Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA."

Transkript

1 Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe dig til at sætte dig ind i din nye enhed, lære alle dets funktioner og dele, finde ud af vigtige oplysninger om dets første anvendelse, og hvordan man betjener det, og få rådgivning i tilfælde af fejl. Læs brugsanvisningen inden brug, dette vil forebygge skader på apparatet og tab af dine lovmæssige rettigheder i henhold til fejl, der skyldes forkert brug. Vi hæfter ikke for skader opstået som følge af ikke overholdte instruktioner. Vær venligst opmærksom på de særlige sikkerhedsanvisninger! Venligst gem denne brugsanvisning til fremtidig brug. Indhold: Alarm/ur Batterier 3 x 1,5 V AAA AC / DC-strømadapter Brugsanvisning Virkefelt og alle fordelene ved dit nye produkt: Højeste præcision radiostyret ur Store, røde LED cifre Med tidszone og manuel indstillingsmulighed Kalender (dato, måned) Alarm med snooze-funktion For din sikkerhed: Produktet er udelukkende beregnet til området for brugen beskrevet ovenfor. Produktet bør kun bruges som beskrevet i nedenstående instruktioner. Uautoriserede reparationer, eller ændringer af produktet er forbudt. Produktet må ikke bruges til medicinske formål eller til offentlige oplysninger, men er kun beregnet til brug i hjemmet. Forsigtig! Risiko for elektrisk stød! Sæt kun strømstikket i en sokkel installeret i henhold til gældende lovgivning, og kun med en netspænding på 230V! Produktet og netadapteren må ikke komme i kontakt med vand eller fugt. Kun egnet til indendørs brug. Brug ikke enheden, hvis el-nettet er beskadiget. Hold enheden utilgængeligt for personer (herunder børn), som ikke fuldt ud kan forstå de potentielle risici ved håndtering af elektrisk udstyr.

2 Træk straks stikket ud af stikkontakten, hvis der forekommer fejl, eller hvis enheden ikke skal bruges i en længere periode. Brug kun den medfølgende adapter lysnettet. Tilslut først ledningen til basisenheden og sæt derefter stikket i stikkontakten. Træk ikke stikket ud af stikkontakten i ledningen, men tag venligst fat i selve stikket. Sørg for at ledningen ikke kommer i kontakt med skarpe genstande eller i nærheden af varme. Forsigtig! Fare for kvæstelser: Hold batterier og produktet utilgængeligt for børn. Batterier må ikke kastes i ilden, kortsluttes, skilles ad eller genoplades. Risiko for eksplosion! Batterier indeholder skadelige syrer. Lav batteri stand ændres så hurtigt som muligt for at forebygge skader forårsaget af lækkende batterier. Brug aldrig en kombination af gamle og nye batterier sammen, eller batterier af forskellige typer. Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker og briller ved håndtering af lækket batterier. Vigtig information om produktsikkerhed! Placer ikke nogen genstande på instrumentet. Anbring ikke instrumentet tæt ved ekstreme temperaturer, vibrationer eller stød. Indhold: Skærm Tid Dato DCF-signal Alarm symbol Knapper SNOOZE / BRIGHTNESS-knap ALARM knap SET knap UP knap NED knap WAVE knap Øvrigt Batterirum Strømadapter Kom godt i gang: Træk beskyttelsesfolien af displayet. Tilslut strømforsyningen til en stikkontakt, og fjern isoleringen strimlen. Et kort bip vil lyde og alle LCD segmenter lyser op i cirka 2 sekunder. Batterierne vil fungere som en backup strømkilde i tilfælde af strømsvigt. Vigtigt! Sørg har din husstand spænding er 230V! Ellers kan produktet blive beskadiget. Uret vil nu scanne frekvens signal DCF, og DCF symbol blinker på displayet. Når tidskoden modtages med succes efter 3-10 minutter, vises den radiostyrede tid og dato og DCFsymbolet vil vises fast i LCD-displayet.

3 Hvis modtagelses mislykkes, stopper scanningen, og vil blive gentaget mellem 01:00 og 05:00. Vigtigt: Skærmen slukkes under scanning efter DCF-signal. Manuel indstilling kan være nyttig. Tryk og hold knappen WAVE i 3 sekunder. Et kort bip vil lyde, og uret vil skanne DCF signal frekvensen. Hvis uret ikke kan registrere DCF-signal (for eksempel på grund af forstyrrelser, transmission afstand, etc.), kan tiden indstilles manuelt. Uret vil derefter fungere som en normal kvarts ur. (Se Manuel indstilling af ur, tidszone og kalender) Bemærkning til radiostyrede DCF tid: Den radiostyrede tid er et cæsium atomur der drives af Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig. Det har en tid afvigelse på mindre end et sekund i et millioner år. Tiden er kodet og trans-indgivet fra Mainflingen nær Frankfurt via frekvensregulering signal DCF-77 (77,5 khz) og har en Transmitterings rækkevidde på ca. 2400km. Dit radiostyret ur konverterer signalet til at vise den nøjagtige tid. Overgangen fra sommertid eller vintertid sker automatisk. Kvaliteten af modtagelsen afhænger af den geografiske placering. Normalt bør der ikke være problemer med modtagelsen inden for en radius 1,500 km omkring Frankfurt. Vær venligst opmærksom på følgende: Anbefalet afstand til en forstyrrende kilder som computerskærme eller tv-apparater er mindst 1,5 til 2 meter. I bygninger af jernbeton (kældre, overbygninger), vil det modtagne signal naturligt være svækket. I ekstreme tilfælde kan du placere enheden tæt på et vindue for at forbedre øge modtagelse (i Danmark gerne i et vindue mod syd). Om natten er de atmosfæriske forstyrrelser mindre og modtagelse af signal er muligt i de fleste tilfælde. En enkelt daglig modtagelse er tilstrækkelig til at holde nøjagtigheds afvigelse på under 1 sekund. Efter modtagelse af den radiostyrede tid du kan indstille alarmen (se: Manuel indstilling af alarm). Betjening: Vigtigt: Knapperne fungerer ikke, mens du scanner DCF-signal. Under operationen vil alle succesfulde indstillinger blive bekræftet ved en skrivelse bip tone. Produktet vil automatisk forlade indstilling, hvis der ikke trykkes på en knap inden for 20 sekunder. Tryk på og hold OP eller NED-knappen inde i indstillings mode for hurtigt skift mellem menuer. Manuel indstilling af ur, tidszone og kalender: Tryk på og hold knappen SET i normal tilstand. En kort bip vil lyde. 00 blinker. Tryk på UP eller DOWN knappen for at indstille tidszone (+12 / -12). Denne tidszone indstilling er nødvendig for lande, hvor DCF-signalet kan modtages, men tidszonen er forskellig fra den tyske tid. Tryk på SET knappen for at udføre indstillingerne: timer, minutter, år, måned og dag. Tryk på UP eller DOWN knappen for at justere den. Bekræft med knappen SET. Den manuelt indstillede tid vil blive overskrevet hvis DCF tid signalet modtages. Tryk på SET knappen for at skifte mellem tid og dato (datoen skal vises på displayet).

4 12 og 24 timer-system indikation: Tryk på NED-knappen i normal tilstand for at vælge 12 HR eller 24 HR-system. Et kort bip vil lyde. Hvis 12 HR-system vælges, vil AM eller PM Vises på displayet. Manuel indstilling af alarmtidspunktet Tryk og hold ALARM knappen. En kort bip vil lyde. Blinker på LCD-displayet. Timetallet blinker. Tryk på UP eller DOWN knappen for at justere timerne. Tryk på knappen ALARM igen, og kan du justere minutterne med knappen UP eller DOWN. Bekræft med ALARM-knappen. Displayet viser det aktuelle klokkeslæt. Tryk på knappen ALARM igen, og alarmen aktiveres. Vises på displayet. Når alarmen begynder at ringe (3 forskellige lyde), kan du stoppe alarmen ved at trykke på en vilkårlig knap. Du kan aktivere snooze funktionen ved at trykke på SNOOZE/BRIGHTNESS/LYS knappen på toppen. blinker og alarmen vil blive afbrudt i 4 minutter. Hvis du vil deaktivere alarmfunktionen, skal du trykke på knappen ALARM igen. Baggrundsbelysning: For at aktivere lysstyrken for baggrundslyset (to niveauer), skal du trykke på SNOOZE/BRIGHTNESS/LYS-knappen. Udskiftning af batteri: Batterierne bruges i uret i tilfælde af strømafbrydelse eller anden strømsvigt. I tilfælde af batteri skal udskiftes, skal batterierne poler vende korrekt. Pleje og vedligeholdelse: Rens produktet med en blød, fugtig klud. Brug ikke skuremidler eller opløsningsmidler. Beskyttes mod fugt. Fjern batterierne, og træk stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke bruger produktet i en længere periode. Opbevar produktet på et tørt sted.

5 Fejlfinding: Problem Intet I display Ingen DCF modtagelse Fejl I display (utydelige tal) Løsning Tilslut apparatet til lysnet adapter Sikre at batterierne vender rigtigt Udskift batterier Placer produktet væk fra forstyrrende kilder, gerne I et sydvendt vindue Sæt uret manuelt Vent til næste dag, da uret lettere for DCF forbindelse om natten Genstart uret manuelt Skift batterierne Hvis enheden ikke virker trods ovenstående foranstaltninger, tag da venligst kontakt til leverandøren hvor produktet er købt. Bortskaffelse: Dette produkt er blevet fremstillet ved hjælp af høj kvalitet materialer og komponenter, produktets enkeltdele kan genbruges. Kast aldrig tomme batterier og genopladelige batterier i husholdningsaffaldet. Som forbruger er du juridisk forpligtet til at returnere dem til din butik, eller på en genbrugsplads, der opfordres til at overholde nationale og lokale regler for at beskytte miljøet. Symbolerne for tungmetaller er: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly Dette produkt er mærket i overensstemmelse med EU-affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Vær venlig ikke at bortskaffe dette instrument i husholdningsaffaldet. Brugeren er forpligtet til at tage end-of-life-enheder til et indsamlingssted for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr, med henblik på at sikre en miljømæssigt bortskaffelse. Specifikationer: Strømforbrug: Adapter og batterier 3 x 1,5 V AAA Dimension: 78 x 170 x 110 Vægt: 400 gram (uden batterier og adapter) TFA Dostmann GmbH & Co KG, Otter Bjerg 12, D Wertheim Ingen del af denne manual må gengives uden skriftlig tilladelse fra TFA Dostmann. De tekniske data er korrekte på tidspunktet for redaktionens afslutning og kan ændres uden forudgående varsel. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Hermed erklærer vi, at denne trådløs transmission enhed er i overensstemmelse med det væsentlige krav i R & TTE-direktiv 1999/5 / EF. En kopi af den underskrevne og daterede overensstemmelseserklæring er til rådighed på anmodning via

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Betjeningsvejledning. www.qlocktwo.com

Betjeningsvejledning. www.qlocktwo.com Betjeningsvejledning www.qlocktwo.com DK Nyd tiden Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du tager QLOCKTWO TOUCH i brug; sikkerhedsanvisningerne bag i vejledningen skal følges.

Læs mere