NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon."

Transkript

1 KV2_2b beskrivelse Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon.

2 1 Kortbeskrivelse Anvendelse Lys1 og 2med dagslysstyring 1-10 volt Lys3 lysstyring On/Off Funktions beskrivelse Bevægelses sensor (Oc1) Type Placering Tilslutning Anvendelse Styring LUX sensor (Ls1) Type Placering Tilslutning Anvendelse Styring Lys 1 og 2(Lv1, Lv2 og Lr1) Type Placering Tilslutning Anvendelse Styring Lys 3 (Lr3) Type Placering Tilslutning Anvendelse Styring Plugin beskrivelse Node information Nodename Pir... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Pir hold time Pir remaning time Pir status Pir heartbeat time Lux KV2_2b_beskrivelse.doc Side 2 af 17

3 3.3.1 Lux sensor 1... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Lux sensor 2... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.4 Zone nvi switch Occupancy... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Hold time Pir remaning time Lux setpoint... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Min lux level Max lux level Light 2 displacement Light 1 level Light 2 level Light on pir... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Vav hold time Common Switch... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Long push time Sw ramp time Nvi switch Nvo switch Nvo switch Variabler... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4.1 Variabel liste... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4.2 Variabel beskrivelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret ncipircondition... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4.3 Functional block... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 5 I/O liste... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 5.1 Input... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 5.2 Output... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 5.3 Relæ... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 6 Tilslutnings diagram... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 7 FAQ... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. KV2_2b_beskrivelse.doc Side 3 af 17

4 1 Kortbeskrivelse 1.1 Anvendelse Rumstyring type KV2 er velegnet til zonestyring af 2 rum. Hvert rum kan indeholde én lystænding On/Off, f.eks. til tænding af en pendel eller spot, samt to lystænding med dagslysstyring for armaturer med HF spoler for dæmp. Den anden dæmpbare tænding er offset forskudt af den første, og de styres manuelt fra samme tryk. Hvert rum indeholder endvidere mulighed for tilslutning af VAV. 1.2 Lys 1 og 2 med dagslysstyring 1-10 volt. Lystænding for dagslysstyring er velegnet til grundbelysning i et lokale med belysningsarmaturer med HF spoler for dæmp. Lystænding 1og 2 kan konfigureres således, at når en person træder ind i lokalet, måles lysniveauet på luxføleren, hvorefter bevægelsesmelderen tænder lyset på det ønskede lysniveau. Herefter kan lyset overstyres med tryk på afbryderen, hvis denne er installeret. Det vil yderligere være muligt at konfigurere plugin, således at lyset ikke tænder automatisk, når man træder ind i lokalet, men slukker, så snart lokalet forlades. Det ønskede setpunkt for hvor meget lys, man ønsker i lokalet, indstilles i plugin. Ligeledes er det muligt at se, hvor mange brændtimer Lys1 og 2 har haft. 1.3 Lys 3 lysstyring On/Off. Lystænding 3 On/Off er velegnet til pendel, spot eller anden indirekte belysning i rummet. Lyset tændes og slukkes, enten ved tryk eller tænding og kan konfigureres i plugin, således at lyset tænder automatisk, når man træder ind i lokalet. KV2_2b_beskrivelse.doc Side 4 af 17

5 2 Funktions beskrivelse 2.1 Lys 1 og 2 Hvis PIR aktiver lyset tændes det hvis dagslysreguleringen tillader det. Lyset reguleres efter den målte lux niveau. Hvis mængden af dagslys overstiger det ønskede niveau, dæmpes lyset. Hvis dagslyset forbliver over det ønskede niveau vil lyset slukke efter en justerbar tid efter lyset har været reguleret til minimum lysniveau. Hvis lyset kommer over det ønskede niveau i en justerbar tid vil lyset igen blive tændt, og reguler lyset mod det ønskede niveau. Hvis der reguleres manuelt med lysniveauet vil styringen overgå til manuel tilstand. Når pirtiden udløber slukkes lyset, man kan dog altid tænde og slukke lyset manuelt selvom pirtiden er udløbet. KV2_2b_beskrivelse.doc Side 5 af 17

6 2.2 Bevægelses sensor (Oc1) Type Der kan anvendes mange forskellige typer bevægelsessensorer (PIR) til KV2 styring. Sensorerne skal blot være forsynet med 24V DC. Ved aktivering af sensoren, skal signalet være 0 Volt, og er sensoren passiv, skal spændingen være højere end 2V. Når man tilslutter forskellige bevægelses sensorer til controlleren, skal man være opmærksom på, at der ligger en algoritme i controlleren, der gør, at efterbrændetiden forkortes ved hyppig aktivitet og forlænges ved lav aktivitet. For at kunne detektere dette, skal signalet fra bevægelsessensorerne have puls-pause signal ved aktivitet. Det er også vigtigt at bemærke, at bevægelsessensorerne ikke må have en holdetid i sig selv Placering For at give brugeren en positiv oplevelse af at anvende intelligent automatik, er placering af bevægelsessensorerne meget vigtig. Er der anvendt væg placerede bevægelses sensorer, skal disse typisk placeres i hjørnet på den væg, som indgangsdøren er placeret i, således at man bryder strålerne idet man træder ind i lokalet. Er der anvendt loftplacerede bevægelses sensorer, skal disse placeres således, at en person bliver detekteret, så snart han træder ind i lokalet. Der skal altid være fuld dækning af de bevægelses sensorer, der er anvendt. Ligeledes er det vigtigt at man placerer bevægelses sensorer således, at de ikke registrerer bevægelse udenfor rummet, hvis f.eks. døren står åben Tilslutning Sensorerne tilsluttes som vist på tilslutningsdiagrammet. Man skal dog være opmærksom på, at de sensorer, der anvendes, skal styres på minussignalet. Det vil sige, at hvis bevægelses sensorerne er aktive, skal der være 0V på den ledning, der er tilsluttet indgangsklemmen på controlleren. Er sensoren passiv, skal signalet være over 2V Anvendelse Bevægelsessensorerne, der tilsluttes KV2 styring, anvendes til styring af lysog vav. Ved lysstyring anvendes bevægelsessensorerne til at tænde lyset, når en person træder ind i lokalet og slukke lyset, når personen har forladt lokalet. Det kan dog konfigureres i plugin, at lyset skal tændes ved tryk på kontakten, når man træder ind, men automatisk skal slukke, når man forlader lokalet. Ved vav anvendes bevægelses sensorerne til at åbne ventilationsspjældet Styring Signalet fra bevægelsessensoren tænder de lys, der er konfigureret i plugin til at tænde ved PIR aktiv. Bevægelsessensoren vil altid sørge for at slukke lyset, når bevægelses sensoren er passiv og efterbrændetiden er udløbet. VAV boksen åbner for luftskifte til optimalt luftskifte så lang tid, der er personer til stede i lokalet. KV2_2b_beskrivelse.doc Side 6 af 17

7 2.3 Multitast Type Der er mulighed for at tilslutte multitaste til controlleren. Type MT1 indeholder tænd/sluk og op/ned styring af Lys 1 og 2 samt on/off styring af Lys Placering Trykkene kan placeres hvor man ønsker og kan alle placeres individuelt til henholdsvis lys Tilslutning Trykket er tilsluttet som vist på tilslutningsdiagrammet Anvendelse Tryk for lys anvendt henholdsvis til styring af Lys 1 og 2, som kan tændes, slukkes og reguleres op og ned. Dette tryk kan ligeledes tænde og slukke Lys 3. KV2_2b_beskrivelse.doc Side 7 af 17

8 2.4 LUX sensor (Ls1) Type Der kan tilsluttes flere forskellige typer Lux sensorer til KV2 styringen. Der kan anvendes en Luxsensor, som er integreret i NETLON bevægelses sensor NETLON (PIR 24V OPUS66) 180 eller der kan anvendes en loftmonteret 360 PIR/LUX sensor fra Netlon Placering Det er vigtigt, at Lux sensoren er placeret rigtigt, således at den registrerer, hvor meget indfaldslys, der kommer fra vinduerne. Er der anvendt en vægmonteret PIR sensor med integreret Lux sensor, skal denne placeres således, at den vender ud mod vinduerne. Er der anvendt en loftplaceret Lux sensor, skal den placeres således, at den registrerer indfaldslys fra vinduer Tilslutning Lux sensoren tilsluttes som vist på tilslutningsdiagrammet Anvendelse Lux sensoren anvendes til dagslysregulering af Lys 1 og 2, i den tilhørende zone Styring For at opretholde et konstant lysniveau i lokalet, stilles setpunktet i plugin, hvorefter sensoren regulerer 0-10V signalet til armaturet, således at det stillede setpunkt opretholdes. Stiger indfaldslyset, vil luxniveauet stige, og dagslysregulatoren vil begynde at sænke det kunstige lys. Falder indfaldslyset begynder dagslysregulatoren at regulere det kunstige lys op, indtil setpunktet er nået. KV2_2b_beskrivelse.doc Side 8 af 17

9 2.5 Lys 1 og 2(Lv1, Lv2 og Lr1) Type Armaturet, der skal tilsluttes KV2 for dæmpbart lys, skal indeholde spoler, der kan regulere på et 1-10V signal Placering Generelt anvendes Lys 1 i forbindelse med vinduesrække belysning og lys 2 inde i rummet Tilslutning 1-10V signal for spolen tilsluttes som vist på tilslutningsdiagrammet. Vær opmærksom på, at minus på spolen skal tilsluttes GND på controlleren. 230 V til armaturet tilsluttes som vist på tilslutningsdiagrammet for relæboksen Anvendelse Et 1-10V signal til Lys 1 og 2 anvendes i forbindelse med konstantlysregulering. Her er det muligt via plugin at indstille et ønsket luxniveau for Lys 1 og 2, hvorefter 1-10V signalet regulerer lysstyrken til armaturet således at setpunktet opretholdes Styring Setpunktet for Lys 1 og 2 konfigureres i plugin. Her vil det være muligt at regulere efter det ønskede setpunkt. Er lysniveauet fra luxsensoren under setpunktet, stiger spændingen til armaturerne og lysstyrken øges. Det er vigtigt, at der enten tilsluttes en luxsensor til controlleren eller der bindes en netværksvariabel fra en luxsensor ind til controlleren, således at der er en lysmåling at regulere efter. KV2_2b_beskrivelse.doc Side 9 af 17

10 2.6 Lys 3 (Lr3) Type Lys 3 er en On/Off styring Placering Lys 3 vil typisk være indirekte belysning Tilslutning Lys 3 tilsluttes som vist på tilslutningsdiagrammet for relæboksen Anvendelse Lys 3 anvendes som indirekte belysning, tavlebelysning, væglamper etc Styring Lys 3 kan styres af KV2, således at lyset slukkes via pir eller tryk. KV2_2b_beskrivelse.doc Side 10 af 17

11 3 Plugin beskrivelse 3.1 Node information Fanebladet indeholder generelle oplysninger om hvem, der har udviklet plugin og hvilken type applikation, plugin passer til. Dette vises i nederste højre hjørne Nodename I feltet Nodename vises, hvad noden hedder i databasen. KV2_2b_beskrivelse.doc Side 11 af 17

12 3.2 Movementdetector Bevægelsessensoren holder lyset tændt i et tidsrum efter sidste registrering af bevægelse. Denne tid er justerbar, og kaldes for efterbrændtid Hold time Indstilling af efterbrændtiden ved lille aktivitetsniveau i rummet Time countdown Tiden til lyset slukkes pr. automatik State Aktuel status for pir Heartbeat time Opdateringsintervallet af netværksvariablen, max 65,5s. KV2_2b_beskrivelse.doc Side 12 af 17

13 3.3 Lux Measured level Udlæsning af aktuel lux niveau for ip Measured level Udlæsning af aktuel lux niveau for ip6. KV2_2b_beskrivelse.doc Side 13 af 17

14 3.4 Zone nvi switch Manuelt niveau for zonen udlæses her Pir state Occupancy tilstand for zonen Secondary hold time Tiden fra sidste pir aktiv opdatering via netværk til lyset slukkes Timer countdown Tiden til lyset slukkes pr. automatik Maintained lux level Setpunkt lyset regulere efter Min light level Minimums lysniveau ved automatik. KV2_2b_beskrivelse.doc Side 14 af 17

15 3.4.7 Max light level Maksimums lysniveau ved automatik Light 2 offset Forskydningen af lysniveau fra lys 1 til lys 2. Dvs. lys placeres nærmest vinduet og lys to inderst i lokalet. Hvis forskydningen eks. er på 25 % vil lys 2 nå 100% lys 25 % før lys Light 1 level Aktuel lysniveau for lys Light 2 level Aktuel lysniveau for lys Automatic switch ON light Vælges hvis pir skal tænde lyset ved aktivitet, slukker altid ved pir udløb Vav hold time Efter løbstid for ventilation. KV2_2b_beskrivelse.doc Side 15 af 17

16 3.5 Common Reset Aktuel brandtimer for de enkelte lys. Værdierne kan nulstilles ved at trykke på reset Time on min Hvis lyset er reguleret til minimum i dagslys reguleringen, og forbliver der, skal denne tid gå før lyset slukkes Time on max Hvis lyset skal reguleres op i forhold til setpunktet, skal denne tid gå før lyset tændes. KV2_2b_beskrivelse.doc Side 16 af 17

17 3.6 Manuel control Long push time Tryktiden for trykket accepteres som et langt tryk Sw ramp time Rampe tiden for trykket fra % Nvi switch 1 Feedback signalet fra lampen Nvo switch 1 Switchens aktuelle niveau Nvo switch 2 Switchens aktuelle tilstand. For at switchen virker optimalt skal der laves binding fra lyset til den regulerbare switch. Det skyldes at switchen bør vide hvilket niveau og tilstand lyset har. KV2_2b_beskrivelse.doc Side 17 af 17

RS2 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS2 rumstyring fra Netlon.

RS2 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS2 rumstyring fra Netlon. NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS2 rumstyring fra Netlon. Kortbeskrivelse... 6 1.1 Anvendelse... 6 1.2 Lys 1 med dagslysstyring 1-10 volt.... 6 1.3 Lys 2 lysstyring On/Off.... 6

Læs mere

RS4 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon.

RS4 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon. NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon. Kort beskrivelse... 3 Funktionsbeskrivelse... 4 1.1 Lystænding... 4 1.2 Varmestyring... 4 1.3 Spjældstyring... 4 Plugin...

Læs mere

RS1 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS1 rumstyring fra Netlon.

RS1 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS1 rumstyring fra Netlon. RS1 beskrivelse NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS1 rumstyring fra Netlon. Kort beskrivelse... 8 1.1 Lys... 8 1.2 Stikkontakt... 8 1.3 Gardiner/solafskærmning... 8 1.4 Scenarier...

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

Varmestyrings beskrivelse RT4 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RT4 varmestyring fra Netlon.

Varmestyrings beskrivelse RT4 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RT4 varmestyring fra Netlon. Varmestyrings beskrivelse RT4 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RT4 varmestyring fra Netlon. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1.1 Funktion... 4 Node information...

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel betjening - enkelt Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Belysning 0 1 EL BELYSNING Registrering Der foretages en entydig registrering af: anlægsbeskrivelse af belysningsanlæg zone areal almen belysning, installeret effekt i brugstiden,

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 10.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR i master/slave funktion Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

Brugervejledning / DK. DALI-linkmodul DBC-1/TH,

Brugervejledning / DK. DALI-linkmodul DBC-1/TH, LI-linkmodul DBC-/TH, - Gældende for software version - Se versionsnr. Anvendelse LI-linkmodulet DBC-/TH type - kan anvendes til at linke flere LI-busser sammen, for at opnå meget sofistikerede løsninger.

Læs mere

SunFlux Varenr.: 03104

SunFlux Varenr.: 03104 SunFlux Varenr.: 03104 Guide og specifikationer for SunFlux Master Sensor LED loftlampe m. RF mikrobølge sensor & Master-Master trådløst netværk SunFlux Master Sensor Lampe V.2. er fjerde generations mikrobølgesensor

Læs mere

Brugsvejledning. Intelligent LED loftslampe IP20. www.green- id.dk Side 1

Brugsvejledning. Intelligent LED loftslampe IP20. www.green- id.dk Side 1 Brugsvejledning Intelligent LED loftslampe IP20 www.green- id.dk Side 1 Brug Denne lampe er en indendørslampe til brug i fx: Huse Kontorer Butikker Skoler Hoteller Hospitaler Tekniske data Input: AC 220-240V,

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 7.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR - enkelt rums løsning Lysstyringsfunktioner Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet,

Læs mere

ARGUS 360 loft PIR. Produktoversigt og datablade. Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside www.schneider-electric.com/argus360/dk og læs mere

ARGUS 360 loft PIR. Produktoversigt og datablade. Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside www.schneider-electric.com/argus360/dk og læs mere RGUS 360 loft PIR Produktoversigt og datablade y RGUS 360 loft PIR legant design som dækker mange installationsbehov RGUS 360 loft PIR er en serie til styring af lys fra Schneider lectric. De nye produkter

Læs mere

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721. Ordliste. Anvendelse. Indstilling. Installation

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721. Ordliste. Anvendelse. Indstilling. Installation Brugervejledning Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721 41Y721_03_R0_130619KOE DK Tilslutning: Tilstedeværelsessensoren må først tilsluttes spænding, når alle ledningsforbindelser er tilsluttet. Efter

Læs mere

DIN modul eller færdig IBI boks

DIN modul eller færdig IBI boks Komfort og Lysregulering oct. 2004 DIN modul eller færdig IBI boks IBI boks arbejdsgang Finde DIN hardware Specificere software versioner Projektere bokse Producere bokse Komfort- og lysregulering Lonbox

Læs mere

TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus

TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESSENSOR DK PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus TRE ZONER, TO REGULERINGER, ÈN LØSNING: DUODIMplus ENERGIEFFEKTIVITET A-PLUS DUODIMplus FRA ESYLUX RUMMER

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Halvautomatisk dagslysregulering med Dail og manuel dæmp 4 rums løsning

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Halvautomatisk dagslysregulering med Dail og manuel dæmp 4 rums løsning KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Halvautomatisk dagslysregulering med Dail og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Halvautomatisk dagslysregulering med Dali og manuel dæmp Lyset tændes

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Højdepunkter. PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DALI 2012/1. www.beg-luxomat.com. Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Lamper og skumringsrelæer

Højdepunkter. PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DALI 2012/1. www.beg-luxomat.com. Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Lamper og skumringsrelæer Højdepunkter 2012/1 www.beg-luxomat.com Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DAI amper og skumringsrelæer V-bokse SMARTHOME KNX Kontakture SAFETYUX Side 4-5 Helt bekvemt

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhversbygninger Program 9.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR i master/slave funktion Lysstyringsfunktioner Master-tilstedeværelsesdetektoren måler den aktuelle lysstyrke

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

e-sense Organic Plug and play

e-sense Organic Plug and play e-sense Organic e-sense Organic Plug and play e-sense Organic er et trådløst styresystem, som er udviklet til arbejdspladser. Alle armaturer har deres egen sensor, som reagerer på bevægelse og dagslys.

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.5.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR, manuel betjening, køling med KNX EMO ventilmotor - enkelt rums løsning Styrefunktioner til lys og

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515 LED ARMATUR MED RF-SENSOR Med Master-Master trådløs forbindelse Bestillingsnr. 441515 Dette armatur er ideelt at bruge til trappeopgange, gangarealer m.m. Armaturet har et højt lysudbytte, og giver et

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Roombox Program 2.0.1.0.1.1 Dagslysstyring med PIR og solafskærmning med manuel betjening, Kontrol funktioner Roombox er den eneste løsning på markedet som

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Mi-Light 4W WiFi LED pære GU10 RGBW (Varm Hvid)

Mi-Light 4W WiFi LED pære GU10 RGBW (Varm Hvid) Mi-Light 4W WiFi LED pære GU10 RGBW (Varm Hvid) WiFi 4W LED RGBW Gu10 pære Kan styres via fjernbetjening eller iphone og android (kræver kontroller) Vurdering: Endnu ikke vurderet Pris: Pris: 194.00 kr

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Dette sæt anvender den original monteret fartbegrænserarm

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste OM1. OM1_variabelliste.doc Side 1 af 6

NETLON. 1.1 Variabel liste OM1. OM1_variabelliste.doc Side 1 af 6 1.1 Variabel liste OM1 No. Variable name Dir SNVT type Kommentar 0 nviop01 In SNVT_switch (95) Netværks variabel for output1, value=0-10v output og state=digital output 1 nviop02 In SNVT_switch (95) Netværks

Læs mere

www.ic-electronic.com

www.ic-electronic.com www.ic-electronic.com Soft starter med indbygget motorbeskyttelse, strøm og spændingskontrol 3 faset kontrolleret med indbygget by-pass Nominel driftspænding 400VAC Frekvens 45... 65Hz selvindstilling

Læs mere

6. Under Mine netværk oprette et nyt netværk. Tryk Opret et nyt netværk

6. Under Mine netværk oprette et nyt netværk. Tryk Opret et nyt netværk CASAMBI APP GUIDE Styring via Casambi Casambi app en er nem at bruge. Følg disse enkle trin: 1. Download app en fra Google Play Store eller Apple App Store 2. Tænd for dine Casambi-aktiverede armaturer

Læs mere

KUGLELAMPE MED PIR-SENSOR

KUGLELAMPE MED PIR-SENSOR KUGLELAMPE MED PIR-SENSOR HN 1294 HN 8990 Læs brugervejledningen omhyggeligt, før lampen opsættes og tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. INTRODUKTION 1. LAMPESKÆRM 2. BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

VISILITY HJEMMETILSTAND APPLIKATIONERER

VISILITY HJEMMETILSTAND APPLIKATIONERER GODMORGEN FARVEL VELKOMMEN GODNAT VISILITY HJEMMETILSTAND APPLIKATIONERER VISILITY HJEMMETILSTAND Ved at benytte Visility Hustilstand applikationen bliver det nemmere for slutbrugeren at tilpasse funktion

Læs mere

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme 1 af 9 Grundlæggende. Følgende beskriver standard indstillinger på EKKO touch skærme. De viste skærmbilleder er kun eksempler, men principperne er

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Blandesløjfe beskrivelse - BL2_4. - 2 varmesløjfer NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en blandesløjfestyring fra Netlon.

Blandesløjfe beskrivelse - BL2_4. - 2 varmesløjfer NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en blandesløjfestyring fra Netlon. Blandesløjfe beskrivelse - BL2_4-2 varmesløjfer NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en blandesløjfestyring fra Netlon. Indholdsfortegnelse: 1.1 Node Information... 5 Nodename... 5 BL1...

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Brugervejledning / DK. Tilstedeværelsessensor og bevægelsessensor, DALI-2 BMS, , og

Brugervejledning / DK. Tilstedeværelsessensor og bevægelsessensor, DALI-2 BMS, , og Typenr. -7-7 -75 Tilstedeværelsessensor og bevægelsessensor, DALI- BMS, -7, -7 og -75 Gældende for software version - se versionsnr. Anvendelse Sensor 60 DALI- BMS anvendes til registrering af tilstedeværelse

Læs mere

LonWorks ordbog. Dette dokument indeholder en beskrivelse af udvalgte ord, som tilhører LON teknologien.

LonWorks ordbog. Dette dokument indeholder en beskrivelse af udvalgte ord, som tilhører LON teknologien. NETLON NETLON LonWorks ordbog Dette dokument indeholder en beskrivelse af udvalgte ord, som tilhører LON teknologien. Indholdsfortegnelse ABC... 5 Adressering... 5 ADSL... 5 Aftastevinkel... 5 Aircondition...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system Betjeningsvejledning til Vandudvejning system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 1 Kundebetjening :...3 AFLÆSNING AF DATA: 3 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER : 3 FEJLMEDDELELSER : 3 Operatørbetjening

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FLTA

BRUGERVEJLEDNING FLTA V2.2 (5.06.202) () FUNKTIONSPRINCIP fungerer som en basisstation for trådløse transmittere. Controller og målinger kan transmitteres via basestationen til de kontrolsystemer, der understøtter Modbus RTU-protokollen.

Læs mere

A. S1-knappen BEMÆRK! I M-modeller kan de viste målingsoplysninger også vælges via Modbus.

A. S1-knappen BEMÆRK! I M-modeller kan de viste målingsoplysninger også vælges via Modbus. V1.0.0 (20.02.201) 1 (10) ONTERING Enheden kan installeres i tørre omgivelse (I20) med skruer på væg eller en standardindbygningsboks. Den anbefalede installationshøjde er 1 180 cm. Enhedens placering

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

VANPÉE & WESTERBERG PIR-sensoReR

VANPÉE & WESTERBERG PIR-sensoReR PIR-sensorer VANPÉE & WESTERBERG On/Off sensorer 230V El-nummer EAN-nummer Detektor teknologi 48803 48805 48806 48807 39 24 488 035 3245060488031 360 o PIR - aut. tænd/sluk 39 24 488 051 3245060488055

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri Intelligente funktioner på tværs Når en erhvervsbygning skal renoveres eller bygges, er der gennem de seneste år kommet nye punkter på ønskesedlen.

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet!

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet! LK PIR-guide Find den bedste PIR til formålet! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Introduktion...side 3 Vælg PIR...side 4 PIR-produkter LK FUGA PIR 10 A...side 6 LK FUGA

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Program 7.0.0.0.3.0 Kontinuert dagslysregulering med DALI og PIR - enkelt Lysstyringsfunktioner Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet, og

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhvervsbygninger Program 2.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR og manuel betjening Lysstyringsfunktioner Løsningen kombinerer to moduser: automatisk og manuel Ved automatisk

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Programsoftware Tebis

Programsoftware Tebis 5 Programsoftware Tebis STCC530E Tilstedeværelsessensor 2 kanal 360 A faire Produktreference Beskrivelse Produkt med ledning Trådløse komponenter TCC530E Tilstedeværelsessensor for to zoner TCC530E Udgangsmodul

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Program 6.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR og manuel betjening - Lysstyringsfunktioner Løsningen kombinerer to moduser: automatisk og manuel Ved

Læs mere

NETLON NETLON. Blandesløjfe beskrivelse - BL2_5. - 1 varme + 1 kølesløjfe

NETLON NETLON. Blandesløjfe beskrivelse - BL2_5. - 1 varme + 1 kølesløjfe Blandesløjfe beskrivelse - BL2_5-1 varme + 1 kølesløjfe NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en blandesløjfestyring fra Netlon. Indholdsfortegnelse: 1.1 Node Information... 5 Nodename...

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 2.0.1.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR, manuel betjening og solafskærmning Styrefunktioner til lys og persienner/markiser Lysstyringsfunktioner:

Læs mere

- - - - SET BRUGERVEJLEDNING FLTA IDRIFTSÆTTELSE. Ledningsnet. Placering af FLAN-antennen V2.2 (28.05.2014) 1 (9)

- - - - SET BRUGERVEJLEDNING FLTA IDRIFTSÆTTELSE. Ledningsnet. Placering af FLAN-antennen V2.2 (28.05.2014) 1 (9) V2.2 (28.05.2014) 1 (9) IDRIFTSÆTTELSE Ledningsnet Enhedstilslutninger og idriftsættelse må kun udføres af kvalificeret personale. Strømmen skal altid være slået fra, når tilslutninger udføres. Når strømmen

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

CARL BRO GRUPPEN. LTS årsmøde hos VELUX Den 2. marts 2006. Dynamisk Lys v. Jesper Aarup

CARL BRO GRUPPEN. LTS årsmøde hos VELUX Den 2. marts 2006. Dynamisk Lys v. Jesper Aarup CARL BRO GRUPPEN LTS årsmøde hos VELUX Den. marts 006 Dynamisk Lys v. Jesper Aarup Baggrund Velux er en virksomhed der arbejder med dagslys Ønskede et belysningskoncept som understreger dette Relativt

Læs mere

Pilotlampe: PILOT LED. Installation

Pilotlampe: PILOT LED. Installation Tillykke med købet af Smart SMS Box Smart SMS Box er en GSM fjernstyret kontakt- og overvågningsenhed, som styres fra almindelige GSM mobiltelefoner med sms beskeder. Enheden anvendes til mange forskellige

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

LRM1070/00, LRM1080/00 Occuswitch tilstedeværelsessensor

LRM1070/00, LRM1080/00 Occuswitch tilstedeværelsessensor 1/7 Generel beskrivelse Occuswitch er en tilstedeværelsessensor med en indbygget 230V relæ. Den tænder og slukker automatisk lyset ved persontilstedeværelse og sparer således op til 30 % på energi. Occuswitch

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhvervsbygninger Program 3.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR -2 rums løsning Lysstyringsfunktioner Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet, og lysstyrken

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Betjeningsvejledning. MD 180i/16 BASIC EB MD 180i/16 BASIC CH EB

Betjeningsvejledning. MD 180i/16 BASIC EB MD 180i/16 BASIC CH EB MA00564902 Betjeningsvejledning EB10430459 CH EB10430602 ESYLUX GmbH An der Strusbek 40 22926 Ahrensburg Germany info@esylux.com www.esylux.com 1 Indholdsfortegnelse 1 Beskrivelse 3 2 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Program 10.0.0.0.3.0 Kontinuert dagslysregulering via DALI og PIR i Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks bevægelser

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

ALVA-serien UDenDØrs LeD LAMPer

ALVA-serien UDenDØrs LeD LAMPer ALVA-serien UDENDØRS LED LAMPER Esylux official partner of THE daylight. Højintelligent lyskvalitet Lys er et uundværligt element for mennesket. Dets energi bringer verdens skønhed frem, og med de lyse

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

LK IHC Standard. El-installationen til den moderne bolig

LK IHC Standard. El-installationen til den moderne bolig LK IHC Standard El-installationen til den moderne bolig El i den moderne bolig El-installationen i den moderne bolig bør i dag være udført med LK IHC. Udover alle de almindeligt kendte el-funktioner, vil

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

Renoveringsvejledning. LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renoverer

Renoveringsvejledning. LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renoverer Renoveringsvejledning LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renoverer 1 LK IHC Bolig - Renoveringspakker Fjernbetjening ude Sluk standby strøm Lysscenarier Styret stikkontakt IHC Controller

Læs mere

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER El.nr. 63 98 941 011 DAGATRON SM-02 side 2 1. Beskrivelse af frontpanel LED indikator for horisontal eller vertikal polarisation niveau checker Genopladelige batteri

Læs mere

e-sense Move Highbay

e-sense Move Highbay e-sense Move Highbay e-sense Move Highbay Fleksibel lysstyring i industrielle applikationer De forskellige niveauer for tilstedeværelse betyder, at tilstedeværelsesdetektion, der slukker unødvendig belysning,

Læs mere

84.02. 2 CO 16 A kontaktudgange Digital Timer 2 i 1 : to helt uafhængige og programmerbare kanaler i et enkel produkt. Forbindelses diagram

84.02. 2 CO 16 A kontaktudgange Digital Timer 2 i 1 : to helt uafhængige og programmerbare kanaler i et enkel produkt. Forbindelses diagram 84 84 Multi-funktion SMART-timer -- 1 CO (16 A) + 1 CO (16 A) 2 i 1: to uafhængige kontaktudgange To spændingsvarianter: 12 24 V AC/DC samt 110 240 V AC/DC To programmerings modes: Smart mode via smartphone

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ERHVERV Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 02 Koldt vand 02 Varmt vand 03 EL 16 Belysning 16 Andet elforbrugende

Læs mere