Landspolitisk beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landspolitisk beretning"

Transkript

1 pril 2015 Landspolitisk beretning f Sine Heltberg, Folketingskandidat Højest opbakning til S siden valget Det går fremad i meningsmålingerne, foråret er lige om hjørnet, og måske kommer valget snart. Der er meget at glædes over som socialdemokrat. Vi får fortalt om vores resultater. t der nu er styr på økonomien, skabt nye jobs, at arbejdsløsheden er faldet, at vi skaber en bedre, fagligt stærkere folkeskole, at Danmark er blevet mere sikkert med faldende kriminalitet og færre ungdomskriminelle. Det og den lavere ventetid på operationer, faldende ventetid for kræftpatienter, flere unge i uddannelse og færre børn, der lever i fattigdom, er blandt de resultater, vi kan være stolte af at gå til valg på. Nu er det tid at komme op i gear. Vi har allerede haft en succesfuld gadeaktion foran Frederiksberg Centeret, hvor stemningen var god. Vi er på gaden igen den 18. april, jeg håber, I har lyst til at kigge forbi eller deltage. For i år er det 10 år siden, vi socialdemokrater på Frederiksberg senest fik valgt et folketingsmedlem ind. Hvis det skal lykkes for os igen at opnå repræsentation i Folketinget, har jeg brug for, at så mange som muligt vil give en hånd med. lle former for hjælp vil jeg være taknemmelig for. Noget at kæmpe for Der er virkelig noget at kæmpe for. På højrefløjen er Venstre og Konservative så presset af Dansk Folkeparti og Liberal lliance, at partierne har mistet ethvert snit til socialt sindelag. Vi så det senest med reaktioner på Dansk rbejdsgiverforenings forslag om at skære markant på de sociale ydelser til førtidspensionister, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere kr. mindre om måneden til handicappede og andre på førtidspension, taler vist for sig selv. Også De Radikale var langt hen ad vejen enige i D s tænkning. Det skal vi alle sammen huske at fortælle vores venner fra café latte segmentet, der kan finde på at sætte kryds ved Liste B! For det absolut eneste, der kommer ud af lavere ydelser, er flere danskere, der lever i fattigdom og med lavere lønninger. Når folk modtager sygedagpenge, så er det faktisk, fordi de er syge og ikke kan arbejde. Når man får tilkendt førtidspension, er det, fordi man har mistet sin arbejdsevne. Tanken om, at alvorligt syge mennesker mirakuløst rejser sig fra sygesengen og finder sig et job, hvis blot man gør dem lidt mere fattige, har intet med virkeligheden at gøre. Og når man skærer i de sociale ydelser, så presser det også mindstelønnen nedad. Så får vi tyske tilstande med folk, der ikke kan forsørger deres familier, selv om de har et fuldtidsarbejde. Det er ikke den vej, vi skal gå det er ikke Det Danmark, vi kender. 1

2 Nyhedsbrev Tilsvarende er det trist at opleve de borgerlige partier konkurrere om at kræve de største skattelettelser, hvor Venstre ikke engang efter flere måneder kan svare på, hvor der skal spares, når den offentlige sektor ikke må vokse, selv om der bliver flere ældre i Danmark, der forventer hjemmehjælp, gratis hospitalsbehandling og sygepleje. Senest kom det frem, at et stort flertal af Venstres folketingskandidater er åbne over for at indføre brugerbetaling for at gå til lægen. Og vi kan ikke få ren besked om, hvad partiets politik er på dette område. Den fri og lige adgang til sundhed er en hjørnesten i vores velfærdssamfund, og vi ved, at der især blandt svage grupper med små indkomster er mange, der tøver med at gå til lægen, når de har symptomer, der kan være udtryk for, at de fejler noget alvorligt. Brugerbetaling på lægebesøg vil øge den ulighed i sundhed, som vores sundhedsminister og andre progressive kræfter kæmper for at reducere. Hårde beslutninger Politik er nemt, når man går efter laveste fællesnævner og tidens mest populære synspunkter. Det så vi med nders Fogh Rasmussen. Politik er også nemt, hvis man altid foreslår at bruge flere penge. Det ser vi med Enhedslisten. I tre år har Socialdemokratiet kæmpet for at skabe et bedre Danmark. En rejse, der mildest talt ikke har redet på popularitetens blide bølger. Jeg kan ikke huske, at nogen statsminister har fået så hård medfart som Helle. Jo, der er truffet upopulære beslutninger. Og der er nogle grundlæggende problemer, vi sammen med andre landes Socialdemokratier - ikke har fundet alle de gode svar på endnu; Hvordan vi kan tøjle globaliseringen, reducere den stigende ulighed i den rige verden og bekæmpe nationalisme og fremmedhad. Det er en afgørende del af Socialdemokraternes politiske projekt, at skellene i vores samfund ikke må blive for store. Og det er en realitet også i Danmark, at uligheden i de seneste årtier er vokset. Dels på grund af politiske beslutninger, men især på grund af globaliseringen og den teknologiske udvikling. Tidens største udfordring for os er at finde troværdige svar på, hvordan vi tøjler globaliseringen og reducerer den stigende ulighed i den rige verden. t lukke ned for samarbejde og frihandel er ikke nogen farbar vej. I stedet skal vi finde en vej mellem de liberalistiske kræfter, der blot hilser den globale markedsøkonomi og den voksende ulighed velkommen, og de populistiske kræfter, der prøver at bilde os ind, at vi kan melde os ud af verden og genskabe en tid, der var engang. Jeg håber, du har lyst til at give en hånd med i valgkampen. Mange hilsner Sine Heltberg, Folketingskandidat Har du input, billeder, spørgsmål eller artikler som du gerne vil have med i næste nyhedsblad, så send det til mig på mail (Rune, -nyt redaktør) Har du spørgsmål til formanden, så skriv en mail til Erik på 2

3 Nyhedsbrev Ny formand for fællesbestyrelsen f Erik Jensen, fællesbestyrelsesformand En spændende tid at blive formand for socialdemokraterne på Frederiksberg. Et spændende folketingsvalg er tæt på, måske meget tæt, hvor det afgøres, om vi fortsat skal have en socialdemokratisk ledet regering, og om vi får vores egen kandidat Sine Heltberg valgt. Og snart skal vi forberede kommunal- og regionsvalget, så vi kan få en stærkere repræsentation lokalt. Det kræver en velsmurt og stærk partiorganisation. Og det har vi heldigvis her på Frederiksberg. Det så vi bl.a. manifestere sig ved den netop afholdte generalforsamling, hvor der var et særdeles flot fremmøde og en rigtig god stemning. Man fornemmer optimismen. En optimisme, der også var tydelig, da jeg som nyvalgt formand deltog i Hovedbestyrelsesmødet den 10. og 11. april. Samme dag vi fik de bedste meningsmålinger siden valget. Men intet kommer af sig selv. Forarbejdet har været godt, så endnu engang tak til den afgående bestyrelse og specielt til Mads Reinholdt for et godt formandskab. Jeg takker for den tillid, I har vist mig ved at vælge mig som formand, og jeg ved, det forpligter. Også en stor tak til de store kæmper Katrine Lester, der har valgt at trække sig i fra kommunalpolitik, Karin Dubin, der har været med i rigtig mange år i den politiske kamp og til Jørgen Beck for en stor organisatorisk indsat. Velkommen til den nye bestyrelse, der består af både nye og gamle medlemmer og velkommen til nja Camilla Ravn, der nu genindtræder i kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen ser frem til et fortsat godt samarbejde med kommunalbestyrelsesgruppen og med Pia Illum fra Regionsrådet. rbejdet venter. Jeg glæder mig og er allerede godt i gang. Og husk, lige nu gælder det om at få valgt Sine Heltberg til Folketinget. Det kræver en stor indsats ikke kun af bestyrelsen, men af alle medlemmer. Der er brug for alle gode kræfter. Venlig hilsen Erik Jensen Frederiksberg sagde farvel i solskin Kampagnedagen i lørdags faldt sammen med den sidste weekend, hvor Katrine Lester var viceborgmester på Frederiksberg. Dermed blev det et flot farvel til Katrine og goddag til Michael Vindfeldt, der var ude og bakke op om folketingskandidat Sine Heltberg med roser, balloner, flag og valgbrochurer. Stem Frederiksberg i Folketinget! lød det ud over gaden. I alt 11 hjælpere tog del i kampagnen ved Frederiksberg Centeret og loppemarkedet bag rådhuset og flere medlemmer var forbi og støtte op. En dejlig dag i bragende sol og godt humør der startede med kaffe og morgenbrød på Rolfsvej. Sine Heltberg, Katrine Lester, Michael Vindfeldt og Lise Hækkerup 3

4 Nyhedsbrev Kræftbehandling med protoner f Pia Illum, medlem af regionsrådet i hovedstaden Jeg har sammen med Kræftudvalget i Region H været en tur på Karolinska Sygehuset i Stokholm, for at høre om kræftbehandling og se det nye sygehus, som de er ved at bygge. Vi overnattede i Uppsala på Hotel Kræmer, som skal bruges som Patient Hotel og som bygningsmæssigt, er en del af Skandion klinikken. Skandionklinikkeni Uppsala, er Nordens første klinik for avancered strålebehandling med protoner. Klinikken er et resultat af et unikt nationalt samarbejde henover parti og länsgrænser, mellem politikere, kræftlæger og sygehusfysikere i Sverige, for at forbedre kræftbehandlingen. Klinikken drives i samarbejde af de syv landsting, som hver har et universitetssygehus: Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stokholms läns landsting, Västerbottens län Landsting, VästraGötalandsregionen og Örebro länslandsting. Det bliver en integreret del af kræftbehandlingen på de syv universitetssygehuse. Klinikken med protonanlægget ligger sammen med et hotel. Hotellet drives som et almindeligt hotel, men klinikken har en særlig aftale med hotellet for deres patienter. Protonbehandling er meget præcis til behandling af patienter med kræft, med en væsentlig forbedret overlevelse, samt væsentlig færre bivirkninger, da man kan ramme meget præcist med strålerne og dermed ikke i samme omfang, som ved konventionel strålebehandling ødelægger omkringliggende væv. Derfor vil den også være særdeles velegnet til behandling af børn eller patienter med hoved/halskræft. Protonerne gives ved høj energi i en accelerator, energien svarer til 60 % af lysets hastighed og styres præcist ind i det ønskede felt. cceleratoren er den dyreste og mest komplicerede komponent, så for at udnytte den så effektivt som muligt, kan strålen ledes ind i flere adskilte behandlingsrum. Klinikken regner med, at kunne behandle 1000 patienter om året, men hen ad vejen op til En behandling vil oftest tage tre til fem uger, hvor man så kan bo på hotellet imens. Det er forudsætningen, at patienten er gjort helt klar til behandlingen fra det behandlende hospital og også modtager resten af behandlingen på det lokale universitetssygehus. Kræftudvalget i Region H er enige om, at det både vil være spændende, men også en fordel med et samarbejde med Skandion Klinikken og vil derfor arbejde for, at det kan realiseres. I forvejen samarbejder vi med Region Skåne, derfor vil det give god mening, at udvide dette samarbejde med Skandionklinikken. Det vil specielt være en fordel, at kunne sende børn til behandling på Skanion Klinikken, såfremt de har kapacitet, men det vil også være en fordel, at få mulighed for, at vi i Region H, kan være med til at forske og samtidig tilegne og udvikle kompetencer, så vi er klar den dag, vi selv får et Protonanlæg. 4

5 Nyhedsbrev Nye bestyrelser f Rune Nicolaisen, redaktør Onsdag den 8. april blev der afholdt generalforsamling i de to kredse samt fællesbestyrelsen, og der var lagt op til udskiftning på et par af posterne. Mest opsigstvækkende skift var Katrine Lester, der forlader rådhuset og posten som 2. viceborgmester pga. nyt arbejde. Tak for indsatsen! Der var et rigtig fint fremmøde, og stemningen var god. Måske det skyldes den stigende opbakning til Socialdemokratenre på landsplan, og en tro på at vore egen kandidat Sine kan blive valgt ind i folketinget. De nye bestyrelser ser således ud: Fællsebestyrelsen Erik Jensen, Formand Iben Cort Eiby, Næstformand Bo Kømler, Kasserer Hanne Illum, Sekretær Rune Nicolaisen, -nyt redaktør Jørgen Mørup Pedersen, ktivitetsansvarlig nna Sofie Munck, Kampagneansvarlig Casper Felt, Webmaster Mads Reinholdt, Politiske følgegrupper Irene Odgaard, 1. suppleant Flemming Hansen, 2. suppleant Wasiem, von Heydebrand, 3. suppleant ndreas Hjørnholm, 4. suppleant Svend Dittman, Falkonerkreds repræsentant Fremtidige aktiviteter 20/4: Møde i seniornetværket /4: Fællesbestyrelsesmøde /5: 1.maj-arrangement ved DSU Frederiksberg 12/5: Politisk medlemsmøde /5: rrangement om hundredeåret for kvinders valgret /5: Fællesbestyrelsesmøde /5: Kampagnedag. 5/6: Grundlovsarrangement på 5. juni plads. 13/6: Kampagnedag. 18/6: Medlemsmøde: Sommerafslutning med både politisk oplæg og social aktivitet 18/8: Politisk medlemsmøde. Tema: Kommunale budget 24/8: Møde i seniornetværket /11: Møde i seniornetværket Kommunalbestyrelsen: Michael Vindfeldt, 2. viceborgmester Gunver Wibroe Sine Heltberg nja Camilla Ravn Øvrige: Pia Illum, Regionsrådet Niels Mikkelsen, Revisor Preben Wadland, Revisor Frede Mølgaard, Revisorsuppleant Jeppe Vierø, DSU Malte Mathies Løcke, DSU 5

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015

Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015 Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Lyt til ungdommen! Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ungdommen i vore dage er ikke, som da

Læs mere

Konkurrencestaten slår dem ud!!!

Konkurrencestaten slår dem ud!!! Konkurrencestaten slår dem ud!!! Folkerigsdag lørdag den 2. august 2014, Valby Kulturhus Indlæg af Ole Meldgaard, Chefkonsulent på Kofoeds Skole Konkurrencestaten, selve navnet lyder som en trompetfanfare.

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 27. møde Onsdag den 1. december 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV Februar 2015...nyt fra formanden Så blev det igen tid til Nyhedsbrev 2014 blev på alle måder et rigtigt godt år for DF i Brøndby og hele DF i særdeleshed. Vi har i Brøndby oplevet en stor medlemsfremgang,

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

PARTISEKRETÆR CLAUS RICHTERS MUNDTLIGE BERETNING TIL VENSTRES LANDSMØDE 2014. Når jeg står her og kigger ud over jer, så føler jeg mig stolt.

PARTISEKRETÆR CLAUS RICHTERS MUNDTLIGE BERETNING TIL VENSTRES LANDSMØDE 2014. Når jeg står her og kigger ud over jer, så føler jeg mig stolt. PARTISEKRETÆR CLAUS RICHTERS MUNDTLIGE BERETNING TIL VENSTRES LANDSMØDE 2014 Kun det talte ord gælder. Kære landsmøde Når jeg står her og kigger ud over jer, så føler jeg mig stolt. Stolt, fordi vi i Venstre

Læs mere

støt de fortjener vælgerne til Pia, Helle og Villy: Stor Quiz se bagsiden Jeg håber regeringen tør gøre noget Jeg kunne ikke

støt de fortjener vælgerne til Pia, Helle og Villy: Stor Quiz se bagsiden Jeg håber regeringen tør gøre noget Jeg kunne ikke FOAs medlemmer i strejke støt foa strejkeavis 2008 1 os Jannie fra Ulfborg Derfor strejker vi Susanne Bjerrehus Jeg håber regeringen tør gøre noget Joan Ørting Per Pallesen: min far fik god pleje Jeg kunne

Læs mere