Solcelleanlægs indflydelse på lavspændingsnettet PVNET.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solcelleanlægs indflydelse på lavspændingsnettet PVNET.dk www.danfoss.com/solar"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Solcelleanlægs indflydelse på lavspændingsnettet NET.dk

2 Som en konsekvens af at det er blevet mere attraktivt at opsætte solcelleanlæg vil mængden også stige i de kommende år. Således var der ved udgangen af 2012 installeret mere end 400 MW solcelleanlæg i lavspændingsnettet (elnettet). Prisen for et 6 kw solcelleanlæg var i gennemsnit faldet med over 40% i løbet af 2012 til et niveau på omtrent kr/kw. Den øgede mængde af decentral el-produktion i elnettet medfører et paradigmeskift, da strømmen nu skal til at løbe i begge retninger. Der stilles derfor ofte spørgsmål til den fremtidige drift af elnettet, for at kunne være forberedt på en massiv udrulning af solcelleanlæg. Danfoss Solar Inverters, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), EnergiMidt og Østkraft benytter derfor lejligheden til at besvare nogle af disse spørgsmål, for at gøre integrationen af solcelleanlæg i elnettet så smertefri som muligt. Dette gøres ved hjælp af forskellige forsknings- og demonstrationsprojekter og ved at deltage i standardiseringsarbejde og lignende aktiviteter. Solcelleanlæg i lavspændingsnettet Der kan opstå flere tekniske udfordringer, når mængden af solcelleanlæg i elnettet øges: Overspænding hos slutbrugeren Overbelastning af infrastrukturen (distributionstransformere og kabler) Spændingsubalance Harmoniske spændinger og flicker Fejlslagen udkobling af kortslutninger Baseret på en undersøgelse blandt danske netselskaber, er de mest presserende spørgsmål overspænding, overbelastning af infrastrukturen og spændingsubalance. Formålet med denne undersøgelse er, at analysere de to første og vigtigste emner, som i høj grad er indbyrdes afhængige. Tredje og fjerde punkt er allerede undersøgt af Danfoss Solar Inverters i referencerne [1] og [10] og medtages derfor ikke her. En omfattende analyse foretaget af Dansk Energi, der inkluderer over 1100 udføringer, viser at ca. 0,4% af alle undersøgte udføringer vil opleve problemer med overspænding, når solcellepenetrationen er omtrent 700 W per husstand på udføringerne [2]. 700 W pr husstand plus hvad der måtte blive installeret på etage ejendomme, offentlige bygninger samt erhvervsbygninger, svarer til en samlet dansk kapacitet på 3500 MW, som forventes at være installeret i Danmark i 2030 [3]. Fordobles antallet af solcelleanlæg til i alt 7000 MW vil der være problemer med overspænding ved omkring 0,6% af alle udføringerne [2]. En solcellepenetration på mindst 5000 MW anses som optimal i fremtidens energimiks [4], [5] og 7000 MW kan dække cirka 20% af det årlige danske elektricitetsforbrug og dække cirka 100% af spidsbelastningen. Rundt regnet er der distributionstransformerer i Danmark, dvs. at installeres der 7000 MW solceller svarer det til at installere 100 kw pr distributionstransformer, som også er den typiske mindste distributionstransformer, der anvendes i Danmark. Der er allerede flere løsningsforslag til at klare overspændingsfænomenet ved høj solcellepenetration i elnettet: Spændingsregulering ved hjælp af reaktiv effekt fra solcelleanlæggene Begrænsning af aktiv effekt fra solcelleanlæggene Opgradering af kabler og distributionstransformerer Batterier og energibuffer ved solcelleanlæggene Spændingsregulering på sekundærsiden af distributionstransformeren ved hjælp af transformatorregulator (Sæsonmæssige) ændringer i distributionstransformerens indstilling Energistyringssystem / belastningsregulering hos brugerne En af de nemmeste metoder til spændingsregulering i elnettet er reaktiv effekt fra solcelleinverterne, på grund af deres fleksibilitet [6]. Nye invertere har følgende muligheder for spændingsregulering: konstant effektfaktor (PF), konstant reaktiv effekt Q, Q(U) regulering og PF(P) styring, mere om dette senere. Begrænsning af den aktive effekt fra solcelleanlæg ser umiddelbart ud til at være en nem måde at afbøde overspændinger på, og den er undersøgt af flere forskere og netselskaber [7]. Dog kan ejeren af solcelleanlægget ikke vurdere den økonomiske indflydelse af denne reguleringsmetode, hvorfor den bør undgås. En interessant konklusion er: I første omgang ser det ud til, at lokal eller central regulering af reaktiv effekt er den bedste løsning af de mulige strategier. Begrænsning af aktiv effekt vil først blive aktiveret, når reaktiv udligning ikke længere er tilstrækkelig til at undgå overspændinger. [7]. Danfoss Solar Inverters anbefaler også denne metode. Før i tiden bidrog solcelleinvertere ikke til spændingsreguleringen, og en typiske måde at forøge net-kapaciteten på var, at opgradere distributionstransformerer til en større effekt eller ved at forstærke elnettet ved at tilføje parallelle linjer eller udskifte gamle linjer med nye med højere kapacitet. Ifølge undersøgelsen Connecting the Sun udført af det Europæiske solcelle-industriforbund (European Photovoltaic Industry Association - EPIA) [8] og forskning ved Fraunhofer [9], er omkostningerne ved de her beskrevne metoder, når de anvendes på et typisk elnet (250 kva distributionstransformer med 122 husstande og solcellekapacitet på 180 kw): Begrænsning af aktiv effekt til 70% af den installerede kapacitet: DKK/år Opgradering af netværk: DKK/år Reaktiv effekttilførsel: DKK/år forudsat at den maksimale tolererede belastning af transformer og kabler er 150% af den nominelle effekt og spændingen ved tilslutningspunktet holdes under 103%, når et nyt solcelleanlæg installeres [9]. Nogle elnet vil naturligvis opnå en højere andel af solcelleanlæg, og dermed stiger sandsynligheden for at de nævnte problemer opstår i de lokale udføringer.

3 Metoder Værtskapaciteten for det undersøgte elnet bestemmes ved at se på spændingskriteriet på ±10% af nominel spænding ved yderste kabelskab, defineret efter EN50160, og ved at se på overbelastning af elnettets komponenter (transformere og kabler), for hver time over et år. Dette analyseres ved hjælp af simuleringsværk tøjet Power Factory DIgSILENT. Solcellepenetrationen øges i trin af 0,5 kw per husstand indtil grænserne er nået. Simuleringsmodellen omfatter kun trefasede symmetriske forbrugere og invertere. En simpel model af solcelleinverterne er implementeret ved hjælp af trefaset AC strømkilde og to algoritmer til spændingsregulering. Det antages at alle solcelleanlæg vender stik syd og har en hældning på 45 fra vandret, se Figur 1. Dette anses for at være det værst tænkelige scenario, da den højeste el-produktion fra solcelleanlæggene opnås på solrige dage ved middagstid med sydvendte installationer. De grænser, der medtages i denne undersøgelse er overbelastning af kabel-sektionerne, overbelastning af distributionstransformeren og overspænding ved yderste kabelskab, for hver af de simulerede 8760 timer. Belastningen af kabel-sektionerne evalueres ved at sammenligne den aktuelle værdi i hver kabel-sektion med dens nominelle værdi. Værdien i det mest belastede kabel bruges som den maksimale time-belastning. Dvs. 100% belastning af kablerne svarer til at en bestemt kabel-sektion belastes med nominel strøm. Belastningen af transformeren vurderes på samme måde. Overspænding ved yderste kabelskab evalueres ved at aflæse den maksimale spænding på timebasis. Elnettets værtskapacitet nås, når en spændingen overstiger 10% spændingskriteriet, der nævnes i EN50160 standarden. To standard Volt-VAR reguleringsmetoder undersøges: Effektfaktor i forhold til den aktive effekt, PF(P), og reaktiv strøm i forhold til solcelleinverterens klemmespænding, Q(U), som defineret i Figur 3. Vest Øst PF* Syd Figur 1: Fysisk placering (retning) af solcelleanlæg. Figur 2 viser, at solcelleanlæg opsat i forskellige retninger og med forskellige hældninger kan øge værtskapaciteten med mere end 10% sammenlignet med solcelleanlæg, der alle vender mod syd og har en hældning på for Inom 16 A/phase 0.90 for Inom > 16 A/phase 0.5 P inv [pu] 1.0 Effektfaktor ved aktiv effektregulering som defineret i TF baseret på VDE AR N Distribueret position Fælles position Q*[pu] Effekt[W] U m inv [pu] Tid [h] Figur 2: El-produktion fra solcelleanlæg ved hhv. distibueret og fælles orientering, for en skyfri dag i tidsrummet april-maj. Elnettets værtskapacitet defineres som mængden af solcelleanlæg, der kan installeres i elnettet, inden bestemte grænser nås. To generiske Q(U) kurver, inkl. definition af m = ΔQ/ ΔU. Figur 3: Standard spændingsreguleringsmetode for moderne invertere, PF(P) og Q(U).

4 Reference bus Linje1 Linje2 Linje3 10 kv P,Q 0.4 kv Aggregeret distributionsnet 4x 6x 4x 5x 4x 4x Figur 4: Generisk distributionsnetværk med solcelleanlæg hos hver husstand. Det angivne antal solcelleinvertere i boksene henviser til en fælles klump af inverter. I simuleringerne bruges en generisk model af elnettet udviklet på DTU, med 71 brugere og en 100 kva distributionstransformer, der antages at være repræsentativ for de fleste LV-netværk i ØSTKRAFT Net A/S s område, se Figur 4. Alle husstande forsynes med solcelleanlæg i samme størrelse og retning. Desuden implementeres et simpelt 10 kv netværk for også at kunne observere spændingsvariationer her.

5 Energiforbruget hos hver af de 71 brugere beregnes ud fra tidsserier, indeholdende 8760 timeværdier for et år med generisk forbrug, venligst udlånt af Dansk Energi, se Figur 5. El-produktionen fra solcelleanlæggene beregnes timevis via syst computerprogrammet, idet både klarhimmel og overskyet vejr tages i betragtning. Alle belastninger og solcelleinvertere antages at være forbundet til elnettet med tre faser. Effektfaktoren for belastningerne holdes konstant på 0,95 induktiv. Træerne gror ikke ind i himlen Alle resultater er opsummeret i tabel II. Resultaterne der vises her er gældende for ét elnet, men vi er overbeviste om at resultaterne er generelle. Som nævnt gælder resultaterne for det værst tænkelige scenarie, hvor alle solcelleanlæg vender mod syd og har en hældning på 45 fra vandret. Elnettets værtskapacitet kan øges med 10-15%, hvis solcelleanlæggene placeres med forskellige retninger og vinkler som vist i Figur 1. Resultaterne i Figur 6 viser at, uden spændingsregulering begynder der at opstå situationer med overspænding ved en solcellepenetration på 1,5 kw pr husstand (total 107 kw). Ved at anvende en standard PF(P) styring kan overspændingen undgås op til en solcellepenetration på 1,8 kw pr husstand. Anvendes Q(U) regulering, kan der installeres op til 2,0 kw pr husstand (total 142 kw) inden der opstår problemer med overspænding. Problemet med overspænding løses ikke ved at opgradere distributionstransformeren. Normaliseret strømforbrug for en typisk dansk husstand, venligst udlånt af Dansk Energi. En typisk dansk husstand forbruger 3440 kwh om året. Belastningen af distributionstransformeren ses i Tabel I. Mere end 140 kw solcelleenergi kan installeres på en 100 kva distributionstransformer før den bliver overbelastet. Dette er i overensstemmelse med 150% værtskapaciteten i [9]. Tabel I: Belastningsfrekvens for en 100 kva distributionstransformer, når der ikke anvendes spændingsregulering. Solcelle Antal timer ved belastning: penetration [kw] 100% 110% 120% 130% Specifik energiproduktion for et 1 kw solcelleanlæg i Brædstrup. Et typisk solcelleanlæg producerer ca. 900 kwh pr installeret kw. Figur 5: Årligt forbrug for en typisk husstand (øverst) og produktion fra et solcelleanlæg (nederst). X-aksen er tidspunkt på dagen [h], Y-aksen er tid på året [måned] og z-aksen er gennemsnitseffekt [kwh/h]. Solcellepenetration på max. 178 kw er mulig uden at overbelaste kablerne i elnettet, når der ikke anvendes spændingsregulering. Anvendes spændingsregulering, reduceres kablernes værtskapacitet på grund af ekstra reaktiv strøm. Figur 7 viser de årlige tab i kablerne og distributionstransformeren, når solcellepenetrationen øges fra 0 kw til 178 kw. Det ses, at tabene falder med cirka 700 kwh, når der installeres solcelleanlæg med en kapacitet på 36 kw - 71 kw, uanset om og hvordan spændingen reguleres, eller slet ikke. Op til 107 kw kan installeres uden at generere flere tab i forhold til ingen solcelleanlæg. Overstiges 107 kw solcelleanlægskapacitet stiger tabene for Q(U) spændingsreguleringsmetoderne hurtigere end for PF(P). Det er fordi mængden af reaktiv strøm bestemmes ud fra netspændingen og Q(U) kurvens beskaffenhed.

6 60 / 10 kv transformer Årlig minimum / maksimum spændinger for de forskellige tilfælder Bus 1 Bus 2 10 / 0.4 kv transformer MV_T LV_T Yderste kabelskab Last 1.1 Spænding (p.u.) 2.5% Spændingsstigning hen over 0.4 kv kabel Tap position +2.5% 2.5% Spændingsstigning hen over 10 kv kabel 1 (d) (c) (b) (a) Spændingsfald hen over 10 kv kabel (d) (c) (b) (a) 0.9 5% Spændingsfald hen over 0.4 kv kabel effekt:178 kw effekt: 142 kw effekt: 107 kw (d) (c) (b) (a) effekt: 71 kw effekt: 36 kw effekt: 0 kw (d) (c) (b) (a) Minimum spændingsgrænse Maximum spændingsgrænse Figur 6: Sammenligning af spændingsreguleringsmetoder. Basis er (a) uden spændingsregulering. I (b) anvendes standard PF(P) og i (C) anvendes Q(U). Q(U) regulering anvendes også om natten, hvilket øger den minimale spænding på udføringen. I (d) er distributionstransformeren opgraderet til 160 kva, men uden at der anvendes spændingsregulering. Energi tab [MWh] Total energi tab i transformer og kabler (a) Trafo 100 kva. Ingen spændingsregulering (b) Trafo 100 kva. PF(P) (c) Trafo 100 kva. Q(U) (d) Trafo 160 kva. Ingen spændingsregulering Installeret soleffekt [kw] Figur 7: Energitab i de 4 eksempler, når solcellepenetrationen øges. Minimum tab på 5,3 MWh pr år opnået med en total solcellepenetration på 71 kw, men op til 107 kw kan installeres og stadig holde tabene under eksemplet uden solceller.

7 TABEL II: Sammenligning af værtskapacitet for de fire undersøgte eksempler. For belastning af distributions-transformeren: et område angives når summen af overbelastningstimer overstiger 86 timer pr år og en omtrentlig værdi angives, når summen er under 86 timer pr år. I eksemplet uden solceller, er de samlede årlige tab i netværket inklusiv transformer 6,0 MWh og den maksimale reaktive effektudveksling gennem transformeren er 15 kvarh/h, induktiv. Case Base case med 100 kva trafo 160 kva trafo, ingen regulering PF(P), minimum PF = 0.95 Q(U), lav sensibilitet Værtskapacitet [kw] Over spænding Transformerbelastning Total årlig energitab ved fuld penetration [MWh] Maksimal timebaseret reaktiv effekt igennem transformer [kvarh] (ind) 107 n.a (ind) 124 ~ (ind) (ind) Sammenholdes resultaterne i Figur 7 og Tabel II med den danske situation med ca distributions-transformere, ligger værtskapaciteten i elnettet, uden at nettet skal forstærkes, i området 7500 MW 8700 MW solceller. Ved at installere 5000 MW solcelleanlægskapacitet, kan de årlige netværkstab reduceres med ca. 50 GWh, svarende til et forbrug hos ca husstande. Anbefalinger til spændingsregulering i LV-udføringer Hvis der observeres overspænding hos brugeren, anbefales det derfor at gøre følgende (i nævnte orden): Brug PF(P) ved alle solcelleinvertere på udføringen Brug Q(U) ved alle solcelleinvertere på udføringen Forøg egetforbruget hos brugeren, når produktionen topper, enten ved at synkronisere begyndelsestidspunktet for lokalt udstyr (f.eks. opvarmning, køling eller andet forbrug) eller ved at bruge udløsesignalet, som visse invertere har Begræns den aktiv udgangseffekt fra solcelleinvertere (kun i nødstilfælde og i korte perioder), kan indstilles via set-up menuer, eller P(U) funktion, som nogle solcelleinverter tilbyder Opgrader kablerne (opgradering af distributionstransformeren hjælper sandsynligvis ikke) Installer energilagringsenheder For Danfoss Solar Inverters, DLX (en-faset) og TLX (tre-faset) kan PF(P) spændingsregulering aktiveres ved at vælge en af følgende landekoder: Inverter / landekode DLX TLX + / TLX PRO+ EN50438-DK n.a. Ingen spændingsregulering LV1 / Danmark 16A PF(P) med minimum PF = 0.95 LV2 / Danmark > 16A PF(P) med minimum PF = 0.90 LV3 n.a. Ingen spændingsregulering (konstant PF = 1.0) Ønskes det, kan TLX PRO+ også konfigureres til Q(U) spændingsregulering. Kontakt Danfoss Solar Inverters på: og få mere information. Opsummering En typisk distributionstransformer kan bestykkes med op til 140% - 150% solcelleanlæg, uden at den overbelastes. Elnettets værtskapacitet kan øges med yderligere 10% - 15% hvis solcelleanlæggene fordeles jævnt i alle retninger. Den samlede værtskapacitet for de distributionstransformere i Danmark er ca MW 8700 MW solcelleanlæg, uden at elnettet skal forstærkes af den grund. Derfor burde large scale grid integration af solcelleanlæg i energisystemet ikke være et større problem for netselskaberne. Tabene i elnettet kan reduceres med 10-15% ved at installere 40-70% solcelleanlægskapacitet i forhold til den nominelle størrelse af distributionstransformere. Gøres dette på de i alt distributionstransformere i Danmark, ville de årlige besparelser svare til energiforbruget i ca husstande. Generelt har det vist sig, at når der anvendes spændingsregulering i LV netværk, øges værtskapaciteten. Både PF(P) og Q(U) reguleringer forbedrer spændingsprofilen ved den yderste kabelskab.

8 Referencer [1] R. D. Lazar and A. Constantin, Voltage Balancing in LV Residential Networks by Means of Three Phase Inverters, in proc. European Photovoltaic Solar Energy Conference EUSEC, September [2] Dansk Energi, DEFU rapport RA Solceller og spændingsvariationer i 0,4 kv net, [online] www. danskenergi.dk, July [3] Dansk Energi, Energinet.dk and DONG Energy, Scenarier for solcelle udrulning i Danmark, [online] da.scribd.dk, [4] B. Möller, S.Nielsen, K. Sperling, A Solar Atlas for Building- Integrated Photovoltaic Electricity Resource Assesment, in proc. International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection SEEP, June [5] G. B. Andresen, Solenergi kan blive en vigtig brik i Danmarks grønne omstilling, in Mandag Morgen newsletter, [online] [6] G. Kerber and R. S. H. Witzmann, Voltage Limitation by Autonomous Reactive Power Control of Grid Connected Photovoltaic Inverters, in proc. IEEE Conference on Compatibility and Power Electronics, [7] C. Gaudin, A. Ballanti and E. Lejay, Evaluation of curtailment option to optimize integration in Distribution Network, in proc. CIRED Workshop, [8] European Photovoltaic Industry Association (EPIA), Connecting the Sun, [online] [9] T. Stetz, F. Marten, M. Braun, Improved Low Voltage Grid- Integration of Photovoltaic Systems in Germany, in IEEE trans. on Sustainable Energy, [10] S. B. Kjær, Flicker and Photovoltaic Power Plants, in proc. European Photovoltaic Solar Energy Conference EUSEC, September NET.dk projektet har til formål at undersøger hvorledes man kan fremme storskala integration af solcelleanlæg i det eksisterende elnet. Dette gøres blandt andet ved, at undersøge forskellige type spændingsregulering i elnette, at anvende smart grid funktionaliteter såsom online kommunikation imellem invertere og kontrolrum samt ved at indføre nye systemydelser (ancillary services) i inverterne. Baggrunden for NET.dk projektet er Photovoltaic Island Bornholm (IB I - III) projekterne og EcoGrid EU projektet. I første del af projektet bliver de teoretiske ramme for storskala integration af solcelleanlæg i elnettet beskrevet. Projektet vil foreslå, analysere og vurdere forskellige løsninger til storskala integration. I den anden del af projektet implementeres de foreslåede løsninger i en række solcelleanlæg. Endelig ses der på driften af elnettet med og uden de udviklede løsninger. Projektkonsortiet består af: Danfoss Solar Inverters, som er ansvarlig for projektet og bidrager med invertere-platformen, reguleringsteknologi og testfaciliteter; Center for El og Energi ved DTU, som skal udvikle nogle af de nødvendige algoritmer og teste dem i en hardware-in-theloop simulator; EnergiMidt, energiselskab der har været i den danske solcellebranche i mere end to årtier; Østkraft, er det lokale netselskab på Bornholm der ligger elnet til nogle af testene. NET.dk projektet er finansieret igennem ForskEL (projektnummer 10698), der administreres af Energinet.dk Den fulde rapport kan hentes på eller Spørgsmål til denne rapport kan stilles til Danfoss Solar Inverters A/S Ulsnæs 1 DK-6300 Gråsten Danmark Tel.: Fax: DKSI.PM.208.D1.01 Produced by Metaphor April 2013

Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com

Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com Hjælp søges!!! Hvis i har, eller får kendskab til solcelleinstallationer

Læs mere

Koordinering af kaskadekoblede transformere med automatisk spændingsregulering

Koordinering af kaskadekoblede transformere med automatisk spændingsregulering Teknisk notat Dok. ansvarlig: JME Sekretær: SLS Sagsnr.: s2013-273 Doknr: d2016-5149-2.0 Udgivelsesdato: 21-11-2016 Koordinering af kaskadekoblede transformere med automatisk spændingsregulering Formålet

Læs mere

Teknisk notat. Optimal styring af fremtidige distributionsnet. Indhold

Teknisk notat. Optimal styring af fremtidige distributionsnet. Indhold Teknisk notat Dok. ansvarlig: JME Sekretær: SLS Sagsnr.: s2013-273 Doknr: d2016-10215-6.0 Udgivelsesdato: 19-10-2016 Optimal styring af fremtidige distributionsnet Formålet med dette notat er at præsentere

Læs mere

DREAM simuleringer. 15/1 2015 Henrik Hansen - Civilingeniør, stærkstrøm

DREAM simuleringer. 15/1 2015 Henrik Hansen - Civilingeniør, stærkstrøm DREAM simuleringer 15/1 2015 Henrik Hansen - Civilingeniør, stærkstrøm Introduktion til DREAM analyser. Analyserne er opdelt i 3 stadier: Indledende overfladisk analyse af områder for deres potentiale

Læs mere

Tekniske krav til vekselrettere tilsluttet lavspænding og mellemspænding

Tekniske krav til vekselrettere tilsluttet lavspænding og mellemspænding Tekniske krav til vekselrettere tilsluttet lavspænding og mellemspænding 19. Juni 2012 v/senioringeniør Søren F. Jensen, Energinet.dk 1 Dagsorden Elproducerende anlæg 16 A/fase (11 kva) Solcelleanlæg >

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

Smart Grid - fremtidens energisystem. 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør

Smart Grid - fremtidens energisystem. 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør Smart Grid - fremtidens energisystem 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør Agenda Elsystemet i dag Elsystemets fremtidige udfordringer Er smart grid løsning? Opskriften til et smart grid

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg - IDA Temadag 17.11.2014 Jan Rasmussen, Chefkonsulent Indhold Rammer - Love / Forskrifter / Standarder Påvirkning af elnettet og praktiske forhold vedr. tilslutning Måling

Læs mere

Driftsoptimering af distributionsnettet

Driftsoptimering af distributionsnettet Driftsoptimering af distributionsnettet v/ Allan Norsk Jensen, DEFU Dansk Energi Net temadag, 25. november 2010 3 arbejdsgrupper 9 netselskaber er repræsenteret i projektet Formål med Driftoptimeringsprojektet:

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Elbiler i distributionsnettene

Elbiler i distributionsnettene Elbiler i distributionsnettene Et case study af 2 lavspændingsradialer og mulighederne for tilslutning af elbiler v/ Allan Norsk Jensen, DEFU Dansk Energi Net temadag, Vejle 24.november 2009 Fleksibelt

Læs mere

Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller. 27. november 2009 Søren F. Jensen

Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller. 27. november 2009 Søren F. Jensen Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller 27. november 2009 Søren F. Jensen 1 Denne præsentation Overblik for tekniske forskrifter til vindmøller Fokusområder for krav til små vindmøller Proces omkring

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at vi

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

Afsluttende resultater fra Celleprojektet

Afsluttende resultater fra Celleprojektet Afsluttende resultater fra Celleprojektet Nettemadag Trinity Konferencecenter 24. november 2011 Per Lund Denne præsentation Ide og design Pilotprojektet Fuldskalatest november 2010. Markedsdrift, spændingsregulering

Læs mere

Serviceaftaler VLT Drives www.vlt.dk

Serviceaftaler VLT Drives www.vlt.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Serviceaftaler VLT Drives www.vlt.dk Bedre økonomi med serviceaftaler Sikring af oppetid i produktionen Serviceaftaler med dansk support Vi har et hold af danske serviceteknikere,

Læs mere

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker Bosch solcelle moduler Monokrystallinske solcellepakker Velkommen hos Bosch Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Gode grunde til Bosch solcelle moduler... 5 Dataark... 6 Overblik over systempakker... 6

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Dagsorden Orientering om solcellelovgivningen Et bud på indhold og tidsplan Perspektiverne

Læs mere

Danfoss Solar Inverters Service Prisliste

Danfoss Solar Inverters Service Prisliste MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Service Prisliste Gældende fra januar 2014 www.danfoss.com/solar Internationale Service Prisliste 2014 Produkter reklameret inden for garantiperioden og i henhold til garantibestemmelserne.

Læs mere

ECOGRID 2.0. Præsentation af EcoGrid 2.0 s fleksibilitetsmarked for netselskaberne, Dansk Energi 2016

ECOGRID 2.0. Præsentation af EcoGrid 2.0 s fleksibilitetsmarked for netselskaberne, Dansk Energi 2016 ECOGRID 2.0 Præsentation af EcoGrid 2.0 s fleksibilitetsmarked for netselskaberne, Dansk Energi 2016 EcoGrid 2.0 er et forsknings- og demonstrationsprojekt støttet af EUDP (Energiteknologisk Udviklings-

Læs mere

Celleregulator Fuldskala Test 2010

Celleregulator Fuldskala Test 2010 Celleregulator Fuldskala Test 2010 Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Trinity hotel og konferencecenter Fredericia Per Lund Denne præsentation Baggrund og introduktion 1. test. Markedsdrift

Læs mere

Afgiftssystemet en barriere for udbredelsen af varmepumper Dansk Energi - Jørgen S. Christensen

Afgiftssystemet en barriere for udbredelsen af varmepumper Dansk Energi - Jørgen S. Christensen Afgiftssystemet en barriere for udbredelsen af varmepumper 16-06-2016 Dansk Energi - Jørgen S. Christensen Overblik Introduktion og baggrund Hvad betyder afgifter for husstandsvarmepumper i Danmark Kan

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Led belysning. Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid

Led belysning. Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid Led belysning Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid Produktet Led belysning Eks. på en LED-lyskilde der er faglig.

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger. Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger. Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk 1 Endelig: Det danske boom! 23.000 familier producerer solstrøm fra solcelleanlæg med en samlet effekt

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Analyse af Energikommissionens anbefalinger En survey blandt IDAs medlemmer, der er beskæftiget på energiområdet

Analyse af Energikommissionens anbefalinger En survey blandt IDAs medlemmer, der er beskæftiget på energiområdet Analyse af Energikommissionens anbefalinger ------------------------- En survey blandt IDAs medlemmer, der er beskæftiget på energiområdet April 2017 Tabel 1: Energikommissionen anbefaler, at forsyningssikkerhed

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Lagring i storskala Fra vind til varme til el

Lagring i storskala Fra vind til varme til el Få andel i fremtiden SEAS-NVE.DK 01.09.2017 Lagring i storskala Fra vind til varme til el Af Ole Alm Udviklingschef, SEAS-NVE Danmarks Vindmølleforening, Messe C, Fredericia Få andel i fremtiden SEAS-NVE.DK

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Tagintegreret solceller Solcelle placering Solcelle montering Effektivitet Solcelleanlæg

Læs mere

Fremtidens distribuerede energisystem med fokus på micro-chp Vejle, 9. September Danfoss A/S Per Balslev, Danfoss Fuel Cell Business

Fremtidens distribuerede energisystem med fokus på micro-chp Vejle, 9. September Danfoss A/S Per Balslev, Danfoss Fuel Cell Business Fremtidens distribuerede energisystem med fokus på micro-chp Vejle, 9. September 2009 1 Danfoss A/S 20090909 Per Balslev, Danfoss Fuel Cell Business Fremtidens distribuerede energisystem Indhold: 1. Danfoss

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw for termiske anlæg større end 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A2 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

ESWA - et Smart Grid projekt

ESWA - et Smart Grid projekt ESWA - et Smart Grid projekt Status og resultater fra projektet, Dansk Vandkonference, 19. november 2013 Paul Kristian Thomsen Projektchef Århus Vand A/S E-mail: pkt@aarhusvand.dk Dir. +45 8947 1201 1

Læs mere

Husstandsvindmøller: Spændingskvalitet test og dokumentation. Poul Sørensen Danmarks Tekniske Universitet Risø DTU Vindenergiafdelingen

Husstandsvindmøller: Spændingskvalitet test og dokumentation. Poul Sørensen Danmarks Tekniske Universitet Risø DTU Vindenergiafdelingen Husstandsvindmøller: Spændingskvalitet test og dokumentation Poul Sørensen Danmarks Tekniske Universitet Risø DTU Vindenergiafdelingen Præsentation Standard for test af større vindmøller IEC 61400-21 testkrav

Læs mere

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata 17/03/2014 Version XX/Initialer 1/ 7 Indhold Harmonisk forvrængning... 3 Dine forberedelser... 3 Oplysningsskema simuleringsdata...

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaber og Energinet.dk Peder Ø. Andreasen, Adm. direktør Energinet.dk Trends i udviklingen der påvirker værdien af et Smart

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaberne og Energinet.dk Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk & Allan Norsk Jensen, Dansk Energi I Danmark arbejder både

Læs mere

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept

Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Koncept for styring af elsystemet - en del af Elsystem 2025 og det danske Smart Grid koncept Carsten Strunge, M.Sc.E.E. Miljø, Forskning og Udvikling, Energinet.dk S-557 Smart Grid Temadag, 6. oktober

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

Elbiler og elnettet. Perspektiver for elbiler i samspil med elsystemet Center for Grøn Transport

Elbiler og elnettet. Perspektiver for elbiler i samspil med elsystemet Center for Grøn Transport Elbiler og elnettet Perspektiver for elbiler i samspil med elsystemet Center for Grøn Transport 11.06.2010 Anders Bavnhøj Hansen, Senior konsulent, Civilingeniør Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

PRAKTISK IT-SIKKERHED

PRAKTISK IT-SIKKERHED PRAKTISK IT-SIKKERHED AGENDA INTRODUKTION GENERELT IT-SIKKERHED SCADA SIKKERHED SMART GRID SIKKERHED RESUME INTRODUKTIO N SE Vores vision er at være den mest innovative og konkurrencedygtige aktør i den

Læs mere

Vätgas och Bränsleceller

Vätgas och Bränsleceller Vätgas och Bränsleceller Jan de Wit (jdw@dgc.dk) Henrik Iskov (his@dgc.dk) Mikael Näslund (mna@dgc.dk) Dansk Gasteknisk Center A/S www.dgc.dk Disposition 1 : Vätgas og brændselscelle aktiviteter i Danmark

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

100 % vedvarende energi til bygninger

100 % vedvarende energi til bygninger 100 % vedvarende energi til bygninger Niels Duedahl, adm. direktør Gør visioner til virkelighed SE s vision SE vil skabe de bedste totale kundeoplevelser indenfor energi & klima samt kommunikation og samtidig

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

SOLCELLERNES ROLLE I ENERGIFORSYNINGEN

SOLCELLERNES ROLLE I ENERGIFORSYNINGEN SOLCELLERNES ROLLE I ENERGIFORSYNINGEN Nyheder 20% billigere end i Dubai for 6 mdr siden: Mængden af sol-el er steget over 20 gange i perioden fra 2010-2015: Side 2 www.gaiasolar.dk BNP og Energi (Mellemøsten)

Læs mere

Fremtidens TSO-udfordringer

Fremtidens TSO-udfordringer Fremtidens TSO-udfordringer READY Workshop - 5. november 2012 Netbelastninger Smart Grid-projekter og løsninger Sektionschef, Kim Behnke, Energinet.dk 1 Udfordringer for eltransmissionssystemet Elsystem

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Det Intelligente Energisystem 26. marts 2015 (Al)Fred Heller Lektor på DTU Byg alfh@byg.dtu.dk 71 mio kr. (øges løbende) 44 mio kr. i tilskud

Læs mere

Dato: Samlede høringskommentarer. Forslag til ændringer

Dato: Samlede høringskommentarer. Forslag til ændringer Dato: 07.07.2017 Samlede høringskommentarer Kommentarskema vedr.: TF 3.4.1 Elforbrugsanlæg tilsluttet over 100 kv - høringsrevision 1.3.A. Sagsnr. 17/03665 Nr. Afsnitnr. Linjenr. Figur/ tabel Kommentartype:

Læs mere

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi En revolution af energisystemet Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Oplæg til præcisering, Strategisk Energiplan. Udgangspunktet Situationen og fakta Scenarier Opsamling & næste skridt

Oplæg til præcisering, Strategisk Energiplan. Udgangspunktet Situationen og fakta Scenarier Opsamling & næste skridt Oplæg til præcisering, Strategisk Energiplan Udgangspunktet Situationen og fakta Scenarier Opsamling & næste skridt Hvordan skaber vi en CO2-neutral energiproduktion på Bornholm? Scenarie 1 Brug af kommercielt

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

24/7. Fjernovervågning af PV-systemer i realtid Simpel, smart og sikker. www.danfoss.com/solar

24/7. Fjernovervågning af PV-systemer i realtid Simpel, smart og sikker. www.danfoss.com/solar MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Fjernovervågning af PV-systemer i realtid Simpel, smart og sikker Den nye serie af CLX-overvågningssystemer med ConnectSmart 24/7 realtidsovervågning med ConnectSmart teknologi

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

Kontraktperiode defineres i Aftalen fra datoen, hvor begge parter har underskrevet Aftalen til og med datoen for leveringsperiodens udløb.

Kontraktperiode defineres i Aftalen fra datoen, hvor begge parter har underskrevet Aftalen til og med datoen for leveringsperiodens udløb. Bilag 1 Aftale om køb og indløsning af RECS certifikater, Frederikshavn Mellem parterne DONG Energy El & Gas A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Tlf 99 55 11 11 Fax 99 55 55 98 www.dongenergy.dk Cvr-nr. 25 47

Læs mere

ELTRANSMISSIONSTARIFFEN

ELTRANSMISSIONSTARIFFEN ELTRANSMISSIONSTARIFFEN Findes der et bedre alternativ end den nuværende? Astrid Buhr Broge Dansk Fjernvarmes temadag om tariffer 25/01/2018 1/24/2018 1 1 DEN NUVÆRENDE TARIFMODEL OG ENERGINETS OMKOSTNINGSSTRUKTUR

Læs mere

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Dansk Gas Forening Nyborg, 26. november 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Naturgas er stadig godt for

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Inspirationsmøde om solceller

Inspirationsmøde om solceller Inspirationsmøde om solceller Private solcelleanlæg Øget interesse for solceller Udbygningen af solenergi på verdensplan nåede samlet set op på 16,5 GW i 2010. Dobbelt så meget som året før, hvor udbygningen

Læs mere

Tekniske installationer i Marienlystvangen

Tekniske installationer i Marienlystvangen Tekniske installationer i Marienlystvangen I denne lille folder har vi samlet vejledninger til de tekniske installationer Indhold Elmåler Teknikrum Eltavle og vandvarmer Solceller Vejledning til inverteren

Læs mere

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Vindmøller i Danmark Møde i Darum 25 februar 2015 Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Introduktion af Niels-Erik Født Sydfalster Uddannelse civilingeniør (DTU) PhD (DTU) soldrevne køleanlæg Arbejdet 15

Læs mere

Systemydelser fra solcelleanlæg

Systemydelser fra solcelleanlæg Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 22, 2015 Systemydelser fra solcelleanlæg Kjær, Søren Bækhøj; Frederiksen, Kenn H. B.; Yang, Guangya; Ipsen, Hans Henrik Published in: KOGL Publication date: 2015 Document

Læs mere

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 DESITEK A/S - Leverandør af sikkerhed Præsentation Hvorfor LED? Høj lysstyrke lang levetid Uafhængig temperaturfølsomhed mulighed for lysstyring omkostningseffektive miljøvenlige. Surge protection for

Læs mere

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Nye energikoncepter og decentrale kraftvarmeværkers rolle i fremtidens elsystem Erritsø, 6. januar 2011 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk

Læs mere

Leverandør temadag. 2 November Dokumentation for drift af decentralt anlæg i regulerkraft. NET Selskab PBA EJER. Energinet.

Leverandør temadag. 2 November Dokumentation for drift af decentralt anlæg i regulerkraft. NET Selskab PBA EJER. Energinet. Leverandør temadag 2 November 2010 Dokumentation for drift af decentralt anlæg i regulerkraft. PBA NET Selskab EJER Energinet.dk 1 Dokumentation og verifikation skal opfylde TF 3.2.4. afsnit 16 Dokumentationen

Læs mere

Quickguide til ansøgning PÅ PAPIR om solcelletilskud - efterår 2016

Quickguide til ansøgning PÅ PAPIR om solcelletilskud - efterår 2016 Quickguide til ansøgning PÅ PAPIR om solcelletilskud - efterår 2016 Denne tjekliste gælder for papiransøgningen som hedder: Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til solcelleanlæg

Læs mere

Indpasning af solceller i det danske elsystem. Loui Algren Energianalyse loa@energinet.dk

Indpasning af solceller i det danske elsystem. Loui Algren Energianalyse loa@energinet.dk Indpasning af solceller i det danske elsystem Loui Algren Energianalyse loa@energinet.dk Danske energiressourcer Baseret på vindscenariet fra Energiaftalens analyser, 2014 21-04-2016 Klyngemøde - Insero

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre i TF 3.2.2

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre i TF 3.2.2 Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre i TF 3.2.2 0 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 DATE KDJ XLOC BJA TSK NAME REV. DESCRPTON PREPARED CHECKED REVEWED APPROVED 14/17997-16 Energinet.dk

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem

EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem Smart Grid konference 21.09.2010 Anders Bavnhøj Hansen, Senior konsulent, Civilingeniør Energinet.dk, Strategisk planlægning

Læs mere

Quickguide til ansøgning om solcelletilskud Oktober 2015

Quickguide til ansøgning om solcelletilskud Oktober 2015 Quickguide til ansøgning om solcelletilskud Oktober 2015 Denne tjekliste gælder kun for private boliger som søger om tilskud (Underpulje 2). Bemærk at ansøgningen skal være fyldestgørende, for at den kommer

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

Analyse af samspil til energisystemet

Analyse af samspil til energisystemet Analyse af samspil til energisystemet Konference for demoprojekter om varmepumper Dansk Fjernvarme, Kolding, 21. januar 2016 Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse 2 Vestdanmark 2015 Energiforbrug til opvarmning

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5 Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5 0 Endelig udgave 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 DATE KDJ XLOC BJA TK NAME REV. DECRPTON PREPARED CHECKED REVEWED APPROVED 13/96336-14

Læs mere