Strategi Overgang til SU - vejledning Møder i juleferien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi Overgang til SU - vejledning Møder i juleferien"

Transkript

1 Strategi Strategien blev lavet som et værktøj til at styre Avalak mod et mål, og vi har anvendt til at træffe beslutninger og drive vores arbejde fremad. Det har fungeret godt, og det har været godt at kunne henvise til noget som vi arbejder imod. Overgang til SU - vejledning Under overgangen til SU var der flere af HB medlemmerne der lærte reglerne om Dansk SU og vejledte de medlemmer der henvendte sig. Avalak har også videresendt og videregivet relevante dokumenter til medlemmerne. Medlemmer har i dag stadig mulighed for at spørge HB om hjælp til SU. Avalak fik senere DKK af Departementet for Uddannelse for denne hjælp. Møder i juleferien I juleferien var Formand Hans Peder Kirkegaard og Forhandler Maliina Boassen i Nuuk, og holdte i den forbindelse en række møder med samarbejdspartnere. En af hovedemnerne var børneinstitutions problematikken, som har været i nyhederne ved flere lejligheder. Dog benyttede vi også muligheden for at præsentere vores strategi, der på det tidspunkt stadig var i gang med at blive formet. Her følger en overordnet beskrivelse af hvad der kom ud af møderne. Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde: Vi mødtes med Palle Christiansen, Mikael Kristensen og Tillie Martinussen. Vi fremlagde vores strategi, og diskuterede mulighederne for at samarbejde om at nå nogle af målene i strategien. Palle præsenterede aftalen med Sydkorea, og hvordan dette kan fremme vores mål om at flere unge skal ud og rejse. KNR: Vi mødtes med Niels Pavia Lynge, Henriette Rasmussen og Karline Platou, hvor vi præsenterede det overordnede i Avalaks strategi, som på dette tidspunkt stadig var under formning. De var enig med Avalak om at det er en nødvendigt om at fremlyse problemerne de nyuddannede Grønlændere der skal hjem møder og at Avalak arbejder på at skabe dialog med politikerne, og få dette hørt via KNR. KNR ønsker også nyheder på månedlig basis om Avalak s seneste aktiviteter. Demokraterne: Vi mødtes med Andreas Uldum og Palle Christiansen, samt Tillie Martinussen. Da Avalak informerer Demokraterne om udfordringen om at få dagsinstitutionspladserne for nyuddannede Grønlændere giver Anda Uldum os en statistik om at der er pt. 900 børn på ventelisten, som jo vil svare til at der er omkring 1800 forældre som der har svært ved at komme fuldt ind til arbejdsmarkedet. Kommunerne kræver 75 millioner kr. for at få lavet en dagsinstitution, hvor forslaget til dette blev forkastet her til efteråret i Dog lover han at præsentere et nyt lovforslag til det kommende forårssamling i år.

2 IA: Vi mødtes med Olga P. Berthelsen. Til mødet med Olga ønsker hun på vegne af IA at der skal være en mulighed for at få opskrevet på en venteliste indenfor kommunerne et år før man flytter tilbage til GRL. IA vil meget gerne have at Avalak skal lave klare statistikker vedr. om hvor mange grønlandske studerende der gerne vil flytte til GRL igen, men som ikke kan pga. manglende pladser til dagsinstitutioner. (Hovedbestyrelsen har siden diskuteret om muligheden for at lave løbende undersøgelser, så Avalak efterhånden får en database af forskellige statistiker.) Olga sluttede af med at komme med et godt råd, hun mener at Avalak skal involverer erhvervsfaglige studerende ind til Avalak, og ikke kun universitetsstuderende. Derfor skal der også være klar meddelelse om hvad Avalak kan tilbyde på Avalaks fremtidige hjemmeside. Sorlak: Vi mødtes med Sorlaks generalsekretær Asiarpak Lund. Sorlak opfordre Avalak til at ansøge om tilskud til drift samt projekter. Sidste frist om projekt tilskud er den 15. Februar. Vi fik samtidigt diskuteret muligheder for hvordan Avalak og Sorlak kan arbejde bedre sammen, samt nogle forslag til andre fonde man kan søge. Grønlands Arbejdsgiverforening: Vi mødtes med Ellen Arnskjold og Karsten Klausen. Vi præsenterede vores strategi, og fokuserede på målet om at studerende skal tænke karriere. Vi snakkede om muligheden for at få flere grønlandske virksomheder til at være opmærksom på Avalak, og muligheden for at mødes med de studerende ved formelle og uformelle mindre arrangementer i lokalforeningerne. Avalak fik sponsoreret pladser ved Future Greenland arrangementet Februar. Siumut: Vi mødtes med Aleqa Hammond og Finn Karlsen. Vi præsenterede vores strategi, og fik ros og ønsket god vind. Siumut synes at grønlandske studerende i Danmark burde have muligheden for at stå på ventelisterne på lige fod med andre grønlændere i Grønland. Selvom ansvaret for børneinstitutionerne ligger hos Kommunerne har Inatsisartut mulighed for at lave lovindgreb der ville gøre det muligt. Til slut præsenterede Siumut deres valgprogram til valgkampen.

3 Atassut: Vi mødtes med Ove Frank Heilmann og Margrethe Kruse Jensen. Vi diskuterede udfordringerne ved at flytte hjem til Grønland, især muligheden for at stå på ventelister til børneinstitutionerne blev diskuteret, og Atassut vil komme lovforslag om muligheden for at stå på ventelisten mens man er i Danmark. Future Greenland Da vi mødtes med Grønlands Arbejdsgiverforening i januar, fik vi sponsoreret pladser til deltagelse i Future Greenland konferencen i Katuaq fra februar. Air Greenland sponserede 2 billetter, så Formanden Hans Peder Kirkegaard og Forhandler Maliina Boassen kunne deltage. Vi var i Nuuk fra den 1. februar til 8. februar så vi kunne holde møder med partnere før selve konferencen. Air Greenland: Vores første møde var med Air Greenlands HR-Direktør, Mads B. Christensen. Vi var lige landet kl. 11, og skulle mødes med Mads kl i Air Greenlands kontor. Han var så venlig at hente os i byen før mødet, og kørte os også hjem. Vi startede med at præsentere hele vores strategi, som var blevet præsenteret ved den ekstra ordinære generalforsamling 26. Januar. (Denne kan læses på vores hjemmeside: Vi havde især fokus på vores mål om at studerende skal tænke karriere og hvordan dette kunne udvikles. Air Greenland har fokus på uddannelse under deres CSR strategi, og havde derfor allerede nogle mål. Vi fik lavet aftaler om at Air Greenland besøger alle vores lokalforeninger for at holde oplæg, og at de holder foredrag til vores seminar i April. Air Greenland har allerede besøgt Odense og Aalborg, og skal til Århus og København den 18. og 19. marts. KaNuKoKa: Vi mødtes med formanden for KaNuKoKa Martha Abelsen. Da ansvaret for børneinstitutionerne ligger i Kommunerne, var dette hovedemnet ved vores møde og det blev en succes i det at Martha Abelsen vil komme til Aalborg og holde et oplœg vdr netop det her emne om mangel på institutionspladser samt dilemmaet om ventelisterne til institutionspladserne. Hun kommer derfor til Aalborg d. 20 marts. KNR-Radio: Vi mødtes med Inga Egede, hvor vi fremlagde vores strategi for hende, og hun vil gerne have os i morgenradioen, heldigvis ikke direkte, men det bliver optaget og sendt morgenen hvor konferencen startede. Den kan findes her:

4 Atassut s Steen Lynge: Steen Lynge kontaktede os, og sagde at have ked af at han ikke havde kunne mødes med os da vi var i Nuuk i juleferien, så vi fortalte at vi havde tid til at mødes når vi deltog i Future Greenland. Vi mødtes og diskuterede vores strategi, og hvad Atassut vil gå til valg på, i forhold til uddannelse og folkeskolen. Han var meget imponeret over Avalak s nye strategi og ønskede os alt held og lykke med at udarbejde hvert trin. Da vi inviterer ham til vœlgermøde i Danmark tøvede han ikke og ville komme ligesom Siumut, Demokraterne, IA samt Kattusseqatigiit sagde at de ville komme. Future Greenland: Selve konferencen til Future Greenland var storslået i det hele taget for både Hans Peder og Maliina. Dag 1 bragte en meget interessant diskussion om springet fra vision til virkelighed. Der var en meget interessant diskussion om betydningen af udviklingen inden for den akademiske sfære. Maliina Abelsen kom med en flot tale om at Grønland går en spændende tid i møde med ny handlingsplan med flere samt højere uddannelser, skabe flere arbejdspladser, huske det betydningsfulde fiske industri og mest af alt holde fast i bæredygtig udvikling selv med investeringer fra Danmark samt andre lande. Alle skal bidrage i udviklingen af Grønland da vi alle kan påvirke samfundet til det der er bedre. Maliina og Hans Peder var så heldige at se premieren på Minik Rosing s dokumentar film: Ekspeditionen til verdens ende som var meget tankevœkkende. Han pointerede også meget klart på hvorfor det globale verden ville være interesseret i Grønland samt resten af det Arktiske region, netop pga det smeltende is som kan skabe kortere import/eksport transport veje. Dag 2 havde ligeså interessante speakers, bl. a. Tidligere Folketings Ombudsmand, Hans Gammeltoft Hansen, Nils Wang fra Forsvarsakademiet og selvfølgelig skype sessionen med Annette Willumsen, Danmark s Erhvervs og Vækstminister. Udover det kan man sige at Hans Peder Kirkegaard samt Maliina Boassen brugte Future Greenland konferencen som en chance for at etablerer netværk med virksomheder, organisationer samt politikerer der i sidste ende vil kunne gavne Avalak medlemmerne som en faglig niveau. Det vi kan give videre til vores Avalak medlemmer fra det store konference, og hvad det var der blev snakket så meget om er at komme med en meddelelse der siger: Bliv ved mem det i laver; tag en højere uddannelse som vil gavne befolkningen i Grønland. Det vil sige, kom tilbage når i er færdige da Grønland går igennem en transmission mod stor udvikling og dem som Grønland har brug for er uddannet unge som vil være villige til at løfte Grønland op. Til sidst blev der også snakket meget om råstofindustrien hvor forskellige scenarier blev dannet af konference deltagerne. Det er selvfølgelig en hedt emne som vi alle kommer til at høre mere om i dag samt meget langt i fremtiden. Møder i September Formand Hans Peder Kirkegaard var i Nuuk fra 26. september til 2. oktober i forbindelse med hans rejse med den Amerikanske Ambassade. Han præsenterede Avalak og lagde op til Debat i Ilimmarfik den 26. september, hvor der kom omkring 20 mennesker for at lytte. Formålet var at inspirere de studerende i Grønland til at være lige så engagerede som Avalak's medlemmer. Fredag mødtes han med IA, hvor Harald Bianco, Mimi Karlsen, Hans Aronsen og til dels Julianne Henningsen deltog, han bragte Børneinstitutionsproblematikken op igen med

5 dem, og lærte at der er en 10 der omhandler prioriteringsliste over børneinstitutioner. Det er nu en af de ting som der er fokus på at rette. Hjemmeside Vi har flyttet serveren til et hosting i USA. Før betalte vi 900 pr. kvartal, nu har vi betalt 500 kroner for 2 år. Hjemmesiden har fået en nyt CMS, wordpress, som er gratis og bruger udviklet. Den har givet plads til at man kan udvikle en masse ting på den. Vi håber at det nye HB vil fortsætte med at udvikle dette. Hjemmesidens indhold er hentet fra medlemmerne, og vi har været rigtig glad for deres engagement. MDB Det har måske været den største udfordring. Større end vi troede, større end vi var forberedt på. Vi har været igennem flere forskellige løsninger, men vi er endt med en løsning som er integreret i wordpress, så vi har mulighed for noget udvikling af interaktive funktioner på hjemmesiden. Seminar Vi har sendt spørgeskema ud til deltagerne, og netop nu har omkring halvdelen svaret. 53,8% af dem synes at Seminar overordnet var Fantastisk 42,3% synes det var Godt 3,8% synes det var Okay Det betegner jeg som en succes for Seminaret overordnet. Tillykke til os. 20% synes at Programmet var Fantastisk 72% synes at det var Godt 8% synes at det var Okay Programmet har også været en succes, men næste gang så skal vi have 72% i Fantastisk Folk var generelt glade for programmet og følte at de havde fået noget ud af Seminar, eller ihvertfald blivet inspireret. Flere kommenterede at programmet måske var lidt for tætpakket med 6 forskellige oplægsholdere. Som noget nyt, så arrangerede vi et workshop, hvor deltagerne selv skulle debatere og fremlægge. Dette blev modtaget positivt, og vi kan godt gentage workshoppet til Seminar. Til jer som ikke var med, så stillede vi deltagerne disse spørgsmål: Hvorfor er EMNET vigtigt for Grønland, og hvorfor skal man studere EMNET i USA? Emnerne var: Mineindustri Turisme Handel Samfundsvidenskab Formålet var at identificere et fokusområde blandt forskellige studier og emner, som Avalak og Den Amerikanske Ambassade kan arbejde for at gøre nemmere for Grønlandske studerende at tage til USA for at studere EMNET.

6 Skifte bank Vi har skiftet bank til Arbejdernes Landsbank, fordi Danske Bank var for dyr, og AL tilbyder foreningskonto. Det tilbyder også forskellige kurser i at drive forening. Kasserer: Jeg tog opgaven for at indføre kontingent systemet i Januar, da jeg tog over som kasserer efter den ekstra ordinære GF. Jeg havde allerede før til den tid haft inddragelse i det som hb suppleant fra Aarhus. Til den tid havde vi fundet klubmodul frem, som havde de kriterier vi ønsket os. Men før vi kunne anvende dette skulle vi registrere et CVR nr til organisationen. Dette skulle registreres hos de offentlige, hvilket var lige til. Men det samme cvr nr. skulle også registreres inde i banken, som jeg forsøgte at gøre i første omgang. Det tog længere tid inden vi fik svar, selv med et ihærdigt forsøg på at tage kontakt til dem og bede dem om at skynde dem fik vi først svar efter længere tid. Jeg har ikke dokumentationer eller datoer på hvor længe inden vi fik svar. Men det hele faldt sammen med Danske Bank nedskæringer af ansatte, så det tog godt langt tid. Da vi endeligt fik svar fik vi afslag. De førhen i tiden acceptabelt dokumentationer var ikke nok, hvilket resulteret i et nyt eftersending af dokumentationer og afventning af svar. På baggrund af hele bestyrelsen frustrationer med Danske Banks ubehagelige ventetid gik jeg i gang med at søge andre banke. Jeg fandt Arbejdernes Landsbank, som tilmed havde en kontingent system til rådighed, der også var tilstrækkeligt efter vores ønsker. Vi tog dermed valget at flytte derover. Der var dog en mindre misforståelse mellem banken og mig, der resulteret i at kontingentsystemet først kom at køre i Juni, hvor det eller kunne være i Maj. Faglige arrangementer Avalak har arbejdet på at få flere virksomheder til at komme og besøge det studerende i vores fire lokalafdelinger, Aalborg, Aarhus, Odense og København for at sikre at grønlandske studerende får sig et netværk med grønlandske virksomheder. Avalak mener at det er ved at skabe et erhvervsnetværk med grønlandske virksomheder at man kan sikre at det studerende kan få gode jobs i Grønland. Det har især været succefuldt med Air Greenland, hvor Air Greenland var den første virksomhed til at besøge Avalaks lokalafdelinger. Seashow Avalak har inspireret mange grønlændere langs kysten. De to hovedbestyrelsesmedlemmer for Avalak, Mia Skifte Lynge (Næstformand) samt Maliina Boassen (Forhandler) har netop afsluttet deres tur til Grønland med den flydende uddannelsesmesse - Seashow Turen begyndte i Narsarsuaq d. 5. september og sluttede af i Nuuk d. 11. september. Her har de to Avalakker fulgt Avalak s strategi nemlig at inspirere ved eksempel. Vi har holdt oplæg

7 om studielivet i Danmark for over tusind grønlandske unge i de dage vi har været med i Seashow Vi har holdt oplæg på folkeskoler, Piareersarfiit skoler, handelsskoler samt GU skoler langs kysten fra Narsarsuaq og helt op til Nuuk siger Maliina Boassen som er forhandler for Avalak og fortsætter Men det er jo ikke kun grønlandske unge vi har haft fornøjelsen af at møde undervejs. Vi har også mødt grønlændere med børn som også har ønsket at tage sig en uddannelse i Danmark, men som har følt sig forhindret i at tage det store skridt. Her kommer vi jo og siger at der rent faktisk er mange grønlændere med børn som tager til Danmark for at tage sig en højere uddannelse og at det rent faktisk er en mulighed til personlig udvikling mod at realisere sin drømme job i fremtiden, slutter Maliina Boassen, som selv er gravid mit sit første barn. Mia Skifte Lynge, næstformand for Avalak fortsætter: Det har dog været særdeles vigtigt for os om at blive ved med at komme med Avalak s budskab ved hvert oplæg om at Studerende skal tænke karriere, hvor vi arbejder for at gøre afstanden fra studieliv til erhvervsliv kortere. Det gør vi da vi ved at Grønland har brug for at flere af os vender hjem, og ved at skabe et netværk af Grønlandske virksomheder allerede i Danmark, som vi i Avalak kan være med til at sikre. Vi har selv skabt en bredt netværk i Grønland gennem vores arbejde i Avalak. Seashow 2013 har derfor været en stor succes for Avalak i år. At tage en højere videregående uddannelse i Danmark er noget I kan glæde jer til, hvor unge som jer deler glæde, sorg og latter sammen i Avalak. lyder det fra både Mia Skifte Lynge og Maliina Boassen Bedre stemmerettigeder på vej for grønlandske studerende i Danmark Avalakkerne, Mia Lynge Skifte (Næstformand) og Maliina Boassen (Forhandler), har haft møde med Department for Finanser og Indenrigsanliggender som har ansvaret for stemmeretsordningen i Grønland. Her har Avalak præsenteret Departmantet for et uhensigtsmæssigt problem i forbindelse med hjemvendte nyuddannede Grønlænderes stemmeret. Man har ikke stemmeret de første 6 måneder efter man er flyttet tilbage til Grønland. Det har resulteret i at der har været flere nyuddannede grønlændere der ikke har kunne afgive deres vigtige stemmer til både Inatsisartut- og Kommunevalg tidligere i år. Da der er mange grønlandske studerende i Danmark følger tæt med i Grønlandsk politik, har Avalak mødtes med Departementet for Finans og Indenrigsanliggender som har lovet at de vil arbejde for at løst problem inden næste valg i Departementet har desuden fortalt at de vil arbejde for at digitalisere stemmesystemet for Grønlandske studerende i Danmark, da dette også har haft sine egne udfordringer, da man først skal ansøge om stemmeret, og kommuner har forskellige procedure for hvordan dette foregår. Fællestræf I år blev fællestræffet atter holdt i Sønderjylland, denne her gang ved Aabenraa. 89 glade grønlændere dukkede op til hytten Stevninghuset om fredagen ved middagstid, hvor der derefter var aftensmad. Fredag aften blev brugt til teambuilding med forskellige lege, og båltænding senere på aftenen, hvor folk hyggede sig rundt om bålet med guitar og sange. Om lørdagen var der efter traditionens tro fodboldturnering mellem de fire forskellige byer, samt kyllingefodbold. Resten af dagen var frit stillet til folk, hvor der dog blev afholdt den årlige pokerturnering. Om aftenen blev der holdt gallafest med lækkert mad, og musikquiz som underholdning senere på aftenen.

8 Fællestræffet i år blev arrangeret af Aalborg. Takkede være de glade og dygtige deltagere, har det været en stor succes, hvor der sådan set ikke har været de store problemer undervejs. Deltagerne i år har været meget dygtige til, at hjælpes af med de forskellige daglige gøremål som de blev sat til. Arrangørerne har været meget glade for dette. US Ambassade Den Amerikanske ambassade kontaktede os for at samarbejde med Avalak. De har tidligere forsøgt at stable et samarbejde op med grønlandske studerende i Grønland, men det har ikke rigtig udmøntet i noget. Der har også været kontakt med studerende i Danmark før, men det er ikke lykkedes at finde ud af hvad der er udviklet af det samarbejde. De har tænkt hvis de kontakter grønlandske studerende i Danmark, så er det nemmere at få flere til at studere i USA, siden grønlandske studerende allerede har rejst hjemmefra, og er derfor mere sikker på at tage skridtet videre ud i verden. Tysklandtur I år har Avalak været så heldige at blive inviteret af Sorlak, til at få to repræsentanter fra Avalak med til en international seminar i Tyskland. Seminaret blev arrangeret af en tysk organisation ved navn JANUN, med natur, uddannelse og kultur som tema. Der var deltagere fra Palæstina, Israel, Norge, Tyskland og Grønland. Seminaret foregik i lidt over en uge, hvor de to repræsentanter fra Avalak, Mia og Pipaluk, har lært en hel masse værktøjer man kan anvende, for at inddrage naturen i børn og unges læren. Nogle af de lærte lege blev brugt til fællestræffet. Det har været nogle meget lærerige dage, hvor man også har lært en hel masse om de andre deltagers kulturer, både tabulagte problemstillinger og kulturmæssige fællestræk. Radioen - test Da vi mødtes med KNR, så aftalte vi at prøve at lave en månedlige update, som vi selv optog på computeren. Det gjorde vi efter et HB møde og sendte det så til KNR bagefter. Vi sendte en rå optagelse, så KNR kunne redigere i den før den blev sendt. Vejle - julehilsen Avalak blev inviteret af fællesforeningen Inuit til at holde en tale. Formanden, Hans Peder Kirkegaard, deltog og holdte tale. Avalak har igen i år modtaget invitation til at komme og holde tale. Inuit betalte for transport og indgangsbillet. Nationaldag - Tale Det Grønlandske hus i Aalborg invitererede formanden, Hans Peder Kirkegaard, til at være hovedtaler ved DGH Aalborgs Nationaldags arrangementer. DGH betalte for transport og frokost.

9 Vedtægtsændring Vedtægterne blev ændret til at afspejle den nye virkelighed Avalak har, nemlig at vi ikke længere automatisk for kontingenter fra USF. Det har vi brugt som anledning til at gøre Avalak til en selvstændig organisation.

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport Det Grønlandske Hus i Odense 2011 Årsrapport Indholdsfortegnelse Midt i en spændende ventetid... 4 Nordatlantisk Hus et særligt sted... 6 Velkommen i nye rammer... 7 Resultatopgørelse 2011... 10 Nordatlantisk

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne Tirsdag d. 11. oktober Gennemgang af Centerledermødets program alle 3 dage Anne Vagner (bilag 01). Velkomsttale Ove Karl Berthelsen

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere