Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark"

Transkript

1 Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har som fokus område at arbejde for sammenhæng mellem forskning og udvikling inden for solcelleområdet. Det har i det sidste år stået klart for VE NET SOL, at solceller er blevet en markant mere realistisk del af fremtidens danske elforsyning. VE NET SOL har med udgangspunkt i den viden, som kendes for udviklingstendenser inden for solcelleprodukter og priser en forventning om, at solceller kan levere i størrelsesordenen fem % af det danske elforbrug i Baggrunden for den antagelse er: Markant faldende priser på solceller Stigende virkningsgrad for solcelleanlæg Stigende priser på fossile brændsler og en øget fokus på skadevirkningen af CO2 udslip. Solceller passer perfekt som VE forsyningskilde sammen med vindmøller og kraftvarmeværker, fordi den leverer energien i spidslastsituationen om dagen, den leverer mest energi om sommeren, når der er mindre behov for fjernvarme fra kraftvarmeværkerne. Dertil kommer, at solceller åbner for mange nye arbejdspladser på hjemme og eksportmarkeder. VE NET SOL anbefaler der for, at der fra politisk side kommer større fokus på forskning, udvikling og testanlæg indenfor solcelleområdet end der er i dag. For at sikre Klima, energi og bygningsudvalget mulighed for at få et samlet overblik over solcellemarkedets udvikling afholdt VE NET SOL derfor onsdag den 25. april en konference om solelparker i Danmark. Nedenstående giver hovedpunkterne for indlæg og diskussioner på mødet. Indlægsholdere på mødet var: Velkomst v/ Søren Rise, VE Net SOL Store solelparker, også i Danmark v/ Jan Vedde, Sicon Er der sol nok? Opsummering af data fra solatlas v/ Bernd Möller, AAU Præsentation af VE Net SOLs foreslåede ELforsk/ForskEL projekt v/ Carl Stephansen, Energi Midt Solelparker i Smart Grid systemet v/ Jutta Prip, Energinet.dk Solelanlæg; et væsentligt ben i Danmarks energiteknologibranche v/ Morten Buhl Sørensen, direktør, Danfoss Solar Inverters Solelanlæg; et væsentligt marked for entreprenørbranchen v/ Niels Jørgen Hansen, direktør, TEKNIQ Installatørernes Organisation.

2 Det private marked er i enorm vækst Rekordåret 2011 med en samlet solcelleeffekt på 10,9 MW er allerede i løbet af de tre første måneder af 2012 mere end fordoblet til 22,5 MW. Og udviklingen går hurtigere, endd branchen kan nå at registrere det. Energinet.dk modtager i øjeblikket tilmeldinger om dagen af nyee solcelleanlæg til nettomålerordningen, oplyste Jutta Prip fra Energinet.dk. Men selv med så mange nye anlæg leverer solcelleenergi i dag en forsvindende lille del af elforbruget. En fremskrivning af solcellers energiproduktion viser, at hvis det danske solcellemarkeds udvikling svarer s til udviklingen på det tyske solcellemarked, vil solceller i 2025 stå for fem % af det samlede danske elforbrug. Dansk Solcelleforening forventer en endnu hurtigere udvikling på solcellemarkedet; under fornuftige leveringsforhold vil solceller uden problemer kunne levere fem % af elforbruget allerede i Der må derfor forudsættes en markant udvikling i salgett af solcelleanlæg på dett danske marked. Solcellers produktionsprofil passer perfekt til det danske elnet

3 Morten Buhl Sørensen, Danfoss Solar Inverters, viste, hvordan Danfoss forventer, f att solcelleanlæg påvirker elnettet, når solceller leverer fem % af elforbruget i Som vist vil solceller væree med til at glatte spidslasten midt på dagen. Fem procent nås ikke alene med det private marked For at nå målet om, at solenergi skal dække fem procent af det samledee elforbrug i Danmark i 2020, skal solenergi komme fra både private, virksomhede er og solelparker. Jan Vedde, Dansk Solcelleforening, vurderede, at fordelingen mellem de forskelligee anlægstyper ville være: Virksomhedernes incitament til at investere bør øges

4 For at nå målet om, at fem procent af elforsyningen i Danmark skal komme fra solceller i 2020, er det nødvendigt med et politisk fokus på at skabe gode vilkår for de virksomheder, som kunne have interesse i at etablere de store anlæg. For at det skal være attraktivt at investere, skal der være penge at spare. Eftersomm virksomheder ikke har samme elafgift som private, er der en mindre gevinst for dem. Kostprisen for at producere solenergi fra store solcelleanlæg er 0,67 krone pr. kwh, og for at solcelleanlæg skal være attraktive for investorer, skal der være en afregningspris på en krone, sagde Jan Vedde, Dansk Solcelleforening, blandt andet. Behovet for politisk fokus på at øge virksomhedernes gevinst i forhold til investeringer i solenergi blev understreget af samtlige oplægsholdere fra solenergibranchen. Teknologienn hjælper udviklingen mod lavere priser på solel Solcelleanlæg bliver løbende billigere at producere og dermed at investere i, hvilket bringer tilbagebetalingstiden ned. Den nyeste konsulentundersøgelse fra Mckinseyy forventer, at prisen på solcelleanlæg vil blive halveret inden for de næste 8 år. Det vil medføre, at solceller bliver en væsentlig del af fremtidens VE elforsyning.

5 Første del af solcellemarkedet for store anlæg bliver de store anlæg placeret på bygninger hos virksomheder, der betaler væsentligt mere end 1,00 kr./kwh. Det kan være v ikke kommercielle virksomheder som kommuner, der kan benytte nettomålingsordningen eller liberalee erhverv, f.eks. forsikringsbranchen, som betaler i størrelsesords denen 1,50 kr./kwh for deres d elektriske energi. Carl Stephansen, EnergiMidt viste værdien for solcelle strøm virksomheder for delt på virksomhedstype.

6 Ud over pris forskellen mellem de forskellige virksomhedstyper, vil det også o kun være muligt forr private og ikke momsregistrerede virksomheder at benyttee elnettet som lager for den d overskudende el til brug på et senere tidspunkt. For de øvrige virksomhedstyper gælder, at el som ikke umiddelbart kan benyttes i bygningen, når den produceres, sendes ud på nettet og afregnes med 60 øre/kwh de førstee 10 år herefter afregnes med 40 øre/kwh de næste 10 år. For at fremme anvendelsen af solcelleanlæg i virksomhederr vil det væree nødvendigtt at åbne for at virksomheder også kan benytte nettomålingsordningen. Det blev på mødet vurderet, at der skal fastsættes en garanteret mindstepris i størrelsesordenen 1,00 kr./kwh faldende frem mod 2020 for, at det skulle kunne betale sig at investere i solcelleparker til levering til elnettet. Fem % skaber job Et mere målrettet fokus på solenergi og etablering af solelparker vil ikkee kun gavne miljøet, men også det danske arbejdsmarked. Det gjorde administrere ende direktør i TEKNIQ, Niels N Jørgen Hansen, klart på konferencen. Alene udbygningen af solenergimarkedet til enn samlet forsyning på femm procent aff det samlede forbrug vil skabe små job årligt frem mod 2020 og det er alene inden for installationsbranchen. Hertil kommer, at en bredere satsning på vedvarende energi, som TEKNIQ er fortaler for, også vil skabe job i kraft af en større efterspørgsel på varmepumper, biovarmeanlæg, solvarme og husvindmøller, sagde Niels Jørgen Hansen. Desuden understregedee Morten Buhl Sørensen,, Danfoss Solar Inverters at solcellemarkedet også havde et stort eksport potentialee på produktionssiden.

7 Nyt VE direktiv får betydning Flere oplægsholdere lagde vægt på,, at det kommende VE direktiv vil få betydning for markedet fremover: Det nye direktiv er med til at sikre, at vi får en effektiv udbygning af markedet, hvor vi sikrer, at disse meget vigtige arbejdsopgaver bliverr varetaget af personer, der har kvalifikationernee i orden, så vi sikrer, at anlæggene har den maksimale ydeevne, sagde Niels Jørgen Hansen fra TEKNIQ T Installatørernes Organisation for eksempel. Præsentationer fra mødet kan findes på NET.eu

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

4.1 Mindre varmepumper og smart grid

4.1 Mindre varmepumper og smart grid Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.1 Mindre varmepumper og smart grid 25/7 2014 af Jakob Worm, enkelte rettelser Gunnar Boye Olesen, 5/8-2014 4.1.1 Opsummering I dag opvarmes ca. 250.000

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 SOLCELLEr Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 KOMPLETPA Invester i et Solcelleanlæg og spar masser af penge mens du beskytter kloden Solen skinner 1.800 timer om året i Danmark.

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 3 2015 #SMART ENERGI Fremtidens energilandskab er elektrificeret SIDE 08 03 Smartgrid er en evolution, ikke en revolution. Ifølge international ekspert

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Hvid bog om indførelsen og finansieringen af elektriske biler og færger på Ærø gennem folkeejet vindkraft Resumé Ærø har tidligere investeret i en

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST:

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST: TIL INVESTOREN 19 & PRIVATØKONOMI SIDER + 3 TIPS FRA EKSPERTEN + FOKUS PÅ ROYAL ØLMASKINE + LÆR AT TIME DINE NÆSTE AKTIEKØB ADVOKAT I REKLAMEBRANCHEN FRA PARAGRAFFER TIL PUNCHLINES Mød Ditlev Ahlefeldt-Laurvig

Læs mere