FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE"

Transkript

1 Budget- og regnskabssystem side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, jf. 92 i lov om social service. Udgifter til botilbud til længerevarende ophold for sindslidende registreres på funktion På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter a og 86 for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet, jf. 81 i lov om social service. På funktionen registrerer amtskommunerne endvidere udgifter til ledsageordningen efter 78, til kontaktpersonordning for døvblinde efter 79 og til hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger til udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet. Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. 3, stk. 2 i Socialministeriets Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 92, registreres under art 5.2. Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter 87 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.38, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter 88 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion Kommunens grundtakstbetaling til amtskommunen for ophold i boformer efter 92, jf. 131 a i lov om social service, registreres på gruppering Botilbud til længerevarende ophold 67 år ( 92) Her registrerer KL-kommunerne udgifter, herunder grundtakstbetaling til amtskommunen, vedrørende botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, jf. 92 i lov om social service. 93 Beboeres betaling for service Her registreres kommunerne beboeres betaling for diverse serviceydelser, herunder kost, vask, transport mv. 94 Beboeres betaling for husleje Her registrerer beboernes betaling for husleje. Jf. 5 i Socialministeriets Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter Beboeres særlige servicebetaling ( 83) Her registreres betaling for særlig service for beboere, som modtagere højeste eller mellemste førtidspension, jf. 83 i lov om social service. 96 Beboeres betaling for el og varme

2 Budget- og regnskabssystem side 2 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Her registrerer kommunerne beboernes betaling for el og varme. Jf. 8 i Socialministeriets Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med betydelig nedsat funktionsevne, jf. 93, stk. 1, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt på hold for udviklingshæmmede mv. med nedsat funktionsevne og for personer med særlige sociale problemer, jf. 93, stk. 1, nr. 2 i lov om social service. Udgifter til svangre- og mødrehjem registreres ligeledes på denne funktion. Udgifter til amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende registreres på funktion På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter a og 86 for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet, jf. 81 i lov om social service. På funktionen registrerer amtskommunerne endvidere udgifter til ledsageordningen efter 78, til kontaktpersonordning for døvblinde efter 79 og til hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger til udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. i forbindelse med botilbuddet. Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. 3, stk. 2 i Socialministeriets Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 92, registreres under art 5.2. Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere efter 93, stk. 1, nr. 2 i lov om social service registreres på funktion Det bemærkes endvidere, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter 87 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.38, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter 88 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion Kommunens grundtakstbetaling til amtskommunen for ophold i boformer efter 93, jf. 131 a i lov om social service, registreres på gruppering Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold ( 93) Her registrerer kommunerne udgifter, herunder grundtakstbetaling til amtskommunen, vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med betydelig nedsat funktionsevne, jf. 93, stk. 1, nr. 1 i lov om social service. 92 Beboeres betaling ( 95, stk. 2)

3 Budget- og regnskabssystem side 3 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Her registreres alle beboeres betaling, jf. 95, stk. 2 i lov om social service Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor, jf. 91 i lov om social service. På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter a og 86 til personer med nedsat funktionsevne mv. i forbindelse med botilbuddet. Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. 3, stk. 2 i Socialministeriets Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 92, registreres under art 5.2. Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter 87 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion 5.38, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter 88 i forbindelse med botilbuddet registreres på funktion Der er desuden autoriseret en driftsgruppering til registrering af amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for midlertidige botilbud, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter 131 a og 131 c, jf. 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst efter 131 a, jf. 131 d. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfinansiering efter 131 d i lov om social service. 01 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold ( 91) Her registrerer kommunerne udgifter, herunder grundtakstbetaling til amtskommunen, vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. med betydelig nedsat funktionsevne, jf. 91 i lov om social service. 03 Amtskommunal medfinansiering ( 131 d) Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter 131 a og 131 c, jf. 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst efter 131 a og 131 c, jf. 131 d. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfinansiering efter 131

4 Budget- og regnskabssystem side 4 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 d i lov om social service. 92 Beboeres betaling ( 95, stk. 2) Her registrerer KL-kommunerne beboere under 67 år s betaling, jf. 95, stk. 2 i lov om social service. Københavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer her alle beboeres betaling, jf. 95, stk. 2 i lov om social service Kontaktperson- og ledsageordninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter 31, 78, 79 og 80 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne efter 77 i lov om social service. 01 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende på 67 år og derover ( 80) Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende på 67 år og derover, jf. 80 i lov om social service. 02 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år ( 80) Her registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende under 67 år, jf. 80 i lov om social service. 03 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne ( 31 og 78) Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 78 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. 31 i lov om social service. Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til ledsageordningen efter 78, der ydes til personer i forbindelse med ophold i botilbud efter 92 og 93, sammen med udgifterne til selve botilbuddet på de relevante funktioner herfor, dvs. på funktionerne 5.50, 5.51, 5.55 og På samme måde registrerer amtskommunerne udgifter til ledsagelse efter 78, der ydes til personer, som har ophold i almene boliger mv. samt på plejehjem og i beskyttede boliger efter 140, sammen med udgifterne til de øvrige sociale serviceydelser til disse personer på funktion Endelig registrerer amtskommunerne udgifter til ledsagelse efter 31, som ydes til unge i forbindelse med døgnophold efter 40, stk. 2, nr. 4, 5 og 11 og efter 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4, sammen med udgifter til døgnopholdet på de relevante konti herfor, dvs. på de relevante grupperinger på funktion 5.20 og 5.23 samt på gruppering 04 og 05

5 Budget- og regnskabssystem side 5 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2003 på funktion Kontaktpersonordning for døvblinde ( 79) Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kontaktpersonordning til personer, som er døvblinde, jf. 79 i lov om social service. Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til kontaktpersonordningen for døvblinde efter 79, der ydes til personer i forbindelse med ophold i botilbud efter 92 og 93, sammen med udgifterne til selve botilbuddet på de relevante funktioner herfor, dvs. på funktionerne 5.50, 5.51, 5.55 og På samme måde registrerer amtskommunerne udgifter til kontaktpersonordningen for døvblinde efter 79, der ydes til personer, som har ophold i almene boliger mv. samt på plejehjem og i beskyttede boliger efter 140, sammen med udgifterne til de øvrige sociale serviceydelser til disse personer på funktion Endelig registrerer amtskommunerne udgifter til kontaktpersonordningen for døvblinde efter 79, som ydes til personer med hjælpeordningen efter 77, sammen med udgifterne til denne hjælpeordning på gruppering 05 på funktion Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne ( 77) Her registreres udgifter til tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 77 i lov om social service. Amtskommunerne registrerer her betaling af udgifter over grundtaksten til hjælpeordningen efter 77, jf. 131 a i lov om social service Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, pasning af døende og pasning af nærtstående På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 19 i lov om social service. Desuden registreres på denne funktion udgifter til ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter 103 a (kapitel 19 a) i lov om social service samt vedrørende pasning af døende efter kapitel 20 i lov om social service. Ved direkte køb af hjælpemidler anvendes de enkelte udgiftsarter, dvs. købet artskonteres efter beskaffenhed. Dette indebærer, at art 5.2 kun anvendes, når der er tale om direkte overførsler til personer, dvs. der skal ske direkte fakturering fra leverandør til modtageren. Samme regel gælder også for boligindretning. Specielt for biler bemærkes, at disse hjælpemidler på funktion 5.54 altid skal registreres under anvendelse af art 5.2. Pålægges det brugeren af hjælpemidlet at betale en del af udgiften - eventuelt over en årrække i form af, at kommunen yder et lån - berører afdragsbetalingerne ikke kommunens adgang til at få momsrefusion. Afdragsbetalingerne sidestilles herved med andre brugerbetalinger på det sociale område. I de tilfælde, hvor kommunen forestår indkøb af hjælpemidler til f.eks. hjæl-

6 Budget- og regnskabssystem side 6 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2003 pemiddeldepoter, registreres udgiften på funktion Når et hjælpemiddel overføres til funktion 5.54 fra kommunens egen hjælpemiddelcentral, registreres overførslen som en intern transaktion, dvs. ved anvendelse af plus/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter under hovedart 9. Ved udlån i henhold til serviceloven under funktion 5.54 debiteres udlånet funktion 5.54 ved lånets udbetaling. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del af udlånet, således at kommunens og statens andel debiteres funktion 9.25 til kredit for balancekonto Ved indbetaling af afdrag krediteres funktion Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.25 til debet for balancekonto Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger vedrørende udgifter til pasning af nærtstående, plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende efter 103 a, 104 og 107 i lov om social service til henholdsvis personer under 67 år og personer på 67 år og derover. KL-kommunerne skal registrere udgifterne på disse to grupperinger. Dette er en følge af refusionsordningen i overgangsperioden i forbindelse med indførelsen af grundtakstmodellen i stedet for delt finansiering. Københavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer alle udgifter til plejevederlag mv. på gruppering 18 vedrørende personer under 67 år uanset personens alder. 01 Støtte til køb af bil mv. ( 99) Her registreres udgifter til støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 99, stk. 1 og 2 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til støtte til udskiftning af bil, støtte til nødvendig indretning mv., tilskud til køreundervisning mv., samt støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil, jf. 99, stk. 3 i lov om social service og Socialministeriets bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer på 67 år og derover ( 97, stk. 1) Her registreres udgifter til ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj, ydet af kommunen i henhold til servicelovens 97, stk. 1, til personer på 67 år eller derover. Grupperingen omfatter bl.a. ortopædiske sko og indlæg, brystproteser, bandager og korsetter. Arm- og benproteser, der ydes af amtet, jf. servicelovens 97, stk. 2, registreres ikke på denne gruppering, men på gruppering 03 Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer på 67 år og derover ( 97, stk. 1) Her registreres udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler til personer på 67 år og derover, ydet af kommunen i henhold til servicelovens 97, stk. 1.

7 Budget- og regnskabssystem side 7 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 Grupperingen omfatter bl.a. bleer og alle hjælpemidler til afhjælpning af stomier, herunder udbetalte kontante ydelser. 04 Andre hjælpemidler til personer på 67 år og derover ( 97, stk. 1) Her registreres udgifter til andre hjælpemidler til personer på 67 år og derover, ydet af kommunen i henhold til servicelovens 97, stk. 1. Grupperingen omfatter andre kommunalt ydede hjælpemidler end ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj og inkontinens- og stomihjælpemidler. 05 Forbrugsgoder til personer på 67 år og derover ( 98, stk. 1) Her registreres udgifter til hjælp til køb af forbrugsgoder til personer på 67 år og derover, som kommunen yder, jf. servicelovens 98, stk Hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover ( 102) Her registreres udgifter til hjælp til indretning af bolig til personer på 67 år og derover med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens 102, stk. 1. Endvidere registreres her udgifter til hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af en anden bolig til personer på 67 år og derover med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens 102, stk Støtte til individuel befordring til personer på 67 år og derover ( 103) Her registreres udgifter til personer på 67 år og derover, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler, jf. servicelovens Optiske synshjælpemidler ( 97, stk. 2, nr. 1) Her registreres udgifter til amtsligt ydede optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser, jf. 97, stk. 2, nr. 1 i lov om social service. Det bemærkes, at hjælpemidler til afhjælpning af synshandicap, som er ydet af kommunen efter 97, stk. 1 i lov om social service, ikke registreres her, men på gruppering Arm- og benproteser ( 97, stk. 2, nr. 2) Her registreres udgifter til arm- og benproteser, der ydes af amtet, jf. servicelovens 97, stk. 2, nr Høreapparater ( 97, stk. 2, nr. 3 og stk. 5) Her registreres udgifter til høreapparater og batterier ydet af amtet, jf. 97, stk. 2, nr. 3 i lov om social service. Udgifterne registreres under anvendelse af art 2.9. Endvidere registreres her udgifter til tilskud til høreapparater til personer, som vælger at blive behandlet af en privat, godkendt høreapparatleverandør, jf. 97, stk. 5 i lov om social service. Tilskuddet registreres under anvendelse af art 5.2. Det bemærkes, at kommunalt ydede teleslynger og andre hørehjælpemidler efter 97, stk. 1 i lov om social service, ikke registreres på denne gruppering, men på gruppering 04.

8 Budget- og regnskabssystem side 8 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget Amtskommunal medfinansiering ( 131 d) Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for hjælpemidler, forbrugsgoder mv., som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter 131 a og 131 c, jf. 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst efter 131 a og 131 c, jf. 131 d. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfinansiering efter 131 d i lov om social service. Gruppering svarer til grupperingerne 2-7 blot for personer under 67 år. 18 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem samt udgifter til pasning af nærtstående for personer under 67 år ( 103 a, 104 og 107) Her registrerer KL-kommunerne udgifter og indtægter til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom mv. efter 103a i lov om social service for personer under 67 år. Endvidere registrerer KL-kommunerne udgifter til plejevederlag til personer, som passer en nærtstående under 67 år, der ønsker at dø i eget hjem, jf. 104 i lov om social service. Endelig registrerer KL-kommunerne her udgifter til hjælp til sygeplejeartikler og lignende til personer under 67 år, såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning, jf. 107 i lov om social service. Københavns og Frederiksberg kommuner samt amtskommunerne registrerer her alle udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler og lignende efter 104 og 107 uanset personens alder 19 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder ( 97, stk. 2, nr. 4 og 98, stk. 2) Her registreres udgifter til særlige informationsteknologiske hjælpemidler og dertil understøttende hjælpemidler ydet af amtet, jf. 97, stk. 2, nr. 4 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til forbrugsgoder, som er en del af et informationsteknologisk hjælpemiddel, som amtet yder støtte til, jf. 98, stk. 2 i lov om social service. 20 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem samt udgifter til pasning af nærtstående for personer på 67 år og derover ( 103 a, 104 og 107) Her registrerer KL-kommunerne udgifter og indtægter til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom mv. efter 103a i lov om social service for personer på 67 år og derover. Endvidere registrerer KL-kommunerne udgifter til plejevederlag til personer, som passer en nærtstående på 67 år og derover, der ønsker at dø i eget hjem, jf. 104 i lov om social service. Endelig registrerer KLkommunerne her udgifter til hjælp til sygeplejeartikler og lignende til personer på 67 år og derover, såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning, jf. 107 i lov om social service.

9 Budget- og regnskabssystem side 9 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. til personer på 67 år og derover ydet før ( 99) Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter 99 i lov om social service til personer på 67 år og derover, og hvor støtten er ydet før 1. januar Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. til personer under 67 år ydet før ( 99) Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter 99 i lov om social service til personer under 67 år, og hvor støtten er ydet før 1. januar Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover ( 102, stk. 4) Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover, jf. 102, stk. 4 i lov om social service. 94 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer under 67 år ( 102, stk. 4) Her registreres tilbagebetalinger af hjælp til boligindretning til personer under 67 år, jf. 102, stk. 4 i lov om social service. 95 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter ( 99) Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter 99 i lov om social service, hvor støtten er ydet efter 1. januar Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold til sindslidende med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, jf. 92 i lov om social service. Der gælder i øvrigt tilsvarende konteringsregler for funktion 5.55 som for funktion 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. Der er autoriseret driftsgrupperinger på funktionen svarende til funktion Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende med betydelig nedsat funktionsevne, jf. 93, stk. 1, nr. 1 i lov om social service. Der gælder i øvrigt tilsvarende konteringsregler for funktion 5.56 som for funktion 5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. Der er autoriseret driftsgruppering på funktionen svarende til funktion 5.51.

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 4. oktober 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 5 5.32

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

601 Ældre/handicappede

601 Ældre/handicappede 601 Ældre og handicappede 601 Ældre/handicappede OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 18. maj 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1562-7 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\.\maj.2000.2.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede

Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede i hjemmeplejen Serviceinformation Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord:...3 2. Værdier og formål med hjælpen:...3

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget Side 1 af 1 Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget... 1 Center for Sundhed og Omsorg...2 Serviceloven og Den almene

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Kompetenceplan for Afdelingen for Ældre og Handicappede

Kompetenceplan for Afdelingen for Ældre og Handicappede Kompetenceplan for Afdelingen for Generelle r KHR = Kompetence til at handle i henhold til givne regler =eslutning, =ndstilling, E=Efterretning, O=Orientering Sagsområde ndhold Politisk Lov om Retssikkerhed

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet. Hovedkontoen er opbygget således, at ydelser,

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Orientering om 43. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 43. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 33 92 93 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2016-9380 Doknr. 432999 Dato 14-02-2017 Orientering om 43. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budget Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge

Budget Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-09 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere