Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav."

Transkript

1 Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har til formål at undersøge, hvorledes det er muligt at opfylde energibehovene på bygningerne eller matriklen. Følgende antagelser er gjort i forbindelse med arbejdet: Det antages at tæt lav bebyggelse har kvadratisk grundplan (Minimeret overflade. Minimeret varmetab og solindfald. Areal for solceller og solfangere minimeret.) Etageboliger er 20 m brede og er på 4 etager med 8 lejligheder af 120 m 2. Erhvervsbyggeri er 20 m brede og 4 etager med en samlet størrelse på 2000 m 2. Det antages at hustagene er orienteret optimalt mod solen med 25 o hældning (optimal vinkel er dog ca. 38 o ). Det antages at det tilladt at lægge jordslanger i hele det ikke bebyggede areal af matriklen. Der ses hermed bort fra evt. tilbygninger, flisearealer, parkeringsareal, etc. Solceller og solfangere placeres kun på taget og siderne af bygninger (såfremt dette er nødvendigt). Der kan også lægges jordslanger i sportsarealet ved skolen ved beregning af maksimalproduktionen for varmepumper De forskellige bygninger: De fiktive bygningers dimensioner er opstillet på baggrund af de i forudsætningsgrundlaget angivne enheder (se afsnit 4 i hovedrapporten). De endelige bygninger i Vinge kan ikke forventes at stemme med de nedenfor listede, men energibehovet for bygningerne antages uafhængigt af bygningsdesignet og skalerbart med bygningsstørrelsen. Størrelsen af de endelige bygninger, og dermed også arealet til energiproduktion, vil afhænge af bygningsdesigne. Nedenstående bygningsdimensioner er forsimplede, men benyttet for at undersøge hvorledes det er muligt at producere tilstrækkeligt med energi på bygningerne eller den omkringliggende matrikel. Der regnes på følgende enheder: Tæt lav bebyggelse (1-plans): Gennemsnitsstørrelse: 150 m 2 Gennemsnits matrikelstørrelse: 500 m 2 Etagehøjde: 2,7 m Tæt lav bebyggelse (2-plans):

2 Gennemsnitsstørrelse: 150 m 2 Gennemsnits matrikelstørrelse: 500 m 2 Etageboligblok: Bebyggelsesprocent: 150 Etager: 4 Lejligheder pr. etage: 8 Gennemsnitsstørrelse: 120 m 2 pr. bolig. Samlet størrelse 3840 m 2. Kontorerhverv: Bebyggelsesprocent: 400 (fuldt udbygget grund) Gennemsnitstørrelse: 2000 m 2 Etager: 4 Skoler: Gennemsnitsstørrelse: 3500 m 2 Matrikelstørrelse: 7000 m 2 Sportsplads: m 2 Etagehøjde: 3,0 m Institutioner: Gennemsnitsstørrelse: 1500 m 2 Matrikelstørrelse: 3000 m 2 Etagehøjde: 3,0 m Etagebyggerierne er skaleret op for at undersøge forsyningsformen for et samlet byggeri. Energiforbruget for én etagebolig nævnt i forudsætningsgrundlaget (se afsnit 4 i hovedrapporten) er dog stadig det samme. De opstillede bygninger vil som nævnt indikere hvor store arealer der er til rådighed for energiproduktion. Arealerne inkluderer tage, bygningssider og evt. tilknyttet have eller lignende. Arealerne ses i nedenstående tabel. Arealer til rådighed Tag - 25 o taghældning Plads til jordslanger Bygningsside (Én bygningsside - største) [m 2 ] [m 2 ] [m 2 ] Tæt lav bebyggelse (1-plans) Tæt lav bebyggelse (2-plans) Etageboligblok Erhvervsbyggeri Skole+sportsplads Institution Arealerne hvor energi produktion er mulig i de opstillede scenarier.

3 Den mulige maksimale produktion Den maksimale produktion der er mulig på bygningen og den omkringliggende matrikel er undersøgt. Sammenlignes dette med energibehovet, indikeres hvor stor en del af bygningens energiproduktionspotentiale der skal benyttes. Samtidig er det muligt at vurdere muligheden for mer-produktion af energi i de forskellige scenarier. Muligheden for mer-produktion angiver i hvor høj en grad bygningerne kan benyttes som energi centre, hvor nogle bygninger producerer varme og strøm til andre bygninger. Såfremt energi centre benyttes til at forsyne ikke energiproducerende bygninger er forsyningsformen ikke længere decentral. Den maksimale årlige produktion er vist i følgende tabel: Mulig årlig maksimal produktion Solceller - Varmepumpe - Solfangere - 25 o taghældning - Solfangere - 25 o taghældning - 25 o taghældning Væske/vand - jordslanger Varmt brugsvand. Rumopvarm. & varmt brugsvand. [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] Tæt lav bebyggelse (1-plans) Tæt lav bebyggelse (2-plans) Etageboligblok Erhvervsbyggeri Skole+sportsplads Institution Der er ved beregningen af den maksimale årlige produktion, ikke benyttet udnyttelsesgrader 1 men blot set på ekstremtilfældet hvor 100 % af arealerne kan benyttes til solceller og jordslanger. Den mulige maksimale produktion via luft/vand varmepumper er ikke undersøgt, da det er antaget at luft/vand varmepumper kun optager begrænset plads. Solcellerne og solfangerne (begge antaget vinklet 25 o i forhold til vandret) benytter samme arealer. Ovenstående maksimale produktion for varmeaftagende teknologier er under antagelse af at den producerede varme kan aftages. Den mulige produktion via solceller placeret på bygningssider er ikke undersøgt da pladsen på taget (igennem simuleringerne) har vist sig at være tilstrækkelig. Solceller placeret på taget er at foretrække frem for solceller på bygningssider, da produktionen af solceller placeret på taget er højere, den arkitektoniske frihed bliver større, solcellerne i mindre grad er udsat for skygge, etc. Da bygningsstørrelserne kendes, kan det samlede energibehov bestemmes. Bygningers energibehov bliver (ud fra energibehov i forudsætningsnotatet): 1 Angiver hvor stor en procentdel af det tilgængelige areal der kan opsættes solceller/solfangere på.

4 TOTALT årligt energibehov pr. enhed Varme El Rumvarme Varmt Brugsvand Tekniske Installationer Apparater/Appliances [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] Tæt lav bebyggelse (1-plans) 2250,0 2250,0 750,0 3750,0 Tæt lav bebyggelse (2-plans) 2250,0 2250,0 750,0 3750,0 Etageboligblok 57600, , , ,0 Erhvervsbyggeri 30000, , , ,0 Skoler 52500, , , ,0 Institutioner 22500,0 7500, , ,0 Konklusionen på ovenstående beregninger er at det er muligt at forsyne bygningen med varme og el produceret på bygningen eller den omkringliggende matrikel. Altså er en decentral energiforsyning mulig. I følgende tabel er angivet hvor mange procent det årlige totale energibehov udgør ud af den mulige maksimale produktion. Procentvis angivelse af hvor meget energibehovet udgør ud af maksimal produktion. Solceller - Varmepumpe - Solfangere - 25 o taghældning - Solfangere - 25 o taghældning - 25 o taghældning Væske/vand - jordslanger Varmt brugsvand. Rumopvarm. & varmt brugsvand. [%] [%] [%] [%] Tæt lav bebyggelse (1-plans) Tæt lav bebyggelse (2-plans) Etageboligblok Erhvervsbyggeri Skole+sportsplads Institution (Der er ikke taget højde for evt. energiforbrug til varmepumper og solfangere med hensyn til solceller. Varmepumperne dækker det fulde varme brugsvandsforbrug og rumopvarmning. Solfangerne dækker blot det angivne varmebehov.) Det ses altså at det er muligt at opstille energi centre da energibehovet for den enkelte bygning ikke overstiger den maksimale produktion. Energiproducerende teknologiers arealbehov pr. etageareal. Energibehovene er i forudsætningsgrundlaget opgivet pr. m 2 etage. Dermed er det muligt at opstille arealbehov for de forskellige teknologier pr. m 2 etageareal for de forskellige bygninger og forsyningsmuligheder. Følgende størrelser af solcellepaneler er nødvendig pr. etage m 2 for at imødekommet elforbruget til tekniske installationer og apparater (uden varmepumpe installeret):

5 Produktion EL - Behov bygning Solceller - Fladt tag Solceller Bygningsside - SYDvendt flade Solceller - 25o taghældning - SYDvendt flade Solceller - 40o taghældning - SYDvendt flade Solceller installeres ikke flat, men ved en anbefalet vinkel på 15o Ingen skygger er indregnet. Solcellerne er antaget opstillet som én flade eller celler der ikke skyger for hinanden. Solcellerne er antaget opstillet som én flade eller celler der ikke skyger for hinanden. [m2] celler pr. m2 bygningsareal [m2] celler pr. m2 bygningsareal [m2] celler pr. m2 bygningsareal [m2] celler pr. m2 bygningsareal Generelt 0,2098 0,2655 0,183 0,1796 Arealerne i ovenstående tabel er generelt gældende da det samlede elforbrug til tekniske installationer og apparater pr. m 2 er det samme uafhængigt af bygningstype. Såfremt det antages at en varmepumpe producerer varmen, øges det nødvendige solcelleareal pr. etageareal: Produktion EL - m. VP m. Jordslanger Solceller - Fladt tag Solceller Bygningsside - SYDvendt flade Solceller - 25o taghældning - SYDvendt flade Solceller - 40o taghældning - SYDvendt flade Solceller installeres ikke flat, men Solcellerne er antaget opstillet som én flade Solcellerne er antaget opstillet som én flade ved en anbefalet vinkel på 15o Ingen skygger er indregnet. eller celler der ikke skyger for hinanden. eller celler der ikke skyger for hinanden. [m2] celler pr. m2 bygningsareal [m2] celler pr. m2 bygningsareal [m2] celler pr. m2 bygningsareal [m2] celler pr. m2 bygningsareal Beboelse 0,2622 0,3319 0,229 0,2246 Andet byggeri 0,2448 0,3097 0,213 0,2096 Her er arealbehovet delt op i beboelse og andet byggeri grundet forskel i varmeforbruget og dermed energiforbruget i varmepumpen. Ovenstående viser minimum og maksimum nødvendigt solcelleareal pr. etageareal. Såfremt også solfangere benyttes i et scenarie, vil det nødvendige solcelle-areal pr. etageareal mindskes og arealbehovet for solceller vil ligge imellem ovenstående minimum og maksimum pr. etageareal.

SCENARIER FOR ENERGI- INFRASTRUKTUR VINGE OG COPENHAGEN CLEANTECH PARK VED FREDERIKSSUND

SCENARIER FOR ENERGI- INFRASTRUKTUR VINGE OG COPENHAGEN CLEANTECH PARK VED FREDERIKSSUND Til Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Dokumenttype Sammenfatning Dato Marts, 2013 SCENARIER FOR ENERGI- INFRASTRUKTUR VINGE OG COPENHAGEN CLEANTECH PARK VED FREDERIKSSUND 1-18 Revision Endelig version

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

SCENARIER FOR ENERGI- INFRASTRUKTUR VINGE OG COPENHAGEN CLEANTECH PARK VED FREDERIKSSUND

SCENARIER FOR ENERGI- INFRASTRUKTUR VINGE OG COPENHAGEN CLEANTECH PARK VED FREDERIKSSUND Til Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2013 SCENARIER FOR ENERGI- INFRASTRUKTUR VINGE OG COPENHAGEN CLEANTECH PARK VED FREDERIKSSUND SCENARIER FOR ENERGIINFRASTRUKTUR

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012

Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012 Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012 Studenterrapport Første Studieår v/ Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Byggeri og Anlæg Strandvejen

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3 LEMVIG KOMMUNE SCREENING FOR SOLCELLER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Sammenfatning 2 3 Besigtigelse

Læs mere

LIVØ FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER INDHOLD. 1 Introduktion 2

LIVØ FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER INDHOLD. 1 Introduktion 2 ENERGINET.DK LIVØ FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AKTIVITET 2 DIMENSIONERING

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 indhold Baggrund

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Forord Denne

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

Three Danish LCEC analysis on representative buildings

Three Danish LCEC analysis on representative buildings Programme of actions towards Factor 4 in existing social housings in Europe Deliverable 9 Three Danish LCEC analysis on representative buildings September 2007 www.suden.org Project partly funded by the

Læs mere

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi.

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi. Fra bevaringsværdig til bæredygtig bevaringsværdighed. - integration af solenergi i en bevaringsværdig boligafdeling i Hvidovrebo 1 Afdeling 6 i Hvidovrebo en smuk bebyggelse fra 1950 erne. Afdelingen

Læs mere

Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10. Esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut Lars Olsen, Teknologisk Institut

Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10. Esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut Lars Olsen, Teknologisk Institut Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10 Esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut Lars Olsen, Teknologisk Institut Titel: Beregning af energieffektivitet for varmepumper i Be10 Udarbejdet

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD

ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD Januar 2010 Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut Energi og Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Beskrivelse af udgangspunkt for projektet...

Læs mere

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Målinger af energiforbrug i højisoleret fuldmuret tofamiliehus

Målinger af energiforbrug i højisoleret fuldmuret tofamiliehus Henrik Tommerup Målinger af energiforbrug i højisoleret fuldmuret tofamiliehus DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-xx-xx 05 ISSN 1601-8605 INDHOLD INDHOLD... 1 FORORD... 2 KONKLUSION...

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 502 kwh el 12.475,5 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 502 kwh el 12.475,5 m³ naturgas SIDE 1 AF 11 Adresse: I G Smiths Alle 11 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-038433-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

Kombineret solcelle- og varmepumpeanlæg

Kombineret solcelle- og varmepumpeanlæg Kombineret solcelle- og varmepumpeanlæg Beskrivelse af demonstration på miniskala anlæg Claus S. Poulsen Civilingeniør, Teknologisk Institut Vagn Tanderup Salling Vaske- og Køleservice Prøvestationen for

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Fjellerup Fælled. Projekttitel. Projektperiode 01.02.2011-31.05.2011. Ferieboliger, solceller, varmeakkumulering.

Titelblad. Synopsis. Fjellerup Fælled. Projekttitel. Projektperiode 01.02.2011-31.05.2011. Ferieboliger, solceller, varmeakkumulering. Helene Andersen, ma4-ark8 maj 2011 Titelblad Projekttitel Projektperiode Keywords Sidetal Appendix Kopier Fjellerup Fælled 01.02.2011-31.05.2011 Ferieboliger, solceller, varmeakkumulering 138 2 (er at

Læs mere

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Redaktion: NRGi Rådgivning/ Per Pedersen, Energiingeniør og Mogens Thomsen, VVS-ingeniør. Opsætning: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum. Dato: December 2011 KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Indhold Side 3 Læsevejledning

Læs mere

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere