Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstyrelsen Digital Post"

Transkript

1 Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Juni 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet må kun anvendes af Digitaliseringsstyrelsen og denne virksomheds rådgivere. Materialet må ikke videregives, herunder kopieres til tredje part, uden skriftlig tilladelse fra MEGAFON. Offentliggørelse af materialet eller deraf udledte oplysninger er kun tilladt efter skriftlig tilladelse og kun med opgivelse af analyseinstituttet MEGAFON som kilde. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Alhambravej 12, 1826 Frederiksberg C Tlf.:

2 - Indholdsfortegnelse - 1 Om undersøgelsen 2 Frekvenstabeller 3 Krydstabeller 4 Spørgeskema 5 s

3 1 Om undersøgelsen 1.1 Undersøgelsens formål Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne undersøgelse at afdække danskernes holding til overgangen til digital post fra det offentlige. 1.2 Undersøgelsesmetode og teknik Undersøgelsen er gennemført med medlemmer af MEGAFON-panelet som en kombineret internet- og telefonundersøgelse. Denne metode sikrer en meget stor spredning inden for målgruppen, samtidig med at undersøgelsen kan gennemføres inden for relativt begrænsede tidsmæssige og økonomiske rammer. Metoden sikrer en højere grad af repræsentativitet end en undersøgelse udelukkende baseret på internetinterview, da befolkningsgrupper med en lavere internetpenetration end den generelle befolkning, får mulighed for at deltage i undersøgelsen via telefoninterview. Undersøgelsesmetoden er brugt, da spørgeskemaet består af lukkede skalaspørgsmål og spørgsmål med begrænsede hjulpne svarkategorier, og dermed er af en sådan karakter, at der ikke er væsentlig forskel i svarmønstret som følge af hvilken af de to metoder, der er brugt. En kombineret internet- og telefonundersøgelse er desuden valgt, fordi det giver mulighed for at gennemføre interview med et større antal respondenter inden for de givne økonomiske rammer, end en undersøgelse udelukkende baseret på telefoninterview eller personlige interview. Undersøgelsen er gennemført særskilt for Digitaliseringsstyrelsen, så ingen uvedkommende spørgsmål kan påvirke besvarelsen af Digitaliseringsstyrelsen s spørgsmål. Medlemmerne af MEGAFON-panelet har deltaget anonymt i undersøgelsen. Sikringen af anonymitet er vigtig for at skabe en høj grad af troværdighed i besvarelserne. Inden undersøgelsens igangsættelse er der foretaget en foranalyse med 5 interview til brug for kontrol af spørgeskema og metode. Spørgeskemaet, der er anvendt i undersøgelsen, er gengivet i afsnit 4. Om undersøgelsen, side 1

4 Rekruttering til MEGAFON-panelet Medlemmerne af MEGAFON-panelet bliver løbende rekrutteret telefonisk i forbindelse med MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser for at sikre den højest mulige grad af repræsentativitet. Respondenterne i MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser bliver kontaktet på hverdage i tidsrummet fra kl til kl og i weekender fra kl til kl For at sikre en tilfældig udvælgelse af respondenterne ved rekrutteringen, er det den person i husstanden, der tilhører målgruppen, og som sidst havde fødselsdag, der bliver forsøgt rekrutteret. Tilhører ingen personer målgruppen, bliver husstanden fravalgt. Er rette vedkommende ikke hjemme, bliver der forsøgt lavet en aftale om, hvornår vi kan ringe igen. Er der ingen hjemme overhovedet, bliver samme telefonnummer forsøgt kontaktet op til 6 gange i løbet af den pågældende undersøgelsesperiode. Respondenterne i MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser er udtrukket simpelt tilfældigt fra MEGAFONs telefonnummerbase over samtlige fastnet- og mobilnumre i Danmark. 1.3 Gennemførelsen af undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 19. juni til 25. juni Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med Digitaliseringsstyrelsen fastsat til personer i alderen 15+ år. Respondenterne i internetundersøgelsen er kontaktet via ved undersøgelsens start. De har haft mulighed for at besvare spørgsmålene fra 19. juni kl til 25. juni kl Respondenterne i telefonundersøgelsen er kontaktet fra 23. juni til 25. juni i tidsrummet fra kl til kl Var rette vedkommende ikke hjemme, blev der forsøgt lavet en aftale om, hvornår vi kunne ringe igen. Var der ingen hjemme overhovedet, blev samme telefonnummer forsøgt kontaktet op til 6 gange. For en undersøgelse af denne art er 2020 interview et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. Til internetundersøgelsen blev anvendt en bruttostikprøve på s. Til telefonundersøgelsen blev anvendt en bruttostikprøve på 1000 telefonnumre brugbare interview er gennemført. Af disse stammer 1768 interview fra internettet og de resterende 252 fra telefoninterview. Om undersøgelsen, side 2

5 Tabel A og B nedenfor viser gennemførelsesstatistikkerne for henholdsvis internet- og telefonundersøgelsen. En gennemførelsesprocent på 57% er tilfredsstillende for en internetundersøgelse. En gennemførelsesprocent på 47% er tilfredsstillende for en telefonundersøgelse. Tabel A. Undersøgelsens gennemførelsesstatistik, internet Absolutte antal og procent n % Bruttostikprøve 3139 Ikke brugbare adresser 28 Nettostikprøve % Gennemførte efter 1. udsendelse % Nægtere 0 0% Ikke besvaret % Gennemførte interview % MEGAFON Tabel B. Undersøgelsens gennemførelsesstatistik, telefon Absolutte antal og procent n % Bruttostikprøve Ubrugte 256 Fravalgte, udgået 22 Fravalgte, andet 187 Nettostikprøve % Nægtere % Ikke truffet % Gennemførte interview % MEGAFON 1.4 Tabellerne De forskellige tabelnumre svarer til nummeret på det tilsvarende spørgsmål i spørgeskemaet. Tabel 3 angiver således, at tabellen viser besvarelserne af spørgsmål 3 i spørgeskemaet. Der er lavet krydstabeller med følgende spørgsmål: spm. 05. Hvad er din højeste afsluttede uddannelse? spm. 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? spm. 07. Hvilket postnummer bor du i? spm. 08. Hvad er din alder? spm. 09. Hvad er dit køn? I såvel frekvenstabeller som krydstabeller er angivet både antallet af respondenter, der har angivet det pågældende svar, og procentandelen af det samlede antal besvarelser. Om undersøgelsen, side 3

6 1.5 Statistiske usikkerheder I nedenstående tabel C er de statistiske usikkerheder angivet på et 95% signifikansniveau for forskellige svarpopulationer med tilfældigt udvalgte respondenter. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. Tabel C. Usikkerheder for populationers svarfordelinger, 95% signifikansniveau Svarfordeling, % Population, n Usikkerheder, % ,04 4,27 3,49 3,02 2,70 1,91 1,35 1,10 0,95 0, ,32 5,88 4,80 4,16 3,72 2,63 1,86 1,52 1,31 1, ,90 7,00 5,71 4,95 4,43 3,13 2,21 1,81 1,56 1, ,09 7,84 6,40 5,54 4,96 3,51 2,48 2,02 1,74 1, ,00 8,49 6,93 6,00 5,37 3,80 2,68 2,19 1,89 1, ,70 8,98 7,33 6,35 5,68 4,02 2,84 2,32 2,00 1, ,22 9,35 7,63 6,61 5,91 4,18 2,96 2,41 2,08 1, ,58 9,60 7,84 6,79 6,07 4,29 3,04 2,48 2,14 1, ,79 9,75 7,96 6,89 6,17 4,36 3,08 2,52 2,17 1, ,86 9,80 8,00 6,93 6,20 4,38 3,10 2,53 2,18 1,96 Af tabellen fremgår de statistiske usikkerheder ved forskellige svarfordelinger. Gennemføres der f.eks interview, og 15% af respondenterne har afgivet svar i en bestemt svarkategori, ligger den sande værdi med 95% sikkerhed indenfor det observerede +/- 2,21 procentpoints. De angivne usikkerheder for populationerne bør tages i betragtning ved aflæsningen af krydstabeller, kolonnernes totaler. Bemærk, at ved populationer (kolonnetotaler) hvor n<50, er usikkerheden betydelig. 1.6 Stratificering og vægtning af datamaterialet Datamaterialet er stratificeret og vægtet efter køn, alder og område, således at respondentmassen udgør et repræsentativt udsnit af målgruppen. Om undersøgelsen, side 4

7 Vægtningstabeller for køn, alder og område: Tabel G. Køn 2020 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % Kvinde % % Mand % % % % MEGAFON Om undersøgelsen, side 5

8 Tabel H. Alder 2020 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % år % % år % % år % % år % % år % % 70 år eller derover % % Ønsker ikke at svare 0 0% 0 0% % % MEGAFON Tabel I. MEGAFON-område 2020 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % Hovedstaden, City % % Hovedstaden, Vest 150 7% 142 7% Hovedstaden, Øst 100 5% 95 5% Hovedstaden, Nord 92 5% 110 5% Sjælland, Øst 75 4% 85 4% Sjælland, Vest 85 4% 105 5% Sjælland, Syd 96 5% 107 5% Syddanmark, Øst 137 7% 130 6% Syddanmark, Midt 119 6% 104 5% Syddanmark, Syd 121 6% 116 6% Syddanmark, Vest 78 4% 86 4% Midtjylland, Syd 121 6% 123 6% Midtjylland, Vest 101 5% 92 5% Midtjylland, Århus 133 7% 117 6% Midtjylland, Nord 111 5% 115 6% Nordjylland, Syd 119 6% 114 6% Nordjylland, Nord 77 4% 98 5% % % MEGAFON Note: MEGAFON-områderne er MEGAFONs egen statistiske sammenlægning af kommuner inden for hver region, hvor en ligelig fordeling af folketallet er tilstræbt så vidt muligt. Den fuldstændige oversigt over områderne fremgår nedenfor. Om undersøgelsen, side 6

9 MEGAFON-områderne, kommune-oversigt Hovedstaden Hovedstaden City: Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Bornholms skommune. Hovedstaden Vest: Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Rødovre Kommune, Vallensbæk Kommune. Hovedstaden Øst: Allerød Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Hørsholm Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune. Hovedstaden Nord: Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune, Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune. Sjælland Sjælland Øst: Greve Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Roskilde Kommune, Solrød Kommune. Sjælland Vest: Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune. Sjælland Syd: Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune. Syddanmark Syddanmark Øst: Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune, Ærø Kommune. Syddanmark Midt: Assens Kommune, Fredericia Kommune, Kerteminde Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Vejle Kommune. Syddanmark Syd: Haderslev Kommune, Kolding Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Aabenraa Kommune. Syddanmark Vest: Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune. Midtjylland Midtjylland Syd: Favrskov Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune. Midtjylland Vest: Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Lemvig Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Struer Kommune. Midtjylland Århus: Århus Kommune. Midtjylland Nord: Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune, Viborg Kommune. Nordjylland Nordjylland Syd: Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Aalborg Kommune. Nordjylland Nord: Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Morsø Kommune, Thisted Kommune. Rapporten er udarbejdet af Asger H. Nielsen og Casper Ottar Jensen. Om undersøgelsen, side 7

10 MEGAFON er medlem af ESOMAR og er certificeret efter DS/EN ISO-20252:2012 standarderne. DS/EN ISO-20252:2012 er de internationale branche-specifikke standarder for markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser. Standarderne sikrer, at der udføres fast og dokumenteret kvalitetskontrol af alle led i procedurerne fra den første kontakt med kunden helt frem til den endelige rapport. Derudover supplerer ISO-standarderne ESOMAR s regler vedrørende etiske retningslinjer og korrekt adfærd overfor kunder og respondenter. Om undersøgelsen, side 8

11 2 Frekvenstabeller 2020 respondenter

12 01. Ved du, at du fra 1. november n % i år, som udgangspunkt, vil modtage al din post fra det offentlige digitalt via e-boks eller borger.dk? Ja, jeg ved godt at overgangen % til Digital Post er d. 1. november Ja, jeg ved godt at der er sat en % dato for overgangen til Digital Post, men ikke at det er 1. november Nej, jeg ved ikke at der er sat en % dato for overgangen til Digital Post Nej, jeg vidste slet ikke at det 94 5% offentlige sender/vil sende post digitalt Ved ikke 0 0% % 02. Ser du det samlet set som en n % fordel eller en ulempe, at det offentlige sender deres post til borgerne digitalt? Stor fordel % Overvejende fordel % Fordele og ulemper lige store % Overvejende ulempe 161 8% Stor ulempe 119 6% Ved ikke 35 2% % 03. I konkrete tilfælde kan man n % som borger blive fritaget fra at modtage Digital Post. Ved du det? Ja % Nej % Ved ikke 48 2% % 04. Ved du, at du kan få hjælp til n % Digital Post og offentlig digital selvbetjening på fx kommunens borgerservice og biblioteker? Ja % Nej % Ved ikke 31 2% % 05. Hvad er din højest n % gennemførte uddannelse? Folkeskole (til og med % klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % m.v.) Erhvervsuddannelser % (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående uddannelse ( % års varighed) Universitetsuddannelse el % tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden uddannelse 69 3% Vil ikke oplyse 14 1% % 06. Hvad er husstandens n % samlede bruttoindkomst før skat? kr. eller derunder 112 6% kr % kr % kr % kr % kr % kr % Kr 98 5% Kr 32 2% Mere end Kr 110 5% Vil ikke oplyse 176 9% % Frekvenstabeller, side 1

13 07. Hvilken region bor du i? n % Hovedstaden % Sjælland % Syddanmark % Midtjylland % Nordjylland % % 08. Hvad er din alder? n % år % år % år % år % år % 70 år eller derover % Vil ikke svare 0 0% % 09. Hvad er dit køn? n % Kvinde % Mand % % Frekvenstabeller, side 2

14 3 Krydstabeller 2020 respondenter

15 01. Ved du, at du fra 1. november i år, som udgangspunkt, vil modtage al din post fra det offentlige digitalt via e-boks eller borger.dk? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 05. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de uddannelse (2-4 års varighed) Universitets uddannelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden uddannelse Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % % % % % % % 49 71% 7 52% Ja, jeg ved godt at overgangen til Digital Post er d. 1. november Ja, jeg ved godt at der er sat en % 65 22% 92 38% 72 19% % 88 32% 12 17% 2 18% dato for overgangen til Digital Post, men ikke at det er 1. november Nej, jeg ved ikke at der er sat en % 36 12% 42 17% 41 11% 78 10% 29 11% 6 8% 3 19% dato for overgangen til Digital Post Nej, jeg vidste slet ikke at det 94 5% 67 23% 4 2% 7 2% 8 1% 5 2% 2 3% 1 11% offentlige sender/vil sende post digitalt Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % Krydstabeller, side 1

16 01. Ved du, at du fra 1. november i år, som udgangspunkt, vil modtage al din post fra det offentlige digitalt via e-boks eller borger.dk? Ja, jeg ved godt at overgangen til Digital Post er d. 1. november Ja, jeg ved godt at der er sat en dato for overgangen til Digital Post, men ikke at det er 1. november Nej, jeg ved ikke at der er sat en dato for overgangen til Digital Post Nej, jeg vidste slet ikke at det offentlige sender/vil sende post digitalt kr. eller derunder kr. 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr Kr Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % % 37 33% % % % % % % 59 60% 16 51% % 43 39% 80 22% 71 25% 52 23% 54 25% 57 27% 58 30% 25 25% 12 38% % 24 22% 38 10% 34 12% 17 7% 19 9% 28 13% 25 13% 10 11% 4 11% 94 5% 7 7% 20 6% 16 6% 5 2% 8 4% 4 2% 11 6% 4 4% 0 0% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 2

17 01. Ved du, at du fra 1. november i år, som udgangspunkt, vil modtage al din post fra det offentlige digitalt via e-boks eller borger.dk? Ja, jeg ved godt at overgangen til Digital Post er d. 1. november Ja, jeg ved godt at der er sat en dato for overgangen til Digital Post, men ikke at det er 1. november Nej, jeg ved ikke at der er sat en dato for overgangen til Digital Post Nej, jeg vidste slet ikke at det offentlige sender/vil sende post digitalt 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? Mere end Kr Vil ikke oplyse n % n % % 57 52% 93 53% % 36 33% 46 26% % 12 11% 23 13% 94 5% 5 4% 14 8% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% % % % Krydstabeller, side 3

18 01. Ved du, at du fra 1. november i år, som udgangspunkt, vil modtage al din post fra det offentlige digitalt via e-boks eller borger.dk? Ja, jeg ved godt at overgangen til Digital Post er d. 1. november Ja, jeg ved godt at der er sat en dato for overgangen til Digital Post, men ikke at det er 1. november Nej, jeg ved ikke at der er sat en dato for overgangen til Digital Post Nej, jeg vidste slet ikke at det offentlige sender/vil sende post digitalt 07. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % % % % % % % % % 75 25% % % 53 25% % % 18 6% 44 10% 43 10% 13 6% 94 5% 23 4% 15 5% 23 5% 17 4% 16 7% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % Krydstabeller, side 4

19 01. Ved du, at du fra 1. november i år, som udgangspunkt, vil modtage al din post fra det offentlige digitalt via e-boks eller borger.dk? Ja, jeg ved godt at overgangen til Digital Post er d. 1. november Ja, jeg ved godt at der er sat en dato for overgangen til Digital Post, men ikke at det er 1. november Nej, jeg ved ikke at der er sat en dato for overgangen til Digital Post Nej, jeg vidste slet ikke at det offentlige sender/vil sende post digitalt 08. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % % % % % % % % 0 0% % % % % 75 23% 34 11% 24 8% 0 0% % 97 21% 59 19% 43 12% 25 8% 9 3% 2 1% 0 0% 94 5% 76 17% 3 1% 5 1% 4 1% 3 1% 3 1% 0 0% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 5

20 01. Ved du, at du fra 1. november i år, som udgangspunkt, vil modtage al din post fra det offentlige digitalt via e-boks eller borger.dk? Ja, jeg ved godt at overgangen til Digital Post er d. 1. november Ja, jeg ved godt at der er sat en dato for overgangen til Digital Post, men ikke at det er 1. november Nej, jeg ved ikke at der er sat en dato for overgangen til Digital Post Nej, jeg vidste slet ikke at det offentlige sender/vil sende post digitalt 09. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % % % % % % % % % % 94 5% 42 4% 52 5% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% % % % Krydstabeller, side 6

21 02. Ser du det samlet set som en fordel eller en ulempe, at det offentlige sender deres post til borgerne digitalt? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 05. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de uddannelse (2-4 års varighed) Universitets uddannelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden uddannelse Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % Stor fordel % 68 23% 58 24% 65 17% % 75 27% 11 15% 1 6% Overvejende fordel % % % % % % 27 39% 2 14% Fordele og ulemper lige store % 51 18% 54 22% % % 50 18% 12 18% 8 58% Overvejende ulempe 161 8% 27 9% 10 4% 39 10% 61 8% 19 7% 6 8% 0 0% Stor ulempe 119 6% 27 9% 7 3% 31 8% 34 4% 7 2% 11 17% 3 22% Ved ikke 35 2% 8 3% 5 2% 6 2% 10 1% 3 1% 2 3% 0 0% % % % % % % % % 02. Ser du det samlet set som en fordel eller en ulempe, at det offentlige sender deres post til borgerne digitalt? kr. eller derunder kr. 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr Kr Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % Stor fordel % 28 25% 72 20% 45 16% 52 23% 40 19% 48 23% 43 22% 27 27% 3 11% Overvejende fordel % 44 39% % % 90 39% 86 40% 95 46% 75 39% 40 41% 20 61% Fordele og ulemper lige store % 26 23% 88 24% 69 25% 52 23% 54 25% 40 19% 51 26% 22 23% 5 15% Overvejende ulempe 161 8% 1 1% 27 7% 35 13% 18 8% 18 8% 15 7% 19 10% 3 3% 3 11% Stor ulempe 119 6% 12 11% 32 9% 17 6% 14 6% 12 6% 7 3% 4 2% 5 5% 1 3% Ved ikke 35 2% 1 1% 11 3% 4 2% 5 2% 4 2% 3 1% 2 1% 2 2% 0 0% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 7

22 02. Ser du det samlet set som en fordel eller en ulempe, at det offentlige sender deres post til borgerne digitalt? 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? Mere end Kr Vil ikke oplyse n % n % Stor fordel % 38 35% 27 16% Overvejende fordel % 44 40% 69 39% Fordele og ulemper lige store % 17 15% 49 28% Overvejende ulempe 161 8% 4 3% 18 10% Stor ulempe 119 6% 7 7% 10 6% Ved ikke 35 2% 0 0% 3 2% % % % 02. Ser du det samlet set som en fordel eller en ulempe, at det offentlige sender deres post til borgerne digitalt? 07. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Stor fordel % % 64 22% 80 18% 83 19% 46 22% Overvejende fordel % % % % % 79 37% Fordele og ulemper lige store % % 72 24% % % 53 25% Overvejende ulempe 161 8% 55 9% 20 7% 34 8% 37 8% 16 8% Stor ulempe 119 6% 35 6% 23 8% 22 5% 25 6% 14 7% Ved ikke 35 2% 15 2% 6 2% 6 1% 4 1% 3 2% % % % % % % Krydstabeller, side 8

23 02. Ser du det samlet set som en fordel eller en ulempe, at det offentlige sender deres post til borgerne digitalt? 08. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Stor fordel % % 81 27% 64 18% 58 18% 57 19% 39 14% 0 0% Overvejende fordel % % % % % % 84 30% 0 0% Fordele og ulemper lige store % 82 18% 63 20% 89 25% 82 26% 73 24% 84 30% 0 0% Overvejende ulempe 161 8% 23 5% 24 8% 23 7% 24 8% 28 9% 38 14% 0 0% Stor ulempe 119 6% 13 3% 9 3% 16 4% 24 7% 28 9% 30 11% 0 0% Ved ikke 35 2% 8 2% 3 1% 7 2% 3 1% 10 3% 4 2% 0 0% % % % % % % % Ser du det samlet set som en 09. Hvad er dit køn? fordel eller en ulempe, at det Kvinde Mand offentlige sender deres post til n % n % borgerne digitalt? Stor fordel % % % Overvejende fordel % % % Fordele og ulemper lige store % % % Overvejende ulempe 161 8% 82 8% 79 8% Stor ulempe 119 6% 61 6% 58 6% Ved ikke 35 2% 18 2% 17 2% % % % Krydstabeller, side 9

24 03. I konkrete tilfælde kan man som borger blive fritaget fra at modtage Digital Post. Ved du det? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 05. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de uddannelse (2-4 års varighed) Universitets uddannelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden uddannelse Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % Ja % % % % % % 59 86% 10 75% Nej % % 77 32% 83 22% % 58 21% 6 9% 3 25% Ved ikke 48 2% 2 1% 6 3% 6 2% 23 3% 7 2% 3 5% 0 0% % % % % % % % % 03. I konkrete tilfælde kan man som borger blive fritaget fra at modtage Digital Post. Ved du det? kr. eller derunder kr. 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr Kr Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % Ja % 62 55% % % % % % % 65 67% 24 74% Nej % 45 40% 97 27% 66 24% 44 19% 45 21% 55 26% 43 22% 31 32% 8 23% Ved ikke 48 2% 5 4% 6 2% 8 3% 8 3% 8 4% 2 1% 6 3% 2 2% 1 3% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 10

25 03. I konkrete tilfælde kan man som borger blive fritaget fra at modtage Digital Post. Ved du det? 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? Mere end Kr Vil ikke oplyse n % n % Ja % 70 64% % Nej % 39 35% 45 26% Ved ikke 48 2% 1 1% 2 1% % % % 03. I konkrete tilfælde kan man som borger blive fritaget fra at modtage Digital Post. Ved du det? 07. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Ja % % % % % % Nej % % 68 23% 98 22% 98 22% 54 25% Ved ikke 48 2% 23 4% 4 1% 5 1% 12 3% 4 2% % % % % % % Krydstabeller, side 11

26 03. I konkrete tilfælde kan man som borger blive fritaget fra at modtage Digital Post. Ved du det? 08. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Ja % % % % % % % 0 0% Nej % % % 89 25% 48 15% 19 6% 12 4% 0 0% Ved ikke 48 2% 11 2% 15 5% 10 3% 5 2% 5 2% 2 1% 0 0% % % % % % % % I konkrete tilfælde kan man 09. Hvad er dit køn? som borger blive fritaget fra at Kvinde Mand modtage Digital Post. Ved du n % n % det? Ja % % % Nej % % % Ved ikke 48 2% 29 3% 19 2% % % % Krydstabeller, side 12

27 04. Ved du, at du kan få hjælp til Digital Post og offentlig digital selvbetjening på fx kommunens borgerservice og biblioteker? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 05. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de uddannelse (2-4 års varighed) Universitets uddannelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden uddannelse Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % Ja % % % % % % 53 77% 11 78% Nej % % 72 30% 79 21% % 53 19% 16 23% 3 22% Ved ikke 31 2% 0 0% 4 1% 9 2% 12 2% 6 2% 0 0% 0 0% % % % % % % % % 04. Ved du, at du kan få hjælp til Digital Post og offentlig digital selvbetjening på fx kommunens borgerservice og biblioteker? kr. eller derunder kr. 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr Kr Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % Ja % 72 64% % % % % % % 71 72% 25 79% Nej % 40 36% 82 22% 71 25% 44 19% 44 21% 49 24% 42 22% 26 27% 6 18% Ved ikke 31 2% 0 0% 6 2% 5 2% 1 1% 2 1% 5 2% 6 3% 1 1% 1 3% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 13

28 04. Ved du, at du kan få hjælp til Digital Post og offentlig digital selvbetjening på fx kommunens borgerservice og biblioteker? 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? Mere end Kr Vil ikke oplyse n % n % Ja % 73 66% % Nej % 36 33% 34 19% Ved ikke 31 2% 1 1% 2 1% % % % 04. Ved du, at du kan få hjælp til Digital Post og offentlig digital selvbetjening på fx kommunens borgerservice og biblioteker? 07. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Ja % % % % % % Nej % % 54 18% 89 20% 99 22% 53 25% Ved ikke 31 2% 8 1% 6 2% 5 1% 8 2% 4 2% % % % % % % Krydstabeller, side 14

29 04. Ved du, at du kan få hjælp til Digital Post og offentlig digital selvbetjening på fx kommunens borgerservice og biblioteker? 08. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Ja % % % % % % % 0 0% Nej % % 82 27% 94 26% 50 16% 36 12% 25 9% 0 0% Ved ikke 31 2% 4 1% 5 2% 9 3% 6 2% 5 2% 2 1% 0 0% % % % % % % % Ved du, at du kan få hjælp til 09. Hvad er dit køn? Digital Post og offentlig digital Kvinde Mand selvbetjening på fx kommunens n % n % borgerservice og biblioteker? Ja % % % Nej % % % Ved ikke 31 2% 15 1% 16 2% % % % Krydstabeller, side 15

30 05. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 05. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de uddannelse (2-4 års varighed) Universitets uddannelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden uddannelse Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % Folkeskole (til og med % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% m.v.) Erhvervsuddannelser % 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående uddannelse ( % 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% års varighed) Universitetsuddannelse el % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden uddannelse 69 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% Vil ikke oplyse 14 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % Krydstabeller, side 16

31 05. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? kr. eller derunder kr. 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr Kr Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % % 17 15% 64 17% 52 19% 35 15% 25 12% 27 13% 21 11% 10 10% 5 15% Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % 53 48% 69 19% 26 9% 19 8% 13 6% 8 4% 18 9% 8 8% 2 5% m.v.) Erhvervsuddannelser % 7 6% 77 21% 68 24% 48 21% 38 18% 49 23% 40 21% 17 17% 2 5% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående uddannelse ( % 21 18% % 94 34% 97 42% 92 43% 96 46% 78 40% 39 39% 15 45% års varighed) Universitetsuddannelse el % 8 8% 23 6% 27 10% 26 11% 35 16% 28 13% 33 17% 21 21% 9 27% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden uddannelse 69 3% 5 5% 12 3% 12 4% 6 3% 11 5% 1 0% 3 1% 5 5% 1 3% Vil ikke oplyse 14 1% 0 0% 5 1% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 17

32 05. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? Mere end Kr Vil ikke oplyse n % n % Folkeskole (til og med % 10 9% 26 15% klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % 6 5% 22 13% m.v.) Erhvervsuddannelser % 5 5% 26 15% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående uddannelse ( % 43 39% 60 34% års varighed) Universitetsuddannelse el % 42 38% 25 14% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden uddannelse 69 3% 4 4% 9 5% Vil ikke oplyse 14 1% 0 0% 8 5% % % % Krydstabeller, side 18

33 05. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 07. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % % 71 11% 51 17% 73 17% 59 13% 37 17% Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % % 21 7% 51 12% 41 9% 29 14% m.v.) Erhvervsuddannelser % 84 13% 66 22% % 78 18% 43 20% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående uddannelse ( % % % % % 71 33% års varighed) Universitetsuddannelse el % % 31 11% 46 11% 58 13% 22 11% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden uddannelse 69 3% 18 3% 16 5% 17 4% 9 2% 9 4% Vil ikke oplyse 14 1% 5 1% 0 0% 6 1% 2 0% 1 1% % % % % % % Krydstabeller, side 19

34 05. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX m.v.) Erhvervsuddannelser (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående uddannelse (2-4 års varighed) Universitetsuddannelse el. 08. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % % % 9 3% 11 3% 42 13% 41 13% 41 15% 0 0% % % 21 7% 34 10% 23 7% 17 5% 12 4% 0 0% % 27 6% 39 13% 92 26% 86 27% 76 25% 55 20% 0 0% % 88 19% % % % % % 0 0% % 42 9% 61 20% 60 17% 32 10% 34 11% 46 16% 0 0% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden uddannelse 69 3% 8 2% 9 3% 12 3% 11 3% 11 4% 17 6% 0 0% Vil ikke oplyse 14 1% 6 1% 1 0% 0 0% 0 0% 4 1% 3 1% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 20

35 05. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX m.v.) Erhvervsuddannelser (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående uddannelse (2-4 års varighed) Universitetsuddannelse el. 09. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % % % % % % % % % % % % % % % % tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden uddannelse 69 3% 39 4% 29 3% Vil ikke oplyse 14 1% 7 1% 7 1% % % % Krydstabeller, side 21

36 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 05. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de uddannelse (2-4 års varighed) Universitets uddannelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden uddannelse Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % kr. eller derunder 112 6% 17 6% 53 22% 7 2% 21 3% 8 3% 5 8% 0 0% kr % 64 22% 69 28% 77 20% % 23 8% 12 18% 5 35% kr % 52 18% 26 11% 68 18% 94 13% 27 10% 12 18% 1 6% kr % 35 12% 19 8% 48 13% 97 13% 26 9% 6 9% 0 0% kr % 25 9% 13 5% 38 10% 92 12% 35 13% 11 16% 0 0% kr % 27 9% 8 3% 49 13% 96 13% 28 10% 1 1% 0 0% kr % 21 7% 18 8% 40 11% 78 10% 33 12% 3 4% 0 0% Kr 98 5% 10 3% 8 3% 17 5% 39 5% 21 7% 5 7% 0 0% Kr 32 2% 5 2% 2 1% 2 0% 15 2% 9 3% 1 1% 0 0% Mere end Kr 110 5% 10 3% 6 2% 5 1% 43 6% 42 15% 4 6% 0 0% Vil ikke oplyse 176 9% 26 9% 22 9% 26 7% 60 8% 25 9% 9 13% 8 60% % % % % % % % % Krydstabeller, side 22

37 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr. eller derunder kr. 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr Kr Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % kr. eller derunder 112 6% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr % 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr % 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% kr % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% Kr 98 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% Kr 32 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % Mere end Kr 110 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Vil ikke oplyse 176 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 23

38 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? Mere end Kr Vil ikke oplyse n % n % kr. eller derunder 112 6% 0 0% 0 0% kr % 0 0% 0 0% kr % 0 0% 0 0% kr % 0 0% 0 0% kr % 0 0% 0 0% kr % 0 0% 0 0% kr % 0 0% 0 0% Kr 98 5% 0 0% 0 0% Kr 32 2% 0 0% 0 0% Mere end Kr 110 5% % 0 0% Vil ikke oplyse 176 9% 0 0% % % % % Krydstabeller, side 24

39 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 07. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % kr. eller derunder 112 6% 42 7% 10 3% 31 7% 18 4% 12 6% kr % % 39 13% 76 17% 75 17% 37 17% kr % 78 12% 46 16% 62 14% 65 14% 28 13% kr % 65 10% 28 9% 63 15% 52 12% 22 11% kr % 57 9% 36 12% 42 10% 47 10% 31 15% kr % 46 7% 33 11% 43 10% 60 14% 26 12% kr % 56 9% 31 10% 41 9% 43 10% 23 11% Kr 98 5% 33 5% 17 6% 19 4% 24 5% 5 2% Kr 32 2% 12 2% 5 2% 6 1% 8 2% 1 0% Mere end Kr 110 5% 46 7% 25 8% 18 4% 15 3% 6 3% Vil ikke oplyse 176 9% 53 8% 26 9% 35 8% 40 9% 21 10% % % % % % % Krydstabeller, side 25

40 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 08. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % kr. eller derunder 112 6% 82 18% 11 4% 3 1% 4 1% 6 2% 7 2% 0 0% kr % % 41 13% 27 7% 24 7% 62 20% 95 34% 0 0% kr % 54 12% 48 16% 34 9% 31 10% 63 21% 49 17% 0 0% kr % 36 8% 27 9% 36 10% 32 10% 43 14% 57 20% 0 0% kr % 34 7% 33 11% 39 11% 45 14% 33 11% 29 10% 0 0% kr % 29 6% 42 14% 50 14% 51 16% 24 8% 13 4% 0 0% kr % 21 5% 43 14% 60 17% 45 14% 22 7% 3 1% 0 0% Kr 98 5% 15 3% 16 5% 29 8% 24 8% 12 4% 3 1% 0 0% Kr 32 2% 4 1% 8 3% 9 2% 9 3% 3 1% 0 0% 0 0% Mere end Kr 110 5% 16 3% 20 6% 45 13% 23 7% 5 2% 1 0% 0 0% Vil ikke oplyse 176 9% 47 10% 18 6% 27 8% 29 9% 31 10% 24 8% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 26

41 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 09. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % kr. eller derunder 112 6% 59 6% 53 5% kr % % % kr % % % kr % 99 10% % kr % % 93 9% kr % % % kr % 88 9% % Kr 98 5% 49 5% 49 5% Kr 32 2% 15 1% 18 2% Mere end Kr 110 5% 55 5% 54 5% Vil ikke oplyse 176 9% % 71 7% % % % Krydstabeller, side 27

42 07. Hvilken region bor du i? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 05. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de uddannelse (2-4 års varighed) Universitets uddannelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden uddannelse Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % Hovedstaden % 71 24% % 84 22% % % 18 26% 5 38% Sjælland % 51 18% 21 9% 66 18% % 31 11% 16 23% 0 0% Syddanmark % 73 25% 51 21% % % 46 17% 17 25% 6 41% Midtjylland % 59 20% 41 17% 78 21% % 58 21% 9 13% 2 12% Nordjylland % 37 13% 29 12% 43 11% 71 9% 22 8% 9 13% 1 8% % % % % % % % % 07. Hvilken region bor du i? kr. eller derunder kr. 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr Kr Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % Hovedstaden % 42 37% % 78 28% 65 28% 57 27% 46 22% 56 29% 33 33% 12 36% Sjælland % 10 9% 39 11% 46 17% 28 12% 36 17% 33 16% 31 16% 17 18% 5 16% Syddanmark % 31 27% 76 21% 62 22% 63 28% 42 20% 43 20% 41 21% 19 19% 6 19% Midtjylland % 18 16% 75 20% 65 23% 52 22% 47 22% 60 29% 43 22% 24 25% 8 25% Nordjylland % 12 11% 37 10% 28 10% 22 10% 31 15% 26 12% 23 12% 5 5% 1 3% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 28

43 07. Hvilken region bor du i? 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? Mere end Kr Vil ikke oplyse n % n % Hovedstaden % 46 41% 53 30% Sjælland % 25 23% 26 15% Syddanmark % 18 17% 35 20% Midtjylland % 15 14% 40 23% Nordjylland % 6 5% 21 12% % % % 07. Hvilken region bor du i? 07. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Hovedstaden % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Sjælland % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% Syddanmark % 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% Midtjylland % 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% Nordjylland % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % Krydstabeller, side 29

44 07. Hvilken region bor du i? 08. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Hovedstaden % % % 93 26% 62 19% 62 20% % 0 0% Sjælland % 37 8% 38 12% 64 18% 57 18% 53 18% 48 17% 0 0% Syddanmark % 91 20% 51 17% 88 25% 73 23% 81 27% 52 19% 0 0% Midtjylland % 75 17% 82 27% 75 21% 84 26% 72 24% 59 21% 0 0% Nordjylland % 54 12% 26 8% 38 11% 42 13% 35 11% 18 7% 0 0% % % % % % % % Hvilken region bor du i? 09. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % Hovedstaden % % % Sjælland % % % Syddanmark % % % Midtjylland % % % Nordjylland % % 98 10% % % % Krydstabeller, side 30

45 08. Hvad er din alder? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 05. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de uddannelse (2-4 års varighed) Universitets uddannelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden uddannelse Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % år % % % 27 7% 88 12% 42 15% 8 11% 6 43% år % 9 3% 21 9% 39 10% % 61 22% 9 14% 1 8% år % 11 4% 34 14% 92 24% % 60 22% 12 18% 0 0% år % 42 14% 23 10% 86 23% % 32 12% 11 16% 0 0% år % 41 14% 17 7% 76 20% % 34 12% 11 16% 4 29% 70 år eller derover % 41 14% 12 5% 55 15% % 46 17% 17 25% 3 20% Vil ikke svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % 08. Hvad er din alder? kr. eller derunder kr. 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr Kr Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % år % 82 73% % 54 19% 36 16% 34 16% 29 14% 21 11% 15 15% 4 12% år % 11 10% 41 11% 48 17% 27 12% 33 15% 42 20% 43 22% 16 16% 8 25% år % 3 2% 27 7% 34 12% 36 15% 39 18% 50 24% 60 31% 29 29% 9 26% år % 4 4% 24 6% 31 11% 32 14% 45 21% 51 24% 45 23% 24 25% 9 28% år % 6 5% 62 17% 63 23% 43 19% 33 16% 24 12% 22 11% 12 12% 3 8% 70 år eller derover % 7 6% 95 26% 49 18% 57 25% 29 14% 13 6% 3 1% 3 3% 0 0% Vil ikke svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 31

46 08. Hvad er din alder? 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? Mere end Kr Vil ikke oplyse n % n % år % 16 14% 47 27% år % 20 18% 18 10% år % 45 41% 27 15% år % 23 21% 29 17% år % 5 4% 31 18% 70 år eller derover % 1 1% 24 13% Vil ikke svare 0 0% 0 0% 0 0% % % % 08. Hvad er din alder? 07. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % år % % 37 12% 91 21% 75 17% 54 25% år % % 38 13% 51 12% 82 18% 26 12% år % 93 15% 64 22% 88 20% 75 17% 38 18% år % 62 10% 57 19% 73 17% 84 19% 42 20% år % 62 10% 53 18% 81 19% 72 16% 35 16% 70 år eller derover % % 48 16% 52 12% 59 13% 18 9% Vil ikke svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % Krydstabeller, side 32

47 08. Hvad er din alder? 08. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % år % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% år % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% år % 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% år % 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% år % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 70 år eller derover % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% Vil ikke svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % Hvad er din alder? 09. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % år % % % år % % % år % % % år % % % år % % % 70 år eller derover % % % Vil ikke svare 0 0% 0 0% 0 0% % % % Krydstabeller, side 33

48 09. Hvad er dit køn? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 05. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de uddannelse (2-4 års varighed) Universitets uddannelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden uddannelse Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % Kvinde % % % % % % 39 57% 7 48% Mand % % % % % % 29 43% 7 52% % % % % % % % % 09. Hvad er dit køn? kr. eller derunder kr. 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr Kr Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % Kvinde % 59 53% % % 99 43% % % 88 45% 49 50% 15 45% Mand % 53 47% % % % 93 44% % % 49 50% 18 55% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 34

49 09. Hvad er dit køn? 06. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? Mere end Kr Vil ikke oplyse n % n % Kvinde % 55 50% % Mand % 54 50% 71 41% % % % 09. Hvad er dit køn? 07. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Kvinde % % % % % % Mand % % % % % 98 46% % % % % % % 09. Hvad er dit køn? 08. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Kvinde % % % % % % % 0 0% Mand % % % % % % % 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 35

50 09. Hvad er dit køn? 09. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % Kvinde % % 0 0% Mand % 0 0% % % % % Krydstabeller, side 36

51 4 Spørgeskema

52 Digitaliseringsstyrelsen Digital post 1. Ved du, at du fra 1. november i år, som udgangspunkt, vil modtage al din post fra det offentlige digitalt via e-boks eller borger.dk? Ja, jeg ved godt at overgangen til Digital Post er d. 1. november Ja, jeg ved godt at der er sat en dato for overgangen til Digital Post, men ikke at det er 1. november Nej, jeg ved ikke at der er sat en dato for overgangen til Digital Post Nej, jeg vidste slet ikke at det offentlige sender/vil sende post digitalt Ved ikke 2. Ser du det samlet set som en fordel eller en ulempe, at det offentlige sender deres post til borgerne digitalt? Stor fordel Overvejende fordel Fordele og ulemper lige store Overvejende ulempe Stor ulempe Ved ikke 3. I konkrete tilfælde kan man som borger blive fritaget fra at modtage Digital Post. Ved du det? Ja Nej Ved ikke 4. Ved du, at du kan få hjælp til Digital Post og offentlig digital selvbetjening på fx kommunens borgerservice og biblioteker? Ja Nej Ved ikke Baggrundsspørgsmål 5. Hvad er din højeste afsluttede uddannelse? 1. Folkeskole; (til og med 10 klasse/real) 2. Studentereksamen/HF/HH/HTX m.v. 3. Erhvervsuddannelser (HG, EFG, mesterlære m.v.) 4. Kortere videregående uddannelse (1-2 år) 5. Mellemlang videregående uddannelse (3-4 års varighed) 6. Længere videregående uddannelse(min. 5 års varighed) 7. Anden uddannelse 8. Ønsker ikke at oplyse 6. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? {Svarmulighederne kan oplæses, som hjælp} 1. Under Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Spørgeskema, side 1

53 Kr 10. Mere end Kr 11. Vil ikke svare 7. Hvilket postnummer bor du i? (Omkodes til regioner) 1. Notér postnr.: 8. Hvad er din alder? 1. Notér alder: (18 år +) 9. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand Spørgeskema, side 2

54 GENEREL INDLEDNING (CATI), DIGITALISERINGSSTYRELSEN Goddag, mit navn er fra analysefirmaet MEGAFON. (evt. undskyld vi forstyrrer). Vi er ved at lave en undersøgelse i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen om, hvordan danskerne er i kontakt med det offentlige. Jeg vil derfor gerne tale med en person i husstanden, der er 15 år eller derover. {Er der flere personer, der opfylder betingelserne:} Jeg vil gerne tale med den person, der bor i husstanden og som sidst havde fødselsdag. Interviewet tager ca. 1-2 min. Hvis tidspunktet ikke er passende: Er der mulighed for, at jeg kan ringe igen på et senere tidspunkt? Angående baggrundsspørgsmål: De følgende spørgsmål skal bruges til at inddele svarene i statistiske grupper, og alle spørgsmål besvares anonymt. Spørgeskema, side 3

55 5 s

56 Invitationsmail udsendt 19. juni 2014 kl : Kære paneldeltager Vi har en ny spørgerække klar, som vi håber du vil besvare inden tirsdag d. 24. juni kl Det tager ca. 1-2 minutter at gennemføre undersøgelsen. Du skal blot klikke her: Direkte link til MEGAFON-Internetpanel. Alternativt kan du skrive Internet-adressen i dit Internetprogram (browser), hvorefter du vil blive bedt om at indtaste dit brugernavn og password. Med venlig hilsen Casper Ottar Jensen MEGAFON Alhambravej Frederiksberg C Tlf.: Fax: Hvis du har tekniske problemer eller har spørgsmål til undersøgelsen så kontakt MEGAFON support på eller tlf.: Alle spørgsmål besvares anonymt. Ønsker du ikke længere at være medlem af MEGAFON panelet eller skal have skiftet adresse, kan du benytte Dette link. s, side 1

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G E L S E A D M. D I R. A S G E R H. N I E L S E N

T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G E L S E A D M. D I R. A S G E R H. N I E L S E N UNDERSØGELSE OM DANKORT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G E L S E 2 0 1 9 A D M. D I R. A S G E R H. N I E L S E N P R O J E K T L E D E R O L I V E R B R Y D E N S H O L T A L H

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER PÅ BORNHOLM T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L 2 0 1 9 P R O J E K T L E D E R E : C O N N I E F. L A R S E N

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 DANS K S YGE PL EJE RÅD KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 P R O J E K T L E D E R E : M I C H A E L U. L A R S E N C A S P E R O. J E N S E N A

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E S E P T E M B E R 2018 P R O J E K T L E D E R : C A S P E R O T T A R J E N S E N

T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E S E P T E M B E R 2018 P R O J E K T L E D E R : C A S P E R O T T A R J E N S E N SUNDHEDSSTYRELS EN ALKOHOL T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E S E P T E M B E R 2018 P R O J E K T L E D E R : C A S P E R O T T A R J E N S E N A L H A M B R AV E J 1 2 1 8

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228 44.013 174.639 147.370 227.252 194.598 279.758 238.611 333.495 400.849 454.760

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 Antal downlån 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 okt12 48.119 42.786 58.514 Antal

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367 54.256 65.856 54.212 55.637 57.864 53.842 48.524 57.270 58.219

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, marts 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, marts 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 58.219 61.254 56.934 57.138 57.242 69.150 60.156 60.652 64.061 60.762 55.247 69.748 68.045 69.852 67.999 67.882 77.878 80.030 79.986 71.999

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 Oversigt: antal omsorgstandplejepatienter pr. kommune og region, absolutte

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, juli 2019

Statistik for anvendelsen af e-bøger, juli 2019 48.324 51.577 47.469 47.228 44.013 47.100 51.966 48.170 48.553 85.674 87.960 96.566 87.525 89.294 90.414 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, oktober 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, oktober 2017 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442 49.545 50.142 49.346 49.346 46.129 41.138 39.988 38.638 44.685 38.170 41.651 43.501 41.653 37.061

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2018 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442 49.545 50.142 49.346 60.758 54.523 54.791 56.377 56.612 51.842 53.346 49.346 46.129 41.138 39.988

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jan14 jul14 sep14 43.807 41.264 41.216 45.563 44.419 45.301 44.894 51.006 48.516 48.087 44.165 48.069 49.837 46.200 47.201 50.043

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2017 jan14 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 26.631 25.703 31.178 28.202 26.884 26.924 41.138 39.988 38.638 38.170 37.061 46.013 48.560 49.545 53.442 50.142 49.346 54.523 54.791 51.842 49.346 46.129

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013 nov11 dec11 jan12 feb12 mar12 apr12 maj12 jun12 jul12 aug12 dec12 19.010 24.494 Antal downlån 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 jul16 sep17 nov17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728

Læs mere

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion 15 Personer i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion Danmark Juli 2014-5,21% Juli 2015-5,15% Juli 2016-4,95% Juli 2017-4,68% Juli 17 Sag-snit Snit beløb diffe- Kode Region ring ring

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Region Hovedstaden. Kommune

Region Hovedstaden. Kommune Dan Yu Wang April 2017 Region Hovedstaden Albertslund 12 14 13 6,1 7,3 7,1-3% 150 152 144 1,9 2,2 2,2-3% Allerød 6 6 7 3,2 3,6 4,6 27% 77 75 93 0,9 0,9 1,2 26% Ballerup 17 14 14 5,0 4,4 4,4-2% 123 92 88

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 maj17 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2013 86.670 54.254 54.158 59.665 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 680.956 735.210 789.368 109.377

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen September 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen September 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jan14 jul14 sep14 43.885 44.299 59.665 55.599 52.613 52.506 53.737 49.458 49.296 53.911 51.577 48.324 47.469 47.228 44.013 48.410

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen Juli 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jul14 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 sep16 mar17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, august 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, august 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 jul17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 sep17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, november 2018

Statistik for anvendelsen af e-bøger, november 2018 Statistik for anvendelsen af ebøger, november 2018 Målingerne af antal lån samt unikke brugere indeholder tal for anvendelsen af apps og websitet. lån /akkumulerede lån fordelt på måneder. 1 1 100.000

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk November 2013 okt12 nov12 dec12 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 86.670 54.254 54.158 59.665 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 174.639 227.252 279.758 333.495

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk December 2013 okt12 nov12 dec12 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 aug13 nov13 86.670 54.254 54.158 59.665 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 174.639 227.252

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx Dimittendundersøgelse for XXXe Kære XXX XXXuddannelsen i xxx Du dimitterede fra UCL XXXuddannelsen i mm.åååå, og vi henvender os til dig, fordi vi som et vigtigt led i fortsat udvikling af uddannelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Faktaark til RKI analyse

Faktaark til RKI analyse Faktaark til RKI analyse 1. Antal personer i RKI registret 2. Antal registrerede fordelt på regioner og kommuner 3. Top 10 over kommuner med hhv. flest og færrest registrerede 4. Antal registrerede fordelt

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010 Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2016

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2016 jan14 feb14 mar14 apr14 maj14 jun14 jul14 aug14 sep14 okt14 nov14 dec14 jan15 feb15 mar15 apr15 maj15 jun15 jul15 aug15 okt15 jun16 aug16 sep16 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023

Læs mere