Halton M.A.R.V.E.L. Intelligent behovsstyret ventilation til professionelle køkkener. Enabling Wellbeing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halton M.A.R.V.E.L. Intelligent behovsstyret ventilation til professionelle køkkener. Enabling Wellbeing"

Transkript

1 Halton M.A.R.V.E.L. Intelligent behovsstyret ventilation til professionelle køkkener Enabling Wellbeing

2 M.A.R.V.E.L. : Revolutionerer bæredygtighed i køkkenet. M.A.R.V.E.L. systemet* er en nyskabelse som repræsenterer den ypperste teknologiske udvikling af Halton High Performance Kitchen (HPK) konceptet. Dette er det første virkeligt intelligente og fuldstændigt fleksible behovsstyrede ventilationssystem (DCV), som er specielt udviklet til emhætter og ventilationslofter. M.A.R.V.E.L., tilbyder i kombination med Capture Jet teknologien det størst opnåelige niveau indenfor energibesparelser og brugerkomfort. Den første nyskabelse: M.A.R.V.E.L. er i stand til at bestemme køkkenudstyrets aktuelle status (afbrudt, opvarmning til aktuel temperatur eller madlavning i gang). Den anden nyskabelse: M.A.R.V.E.L. har den enestående mulighed at kunne regulere fraluftsmængden i forhold til de tre ovennævnte og frem for alt individuelt i hver enkelt emhætte. Hvis kun udstyret under en af emhættedelene i køkkenet er i drift, vil luftmængden for den emhætte eller zone i ventilationsloftet automatisk blive reguleret til det krævede behov. De andre emhætter eller zoner vil fortsat være i drift med lav luftmængde. Den tredie nyskabelse: M.A.R.V.E.L. er ikke blot i stand til kontinuerlig regulering af den krævede luftmængde via fraluftsventilatorerne men vigtigst, også deres tryk. Ved drift med variabelt tryk og luftmængde sætter systemet dig i stand til at finregulere udstyret i et bestemt areal til de gældende krav og dermed opnå størst mulige energibesparelser. Tilluftsventilatorerne bliver også reguleret for at styre køkkenets luftbalance. Den fjerde nyskabelse: M.A.R.V.E.L. er et totalt fleksibelt system. Det kan omprogrammeres til hver en tid, så det kan tilpasses ændringer i køkkenets layout. * Model-based Automated Regulation of Ventilation Exhaust Level 2

3 Kombination af M.A.R.V.E.L. og Capture Jet teknologi: 64% reduktion af fraluftsmængden i forhold til traditionelle systemer. Chick-fil-A er en amerikansk fast-food kæde. En af disse restauranter blev udstyret med M.A.R.V.E.L.* systemet i forbindelse med installation af seks KVI og KVL- Capture Jet emhætter. Reducering af energiforbrug i fast-foodmiljøer er både et vigtigt mål og en virkelig udfordring. Denne type af restauration har to specifikke egenskaber, som påvirker mulighederne for energieffektivitet: - En meget stor anvendelse over tid af madlavningsudstyret og derfor et højt potentiale for energibesparelser - En højere anvendelsesgrad af madlavningsudstyret end i andre typer af restaurationer, som begrænser mulighederne for disse besparelser. Restauranten blev udstyret med energimålere i en uge for at evaluere de præcist opnåede besparelser. Capture Jet teknologi gør det muligt at reducere fraluftsmængden med 3 til 4 % i sammenligning med traditionelle volumenemhætter. Chick-fil-A udstyrede sin første restaurant med Capture Jet emhætter i 21, hvorefter fraluftsmængden i begyndelsen blev reduceret med 35 %, fra 77 til 5 m 3 /h. Det var kun naturligt for Chick-fil-A at følge op på energioptimeringen ved at installere M.A.R.V.E.L. systemet i en af deres restauranter. Kurven nedenfor viser variationen af fraluftsmængderne for alle seks emhætter ved fem dages drift. Den opnåede reduktion af fraluftsmængde er 44 %. Køkken Total fraluftsmængde [m3/h] over 5 dage Energiregnskabet afslørede muligheder for at opnå en yderligere reduktion af fraluftsmængderne på 44% ved anvendelse af M.A.R.V.E.L. Kurven nedenfor viser variationen i fraluftsmængderne for emhætte 1 (type KVI) ved drift hele dagen. Reduktionen i fraluftsmængden opnået med M.A.R.V.E.L. er vist med blåt. Emhætte 1 Fraluftsmængde [m 3 /h] i løbet af dagen Luftmængdereduktionen på 35 % vha. Capture Jet teknologien er derfor yderligere reduceret med 44 % med M.A.R.V.E.L. behovsstyret ventilationssystem. Denne kombination medfører derfor en total reduktion af fraluftsmængderne på 63,6 % sammenlignet med traditionelle systemer. Under andre forhold som f.eks. gastronomiske restauranter, centraliserede cateringvirksomheder etc. kan besparelsespotentialet være endnu højere. * Model-based Automated Regulation of Ventilation Exhaust Level 3

4 Kombination af M.A.R.V.E.L. og Capture Jet teknology: Hurtig, fintfølende og tilpasset udstyrets krav. Køkkeners energiprofiler kan differentieres ud fra tre grundlæggende faktorer: - Den daglige driftsperiode. - Procentvis brug af udstyret eller samtidighedsfaktoren (alt udstyr er aldrig i brug samtidigt). - Regelmæssigheden af driften (fra regelmæssig aktivitet i selskabsrestauranter eller kantiner til lejlighedsvis drift i køkkener, som leverer mad til receptioner). M.A.R.V.E.L.* fungerer automatisk, hurtigt og kan tilpasses alle mulige former for køkkendrift. Takket være ISTM teknologi (Infrared Radiation Index Sensor, patentanmeldt), måler M.A.R.V.E.L. konstant den aktuelle status for hver type køkkenudstyr: - Afbrudt - Opvarmning til driftstemperatur - Varme, madlavning igang. På grundlag af status, og takket være motorstyrede spjæld integreret i emhætten eller sensorerne i ventilationsloftet, regulerer M.A.R.V.E.L. fralufts- og tilluftsmængderne automatisk, emhætte for emhætte eller zone for zone (også selvom alle sensorer er tilsluttet en enkelt ventilator). * Model-based Automated Regulation of Ventilation Exhaust Level 1 - Opstart af køkkenet _ + HR Ta Off Off Off Når køkkenet ikke er i drift, kan M.A.R.V.E.L. programmeres til at standse ventilationen eller fortsætte med lav luftmængde for at opretholde god hygiejne på tidspunkter uden aktivitet. I det sidste tilfælde bliver ventilatorer og spjæld automatisk reguleret til minimumsindstillingen. _ 4 +

5 2 - Opvarmning af udstyret _ + HR Ta Standby Off Standby Madlavningsudstyret bliver gradvist opvarmet i henhold til kravene til maden, der skal produceres. ISTM sensorer forbundet med temperatursensorer fastlægger udstyrets status (varm eller stand-by). Systemet regulerer derefter automatisk indstillingen for hvert enkelt spjæld eller ventilatorhastighed for at opnå den nøjagtige luftmængde for hver enkelt emhætte i forhold til de ændrede krav. 3 - Køkken i drift _ + HR Ta Standby Cooking Cooking Når køkkenet er i fuld drift, er det meste af udstyret i driftsstilling, medens andet udstyr forbliver på stand-by. De infrarøde sensorer måler igen ændringen i aktiviteten. Fraluften og ventilatorluftmængden bliver automatisk tilpasset ændringerne i kravene, emhætte for emhætte i forhold til virkeligt tidsforbrug. 5

6 Capture Jet teknologi: Afgørende styring af opfangning og forurening. M.A.R.V.E.L.* tilbyder den unikke mulighed for ændring af fralufts- og tilluftsmængder: - I forhold til udstyrets brug - I real time - Emhætte for emhætte eller zone for zone i ventilationslofter - At tilvejebringe den nøjagtigt krævede luftmængde, uden at gå på kompromis overfor emhætternes indfangningseffektivitet med hensyn til forureninger eller med luftkvaliteten. M.A.R.V.E.L. påvirker ikke direkte maksimumluftmængden. Denne bestemmes udfra emhættens opfangningseffektivitet samt korrekt beregningsmetode. UDEN Capture Jets MED Capture Jets Capture Jet teknologi tillader en reduktion i de krævede fraluftsmængder på 3 til 4 % i sammenligning med traditionelle emhætter. M.A.R.V.E.L. medfører i kombination med patenteret Capture Jet teknologi, at disse luftmængder kan reduceres yderligere, så der kan opnås en total reduktion på 64 %. Disse to teknologier hører derfor fuldstændigt sammen. Effektiviteten af Capture Jet beregnes sammen med fraluftsmængden i kalkulationsprogrammet HELP HVC. Numerisk simulering af effekten af dobbelte Capture Jets på indfangningseffektiviteten. HELP HVC (Halton Energy Layout Program for Emhætter og Ventilationslofter) er et brugervenligt grafisk værktøj, som beregner fraluftsmængder i forhold til typen af madlavningsudstyr, effektforbruget, placeringen af udstyr, og den målte effektivitet fra Capture Jet teknologien. Det giver en præcis beregning af konvektionsstrømmene (med VDI 252 og Halton data) for at fastlægge den nøjagtige udsugningsluftmængde, hverken mere eller mindre. HELP HVC garanterer, at M.A.R.V.E.L. s funktion er pålidelig fra første færd (med den lavest mulige maksimumluftmængde). * Model-based Automated Regulation of Ventilation Exhaust Level 6

7 M.A.R.V.E.L.: Fordele og egenskaber. Regulering af fralufts- og tilluftsmængder i forhold til real time og brugen af hver enkelt madlavningsenhed i køkkenet. Individuel og uafhængig variation af luftmængder (for hver enkelt emhætte eller zone i ventilationslofter). En reduktion på 64 % i luftmængde takket være kombinationen af M.A.R.V.E.L. og Capture Jet teknologien. Reduktion af energiforbruget med hensyn til opvarmning og/eller køling af køkkenets erstatningsluft. Permanent optimering af elforbruget til ventilatormotorer som et resultat af den variable luftmængde og trykregulering. Tidsbesparelser ved installation og opstart takket være en selvkalibrerende procedure, som eliminerer en vanskelig manuel indregulering af systemet. Fraluftsventilatorerne starter automatisk, når madlavningsudstyret tændes og standser, så snart det slåes fra. Systemet understøtter en setværdi for grundventilation. Det har en manuel og en programmerbar on/off funktion. mperaturen og den relative fugtighed i køkkenet kan styres for at sikre optimal komfort og hygiejne. Systemet betjener sig af omfattende datarapportering og links (LON, Ethernet, SMS, PDA, etc.). Brandsikkerhedsfunktioner gør det muligt at køre med maksimumfraluft og afbrudt erstatningsluft. Spjældene er udstyret med automatisk returfunktion til fuldt åben eller helt lukket stilling i henhold til de lokale myndighedskrav. Enhederne til luftmængdestyring i M.A.R.V.E.L. systemet er en del af den fælles styringsplatform, som gælder for løsninger, som er omfattet af Halton High Performance Kitchen konceptet. M.A.R.V.E.L. er 1 % kompatibelt med Capture Ray UV teknologiens overvågningssystemer og Pollustop luftrensningsenheder. Systemet er forindstillet fra fabrikken. Derfor omfatter den rådgivning, som udføres af en professionel Halton tekniker, kun regulering i henhold til de aktuelle indstillinger på stedet og den endelige brug af udstyret. 7

8 M.A.R.V.E.L. er resultatet af tværgående samarbejde i forskellige afdelinger af Haltongruppen med en fast beslutning om at udvikle brugbar ny teknologi og fortsatte forbedringer. Dette unikke, patenterede og behovsstyrede ventilationssystem er baseret på patenteret ISTM teknologi. IS sensoren IS TM sensorer blev udviklet til måling i real time og styring af de termiske kendetegn for hver type af køkkenudstyr. De udsender en stråle, som øjeblikkelig kan måle temperaturændringer fra køkkenudstyrets overflade. Sensorerne bliver styret af en speciel algoritme, som hurtigt regulerer fraluftsmængden. Varme og forureninger, som udvikles fra madlavningsaktiviteterne bliver således hurtigt og effektivt fjernet. Emhætter kan forsynes med 1 3 sensorer, afhængig af længden. Antallet og placeringen af sensorerne kan variere for at passe til hver enkelt række med udstyr. Sensorerne bliver indbygget i emhætternes tilluftskammer, så det nødvendige tryk bliver opretholdt og for at undgå tilsmudsning. Styreenheder M.A.R.V.E.L. anvender to typer af styreenheder: - Emhætte styreenheden: Denne enhed bliver indbygget i hver emhætte og styrer sensorerne og spjældet. Den er tilknyttet køkkenudstyret, tilpasser luftmængden til det aktuelle behov, måler fraluftsmængden og indstiller spjældene, så de passer hertil. - Datasystemet: Det opsamler information fra alle emhættestyringerne og kontrollerer på grundlag heraf fralufts- og tiluftsventilatorerne. Det styrer også den automatiske kalibrering og regulerer ventilatortrykket. motorstyrede spjæld (fraluft) Hvert fraluftskammer er udstyret med en (automatic balancing damper) motoriseret spjældenhed med eller uden returfunktion. Spjældene har to skråtstillede blade for at reducere tilsmudsning og samtidig sørge for, at fedt bliver ledt til fraluftskamrene. HFB VAV spjæld (tilluft) VAV spjæld sikrer en balance mellem tilluftsmængde og fraluftsmængde for alle spjældene og er styret af den centrale styringsenhed. Et køkken kan være udstyret med adskillige af disse regulatorer afhængigt af størrelsen på de valgte tilluftsenheder. Indblæsning via fortrængningsenheder i opholdszonen er den bedste løsning med hensyn til komfort og effektivitet, når der er væsentlige ændringer i luftmængden. IS TM sensor Styreenheder motorstyrede spjæld Halton VAV bokse og reguleringsspjæd 8

9 Differenstrykmålesensor (emhætte fraluftskammer) En differenstrykmålesensor er indbygget i hver LHC styring. Trykket bliver aflæst i fraluftskamrene vha. TAB (sting and Balancing) koefficienter for at opnå realistiske luftmængdemålinger. Kanaltemperatursensor Der er en temperatursensor pr. emhætte installeret på fraluftskammeret. Rumtemperatursensor Rumtemperatursensoren måler køkkentemperatur og fugtighed. Brugerflade (kontrolboks) En kontrolboks installeres for hver gruppe på maksimalt 12 emhætter. Boksen udløser et indikatorlys eller en hørbar alarm i tilfælde af en kommunikationsfejl. Boksen bliver monteret på fronten af den ene emhætte. Kommunikation og indstillinger Systemet er forindstillet fra fabrikken. Det kan tilsluttes via en PDA (med Windows Mobil) eller en PC. PDA en kommunikerer med styringen via kontrolboksene. De fleste indstillinger kan reguleres på denne måde. Systemet kan også kommunikere med bygningens CTS system. Til dette formål skal en LON interface eller Ethernet forbindelse etableres. VFD frekvenskontrolenhed Frekvenskontrolenheden, ikke leveret af Halton, er nødvendig for M.A.R.V.E.L. systemet, således at fralufts- og tilluftsventilatorernes hastighed kontinuerligt kan reguleres. Brugerflade (berøringsskærm) Kontrolboksen kan valgfrit erstattes med en berøringsskærm installeret i køkkenet. Dette medfører en meget brugervenlig adgang til systemet, med hensyn til indstillinger for både M.A.R.V.E.L. systemet (adgang til styring) og alle andre løsninger i High Performance Kitchen konceptet for hurtig og let regulering. 9

10 MARVEL/143/DK WWW WWW Halton A/S Husby Allé 17, 1 mf., 263 Taastrup l Fax Halton Foodservice International Asia France Pacific Halton SAS Group Asia Sdn Bhd PT Zone 2664 chnoparc Futura Germany Middle-East Halton Foodservice Middle-East GmbH FZE Tiroler Jebel Ali Str. Free 6 Zone USA India Halton Co. India Pvt. Ltd. 11 No. Industrial 358 Fremont Drive rraces Persiaran CS 812knologi Subang, Office/Warehouse Reit im WinklS3B3WH8 Scottsville, Lower Ground KY Floor, Subang 6242 Béthune Hi-ch Cedex Industrial Park, l. P.O. +49 Box l. 4th +1 Cross, th G Main, 475 l. +33 Subang ()1 8 Jaya, Selangor, Fax +33 ()3 Malaysia l Fax Fax Dubai United Arab Emirates l () Fax () Fax Indiranagar, nd Stage Bangalore l. : Fax: China Asia Pacific Halton Ventilation Group Asia Co., Sdn LtdBhd 浩 PT 盾 2664 通 风 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 Block Persiaran 1,No knologi 6 South Subang, Xinyuan Rd Lingang Subang New Hi-ch City,Pudong Industrial Park, Shanghai, Subang Jaya, The Selangor, People s Malaysia Rebublic of China l.: () Fax: () Japan United Kingdom Halton Co. Foodservice Ltd. Ltd Hatagaya 11 Laker Road ART-II 2F Airport Industrial Hatagaya Estate Shibuya-ku Rochester, Kent ME1 3QX Tokyo l l.+ Fax Fax Japan Korea representative Halton Le Meilleur Co. Ltd. Jongno Town Hatagaya #1829 Jongno ART-II 12F Ga, Jongno-gu Hatagaya Seoul, Shibuya-ku Korea Tokyo l.: l.+ Fax: Fax Canada Halton Indoor Climate Systems, Ltd. 121 Brevik Place Mississauga, Ontario L4W 3R7 l Fax Middle-East Halton Middle-East FZE Jebel Ali Free Zone Office/Warehouse S3B3WH8 P.O. Box Dubai United Arab Emirates l () Fax () Enabling Wellbeing

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Styretavleopbygning. Intelligent UPS. Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012. Overspændingsbeskyttelse. Et fast greb om sikkerhed

Styretavleopbygning. Intelligent UPS. Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012. Overspændingsbeskyttelse. Et fast greb om sikkerhed 1 12 Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012 04 Styretavle med "Value Added" Styretavleopbygning 06 Beskyttelsesspecialist i styretavlen Overspændingsbeskyttelse 09 Smart konstant strøm Intelligent

Læs mere

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric Godt i gang med KNX - en guide fra Schneider Electric KNX - bag facaden Med en KNX-installation kan du klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger; fra lys, varme og ventilation

Læs mere

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Grundfos GO Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring Den højeste standard de bedste resultater Komplet

Læs mere

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPL 31-125. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan 31-125 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan 31-125 Erhvervsventilation

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

LABCONTROL. Designmanual. Flow-Kontrol-Systemer. The art of handling air

LABCONTROL. Designmanual. Flow-Kontrol-Systemer. The art of handling air LABCONTROL Flow-Kontrol-Systemer Designmanual The art of handling air Designmanual LABCONTROL Indholdsfortegnelse Erfaring og innovation 3 LABCONTROL 4 Systemoversigt 6 EASYLAB 8 Systemet 8 Anvendelsesområder

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

lev smart, nyd hjemmelivet

lev smart, nyd hjemmelivet lev smart, nyd hjemmelivet de gode løsninger som gør hverdagen enklere Bolig-automatisering betyder teknologi til din rådighed med dine behov i centrum. smart-house er en verden af innovative løsninger,

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING CASE IH MAGASINET 3/2013 QUADTRAC 620 DET NYE FLAGSKIB AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING AFS SYSTEMET I AKTION NOW THAT S WHAT WE CALL CONTROLLED TRAFFIC HVIS CTF RIGTIG SKAL GIVE MENING: 12,5 METER VARI-CUT

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge!

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB måleprodukter Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB AquaMaster 3-transmitter Den NYE AquaMaster 3 byder på økonomisk og pålidelig vandmåling - og sparer naturligvis

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Nemt. Vandbåren gulvvarme Nemt, velafprøvet og rentabelt. varme.danfoss.dk. Produktguide

Nemt. Vandbåren gulvvarme Nemt, velafprøvet og rentabelt. varme.danfoss.dk. Produktguide Produktguide Vandbåren gulvvarme Nemt, velafprøvet og rentabelt Nemt at vælge det rigtige, så du sparer tid og øger din indtjening. varme.danfoss.dk +80 års erfaring med udvikling af varmestyringsteknologi.

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Control Sikkerhed og komfort i din hverdag Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning IHC den fleksible totalløsning LK IHC er den intelligente løsning til boligen

Læs mere