DEC-JAN 2004/2005. MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEC-JAN 2004/2005. MÅRSLET-bladet DECEMBER 2004 - JANUAR 2005 1"

Transkript

1 DEC-JAN 2004/2005 MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR

2 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER MÅRSLET VANDVÆRK JANUAR 2005 I/S Manglende vand kontakt: Vandværkets VVS-instalatør: Mårslet Smedje, tlf Vandværkets formand: Willy Tang Pedersen, tlf Vandværkets næstformand: Hugo Kristensen, tlf Betaling og priser, kontakt: Vandværkets kasserer: Karl Jørgen Jensen, tlf Betaling d. 10/02, 10/06 og 10/10, måleraflæsning d.01/01. Årsopgørelse d. 10/02. Priser pr. kubikmeter kr. 29,11 ( heraf kr. 3,50 til vandværket) Fast afgift kr. 250,00 Ved flytning og ændring af aconto-opkrævning - kontakt kasseren Husk: Aflæs regelmæssigt vandmåler og afprøv stophane og Ventiler ved vandmåler. Vandets hårdhedsgrad er 14. Vandværkets hjemmeside:

3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 1800 stk. dog ikke i januar og august. Distribution: Postvæsenet. Udebliver bladet, så kontakt: Hans Bach Tlf MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR I frivillighedens navn Danmark er en Brugsforening kendte ord fra Palle Lauring en kendt dansker. Beskrivelsen af danskheden er stadig og heldigvis særdeles nutidig, og et udtryk for, hvordan vi i Danmark bygger vores fælles sociale liv og fritidsinteresser op. Foreningslivet bygger på og udspringer af frivilligt arbejde. Tordenskjolds soldater har ikke levet forgæves og slet ikke i Mårslet, hvor vi oplever et stort engagement fra mange frivillige i mange forskellige sammenhænge. Vi kan med rette bryste os af at bo og leve i et ressourcestærkt område. Der mangles dog stadig i høj grad frivillig arbejdskraft til forskellige instanser i byen, lige fra Fællesrådet til TMG s mange afdelinger, Halhuset, Kildevang for slet ikke at tale om Borgerhuset, ja selv vores stabile Mårslet Blad mangler stadig en redaktør. Der søges i stigende omfang efter flere frivillige. En undersøgelse viser, at i en gennemsnitlig dansk by kommer 20% frivillige helt af sig selv, andre 20% kan gøres aktive ved en målrettet indsats, og 60 % giver aldrig eller kun sjældent deres bidrag til det frivillige arbejde. Hvis Mårslet er en gennemsnits by, må der ligge rigtig mange skjulte reserver gemt, som blot skal aktiveres. Det er nødvendigt, hvis vi fremover skal kunne give børn, unge, voksne og ældre kvalitets tilbud i lighed med trafikkampagnen, 10-timers anderledes idræt for de 12 til 16 årige, Idræt på tværs for de seks til syv-årige, entrering med Jørn Rønnow til udsmykning af vores i forvejen smukke by, som iøvrigt gøres ren hvert forår af et hold ukuelige frivillige + de løse og som hver jul prydes af et smukt juletræ foran vores dejlige kirke. Mange prisværdige tiltag og alle er ikke nævnt, som forhåbentlig kommer til at ske også i fremtiden. Lad dette være en opfordring til at endnu flere bakker op om og tager del i byens offentlige fælles liv og løser nogle af alle de opgaver et aktivt lokal samfund har. Se udover egen næsetip og hverdagens travlhed på jobbet og i familie. Kom og vær med til at skabe rammerne for en endnu mere attraktiv by, alle bidrag vil med garanti blive modtaget med glæde af de i forvejen mange aktive Mårsletter, som er med til at gøre vores by værd at leve i. Tryk: Tranbjerg Tryk. Tlf Anne Lund Valente Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: Anne Worm Visbjerg Hegn Mårslet Tlf Næstformand: Steen BilleNielsen Åbakken Mårslet Tlf Kasserer: Keld Schmidt-Møller Ovesdal Mårslet Tlf Sekretær: Alice Sørensen Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Tina Vestergaard Ovesdal Mårslet Tlf FU-medlem: Lars Kristian Kristiansen Frøkærparken Mårslet Tlf suppleant : Kirsten Tolstrup Obstrupvej Mårslet Tlf suppleant : Emma Søe Bedervej Mårslet Tlf Bladøkonomi: Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf

4 4 Århus Kommune, Vejkontoret, har planer om, måske allerede inden årets udgang, at etablere en række trafikdæmpende foranstaltninger i midtbyen. Gruppen Trafik i Mårslet under Fællesrådet har udarbejdet et par forslag, som er sendt til Vejkontoret. Planerne startede som et initiativ til etablering af et torv foran kirken, men det overordnede hensyn til trafiksikkerheden i byen gjorde, at torveplanerne i samråd med Vejkontoret blev ændret til at omfatte hele strækningen fra jernbaneoverskæringen til Eskegårdsvej. Vejkontoret har efterfølgende arbejdet videre med vores oplæg, og er vendt MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR 2005 Trafikdæmpning i Mårslet midtby tilbage med denne plan. Kortet viser et par porte bestående af asfalt i en anden farve, placeret ved Banevej og Eskegårdsvej. I T-krydset ved åen placeres en minirundkørsel med vigepligt, en svagt hvælvet skive på vejbanen, der kan passeres af større køretøjer som bussen. Mellem de tre elementer etableres der en midterstribe af farvet asfalt, der deler kørebanen op. Striben er i niveau med asfalten, og virker først og fremmest som en visuel barriere, der kan passeres, f. eks når bilisterne viger udenom cyklister. Der er på planen vist en helle ud for kirken. Denne flyttes op til Banevejs udmunding i Hørretvej, så hellen kan medvirke til at gøre det det lettere for bla. de mange cyklende skolebørn at passere Hørretvej. Der er lagt vægt på, at de trafikdæmpende foranstaltninger skal være så diskrete som muligt og ikke skæmme det visuelle miljø. Og endelig må der ikke skabes forvirring om, hvor det er man som skoleelev skal passere Hørretvej. Derfor bliver der også fremover kun én fodgængerovergang. Placeret hvor den altid har været, og forhåbentlig i al fremtid med forældrevagt om morgenen. Anne Worm

5 To projekter er så nær deres afslutning i denne tid at det føles som julegaver. Planerne om hastighedsdæmpning på Hørretvej/Tandervej, som vi har arbejdet på længe, bliver snart virkelighed. Poul H. Poulsen skriver om det andet steds i bladet. Det er gaven fra kommunen. Den anden store gave har vi givet os selv og hinanden. Mange var kede af det, da junistormen knækkede en stor gren af den gamle elm på Byjorden foran kirken, og det blev klart at resten af træet måtte fældes for ikke at være til fare for trafikken på stedet. Ole Nørskov foreslog Fællesrådet, at MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR Større julegaver til alle lave en skulptur af stubben og det syntes vi var en rigtig god idé. Imidlertid måttte vi vente til træet blev fældet her i efteråret, før vi kunne vide om det var egnet til udskæring. Det var det heldigvis og siden er det gået stærkt. Den kendte trækunstner Jørn Rønnow har sagt ja til opgaven, og opbakningen fra Mårsletterne til financiering af kunstværket har været enestående. Juletræslauget har således doneret 7000,-kr., revyforeningen 105g blandet har givet 3500,- kr., og raslebøssen i SuperBrugsen ser ud til at samle mange bidrag. Jeg har sjældent oplevet så megen opbakning til et projekt, så tak for det! Det ser ud til at vi er så tæt på målet, Nyt i Mårslet Nordea udvider åbningstiden at jeg godt tør love at Fællesrådet kan klare resten. Når dette blad udkommer er idékonkurrencen om hvad skulpturen skal forestille slut. Den har kørt i november måned og været annonceret i SuperBrugsen og på webben, og der er allerede kommet en del forslag. I sagens natur må kunstneren have det sidste ord om hvilken skulptur der gemmer sig i stubben, så det er spændende.vinderen offentliggøres ved Juletræstændingen d. 27. november. Glædelig Jul! Anne Worm Mårslet Fællesråd Nordea har oplyst, at der ultimo december 2004 / januar 2005 installeres udendørs pengeautomat. Pengeautomaten installeres i gavlen overfor Mårslet Lægehus. Nordea håber derved, at have efterkommet et stort ønske fra byens borgere. Langballe 10. november 2004 Jeg vil gerne udtrykke min varmeste tak til alle, der har støttet mig til menighedsrådsvalget, enten som stiller, eller ved at stemme på Liste 2, og for hvert opmuntrende ord. Med venlig hilsen Jens Bech

6 6 Hvis der er skyggen af tvivl om, hvorvidt man har den totale kommando over sin store hund, så bør den altid gå i snor, når den bliver luftet. Eller kan det nemt blive et hundebid for sent. Det er Mille og flere andre små hunde i Mårslet desværre eksempler på. MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR 2005 Et hundebid for sent En fredag morgen luftede jeg vores hund, Mille, som sædvanligt. Børnene var lige fulgt i skole, og vi gik fredsommeligt på stamvejen ved Langballevænget. Humøret var højt akkurat som haleføringen. Pludselig kommer der en stor schæfer væltende ud fra Trampestien. Den er ude at blive luftet uden snor! Mille når ikke engang at dreje hovedet og se den, før det er for sent. Den kaster sig ind over Mille, bider sig fast og slynger hende fra side til side akkurat som en kludedukke. Det hele går sååå hurtigt. Hunden skriger og hyler. Jeg skriger. Ejeren til schæferen kommer halsende efter hurtigt, men alt for sent. Inden han får schæferen til at slippe er Mille slemt skadet. Jeg kører hende på hundehospitalet med det samme. Hun overlever, men bliver opereret to gang i løbet af en uge. Biddet er så dybt, at hun bliver syet i to lag. Der bliver lavet en syning på 25 cm. Hel, men knækket De fysiske sår er nu helet, men det er de psykiske ikke. Fra at være en glad og tryg hund på 1 år med masser af selvtillid og høj haleføring, er hun nu nervøs, rastløs og farer samme ved den mindste lyd. Bare synet af andre hunde får børsterne til at stritte. Det er en knækket hund. Et hundebid mere Samme dag, som Mille blev bidt, var en anden af kvarterets små hunde også på operationsbordet. Den var også ude at gå tur i snor med familien, da en anden schæfer også uden snor - overfaldt den. Den overlevede med nød og næppe. Der har været andre historier gennem tiderne. Heldigvis er det ikke endt så galt i nyere tid Store hunde uden snor Fælles for de kedelige episoder har været, at der er tale om store hunde uden snor, som åbenbart ikke kan lade være med at bide, og hvor ejeren ikke har haft fuld kommando. Denne gang gik det ud over to små hunde på samme dag. Hvad bliver det næste? En hund mere eller Mange ynder at luft hunde på Langballevænget sikkert for at komme en tur på Trampestien. Langt de fleste lufter deres store hunde i snor helt uden problemer. Imidlertid er der også mange, der slipper hunden så snart, de ser den grønne græsrabat. Hver gang håber jeg, at de har styr på deres store hunde. Jeg har ganske enkelt mistet modet, når en stor hund uden snor kommer løbende mod mig. Mille deler desværre min bekymring og kryber langs fortovet. Jeg har for mange gange hørt sætningen: Den gør ikke noget. Snoren på - tak Derfor er min opfordring: Vær venlig at føre de store hunde i snor på offentlige steder, hvis man ikke er 100 pct. sikker på at have den totale kommando. En efterfølgende politianmeldelse hjælper så lidt på skrækken og skaderne. Ved næste generalforsamling her på Langballevænget vil vi stille forslag om skiltning, som viser, at hunde skal føres i snor, når de bliver luftet på Langballevænget. Og så den afsluttende bemærkning: Langt de fleste hundeejere er heldigvis betænksomme og har snoren på hunden, men ganske få, grimme oplevelser sætter sig dybe spor. Meget dybe spor. Af: Anne Hasselholm, Langballevænget 16

7 I dag vanker der fredagsslik når ugens skolearbejde fejres foran tvskærmens Vi har scenen og Hit med sangen. Men dengang i 30 erne da Tage Hansen var dreng, bestod festdagen i et ganske andet måltid. Det fortæller han om i den lokalhistoriske forenings seneste hæfte Barn i Mårslet i 1930 erne. Tage Hansen har selv skrevet teksten om sin drengetid i Mårslet i årerne som dengang fredagen var en festdag, Da cyklede min far til Århus hvor han gik fra forretning til forretning. Hos slagteren købte han affaldspålæg som han betalte 5 eller 10 øre for og det kunne også hænde at han fik kød til frikadeller eller røde pølser. Så gik han til bageren hvor han fik daggammelt brød, rugbrød, franskbrød og wienerbrød. Når sækken var fyldt, kørte han hjem. Klokken kunne blive mange inden han var hjemme. Dér sad vi så omkring bordet når han tømte sækken. Så spiste vi rullepølsemad og røde pølser, og til slut var der et stykke kage. Det var en rigtig festaften. Det er den type detaljerede historier fra hans barndom som Tage Hansen MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR Barn i 30 ernes Mårslet deler med læseren over 26 sider. Fra hans blev født i ventesalen på Ølstykke Station i januar 1924 til hans mor Laura døde i Undervejs giver han fine skildringer af sin familiebaggrund som ottende barn med boliger på Hørretløkkevej, i kommunens fattighus på Lindegårdsvej 6B og i et hus på Tandervej. Han fortæller også levende fra sine tidlige skoleår hvor han var elev i den første klasse der indviede den nybyggede skole dér hvor Borgerhuset på Banevej ligger i dag. Der var tre klasseværelser, et håndgerningslokale, en gymnastiksal med baderum og en stor forhal. Fra forhallen var der indgang til en lærerbolig der lå over selve skolen. Omklædningsrummet med brusebad brugte vi mindst én gang om ugen. Se det var en tilværelse som kun få drømte om på den tid, skriver han. Sommerdagene blev brugt til at opfinde nye lege som et cykelløb ad en rute til Oddervej og retur eller spillet pind med to mursten på højkant med 20 centimeters afstand. En pind blev lagt ovenpå hvorefter de vippede pinden væk med en meter-lang kæp. Derefter gjaldt det om at løbe så mange stationer man kunne nå inden pinden var bragt tilbage til basen. Og sådan kunne jeg blive ved med at citere anekdoter og virkelige historier fra hæftet hvis pladsen havde været til det. Men lad mig så nøjes med at anbefale hæftet på det varmeste hvis man vil kende lidt til Mårslets gamle historie fortalt af sønnen fra en fattig familie der levede i en tid da landbruget var i krise. Selv om Tage Hansen siden førte et aktivt politisk liv med formandsposter i DSU og i Socialdemokratiet samt 16 år som byrådsmedlem af Odder byråd, bevarede han sin stærke tilknytning til Mårslet. Begge hans forældre ligger således begravet på kirkegården ved Mårslet Kirke. Steen Bille Barn i Mårslet i 1930 erne Tage Hansens barndomserindringer. Skrevet af Tage Hansen, redigeret af Hans Møller og udgivet af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening som et led i serien Mårslet hvor vi bor. Pris 20 kr. Kan købes ved henvendelse til lokalarkivet. Susanne Lindvald, 40 år, er, pr. 15. oktober 2004, tiltrådt som bankrådgiver i Nordea Mårslet afdeling. Susanne kommer fra et job i Nordea Odder, hvor hun også bor sammen med sin mand og 3 børn.

8 8 MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR 2005 JULETRÆSSALG HOS SPEJDERNE Traditionen tro, afholder spejderne i Mårslet juletræssalg lørdag d. 11. december & søndag d. 12. december ved spejderhuset - Obstrupvej 6. Begge dage er der åbent fra klokken Besøg også vores julebasar inde i spejderhuset. Glædelig jul

9 Henrik Riising Bruhn, som til daglig arbejder som bedemand i Århus Syd og Odder, er flyttet til Mårslet med sin familie. - Det er det bedste vi har gjort at flytte væk fra lejligheden i Århus og ud i det lille lokale samfund, siger han. Vi er faldet godt til - børnene trives og det er vel i bund og grund det vigtigste for en børnefamilie. Henrik er gift med fillialchef i Sydbank Helle Bruhn. Sammen har de to børn, Line og Emilie på 7 og 3 år. Huset på Hørretvej 42 havde været til salg i en længere periode. - Vi var ikke i tvivl om, at dette var det rette sted for os så vi slog til med det samme og købte huset. Det er dog ikke meningen, at der skal drives forretning fra bopælen, selvom boligen har tilstødende erhvervslokaler. - Børnene var ret hurtige til at indtage disse til leg og gymnastik, smiler han. Henrik Riising er medejer af Tranbjerg-Mårslet Bedemandsforretning og Odder Bedemandsforretning. Begge forretninger blev grundlagt af Jan G. Riising tilbage i år Jan har en fortid som graver og kirketjener ved Skødstrup Kirke, og dermed har springet til at starte selvstændig bedemandsforretning ikke været ret stort. Arbejde i dødens skygge Hvad får så en 42-årig mand, som er mejeriingeniør af uddannelse - har flirtet med en uddannelse som pædagog til at vælge et arbejde så alvorligt. Et arbejde, hvor man i bogstaveligste forstand befinder sig i dødens skygge. Der eksisterer fortsat mange myter omkring bedemandens arbejde, men reelt set er vores arbejde i forbindelse dødsfald meget praktisk anlagt, siger han. MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR Bedemand flytter til Mårslet Bedemandsforretningen i Odder Det handler meget om at aflaste de pårørende i den vanskelige situation simpelthen at få klarhed over praktiske forhold såsom: Istandgørelse af afdøde, ilægning i kiste samt transport til kirke/kapel. Hvem ønsker man som præst, hvor skal den kirkelige handling foregå, tidspunkt for højtideligheden, pyntning af kiste/kirke med blomster. Indgå aftaler omkring indrykning af dødsannoncer til aviser samt anmeldelse af dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, offentlige myndigheder, ansøgning om begravelseshjælp hos bopælskommune og andre instanser. Dette blot for at nævne nogle af de opgaver vi påtager os. Det er sjældent, at pårørende selv ønsker at påtage sig nogle af opgaverne det er meget afhængigt den enkelte situation. Forhold omkring udtagelse af gravsted, gravsten, mindesammenkomst og evt. urneafhentning på krematoriet kan selvfølgelig aftales individuelt. Døgnvagt At arbejde som bedemand betyder også, at man kan træffes døgnet rundt. De fleste ringer dog indenfor normal kontortid eller om aftenen på hverdage. Henrik Riising på kontoret i Tranbjerg -I weekenden træffes vi jo altid - man vænner sig efterhånden til at telefonen kan ringe på skæve tidspunkter. I vores forretning deles vi om weekend- vagterne - så man har da fri hver anden weekend, og det er rart, siger Henrik Riising. Det meste af vores arbejde foregår indenfor normal åbningstid. Det er jo selvfølgelig også her begravelses- myndighederne, begravelsesvæsen, sygehus mv. har åbent, tilføjer han. Danske Bedemænd Henrik har efterhånden arbejdet som bedemand i ca. 3 år,og blev i 2002 examineret bedemand hos Brancheforeningen Danske Bedemænd. Dette har bl.a. medført, at afdelingerne netop i år er blevet optaget i Landsforeningen Danske Bedemænd. Tidligere var det kun to bedemandsforretninger i Århus Kommune, som havde opnået medlemskab af Landsforeningen Danske Bedemænd. - Vi tager det som en blåstempling af vore forretninger, og den måde vi praktiserer vort arbejde i det daglige. Man kan i hvert fald sige, at medlemskabet og retten til at benytte foreningens bomærke er et symbol på høj kvalitet af det udførte arbejde - tilføjer han. Mårslet Borgerhus Borgerhuset på Banevej har sagt farvel til Bjarne Lindskrog efter 27 års arbejde. Posten som formand for bestyrelsen overlades til Henrik Riising, som er indtrådt sammen med nyt bestyrelsesmedlem Martin Novak.. Vi håber hermed at det er skabt ro om husets fremtid så Mårslet kan beholde sit Borgerhus. Vi håber også at byens borgere fortsat vil støtte op omkring husets arrangementer og aktiviteter i årene fremover HUSK JULESTUE DEN 27 og 28 NO- VEMBER KL I BORGER- HUSET. Henrik Riising Hørretvej Mårslet TLF: Mail:

10 10 MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR 2005

11 MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR kl. i kamp med robotterne Læs 6.cs indlæg 7. kl. på pinde med stomp Læs MSVs indlæg Den 29. oktober fyldte SFO en 14 år. Vi havde ønsket os kager i fødselsdagsgave, og vi vil hermed gerne takke alle de forældre, der sikrede, at ingen gik sultne herfra. Lederen Af BODIL HVID, Skoleleder på Mårslet Skole Et år med mange tiltag og beviser på at skolen og hjemmet gør det godt Fredag den 3. december er der Klippedag på skolen, hvor forældre og bedsteforældre er hjertelig velkomne og mandag den 13. december er der Lucia-optog ved skolens 7. kl. piger i stedet for morgensang. Juleafslutningen er i år tirsdag den 21. december, hvor eleverne er i skole fra kl og deltager i en julegudstjeneste i Mårslet Kirke fordelt i fire hold. Offentliggørelse af elevernes karakterer I lighed med sidste år blev gennemsnitskaraktererne ved Folkeskolens Afgangsprøve i 9. kl. offentliggjort i avisen. Mårslet Skole lå endnu engang særdeles højt placeret. Det er selvfølgelig glædeligt, velvidende at vi generelt har nogle dygtige og velfungerende elever, selv om der også vil være mindre forskelle på elevgrundlaget på de enkelte årgange. Alle skolers karakterer er i øvrigt tilgængelige på faktasiderne, som kan findes på nettet. Skolens hjemmeside Skolens nye hjemmeside forventes at være klar i begyndelsen af december i en ny version, hvor klassernes hjemmesider har fået en ny og spændende udformning, som vi frem- (Fortsættes på næste side)

12 12 MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR 2005 (Fortsat fra forrige side) over forventer os meget af. Desværre er skolens nethastighed stadig meget lav, hvilket besværliggør brugen af IT på skolen. Elevernes undervisningsmiljø Der er for alle uddannelsesinstitutioner i landet vedtaget en lov om, at elevernes undervisningsmiljø skal undersøges. Dette skal fremover gentages hvert 3. år. Loven er blevet vedtaget for at forbedre elevernes muligheder for udvikling og læring, og der sættes fokus på de elementer i undervisningsmiljøet, der påvirker indlæringen i positiv og negativ retning. I vurderingen skal såvel sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold som psykiske forhold inddrages. Ud fra resultaterne skal der laves en handleplan for, hvordan og hvornår vi vil løse eventuelle problemer. På vores skole har vi valgt, at det skal ske gennem elevrådet, og netop nu er elevrådet i fuld gang med det. Alle elever skal besvare en række spørgsmål om emnerne - i de yngste klasser vil det ske med hjælp fra klasselæreren, mens de større elever selv håndterer materialet og behandler det. Elevrådet vil arbejde med en samlet vurdering af spørgeskemaerne, hvorefter denne vurdering vil blive behandlet af skolens personale. Skolens Miljødiplom Vi har allerede haft vores Miljødiplom i godt 2 år, så nu er tiden inde til, at vi af Skoleforvaltningen får vurderet, om vi kan få det fornyet for endnu 2 år. Vurderingen vil blive foretaget i slutningen af november måned. Vi har på skolen fortsat et Grønt-islæt udvalg, der består af en lærer/pædagog fra hvert af skolens team, og det grønne islæt i undervisningen er en integreret del af deres planlægning. På møderne i Grønt islæt udvalget udveksles der erfaringer og lægges planer for undervisningen. Der er på skolen mange nye tiltag samtidig med, at der arbejdes vi- dere med de fleste af de oprindelige. Der arbejdes med et stort stæreprojekt, som vi gerne vil orientere om og vise billeder fra i et senere nummer af Mårslet-Bladet. Desuden arbejdes med natursyn før, nu og i fremtiden, vandprojekter og -ressourcer, standfugle, genbrugslygter m.m. Der er planer om Grønne dage for hele skolen, og det videre arbejde med at udbygge vores legepladsområder, hvor der fokuseres på byggeri med naturmaterialer, pilekrat og planter, er vi naturligvis stadig i gang med. SFO har netop taget det ny naturhus i brug og har med dets placering fået endnu et område, der er optimalt for udeaktiviteter. Alle elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere ønskes en glædelig jul og et godt nytår med tak for godt samarbejde i det forløbne år. The Terminaters Af 6.C, MÅRSLET SKOLE Hej med jer... Vi er 6.c. fra Mårslet Skole, og vi har et projekt der hedder FIRST LEGO League - FLL 2004 No Limits. Det går ud på at man skal bygge en robot, som vi skal føre igennem en bane, og programmere den til at lave nogle udfordringer, som f. eks. at den skal kaste et par bolde op i en legokurv. Vi er glade for projektet, selvom det koster både sved og tårer! I Markedsføringsgruppen skal vi skaffe sponsorer og lave en hjemmeside, hvor I kan læse endnu mere om hele projektet. Se dk. Vi skal også trykke vores egne T- shirts. Vi er blevet sponsoreret af følgende firmaer: Èntre Scenen, Moesgård Havecenter, Super Brugsen i Mårslet, Mårslet Bageri, Amby s Fest Udlejning og Drezcode som har hjulpet os med at designe vores egne T-shirts. Der har igennem projektet været problemer med samarbejdet, men vi ender altid med at blive enige. Man lærer utrolig meget af det. Specielt det med at samarbejde. I Teorigruppen tager vi udgangspunkt i at undersøge hvilke barrierer fysisk handicappede mennesker møder i deres hverdag. Vi un- (Fortsættes på Skolesiderne, sidste side)

13 MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR Har du været i banken Af BITHE JØRGENSEN, Skolebestyrelsen meld dig til.. Jo flere der er med, jo større et plus er forældrebanken for skolen. Meld dig både med emner, som allerede er nævnt nogle gange er det svært at få kalendere til at gå op, og så er det godt mindst at være dobbeltdækket. Men måske blev du inspireret af listen overfor, så du er kommet i tanke om noget, du kan, men som ikke er nævnt? Så meld dig også! Og bemærk, at forældrebanken også gerne bare vil kende navne på forældre, der har tid. Det er ikke den mindste ressource at give til sit barns skole. Spørgsmålet kan man stille både til lærerne på Mårslet Skole og til kredsen af forældre & andre interessenter omkring skolen. Det, vi taler om, er skolens forældrebank. Har du som lærer benyttet dig af tilbuddet om at trække på den viden og de ressourcer, forældrene har stillet til rådighed? Og omvendt: Har du som forælder tænkt over, om din viden, din tid eller andre af dine ressourcer måske kunne stilles til rådighed for skolen? For trekvart år siden oprettede skolebestyrelsen Mårslet Skoles forældrebank. Et tilbud om at stille sig til rådighed med tid, specialviden eller at ens arbejdsplads under bestemte forudsætninger kan modtage besøg fra skolen. 15 voksne har skrevet sig ind og selv om det måske ikke er overvældende mange, så er det en rigtig god grundkapital at arbejde med. Spredningen em- nemæssigt er nemlig formidabel. Inden for den kategori, der hedder Jeg vil gerne være gæste- og hjælpelærer inden for et bestemt fagområde, bliver der tilbudt specialviden om alt fra børn på sygehus & børn af psykisk syge forældre, over bålmad, databaser på internettet, det danske mindretal i Sydslesvig, edb & computer, fysik, førstehjælp, gymnastik, journalistik & kommunikation, kirkemusik, korarbejde, kulturformidling, kristendom, krop & sundhed, matematik, salg / markedsføring, samfundslære, sløjd, til æskemageri & bogbinding, økologisk have- og landbrug. Skolen har også forældre, der gerne vil stille en specialviden om et andet land til rådighed. Det gælder lige nu Tyskland, Centraleuropa, USA og Australien. Har du et andet land, så Reglerne for forældrebanken: Du kan melde dig til med så meget eller så lidt, som du har lyst til / mulighed for koncentreret omkring dit eget barn / dine egne børn, eller som et tilbud til en bredere kreds af klasser. Du behøver ikke at være forælder på skolen. Bedsteforældre er også velkomne. Det samme er alle andre, der mener, at de kan bidrage i denne sammenhæng. Du kan melde dig som arbejdskraft alene i aftentimer, men også således, at det er i orden for skolen at spørge om tid i dagtimerne. Du kan melde dig som arbejdskraft ved særlige arrangementer forårskoncert, skolefest, aktivitetsuger Du kan blive slettet, når du vil. Forældrebanken er kun tilgængelig for skolens lærere og kun via skolens kontor. Ansøgningsskema fås via en klasselærer, en klasses forældrerepræsentanter eller på skolens kontor.

14 14 MÅRSLET-bladet DECEMBER JANUAR 2005 Af DIDDE OG KATRINE, Tillykke med de 14 år GUL STUE OG HOBIXEN De to sidste uger af november har vi haft julegaveværksteder på stuerne, hvor børnene har fået lavet mange fine ting. Derved kan vi bruge denne julemåned til at hygge os uden nødvendigvis at skulle producere gaver. Den 8. december har vi julearrangement i SFO en. I år har vi valgt at holde det stuevis forskellige steder i institutionen, nogle stuer udendørs og nogle indendørs. Vi har valgt at prioritere stuehyggen denne jul, da vi efterhånden har rigtig mange børn og forældre knyttet til institutionen. Der var gjort meget ud af udklædningen til MGP Den 29. oktober fyldte SFO en 14 år. Det blev fejret med en flot teaterforestilling af H.C. Andersens Fyrtøjet. Vi havde ønsket os kager i fødselsdagsgave, og vi vil hermed gerne takke alle de forældre, der sikrede, at ingen gik sultne herfra. Torsdag d. 4. november havde vi vores årlige SFO-MGP. Det var en stor succes, 22 bands optrådte med både grandprix-sange og hjemmelavede sange. Vinderne blev gruppen Break- Kidz fra 1. klasse, som udover et diplom vandt æren af at skulle optræde til næste års børne/unge festival. For første gang havde vi også udefrakommende optrædende, en gruppe piger fra 4. klasse, der lavede et flot dansenummer. Alt i alt var det en forrygende dag med masser af begejstrede tilskuere. Den 13. december laver en gruppe 3. klasses børn Luciaoptog i SFO en. Dette er en årlig tradition, og børnene glæder sig meget til at optræde for de andre stuer. Vi vil gerne minde om, at SFO en holder lukket mellem jul og nytår. Onsdag d. 3. november var 49 børn fra alle stuer af sted til en årlig SFO skakturnering på Sct. Anna Gade Skole. Det var en heldagsturnering, og 18 af børnene kom tilbage med medaljer om halsen, flot gået! Optrædende til SFO`s MGP set med en anderledes optik

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2005 Januar 2006 1 DEC/JAN 2005/2006 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2005 JANUAR

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013 Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 6: Kalenderen side 7: 2. klasse og dåserydderne side 8: Nyt fra Klubben og frugtordningen side 9: Danmarks Indsamlingen side 10: Juleklippedagen

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Århus Friskole d. 18. december 2009. God jul og godt nytår!

Århus Friskole d. 18. december 2009. God jul og godt nytår! Fredagsbrev Århus Friskole d. 18. december 2009 God jul og godt nytår! Så nærmer sig tiden. Sidste skoledag er vel overstået, de sidste julegaver er produceret i juleværkstederne og der er blevet sunget

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang.

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang. Nyhedsbrev uge 48 2014 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5-6 Bestyrelsen præsenterer. Fra Vejrumbro by Hitsangskrivning! 6/7 klasses roadtrip Side 7 Side 8 Side 9 Side 10-12 Side 13 LUCIAFEST Fra Vejrumbro

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere