Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring"

Transkript

1 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

2 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen. Rigtigt forstået handler det om at leve Ordet ud i praksis at handle på det. Når I ved det, er I salige, hvis I gør det, sagde Jesus til disciplene, som han netop havde vasket fødderne på. Kundskab om tjenersind udretter ikke meget. Praktisér tjenersindet! Den praktiske og handlingsorienterede Jakob udfordrer os: Vær Ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv (Jak 1,22-25). Gøre og ikke bare høre. Selvbedrag lyder slemt. Vi udfordres til at anvende og tilegne os Ordet. Til at reagere på det, Ordet siger til os. Det kan være, at vi tilgiver en ven, takker for Guds omsorg, begynder at bede for en kollega, omprioriterer noget i vores liv fordi noget i Bibelen har bevæget os til det. I kap 10 så vi eksempler på, hvordan vi kan sætte os nogle mål. Det gælder ikke mindst, når vi udfordres af Bibelens ord. Det er vigtigt, at tilegnelsen er så konkret og realistisk som muligt. Ellers skaber det bare modløshed. Som medvandrere kan vi hjælpe hinanden ind i et sådant forhold til Ordet. Hvor vi sammen søger at finde ud af, hvad det betyder, og hvad det kan gøre i vores liv. Sammen kan vi hjælpe hinanden til at gøre Bibelen til en bog, vi bruger. Før vi bliver mere konkrete, vil vi antyde en enkel metode, som dybest set er en grundholdning, som vi altid kan møde Ordet med OFSA: O opdage. Hvad står der? Hvad siger denne tekst, ord for ord F forstå. Hvad kan dette betyde? Hvad er meningen med det, der står skrevet? S sammenligne. Genkender jeg dette fra andre vers, som siger det samme? Eller måske det modsatte? Hvordan passer det ind i resten af det, jeg ved om, hvad Bibelen siger? Krydshenvisninger, en bibelordbog, web-udgaver af Bibelen eller lignende kan være til god hjælp her. A anvende. Hvad kan dette betyde for mig i mit liv? Hvad bliver min reaktion i holdning og handling på Ordets tale til mig? HELT KONKRET HVORDAN GØR VI DET? Man kan arbejde med Bibelen på forskellige måder. Flere end dem, vi præsenterer her. Særlig spændende er de mange kreative former for bibelarbejde, og de fungerer godt i dag. Specielt i det store fællesskab har disse former en vigtig plads. På en god måde 1 Ressourcepapiret er et kopieret afsnit fra Kapitel 12 i Medvandring side samt Bilag 3 i Medvandring.

3 3 varetager de Ordets ønske om at henvende sig til alle vores forskellige sanser. For, som Ordsp 20,12 siger: Øret, der hører, og øjet, der ser, Herren har skabt dem begge. Vores udvalg er i høj grad foretaget med tanke på medvandring og de erfaringer, vi har gjort der. Men lad dig endelig ikke begrænse af vores eksempler, hvis du selv har andre gode erfaringer. Ordhånden en hjælp til at få et bedre greb om Bibelen Vore fem fingre illustrerer forskellige metoder til at arbejde med Bibelen. Tallene i procent antyder, hvor meget vi husker eller bevarer af Ordet et år efter i forhold til de forskellige arbejdsmetoder. * HØRE ORDET lillefingeren 5% Matt 13,19: Når et menneske hører ordet om Riget Her er vi mere eller mindre passive modtagere af forkyndelse i menighed og fællesskab. Eller vi kan lytte til cd er pod-casts osv. Det er ikke ofte, vi husker ret meget af det, vi hører, et år senere. * LÆSE ORDET ringfingeren 15% Åb 1,3: Salig er den, som læser profetiens ord Vi læser selv Ordet. Det kan være selve Bibelen eller forkyndelse i aviser, blade eller bøger. En bibellæseplan kan hjælpe os til at læse Bibelen systematisk og over en periode dække store dele af Bibelen. Vi kan læse alene eller sammen med andre. Det er heller ikke så meget af dette, vi husker et år senere. * STUDERE ORDET langfingeren 35% ApG 17,11: granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan. Her arbejder vi aktivt og bevidst med bibelteksten. Så husker vi betydeligt mere et år senere. Der findes mange måder at studere Bibelen på, alt efter hvad vi ønsker at lære om. I bilag 3 uddybes dette mere, men vi nævner kort de vigtigste her: Kapitelstudie. Her tager vi en bog eller et brev i Bibelen kapitel for kapitel. På den måde kommer vi til at kende de forskellige bøger og breve og deres særpræg.

4 4 Versstudie. Her fordyber vi os i et vers og tager det ord for ord og ser på helheden i verset. Ordstudie. Her ser vi på et enkelt ord, som vi ønsker at forstå bedre. Bibelleksikon og ordbøger viser, hvordan ordet bruges andre steder i Bibelen, og siger noget om ordets grundbetydning. Temastudie. Her går vi ind i et tema, som vi gerne vil have uddybet. Bibleordbøger, kommentarer og brug af krydshenvisninger hjælper os til at finde de forskellige afsnit, der siger noget om temaet. Personstudie. Her følger vi en person i Bibelen gennem en bog eller flere bøger. Stoffet kan hovedsageligt være samlet i én bog som Nehemias og Ruths eller mere spredt, hvis det drejer sig om eksempelvis David, Peter eller Barnabas. I et bibelstudie kan vi selvfølgelig kombinere de forskellige metoder. Nehemias kan jo både være et personstudie, kapitelstudie og udgangspunkt for et temastudie om lederskab. * MEMORERE ORDET pegefingeren 100% Salme 119,11: Jeg gemmer dit ord i mit hjerte God gammeldags udenadslære er sagen. Hvis du repeterer lidt indimellem, husker du det hele et år senere. En velprøvet metode er at skrive versene ned på små kort, så du let kan tage dem frem i ledige øjeblikke. Du kan memorere vigtige vers fra andagten eller bibellæsningen. Eller centrale løfter og vers i Bibelen. Det kan for eksempel være nogle centrale løfter om frelsesvished, for eksempel 1 Joh 5, centrale vers, jeg behøver for at kunne præsentere evangeliet sammenhængende, for eksempel de centrale vers i broillustrationen (se bilag 2). et personlig vigtigt kapitel eller afsnit. * MEDITERE OVER ORDET tommelfingeren Salme 1,1-3: men har sin glæde i Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. At meditere handler om at dvæle ved Ordet. Egentlig betyder det at tygge drøv på Ordet. At lade det synke ned i os, fordøjes, blive en del af os. Edin Løvås har været en foregangsmand på dette område. Han taler om at leve sig ind i en tekst. Bag i bogen Medvandring finder du et oplæg til meditation, som han har lavet. Bilag 4. Det kan også være til stor hjælp at komme sammen og sætte lidt tid af til at leve sig ind i bibelteksten. Sådan gør nogle kvinder i flere aldre, når de kommer sammen et par timer en gang om måneden:

5 5 Læser en tekst igennem sammen. Sidder hver for sig (gerne i forskellige rum i huset) en halv time og mediterer over teksten ud fra Edin Løvås oplæg. Kommer sammen igen og taler om deres fund og tanker. Spiser sammen, gerne en medbragt madpakke, mens værten laver te/kaffe. Beder sammen for hinanden og for det, den enkelte har opdaget i arbejdet med Bibelen. Ordhånden fæstner grebet Jo flere af fingrene, der griber om Bibelen, jo fastere bliver grebet. Men af de fem er tommelfingeren, meditationen, den vigtigste. Den kan korrespondere med hver af de øvrige fingre på ordhånden og øge værdien af hver af dem. Den lukker også grebet og giver os et godt greb om Bibelen. Mange af os har i dag det vigtigste forhold til Ordet igennem at høre det. Lillefingeren. I så fald har vi et godt vækstpotentiale! Hvad med at begynde at studere og/eller memorere Bibelen sammen med en ven? I et medvandrerforhold kan alle fem fingre tages i brug. Men medvandrerforholdet giver ekstra gode muligheder for at studere, memorere og meditere over Ordet. At holde andagt sammen Når vi læser Bibelen sammen på denne måde, kan vi for eksempel gøre det sådan: a. Bed en kort bøn som Salme 119,130: Dine ord giver lys, når de åbner sig. b. Læs teksten højt på skift. c. Brug nogle minutter til at tænke over teksten. Så kan det være godt at kigge efter noget, så det bliver mere konkret. Her er to ideer: 1) Spørg som Paulus i ApG 20,8-10: a) Hvem er du, Herre? Hvad lærer jeg om Gud, Jesus og Ånden i afsnittet? b) Hvad skal jeg gøre, Herre? Hvad siger afsnittet mig om mit liv og min tro? 2) Ljuset (dette svenske ord sætter os på sporet af fem holdninger i møde med Ordet) L et løfte, jeg kan gribe fat i. J noget, jeg lærer om Jesus her.

6 6 U en udfordring, som måske er til mig. S en synd, jeg bliver mindet om at være på vagt over for eller at bryde med. E et eksempel, jeg kan følge. T en tilegnelse, en reaktion hos mig på det, jeg har læst. d) Dele de tanker, vi har fået fra afsnittet, med hinanden. e) Bede sammen ud fra det, vi har opdaget for os selv og for mennesker, vi tænker på. BIBELBRUG I MEDVANDRERFORHOLD Bibelbrugen kan starte ud fra alle tre hovedelementer i en medvandrersamtale: 1) Hvordan står det til? 2) Bibel og bøn og 3) Giv det videre. Ud fra alle disse startpunkter kan vi bruge de forskellige metoder, som ordhånden giver os. Alt eftersom det passer til den andens forhold til Bibelen, og hvad der passer til temaet. 1. Hvordan står det til? Når vi starter med hvordan står det til? betyder det, at vi finder vejen ind i Bibelen ud fra det levede liv. Tanker, erfaringer, skuffelser eller glæder, der mærkes på kroppen til hverdag, bliver udgangspunktet, når vi åbner Bibelen. Det er en spændende og livsnær vej ind i Bibelen. Den tager udgangspunkt i de spørgsmål, vi virkelig bakser med i livet her og nu. Og som vi har brug for hjælp til at få besvaret. For Ordet hører til på alle livets arenaer og i alle relationer. Bibelen siger noget om fest, konflikter, seksualitet, forvaltning, vrede, ledelse osv Ingen sider af vores liv er Gud, vores skaber, uvedkommende, og selvfølgelig heller ikke hans ord livets ord. Udfordringen er, at det er vanskeligt for medvandreren at være forberedt. Det er ikke altid let lige på minuttet at finde noget, vi kan læse om det specielle tema. Vi kan forberede os ved at gennemtænke en del almindelige temaer, og hvor vi kan finde noget om dem i Bibelen. Der findes tilgængelige, enkle hjælpemidler! Men! Når alt kommer til alt, så har vi gerne mere på lager, end vi først troede! Her må vi få lov til at hvile i tro på og tillid til, at Guds ånd vil hjælpe og vejlede os. Det står i hvert fald i hans instruks, at han skal give os de ord, vi har brug for. En mulig svaghed ved at begynde med hvordan står det til? er, at det let bliver lidt tilfældige tekster og temaer, vi snakker om.

7 7 2. Bibel og bøn Bibel og bøn forsvinder oftest som et eget punkt, hvis vi vælger at knytte bibelbrugen til et af de to andre punkter i samtalen. Bibel og bøn er dog så centralt for en Jesu discipel, at vi skal sikre os, at det er med også i vore medvandrerrelationer. Ikke mindst, når bibelbrugen ikke knyttes direkte til liv og tjeneste, er det spændende at vælge noget, man har lyst til at lære mere om. Det er en mere planlagt og styret brug af Bibelen ud fra en bevidst tanke om, hvad man vil læse i Bibelen og hvorfor. Sammen kan man lægge en plan for, hvad man skal læse nogle gange fremover. Der er mange måder at gribe det an på afhængigt af, hvor man er i sit trosliv, sin livsfase, personlighedstype og ens egen historie på godt og ondt. Lad os prøve at antyde nogle muligheder. A. Bibelbrug knyttet til det personlige andagtsliv Hav en andagtsstund sammen. Sammen med en ny kristen er det ofte ret så værdifuldt, hvis man gennem en vis tid hellere mødes til en halv times andagt om ugen end til en længere snak nu og da. At hjælpe folk i gang med at læse i Bibelen på egen hånd vi kan vel ikke udføre noget vigtigere bibelarbejde end netop det! Dele erfaringer fra eget andagtsliv. Den, der deler, er derved et forbillede, som inspirerer den anden til at have et personligt andagtsliv. Der vil også ligge en træning i at dele de erfaringer, som man gør i sit eget andagtsliv. Svagheden er, at det bliver noget tilfældigt og springende. Tag del i den andens andagtsliv. Medvandreren kommer ind der, hvor den anden er kommet til i sin andagt. En sådan aftale hjælper den anden til at have en nogenlunde fastlagt plan for sin andagt. At medvandreren kommer med til nogle kapitler, kan være godt for, hvordan den anden kan læse de øvrige kapitler på egen hånd. B. Bibelbrug med udgangspunkt i ordhåndens fem punkter Høre Ordet sammen. Gå til gudstjeneste, møder og lignende sammen. Samtale om det bagefter: Hvad fik du ud af? Læse noget fra Guds ord sammen. Må gerne udvides med et af de efterfølgende punkter. Ved at blive enige om at læse et brev eller et evangelium sammen ved man, hvor man er fra den ene gang til den næste. Studere sammen. Sammen arbejde grundigere med en tekst. Eller bruge bibelstudiehæfter. Memorere sammen. Hjælpe hinanden til at lære nogle centrale vers udenad. Gerne ud fra det, vi har delt sammen fra Guds ord. Eventuelt have et eget program for memorering. Meditere sammen. Tage tid til at dvæle ved Ordet sammen. Se ovenfor.

8 8 3. Give det videre Det er også spændende og vigtigt at læse i Bibelen med udgangspunkt i, at vi skal give det videre. Da er det den tjeneste, du står i eller søger at stå i, der styrer temaerne. Det kan være tjenesten i det store fællesskab, i den lille gruppe eller i en situation som medvandrer og/eller som vidne. I kan ønske at lære mere om jer selv og jeres udrustning. hvordan Jesus mødte mennesker. hvordan personer i Bibelen lærte om og udførte den tjeneste, som I vil prøve jer selv i. Der kan hurtigt blive meget at spekulere over! Om bibelbrugen skal begynde ud fra livet eller tjenesten; om metoden, man bruger, skal være sådan eller sådan, og hvad ønsker vi at studere i Bibelen? Metoderne skal fremme bibelbrugen og har kun begrænset værdi i sig selv. Det, vi drømmer om, er, at Bibelen bliver en bog, der bliver brugt dagligt af flere. En bog, vi gerne åbner og finder nyttig og sand for både liv og tjeneste. En bog, der rummer hele livet og alt, hvad vi er. En bog, vi bliver oprigtigt glade for. Bilag 3 (Fra Medvandring) Forskellige bibelstudiemetoder I kap 12 nævnte vi fem forskellige metoder til bibelstudier. Her følger en uddybning af dem. Hver enkelt metode kan bruges i dit personlige arbejde med Bibelen, på tomandshånd og i en bibelstudiegruppe. Forberedelser?! Som nævnt i kap 12 kan meget af bibelarbejdet foregå på stedet, direkte fra bladet, både på tomandshånd og i grupper. Men vi vil gerne udfordre dig til at lade bibelstudierne få større dybde, ved at du forbereder dig! Lad dig udfordre af den prioritering og praksis, som beskrives i ApG 17,11: de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan. Om ikke dagligt, så For når vi arbejder med det bibelske stof, bygger Ånden en bro i vores liv mellem Ordet og vores hverdag. Og hvis ikke Ordet kommer til at betyde noget i vores hverdag, ja, hvad skulle det da være godt for? Hebr 4,2 opmuntrer os til at lade Ordet blive et med os (NO78) og derigennem til gavn for os!

9 9 Vi minder om OFSA metoden, der hele vejen ligger nedenunder som en grundholdning i mødet med bibelteksterne. O opdage. Hvad står der? Hvad siger denne tekst ord for ord? F forstå. Hvad kan dette betyde? Hvad er meningen med det, der står skrevet? S sammenligne. Genkender jeg dette fra andre vers, der siger det samme? Eller måske det modsatte? Hvordan passer dette ind i resten af det, jeg ved om, hvad Bibelen siger? A anvende. Hvad kan dette betyde for mig i mit liv? Hvad bliver mit svar i holdninger og handlinger på Ordets tiltale til mig? Til bibelstudierne er det godt at have en bibelordbog, en opslagsbog om Bibelen og gerne en elektronisk udgave af Bibelen.

10 10 a. Kapitelstudie Vi studerer en bog i Bibelen, for eksempel Efeserbrevet eller Matthæusevangeliet. A. Det kan være godt først at lave en oversigt for at få et helhedsindtryk af brevet eller evangeliet. Her er nogle mulige elementer: 1. Læs bogen igennem et par gange og notér a. temaer/emner/ord, som ofte går igen b. Er der et vers, der ofte går igen, kan du kalde det et nøglevers. 2. Lav en grov disposition over bogen ud fra, hvordan du mener, den er bygget op. 3. Lav forslag til en titel på bogen noget, du synes sammenfatter dens hovedbudskab. 4. Lav en oversigt over bogens historiske baggrund. a. Skrevet af hvem og til hvem. b. Skrevet hvor og hvornår. c. Hvorfor er den skrevet forfatterens hovedsigte med bogen. 5. Hovedindtryk. a. Hvilke tanker i bogen har talt specielt til dig? b. Hvordan tror du, denne sandhed kan få betydning for dig? B. Så er tiden inde til at se på bogen eller brevet kapitel for kapitel På tomandshånd eller i en gruppe er det naturligt at tage et kapitel pr. gang, men man kan selvfølgelig gå både hurtigere og langsommere frem. 1. Læs kapitlet et par gange og led efter det, du mener, er hovedtanker. 2. Lav en disposition over kapitlet ud fra det, du mener, er opbygningen. 3. Se lidt på hvert vers eller dem, du synes er mest interessante. a. Noter vigtige tanker. b. Er der andre vers i Bibelen, som siger det samme eller måske det modsatte? (Krydshenvisninger) c. Er der noget, du ikke forstår, og som du vil undersøge nærmere? 4. Vælg nøglevers som du synes, opsummerer kapitlet. 5. Lav en titel på kapitlet nogle få ord, som bliver en knage at hænge kapitlet op på. 6. Notér hovedsandheder/hovedtanker, som du mener, er vigtige i kapitlet. 7. Anvendelse dit svar på Ordet. Hvis alle punkterne i oversigten eller kapitel for kapitel er for omfattende, kan man vælge nogle af dem. b. Versstudie 1. Vælg verset: for eksempel. Kol 3,16.

11 11 2. Hovedtanke: Hvad er hovedtanken eller -tankerne i verset? 3. Sammenhæng: Hvilken sammenhæng står verset i, i kapitlet eller i bogen? 4. Spørgsmål: Hvad tænker du på i det vers? 5. Anvendelse: Dit svar på Ordet. c. Ordstudie 1. Vælg ordet: for eksempel fest, forsoning, vrede. 2. Find vers og afsnit, hvor ordet bruges. 3. Notér de betydninger, ordet har i de forskellige sammenhænge. 4. Spørgsmål: Hvad tænker du om dette ord? 5. Anvendelse: Dit svar på ordet. d. Temastudie 1. Vælg tema: for eksempel nåde, givertjeneste, seksualitet, nadver, taknemlighed, grundfæstning, tilgivelse, lederskab. 2. Find aktuelle bibelvers/afsnit om temaet. 3. Notér hovedtanker(ne) i hvert af versene/afsnittene, som kaster lys over temaet. a. Opsummer de vigtigste tanker om temaet. b. Er der et vers eller afsnit, som opsummerer det vigtigste? 4. Notér eksempler fra dit eget liv eller fra andre kilder, som belyser emnet. 5. Spørgsmål, som du sidder med, der knytter til ved temaet. 6. Anvendelse: Dit svar på Ordet. e. Personstudie 1. Vælg en person: for eksempel. Nehemias, Ruth, Maria Magdalene. 2. Find vers og afsnit om personen. 3. Saml fakta om personen. a. Hvornår og hvor hun levede, familiesituation, venner, arbejde. b. Ydre hændelser og forhold, som var med til at forme hende gode og vanskelige. c. Vigtige ting, som hun gjorde, og den indflydelse, hun fik. 4. Opsummer vigtige ting ved personen som a. positive egenskaber, holdninger, handlinger, som inspirerer til efterfølgelse. b. negative egenskaber, holdninger, handlinger, som bør undgås. c. eksempler på hendes møde med Gud, Jesus, Helligånden og de konsekvenser, det fik. 5. Spørgsmål, som du sidder med, der er knyttet til denne persons liv 6. Anvendelse: Dit svar på ordet.

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog 7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog En af styrkerne ved mange bibelstudiegrupper er, at vi er gode til at snakke og diskutere forskellige aspekter ved troen på Jesus. Det skal vi ikke i aften. I

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD

Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD Lektion 1 MÅL Børnene skal lære, at Bibelen er Guds ord og indeholder Guds budskab til os. En af måderne Gud taler til os på er gennem sit ord. TIL LEDEREN I denne sæson sætter vi fokus på Bibelen og brug

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Kristus lever. for mig i mig gennem mig. dåb og nadver Bibelen bøn kærlighed

Kristus lever. for mig i mig gennem mig. dåb og nadver Bibelen bøn kærlighed Kristus lever for mig i mig gennem mig dåb og nadver Bibelen bøn kærlighed Forkyndelsesplan i IMU Forkyndelsen er en vigtig del af IMU, og vi har derfor et stort ønske om at støtte og vejlede de enkelte

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord Indholdsfortegnelse 4 Forord Præsentation af hjælpemidler Brug af tekstvejledningerne Oversigt over vejledningerne Juniorlederens abc På sporet af livet (5): 1. Bekymringer at bekymre sig eller ikke 12

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Teamlederen og den enkelte

Teamlederen og den enkelte Teamlederen og den enkelte Tjenestesamling 4. og 5. september 2009 Et netværk af menigheder og et fællesskab af tjenester Gerne tilskrive Lene en stor andel af det som kommer til at foregå den næste time.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Hvad er bibelsk ligestilling?

Hvad er bibelsk ligestilling? Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Lad os bede! Kære Herre! Det er Dig, der er Gud, og vi er kun mennesker. Men på grund af Jesus vover

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Ydmyghed fører til sand visdom

Ydmyghed fører til sand visdom 8 TIL SABBATTEN 22. NOVEMBER 2014 Ydmyghed fører til sand visdom Ugens vers Introduktion Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer. (Jak 4,10). I mange mellemstore og større virksomheder hersker der

Læs mere

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk du er aldrig alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk Forord Årets konfirmandtræf i Domkirken handler om, at konfirmanderne via rollespil skal sætte sig i Jesu disciples sted. Konfirmanderne

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere