Uddannelsen til Teknisk designer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til Teknisk designer"

Transkript

1 Uddannelsen til Teknisk designer

2 Teknisk designer Du har ambitioner om og lyst til at være med til at skabe nye banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være en del af nye projekter, som konstruktionen af 8-tallet, opførelsen af nordens største designerhotel Bella Sky eller udviklingen af industrielle konstruktioner som f.eks. dele til vindmøller og boreplatforme? Som teknisk designer får du lov til at konstruere med computeren som dit primære arbejdsredskab. 2

3 Konstruerer, tegner, beregner, dokumenterer og planlægger Som teknisk designer indgår du i inspirerende og fagligt kompetente teams af ingeniører, arkitekter, designere og andre teknikere. Du binder alle disse samarbejdspartnere sammen og fungerer således som en mellemmand for dem, der står for planlægning og organisering af arbejdet, og dem, der udfører det konkrete arbejde. Det kan f.eks. være industrivirksomheder, hos ingeniører og arkitekter og i kommunernes tekniske forvaltninger. Som teknisk designer er dine arbejdsdage aldrig ens. Ikke alene samarbejder du med en masse faggrupper gennem din tekniske viden og dit systematiske og kreative tankesæt. Du vil også være beskæftiget med udarbejdelse af den tekniske dokumentation, som skal bruges til fremstilling af produkter. Du kommer til at beskæftige dig med forberedelse af produktion, kvalitetssikring, udarbejdelse af salgs- og udbudsmateriale eller undersøge markedet for din virksomheds produkter. Jeg har lært at strukturere mit arbejde, hvordan det er at være et led i et projekt og har på den måde fået et virkelighedsbillede af et byggeprojekt. Lisa Tvarnø, 19 år, Teknisk designer, Københavns Tekniske Skole 3

4 Kreativitet med computeren Næsten alt arbejde sker med computeren som dit primære redskab. Du skal bl.a. arbejde med at konstruere, tegne og dokumentere dele og komponenter i 2D og 3D-format til industrien eller bygge og anlæg. Du deltager i udviklingen af funktionelle løsninger, der samtidig er pakket ind i et lækkert design. Dette arbejder du også med i forhold til egne præsentationer af produkter, hvor der lægges vægt på en kombination af det faglige indhold og visuelle udtryk. Som teknisk designer skal du have evne for tegning, naturlære og matematik, sans for planlægning og systematik samt gode samarbejdsevner. 4

5 Design af revolutionerende bygninger og industrielle produkter? Uddannelsen som teknisk designer er for dig, der ønsker at have et bredt arbejdsområde, hvor kreativitet er i fokus. En teknisk designer er ingeniørens højre hånd. En, der evner både at forestille sig alle komponenter, dele og detaljer i en kompliceret og yderst omfattende bygning eller industriel konstruktion og samtidig en, der har kreativiteten og visionen til at udvikle innovative løsninger til mere effektive og miljøvenlige produkter. Som teknisk designer skal du således både have kreative evner og teknisk forstand. 5

6 To brancherettede linjer Som teknisk designer kan du vælge mellem to specialeretninger: Bygge/anlæg og Industriel produktion. Teknisk designer Bygge og anlæg Inden for bygge- og anlægsområdet er du beskæftiget med fremstilling og revidering af tegninger samt rutineberegninger i samarbejde med ingeniører, bygningskonstruktører, arkitekter og andre teknikere. Du kan også være beskæftiget med at rentegne detailtegninger efter opgivne mål og retningslinjer. Arbejdet foregår i mange sammenhænge på ingeniørog arkitekttegnestuer, hos entreprenørvirksomheder, på byggepladser eller i kommunernes offentlige forvaltninger. Arbejdet som teknisk designer inden for bygge og anlæg involverer ligeledes at opstarte byggeprojekterne. I startfasen deltager du i kundemøderne, hvor projektets idéer og tanker bliver til. Derefter har du medansvaret for at virkeliggøre kundens ønsker gennem praktiske tegninger på computeren. Slutteligt skal disse tegninger dokumenteres og krav formidles videre til håndværkeren, der udfører projektet. Din arbejdsdag er således en spændende kombination af samarbejde med kunder og samarbejdspartnere samt kreativitet og udførelse gennem computerbaserede 2D og 3D-programmer. 6

7 Teknisk designer Industriel produktion Som teknisk designer inden for industriel produktion beskæftiger du dig både med at tegne, planlægge og forberede til produktionen. Du arbejder især på fremstillingsvirksomheder med fremstilling og revidering af tegningsmateriale til produktionen. I mange virksomheder deltager den tekniske designer også i udviklingen af nye produkter, kvalitetskontrol, projektstyring, drift, planlægning og lagerstyring mm. Fremstillingsvirksomheder er typiske arbejdspladser for teknisk designere med specialeretningen industriel produktion. Du arbejder tæt sammen med blandt andet ingeniører, andre teknikere og håndværkere. Derfor skal du også have forståelse for deres fag og have lysten og evnen til at kunne sætte dig ind i lovgivningen på arbejdsområdet. Arbejdet med at føre idéer ud på computeren kan jeg utrolig godt lide, særligt når det skal gøres i 3D. Det, synes jeg, er rigtig spændende. Vi får også inspiration og hjælper hinanden, når vi sidder og tegner. Henriette Sørensen, 20 år, Teknisk designer, Metal College Aalborg Der skal hentes tegninger hos kommunen, bestilles materialer, laves gas, vand, kloaker, konstruktioner osv., og det hele skal tegnes i CAD. Og så skal der laves en tidsplan og budget for projektet. Lisa Tvarnø, 19 år, Teknisk designer, Københavns Tekniske Skole 7

8 Uddannelsen Uddannelsen til teknisk designer hører under erhvervsuddannelsesindgangen Produktion og udvikling, der har flere beslægtede uddannelser under sig. Uddannelsen til teknisk designer er opdelt i et grund- og hovedforløb og varer 2 år og 5-11 måneder afhængig af, hvornår du får en aftale med en virksomhed om uddannelsen. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik, så du hele tiden kan anvende og afprøve den teoretiske viden, som du lærer på skolen, i praksis på din praktikplads. Uddannelsesforløbet Du kan begynde uddannelsen på tre forskellige måder; via skolevejen, praktikvejen eller via ny mesterlære. Du kan således selv være med til at udforme din uddannelse, så den matcher netop dine ønsker og krav. Skolevejen Grundforløb -Skole i 20 uger Hovedforløbet -Starter med praktik Skoleforløb Praktik Afsluttende skoleperiode Uddannelsen varer 2 år og 5-11 måneder Praktikvejen Praktik Grundforløb -Skole i 20 uger Praktik Skole Praktik Afsluttende skoleperiode Uddannelsen varer 2 år og 5-11 måneder 8

9 Ny mesterlære (Mesterlæreordningen gør det muligt helt eller delvist at erstatte uddannelsens grundforløb, som normalt foregår på teknisk skole med praktik i virksomhed) Mesterlære + evt. skole Praktik Skole Praktik Afsluttende skoleperiode Uddannelsen varer 2 år og 5-11 måneder Grundforløbet Produktion og udvikling De første 20 uger på skolen bliver du introduceret til de forskellige uddannelser og fag inden for Produktion og udvikling. Grundforløbet er fælles for alle teknisk designerelever, uanset om du senere ønsker at specialisere dig inden for Bygge og anlæg eller Industriel produktion. Undervisningen på grundforløbet er overvejende projektorienteret og tværfaglig, så du bliver rustet til at kunne håndtere de mange udfordringer, du senere bliver stillet over for som teknisk designer. Du kommer både til at arbejde individuelt og i grupper, og du har selv stor indflydelse på, hvilke projekter du vil arbejde med. Længden af grundforløbet er normalt 20 uger. Eksempler på kompetencemål, som du skal opnå på grundforløbet: Anvende grundlæggende CAD (Computer Aided Design), herunder: Fremstilling og udprintning af arbejdstegninger Fremstilling og formidling af teknisk dokumentation inden for industriel produktion og inden for bygge- og anlægsområdet Anvende it til informationssøgning og udformning af teknisk dokumentation. 9

10 Grundforløbet afsluttes med en eksamen, som skal bestås, inden du kan gå videre på hovedforløbet. Hovedforløbet teknisk designer Hovedforløbet varer i alt mellem 1 år og 11 måneder og 2 år og 5 måneder. For at begynde på hovedforløbet til uddannelsen som teknisk designer skal du have bestået grundforløbet. Herefter skal du have en praktikplads hos en godkendt virksomhed. Skolen hjælper dig med at finde virksomheden, men du skal selv være opsøgende. Hovedforløbet veksler mellem mindst 2 perioder med undervisning på skolen (40 uger i alt) og perioder med praktik i en virksomhed. Undervisningen omfatter både område- og specialefag, som eksempelvis design og produktudvikling, byggekonstruktion og teknisk problemløsning og maskiner. Langt den største del af hovedforløbet foregår dog i virksomheden, hvor dine evner som teknisk designer afprøves. Alt efter din praktikpladsaftale vælger du at afslutte uddannelsen som teknisk designer inden for bygge og anlæg eller teknisk designer inden for industriel produktion. Som afslutning på uddannelsen skal du lave afgangsprojekt. Valget af emne foretages ofte i samarbejde med praktikstedet, og har sammenhæng med de arbejdsopgaver, praktikpladsvirksomheden arbejder med. 10

11 Fremtidige jobmuligheder Som teknisk designer er dine muligheder uendelige. Du kan arbejde inden for mange forskellige brancher og med mange forskellige typer opgaver, som eksempelvis: Konstruktionstegner af maskiner, bygninger eller anlægsprojekter Driftsplanlægger af produktionsstyring, materiale- og lagerstyring Byggelederassistent i entreprenørfirmaer eller rådgivende ingeniørfirmaer med projektering og byggeledelse samt udarbejdelse af tekniske tegninger til håndværkere Salgsmedarbejder, der udarbejder salgsmateriale, tilbudsmateriale og brugervejledninger Softwaredesigner med 3D-tegning, visualisering og animation Arbejdsopgaverne varierer meget, men kan overordnet deles ind i tre store områder: Konstruktions-, tegne- og beregningsarbejde, der bl.a. går ud på at udforme arbejdstegninger i samarbejde med ingeniører, teknikere, arkitekter osv. Til løsning af opgaverne bruger man mest computere. Til tegnearbejdet knytter sig normalt en del beregningsarbejde. Det kan være tekniske beregninger med henblik på f.eks. styrke og valg af materiale, men det kan også være økonomiske beregninger i forbindelse med tilbud og indkøb. Du bruger computer både i forbindelse med planlægning, tegning og produktion. 11

12 Planlægnings- og driftsarbejde foregår ofte i samarbejde med andre teknikere og handler om at tilrettelægge og sætte virksomhedens produktion i gang. Du kan f.eks. være den, der sørger for at anskaffe de nødvendige materialer til brug for produktionen. Du kan også lave beregninger af produktionstiden, kontrollere kvaliteten og foretage forskellige metode- og arbejdsstudier. Videreuddannelse Som teknisk designer kan du videreuddanne dig inden for fagområder som f.eks. multimediedesigner, designteknolog, produktionsteknolog, bygningskonstruktør osv. Med min uddannelse som teknisk designer påtænker jeg mig en videreuddannelse som produktionstekniker og måske senere at fortsætte min uddannelse og læse til produktionsingeniør Christoffer Larsen, 22 år, Teknisk designer, Metal College Aalborg 12

13 Teknisk designer kort fortalt Uddannelse Teknisk designer Varighed 2 år og 5-11 måneder Økonomi SU og elevløn Optagelseskrav Afsluttet folkeskole Det er en fordel, hvis du har evne for tegning, naturlære og matematik, samt sans for planlægning og gode samarbejdsevner Skoleperioder Grundforløbet varer normalt 20 uger Hovedforløbet varer 2 x 20 uger GrundfagEngelsk Iværksætteri og innovation Læring, kommunikation og samarbejde Områdefag Eksempler på specialefag Fremstilling af tekniske tegninger Visualisering og illustration Brugervejledning Udformning og opfølgning på planlægning Beregning og konstruktion Økonomi Fremstilling af tekniske tegninger Styring og bevægelsesmekanik Visualisering og animation Tegning og konstruktion i CAD 13

14 Uddannelsessteder CELF, Nykøbing F. Tlf.: EUC Syd, Sønderborg Tlf.: EUC Vest, Esbjerg Tlf.: Hansenberg, Kolding Tlf.: Herningsholm Erhvervsskole, Herning Tlf.: Københavns Tekniske Skole Tlf.: Roskilde Tekniske Skole Tlf.: Selandia CEU, Slagelse Tlf.: Svendborg Erhvervsskole Tlf.: Syddansk Erhvervsskole, Odense-Vejle Tlf.: Tech College Aalborg Tlf.: Tradium, Randers Tlf.: Uddannelsescenter Holstebro Tlf.: Aarhus Tech Tlf.:

15

16 Det faglige udvalg for teknisk designeruddannelsen Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V. Tlf.: Fax: V

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION TAG EN UDDANNELSE INDEN FOR TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION UDDANNELSESMAGASIN TEKNISK LANDSFORBUND // KREATIVE SPECIALISTER 02-03 indhold Uddannelsesbeskrivelse med jobprofiler TEKNISK LANDSFORBUND Nørre

Læs mere

Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse

Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse fagretninger Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse 1 Indhold Velkommen... 3 Mad og oplevelser... 4 Etablering og udvikling... 6 Benzin og spænding

Læs mere

Fagretninger - for dig, der vil og kan

Fagretninger - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Fagretninger - for dig, der vil og kan Sådan starter du på en ERHVERVSUDDANNELSE efter 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet

En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet Indhold 4 Godschauffør 5 Kranfører 6 tankbilchauffør 7 flyttechauffør 8 renovationschauffør

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BLIV KLÆDT PÅ TIL MODERNE BYGGELEDELSE Med en kandidatuddannelse i Byggeledelse får du indsigt i byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL 2020 HVOR ER DU? SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL EAL.DK/2020 LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 INDHOLD Hvor er du i 2020?....side 3 Erhvervsakademiet

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE aarhustech.dk TEKNISK SKOLE FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE Nye muligheder MOTION HVER DAG, FLERE EUX-MULIGHEDER, MERE OG BEDRE UNDERVISNING OG STØRRE UDDANNELSES- GARANTI 2 aarhustech.dk

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere