt og alderssvarende tilværelse uden for eget hjem uden afhængighed af andres praktiske hjælp. Det er en planløs besparelse, siger hun. Og dem er der ifølge Bente Röttig mange af: Der er i det hele taget ikke kommet styr på det, efter at kommunerne overtog handicapområdet i forbindelse med kommunalreformen. Der spares over hele landet med de mest fantasifulde argumenter, der ofte ikke har hold i loven. Helhedssynet er væk Også direktør i Scleroseforeningen møder eksempler på besparelser, når hun er rundt i landet. Besparelser, der her og nu giver en effekt, men som på sigt koster mere for kommunen og for borgeren. Det handler om det manglende helhedssyn. Efter strukturreformen har vi set en tendens til mere sektoropdeling, hvor opgaverne ikke løses sammen, men i hver sektor for sig. Der mangler en tovholder i kommunen, der kan følge en sag fra flere sider. Som det er nu, bliver det dyrere og dårligere løsninger for både familierne og for kommunerne, siger direktør i Scleroseforeningen, Mette Bryde Lind. Hun har oplevet flere helt konkrete sager, hvor der spares på hjælp til mennesker med sclerose ud fra et sparehensyn, men hvor resultatet bliver, at det bliver dyrere, fordi den manglende hjælp gør, at hjemmet må skiftes ud med et døgntilbud. Det er bare et eksempel. Et andet er en familie, hvor moren har sclerose. Kommunen vil ikke give hjælp eller støtte til moren som forælder, så hun kan klare børnene. Det betyder så, at faren er ved at miste sit job, fordi han hænger på det hele både før og efter arbejde. Familien tømmes for ressourcer, så der er fare for, at den splittes. Igen må man se på det helhedsorienteret: lidt hjælp til familien nu er bedre end at familien falder helt fra hinanden, og moren får brug for meget mere hjælp, siger Mette Bryde Lind. OPLEVER DU BESPARELSER? Har du oplevet besparelser, der måske sparer kommunen for nogle udgifter nu og her, men som gør, at det bliver dyrere, fordi du skal have anden eller mere hjælp? MagaSinet vil gerne fortælle din historie: Ring til redaktøren: , eller send en mail til: 7

8 Meld dig som indsamler på Hør mere hos

9 DK.COP sanofi-aventis vil gerne gøre forløbet af din MS langsommere. Ny brochur e! MOTION OG MS Få den gratis hos din MS-sygeplejerske. e.

10 10

11 ÅRSMØDER 2011 Hermed datoerne for de resterende årsmøder i Bemærk at oplysninger om eventuel tilmelding og spisning vil være at finde på jeres lokale hjemmesider eller i regionskalenderen. REGION SJÆLLAND Guldborgsund-Lolland 17/feb, Bangs Have Parken 11, 4930 Maribo Greve-Solrød 10/mar, Aktivitetscentret i Solrød, Solrød center 85, 2680 Solrød Sorø-Slagelse 17/mar, Medborgerhuset lok. 1, Skolegade 1, 4220 Korsør Faxe-Stevns 21/mar, Stevnshøj, Bjælkerupvej 52, 4660 St. Heddinge Næstved-Vordingborg 30/mar, Birkebjergcenteret, Birkebjerg Allé 9, 4700 Næstved REGION MIDTJYLLAND Favrskov Kommune 02/mar, Kulturhuset Sløjfen, Evald Tangs Alle 45, 8370 Hadsten Hedensted Kommune 14/mar, Ørum-Daugaard Multihal, Gl. Vejlevej 47, 8721 Daugård Herning Kommune 23/feb, Hotel Lynggården, Nr. Lindevej 2, Lind, 7400 Herning Horsens Kommune 29/mar, Ceres Centret, Nørrtorv 1, 8700 Horsens Ikast - Brande Kommune 01/mar, Frisenborgcentret, Frisenborgparken 26, 7430 Ikast Norddjurs og Syddjurs Kommuner 15/mar, Dr. Ferieby, Kystvejen, 8500 Grenå Odder og Samsø Kommuner 07/mar, Kirkecenteret i Odder, Kirkestien, 8300 Odder Randers Kommune 24/mar Frivilligværket, vestervold 4, 8900 Randers Ringkøbing-Skjern Kommune 24/feb, Højmark forsamlingshus, Adelvej 41, 6940 Lem st. Silkeborg Kommune 30/mar, Rosengårds Centret, Tulipanvej 2, 8600 Silkeborg Skanderborg Kommune 08/mar, Sclerosecentret i Ry, Klostervej 136, 8680 Ry Viborg Kommune 23/mar, Den Gamle Brandstation Li, Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg Skive Kommune 17/mar, Aktivitetscentret Ny Skivehus, Odgårdsvej 15 A, 7800 Skive Århus Kommune 22/mar, Marselisborg centret bygning 8, P.P.Ørumsgade 11, 8000 Århus C. REGION HOVEDSTADEN Allerød, Furesø, Egedal, Frederikssund og Halsnæs 01/mar, Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk 07/mar, Kulturhuset Brønden, Lok. 2, Brøndby Strand Centrum, 2660 Brøndby Strand Bornholm 22/mar, Bornholmshospital, store mødesal, Ullasvej 3700 Rønne Fredensborg, Gribskov Helsingør og Hillerød 23/mar, Lindehuset, Jernbanegade 28B, 3480 Fredensborg Frederiksberg og København 23/mar, Caféen på Mosedalvej 15, 2500 Valby Dragør og Tårnby 29/mar, Kroegers House, Englandsvej , 2770 Kastrup REGION NORDJYLLAND Brønderselv og Hjørring 01/mar, Forsamlingsbygninge, Østergade 9, 9800 Hjørring Aalborg 03/mar, Trekanten,Sebbersundsvej 2, 9000 Aalborg Jammerbugt 14/mar, Mølleparkcentret, Elmevej 1, 9460 Brovst Morsø og Thisted 17/mar, Hotel Vildsund Strand, Ved Stranden 2, Vildsund Frederikshavn og Læsø 28/mar, Dagcentret Ingeborgvej, Ingeborgvej 2, 9900 Frederikshavn REGION SYDDANMARK Tønder, Haderslev og Åbenrå 22/mar, Plejehjemmet Mølle Mærsk, Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa Varde 17/mar, Væksthuset, Storegade 12, st,th, 6800 Varde Billund 09/mar, Lindegården, Lindevej 1A, 7190 Billund Vejen 10/mar, Brørup Bowlingcenter, Stadionvej 11, 6650 Brørup Fredericia og Kolding 22/feb, Munkensdam Plejecenter, Tøndervej 102, 6000 Kolding Assens og Middelfart 17/feb, Fænøsund Plejecenter, Vestre Hougvej, 5550 Middelfart Kerteminde, Nordfyn og odense 08/mar, Bolbro Ældrecenter, Stadionvej 50, 5000 Odense V Fåborg-Midtfyn og Nyborg 02/mar, Ældrecenter Tingager, Østre Ringvej 7-9, 5750 Ringe Langeland, Svendborg og Ærø 24/mar, Multihuset, boldklubben Stjernen, Gl. Skårupvej 3, 5700 Svendborg Esbjerg og Fanø 16/mar, Esbjerg Bibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg Bemærk at oplysninger om eventuel tilmelding og spisning vil være at finde på jeres lokale hjemmeside eller i regionskalenderen.

12 TEMA: SEKSUALITET Selvom sclerose kan give begrænsninger, er der et hav af muligheder for at få et velfungerende sexliv. Få ideer på de næste fire sider. Af Kira Madsen, journalist Bryd tabuet og dyrk lysten Næstformand i Scleroseforeningen, Ulla Wæber, og hendes mand, Jan Andersen, har en mission. Tabuet om sex og sclerose skal brydes, for der er stadig masser af lyst og glæde at hente i seksualiteten, selvom man har sclerose eller er pårørende. Vi fødes alle med lyst. I psykologiske termer kaldes lysten for libido og dækker over alt fra lysten til småkager og biograffilm til hed, livgivende og forløsende sex. Hvis man gerne vil leve et tilfredsstillende liv med så meget glæde som muligt, er det essentielt at få opfyldt nogle af alle disse mange behov. Hos nogle bevirker sclerosen, at der ikke længere er nerveforbindelser til og dermed følelse i kønsorganerne. Men hvis man har overskud, lyst og mulighed for det, kan det godt betale sig at bevare eller få et velfungerende sexliv alene eller sammen med en partner. Tal om det! For mange er det at have en sygdom som sclerose og samtidig være et seksuelt væsen et tabu. Og det tabu skal brydes. Det mener Ulla Wæber, der er næstformand i Scleroseforeningen, og hendes mand, Jan Andersen, der er formand for lokalafdelingen i Lejre og Ringsted. Vi vil gerne tage hul på tabuet. Der er mange tabuer forbundet med de symptomer, sclerosen giver. Der er både tisseproblemer, afføringsproblemer, det kognitive og det seksuelle. De senere år er flere af dem blevet brudt, for eksempel taler de fleste af os åbent om tisseproblemer. Men seksualiteten er stadig tabu. Livet med sclerose er betydeligt nemmere, hvis vi formår at tale åbent om det, siger Jan Andersen, og Ulla Wæber supplerer: Det er som om, der er en myte i samfundet, der handler om, at handicap og sex ikke kan forenes. Man kan enten have et handicap eller have et sexliv. Men det er ikke rigtigt. Derfor skal vi i gang med at tale om det. Derfor sætter MagaSinet nu spot på seksualiteten. For selvom sclerose kan give begrænsninger, er der stadig et hav af muligheder for at få et velfungerende sexliv. På de følgende sider kan du læse om praktisk sexhjælp, bækkenbundstræningens velsignelser, vigtigheden af kommunikation og meget mere. Og så er det ellers bare om at komme i gang. God fornøjelse. FÅ BEDRE ORGASMER MED BÆKKENBUNDSTRÆNING Optræning af bækkenbunden lyder måske ikke særlig sexet. Men med bare fem minutters træning om dagen er der store gevinster at hente i dobbeltsengen for begge køn 12 Få en hårdere rejsning. Få kontrol over orgasmen. Større nydelse under sex. Drop bleerne og hold tæt. Løfterne er mange og lovende, når man taler med bækkenbundsekspert Søren Ekman om bækkenbunden. Hvis man altså træner den. Bækkenbunden er de muskler, som vi bruger til at holde på vandet og prutterne, og som trækker sig sammen under orgasme. Og den kan trænes, fuldstændig ligesom alle andre muskler. Jeg havde en klient for nylig, som efter tre ugers træning i fem minutter om dagen, blev i stand til at gennemføre et samleje for første gang i seks år. Han var en glad mand. Alle kan træne bækkenbunden, hvis der stadig er en lille smule nerveforbindelse. Man kan for eksempel spænde og slippe, mens man læser det her, siger Søren Ekman. Søren Ekmans 5-minutters program Vær alene, sluk telefonen og brug fem minutter på din bækkenbund. 1. Spænd med en femtedel styrke i et kort øjeblik slip igen. Gentag gange. Træk vejret og spænd af. Vent, til bækkenbunden har givet helt slip. 2. Spænd skiftevis bækkenbund og baller. Det kan godt kræve koncentration i starten. Hav tålmodighed med dig selv. Gentag gange. Træk vejret og spænd af. Vent, til bækkenbunden har givet helt slip. 3. Spænd med 50 procent styrke. Hold spændingen så længe, du kan. Det er vigtigt, at du giver slip, så snart musklerne begynder at sitre lidt. Du vil opleve, at du kan holde spændingen i længere og længere tid. Kan du træne dig op til at holde den 1-2 minutter, er det rigeligt. Læg dig bagefter på knæ og albuer med enden i vejret, hvis du kan, og tag et par dybe vejrtrækninger og mærk, hvordan bækkenbunden spænder af.

13 4 TRIN TIL ET GODT SEXLIV Else Olesen er sexolog, parterapeut og sygeplejerske og har specialiseret sig i sex og sygdom. I øjeblikket er hun ved at lægge sidste hånd på en bog om sex og sygdom, der udkommer til sommer. Her giver hun fire gode råd med på vejen til et godt sexliv. 1. Snak sammen Sæt ord på dine tanker, følelser og behov. Din partner kan ikke vide, hvad du tænker, og hvad dine behov er, medmindre du siger det højt. Ingen af os er tankelæsere. Afsæt tid til at tale sammen. Drop uhensigtsmæssig hensyntagen. Hvis man er inkontinent og nervøs for, om man holder tæt i sengen, så sig det højt. Tal om, hvad I er bange for, og hvad I har lyst til. Her kan du finde mere informationen n om bækkenbunden og dens funktioner, ner, samt hvordan du træner den: Søren Ekman: Fra regnorm til anaconda (Frydenlund) (Fås også som dvd) Inge & Helle Gotved: Bækkenbundens optræning (Munksgaard) SÅDAN MÆRKER DU BÆKKENBUNDEN Både mænd og kvinder: Lad som om, du skal holde på en prut, eller som om du skal tisse, men skal holde dig. Mænd kan desuden vippe med penis. Så har du fat i bækkenbunden. Forsøg kun at spænde i bækkenbunden, og lad alle andre muskler være afslappede, når du laver øvelserne. Det er vigtigt, at du spænder ordentligt af mellem og efter øvelserne, så bækkenbunden ikke bliver træt. Foto: Søren Østerlund 2. Vær intime sammen Intimiteten forsvinder let i en travl hverdag, hvor der også er en sygdom at tage hensyn til. Derfor kan det være en god idé at skemalægge det. Brug to timer lørdag formiddag på at kæle og nusse og kysse hinanden. Husk tilbage, til da I var nyforelskede og slet ikke kunne holde fingrene fra hinanden. Sæt et æggeur på ti minutter og kys hinanden dybt og med tungen. 3. Se mulighederne Det er vigtigt at fokusere på, hvad man kan, i stedet for hvad man ikke kan. Se ikke tilbage på, hvad I kunne engang, men i stedet for fremad på, hvad I nu kan. Se det som en spændende udfordring og leg med nye teknikker. Planlæg sex udenom bivirkninger og træthed. Søg inspiration i bøger, blade og på nettet. 4. Brug erotisk legetøj Hvis ens sexliv er ødelagt, hjælper det ikke at købe en vibrator. Men når intimiteten og kommunikationen er på plads, kan det være en dejlig og sjov måde at udvikle sexlivet på. Jeg vil anbefale, at man starter med en god vibrator. Den kan også bruges i kvindens vagina og på klitoris og på mandens skaft med noget glidecreme. Glidecreme og intimservietter skal være fast og naturligt inventar i soveværelset. Find mere inspiration på Sexolog Else Olesen har en hjemmeside, hvor du kan finde erotisk legetøj, der er specielt egnet til mennesker med handicap. På hjemmesiden kan du også finde brevkasser og guides til et bedre sexliv med sygdom som tredje hjul. Hjemmesiden hedder

14 TILFREDSSTIL DIG SELV Nogle mennesker med handicap er ude af stand til at tilfredsstille sig selv på grund af fysiske forhindringer som lammelser eller spasmer. Nogle vælger at benytte sig af prostituerede, men der findes et alternativ. Alternativet hedder Handisex. Det kan godt være, jeg ikke kan særlig meget, men jeg kan fandeme få en orgasme. Sådan siger en kvinde med muskelsvind. Hun er fast klient hos Handisex, som en gang om ugen hjælper hende med at få en orgasme. På grund af sit handicap er kvinden ude af stand til at onanere, og hun har ikke nogen kæreste. Derfor får hun praktisk sexhjælp fra Handisex. Det er altid en god ide at lege med og tilfredsstille sig selv, uanset om man har en partner eller ej. På den måde lærer man sine egne behov og lyster at kende lyster og behov som ændrer sig gennem hele livet og især ved sygdom. Men ikke alle har den mulighed. Praktisk sexhjælp er en hjælp til selvhjælp. Praktisk selvhjælp er helt basalt, at hvis man ikke kan bruge sine arme til at onanere, så er der et alternativ, siger Asgerbo Persson, der har stiftet Handisex sammen med Michelle Miller og forklarer, hvordan det foregår. Helt konkret går det ud på, at vi har en slags sexmaskine, både til mænd og kvinder. Den sætter vi så på mandens penis eller ind i kvindens vagina og sørger for, at den stimulerer det, den skal. Så forlader vi rummet. På den måde har man fred og privatliv, som man normalt har det, når man onanerer. Alle kan bruge Handisex Praktisk sexhjælp kan bruges af alle, som af en eller anden grund ikke kan tilfredsstille sig selv, men ikke vil undvære den afslappende virkning, en orgasme har. Det kan også være, man bare har lyst til at udforske sig selv og sine sanser for at finde ud af, hvad der føles rart. Praktisk sexhjælp indledes og afsluttes altid med en grundig samtale om forventninger og behov, og til enhver tid under hele processen kan man ombestemme sig, hvis man ikke har lyst alligevel. Handisex tilbyder også samtaler og massageterapi. Handisex er nyopstartet og tilbyder indtil videre kun praktisk sexhjælp i hovedstadsområdet, men satser på at yde landsdækkende service i fremtiden. Se meget mere om Handisex på 14

15 ELSE O S INTIMØVELSE Genfind gnisten og lysten til hinanden med denne øvelse. Sæt en time af til øvelsen. Lav den i soveværelset, hvor I har sørget for hygge og varme. Hav et ur parat. I skiftes til at være den aktive og den passive i minutter hver især. Den aktive skal forkæle, nusse, kæle, kysse den passive over hele kroppen. Brug hænder, fingre, læber, tunge, erotisk legetøj. Den passive skal nyde, føle og mærke efter, hvad han/hun kan lide. Øvelsen må ikke ende med samleje. Vigtigt: Fokus på hele kroppen, ikke kun kønsorganerne. Start evt. med let massage, brug gerne olie. Sig så lidt som muligt under øvelsen. Den passive kan evt. sige koldt eller varmt, når noget er ubehageligt eller rart. Når begge parter har været både aktive og passive, så lig et par minutter, hold om hinanden og nyd nærheden. Slut øvelsen med at fortælle hinanden, hvad der var dejligt. Gå i detaljer, f.eks. da du kyssede mig lige dér på halsen, sugede det helt ned i tæerne. Fortæl kun, hvad der var godt. Hvis noget var ubehageligt, skal det ikke nævnes. I starten kan øvelsen virke lidt akavet. Med tiden vil den føles mere fortrolig og blive en naturlig og uundværlig del af jeres hverdag. I vil opleve at komme tættere på hinanden og lære om jeres partners og jeres egen erotiske krop, og I vil opdage erogene zoner, I ikke engang vidste, I havde. Kommunikation og KYS ATTAK inviterer medlemmer med sclerose på 40 år og derunder til ATTAKs Ungdomstræf marts 2011 i Dronningens Ferieby, Grenå Fredag Lørdag Aftensmad og ryste sammen Forstå mig nu ret det handler om kommunikation v. psykolog Hanna El-kholy, El-kholy Consult Seksualitet og selvudvikling om seksualitet, selvudvkling og sygdom v. Johanne Haugaard, LUST Kr 350,- Indsættes på konto: mrk Kontakt Ungdomskonsulent Irene Damkjær T Middag og fest Søndag Afrunding og tak for denne gang Hent program og tilmeldingsskema på

16 Af Peter P. Christensen, journalist Samtaler med effekt Ny evaluering dokumenterer, at mennesker med sclerose får godt udbytte af Scleroseforeningens gratis psykologordning Scleroseforeningen tilbyder gratis psykologhjælp til sine medlemmer, og nu dokumenterer en evaluering af ordningen, at det rent faktisk hjælper på en række områder. Det er brugbar viden for psykologerne og for potentielle brugere af ordningen. Scleroseforeningens psykologordnings formål er at yde psykologisk behandling og støtte til personer med sclerose og deres familier i forhold til de psykiske vanskeligheder, som sygdommen kan medføre. Foreningen har hidtil manglet en evaluering af psykologtilbuddet. Det er der nu rådet bod på. Det er brugerne af ordningen, der har evalueret psykologerne og ordningen. Først har et konsulentfirma lavet interviews af en times varighed med 18 brugere af ordningen en såkaldt kvalitativ undersøgelse. Derefter har 204 andre brugere fået tilsendt et spørgeskema om psykologordningen en såkaldt kvantitativ undersøgelse. Et særligt aspekt af de to rapporter er, at de er bygget op, så brugerne har vurderet effekten af psykologordningen. De har selv evalueret, om det har hjulpet dem. Det er helt unikt, at man undersøger effekten af psykologhjælp for mennesker med sclerose på denne måde. Det er første gang, at man først undersøger kvalitativt og derefter laver en kvantitativ undersøgelse, der bygger på den kvalitative, siger den interne projektleder, psykolog Michael Nissen, der har holdt oplæg i udlandet om undersøgelsen, fordi den adskiller sig fra, hvad der tidligere er lavet. Hvad laver psykologerne? Psykologerne i Scleroseforeningen har som udgangspunkt for de to rapporter opstillet en række teser om deres arbejde. Fx at det har en betydning for klientens udbytte, at psykologen har specifik, faglig viden om sclerose og kan bibringe denne viden til samtalerne, når det er relevant, hvilket giver klienterne tryghed og en følelse af at blive forstået i forhold til sygdommen. Derefter har brugerne forholdt sig til disse teser og effekten. I det nævnte eksempel konkluderer begge rapporter, at klienterne tillægger det stor betydning, at psykologerne har faglig viden om sclerose. Det har god effekt for brugerne. En af konklusionerne i rapporterne går på, om samtalerne lever op til forventningerne, og her ender svargennemsnittet på en skala fra 1-5 på 3,7, mens det på spørgsmålet om, om klienten ville anbefale det til andre, ender på 4,4 hvor 5 altså er det højeste. Det højeste udbytte har klienterne fået i forhold til at prioritere, hvad der er betydningsfuldt for dem, afklaring af, hvad de kan, og afklaring i forhold til arbejde og uddannelse. Mindst udbytte har klienterne vurderet, at de har fået i forhold til, hvad de kan overkomme i hverdagen og deres fysiske formåen, fx træthed. FAKTA: Psykolog Michael Nissen De to undersøgelser giver en lang række resultater, og for psykologerne har det haft stor betydning: For psykologerne i Scleroseforeningen har det også betydet, at vi har fået dokumentation for, hvad vi laver og for at det virker. Det har givet os mulighed for at lave en kvalificeret videreudvikling af tilbuddet, siger Michael Nissen. Du kan læse mange flere delresultater og konklusioner i de to rapporter i en større artikel om evalueringen på Scleroseforeningens hjemmeside: De to rapporter er udarbejdet af: 1) Konsulenterne Lis Frühling Larsen sammen med Geert Allermand 2) CASA Center for Alternativ Samfunds Analyse 16

17

18 Vi er din samarbejdspartner Revision og rådgivning er vores speciale Gribskovvej København Ø Tlf

19 SCLEROSEKURSER 2011 SCLEROSEKURSER 2011 ÅRSOVERSIGT Scleroseforeningen tilbyder i 2011 seks kurser for vores medlemmer med sclerose og deres pårørende. På disse kurser vil underviserne være enten psykologer eller socialrådgivere ansat i Scleroseforeningen. På alle disse kurser er der en egenbetaling på 250,- kr. pr. deltager. Transportudgiften til kursusstedet afholder man selv. Til kurserne der afholdes i foråret vil der være et ansøgningsskema i dette nummer af Magasinet. Til kurserne der afholdes i efteråret, vil der være et ansøgningsskema i Magasinet i juni og august måned. Du vil få svar, om du er optaget på kurset ca. 14 dage efter ansøgningsfristen. FORÆLDREKURSUS Børnefamilier med sclerose oplever ofte manglende overskud til den krævende forældrerolle, fordi den ene forælder har svingende ressourcer på grund af sclerosens symptomer. På kurset tilbyder vi de voksne i familien sammen med andre forældre i samme situation at kunne drøfte og arbejde med de vanskeligheder og udfordringer, man som børnefamilie har lige nu. Vi vil på baggrund af viden og erfaring arbejde med at styrke familiens egne ressourcer og samtidig se på, om der er brug for ressourcer udefra, f.eks. i form af praktisk og/ eller økonomisk kompensation. Weekenden er uden børn. Kurset afholdes I Dr. Ferieby i Grenaa 28-30/10. Ansøgningsskema kommer i Magasinets august nr. KURSUS OM KOGNITIVE VANSKELIGHEDER Mange mennesker med sclerose oplever kognitive problemer i deres hverdag. På dette kursus får du mulighed for at blive klogere på, hvilke vanskeligheder du har, og hvad du kan gøre for at hjælpe dig selv, så vanskelighederne ikke fylder så meget i din hverdag. Du vil blive præsenteret for en række redskaber, som du efterfølgende kan arbejde videre med derhjemme. Du skal forvente, at der vil være en del praktiske øvelser på kurset. Øvelserne vil både være i grupper og individuelt. Kurset afholdes I Dr. Ferieby i Grenaa 4-6/11. Ansøgningsskema kommer i Magasinets august nr. KROPSBEVIDSTHEDSKURSUS EN WEEKEND MED FOKUS PÅ KROP OG PSYKE Det at få en kronisk sygdom påvirker både forholdet til ens krop og ens psyke. Vi vil på dette kursus arbejde med at blive mere bevidst om kroppen og psyken og samspillet mellem disse. Dato: 1-3 april i Dr. Ferieby i Grenaa. Ansøgningsfristen er udløbet og kurset overtegnet. PARKURSUS At leve i parforhold med sclerose; for den scleroseramte og for partneren sammen. En weekend med fokus på udvikling, samarbejde og glæde. Når den ene i parforholdet får sclerose, påvirker det partneren eller resten af familien. Vi vil i denne weekend arbejde med begge parters oplevelse af det at få sclerosen ind i parforholdet. Vi vil fokusere på generelle parforholdsproblematikker og på det særlige, når sclerosen er trejdepart i forholdet. Der vil blive mulighed for at drøfte faktiske, aktuelle problemer i større og mindre grupper. Udgangspunktet er jeres aktuelle behov. Kurset vil veksle med nogle grupper med udelukkende pårørende og andre med blandede grupper. Weekenden er uden børn. Kurset afholdes i Dr. Ferieby d. 7 9/10 Ansøgningsskema kommer i Magasinets juni nr. 19

20 KURSUS FOR GRAVIDE MED PARTNER Når man har sclerose og venter barn, kan man godt føle sig som kastebold mellem neurologien, fødselshjælpen og sundhedsplejen. Hver fagperson har svært ved at se udover deres eget fagområde og betragte helheden i ens situation som familie med barn på vej og sclerose hos mor eller far. Hvad er vigtigst og fylder mest sclerosen eller graviditeten? Begge dele selvfølgelig man er en helhed som familie, der både lever med sclerose OG venter barn. Dette kursus bygger bro mellem sclerose og familiedannelsen. Vi betragter familiedannelsen i sin helhed, og hele tiden i den kontekst, at der også er sclerose i familien. Vi betragter også familien som en helhed, både manden og kvinden, rask eller med sclerose. Vi arbejder med at styrke familiens egne ressourcer ved hjælp af teamdannelse og indsigt i hinandens tanker og mål. Vi vil snakke om, hvordan man som familie kan få kabalen til at gå op. Hvordan man lever med sclerosen i familiens hverdag, og hvordan man som rask kan støtte sin partner med sclerose, men stadig bevare rum til sig selv. Vi præsenterer helt jordnære ideer til løsningen af hverdagens problemer. Kurset deles op i fire dele: Graviditet, fødsel, barsel og familien lige efter fødslen Kurset er tilrettelagt for BÅDE mænd og kvinder. Der vil være fælles undervisning i emner, der er relevante for begge køn, samt kønsopdelt undervisning i emner, der er specielt relevante for hhv. mænd eller kvinder. Mændene bliver undervist af en mand, kvinderne af en kvinde. Mændene kommer derfor ikke til at fordybe sig i fx. graviditet, men snakker istedet fx. om ligeværdigt forælderskab. Hvem kan deltage: Kurset henvender sig til par, der venter barn, hvor den ene eller begge parter har sclerose. Uanset om det er parrets første barn, eller de har børn i forvejen. Det spiller ingen rolle, om du er kørestolsbruger, har nedsat gangafstand eller lign. Kurset afholdes i Dr. Ferieby fra fredag d.17 juni kl. 18 til søndag d. 19 juni kl. 14. Pris 250,- kr. pr. deltager (Weekenden er uden børn). Undervisere: Joanna Bjørklund Rasmussen, jordemoder med speciale i sclerose, har sclerose og er mor til to. Og Mikael Møller Christensen, sygeplejerske, rask far til to, hvor moderen har sclerose. Ansøgningsskema er på side 21 sendes til Scleroseforeningen, Mosedalvej 15, 2500 Valby. Ansøgningsfristen er d. 6/4. DET HANDLER OGSÅ OM OS! ET KURSUS FOR PÅRØRENDE Gennem oplæg, dialog og god tid til samtaler i grupper vil der her være mulighed for at møde andre pårørende. Temaer Hvordan kommer jeg videre personligt, og hvor finder jeg støtte? Hvordan kan det lade sig gøre at sætte grænser for, hvordan sygdommen indvirker på ens liv som pårørende? Hvordan arbejdes med balancen mellem omsorg for andre og for en selv? Kurset vil veksle mellem oplæg, debat og gruppesamtaler. Hvem kan deltage: Kurset er rettet mod alle pårørende: ægtefæller, voksne børn af, forældre til og familie til mennesker med sclerose. Kurset afholdes på Houens Odde Kursuscenter i Kolding fra fredag d.29. april kl. 18 til søndag d. 1 maj kl. 14. Pris 250,- kr. pr. deltager Undervisere: Psykologerne: Anne Marie Buur og Dorte Larsen Ansøgningsskema er på side 21 sendes til Scleroseforeningen, Mosedalvej 15, 2500 Valby. Ansøgningsfristen er d. 14/3. ORGANISATORISKE KURSER 2011 Scleroseforeningen tilbyder to organisatoriske kurser i Kurserne er for foreningens frivillige, der har en aktiv rolle i vores lokalafdelinger. Kurserne er gratis, og lokalafdelingen dækker transportudgiften til kursusstedet. Tilmeldingen sker via din lokalafdeling. Herudover tilbyder Scleroseforeningen E- learningskurser, der giver redskaber til at løse de opgaver, der ligger i lokalafdelingerne. Vi er i skrivende stund ved at opdatere kurserne, så de bliver mere brugervenlige. I dag ligger der et grundkursus, som du finder på Scleroseforeningens hjemmeside kurser. De øvrige kurser kommer i løbet af foråret, og dem finder du ved at gå ind på 20

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Sclerosecentrene i Haslev og Ry

Sclerosecentrene i Haslev og Ry Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 36 46 36 46 info@scleroseforeningen.dk www.scleroseforeningen.dk Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende forening, som arbejder for indsamlede midler. Aktiviteterne

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

MAGA SINET februar-marts 2010

MAGA SINET februar-marts 2010 MAGA SINET ET MAGASIN fra ScleroSEforENINGEN februar-marts 2010 ScleroSEforENINGENS nye direktør METTE Bryde lind Mennesker med handicap rammes, fordi politikerne ikke tør prioritere ForskNINGSNyt ved

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp Giv glæde det gør jeg Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp 1 Giv glæde med et Sponsorhus det gør jeg Eva Fjellerup er firedobbelt verdensmester i femkamp og har derudover vundet en lang række

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost VELKOMMEN Fredag d. 7. marts 10:30 11:00 Ankomst - kaffe, te og brød 11:00 11:30 Velkommen - status på Hjertemotion v/ projektleder Lise Sjelberg 11:30 12:15 Hvorfor er rehabilitering vigtig? v/ rådgivningsleder

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Sclerose Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Hvad er MS? Multipel sclerose (MS) er en sygdom, som angriber centralnervesystemet,

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER AKTIVT ÆLDRELIV Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER 0 Aktivt ældreliv - FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED Marselisborg har i samarbejde med Socialministeriet

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere