PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose"

Transkript

1 PLAYSPOTS 1

2

3 PLAYSPOTS

4 PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose 3D-VISUALISERINGER Blikfang3D v. Jacob Borg Damkjær Peter Holst Arkitektur & Landskab GRAFISK TILRETTELÆGGELSE Peter Holst Arkitektur & Landskab v. Lasse Flies Madsen TRYK Formegon ApS 1. OPLAG 500 Lokale- og Anlægsfonden Kanonbådsvej 12 A 1437 København K Peter Holst Arkitektur & Landskab Jorcks Passage Opg. A, 5. sal 1162 København K tel: PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Lokale- og Anlægsfonden udvikler og støtter byggeri indenfor idræt, kultur og fritid og tilbyder desuden rådgivning på området. Der stilles krav til støttede projekter om faciliteter af en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe flere, bedre og nye muligheder for aktiviteter. Koncepterne for de fem playspots er udarbejdet af Peter Holst Arkitektur & Landskab, der har copyright på designet. 4

5 5

6 06 6

7 INDHOLD FORORD INDLEDNING FRA KATALOG TIL SKÅDE SKOLE TIL FEM NYE PLAYSPOTS MUSKLEN KRYDSFELTET DEN AKTIVE LOMME BEVÆGELSESBYEN AKTIVITETSTÆPPET PERSPEKTIVERING ØKONOMI ILLUSTRATIONER s. 08 s. 11 s. 14 s. 19 s. 27 s. 35 s. 43 s. 51 s. 60 s. 64 s. 65 7

8 FORORD Kan man overhovedet skabe næraktivitetsanlæg, som gør en forskel, når man kun har et budget på 1-2 mio. kr. Ja er svaret i det inspirationskatalog, du nu sidder med i hænderne, og som præsenterer fem konkrete eksempler til at underbygge påstanden. I samarbejde med Syddansk Universitet, Region Syddanmark og Peter Holst Arkitektur & Landskab har Lokale- og Anlægsfonden gennemført et udviklingsprojekt, der har resulteret i fem Playspots på fem skoler i Region Syddanmark som en del af forskningsprojektet Space. Udviklingen af de fem playspots er en direkte forlængelse af Fondens arbejde med næraktivitetsanlæg, som bl.a. har resulteret i et idékatalog og et konkret projekt ved Skåde Skole i Aarhus Kommune. Anlægget blev indviet 11. august Mens projektet i Skåde er i den store skala, har Fonden i Playspot-projektet arbejdet videre med at udfolde idéerne fra nær aktivitetskataloget i mindre skalaer og omfang. Dette har ført til fem forskellige projekter i en økonomisk ramme på mellem 1-2 mio. kr. På grund af projekternes forskellighed, tematisering og relativt beskedne anlægsbudget kan de i høj grad tjene som kvalitativ inspiration til alle, der ønsker at aktivere udearealerne på en skole som et samlingspunkt for lokalområdet - både i og efter skoletid. Med dette katalog ønsker vi at bidrage til, at kommende bygherrer og brugere tænker kreativt og involverende, når fremtidens næraktivitetsspladser skal udformes. Som det også fremgår af dette katalog, er ønskerne og behovene forskellige fra sted til sted. Og stedet er altid unikt. Det er en vigtig pointe. God fornøjelse med læsningen og med jeres kommende projekt! Torben Frølich Direktør, Lokale- og Anlægsfonden 8

9 9

10 10 10

11 INDLEDNING Udviklingsarbejdet med Playspots indgår som en del af interventionsforskningsprojektet Space. Forskningsprojektet Space er et part nerskab mellem TrygFondens Fore byggelsescenter ved Syddansk Universitet, Esbjerg, Nordfyn, Sønderborg, Varde og Vejle Kommune samt Region Syddanmark, der har koordineret indsatsen. Ud over Playspot - ind satsen udvikles der i Space-projektet også indsatser til fremme af fysisk aktivitet blandt unge i forbindelse med transport, skole og fritid. Det videnskabelige formål er at udvikle, dokumentere og evaluere helhedsorienterede indsatser til fremme af fysisk aktivitet blandt børn og unge. Space-projektet består således af en række konkrete, fysiske nedslag kombineret med en række organisatoriske tiltag, der understøtter brugen af de fysiske forbedring er. Det overordnede mål er på baggrund heraf at ændre de strukturelle rammer for især de åriges hverdag - en aldersgruppe, der ellers er svære at mobilisere og fastholde i idrætten. Ved hjælp af objektive målinger af fysisk aktivitet, spørgeskemaer, transportdagbøger og en række fysiske test af kondition, muskel styrke og koordination blandt elever, der bliver undersøgt før og efter interventionen, vil det blive muligt at få mere eksakt viden om effekten af de helhedsorienterede indsatser. Som kontrol er der udvalgt syv skoler, som i udgangspunktet ligner de syv Space-skoler, hvor der bl.a. anlægges play spots. Alle 14 skoler følges fra 2010 til og med Vi ved fra undersøgelser, at nærheden til aktivitetsmulvigheder spiller en afgørende rolle for idrætsdeltagelsen. Ikke mindst for de børn og unge, der ikke er så aktive i hvert fald, når de bliver spurgt om det (Danskernes motions- og sportsvaner, Idan 2008). Desværre ved vi ikke nok om, hvad der skal til for at tiltrække denne målgruppe, og hvor meget sådanne projekter kan generere af aktivitet. Som del af Space-projektet vil der derfor også blive gennemført antropologiske studier for at undersøge motivationer og barrierer forbundet med benyttelsen af anlæggene. Selvom vi stadig kan og skal blive klogere på anlæggenes form, funktion og tiltrækningskraft, bygger vi dog ikke på bar bund. Erfaringer fra bl.a. næraktivitetsanlæg i Norge viser, at anlæggene bliver brugt, hvis der tages højde for god tilgængelighed, funktionalitet og oplevelse af tryghed. Desuden viser undersøgelser, at sociale opholdsmuligheder, belysning og alternative indretninger kan have gavnlig virkning ift. at tiltrække begge køn (Lokale- og Anlægsfondens skriftrække nr. 13). På baggrund af et samarbejde mellem parterne i Space-projektet etablerede Lokaleog Anlægsfonden et udviklingsprojekt med en række opstartsmøder i 2009 og et workshopforløb i I workshopprocessen deltog kommunale space-projektledere, lokale skoleledere og -lærere, Dansk Skoleidræt og parkour-gruppen Team Jiyo. Hertil kom der bidrag fra projektledere fra Trygfondens Forebyggelsescenter, Region Syddanmark, Peter Holst Arkitektur & Landskab samt Lokale- og Anlægsfonden. Forløbet inkluderede også besøg på de udvalgte lokaliteter og parallelle forløb med involvering af skolerne og eleverne. I processen har vi lagt vægt på, at projekterne blev opdelt i to grupper, som har fuldt hinandens projekter og bidraget aktivt hertil. De fem playspot-projekter, der formidles i dette katalog, fremstår stadig med variationer, som afspejler forskelle i lokale ønsker, stedernes særlige karakteristika og visionen om mangfoldighed i design og funktion. Bo Vestergård Madsen Analysechef Lokale- og Anlægsfonden Jens Troelsen Lektor, TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet 11

12 12

13 13

14 FRA KATALOG TIL SKÅDE SKOLE TIL FEM NYE PLAYSPOTS I sommeren 2009 udviklede Peter Holst Arkitektur & Landskab i samarbejde med Bosch & Fjord og Lokale- og Anlægsfonden Idékatalog til næraktivitetsanlæg. I bogen er definitionen på et næraktivitetsanlæg følgende: Et næraktivitetsanlæg er et sted, hvor der dyrkes motion og idræt selvstændigt eller i grupper. Det er også et mødested, hvor der leges. Det er et aktivt område med stor betydning for nærmiljøet, fordi det er her, man mødes omkring aktiviteter, man er fælles om. Formålet med idékataloget var at udtænke nye koncepter for sammensætningen af et velfungerende næraktivitetsanlæg. Et næraktivitetsanlæg bør være et dynamisk bevægelses-, idræts- og opholdsområde, hvor boldspil og idræts- og bevægelsesformer mødes på kryds og tværs. Et område, der summer af liv, fordi det benyttes af drenge og piger i alle aldre og med forskellige færdigheder. Disse idéer blev sideløbende justeret og efterfølgende realiseret på Skåde Skole i Aarhus, hvor et næraktivitetsanlæg stod færdigt i august SKÅDE SKOLE Området på i alt m² er omdannet, så det består af en lang række aktivitetsmuligheder, der i deres formgivning udnytter kanter, flader, vægge, forhøjninger m.m. til at skabe et sammenhængende aktivitetsanlæg med opholds- og mødesteder, hyggekroge, udsigtsposter og tilskuerpladser. Ved placeringen af de forskellige elementer er muligheden for bevægelse rundt på anlægget endvidere prioriteret, og et stiforløb omkranser det samlede anlæg, der med sin beplantning også får karakter af et parkområde. Anlægget består overordnet af seks forskellige typer mindre aktivitetsområder. En multibane til forskellige typer småboldspil, en kropsøvningsplads med mulighed for parkour, klatring og gymnastik, et mindre skaterområde med asfaltøer og streetskate-elementer, en større grusbane til fodbold og amerikansk fodbold, et område med forhindringsbane og et kombineret idræts- og legeområde med springgrav og lege-/klatreelementer. Multibanen måler 12,5 x 24 m og er etableret med rød kunststofbelægning, hvor der bl.a. kan spilles fodbold, basketball og hockey. Den traditionelle udformning af multibanen er opløst, og i det ene hjørne åbner banen sig og afgrænses af en parabolisk formet væg, der danner rammen for spillet paraball - et nyt, slagboldspil, der bygger på elementer fra tennis, pelota og squash. Væggen er i varierende højde, opført i pudset insitu støbt beton. Den skaber rammen om et åbent rum og fungerer også som samlingssted for mindre grupper. 14

15 I enderne er banen afgrænset af betonelementer med udskæringer til mål og huller til præcisionsskud, og i den ene ende ses et højt betonelement med klatregreb på ydersiden. Den traditionelle bande er på langsiderne opløst, så der bliver en udvekslende overgang mellem inde og ude. I stedet er der indbygget opholds- og aktivitetsmuligheder i banens kanter. På området er placeret to store kuber, der kan klatres og kravles på og bruges som boldmure. Drejelige bander kan enten åbne op til det sociale opholds område eller lukkes til, så de kan bruges som lave bander, når der spilles fodbold eller hockey på banen. Den anden ende af langsiden afgrænses af en tribune med trin til begge sider. Kropsøvningspladsen på ca. 300 m² støder op til multibanens ene ende og er udstyret med betonelementer og klatrestativer af stålrør, der kan bruges til parkour og fysisk træning. På paraball-væggens yderside findes klatregreb til bouldering, og der opføres et kunstigt klatretræ af stål, udstyret med forskellige gymnastiske redskaber som ringe, trapezer og klatretorve. Skaterområdet på ca. 240 m² opføres på en asfaltbelægning med asfaltøer og elementer til streetskating. Endvidere findes her koniske søjler, som er udstyret med kurve til kurvebold. Søjlerne kan også monteres med net, som man kan spænde ud til forskellige slags netbold. Centralt på området etableres der en grusbane på 20 x 40 m. Banen kan bruges til fodbold og amerikansk fodbold og opføres i rødt grus for at kunne modstå slid henover vinteren fra de mange brugere af området. Forhindringsbanen består af en ca. 40 m lang bane, der bevæger sig hen over græs - høje og over forskellige former for balancebomme, fjedre, broer, stolper, armgangsbane m.m. Det hele er udført i Robina-træ. Idræts- og legeområdet består dels af en tilløbsbane m. sandgrav til længdespring og af et stort klatrenet og en redegynge for de mindre børn. Udover at binde de forskellige aktivitetsområder sammen fungerer den omkransende sti som løbe- og gangsti, løbebane til 100 m sprint og som ankomstområde. Der er græshøje, der dels indgår i forhindringsbanen og dels giver udsigtspunkter, legehøje og skaber læzoner for ophold på græsset. Bag multibanen ses et stort udkigsmøbel, og der er etableret en mindre puttinggreen til golf. Samlet set fremstår anlægget som et helstøbt aktivitetsanlæg med mange forskellige aktivitetsmuligheder, der er placeret, så forskellige typer brugergrupper har mulighed for at være aktive sammen. Samtidig funger er det som et parkanlæg, der inspirerer til ophold og socialt samvær. 15

16 16

17 Det mest markante er dog, at man på nær - aktivitetsanlægget i Skåde arbejder med over gangen mellem skolen og nærområdet. Dermed aktiveres de store områder og gøres tilgængelige for alle, der ønsker det. DE FEM PLAYSPOTS De fem playspots tager deres udspring i idékataloget om næraktivitetsanlæg og det realiserede projekt på Skåde Skole med de idéer og erfaringer, der blev gjort i forlængelse af dette projekt. Formålet har ikke været at kopiere element er derfra, men at omsætte nogle af de overordnede tanker til væsentlig mindre steder med forholdsvis beskedne anlægsbudgetter. Dertil kommer andre lokale forhold, brugerønsker og behov, som også er med til at forme rammerne for de nye playspots. At lave fem playspots, der danner ramme om nye bevægelsesformer og leg, har været en spændende og udfordrende opgave. Spændende fordi intet sted er ens, ligesom behov, ønsker og drømme hos brugerne heller ikke er det. Og ud fordrende fordi de alle er placeret i grænselandet mellem skole og offentligt rum. Placeringen af hvert spot har fra starten været essentiel for udformningen af det optimale playspot. Der har været to indgangsvinkler til placeringen: 1) Styrkelse af særlige landskabelige kvaliteter som f.eks. en bakke, jordvold eller et grønt område. 2) Opgradering af et tomt eller uinspirerende eksisterende areal, f.eks. en ankomstvej eller en parkeringsplads. Placering i grænselandet mellem privat og offentligt åbner op for nogle nye mulig - heder og arkitektoniske friheder, som rækker udover den traditionelle legeplads. For playspots er ikke en legepladser, men særlig konstruerede bevægelsesrum. Rum, der skal invitere, udfordre og lokke brugerne til at udforske dem og deres muligheder. Det sker både igennem de aktiviteter og elementer, som er indarbejdet, men også ved en klar visuel identitet. Hvert spot har et gennemgående tema og en farve, der visuelt binder det hele sammen i en større arkitektonisk helhed. I designfasen af de fem spots har der været stor fokus på tvetydighed og alternativt brug af kendte elementer og materialer sammensat på nye måder. Alle unikke og tilpasset den lokale kontekst samt de ønsker og input, som er kommet fra de lokale aktører herunder skolebørnene, skolernes ledelse og kommunen. Brugerinddragelsen, særligt i den afsluttende fase, har været yderst vigtig i forhold til at få givet spotsene deres helt egen identitet og udtryk. Et playspot er ikke kun er for skolernes elever, men også et mødested for områdets børn og unge, skabe helt unikke muligheder. Muligheder, der skaber grobund for en legende og levende arkitektur. klip IDÉKATALOG OG NÆRAKTIVITETS- ANLÆG VED SKÅDE SKOLE + = NYE IDÉER, TANKER OG KONTEKST IDÉER FRA SKÅDE SKOLE PLAYSPOT 17

18 På Gråsten Skole har man lokalt ønsket nogle stationære aktivitetsmuligheder, som giver mennesker i stort set alle aldre lyst til at klatre, hænge, balancere, slænge sig, løbe, cykle kort sagt bevæge sig på en eller anden måde. Meget gerne med en forbindelse til eksisterende klatreredskaber f.eks. hvalen og den meget lidt omfattende tarzansti. Desuden har der været ønske om udebiograf og accesspoints i forbindelse med slængemuligheder. Den primære målgruppe er børn mellem år, men projektet skal også ramme bredere og fremme mødet mellem børn og unge fra forskellige sociale lag og baggrunde. Anlægget danner en helt ny aktivitetsport til skolen, der inviterer indenfor til skolens andre aktivitetsområder og danner samtidig en ny synlighed og forbindelse til byen. Playspottet dækker et areal på ca. 560 m². 18Gråsten Skole - Sønderborg Kommune

19 MUSKLEN 19

20 MUSKLEN GRÅSTEN SKOLE Playspottet ved Gråsten Skole placeres i skolens ankomstzone, der er en åbning imellem gavlene på to eksisterende bygninger. Området er åbent uden nævneværdig beplantning, og fladerne er en blanding af asfalt, græs og mindre stenbelægninger. Rummet leder ind til skolegården og en større grøn flade, hvorpå der blandt andet er en beachvolleybane og en stor hval udformet i beton. Mellemrummet fungerer endvidere som brandvej og adgangsvej for bl.a. mælkemanden, hvorfor dette skal indtænkes i designet. luftfoto stedet 20

21 skole koncept bevægelse fibre ankomst MUSKLEN trafiksanering hval udvidelsesmulighed udvidelsesmulighed skole beachvolley gummi og striber parkourleg asfaltbakker klatreatom klatrevæg 21

22 MUSKLEN Playspottet udspændes som et tæppe imellem de to gavle og inviterer brugeren ind i skolegården. Fladen opstribes med termoplast, der som muskelfibre slynger sig igennem rummet og skaber en gen nemgående helhed, som inviterer til nye former for bevægelse. De kan bruges som løbe - baner, men også til almindelig løb, skate og rulleskøjter. De virker energigivende for rummet og komplimentere rummets øvrige aptering. Henover rummet udspændes et stort sejl, der samler de to gavle og skaber skygge og læ for elementerne. Centralt på fladen står et skulpturelt klatreredskab atomet, der fungerer som samlingssted. En række fritstående plinte er placeret løst omkring i rummet og binder det sammen, idet man via dem, atomet og andre elementer kan bevæge sig på langs og tværs af rummet. Det understøttes af en serie bevægelige/roterende bomme, der regulerer uønsket trafik, men også hjælper til at animere rummet efter brugernes egne ønsker. Således kan de f.eks. sættes i forlængelse af hinanden og give forskellige balance- og gå-på-linje -muligheder. På den sydlige gavl, som er en murstensvæg uden vinduer, er der placeret basketballkurve, en stor plade (skærm) til forskellig brug f.eks. filmvisning, wii-konkurrencer eller lysbilledeshow fra lejrskoleophold. Fra muren udløber et bølgende gummifaldunderlag, der strækker sig langs med og rundt om det nærliggende hjørne. På væggen placeres klatregreb, imens et parkourstativ påmonteres væggen og skaber kontakt til det grønne område. UDVIDELSESMULIGHEDER Udvidelsen af fladen med påtegnede muskelfibre på tværs af vejen kan være en måde at bremse for trafikken på samt invitere endnu flere mennesker til at bevæge sig. Tæppet kan blive starten af en ny løberute i området. I den anden ende kan fladen udvides, så der skabes kontakt til den eksisterende beachvolleybane. Rundt om banen kan etableres en kombineret sidde-kravlekant i træ med forskellige niveauer og hældninger. En slags uformel forhindringsbane. På den nærliggende tomme gavl kan man udnytte disse nye siddemuligheder og etablere evt. en scene eller en udendørs biograf. 22 fladens muskelfibre giver dynamik til rummet

23 HELHEDSPLAN 1 2 skolegård løbebane skole vej balanceliner eks. træer termoplast opstribning siddeplinte klatreatom termoplast opstribning asfaltbakke asfalt gummibelægning asfaltbakker gummibelægning bouldering sejl asfalt roterende bomme legehval parkourstativ plade (skærm) basketball parkering skole N volleyballbane 10m

24 basketball, roterende bomme og klatreatom ved ankomst til musklen roterende bomme basketball atomø plade (skærm) sejl bouldering langs væg parkourstativ 24

25 musklen set fra luften 25

26 På Sct. Jacobi Skole har man ønsket at skabe et spot, hvor den primære målgruppe årige drenge og piger bliver tilgodeset. Det sociale element skal være i højsædet, og opholdsfaciliteterne skal give mulighed for interaktion samt mulighed for at være tilskuer. Næraktivitetsanlægget skal komplementere den nuværende og nyanlagte multibane, således at området fremstår som et levende og attraktivt samlingssted i bymidten et område, der summer af liv, fordi det benyttes af piger og drenge i alle aldre med forskellige færdigheder. Den primære målgruppe er de ikke-foreningsaktive unge mennesker. Med dette playspot skabes et rum, hvor de, der ikke er motiveret for boldspil, kan udfolde sig. Der er god aktivitet i området også efter endt skoledag, om aftenen og i weekenden. Næraktivitetsanlægget kommer med sin komplementerende udformning til at skabe et funktionsåbent anlæg, der giver mulighed for flere forskellige aktiviteter med regler og vilkår, som skabes af deltagerne selv. Playspottet er placeret tæt på skolen, men åbner ud til den centrale ankomstvej og dermed byen og leder videre hen til skolens andre aktivitetsanlæg. Det breder sig over et areal på 750 m². Sct. Jacobi Skole - Varde Kommune 26

27 KRYDSFELTET27

28 KRYDSFELTET SCT. JACOBI SKOLE Playspottet er placeret omkring den sekundære adgang på den østlige side. Det er den oftest benyttede af skolens elever og den, som har størst forbindelse til byen. Adgangstien løber langs den store fodboldbane på en side og cykelparkeringen, græsplænen med de gamle træer på den anden. Det flade åbne område er karakteristisk for stedet og fører direkte til skolen. Ankomsten brydes af den cirkulære sti, som opgiver skolen og opdeler området i mindre fragmenter. Fragmenter, der samles i playspottet. luftfoto stedet 28

29 udvidelsesmulighed koncept KRYDSFELTET bevægelsen ankomst satellit bevægelsen skole udvidelsesmulighed skate og cykling parkourstativ træning perforrmance space 29

30 nye træer HELHEDSPLAN parkourstativ boldbane bouldringvæg sti hop og plinte sejl sidde/skateplint rail asfaltbakker slacklines nye træer træning & fitness faldsand rail sidde/skateplint termoplast opstribning el-søjle til tilkobling af musik m.m. nyt træ græs siddeplinte og hopøer sejl hævet scene gummiunderlag buet espalievæg bagtæppe til scenen N 10m hopøer sti p-plads

31 KRYDSFELTET ankomstvej Playspottet er et krydsfelt imellem idræt og bevægelse af såvel fysisk som funktionel karakter. Det håndterer og opbløder ankomsten, den cirkulære sti og forholdet til boldbanen, samtidig med at det tilbyder nye muligheder i relation til de eksisterende funktionelle behov. Ankomsten aktiveres og inviterer til nye former for bevægelse i overgangen mellem skole og ankomst. Asfaltbakker med farvet opstribning, skaterails og siddeplinte inviterer til ophold, leg og sjov. Man kan cykle, skate, løbe og hoppe sig frem til skolen. Ved indgangen spreder spottet sig ud og aktiverer stien på begge sider. De to halvdele bindes grafisk sammen i over - gangen med opstribning på fladen. Mod syd skabes en overdækket hævet flade med gummiasfalt, mens en let slynget væg fungerer som bagtæppe. Den hævede flade med det bløde gummi kan være en scene, et performance-space og give mulighed for udendørs idræt, dans eller gymnastik. En række siddeplinte og siddehop fungerer som både siddemuligheder og hoppe-springeområde for de aktive. Mod nord etableres et overdækket fitnessområde, der forbindes til et parkourstativ og en klatremur på skolens gavl længere mod nord. Det hele sættes på faldsand, og de to dele sammenbindes af forskellige plinte og små hop, der skaber en bevægelse imellem elementerne. Således kan man frit bevæge sig fra klatremuren over parkourstativet og de små hop og plinte direkte hen til et fitnessredskab. Endelig plantes nye træer for at skabe mere læ og rum til stedet, ligesom slacklines imellem disse er med til at udfordre balancen. UDVIDELSESMULIGHEDER Udvidelsesmuligheder mht. playspottet findes naturligt langs den cirkulære sti. Playspot kan være stedet, hvor man begynder at løbe fra. En serie af stolper kan implementeres hver tiende meter for at markere forskellige løbedistancer langs stien, der i alt er ca. 500 m lang. Man kunne også plante træer indenfor cirklen og skabe ny skovlund, som fremhæver det cirkulære rum. Herunder kan man sætte gynger, slacklines, naturbaner eller bare klatre i træerne. aktiv leg og bevægelse udgør hjertet i krydsfeltet 31

32 skateområde med asfaltbakker, rails og sidde/skateplinte 32 hoppeområde overdækket scene grøn væg boldbane siddeplint ankomstvej skateområde grønt område

33 scene, fitness og parkour forbindes af et nord-sydgående flow bouldringvæg parkourstativ hopøer cirkelsti 33

34 På Englystskolen har man ønsket et samlingspunkt, hvor der er muligheder for fysisk aktivitet og socialt samvær for de unge i skoletiden og fritiden i Børkop. Den primære målgruppe er de unge fra 12 til 17 år, der ikke er aktive i foreninger, og som mangler udfoldesmuligheder af anden karakter, gerne mindre organisatorisk, men derimod spontan. Der skal være aktivitetsmuligheder for begge køn, som mangler samværet og aktivitetsmuligheder i nærområdet. Et samlingssted, hvor unge kan mødes og udfordre deres kreativitet, labyrinter og sanser sammen med andre. Playspottet er placeret i et grønt restareal, der pt. er et vildnis. Med anlægget skabes forbindelse til ankomstvej og skole. Playspottet breder sig over et areal på ca. 550 m². Englystskolen - Vejle Kommune 34

35 DEN AKTIVE LOMME 35

36 DEN AKTIVE LOMME ENGLYSTSKOLEN Stedet, som er udvalgt til playspottet, er et varieret grønt område beliggende syd for skolen. Området er afgrænset mod skolen af en jordvold med varieret beplantning og et terrænspring på omkring 1½ m. Det ligger på en svagt skrånende flade af højt og klippet græs, der løber ned mod vejen. Området er karakteriseret ved en markant bakketop, der giver et 360 udsyn samt to store grupper af unge egetræer. Imellem disse elementer ligger en lille grøn lomme af højt græs, buske og markante kirsebærtræer. luftfoto stedet 36

37 skole skolegård m. basketball og boldspil udvidelsesmulighed koncept cykel p - skole jordvold opløses - sammensmeltning af playspot og skolegård eksisterende jordvold playspot sekundær bevægelse udkig DEN AKTIVE LOMME playspot satellit eksisterende bakke primær bevægelse ankomst udvidelsesmulighed parkourmure berlinergynger trappe og skatelandskab bordtennis 37

38 DEN AKTIVE LOMME Hovedfokus er at formidle overgangen mellem skole og det grønne område ved en aktiv lomme. En lomme, der opstår i synergifeltet imellem skole, beplantning og den eksisterende jordvold. Jordvolden mod skolen opløses og transformeres ved at skabe et dynamisk trappelandskab på den. Trappelandskabet udgøres af lave mure, rails og terræntrin, der kan benyttes til skate, parkour, kropsøvelser eller urbant siddemøbel. Trappen går ud i en asfaltflade til ophold, performance og fri leg. Man kan skate, hoppe, springe og danse på de plinte og elementer, som pryder fladen. I relation dertil udlægges et faldsandareal, centreret omkring en 2-2½ m høj boulderingmur, hvori der indbygges et parkourstativ af autolakerede stålrør. Muren udstyres med klatregreb, cat-leapbjælker, og et lille knæk i enden gør den til øvestation for forskellige hop, spring og øvelser i relation til parkour. Stativet kan også bruges til alm. træning og krops - øvelser. Den bagvedliggende terræntrappe kan bruges til præcisions træning i forbindelse med hop og spring. Det er muligt at angribe muren og anlægget fra flere sider som en del af en større dynamisk bevægelsesrække i området. Ved ankomsten etableres to store Berlinergynger. Beliggende i højt græs imellem enkelte solitære træer, store dovne plinte og det svagt bølgende terræn, fungerer de som portal for både playspot og skole, men også blot et stille frirum og mødested for de unge. Om aftenen oplyses de og udgør et markant visuelt landmark i området. UDVIDELSESMULIGHEDER Ankomsten er et naturlig sted at udvide og optimere playspottet. Fokus bør være på trafiksanering af krydset. Det kunne f.eks. være med stilistiske bump eller grafisk markering af fladen med termoplast. Det vil også være naturligt, at portalområdet med gyngerne som centrum videreudvikles. I den anden ende af playspottet er det naturligt at nytænke den tilstødende skolegård, som trappen forbinder til. Ved at nytænke denne og gøre den til en del af playspottet vil man nemt kunne skabe kontakt til flere af skolens andre gode arealer, ligesom man vil opnå et større flow imellem skole og spot. berlinergynge siddeplinte 38 view fra trappen ankomstvej

39 HELHEDSPLAN skole skolegård cykel p terræntrin eksisterende jordvold trappe eksisterende jordvold boulderingvæg og parkourstativ faldsand sejl trappeanlæg plinte skate dans bakke hop rail bordtennis bakketop discgolf - start trægruppe bakkelandskab trægruppe trappe berlinergynge 10m N 39

40 egelund skateflade parkour- og klatreområde støttemur trappelandskab skolegård skate, bordtennis og parkour i den aktive lomme 40

41 samspillet mellem terræn og skolegård inviterer eleverne ud i landskabet klatremur m. bouldering og cat-leaps parkourstativ terræntrappe siddeplint trappelandskab skateflade asfaltbakke 41

42 På Gørding Skole har ønsket været at etablere et anlæg, som inspirerer en bred vifte af børn og unge mennesker til bevægelse. Samtidig skal anlægget være af en sådan karakter, at ikke-aktive børn og unge kan være sammen med de aktive - et socialt samvær via aktivitetsanlægget til leg både med og uden bold. Den primære målgruppe er børn og unge i alderen år, men anlægget henvender sig til unge på tværs af alder og køn, som kan benytte anlægget uanset færdighedsniveau i traditionelle idrætsdiscipliner. Gørding har mange traditionelle idrætstilbud i foreningerne, så anlægget imødekommer selvorganiserede børn og unge med aktiviteter som skate, rolers/rulleskøjter, parkour, idræts-cross m.v. En ny multibane er omdrejningspunkt for naturligt ophold, leg og bevægelse samt mere traditionelle boldspil. Samlet set skabes et aktivitetsområde, som mikser et streetmiljø med boldspil og opholdsmuligheder. Anlægget binder området sammen med bl.a. hallen og skaber et nyt indgangsparti til skolen. Anlægget breder sig over et areal på ca m². Gørding Skole - Esbjerg Kommune 42

43 BEVÆGELSESBYEN43

44 BEVÆGELSESBYEN ENGLYSTSKOLEN Det til playspottet udvalgte sted strækker sig fra den eksisterende parkeringsplads syd for skolen og ind imellem skolens administrationsbygning og den nye mellemtrins tilbygning. P-pladsens stenbelægning omkranses af lave buskbeplantninger, hvori enkelte solitære træer skaber lidt vertikalt rum. De er dog i ret skidt forfatning. Mellemrummet imellem bygningerne er ligeledes afgrænset af høje bøgehække mod adgangsvejen og p-pladsen. Mellemrummet udgøres halvt af asfalt og halvt af græs. Fra adgangsvejen og p-pladsen er der et lille cm spring i terræn i forhold til det grønne område, hvilket bl.a. håndteres af en lille støttemur. luftfoto stedet 44

45 udvidelsesmulighed koncept udvidelsesmulighed skole eksisterende boldbaner multibanen udvidelsesmulighed BEVÆGELSESBYEN parkour- og træning samlende tværgående bevægelse overgang mellem offentligt rum og skole opløses p-plads transformeres eksisterende p-plads termoplastcirkler parkourstativ betonklipper træning parkourvæg ankomst 45

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose PLAYSPOTS 1 PLAYSPOTS PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST

Læs mere

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO Ansøgning til Legepladspuljen for Åby Skole og SFO Begrundelse for ansøgningen Åby Skole er en skole i tre spor med 700 elever. Børnene kommer primært fra den del af Åbyhøj, der ligger syd for Silkeborg

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan?

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter SKÅDE

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013

SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013 SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013 HVEM ER UNO? Hvem er UNO? UNO er en danskejet virksomhed som forhandler legeredskaber, multibaner og udendørs fitness fra flere af Europas største og førende producenter.

Læs mere

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg Bosch & Fjord Aps og Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette idékatalog til næraktivitetsanlæg er

Læs mere

Barrit Multi- & Beachbane

Barrit Multi- & Beachbane Barrit Multi- & Beachbane Illustrationer af idrætsmiljøet med multibane og beachbane 1 20 års erfaringer - hele tiden nye muligheder TRESS har igennem årene leveret mere end 500 multibaner i Danmark. Banerne

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE KOLOFON Dette Idékatalog til næraktivitetsområdet er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Landskab & Arkitektur og Bosch & Fjord APS i marts 2009 DESIGN,

Læs mere

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk Tilbud til Rødvig Havn på maritim legeplads CADO Ideologi og mål: CADO arbejder for løsninger, der stimulerer børn og unges udvikling. CADO har et klart mål vi vil gennem unikke produkter og uderumsdesign

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet Projektet Space rum

Læs mere

Introduktion af Space

Introduktion af Space Introduktion af Space Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

OP NED FREM TILBAGE OVER IGENNEM VED SIDEN AF NÅR FODBOLD BLIVER KUNST & KUNST BLIVER FODBOLD

OP NED FREM TILBAGE OVER IGENNEM VED SIDEN AF NÅR FODBOLD BLIVER KUNST & KUNST BLIVER FODBOLD OP NED FREM TILBAGE OVER IGENNEM VED SIDEN AF NÅR FODBOLD BLIVER KUNST & KUNST BLIVER FODBOLD INTRO Vi er glade for at kunne præsentere dette design oplæg til en unik fodboldgolfbane med 0 huller i forbindelse

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

LOKALES ANLÆGS FONDEN

LOKALES ANLÆGS FONDEN Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 205 Offentligt Lokale og Anlægsfonden Kanonbådsvej 12A 1437 København K Tlf: 3283 0330 Fax: 3283 0331 fonden (gifonden.dk www.loa-fonden.dk Folketingets Kulturudvalg

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent Verdens første fodbold Fodboldens faciliteter I Fra græsørken til fodboldeksperimentarium. I Herning ligger det første træningsanlæg til fodbold, der byder på meget mere end endeløse rækker af forblæste

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Gormshallen og Jelling forenede Sportsklubber arbejder i øjeblikket på at afdække mulighederne

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

CUBE PARKOUR SYSTEM. Motivation til læring og fri bevægelse

CUBE PARKOUR SYSTEM. Motivation til læring og fri bevægelse CUBE PARKOUR SYSTEM Motivation til læring og fri bevægelse Forord Børn og unge i Danmark bevæger sig ikke nok. I øjeblikket er omkring 20% af alle børn og unge overvægtige, 8% er svært overvægtige - og

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Torsdag den 8. november kl. 9.30 til 16.00 på Gerlev Idrætshøjskole. De seneste år er opmærksomheden mod og interessen for leg - og især de fysiske

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe!

Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe! KILDEGÅRDEN - Fællesskab, fleksibilitet og multifunktionelle faciliteter Eller Du bør invitere din nabo på en kop kaffe! Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL:

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Hold på hestene og tænk ud af boksen

Hold på hestene og tænk ud af boksen Hold på hestene og tænk ud af boksen Rideanlæg I Faciliteter til ridning er præget af en ensidig brugergruppe og praktiske løsninger, som de kendes fra landbrug. Men det er muligt at tiltrække nye brugergrupper

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

AMAGER FÆLLED SKOLE. Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X

AMAGER FÆLLED SKOLE. Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X AMAGER FÆLLED SKOLE Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X 2 // AMAGER FÆLLED SKOLE AMAGER FÆLLED SKOLE// Udgivet af BY X 2010 Lay-out: BY X Fotos: BY

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Veje og Trafik 2011 Østerlundparken Nordborg Legepladsen er beliggende i et stort grønt område med græs og træer, hvor der før var en skole. Pladsen ligger midt i et stort

Læs mere

Velkommen til Gymnastikkens Hus!

Velkommen til Gymnastikkens Hus! Velkommen til Gymnastikkens Hus! Gymnastikkens Hus er Fredensborg Kommunes kommende gymnastik- og motorikhal. Her er der mulighed for at lege, lære og dyrke motion og socialt samvær uanset alder og niveau.

Læs mere

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Her kan du læse om alle de aktiviteter som bliver udbudt i forbindelse med sommermotion i parkerne 2010. Det er gratis at deltage. Mød blot op i tidsrummet kl.

Læs mere

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum Vision om Legeplads i De Gamles By på Indre Nørrebro & Bevægelsesrum Legeplads Motion Motorisk og sjov natur legeplads i Møllegade på Indre Nørrebro Det er påvist, at børn, der har mulighed for at udfolde

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere