Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle"

Transkript

1 Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker på uærlig vis eller umoralsk vis får mange penge ud af deres handlinger, så vækker det hurtigt en vis forargelse hos mange andre mennesker. Sjovt nok gælder det kun, hvis det handler om mange penge, rigtig mange penge. At mennesker får penge ud af at snyde med skatten, snyde med forsikringen eller anden form for småbedrageri, det vækker nærmest forargelse, at vi er nogle, der kan blive forarget over det. Men når det handler om store penge, og dermed også om mange og store tab for andre, det vækker forargelsen. Det så vi jo for eksempel i optakten til og i begyndelsen af finanskrisen, hvor den ene bank efter den anden bukkede under og lukkede, og det med katastrofale tab for rigtig mange mennesker. Der var dog nogle, der ikke tabte på den historie. Tværtimod fik de endog store summer ud af det. Bemærkelsesværdigt nok, så var de næsten alle sammen medlemmer af den øverste ledelse i bankerne. Mange af dem blev senere stillet til et juridisk regnskab for deres handlinger, og pure frifundet. De havde ikke gjort noget ulovligt. Men mange mennesker synes, at de havde gjort noget umoralsk, og derfor forargelsen. Som én udtrykte det: De rige, de forstår at rage til sig! Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

2 klogt i tide. Og hvem ville ikke have gjort det, hvis man havde kunnet. Men jeg må dog medgive de forargede, at der må være nogle af disse bankmennesker, der har en dårlig smag i munden. Eller gør penge og materiel rigdom os mennesker til kolde, følelsesløse og beregnende egoister, der bare handler klogt for vores sag? Dagens evangeliefortælling skal ses i forlængelse af dette. Det er en meget omdiskuteret fortælling af Jesus. For kan det virkelig være rigtigt, at Jesus taler positivt om underslæb og bedrageri i omgang med penge og materiel rigdom det som i fortællingen hedder mammon? Lignelsen er ikke mindst omdiskuteret, fordi bedrageren oven i købet roses for sin kloge handling for sin sag. Og netop her i fortællingen, er der en mulighed for at forstå eller misforstå lignelsen. Ham, der roser, skrives i vores Bibel med stort H, og altså er det Gud, der roser ham for hans uærlige og smarte handlinger for at komme ud af en dårlig situation. Jeg tror, det er en misforståelse og en fejloversættelse af lignelsen fra originalsproget. Jeg tror, at herren skal skrives med lille og viser tilbage til godsejeren, den rige mand. Det er ham, der stiller sin forvalter til regnskab, og selv om han dømmer ham for uærlighed i omgang med betroede midler, så må han alligevel også rose ham for hans snarrådighed, da han så sig afsløret, til at handle hurtigt og klogt for sin egen sag. Faktisk vil der jo være mennesker i denne verden, der vil læse fortællingen ud fra forvalterens synsvinkel, og synes, at det er helt fedt, at han alligevel nåede at få noget med fra godsejeren, som i deres optik ville være en kapitalist, som det kun er rimeligt, at man tager noget fra. Og det er kun rimeligt, at det kommer forvalteren til gode (som jo altså er en bedrager) og de andre, som skylder godsejeren (hvilket ikke er andet end deres kontrakt lyder på). 2

3 3 Men det er ikke denne synsvinkel eller pointe, Jesus vil frem til. Og det er heller ikke, at uredelighed betaler sig. Forvalteren er juridisk uhæderlig, hvor de føromtalte bankfolk måske kun er, hvad jeg vil kalde moralsk uhæderlige. I min optik ville det have set pænere ud og gavnet hele banksagen mere, at kaptajnen gik ned med sit skib og besætning og ikke som den eneste fik reddet sig selv i land. Hvis vi fortsætter ud ad denne tangent, så ender vi med at stå med et budskab til os i dag med en moralsk pointe for, hvordan vi bør opføre os, og måske med en moralsk advarsel for, hvordan økonomisk magt og rigdom kan korrumpere ethvert sind til amoralsk opførsel. Og, er det budskabet, vi går med herfra i dag, så er vi blevet snydt eller vi har misforstået hele sagen. Det helt centrale i denne sammenhæng er den sætning, Jesus kommenterer fortællingen med, og som også kan være medvirkende til misforståelser og forargelser over Jesus: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. For det er ikke en opfordring til bedrageri, og det er ikke en moraliseren over materialismens magt i så fald vil også det give problemer, da Jesus nærmest er positiv i sin opfordring. Eller måske har Jesus en ironisk erkendelse af materialismens demoraliserende magt og mulighed over mennesker. For at komme ud over forargelsen og misforståelsen, skal vi grave lidt i Jesu ord. Det handler om at handle klogt for sin sag. Og dét vil Jesus lære os med denne lignelse. Og for nu at foregribe pointen, så vil Jesus egentlig sige, at når denne verdens korrumperede, forhærdede, uhæderlige, materialistiske mennesker kan finde ud af at bruge det, de ellers hænger ved og lever for, til at

4 handle klogt for deres egen sag, så meget mere burde det også være kendetegnende for hans disciple altså for kristne mennesker. Men og det er måske kr-spørgsmålet i dag: hvad er vores sag? Vi befinder os i Trinitatistiden. Det er den tid i kirkeåret, der rækker hen over sommer og efterår. Det vil sige, at det er den tid i årets cyklus, hvor tingene gror i naturen og sætter frugt og frø med henblik på næring og livets bevarelse i naturen. I kirken bliver det brugt billedligt om at vokse i kristen tro og liv. At vokse i kristen tro og liv er at blive mere bevidst derom, gøre mere ved sagen, lade det få en større og vigtigere plads i livet. Eller sagt på en anden måde: Når vi går i kirke i trinitatistiden, så er der i mange af de læsninger, vi hører fra Bibelen, tre spor at følge og blive klog på. 1) Vi kan høre fortællingerne som vejledninger/formaninger til, hvordan vi skal leve med Gud og hinanden for at leve op til henholdsvis De ti Bud og buddet om kærlighed til vores næste og se vore liv i lyset af Guds kærlighed. 2) Vi kan høre fortællingerne som moralske opsange/formaninger/undervisning i, hvordan vi bør leve med hinanden, om vi skal være medarbejdere på hinandens glæde og ikke give anledning til forargelse. 3) Vi kan høre fortællingerne på en sådan måde, at vi deri ser Jesus, og ved at gøre dem til normer i vore liv viser andre mennesker, hvorfor det er så vigtigt at tro på Jesus. Der er rigtig mange af teksterne, der har alle tre elementer, mere eller mindre fra søndag til søndag; men der er ingen af fortællingerne, der kun har et af fokusområderne. Dog er det 3. element (det med at vi i vore liv viser vores tro, for at vise Jesus) langt hen ad vejen det element, der fokuseres på mest på. Salmen, vi synger efter prædikenen fokuserer mest på de første 4

5 to elementer. Bibelteksten i dag har det 3. element som fokus. Det element er i dagens bibeltekst sagen vores sag. Vores sag som kristne mennesker skal være, at vores kristne tro kan ses på os på en sådan måde, at andre mennesker kan se sandheden og livet i troen på Jesus. Jesus har forventning om, at hans disciple sætter alt ind på deres sag, også det, de måske hænger mest ved her i livet. Sat helt på spidsen, så bør det være troende kristnes livssag, at andre mennesker bliver troende kristne. Det bør være kirkens sag. Og at sætte alt ind på det, vil være klogt. Vi skal bruge alle midler dertil, også denne verdens midler materialismen, som Jesus jo godt ved ikke kun har tag i forhærdede forvaltere eller bankfolk, men også i kirken og hans discipelflok. Forvalteren i lignelsen skaber sig nogle venner, der faktisk skylder ham noget, når han nu bliver fyret. Troende mennesker skal skabe medtroende, med hvem vi kan have fællesskab i det evige liv i Guds herlighed. Vi skal ikke være uærlige, uhæderlige, umoralske men, som også sådanne mennesker kan være: kloge i vore handlinger for vor sag som så også er Jesu sag, at tage mennesker ind i de evige boliger. Vi skal være kloge, for der er mennesker ude i hver vores verden, der ikke hører eller ser noget til det, Jesus fortæller og indbyder mennesker til. Men de har os. De har måske kun os. Og om det skal siges om os, at vi ikke har handlet klog for vores sag, så er det os, der er den uhæderlige forvalter, der har ødslet Herrens ejendom bort (og her er det Gud, der er Herren) og begået underslæb med den for vores egen sag. Troende kristnes livssag er altid Guds sag, for Guds sag er altid at mennesker må være Jesus-troende kristne. Derpå satte Han alt ind og handlede klogt. 5

6 Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen 6

7 7 Himmelske Far. Tak for det liv du giver os, for alle gode gaver til sind og krop. Hjælp os til at leve hver dag i tillid til din kærlighed og omsorg. Åbn vores sanser, og væk vores tanker så vi overgiver os til din og hinandens kærlighed. Vi beder og takker for hinanden, for vore kære, vi er særligt knyttet til nær og fjern, for hvert eneste hjem i vore sogne. Vi beder for alle der lider i verden. For fanger, fattige og undertrykte. Giv dem frihed, hjælp og livsmod så de kan bevare håbet om en bedre verden. Vær med alle der har mistet et menneske de holdt af, og vær med dem der snart skal dø. Lad dem se lys i dit lys. Lad aldrig vores blik svækkes for den sorg og lidelse som vi kan være med til at lindre. Vi beder for din kirke både her i vores sogne og alle steder, og særligt, hvor din kirke og dens mennesker er forfulgte. Tak for gode og villige medarbejder, lønnede og frivillige giv os til stadighed glæden ved kald og gerning. Vi beder dig for menighedsrådets og deres opgaver her hos os. Giv os ord, så vi forstår dig, giv os ånd, så vi mærker dig, giv os vilje til at føre andre ind i troen, håbet og kærlighedens frelse hos dig. Gud

8 lad dit budskab om kærlighed til næsten være ledetråd i vores liv som borgere i vort samfund. Giv alle med ansvar og magt, på skoler og undervisningssteder, i politik og foreningsliv, ja i alle samfundets institutioner en erkendelse af hvor grænsen går for magtudøvelse. Hjælp os til at have den svages ret for øje. Lad dit ord være kilde til opmuntring og tro så vi ikke forfalder til fejhed og kynisme men åbent og medlevende deltager i indretning af et ordentlig samfund for os alle. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes hus. Gud gå med os ind i hverdagene. Vi beder for den uge, der er foran os. Lad os alle i alt mærke din nærhed og gå dine veje. Amen. 8

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde Anden søndag efter trinitatis, 17.juni 2012. Domkirken 10.00. Salmer: 745 Vågn op, 292 Kærligheds og sandheds ånd, 163 Fuglen har rede, 140 I Nazareth, 391 Dit ord, oh Gud. Nadver: 492 Guds igenfødte,

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver

9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver 9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver Igen og igen provokerede Jesus sine tilhørere. Og os der lytter til hans fortællinger i dag provokeres lige så meget. Vi

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere