Manual. VentCom Apollo-Multi Ver DK. Manual nr Ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark"

Transkript

1 Manual VentCom Apollo-Multi Ver DK Manual nr Ver SKIOLD A/S Danmark

2 Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle indstillinger og målinger i Skiold`s Apollo Multi ventilationsstyring. Derudover kan det vise logdata for temperatur, varme, ventilationsniveau og fugtighed. Det er desuden muligt at ændre indstillinger som f.eks. Ønsket Temperatur, fugtighed m.m. direkte i VentCom (beskrives senere). VentCom får sine informationer gennem et netværk (P-net) mellem samtlige Apollo Multi styringer, som er tilsluttet, et interface i en PC samt softwareprogrammet VIGO. VIGOs funktion er at oversætte informationer på P-nettet til værdier m.m., som så kan præsenteres grafisk i VentCom. Generelt for brug af VentCom er, at når man fører musen rundt på skærmen og den skifter fra en pil til en hånd, kan man klikke på feltet under og komme til en undermenu. Det er muligt at skifte stald ved at klikke på den ønskede stald på listen i venstre side af skærmbilledet. Vil man lukke et skærmbillede, klikkes på det røde kryds i øverste højre hjørne

3 Indholdsfortegnelse 1. Startbillede i VentCom Staldbillede Navn/overskrift Tid og dato: Udetemp. kompensering: Temp Fugt % Aktuel Avanceret Vand Alarm: Vindkontrol Kurvedag: Grafer Avancerede indstillinger Ventilation Opvarmning: Vent begrænsning Fugt styring Reset tidspunkt Vandmåling Indstillinger for vand Funktion 0 Kun vandmåling - Drikkevandsforbrug på 1 eller 2 målere Drikkevandsmåling Drikkevand Forbrug L/min Kurver Funktion 1 Overbrusning - Drikkevandsforbrug på 1 måler Overbrusning med forbrugsmåling Drikkevandsforbrug 1 måler Funktion 2 Iblødsætning - Drikkevandsforbrug på 1 måler Iblødsætning med forbrugsmåling Funktion 3 Overbrusning - Drikkevandsforbrug på 1 eller 2 målere Overbrusning Funktion 4 Iblødsætning - Drikkevandsforbrug på 1 eller 2 målere Iblødsætning Alarmliste og indstillinger Indstillinger for temperaturalarm og alarmliste Alarmgrænser Alarmliste

4 6. Vindkontrol Indstillinger for vindkontrol Stald Nedtrapningskurver Aktuelle Set værdier: Kurver for temp., fugt og min. vent

5 1. Startbillede i VentCom. Når VentCom startes op kommer følgende skærmbillede På skærmbilledet kan man i venstre side se hvor mange ventilationsstyringer, som er tilsluttet P-nettet, dog maximalt 30 stalde, her vist med numre for de enkelte stalde. Hvis man ønsker at se data vedrørende ventilation i en stald, aktiveres denne ved at trykke på den grå knap for stalden

6 2. Staldbillede På nedenstående billede over stalddataene, får man et overblik over hvordan tilstanden er i stalden og man har mulighed for at ændre på indstillingerne. På skærmbilledet kan man se aktuel tid, dato, udetemperatur og hvis der er tilsluttet vejrstation til Apolloen, kan man se aktuel vindretning og vindhastighed. 2.1 Navn/overskrift Hvis der dobbeltklikkes i det blå felt til højre for SKIOLD logoet og over Temp, Fugt % og Aktuel feltet, er det muligt at navngive den aktuelle stald, ved at skrive navnet og trykke Enter. Det grå felt for den aktuelle stald i venstre side opdateres så med dette navn. Her i eksemplet er der valgt numre, men det kunne ligesåvel være Smågris

7 2.2 Tid og dato: Tid og dato kan ændres ved at dobbeltklikke på værdien og overskrive denne efterfulgt af Enter. 2.3 Udetemp. kompensering: Hvis udetemp. kompensering er aktiv (beskrives under punktet Avanceret) vil feltet Udetemp. kompensering aktiv vises og fjernes kompenseringen slukker feltet. 2.4 Temp I Temp-feltet ses aktuel staldtemperatur som den gule søjle og den ønskede temperatur som den grønne skyder. Det er muligt at ændre den ønskede temperatur ved at flytte skyderen på skalaen. 2.5 Fugt % I Fugt %-feltet ses aktuel luftfugtighed som den blå søjle og den ønskede luftfugtighed, som den grønne skyder. Det er muligt at ændre den ønskede luftfugtighed ved at flytte skyderen på skalaen. For at kunne se luftfugtigheden og regulere varme m.m. i forhold til luftfugtigheden, kræves det, at der er installeret en fugtføler (ikke standard). 2.6 Aktuel I Aktuel-feltet vises aktuelle værdier for de respektive reguleringer. Ventilation %: Det beregnede ventilationsniveau i henhold til aktuel temperatur, SETtemperatur og P-bånd. Ventilator hastighed: Den aktuelle ventilator hastighed ved ovennævnte ventilationsniveau. % åbning udsugning: Den aktuelle åbning af udsugning (typisk spjæld) ved ovennævnte ventilationsniveau. % åbning indblæsning: Den aktuelle åbning af indblæsning/luftindtag (typisk ventiler) ved ovennævnte ventilationsniveau. Varme tilførsel %: Den aktuelle varme tilførsel ved ovennævnte ventilationsniveau

8 2.7 Avanceret Feltet Avanceret giver adgang til indstillinger, som ligger udenfor det daglige brug (beskrives senere). 2.8 Vand Feltet Vand giver adgang til de skærmbilleder, hvor det er muligt at aktivere overbrusning, iblødsætning, vandmåling m.m. og indstille parametre til disse funktioner (beskrives senere). 2.9 Alarm: Er der en Alarm i en stald, vil der komme en rød ramme om stalden på felterne i venstre side. Trykker man sig ind på stalden vil alarmen stå i øverste højre hjørne i et rødt felt med alarmteksten i. Alarmen afstilles ved at trykke på det røde felt. De sidste 8 alarmer vil det være muligt at se, ved at gå ind under punktet Alarmer, hvor de er listet med klokkeslæt og dato Vindkontrol Under punktet Vindkontrol vil det være muligt at ændre indstillingerne til reduktion af ventilationen i forhold til vindhastighed og retning (kræver vejrstation) Kurvedag: Indstillingerne for nedtrapningskurverne vælges ved at trykke på feltet Kurvedag. På feltet vises aktuel dag på kurven, hvis nedtrapningskurver er aktiv Grafer Nederst vises grafer for Temp., Varme, Vent % og % Fugt. Det er logværdier fra computeren, som vises på disse grafer. Logdataene bliver gemt 120 dage i computeren før de overskrives. Det gør det muligt at gå 120 dage tilbage på graferne ved at højreklikke på tidsskalaen og vælge dato og time interval i den dialogboks som kommer frem. Ligeledes er det muligt at ændre skalaintervallet for højre (%) og venstre skala ( C). Det er muligt at slukke og tænde for graferne ved at trykke på henholdsvis det grønne flueben eller det røde kryds på felterne for graferne

9 3. Avancerede indstillinger Klikkes på Avanceret fås følgende skærmbillede. 3.1 Ventilation I Ventilation-feltet kan min, max ventilation og P-bånd indstilles ved at trække i skyderne for dem. Imellem min og max vises aktuel ventilationsniveau. Min: Det minimale ventilationsniveau i den aktuelle stald (bemærk at et for højt minimum ventilationsniveau vil kræve mere varme tilførsel i kolde perioder) Max: Det maksimale ventilationsniveau i den aktuelle stald (bemærk at et for lavt maksimalt ventilationsniveau vil give en overtemperatur i stalden) P-bånd: P-båndet er dette temperaturinterval (i Celcius) over SET-temperaturen, hvor styringen regulerer fra min til max ventilationsniveau

10 3.2 Opvarmning: I Opvarmning-feltet kan min og max varmetilsætning indstilles ved at trække i skyderne for dem. Imellem min og max vises aktuel varmetilsætning. Min: Den minimale varmetilførsel til den aktuelle stald (bemærk at Minimum varmetilførsel kan ikke sættes højere end max varmetilførsel). Max: Den maksimale varmetilførsel til den aktuelle stald (bemærk at Max varmetilførsel kan ikke sættes lavere end minimum varmetilførsel). P-bånd: P-båndet er dette temperaturinterval (i Celcius) under SET-temperaturen, hvor styringen regulerer fra min til max varmetilførsel. Neutral: Forbliver temperaturen i dette temperaturinterval (i Celcius) under settemperatur forbliver varmetilførslen konstant. 3.3 Vent begrænsning Hvis der ønskes en begrænsning i ventilation i forhold til udetemperaturen, er det i feltet med Vent begrænsning at dette indstilles. Ude temp: Falder udetemperaturen under denne værdi, begrænses ventilationen P-bånd: Det antal C hvor begrænsningen af ventilation reguleres fra 0 til max reduktion i max ventilation. Max reduktion: Den størst opnåelige reduktion i max ventilation. 3.4 Fugt styring I Fugt %-feltet indstilles henholdsvis P-bånd for fugt og hvor meget minimum ventilation forøges, når der styres på fugtighed. Imellem P-bånd og Min. vent. forøgelse vises aktuel fugtighed. P-bånd: Det interval i %, hvor fugtighedskontrol går fra min til max. Varmeforøgelse: Maksimal forøgelse af minimum varmetilsæt ved fugtighedskontrol. Min. vent. forøgelse: Max forøgelse af minimum ventilation ved fugtighedskontrol. Stop vent. %: Overskrides dette ventilationsniveau sættes fugtighedskontrollen for varmetilsæt ud af funktion

11 Kold stop: Falder temperaturen dette antal C under settemperaturen pga forhøjet minimum ventilation forårsaget af forhøjet fugtighed, bevares dette ventilationsniveau indtil temperaturen er steget 0,5 C igen. 3.5 Reset tidspunkt Tidspunktet, hvor Apolloen nulstiller tællere m.m. kan indtastes i feltet Reset tidspunkt. Indtastes 00:00 sættes denne funktion ud af kraft

12 4. Vandmåling Det er muligt at måle forskellige vandforbrug ved hjælp af Apolloen (det kræver tilslutning af vandmålere). Ved at klikke på Vand feltet kommer følgende skærmbillede. 4.1 Indstillinger for vand I det grønne felt efter Funktion indtastes den ønskede funktion efterfulgt af Enter. Det er muligt at tilslutte 2 vandmålere pr stald i Apollo Multi og hvordan de bruges, afgør nedenstående oversigt Funktion 0: Drikkevandsmåling på 1 eller 2 vandmålere pr stald. Funktion 1: Måling af vandforbrug til overbrusning og drikkevandsmåling på 1 vandmåler pr stald. Funktion 2: Måling af vandforbrug til iblødsætning og drikkevandsmåling på 1 vandmåler pr stald. Funktion 3: Ingen måling af vandforbrug til overbrusning, men drikkevandsmåling på 1 eller 2 vandmålere pr stald

13 Funktion 4: Ingen måling af vandforbrug til iblødsætning, men drikkevandsmåling på 1 eller 2 vandmålere pr stald. Skal der ændres i indstillingerne for henholdsvis overbrusning og iblødsætning, klikkes der i den øverste række felter 1, 2, 3 eller 4. Ønskes grafer for drikkevandsforbrug klikkes i den nederste række felter. 4.2 Funktion 0 Kun vandmåling - Drikkevandsforbrug på 1 eller 2 målere Ønsker man at se drikkevandsforbruget for 1 eller 2 målere, når der kun er tale om vandmåling, klikkes i feltet Drikkevandsforbrug 1 eller 2 målere under feltet 0 Kun vandmåling Drikkevandsmåling På skærmbilledet ses drikkevandsforbruget for de sidste 2 timer i dag og for de samme 2 timer dagen før. De vises som værdi og som kurver

14 4.2.2 Drikkevand Styringen gemmer drikkevandsmålingerne for de sidste 24 timer og giver mulighed for at sammenholde målinger for de sidste 2 timer med samme tidsinterval dagen før. Sidste 2t i dag: Her vises drikkevandsforbruget for de sidste 2 timer. Sidste 2t i går: Her vises drikkevandsforbruget for de sidste 2 timer i går Forbrug L/min Det er muligt at indtaste alarmgrænser for min. og max. forbrug. Det kan bruges til kontrol af vandforsyningen, da en min. forbrug alarm kan skyldes, at der ingen forsyning er ind i stalden. En max. forbrug alarm kan være et sprunget vandrør i stalden. Det skal pointeres, at minimum forbruget kontrolleres pr 10 min. og ikke pr 1 min. som maksimum forbruget gør. Min: Her indtastes minimum alarmgrænse for hvor mange liter vand, der forbruges pr 10 min. Max: Her indtastes maksimum alarmgrænse for hvor mange liter vand der forbruges pr 1 min. Max afvigelse: Indtastes et tal i max. afvigelse vil der komme en alarm, hvis afvigelsen i forbruget i dag og dagen før, er højere end den indtastede procentsats. Det kan f.eks. være defekte drikkeventiler, som giver denne alarm eller hvis grisene ekstraordinært drikker mere vand (0% deaktiverer alarmen) Kurver På kurverne er det muligt at gå tilbage i tiden (ligesom for temperatur, fugt m.m. beskrevet i afsnit omhandlende grafer på staldbillede)

15 4.3 Funktion 1 Overbrusning - Drikkevandsforbrug på 1 måler Vælges Funktion 1 måles drikkevandsforbruget på den ene måler og vandforbruget til overbrusning måles på den anden. Skærmbilledet hvor indstillingerne for overbrusning fremkommer ved at klikke på feltet 1 Overbrusning i den øverste række. Herefter kommer nedenstående skærmbillede Overbrusning med forbrugsmåling Start tid: Klokkeslettet hvor overbrusning bliver aktiv Stop tid: Klokkeslæt hvor overbrusning bliver deaktiveret Starttemp: Den laveste udetemperatur, hvor overbrusning er aktiv og kører mindst (Funktion koldt) Stoptemp: Den temperatur hvor overbrusning kører mest (Funktion varmt) Pause: Tidsintervallet mellem at overbrusningen er aktiv

16 Funktion koldt: Den tid som overbrusningen kører ved laveste udetemperatur Funktion varmt: Den tid som overbrusningen kører maksimalt. Stop fugt: Hvis aktuel luftfugtighed i stalden overstiger denne værdi, vil overbrusningen ikke køre. Sættes ud af funktion ved at indtaste værdien 0 i feltet. Mængde: Her aflæses vandforbruget til overbrusning fra Reset tidspunktet indtastet under Avanceret afsnit Nulstilles en gang i døgnet Drikkevandsforbrug 1 måler Drikkevandsforbruget aflæses ved at trykke på feltet Drikkevandsforbrug 1 måler og nedenstående skærmbillede fremkommer. Funktionaliteten for denne er som ved Funktion 0 Drikkevandsforbrug 1 eller 2 målere

17 4.4 Funktion 2 Iblødsætning - Drikkevandsforbrug på 1 måler Som ved ovennævnte er det her muligt at måle drikkevandsforbruget på en måler og vandforbruget til iblødsætning på den anden. Skærmbilledet hvor indstillingerne for iblødsætning fremkommer ved at klikke på feltet 2 Iblødsætning i den øverste række. Herefter kommer nedenstående skærmbillede Iblødsætning med forbrugsmåling Pause: Tidsintervallet mellem at iblødsætningen er aktiv. Funktion: Den tid som iblødsætningen kører. Mængde: Her aflæses vandforbruget til iblødsætning fra Reset tidspunktet indtastet under Avanceret afsnit Nulstilles en gang i døgnet

18 4.5 Funktion 3 Overbrusning - Drikkevandsforbrug på 1 eller 2 målere Vælges denne funktion, aktiveres overbrusning med mulighed for måling af drikkevandsforbruget på 1 eller 2 målere. Til forskel fra Funktion 1 er der ingen måling af vandforbrug til overbrusning Overbrusning Indstillingerne er de samme som for funktion 1 (beskrevet i afsnit 1.6.1). Skærmbillede og funktionalitet for drikkevandsmålingen er det samme som for Funktion 0 Drikkevandsforbrug 1 eller 2 målere (beskrevet i afsnit 1.5.1)

19 4.6 Funktion 4 Iblødsætning - Drikkevandsforbrug på 1 eller 2 målere Vælges denne funktion, aktiveres iblødsætning med mulighed for måling af drikkevandsforbruget på 1 eller 2 målere. Til forskel fra Funktion 2 er der ingen måling af vandforbrug til iblødsætning Iblødsætning Indstillingerne er de samme som for funktion 2 (beskrevet i afsnit 1.7.1). Skærmbillede og funktionalitet for drikkevandsmålingen er det samme som for Funktion 0 Drikkevandsforbrug 1 eller 2 målere (beskrevet i afsnit 1.5.1)

20 5. Alarmliste og indstillinger Apollo Multi har indbygget en række alarmer. De sidste 8 alarmer gemmes i styringens hukommelse og kan ses i under dette punkt. Det er desuden muligt at ændre indstillingerne for temperatur alarm. 5.1 Indstillinger for temperaturalarm og alarmliste Alarmgrænser Absolut Min: Hvis aktuel staldtemperatur falder under denne temperatur, udløses en min temp alarm Absolut Max: Hvis aktuel staldtemperatur stiger over denne temperatur, udløses en max temp alarm. Relativ Min: Hvis aktuel staldtemperatur falder mere end dette antal grader under SETtemperaturen, udløses en min temp alarm

21 Relativ Max: Hvis aktuel staldtemperatur stiger mere end dette antal grader over SETtemperatur, udløses en max temp alarm. Alarmtype: Her indstilles om alarmgrænserne for temperatur alarm skal være Absolut (0) eller Relativ (1) Udetemp. kompensering: Her er det muligt at kompensere for en høj udetemperatur. Alarmer for max temp i stalden, vil først komme hvis aktuel staldtemperatur er dette antal grader over udetemperaturen Alarmliste I listen er det muligt at se de sidste 8 alarmer for den aktuelle stald, med klokkeslæt og dato

22 6. Vindkontrol 6.1 Indstillinger for vindkontrol Er funktionen vindkontrol aktiveret på styringen og er der monteret og forbundet en vejrstation til styringen, er det muligt at begrænse ventilationsniveauet i forhold til vindhastigheden, i den side vinden kommer fra. Dette bruges primært i stalde med gardinventilation. Udetemp: Her vises den aktuelle udetemperatur Vind: Her vises den aktuelle vindhastighed

23 6.2 Stald Venstre: Her vises det aktuelle ventilationsniveau for venstre side (med evt. begrænsning) Højre: Her vises det aktuelle ventilationsniveau for højre side (med evt. begrænsning) Kip: Her vises det aktuelle ventilationsniveau for kippen side (med evt. begrænsning) Yderligere vises vindretningen i forhold til stalden som en blå pil. For: Det antal grader som vinden må komme skrå ind fra front, før vindkontrollen aktiveres Bag: Det antal grader som vinden må komme skrå ind fra bag, før vindkontrollen aktiveres Beregnet reduktion: Den beregnede reduktion i vindsiden afhængig af vindhastigheden. Start punkt: Det antal m/s, hvor vindkontrollen skal aktiveres P-bånd: Det antal m/s, hvor begrænsningen går fra ingen til max reduktion. Beregnet reduktion: Den beregnede reduktion i vindsiden afhængig af vindhastigheden. Max reduktion: Den maksimale begrænsning af ventilationen i vindsiden Start udetemp: Udetemperaturen hvor begrænsningen begynder at træde ud af funktion. P-bånd: Det antal grader hvor begrænsningen går fra max til ingen

24 7. Nedtrapningskurver Ønskes der kurvedrift i f.eks. holddrift indtastes kurverne i nedenstående skærmbillede. Driftstype: Nedtrapningskurver aktiveres ved at trykke på det grønne felt Normal Drift, hvorefter den skifter til turkis og teksten Kurve Drift, dvs. at feltet viser status på drift og det er muligt at ændre driftsmetode ved at trykke på den. 7.1 Aktuelle Set værdier: Aktuel dagstæller: Viser antal dage siden tælleren blev nulstillet. Det er dog muligt at dobbeltklikke på tallet i det grønne felt og skrive et andet tal, hvis dagstælleren ikke er rigtig. Ny start: Sættes et nyt hold i stalden trykkes der på Nulstil tæller og dagstælleren ændres automatisk til

25 Temp: Er den aktuelle SET-temperatur, som er beregnet i forhold til aktuel dagstæller og den dertilhørende indplacering i nedtrapningskurven. Fugt: Er den aktuelle SET-fugt, som er beregnet i forhold til aktuel dagstæller og den dertilhørende indplacering i nedtrapningskurven. Min vent.: Er den aktuelle min fugt, som er beregnet i forhold til aktuel dagstæller og den dertilhørende indplacering i nedtrapningskurven. 7.2 Kurver for temp., fugt og min. vent. Start: Start værdier for SET-temp, SET-fugt og min ventilation Per. 1: Værdier for SET-temp, SET-fugt og min ventilation, når aktuel dagstæller er det samme som værdien for Dagtæller per. 1. Per. 2: Værdier for SET-temp, SET-fugt og min ventilation, når aktuel dagstæller er det samme som værdien for Dagtæller per. 2. Per. 3: Værdier for SET-temp, SET-fugt og min ventilation, når aktuel dagstæller er det samme som værdien for Dagtæller per. 3. Per. 4: Værdier for SET-temp, SET-fugt og min ventilation, når aktuel dagstæller er det samme som værdien for Dagtæller per. 4. Per. 5: Værdier for SET-temp, SET-fugt og min ventilation, når aktuel dagstæller er det samme som værdien for Dagtæller per. 5. Med hensyn til Dagstælleren skal dagene indtastes fra højre mod venstre, da det ikke er muligt, at indtaste en højere værdi for f.eks. periode 1 som er større end den værdi, som står i feltet for periode

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Dr.Celsius BRUGERVEJLEDNING KLIMA - COMPUTER VER. 1.12

Dr.Celsius BRUGERVEJLEDNING KLIMA - COMPUTER VER. 1.12 Dr.Celsius KLIMA - COMPUTER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning.... 4 1.1 Knapindstilling, taster og display................................. 4 1.2 Indstilling, ændring af værdier,

Læs mere

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION 981 002 750 Ver. 03 02-10-2013 Indhold 1 SKIOLD Pinkoder til Pocket... 3 1.1 Transponder Pinkode... 3 1.2 DM5000 Pinkode...

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Dr.Pascal BRUGERVEJLEDNING KLIMA - PROCESSOR. Ver. 3.47

Dr.Pascal BRUGERVEJLEDNING KLIMA - PROCESSOR. Ver. 3.47 Dr.Pascal KLIMA - PROCESSOR BRUGERVEJLEDNING Ver. 3.47 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning... 4 1.1 Taster og display... 4 1.2 Indstilling, ændring af værdier med piletasterne... 6 1.3 Lås for ændring

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

MANUAL DAGLIG BRUGER APOLLO-MULTI S. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL DAGLIG BRUGER APOLLO-MULTI S. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DAGLIG BRUGER APOLLO-MULTI S 981 002 400 Ver. 04 26-02-2014 Indhold 1. Introduktion... 4 1.1 Vigtige oplysninger... 5 2. Apollo Multi S... 7 2.1 Hovedmenuer og undermenuer...

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 1.11

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 1.11 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning. Vigtige dele af vejledningen........................ 3 1.1 Knapindstilling, taster og display..............................

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Klimastyring i smågrise- og slagtesvinestalde. Kongresindlæg nr. 63 Poul Pedersen og Thomas Ladegaard Jensen

Klimastyring i smågrise- og slagtesvinestalde. Kongresindlæg nr. 63 Poul Pedersen og Thomas Ladegaard Jensen Klimastyring i smågrise- og slagtesvinestalde Kongresindlæg nr. 63 Poul Pedersen og Thomas Ladegaard Jensen Disposition Hvad sker der i stien Ventilationseffektivitet og gulvudsugning Varmebehov -varmestyring

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

Installationsvejledning. SALUS Smart Home

Installationsvejledning. SALUS Smart Home Installationsvejledning SALUS Smart Home Download app Download fra App Store eller Google Play. App navn Salus Smart Home Bemærk på IPad, kan det være nødvendigt at begrænse søgning til Kun IPhone for

Læs mere

HOMEBOX TIL DIG MED BREDBÅND VIA FIBER INSTALLATIONSVEJLEDNING

HOMEBOX TIL DIG MED BREDBÅND VIA FIBER INSTALLATIONSVEJLEDNING HOMEBOX TIL DIG MED BREDBÅND VIA FIBER INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Trin Inden installation af HomeBox 4 Trin Installation af HomeBox 6 Trin Tilslutning af internet 8 Tilslutning af internet

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Brugervejledning. Anvendelse af IsoReader ver SKIOLD Echberg A/S La Cours Vej 1 DK 7430 Ikast

Brugervejledning. Anvendelse af IsoReader ver SKIOLD Echberg A/S La Cours Vej 1 DK 7430 Ikast Brugervejledning Anvendelse af IsoReader 981002700 ver. 01 01-10-2004 SKIOLD Echberg A/S DK 7430 Ikast 2 981002700.doc Indholdsfortegnelse 1 BRUG AF ISOREADER... 4 1.1 FORBINDELSE TIL POCKET... 4 1.2 HVAD

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem Bilag 1 til BR styrmandsmappe Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem 1) Opstart. Når man ankommer til roklubben tændes computeren, der står på pulten mellem portene. Gør det straks, da den

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Tilslutning af gulvvarmesystem

Tilslutning af gulvvarmesystem Tilslutning af gulvvarmesystem Pardannelse for gulvvarmesystem med internetforbindelse 1 2 3 Tilslutning af gulvvarmesystem med Internet. (Med app) 4 6 8 5 Scan for udstyr Tryk på Scan for udstyr, når

Læs mere

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01 GSM SMS Modem MODEL: SA RTU1 V1.01 Brugervejledning Indgange: Der er fire indgange på modulet. De kan programmeres som normale indgange. De kan programmeres som tæller. Udgange: Der er en udgang på modulet

Læs mere

MANUAL HØJTRYKSKØLING. Ver. 01 12-09-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HØJTRYKSKØLING. Ver. 01 12-09-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HØJTRYKSKØLING 981 002 190 Ver. 01 12-09-2013 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Vigtige oplysninger... 5 2.1 Før ibrugtagning... 5 2.2 Ved anvendelse... 6 2.3 Ved service...

Læs mere

Manual. Agrosoft WinSvin version 4.37 integreret med SKIOLD transponder ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Agrosoft WinSvin version 4.37 integreret med SKIOLD transponder ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Agrosoft WinSvin version 4.37 integreret med SKIOLD transponder 2006 981000810 ver. 2.0 01.06.2007 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000810 Indholdsfortegnelse 1. OPSTARTS INDSTILLINGER...4 2. PROGRAM

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Digital dataopsamling hvordan og hvorledes?

Digital dataopsamling hvordan og hvorledes? 2019-02-25 / Ulrik Bing, Virum Skole Digital dataopsamling hvordan og hvorledes? Dataopsamling er at vi kan samle data fra forsøg, der enten skal køre længe, resultaterne kommer meget hurtigt eller bare

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 3 Klargøring af apparat Side 8 Driftsstatus

Indholdsfortegnelse. Side 3 Klargøring af apparat Side 8 Driftsstatus Quickmanual Indholdsfortegnelse Side 3 Klargøring af apparat Side 8 Driftsstatus Side 4 Valg af Pad størrelse Side 9 Pausering / afslutning af behandling Side 4 Montering af Pad Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.Timer TEMPERATURAFHÆNGIG TIMER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 DT.man Klima Design A/S 14. maj 2007 1 Bemærk: Taster med flere funktioner er angivet med vandrette streger. Gentagne tryk på tasten skifter

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ejer/administrator. Techem Beboer App - Forbrugsmål. Giv dine lejere/beboere adgang til forbrugsmål. Focus på ressourcer

BRUGERVEJLEDNING Ejer/administrator. Techem Beboer App - Forbrugsmål. Giv dine lejere/beboere adgang til forbrugsmål. Focus på ressourcer BRUGERVEJLEDNING Ejer/administrator Techem Beboer App - Forbrugsmål Giv dine lejere/beboere adgang til forbrugsmål Focus på ressourcer Forbrugsmål Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Administrator Log

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Host, lort og hale på rette sted

Host, lort og hale på rette sted Host, lort og hale på rette sted Joachim Glerup Andersen LMO Søften Præsentation Rådgiver omkring klima og ventilation i slagtesvin, smågrise og sostalde. Er på/fra staldgangen. Turbo på slagtesvin, vækstmanagement

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p1 Ordblinde PDA Lyt - lær - husk www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p2 p3 Vi håber meget, at du vil få glæde af løsningen. Du må meget gerne sende os forslag eller ringe til os. p4 Start Når du

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM HOT STUFF 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. VALGFRIT SPIL 5 4. INFERNO 5 5. HOT SHOT 6 6. FIREBALL 7 7. GAMEFLASH 8 7.1. Nudge

Læs mere

Selektro CCM App. Brugermanual. Selektro CCM App Brugermanual DK. Selektro A/S, Erhvervsvej 29-35, DK-9632 Møldrup. Copyright Selektro A/S 2017

Selektro CCM App. Brugermanual. Selektro CCM App Brugermanual DK. Selektro A/S, Erhvervsvej 29-35, DK-9632 Møldrup. Copyright Selektro A/S 2017 Selektro CCM App Brugermanual Selektro A/S, Erhvervsvej 29-35, DK-9632 Møldrup Selektro CCM App Brugermanual DK Copyright Selektro A/S 2017 0881-1344006 V01 Indhold 1 Beskrivelse... 1 1.1 Funktion... 2

Læs mere

Worldtrack Tracking Platform BRUGERVEJLEDNING Version 2.01

Worldtrack Tracking Platform BRUGERVEJLEDNING Version 2.01 2018 Worldtrack Tracking Platform BRUGERVEJLEDNING Version 2.01 WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Introduktion... 2 Login... 2 Menu... 2 Overvågning... 3 Bevægelses status... 4 GPS data

Læs mere

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide SMARTair trådløs Trin-for-trin guide Indholdsfortegnelse Hvordan opretter man et trådløst system... 3 Nulstille HUB en (Reset).... 3 Klargøring af hub version 5.0x... 4 Klargøring af hub version 6.0x...

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-T2-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Dr.Gemini BRUGERVEJLEDNING KLIMA - STYRING * 2 VER. 1.23

Dr.Gemini BRUGERVEJLEDNING KLIMA - STYRING * 2 VER. 1.23 Dr.Gemini KLIMA - STYRING * 2 BRUGERVEJLEDNING VER. 1.23 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning... 4 1.1 Knapindstilling, taster og display................................ 4 1.2 Indstilling, ændring af værdier,

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Nødopluk 378T -temperaturstyret-

Nødopluk 378T -temperaturstyret- Brugermanual Nødopluk -temperaturstyret- Kode nr. 99-97-7213 Udgave: 03/2015 DK Nødopluk temperaturstyret -Brugermanual- 2 Brugermanual Programversion Produktet beskrevet i denne manual indeholder software.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Søgning på patienter med kræft

Søgning på patienter med kræft Søgning på patienter med kræft Herunder finder du en vejledning til, hvordan du via dit elektroniske journalsystem (EG Clinea) laver et udtræk over patienter fra din praksis, som i de seneste 3 år har

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Indhold 2 Indledning 3 1. Log på 3 Siden 3 Sprog 3 Kundenummer og password 4 2. Funktioner 4 A. Kundeinformation

Læs mere

1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid.

1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. Kvik-manual 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. 3. Kalibrere ph-måler hver 4. uge jf. manualen. Version

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - IONO ENHEDER

HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - IONO ENHEDER Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - IONO ENHEDER 2.3. HSYCO/ALARMS MANAGER - INSTALLATION IONO ENHEDER IONO enheder er sensor kontrolenheder beregnet

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

LV systemet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går stinkskabet i lav energitilstand blinker grøn lysdiode.

LV systemet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går stinkskabet i lav energitilstand blinker grøn lysdiode. Styrepanel for stinkskabe: Styrepanelet der har visuel indikering af den aktuelle driftsform og er placeret på stinkskabet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-DAT-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER Opsætning af router Opkopling af computer til trådløst netværk Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI ENIIG 2017 2 INDHOLD Opsætning af trådløs

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Greve Vandværk A.m.b.a. Tip og tricks til ebutler. I denne vejledning gennemgår vi, hvordan du kommer godt i gang med ebutler.

Greve Vandværk A.m.b.a. Tip og tricks til ebutler. I denne vejledning gennemgår vi, hvordan du kommer godt i gang med ebutler. Tip og tricks til ebutler I denne vejledning gennemgår vi, hvordan du kommer godt i gang med ebutler. Vi kommer ind på: Log ind med Kundenummer side 2 Log ind med e-mail eller brugernavn side 2 Forsidebillede

Læs mere

Brugervejledning Mit FH

Brugervejledning Mit FH Brugervejledning Mit FH En vejleding til dig, om hvordan du kan følge dit forbrug og blive klogere på dine forbrugsvaner, spare energi og måske også penge. Version 4.0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere