Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Den 9. februar kl , vi mødes kl. 12 og spiser medbragt frokost sammen. Det Grønlandske Hus (Avalaks kontor) Tilstedeværende: Taitsiannguaq Tróndheim, Pipaluk Lind, Marie-Louise Karlsen, Jonas Elgaard, Britt Nielsen, Nyoka Steenholdt, Avaruna Mathæussen. Ikke tilstedeværende: Hans Peder Kirkegaard, Agathe Møller, Kenneth Brimdal-Bengtson, Natuk Nielsen Dagsorden 1. Valg af referent: Taitsiannguaq og ordstyrer: Jonas E. 2. Godkendelse af dagsorden a. Godkendt 3. Godkendelse af referat fra mødet den 5. januar 2014 a. Gennemgang af arbejdsopgaver b. Referat fra sidst er ikke godkendt skal uddybes mere 4. Status på bestyrelsesarbejdet de sidste 3 måneder: Taitsi: Har manglet deltagelse og støtte og større engagering fra mange af bestyrelsesmedlemmerne. Bestemmelserne i møderne kan blive mere overholdt. Britt: Savner sammenhold i bestyrelsen. Der mangler et samlepunkt for alle og engagering. Ideer lukkes ned. Hun vil selv gerne være mere aktiv. Man skal holde fast på, at man har påtaget sig en opgave. Jonas: Vi kan have fællesspisning og social samvær. Pipaluk: Der har været dårlig stemning i bestyrelsen. Ubehageligt at være bestyrelsesmedlem. Folk er delt op i grupper. Vi har brug for lederrolle.

2 Nyoka: Vi mangler et overordnet styre og kendskab til hinanden. Nuka: Det et den bedste bestyrelse hun har været på Pip: Rent samarbejdsmæssigt kan vi løfte niveauet socialt og arbejdsmæssigt. a. Afstemninger Britt: Afstemninger behøver ikke at være en ultimatum. Nyoka: b. Forventninger til hinanden Til formanden: Tage ansvar og have overblik og være generelt torvholder. - Respektere hinanden - At have lyst til at arbejde. -Man læser referatet uanset om man er med til mødet eller ej. -Folk skal komme til tide c. FB Gruppe - Lad vær med at poste unødige ting, forstået på denne måde, at individuelle beskeder. -Informationer op til et møde kan vente til mødet - Vigtige nye informationer er bedst, hvis de har egen post. d. Mødetider: jf. punkt 4.b. Og aftal en færdigtidspunkt på mødet. 5. Meddelelser fra formanden Venter til næste møde 6. Meddelelser fra kassereren Vi har omsat for lidt over 5000 kr. Vi skal have klargjort hvilke ting vi bruger bugdettet på. 7. Meddelelser fra/til HB -Seminaret er aflyst pga. mangel af penge. -der er omkring 7000 kr i Avalaks konto. Folk betaler ikke kontingenter. -Kontingent og medlemssystemet bliver ordnet af PUK, Jonas og Kaali. Til HB: -HB skal være mere konsekvent ang. Medlemmer

3 - DUF støtter foreninger (tjek det ;)) - Foreslag til HB om at sætte kontingenten ned og evt. have årskontingent, så der ikke skal tages så mange indbetalinger på et år, og så det bliver mere simpelt for foreningerne og den enkelte. 8. Meddelelser fra DGH - Kirkekaffe d. 6/4 afholdes af Avalak København. Der stilles spørgsmål til om vi behøver at afholde kirkekaffe. Om vi kan nøjes med at gøre det en gang om året. Pipaluk Lind forklarer at vi har gjort klart over for husets andre foreninger, at vi har svært ved at afholde kirkekafferne, men vi holder det alligevel. Vi synes det er vigtigt at afholde nogle af husets arrangementer, også som en tak for at vi får gratis lokaler og leje og har et kontor. Kirkekaffe har før været sat på pause, men dette er ikke aktuelt nu, er der bred enighed om i bestyrelsen. - Nationaldagsudvalg til arrangering af nationaldagen kommer ud pr. mail hvis nogle skulle have lyst til at hjælpe til. Det er slået sammen med husets 40 års jubilæum, så det bliver et stort arrangement, hvor der bl.a. er tale om at lukke vejen af til dette. 9. Evaluering fra afholdte arrangementer a. Macho Mandag ( ): Blev aflyst fordi der var 8 der havde sagt måske, men ingen var sikre. Det var aldrig nogen tilmelding pr. mail. Der var derfor enighed om at aflyse dette. b. Oscar ( ): Festen var en succes. Der var rigtig mange mennesker og mange ikke medlemmer, der kom - hvilket var godt. Taitsi nævner dog at det er en god mulighed, at holde næste fest, kun for medlemmer, da det også giver en utryghed når der er så mange, bl.a. også fordi mange fik taget deres drikkevarer i løbet af aftenen. Det kan godt være festen bliver mindre, men formålet er at få flere medlemmer og gøre det mere eksklusivt. Jonas foreslår at have to separate prislister for medlemmer og ikke-medlemmer. Nuka foreslår det også kunne koste entré for ikke-medlemmer. Det er i hvert fald nogle muligheder, så der er nogle synlige fordele for medlemmerne.

4 I løbet af aftenen blev der pludselig solgt hele chipsposer. Aftalen var at sælge dem i kopper og dette skal overholdes. Bestyrelsen var glade for at sælge chipsene, og synes det skal være sådan fremover. Også mere hygiejnisk. Snak om at der bør være en garderobe til de større fester. Vi skal dog skrive at det er på eget ansvar, så vi ikke står til regnskab for evt. mistet ting. Nuka nævner at baren var rodet og generelt området med garderoben og bag baren var meget rodet. Taitsi nævner at de havde ryddet op mens de stod der. Der var mange mennesker og derfor virkede det rodet. Også når man samlede dåser. Det konkluderes dog, at der var mange mennesker, og at man sagtens kan rydde op under en barvagt. Der skal kun stå de to personer under vagt bag baren, ikke flere. Det vil hjælpe at rydde op bag baren og evt. gå op på kontoret med dåser løbende. Der har været lidt problemer med barskift hvor nogle ikke ville stå i baren selvom de stod på. Dette skal ikke gentage sig. Klap på skulderen til Taitsi for at holde styr på underholdningen. Ingen uden for bestyrelsen må være alene på kontoret, og man låner ikke sit kort ud til ikke-bestyrelsesmedlemmer. Da der var musik/film quiz var det sjovt for dem der var med, men knap så sjovt for dem der ikke var med. Festen døde lidt i den anden ende, så det skal vi være obs på til en anden gang, evt. have musik kørende i den anden ende eller lignende. Generelt var det en god fest og god stemning. Folk hyggede sig og underholdningen var god. Stor ros til at alle kom klokken 17 og der var god tid til at pynte op og gøre klar til festen. Der var tvivl om hvem der skulle tælle kassen op, da Pipaluk ikke var der til sidst, og folk per automatik var gået ud fra Pipaluk ville gøre det. Der diskuteres til mødet hvem der egentlig tæller kassen op, og hvis ansvar det er at tælle kassen op. Pipaluk gør det klart at hun ikke vil stå til ansvar for at tælle kassen op, og der diskuteres til mødet, at det så skal være helt klart hvem der gør det og hvordan. Der skal være

5 1000 kr. i kassen og 700 kr. ligges til side til Abdel i en kuvert. Resten af pengene lægges ligeledes i en kuvert nederst i kassen. Hvis IKKE pengene ligges i døgnbox, skal der gives besked til Pipaluk som så gør det. Pengekassen bør måske gemmes et andet sted, da mange andre udenfor bestyrelsen også ved hvor den ligger. Når man står til ansvar for noget. f.eks. kassen eller en barvagt e.l. skal man stå ved dette. Det nytter ikke noget at drikke sig i hegnet, når man har et ansvar for et arrangement. Man skal vente på at alle er færdige med at rydde op. Det er en fællesopgave. Kassen skal tælles lige så snart baren lukker, så der ikke sidder én tilbage, som Taitsi gjorde den her gang. Evt. afslutte festen med en øl og snak om hvordan det lige er gået gå backstage efter festen. Men alt i alt fed fest. 10. Kommende arrangementer a. Overblik over arrangementer året frem og lokalereservationer: - Dette punkt tages til næste møde hvor der forhåbentlig er flere deltagere. b. Bankoaften og fastelavn: - Foreslåes at banko og fastelavn afholdes sammen i weekenden d marts. Helst lørdag. Lokale skal først bookes, dette gør Britt. Indtil videre springer Nyoka ud i at være tovholder. Britt spørger huset om de evt. vil sponsorere kakao og boller eller lignende. Videre planlægning til næste møde. c. Paintball m.m. arrangement ( ): - Taitsi spørger om vi skal holde noget bagefter. Pubcrawl kommer på tale. Taitsi er tovholder for selve eventhall arrangementet. Det besluttes at vi arrangerer pubcrawl med underholdning på vejen til de forskellige pubs. Vi tager fra bestyrelsen shots med, som kan tages på gaden, før vi går ind de forskellige steder. Først og fremmest skal invitationen ud, og selve arrangementet diskuteres igen til næste møde. Nuka er tovholder på pubcrawl.

6 d. Kirkekaffe ( ): Der skal findes folk. Tages op igen til næste møde. e. Fællesspisning og film ( ): Jonas er tovholder. Der laves simpelt mad og ses en film. Kun for medlemmer. Koster 15 kr. for mad og chips og der sælges sodavand. Der stemmes om tre forskellige film på aftenen. Den med flest stemmer ser vi. Britt booker lokale. 11. Evt. 1. Diskussion om bagatelgrænse til biografture og lignende: Jonas nævner at 8 mennesker måske er ret meget, når vi ikke har flere medlemmer. Vi tager det op igen til næste møde hvor det diskuteres igen. 2. Diskussion om retningslinjer for senest udmelding for events: Tages under retningslinjer til næste møde når formand er til stede. 3. Fællestræf planlægning: Pipaluk har kigget efter hytter. Har skrevet til de to hytter der blev nævnt sidst under mødet d. 5. januar, hun afventer svar. 4. Diskussion om budgetter for kommende arrangementer: Tages under retningslinjer til næste møde når formand og andre er til stede. 5. Marie-Lousie Nuka Jensen Karlsen er blevet Informationskoordinator! 6. Paalo Bisgaard har hjulpet til i nærmest alle arrangementer i dette bestyrelsesår og der snakkes om at inddrage ham i bestyrelsesarbejdet og hvis han vil, inviteres han til næste møde d. 22/2-14. Næste møde: Lørdag d. 22. februar kl med aftensmad og hygge (fest) efterfølgende. Arbejdsopgaver: Avaruna: - Flytte referatet der ligger inde i DB -> dagsorden, til referater Pip:

7 - Skal købe 2 flasker Gajol til HB - Indkøber chokolade og rødvin til revisor - Undersøg bookning af hytte til fællestræffet - Hjælper Jonas med madlavning d. 25/2 Britt: - Overføre restpenge fra tøseaften - Booke ajamut til fastelavn og banko d. 8. marts - Booke mødelokale og frokoststuen til d. 25/2 - Spørge om sponsorater til huset til fastelavn Jonas: - Tovholder for Fællesspisning & Film. Laver invitation og sender ud. - Kigge på en ansøgning til Carlsberg ang. sponsorering af drikkevarer, og spørger evt. Kenneth til råds. (Carlsberg fonden støtter kun faglige arrangementer, forslag om at søge til Carlsberg- Fundraiser) ansøgning skal sendes fra 1. marts - Kigge på referat nr. 5 sammen med Agathe Taitsi: Kontakt Paint Ball Arena snarest book nu Tovholder for Eventhall event d. 1. marts. Laver invitation og sender ud snarest. Nuka: - Tovholder for pubcrawl d. 1. marts - Skriver invitation til fastelavn og banko med Nyoka Nyoka: - Tovholder for fastelavn & banko. Skriver invitation sammen med Nuka. Agathe: - Kigge på referat nr 5 med Jonas og uddybe. Kenneth: - Retningslinjer skal klargøres (inkl. forventningsafstemning).

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH 1. Velkomst 2. Valg af næstformand 3. Events, arrangører og belønninger 4. Praktiske oplysninger a. Nøgle og alarm til huset b. Avalaks

Læs mere

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt.

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt. Dagsorden for Avalak HB møde søndag d. 7. december 2014 i Odense Tilstede til mødet: Bjørk Lange Kristensen (Formand), Knut Mathias Jensen (Næstformand), Marie-Louise Nuka Karlsen (Informationskoordinator),

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 02.04.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 02.04.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 02.04.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Natashia (b) Referant: Monika (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Monika, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 9. december 2011

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 9. december 2011 Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 9. december 2011 1. Formalia 2. Evaluering af besøg i Kulturarvsstyrelsen 3. Evaluering af foredrag den 21/11 4. Evaluering af Cambridge 5. Ekstra opfølgning

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden:

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden: Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012 Dagsorden: 1. Formalia 2. Valgmøde 3. Bruxelles 4. Skt. Petersborg 5. Generalforsamling 6. Forårets program 7. Kubulus 8. DAL 9. Hvervning

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 01. 2007.

Nyhedsbrev nr. 01. 2007. Generalforsamling. Nyhedsbrev nr. 01. 2007. I henhold til vedtægternes 2, indkaldes hermed til generalforsamling i S.M.C.K. Søndag den 25-03 kl. 14.00 i vores klublokaler på Egegården, Egegårdsvej 3B.

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

Referat af Absalon medlemsmøde 2011

Referat af Absalon medlemsmøde 2011 Referat af Absalon medlemsmøde 2011 1. Tegnstyrer 2 2. Referent 2 3. Årsberetning 2010 2 4. Regnskab 2010 2 5. Budget 2011 3 6. Nyt fra Absalon 4 6.a. Visitation 4 6.b Medlemmer 5 6.c Gæster 5 6.d Caféen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere