DEC-JAN 2004/2005. MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEC-JAN 2004/2005. MÅRSLET-bladet DECEMBER 2004 - JANUAR 2005 1"

Transkript

1 DEC-JAN 2004/2005 MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR

2 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER MÅRSLET VANDVÆRK JANUAR 2005 I/S Manglende vand kontakt: Vandværkets VVS-instalatør: Mårslet Smedje, tlf Vandværkets formand: Willy Tang Pedersen, tlf Vandværkets næstformand: Hugo Kristensen, tlf Betaling og priser, kontakt: Vandværkets kasserer: Karl Jørgen Jensen, tlf Betaling d. 10/02, 10/06 og 10/10, måleraflæsning d.01/01. Årsopgørelse d. 10/02. Priser pr. kubikmeter kr. 29,11 ( heraf kr. 3,50 til vandværket) Fast afgift kr. 250,00 Ved flytning og ændring af aconto-opkrævning - kontakt kasseren Husk: Aflæs regelmæssigt vandmåler og afprøv stophane og Ventiler ved vandmåler. Vandets hårdhedsgrad er 14. Vandværkets hjemmeside:

3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 1800 stk. dog ikke i januar og august. Distribution: Postvæsenet. Udebliver bladet, så kontakt: Hans Bach Tlf MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR I frivillighedens navn Danmark er en Brugsforening kendte ord fra Palle Lauring en kendt dansker. Beskrivelsen af danskheden er stadig og heldigvis særdeles nutidig, og et udtryk for, hvordan vi i Danmark bygger vores fælles sociale liv og fritidsinteresser op. Foreningslivet bygger på og udspringer af frivilligt arbejde. Tordenskjolds soldater har ikke levet forgæves og slet ikke i Mårslet, hvor vi oplever et stort engagement fra mange frivillige i mange forskellige sammenhænge. Vi kan med rette bryste os af at bo og leve i et ressourcestærkt område. Der mangles dog stadig i høj grad frivillig arbejdskraft til forskellige instanser i byen, lige fra Fællesrådet til TMG s mange afdelinger, Halhuset, Kildevang for slet ikke at tale om Borgerhuset, ja selv vores stabile Mårslet Blad mangler stadig en redaktør. Der søges i stigende omfang efter flere frivillige. En undersøgelse viser, at i en gennemsnitlig dansk by kommer 20% frivillige helt af sig selv, andre 20% kan gøres aktive ved en målrettet indsats, og 60 % giver aldrig eller kun sjældent deres bidrag til det frivillige arbejde. Hvis Mårslet er en gennemsnits by, må der ligge rigtig mange skjulte reserver gemt, som blot skal aktiveres. Det er nødvendigt, hvis vi fremover skal kunne give børn, unge, voksne og ældre kvalitets tilbud i lighed med trafikkampagnen, 10-timers anderledes idræt for de 12 til 16 årige, Idræt på tværs for de seks til syv-årige, entrering med Jørn Rønnow til udsmykning af vores i forvejen smukke by, som iøvrigt gøres ren hvert forår af et hold ukuelige frivillige + de løse og som hver jul prydes af et smukt juletræ foran vores dejlige kirke. Mange prisværdige tiltag og alle er ikke nævnt, som forhåbentlig kommer til at ske også i fremtiden. Lad dette være en opfordring til at endnu flere bakker op om og tager del i byens offentlige fælles liv og løser nogle af alle de opgaver et aktivt lokal samfund har. Se udover egen næsetip og hverdagens travlhed på jobbet og i familie. Kom og vær med til at skabe rammerne for en endnu mere attraktiv by, alle bidrag vil med garanti blive modtaget med glæde af de i forvejen mange aktive Mårsletter, som er med til at gøre vores by værd at leve i. Tryk: Tranbjerg Tryk. Tlf Anne Lund Valente Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: Anne Worm Visbjerg Hegn Mårslet Tlf Næstformand: Steen BilleNielsen Åbakken Mårslet Tlf Kasserer: Keld Schmidt-Møller Ovesdal Mårslet Tlf Sekretær: Alice Sørensen Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Tina Vestergaard Ovesdal Mårslet Tlf FU-medlem: Lars Kristian Kristiansen Frøkærparken Mårslet Tlf suppleant : Kirsten Tolstrup Obstrupvej Mårslet Tlf suppleant : Emma Søe Bedervej Mårslet Tlf Bladøkonomi: Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf

4 4 Århus Kommune, Vejkontoret, har planer om, måske allerede inden årets udgang, at etablere en række trafikdæmpende foranstaltninger i midtbyen. Gruppen Trafik i Mårslet under Fællesrådet har udarbejdet et par forslag, som er sendt til Vejkontoret. Planerne startede som et initiativ til etablering af et torv foran kirken, men det overordnede hensyn til trafiksikkerheden i byen gjorde, at torveplanerne i samråd med Vejkontoret blev ændret til at omfatte hele strækningen fra jernbaneoverskæringen til Eskegårdsvej. Vejkontoret har efterfølgende arbejdet videre med vores oplæg, og er vendt MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR 2005 Trafikdæmpning i Mårslet midtby tilbage med denne plan. Kortet viser et par porte bestående af asfalt i en anden farve, placeret ved Banevej og Eskegårdsvej. I T-krydset ved åen placeres en minirundkørsel med vigepligt, en svagt hvælvet skive på vejbanen, der kan passeres af større køretøjer som bussen. Mellem de tre elementer etableres der en midterstribe af farvet asfalt, der deler kørebanen op. Striben er i niveau med asfalten, og virker først og fremmest som en visuel barriere, der kan passeres, f. eks når bilisterne viger udenom cyklister. Der er på planen vist en helle ud for kirken. Denne flyttes op til Banevejs udmunding i Hørretvej, så hellen kan medvirke til at gøre det det lettere for bla. de mange cyklende skolebørn at passere Hørretvej. Der er lagt vægt på, at de trafikdæmpende foranstaltninger skal være så diskrete som muligt og ikke skæmme det visuelle miljø. Og endelig må der ikke skabes forvirring om, hvor det er man som skoleelev skal passere Hørretvej. Derfor bliver der også fremover kun én fodgængerovergang. Placeret hvor den altid har været, og forhåbentlig i al fremtid med forældrevagt om morgenen. Anne Worm

5 To projekter er så nær deres afslutning i denne tid at det føles som julegaver. Planerne om hastighedsdæmpning på Hørretvej/Tandervej, som vi har arbejdet på længe, bliver snart virkelighed. Poul H. Poulsen skriver om det andet steds i bladet. Det er gaven fra kommunen. Den anden store gave har vi givet os selv og hinanden. Mange var kede af det, da junistormen knækkede en stor gren af den gamle elm på Byjorden foran kirken, og det blev klart at resten af træet måtte fældes for ikke at være til fare for trafikken på stedet. Ole Nørskov foreslog Fællesrådet, at MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR Større julegaver til alle lave en skulptur af stubben og det syntes vi var en rigtig god idé. Imidlertid måttte vi vente til træet blev fældet her i efteråret, før vi kunne vide om det var egnet til udskæring. Det var det heldigvis og siden er det gået stærkt. Den kendte trækunstner Jørn Rønnow har sagt ja til opgaven, og opbakningen fra Mårsletterne til financiering af kunstværket har været enestående. Juletræslauget har således doneret 7000,-kr., revyforeningen 105g blandet har givet 3500,- kr., og raslebøssen i SuperBrugsen ser ud til at samle mange bidrag. Jeg har sjældent oplevet så megen opbakning til et projekt, så tak for det! Det ser ud til at vi er så tæt på målet, Nyt i Mårslet Nordea udvider åbningstiden at jeg godt tør love at Fællesrådet kan klare resten. Når dette blad udkommer er idékonkurrencen om hvad skulpturen skal forestille slut. Den har kørt i november måned og været annonceret i SuperBrugsen og på webben, og der er allerede kommet en del forslag. I sagens natur må kunstneren have det sidste ord om hvilken skulptur der gemmer sig i stubben, så det er spændende.vinderen offentliggøres ved Juletræstændingen d. 27. november. Glædelig Jul! Anne Worm Mårslet Fællesråd Nordea har oplyst, at der ultimo december 2004 / januar 2005 installeres udendørs pengeautomat. Pengeautomaten installeres i gavlen overfor Mårslet Lægehus. Nordea håber derved, at have efterkommet et stort ønske fra byens borgere. Langballe 10. november 2004 Jeg vil gerne udtrykke min varmeste tak til alle, der har støttet mig til menighedsrådsvalget, enten som stiller, eller ved at stemme på Liste 2, og for hvert opmuntrende ord. Med venlig hilsen Jens Bech

6 6 Hvis der er skyggen af tvivl om, hvorvidt man har den totale kommando over sin store hund, så bør den altid gå i snor, når den bliver luftet. Eller kan det nemt blive et hundebid for sent. Det er Mille og flere andre små hunde i Mårslet desværre eksempler på. MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR 2005 Et hundebid for sent En fredag morgen luftede jeg vores hund, Mille, som sædvanligt. Børnene var lige fulgt i skole, og vi gik fredsommeligt på stamvejen ved Langballevænget. Humøret var højt akkurat som haleføringen. Pludselig kommer der en stor schæfer væltende ud fra Trampestien. Den er ude at blive luftet uden snor! Mille når ikke engang at dreje hovedet og se den, før det er for sent. Den kaster sig ind over Mille, bider sig fast og slynger hende fra side til side akkurat som en kludedukke. Det hele går sååå hurtigt. Hunden skriger og hyler. Jeg skriger. Ejeren til schæferen kommer halsende efter hurtigt, men alt for sent. Inden han får schæferen til at slippe er Mille slemt skadet. Jeg kører hende på hundehospitalet med det samme. Hun overlever, men bliver opereret to gang i løbet af en uge. Biddet er så dybt, at hun bliver syet i to lag. Der bliver lavet en syning på 25 cm. Hel, men knækket De fysiske sår er nu helet, men det er de psykiske ikke. Fra at være en glad og tryg hund på 1 år med masser af selvtillid og høj haleføring, er hun nu nervøs, rastløs og farer samme ved den mindste lyd. Bare synet af andre hunde får børsterne til at stritte. Det er en knækket hund. Et hundebid mere Samme dag, som Mille blev bidt, var en anden af kvarterets små hunde også på operationsbordet. Den var også ude at gå tur i snor med familien, da en anden schæfer også uden snor - overfaldt den. Den overlevede med nød og næppe. Der har været andre historier gennem tiderne. Heldigvis er det ikke endt så galt i nyere tid Store hunde uden snor Fælles for de kedelige episoder har været, at der er tale om store hunde uden snor, som åbenbart ikke kan lade være med at bide, og hvor ejeren ikke har haft fuld kommando. Denne gang gik det ud over to små hunde på samme dag. Hvad bliver det næste? En hund mere eller Mange ynder at luft hunde på Langballevænget sikkert for at komme en tur på Trampestien. Langt de fleste lufter deres store hunde i snor helt uden problemer. Imidlertid er der også mange, der slipper hunden så snart, de ser den grønne græsrabat. Hver gang håber jeg, at de har styr på deres store hunde. Jeg har ganske enkelt mistet modet, når en stor hund uden snor kommer løbende mod mig. Mille deler desværre min bekymring og kryber langs fortovet. Jeg har for mange gange hørt sætningen: Den gør ikke noget. Snoren på - tak Derfor er min opfordring: Vær venlig at føre de store hunde i snor på offentlige steder, hvis man ikke er 100 pct. sikker på at have den totale kommando. En efterfølgende politianmeldelse hjælper så lidt på skrækken og skaderne. Ved næste generalforsamling her på Langballevænget vil vi stille forslag om skiltning, som viser, at hunde skal føres i snor, når de bliver luftet på Langballevænget. Og så den afsluttende bemærkning: Langt de fleste hundeejere er heldigvis betænksomme og har snoren på hunden, men ganske få, grimme oplevelser sætter sig dybe spor. Meget dybe spor. Af: Anne Hasselholm, Langballevænget 16

7 I dag vanker der fredagsslik når ugens skolearbejde fejres foran tvskærmens Vi har scenen og Hit med sangen. Men dengang i 30 erne da Tage Hansen var dreng, bestod festdagen i et ganske andet måltid. Det fortæller han om i den lokalhistoriske forenings seneste hæfte Barn i Mårslet i 1930 erne. Tage Hansen har selv skrevet teksten om sin drengetid i Mårslet i årerne som dengang fredagen var en festdag, Da cyklede min far til Århus hvor han gik fra forretning til forretning. Hos slagteren købte han affaldspålæg som han betalte 5 eller 10 øre for og det kunne også hænde at han fik kød til frikadeller eller røde pølser. Så gik han til bageren hvor han fik daggammelt brød, rugbrød, franskbrød og wienerbrød. Når sækken var fyldt, kørte han hjem. Klokken kunne blive mange inden han var hjemme. Dér sad vi så omkring bordet når han tømte sækken. Så spiste vi rullepølsemad og røde pølser, og til slut var der et stykke kage. Det var en rigtig festaften. Det er den type detaljerede historier fra hans barndom som Tage Hansen MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR Barn i 30 ernes Mårslet deler med læseren over 26 sider. Fra hans blev født i ventesalen på Ølstykke Station i januar 1924 til hans mor Laura døde i Undervejs giver han fine skildringer af sin familiebaggrund som ottende barn med boliger på Hørretløkkevej, i kommunens fattighus på Lindegårdsvej 6B og i et hus på Tandervej. Han fortæller også levende fra sine tidlige skoleår hvor han var elev i den første klasse der indviede den nybyggede skole dér hvor Borgerhuset på Banevej ligger i dag. Der var tre klasseværelser, et håndgerningslokale, en gymnastiksal med baderum og en stor forhal. Fra forhallen var der indgang til en lærerbolig der lå over selve skolen. Omklædningsrummet med brusebad brugte vi mindst én gang om ugen. Se det var en tilværelse som kun få drømte om på den tid, skriver han. Sommerdagene blev brugt til at opfinde nye lege som et cykelløb ad en rute til Oddervej og retur eller spillet pind med to mursten på højkant med 20 centimeters afstand. En pind blev lagt ovenpå hvorefter de vippede pinden væk med en meter-lang kæp. Derefter gjaldt det om at løbe så mange stationer man kunne nå inden pinden var bragt tilbage til basen. Og sådan kunne jeg blive ved med at citere anekdoter og virkelige historier fra hæftet hvis pladsen havde været til det. Men lad mig så nøjes med at anbefale hæftet på det varmeste hvis man vil kende lidt til Mårslets gamle historie fortalt af sønnen fra en fattig familie der levede i en tid da landbruget var i krise. Selv om Tage Hansen siden førte et aktivt politisk liv med formandsposter i DSU og i Socialdemokratiet samt 16 år som byrådsmedlem af Odder byråd, bevarede han sin stærke tilknytning til Mårslet. Begge hans forældre ligger således begravet på kirkegården ved Mårslet Kirke. Steen Bille Barn i Mårslet i 1930 erne Tage Hansens barndomserindringer. Skrevet af Tage Hansen, redigeret af Hans Møller og udgivet af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening som et led i serien Mårslet hvor vi bor. Pris 20 kr. Kan købes ved henvendelse til lokalarkivet. Susanne Lindvald, 40 år, er, pr. 15. oktober 2004, tiltrådt som bankrådgiver i Nordea Mårslet afdeling. Susanne kommer fra et job i Nordea Odder, hvor hun også bor sammen med sin mand og 3 børn.

8 8 MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR 2005 JULETRÆSSALG HOS SPEJDERNE Traditionen tro, afholder spejderne i Mårslet juletræssalg lørdag d. 11. december & søndag d. 12. december ved spejderhuset - Obstrupvej 6. Begge dage er der åbent fra klokken Besøg også vores julebasar inde i spejderhuset. Glædelig jul

9 Henrik Riising Bruhn, som til daglig arbejder som bedemand i Århus Syd og Odder, er flyttet til Mårslet med sin familie. - Det er det bedste vi har gjort at flytte væk fra lejligheden i Århus og ud i det lille lokale samfund, siger han. Vi er faldet godt til - børnene trives og det er vel i bund og grund det vigtigste for en børnefamilie. Henrik er gift med fillialchef i Sydbank Helle Bruhn. Sammen har de to børn, Line og Emilie på 7 og 3 år. Huset på Hørretvej 42 havde været til salg i en længere periode. - Vi var ikke i tvivl om, at dette var det rette sted for os så vi slog til med det samme og købte huset. Det er dog ikke meningen, at der skal drives forretning fra bopælen, selvom boligen har tilstødende erhvervslokaler. - Børnene var ret hurtige til at indtage disse til leg og gymnastik, smiler han. Henrik Riising er medejer af Tranbjerg-Mårslet Bedemandsforretning og Odder Bedemandsforretning. Begge forretninger blev grundlagt af Jan G. Riising tilbage i år Jan har en fortid som graver og kirketjener ved Skødstrup Kirke, og dermed har springet til at starte selvstændig bedemandsforretning ikke været ret stort. Arbejde i dødens skygge Hvad får så en 42-årig mand, som er mejeriingeniør af uddannelse - har flirtet med en uddannelse som pædagog til at vælge et arbejde så alvorligt. Et arbejde, hvor man i bogstaveligste forstand befinder sig i dødens skygge. Der eksisterer fortsat mange myter omkring bedemandens arbejde, men reelt set er vores arbejde i forbindelse dødsfald meget praktisk anlagt, siger han. MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR Bedemand flytter til Mårslet Bedemandsforretningen i Odder Det handler meget om at aflaste de pårørende i den vanskelige situation simpelthen at få klarhed over praktiske forhold såsom: Istandgørelse af afdøde, ilægning i kiste samt transport til kirke/kapel. Hvem ønsker man som præst, hvor skal den kirkelige handling foregå, tidspunkt for højtideligheden, pyntning af kiste/kirke med blomster. Indgå aftaler omkring indrykning af dødsannoncer til aviser samt anmeldelse af dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, offentlige myndigheder, ansøgning om begravelseshjælp hos bopælskommune og andre instanser. Dette blot for at nævne nogle af de opgaver vi påtager os. Det er sjældent, at pårørende selv ønsker at påtage sig nogle af opgaverne det er meget afhængigt den enkelte situation. Forhold omkring udtagelse af gravsted, gravsten, mindesammenkomst og evt. urneafhentning på krematoriet kan selvfølgelig aftales individuelt. Døgnvagt At arbejde som bedemand betyder også, at man kan træffes døgnet rundt. De fleste ringer dog indenfor normal kontortid eller om aftenen på hverdage. Henrik Riising på kontoret i Tranbjerg -I weekenden træffes vi jo altid - man vænner sig efterhånden til at telefonen kan ringe på skæve tidspunkter. I vores forretning deles vi om weekend- vagterne - så man har da fri hver anden weekend, og det er rart, siger Henrik Riising. Det meste af vores arbejde foregår indenfor normal åbningstid. Det er jo selvfølgelig også her begravelses- myndighederne, begravelsesvæsen, sygehus mv. har åbent, tilføjer han. Danske Bedemænd Henrik har efterhånden arbejdet som bedemand i ca. 3 år,og blev i 2002 examineret bedemand hos Brancheforeningen Danske Bedemænd. Dette har bl.a. medført, at afdelingerne netop i år er blevet optaget i Landsforeningen Danske Bedemænd. Tidligere var det kun to bedemandsforretninger i Århus Kommune, som havde opnået medlemskab af Landsforeningen Danske Bedemænd. - Vi tager det som en blåstempling af vore forretninger, og den måde vi praktiserer vort arbejde i det daglige. Man kan i hvert fald sige, at medlemskabet og retten til at benytte foreningens bomærke er et symbol på høj kvalitet af det udførte arbejde - tilføjer han. Mårslet Borgerhus Borgerhuset på Banevej har sagt farvel til Bjarne Lindskrog efter 27 års arbejde. Posten som formand for bestyrelsen overlades til Henrik Riising, som er indtrådt sammen med nyt bestyrelsesmedlem Martin Novak.. Vi håber hermed at det er skabt ro om husets fremtid så Mårslet kan beholde sit Borgerhus. Vi håber også at byens borgere fortsat vil støtte op omkring husets arrangementer og aktiviteter i årene fremover HUSK JULESTUE DEN 27 og 28 NO- VEMBER KL I BORGER- HUSET. Henrik Riising Hørretvej Mårslet TLF: Mail:

10 10 MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR 2005

11 MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR kl. i kamp med robotterne Læs 6.cs indlæg 7. kl. på pinde med stomp Læs MSVs indlæg Den 29. oktober fyldte SFO en 14 år. Vi havde ønsket os kager i fødselsdagsgave, og vi vil hermed gerne takke alle de forældre, der sikrede, at ingen gik sultne herfra. Lederen Af BODIL HVID, Skoleleder på Mårslet Skole Et år med mange tiltag og beviser på at skolen og hjemmet gør det godt Fredag den 3. december er der Klippedag på skolen, hvor forældre og bedsteforældre er hjertelig velkomne og mandag den 13. december er der Lucia-optog ved skolens 7. kl. piger i stedet for morgensang. Juleafslutningen er i år tirsdag den 21. december, hvor eleverne er i skole fra kl og deltager i en julegudstjeneste i Mårslet Kirke fordelt i fire hold. Offentliggørelse af elevernes karakterer I lighed med sidste år blev gennemsnitskaraktererne ved Folkeskolens Afgangsprøve i 9. kl. offentliggjort i avisen. Mårslet Skole lå endnu engang særdeles højt placeret. Det er selvfølgelig glædeligt, velvidende at vi generelt har nogle dygtige og velfungerende elever, selv om der også vil være mindre forskelle på elevgrundlaget på de enkelte årgange. Alle skolers karakterer er i øvrigt tilgængelige på faktasiderne, som kan findes på nettet. Skolens hjemmeside Skolens nye hjemmeside forventes at være klar i begyndelsen af december i en ny version, hvor klassernes hjemmesider har fået en ny og spændende udformning, som vi frem- (Fortsættes på næste side)

12 12 MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR 2005 (Fortsat fra forrige side) over forventer os meget af. Desværre er skolens nethastighed stadig meget lav, hvilket besværliggør brugen af IT på skolen. Elevernes undervisningsmiljø Der er for alle uddannelsesinstitutioner i landet vedtaget en lov om, at elevernes undervisningsmiljø skal undersøges. Dette skal fremover gentages hvert 3. år. Loven er blevet vedtaget for at forbedre elevernes muligheder for udvikling og læring, og der sættes fokus på de elementer i undervisningsmiljøet, der påvirker indlæringen i positiv og negativ retning. I vurderingen skal såvel sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold som psykiske forhold inddrages. Ud fra resultaterne skal der laves en handleplan for, hvordan og hvornår vi vil løse eventuelle problemer. På vores skole har vi valgt, at det skal ske gennem elevrådet, og netop nu er elevrådet i fuld gang med det. Alle elever skal besvare en række spørgsmål om emnerne - i de yngste klasser vil det ske med hjælp fra klasselæreren, mens de større elever selv håndterer materialet og behandler det. Elevrådet vil arbejde med en samlet vurdering af spørgeskemaerne, hvorefter denne vurdering vil blive behandlet af skolens personale. Skolens Miljødiplom Vi har allerede haft vores Miljødiplom i godt 2 år, så nu er tiden inde til, at vi af Skoleforvaltningen får vurderet, om vi kan få det fornyet for endnu 2 år. Vurderingen vil blive foretaget i slutningen af november måned. Vi har på skolen fortsat et Grønt-islæt udvalg, der består af en lærer/pædagog fra hvert af skolens team, og det grønne islæt i undervisningen er en integreret del af deres planlægning. På møderne i Grønt islæt udvalget udveksles der erfaringer og lægges planer for undervisningen. Der er på skolen mange nye tiltag samtidig med, at der arbejdes vi- dere med de fleste af de oprindelige. Der arbejdes med et stort stæreprojekt, som vi gerne vil orientere om og vise billeder fra i et senere nummer af Mårslet-Bladet. Desuden arbejdes med natursyn før, nu og i fremtiden, vandprojekter og -ressourcer, standfugle, genbrugslygter m.m. Der er planer om Grønne dage for hele skolen, og det videre arbejde med at udbygge vores legepladsområder, hvor der fokuseres på byggeri med naturmaterialer, pilekrat og planter, er vi naturligvis stadig i gang med. SFO har netop taget det ny naturhus i brug og har med dets placering fået endnu et område, der er optimalt for udeaktiviteter. Alle elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere ønskes en glædelig jul og et godt nytår med tak for godt samarbejde i det forløbne år. The Terminaters Af 6.C, MÅRSLET SKOLE Hej med jer... Vi er 6.c. fra Mårslet Skole, og vi har et projekt der hedder FIRST LEGO League - FLL 2004 No Limits. Det går ud på at man skal bygge en robot, som vi skal føre igennem en bane, og programmere den til at lave nogle udfordringer, som f. eks. at den skal kaste et par bolde op i en legokurv. Vi er glade for projektet, selvom det koster både sved og tårer! I Markedsføringsgruppen skal vi skaffe sponsorer og lave en hjemmeside, hvor I kan læse endnu mere om hele projektet. Se dk. Vi skal også trykke vores egne T- shirts. Vi er blevet sponsoreret af følgende firmaer: Èntre Scenen, Moesgård Havecenter, Super Brugsen i Mårslet, Mårslet Bageri, Amby s Fest Udlejning og Drezcode som har hjulpet os med at designe vores egne T-shirts. Der har igennem projektet været problemer med samarbejdet, men vi ender altid med at blive enige. Man lærer utrolig meget af det. Specielt det med at samarbejde. I Teorigruppen tager vi udgangspunkt i at undersøge hvilke barrierer fysisk handicappede mennesker møder i deres hverdag. Vi un- (Fortsættes på Skolesiderne, sidste side)

13 MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR Har du været i banken Af BITHE JØRGENSEN, Skolebestyrelsen meld dig til.. Jo flere der er med, jo større et plus er forældrebanken for skolen. Meld dig både med emner, som allerede er nævnt nogle gange er det svært at få kalendere til at gå op, og så er det godt mindst at være dobbeltdækket. Men måske blev du inspireret af listen overfor, så du er kommet i tanke om noget, du kan, men som ikke er nævnt? Så meld dig også! Og bemærk, at forældrebanken også gerne bare vil kende navne på forældre, der har tid. Det er ikke den mindste ressource at give til sit barns skole. Spørgsmålet kan man stille både til lærerne på Mårslet Skole og til kredsen af forældre & andre interessenter omkring skolen. Det, vi taler om, er skolens forældrebank. Har du som lærer benyttet dig af tilbuddet om at trække på den viden og de ressourcer, forældrene har stillet til rådighed? Og omvendt: Har du som forælder tænkt over, om din viden, din tid eller andre af dine ressourcer måske kunne stilles til rådighed for skolen? For trekvart år siden oprettede skolebestyrelsen Mårslet Skoles forældrebank. Et tilbud om at stille sig til rådighed med tid, specialviden eller at ens arbejdsplads under bestemte forudsætninger kan modtage besøg fra skolen. 15 voksne har skrevet sig ind og selv om det måske ikke er overvældende mange, så er det en rigtig god grundkapital at arbejde med. Spredningen em- nemæssigt er nemlig formidabel. Inden for den kategori, der hedder Jeg vil gerne være gæste- og hjælpelærer inden for et bestemt fagområde, bliver der tilbudt specialviden om alt fra børn på sygehus & børn af psykisk syge forældre, over bålmad, databaser på internettet, det danske mindretal i Sydslesvig, edb & computer, fysik, førstehjælp, gymnastik, journalistik & kommunikation, kirkemusik, korarbejde, kulturformidling, kristendom, krop & sundhed, matematik, salg / markedsføring, samfundslære, sløjd, til æskemageri & bogbinding, økologisk have- og landbrug. Skolen har også forældre, der gerne vil stille en specialviden om et andet land til rådighed. Det gælder lige nu Tyskland, Centraleuropa, USA og Australien. Har du et andet land, så Reglerne for forældrebanken: Du kan melde dig til med så meget eller så lidt, som du har lyst til / mulighed for koncentreret omkring dit eget barn / dine egne børn, eller som et tilbud til en bredere kreds af klasser. Du behøver ikke at være forælder på skolen. Bedsteforældre er også velkomne. Det samme er alle andre, der mener, at de kan bidrage i denne sammenhæng. Du kan melde dig som arbejdskraft alene i aftentimer, men også således, at det er i orden for skolen at spørge om tid i dagtimerne. Du kan melde dig som arbejdskraft ved særlige arrangementer forårskoncert, skolefest, aktivitetsuger Du kan blive slettet, når du vil. Forældrebanken er kun tilgængelig for skolens lærere og kun via skolens kontor. Ansøgningsskema fås via en klasselærer, en klasses forældrerepræsentanter eller på skolens kontor.

14 14 MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR 2005 Af DIDDE OG KATRINE, Tillykke med de 14 år GUL STUE OG HOBIXEN De to sidste uger af november har vi haft julegaveværksteder på stuerne, hvor børnene har fået lavet mange fine ting. Derved kan vi bruge denne julemåned til at hygge os uden nødvendigvis at skulle producere gaver. Den 8. december har vi julearrangement i SFO en. I år har vi valgt at holde det stuevis forskellige steder i institutionen, nogle stuer udendørs og nogle indendørs. Vi har valgt at prioritere stuehyggen denne jul, da vi efterhånden har rigtig mange børn og forældre knyttet til institutionen. Der var gjort meget ud af udklædningen til MGP Den 29. oktober fyldte SFO en 14 år. Det blev fejret med en flot teaterforestilling af H.C. Andersens Fyrtøjet. Vi havde ønsket os kager i fødselsdagsgave, og vi vil hermed gerne takke alle de forældre, der sikrede, at ingen gik sultne herfra. Torsdag d. 4. november havde vi vores årlige SFO-MGP. Det var en stor succes, 22 bands optrådte med både grandprix-sange og hjemmelavede sange. Vinderne blev gruppen Break- Kidz fra 1. klasse, som udover et diplom vandt æren af at skulle optræde til næste års børne/unge festival. For første gang havde vi også udefrakommende optrædende, en gruppe piger fra 4. klasse, der lavede et flot dansenummer. Alt i alt var det en forrygende dag med masser af begejstrede tilskuere. Den 13. december laver en gruppe 3. klasses børn Luciaoptog i SFO en. Dette er en årlig tradition, og børnene glæder sig meget til at optræde for de andre stuer. Vi vil gerne minde om, at SFO en holder lukket mellem jul og nytår. Onsdag d. 3. november var 49 børn fra alle stuer af sted til en årlig SFO skakturnering på Sct. Anna Gade Skole. Det var en heldagsturnering, og 18 af børnene kom tilbage med medaljer om halsen, flot gået! Optrædende til SFO`s MGP set med en anderledes optik

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 10. Ny1hedsbrev uge

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 10. Ny1hedsbrev uge Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk 111111111111111 Ny1hedsbrev uge 51-2013 Side 1 Glædelig jul Side 6 Spilleaften Side 2 Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF Nyhedsbrev uge 06-2014 Side 1 Kunst i børnehøjde Side 4 Køkken Side 2 Nyt fra Troels Side 5-8 Børnehaven Side 3 Side 4 Kreativ med de ældste Fastelavn Side 9 Kalender, kontakt mm. KUNST I BØRNEHØJDE PÅ

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere