T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L"

Transkript

1 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER PÅ BORNHOLM T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L P R O J E K T L E D E R E : C O N N I E F. L A R S E N A S G E R H. N I E L S E N A L H A M B R AV E J F R E D E R I K S B E R G C / / C V R N R T E L E F O N / / E - M A I L M E G A F O M E G A F O N. D K / / W W W. M E G A F O N. D K

2 INDHOLD 1 OM UNDERSØGELSEN 2 FREKVENSTABELLER 3 KRYDSTABELLER 4 SPØRGESKEMA Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet må kun anvendes af Bornholms Regionskommune og denne kommunes rådgivere. Materialet må ikke videregives, herunder kopieres til tredje part, uden skriftlig tilladelse fra MEGAFON. Offentliggørelse af materialet eller deraf udledte oplysninger er kun tilladt efter skriftlig tilladelse og kun med opgivelse af analyseinstituttet MEGAFON som kilde. A L H A M B R AV E J F R E D E R I K S B E R G C / / C V R N R T E L E F O N / / E - M A I L M E G A F O M E G A F O N. D K / / W W W. M E G A F O N. D K

3 1 OM UNDERSØGELSEN OM UNDERSØGELSEN // SIDE 1

4 1.1 UNDERSØGELSENS FORMÅL Bornholms Regionskommune ønsker med denne undersøgelse at afdække kendskab og holdning til bla. kommunens CO2-mål, grøn omstilling og vindmøller på land blandt befolkningen i Bornholms Regionskommune. 1.2 UNDERSØGELSESMETODE OG TEKNIK Til undersøgelsen er valgt telefoninterview. Herved opnås for det første, at respondenterne har mulighed for at få gentaget et spørgsmål, hvis de ikke forstår, hvad der bliver spurgt om. For det andet sikres, at respondenterne bruger den fornødne tid på hvert enkelt spørgsmål. Således øges sandsynligheden for, at der svares på det, der bliver spurgt om, og at alle spørgsmål bliver besvaret. Dette kan ikke opnås i samme omfang med en internet-undersøgelse eller med en postalreturneret spørgeskemaundersøgelse. Endelig kræver en række af spørgsmålene en omhyggelig gennemgang fra en trænet interviewer for at sikre standardisering i afkodningen af svarene. Telefoninterviewet er desuden valgt, fordi det giver mulighed for at få interview med et større antal respondenter, inden for de givne økonomiske rammer, end det personlige interview. Undersøgelsen er gennemført særskilt for Bornholms Regionskommune, så ingen uvedkommende spørgsmål kan påvirke besvarelsen af Bornholms Regionskommunes spørgsmål. Respondenterne har deltaget anonymt i undersøgelsen. Sikringen af anonymitet er vigtig for at skabe en høj grad af troværdighed i besvarelserne. Inden undersøgelsens igangsættelse er der foretaget en foranalyse med 5 interview til brug for kontrol af spørgeskema og metode. Spørgeskemaet, der er anvendt til telefoninterviewene, er gengivet i afsnit GENNEMFØRELSEN AF UNDERSØGELSEN Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 1. april til 4. april Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med Bornholms Regionskommune fastsat til personer i alderen 18 år og derover. Respondenterne er kontaktet i tidsrummet fra kl til kl Var rette vedkommende ikke hjemme, blev der forsøgt lavet en aftale om, hvornår vi kunne ringe igen. Var der ingen hjemme overhovedet, blev samme telefonnummer forsøgt kontaktet op til 6 gange. OM UNDERSØGELSEN // SIDE 2

5 For en undersøgelse af denne art er 500 interview et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. Til undersøgelsen blev anvendt en repræsentativ bruttostikprøve på telefonnumre fra telefonlister over Bornholm. 500 brugbare interview er gennemført. Tabel A nedenfor viser gennemførelsesstatistikken for undersøgelsen. En gennemførelsesprocent på 40% er tilfredsstillende for en telefonundersøgelse. TABEL A. UNDERSØGELSENS GENNEMFØRELSESSTATISTIK Absolutte antal og procent n % Bruttostikprøve Ubrugte 541 Fravalgte, udgået 6 Fravalgte, andet 216 Nettostikprøve % Nægtere % Ikke truffet % Gennemførte interview % MEGAFON 1.4 TABELLERNE De forskellige tabelnumre svarer til nummeret på det tilsvarende spørgsmål i spørgeskemaet. Tabel 3 angiver således, at tabellen viser besvarelserne af spørgsmål 3 i spørgeskemaet. Der er lavet krydstabeller med følgende spørgsmål: spm. 10. spm. 11. spm. 12. spm. 13. spm. 14. Hvad er dit køn? Hvad er din alder? Hvad er din højeste? Hvad er dit postnummer? Ligger din bolig i et byområde eller i det åbne land? I såvel frekvenstabeller som krydstabeller er angivet både antallet af respondenter, der har angivet det pågældende svar, og procentandelen af det samlede antal besvarelser. OM UNDERSØGELSEN // SIDE 3

6 1.5 STATISTISKE USIKKERHEDER I nedenstående tabel B er de statistiske usikkerheder angivet på et 95% signifikansniveau for forskellige svarpopulationer med tilfældigt udvalgte respondenter. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. TABEL B. USIKKERHEDER FOR POPULATIONERS SVARFORDELINGER, 95% SIGNIFIKANSNIVEAU Svarfordeling, % Population, n Usikkerheder, % ,04 4,27 3,49 3,02 2,47 1,91 1,51 1,35 1,10 0, ,32 5,88 4,80 4,16 3,39 2,63 2,08 1,86 1,52 1, ,90 7,00 5,71 4,95 4,04 3,13 2,47 2,21 1,81 1, ,09 7,84 6,40 5,54 4,53 3,51 2,77 2,48 2,02 1, ,00 8,49 6,93 6,00 4,90 3,80 3,00 2,68 2,19 1, ,70 8,98 7,33 6,35 5,19 4,02 3,18 2,84 2,32 2, ,22 9,35 7,63 6,61 5,40 4,18 3,31 2,96 2,41 2, ,58 9,60 7,84 6,79 5,54 4,29 3,39 3,04 2,48 2, ,79 9,75 7,96 6,89 5,63 4,36 3,45 3,08 2,52 2, ,86 9,80 8,00 6,93 5,66 4,38 3,46 3,10 2,53 2,19 Af tabellen fremgår de statistiske usikkerheder ved forskellige svarfordelinger. Gennemføres der f.eks. 500 interview, og 15% af respondenterne har afgivet svar i en bestemt svarkategori, ligger den sande værdi med 95% sikkerhed indenfor det observerede +/- 3,13 procentpoints. De angivne usikkerheder for populationerne bør tages i betragtning ved aflæsningen af krydstabeller, kolonnernes totaler. Bemærk, at ved populationer (kolonnetotaler) hvor n<50, er usikkerheden betydelig. OM UNDERSØGELSEN // SIDE 4

7 1.6 STRATIFICERING OG VÆGTNING AF DATAMATERIALET Materialet er stratificeret efter køn, alder og område. Den ønskede fordeling for disse variable er baseret på folketallet (kilde: Danmarks Statistik, Folketal pr. 1. oktober 2018 efter køn, område, alder og tid Den ønskede og opnåede fordeling indenfor de pågældende variable, fremgår af nedenstående tre tabeller: Stratificeringstabeller for køn, alder og område: TABEL C. KØN 500 respondenter Ønsket fordeling Opnået fordeling n % n % Kvinde % % Mand % % Total % % MEGAFON TABEL D. ALDER 500 respondenter Ønsket fordeling Opnået fordeling n % n % år 60 12% 59 12% år 49 10% 53 11% år 71 14% 70 14% år 98 20% 98 20% år % % 70 år eller derover % % Ønsker ikke at svare 0 0% 3 1% Total % % MEGAFON OM UNDERSØGELSEN // SIDE 5

8 TABEL E. POSTNUMMER 500 respondenter Ønsket fordeling Opnået fordeling n % n % % % % 61 12% % 68 14% % 27 5% % 17 3% % 25 5% % 36 7% % 14 3% % 29 6% Total % % MEGAFON Note: MEGAFON-områderne er MEGAFONs egen statistiske sammenlægning af kommuner inden for hver region, hvor en ligelig fordeling af folketallet er tilstræbt så vidt muligt. Den fuldstændige oversigt over områderne fremgår nedenfor. Rapporten er udarbejdet af Asger H. Nielsen og Connie F. Larsen. MEGAFON er medlem af ESOMAR og er certificeret efter DS/EN ISO :2012 standarderne. DS/EN ISO-20252:2012 er de internationale branchespecifikke standarder for markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser. Standarderne sikrer, at der udføres fast og dokumenteret kvalitetskontrol af alle led i procedurerne fra den første kontakt med kunden helt frem til den endelige rapport. Derudover supplerer ISO-standarderne ESOMAR s regler vedrørende etiske retningslinjer og korrekt adfærd overfor kunder og respondenter. OM UNDERSØGELSEN // SIDE 6

9 2 FREKVENSTABELLER 500 RESPONDENTER

10 01. Kender du til, eller har du n % hørt om Bornholms mål om, CO2-neutral el-produktion i 2025? Kender godt % Kender noget % Kender lidt 97 19% Har hørt om men kender ikke til 66 13% detaljerne Kender ikke og har ikke hørt om 34 7% Ved ikke 0 0% Total % 04. Er du generelt enig eller n % uenig i, at Bornholm som samfund (erhvervsliv, kommune og borgere), bør bidrage aktivt til en grøn omstilling? Helt enig % Overvejende enig 74 15% Hverken enig eller uenig 42 8% Overvejende uenig 10 2% Helt uenig 7 1% Ved ikke 16 3% Total % 02. Synes du, at det er en god n % ide eller en dårlig ide at udbygge forsyningen af vedvarende energi med vindmøller på land, på Bornholm? Meget god ide 80 16% God ide % Hverken eller 56 11% Dårlig ide % Meget dårlig ide 66 13% Ved ikke 14 3% Total % 05. Oplever du at den grønne n % omstilling prioriteres: for lidt, tilpas eller for meget på Bornholm i dag? Alt for lidt 28 6% For lidt % Tilpas % For meget 43 9% Alt for meget 21 4% Ved ikke 33 7% Total % 03. Hvor vigtigt synes du, at n % målet om C02-neutral elproduktion er for Bornholm? Meget vigtigt % Vigtigt % I nogen grad vigtigt 73 15% I mindre grad vigtigt 31 6% Slet ikke vigtigt 24 5% Ved ikke 8 2% Total % 06. Synes du, at det vil være en n % god eller dårlig ide at opstille ca nye vindmøller på land i grupper på hver tre møller, for at have mulighed for at nå målet? Meget god ide 68 14% God idé % Hverken god eller dårlig ide 44 9% Dårlig ide % Meget dårlig ide 94 19% Ved ikke 14 3% Total % FREKVENSTABELLER // SIDE 1

11 07. Tror du, at nye n % vindmøller på land vil bidrage positivt eller negativt til Bornholms omdømme? Meget positivt 49 10% Positivt % Hverken eller % Negativt 96 19% Meget negativt 26 5% Ved ikke 31 6% Total % 08. Tror du, at nye n % vindmøller på land vil få en positiv eller negativ betydning for din hverdag? Meget positiv 25 5% Positiv % Hverken eller % Negativ 62 12% Meget negativ 19 4% Ved ikke 32 6% Total % 11. Hvad er din alder? n % år 59 12% år 53 11% år 70 14% år 98 20% år % 70 år eller derover % Vil ikke svare 3 1% Total % 12. Hvilket postnummer bor du n % i? % % % % % % % % % Total % 09. I hvilken grad mener du, at n % Bornholms Regionskommunes grønne visioner og mål om at bliver CO2 neutrale vil gavne kommunen økonomisk, fx i forhold til vækst, flere jobs mv I meget høj grad 43 9% I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 62 12% Slet ikke 78 16% Ved ikke 79 16% Total % 13. Hvad er din højest n % gennemførte? Folkeskole (til og med % klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX 32 6% Erhvervsr % (HG/EFG/mesterlære Videregående ( % års varighed) Universitets el. 43 9% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 7 1% Vil ikke oplyse 8 2% Total % 10. Hvad er dit køn? n % Kvinde % Mand % Total % FREKVENSTABELLER // SIDE 2

12 14. Ligger din bolig i et n % byområde eller i det åbne land? Ligger i et byområde % Ligger i det åbne land % Ved ikke 1 0% Total % FREKVENSTABELLER // SIDE 3

13 3 KRYDSTABELLER 500 RESPONDENTER

14 01. Kender du til, eller har du Total 10. Hvad er dit køn? hørt om Bornholms mål om, Kvinde Mand CO2-neutral el-produktion i n % n % 2025? Kender godt % 88 35% % Kender noget % 51 20% 53 22% Kender lidt 97 19% 60 24% 37 15% Har hørt om men kender ikke til 66 13% 40 16% 26 11% detaljerne Kender ikke og har ikke hørt om 34 7% 15 6% 19 8% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% Total % % % 01. Kender du til, eller har du hørt om Bornholms mål om, CO2-neutral el-produktion i 2025? Total 11. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Kender godt % 20 36% 16 30% 27 39% 40 41% 47 43% 46 43% 3 100% Kender noget % 8 15% 9 17% 17 24% 22 22% 29 26% 19 18% 0 0% Kender lidt 94 19% 11 20% 11 21% 16 23% 20 20% 19 17% 17 16% 0 0% Har hørt om men kender ikke til 66 13% 7 13% 6 11% 9 13% 13 13% 11 10% 20 19% 0 0% detaljerne Kender ikke og har ikke hørt om 33 7% 9 16% 11 21% 1 1% 3 3% 4 4% 5 5% 0 0% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Total % % % % % % % 3 100% KRYDSTABELLER // SIDE 1

15 01. Kender du til, eller har du 10. Hvad er dit køn? Total hørt om Bornholms mål om, Kvinde Mand CO2-neutral el-produktion i n % n % 2025? Kender godt 88 35% % % Kender noget 51 20% 53 22% % Kender lidt 60 24% 37 15% 97 19% Har hørt om men kender ikke til 40 16% 26 11% 66 13% detaljerne Kender ikke og har ikke hørt om 15 6% 19 8% 34 7% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% Total % % % 01. Kender du til, eller har du hørt om Bornholms mål om, CO2-neutral el-produktion i 2025? 11. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Kender godt 20 34% 16 30% 27 39% 40 41% 47 43% 46 43% 3 100% % Kender noget 8 14% 9 17% 17 24% 22 22% 29 26% 19 18% 0 0% % Kender lidt 14 24% 11 21% 16 23% 20 20% 19 17% 17 16% 0 0% 97 19% Har hørt om men kender ikke til 7 12% 6 11% 9 13% 13 13% 11 10% 20 19% 0 0% 66 13% detaljerne Kender ikke og har ikke hørt om 10 17% 11 21% 1 1% 3 3% 4 4% 5 5% 0 0% 34 7% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Total % % % % % % 3 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 2

16 01. Kender du til, eller har du 12. Hvilket postnummer bor du i? Total hørt om Bornholms mål om, CO2-neutral el-produktion i n % n % n % n % n % n % n % n % n % 2025? Kender godt 93 42% 23 38% 26 38% 11 41% 9 53% 8 32% 11 31% 6 43% 12 41% % Kender noget 44 20% 11 18% 18 26% 8 30% 3 18% 5 20% 5 14% 3 21% 7 24% % Kender lidt 40 18% 18 30% 9 13% 4 15% 4 24% 3 12% 12 33% 2 14% 5 17% 97 19% Har hørt om men kender ikke til 26 12% 9 15% 11 16% 2 7% 1 6% 4 16% 7 19% 3 21% 3 10% 66 13% detaljerne Kender ikke og har ikke hørt om 20 9% 0 0% 4 6% 2 7% 0 0% 5 20% 1 3% 0 0% 2 7% 34 7% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Total % % % % % % % % % % 01. Kender du til, eller har du hørt om Bornholms mål om, CO2-neutral el-produktion i 2025? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX 13. Hvad er din højest gennemførte? Total Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % Kender godt 13 23% 15 47% 75 38% 69 43% 24 56% 0 0% 3 38% % Kender noget 15 27% 4 13% 39 20% 35 22% 10 23% 0 0% 1 13% % Kender lidt 12 21% 7 22% 41 21% 27 17% 6 14% 2 29% 2 25% 97 19% Har hørt om men kender ikke til 9 16% 2 6% 28 14% 20 13% 2 5% 4 57% 1 13% 66 13% detaljerne Kender ikke og har ikke hørt om 7 13% 4 13% 12 6% 8 5% 1 2% 1 14% 1 13% 34 7% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Total % % % % % 7 100% 8 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 3

17 01. Kender du til, eller har du hørt om Bornholms mål om, CO2-neutral el-produktion i 2025? 14. Ligger din bolig i et byområde eller i det åbne land? Ligger i et byområde Ligger i det åbne land Ved ikke n % n % n % Total Kender godt % 63 43% 0 0% % Kender noget 72 20% 32 22% 0 0% % Kender lidt 73 21% 24 16% 0 0% 97 19% Har hørt om men kender ikke til detaljerne 46 13% 20 14% 0 0% 66 13% Kender ikke og har ikke hørt om 26 7% 7 5% 1 100% 34 7% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Total % % 1 100% % 02. Synes du, at det er en god 10. Hvad er dit køn? Total ide eller en dårlig ide at udbygge Kvinde Mand forsyningen af vedvarende n % n % energi med vindmøller på land, på Bornholm? Meget god ide 40 16% 40 16% 80 16% God ide 92 36% 74 30% % Hverken eller 28 11% 28 11% 56 11% Dårlig ide 61 24% 57 23% % Meget dårlig ide 25 10% 41 17% 66 13% Ved ikke 8 3% 6 2% 14 3% Total % % % KRYDSTABELLER // SIDE 4

18 02. Synes du, at det er en god ide eller en dårlig ide at udbygge forsyningen af vedvarende energi med vindmøller på land, på Bornholm? 11. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Meget god ide 16 27% 13 25% 14 20% 9 9% 13 12% 13 12% 2 67% 80 16% God ide 21 36% 21 40% 24 34% 35 36% 37 34% 28 26% 0 0% % Hverken eller 8 14% 7 13% 11 16% 9 9% 8 7% 12 11% 1 33% 56 11% Dårlig ide 8 14% 11 21% 14 20% 22 22% 30 27% 33 31% 0 0% % Meget dårlig ide 3 5% 1 2% 6 9% 21 21% 19 17% 16 15% 0 0% 66 13% Ved ikke 3 5% 0 0% 1 1% 2 2% 3 3% 5 5% 0 0% 14 3% Total % % % % % % 3 100% % 02. Synes du, at det er en god 12. Hvilket postnummer bor du i? Total ide eller en dårlig ide at udbygge forsyningen af vedvarende n % n % n % n % n % n % n % n % n % energi med vindmøller på land, på Bornholm? Meget god ide 38 17% 8 13% 7 10% 7 26% 1 6% 7 28% 4 11% 3 21% 5 17% 80 16% God ide 73 33% 25 41% 21 31% 5 19% 2 12% 6 24% 18 50% 2 14% 14 48% % Hverken eller 25 11% 6 10% 12 18% 2 7% 3 18% 1 4% 2 6% 1 7% 4 14% 56 11% Dårlig ide 57 26% 17 28% 18 26% 6 22% 3 18% 4 16% 9 25% 1 7% 3 10% % Meget dårlig ide 24 11% 5 8% 10 15% 4 15% 7 41% 6 24% 1 3% 7 50% 2 7% 66 13% Ved ikke 6 3% 0 0% 0 0% 3 11% 1 6% 1 4% 2 6% 0 0% 1 3% 14 3% Total % % % % % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 5

19 02. Synes du, at det er en god ide eller en dårlig ide at udbygge forsyningen af vedvarende energi med vindmøller på land, på Bornholm? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX 13. Hvad er din højest gennemførte? Total Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % Meget god ide 11 20% 5 16% 34 17% 23 14% 5 12% 1 14% 1 13% 80 16% God ide 19 34% 14 44% 45 23% 61 38% 23 53% 0 0% 4 50% % Hverken eller 7 13% 2 6% 27 14% 16 10% 1 2% 3 43% 0 0% 56 11% Dårlig ide 15 27% 5 16% 54 28% 31 19% 9 21% 1 14% 3 38% % Meget dårlig ide 4 7% 5 16% 31 16% 21 13% 5 12% 0 0% 0 0% 66 13% Ved ikke 0 0% 1 3% 4 2% 7 4% 0 0% 2 29% 0 0% 14 3% Total % % % % % 7 100% 8 100% % 02. Synes du, at det er en god ide eller en dårlig ide at udbygge forsyningen af vedvarende energi med vindmøller på land, på Bornholm? 14. Ligger din bolig i et byområde eller i det åbne land? Ligger i et byområde Ligger i det åbne land Ved ikke n % n % n % Total Meget god ide 55 16% 24 16% 1 100% 80 16% God ide % 44 30% 0 0% % Hverken eller 44 12% 12 8% 0 0% 56 11% Dårlig ide 86 24% 32 22% 0 0% % Meget dårlig ide 34 10% 32 22% 0 0% 66 13% Ved ikke 12 3% 2 1% 0 0% 14 3% Total % % 1 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 6

20 03. Hvor vigtigt synes du, at 10. Hvad er dit køn? Total målet om C02-neutral elproduktion er for Bornholm? Kvinde Mand n % n % Meget vigtigt % 86 35% % Vigtigt 87 34% 78 32% % I nogen grad vigtigt 32 13% 41 17% 73 15% I mindre grad vigtigt 10 4% 21 9% 31 6% Slet ikke vigtigt 6 2% 18 7% 24 5% Ved ikke 6 2% 2 1% 8 2% Total % % % 03. Hvor vigtigt synes du, at målet om C02-neutral elproduktion er for Bornholm? 11. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Meget vigtigt 27 46% 27 51% 33 47% 43 44% 33 30% 35 33% 1 33% % Vigtigt 16 27% 20 38% 23 33% 21 21% 41 37% 42 39% 2 67% % I nogen grad vigtigt 13 22% 3 6% 9 13% 19 19% 17 15% 12 11% 0 0% 73 15% I mindre grad vigtigt 2 3% 1 2% 3 4% 7 7% 10 9% 8 7% 0 0% 31 6% Slet ikke vigtigt 1 2% 1 2% 2 3% 8 8% 5 5% 7 7% 0 0% 24 5% Ved ikke 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 4 4% 3 3% 0 0% 8 2% Total % % % % % % 3 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 7

21 03. Hvor vigtigt synes du, at 12. Hvilket postnummer bor du i? Total målet om C02-neutral elproduktion er for Bornholm? n % n % n % n % n % n % n % n % n % Meget vigtigt 97 43% 23 38% 22 32% 13 48% 4 24% 11 44% 15 42% 4 29% 10 34% % Vigtigt 74 33% 20 33% 26 38% 7 26% 7 41% 8 32% 8 22% 5 36% 10 34% % I nogen grad vigtigt 26 12% 14 23% 9 13% 5 19% 3 18% 3 12% 8 22% 2 14% 3 10% 73 15% I mindre grad vigtigt 15 7% 0 0% 7 10% 1 4% 1 6% 1 4% 2 6% 0 0% 4 14% 31 6% Slet ikke vigtigt 6 3% 3 5% 4 6% 1 4% 2 12% 2 8% 1 3% 3 21% 2 7% 24 5% Ved ikke 5 2% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 6% 0 0% 0 0% 8 2% Total % % % % % % % % % % 03. Hvor vigtigt synes du, at målet om C02-neutral elproduktion er for Bornholm? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX 13. Hvad er din højest gennemførte? Total Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % Meget vigtigt 18 32% 16 50% 71 36% 69 43% 21 49% 1 14% 3 38% % Vigtigt 19 34% 8 25% 64 33% 56 35% 11 26% 4 57% 3 38% % I nogen grad vigtigt 14 25% 4 13% 30 15% 18 11% 4 9% 1 14% 2 25% 73 15% I mindre grad vigtigt 3 5% 1 3% 15 8% 7 4% 4 9% 1 14% 0 0% 31 6% Slet ikke vigtigt 0 0% 2 6% 11 6% 8 5% 3 7% 0 0% 0 0% 24 5% Ved ikke 2 4% 1 3% 4 2% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 8 2% Total % % % % % 7 100% 8 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 8

22 03. Hvor vigtigt synes du, at målet om C02-neutral elproduktion er for Bornholm? 14. Ligger din bolig i et byområde eller i det åbne land? Ligger i et byområde Ligger i det åbne land Ved ikke Total n % n % n % Meget vigtigt % 60 41% 1 100% % Vigtigt % 44 30% 0 0% % I nogen grad vigtigt 53 15% 20 14% 0 0% 73 15% I mindre grad vigtigt 23 7% 8 5% 0 0% 31 6% Slet ikke vigtigt 11 3% 13 9% 0 0% 24 5% Ved ikke 7 2% 1 1% 0 0% 8 2% Total % % 1 100% % 04. Er du generelt enig eller uenig i, at Bornholm som samfund (erhvervsliv, kommune og borgere), bør bidrage aktivt til en grøn omstilling? 10. Hvad er dit køn? Total Kvinde Mand n % n % Helt enig % % % Overvejende enig 35 14% 39 16% 74 15% Hverken enig eller uenig 14 6% 28 11% 42 8% Overvejende uenig 6 2% 4 2% 10 2% Helt uenig 2 1% 5 2% 7 1% Ved ikke 8 3% 8 3% 16 3% Total % % % KRYDSTABELLER // SIDE 9

23 04. Er du generelt enig eller uenig i, at Bornholm som samfund (erhvervsliv, kommune og borgere), bør bidrage aktivt til en grøn omstilling? 11. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 40 68% 38 72% 46 66% 76 78% 76 69% 73 68% 2 67% % Overvejende enig 9 15% 8 15% 17 24% 13 13% 15 14% 12 11% 0 0% 74 15% Hverken enig eller uenig 4 7% 4 8% 7 10% 6 6% 8 7% 12 11% 1 33% 42 8% Overvejende uenig 2 3% 1 2% 0 0% 0 0% 4 4% 3 3% 0 0% 10 2% Helt uenig 0 0% 0 0% 0 0% 2 2% 1 1% 4 4% 0 0% 7 1% Ved ikke 4 7% 2 4% 0 0% 1 1% 6 5% 3 3% 0 0% 16 3% Total % % % % % % 3 100% % 04. Er du generelt enig eller 12. Hvilket postnummer bor du i? Total uenig i, at Bornholm som samfund (erhvervsliv, kommune n % n % n % n % n % n % n % n % n % og borgere), bør bidrage aktivt til en grøn omstilling? Helt enig % 29 48% 53 78% 18 67% 11 65% 14 56% 29 81% 11 79% 23 79% % Overvejende enig 30 13% 15 25% 10 15% 5 19% 3 18% 4 16% 3 8% 1 7% 3 10% 74 15% Hverken enig eller uenig 14 6% 12 20% 4 6% 4 15% 3 18% 2 8% 2 6% 0 0% 1 3% 42 8% Overvejende uenig 4 2% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 4 16% 1 3% 0 0% 0 0% 10 2% Helt uenig 1 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 2 14% 2 7% 7 1% Ved ikke 11 5% 3 5% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 16 3% Total % % % % % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 10

24 04. Er du generelt enig eller uenig i, at Bornholm som samfund (erhvervsliv, kommune og borgere), bør bidrage aktivt til en grøn omstilling? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX 13. Hvad er din højest gennemførte? Total Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 43 77% 19 59% % % 34 79% 4 57% 4 50% % Overvejende enig 7 13% 6 19% 37 19% 16 10% 5 12% 0 0% 3 38% 74 15% Hverken enig eller uenig 2 4% 4 13% 17 9% 13 8% 4 9% 1 14% 1 13% 42 8% Overvejende uenig 3 5% 1 3% 3 2% 3 2% 0 0% 0 0% 0 0% 10 2% Helt uenig 0 0% 0 0% 5 3% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 7 1% Ved ikke 1 2% 2 6% 6 3% 5 3% 0 0% 2 29% 0 0% 16 3% Total % % % % % 7 100% 8 100% % 04. Er du generelt enig eller uenig i, at Bornholm som samfund (erhvervsliv, kommune og borgere), bør bidrage aktivt til en grøn omstilling? 14. Ligger din bolig i et byområde eller i det åbne land? Ligger i et byområde Ligger i det åbne land Ved ikke n % n % n % Total Helt enig % 99 68% 0 0% % Overvejende enig 51 14% 23 16% 0 0% 74 15% Hverken enig eller uenig 30 8% 12 8% 0 0% 42 8% Overvejende uenig 5 1% 5 3% 0 0% 10 2% Helt uenig 4 1% 3 2% 0 0% 7 1% Ved ikke 11 3% 4 3% 1 100% 16 3% Total % % 1 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 11

25 05. Oplever du at den grønne 10. Hvad er dit køn? Total omstilling prioriteres: for lidt, Kvinde Mand tilpas eller for meget på n % n % Bornholm i dag? Alt for lidt 15 6% 13 5% 28 6% For lidt 85 33% 60 24% % Tilpas % % % For meget 16 6% 27 11% 43 9% Alt for meget 5 2% 16 7% 21 4% Ved ikke 19 7% 14 6% 33 7% Total % % % 05. Oplever du at den grønne omstilling prioriteres: for lidt, tilpas eller for meget på Bornholm i dag? 11. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Alt for lidt 2 3% 2 4% 5 7% 7 7% 3 3% 9 8% 0 0% 28 6% For lidt 22 37% 17 32% 25 36% 30 31% 28 25% 22 21% 1 33% % Tilpas 31 53% 26 49% 28 40% 43 44% 47 43% 54 50% 1 33% % For meget 2 3% 3 6% 4 6% 8 8% 16 15% 10 9% 0 0% 43 9% Alt for meget 0 0% 0 0% 4 6% 4 4% 9 8% 3 3% 1 33% 21 4% Ved ikke 2 3% 5 9% 4 6% 6 6% 7 6% 9 8% 0 0% 33 7% Total % % % % % % 3 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 12

26 05. Oplever du at den grønne 12. Hvilket postnummer bor du i? Total omstilling prioriteres: for lidt, tilpas eller for meget på n % n % n % n % n % n % n % n % n % Bornholm i dag? Alt for lidt 13 6% 2 3% 5 7% 2 7% 1 6% 2 8% 2 6% 0 0% 1 3% 28 6% For lidt 61 27% 13 21% 16 24% 10 37% 6 35% 5 20% 18 50% 7 50% 9 31% % Tilpas % 32 52% 39 57% 10 37% 4 24% 13 52% 13 36% 4 29% 9 31% % For meget 20 9% 7 11% 4 6% 2 7% 4 24% 2 8% 1 3% 0 0% 3 10% 43 9% Alt for meget 7 3% 3 5% 2 3% 0 0% 2 12% 1 4% 0 0% 3 21% 3 10% 21 4% Ved ikke 16 7% 4 7% 2 3% 3 11% 0 0% 2 8% 2 6% 0 0% 4 14% 33 7% Total % % % % % % % % % % 05. Oplever du at den grønne omstilling prioriteres: for lidt, tilpas eller for meget på Bornholm i dag? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX 13. Hvad er din højest gennemførte? Total Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % Alt for lidt 3 5% 1 3% 11 6% 10 6% 3 7% 0 0% 0 0% 28 6% For lidt 9 16% 10 31% 46 24% 56 35% 20 47% 2 29% 2 25% % Tilpas 30 54% 16 50% % 60 38% 15 35% 4 57% 5 63% % For meget 7 13% 1 3% 17 9% 14 9% 3 7% 0 0% 1 13% 43 9% Alt for meget 3 5% 2 6% 9 5% 6 4% 1 2% 0 0% 0 0% 21 4% Ved ikke 4 7% 2 6% 12 6% 13 8% 1 2% 1 14% 0 0% 33 7% Total % % % % % 7 100% 8 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 13

27 05. Oplever du at den grønne omstilling prioriteres: for lidt, tilpas eller for meget på Bornholm i dag? 14. Ligger din bolig i et byområde eller i det åbne land? Ligger i et byområde Ligger i det åbne land Ved ikke n % n % n % Total Alt for lidt 18 5% 10 7% 0 0% 28 6% For lidt 99 28% 46 32% 0 0% % Tilpas % 53 36% 1 100% % For meget 26 7% 17 12% 0 0% 43 9% Alt for meget 13 4% 8 5% 0 0% 21 4% Ved ikke 21 6% 12 8% 0 0% 33 7% Total % % 1 100% % 06. Synes du, at det vil være en 10. Hvad er dit køn? Total god eller dårlig ide at opstille ca. Kvinde Mand nye vindmøller på land i n % n % grupper på hver tre møller, for at have mulighed for at nå målet? Meget god ide 31 12% 37 15% 68 14% God idé 96 38% 68 28% % Hverken god eller dårlig ide 25 10% 19 8% 44 9% Dårlig ide 55 22% 61 25% % Meget dårlig ide 38 15% 56 23% 94 19% Ved ikke 9 4% 5 2% 14 3% Total % % % KRYDSTABELLER // SIDE 14

28 06. Synes du, at det vil være en god eller dårlig ide at opstille ca nye vindmøller på land i grupper på hver tre møller, for at have mulighed for at nå målet? 11. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Meget god ide 12 20% 10 19% 10 14% 7 7% 17 15% 10 9% 2 67% 68 14% God idé 27 46% 24 45% 27 39% 28 29% 32 29% 26 24% 0 0% % Hverken god eller dårlig ide 4 7% 4 8% 8 11% 10 10% 5 5% 12 11% 1 33% 44 9% Dårlig ide 10 17% 9 17% 16 23% 22 22% 31 28% 28 26% 0 0% % Meget dårlig ide 5 8% 5 9% 8 11% 27 28% 21 19% 28 26% 0 0% 94 19% Ved ikke 1 2% 1 2% 1 1% 4 4% 4 4% 3 3% 0 0% 14 3% Total % % % % % % 3 100% % 06. Synes du, at det vil være en 12. Hvilket postnummer bor du i? Total god eller dårlig ide at opstille ca nye vindmøller på land i n % n % n % n % n % n % n % n % n % grupper på hver tre møller, for at have mulighed for at nå målet? Meget god ide 38 17% 6 10% 9 13% 0 0% 2 12% 2 8% 6 17% 2 14% 3 10% 68 14% God idé 68 30% 27 44% 22 32% 8 30% 0 0% 8 32% 12 33% 3 21% 16 55% % Hverken god eller dårlig ide 19 9% 8 13% 4 6% 3 11% 1 6% 1 4% 6 17% 1 7% 1 3% 44 9% Dårlig ide 58 26% 11 18% 19 28% 4 15% 4 24% 4 16% 9 25% 2 14% 5 17% % Meget dårlig ide 35 16% 9 15% 13 19% 6 22% 9 53% 10 40% 2 6% 6 43% 4 14% 94 19% Ved ikke 5 2% 0 0% 1 1% 6 22% 1 6% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 14 3% Total % % % % % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 15

29 06. Synes du, at det vil være en god eller dårlig ide at opstille ca nye vindmøller på land i grupper på hver tre møller, for at have mulighed for at nå målet? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX 13. Hvad er din højest gennemførte? Total Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % Meget god ide 12 21% 3 9% 24 12% 22 14% 6 14% 0 0% 1 13% 68 14% God idé 16 29% 14 44% 56 29% 55 35% 17 40% 3 43% 3 38% % Hverken god eller dårlig ide 7 13% 1 3% 16 8% 16 10% 4 9% 0 0% 0 0% 44 9% Dårlig ide 11 20% 7 22% 49 25% 34 21% 11 26% 2 29% 2 25% % Meget dårlig ide 9 16% 6 19% 47 24% 24 15% 5 12% 1 14% 2 25% 94 19% Ved ikke 1 2% 1 3% 3 2% 8 5% 0 0% 1 14% 0 0% 14 3% Total % % % % % 7 100% 8 100% % 06. Synes du, at det vil være en god eller dårlig ide at opstille ca nye vindmøller på land i grupper på hver tre møller, for at have mulighed for at nå målet? 14. Ligger din bolig i et byområde eller i det åbne land? Ligger i et byområde Ligger i det åbne land Ved ikke n % n % n % Total Meget god ide 46 13% 22 15% 0 0% 68 14% God idé % 41 28% 1 100% % Hverken god eller dårlig ide 36 10% 8 5% 0 0% 44 9% Dårlig ide 84 24% 32 22% 0 0% % Meget dårlig ide 52 15% 42 29% 0 0% 94 19% Ved ikke 13 4% 1 1% 0 0% 14 3% Total % % 1 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 16

30 07. Tror du, at nye 10. Hvad er dit køn? Total vindmøller på land vil bidrage Kvinde Mand positivt eller negativt til n % n % Bornholms omdømme? Meget positivt 27 11% 22 9% 49 10% Positivt % 84 34% % Hverken eller 46 18% 63 26% % Negativt 45 18% 51 21% 96 19% Meget negativt 11 4% 15 6% 26 5% Ved ikke 20 8% 11 4% 31 6% Total % % % 07. Tror du, at nye vindmøller på land vil bidrage positivt eller negativt til Bornholms omdømme? 11. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Meget positivt 9 15% 5 9% 7 10% 11 11% 12 11% 5 5% 0 0% 49 10% Positivt 23 39% 29 55% 28 40% 39 40% 39 35% 30 28% 1 33% % Hverken eller 15 25% 11 21% 21 30% 25 26% 15 14% 20 19% 2 67% % Negativt 7 12% 3 6% 12 17% 14 14% 29 26% 31 29% 0 0% 96 19% Meget negativt 2 3% 2 4% 1 1% 6 6% 5 5% 10 9% 0 0% 26 5% Ved ikke 3 5% 3 6% 1 1% 3 3% 10 9% 11 10% 0 0% 31 6% Total % % % % % % 3 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 17

31 07. Tror du, at nye 12. Hvilket postnummer bor du i? Total vindmøller på land vil bidrage positivt eller negativt til n % n % n % n % n % n % n % n % n % Bornholms omdømme? Meget positivt 29 13% 9 15% 1 1% 2 7% 2 12% 1 4% 1 3% 2 14% 2 7% 49 10% Positivt 88 39% 23 38% 28 41% 8 30% 1 6% 6 24% 17 47% 3 21% 15 52% % Hverken eller 34 15% 13 21% 19 28% 8 30% 5 29% 8 32% 7 19% 6 43% 9 31% % Negativt 45 20% 12 20% 15 22% 4 15% 6 35% 5 20% 5 14% 2 14% 2 7% 96 19% Meget negativt 9 4% 1 2% 5 7% 2 7% 2 12% 4 16% 1 3% 1 7% 1 3% 26 5% Ved ikke 18 8% 3 5% 0 0% 3 11% 1 6% 1 4% 5 14% 0 0% 0 0% 31 6% Total % % % % % % % % % % 07. Tror du, at nye vindmøller på land vil bidrage positivt eller negativt til Bornholms omdømme? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX 13. Hvad er din højest gennemførte? Total Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % Meget positivt 5 9% 5 16% 18 9% 19 12% 2 5% 0 0% 0 0% 49 10% Positivt 22 39% 10 31% 65 33% 65 41% 22 51% 2 29% 3 38% % Hverken eller 9 16% 9 28% 45 23% 33 21% 6 14% 3 43% 4 50% % Negativt 12 21% 6 19% 41 21% 27 17% 8 19% 1 14% 1 13% 96 19% Meget negativt 5 9% 1 3% 14 7% 3 2% 3 7% 0 0% 0 0% 26 5% Ved ikke 3 5% 1 3% 12 6% 12 8% 2 5% 1 14% 0 0% 31 6% Total % % % % % 7 100% 8 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 18

32 07. Tror du, at nye vindmøller på land vil bidrage positivt eller negativt til Bornholms omdømme? 14. Ligger din bolig i et byområde eller i det åbne land? Ligger i et byområde Ligger i det åbne land Ved ikke n % n % n % Total Meget positivt 34 10% 15 10% 0 0% 49 10% Positivt % 48 33% 1 100% % Hverken eller 76 22% 33 23% 0 0% % Negativt 60 17% 36 25% 0 0% 96 19% Meget negativt 14 4% 12 8% 0 0% 26 5% Ved ikke 29 8% 2 1% 0 0% 31 6% Total % % 1 100% % 08. Tror du, at nye 10. Hvad er dit køn? Total vindmøller på land vil få en Kvinde Mand positiv eller negativ betydning n % n % for din hverdag? Meget positiv 11 4% 14 6% 25 5% Positiv 75 30% 55 22% % Hverken eller % % % Negativ 26 10% 36 15% 62 12% Meget negativ 7 3% 12 5% 19 4% Ved ikke 19 7% 13 5% 32 6% Total % % % KRYDSTABELLER // SIDE 19

33 08. Tror du, at nye vindmøller på land vil få en positiv eller negativ betydning for din hverdag? 11. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Meget positiv 3 5% 4 8% 5 7% 4 4% 4 4% 5 5% 0 0% 25 5% Positiv 19 32% 16 30% 18 26% 30 31% 26 24% 19 18% 2 67% % Hverken eller 24 41% 22 42% 34 49% 41 42% 55 50% 55 51% 1 33% % Negativ 8 14% 4 8% 8 11% 10 10% 15 14% 17 16% 0 0% 62 12% Meget negativ 1 2% 2 4% 0 0% 8 8% 4 4% 4 4% 0 0% 19 4% Ved ikke 4 7% 5 9% 5 7% 5 5% 6 5% 7 7% 0 0% 32 6% Total % % % % % % 3 100% % 08. Tror du, at nye 12. Hvilket postnummer bor du i? Total vindmøller på land vil få en positiv eller negativ betydning n % n % n % n % n % n % n % n % n % for din hverdag? Meget positiv 16 7% 2 3% 3 4% 0 0% 1 6% 0 0% 1 3% 0 0% 2 7% 25 5% Positiv 57 26% 18 30% 16 24% 8 30% 2 12% 5 20% 11 31% 4 29% 9 31% % Hverken eller % 27 44% 31 46% 13 48% 4 24% 15 60% 20 56% 4 29% 10 34% % Negativ 27 12% 8 13% 11 16% 3 11% 5 29% 1 4% 1 3% 4 29% 2 7% 62 12% Meget negativ 1 0% 3 5% 2 3% 1 4% 5 29% 3 12% 0 0% 2 14% 2 7% 19 4% Ved ikke 14 6% 3 5% 5 7% 2 7% 0 0% 1 4% 3 8% 0 0% 4 14% 32 6% Total % % % % % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 20

34 08. Tror du, at nye vindmøller på land vil få en positiv eller negativ betydning for din hverdag? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX 13. Hvad er din højest gennemførte? Total Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % Meget positiv 6 11% 2 6% 8 4% 7 4% 2 5% 0 0% 0 0% 25 5% Positiv 18 32% 10 31% 41 21% 43 27% 15 35% 1 14% 2 25% % Hverken eller 18 32% 10 31% % 75 47% 16 37% 5 71% 6 75% % Negativ 11 20% 6 19% 24 12% 17 11% 3 7% 1 14% 0 0% 62 12% Meget negativ 2 4% 1 3% 9 5% 5 3% 2 5% 0 0% 0 0% 19 4% Ved ikke 1 2% 3 9% 11 6% 12 8% 5 12% 0 0% 0 0% 32 6% Total % % % % % 7 100% 8 100% % 08. Tror du, at nye vindmøller på land vil få en positiv eller negativ betydning for din hverdag? 14. Ligger din bolig i et byområde eller i det åbne land? Ligger i et byområde Ligger i det åbne land Ved ikke n % n % n % Total Meget positiv 16 5% 9 6% 0 0% 25 5% Positiv 97 27% 33 23% 0 0% % Hverken eller % 60 41% 1 100% % Negativ 41 12% 21 14% 0 0% 62 12% Meget negativ 5 1% 14 10% 0 0% 19 4% Ved ikke 23 7% 9 6% 0 0% 32 6% Total % % 1 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 21

35 09. I hvilken grad mener du, at 10. Hvad er dit køn? Total Bornholms Regionskommunes Kvinde Mand grønne visioner og mål om at n % n % bliver CO2 neutrale vil gavne kommunen økonomisk, fx i forhold til vækst, flere jobs mv I meget høj grad 20 8% 23 9% 43 9% I høj grad 50 20% 51 21% % I nogen grad 79 31% 58 24% % I mindre grad 26 10% 36 15% 62 12% Slet ikke 30 12% 48 20% 78 16% Ved ikke 49 19% 30 12% 79 16% Total % % % 09. I hvilken grad mener du, at Bornholms Regionskommunes grønne visioner og mål om at bliver CO2 neutrale vil gavne kommunen økonomisk, fx i forhold til vækst, flere jobs mv 11. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % I meget høj grad 4 7% 6 11% 12 17% 15 15% 4 4% 2 2% 0 0% 43 9% I høj grad 12 20% 8 15% 17 24% 21 21% 22 20% 20 19% 1 33% % I nogen grad 17 29% 20 38% 16 23% 27 28% 27 25% 30 28% 0 0% % I mindre grad 11 19% 3 6% 9 13% 9 9% 18 16% 12 11% 0 0% 62 12% Slet ikke 1 2% 6 11% 10 14% 17 17% 24 22% 19 18% 1 33% 78 16% Ved ikke 14 24% 10 19% 6 9% 9 9% 15 14% 24 22% 1 33% 79 16% Total % % % % % % 3 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 22

36 09. I hvilken grad mener du, at 12. Hvilket postnummer bor du i? Total Bornholms Regionskommunes grønne visioner og mål om at n % n % n % n % n % n % n % n % n % bliver CO2 neutrale vil gavne kommunen økonomisk, fx i forhold til vækst, flere jobs mv I meget høj grad 22 10% 1 2% 6 9% 4 15% 1 6% 1 4% 2 6% 2 14% 4 14% 43 9% I høj grad 46 21% 15 25% 11 16% 6 22% 4 24% 4 16% 6 17% 3 21% 6 21% % I nogen grad 56 25% 18 30% 26 38% 5 19% 4 24% 7 28% 14 39% 1 7% 6 21% % I mindre grad 25 11% 10 16% 7 10% 4 15% 2 12% 5 20% 4 11% 3 21% 2 7% 62 12% Slet ikke 36 16% 8 13% 7 10% 4 15% 6 35% 3 12% 4 11% 4 29% 6 21% 78 16% Ved ikke 38 17% 9 15% 11 16% 4 15% 0 0% 5 20% 6 17% 1 7% 5 17% 79 16% Total % % % % % % % % % % 09. I hvilken grad mener du, at Bornholms Regionskommunes grønne visioner og mål om at bliver CO2 neutrale vil gavne kommunen økonomisk, fx i forhold til vækst, flere jobs mv Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX 13. Hvad er din højest gennemførte? Total Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % I meget høj grad 4 7% 4 13% 12 6% 17 11% 5 12% 0 0% 1 13% 43 9% I høj grad 6 11% 7 22% 34 17% 37 23% 14 33% 3 43% 0 0% % I nogen grad 18 32% 6 19% 58 30% 43 27% 5 12% 3 43% 4 50% % I mindre grad 5 9% 5 16% 23 12% 18 11% 9 21% 0 0% 2 25% 62 12% Slet ikke 7 13% 5 16% 36 18% 23 14% 5 12% 1 14% 1 13% 78 16% Ved ikke 16 29% 5 16% 32 16% 21 13% 5 12% 0 0% 0 0% 79 16% Total % % % % % 7 100% 8 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 23

37 09. I hvilken grad mener du, at Bornholms Regionskommunes grønne visioner og mål om at bliver CO2 neutrale vil gavne kommunen økonomisk, fx i forhold til vækst, flere jobs mv 14. Ligger din bolig i et byområde eller i det åbne land? Ligger i et byområde Ligger i det åbne land Ved ikke n % n % n % Total I meget høj grad 24 7% 19 13% 0 0% 43 9% I høj grad 70 20% 30 21% 1 100% % I nogen grad % 33 23% 0 0% % I mindre grad 48 14% 14 10% 0 0% 62 12% Slet ikke 46 13% 32 22% 0 0% 78 16% Ved ikke 61 17% 18 12% 0 0% 79 16% Total % % 1 100% % 10. Hvad er dit køn? 11. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Kvinde 23 39% 30 57% 35 50% 60 61% 54 49% 52 49% 0 0% % Mand 36 61% 23 43% 35 50% 38 39% 56 51% 55 51% 3 100% % Total % % % % % % 3 100% % 10. Hvad er dit køn? 12. Hvilket postnummer bor du i? Total n % n % n % n % n % n % n % n % n % Kvinde % 39 64% 37 54% 15 56% 7 41% 12 48% 23 64% 8 57% 12 41% % Mand % 22 36% 31 46% 12 44% 10 59% 13 52% 13 36% 6 43% 17 59% % Total % % % % % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 24

38 10. Hvad er dit køn? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX 13. Hvad er din højest gennemførte? Total Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % Kvinde 28 50% 17 53% 75 38% % 21 49% 3 43% 4 50% % Mand 28 50% 15 47% % 53 33% 22 51% 4 57% 4 50% % Total % % % % % 7 100% 8 100% % 10. Hvad er dit køn? 14. Ligger din bolig i et byområde eller i det åbne land? Ligger i et byområde Ligger i det åbne land Ved ikke Total n % n % n % Kvinde % 76 52% 0 0% % Mand % 70 48% 1 100% % Total % % 1 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 25

39 11. Hvad er din alder? 10. Hvad er dit køn? Total Kvinde Mand n % n % år 23 9% 36 15% 59 12% år 30 12% 23 9% 53 11% år 35 14% 35 14% 70 14% år 60 24% 38 15% 98 20% år 54 21% 56 23% % 70 år eller derover 52 20% 55 22% % Vil ikke svare 0 0% 3 1% 3 1% Total % % % 11. Hvad er din alder? 12. Hvilket postnummer bor du i? Total n % n % n % n % n % n % n % n % n % år 31 14% 9 15% 8 12% 0 0% 1 6% 3 12% 3 8% 4 29% 0 0% 59 12% år 27 12% 5 8% 6 9% 4 15% 1 6% 5 20% 0 0% 0 0% 5 17% 53 11% år 22 10% 11 18% 14 21% 6 22% 2 12% 2 8% 5 14% 4 29% 4 14% 70 14% år 40 18% 16 26% 11 16% 7 26% 5 29% 6 24% 5 14% 4 29% 4 14% 98 20% år 52 23% 9 15% 14 21% 5 19% 6 35% 4 16% 10 28% 1 7% 9 31% % 70 år eller derover 50 22% 11 18% 14 21% 5 19% 2 12% 5 20% 13 36% 1 7% 6 21% % Vil ikke svare 1 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 3 1% Total % % % % % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 26

40 11. Hvad er din alder? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX 13. Hvad er din højest gennemførte? Total Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % år 13 23% 10 31% 22 11% 6 4% 6 14% 1 14% 1 13% 59 12% år 2 4% 4 13% 24 12% 16 10% 7 16% 0 0% 0 0% 53 11% år 3 5% 3 9% 34 17% 23 14% 5 12% 1 14% 1 13% 70 14% år 10 18% 4 13% 33 17% 38 24% 9 21% 1 14% 3 38% 98 20% år 11 20% 6 19% 38 19% 45 28% 8 19% 0 0% 2 25% % 70 år eller derover 17 30% 5 16% 43 22% 29 18% 8 19% 4 57% 1 13% % Vil ikke svare 0 0% 0 0% 1 1% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 3 1% Total % % % % % 7 100% 8 100% % 11. Hvad er din alder? 14. Ligger din bolig i et byområde eller i det åbne land? Ligger i et byområde Ligger i det åbne land Ved ikke Total n % n % n % år 46 13% 12 8% 1 100% 59 12% år 38 11% 15 10% 0 0% 53 11% år 43 12% 27 18% 0 0% 70 14% år 60 17% 38 26% 0 0% 98 20% år 84 24% 26 18% 0 0% % 70 år eller derover 80 23% 27 18% 0 0% % Vil ikke svare 2 1% 1 1% 0 0% 3 1% Total % % 1 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 27

41 12. Hvilket postnummer bor du 10. Hvad er dit køn? Total i? Kvinde Mand n % n % % % % % 22 9% 61 12% % 31 13% 68 14% % 12 5% 27 5% % 10 4% 17 3% % 13 5% 25 5% % 13 5% 36 7% % 6 2% 14 3% % 17 7% 29 6% Total % % % 12. Hvilket postnummer bor du i? 11. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % % 27 51% 22 31% 40 41% 52 47% 50 47% 1 33% % % 5 9% 11 16% 16 16% 9 8% 11 10% 0 0% 61 12% % 6 11% 14 20% 11 11% 14 13% 14 13% 1 33% 68 14% % 4 8% 6 9% 7 7% 5 5% 5 5% 0 0% 27 5% % 1 2% 2 3% 5 5% 6 5% 2 2% 0 0% 17 3% % 5 9% 2 3% 6 6% 4 4% 5 5% 0 0% 25 5% % 0 0% 5 7% 5 5% 10 9% 13 12% 0 0% 36 7% % 0 0% 4 6% 4 4% 1 1% 1 1% 0 0% 14 3% % 5 9% 4 6% 4 4% 9 8% 6 6% 1 33% 29 6% Total % % % % % % 3 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 28

42 12. Hvilket postnummer bor du i? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX 13. Hvad er din højest gennemførte? Total Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % % 15 47% 88 45% 69 43% 19 44% 4 57% 4 50% % % 6 19% 22 11% 17 11% 5 12% 0 0% 2 25% 61 12% % 3 9% 30 15% 24 15% 3 7% 1 14% 0 0% 68 14% % 1 3% 7 4% 10 6% 6 14% 1 14% 0 0% 27 5% % 1 3% 7 4% 5 3% 2 5% 0 0% 0 0% 17 3% % 2 6% 11 6% 6 4% 1 2% 0 0% 2 25% 25 5% % 1 3% 14 7% 11 7% 6 14% 0 0% 0 0% 36 7% % 1 3% 7 4% 4 3% 0 0% 0 0% 0 0% 14 3% % 2 6% 9 5% 13 8% 1 2% 1 14% 0 0% 29 6% Total % % % % % 7 100% 8 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 29

43 12. Hvilket postnummer bor du i? 14. Ligger din bolig i et byområde eller i det åbne land? Ligger i et byområde Ligger i det åbne land Ved ikke Total n % n % n % % 38 26% 1 100% % % 34 23% 0 0% 61 12% % 20 14% 0 0% 68 14% % 7 5% 0 0% 27 5% % 11 8% 0 0% 17 3% % 10 7% 0 0% 25 5% % 8 5% 0 0% 36 7% % 8 5% 0 0% 14 3% % 10 7% 0 0% 29 6% Total % % 1 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 30

44 13. Hvad er din højest 10. Hvad er dit køn? Total gennemførte? Kvinde Mand n % n % Folkeskole (til og med % 28 11% 56 11% klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX 17 7% 15 6% 32 6% Erhvervsr 75 30% % % (HG/EFG/mesterlære Videregående ( % 53 22% % års varighed) Universitets el. 21 8% 22 9% 43 9% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 3 1% 4 2% 7 1% Vil ikke oplyse 4 2% 4 2% 8 2% Total % % % KRYDSTABELLER // SIDE 31

45 13. Hvad er din højest gennemførte? 11. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % 13 22% 2 4% 3 4% 10 10% 11 10% 17 16% 0 0% 56 11% Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX 10 17% 4 8% 3 4% 4 4% 6 5% 5 5% 0 0% 32 6% Erhvervsr 22 37% 24 45% 34 49% 33 34% 38 35% 43 40% 1 33% % (HG/EFG/mesterlære Videregående ( % 16 30% 23 33% 38 39% 45 41% 29 27% 2 67% % års varighed) Universitets el. 6 10% 7 13% 5 7% 9 9% 8 7% 8 7% 0 0% 43 9% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 1 2% 0 0% 1 1% 1 1% 0 0% 4 4% 0 0% 7 1% Vil ikke oplyse 1 2% 0 0% 1 1% 3 3% 2 2% 1 1% 0 0% 8 2% Total % % % % % % 3 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 32

T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E S E P T E M B E R 2018 P R O J E K T L E D E R : C A S P E R O T T A R J E N S E N

T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E S E P T E M B E R 2018 P R O J E K T L E D E R : C A S P E R O T T A R J E N S E N SUNDHEDSSTYRELS EN ALKOHOL T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E S E P T E M B E R 2018 P R O J E K T L E D E R : C A S P E R O T T A R J E N S E N A L H A M B R AV E J 1 2 1 8

Læs mere

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 DANS K S YGE PL EJE RÅD KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 P R O J E K T L E D E R E : M I C H A E L U. L A R S E N C A S P E R O. J E N S E N A

Læs mere

E N D E L A F D E N N A T I O N A L E C Y K L I S T U N D E R S Ø G E L S E

E N D E L A F D E N N A T I O N A L E C Y K L I S T U N D E R S Ø G E L S E REBILD KOMMUNE CYKLISTUNDERSØGELSE E N D E L A F D E N N A T I O N A L E C Y K L I S T U N D E R S Ø G E L S E T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E M A J - J U L I 2018 P R O J

Læs mere

E N D E L A F D E N N A T I O N A L E C Y K L I S T U N D E R S Ø G E L S E

E N D E L A F D E N N A T I O N A L E C Y K L I S T U N D E R S Ø G E L S E GLADSAXE KOMMUNE CYKLISTUNDERSØGELSE E N D E L A F D E N N A T I O N A L E C Y K L I S T U N D E R S Ø G E L S E T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E M A J - J U L I 2018 P R

Læs mere

Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse

Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse Tabelrapport, telefonundersøgelse Maj/Juni 2016 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen MEGAFON Research - Analyse

Læs mere

ERHVERVSTILFREDSHED BALLERUP

ERHVERVSTILFREDSHED BALLERUP ERHVERVSTILFREDSHED BALLERUP TABELRAPPORT, TELEFONUNDERSØGELSE 2017 ADM. DIR. ASGER H. NIELSEN PROJEKTLEDER CONNIE F. LARSEN A L H A M B R AV E J 1 2 1 8 2 6 F R E D E R I K S B E R G C / / C V R N R.

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Juni 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE UNDERSØGELSESART FORETAGET APRIL RESPONDENTER

GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE UNDERSØGELSESART FORETAGET APRIL RESPONDENTER GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE UNDERSØGELSESART FORETAGET 1. 4. APRIL 2019 500 RESPONDENTER 1.INTRODUKTION OM MEGAFON MEGAFON har gennem mere end 25 år været en af Danmarks mest

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E D E C E M B E R 2017 P R O J E K T L E D E R : A S G E R N I E L S E N

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E D E C E M B E R 2017 P R O J E K T L E D E R : A S G E R N I E L S E N 2 erne UNGE VÆLGERE T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E D E C E M B E R 2017 P R O J E K T L E D E R : A S G E R N I E L S E N A L H A M B R AV E J 1 2 1 8 2 6 F R E D E R I K

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Telefonundersøgelse foretaget 17. januar 20. januar 2011 138 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G E L S E A D M. D I R. A S G E R H. N I E L S E N

T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G E L S E A D M. D I R. A S G E R H. N I E L S E N UNDERSØGELSE OM DANKORT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G E L S E 2 0 1 9 A D M. D I R. A S G E R H. N I E L S E N P R O J E K T L E D E R O L I V E R B R Y D E N S H O L T A L H

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL

SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL TABELRAPPORT, IT- KOMBI UNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 PROJEKTLEDER: CASPER O. JENSEN A L H A M B R AV E J 1 2 1 8 2 6 F R E D E R I K S B E R G C / / C V R N R. 1 4 9 0

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G E L S E D E C E M B E R 2017 P R O J E K T L E D E R : O L I V E R B R Y D E N H O L D T

T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G E L S E D E C E M B E R 2017 P R O J E K T L E D E R : O L I V E R B R Y D E N H O L D T GEELMUYDEN KIESE AS RENOVERING T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G E L S E D E C E M B E R 2017 P R O J E K T L E D E R : O L I V E R B R Y D E N H O L D T A L H A M B R AV E J 1 2

Læs mere

Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice

Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice Tabelrapport, Telefoninterviews December 2013 Projektkonsulenter Casper Ottar Jensen Connie F. Larsen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE EN DEL AF DEN NATIONALE CYKLISTUNDERSØGELSE 2018 SAMMENFATNING AF RESULTATER S E P T E M B E R 2018 I N D H O L D 1. O M U N D E R S Ø G E L S E N S. 3 2. O

Læs mere

E N D E L A F D E N N A T I O N A L E C Y K L I S T U N D E R S Ø G E L S E

E N D E L A F D E N N A T I O N A L E C Y K L I S T U N D E R S Ø G E L S E AALBORG KOMMUNE CYKLISTUNDERSØGELSE E N D E L A F D E N N A T I O N A L E C Y K L I S T U N D E R S Ø G E L S E T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E M A J - J U L I 2018 P R O

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Tabelrapport, internetundersøgelse Oktober 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Thore Stenfeldt Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Brugertilfredshed for miljøtilsyn

Brugertilfredshed for miljøtilsyn Plan- og Miljøudvalget 31-05-2011 Brugertilfredshed for miljøtilsyn Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 10/21622 Sagsfremstilling Som en del af Teknik- og Miljøcenterets kvalitetscertificering

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Danskernes natur- og friluftsoplevelser

Skov- og Naturstyrelsen Danskernes natur- og friluftsoplevelser Skov- og Naturstyrelsen Danskernes natur- og friluftsoplevelser Tabelrapport, telefonundersøgelse November 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Brugertilfredshed for byggesagsbehandling

Brugertilfredshed for byggesagsbehandling Plan- og Miljøudvalget 31-05-2011 Brugertilfredshed for byggesagsbehandling Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 10/21622 Sagsfremstilling Som en del af Teknik- og Miljøcenterets kvalitetscertificering

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012 Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner Undersøgelse vedrørende rottebekæmpelse Ishøj/Vallensbæk Tabelrapport, telefonundersøgelse April 2012 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie Flausø

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

MEGAFON. Vi kender danskerne. 1g.megafon.dk. Rådgivning og analyse, der bringer dig godt videre

MEGAFON. Vi kender danskerne. 1g.megafon.dk. Rådgivning og analyse, der bringer dig godt videre MEGAFON Vi kender danskerne Rådgivning og analyse, der bringer dig godt videre 1g.megafon.dk En god markedsanalyse kræver kun 2 ting: Almindelig sund fornuft Tænk jer godt og grundigt om. Er alt klart,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen Penge- og Pensionspanelet Økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift.

Læs mere

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 13-06-2013 Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 2. Resumé / Konklusion...

Læs mere

Dansk Skuespillerforbund Skuespiller

Dansk Skuespillerforbund Skuespiller Dansk Skuespillerforbund Skuespiller Tabelrapport, Telefonundersøgelse Oktober 2016 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Analyse af energieffektiviseringsområdet Installatørbranchen

Analyse af energieffektiviseringsområdet Installatørbranchen Analyse af energieffektiviseringsområdet Installatørbranchen Februar 2016 Indhold 1. Om undersøgelsen... 3 1.1 Baggrund og formål med undersøgelsen... 3 1.2 Undersøgelsens metode... 3 1.3 Stikprøvestørrelse

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Befolkningsundersøgelse af danskernes erfaringer, holdninger og viden i forhold til hæleri. Web- og telefonundersøgelse foretaget 17. november 5. januar 2015/16 2311 respondenter

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar Gallup

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. august 2011 Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud En opinionsundersøgelse gennemført i perioden 23-29. august viser, at hver fjerde dansker

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012

Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012 Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012 Metode Feltperiode: 22. 27. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen IT-parathed

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen IT-parathed Erhvervs- og Selskabsstylsen IT-parathed Tabelrapport, telefonundersøgelse September 2009 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle ttigheder til undersøgelsesmaterialet tilhør MEGAFON.

Læs mere

Undersøgelse om danskernes holdninger til elbiler og energi. Kan du forestille dig at investere i en elbil inden for de næste fem år?

Undersøgelse om danskernes holdninger til elbiler og energi. Kan du forestille dig at investere i en elbil inden for de næste fem år? 1/9 Undersøgelse om danskernes holdninger til elbiler og energi Om dataindsamlingen: Data er indsamlet af analyseinstituttet Norstat i deres onlinepanel af danskere i maj 2018. Stikprøven er repræsentativ

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Familiepolitik er usynlig for danskerne

Familiepolitik er usynlig for danskerne Familiepolitik er usynlig for danskerne Næsten hver anden dansker kan ikke få øje på noget parti, der specielt kæmper børnefamiliernes sag. Når danskerne skal pege på de partier, der bedst kæmper børnefamiliernes,

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

Borgermåling om vindmøller i København

Borgermåling om vindmøller i København Borgermåling om vindmøller i København Københavns Energi Februar 2011 Konklusion Undersøgelse blandt myndige borgere i Københavns Kommune Stort set alle borgere i Københavns kommune er meget positive overfor

Læs mere

LÆSER- OG BRUGERANALYSE

LÆSER- OG BRUGERANALYSE Interviewperiode: 20. 24. februar 2006 GALLUP ADHOC LÆSER- OG BRUGERANALYSE Projektnr.: 41081 Kunde: Lastbil Magasinet A/S Rapporteringsmåned: Rosensgade 46, 1. Februar 2006 8300 Odder Denne rapport må

Læs mere

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

S og V er lige økonomisk ansvarlige

S og V er lige økonomisk ansvarlige S og V er lige økonomisk ansvarlige Venstre og Socialdemokraterne er i høj eller nogen grad økonomisk ansvarlige partier, der kan tage regeringsansvar for Danmarks økonomi. Det mener to ud af tre vælgere.

Læs mere

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Metode Feltperiode: 31. oktober -2. november 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Gallup for Berlingske om opsvinget. Er Danmark klar til opsvinget? Gallup for Berlingske om opsvinget. TNS Dato: 21. april 2015 Projekt: 61831

Gallup for Berlingske om opsvinget. Er Danmark klar til opsvinget? Gallup for Berlingske om opsvinget. TNS Dato: 21. april 2015 Projekt: 61831 Er Danmark klar til opsvinget? Feltperiode: Den 15. 21. april 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.035

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R

P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R HJEMMEPLEJEUNDERSØGELSE KØGE KOMMUNE P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I 2 0 1 7 764 R E S P O N D E N T E R P R O J E K T K O N S U L E N T E R C O N N I E F : L A R S E N, K A R I N A N Y H O

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

JOBCENTER GRIBSKOV UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDMEDJOBCENTERGRIBSKOV 168 RESPONDENTER NOVEMBER 2018

JOBCENTER GRIBSKOV UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDMEDJOBCENTERGRIBSKOV 168 RESPONDENTER NOVEMBER 2018 JOBCENTER GRIBSKOV UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDMEDJOBCENTERGRIBSKOV 168 RESPONDENTER NOVEMBER 2018 INDHOLD 1. INTRODUKTION // S. 3 2. HOVEDKONKLUSIONER // S. 5 3. 4. OM RESPONDENTERNE // S. 21 // S. 7 2

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Indenrigs- & Socialministeriet og KL September 2009 RESULTATER Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem INDHOLDSFORTEGNELSE Kort om Capacent Research... 3 1 Indledning...

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Gallup om madspild. Gallup om madspild. TNS Dato: 10. april 2014 Projekt: 61051

Gallup om madspild. Gallup om madspild. TNS Dato: 10. april 2014 Projekt: 61051 EP valg Feltperiode: Den 4. april 9. april 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1151 personer Stikprøven

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Danskernes daglige økonomi

Danskernes daglige økonomi Danskernes daglige økonomi TNS Maj/juni 2016 Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes daglige økonomi. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017 Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen Analyse, Viden & Strategi Efteråret 207 Baggrund og formål Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 204 politikken om det gode liv.

Læs mere

'Sommer på Borgen' Gallup for Berlingske. 'Sommer på Borgen' TNS Dato: 17. juli 2015 Projekt: 62053

'Sommer på Borgen' Gallup for Berlingske. 'Sommer på Borgen' TNS Dato: 17. juli 2015 Projekt: 62053 Gallup for Berlingske Gallup om Feltperiode: Den 16. juli 17. juli 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017 SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE GRØNLAND NUUK BEBYGGELSE MED POLITISTATION BEBYGGELSE UDEN POLITISTATION MARTS 2018 1 INDHOLD

Læs mere

Indhold. Udredning og Rehabilitering, SUF Total

Indhold. Udredning og Rehabilitering, SUF Total Udredning og Rehabilitering, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8 3F - Dagpenge 27. april 2006 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Undersøgelsens metode... 8 Side 2 af 8 1 Kort om Epinion

Læs mere

Lyngallup om Copenhagen Pride Dato: 18. august 2011

Lyngallup om Copenhagen Pride Dato: 18. august 2011 Lyngallup om Copenhagen Pride Dato: 18. august 2011 Metode Feltperiode: 16.-18. august 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Svinekød og svinetransporter

Svinekød og svinetransporter DR Svinekød og svinetransporter Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenser...6 4 Krydstabuleringer...7 5 Undersøgelsens

Læs mere

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli 2016 81 respondenter 13. til 29. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen...3-5 Hovedkonklusioner... 6-8 Gennemgang af resultater - Service...

Læs mere

Forbrugerrådet Tog til tiden

Forbrugerrådet Tog til tiden Trafikudvalget B 35 - Bilag 4 Offentligt Forbrugerrådet Tog til tiden Rapport - Epinion A/S 30. august 2005 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Danmarks Radio. 17. sep 2018

Danmarks Radio. 17. sep 2018 t Spørgsmål: Hvilke af følgende professionelle har du kontaktet med henblik på at få råd og/eller vejledning om overvejelser i dit liv? Danmarks Radio 17. sep 2018 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER

Læs mere

Indhold. Rehabiliteringscentre, SUF Total

Indhold. Rehabiliteringscentre, SUF Total Rehabiliteringscentre, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er i orden, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende eller ej

Læs mere

Meningsmåling vedr. Limfjordsforbindelsen Maj 2014

Meningsmåling vedr. Limfjordsforbindelsen Maj 2014 Meningsmåling vedr. Limfjordsforbindelsen Maj 2014 Gennemført af Jysk Analyse A/S 1. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview med et tilfældigt udvalg af stemmeberettigede

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise

Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise TNS Dato: Projekt: 58902 Feltperiode: Den 6.7. november 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det bør være straffrit, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende

Læs mere