portfolio Nicholas William Theodore Duxbury Ransome Arkitekt / Byplanlægger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "portfolio Nicholas William Theodore Duxbury Ransome Arkitekt / Byplanlægger"

Transkript

1 portfolio Nicholas William Theodore Duxbury Ransome Arkitekt / Byplanlægger

2 CURRICULUM VITAE Nicholas William Theodore Duxbury Ransome, Arkitekt / Byplanlægger MAA Julius Bloms Gade 6, 5, København N Danmark Telefon: Hjemmeside: ransome.dk LinkedIn: lnkd.in/k2wqer Profil Min grundlæggende tilgang til mine omgivelser er præget af nysgærrighed og videbegærlighed. Gennem min uddannelse og jobs har jeg stiftet bekendtskab med forskellige aspekter af arkitektfaget, men har i de senere år fokuseret på byplanlægning. Jeg har samtidig opbygget en solid erfaring i både mundtlig og visuel formidling, mens mit arkitekturfaglige fokus har ligget inden for planlægning, analyse og strategi. Jeg arbejder struktureret og seriøst, lytter gerne og er lærenem. Selvstændigt arbejde håndterer jeg fint, men er bestemt også en holdspiller og nyder godt kollegialt selskab. Kompetencer Erhvervserfaring Analyse af planlægningsmæssige forhold fra stor til lille skala Udfærdigelse af strategiske planer samt helheds- og strukturplaner Udarbejdelse af grafisk materiale i forhold til stedsbearbejdning Formidling, både mundtligt og skriftligt, til alt fra børn til fagfolk Guide og omviser hos Dansk Arkitektur Center Formidling af arkitektur til alt fra børn til branchefolk gennem udstillingsomvisninger, guidede ture, workshops og messer. Producerede nye manuskripter til guidede ture. Representerede DAC ved Energy Europe Praktikant hos Krydsrum Arkitekter Skitsering, idéudvikling, projektering, visualisering, 3d-modeller etc. Udviklede plancher og brochurer til en udstilling i Gethsemane Kirke, Vesterbro Arkitekturfotograf hos Arkitekturbilleder.dk Fotografisk dokumentation af nyere danske bygningsværker, byrum og landskaber Udviklede et georeference-system til fotograferne samt sidens Facebook-tilstedeværelse Freelance grafisk designer for eks. To Øl, Musikhøjskolen på Frb., Hvidovre Ungdomsskole Udarbejdning af plakater, foldere og andet PR-materiale Instruktør i sejlads, kano og kajak hos Hvidovre Ungdomsskole Afvikling og forberedelse af undervisningsforløb for skoleklasser i Hvidovre Havn Uddannelse Cand.Arch. Kunstakademiets Arkitektskole, Afdeling 1 / Byplanlægning Afgangsprojekt: Ny Maglemølle - Visionsplan for en nedlagt papirfabrik Cand.Arch. udveksling University of Liechtenstein, Architectural Design Theory Studio B.Arch Kunstakademiets Arkitektskole, Afdeling 8 2

3 Matematisk student. Matematik, Engelsk og Tysk på A-niveau. Sankt Annæ Gymnasium, Valby N. Zahles Gymnasieskole, København K Frivilligt Arbejde National kontaktperson for Danmark i MEDS (Meetings of Design Students) Deltagelse i workshops i Ljubljana, Lissabon og Dublin samt møder i Belgien og Kosovo 2014 Copenhagen Photo Festival Omviser ved flere udstillinger på dansk og engelsk Redaktionelt medlem i StudArk, et forum for danske arkitektstuderende Opdatering af nyheder på StudArks hjemmeside og sociale medier IT-kompetencer Adobe CS: InDesign, Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, Lightroom, Premiere Pro 3D & 2D CAD: AutoCAD, ArcGIS, Sketchup, Rhino, 3DS Max MS Office: Word, Excel, Powerpoint Kendskab til webprogrammering og digital design med XHTML, CSS, PHP, tumblr og Wordpress. Sprogkundskaber Dansk Engelsk Tysk Fransk Modersmål Modersmål Gymnasialt A-niveau Folkeskoleniveau Fritidsinteresser Jeg keder mig sjældent og har ofte nye ideer og projekter at tage fat på. Bl.a. kan jeg få tiden til at gå med windsurfing, håndbrygning, madlavning og rejser. Referencer Daniel Gunnarsson - arkitekturbilleder.dk Kenneth Skytte - Krydsrum Arkitekter Kan fremsendes, hvis det ønskes. 3

4 Bebyggelse Skov og plantage Skovrejsningsområde Sø / vandløb Vådområde Lavbundsområde Særlige friluftsområder Bevaringsværdigt landskab Natura2000-område 2,5 m koter Bøssevænge Saltø Skov Lønned Skov Sofielyst Klosterskov Gavnø Slot Vejlø Skov Friheden Suså Kohave Rådmandshave Basnæs Skov Stenskov Basnæs Plantage Rettestrup Plantage Fensmark Skov Fruens Plantage Kalby Ris Holmegaards Mose Marbjerg Skov Fredskov Fladså Banker Dyrehave NY MAGLEMØLLE / VISIONSPLAN FOR EN NEDLAGT PAPIRFABRIK Tid: 12. semester - afgangsopgave Sted: Næstved, Danmark Type: Analyse, strategiplan, visionsplan Areal: 34,5ha Det overordnede tema for projektet er omdannelse af havneindustri i en større dansk provinsby. Opgavens ramme spænder fra betragtninger af områdets nationale og regionale kontekst og ned til selve stedets materie det byggede og bevoksede miljø omkring en nedlagt papirfabrik. Med udgangspunkt i de forhåndenværende kvaliteter styrkes områdets identitet, tilgængelighed og anvendelighed gennem robuste, fleksible og langsigtede strategier for omdannelse. Den historiske kontakt til Susåen genskabes, og samtidig udnyttes Næstveds industrielle kulturarv til sit fulde ved etableringen af en postindustriel kulturpark, der genfortolker byens mest markante anlæg. overordnede strategier Tybjerg Skelby Herlufmagle Gelsted Fensmark Vallensved Holme-Olstrup Holsted Toksværd Næstved Storcenter / Megacenter Ny Holsted Fodby Herlufsholm Næstved Centrum Maglemølle Erhvervsområde Ydernæs Industriområde Appenæs Ydernæs Industriområde Mogenstrup Karrebæksminde Enø By Lov Bykerne Høj bebyggelse Lav bebyggelse Industri Kommende byområder Hovedcenter Udviklingscenter Lokalcentre Støttepunkter Værdifuldt kulturmiljø Hammer 4 landskab og rekreation byudvikling og knudepunkter

5 5

6 Kickstart 1 / Nyt byrum Ny Maglemølle Kraftcentral Kickstart 3 / Nyt kulturcenter 1:500 Kickstart 2 / Opgraderet adgang Industriparken Overgang v. Havnegade Kulpladsen Fabriksvej UDSIGT CAFÉ EVENT Overgang v. Maglemølle MØDE F Lagunestien Råstofpladsen G Kaolinpladsen AUDITORIUM UDSTILLING KONTOR MØDE KONCERT TEKNIK LAGER KØKKEN B-B D C kickstarts B F-F KRAFTCENTRALEN ombygget sliske som ny indgang MAGLEMØLLE udsigt fra kranbro KULPLADSEN udsigt fra kranbro RÅSTOFPLADSEN skovfyr bunker af tømmer KAOLINPLADSEN Maglemøllebro kaolinlageret / udendørs scene mødelokale bunker af sand og grus kontorer / klublokaler 1:500 snit kontor / atelier kranbro med udsigt kontor / atelier GÅRDEN indendørs fodbold passage gennem anlægget PAPIRHAVEN kirsebærtræer RÅSTOFPLADSEN kirsebærtræer offentlig passage 1:500 snit 6 1:2000 model DOBBELTKAJEN

7 7

8 REINTEGRATION OF A FORMER PRISON AREA Tid: 11. semester Sted: Albertslund, Danmark Type: Analyse, strategiplan, helhedsplan Areal: 22,1ha Projektet tager sit afsæt i en overordnet analyse af områderne inden for ca. 2km af Vridsløselille Statsfængsel, der skal afvikles i fremtiden. Med udgangspunkt i disse analyser, blev en række strategier udviklet. Visionsplanen for selve området indeholder både boliger, parkområder, offentlige og kulturelle funktioner, der overordnet set bidrager til at genintegrere dette meget centrale område i Albertslund til sine omgivelser. Hele projektet blev samlet i fem bøger, der omhandler hver del eller fase af projektet: Registration, Mapping, Strategy, Proposal, Inspiration. Problems Missing centre Far to green areas Impassable edges Hedemarken social Missing connections Hedemarksvej Potentials S Herstedlund Skole The prison as a new attractor Proximity to railway station Water flow An enormous green area Repurposable buildings sports facility football field basketball long jump basketball kindergarten club club multi-use ball court kindergarten health care centre football field multi-use training facility recreation material yard material yard culture centre for the elderly rented out ent area petanque material yard material yard home care centre conference/event centre prison museum outdoor museum indoor outdoor exhibition hall sculpture park rented out ball court educational gardens scout house basketball sports hall supermarket supermarket picture historical school collection kiosk football field football / athletics fields fritidshjem fritidshjem school swimming pool sports hall multi-use facility for families with children ball court club motor sport pensioners garden open farm not in use football field sports hall sports field sports fieldsports field ball court tennis club fritidshjem multi-use football field basketballlibrary kindergarten football field after-school centre skatepark / parkour hockey / roller hockey lookout post / toboggan hill park / woods lake / wetland service facility train station under construction municipal culture house heating system centre for mentally handicapped multi-use shops culture house under construction sports hall job club library job centre supermarket club music school supermarket multi-use education club rented out youth school swimming pool supermarket supermarket administration old people s home 10th grade school basketball ball court petanque special school sports field centre for the mentally handicapped rented out 8 1:5000 strategiplan - centraliteter club football field club sports hall

9 lookout hill new connection across road main car access Quercus petraea wetland meadow wood chippings 1:500 snit parking armoured grass semi-private common area bebyggelsestypologier single family houses 1-2 stories 14 x m2 offices / workshop offices 3 stories 10 units offices 3 stories 10 units Cupressus sempervirens parking slotsgrus 3 stories 10 units beplatningstypologier indoor Cupressus sempervirens Prunus avium stella granite rubble conference / event centre 3 stories 10 units sand Prunus avium stella granite rubble sculpture white in-situ concrete prison museum exhibition hall row houses 2,5 stories approx. 180m2 Prunus avium stella granite rubble Malus domestica Cupressus sempervirens school gardens outdoor exhibition white in-situ concrete Prunus avium stella granite rubble startup offices hard surface startup offices ungdomsskole after school activities parking armoured grass populus concrete tiles slotsgrus Cupressus sempervirens offices grass lawn offices basketball parking armoured grass offices hockey / rollerhockey offices offices basketball populus concrete tiles Quercus white in-situ concrete petraea ppings bicycle/pedestrian path asphalt wetland kindergarten wooden jetty wooden causeway lake lake Quercus petraea wood chippings meadow 1:1000 helhedsplan lookout hill 10m 9 Quercus petraea wood chippings preserved wall section

10 ALBERTSLUND FORSTUDIER Tid: 11. semester Sted: Albertslund, Danmark Type: Analyse, kickstartforslag Uddrag af en serie observationer, tekster, analyser og skitseforslag til fremtidens Albertslund. / fligede bystruktur / levestandarden / randbebyggelsen var samfundsøkonomisk uheldig / Det er gadens død / følgearealer / domineret af horisontalitet / fællesanlæggene / koncentrere byudviklingen / økonomisk trafiksystem / alternativ lokaliseringsmulighed / den danske velfærdsby / med lav tæthed, rekreative grønne kiler / privatbilisme / spredning i bymønsteret / spildarealer / hierarki af byer / egnscenter / lokalcentret / rangordning af vejsystemet / fraktale antenner / grundlæggende princip / flere byer flettet sammen / zoning / holdning til landskabet / landbruget / grovopdele landets arealer / Lovgivningen / opholdsarealer til boligbebyggelserne / trafikseparering / trafikdifferentiering / ubestemmelig og tvivlsom kvalitet / Albertslund / skelsættende / moderne byplanprincipper / Fingerplanen / gårdhustypen / moderne menneskes behov / isoleret bolig med uderum / en rigere social tilværelse / centeret / konsekvent gennemførte adskillelse af motorkørende og fodgængere / menneskets integritet / bebyggelsen er klart afgrænset mod det åbne land / urban konstruktion / fællesanlæg / bygnings-idealer / socialpolitiske målsætninger / nordiske rødder /søer et usædvanligt rekreativt og identitetsgivende forløb / øget trafikpres /byens vrangside / Det er blevet for grønt / grøn pest / variationsforladt / parcelhuset / den ringeste boligform / udflydende / udparcellere / Herved har man mistet typiske samlingssteder / Industricentrum Herstedøster /Nordeuropas største industricenter / afgrænset kulturmiljø / ombyggede gårde / produktionsanlæg / værdifuld tidsdybde / den flade karakter brydes af enkelte fyrtårn / identitet / udviklingen var uundgåelig / foregribe udviklingen / Kravet til byen var, at møde det moderne menneskes inderste / behov / tværtimod familier fra saneringskvarterne i København / soveby / kernevelfærdsområde / pragmatik / implementeringen af den danske velfærdsstat / Arkitektur og plan i den danske velfærdsby / Poul Bæk Pedersen Dansk Byplanlægning / Arne Gaardmand Forstaden og dens landskab / Dennis Lund (Landskab 04, 1996) Kulturarv i industrilandskaberne i Albertslund Kommune / Frellsen, Monfared og Mortensen scale: 1: distance: 20,6km mode: bicycle date: 17/09/

11 11

12 AMAGER EDGES VERMLANDSGADE ERHVERVSOMRÅDE Tid: 9. semester Sted: Amager, Danmark Type: Analyse, helhedsplan Areal: 18,2ha abstrakte-strategiske skitser 12 1:2000 helhedsplan

13 AMAGER EDGES STRUCTURE PLAN Tid: 9. semester - samarbejde med Christian Lunde Sted: Amager, Danmark Type: Analyse, strukturplan Areal: 98km2 AMAGER EDGES analysis & structure plan Refshaleøen Prøvestenen Christianshavn Kløvermarken Islands Brygge Amager Strandpark Amager Fælled Kastrup Golf Course To Sweden Taarnby Ørestad Copenhagen Airport Kastrup Kalvebod Fælled Dragør Aflandshage new east-west connections east amager hard edge west amager soft edge central amager 13

14 SOUND FOREST Tid: 2012 Sted: Ljubljana, Slovenien Type: Kunstinstallation Medvirkende: Samarbejde mellem 15 studerende Formålet med denne workshop var at udforske, hvordan man kunne skabe en installation i en nedslidt offentlig park. Installationen skulle have en rumlig og lydlig funktion og bestå primært af genbrugte materialer. 2000m snor og 3000 stykker MDF, der var genanvendt fra andre workshops blev brugt til at skabe det endelige resultat, der blev spændt ud mellem tre træer. plan detaljer 14

15 snit opstalt 15

16 MY BENCHES Tid: 7. semester Sted: Liechtenstein og Schweiz Type: Kortlægninger, digte, fotos mm. indpakning postkort og brev til læseren registrering af bænke jordprøver 16 registrering af vandringer

17 registrering af bænke registrering af teksturer påtegning af digt på træbænk 17

18 Nicholas William Theodore Duxbury Ransome Julius Bloms Gade 6,5, København N

2001-2004 BYGNINGSKONSTRUKTØR, erhvervsakademiet Stevnsgade i København, International linje

2001-2004 BYGNINGSKONSTRUKTØR, erhvervsakademiet Stevnsgade i København, International linje Claus Nebelin Arkitekt MAA og Bygningskonstruktør Ane Katrines Vej 10, 3.tv - 2000 Frederiksberg 25301110 - nebelin@hotmail.com webportfolio: clausnebelin.com PROFIL Mit arkitektoniske fokus ligger især

Læs mere

den grænseløse by den grænseløse by c e n t e r for strat e g i s k byforskning

den grænseløse by den grænseløse by c e n t e r for strat e g i s k byforskning den grænseløse by den grænseløse by c e n t e r for strat e g i s k byforskning DEN GRÆNSELØSE BY c e n t e r for strat e g i s k byforskning Titel: Den Grænseløse By Redaktion: Dansk Byplanlaboratorium

Læs mere

Den sjette finger i Fingerplanen

Den sjette finger i Fingerplanen Den sjette finger i Fingerplanen Af Sara Frahm Pors Anna Sophie Skov Wittorff Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Speciale forår 2014 Vejleder: Henrik Jochumsen Anslag: 266.618

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Aktivitetsberetning 2013

Aktivitetsberetning 2013 Aktivitetsberetning 2013 Bestyrelsesmøde den 7. marts 2014 Bilag til dagsordenens punkt 3 AKTIVITETSBERETNING 2013 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER!

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! 2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! TAG UDFORDRINGEN OP! Trænger du til luft under vingerne? Vil du arbejde i en virksomhed, der spænder over 40 lande? Kan du se

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 14: Et udsnit af Kokkedal

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 14: Et udsnit af Kokkedal Kortlægning af kulturmiljøer 2014 14: Et udsnit af Kokkedal Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 INDHOLD Anbefalinger...04-05 Analyse: Opsummering af analyse...06-07 Netværk og bevægelse...08-09 Karakter og Identitet...10-11 Aktiviteter og Brugergrupper...12-13

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

hvordan arbejder arkitekten? undervisningstegneserie om arkitektens arbejdsproces

hvordan arbejder arkitekten? undervisningstegneserie om arkitektens arbejdsproces hvordan arbejder arkitekten? undervisningstegneserie om arkitektens arbejdsproces når legomandens udsigt bliver til virkelighed introduktion til arkitektens univers Arkitekten i samfundsdebatten I midten

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Faxe Kommune i udvikling

Faxe Kommune i udvikling - i udvikling Faxe Kommune i udvikling Faxe Kommune har meget at byde på. Ikke mindst en smuk natur og en central placering, tæt på hovedstaden. Området har derfor mange gode udviklingsmuligheder. På trods

Læs mere

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse 1 - mødet med bymiljøet! Kan bymiljøets udformning stimulere økonomisk vækst? Hvordan kan bymiljøer bidrage til værdiskabelse og netværk mellem mennesker

Læs mere

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv Brug havnen Industrihavnens kulturarv 3 4 11 Forord Havnefronten under forandring Introduktion til havneeksemplerne 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 Københavns Havn - Islands Brygge Køge Havn - Søndre Havn

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024 Albertslund 2024 Hvordan ser Albertslund ud i år 2024? Det er der mange gode bud på, men en ting er sikker, nemlig at kommunen har en afgørende rolle og et stort ansvar for at drive udviklingen i den rigtige

Læs mere

Bynært Friluftsliv i Norden

Bynært Friluftsliv i Norden Bynært Friluftsliv i Norden Friluftsliv i byen værdier i hverdagen TemaNord 2006:552 Bynært Friluftsliv i Norden Friluftsliv i byen værdier i hverdagen. TemaNord 2006:552 Nordisk Ministerråd, København

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

landskabsprojekter INTRODUKTION anmodning

landskabsprojekter INTRODUKTION anmodning INTRODUKTION anmodning landskabsprojekter Forord En bygning ligger altid et sted, og den danner altid et sted. Et sted i byen, et sted i landskabet. Et ubetydeligt hus kan definere et landskab på en måde,

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse HOVEDGADEN og bygningsfornyelse idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse Hovedgaden i Græsted, Gribskov Kommune. 2 Indhold indledning 4 Workshop KONKLUsion 6 ByLIVSparameter

Læs mere

Det gode kulturbyggeri

Det gode kulturbyggeri Det gode kulturbyggeri 7 cases MULTIMEDIEHUSET Udarbejdet af NIRAS Konsulenter A/S for Multimediehuset Århus Kommunes Biblioteker Januar 2006 Layout: NIRAS Konsulenterne A/S Uddrag må kun gengives med

Læs mere

Denne e-mail indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP0026731CE573" (Aficio MP C2051).

Denne e-mail indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra RNP0026731CE573 (Aficio MP C2051). Forslag dyrehavegaard, projektet Green Zoo Sagsnummer: 20140510047 Oprettet: 28-05-2014 Dokumentejer: Lise-Lotte Larsen Emne: Oprettet: 28-05-2014 Dokumentdato: 28-05-2014 Fysisk placering: Afsender Forslag

Læs mere

10/2007 DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST?

10/2007 DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST? 10/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST? Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i

Læs mere