Halton M.A.R.V.E.L. Intelligent behovsstyret ventilation til professionelle køkkener. Enabling Wellbeing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halton M.A.R.V.E.L. Intelligent behovsstyret ventilation til professionelle køkkener. Enabling Wellbeing"

Transkript

1 Halton M.A.R.V.E.L. Intelligent behovsstyret ventilation til professionelle køkkener Enabling Wellbeing

2 M.A.R.V.E.L. : Revolutionerer bæredygtighed i køkkenet. M.A.R.V.E.L. systemet* er en nyskabelse som repræsenterer den ypperste teknologiske udvikling af Halton High Performance Kitchen (HPK) konceptet. Dette er det første virkeligt intelligente og fuldstændigt fleksible behovsstyrede ventilationssystem (DCV), som er specielt udviklet til emhætter og ventilationslofter. M.A.R.V.E.L., tilbyder i kombination med Capture Jet teknologien det størst opnåelige niveau indenfor energibesparelser og brugerkomfort. Den første nyskabelse: M.A.R.V.E.L. er i stand til at bestemme køkkenudstyrets aktuelle status (afbrudt, opvarmning til aktuel temperatur eller madlavning i gang). Den anden nyskabelse: M.A.R.V.E.L. har den enestående mulighed at kunne regulere fraluftsmængden i forhold til de tre ovennævnte og frem for alt individuelt i hver enkelt emhætte. Hvis kun udstyret under en af emhættedelene i køkkenet er i drift, vil luftmængden for den emhætte eller zone i ventilationsloftet automatisk blive reguleret til det krævede behov. De andre emhætter eller zoner vil fortsat være i drift med lav luftmængde. Den tredie nyskabelse: M.A.R.V.E.L. er ikke blot i stand til kontinuerlig regulering af den krævede luftmængde via fraluftsventilatorerne men vigtigst, også deres tryk. Ved drift med variabelt tryk og luftmængde sætter systemet dig i stand til at finregulere udstyret i et bestemt areal til de gældende krav og dermed opnå størst mulige energibesparelser. Tilluftsventilatorerne bliver også reguleret for at styre køkkenets luftbalance. Den fjerde nyskabelse: M.A.R.V.E.L. er et totalt fleksibelt system. Det kan omprogrammeres til hver en tid, så det kan tilpasses ændringer i køkkenets layout. * Model-based Automated Regulation of Ventilation Exhaust Level 2

3 Kombination af M.A.R.V.E.L. og Capture Jet teknologi: 64% reduktion af fraluftsmængden i forhold til traditionelle systemer. Chick-fil-A er en amerikansk fast-food kæde. En af disse restauranter blev udstyret med M.A.R.V.E.L.* systemet i forbindelse med installation af seks KVI og KVL- Capture Jet emhætter. Reducering af energiforbrug i fast-foodmiljøer er både et vigtigt mål og en virkelig udfordring. Denne type af restauration har to specifikke egenskaber, som påvirker mulighederne for energieffektivitet: - En meget stor anvendelse over tid af madlavningsudstyret og derfor et højt potentiale for energibesparelser - En højere anvendelsesgrad af madlavningsudstyret end i andre typer af restaurationer, som begrænser mulighederne for disse besparelser. Restauranten blev udstyret med energimålere i en uge for at evaluere de præcist opnåede besparelser. Capture Jet teknologi gør det muligt at reducere fraluftsmængden med 3 til 4 % i sammenligning med traditionelle volumenemhætter. Chick-fil-A udstyrede sin første restaurant med Capture Jet emhætter i 21, hvorefter fraluftsmængden i begyndelsen blev reduceret med 35 %, fra 77 til 5 m 3 /h. Det var kun naturligt for Chick-fil-A at følge op på energioptimeringen ved at installere M.A.R.V.E.L. systemet i en af deres restauranter. Kurven nedenfor viser variationen af fraluftsmængderne for alle seks emhætter ved fem dages drift. Den opnåede reduktion af fraluftsmængde er 44 %. Køkken Total fraluftsmængde [m3/h] over 5 dage Energiregnskabet afslørede muligheder for at opnå en yderligere reduktion af fraluftsmængderne på 44% ved anvendelse af M.A.R.V.E.L. Kurven nedenfor viser variationen i fraluftsmængderne for emhætte 1 (type KVI) ved drift hele dagen. Reduktionen i fraluftsmængden opnået med M.A.R.V.E.L. er vist med blåt. Emhætte 1 Fraluftsmængde [m 3 /h] i løbet af dagen Luftmængdereduktionen på 35 % vha. Capture Jet teknologien er derfor yderligere reduceret med 44 % med M.A.R.V.E.L. behovsstyret ventilationssystem. Denne kombination medfører derfor en total reduktion af fraluftsmængderne på 63,6 % sammenlignet med traditionelle systemer. Under andre forhold som f.eks. gastronomiske restauranter, centraliserede cateringvirksomheder etc. kan besparelsespotentialet være endnu højere. * Model-based Automated Regulation of Ventilation Exhaust Level 3

4 Kombination af M.A.R.V.E.L. og Capture Jet teknology: Hurtig, fintfølende og tilpasset udstyrets krav. Køkkeners energiprofiler kan differentieres ud fra tre grundlæggende faktorer: - Den daglige driftsperiode. - Procentvis brug af udstyret eller samtidighedsfaktoren (alt udstyr er aldrig i brug samtidigt). - Regelmæssigheden af driften (fra regelmæssig aktivitet i selskabsrestauranter eller kantiner til lejlighedsvis drift i køkkener, som leverer mad til receptioner). M.A.R.V.E.L.* fungerer automatisk, hurtigt og kan tilpasses alle mulige former for køkkendrift. Takket være ISTM teknologi (Infrared Radiation Index Sensor, patentanmeldt), måler M.A.R.V.E.L. konstant den aktuelle status for hver type køkkenudstyr: - Afbrudt - Opvarmning til driftstemperatur - Varme, madlavning igang. På grundlag af status, og takket være motorstyrede spjæld integreret i emhætten eller sensorerne i ventilationsloftet, regulerer M.A.R.V.E.L. fralufts- og tilluftsmængderne automatisk, emhætte for emhætte eller zone for zone (også selvom alle sensorer er tilsluttet en enkelt ventilator). * Model-based Automated Regulation of Ventilation Exhaust Level 1 - Opstart af køkkenet _ + HR Ta Off Off Off Når køkkenet ikke er i drift, kan M.A.R.V.E.L. programmeres til at standse ventilationen eller fortsætte med lav luftmængde for at opretholde god hygiejne på tidspunkter uden aktivitet. I det sidste tilfælde bliver ventilatorer og spjæld automatisk reguleret til minimumsindstillingen. _ 4 +

5 2 - Opvarmning af udstyret _ + HR Ta Standby Off Standby Madlavningsudstyret bliver gradvist opvarmet i henhold til kravene til maden, der skal produceres. ISTM sensorer forbundet med temperatursensorer fastlægger udstyrets status (varm eller stand-by). Systemet regulerer derefter automatisk indstillingen for hvert enkelt spjæld eller ventilatorhastighed for at opnå den nøjagtige luftmængde for hver enkelt emhætte i forhold til de ændrede krav. 3 - Køkken i drift _ + HR Ta Standby Cooking Cooking Når køkkenet er i fuld drift, er det meste af udstyret i driftsstilling, medens andet udstyr forbliver på stand-by. De infrarøde sensorer måler igen ændringen i aktiviteten. Fraluften og ventilatorluftmængden bliver automatisk tilpasset ændringerne i kravene, emhætte for emhætte i forhold til virkeligt tidsforbrug. 5

6 Capture Jet teknologi: Afgørende styring af opfangning og forurening. M.A.R.V.E.L.* tilbyder den unikke mulighed for ændring af fralufts- og tilluftsmængder: - I forhold til udstyrets brug - I real time - Emhætte for emhætte eller zone for zone i ventilationslofter - At tilvejebringe den nøjagtigt krævede luftmængde, uden at gå på kompromis overfor emhætternes indfangningseffektivitet med hensyn til forureninger eller med luftkvaliteten. M.A.R.V.E.L. påvirker ikke direkte maksimumluftmængden. Denne bestemmes udfra emhættens opfangningseffektivitet samt korrekt beregningsmetode. UDEN Capture Jets MED Capture Jets Capture Jet teknologi tillader en reduktion i de krævede fraluftsmængder på 3 til 4 % i sammenligning med traditionelle emhætter. M.A.R.V.E.L. medfører i kombination med patenteret Capture Jet teknologi, at disse luftmængder kan reduceres yderligere, så der kan opnås en total reduktion på 64 %. Disse to teknologier hører derfor fuldstændigt sammen. Effektiviteten af Capture Jet beregnes sammen med fraluftsmængden i kalkulationsprogrammet HELP HVC. Numerisk simulering af effekten af dobbelte Capture Jets på indfangningseffektiviteten. HELP HVC (Halton Energy Layout Program for Emhætter og Ventilationslofter) er et brugervenligt grafisk værktøj, som beregner fraluftsmængder i forhold til typen af madlavningsudstyr, effektforbruget, placeringen af udstyr, og den målte effektivitet fra Capture Jet teknologien. Det giver en præcis beregning af konvektionsstrømmene (med VDI 252 og Halton data) for at fastlægge den nøjagtige udsugningsluftmængde, hverken mere eller mindre. HELP HVC garanterer, at M.A.R.V.E.L. s funktion er pålidelig fra første færd (med den lavest mulige maksimumluftmængde). * Model-based Automated Regulation of Ventilation Exhaust Level 6

7 M.A.R.V.E.L.: Fordele og egenskaber. Regulering af fralufts- og tilluftsmængder i forhold til real time og brugen af hver enkelt madlavningsenhed i køkkenet. Individuel og uafhængig variation af luftmængder (for hver enkelt emhætte eller zone i ventilationslofter). En reduktion på 64 % i luftmængde takket være kombinationen af M.A.R.V.E.L. og Capture Jet teknologien. Reduktion af energiforbruget med hensyn til opvarmning og/eller køling af køkkenets erstatningsluft. Permanent optimering af elforbruget til ventilatormotorer som et resultat af den variable luftmængde og trykregulering. Tidsbesparelser ved installation og opstart takket være en selvkalibrerende procedure, som eliminerer en vanskelig manuel indregulering af systemet. Fraluftsventilatorerne starter automatisk, når madlavningsudstyret tændes og standser, så snart det slåes fra. Systemet understøtter en setværdi for grundventilation. Det har en manuel og en programmerbar on/off funktion. mperaturen og den relative fugtighed i køkkenet kan styres for at sikre optimal komfort og hygiejne. Systemet betjener sig af omfattende datarapportering og links (LON, Ethernet, SMS, PDA, etc.). Brandsikkerhedsfunktioner gør det muligt at køre med maksimumfraluft og afbrudt erstatningsluft. Spjældene er udstyret med automatisk returfunktion til fuldt åben eller helt lukket stilling i henhold til de lokale myndighedskrav. Enhederne til luftmængdestyring i M.A.R.V.E.L. systemet er en del af den fælles styringsplatform, som gælder for løsninger, som er omfattet af Halton High Performance Kitchen konceptet. M.A.R.V.E.L. er 1 % kompatibelt med Capture Ray UV teknologiens overvågningssystemer og Pollustop luftrensningsenheder. Systemet er forindstillet fra fabrikken. Derfor omfatter den rådgivning, som udføres af en professionel Halton tekniker, kun regulering i henhold til de aktuelle indstillinger på stedet og den endelige brug af udstyret. 7

8 M.A.R.V.E.L. er resultatet af tværgående samarbejde i forskellige afdelinger af Haltongruppen med en fast beslutning om at udvikle brugbar ny teknologi og fortsatte forbedringer. Dette unikke, patenterede og behovsstyrede ventilationssystem er baseret på patenteret ISTM teknologi. IS sensoren IS TM sensorer blev udviklet til måling i real time og styring af de termiske kendetegn for hver type af køkkenudstyr. De udsender en stråle, som øjeblikkelig kan måle temperaturændringer fra køkkenudstyrets overflade. Sensorerne bliver styret af en speciel algoritme, som hurtigt regulerer fraluftsmængden. Varme og forureninger, som udvikles fra madlavningsaktiviteterne bliver således hurtigt og effektivt fjernet. Emhætter kan forsynes med 1 3 sensorer, afhængig af længden. Antallet og placeringen af sensorerne kan variere for at passe til hver enkelt række med udstyr. Sensorerne bliver indbygget i emhætternes tilluftskammer, så det nødvendige tryk bliver opretholdt og for at undgå tilsmudsning. Styreenheder M.A.R.V.E.L. anvender to typer af styreenheder: - Emhætte styreenheden: Denne enhed bliver indbygget i hver emhætte og styrer sensorerne og spjældet. Den er tilknyttet køkkenudstyret, tilpasser luftmængden til det aktuelle behov, måler fraluftsmængden og indstiller spjældene, så de passer hertil. - Datasystemet: Det opsamler information fra alle emhættestyringerne og kontrollerer på grundlag heraf fralufts- og tiluftsventilatorerne. Det styrer også den automatiske kalibrering og regulerer ventilatortrykket. motorstyrede spjæld (fraluft) Hvert fraluftskammer er udstyret med en (automatic balancing damper) motoriseret spjældenhed med eller uden returfunktion. Spjældene har to skråtstillede blade for at reducere tilsmudsning og samtidig sørge for, at fedt bliver ledt til fraluftskamrene. HFB VAV spjæld (tilluft) VAV spjæld sikrer en balance mellem tilluftsmængde og fraluftsmængde for alle spjældene og er styret af den centrale styringsenhed. Et køkken kan være udstyret med adskillige af disse regulatorer afhængigt af størrelsen på de valgte tilluftsenheder. Indblæsning via fortrængningsenheder i opholdszonen er den bedste løsning med hensyn til komfort og effektivitet, når der er væsentlige ændringer i luftmængden. IS TM sensor Styreenheder motorstyrede spjæld Halton VAV bokse og reguleringsspjæd 8

9 Differenstrykmålesensor (emhætte fraluftskammer) En differenstrykmålesensor er indbygget i hver LHC styring. Trykket bliver aflæst i fraluftskamrene vha. TAB (sting and Balancing) koefficienter for at opnå realistiske luftmængdemålinger. Kanaltemperatursensor Der er en temperatursensor pr. emhætte installeret på fraluftskammeret. Rumtemperatursensor Rumtemperatursensoren måler køkkentemperatur og fugtighed. Brugerflade (kontrolboks) En kontrolboks installeres for hver gruppe på maksimalt 12 emhætter. Boksen udløser et indikatorlys eller en hørbar alarm i tilfælde af en kommunikationsfejl. Boksen bliver monteret på fronten af den ene emhætte. Kommunikation og indstillinger Systemet er forindstillet fra fabrikken. Det kan tilsluttes via en PDA (med Windows Mobil) eller en PC. PDA en kommunikerer med styringen via kontrolboksene. De fleste indstillinger kan reguleres på denne måde. Systemet kan også kommunikere med bygningens CTS system. Til dette formål skal en LON interface eller Ethernet forbindelse etableres. VFD frekvenskontrolenhed Frekvenskontrolenheden, ikke leveret af Halton, er nødvendig for M.A.R.V.E.L. systemet, således at fralufts- og tilluftsventilatorernes hastighed kontinuerligt kan reguleres. Brugerflade (berøringsskærm) Kontrolboksen kan valgfrit erstattes med en berøringsskærm installeret i køkkenet. Dette medfører en meget brugervenlig adgang til systemet, med hensyn til indstillinger for både M.A.R.V.E.L. systemet (adgang til styring) og alle andre løsninger i High Performance Kitchen konceptet for hurtig og let regulering. 9

10 MARVEL/143/DK WWW WWW Halton A/S Husby Allé 17, 1 mf., 263 Taastrup l Fax Halton Foodservice International Asia France Pacific Halton SAS Group Asia Sdn Bhd PT Zone 2664 chnoparc Futura Germany Middle-East Halton Foodservice Middle-East GmbH FZE Tiroler Jebel Ali Str. Free 6 Zone USA India Halton Co. India Pvt. Ltd. 11 No. Industrial 358 Fremont Drive rraces Persiaran CS 812knologi Subang, Office/Warehouse Reit im WinklS3B3WH8 Scottsville, Lower Ground KY Floor, Subang 6242 Béthune Hi-ch Cedex Industrial Park, l. P.O. +49 Box l. 4th +1 Cross, th G Main, 475 l. +33 Subang ()1 8 Jaya, Selangor, Fax +33 ()3 Malaysia l Fax Fax Dubai United Arab Emirates l () Fax () Fax Indiranagar, nd Stage Bangalore l. : Fax: China Asia Pacific Halton Ventilation Group Asia Co., Sdn LtdBhd 浩 PT 盾 2664 通 风 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 Block Persiaran 1,No knologi 6 South Subang, Xinyuan Rd Lingang Subang New Hi-ch City,Pudong Industrial Park, Shanghai, Subang Jaya, The Selangor, People s Malaysia Rebublic of China l.: () Fax: () Japan United Kingdom Halton Co. Foodservice Ltd. Ltd Hatagaya 11 Laker Road ART-II 2F Airport Industrial Hatagaya Estate Shibuya-ku Rochester, Kent ME1 3QX Tokyo l l.+ Fax Fax Japan Korea representative Halton Le Meilleur Co. Ltd. Jongno Town Hatagaya #1829 Jongno ART-II 12F Ga, Jongno-gu Hatagaya Seoul, Shibuya-ku Korea Tokyo l.: l.+ Fax: Fax Canada Halton Indoor Climate Systems, Ltd. 121 Brevik Place Mississauga, Ontario L4W 3R7 l Fax Middle-East Halton Middle-East FZE Jebel Ali Free Zone Office/Warehouse S3B3WH8 P.O. Box Dubai United Arab Emirates l () Fax () Enabling Wellbeing

Halton MobiChef Uudforskede forretningsmuligheder! INNOVATION 2014 Patent Pending

Halton MobiChef Uudforskede forretningsmuligheder! INNOVATION 2014 Patent Pending Halton MobiChef Uudforskede forretningsmuligheder! INNOVATION 2014 Patent Pending Halton MobiChef: Uudforskede forretningsmuligheder! Catering er ikke kun et spørgsmål om at få stillet sulten, det er en

Læs mere

JES fremmer følesen af åbenhed i forhold til almindelig Energibesparelse takket være lav fraluftmængde

JES fremmer følesen af åbenhed i forhold til almindelig Energibesparelse takket være lav fraluftmængde JES Vortex - Højeffektiv Jet filtreringssystem til Showkøkkener WWW ALLIED MEMBER Højeffektiv cyklon med fantastisk opfangningsevne JES fremmer følesen af åbenhed i forhold til almindelig Energibesparelse

Læs mere

KGS - Sikkerhedssystem til kanaler KGS. Sikkerhedssystem til kanaler

KGS - Sikkerhedssystem til kanaler KGS. Sikkerhedssystem til kanaler KGS Sikkerhedssystem til kanaler KGS/0/DK WWW LISTED HACCP* certificeret (PE--HM0I) Monitorerer fedtopbygningen i kanalerne Øger hygiejnen og brandsikkerheden Tillader personalet at foretage kanalrengøring

Læs mere

Højeffektive KSR emhætter fjerner forurenet luft og overskudsvarme som afgives af kogeudstyret og medfører sammenlignet med traditionelle emhætter

Højeffektive KSR emhætter fjerner forurenet luft og overskudsvarme som afgives af kogeudstyret og medfører sammenlignet med traditionelle emhætter KSR/111/DK KSR Bagvægsemhætte med eller uden Capture JetTM styrestråler WWW ALLIED MEMBER R LISTED Specielt udviklet til friturer og mindre grills og installeret i lavere højde over Højeffektive KSR emhætter

Læs mere

FSS - Ansul R-102 TM automatisk brandslukningssystem til professionelle køkkener FSS

FSS - Ansul R-102 TM automatisk brandslukningssystem til professionelle køkkener FSS FSS Ansul R-102 TM automatisk brandslukningssystem til professionelle køkkener FSS/10/DK WWW Dimensioneret og monteret fra fabrik Kan integreres i alle Haltons løsninger, fra emhætter til køkkenventilationslofter

Læs mere

KVF - Capture Jet Emhætte med Tilluft og Side-Jet Teknologi KVF. Capture Jet Emhætte med Tilluft og Side-Jet Teknologi

KVF - Capture Jet Emhætte med Tilluft og Side-Jet Teknologi KVF. Capture Jet Emhætte med Tilluft og Side-Jet Teknologi KVF Capture Jet Emhætte med Tilluft og Side-Jet Teknologi WWW ALLIED EBER R LISTED HACC* certificeret (E-567-H02I) 30 til 40% reduktion af fraluftsmængder ved brug af Capture Jet teknologi Høj-effektive

Læs mere

UVF - Capture Jet Emhætte kombineret med Capture Ray UV-C teknologi og tilluft UVF

UVF - Capture Jet Emhætte kombineret med Capture Ray UV-C teknologi og tilluft UVF UVF Capture Jet Emhætte kombineret med Capture Ray UV-C teknologi og tilluft UVF/1307/DK WWW ALLIED MEMBER R LISTED HACCP* certificeret (PE-567-HM02I) 30 to 40% reduktion af fraluftsmængder ved brug af

Læs mere

KCJ Lukket ventilationsloft med Capture Jet teknologi KCJ. Lukket ventilationsloft med Capture Jet teknologi

KCJ Lukket ventilationsloft med Capture Jet teknologi KCJ. Lukket ventilationsloft med Capture Jet teknologi KCJ Lukket ventilationsloft med Capture Jet teknologi KCJ/303/DK WWW ALLIED MEMBER R LISTED HACCP* certificeret (PE-567-HM02I) Op til 5 % energibesparelse på grund af Capture Jets TM system Højeffektiv

Læs mere

UWF - Capture Jet emhætte kombineret med Capture Ray TM og automatisk filtervask UWF

UWF - Capture Jet emhætte kombineret med Capture Ray TM og automatisk filtervask UWF UWF Capture Jet emhætte kombineret med Capture Ray T og automatisk filtervask WWW ALLIED EBER R LISTED HACCP* certificeret (PE-67-H02I) 30 % til 40 % reduktion af fraluftsmænger ved brug af Capture Jet

Læs mere

KCW - Lukket køkkenventilationsloft med Water Wash og Capture Jet teknologier KCW

KCW - Lukket køkkenventilationsloft med Water Wash og Capture Jet teknologier KCW KCW Lukket køkkenventilationsloft med Water Wash og Capture Jet teknologier KCW/0/DK WWW ALLIED MEMBER R LISTED HACCP* certificeret (PE-567-HM0I) Opfylder DIN 8869-5 konstruktionsnormerne (fraluftskamre

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Styringssystemer. Effektiv rumstyring AIRCONTROL

Styringssystemer. Effektiv rumstyring AIRCONTROL Styringssystemer Effektiv rumstyring AIRCONTROL AIRCONTROL Tilstedeværelse Fugtighed Temperatur Luftkvalitet 2 Behovsstyrede rumstyrings-strategier Effektiv rumstyring med X-AIRCONTROL Stadig strengere

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

KWF - Capture Jet TM Emhætte med tilluft og automatisk filtervask KWF. Capture Jet TM Emhætte med tilluft og automatisk filtervask

KWF - Capture Jet TM Emhætte med tilluft og automatisk filtervask KWF. Capture Jet TM Emhætte med tilluft og automatisk filtervask KWF Capture Jet TM Emhætte med tilluft og automatisk filtervask WWW ALLIED MEMBER R LISTED HACCP* certificeret (PE-567-HM02I), DS/E ISO 2200 30 til 40% reduktion af fraluftsmænger ved brug af Capture Jet

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Fairford Synergy Energi optimerende softstarter.

Fairford Synergy Energi optimerende softstarter. Fairford Synergy Energi optimerende softstarter. MTO electric introducerer nu Fairfords nye Synergy Soft Starter på det danske marked. Soft Starteren anvender den nyeste digitale teknologi og tilbyder

Læs mere

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN A/S Skovvej 30 DK-5610 Assens +45 6471 2095 sales@ballorex.com www.broen.com Fordelene ved BROEN BALLOREX Dynamic Direkte

Læs mere

VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL

VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT ETA... V VENTILATION, VARMEGENVINDING,

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen Fremtidens belysning, mere end blot lys Kim Hardi Nielsen 1 Vi ser et øget behov for energibesparende belysningsløsninger Næsten 20% af vores elforbrug anvendes til belysning 2 75% af det samlede energiforbrug

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Indregulering og kontrol. Frese OPTIMA Compact. Trykuafhængig indregulerings- og motorventil

Indregulering og kontrol. Frese OPTIMA Compact. Trykuafhængig indregulerings- og motorventil Indregulering og kontrol Frese OPTIMA Compact Trykuafhængig indregulerings- og motorventil Indregulering og kontrol Frese OPTIMA Compact Frese Innovative løsninger fra Frese regulerer globale HVACanlæg

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Tid til at lege Tid til 21 C i stuen Kun med living by Danfoss kan du nemt og effektivt styre både elektroniske termostater og trådløs gulvvarme. Du kan endda oprette forbindelse

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne v/ Mads Møller - Leanvent Agenda 1. LCC og ventilation 2. Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld LCC og ventilation Helhedsbetragtning LCCo Økonomi Der er ofte

Læs mere

IQeco Undercentraler til

IQeco Undercentraler til IQeco Undercentraler til Rumstyringer TRENDS NYESTE OG MEST EFFEKTIVE UNDERCENTRALER TIL RUMSTYRING IQeco er Trends nyeste og, som navnet antyder, mest økonomiske undercentral til rumstyringer. Disse avancerede

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN Ventilation med emhætte tilsluttet Bolig Ventilation CTS 602 STYRING Hvordan styres emhætten Især i etagebyggeri er det en stor fordel at køre emhætten over aggregatet,

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

lindab vi forenkler byggeriet Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fuldt potentiale...

lindab vi forenkler byggeriet Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fuldt potentiale... lindab vi forenkler byggeriet Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fuldt potentiale... Enkel projektering... Enkel idrifttagning... Lavt energiforbrug... Næste generations VAV-system Efterspørgslen

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil ØLAND udsugningsventil KSO-M-TH er udviklet og testet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut Anvendelse Øland udsugningsventil KSO-M-TH anvendes til udsugning fra baderum, bryggers, toilet, køkken og

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 1 GENERELLE GMP OG DESIGNPRINCIPPER Dette dokument beskriver generelle principper, som gælder for flere procesområder og funktioner, specifikt design- og bygningsmæssige aspekter, der har indirekte indflydelse

Læs mere

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon.

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. KV2_2b beskrivelse Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. 1 Kortbeskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lys1 og 2med dagslysstyring 1-10 volt... 4 1.3 Lys3

Læs mere

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center REPORT Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center Prepared Kim Lindberg (KIMLI), 19 juni 2015 Checked Accepted Approved Doc. no. Ver. no. 1 Case no. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 19 juni 2015

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Kinetic Varmegenvinding

Kinetic Varmegenvinding Kinetic Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Et ventilationsanlæg tager frisk luft udefra. Den selvsamme luft som vi indånder når vi er ude i naturen. Inden luften føres ind i boligen overføres varmen

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

Bygningsautomatik og styresystemer GUIDE

Bygningsautomatik og styresystemer GUIDE GUIDE Bygningsautomatik og styresystemer 1 INDHOLD BYGNINGSAUTOMATIK OG STYRESYSTEMER... 3 Symptomer på manglende eller defekt bygningsautomatik og styresystemer... 4 OPTIMAL ANVENDELSE AF BYGNINGSAUTOMATIK

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S.

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S. FH Automation A/S Rådgivning og Automa-tion indenfor: Scada PLC Drives & Motion Robotteknologi El-Tavler Elektrisk & Mekanisk Service Hos FH Automation har vi mange års erfaring med automatisering, og

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr.

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr. Energioptimering Rådgiver fra Energi Nord: Steen Lund Sømod tlf. 9936 9776 Dato: 16. august 2013 Dok.id-903963 Kundedata Firma:ATP Ejendomme Sag nr.: 001-00710-01 Kontaktperson: Christian Mølholm Telefon

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt Nye sendinger fra Øland Centriflow fra Øland Store besparelser med effektiv og miljøvenlig ventilation samarbejde med respekt Få den rigtige ventilationsløsning Det betaler sig! 30% 10% 30% Dette diagram

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

Byg på Uponor med Smatrix PRO

Byg på Uponor med Smatrix PRO Byg på Uponor med Smatrix PRO Vores nye kontrolsystem til gulvvarme og køling kan kommunikere med bygningens CTS-system og optimerer derfor både drift og komfort samt minimere energiforbruget uanset bygningstype.

Læs mere

IDA 22. oktober Susanne Lundvald Direktør. Mads Møller Salgs- og projektingeniør. LeanVent okt

IDA 22. oktober Susanne Lundvald Direktør. Mads Møller Salgs- og projektingeniør. LeanVent okt IDA 22. oktober 2013 Susanne Lundvald Direktør og Mads Møller Salgs- og projektingeniør LeanVent okt 2013 1 Ryesgade opgang 30 B Energirenovering Rysgade projektet er et EUDP støttet projekt Fik Renover

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Energivenlig ventilation til svineproduktion

Energivenlig ventilation til svineproduktion Energivenlig ventilation til svineproduktion Climate for Growth Energivenlig ventilation Energivenlig ventilation Ventilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø og for at give dyrene

Læs mere

Løsninger til sundhedssektoren og laboratorier

Løsninger til sundhedssektoren og laboratorier Løsninger til sundhedssektoren og laboratorier Enabling wellbeing Wherever air qua we take care of eve Din partner i indendørs luftkvalitet Halton er din livstids partner, fra design af systemerne gennem

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. Indhold Indledning 3 Siemens RVD varmeregulator funktionsoversigt 4 Anlægstype 1 RVD120 5 Anlægstype 2 RVD140 6 Anlægstype

Læs mere

Performancetest Case om IDA-huset. Eksempel på bygningsrenovering med skarp fokus på det termiske indeklima i opholdszonen

Performancetest Case om IDA-huset. Eksempel på bygningsrenovering med skarp fokus på det termiske indeklima i opholdszonen Performancetest Case om IDA-huset Eksempel på bygningsrenovering med skarp fokus på det termiske indeklima i opholdszonen Nyt er godt Men det er ikke altid det der til rådighed Ofte står vi ikke med en

Læs mere

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Industrial Ø V S N Luftsolfangeretilindustriogstørrehaller Effektivaffugtningogvarmebesparelse medgratissolvarme Denne pjece omhandler SolarVentis industrielle luftsolfangersystem. Systemet er patenteret

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Star. by Fläkt Woods. iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel

Star. by Fläkt Woods. iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel Star by Fläkt Woods iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel Wega - komfort, fleksibilitet og energibesparelse i en planforsænket løsning W ega er vores planforsænkede kølebaffel i den nye iq Star-familie.

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

RS4 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon.

RS4 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon. NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon. Kort beskrivelse... 3 Funktionsbeskrivelse... 4 1.1 Lystænding... 4 1.2 Varmestyring... 4 1.3 Spjældstyring... 4 Plugin...

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma, der

Læs mere

Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser

Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser TECHNOLOGY BY WAGNER Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser FinishControl Egnet til opløsningsmiddelholdige og vandbaserede materialer. Høj arbejdshastighed takket være Visco dyse og Click & Paint

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften Med Danfoss EnergyTrim kan du spare 15-25% på varmeforbruget og få maksimal

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

FLEXIT CI 500 Vejledning

FLEXIT CI 500 Vejledning xxxxxdk-02 2007-08 FLEXIT CI 500 Vejledning Konstant-trykregulering Hvor mange sensorer skal i brug? En sensor i indblæsningsluften?... Udfør : 1-2 - 4 En sensor i udsugningsluften?... Udfør : 1-3 - 5

Læs mere

Intelligent bolig uden besvær

Intelligent bolig uden besvær Energistyring Større komfort Større sikkerhed Helt enkelt Intelligent bolig uden besvær Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret

Læs mere

Ren luft I METALINDUSTRIEN

Ren luft I METALINDUSTRIEN Ren luft I METALINDUSTRIEN D E D I C A T E D T O C L E A N A I R Vi kender metalindustrien det gør vores forhandlere også Siden JKF blev grundlagt for mere end 50 år siden, har vi samarbejdet med jern-

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning Funktionsløsning Det effektive interface til styring af belysning Effektiv og praktisk styring af belysning KNX-systemer kombinerer fleksibilitet, komfortabel betjening og energieffektivitet i avanceret

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Søren Terkildsen Sektion for bygningsfysik og installationer Alectia seminar 20 September 2012. Introduktion 3 årigt Ph.d studie på DTU byg. Ny type

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

1Leverandør. Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov. varme.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1Leverandør. Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov. varme.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1Leverandør MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov Reducerer kompleksitet og planlægningstid. varme.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation,

Læs mere