Construction Metodebeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Construction Metodebeskrivelse"

Transkript

1 Construction Metodebeskrivelse Standsning af opstigende fugt med SikaMur -InjectoCream A5 folder Ny.indd :16:58

2 Indhold 1. Forbehandling Boring af huller Murtype Klargøring af pistol og materiale Injicering Lukning af borede huller Spild Rengøring af værktøj Placering af injiceringen Lodret spærre Puds og reparation efter behandlingen Istandsættelse

3 1. Forbehandlimg Hvor det kræves fjernes evt. sokkelpuds og puds for at blotlægge det oprindelige murværk, som skal behandles. Herefter måles tykkelsen af de enkelte mure, som skal behandles, ved at sætte dybdemåleren på boremaskine eller ved montering af tape på boret. Når puds eller mørtel, som er påført overfladen, er forurenet af salte og beskadiget af den opstigende fugt, skal denne fjernes i mindst den højde, hvor skaden er nået til, plus to til tre gange vægtykkelsen over dette punkt. 2. Boring af huller For at behandlingen skal være effektiv skal rette den mængde SikaMur -InjectoCream anvendes. Systemet kræver, at der bores 12 mm vandrette huller med en indbyrdes afstand på maks. 120mm. Dybden på hullerne afhænger af vægtykkelsen (se tabel side 4). For alle andre vægtykkelser skal hullet stoppe ca. 40 mm fra modsatte side. I alle tilfælde er den mest effektive metode at bore direkte ind i mørtelfugen, helst ved enden af hver sten i det skifte der er valgt (se side 4). Når hullerne er boret er det vigtigt at rengøre hvert af dem med luftpumpe. 3

4 Dybden af de 12mm huller der til SikaMur InjectoCream i forskellige vægtykkelser: Væg Dybden tykkelse af de 12mm huller der til SikaMur 110 mm InjectoCream 220 mm i forskellige vægtykkelser: 330 mm 440 mm Dybden af de 12 mm huller der anvendes til SikaMur -InjectoCream i forskellige Krævet dybde på hul 100 mm 190 mm 310 mm 420 mm vægtykkelser: Væg 110 mm 220 mm 330 mm 440 mm Hul afstand 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm Krævet dybde på hul 100 mm 190 mm 310 mm 420 mm Væg tykkelse 110 mm 220 mm 330 mm 440 mm Krævet Hul afstand dybde på hul mm mm mm mm mm mm mm mm Construction Boremønster i specialforbandt 3. Mur Typer Mur Murtyper Typer Jordniveau Jordniveau Boremønster i specialforbandt 150 mm over jordniveau 150 mm over jordniveau Jordniveau Jordniveau Boremønster i halvstens forbandt Boremønster i halvstens forbandt Massivt murværk: Massivt murværk: kan behandles fra én side i én arbejdsgang. Massivt Dette afhænger murværk af kan den behandles plads der fra er til en rådighed side i en i området, arbejdsgang. hvor der bores. Dette Massivt afhænger murværk af den kan behandles plads der er fra til en rådighed side i en i arbejdsgang. området hvor der bores. Bor Dette i den afhænger valgte mørtelfuge af den plads med der den er til angivne rådighed afstand i området og i hvor den der dybde, bores. der er angivet i ovenstående Bor tabel. i den valgte mørtelfuge med den angivne afstand og i den dybde der er angivet i ovenstående tabel. Bor i den valgte mørtelfuge med den angivne afstand og i den dybde der er angivet i ovenstående tabel. 100 mm dybt borehul 100 mm i 11 dybt cm mur borehul i 11 cm mur Udvendigt jordniveau Udvendigt jordniveau 190 mm dybt borehul 190 mm i dybt 22 cm mur borehul i 22 cm mur Udvendigt jordniveau Udvendigt jordniveau 310 mm dybt 310 borehul mm dybt i 33 cm borehul mur i 33 cm mur Udvendigt Udvendigt jordniveau jordniveau Sika Danmark A/S, Præstemosevej Fredensborg Tlf: / Fax:

5 Construction Construction Hulmur Hulmur: Hulmure kan Hulmure Hulmur: behandles fra én side i én arbejdsgang, men kan behandles fra en side I en arbejdsgang, kan også men behandles kan også separat behandles fra begge separate sider. Hulmure kan behandles fra en fra side en I side. en arbejdsgang, Hvis der Hvis vælges men der vælges at kan behandle også at behandles fra én side, fra separate en bores side, fra der en bores igennem den igennem valgte Hulmur: mørtelfuge den valgte og mørtelfuge boret passerer og boret hulrummet side. der Hvis der vælges at behandle fra en side, passerer bores der og der bores hulrummmet Hulmure igennem ind i den kan og den modstående behandles der valgte bores ind fra mørtelfuge væg en I den side og modstående der I og stoppes 40 og mm men der hulrummmet fra kan den stoppes også modstående behandles 40mm og der bores fra side. separate den ind SikaMur modstående I den fra modstående side. - side. væg arbejdsgang, boret væg passerer InjectoCream s SikaMur Hvis og der der InjectoCream s vælges stoppes viskositet at 40mm behandle er viskositet sådan, fra fra den at en er det modstående sådan side, er muligt bores at det der side. at behandle er igennem muligt SikaMur begge at den sider behandle InjectoCream s valgte fra samme begge mørtelfuge sider borehul. viskositet fra og same Det boret er skal sådan borehul. passerer altid at det Det skal altid sikres at hulrummet i muren er frit før sikres, at hulrummmet hulrummet er muligt i at muren og behandle der bores er frit begge ind før behandling. I den sider modstående fra same Hvis borehul. væg behandling. Det skal altid sikres at hulrummet i muren er frit før der behandles og der fra stoppes begge sider, 40mm skal fra hver den mur modstående betragtes side. Hvis SikaMur behandling. der behandles InjectoCream s fra begge viskositet sider skal er sådan hver mur at det som enkeltstående massiv mur. betragtes er Hvis muligt som der at behandles enkeltstående begge fra massiv begge sider sider mur. fra same skal borehul. hver mur Det betragtes skal altid som sikres enkeltstående at hulrummet massiv i muren mur. er frit før Kampstensfundamenter behandling. og vægge: Følg Hvis Kampstensfundamenter der mørtelfuge behandles I fra hensigtsmæssig begge og vægge: sider skal højde. hver Hvis mur Kampstensfundamenter stenene betragtes Følg er som mørtelfuge porøs enkeltstående type I fx og sandsten hensigtsmæssig massiv vægge kan mur. der højde. også Hvis Følg en bores mørtelfuge stenene direkte i er i en disse. hensigtsmæssig porøs type fx højde. sandsten Hvis kan der også stenene er Kampstensfundamenter bores porøs direkte type i som disse. fx sandsten, og vægge: kan der også bores direkte Følg i en disse. mørtelfuge I en hensigtsmæssig højde. Hvis stenene er en porøs type fx sandsten kan der også Den bores varierende direkte i tykkelse disse. af denne type stenvægge samt Den evt. varierende udfyldning tykkelse imellem af med denne stenrester, type stenvægge der stopper samt evt. og udfyldning blokerer imellem injektionshuller, med stenrester, giver der vanskeligheder stopper for og alle blokerer typer af injektionssystemer. injektionshuller, giver Hvis Den vanskeligheder denne varierende type problemer tykkelse for alle typer af opstår, denne af injektionssystemer. kan type der stenvægge bores Den varierende tykkelse af denne stenvægge, samt halvt samt Hvis ind evt. fra denne begge udfyldning type sider problemer imellem I ca. same med opstår, højde, stenrester, kan eller der der evt. udfyldning imellem med stenrester, der stopper og der bores bores stopper halvt huller ind og fra som begge blokerer kompenserer sider I injektionshuller, ca. for same de højde, spærrede eller giver der blokerer huller, injektionshuller, vanskeligheder bores for at huller sikre giver for at som der vanskeligheder alle kompenserer kommer typer af injektionssystemer. den rette for alle for mængde typer spærrede af injektionssystemer. af Hvis SikaMur huller, denne for InjectoCream type at sikre problemer at der ind kommer opstår, i konstruktionen den kan rette der mængde bores og Hvis denne danner halvt type af et SikaMur ind problemer fugtstandsende fra begge InjectoCream opstår, sider lag. kan I ca. der ind same bores i konstruktionen højde, halvt eller der og ind fra begge bores danner sider huller et i ca. fugtstandsende som samme kompenserer højde, lag. eller for der bores de spærrede huller som huller, kompenserer for at sikre for at de der spærrede kommer huller, den rette for at mængde sikre, at der af kommer SikaMur den InjectoCream rette mængde ind af i konstruktionen SikaMur - og InjectoCream danner et fugtstandsende ind i konstruktionen lag. og danner et fugtstandsende lag. Borehul fra en side i en hulmur Borehul fra en side i en hulmur Borehul fra en side i en hulmur 5

6 4. Klargøring af pistol og materiale A) Udløs låsen og træk stemplet tilbage til bagerste position. B) Afmonter dyssen på SikaMur -InjectoCream pistolen. C) Placer SikaMur -InjectoCream posen i pistolens rør. D) Skær eller punkter den synlige ende af posen. E) Monter igen dyssen på pistolen. 6

7 5. Injicering Indfør røret på SikaMur -InjectoCream pistolen helt ind i bunden på de borede huller. Tryk på pistolens håndtag og fyld hvert hul til én centimeter fra overfladen. Rengør jævnligt ydersiden af injektionsrøret. Når man behandler hulmure fra en side skal man sikre, at hullerne fyldes i begge vægge. For at sikre mod uhensigtmæssigt spild kan man opmærke på injektionsrøret med tape der indikerer dybden på de skjulte huller og bredden på hulrummet i muren. Læg alle tømte poser i en plastikpose og bortskaf disse i overensstemmelse med myndighedernes bestemmelser. 6. Lukning af borede huller Huller boret indendørs kan efterlades ulukkede, men huller udendørs skal fyldes eller plomberes og lukkes med en velegnet Sika-Mørtel. 7. Spild Ved spild på andre bygningsdele skal dette fjernes omgående ved optørring med klude og området afvaskes med fx sæbevand. Spildt materiale må ikke skylles i kloakker eller trænge ned til grundvandet. 8. Rengøring af værktøj Værktøjet bør rengøres med jævne mellemrum med varmt vand. Hvis udstyret ikke skal anvendes i længere tid rengøres pistolens inderside og injektionsrøret skal tømmes og skylles med varmt vand. 7

8 9. Placering af injiceringen 9. Placering af injiceringen I de I de følgende skitser indikeres den korrekte placering af af injiceringen i murstensvægge. i Samme samme princip anvendes også ved kampstens kampestens sokler sokler og og mure. mure. Træ SikaMur InjectoCream Construction SikaMur InjectoCream Træ SikaMur InjectoCream Indvendig skillevæg så tæt på gulvet som muligt Træ SikaMur InjectoCream Injicer ca. 150 mm over udvendigt jordniveau og vandtæt indvendigt eller udgrav og injicer lavere SikaMur InjectoCream Træ SikaMur InjectoCream Injicer under gulvniveau SikaMur InjectoCream Udgrav og injicer under gulvbjælke niveau, det sikres at gulvbjælker er beskyttet. Vandtæt overfladen inden tilfyldning Injicer under gulvniveau Injicer under gulvbjælke niveau og i støttemur for gulvbjælker Sika Danmark A/S, Præstemosevej 2 4 Fredensborg Tlf: / Fax: E Mail: 8

9 Lodret Lodret fugtspærre fugtspærre Hvor der findes tilstødende mure, som ikke skal behandles, må der udføres en lodret fugtspærre. Hvor Denne der skal findes være tilstødende i min. 1,2 mure meters som højde ikke og skal mindst behandles, 50 cm over må der fugtområdet udføres en og lodret evt. forurening fugtspærre. Denne med skal salte. være i min. 1,2 meters højde og mindst 50cm over fugtområdet og evt. forurening med salte. Lodret fugtspærre for at isolere ved tilstødende mur Fugtspærre for at modvirke små forandringer i grundvandsstand og adskille ubehandlet murværk Lodret fugtspærre kan kan ikke modstå konstant vandtryk, som kan opstå med jævne mellemrum fx når grundvandet når grundvandet stiger. stiger. Risiko Risiko for for råd råd i trækonstruktioner i (X): (X): Hvor Hvor bjælke bjælker ender ender eller eller fodpaneler hvor fodpaneler på vægge på vægge har kontakt har kontakt til fugtigt til fugtigt murværk murværk skal disse skal disse kontrolleres for råd&svamp. Det mest er at skille disse fra murværket med fx en vandtæt membran eller adskille ved kontrolleres for råd og svamp. Det bedste er at adskille disse fra murværket med fx en vandtæt at fast gøre disse i velegnede beslag. membran eller adskille ved at fastgøre disse i velegnede beslag. Hvor dette ikke er muligt bør disse imprægneres med en egnet råd og svampe beskyttelse. Hvor dette ikke er muligt bør disse imprægneres med en egnet råd og svampe beskyttelse. Hvis det skulle være nødvendigt at placere det fugtstandsende lag over evt. gulvkonstruktioner af træ skal Hvis det det sikres skulle at være træet nødvendigt ikke er sårbart at placere for råd det & fugtstandsende svamp. Der bør lag tages over forholdsregler evt. gulvkonstruktioner for at træet af behandles træ skal det med sikres, egnet at beskyttelse. træet ikke er sårbart for råd og svamp. Der bør tages forholdsregler for at træet behandles med egnet beskyttelse. Materiale behov: I nedenstående Materiale behov: tabel anslås forbruget af SikaMur InjectoCream behandlingen I relation til variende længde I nedenstående og tykkelse. tabel Forskellige anslås forbruget konditioner af SikaMur på det aktuelle -InjectoCream brugssted kan behandlingen medføre variende i relation forbrug så til beregn variende lidt længde ekstra fx og 10 tykkelse. % mere Forskellige end angivet. konditioner på det aktuelle brugssted kan medføre variende forbrug så beregn lidt ekstra fx 10 % mere end angivet. En pose SikaMur InjectoCream rækker til den indikerede længde mur i relation til tykkelse. En pose SikaMur -InjectoCream rækker til den indikerede mur længde og tykkelse. Mur Mur tykkelse tykkelse 110 mm mm mm mm mm mm mm Mur Mur længde længde 6,5 m 3,3 3,3 m 1,96 1,96 m m 1,43 1,43 m m 9

10 Antallet af SikaMur -InjectoCream poser der kræves for at behandle vægge af varierende længde og tykkelse v/12 mm borehuller og med 120 mm indbyrdes afstand. Murens længde 110 mm 220 mm 330 mm 440 mm 5 m 1,5 0,7 2,5 3,5 10 m 1,5 3,0 5,1 7,0 15 m 2,3 4,5 7,6 10,5 20 m 3,0 6,0 10,2 13,0 25 m 3,8 7,5 12,7 17,5 30 m 4,6 9,0 15,3 21,0 35 m 5,3 10,6 17,8 24,5 40 m 6,1 12,0 20,4 28,0 45 m 6,9 13,6 22,9 31,5 50 m 7,7 15,0 25,5 35,0 55 m 8,5 16,6 28,0 38,5 60 m 9,2 18,0 30,6 42,0 10

11 11. Puds og reparation efter behandlingen Vigtigt: Injiceringen af den kemiske fugtmembran tørrer ikke omgående den fugtige væg, den kontrollerer og stopper kun for fremtidig opstigende fugt. Derfor bør man vente så længe det er praktisk muligt med at udføre efterfølgende arbejder som genoppudsning og specielt inden maling og andre typer vægbehandling. 1. Sørg for god ventilation til udtørring af væggen. 2. Det skal sikres, at fugtmembran i forbindelse med et nyt gulv skal overlappe den injicerede fugtspærre. Hvis det er nødvendigt så forbind fugtspærren med fugtmembranen med en tæt klæber. Hvis der ikke er nogen fugtmembran tilstede under gulvet så udføres der 2 behandlinger af SikaTop-107 Forsegling eller Sika MiniPack Vandtætning en halv til en hel meter ud på gulvet og op til et punkt over den injicerede fugtspærre. 3. Nye pudsarbejder bør udføres som beskrevet i nedenstående skitser. 4. Der udføres en fugtmembran indvendigt for beskyttelse af evt. trækonstruktioner, som fx fod paneler. Fugtspærre kan udføres med Sika MiniPack Vandtætning og fodpanel påklæbes med egnet SikaBond-klæber. 5. Udendørs huller fyldes med fx Sika MiniPack Mørtel eller anden velegnet tæt mørtel. 6. Hvis det kræves udføres udvendig puds med en vandnæse nederst og påføring af 2 behandlinger af Sikagard-703W, en vandbaseret imprægnering til lodrette flader, under pudsen og de nederste dele af konstruktionen. Udvendigt Indvendigt Ny puds Ny udvendig puds Vandnæse Fodpanel SikaMur -InjectoCream 2 behandlinger med Sikagard-703W imprægnering Vandtæt membran med SikaTop-107 Forsegling eller Sika MiniPack Vandtætning 11

12 12. Istandsættelse Uanset om passende målinger foretages, tager det tid for en fugtig mur at tørre. Hastigheden hvormed murværk udtørrer er typisk 1 måned pr. 25 mm vægtykkelse. Så en 230 mm væg vil være ca. 9 mdr. om at udtørre. Dette kan dog variere afhængig af vejret, ydre påvirkninger, graden af ventilation og den aktuelle type murværk, så udtørringstiden kan være længere eller kortere. På grund af den potentiel forlængede udtørringsperiode bør nedenstående tages i betragtning: 1. Udsæt alle former for yderligere behandling i mindst 4-6 uger efter oppudsning og etabler god ventilation for at fremskynde udtørring. Der bør ikke etableres ekstra varme og kunstig accelereret udtørring. 2. Opsæt ikke tapet før efter 12 mdr. (længere for tykke massive vægge). 3. Maling og behandling bør udføres med meget diffusionsåbne materialer. 4. Oprethold god ventilation omkring væggene. Noter: Indvendige istandsættelser foretages som midlertidige, endelig behandlinger bør først udføres 12 måneder efter de fugtstandsende foranstaltninger og vandtætning er udført. Noter: Alle ovenstående anbefalinger gælder for almindelig puds. For at fremskynde dette kan der udføres pudsarbejder med fx SikaMur system. 12

13 Noter 13

14 Noter 14

15 Noter 15

16 Andre Sika brochurer Før brug, se venligst seneste udgave af databladet for det pågældende produkt. Databladet kan downloades fra vores hjemmeside Sika Danmark A/S Præstemosevej 2-4 DK-3480 Fredensborg Tlf.: Fax: Ver. 2 - DK /HLU

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 Opstigende grundfugt Hvor kommer det fra? Vi bor i et land, hvor undergrunden hovedsageligt består af jord, ler, sand og kalk. Disse jordbundstyper

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2 Indhold Leverancens indhold... 3 Typer af vægge/befæstigelse... 3 Montage... 4 Nødvendigt værktøj for montage... 4 Kontrol af hulmål... 4 Afstande mellem væg og karm... 4 Montage af karm... 5 Montage af

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

Betjeningsvejledning til Carnival Camper

Betjeningsvejledning til Carnival Camper Betjeningsvejledning til Carnival Camper Kære kunde Tillykke med Deres nye Kia Carnival Camper. Kia Motors bestræber sig på at leverer et optimalt produkt. Vi vil med dette tillæg skitsere hvordan indretningen

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION Retningslinjer for vaskens specifikationer Dysons udviklere har ved hjælp af en specifikt udformet testmetode testet en bred vifte af vaske for at vurdere deres kompatibilitet

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

Murflex sokkelmembran Fugtspærre, membran, vandudleder og glideleje, der samtidig muliggør stor afstand mellem dilatationsfuger

Murflex sokkelmembran Fugtspærre, membran, vandudleder og glideleje, der samtidig muliggør stor afstand mellem dilatationsfuger Murflex D1 SfB (2-) Fh3 April 2007 sokkelmembran Fugtspærre, membran, vandudleder og glideleje, der samtidig muliggør stor afstand mellem dilatationsfuger Funktion og egenskaber Et murværk har behov for

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere

DesignCore. Monteringsvejledning

DesignCore. Monteringsvejledning DesignCore Produktinformation DesignCore er et homogent gennemfarvet materiale, baseret på mineraler og acryler tilsat farvepigmenter. Produktet er særdeles tæt i overfladen og absorberer derfor ikke farvestoffer

Læs mere

Elementbeskrivelser toiletrenhold

Elementbeskrivelser toiletrenhold Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 Elementbeskrivelser toiletrenhold Element Indvendigt toiletrenhold Tømningsfaciliteter til toiletter i bus Tømningsfaciliteter til toiletter i campingvogn Tømning

Læs mere

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre.

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. Juni 2013 Automatiske og halvautomatisk limmaskiner til tap limning f.eks. til dørindfatninger og vinduer - med et eller

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre.

LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. LT automatiske og semiautomatiske limpåføringsmaskiner til bl.a. vinduer og døre. Automatiske og halvautomatisk limmaskiner til tap limning f.eks. til dørindfatninger og vinduer - med et eller flere limhoveder,

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Opdateret: 04.03.2013. Monteringsvejledning Scoop Light, naturcontainer # 158

Opdateret: 04.03.2013. Monteringsvejledning Scoop Light, naturcontainer # 158 Opdateret: 04.03.203 Monteringsvejledning Scoop Light, naturcontainer # 58 Montage af Scoop Scoop leveres i 2 dele Scoop kun til træer og buske Scoop er udelukkende til tilplantning af træer og buske og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Checkliste: Fra start til slut

Checkliste: Fra start til slut : Fra start til slut Brug nedenstående checkliste for at gøre tingene i den rigtige rækkefølge. 1) Check rammen/vævet 2) Affedtning. 3) Oprakling. 4) Placering af film og belysning. 5) Fremkaldning. 6)

Læs mere

VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG. LÆS OMHYGGELIGT! Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse anvisninger.

VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG. LÆS OMHYGGELIGT! Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse anvisninger. VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG. LÆS OMHYGGELIGT! Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse anvisninger. Opfylder krav i standard 716:2008 Tillykke med jeres nye Laura barneseng. Sengens

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm.

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. 1900 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der noget, eller

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 4 Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 INVENDIG ISOLERING HVIS FACADEN SKAL BIBEHOLDES, SOM

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING af sokler over terræn Vandtætning af sokler over terræn A F C E D C B A B C D E F Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Sokkelpuds Vandtæt Skalflex Sokkeltæt Skaltherm Armeringsnet

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Typer af hegn Trådhegn Et trådhegn er ret hurtigt at opføre og nok ét af de billigste at vedligeholde. Gabioner (stenkister) Metalkurve fyldte med sten eller

Læs mere

MasterInject April 2016 Fleksibel, lavviskøs PU-injektionsharpiks til permanent standsning af indtrængende vand gennem revnet beton og murværk

MasterInject April 2016 Fleksibel, lavviskøs PU-injektionsharpiks til permanent standsning af indtrængende vand gennem revnet beton og murværk PRODUKTBESKRIVELSE MasterInject 1330 er en 2-komponent PU-baseret, fleksibel injektionsharpiks med lav viskositet. Harpiksen hærdner både under tørre og våde forhold og bliver til et vandtæt, fleksibelt

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

MovAir lufttæpper type L900 - L1500

MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Inde Ude Kold MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Montage- og betjeningsvejledning OBS! Denne vejledning skal altid opbevares sammen med produktet Generel beskrivelse lufttæpper til kolde rum Beskrivelse

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering Udvendig Dekorering Det udvendige udseende er på mange måder den vigtigste del af dit dukkehus, da det er den del, der bliver vist det meste af tiden. Den stil du vælger til dit hus vil ofte diktere det

Læs mere

Postkasseanlæg i Topkvalitet. Vægmonteret anlæg

Postkasseanlæg i Topkvalitet. Vægmonteret anlæg Vægmonteret anlæg Vægmonteret anlæg Et væghængt anlæg kan monteres både ude- og indendørs og leveres med forskellige størrelser brevkasser, afhængig af vægplads og hvor mange lejligheder, der er i opgangen.

Læs mere

Pris- og produktkatalog, december Kapslinger Teknikskabe Flexi-Line

Pris- og produktkatalog, december Kapslinger Teknikskabe Flexi-Line - og produktkatalog, december 2016 Kapslinger Teknikskabe en letvægter med mange muligheder Teknikskabe er et robust og fleksibelt kapslingssystem, der er udviklet på basis af mange års erfaring og know-how.

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

Barnevogn model ECP16

Barnevogn model ECP16 Barnevogn model ECP16 * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før barnevognen tages i brug og gem den for fremtidig reference. Tillykke med købet af dette EICHHORN

Læs mere

Samle dele: Ref. Beskrivelse Illustration Ant. Træskrue 50 mm Træskrue 25 mm Træskrue 20 mm

Samle dele: Ref. Beskrivelse Illustration Ant. Træskrue 50 mm Træskrue 25 mm Træskrue 20 mm Art. Nr. 9050 Hønsehus med løbegård & redekasse (side af 8) Før du starter: - Kontrollér pakken og sørg for at alle delene er der. Hvis ikke, skal du kontakte din lokale forhandler, som så vil hjælpe dig.

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Opsætning af klikvæg Så enkelt klikker du plader og stålprofiler sammen Når en plade er klikket sammen med den forrige plade, trykkes stålprofilen

Læs mere

Installationsvejledning til Q-Bic Plus

Installationsvejledning til Q-Bic Plus Installationsvejledning til Q-Bic Plus April 2015, version 6 1 Indholdsfortegnelse 1. Q-BIC PLUS 1.1. GENERELLE EGENSKABER 1.2. DELE 1.3. MÅL 1.4. HÅNDTERING OG AFSTABLING AF KASSETTER 2. INSTALLATIONSVEJLEDNING

Læs mere

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 Fugtsikring af udvendig trappe FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning

Læs mere

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning Water Sculpture Monterings- og driftsvejledning Drikkefontæne fra Water Sculpture 91911 model 1, 2 og 3 Water Sculpture a/s Østerled 28 4300 Holbæk Tlf.: +45 5944 0565 www.watersculpture.com CVR nr: 2505

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere