VEJRCENTER Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJRCENTER Betjeningsvejledning"

Transkript

1 VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af tidssignalsenderen DCF77 i Tyskland og af HBG i Schweiz og kan modtages i næsten hele Europa. I alt er tidssignalsendernes modtageområder opdelt i 90 meteorologiske regioner (60 regioner med 4 dages udsigter, 30 regioner med 2 dages udsigter). Man udvælger ganske enkelt den ønskede region for hjem- eller feriestedet og den pågældende aktuelle vejrudsigt vises på displayet. Således har man til enhver tid et hurtigt overblik over vejret de næste par dage. Opdateringen af vejrdataene foregår dagligt. MeteoTronic vejrstationen muliggør en tidsubegrænset og gratis modtagelse af vejrdata fra den private udbyder Meteotime via DCF eller HGB-tidssignal. Forsendelsen og rigtigheden af de overførte data påhviler Meteotime. 60 regioner med 4 dages udsigt, vind og regn 30 regioner med 2 dages udsigt For at undgår funktionsforstyrrelser og fejlbetjening bedes du venligst læse denne betjeningsvejledning grundigt og helt igennem inden den første ibrugtagning. Opbevar vejledningen som opslagsværk. VEJRCENTER 48

2 DISPLAY Modtageindikator til tidssignalsender Alarmsymbol Klokkeslæt Indvendig temperatur Vejrprognose dag Kalender Vækketid Modtageindikator til vejrdata Temperatur minimal- og maksimalværdier Vejrprognose nat Regnsansynlighed Vindretning Vindstyrke I dag I morgen (Dag 1) Dag 2 Dag 3 Modtageindikator til vejrdata Symbol synligt vejrdata komplet modtaget Symbol blinker vejrdata ufuldstændige Modtageindikator til tidssignalsender Symbol blinker første modtagelse af dato og klokkeslæt Symbol synligt klokkeslæt og dato er opdateret Symbol ikke synligt klokkeslæt og dato blev ikke opdateret Alarmsymbol Symbol synligt vækkefunktion slået til Symbol ikke synligt vækkefunktion slået fra Symbol blinker alarm aktiv hhv. midlertidigt slået fra (snooze) VALG AFOPSTILLINGSSTED Ligesom ved mobiltelefonnettet eller radio/tv-modtagelse, kan det også ved radiomodtagere forekomme, at modtagelsen ikke altid og overalt er tilstrækkelig. Her et par henvisninger, som du bør være opmærksom på for at dit apparat arbejder fejlfrit. Vejrstationens placering er meget vigtig. Derfor har vejrstationen en ny testfunktion, hvormed man kan teste modtagekvaliteten i dennes omgivelser for at placere apparatet på et sted, hvor der hersker de bedste forhold. 49

3 Under testen bør du tænde for alle potentielle forstyrrelseskilder (fx tv-apparat) i rummet, hvor du ønsker at opstille stationen! Opstil apparatet på det af dig foretrukne sted på den ønskede måde, men altid mindst én meter fra den mulige forstyrrelseskilde. Aktiver testmodusen som beskrevet. Iagttag modtageindikationen på vejrstationen. Når du har fundet et sted med god modtagelse, kan du lade apparatet stå der, det henter nu automatisk dataene fra senderen. Henvisning! Klokkeslæt og dato vises inden for få minutter. Overførslen af udsigtens meget store datamængde varer væsentligt længere: For af modtage alle dataene komplet, behøver stationen mindst 24 timer efter ibrugtagning. FORSTYRRELSESFAKTORER Der kan, som ved en radiosender optræde forstyrrelser, disse stammer alle fra følgende påvirkninger: Der kan optræde modtageproblemer i bygninger med meget beton, metaldele og elektriske anlæg (fx i et indkøbscenter) Elektriske apparater såsom fjernsyn, computer, husholdningsapparater etc. eller transformatorer, højspændingsledninger, radiosendere og jernbaner er mulige direkte forstyrrelseskilder. Atmosfæriske påvirkninger og geografiske forhold kan have indflydelse på udbredelsen af radiobølger. Fjerne områder som fx Syditalien eller Nordskandinavien kan være uden modtagelse. Der kan i samtlige regioner optræde såkaldte dead spots, som forhindre modtagelsen. Svage batterier i apparatet reducerer modtagekvaliteten. IBRUGTAGNING Ilægning/udskiftning af batterier Åbn batterirummet på bagsiden af vejrstationen og læg tre (LR6/ Mignon/ AA) batterier polrigtigt i batterirummet. Vær ved bortskaffelse af brugte batterier opmærksom på bortskaffelseshenvisningerne Med et batteriskift slettes alle interne data. Du skal så indtaste dine data igen. Modtagelsen af vejrdataene behøver mindst 24 timer. Opkald/afslutning af indstillingsmodus Opkald af indstillingsmodus Tryk på <SET>-tasten i mindst tre sekunder. Det første punkt i indstillingsmenuen (vejrregion) bliver opkaldt. Afslutning af indstillingsmodus Tryk på <SET>-tasten så længe indtil den normale indikation vises igen. Indstilling af vejrregion Efter opkald af indstillingsmodusen kan du udvælge din vejrregion. I displayet står der loc. Den aktuelt indstillede region vises til højre. Med <+>-tasten kan du nu udvælge den ønskede region (se tillæg). 50

4 Henvisning! For regionerne står der nu en indskrænket 2 dages prognoser til rådighed. De to felter til de følgende dage (helt til højre i displayet) forbliver tomme. Efter skift til en ny region foregår der en ny synkronisering. Modtagelsen af de nye vejrdata varer mindst 24 timer. Indstilling af tidszone Tryk nu igen på <SET>-tasten for at komme i tidszoneindstillingsmodusen. I displayet står der ti. Den aktuelt indstillede tidszone vises til højre. Med <+>-taste kan du nu udvælge den ønskede tidszone. Henvisning! Det via tidssignalsender DCF hhv. HBG modtagne klokkeslæt svarer til den mellemeuropæiske tid (MEZ, MESZ). En indstilling af tidszonen er således kun nødvendig ved afvigende tidszoner (fx i Portugal eller Storbritannien). Kontrastindstilling Tryk nu igen på <SET>-tasten for at komme i displayets kontrastindstillingsmodus. Der vises con. Den aktuelt indstillede værdi vises i det højre felt. Med <+>-tasten kan du indstille kontrasten i et område fra 1 til 16. Et gentaget tryk på <SET>-tasten afslutter indstillingsmodusen. Modtagetest Tryk på <+>-tasten i mindst 3 sekunder for at aktivere testen, der viser om der modtages vejrdata. På displayet vises der test. Modtageindikatoren til vejrdataene viser modtagekvaliteten. Modtagelsen er god, hvis indikatoren er synlig, hvis ikke, skal der findes en ny plads til vejrstationen. Modtagetesten afsluttes enten automatisk efter ca. 1 minut eller ved tryk på <+>-tasten. BETJENING Vækkefunktion Til indstilling af vækketiden holder du <ALARM>-tasten trykket i tre sekunder. ALM, og timeindikatoren blinker. Med <+>-tasten kan du nu indstille timerne. Ved gentaget tryk på <ALARM>-tasten kommer du til indstilling af minutterne. Minutindikationen blinker. Med <+>-tasten kan du nu indstille minutterne. Et gentaget tryk på <ALARM>-tasten afslutter vækketidsindstillingsmodusen. Med <ALARM>-tasten aktiverer eller deaktiverer du vækkealarmen. Ved aktiveret alarm vises vækkesymbolet ((( ))) i displayet. Du kan afbryde vækkesignalet med <ALARM>-taste. Med <SNOOZE>-tasten stopper du vækkesignalet i fem minutter (eftervækkefunktion). I denne tid blinker vækkesymbolet ((( ))). Visning af den indstillede vejrregion Tryk på <SET>-tasten for at få vist den indstillede vejrregion. I displayet vises loc med den aktuelt indstillede region. En oversigt over alle de indkodede disponible regioner finder du i tillægget. SIKKERHEDSHENVISNINGER Denne vejrstation er beregnet til privat brug som indikator for det fremtidige vejr. Dette apparats udsigter skal ses som orienteringshjælp og absolut ikke som en nøjagtig vejrudsigt. 51

5 Producenten hhv. sælgeren af denne vejrstation overtager intet ansvar for ukorrekte værdier og de følger, der kan opstår af disse. Denne vejrstation er ikke egnet til medicinske formål eller til offentlig information. Producenten hhv. sælgeren har ingen indflydelse på de transmitterede vejrdata og -prognoser. Denne vejrstations anvendelighed afhænger af overførselsmediernes driftsberedskab, hvorpå producenten hhv. sælgeren ikke har nogen indflydelse. Det er ikke udelukket at overførselsmedierne svigter. Dette apparat er ikke legetøj og indeholder skrøbelige og små dele. Opstil det derfor således, at det er uden for børns rækkevidde. Usagkyndig behandling eller ikke autoriseret åbning af apparatet medfører bortfald af garantien. Denne vejledning må ikke mangfoldiggøres uden skriftlig tilladelse fra producenten heller ikke i uddrag. BORTSKAFFELSE Bortskaf ikke apparatet via husholdningsaffaldet! Elektroniske apparater skal bortskaffes tilsvarende direktivet om gamle elektro- og elektronikapparater via de lokale samlesteder for elektronikapparater! Overhold batteriforordningen! I henhold til batteriforordningen er du forpligtet til at returnere brugte eller defekte batterier og akku'er til os eller til at aflevere dem i lokale forretninger eller på batterisamlesteder. Batterier hører ikke i husholdningsaffaldet. TEKNISKE DATA Indvendig temperatur: Område:...0 til 50 C Nøjagtighed:...±0.1 C Opløsning:...0,1 C Opdatering af vejrdata:...alle 24 timer Strømforsyning:...3 x batterier LR6/ Mignon/ AA Mål (L x B x H): mm x 26 mm x 136 mm 52

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Move&Fun. Brugermanual. Dansk

Move&Fun. Brugermanual. Dansk Move&Fun Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 2 5 Systemoversigt 1 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk (længere end 3 sekunder):

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland Betjeningsvejledning Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD Fremstillet i Tyskland www.alphatronics.de Indhold 1. Indledning og sikkerhedsforskrifter...3 6 2. Knapper

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere