Uddannelsen til teknisk designer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til teknisk designer"

Transkript

1 Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere

2 I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at ringe til nærmeste erhvervsskole og tale med en praktikpladskonsulent eller til det faglige udvalg for teknisk designeruddannelsen.

3 Indholdsfortegnelse Hvad kan virksomheden bruge en teknisk designerelev til? Side 4 Uddannelsens opbygning Side 6 Hvad lærer eleven i løbet af uddannelsen? Side 7 Virksomhedsgodkendelse og uddannelsesaftalen Side 9 Når virksomhedsgodkendelsen og uddannelsesaftalen er på plads Side 10 Løn- og ansættelsesforhold Side 12 Godkendte erhvervsskoler Side 14 Nyttige adresser Side 15 3

4 Hvad kan virksomheden bruge en teknisk designerelev til? Teknisk designeruddannelsen Den tekniske designer arbejder med problemstillinger inden for teknik og kvalitet. En teknisk designer udarbejder dokumentation for produkter og til produktioner. Opgaverne løses typisk ved brug af IT- og CADsystemer. De tekniske designere er bindeleddet mellem den administrative og udførende del af virksomheden, og forener den overordnede kreative idé og strategiske plan med det færdige produkt. Arbejdsområder En teknisk designer favner mange forskellige kompetencer, og kan derfor arbejde inden for mange forskellige brancher. De primære beskæftigelsesområder i alle typer virksomheder er eksempelvis: Ingeniørvirksomheder Arkitekter Kommuner Jern- og metalvirksomheder Trævirksomheder Plastvirksomheder Procesindustrielle virksomheder Medicinal- og hjælpemiddelvirksomheder IT-, elektronik- og kommunikationsvirksomheder Virksomheder, der fremstiller bygningsmaterialer og komponenter El- og energiforsyningsvirksomheder En teknisk designer i industriel produktion kan være: Driftsassistent Organisatorisk placeret i produktionen Udformning af forskellige procesbeskrivelser Vedligeholdelsesplaner Assisterer ved produktionsplanlægning Assisterer ved indkøb af forbrugsmaterialer Dokumentation i forbindelse med kvalitet Konstruktionsassistent Organisatorisk placeret i udviklingsafdeling/konstruktionsafdeling Dokumentation af konstruktionsopgaver Produktionsændringer/vedligeholdelse i forbindelse med dokumentation Lettere tekniske beregningsopgaver Gængse dimensioneringsopgaver Produktdokumentation for marketing Assisterer servicecenter og kundecenter Projektassistent Organisatorisk placeret i projektafdelingen Assistent for projektlederen Tids- og ressourceplaner, mødeplaner Projektsupport af et eller flere projekter Alt efter virksomhedens profil og behov, kan virksomheden og eleven vælge mellem en række valgfri specialefag. De gør det muligt at uddanne den tekniske designerelev til at varetage opgaver i eksempelvis produktion og bygge og anlæg. 4

5 En teknisk designer inden for bygge og anlæg kan være: Konstruktionsassistent Organisatorisk placeret i arbejdet på tegnestuen Udførelse af tegnearbejde og lettere konstruktionsberegninger samt anden dokumentation i forbindelse med: - Projektering af byggeri - Projektering af anlægsopgaver - Projektering af installationer i bygninger - Projektering af distributionsanlæg herunder elforsyning Projektassistent Organisatorisk placeret i projektafdelingen Assistent for projektleder Tids- og ressourceplaner, mødeplaner Projektsupport af et eller flere projekter Hvis du er i tvivl om, hvordan din virksomhed kan have gavn af en teknisk designer, så ring til nærmeste erhvervsskole og tag en snak med en praktikpladskonsulent. Her kan du få hjælp til at komme videre. 5

6 Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed Uddannelsen er opdelt i et grund- og hovedforløb og varer 2 år og 5-11 måneder afhængig af uddannelsesstart. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Uddannelsen slutter med en skoleperiode på 20 uger, hvilket betyder, at eleven ikke skal tilbage i virksomheden efter det afsluttende skoleophold. Adgang til uddannelsen Der er tre måder at starte uddannelsen på: Afslutningsprojekt Som afslutning på uddannelsen udarbejder og gennemfører eleven et afgangsprojekt, der kan formuleres i samarbejde med praktikvirksomheden og skolen, og som kan have sammenhæng med de arbejdsopgaver, praktikvirksomheden arbejder med. Projektet afsluttes ved bedømmelse af det skriftlige projekt, som fremlægges ved en mundtlig eksamen. 1. Skoleadgangsvejen Grundforløb Skole 20 uger Hovedforløb Starter med praktik Skole Praktik Afsluttende skoleperiode Uddannelsen varer 2 år og 5-11 måneder 2. Praktikadgangsvejen Praktik Grundforløb Skole 20 uger Praktik Skole Praktik Afsluttende skoleperiode Uddannelsen varer 2 år og 5-11 måneder 3. Ny mester lære Ny mesterlære starter i virksomheden og gør det muligt helt eller delvist at erstatte uddannelsens grundforløb. Mesterlære + evt. skole Praktik Skole Praktik Afsluttende skoleperiode Uddannelsen varer 2 år og 5-11 måneder 6

7 Hvad lærer eleven i løbet af uddannelsen? Uddannelsen til teknisk designer er tilpasset markedets krav om mere fleksible og tilpasningsdygtige virksomheder. Derfor bliver uddannelsens indhold løbende ændret, så det matcher virksomhedernes og omverdenens krav til specifikke kompetencer. Uddannelsesmål Efter endt uddannelse kan eleven planlægge og udføre opgaver inden for et eller flere af følgende områder: Konstruktion, tegning og beregning Eleven lærer at udarbejde konstruktioner, tekniske tegninger og beregninger inden for fremstilling og byggeri- og anlægsarbejder Planlægning og drift Eleven lærer at assistere ved planlægning og styring af produktion og bygge-anlægsprocesser Illustration og teknisk design Eleven lærer at udføre tekniske illustrationer og teknisk design ved markedsføringsopgaver, tilbudsmateriale, brugervejledninger og lignende Praktikken I løbet af praktikperioden skal eleven modtage en alsidig oplæring i de arbejdsområder og funktioner, der knytter sig til teknisk designeruddannelsen. Der er nogle fælles praktikmål inden for bygge og anlæg samt industriel produktion: Illustration og teknisk design Eleven kan udføre konstruktionstegninger ved anvendelse af 2D-CAD og 3D-CAD systemer Eleven kan udføre teknisk illustration samt anvende animation og grafik til præsentation af tekniske løsningsforslag Eleven kan anvende relevante programpakker til løsning af illustrations- og designopgaver i virksomheden Derudover kan virksomheden og eleven vælge blandt en række valgfri specialefag, der kan kombineres efter behov og ønske. Undervisningen på skolen På skolen opnår eleven viden og indsigt inden for en række fag, der er relevante for tekniske designerelever, bl.a.: Konstruktion, teknologi og tegningsforståelse Udarbejdelse af teknisk dokumentation Teknisk illustration 3D-CAD, animation, visualisering og billedbehandling Digital kommunikation Digital billedbehandling Informationsteknologi Materialeforståelse Arbejdstilrettelæggelse og kundeservice 7

8 Planlægning og projektgennemførelse Eleven kan udforme og følge op på tidsplaner herunder anvende brancherelaterede planlægningsværktøjer Eleven kan deltage i projektgennemførelse og kan indgå i forandringsprocesser ved optimering og effektivisering af arbejdsopgaver i virksomheden Specifikke mål for teknisk designer, industriel produktion Inden for specialet teknisk designer, industriel produktion er målet, at den færdiguddannede elev skal mestre følgende opgaver: Specifikke mål for teknisk designer, bygge og anlæg Inden for specialet teknisk designer, bygge og anlæg er målet, at den færdiguddannede elev skal mestre følgende opgaver: Byggesagsbehandling og projektering af byggeri Eleven kan udarbejde teknisk dokumentation til projektering af byggeri og byggesagsbehandling Eleven kan udføre konstruktioner og beregninger i forbindelse med projektering af byggeri og byggesagsbehandling Eleven kan arkivere og administrere alle former for teknisk dokumentation inden for bygge- og anlægsområdet herunder systematisk arkivering og administration af tegninger, filer og dokumenter Teknisk dokumentation i industriel produktion Eleven kan udarbejde teknisk dokumentation, der relaterer sig til fremstilling og industriel produktion Eleven kan udføre konstruktioner og beregninger, der relaterer sig til fremstilling og industriel produktion Eleven kan arkivere og administrere alle former for teknisk dokumentation herunder systematisk arkivering og administration af tegninger, filer og dokumenter Eleven lærer at formidle opgaveløsninger til forskellige faggrupper og at forbinde idé og plan med det færdige produkt ved deltagelse i f.eks. projektarbejde m.v. Eleven lærer især at fungere som bindeleddet mellem produktudviklerne og de faglærte, der udfører det praktiske arbejde. 8

9 Virksomhedsgodkendelse og uddannelsesaftalen Virksomhedsgodkendelse For at kunne indgå en uddannelsesaftale med en elev, skal virksomheden være godkendt som praktikvirksomhed. For at blive godkendt skal du i systemet til elektronisk virksomhedsgodkendelse (EVG) udfylde skemaet for den uddannelse, virksomheden ønsker godkendelse til. EVG systemet finder du på Din virksomhed kan blive godkendt til at varetage hele elevens uddannelse eller dele af den, alt efter hvilke arbejdsopgaver, virksomheden har mulighed for at uddanne eleven i. Uddannelsesaftalen Når virksomheden er godkendt som praktikvirksomhed, kan virksomheden indgå en uddannelsesaftale med en teknisk designerelev. Virksomheden kan indgå fire forskellige typer aftaler: Den almindelige aftale Kombinationsaftale Kort uddannelsesaftale Ny mesterlære Blanketter til uddannelsesaftalen fås på erhvervsskolen, men kan også hentes på dk. Aftalen underskrives af virksomheden og eleven og sendes til erhvervsskolen. Skolen registrerer aftalen. 1. Den almindelige aftale Virksomheden uddanner sammen med skolen eleven fra starten af hovedforløbet til uddannelsen slutter. Denne aftaleform er den almindelige og velkendte måde at indgå en uddannelsesaftale på, og aftalen omfatter hele praktikperioden og hovedforløbets skoledel. Virksomheden har ansvaret for eleven i hele aftaleperioden og dermed for, at eleven når uddannelsens mål. 2. Kombinationsaftale Virksomheden skal være godkendt til at varetage hele eller dele af elevens uddannelse. I en kombinationsaftale indgår eleven aftale med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen med skoleophold. Det er et krav, at alle aftaler er på plads og dækker hele uddannelsesforløbet, inden den første aftaleperiode starter. Virksomhederne har ansvaret for eleven i hver deres aftaleperiode. 3. Kort uddannelsesaftale Den korte uddannelsesaftale er velegnet for virksomheder, som er godkendt til at varetage en hel uddannelse, men som ikke kan påtage sig et helt uddannelsesforløb, samt specialiserede virksomheder, der er godkendt til dele af uddannelsen. Aftalen skal indeholde mindst én praktikperiode og ét skoleophold. Aftalen kan altid forlænges eller laves om til en almindelig aftale for resten af uddannelsen. Flere aftaler kan indgås løbende og uafhængigt af hinanden. Virksomheden har kun det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i sin egen aftaleperiode. Korte uddannelsesaftaler kan kun indgås for dele af hovedforløbet og må ikke omfatte grundforløb eller dele heraf. 4. Ny mesterlære Uddannelsesaftalen omfatter hele praktik- og skoleforløbet, og virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hele aftaleperioden. Den første praktikperiode består af praktisk oplæring i virksomheden og træder i stedet for grundforløbet på en erhvervsskole. Den praktiske oplæring afsluttes med, at eleven gennemfører en praktisk opgave, som virksomheden og kontaktlærer udformer i samarbejde. Opgaveløsningen foregår i virksomheden og vurderes godkendt/ikke godkendt af virksomheden og kontaktlærer i fællesskab. I uddannelsesplanen fastlægger man de mål, eleven skal nå i løbet af det første år i virksomheden. Der suppleres eventuelt med korte ophold på skolen. Eleven fortsætter i hovedforløbet på samme måde som andre elever. 9

10 Når virksomhedsgodkendelsen og uddannelsesaftalen er på plads Samarbejde med en anden virksomhed Virksomheden kan også vælge at lade en del af elevens uddannelse foregå i en anden virksomhed såkaldt udstationering - hvis virksomheden f.eks. ikke kan leve fuldt op til godkendelseskriterierne eller i en periode ikke har relevante arbejdsopgaver. Virksomheden har ansvaret for udstationeringen, herunder at udstationeringen sker i den aftalte periode, og at den virksomhed, hvortil udstationeringen sker, er godkendt til at gennemføre den pågældende del af praktikuddannelsen. Praktikplan Eleven har gennem hele sin uddannelse en personlig uddannelsesbog og uddannelsesplan. Uddannelsesbogen indeholder blandt andet en beskrivelse af de specifikke kompetencer og kvalifikationer, eleven skal opnå gennem praktik- og skoleophold. Den indeholder også elevens personlige uddannelsesplan, kopi af uddannelsesaftalen samt dokumentation for gennemført uddannelsesforløb og praktikerklæringer. Elevens uddannelsesplan er elektronisk og findes på Virksomheder logger på med samme brugernavn og adgangskode, som benyttes til praktikpladsen.dk. Brugernavn og adgangskode til praktikpladsen.dk sendes af den lokale erhvervsskole til godkendte praktikvirksomheder. Udarbejdelse af elevplan Praktikvirksomheden kan sammen med eleven udarbejde en plan for praktikuddannelsen. Praktikplanen indeholder de kompetencemål, som eleven skal opnå i praktikdelen for uddannelsen. Anmodning om udstedelse af svendebrev/uddannelsesbevis Når praktikforløbet er afsluttet, udsteder skolen og praktikvirksomheden en erklæring vedrørende hele praktikuddannelsen til eleven og skolen. Den afsluttende erklæring kan, såfremt den ikke modtages fra skolen, hentes og udfyldes elektronisk fra - se under virksomheder. 10

11 Skolebevis Efter afslutningen af hovedforløbets skoledel udsteder skolen et skolebevis til eleven. Skolen sender en kopi af skolebeviset til virksomheden. Uddannelsesbevis Afkortning af uddannelsestiden For elever, der på grund af tidligere uddannelse eller beskæftigelse har særlige forudsætninger for uddannelsen, kan det faglige udvalg på baggrund af en ansøgning fra virksomhed og elev, afgøre om uddannelsen skal afkortes. Skolen kan give merit for skoledelen. Det faglige udvalg for teknisk designeruddannelsen udsteder et uddannelsesbevis til eleven, når uddannelsen er afsluttet. Det valgte speciale fremgår af uddannelsesbeviset. Virksomheden betaler for censurering af afslutningsprojektet og udstedelse af uddannelsesbevis. Forlængelse af uddannelsestiden Eleven og virksomheden kan i visse situationer indgå aftale om en forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum. Det gælder, hvis eleven: på grund af sygdom er fraværende i mere end 10 % af den fastsatte uddannelsestid er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold Aftale om yderligere forlængelse med mere end fraværsperioden skal godkendes af Det faglige udvalg for teknisk designeruddannelsen. Består eleven ikke eksamen, skal uddannelsesaftalen forlænges, indtil reeksamination kan finde sted. 11

12 Løn- og ansættelsesforhold Løn Elevens løn skal fremgå af uddannelsesaftalen. Virksomheden betaler løn under hele aftaleperioden, dvs. for både praktikperioden og hovedforløbets skoledel. Lønnen skal mindst være af samme størrelse som den løn, der er fastsat ved kollektive overenskomster inden for uddannelsesområdet. Også arbejdsgivere, der ikke er omfattet af overenskomsten, skal betale overenskomstmæssig løn. De aktuelle lønsatser kan ses på Lønrefusion under skoleophold (AUB) For løn udbetalt under skoleophold kan arbejdsgiveren søge om en refusion fra Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag (AUB). Lønnen skal være udbetalt til eleven, inden arbejdsgiveren kan få lønrefusion fra AUB. For at få refusion skal lønnen udgøre mindst den overenskomstmæssige fastsatte minimumsløn. Lønrefusionen er afhængig af, hvor i uddannelsesforløbet eleven er. Der ydes ligeledes refusion med en særlig sats for voksenelever. Refusionssatserne fastsættes i finansloven. Læs mere om lønrefusion på Ferie Eleven er omfattet af ferieloven og optjener under ansættelsen ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn efter lovens almindelige regler. Herudover giver loven eleven en særlig ferieret i de første ansættelsesår. Det betyder, at: elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien i det omfang, eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse er ansættelsesforholdet begyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 25 dage i dette ferieår er ansættelsesforholdet begyndt 1. juli eller senere i et ferieår, har eleven, i forbindelse med at virksomheden holder lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 30. april, ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår Befordringstilskud For områder, hvor der er indgået kollektiv overenskomst om befordringsgodtgørelse til elever under skoleophold, skal arbejdsgiveren betale de ydelser, der er fastsat i overenskomsten. Inden for de områder, hvor der ikke findes en kollektiv overenskomst, er det frivilligt for arbejdsgiverne, om de vil betale elevens befordringsudgifter. 12

13 AUB giver under visse betingelser mulighed for at yde tilskud til befordringsudgifter, som arbejdsgivere har haft i forbindelse med elevens skoleophold. Godtgørelse skal være betalt til eleven inden arbejdsgiveren sender refusionsblanketten til AUB. Prøvetid De første tre måneder af praktiktiden er gensidig prøvetid. Inden for prøvetiden kan uddannelsesaftalen ophæves uden begrundelse af såvel virksomheden som af eleven. De nærmere regler om adgangen til refusion fås hos AUB, fanebladet erhverv. Sygdom/Graviditet/Barsel For teknisk designerelever gælder funktionærlovens bestemmelser. Arbejdstid Arbejdstiden for elever følger de kollektive overenskomster inden for området. Uorganiserede arbejdsgivere er også omfattet af overenskomstens bestemmelser. Arbejdskonflikter Det er en almindelig anerkendt opfattelse, at elever skal holdes uden for arbejdskonflikter. I tilfælde af konflikter skal de så vidt muligt beskæftiges med arbejde, som hører under oplæringsområdet. Er det på grund af konflikten nødvendigt at hjemsende eleverne, skal de have normal løn, medmindre overenskomsten giver ret til hjemsendelse uden løn ved arbejdskonflikter. Virksomhedsoverdragelse Elever har samme beskyttelse ved virksomhedsoverdragelse som andre lønmodtagere. Det vil sige, at uddannelsesaftalen automatisk bliver overført til den nye indehaver i tilfælde af salg, gaveoverdragelse, fusion e. l. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. Hvis eleven er gravid, er hun beskyttet af lov om ligebehandling af mænd og kvinder, og arbejdsgiveren skal kunne begrunde ophævelsen af uddannelsesaftalen. I kombinationsaftaler er den gensidige prøvetid tre måneder, dvs. at det kun er den første virksomhed, der reelt er omfattet af prøvetiden. Til gengæld har denne virksomhed pligt til senest tre uger inden prøvetidens udløb at orientere efterfølgende virksomheder om prøvetidens forløb. Uddannelsesaftalens ophør Bortset fra prøvetiden er en uddannelsesaftale uopsigelig. Dog gælder der visse udtagelser jf. Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, som I kan finde på ministeriets hjemmeside, Gensidig/ensidig ophævelse af uddannelsesaftale Uddannelsesforholdet kan altid bringes til ophør ved gensidig aftale, uden at der i den anledning kan blive tale om at betale erstatning. Ensidig opsigelse af uddannelsesforholdet, fra en af parterne, kan medføre erstatningskrav. Ophævelse af uddannelsesaftalen skal anmeldes til skolen via indsendelse af en blanket. Blanketten kan hentes på 13

14 Godkendte erhvervsskoler Følgende erhvervsskoler er godkendte til at udbyde uddannelsens hovedforløb til teknisk designer: CELF, Nykøbing F. Tlf.: Syddansk Erhvervsskole, Odense-Vejle Tlf.: EUC Syd, Sønderborg Tlf.: Tech College Aalborg Tlf.: EUC Vest, Esbjerg Tlf.: Tradium, Randers Tlf.: Hansenberg, Kolding Tlf.: Uddannelsescenter Holstebro Tlf.: Herningsholm Erhvervsskole, Herning Tlf.: Aarhus Tech Tlf.: Københavns Tekniske Skole Tlf.: Roskilde Tekniske Skole Tlf.: Selandia CEU, Slagelse Tlf.: Svendborg Erhvervsskole Tlf.:

15 Nyttige adresser Nedenfor er samlet en række hjemmesideadresser med nyttig information om uddannelsen. Du er også meget velkommen til at kontakte Det faglige udvalg for teknisk designeruddannelsen eller nærmeste erhvervsskole. Ministeriet for børn og undervisning På Ministeriet for børn og undervisnings hjemmeside kan du finde love, regler, bekendtgørelser og vejledninger for uddannelsen. Industriens Uddannelser På Industriens Uddannelsers hjemmeside kan du læse mere om uddannelsen til teknisk designer og hente de uddannelsesdokumenter, du har brug for. Her kan du også finde oplysninger om lønsatser og andre praktiske forhold i forbindelse med virksomhedspraktik. Uddannelsesguiden Her finder du oplysninger om andre forhold om uddannelsen, der er værd at vide, når der indgås en praktikaftale mellem en virksomhed og en elev. Dansk Industri og Teknisk Landsforbund På disse hjemmesider kan du læse om de aktuelle lønsatser for teknisk designerelever. og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag På Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags hjemmeside kan du læse om, hvilken refusion der ydes i forbindelse med elevens løn og befordring. Praktikpladsen Dette er ministeriets online-mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne. Her kan du søge efter elever, som har lagt deres profiler ind, eller du kan annoncere efter elever. 15

16 Det faglige udvalg for teknisk designeruddannelsen Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V. Tlf.: Fax: DS CSR-certificering (Den danske udgave af ISO for social ansvarlighed). OHSAS arbejdsmiljøcertificering. Kailow er certificeret under følgende internationale standarder: ISO miljøcertificering. ISO 9001 kvalitetscertificering. V

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev

Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev Teknisk designer uddannelse Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev NY 2008 Indholdsfortegnelse Side 4 Hvad kan virksomheden bruge en teknisk designerelev til?

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Praktikvejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Praktikvejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen vejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen Januar 2014 Sådan uddanner du en: Butiksguldsmed Guldsmed Ædelstensfatter Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Ciselør Indhold Butiksguldsmed-elev... 3 Uddannelsens opbygning...

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsen til Teknisk designer Uddannelsen til Teknisk designer Teknisk designer Du har ambitioner om og lyst til at være med til at skabe nye banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Teknisk designer Du skal være teknisk designer, hvis du har lyst til at skabe banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være med

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

HAR DU BLIK FOR DEN AFGØRENDE DETALJE?

HAR DU BLIK FOR DEN AFGØRENDE DETALJE? MEDIEGRAFIKERUDDANNELSEN HAR DU BLIK FOR DEN AFGØRENDE DETALJE? SÅ VIS DET SOM Du kender vejen til målet Som mediegrafiker arbejder du med fremstilling af forskellige kommunikations- og medieløsninger

Læs mere

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler 3.0 1. Dato: 04.05.04 Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler Fremgangsmåden ved oprettelsen af en uddannelsesaftale er følgende: Ved henvendelse til Kold college udleveres blanket til brug ved indgåelse

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN Det er en god investering at uddanne elektrikerlærlinge Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at elbranchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som:

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som: Hvad er en Teknisk Designer? Teknisk designer er en moderne udgave af teknisk assistent betegnelsen, som længe har været anset for forældet til tekniske assistenters funktionsområder. Det er den tidligere

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

mediegrafikeruddannelsen Til virksomheder om Styrk din virksomhed elever

mediegrafikeruddannelsen Til virksomheder om Styrk din virksomhed elever Styrk din virksomhed med skarpe elever Til virksomheder om mediegrafikeruddannelsen Stå stærkere med elever ombord Hvor kan praktikken foregå? Praktikuddannelsen kan finde sted inden for alle områder med

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev. Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev 1

Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev. Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev 1 Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev 1 2 Sådan indgår du en uddannelsesaftale med en elev Indhold Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. mediegrafikeruddannelsen

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. mediegrafikeruddannelsen STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM mediegrafikeruddannelsen Stå stærkere med elever ombord Hvor kan praktikken foregå? Praktikuddannelsen kan finde sted inden for alle områder med

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Elever

fremtiden starter her... Gode råd om... Elever fremtiden starter her... Gode råd om... Elever INDHOLD Indledning 3 Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 Uddannelsesaftalen 3 Uddannelseslængde og uddannelsesmodeller 4 Prøvetid 5 Uddannelsesplan,

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

produktør uddannelsen

produktør uddannelsen produktør uddannelsen Hvad er en produktør? En produktør er industriens fleksible medarbejder. Produktøren klargør anlæg og maskiner og giver en hånd med ved reparationsarbejdet. Produktøren monterer løsdele,

Læs mere

Opgradér virksomheden

Opgradér virksomheden Til virksomheder om mediegrafikeruddannelsen Opgradér virksomheden med en alsidig og kreativ elev Stå Uddannelsesmodel stærkere (I alt 3 år og 6 måneder) 1.år 2.år 3.år 4.år med elever ombord Grundforløb

Læs mere

HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS?

HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS? GRAFISK TEKNIKERUDDANNELSEN HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS? SÅ VIS DET SOM Du får det til at ske Som grafisk tekniker står du for produktionen af alle former for trykte og printede produkter. Det er dig,

Læs mere

vindmølle operatør uddannelsen

vindmølle operatør uddannelsen vindmølle operatør uddannelsen Hvad er en vindmølleoperatør? En vindmølleoperatør arbejder med Det kan f.eks. være: opgaver inden for produktion og opsætning af vindmøller. De fleste virksomheder inden

Læs mere

Styrk virksomheden med

Styrk virksomheden med Til virksomheder om grafisk teknikeruddannelsen Styrk virksomheden med en faglig bredt funderet elev Stå stærkere med elever ombord Uddannelsesmodel (I alt 3 år og 6 måneder) 1.år 2.år 3.år 4.år Elever

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Fakta om lærlinge Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen

Læs mere

BLIKKENSLAGERBRANCHEN

BLIKKENSLAGERBRANCHEN AT VÆRE EN PRAKTIKPLADS I BLIKKENSLAGERBRANCHEN BLIK OG RØR Ansættelse af lærlinge inden for Vvs og blikkenslagerspecialet Virksomheder, der beskæftiger sig med blikkenslagerarbejde, laver typisk uddannelsesaftaler

Læs mere

Investér i fremtiden. - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden. - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! nu med mulighed for yderligere tilskud Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale?

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 FOR VIRKSOMHEDER PÅ NETTET... 4 KONTAKTPERSONER... 5 GODKENDELSE AF VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM grafisk teknikeruddannelsen Stå stærkere med elever ombord Hvor kan praktikken foregå? Praktikuddannelsen kan finde sted inden for alle områder

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft - Værd at vide, når I gerne vil ansætte en elev tjek mere her! sde.dk/virksomhed Få et overblik over jeres muligheder Skal virksomheden godkendes som lærested?

Læs mere

Ansæt flere elever det lønner sig

Ansæt flere elever det lønner sig Ansæt flere elever det lønner sig inspiration til skoler, uddannelsesinstitutioner og styrelser på Undervisningsministeriets område Forord Som led i den politiske aftale om fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

industri operatør uddannelsen

industri operatør uddannelsen industri operatør uddannelsen Hvad er en industrioperatør? industrioperatøren har overblik over processerne i produktionen og har en grundlæggende forståelse af, hvordan produktionen kører i en industrivirksomhed.

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Fakta om godschaufføruddannelsen

Fakta om godschaufføruddannelsen Fakta om godschaufføruddannelsen Hvad kan en godschauffør med svendebrev? En godschauffør kan udføre fx distributionskørsel, fragtmandskørsel, entreprenørkørsel, kørsel med containere, kranarbejde, tankvognskørsel

Læs mere

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H UDDANNELSE af lærlinge styrker virksomhedens rekruttering af arbejdskraft, og I får mulighed for at udruste lærlinge med de kvalifi kationer, der knytter sig til jeres virksomhed. Der er fl ere fl eksible

Læs mere

Digital Media Multimedie som håndværk

Digital Media Multimedie som håndværk Digital Media Multimedie som håndværk Multimedie integrator programmering og design Multimedie animator 3d-animation og visualisering Visualisering Programmering Design 1 Digital Media uddannelsen og virksomheden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Hvordan bliver din virksomhed godkendt?

Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Kravene til at blive godkendt er forskellige fra uddannelse til uddannelse. Det faglige udvalg for din branche skal foretage godkendelse. DU KAN STARTE HER... Handel

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

TARMRENSERUDDANNELSEN

TARMRENSERUDDANNELSEN Udgave af 1. juli 2006 Brug 5 minutter på din elev. TARMRENSERUDDANNELSEN Uddannelsesplan. Plan for uddannelsen i praktiktiden. Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 - Postboks 209 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik?

HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Hvad det indebærer for virksomheden at ansætte en elev i praktik? HVORFOR ANSÆTTE EN ELEV? Som praktiksted er virksomheden/institutionen med til at uddanne den fremtidige arbejdskraft.

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever UDDANNELSESNÆVNET Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

VIRKSOMHEDSGODKENDELSE PRØVETID VOKSENLÆRLINGE KONTORELEVER UDDANNELSESAFTALE. underskrives uddannelsesaftalen af dennes værge.

VIRKSOMHEDSGODKENDELSE PRØVETID VOKSENLÆRLINGE KONTORELEVER UDDANNELSESAFTALE. underskrives uddannelsesaftalen af dennes værge. FAKTA OM LÆRLINGE FORORD Den guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om lærlinge/elever og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen til at kontakte vores

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere