Cecilie Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk"

Transkript

1 Cecilie Nielsen Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: Telefon Fax Direkte Dato Journal nr januar Energirapport 2012 Vestbanevej 9-17

2 2 Københavns Energi har gennemgået varmecentralen med henblik på at konstatere hvorfor ejendommen har en manglende afkøling. Indledningsvis en kort opsummering af ejendomsforhold m.v. Vestbanevej 9-17: Ejendommen anvendes til: Boliger Normeret årligt varmeforbrug: 317 MWh Forbrug pr. m² 115 kwh/m²/år Nøgletal, typisk forbrug pr. m² kwh/m²/år Afkøling (2011) 27,89 C Tilslutningseffekt (fjernvarme): 275 kw Arealer (BBR): 2755 m 2 bolig og 556 m 2 kælder. Tidspunkt for besigtigelse: 18. januar 2012 Tilstede ved besigtigelse: Lars og Cecilie, tlf Årsag til kontakt/rådgivning KE har konstateret manglende afkøling af fjernvarmevandet. Hvis det ikke ændres vil merudgiften for den kommende årsafregning blive på ca kr. År Afkøling ,9 C Energirådgivningsforslag: Titel på forslag Investering [Kr.] Besparelse [kwh/år] Besparelse [Kr./år] Simpel TBT [år] 1. Afkøling over varmeveksler Ikke prissat Afkøling over varmtvandsbeholder Ikke prissat Sommerlukning Termostatventiler Isolering i loftsetage Isolering imellem stue og kælder Ikke prissat Isolering af varmtvandsrør Ikke prissat I alt: Tabel 1: Opsummering af spareforslag (Priser inkl. moms; el 1,9143 kr./kwh, varme 0,6208 kr./kwh) Husk: Tilbagemelding her nævnte forslag. når I har gennemført enkelte eller alle de Gennemføres alle forslag til energibesparelser, skånes miljøet årligt for ca kg CO 2.

3 3 Kommentarer til forslag: 1. Afkøling over varmeveksler Varmemåler I 2011 har ejendommen haft en afkøling af fjernvarmevandet på 27,9 C og har derfor fået en ekstra regning for manglende afkøling. Afkølingskravet for 2012 er 35 C. Hvis afkølingen over året i gennemsnit er over 40 C, udbetales der bonus. Omvendt opkræves der ekstra betaling, hvis afkølingen i gennemsnit har været under 30 C. Ved besøget var fremløbstemperaturen fra KE på 86 C og fjernvarmeretur på 58 C. Det giver en afkøling af fjernvarmevandet ved besøget på 28 C. En gennemgang af varmeanlægget viste, at der var manglende afkøling af fjernvarmevandet over varmeveksleren. Det skyldes at fremløbstemperaturen frem til radiatoranlægget var på 68 C, hvilket er en høj fremløbstemperatur ved en udetemperatur på 5 C. Jeg skønner at en fremløbstemperatur på C ville være passende. Ejendommen har et 1-strenget varmeanlæg. Hovedregel for 1-strengede radiatoranlæg er så lave varmekurver fremløbstemperatur som muligt og evt. et højere pumpetryk for at sikre at vandet tvinges ud i radiatorerne. I nogle tilfælde bør man påregne at radiatortermostatventilerne skal stå lidt højere end normalt for at holde en passende rumtemperatur. Jeg vil derfor anbefale at varmekurven indstilles på 1,2-1,5, jo lavere varmekurve jo bedre afkøling og jo mindre varmeforbrug.

4 4 Klimastat for regulering af varmeanlæg Ved at indstille / udskifte automatikken vurderes varmeudgiften til opvarmning at blive ca. 5% mindre, da fremløbstemperaturen til radiatoranlægget bliver lavere. 2. Afkøling over varmtvandsbeholder Varmtvandsbeholder En gennemgang af varmtvandsbeholderen viste at der var manglende afkøling af fjernvarmevandet over varmtvandsbeholderen. Fjernvarmeretur var på 60 C. Jeg vil anbefale at varmtvandsbeholderen bliver renset. Københavns Energi anbefaler at en varmtvandsbeholder renses efter behov, ca. 1 gang om året. Brugsvandscirkulationen er forbundet forholdsvis langt nede i beholderen, det medfører at lagdeling i beholderen ødelægges. Jeg vil anbefale at tilslutning af brugsvandcirkulation ændres. Jeg vil anbefale at brugsvandcirkulation tilsluttes i den øverste tredje del af varmtvandsbeholderen. Det vil forbedre afkølingen at rense varmtvandsbeholderen samt at ændre tilslutningen af brugsvandcirkulation.

5 5 3. Sommerlukning Afspærringsventil for sommerlukning Det anbefales, at lukke for fjernvarmen til varmeanlægget i sommerperioden (udenfor fyringssæsonen). Erfaringsmæssigt forventes en besparelse på op til ca. 5% på det årlige opvarmningsforbrug. Sommerventil -skilt er sat på afspærringsventil på fjernvarme retur efter varmeveksleren. Hvis pumpen ikke er tilsluttet vejrkompensering: Husk også at slukke cirkulationspumpen (tændes 1gang om måneden) 4. Termostatventiler Manuel radiatorventil Nogle af radiatorventilerne er skiftet til termostatventiler. Vi anbefaler at der monteres termostatventiler på alle radiatorer.

6 6 I beregningerne har jeg regnet med, at der er termostatventiler på halvdelen af alle radiatorer. 5. Isolering i loftsetage Loftsetage Jeg kunne konstatere at der ikke var isoleret i hulrummet mellem øverste etage og det uopvarmede loft. Jeg vil anbefale at dette hulrum isoleres. Jeg har i min beregning forudsat at der kan indblæses mm isolering i et areal på 560 m². 6. Isolering imellem stue og kælder Kælderloft Jeg vil anbefale at det undersøges om der er hulrum mellem kælder og stueetagen. Hvis der er hulrum vil jeg anbefale at dette hulrum isoleres. Jeg har i min beregning forudsat at der kan indblæses mm isolering i et areal på 560 m². 7. Isolering af varmtvandsrør Ved udskiftning af varmtvandsrør vil jeg anbefale at de nye lodrette varmtvandsrør gennem lejlighederne også isoleres. (rør i kælder og på loft er isoleret nu, og skal selvfølgelig også isoleres ved udskiftning)

7 7 Generelt: Rensning af varmeveksler Københavns Energi anbefaler ikke at varmeveksleren renses med et fast interval, men anbefaler at varmeveksleren renses, hvis forskellen på fjernvarmeretur fra veksleren og varmeretur fra radiatoranlægget er større end 4 C. Ved besøget var der ikke forskel på de 2 temperaturer. Temperaturer på det varme vand Varmtvands temperatur 55 C For at minimere kalkudfældninger og legionellabakterier anbefaler Københavns Energi at temperaturen på det varme vand fra varmtvandsbeholderen ligger på 55 C og at brugsvandcirkulation ligger på 50 C. Ved besøget var temperaturen i varmtvandsbeholderen på 55 C. Det var ikke muligt at se temperaturen på brugsvandcirkulation pga. defekt termometer. Jeg vil anbefale at skifte termometret.

8 8 Trykforøger Trykforøger Jeg blev oplyst at ejendommen snart skal have skiftet vandrørene. Jeg vil anbefale at det undersøges, om det er nødvendigt med en trykforøger eller om rørene evt. bare skal være lidt større. Hulmursisolering Hulmur? Jeg vil anbefale, at det undersøges om ydervægge er hulmur. Hvis det er hulmur, vil jeg anbefale at indblæse isolering i hulrummet. Energistyring og aflæsningsskemaer Erfaringsmæssigt medfører energistyring energibesparelser på 5 10 % af forbruget. Energistyring er en systematisk metode til at følge og effektivisere energiforbruget og

9 9 kan omfatte el-, varme-, gas- og vandforbrug. Jævnlig aflæsning af målere og vurdering af forbrugene og afkølingen muliggør en hurtig udbedring eller afklaring af ellers ubemærkede fejl og utætheder for at undgå spild og ekstraregninger. Derfor anbefales det at energistyring igangsættes. Tilskud til isoleringstiltag fra Københavns Energi Tilskud søges ved Københavns Energi via mail til: Ansøgningsskemaer rekvireres på samme mailadresse. I øjeblikket kan der søges tilskud til: Teknisk isolering: Der gives tilskud til isolering af uisoleret varmtvandsbeholder og beholderdæksler samt rør beliggende i uopvarmede rum, f.eks. kældre, loftrum, trapperum osv. Der kan tillige søges tilskud til isolering af varme brugsvandsrør i såvel opvarmede som uopvarmede rum. Der udbetales ikke beløb under kr Klimaskærmsforbedringer: Der gives tilskud til klimaskærmsforbedringer, der kan give energibesparelser på mindst 10 MWh for ejendomme som jeres. Eksempler på isoleringstiltag der gives tilskud til: Efterisolering af loft/tag Udskiftning/renovering af vinduer Efterisolering af facader/hulmur Isolering mod uopvarmede kælderarealer m.m. For begge tilskudsordninger gælder det, at ansøgning og beregninger skal være godkendt forinden arbejdet iværksættes. Arbejdet skal endvidere afsluttes indenfor samme kalenderår der søges, med mindre andet er aftalt. Fakturaer indsendes som dokumentation forinden tilskud udbetales. Brugsvand Det samlede vandforbrug for bygningen ligger på 138 liter/døgn/beboer. Dette kan reduceres ved at opsætte eks. sparetoiletter og/eller ved at opsætte individuelle vandmålere. Alle boligforeninger i Københavns Kommune kan søge om tilskud til opsætning af individuelle vandmålere og til opsætning af sparetoiletter. Tilskud til toiletter udgør kr. pr. lejlighed. For vandmålere udgør tilskuddet kroner pr. lejlighed dog maks. 50 % af de samlede udgifter. En ansøgning kan fremsendes hele året. Se mere på vores hjemmeside under punkterne ->Privat ->Vand ->Spar på vandet. Anvendelse af de i denne rapport beskrevne analyser og energispareforslag bør kun ske efter en nærmere vurdering og detailprojektering, idet der i rapporten er tale om

10 10 teknisk-økonomiske overslag, som forudsætter en yderligere vurdering før iværksættelse. Hvis der ønskes yderligere rådgivning, eller der måtte være spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at kontakte mig på mit direkte nummer Med venlig hilsen Københavns Energi Salg og Service Lone Petersen Energirådgiver

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny fair afregning af din fjernvarme

Ny fair afregning af din fjernvarme Ny fair afregning af din fjernvarme Se bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet den variable del af fjernvarmen udelukkende

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Vurdering. A: Lav B: Middel B C: Høj

Vurdering. A: Lav B: Middel B C: Høj Det Energipolitiske Udvalg L 136 - O Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 23. september 2004 Ejendommens BBR nr.: 157 110993 001 Byggeår: 1925 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Eksempelvej 33,

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere