Strategi Overgang til SU - vejledning Møder i juleferien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi Overgang til SU - vejledning Møder i juleferien"

Transkript

1 Strategi Strategien blev lavet som et værktøj til at styre Avalak mod et mål, og vi har anvendt til at træffe beslutninger og drive vores arbejde fremad. Det har fungeret godt, og det har været godt at kunne henvise til noget som vi arbejder imod. Overgang til SU - vejledning Under overgangen til SU var der flere af HB medlemmerne der lærte reglerne om Dansk SU og vejledte de medlemmer der henvendte sig. Avalak har også videresendt og videregivet relevante dokumenter til medlemmerne. Medlemmer har i dag stadig mulighed for at spørge HB om hjælp til SU. Avalak fik senere DKK af Departementet for Uddannelse for denne hjælp. Møder i juleferien I juleferien var Formand Hans Peder Kirkegaard og Forhandler Maliina Boassen i Nuuk, og holdte i den forbindelse en række møder med samarbejdspartnere. En af hovedemnerne var børneinstitutions problematikken, som har været i nyhederne ved flere lejligheder. Dog benyttede vi også muligheden for at præsentere vores strategi, der på det tidspunkt stadig var i gang med at blive formet. Her følger en overordnet beskrivelse af hvad der kom ud af møderne. Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde: Vi mødtes med Palle Christiansen, Mikael Kristensen og Tillie Martinussen. Vi fremlagde vores strategi, og diskuterede mulighederne for at samarbejde om at nå nogle af målene i strategien. Palle præsenterede aftalen med Sydkorea, og hvordan dette kan fremme vores mål om at flere unge skal ud og rejse. KNR: Vi mødtes med Niels Pavia Lynge, Henriette Rasmussen og Karline Platou, hvor vi præsenterede det overordnede i Avalaks strategi, som på dette tidspunkt stadig var under formning. De var enig med Avalak om at det er en nødvendigt om at fremlyse problemerne de nyuddannede Grønlændere der skal hjem møder og at Avalak arbejder på at skabe dialog med politikerne, og få dette hørt via KNR. KNR ønsker også nyheder på månedlig basis om Avalak s seneste aktiviteter. Demokraterne: Vi mødtes med Andreas Uldum og Palle Christiansen, samt Tillie Martinussen. Da Avalak informerer Demokraterne om udfordringen om at få dagsinstitutionspladserne for nyuddannede Grønlændere giver Anda Uldum os en statistik om at der er pt. 900 børn på ventelisten, som jo vil svare til at der er omkring 1800 forældre som der har svært ved at komme fuldt ind til arbejdsmarkedet. Kommunerne kræver 75 millioner kr. for at få lavet en dagsinstitution, hvor forslaget til dette blev forkastet her til efteråret i Dog lover han at præsentere et nyt lovforslag til det kommende forårssamling i år.

2 IA: Vi mødtes med Olga P. Berthelsen. Til mødet med Olga ønsker hun på vegne af IA at der skal være en mulighed for at få opskrevet på en venteliste indenfor kommunerne et år før man flytter tilbage til GRL. IA vil meget gerne have at Avalak skal lave klare statistikker vedr. om hvor mange grønlandske studerende der gerne vil flytte til GRL igen, men som ikke kan pga. manglende pladser til dagsinstitutioner. (Hovedbestyrelsen har siden diskuteret om muligheden for at lave løbende undersøgelser, så Avalak efterhånden får en database af forskellige statistiker.) Olga sluttede af med at komme med et godt råd, hun mener at Avalak skal involverer erhvervsfaglige studerende ind til Avalak, og ikke kun universitetsstuderende. Derfor skal der også være klar meddelelse om hvad Avalak kan tilbyde på Avalaks fremtidige hjemmeside. Sorlak: Vi mødtes med Sorlaks generalsekretær Asiarpak Lund. Sorlak opfordre Avalak til at ansøge om tilskud til drift samt projekter. Sidste frist om projekt tilskud er den 15. Februar. Vi fik samtidigt diskuteret muligheder for hvordan Avalak og Sorlak kan arbejde bedre sammen, samt nogle forslag til andre fonde man kan søge. Grønlands Arbejdsgiverforening: Vi mødtes med Ellen Arnskjold og Karsten Klausen. Vi præsenterede vores strategi, og fokuserede på målet om at studerende skal tænke karriere. Vi snakkede om muligheden for at få flere grønlandske virksomheder til at være opmærksom på Avalak, og muligheden for at mødes med de studerende ved formelle og uformelle mindre arrangementer i lokalforeningerne. Avalak fik sponsoreret pladser ved Future Greenland arrangementet Februar. Siumut: Vi mødtes med Aleqa Hammond og Finn Karlsen. Vi præsenterede vores strategi, og fik ros og ønsket god vind. Siumut synes at grønlandske studerende i Danmark burde have muligheden for at stå på ventelisterne på lige fod med andre grønlændere i Grønland. Selvom ansvaret for børneinstitutionerne ligger hos Kommunerne har Inatsisartut mulighed for at lave lovindgreb der ville gøre det muligt. Til slut præsenterede Siumut deres valgprogram til valgkampen.

3 Atassut: Vi mødtes med Ove Frank Heilmann og Margrethe Kruse Jensen. Vi diskuterede udfordringerne ved at flytte hjem til Grønland, især muligheden for at stå på ventelister til børneinstitutionerne blev diskuteret, og Atassut vil komme lovforslag om muligheden for at stå på ventelisten mens man er i Danmark. Future Greenland Da vi mødtes med Grønlands Arbejdsgiverforening i januar, fik vi sponsoreret pladser til deltagelse i Future Greenland konferencen i Katuaq fra februar. Air Greenland sponserede 2 billetter, så Formanden Hans Peder Kirkegaard og Forhandler Maliina Boassen kunne deltage. Vi var i Nuuk fra den 1. februar til 8. februar så vi kunne holde møder med partnere før selve konferencen. Air Greenland: Vores første møde var med Air Greenlands HR-Direktør, Mads B. Christensen. Vi var lige landet kl. 11, og skulle mødes med Mads kl i Air Greenlands kontor. Han var så venlig at hente os i byen før mødet, og kørte os også hjem. Vi startede med at præsentere hele vores strategi, som var blevet præsenteret ved den ekstra ordinære generalforsamling 26. Januar. (Denne kan læses på vores hjemmeside: Vi havde især fokus på vores mål om at studerende skal tænke karriere og hvordan dette kunne udvikles. Air Greenland har fokus på uddannelse under deres CSR strategi, og havde derfor allerede nogle mål. Vi fik lavet aftaler om at Air Greenland besøger alle vores lokalforeninger for at holde oplæg, og at de holder foredrag til vores seminar i April. Air Greenland har allerede besøgt Odense og Aalborg, og skal til Århus og København den 18. og 19. marts. KaNuKoKa: Vi mødtes med formanden for KaNuKoKa Martha Abelsen. Da ansvaret for børneinstitutionerne ligger i Kommunerne, var dette hovedemnet ved vores møde og det blev en succes i det at Martha Abelsen vil komme til Aalborg og holde et oplœg vdr netop det her emne om mangel på institutionspladser samt dilemmaet om ventelisterne til institutionspladserne. Hun kommer derfor til Aalborg d. 20 marts. KNR-Radio: Vi mødtes med Inga Egede, hvor vi fremlagde vores strategi for hende, og hun vil gerne have os i morgenradioen, heldigvis ikke direkte, men det bliver optaget og sendt morgenen hvor konferencen startede. Den kan findes her:

4 Atassut s Steen Lynge: Steen Lynge kontaktede os, og sagde at have ked af at han ikke havde kunne mødes med os da vi var i Nuuk i juleferien, så vi fortalte at vi havde tid til at mødes når vi deltog i Future Greenland. Vi mødtes og diskuterede vores strategi, og hvad Atassut vil gå til valg på, i forhold til uddannelse og folkeskolen. Han var meget imponeret over Avalak s nye strategi og ønskede os alt held og lykke med at udarbejde hvert trin. Da vi inviterer ham til vœlgermøde i Danmark tøvede han ikke og ville komme ligesom Siumut, Demokraterne, IA samt Kattusseqatigiit sagde at de ville komme. Future Greenland: Selve konferencen til Future Greenland var storslået i det hele taget for både Hans Peder og Maliina. Dag 1 bragte en meget interessant diskussion om springet fra vision til virkelighed. Der var en meget interessant diskussion om betydningen af udviklingen inden for den akademiske sfære. Maliina Abelsen kom med en flot tale om at Grønland går en spændende tid i møde med ny handlingsplan med flere samt højere uddannelser, skabe flere arbejdspladser, huske det betydningsfulde fiske industri og mest af alt holde fast i bæredygtig udvikling selv med investeringer fra Danmark samt andre lande. Alle skal bidrage i udviklingen af Grønland da vi alle kan påvirke samfundet til det der er bedre. Maliina og Hans Peder var så heldige at se premieren på Minik Rosing s dokumentar film: Ekspeditionen til verdens ende som var meget tankevœkkende. Han pointerede også meget klart på hvorfor det globale verden ville være interesseret i Grønland samt resten af det Arktiske region, netop pga det smeltende is som kan skabe kortere import/eksport transport veje. Dag 2 havde ligeså interessante speakers, bl. a. Tidligere Folketings Ombudsmand, Hans Gammeltoft Hansen, Nils Wang fra Forsvarsakademiet og selvfølgelig skype sessionen med Annette Willumsen, Danmark s Erhvervs og Vækstminister. Udover det kan man sige at Hans Peder Kirkegaard samt Maliina Boassen brugte Future Greenland konferencen som en chance for at etablerer netværk med virksomheder, organisationer samt politikerer der i sidste ende vil kunne gavne Avalak medlemmerne som en faglig niveau. Det vi kan give videre til vores Avalak medlemmer fra det store konference, og hvad det var der blev snakket så meget om er at komme med en meddelelse der siger: Bliv ved mem det i laver; tag en højere uddannelse som vil gavne befolkningen i Grønland. Det vil sige, kom tilbage når i er færdige da Grønland går igennem en transmission mod stor udvikling og dem som Grønland har brug for er uddannet unge som vil være villige til at løfte Grønland op. Til sidst blev der også snakket meget om råstofindustrien hvor forskellige scenarier blev dannet af konference deltagerne. Det er selvfølgelig en hedt emne som vi alle kommer til at høre mere om i dag samt meget langt i fremtiden. Møder i September Formand Hans Peder Kirkegaard var i Nuuk fra 26. september til 2. oktober i forbindelse med hans rejse med den Amerikanske Ambassade. Han præsenterede Avalak og lagde op til Debat i Ilimmarfik den 26. september, hvor der kom omkring 20 mennesker for at lytte. Formålet var at inspirere de studerende i Grønland til at være lige så engagerede som Avalak's medlemmer. Fredag mødtes han med IA, hvor Harald Bianco, Mimi Karlsen, Hans Aronsen og til dels Julianne Henningsen deltog, han bragte Børneinstitutionsproblematikken op igen med

5 dem, og lærte at der er en 10 der omhandler prioriteringsliste over børneinstitutioner. Det er nu en af de ting som der er fokus på at rette. Hjemmeside Vi har flyttet serveren til et hosting i USA. Før betalte vi 900 pr. kvartal, nu har vi betalt 500 kroner for 2 år. Hjemmesiden har fået en nyt CMS, wordpress, som er gratis og bruger udviklet. Den har givet plads til at man kan udvikle en masse ting på den. Vi håber at det nye HB vil fortsætte med at udvikle dette. Hjemmesidens indhold er hentet fra medlemmerne, og vi har været rigtig glad for deres engagement. MDB Det har måske været den største udfordring. Større end vi troede, større end vi var forberedt på. Vi har været igennem flere forskellige løsninger, men vi er endt med en løsning som er integreret i wordpress, så vi har mulighed for noget udvikling af interaktive funktioner på hjemmesiden. Seminar Vi har sendt spørgeskema ud til deltagerne, og netop nu har omkring halvdelen svaret. 53,8% af dem synes at Seminar overordnet var Fantastisk 42,3% synes det var Godt 3,8% synes det var Okay Det betegner jeg som en succes for Seminaret overordnet. Tillykke til os. 20% synes at Programmet var Fantastisk 72% synes at det var Godt 8% synes at det var Okay Programmet har også været en succes, men næste gang så skal vi have 72% i Fantastisk Folk var generelt glade for programmet og følte at de havde fået noget ud af Seminar, eller ihvertfald blivet inspireret. Flere kommenterede at programmet måske var lidt for tætpakket med 6 forskellige oplægsholdere. Som noget nyt, så arrangerede vi et workshop, hvor deltagerne selv skulle debatere og fremlægge. Dette blev modtaget positivt, og vi kan godt gentage workshoppet til Seminar. Til jer som ikke var med, så stillede vi deltagerne disse spørgsmål: Hvorfor er EMNET vigtigt for Grønland, og hvorfor skal man studere EMNET i USA? Emnerne var: Mineindustri Turisme Handel Samfundsvidenskab Formålet var at identificere et fokusområde blandt forskellige studier og emner, som Avalak og Den Amerikanske Ambassade kan arbejde for at gøre nemmere for Grønlandske studerende at tage til USA for at studere EMNET.

6 Skifte bank Vi har skiftet bank til Arbejdernes Landsbank, fordi Danske Bank var for dyr, og AL tilbyder foreningskonto. Det tilbyder også forskellige kurser i at drive forening. Kasserer: Jeg tog opgaven for at indføre kontingent systemet i Januar, da jeg tog over som kasserer efter den ekstra ordinære GF. Jeg havde allerede før til den tid haft inddragelse i det som hb suppleant fra Aarhus. Til den tid havde vi fundet klubmodul frem, som havde de kriterier vi ønsket os. Men før vi kunne anvende dette skulle vi registrere et CVR nr til organisationen. Dette skulle registreres hos de offentlige, hvilket var lige til. Men det samme cvr nr. skulle også registreres inde i banken, som jeg forsøgte at gøre i første omgang. Det tog længere tid inden vi fik svar, selv med et ihærdigt forsøg på at tage kontakt til dem og bede dem om at skynde dem fik vi først svar efter længere tid. Jeg har ikke dokumentationer eller datoer på hvor længe inden vi fik svar. Men det hele faldt sammen med Danske Bank nedskæringer af ansatte, så det tog godt langt tid. Da vi endeligt fik svar fik vi afslag. De førhen i tiden acceptabelt dokumentationer var ikke nok, hvilket resulteret i et nyt eftersending af dokumentationer og afventning af svar. På baggrund af hele bestyrelsen frustrationer med Danske Banks ubehagelige ventetid gik jeg i gang med at søge andre banke. Jeg fandt Arbejdernes Landsbank, som tilmed havde en kontingent system til rådighed, der også var tilstrækkeligt efter vores ønsker. Vi tog dermed valget at flytte derover. Der var dog en mindre misforståelse mellem banken og mig, der resulteret i at kontingentsystemet først kom at køre i Juni, hvor det eller kunne være i Maj. Faglige arrangementer Avalak har arbejdet på at få flere virksomheder til at komme og besøge det studerende i vores fire lokalafdelinger, Aalborg, Aarhus, Odense og København for at sikre at grønlandske studerende får sig et netværk med grønlandske virksomheder. Avalak mener at det er ved at skabe et erhvervsnetværk med grønlandske virksomheder at man kan sikre at det studerende kan få gode jobs i Grønland. Det har især været succefuldt med Air Greenland, hvor Air Greenland var den første virksomhed til at besøge Avalaks lokalafdelinger. Seashow Avalak har inspireret mange grønlændere langs kysten. De to hovedbestyrelsesmedlemmer for Avalak, Mia Skifte Lynge (Næstformand) samt Maliina Boassen (Forhandler) har netop afsluttet deres tur til Grønland med den flydende uddannelsesmesse - Seashow Turen begyndte i Narsarsuaq d. 5. september og sluttede af i Nuuk d. 11. september. Her har de to Avalakker fulgt Avalak s strategi nemlig at inspirere ved eksempel. Vi har holdt oplæg

7 om studielivet i Danmark for over tusind grønlandske unge i de dage vi har været med i Seashow Vi har holdt oplæg på folkeskoler, Piareersarfiit skoler, handelsskoler samt GU skoler langs kysten fra Narsarsuaq og helt op til Nuuk siger Maliina Boassen som er forhandler for Avalak og fortsætter Men det er jo ikke kun grønlandske unge vi har haft fornøjelsen af at møde undervejs. Vi har også mødt grønlændere med børn som også har ønsket at tage sig en uddannelse i Danmark, men som har følt sig forhindret i at tage det store skridt. Her kommer vi jo og siger at der rent faktisk er mange grønlændere med børn som tager til Danmark for at tage sig en højere uddannelse og at det rent faktisk er en mulighed til personlig udvikling mod at realisere sin drømme job i fremtiden, slutter Maliina Boassen, som selv er gravid mit sit første barn. Mia Skifte Lynge, næstformand for Avalak fortsætter: Det har dog været særdeles vigtigt for os om at blive ved med at komme med Avalak s budskab ved hvert oplæg om at Studerende skal tænke karriere, hvor vi arbejder for at gøre afstanden fra studieliv til erhvervsliv kortere. Det gør vi da vi ved at Grønland har brug for at flere af os vender hjem, og ved at skabe et netværk af Grønlandske virksomheder allerede i Danmark, som vi i Avalak kan være med til at sikre. Vi har selv skabt en bredt netværk i Grønland gennem vores arbejde i Avalak. Seashow 2013 har derfor været en stor succes for Avalak i år. At tage en højere videregående uddannelse i Danmark er noget I kan glæde jer til, hvor unge som jer deler glæde, sorg og latter sammen i Avalak. lyder det fra både Mia Skifte Lynge og Maliina Boassen Bedre stemmerettigeder på vej for grønlandske studerende i Danmark Avalakkerne, Mia Lynge Skifte (Næstformand) og Maliina Boassen (Forhandler), har haft møde med Department for Finanser og Indenrigsanliggender som har ansvaret for stemmeretsordningen i Grønland. Her har Avalak præsenteret Departmantet for et uhensigtsmæssigt problem i forbindelse med hjemvendte nyuddannede Grønlænderes stemmeret. Man har ikke stemmeret de første 6 måneder efter man er flyttet tilbage til Grønland. Det har resulteret i at der har været flere nyuddannede grønlændere der ikke har kunne afgive deres vigtige stemmer til både Inatsisartut- og Kommunevalg tidligere i år. Da der er mange grønlandske studerende i Danmark følger tæt med i Grønlandsk politik, har Avalak mødtes med Departementet for Finans og Indenrigsanliggender som har lovet at de vil arbejde for at løst problem inden næste valg i Departementet har desuden fortalt at de vil arbejde for at digitalisere stemmesystemet for Grønlandske studerende i Danmark, da dette også har haft sine egne udfordringer, da man først skal ansøge om stemmeret, og kommuner har forskellige procedure for hvordan dette foregår. Fællestræf I år blev fællestræffet atter holdt i Sønderjylland, denne her gang ved Aabenraa. 89 glade grønlændere dukkede op til hytten Stevninghuset om fredagen ved middagstid, hvor der derefter var aftensmad. Fredag aften blev brugt til teambuilding med forskellige lege, og båltænding senere på aftenen, hvor folk hyggede sig rundt om bålet med guitar og sange. Om lørdagen var der efter traditionens tro fodboldturnering mellem de fire forskellige byer, samt kyllingefodbold. Resten af dagen var frit stillet til folk, hvor der dog blev afholdt den årlige pokerturnering. Om aftenen blev der holdt gallafest med lækkert mad, og musikquiz som underholdning senere på aftenen.

8 Fællestræffet i år blev arrangeret af Aalborg. Takkede være de glade og dygtige deltagere, har det været en stor succes, hvor der sådan set ikke har været de store problemer undervejs. Deltagerne i år har været meget dygtige til, at hjælpes af med de forskellige daglige gøremål som de blev sat til. Arrangørerne har været meget glade for dette. US Ambassade Den Amerikanske ambassade kontaktede os for at samarbejde med Avalak. De har tidligere forsøgt at stable et samarbejde op med grønlandske studerende i Grønland, men det har ikke rigtig udmøntet i noget. Der har også været kontakt med studerende i Danmark før, men det er ikke lykkedes at finde ud af hvad der er udviklet af det samarbejde. De har tænkt hvis de kontakter grønlandske studerende i Danmark, så er det nemmere at få flere til at studere i USA, siden grønlandske studerende allerede har rejst hjemmefra, og er derfor mere sikker på at tage skridtet videre ud i verden. Tysklandtur I år har Avalak været så heldige at blive inviteret af Sorlak, til at få to repræsentanter fra Avalak med til en international seminar i Tyskland. Seminaret blev arrangeret af en tysk organisation ved navn JANUN, med natur, uddannelse og kultur som tema. Der var deltagere fra Palæstina, Israel, Norge, Tyskland og Grønland. Seminaret foregik i lidt over en uge, hvor de to repræsentanter fra Avalak, Mia og Pipaluk, har lært en hel masse værktøjer man kan anvende, for at inddrage naturen i børn og unges læren. Nogle af de lærte lege blev brugt til fællestræffet. Det har været nogle meget lærerige dage, hvor man også har lært en hel masse om de andre deltagers kulturer, både tabulagte problemstillinger og kulturmæssige fællestræk. Radioen - test Da vi mødtes med KNR, så aftalte vi at prøve at lave en månedlige update, som vi selv optog på computeren. Det gjorde vi efter et HB møde og sendte det så til KNR bagefter. Vi sendte en rå optagelse, så KNR kunne redigere i den før den blev sendt. Vejle - julehilsen Avalak blev inviteret af fællesforeningen Inuit til at holde en tale. Formanden, Hans Peder Kirkegaard, deltog og holdte tale. Avalak har igen i år modtaget invitation til at komme og holde tale. Inuit betalte for transport og indgangsbillet. Nationaldag - Tale Det Grønlandske hus i Aalborg invitererede formanden, Hans Peder Kirkegaard, til at være hovedtaler ved DGH Aalborgs Nationaldags arrangementer. DGH betalte for transport og frokost.

9 Vedtægtsændring Vedtægterne blev ændret til at afspejle den nye virkelighed Avalak har, nemlig at vi ikke længere automatisk for kontingenter fra USF. Det har vi brugt som anledning til at gøre Avalak til en selvstændig organisation.

LÆS OM: NYHEDSBREV Marts 2010 NR. 2, 2010. Nyhedsbrevet for marts: Vores nye design 2. Status på hjemmesiden 2. Seminaret: Folkesundhed og livsstil 3

LÆS OM: NYHEDSBREV Marts 2010 NR. 2, 2010. Nyhedsbrevet for marts: Vores nye design 2. Status på hjemmesiden 2. Seminaret: Folkesundhed og livsstil 3 NYHEDSBREV Marts 2010 NR. 2, 2010 Billede fra sidste års seminar Nyhedsbrevet for marts: Vores nye design 2 LÆS OM: Status på hjemmesiden 2 Seminaret: Folkesundhed og livsstil 3 Forhandlerrejsen 4 Inatsisartut

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt.

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt. Dagsorden for Avalak HB møde søndag d. 7. december 2014 i Odense Tilstede til mødet: Bjørk Lange Kristensen (Formand), Knut Mathias Jensen (Næstformand), Marie-Louise Nuka Karlsen (Informationskoordinator),

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde Indkaldelse til bestyrelsesmøde Den 9. februar kl. 13.00, vi mødes kl. 12 og spiser medbragt frokost sammen. Det Grønlandske Hus (Avalaks kontor) Tilstedeværende: Taitsiannguaq Tróndheim, Pipaluk Lind,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH 1. Velkomst 2. Valg af næstformand 3. Events, arrangører og belønninger 4. Praktiske oplysninger a. Nøgle og alarm til huset b. Avalaks

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Valg til INATSISARTUT

Valg til INATSISARTUT Valg til INATSISARTUT Indhold 1 Valgets grundprincipper.... 4 2 Udskrivelse af valg... 6 3 Hvem kan stille op, hvem kan stemme... 10 4 Valglister og valgkredse.... 16 5 Konstituering.... 24 6 Oversigt

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut:

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 2. halvår 2014 Reception i anledning af Folketingets årlige orienteringsrejse til Grønland Formanden for Inatsisartut samt formanden for Naalakkersuisut

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015 juli og august Bevillinger i september juli & august : Ane Lone Bagger Linda Bagger 12.000 Frank Bagger udvekslingsophold i USA for Linda Bagger arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra sommeren til sommeren

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar 13. januar 2015 Mediebilledet i Grønland - set indefra og udefra 15-17 Nuuk Arctic Base Supply's mødelokale, ABN v/ Naimah

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 1. halvår 2014 NERSORNAAT JANUAR OG JUNI Tildeling af Nersornaat i sølv til Peter Beck 9. januar 2014 Formanden for Inatsisartut Lars- Emil Johansen

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler (Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Arbejdsmarked) Afgivet til forslagets

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 15. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde 15. marts 2014 Referat af bestyrelsesmøde 15. marts 2014 Tilstedeværende: Kenneth Brimdahl-Bengtson, Paalo Bisgaard, Agathe Møller, Avaruna Mathæussen, Nyoka Steenholdt, Marie-Louise Nuka Karlsen, Jonas Elgaard Kommer

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år.

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år. C.V. Personlig information Navn: Niels Thomsen Adresse: Akinnguata Qaava 5 Telefon: +299 58 66 36 E-mail: nt@halibut.gl Fødselsdag: 18. August 1981. Familie: Interesser: Samlevende med Pilunnguaq. Sammen

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Du kan se og læse lidt om de forskellige aktiviteter senere i nyhedsbrevet. Med ønske om en rigtig god sommerferie, God læselyst.

Du kan se og læse lidt om de forskellige aktiviteter senere i nyhedsbrevet. Med ønske om en rigtig god sommerferie, God læselyst. Nyhedsbrev Piareersarfiit fora r 2014 Der er snart tid til sommerferie for de fleste Piareersarfik-centre, og vi er sikre på at eleverne er rigtig spændte på deres eksamensresultater samt bevisoverrækkelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011

Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011 Piareersarfiit Nyhedsbrev marts 2011 Velkommen til det første nyhedsbrev i 2011. Meget er sket siden det sidste nyhedsbrev udkom i maj 2010. Der har været ændringer i ansatte og undervisere på de forskellige

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq.

Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq. AQISSEQ - Nyheder Peqatigiiffimmit nutaarsiassat nr. 3 juni 2007 ukiut 12. årg Aasartorsuanngorpoq AQISSEQ -mit nutaarsiassat nomu 3 maanna saqqummersinneqalerpoq. Kingumut aasartorsuanngormat tamatta

Læs mere

FAKTA. Grønland migrerer er del af udstillingen Possible Greenland i den danske pavillon på arkitekturbiennalen i Venedig.

FAKTA. Grønland migrerer er del af udstillingen Possible Greenland i den danske pavillon på arkitekturbiennalen i Venedig. FAKTA Grønland migrerer er del af udstillingen Possible Greenland i den danske pavillon på arkitekturbiennalen i Venedig. Udstillingen åbner den 29. august og varer til den 25. november 2012. Grønland

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden Nunaqarfinni Aqutsisut Ulloq: 21. maaji 2015 Saqqaa Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Dagsorden Tirsdag den 12 maj 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag 1. august 2012 - Sagsnr. 01.31.06/12-00584

Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag 1. august 2012 - Sagsnr. 01.31.06/12-00584 Inatsisartut Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliaq Finans- og Skatteudvalget Naalakkersuisutmedlemmet for Finanser Ulloq/Dato: J.nr.: 7. august 2012 01.31.06/12-00584 Orientering til

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag: BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende følgende 2 beslutningsforslag: EM2013/S7 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan,

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere