Folkekirkens logo Folkekirkens fælles visuelle identitet december 2012 designmanual 1.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkekirkens logo Folkekirkens fælles visuelle identitet december 2012 designmanual 1.1"

Transkript

1

2 2 designmanual 1.1

3 3 designmanual 1.1 introduktion Denne designmanual er en guide til dig, som vil i gang med at bruge folkekirkens logo. Her får du overblik over de logovariationer, grafiske elementer, skrifter og farver, som allerede nu kan anvendes af alle i folkekirken, information om, hvor du finder dem og gode råd til, hvordan du bruger dem. Foråret 2013 åbner folkekirkens elektroniske værktøjskasse version 1.0 med skabeloner til kommunikationsmaterialer. Her vil du bl.a. kunne skabe et logo til din egen kirke med få klik. Folkekirkens visuelle identitet må anvendes af alle folkekirkens sogne, provstier og stifter, fælles institutioner og folkekirkelige organisationer (FKOF). Alle filer kan downloades på Kirkenettet (Den digitale Arbejdsplads) under Videndeling/Folkekirkens logo eller på

4 4 designmanual om folkekirkens logo 22 inspiration 30 Filer 6 tilblivelsen 7 FOrtælling 8 indholdselementer 10 logo 11 logovarianter 12 FArverne 16 grafisk ELEMENT 17 skrifttyper 18 placering af logo og luft om logo 19 placering af logo på annoncer 20 placering af logo på kirkeblad 21 placering af logo på hjemmeside 23 introduktion 24 go Card 25 julekort 26 print-selv-plakat 27 Kirkekalender app 28 julens sange 29 skabelon til salmeblad 31 Introduktion 32 nøgle til mappe- og filnavne

5 5 om folkekirkens logo

6 om Folkekirkens logo tilblivelsen 6 om folkekirkens logo TILBLIVELSEN Folkekirkens logo er blevet til på en måde, som i høj grad er i pagt med udtrykket. Da arbejdet med at udvikle folkekirkens fælles visuelle identitet blev sat i gang, blev der som noget af det første oprettet en særlig hjemmeside på folkekirken.dk. På hjemmesiden, kendetegn.folkekirken.dk blev alle interesserede opfordret til at indsende billeder, fotos, grafik m.m., som han eller hun så som positive kendetegn for den danske folkekirke. Samlet set viste de mange bidrag en vifte af forståelser for, hvad der kendetegner folkekirken. En arbejdsgruppe med bred forankring i folkekirken har arbejdet sammen med Jacob Jensen Design og givet deres designere et kreativt mandat. Arbejdsgruppen forholdt sig til og udvalgte eksempler fra en række forskellige udsagn, symboler, korsformer og eksisterende grafik og brugte de mange bidrag fra kendetegn.folkekirken.dk til at illustrere og lade sig inspirere til, hvordan en fælles visuel identitet kunne se ud. Arbejdsgruppen formulerede et mandat, som sagde, at den visuelle identitet skal afspejle folkekirken set udefra og ind - i en åben og enkel form, som er i pagt med kirkens eget billede indefra og ud. Ud af mandatet, de mange bidrag, samtaler og forslag voksede over tid det udtryk frem, som nu er folkekirkens fælles kendetegn - folkekirkens logo. Nu er processen afsluttet, vi træder et skridt tilbage og sammenligner det endelige resultat med billedmosaikken på hjemmesiden. Ligheden er slående. Det er forskellige billeder, forskellige symboler, men de er alle vigtige og kendetegnende for hvad folkekirken er. Processen og resultatet er i pagt med hinanden og udtryk for den samme folkekirkelige grundholdning.

7 om Folkekirkens logo fortælling 7 Fortælling Folkekirkens logo, som skal danne baggrund for en visuel identitet for folkekirken, understreger to grundlæggende og meget værdifulde dimensioner i den danske folkekirke. kirkelige aktiviteter i sognet - og friheden er meget stor. Derfor er folkekirken i praksis en mangfoldighed af lokale, folkelige og kirkelige fællesskaber - også det afspejles af de mange små symboler. Den første: I den evangelisk-lutherske kristendom er troen et personligt og direkte forhold mellem det enkelte menneske og Gud. Kirken kan forkynde evangeliet og give rum til det kristne fællesskab, men troen er et individuelt anliggende og kirken rummer mange former for tro; derfor de mange små kristne symboler inde i det store symbol. Den anden: Den danske folkekirke har den lokale kirke og menighed i centrum. Det er menighedsrådet og præsten, som beslutter og leder de Noget forener i folkekirken. På tværs af alle individuelle og lokale forskelligheder: Troen og dåben. Den kristne tro, evangeliet og dåben, symboliseret ved kristendommens vigtigste tegn: Korset. Døbefonten symboliseret ved cirklen. Samlet set viser folkekirkens logo, at folkekirken kan give rum til forskellighed og en høj grad af individualitet inden for en klar fælles ramme.

8 om Folkekirkens logo indholdselementer 8 Korset tager udgangspunkt i det historiske Dagmarkors, her stiliseret til en form der kombinerer det maskuline og feminine. Cirkelformen er inspireret af døbefonten og henviser til den handling, som gør den enkelte til del af det kristne fællesskab. skrifttypen: Garamond er klassisk og valgt som en bevidst kontrast til det mangfoldige og brogede. Kirken er også en turbærende institution. ABC De små symboler er indsat som udtryk for rummeligheden i den danske folkekirke. Symbolerne i cirklen omkring korset kan ses som en parallel visualisering af den folkekirkelige virkelighed. Nogle gange skal man tæt på for at få øje på mangfoldigheden. Andre gange skal man langt fra for at få øje på helheden, hvor mangfoldigheden blot fremstår som et fint filigran. KORSET er kristendommens centrale symbol. HJERTET skal pege hen på Guds kærlighed til mennesket og næstekærligheden. KIRKEN er indsat som symbol på de konkrete og lokale kristne fællesskaber. DUEN skal pege hen på Helligånden og er kendt som et symbol på fred. ENGLEN er symbol på Guds ledsagere og budbringere. DAGMARKORSET er indsat som symbol på dåben og har en historisk dimension. ANKERET er symbol på håb. SKIBET er et symbol på den kristne kirke og menighed. FISKEN er det ældste kristne symbol for Jesus Kristus, Guds søn.

9 om Folkekirkens logo indholdselementer 9 Bomærke Grafiske element Med bomærket illustreres den danske folkekirke som et samlet kristent fællesskab ved cirklen udfyldt med de mange små symboler. Korset i midten er åbent. + Ud fra folkekirkens bomærke udspringer en symbolfyldt korsform, der anvendes som et grafisk element. = Bomærke er betegnelsen for den symbolmæssige del af et logo. Et grafisk element kan bruges i varierende størrelser og placeringer på kommunikationsmaterialer. Folkekirkens bomærke og det grafiske element danner tilsammen et visuelt udtryk, som bl.a. kan benyttes til at illustrere del og helhed i det kristne fællesskab. FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN

10 om Folkekirkens logo LOGO 10 Bomærke logo Logoet består af bomærket sat sammen med navnetrækket, folkekirken. Navnetræk Navnetrækket er sat i Abobe Garamond Regular.

11 om Folkekirkens logo LOGOvar ia nter 11 Logovarianter Du kan vælge mellem to varianter af folkekirkens logo, når du skal udarbejde dine kommunikationsmaterialer.

12 om Folkekirkens logo farverne 12 Til folkekirkens visuelle identitet er der defineret 8 standardfarver. Farverne er hentet fra regnbuens nuancerede og uendelige palet for at understøtte den høje grad af frihed og mulighed for individuel brug. Du kan derfor også anvende andre farver end standardfarverne. CMYK: C0 M0 Y0 K100 PANTONE: PMS Process Black C RGB: R0 G0 B0 HTML: HEX # CMYK: C0 M0 Y0 K50 PANTONE: PMS Cool Gray 8 C RGB: R150 G150 B150 HTML: HEX # CMYK: C0 M100 Y100 K15 PANTONE: PMS 1797 C RGB: R206 G24 B30 HTML: HEX #CC3333 CMYK: C0 M60 Y100 K0 PANTONE: PMS 158 C RGB: R245 G130 B32 HTML: HEX #F89933 Farvesystemer: CMYK: Anvendes almindeligvis til alle former for tryksager. Pantone: Anvendes til bl.a. silketryk og til tryksager, hvis der bruges færre end 4 farver. RGB: Anvendes på elektroniske medier som f.eks. til webgrafik eller i programmer som f.eks. MS Word. HTML: Anvendes til farvekodning af f.eks. hjemmesider. CMYK: C0 M30 Y100 K0 PANTONE: PMS 7409 C RGB: R253 G185 B19 HTML: HEX #FFCC00 CMYK: C70 M15 Y100 K5 PANTONE: PMS 370 C RGB: R87 G156 B66 HTML: HEX # CMYK: C100 M60 Y0 K15 PANTONE: PMS 2945 C RGB: R0 G89 B157 HTML: HEX # CMYK: C80 M100 Y0 K0 PANTONE: PMS 2603 C RGB: R92 G45 B145 HTML: HEX #663399

13 o m F o l k e k i r k e n s l o g o fa r v e r n e Folkekirkens logo findes i de 8 standard farver. Bemærk at bomærket er den eneste del af logoet, der skifter farve. Navnetrækket, folkekirken, er altid i 100% sort i positiv version og 100% hvid i negativ version. F o l k e k ir k e n s lo g o F o l k e k ir k e n s fæ l l e s v i s u e l l e ide n t i t e t de c e mb e r 2012 de sig n m a n ua l

14 om Folkekirkens logo farverne 14 Ø34 mm Folkekirkens logo findes også i en regnbueversion. Her er standardfarverne samlet i bomærket på en hvid eller en sort baggrund. Bemærk den anbefalede mindste størrelse af denne version er 34 mm.

15 om Folkekirkens logo farverne 15 Hvis du ønsker at anvende folkekirkens logo på et billede eller på en farvet baggrund, kan du bruge de transparente versioner.

16 om Fol k ek ir k e ns l og o gr a f isk el e me n t Det grafiske element findes i de 8 standardfarver samt i en regnbueversion. Hvis du ønsker at sætte det på billeder eller andre baggrunde, kan du bruge den transparente version Du kan anvende det grafiske element på kommunikationsmaterialer som et kreativt supplement. F o l k e k ir k e n s lo g o F o l k e k ir k e n s fæ l l e s v i s u e l l e ide n t i t e t de c e mb e r 2012 de sig n m a n ua l

17 om Folkekirkens logo skrifttyper 17 overskrifter sættes i Georgia Brødtekst sættes i VERDANA Lorem ipsu Georgia Regular. Skriftstørrelse: 35pt. Linieafstand: 45pt (1.5 linieafstand) lorem ipsum Georgia Regular. Skriftstørrelse: 21pt. Linieafstand: 31pt (1.5 linieafstand) lorem ipsum dorem Georgia Bold. Skriftstørrelse: 9pt. Linieafstand: 14pt (1.5 linieafstand) Aciaectas doluptati quae prore que officia ndunt, corest, quist tem fugit parchil molore resero ommodic tem sperruptatio Agnimusdae prate volupta nihiliquodis aditatestem et pliatamet Verdana Regular. Skriftstørrelse: 9pt. Linieafstand: 14pt (1.5 linieafstand) hendisqui dolo te velitatet eatecti onsequibus voloribus estori dist magnime natem eatibus aut voluptionse paritatur aut mil iur ad enectur? Stemque es bit, unt quiaspe que sim ipist, volupta turendipit eum id quo maximosam Verdana Regular. Skriftstørrelse: 7pt. Linieafstand: 10pt (1.5 linieafstand) Hentemporum, expedipsunt, quatempore essi repra quia sam, untiore de sa soloreiur, autet rectur si re volorem qui idelia ommodic. Um que plis dolorpos illentibera diam, net pror Verdana Italic. Skriftstørrelse 9pt Linieafstand: 14pt (1.5 linieafstand) Når du har tekster i dine kommunikationsmaterialer, anbefaler vi, at du bruger skrifttypen Georgia Regular til overskrifter og skrifttypen Verdana til brødtekster. Begge skrifttyper kan anvendes i MS Office programmer, på tryksager og på elektroniske medier f.eks. hjemmesider.

18 om Folkekirkens logo placering af logo og luft om logo 18 Venstrestillet centreret højrestillet Placering af logo Folkekirkens logo skal kunne anvendes på mange forskellige materialer og medier. Derfor har du mulighed for at bruge folkekirkens logo som venstrestillet, centreret eller højrestillet. Anbefalet placering, hvis dit layout er venstrestillet. Anbefalet placering, hvis dit layout er centreret. Anbefalet placering, hvis dit layout er højrestillet. For at opnå det bedste visuelle resultat på hver enkel grafisk opgave, kan du frit placere logoet på dine kommunikationsmaterialer. X X X X X X X X X X Luft om Logo Logoet fungerer bedst, hvis det har en mængde luft omkring sig. Anbefalet mindsteafstand fra logoet til øvrige grafiske elementer er X. X X X X = højden af det øverste del af korset. Forholdene justeres derefter proportionelt. Hvis det er muligt, må der gerne være endnu mere luft om folkekirkens logo.

19 om Folkekirkens logo placering af logo på annoncer mm 86 mm annonce indhold annonce indhold Placering af logo på annoncer Et af de steder, hvor du kan anvende folkekirkens logo er i annoncer. Du kan også vælge kun at anvende bomærket. Her har vi placeret en venstrestillet version af folkekirkens logo i bunden af en annonce. Her har vi placeret en højrestillet version af folkekirkens logo i toppen af en annonce. Her er vist, hvordan du f.eks. kan placere folkekirkens logo på en 2-spaltet avisannonce.

20 om Folkekirkens logo placering af logo på kirkeblad 20 kirkeblad forside kirkeblad bagside Placering af logo på kirkeblad Når du skal lave dit kirkeblad, kan du vælge at indsætte folkekirkens logo - også i dit eksisterende layout. Her er vist, hvordan du f.eks. kan placere folkekirkens logo på et kirkeblad. Her har vi placeret en venstrestillet version af folkekirkens logo i bunden på forsiden af et kirkeblad. Her har vi placeret en centreret version af folkekirkens logo i bunden på bagsiden af et kirkeblad.

21 om Folkekirkens logo placering af logo på hjemmeside 21 hjemmeside indhold Placering af logo på hjemmeside Hvis du gerne vil indsætte folkekirkens logo på en hjemmeside, kan du placere det, hvor det passer bedst ind i det eksisterende layout. Her er vist, hvordan du f.eks. kan placere folkekirkens logo på en hjemmeside. Her har vi placeret en venstrestillet version af folkekirkens logo i bunden af en hjemmeside. Vi har også placeret bomærket i øverste højre hjørne.

22 22 inspiration

23 inspiration introduktion 23 inspiration Introduktion På de følgende sider kan du se færdige materialer med folkekirkens logo, som du selv kan bruge. Her er bl.a. plakater, julekort og salmeark med information om, hvor du kan downloade dem. Her kan du også få inspiration til, hvordan I kan bruge folkekirkens logo til jeres egne materialer. Farver, logovarianter og grafiske elementer kan kombineres og bruges i kirkernes eksisterende kommunikationsmaterialer på utallige måder. Husk, det er kun begyndelsen. Foråret 2013 åbner den elektroniske værktøjskasse med folkekirkens fælles visuelle identitet. Her får du redskaber og skabeloner, som vil gøre det nemt at lave flotte kommunikationsmaterialer både til tryk og på hjemmesider.

24 inspiration GO CARD 24 GLÆDELIG JUL fol k E k I rke n Folkekirken har fået et fælles logo. Du kan trykke det ud og bruge det som julepynt. Læs mere på: GO-CARD 2012 Tel All Rights Reserved Free Advertising Postcard #13562 Go-Card Kampagne, uge 49, _FolkekirkenDOTdk_Gocard_AW6.indd 1 11/21/12 2:32 PM 13562_FolkekirkenDOTdk_Gocard_AW6.indd 2 11/21/12 2:32 PM

25 inspiration JULEKORT 25 GLÆDELIG JUL Folkekirken har fået et fælles logo. Læs mere på: Julekort Filer, der er klar til at sende til tryk, kan downloades på Kirkenettet (Den digitale Arbejdsplads) under Videndeling/Folkekirkens logo eller på Folkekirken_Julekort_2012_AW.indd 1 11/23/12 12:51 PM Folkekirken_Julekort_2012_AW.indd 2 11/23/12 12:51 PM

26 inspiration Print-selv-Plakat 26 FOLKEKIRKEN ØNSKER GOD JUL FOLKEKIRKEN ØNSKER GOD JUL Print-selv-plakater Vær med til at vise folkekirkens logo frem til kirkegængerne i din kirke. Disse plakater kan du selv printe ud på A3 eller A4 papir og hænge op. Folkekirken har fået et fælles logo. Læs mere på: Folkekirken har fået et fælles logo. Læs mere på: Filer til print kan downloades på Kirkenettet (Den digitale Arbejdsplads) under Videndeling/ Folkekirkens logo eller på

27 inspiration kirkekalenderen app 27 Kirkekalenderen app til iphone, Android eller Windowsmobile, Se den på dk/kalender. I folkekirkens nye fælles kalender kan man hurtigt få et overblik over, hvilke gudstjenester og arrangementer, der bliver afholdt i kirkerne tæt på en, eller i en bestemt kirke.

28 inspiration JULENS SAlmer 28 VELKOMMEN IGEN, GUDS ENGLE SMÅ DEJLIG ER DEN HIMMEL BLÅ JULENS SALMER Velkommen igen, Guds engle små, fra høje Himmel-sale, med dejlige solskinsklæder på, i jordens skyggedale! Trods klingrende frost godt år I spå for fugl og sæd i dvale. Vel mødt under sky på kirkesti, på sne ved midnatstide! Udbære vor jul ej nænner I, derpå tør nok vi lide; o, ganger dog ej vor dør forbi, os volder ej den kvide! Vor hytte er lav og så vor dør, kun armod er derinde, men gæstet I har en hytte før, det drages vi til minde; er kruset af ler og kagen tør, deri sig engle finde. Med venlige øjne himmelblå, i vugger og i senge, vi puslinger har i hver en vrå, som blomster gro i enge; o, synger for dem, som lærker slå, som hørt de har ej længe! Så drømme de sødt om Betlehem, og er det end forblommet, de drømme dog sandt om barnets hjem, som lå i krybberummet, de drømme, de lege jul med dem, hvis sang de har fornummet. Da vågne de mildt i morgengry og tælle mer ej timer, da høre vi julesang på ny, som sig med hjertet rimer, da klinger det sødt i højen sky, når juleklokken kimer. Da vandre Guds engle op og ned på salmens tonestige, da byder vor Herre selv Guds fred til dem, den efterhige; da åbner sig Himlens borgeled, da kommer ret Guds rige. O, måtte vi kun den glæde se, før vore øjne lukkes! Da skal, som en barnemoders ve, vor smerte sødt bortvugges. Vor Fader i Himlen! lad det ske, lad julesorgen slukkes! N.F.S. Grundtvig Dejlig er den himmel blå, lyst det er at se derpå, hvor de gyldne stjerner blinke, hvor de smile, hvor de vinke os fra jorden op til sig. Det var midt i julenat, hver en stjerne glimted mat, men med ét der blev at skue én så klar på himlens bue som en lille stjernesol. Når den stjerne lys og blid sig lod se ved midnatstid, var det sagn fra gamle dage, at en konge uden mage skulle fødes på vor jord. Vise mænd fra Østerland drog i verden ud på stand for den konge at oplede, for den konge at tilbede, som var født i samme stund. De ham fandt i Davids hjem, de ham fandt i Betlehem uden spir og kongetrone, der kun sad en fattig kone, vugged barnet i sit skød. Stjernen ledte vise mænd til vor Herre Kristus hen; vi har og en ledestjerne, og når vi den følger gerne, kommer vi til Jesus Krist. Denne stjerne lys og mild, som kan aldrig lede vild, er hans Guddoms-ord det klare, som han os lod åbenbare til at lyse for vor fod. N.F.S. Grundtvig 1810 og Julens salmer Vi har samlet nogle af julens salmer, så de kan printes ud på A4 papir. Fold dem, og du har et lille sanghæfte til julens arrangementer. Filer til print kan downloades på Kirkenettet (Den digitale Arbejdsplads) under Videndeling/ Folkekirkens logo eller på

29 INSPIRATION Skabelon til salmeblad 29 Her kan du indsætte eget logo. Du skal først dobbeltklikke på denne tekst, så sidehoved-feltet bliver aktivt. Herefter skal du højreklikke og vælge Skift billede. Her kan du indsætte eget logo. Du skal først dobbeltklikke på denne tekst, så sidehoved-feltet bliver aktivt. Herefter skal du højreklikke og vælge Skift billede. Her kan du indsætte eget logo. Du skal først dobbeltklikke på denne tekst, så sidehoved-feltet bliver aktivt. Herefter skal du højreklikke og vælge Skift billede. INDSÆT TITEL HER Indsæt et billede eller en grafikfil her ved at højreklikke og vælge Skift billede. Indsæt tekst her Indsæt komponist/forfatter og dato her Skabelon til salmeblad Hvis du gerne vil lave dit eget salmeblad, kan du bruge denne MS Word skabelon. INDSÆT TITEL HER INSÆT KIRKENAVN, SOGNE OG DATO HER Du kan nemt indsætte dine egne salmevalg, evt. din lokale kirkes logo samt tid og sted for dit arrangementet eller gudstjeneste. Salmebladet kan anvendes hele kirkeåret. Filer til print kan downloades på Kirkenettet (Den digitale Arbejdsplads) under Videndeling/ Folkekirkens logo eller på

30 30 filer

31 filer introduktion 31 filer Introduktion Vi vil her hjælpe dig med at finde de filer, som du skal bruge til dine forskellige kommunikationsopgaver. Filerne er lavet med henblik på anvendelse i MS Office programmer (f.eks, Word), til tryksager og på elektroniske medier (f.eks. hjemmesider). filer til MS Office Når du arbejder med MS Office programmer, skal du bruge filerne i.png format. Filerne kan skaleres op til 600% uden at miste kvalitet. Farvesystemet er RGB. filer Til Tryk Når du arbejder med opgaver til tryk, skal du bruge filerne i.eps format. Filerne ligger som vektorgrafik og kan skaleres ubegrænset op eller ned uden at miste kvalitet. Du skal almindeligvis bruge farvesystemet CMYK til alle former for tryksager. Farvesystemet Pantone anvendes bl.a. til silketryk og til tryksager, hvis der bruges færre end 4 farver. filer Til web Når du arbejder med opgaver til elektroniske medier, f.eks. webgrafik til hjemmesider, skal du bruge filerne i.jpg format eller.png format. Hvis du gerne vil indsætte folkekirkens logo på et billede eller på en farvet baggrund, skal du bruge filer i.png format. Filerne kan skaleres ned uden at miste kvalitet. Farvesystemet er RGB.

32 artwork Nøgle til mappe- og filnavne 32 Om filerne Filerne til folkekirkens logo, bomærke samt grafisk element kan alle downloades på Kirkenettet (Den digitale Arbejdsplads) under Videndeling/Folkekirkens logo eller på Alle filerne ligger i et mappesystem, så du let kan finde frem til den rigtige. 1. Vælg om du vil downloade folkekirkens logo, bomærket eller det grafiske element. 2. Vælg om du skal bruge en fil til et MS Office program, en tryksag eller en hjemmeside. 3. Vælg ud fra nøglen til filnavne, hvilken version du ønsker at downloade. Nøgle til mappe- og filnavne Logo: logo (FOLKEKIRKEN) Logo_EDA: Logo (EN DEL AF FOLKEKIRKEN) Bom: bomærke GraElem: Grafisk element S: standard version (ensfarvet) R: regnbue version (multifarvet) C: centreret H: Højrestillet V: Venstrestillet Neg: negativ (farvet baggrund) Pos: positiv (JGP: hvid baggrund png: transparent baggrund) XL: stor størrelse M: mellem størrelse Sm: lille størrelse Smplus: Lille størrelse / skalerbart CMYK: PMS: RGB: tryk: Cyan, magenta, gul og sort tryk: Pantone farvesystem Web: Rød, grøn, blå

33 For yderligere information: Ellen Aagaard Petersen Telefon

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Tag gerne bladet med hjem! Julen 2014 Gengivelse af maleri af Emilie Demant Hatt Blå toner Jazz-koncert med koret Diabolus, side 5 Tanken på udflugt Foredrag om den skønne tænkning, side 9 Naboskab under

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012

KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 www.kk.dk/design KØBENHAVNS KOMMUNE DESIGNUPDATE 2012 www.kk.dk/design Redaktion og design Sekretariatet for ledelse og kommunikation Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Gengivelse af denne bog eller dele heraf uden tilladelse er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Gengivelse af denne bog eller dele heraf uden tilladelse er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Kolofon: Af: Charlotte Cederstrøm & Heidi Bille Forlag: IT-Univers ApS Telefon: 2177 3463 E-mail: info@it-univers.dk & heidi@dolphinconsult.dk Web: www.it-univers.dk & www.dolphinconsult.dk År: 2013 ISBN:

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Nu kom han, patriarkers håb, med flammeord og himmeldåb; og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang.

Nu kom han, patriarkers håb, med flammeord og himmeldåb; og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang. H. C. Andersen Sikken voldsom trængsel og alarm, Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm. Lygten tændes klokken fire alt, det skal være aften med gevalt. Midt på gaden sælges

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen VERSION TEGNET I GIMP Responsiv webdesign Rapport udarbejdet af: 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen Formål... 3 De 6 faser... 3 Problemanalyse... 3 K-strategi... 5 Idéudvikling...

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Fødevareministeriets Designmanual

Fødevareministeriets Designmanual 1 Fødevareministeriets Designmanual Indhold Introduktion Side 3 Designelementer Side 4 Horisontlinjen/buen, bokse og billeder Farver og skrifttyper Kongekronen Logo Side 8 Specifikationer for logo Billeder

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF Where there is love there is life All you need is love LOVE is when you look into someones eyes and see everything you need LIFE IS A GIFT To love is to receive a glimpse of heaven TRUST YOUR- SELF The

Læs mere

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Stinna ahrenst og anne-met te riis Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Rapport af Stinna

Læs mere

HJEMMESIDEKURSUS. Knap med stort A bruges til tekstbox. Knap med bjergtop bruges til billede

HJEMMESIDEKURSUS. Knap med stort A bruges til tekstbox. Knap med bjergtop bruges til billede HJEMMESIDEKURSUS 1. Hjemmesideopbygning i MS Publisher - Side 1 2. Hjemmesiden lægges ind på nettet - Side 9 3. Generelt om Internettet - Side 11 4. Den færdige hjemmeside - Side 14 1 Hjemmesideprogram

Læs mere