PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose"

Transkript

1 PLAYSPOTS 1

2

3 PLAYSPOTS

4 PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose 3D-VISUALISERINGER Blikfang3D v. Jacob Borg Damkjær Peter Holst Arkitektur & Landskab GRAFISK TILRETTELÆGGELSE Peter Holst Arkitektur & Landskab v. Lasse Flies Madsen TRYK Formegon ApS 1. OPLAG 500 Lokale- og Anlægsfonden Kanonbådsvej 12 A 1437 København K Peter Holst Arkitektur & Landskab Jorcks Passage Opg. A, 5. sal 1162 København K tel: PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Lokale- og Anlægsfonden udvikler og støtter byggeri indenfor idræt, kultur og fritid og tilbyder desuden rådgivning på området. Der stilles krav til støttede projekter om faciliteter af en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe flere, bedre og nye muligheder for aktiviteter. Koncepterne for de fem playspots er udarbejdet af Peter Holst Arkitektur & Landskab, der har copyright på designet. 4

5 5

6 06 6

7 INDHOLD FORORD INDLEDNING FRA KATALOG TIL SKÅDE SKOLE TIL FEM NYE PLAYSPOTS MUSKLEN KRYDSFELTET DEN AKTIVE LOMME BEVÆGELSESBYEN AKTIVITETSTÆPPET PERSPEKTIVERING ØKONOMI ILLUSTRATIONER s. 08 s. 11 s. 14 s. 19 s. 27 s. 35 s. 43 s. 51 s. 60 s. 64 s. 65 7

8 FORORD Kan man overhovedet skabe næraktivitetsanlæg, som gør en forskel, når man kun har et budget på 1-2 mio. kr. Ja er svaret i det inspirationskatalog, du nu sidder med i hænderne, og som præsenterer fem konkrete eksempler til at underbygge påstanden. I samarbejde med Syddansk Universitet, Region Syddanmark og Peter Holst Arkitektur & Landskab har Lokale- og Anlægsfonden gennemført et udviklingsprojekt, der har resulteret i fem Playspots på fem skoler i Region Syddanmark som en del af forskningsprojektet Space. Udviklingen af de fem playspots er en direkte forlængelse af Fondens arbejde med næraktivitetsanlæg, som bl.a. har resulteret i et idékatalog og et konkret projekt ved Skåde Skole i Aarhus Kommune. Anlægget blev indviet 11. august Mens projektet i Skåde er i den store skala, har Fonden i Playspot-projektet arbejdet videre med at udfolde idéerne fra nær aktivitetskataloget i mindre skalaer og omfang. Dette har ført til fem forskellige projekter i en økonomisk ramme på mellem 1-2 mio. kr. På grund af projekternes forskellighed, tematisering og relativt beskedne anlægsbudget kan de i høj grad tjene som kvalitativ inspiration til alle, der ønsker at aktivere udearealerne på en skole som et samlingspunkt for lokalområdet - både i og efter skoletid. Med dette katalog ønsker vi at bidrage til, at kommende bygherrer og brugere tænker kreativt og involverende, når fremtidens næraktivitetsspladser skal udformes. Som det også fremgår af dette katalog, er ønskerne og behovene forskellige fra sted til sted. Og stedet er altid unikt. Det er en vigtig pointe. God fornøjelse med læsningen og med jeres kommende projekt! Torben Frølich Direktør, Lokale- og Anlægsfonden 8

9 9

10 10 10

11 INDLEDNING Udviklingsarbejdet med Playspots indgår som en del af interventionsforskningsprojektet Space. Forskningsprojektet Space er et part nerskab mellem TrygFondens Fore byggelsescenter ved Syddansk Universitet, Esbjerg, Nordfyn, Sønderborg, Varde og Vejle Kommune samt Region Syddanmark, der har koordineret indsatsen. Ud over Playspot - ind satsen udvikles der i Space-projektet også indsatser til fremme af fysisk aktivitet blandt unge i forbindelse med transport, skole og fritid. Det videnskabelige formål er at udvikle, dokumentere og evaluere helhedsorienterede indsatser til fremme af fysisk aktivitet blandt børn og unge. Space-projektet består således af en række konkrete, fysiske nedslag kombineret med en række organisatoriske tiltag, der understøtter brugen af de fysiske forbedring er. Det overordnede mål er på baggrund heraf at ændre de strukturelle rammer for især de åriges hverdag - en aldersgruppe, der ellers er svære at mobilisere og fastholde i idrætten. Ved hjælp af objektive målinger af fysisk aktivitet, spørgeskemaer, transportdagbøger og en række fysiske test af kondition, muskel styrke og koordination blandt elever, der bliver undersøgt før og efter interventionen, vil det blive muligt at få mere eksakt viden om effekten af de helhedsorienterede indsatser. Som kontrol er der udvalgt syv skoler, som i udgangspunktet ligner de syv Space-skoler, hvor der bl.a. anlægges play spots. Alle 14 skoler følges fra 2010 til og med Vi ved fra undersøgelser, at nærheden til aktivitetsmulvigheder spiller en afgørende rolle for idrætsdeltagelsen. Ikke mindst for de børn og unge, der ikke er så aktive i hvert fald, når de bliver spurgt om det (Danskernes motions- og sportsvaner, Idan 2008). Desværre ved vi ikke nok om, hvad der skal til for at tiltrække denne målgruppe, og hvor meget sådanne projekter kan generere af aktivitet. Som del af Space-projektet vil der derfor også blive gennemført antropologiske studier for at undersøge motivationer og barrierer forbundet med benyttelsen af anlæggene. Selvom vi stadig kan og skal blive klogere på anlæggenes form, funktion og tiltrækningskraft, bygger vi dog ikke på bar bund. Erfaringer fra bl.a. næraktivitetsanlæg i Norge viser, at anlæggene bliver brugt, hvis der tages højde for god tilgængelighed, funktionalitet og oplevelse af tryghed. Desuden viser undersøgelser, at sociale opholdsmuligheder, belysning og alternative indretninger kan have gavnlig virkning ift. at tiltrække begge køn (Lokale- og Anlægsfondens skriftrække nr. 13). På baggrund af et samarbejde mellem parterne i Space-projektet etablerede Lokaleog Anlægsfonden et udviklingsprojekt med en række opstartsmøder i 2009 og et workshopforløb i I workshopprocessen deltog kommunale space-projektledere, lokale skoleledere og -lærere, Dansk Skoleidræt og parkour-gruppen Team Jiyo. Hertil kom der bidrag fra projektledere fra Trygfondens Forebyggelsescenter, Region Syddanmark, Peter Holst Arkitektur & Landskab samt Lokale- og Anlægsfonden. Forløbet inkluderede også besøg på de udvalgte lokaliteter og parallelle forløb med involvering af skolerne og eleverne. I processen har vi lagt vægt på, at projekterne blev opdelt i to grupper, som har fuldt hinandens projekter og bidraget aktivt hertil. De fem playspot-projekter, der formidles i dette katalog, fremstår stadig med variationer, som afspejler forskelle i lokale ønsker, stedernes særlige karakteristika og visionen om mangfoldighed i design og funktion. Bo Vestergård Madsen Analysechef Lokale- og Anlægsfonden Jens Troelsen Lektor, TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet 11

12 12

13 13

14 FRA KATALOG TIL SKÅDE SKOLE TIL FEM NYE PLAYSPOTS I sommeren 2009 udviklede Peter Holst Arkitektur & Landskab i samarbejde med Bosch & Fjord og Lokale- og Anlægsfonden Idékatalog til næraktivitetsanlæg. I bogen er definitionen på et næraktivitetsanlæg følgende: Et næraktivitetsanlæg er et sted, hvor der dyrkes motion og idræt selvstændigt eller i grupper. Det er også et mødested, hvor der leges. Det er et aktivt område med stor betydning for nærmiljøet, fordi det er her, man mødes omkring aktiviteter, man er fælles om. Formålet med idékataloget var at udtænke nye koncepter for sammensætningen af et velfungerende næraktivitetsanlæg. Et næraktivitetsanlæg bør være et dynamisk bevægelses-, idræts- og opholdsområde, hvor boldspil og idræts- og bevægelsesformer mødes på kryds og tværs. Et område, der summer af liv, fordi det benyttes af drenge og piger i alle aldre og med forskellige færdigheder. Disse idéer blev sideløbende justeret og efterfølgende realiseret på Skåde Skole i Aarhus, hvor et næraktivitetsanlæg stod færdigt i august SKÅDE SKOLE Området på i alt m² er omdannet, så det består af en lang række aktivitetsmuligheder, der i deres formgivning udnytter kanter, flader, vægge, forhøjninger m.m. til at skabe et sammenhængende aktivitetsanlæg med opholds- og mødesteder, hyggekroge, udsigtsposter og tilskuerpladser. Ved placeringen af de forskellige elementer er muligheden for bevægelse rundt på anlægget endvidere prioriteret, og et stiforløb omkranser det samlede anlæg, der med sin beplantning også får karakter af et parkområde. Anlægget består overordnet af seks forskellige typer mindre aktivitetsområder. En multibane til forskellige typer småboldspil, en kropsøvningsplads med mulighed for parkour, klatring og gymnastik, et mindre skaterområde med asfaltøer og streetskate-elementer, en større grusbane til fodbold og amerikansk fodbold, et område med forhindringsbane og et kombineret idræts- og legeområde med springgrav og lege-/klatreelementer. Multibanen måler 12,5 x 24 m og er etableret med rød kunststofbelægning, hvor der bl.a. kan spilles fodbold, basketball og hockey. Den traditionelle udformning af multibanen er opløst, og i det ene hjørne åbner banen sig og afgrænses af en parabolisk formet væg, der danner rammen for spillet paraball - et nyt, slagboldspil, der bygger på elementer fra tennis, pelota og squash. Væggen er i varierende højde, opført i pudset insitu støbt beton. Den skaber rammen om et åbent rum og fungerer også som samlingssted for mindre grupper. 14

15 I enderne er banen afgrænset af betonelementer med udskæringer til mål og huller til præcisionsskud, og i den ene ende ses et højt betonelement med klatregreb på ydersiden. Den traditionelle bande er på langsiderne opløst, så der bliver en udvekslende overgang mellem inde og ude. I stedet er der indbygget opholds- og aktivitetsmuligheder i banens kanter. På området er placeret to store kuber, der kan klatres og kravles på og bruges som boldmure. Drejelige bander kan enten åbne op til det sociale opholds område eller lukkes til, så de kan bruges som lave bander, når der spilles fodbold eller hockey på banen. Den anden ende af langsiden afgrænses af en tribune med trin til begge sider. Kropsøvningspladsen på ca. 300 m² støder op til multibanens ene ende og er udstyret med betonelementer og klatrestativer af stålrør, der kan bruges til parkour og fysisk træning. På paraball-væggens yderside findes klatregreb til bouldering, og der opføres et kunstigt klatretræ af stål, udstyret med forskellige gymnastiske redskaber som ringe, trapezer og klatretorve. Skaterområdet på ca. 240 m² opføres på en asfaltbelægning med asfaltøer og elementer til streetskating. Endvidere findes her koniske søjler, som er udstyret med kurve til kurvebold. Søjlerne kan også monteres med net, som man kan spænde ud til forskellige slags netbold. Centralt på området etableres der en grusbane på 20 x 40 m. Banen kan bruges til fodbold og amerikansk fodbold og opføres i rødt grus for at kunne modstå slid henover vinteren fra de mange brugere af området. Forhindringsbanen består af en ca. 40 m lang bane, der bevæger sig hen over græs - høje og over forskellige former for balancebomme, fjedre, broer, stolper, armgangsbane m.m. Det hele er udført i Robina-træ. Idræts- og legeområdet består dels af en tilløbsbane m. sandgrav til længdespring og af et stort klatrenet og en redegynge for de mindre børn. Udover at binde de forskellige aktivitetsområder sammen fungerer den omkransende sti som løbe- og gangsti, løbebane til 100 m sprint og som ankomstområde. Der er græshøje, der dels indgår i forhindringsbanen og dels giver udsigtspunkter, legehøje og skaber læzoner for ophold på græsset. Bag multibanen ses et stort udkigsmøbel, og der er etableret en mindre puttinggreen til golf. Samlet set fremstår anlægget som et helstøbt aktivitetsanlæg med mange forskellige aktivitetsmuligheder, der er placeret, så forskellige typer brugergrupper har mulighed for at være aktive sammen. Samtidig funger er det som et parkanlæg, der inspirerer til ophold og socialt samvær. 15

16 16

17 Det mest markante er dog, at man på nær - aktivitetsanlægget i Skåde arbejder med over gangen mellem skolen og nærområdet. Dermed aktiveres de store områder og gøres tilgængelige for alle, der ønsker det. DE FEM PLAYSPOTS De fem playspots tager deres udspring i idékataloget om næraktivitetsanlæg og det realiserede projekt på Skåde Skole med de idéer og erfaringer, der blev gjort i forlængelse af dette projekt. Formålet har ikke været at kopiere element er derfra, men at omsætte nogle af de overordnede tanker til væsentlig mindre steder med forholdsvis beskedne anlægsbudgetter. Dertil kommer andre lokale forhold, brugerønsker og behov, som også er med til at forme rammerne for de nye playspots. At lave fem playspots, der danner ramme om nye bevægelsesformer og leg, har været en spændende og udfordrende opgave. Spændende fordi intet sted er ens, ligesom behov, ønsker og drømme hos brugerne heller ikke er det. Og ud fordrende fordi de alle er placeret i grænselandet mellem skole og offentligt rum. Placeringen af hvert spot har fra starten været essentiel for udformningen af det optimale playspot. Der har været to indgangsvinkler til placeringen: 1) Styrkelse af særlige landskabelige kvaliteter som f.eks. en bakke, jordvold eller et grønt område. 2) Opgradering af et tomt eller uinspirerende eksisterende areal, f.eks. en ankomstvej eller en parkeringsplads. Placering i grænselandet mellem privat og offentligt åbner op for nogle nye mulig - heder og arkitektoniske friheder, som rækker udover den traditionelle legeplads. For playspots er ikke en legepladser, men særlig konstruerede bevægelsesrum. Rum, der skal invitere, udfordre og lokke brugerne til at udforske dem og deres muligheder. Det sker både igennem de aktiviteter og elementer, som er indarbejdet, men også ved en klar visuel identitet. Hvert spot har et gennemgående tema og en farve, der visuelt binder det hele sammen i en større arkitektonisk helhed. I designfasen af de fem spots har der været stor fokus på tvetydighed og alternativt brug af kendte elementer og materialer sammensat på nye måder. Alle unikke og tilpasset den lokale kontekst samt de ønsker og input, som er kommet fra de lokale aktører herunder skolebørnene, skolernes ledelse og kommunen. Brugerinddragelsen, særligt i den afsluttende fase, har været yderst vigtig i forhold til at få givet spotsene deres helt egen identitet og udtryk. Et playspot er ikke kun er for skolernes elever, men også et mødested for områdets børn og unge, skabe helt unikke muligheder. Muligheder, der skaber grobund for en legende og levende arkitektur. klip IDÉKATALOG OG NÆRAKTIVITETS- ANLÆG VED SKÅDE SKOLE + = NYE IDÉER, TANKER OG KONTEKST IDÉER FRA SKÅDE SKOLE PLAYSPOT 17

18 På Gråsten Skole har man lokalt ønsket nogle stationære aktivitetsmuligheder, som giver mennesker i stort set alle aldre lyst til at klatre, hænge, balancere, slænge sig, løbe, cykle kort sagt bevæge sig på en eller anden måde. Meget gerne med en forbindelse til eksisterende klatreredskaber f.eks. hvalen og den meget lidt omfattende tarzansti. Desuden har der været ønske om udebiograf og accesspoints i forbindelse med slængemuligheder. Den primære målgruppe er børn mellem år, men projektet skal også ramme bredere og fremme mødet mellem børn og unge fra forskellige sociale lag og baggrunde. Anlægget danner en helt ny aktivitetsport til skolen, der inviterer indenfor til skolens andre aktivitetsområder og danner samtidig en ny synlighed og forbindelse til byen. Playspottet dækker et areal på ca. 560 m². 18Gråsten Skole - Sønderborg Kommune

19 MUSKLEN 19

20 MUSKLEN GRÅSTEN SKOLE Playspottet ved Gråsten Skole placeres i skolens ankomstzone, der er en åbning imellem gavlene på to eksisterende bygninger. Området er åbent uden nævneværdig beplantning, og fladerne er en blanding af asfalt, græs og mindre stenbelægninger. Rummet leder ind til skolegården og en større grøn flade, hvorpå der blandt andet er en beachvolleybane og en stor hval udformet i beton. Mellemrummet fungerer endvidere som brandvej og adgangsvej for bl.a. mælkemanden, hvorfor dette skal indtænkes i designet. luftfoto stedet 20

21 skole koncept bevægelse fibre ankomst MUSKLEN trafiksanering hval udvidelsesmulighed udvidelsesmulighed skole beachvolley gummi og striber parkourleg asfaltbakker klatreatom klatrevæg 21

22 MUSKLEN Playspottet udspændes som et tæppe imellem de to gavle og inviterer brugeren ind i skolegården. Fladen opstribes med termoplast, der som muskelfibre slynger sig igennem rummet og skaber en gen nemgående helhed, som inviterer til nye former for bevægelse. De kan bruges som løbe - baner, men også til almindelig løb, skate og rulleskøjter. De virker energigivende for rummet og komplimentere rummets øvrige aptering. Henover rummet udspændes et stort sejl, der samler de to gavle og skaber skygge og læ for elementerne. Centralt på fladen står et skulpturelt klatreredskab atomet, der fungerer som samlingssted. En række fritstående plinte er placeret løst omkring i rummet og binder det sammen, idet man via dem, atomet og andre elementer kan bevæge sig på langs og tværs af rummet. Det understøttes af en serie bevægelige/roterende bomme, der regulerer uønsket trafik, men også hjælper til at animere rummet efter brugernes egne ønsker. Således kan de f.eks. sættes i forlængelse af hinanden og give forskellige balance- og gå-på-linje -muligheder. På den sydlige gavl, som er en murstensvæg uden vinduer, er der placeret basketballkurve, en stor plade (skærm) til forskellig brug f.eks. filmvisning, wii-konkurrencer eller lysbilledeshow fra lejrskoleophold. Fra muren udløber et bølgende gummifaldunderlag, der strækker sig langs med og rundt om det nærliggende hjørne. På væggen placeres klatregreb, imens et parkourstativ påmonteres væggen og skaber kontakt til det grønne område. UDVIDELSESMULIGHEDER Udvidelsen af fladen med påtegnede muskelfibre på tværs af vejen kan være en måde at bremse for trafikken på samt invitere endnu flere mennesker til at bevæge sig. Tæppet kan blive starten af en ny løberute i området. I den anden ende kan fladen udvides, så der skabes kontakt til den eksisterende beachvolleybane. Rundt om banen kan etableres en kombineret sidde-kravlekant i træ med forskellige niveauer og hældninger. En slags uformel forhindringsbane. På den nærliggende tomme gavl kan man udnytte disse nye siddemuligheder og etablere evt. en scene eller en udendørs biograf. 22 fladens muskelfibre giver dynamik til rummet

23 HELHEDSPLAN 1 2 skolegård løbebane skole vej balanceliner eks. træer termoplast opstribning siddeplinte klatreatom termoplast opstribning asfaltbakke asfalt gummibelægning asfaltbakker gummibelægning bouldering sejl asfalt roterende bomme legehval parkourstativ plade (skærm) basketball parkering skole N volleyballbane 10m

24 basketball, roterende bomme og klatreatom ved ankomst til musklen roterende bomme basketball atomø plade (skærm) sejl bouldering langs væg parkourstativ 24

25 musklen set fra luften 25

26 På Sct. Jacobi Skole har man ønsket at skabe et spot, hvor den primære målgruppe årige drenge og piger bliver tilgodeset. Det sociale element skal være i højsædet, og opholdsfaciliteterne skal give mulighed for interaktion samt mulighed for at være tilskuer. Næraktivitetsanlægget skal komplementere den nuværende og nyanlagte multibane, således at området fremstår som et levende og attraktivt samlingssted i bymidten et område, der summer af liv, fordi det benyttes af piger og drenge i alle aldre med forskellige færdigheder. Den primære målgruppe er de ikke-foreningsaktive unge mennesker. Med dette playspot skabes et rum, hvor de, der ikke er motiveret for boldspil, kan udfolde sig. Der er god aktivitet i området også efter endt skoledag, om aftenen og i weekenden. Næraktivitetsanlægget kommer med sin komplementerende udformning til at skabe et funktionsåbent anlæg, der giver mulighed for flere forskellige aktiviteter med regler og vilkår, som skabes af deltagerne selv. Playspottet er placeret tæt på skolen, men åbner ud til den centrale ankomstvej og dermed byen og leder videre hen til skolens andre aktivitetsanlæg. Det breder sig over et areal på 750 m². Sct. Jacobi Skole - Varde Kommune 26

27 KRYDSFELTET27

28 KRYDSFELTET SCT. JACOBI SKOLE Playspottet er placeret omkring den sekundære adgang på den østlige side. Det er den oftest benyttede af skolens elever og den, som har størst forbindelse til byen. Adgangstien løber langs den store fodboldbane på en side og cykelparkeringen, græsplænen med de gamle træer på den anden. Det flade åbne område er karakteristisk for stedet og fører direkte til skolen. Ankomsten brydes af den cirkulære sti, som opgiver skolen og opdeler området i mindre fragmenter. Fragmenter, der samles i playspottet. luftfoto stedet 28

29 udvidelsesmulighed koncept KRYDSFELTET bevægelsen ankomst satellit bevægelsen skole udvidelsesmulighed skate og cykling parkourstativ træning perforrmance space 29

30 nye træer HELHEDSPLAN parkourstativ boldbane bouldringvæg sti hop og plinte sejl sidde/skateplint rail asfaltbakker slacklines nye træer træning & fitness faldsand rail sidde/skateplint termoplast opstribning el-søjle til tilkobling af musik m.m. nyt træ græs siddeplinte og hopøer sejl hævet scene gummiunderlag buet espalievæg bagtæppe til scenen N 10m hopøer sti p-plads

31 KRYDSFELTET ankomstvej Playspottet er et krydsfelt imellem idræt og bevægelse af såvel fysisk som funktionel karakter. Det håndterer og opbløder ankomsten, den cirkulære sti og forholdet til boldbanen, samtidig med at det tilbyder nye muligheder i relation til de eksisterende funktionelle behov. Ankomsten aktiveres og inviterer til nye former for bevægelse i overgangen mellem skole og ankomst. Asfaltbakker med farvet opstribning, skaterails og siddeplinte inviterer til ophold, leg og sjov. Man kan cykle, skate, løbe og hoppe sig frem til skolen. Ved indgangen spreder spottet sig ud og aktiverer stien på begge sider. De to halvdele bindes grafisk sammen i over - gangen med opstribning på fladen. Mod syd skabes en overdækket hævet flade med gummiasfalt, mens en let slynget væg fungerer som bagtæppe. Den hævede flade med det bløde gummi kan være en scene, et performance-space og give mulighed for udendørs idræt, dans eller gymnastik. En række siddeplinte og siddehop fungerer som både siddemuligheder og hoppe-springeområde for de aktive. Mod nord etableres et overdækket fitnessområde, der forbindes til et parkourstativ og en klatremur på skolens gavl længere mod nord. Det hele sættes på faldsand, og de to dele sammenbindes af forskellige plinte og små hop, der skaber en bevægelse imellem elementerne. Således kan man frit bevæge sig fra klatremuren over parkourstativet og de små hop og plinte direkte hen til et fitnessredskab. Endelig plantes nye træer for at skabe mere læ og rum til stedet, ligesom slacklines imellem disse er med til at udfordre balancen. UDVIDELSESMULIGHEDER Udvidelsesmuligheder mht. playspottet findes naturligt langs den cirkulære sti. Playspot kan være stedet, hvor man begynder at løbe fra. En serie af stolper kan implementeres hver tiende meter for at markere forskellige løbedistancer langs stien, der i alt er ca. 500 m lang. Man kunne også plante træer indenfor cirklen og skabe ny skovlund, som fremhæver det cirkulære rum. Herunder kan man sætte gynger, slacklines, naturbaner eller bare klatre i træerne. aktiv leg og bevægelse udgør hjertet i krydsfeltet 31

32 skateområde med asfaltbakker, rails og sidde/skateplinte 32 hoppeområde overdækket scene grøn væg boldbane siddeplint ankomstvej skateområde grønt område

33 scene, fitness og parkour forbindes af et nord-sydgående flow bouldringvæg parkourstativ hopøer cirkelsti 33

34 På Englystskolen har man ønsket et samlingspunkt, hvor der er muligheder for fysisk aktivitet og socialt samvær for de unge i skoletiden og fritiden i Børkop. Den primære målgruppe er de unge fra 12 til 17 år, der ikke er aktive i foreninger, og som mangler udfoldesmuligheder af anden karakter, gerne mindre organisatorisk, men derimod spontan. Der skal være aktivitetsmuligheder for begge køn, som mangler samværet og aktivitetsmuligheder i nærområdet. Et samlingssted, hvor unge kan mødes og udfordre deres kreativitet, labyrinter og sanser sammen med andre. Playspottet er placeret i et grønt restareal, der pt. er et vildnis. Med anlægget skabes forbindelse til ankomstvej og skole. Playspottet breder sig over et areal på ca. 550 m². Englystskolen - Vejle Kommune 34

35 DEN AKTIVE LOMME 35

36 DEN AKTIVE LOMME ENGLYSTSKOLEN Stedet, som er udvalgt til playspottet, er et varieret grønt område beliggende syd for skolen. Området er afgrænset mod skolen af en jordvold med varieret beplantning og et terrænspring på omkring 1½ m. Det ligger på en svagt skrånende flade af højt og klippet græs, der løber ned mod vejen. Området er karakteriseret ved en markant bakketop, der giver et 360 udsyn samt to store grupper af unge egetræer. Imellem disse elementer ligger en lille grøn lomme af højt græs, buske og markante kirsebærtræer. luftfoto stedet 36

37 skole skolegård m. basketball og boldspil udvidelsesmulighed koncept cykel p - skole jordvold opløses - sammensmeltning af playspot og skolegård eksisterende jordvold playspot sekundær bevægelse udkig DEN AKTIVE LOMME playspot satellit eksisterende bakke primær bevægelse ankomst udvidelsesmulighed parkourmure berlinergynger trappe og skatelandskab bordtennis 37

38 DEN AKTIVE LOMME Hovedfokus er at formidle overgangen mellem skole og det grønne område ved en aktiv lomme. En lomme, der opstår i synergifeltet imellem skole, beplantning og den eksisterende jordvold. Jordvolden mod skolen opløses og transformeres ved at skabe et dynamisk trappelandskab på den. Trappelandskabet udgøres af lave mure, rails og terræntrin, der kan benyttes til skate, parkour, kropsøvelser eller urbant siddemøbel. Trappen går ud i en asfaltflade til ophold, performance og fri leg. Man kan skate, hoppe, springe og danse på de plinte og elementer, som pryder fladen. I relation dertil udlægges et faldsandareal, centreret omkring en 2-2½ m høj boulderingmur, hvori der indbygges et parkourstativ af autolakerede stålrør. Muren udstyres med klatregreb, cat-leapbjælker, og et lille knæk i enden gør den til øvestation for forskellige hop, spring og øvelser i relation til parkour. Stativet kan også bruges til alm. træning og krops - øvelser. Den bagvedliggende terræntrappe kan bruges til præcisions træning i forbindelse med hop og spring. Det er muligt at angribe muren og anlægget fra flere sider som en del af en større dynamisk bevægelsesrække i området. Ved ankomsten etableres to store Berlinergynger. Beliggende i højt græs imellem enkelte solitære træer, store dovne plinte og det svagt bølgende terræn, fungerer de som portal for både playspot og skole, men også blot et stille frirum og mødested for de unge. Om aftenen oplyses de og udgør et markant visuelt landmark i området. UDVIDELSESMULIGHEDER Ankomsten er et naturlig sted at udvide og optimere playspottet. Fokus bør være på trafiksanering af krydset. Det kunne f.eks. være med stilistiske bump eller grafisk markering af fladen med termoplast. Det vil også være naturligt, at portalområdet med gyngerne som centrum videreudvikles. I den anden ende af playspottet er det naturligt at nytænke den tilstødende skolegård, som trappen forbinder til. Ved at nytænke denne og gøre den til en del af playspottet vil man nemt kunne skabe kontakt til flere af skolens andre gode arealer, ligesom man vil opnå et større flow imellem skole og spot. berlinergynge siddeplinte 38 view fra trappen ankomstvej

39 HELHEDSPLAN skole skolegård cykel p terræntrin eksisterende jordvold trappe eksisterende jordvold boulderingvæg og parkourstativ faldsand sejl trappeanlæg plinte skate dans bakke hop rail bordtennis bakketop discgolf - start trægruppe bakkelandskab trægruppe trappe berlinergynge 10m N 39

40 egelund skateflade parkour- og klatreområde støttemur trappelandskab skolegård skate, bordtennis og parkour i den aktive lomme 40

41 samspillet mellem terræn og skolegård inviterer eleverne ud i landskabet klatremur m. bouldering og cat-leaps parkourstativ terræntrappe siddeplint trappelandskab skateflade asfaltbakke 41

42 På Gørding Skole har ønsket været at etablere et anlæg, som inspirerer en bred vifte af børn og unge mennesker til bevægelse. Samtidig skal anlægget være af en sådan karakter, at ikke-aktive børn og unge kan være sammen med de aktive - et socialt samvær via aktivitetsanlægget til leg både med og uden bold. Den primære målgruppe er børn og unge i alderen år, men anlægget henvender sig til unge på tværs af alder og køn, som kan benytte anlægget uanset færdighedsniveau i traditionelle idrætsdiscipliner. Gørding har mange traditionelle idrætstilbud i foreningerne, så anlægget imødekommer selvorganiserede børn og unge med aktiviteter som skate, rolers/rulleskøjter, parkour, idræts-cross m.v. En ny multibane er omdrejningspunkt for naturligt ophold, leg og bevægelse samt mere traditionelle boldspil. Samlet set skabes et aktivitetsområde, som mikser et streetmiljø med boldspil og opholdsmuligheder. Anlægget binder området sammen med bl.a. hallen og skaber et nyt indgangsparti til skolen. Anlægget breder sig over et areal på ca m². Gørding Skole - Esbjerg Kommune 42

43 BEVÆGELSESBYEN43

44 BEVÆGELSESBYEN ENGLYSTSKOLEN Det til playspottet udvalgte sted strækker sig fra den eksisterende parkeringsplads syd for skolen og ind imellem skolens administrationsbygning og den nye mellemtrins tilbygning. P-pladsens stenbelægning omkranses af lave buskbeplantninger, hvori enkelte solitære træer skaber lidt vertikalt rum. De er dog i ret skidt forfatning. Mellemrummet imellem bygningerne er ligeledes afgrænset af høje bøgehække mod adgangsvejen og p-pladsen. Mellemrummet udgøres halvt af asfalt og halvt af græs. Fra adgangsvejen og p-pladsen er der et lille cm spring i terræn i forhold til det grønne område, hvilket bl.a. håndteres af en lille støttemur. luftfoto stedet 44

45 udvidelsesmulighed koncept udvidelsesmulighed skole eksisterende boldbaner multibanen udvidelsesmulighed BEVÆGELSESBYEN parkour- og træning samlende tværgående bevægelse overgang mellem offentligt rum og skole opløses p-plads transformeres eksisterende p-plads termoplastcirkler parkourstativ betonklipper træning parkourvæg ankomst 45

PLAYSPOTS SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE ENGLYSTSKOLEN GØRDING SKOLE OTTERUP SKOLE. ...udendørs klasseværelser til bevægelse

PLAYSPOTS SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE ENGLYSTSKOLEN GØRDING SKOLE OTTERUP SKOLE. ...udendørs klasseværelser til bevægelse GRÅSTEN SKOLE SCT. JACOBI SKOLE idekatalog udarbejdet af: peter holst arkitektur & landskab, december 2010 ENGLYSTSKOLEN GØRDING SKOLE OTTERUP SKOLE PLAYSPOTS...udendørs klasseværelser til bevægelse englystskolen

Læs mere

PLAYSPOTS OTTERUP SKOLE GØRDING SKOLE ENGLYSTSKOLEN SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE. ...udendørs klasseværelser til bevægelse

PLAYSPOTS OTTERUP SKOLE GØRDING SKOLE ENGLYSTSKOLEN SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE. ...udendørs klasseværelser til bevægelse PLAYSPOTS...udendørs klasseværelser til bevægelse OTTERUP SKOLE GØRDING SKOLE ENGLYSTSKOLEN SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE idekatalog udarbejdet af: peter holst arkitektur & landskab, december 2010 gråsten

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent 28 Mere end en multibane Udvikling I De klassiske multibaner til boldspil har været en stor succes, men har brug for at blive redefineret. Det første realiserede bud på en ny form for multibane og aktivitetsplads

Læs mere

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose PLAYSPOTS 1 PLAYSPOTS PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST

Læs mere

NYSKABENDE NÆRAKTIVITETSOMRÅDE

NYSKABENDE NÆRAKTIVITETSOMRÅDE NYSKABENDE NÆRAKTIVITETSOMRÅDE ÅRHUS KOMMUNE, SKÅDE 2009 DESIGN-FASE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 Koncept 5 Aldersdiagram 6 Næraktivitetsanlæg Helhedsplan 7 Delområder 8 Kolofon 28 2 INDLEDNING SKÅDE

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

BYPARK FOR SYDHAVNERNE

BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE PROJEKTFORSLAG April 2013 INDLEDNING INDLEDNING Projektforslaget er udarbejdet af Active City Transformation i et samarbejde med AKB København, KAB, Københavns

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO Ansøgning til Legepladspuljen for Åby Skole og SFO Begrundelse for ansøgningen Åby Skole er en skole i tre spor med 700 elever. Børnene kommer primært fra den del af Åbyhøj, der ligger syd for Silkeborg

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS

ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS Indholdsfortegnelse LOKALE OG ANLÆGSFONDEN KANONBÅDSVEJ 4A, 1437 KØBENHAVN K +45 32830330 FONDEN@LOA-FONDEN.DK WWW.LOA-FONDEN.DK COBE TRANGRAVSVEJ 6, 1436 KØBENHAVN K

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT VESTBYENS SAMLINGSPUNKT Viborg Sport & Vandforum er den nye attraktor i Vestbyen, som skaber gode rammer for motion, bevægelse og fællesskab i bydelen på tværs af alder, køn

Læs mere

KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM

KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM FLICKOR I IDROTTENS RUM KVINDER OG MÆND I IDRÆTTENS RUM Hvad viste undersøgelsen

Læs mere

LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2

LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2 LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2 EN NATURLIG FORBINDELSE Dispositionsforslag 23. april 2015 udarbejdet for Andelsboligforeningen

Læs mere

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 KONTEKST INDUSTRI Vardevej MARKER MARKER VILLAER Solsikkevej get ILLAER VILLAER Vestergade Skjernvej GÅRD BØRNEHAVEN, SOLSIKKEN GRØNT OMRÅDE NYT PARKE-

Læs mere

UDEAREALER VED SUKKERFABRIKKEN

UDEAREALER VED SUKKERFABRIKKEN Keinicke & Overgaard Arkitekter TILLÆG TIL SKITSEFORSLAG 12.05.2010 UDEAREALER VED SUKKERFABRIKKEN VISSENBJERGHALLERNE...Oplevelser og Mangfoldighed KOLLOFON: TILLÆG TIL SKITSEFORSLAG FOR UDVIKLING AF

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

NY BYPARK TID PROCES DRØMME ENERGI WORKSHOPS HELHED DET ABSTRAKTE >< DET KONKRETE DYNAMIK PUNKTNEDSLAG LEG STORE OG SMÅ FANTASI SPOR MOD OG SPÆNDING

NY BYPARK TID PROCES DRØMME ENERGI WORKSHOPS HELHED DET ABSTRAKTE >< DET KONKRETE DYNAMIK PUNKTNEDSLAG LEG STORE OG SMÅ FANTASI SPOR MOD OG SPÆNDING KUNST RO NATURLEG MOTORIK DYNAMIK FORDYBELSE EKSPERIMENTERING FORANDRING VÆRKSTED UNDERVISNING RO FORSØGSSTATION KREATIVITET FYSISK UDFORDRING MULTISPORT FOR ALLE UDFORDRING IAGTTAGELSE / DELTAGELSE MOTION

Læs mere

Notat områdeanalyse af Sct. Jacobi Skolen

Notat områdeanalyse af Sct. Jacobi Skolen Notat områdeanalyse af Sct. Jacobi Skolen af projektleder Jens Troelsen, skoleleder Thomas Jessen, vice-skoleleder Jes Nyboe Laursen, sundhedskonsulent i Varde Kommune, Karin Viuf, konsulent i Virklund

Læs mere

DOWN TOWN V NDERUP. Holstebro Kommune - Marts 2012

DOWN TOWN V NDERUP. Holstebro Kommune - Marts 2012 DOWN TOWN V NDERUP Holstebro Kommune - Marts 2012 DOWN TOVN VINDERUP! Vinderup udarbejdede i 2006 en helhedsplan for byen. Et særlig fokuspunkt i planen var byens store centrale parkeringsplads, som er

Læs mere

+ VINDERUP. Nørgårdsvej DOWN TOVN VINDERUP! Vandtårn

+ VINDERUP. Nørgårdsvej DOWN TOVN VINDERUP! Vandtårn DOWN TOWN V NDERUP DOWN TOVN VINDERUP! Vinderup udarbejdede i 2006 en helhedsplan for byen. Et særlig fokuspunkt i planen var byens store centrale parkeringsplads, som er det sted i byen, hvor flest mennesker

Læs mere

Husumparken skitseprojekt. DGI Projekt- og landskabsværksted

Husumparken skitseprojekt. DGI Projekt- og landskabsværksted Husumparken skitseprojekt DGI Projekt- og landskabsværksted Indledning Husumparken er bydelens største åbne grønne areal. Som en del af Husum Kvarterplan er det besluttet at de rekreative muligheder skal

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Notat områdeanalyse Tjæreborg Skole

Notat områdeanalyse Tjæreborg Skole Notat områdeanalyse Tjæreborg Skole af projektleder Jens Troelsen, skoleleder Dorthea Wehner, vice-leder Flemming Nielsen, sundhedskonsulent i Esbjerg Kommune, Thea Valbjørn, konsulent i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Motionsmødesteder. i det fri - sådan gør du. Hvorfor etablere motionsmødesteder 4 Skal motionsredskaberne være af træ eller metal?

Motionsmødesteder. i det fri - sådan gør du. Hvorfor etablere motionsmødesteder 4 Skal motionsredskaberne være af træ eller metal? Motionsmødesteder i det fri - sådan gør du Hvorfor etablere motionsmødesteder 4 Skal motionsredskaberne være af træ eller metal? 5 Den rette placering l Motionsmødestedets indhold Lovgivning, regler og

Læs mere

Barrit Multi- & Beachbane

Barrit Multi- & Beachbane Barrit Multi- & Beachbane Illustrationer af idrætsmiljøet med multibane og beachbane 1 20 års erfaringer - hele tiden nye muligheder TRESS har igennem årene leveret mere end 500 multibaner i Danmark. Banerne

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Guide til udvikling og indretning af aktive udeområder og legepladser

Guide til udvikling og indretning af aktive udeområder og legepladser 1. Brugere Guide til udvikling og indretning af aktive udeområder og legepladser 3. Aktiviteter 4. Lokalitet 2. Mål 5. Løsning Lad en af vores arkitekter hjælpe jer igennem processen 3guide Figuren beskriver

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

FREDENSBORG SKOLE VED VILHELMSRO Aktivitetszoner og nedslagspunkter langs 1 kilometer stien

FREDENSBORG SKOLE VED VILHELMSRO Aktivitetszoner og nedslagspunkter langs 1 kilometer stien FREDENSBORG SKOLE VED VILHELMSRO Aktivitetszoner og nedslagspunkter langs 1 kilometer stien INDHOLDSFORTEGNELSE DET AKTIVE LIV BÆREDYGTIG PROCES HOVEDGREB & NEDSLAG LANGS STIEN HOVEDPLAN MED SAMTLIGE

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

NY MULTIBANE - MULTI PLAY

NY MULTIBANE - MULTI PLAY NY MULTIBANE - MULTI PLAY 1 FREMTIDENS BOLDSPIL For at fastholde og tiltrække medlemmer, er boldklubber nødt til at tænke i nye alternativer for at modsvare de forventninger til et aktivt fritidsliv, som

Læs mere

ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG

ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG Idéoplæg for udearealer Beskrivelse af udearealer: Naturen og nærmiljøet omkring skolen rummer et stort potentiale: Det er her man får det første indtryk af skolen, det

Læs mere

Nutidige tendenser. Lynge Kjeldsen, udviklingskonsulent

Nutidige tendenser. Lynge Kjeldsen, udviklingskonsulent Nutidige tendenser Nutidige tendenser Nutidige tendenser Lynge Kjeldsen, udviklingskonsulent Nutidige tendenser Lynge Kjeldsen, udviklingskonsulent Nutidige tendenser Lynge Kjeldsen, udviklingskonsulent

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning De nye byrum ved Svendborg Havn -konkretisering og afprøvning af bogen Aktiverende arkitektur og byplanlægning Svendborg Havn Havnen i Svendborg er et attraktivt

Læs mere

IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS VEJEN IDRÆTSCENTER KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER

IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS VEJEN IDRÆTSCENTER KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS ASKOV PRÆSTESKOVEN VEJEN BYMIDTE BAGGRUND Civilforsvarsstyrelsen opførte i 1987-88

Læs mere

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan?

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter SKÅDE

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet og sundhed

Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet og sundhed Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet og sundhed Jasper Schipperijn Adjunkt, Ph.d. TrygFondens Forebyggelsescenter Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Min baggrund Forstkandidat

Læs mere

Notat områdeanalyse Englystskolen

Notat områdeanalyse Englystskolen Notat områdeanalyse Englystskolen af projektleder Jens Troelsen, skoleleder Dorthe Terp, afdelingsleder John Wind, sundhedskonsulent Linda Kruse, Vejle Kommune, skolekonsulent Lars Jespersen, Vejle Kommune,

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg Bosch & Fjord Aps og Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette idékatalog til næraktivitetsanlæg er

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Farum Midtpunkt åbner sig

Farum Midtpunkt åbner sig Renoverprisen: Indstilling af Farum Midtpunkt Farum Midtpunkt åbner sig Vi har altid været lidt af en lukket enklave, nu bliver vi åbnet udadtil til byen. - Niels, beboer på workshop i 2013. Rambøll og

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

PLANTEGNING. Læsesalen

PLANTEGNING. Læsesalen PLANTEGNING Læsesalen LÆSESALEN Det store areal giver mulighed for masser af boldspil og fri leg Volleyball opstregning, søjler og net Dodgeball opstregning Pannabane Ø8m Eksisterende bålsted 100m løbe

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

FRØKÆRPARKEN 2030. en visionsplan for de grønne områder

FRØKÆRPARKEN 2030. en visionsplan for de grønne områder FRØKÆRPARKEN 2030 en visionsplan for de grønne områder FORORD/ INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er en vision? Et billede af en foretrukken fremtidig tilstand, en beskrivelse af hvordan noget vil se ud om et antal

Læs mere

RINGEN - RØNBJERG september ARKPLAN - byplan- og landskabsarkitekter

RINGEN - RØNBJERG september ARKPLAN - byplan- og landskabsarkitekter RINGEN - RØNBJERG september - 2014 RINGEN - RØNBJERG VISUALISERING AF DEN NYE SKOLEGÅRD je Rønb RINGEN - RØNBJERG PLANTEGNING - 1:2000 ken rgpar Plantag evej gravhøj Kisumv ej vej um Kis skole børnehave

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE KOLOFON Dette Idékatalog til næraktivitetsområdet er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Landskab & Arkitektur og Bosch & Fjord APS i marts 2009 DESIGN,

Læs mere

Når det lykkes at skabe aktive byrum erfaringer fra otte kommuner i projektet En God Omvej

Når det lykkes at skabe aktive byrum erfaringer fra otte kommuner i projektet En God Omvej Når det lykkes at skabe aktive byrum erfaringer fra otte kommuner i projektet En God Omvej Temamøde Middelfart 11. april 2013 Ph.D. stud. Charlotte Pawlowski Disposition Hvad er EGO projektet? Hvem bruger

Læs mere

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes bevægelsespolitik har bestyrelsen i Børnehuset Arken vedtaget følgende lokale bevægelsespolitik: Det vil vi (vores mål

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Projektet skal, når det fuldt udbygget, henvende sig til alle aldersgrupper, både turister, sejlere og fastboende.

Projektet skal, når det fuldt udbygget, henvende sig til alle aldersgrupper, både turister, sejlere og fastboende. Notat Sag 12.014 - Rudkøbing Multibane 17.06.2013 Vedr. Tilrettet skitseprojekt Perler på en snor Arkitektur Udgangspunktet for projektet har været at lave et parkområde, som kan udbygges over tid. Et

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

LOKALES ANLÆGS FONDEN

LOKALES ANLÆGS FONDEN Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 205 Offentligt Lokale og Anlægsfonden Kanonbådsvej 12A 1437 København K Tlf: 3283 0330 Fax: 3283 0331 fonden (gifonden.dk www.loa-fonden.dk Folketingets Kulturudvalg

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne

1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne 1 Bevægelsespolitik 2012 for Børnehuset Ved Søerne Denne bevægelsespolitik er udarbejdet på tværs af afdelingerne i institutionen. Alle medarbejdere har deltaget i udarbejdelsen på et fælles personalemøde.

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Fremtidens legepladser

Fremtidens legepladser Fremtidens legepladser Forord Mangfoldighed Foranderlighed Bevægelse Leg Læring Udformning Hvad er legepladsen for en størrelse? Mangfoldighed 1 Fremtidens legeplads skal skabe en mangfoldighed af rum,

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013

SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013 SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013 HVEM ER UNO? Hvem er UNO? UNO er en danskejet virksomhed som forhandler legeredskaber, multibaner og udendørs fitness fra flere af Europas største og førende producenter.

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Nyt idrætsliv i tre byer

Nyt idrætsliv i tre byer 4 Nyt idrætsliv i tre byer Tema I I Sdr. Nissum, Stepping og Allested-Vejle har de lokale idrætshaller fået en makeover, der giver nyt liv og nye muligheder for idræt og aktiviteter. Forandringen af hallerne

Læs mere

Velkommen til Gymnastikkens Hus!

Velkommen til Gymnastikkens Hus! Velkommen til Gymnastikkens Hus! Gymnastikkens Hus er Fredensborg Kommunes kommende gymnastik- og motorikhal. Her er der mulighed for at lege, lære og dyrke motion og socialt samvær uanset alder og niveau.

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

Karin Lorentzen. Hvidovre Strand. Præsentation af koncept og idé forkortet version af præsentation d. 18.12.2014

Karin Lorentzen. Hvidovre Strand. Præsentation af koncept og idé forkortet version af præsentation d. 18.12.2014 Hvidovre Strand Præsentation af koncept og idé forkortet version af præsentation d. 18.12.2014 12.01.2015 - tekstet 26.01.2015 Kortlægning - eksisterende forhold C B A D D A C B Eksisterende forhold og

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen Ansøgningsskema til udviklingspuljen 71153c4d-2904-440c-9c61-025b17826794 Dato 07-09-2014 09:52:29 Blanket ID FO907_766 KLE 18.14.00G01 Side 1 af 6 Ansøger Ansøgningens titel Projekt: Landsbyens nye samlingssted.

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

KRAGH & BERGLUND. Plads til leg

KRAGH & BERGLUND. Plads til leg Plads til leg Udearealet ved Bastasjö integrerede institution med vuggestue og børnehave, er blevet et usædvanlig vellykket legeareal med fokus på oplevelser gennem leg og bevægelse. Legepladsen er blevet

Læs mere