De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder"

Transkript

1 De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet må kun anvendes af De Samvirkende Købmænd og denne organisations rådgivere. Materialet må ikke videregives, herunder kopieres til tredje part, uden skriftlig tilladelse fra MEGAFON. Offentliggørelse af materialet eller deraf udledte oplysninger er kun tilladt efter skriftlig tilladelse og kun med opgivelse af analyseinstituttet MEGAFON som kilde. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Alhambravej 12, 1826 Frederiksberg C Tlf.:

2 - Indholdsfortegnelse - 1 Om undersøgelsen 2 Frekvenstabeller 3 Krydstabeller 4 Spørgeskema 5 s

3 1 Om undersøgelsen 1.1 Undersøgelsens formål De Samvirkende Købmænd ønsker med denne undersøgelse at afdække danskernes holdninger til forskellige forhold vedrørende opførelsen af storcentre og hypermarkeder. 1.2 Undersøgelsesmetode og teknik Undersøgelsen er gennemført med medlemmer af MEGAFON-panelet som en ren internetundersøgelse. Denne metode sikrer en meget stor spredning inden for målgruppen, samtidig med at undersøgelsen kan gennemføres inden for relativt begrænsede tidsmæssige og økonomiske rammer. En ren internetundersøgelse er desuden valgt, fordi det giver mulighed for at gennemføre interview med et større antal respondenter inden for de givne økonomiske rammer, end en undersøgelse baseret på telefoninterview eller personlige interview. Undersøgelsen er gennemført særskilt for De Samvirkende Købmænd, så ingen uvedkommende spørgsmål kan påvirke besvarelsen af De Samvirkende Købmænds spørgsmål. Medlemmerne af MEGAFON-panelet har deltaget anonymt i undersøgelsen. Sikringen af anonymitet er vigtig for at skabe en høj grad af troværdighed i besvarelserne. Inden undersøgelsens igangsættelse er der foretaget en foranalyse med 5 interview til brug for kontrol af spørgeskema og metode. Spørgeskemaet, der er anvendt i internetundersøgelsen, er gengivet i afsnit 4. Om undersøgelsen, side 1

4 Rekruttering til MEGAFON-panelet Medlemmerne af MEGAFON-panelet bliver løbende rekrutteret telefonisk i forbindelse med MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser for at sikre den højest mulige grad af repræsentativitet. Respondenterne i MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser bliver kontaktet på hverdage i tidsrummet fra kl til kl og i weekender fra kl til kl For at sikre en tilfældig udvælgelse af respondenterne ved rekrutteringen, er det den person i husstanden, der tilhører målgruppen, og som sidst havde fødselsdag, der bliver forsøgt rekrutteret. Tilhører ingen personer målgruppen, bliver husstanden fravalgt. Er rette vedkommende ikke hjemme, bliver der forsøgt lavet en aftale om, hvornår vi kan ringe igen. Er der ingen hjemme overhovedet, bliver samme telefonnummer forsøgt kontaktet op til 6 gange i løbet af den pågældende undersøgelsesperiode. Respondenterne i MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser er udtrukket simpelt tilfældigt fra MEGAFONs telefonnummerbase over samtlige fastnet- og mobilnumre i Danmark. 1.3 Gennemførelsen af undersøgelsen Internetundersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 13. februar til 16. februar Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med De Samvirkende Købmænd fastsat til personer i alderen 18 år eller derover. Respondenterne i undersøgelsen er kontaktet via ved undersøgelsens start. De har haft mulighed for at besvare spørgsmålene fra 13. februar kl til 16. februar kl De udsendte s er gengivet i afsnit 5. For en undersøgelse af denne art er interview et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. Til undersøgelsen blev anvendt en bruttostikprøve på s brugbare interview er gennemført. Tabel A nedenfor viser gennemførelsesstatistikken for undersøgelsen. En gennemførelsesprocent på 50% er tilfredsstillende for en internetundersøgelse. Om undersøgelsen, side 2

5 Tabel A. Undersøgelsens gennemførelsesstatistik Absolutte antal og procent n % Bruttostikprøve 2100 Ikke brugbare adresser 29 Nettostikprøve % Nægtere 0 0% Ikke besvaret % Gennemførte interview % MEGAFON 1.4 Tabellerne De forskellige tabelnumre svarer til nummeret på det tilsvarende spørgsmål i spørgeskemaet. Tabel 3 angiver således, at tabellen viser besvarelserne af spørgsmål 3 i spørgeskemaet. Der er lavet krydstabeller med følgende spørgsmål: spm. 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? spm. 17. Noter køn spm. 18. Hvad er din alder? spm. 19. Hvilken region bor du i? spm. 20. Hvad er din højeste? spm. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? I såvel frekvenstabeller som krydstabeller er angivet både antallet af respondenter, der har angivet det pågældende svar, og procentandelen af det samlede antal besvarelser. 1.5 Statistiske usikkerheder I nedenstående tabel B er de statistiske usikkerheder angivet på et 95% signifikansniveau for forskellige svarpopulationer med tilfældigt udvalgte respondenter. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. Om undersøgelsen, side 3

6 Tabel B. Usikkerheder for populationers svarfordelinger, 95% signifikansniveau Svarfordeling, % Population, n Usikkerheder, % ,04 4,27 3,49 3,02 2,47 1,91 1,51 1,35 1,10 0, ,32 5,88 4,80 4,16 3,39 2,63 2,08 1,86 1,52 1, ,90 7,00 5,71 4,95 4,04 3,13 2,47 2,21 1,81 1, ,09 7,84 6,40 5,54 4,53 3,51 2,77 2,48 2,02 1, ,00 8,49 6,93 6,00 4,90 3,80 3,00 2,68 2,19 1, ,70 8,98 7,33 6,35 5,19 4,02 3,18 2,84 2,32 2, ,22 9,35 7,63 6,61 5,40 4,18 3,31 2,96 2,41 2, ,58 9,60 7,84 6,79 5,54 4,29 3,39 3,04 2,48 2, ,79 9,75 7,96 6,89 5,63 4,36 3,45 3,08 2,52 2, ,86 9,80 8,00 6,93 5,66 4,38 3,46 3,10 2,53 2,19 Af tabellen fremgår de statistiske usikkerheder ved forskellige svarfordelinger. Gennemføres der f.eks interview, og 15% af respondenterne har afgivet svar i en bestemt svarkategori, ligger den sande værdi med 95% sikkerhed indenfor det observerede +/- 2,21 procentpoints. De angivne usikkerheder for populationerne bør tages i betragtning ved aflæsningen af krydstabeller, kolonnernes totaler. Bemærk, at ved populationer (kolonnetotaler) hvor n<50, er usikkerheden betydelig. 1.6 Stratificering og vægtning af datamaterialet Der foretages vægtning af svarmaterialet for at gøre materialet så repræsentativt som muligt i forhold til den samlede population. Materialet er blevet vægtet efter køn, alder, område og parti i forhold til den aktuelle fordeling af Danmarks befolkning (kilde: Danmarks Statistik, Folketal pr. 1. juni 2014 efter køn, område, alder og tid Materialets fordeling før og efter vægtningen fremgår af nedenståendefire tabeller: Om undersøgelsen, side 4

7 Vægtningstabeller for køn, alder, område og parti: Tabel C. Køn 1029 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % Kvinde % % Mand % % % % MEGAFON Tabel D. Alder 1029 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % år % % år % % år % % år % % år % % 70 år eller derover % % Ønsker ikke at svare 0 0% 0 0% % % MEGAFON Tabel E. MEGAFON-område 1029 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % Hovedstaden, City % % Hovedstaden, Vest 73 7% 72 7% Hovedstaden, Øst 44 4% 48 5% Hovedstaden, Nord 52 5% 55 5% Sjælland, Øst 40 4% 43 4% Sjælland, Vest 39 4% 53 5% Sjælland, Syd 52 5% 54 5% Syddanmark, Øst 68 7% 66 6% Syddanmark, Midt 58 6% 52 5% Syddanmark, Syd 52 5% 58 6% Syddanmark, Vest 36 3% 43 4% Midtjylland, Syd 65 6% 62 6% Midtjylland, Vest 41 4% 51 5% Midtjylland, Århus 79 8% 61 6% Midtjylland, Nord 61 6% 58 6% Nordjylland, Syd 55 5% 58 6% Nordjylland, Nord 49 5% 49 5% % % MEGAFON Note: MEGAFON-områderne er MEGAFONs egen statistiske sammenlægning af kommuner inden for hver region, hvor en ligelig fordeling af folketallet er tilstræbt så vidt muligt. Den fuldstændige oversigt over områderne fremgår nedenfor. Om undersøgelsen, side 5

8 Tabel F. Politisk parti 1029 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % A. Socialdemokraterne % % B. Radikale Venstre % 95 9% C. Det Konservative 50 5% 49 5% Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti % 92 9% I. Liberal Alliance 51 5% 50 5% K. Kristendemokraterne 4 0% 8 1% O. Dansk Folkeparti 78 8% % V. Venstre % % Ø. Enhedslisten % 67 7% Andre/Uden for parti 2 0% 1 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 13 1% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 7 1% Ønsker ikke at svare 6 1% 6 1% % % MEGAFON Om undersøgelsen, side 6

9 MEGAFON-områderne, kommune-oversigt Hovedstaden Hovedstaden City: Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Bornholms skommune. Hovedstaden Vest: Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Rødovre Kommune, Vallensbæk Kommune. Hovedstaden Øst: Allerød Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Hørsholm Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune. Hovedstaden Nord: Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune, Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune. Sjælland Sjælland Øst: Greve Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Roskilde Kommune, Solrød Kommune. Sjælland Vest: Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune. Sjælland Syd: Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune. Syddanmark Syddanmark Øst: Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune, Ærø Kommune. Syddanmark Midt: Assens Kommune, Fredericia Kommune, Kerteminde Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Vejle Kommune. Syddanmark Syd: Haderslev Kommune, Kolding Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Aabenraa Kommune. Syddanmark Vest: Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune. Midtjylland Midtjylland Syd: Favrskov Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune. Midtjylland Vest: Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Lemvig Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Struer Kommune. Midtjylland Århus: Århus Kommune. Midtjylland Nord: Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune, Viborg Kommune. Nordjylland Nordjylland Syd: Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Aalborg Kommune. Nordjylland Nord: Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Morsø Kommune, Thisted Kommune. Rapporten er udarbejdet af Asger H. Nielsen og Casper Ottar Jensen. Om undersøgelsen, side 7

10 MEGAFON er medlem af ESOMAR og er certificeret efter DS/EN ISO-20252:2012 standarderne. DS/EN ISO-20252:2012 er de internationale branche-specifikke standarder for markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser. Standarderne sikrer, at der udføres fast og dokumenteret kvalitetskontrol af alle led i procedurerne fra den første kontakt med kunden helt frem til den endelige rapport. Derudover supplerer ISO-standarderne ESOMAR s regler vedrørende etiske retningslinjer og korrekt adfærd overfor kunder og respondenter. Om undersøgelsen, side 8

11 2 Frekvenstabeller 1029 respondenter

12 01. Hvad stemte du på ved n % folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemokraterne % B. Radikale Venstre 95 9% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% I. Liberal Alliance 50 5% K. Kristendemokraterne 8 1% O. Dansk Folkeparti % V. Venstre % Ø. Enhedslisten 67 7% Andre/Uden for parti 1 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% Ønsker ikke at svare 6 1% % I det følgende bedes du vurdere en række forhold, som kan have betydning for valg af bopæl. Du bedes angive, hvor vigtigt hvert forhold er for dig på en skala fra 1-5, Hvor 1 er I meget høj grad vigtigt og 5 er slet ikke vigtigt. {2-11 Randomiseres} 02. At der er en skole n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt % Ved ikke 22 2% % 03. At der er børneinstitutioner n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt % Ved ikke 23 2% % 04. At der er idrætsfaciliteter n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt % Ved ikke 7 1% % 05. At der er gode jobmuligheder n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt % Ved ikke 19 2% % 06. At der er dagligvarebutikker n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% Ved ikke 1 0% % Frekvenstabeller, side 1

13 07. At der er butikker, som n % sælger tøj, sko, isenkram m.v. 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt % Ved ikke 5 0% % 11. At der er god kollektiv n % transport 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt 72 7% Ved ikke 1 0% % 08. At der er læge n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% Ved ikke 2 0% % 09. At der er kulturtilbud n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt % Ved ikke 4 0% % 10. At der er kort afstand til natur n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% Ved ikke 3 0% % 12. Der bør gives tilladelse til n % byggeri af flere storcentre og hypermarkeder Helt enig % Overvejende enig % Hverken/eller % Overvejende uenig % Helt uenig % Ved ikke 25 2% % 13. Flere storcentre og n % hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne Helt enig % Overvejende enig % Hverken/eller % Overvejende uenig 62 6% Helt uenig 26 3% Ved ikke 24 2% % Frekvenstabeller, side 2

14 14. Tilladelse af byggeri af flere n % storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne Helt enig 38 4% Overvejende enig % Hverken/eller % Overvejende uenig % Helt uenig % Ved ikke 66 6% % 15. De enkelte kommuner skal n % helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder Helt enig 97 9% Overvejende enig % Hverken/eller % Overvejende uenig % Helt uenig % Ved ikke 40 4% % 16. Virksomheder i n % landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne Helt enig % Overvejende enig % Hverken/eller % Overvejende uenig % Helt uenig 71 7% Ved ikke 94 9% % 17. Hvad er dit køn? n % Kvinde % Mand % % 18. Hvad er din alder? n % år % år % år % år % år % 70 år eller derover % svare 0 0% % 19. Hvilken region bor du i? n % Hovedstaden % Sjælland % Syddanmark % Midtjylland % Nordjylland % % Frekvenstabeller, side 3

15 20. Hvad er din højest n % gennemførte? Folkeskole (til og med % klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % m.v.) Erhvervsr % (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående ( % års varighed) Universitets el % tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% oplyse 3 0% % 21. Hvad er husstandens n % samlede bruttoindkomst før skat? kr. eller derunder 36 3% kr % kr % kr % kr. 95 9% kr. 84 8% kr. 97 9% Mere end Kr % oplyse % % Frekvenstabeller, side 4

16 3 Krydstabeller 1029 respondenter

17 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % A. Socialdemokraterne % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% B. Radikale Venstre 95 9% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% I. Liberal Alliance 50 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% K. Kristendemokraterne 8 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% O. Dansk Folkeparti % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% V. Venstre % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% Ø. Enhedslisten 67 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % Andre/Uden for parti 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ønsker ikke at svare 6 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 1

18 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % A. Socialdemokraterne % 0 0% B. Radikale Venstre 95 9% 0 0% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 0 0% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 0 0% I. Liberal Alliance 50 5% 0 0% K. Kristendemokraterne 8 1% 0 0% O. Dansk Folkeparti % 0 0% V. Venstre % 0 0% Ø. Enhedslisten 67 7% 0 0% Andre/Uden for parti 1 0% 1 4% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 13 48% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 7 26% Ønsker ikke at svare 6 1% 6 22% % % Krydstabeller, side 2

19 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % A. Socialdemokraterne % % % B. Radikale Venstre 95 9% 43 8% 52 10% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 25 5% 24 5% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 59 11% 33 7% I. Liberal Alliance 50 5% 19 4% 31 6% K. Kristendemokraterne 8 1% 4 1% 4 1% O. Dansk Folkeparti % 70 13% 54 11% V. Venstre % % % Ø. Enhedslisten 67 7% 35 7% 32 6% Andre/Uden for parti 1 0% 0 0% 1 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 6 1% 7 1% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 4 1% 3 1% Ønsker ikke at svare 6 1% 3 1% 3 1% % % % Krydstabeller, side 3

20 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % A. Socialdemokraterne % 39 20% 33 21% 39 21% 51 30% 47 29% 40 25% 0 0% B. Radikale Venstre 95 9% 27 14% 20 13% 15 8% 13 8% 7 4% 13 8% 0 0% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 9 4% 13 8% 12 6% 6 4% 2 1% 8 5% 0 0% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 19 10% 13 9% 10 5% 16 9% 17 11% 16 10% 0 0% I. Liberal Alliance 50 5% 10 5% 11 7% 17 9% 7 4% 2 1% 2 1% 0 0% K. Kristendemokraterne 8 1% 0 0% 0 0% 4 2% 2 1% 2 1% 0 0% 0 0% O. Dansk Folkeparti % 12 6% 22 14% 25 14% 21 13% 21 13% 22 14% 0 0% V. Venstre % 58 29% 30 19% 48 26% 39 23% 45 28% 47 30% 0 0% Ø. Enhedslisten 67 7% 16 8% 13 8% 8 4% 12 7% 11 7% 6 4% 0 0% Andre/Uden for parti 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 5 3% 2 1% 1 1% 1 0% 3 2% 1 1% 0 0% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 2 1% 0 0% 3 1% 1 1% 2 1% 0 0% 0 0% Ønsker ikke at svare 6 1% 0 0% 0 0% 4 2% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 4

21 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % A. Socialdemokraterne % 83 26% 34 22% 44 20% 65 28% 23 21% B. Radikale Venstre 95 9% 37 12% 14 9% 18 8% 20 9% 5 5% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 16 5% 9 6% 10 5% 10 4% 4 4% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 31 10% 13 9% 19 9% 19 8% 9 9% I. Liberal Alliance 50 5% 17 5% 6 4% 12 5% 11 5% 4 4% K. Kristendemokraterne 8 1% 2 1% 2 2% 0 0% 4 2% 0 0% O. Dansk Folkeparti % 35 11% 23 15% 20 9% 27 11% 19 18% V. Venstre % 59 18% 39 26% 78 36% 60 26% 31 29% Ø. Enhedslisten 67 7% 28 9% 9 6% 9 4% 12 5% 8 7% Andre/Uden for parti 1 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 7 2% 0 0% 5 2% 1 0% 0 0% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 4 1% 0 0% 1 0% 1 0% 2 2% Ønsker ikke at svare 6 1% 2 1% 0 0% 1 0% 2 1% 1 1% % % % % % % Krydstabeller, side 5

22 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % A. Socialdemokraterne % 22 37% 19 15% 52 28% % 38 20% 5 17% 1 28% B. Radikale Venstre 95 9% 1 2% 13 10% 5 3% 37 9% 36 19% 2 7% 0 0% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 1 2% 6 5% 7 4% 23 5% 11 6% 0 0% 0 0% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 4 6% 11 8% 9 5% 39 9% 28 15% 1 2% 0 16% I. Liberal Alliance 50 5% 0 0% 7 5% 6 4% 22 5% 13 7% 2 6% 0 0% K. Kristendemokraterne 8 1% 0 0% 0 0% 0 0% 6 1% 0 0% 2 7% 0 0% O. Dansk Folkeparti % 10 17% 17 13% 37 20% 43 10% 5 3% 10 34% 2 56% V. Venstre % 13 23% 43 33% 61 33% % 37 20% 7 23% 0 0% Ø. Enhedslisten 67 7% 3 5% 10 7% 4 2% 34 8% 15 8% 1 3% 0 0% Andre/Uden for parti 1 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 0 0% 1 1% 1 1% 11 3% 0 0% 0 0% 0 0% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 2 3% 1 1% 0 0% 2 0% 2 1% 0 0% 0 0% Ønsker ikke at svare 6 1% 2 4% 2 1% 0 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 6

23 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % A. Socialdemokraterne % 8 24% 48 23% 45 27% 29 27% 22 23% 26 31% 27 27% 20 17% 25 20% B. Radikale Venstre 95 9% 7 20% 18 9% 12 7% 9 8% 8 8% 6 7% 10 10% 16 15% 9 7% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 3 7% 8 4% 4 2% 5 5% 2 2% 3 3% 5 5% 13 12% 7 6% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 8 21% 21 10% 11 7% 9 9% 12 13% 10 12% 8 8% 6 6% 6 5% I. Liberal Alliance 50 5% 0 0% 5 3% 4 2% 5 5% 7 8% 4 5% 0 0% 19 17% 5 4% K. Kristendemokraterne 8 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 7% 0 0% 2 1% O. Dansk Folkeparti % 7 19% 34 17% 27 16% 5 5% 11 11% 14 16% 7 7% 0 0% 19 16% V. Venstre % 0 0% 47 23% 48 28% 36 34% 26 27% 13 16% 26 27% 33 30% 38 31% Ø. Enhedslisten 67 7% 2 6% 16 8% 14 8% 8 7% 7 7% 5 6% 4 4% 5 4% 6 5% Andre/Uden for parti 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 0 0% 7 3% 4 2% 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 3 4% 2 2% 0 0% 1 1% Ønsker ikke at svare 6 1% 1 3% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 3 3% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 7

24 02. At der er en skole 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 64 26% 24 25% 14 28% 19 21% 9 19% 2 30% 8 7% 64 24% 11 16% 2. I høj grad vigtigt % 50 20% 17 18% 6 13% 14 16% 11 21% 2 28% 28 22% 55 21% 6 9% 3. I nogen grad vigtig % 34 14% 10 11% 8 17% 7 8% 5 11% 2 22% 4 3% 31 12% 11 16% 4. I mindre grad vigtigt % 23 9% 12 13% 4 9% 12 13% 2 4% 0 0% 26 21% 22 8% 9 14% 5. Slet ikke vigtigt % 75 30% 31 33% 16 33% 36 39% 22 44% 2 20% 54 44% 88 33% 29 43% Ved ikke 22 2% 3 1% 1 1% 0 0% 4 4% 1 2% 0 0% 4 3% 7 3% 1 2% % % % % % % 8 100% % % % 02. At der er en skole 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 1 3% 2. I høj grad vigtigt % 4 15% 3. I nogen grad vigtig % 4 14% 4. I mindre grad vigtigt % 7 27% 5. Slet ikke vigtigt % 10 35% Ved ikke 22 2% 2 6% % % Krydstabeller, side 8

25 02. At der er en skole 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % % 2. I høj grad vigtigt % 83 16% % 3. I nogen grad vigtig % 55 10% 62 12% 4. I mindre grad vigtigt % 65 12% 54 11% 5. Slet ikke vigtigt % % % Ved ikke 22 2% 8 1% 14 3% % % % 02. At der er en skole 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 46 23% 55 35% 53 28% 20 12% 25 16% 17 11% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 44 22% 43 27% 43 23% 24 14% 14 9% 26 16% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 35 18% 19 12% 15 8% 18 10% 10 6% 19 12% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 23 12% 8 5% 17 9% 26 15% 26 16% 18 11% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 45 23% 31 19% 59 31% 79 46% 79 49% 69 44% 0 0% Ved ikke 22 2% 4 2% 1 1% 0 0% 3 2% 6 4% 8 5% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 9

26 02. At der er en skole 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 55 17% 43 29% 35 16% 62 27% 22 20% 2. I høj grad vigtigt % 63 20% 11 7% 57 26% 37 16% 25 23% 3. I nogen grad vigtig % 34 11% 19 13% 31 14% 18 8% 14 13% 4. I mindre grad vigtigt % 36 11% 18 12% 23 10% 28 12% 14 13% 5. Slet ikke vigtigt % % 58 39% 67 30% 87 37% 31 29% Ved ikke 22 2% 14 4% 1 1% 5 2% 1 0% 2 2% % % % % % % 02. At der er en skole Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 5 8% 20 16% 34 19% % 50 27% 5 18% 0 16% 2. I høj grad vigtigt % 13 23% 27 20% 43 24% 66 15% 35 19% 9 29% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 14 25% 21 16% 14 8% 42 10% 23 13% 2 6% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 5 8% 20 15% 19 10% 59 14% 15 8% 1 5% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 19 33% 40 30% 65 35% % 59 32% 11 36% 2 84% Ved ikke 22 2% 2 3% 3 2% 8 4% 4 1% 3 2% 2 7% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 10

27 02. At der er en skole kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2 6% 28 14% 35 21% 22 21% 22 23% 24 29% 27 28% 39 35% 16 13% 2. I høj grad vigtigt % 4 12% 45 22% 29 17% 21 19% 17 18% 16 19% 18 18% 27 24% 17 14% 3. I nogen grad vigtig % 7 19% 31 15% 21 12% 15 14% 14 14% 6 7% 12 12% 6 6% 5 4% 4. I mindre grad vigtigt % 5 15% 27 13% 20 12% 12 11% 8 9% 11 13% 10 10% 9 8% 16 13% 5. Slet ikke vigtigt % 13 37% 68 33% 63 37% 36 34% 30 32% 27 32% 29 30% 31 27% 63 52% Ved ikke 22 2% 4 12% 6 3% 2 1% 1 1% 4 5% 0 0% 1 1% 0 0% 4 3% % % % % % % % % % % oplyse 03. At der er børneinstitutioner 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 56 23% 16 17% 11 23% 17 18% 8 17% 2 30% 10 8% 56 21% 9 13% 2. I høj grad vigtigt % 41 16% 17 18% 8 17% 11 12% 7 14% 0 0% 18 14% 48 18% 7 10% 3. I nogen grad vigtig % 30 12% 9 10% 7 14% 9 9% 5 9% 4 50% 3 2% 32 12% 9 14% 4. I mindre grad vigtigt % 26 10% 15 15% 6 13% 11 12% 6 12% 0 0% 25 20% 27 10% 10 15% 5. Slet ikke vigtigt % 93 37% 36 38% 16 33% 41 44% 23 46% 2 20% 65 52% 96 36% 32 48% Ved ikke 23 2% 3 1% 2 2% 0 0% 4 4% 1 2% 0 0% 4 3% 9 3% 1 1% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 11

28 03. At der er børneinstitutioner 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2 7% 2. I høj grad vigtigt % 4 16% 3. I nogen grad vigtig % 4 14% 4. I mindre grad vigtigt % 4 14% 5. Slet ikke vigtigt % 13 47% Ved ikke 23 2% 0 2% % % 03. At der er børneinstitutioner 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % 85 17% 2. I høj grad vigtigt % 81 16% 79 16% 3. I nogen grad vigtig % 47 9% 64 13% 4. I mindre grad vigtigt % 68 13% 62 12% 5. Slet ikke vigtigt % % % Ved ikke 23 2% 7 1% 16 3% % % % Krydstabeller, side 12

29 03. At der er børneinstitutioner 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 42 21% 57 36% 37 20% 13 7% 19 12% 20 13% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 43 22% 35 22% 33 18% 21 12% 19 12% 10 6% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 33 17% 14 9% 20 11% 22 13% 9 6% 13 8% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 25 13% 14 9% 30 16% 21 12% 26 16% 16 10% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 49 25% 38 24% 66 35% 92 54% 82 51% 88 56% 0 0% Ved ikke 23 2% 5 2% 1 1% 0 0% 3 2% 5 3% 10 6% 0 0% % % % % % % % At der er børneinstitutioner 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 49 15% 36 24% 29 13% 53 23% 20 19% 2. I høj grad vigtigt % 56 18% 10 7% 50 23% 31 13% 13 13% 3. I nogen grad vigtig % 35 11% 15 10% 24 11% 24 10% 14 13% 4. I mindre grad vigtigt % 33 10% 24 16% 28 13% 24 10% 22 20% 5. Slet ikke vigtigt % % 64 42% 81 37% % 37 34% Ved ikke 23 2% 13 4% 1 1% 7 3% 1 0% 2 2% % % % % % % Krydstabeller, side 13

30 03. At der er børneinstitutioner Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 5 8% 22 17% 29 16% 80 18% 45 24% 7 22% 0 16% 2. I høj grad vigtigt % 12 20% 26 20% 28 15% 59 13% 33 18% 3 12% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 11 19% 18 14% 17 10% 42 9% 19 10% 4 13% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 7 13% 21 16% 24 13% 57 13% 18 10% 3 9% 1 28% 5. Slet ikke vigtigt % 23 39% 40 30% 75 41% % 68 37% 11 37% 2 56% Ved ikke 23 2% 1 1% 4 3% 10 5% 3 1% 3 2% 2 7% 0 0% % % % % % % % 3 100% 03. At der er børneinstitutioner kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 3 9% 32 15% 25 15% 18 17% 17 18% 19 23% 24 25% 33 29% 15 13% 2. I høj grad vigtigt % 4 10% 30 15% 28 16% 19 18% 16 17% 14 16% 13 13% 21 19% 16 13% 3. I nogen grad vigtig % 6 16% 24 12% 19 11% 14 13% 12 12% 4 5% 12 13% 16 14% 4 3% 4. I mindre grad vigtigt % 4 11% 29 14% 22 13% 10 10% 11 12% 12 14% 12 12% 12 10% 19 16% 5. Slet ikke vigtigt % 15 42% 83 40% 74 44% 45 42% 34 36% 35 42% 35 36% 31 27% 65 53% Ved ikke 23 2% 4 12% 8 4% 2 1% 1 1% 4 5% 0 0% 1 1% 0 0% 4 3% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 14

31 04. At der er idrætsfaciliteter 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 35 14% 8 8% 6 13% 9 10% 6 12% 2 30% 16 13% 38 14% 4 6% 2. I høj grad vigtigt % 69 28% 29 31% 13 27% 17 18% 10 21% 2 28% 21 17% 64 24% 13 20% 3. I nogen grad vigtig % 68 27% 26 27% 15 32% 25 27% 10 21% 2 22% 35 28% 82 31% 18 27% 4. I mindre grad vigtigt % 37 15% 18 19% 9 18% 20 22% 11 22% 2 20% 25 20% 44 16% 13 19% 5. Slet ikke vigtigt % 37 15% 13 14% 5 11% 20 21% 11 22% 0 0% 27 22% 40 15% 17 25% Ved ikke 7 1% 2 1% 1 1% 0 0% 1 1% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2% % % % % % % 8 100% % % % 04. At der er idrætsfaciliteter 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 3 12% 2. I høj grad vigtigt % 4 15% 3. I nogen grad vigtig % 8 31% 4. I mindre grad vigtigt % 4 16% 5. Slet ikke vigtigt % 6 24% Ved ikke 7 1% 0 2% % % Krydstabeller, side 15

32 04. At der er idrætsfaciliteter 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 71 14% 58 11% 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % % % 4. I mindre grad vigtigt % 92 18% 90 18% 5. Slet ikke vigtigt % 86 16% 91 18% Ved ikke 7 1% 5 1% 3 1% % % % 04. At der er idrætsfaciliteter 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 17 8% 26 16% 33 17% 14 8% 19 12% 21 13% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 75 38% 50 32% 42 23% 38 22% 21 13% 17 11% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 62 32% 44 28% 50 27% 48 28% 44 28% 41 26% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 24 12% 24 15% 38 20% 42 24% 27 17% 29 18% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 16 8% 15 9% 24 13% 28 17% 48 30% 45 29% 0 0% Ved ikke 7 1% 3 1% 0 0% 0 0% 1 1% 1 0% 3 2% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 16

33 04. At der er idrætsfaciliteter 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 29 9% 24 16% 25 11% 34 15% 17 16% 2. I høj grad vigtigt % 70 22% 26 17% 59 27% 64 28% 24 22% 3. I nogen grad vigtig % % 39 26% 67 31% 53 23% 30 28% 4. I mindre grad vigtigt % 57 18% 35 23% 41 19% 33 14% 17 16% 5. Slet ikke vigtigt % 60 19% 25 17% 26 12% 46 20% 19 18% Ved ikke 7 1% 3 1% 1 1% 1 1% 1 0% 1 1% % % % % % % 04. At der er idrætsfaciliteter Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 9 15% 13 10% 21 11% 56 13% 25 13% 5 16% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 11 19% 41 31% 45 25% 99 23% 41 22% 6 20% 0 16% 3. I nogen grad vigtig % 20 35% 38 29% 56 31% % 48 26% 6 19% 1 28% 4. I mindre grad vigtigt % 5 8% 23 17% 26 14% 86 20% 37 20% 6 21% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 13 22% 13 10% 34 19% 73 17% 34 18% 7 24% 2 56% Ved ikke 7 1% 0 0% 3 2% 1 1% 3 1% 1 1% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 17

34 04. At der er idrætsfaciliteter kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2 5% 27 13% 19 11% 9 8% 12 13% 11 13% 20 20% 17 15% 13 11% 2. I høj grad vigtigt % 11 30% 50 25% 37 22% 21 20% 22 23% 23 27% 31 32% 25 22% 23 19% 3. I nogen grad vigtig % 11 30% 58 28% 53 31% 35 32% 26 27% 24 28% 20 20% 33 29% 32 26% 4. I mindre grad vigtigt % 6 18% 30 15% 29 17% 22 21% 19 20% 14 17% 15 15% 26 23% 22 18% 5. Slet ikke vigtigt % 5 14% 39 19% 32 19% 19 18% 15 15% 12 15% 11 12% 12 11% 31 25% Ved ikke 7 1% 1 2% 0 0% 0 0% 1 1% 3 3% 1 1% 0 0% 0 0% 2 1% % % % % % % % % % % oplyse 05. At der er gode jobmuligheder 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 63 25% 26 27% 7 15% 20 22% 7 13% 0 0% 25 20% 58 22% 13 19% 2. I høj grad vigtigt % 62 25% 31 32% 16 32% 26 29% 18 37% 0 0% 30 24% 60 22% 21 32% 3. I nogen grad vigtig % 56 22% 15 15% 16 33% 18 19% 13 27% 6 80% 26 21% 51 19% 12 18% 4. I mindre grad vigtigt % 30 12% 10 10% 4 8% 12 13% 7 15% 0 0% 13 10% 31 12% 7 11% 5. Slet ikke vigtigt % 36 14% 14 14% 5 11% 15 17% 4 9% 2 20% 27 22% 59 22% 13 19% Ved ikke 19 2% 3 1% 1 1% 1 2% 2 2% 0 0% 0 0% 3 2% 8 3% 1 1% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 18

35 05. At der er gode jobmuligheder 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 5 19% 2. I høj grad vigtigt % 6 24% 3. I nogen grad vigtig % 7 26% 4. I mindre grad vigtigt % 7 26% 5. Slet ikke vigtigt % 1 3% Ved ikke 19 2% 0 2% % % 05. At der er gode jobmuligheder 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % % 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % % % 4. I mindre grad vigtigt % 59 11% 62 12% 5. Slet ikke vigtigt % 99 19% 78 15% Ved ikke 19 2% 10 2% 9 2% % % % Krydstabeller, side 19

36 05. At der er gode jobmuligheder 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 57 29% 41 26% 46 25% 38 22% 28 17% 13 8% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 76 39% 42 27% 62 33% 55 32% 18 11% 17 11% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 42 21% 41 26% 55 29% 40 23% 22 14% 21 13% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 16 8% 26 16% 16 9% 16 9% 31 19% 16 10% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 5 3% 6 4% 7 4% 20 12% 56 35% 82 52% 0 0% Ved ikke 19 2% 1 0% 2 1% 1 1% 2 1% 5 3% 8 5% 0 0% % % % % % % % At der er gode jobmuligheder 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 74 23% 22 15% 31 14% 68 29% 27 26% 2. I høj grad vigtigt % 84 26% 29 20% 66 30% 57 24% 34 32% 3. I nogen grad vigtig % 64 20% 38 25% 57 26% 44 19% 17 16% 4. I mindre grad vigtigt % 43 14% 21 14% 28 13% 19 8% 10 9% 5. Slet ikke vigtigt % 46 14% 39 26% 30 14% 44 19% 17 16% Ved ikke 19 2% 9 3% 0 0% 7 3% 1 0% 2 1% % % % % % % Krydstabeller, side 20

37 05. At der er gode jobmuligheder Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 8 14% 41 31% 32 17% 79 18% 58 31% 4 13% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 18 30% 39 30% 60 33% % 45 24% 9 30% 0 16% 3. I nogen grad vigtig % 10 17% 27 21% 35 19% % 38 21% 4 13% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 7 13% 10 7% 15 8% 64 15% 19 10% 5 16% 1 28% 5. Slet ikke vigtigt % 13 22% 10 7% 33 18% 88 20% 24 13% 7 24% 2 56% Ved ikke 19 2% 2 4% 4 3% 7 4% 2 0% 2 1% 1 5% 0 0% % % % % % % % 3 100% 05. At der er gode jobmuligheder kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 7 18% 42 20% 40 24% 23 22% 20 21% 19 23% 23 24% 24 22% 23 19% 2. I høj grad vigtigt % 15 42% 47 23% 39 23% 34 32% 30 31% 20 24% 27 28% 27 24% 30 25% 3. I nogen grad vigtig % 5 13% 40 19% 39 23% 18 17% 19 20% 19 22% 26 27% 36 32% 20 17% 4. I mindre grad vigtigt % 4 11% 22 11% 16 9% 10 10% 14 14% 15 18% 11 11% 12 11% 16 13% 5. Slet ikke vigtigt % 5 13% 45 22% 34 20% 21 20% 11 12% 11 13% 9 10% 11 10% 28 23% Ved ikke 19 2% 1 2% 9 4% 2 1% 1 1% 2 2% 0 0% 0 0% 1 1% 4 3% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 21

38 06. At der er dagligvarebutikker 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % 38 40% 20 41% 44 47% 21 43% 4 50% 59 47% % 27 40% 2. I høj grad vigtigt % 90 36% 41 43% 18 37% 33 36% 18 36% 2 28% 41 33% 96 36% 26 39% 3. I nogen grad vigtig % 37 15% 10 11% 10 20% 13 14% 8 17% 2 22% 20 16% 34 13% 12 17% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 2 1% 5 5% 0 0% 2 2% 2 3% 0 0% 3 2% 9 3% 2 3% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 2 1% 1 1% 1 2% 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% 4 1% 0 0% Ved ikke 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % 06. At der er dagligvarebutikker 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 10 37% 2. I høj grad vigtigt % 10 36% 3. I nogen grad vigtig % 6 21% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 2 7% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 0 0% Ved ikke 1 0% 0 0% % % Krydstabeller, side 22

39 06. At der er dagligvarebutikker 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % % 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % 66 13% 85 17% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 11 2% 16 3% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 5 1% 5 1% Ved ikke 1 0% 1 0% 0 0% % % % 06. At der er dagligvarebutikker 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 81 41% 61 39% 63 34% 81 47% 86 54% 93 59% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 88 45% 67 43% 79 42% 61 36% 40 25% 41 26% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 24 12% 24 15% 36 19% 21 13% 28 18% 17 11% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 3 2% 3 2% 6 3% 6 3% 4 2% 5 3% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 0 0% 3 2% 3 1% 2 1% 2 1% 0 0% 0 0% Ved ikke 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 23

40 06. At der er dagligvarebutikker 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % 71 48% 96 44% % 47 44% 2. I høj grad vigtigt % % 41 27% 80 37% 95 41% 37 34% 3. I nogen grad vigtig % 45 14% 26 17% 34 15% 26 11% 20 18% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 4 1% 10 7% 7 3% 4 2% 2 2% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 3 1% 2 1% 1 1% 2 1% 2 2% Ved ikke 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 06. At der er dagligvarebutikker Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 30 52% 62 48% 90 50% % 71 38% 11 37% 2 72% 2. I høj grad vigtigt % 15 26% 46 35% 70 38% % 81 43% 8 26% 1 28% 3. I nogen grad vigtig % 12 20% 20 16% 17 9% 73 17% 25 13% 4 15% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 0 0% 1 1% 4 2% 9 2% 9 5% 4 12% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 1 2% 0 0% 1 0% 3 1% 2 1% 3 10% 0 0% Ved ikke 1 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 24

41 06. At der er dagligvarebutikker kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 13 38% % 92 54% 38 36% 33 35% 39 47% 38 39% 42 38% 60 49% 2. I høj grad vigtigt % 19 53% 61 30% 47 28% 50 46% 45 47% 31 37% 40 41% 47 42% 37 30% 3. I nogen grad vigtig % 1 3% 29 14% 26 16% 15 14% 11 11% 12 14% 15 16% 18 16% 24 19% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 0 0% 7 3% 2 1% 2 2% 6 6% 1 2% 2 3% 4 4% 2 2% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 1 4% 0 0% 4 2% 2 2% 0 0% 1 1% 1 1% 1 1% 0 0% Ved ikke 1 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % oplyse 07. At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v. 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 23 9% 10 11% 5 10% 10 10% 7 14% 0 0% 23 19% 24 9% 8 12% 2. I høj grad vigtigt % 42 17% 22 23% 10 20% 26 28% 7 14% 4 50% 26 21% 61 23% 10 15% 3. I nogen grad vigtig % 88 35% 21 22% 13 26% 26 29% 10 21% 4 50% 24 19% 55 21% 21 31% 4. I mindre grad vigtigt % 68 27% 29 30% 15 30% 23 25% 16 32% 0 0% 26 21% 94 35% 20 29% 5. Slet ikke vigtigt % 27 11% 12 13% 7 13% 7 8% 10 19% 0 0% 24 20% 33 12% 8 12% Ved ikke 5 0% 1 0% 1 1% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 1 1% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 25

42 07. At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v. 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 1 3% 2. I høj grad vigtigt % 5 20% 3. I nogen grad vigtig % 14 51% 4. I mindre grad vigtigt % 6 22% 5. Slet ikke vigtigt % 1 4% Ved ikke 5 0% 0 0% % % 07. At der er butikker, som 17. Hvad er dit køn? sælger tøj, sko, isenkram m.v. Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 68 13% 43 9% 2. I høj grad vigtigt % % 93 18% 3. I nogen grad vigtig % % % 4. I mindre grad vigtigt % % % 5. Slet ikke vigtigt % 52 10% 77 15% Ved ikke 5 0% 3 1% 2 0% % % % Krydstabeller, side 26

43 07. At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v. 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 19 10% 16 10% 12 7% 25 14% 17 11% 22 14% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 51 26% 27 17% 43 23% 33 20% 34 21% 23 15% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 59 30% 45 28% 40 21% 52 31% 41 25% 38 24% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 55 28% 51 32% 65 35% 38 22% 45 28% 42 27% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 11 5% 19 12% 26 14% 23 13% 22 14% 29 18% 0 0% Ved ikke 5 0% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 2 1% 0 0% % % % % % % % At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v. 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 36 11% 18 12% 20 9% 25 11% 11 10% 2. I høj grad vigtigt % 62 19% 32 21% 48 22% 46 20% 26 24% 3. I nogen grad vigtig % 85 26% 35 23% 64 29% 64 28% 27 26% 4. I mindre grad vigtigt % 95 30% 46 31% 63 29% 61 26% 30 28% 5. Slet ikke vigtigt % 38 12% 19 13% 23 10% 36 15% 13 12% Ved ikke 5 0% 4 1% 0 0% 1 0% 0 0% 1 1% % % % % % % Krydstabeller, side 27

44 07. At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v. Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 10 17% 20 16% 20 11% 40 9% 16 9% 4 14% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 13 22% 33 25% 39 22% 88 20% 37 20% 2 7% 1 28% 3. I nogen grad vigtig % 12 21% 28 21% 46 25% % 49 26% 5 17% 2 72% 4. I mindre grad vigtigt % 20 34% 38 29% 47 26% % 60 32% 6 21% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 4 6% 10 7% 27 15% 53 12% 24 13% 12 41% 0 0% Ved ikke 5 0% 0 0% 2 1% 2 1% 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% 07. At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 5 14% 30 15% 17 10% 9 9% 9 10% 8 10% 11 12% 10 9% 10 8% 2. I høj grad vigtigt % 9 26% 42 20% 40 23% 17 16% 14 15% 22 26% 22 22% 16 14% 33 27% 3. I nogen grad vigtig % 5 14% 61 30% 42 25% 32 30% 29 30% 21 25% 28 29% 32 28% 26 21% 4. I mindre grad vigtigt % 12 32% 49 24% 44 26% 36 33% 25 26% 23 28% 28 29% 40 35% 40 33% 5. Slet ikke vigtigt % 4 11% 23 11% 28 16% 13 12% 17 18% 10 12% 8 8% 15 13% 12 10% Ved ikke 5 0% 1 2% 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 28

45 08. At der er læge 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 83 33% 20 21% 12 24% 27 29% 10 21% 2 20% 53 42% 67 25% 19 29% 2. I høj grad vigtigt % 74 30% 31 33% 19 39% 29 32% 15 30% 4 53% 33 27% 79 30% 20 30% 3. I nogen grad vigtig % 67 27% 23 24% 12 24% 22 24% 11 22% 2 28% 23 19% 82 31% 16 24% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 14 6% 15 16% 3 7% 12 13% 4 9% 0 0% 7 5% 31 12% 11 16% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 11 4% 7 7% 3 7% 0 0% 8 17% 0 0% 8 7% 9 3% 1 1% Ved ikke 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 1% % % % % % % 8 100% % % % 08. At der er læge 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 4 14% 2. I høj grad vigtigt % 9 34% 3. I nogen grad vigtig % 12 45% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 1 4% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 1 3% Ved ikke 2 0% 0 0% % % Krydstabeller, side 29

46 08. At der er læge 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % % 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % % % 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 43 8% 55 11% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 19 4% 30 6% Ved ikke 2 0% 1 0% 1 0% % % % 08. At der er læge 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 32 16% 43 27% 43 23% 49 29% 58 36% 70 45% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 73 37% 45 28% 61 33% 46 27% 50 31% 40 26% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 54 27% 43 27% 53 28% 54 31% 35 22% 33 21% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 30 15% 18 11% 20 11% 14 8% 8 5% 8 5% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 8 4% 10 6% 10 5% 7 4% 9 6% 5 3% 0 0% Ved ikke 2 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 30

47 08. At der er læge 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 94 29% 49 32% 55 25% 63 27% 35 32% 2. I høj grad vigtigt % % 43 29% 68 31% 70 30% 28 26% 3. I nogen grad vigtig % 74 23% 42 28% 63 29% 62 27% 29 27% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 32 10% 11 7% 21 10% 22 9% 12 11% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 16 5% 3 2% 11 5% 14 6% 4 3% Ved ikke 2 0% 0 0% 1 1% 1 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 08. At der er læge Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 18 31% 32 24% 53 29% % 41 22% 9 30% 2 84% 2. I høj grad vigtigt % 13 22% 44 33% 62 34% % 61 33% 4 12% 0 16% 3. I nogen grad vigtig % 20 35% 33 25% 46 25% % 47 25% 10 34% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 6 10% 15 11% 10 5% 40 9% 23 12% 5 17% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 1 2% 7 5% 10 5% 15 3% 14 7% 2 7% 0 0% Ved ikke 2 0% 0 0% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 31

48 08. At der er læge kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 6 18% 71 35% 60 35% 28 26% 19 20% 25 30% 24 24% 25 23% 37 30% 2. I høj grad vigtigt % 13 35% 63 31% 51 30% 28 26% 27 28% 26 31% 40 41% 34 30% 34 28% 3. I nogen grad vigtig % 10 27% 47 23% 38 22% 36 33% 33 35% 23 28% 19 20% 28 25% 36 29% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 3 9% 20 10% 14 8% 7 7% 10 11% 3 4% 10 11% 19 17% 10 8% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 3 9% 3 2% 8 4% 8 7% 5 5% 6 7% 4 4% 5 5% 6 5% Ved ikke 2 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % oplyse 09. At der er kulturtilbud 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 39 16% 19 20% 5 10% 17 19% 4 9% 0 0% 14 11% 28 11% 17 26% 2. I høj grad vigtigt % 64 26% 26 27% 7 15% 28 30% 11 21% 2 20% 23 18% 58 22% 22 33% 3. I nogen grad vigtig % 93 37% 32 34% 18 37% 27 29% 18 36% 4 53% 27 22% 86 32% 15 23% 4. I mindre grad vigtigt % 37 15% 13 13% 16 34% 13 15% 7 15% 2 28% 34 28% 62 23% 9 14% 5. Slet ikke vigtigt % 13 5% 4 4% 2 5% 6 7% 10 20% 0 0% 26 21% 34 13% 3 5% Ved ikke 4 0% 2 1% 2 2% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 32

49 09. At der er kulturtilbud 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 3 10% 2. I høj grad vigtigt % 6 21% 3. I nogen grad vigtig % 7 27% 4. I mindre grad vigtigt % 9 35% 5. Slet ikke vigtigt % 2 7% Ved ikke 4 0% 0 0% % % 09. At der er kulturtilbud 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 82 16% 64 13% 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % % % 4. I mindre grad vigtigt % % 99 20% 5. Slet ikke vigtigt % 39 7% 62 12% Ved ikke 4 0% 2 0% 3 1% % % % Krydstabeller, side 33

50 09. At der er kulturtilbud 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 24 12% 11 7% 12 7% 22 13% 34 21% 43 28% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 51 26% 33 21% 42 22% 35 21% 54 34% 31 20% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 61 31% 46 29% 69 37% 70 41% 32 20% 50 32% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 40 20% 43 27% 44 24% 30 18% 25 16% 23 15% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 19 10% 26 16% 20 11% 15 9% 14 9% 7 5% 0 0% Ved ikke 4 0% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 2 1% 0 0% % % % % % % % At der er kulturtilbud 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 54 17% 14 9% 29 13% 31 13% 19 17% 2. I høj grad vigtigt % 77 24% 29 19% 53 24% 66 28% 21 19% 3. I nogen grad vigtig % % 54 36% 74 34% 71 31% 30 28% 4. I mindre grad vigtigt % 56 17% 41 27% 44 20% 40 17% 23 21% 5. Slet ikke vigtigt % 31 10% 13 9% 18 8% 24 10% 15 14% Ved ikke 4 0% 3 1% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% % % % % % % Krydstabeller, side 34

51 09. At der er kulturtilbud Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 8 14% 17 13% 19 11% 62 14% 37 20% 3 10% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 13 22% 35 26% 36 20% % 51 27% 5 18% 0 16% 3. I nogen grad vigtig % 19 32% 43 33% 53 29% % 60 32% 9 32% 2 84% 4. I mindre grad vigtigt % 8 14% 21 16% 43 24% 93 21% 30 16% 9 31% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 10 17% 13 10% 30 16% 36 8% 10 5% 3 9% 0 0% Ved ikke 4 0% 1 1% 2 1% 0 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% 09. At der er kulturtilbud kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 8 24% 34 17% 29 17% 16 15% 14 15% 12 14% 15 15% 10 9% 8 7% 2. I høj grad vigtigt % 6 17% 50 24% 43 25% 15 14% 26 28% 20 24% 30 31% 27 24% 29 24% 3. I nogen grad vigtig % 13 37% 57 28% 52 31% 49 46% 18 19% 26 31% 28 29% 45 40% 39 32% 4. I mindre grad vigtigt % 5 14% 44 22% 32 19% 18 17% 23 24% 16 19% 17 18% 19 17% 29 24% 5. Slet ikke vigtigt % 2 6% 18 9% 14 8% 10 9% 12 13% 10 12% 7 7% 11 10% 17 14% Ved ikke 4 0% 1 2% 2 1% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 35

52 10. At der er kort afstand til natur 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 68 27% 23 24% 8 17% 26 28% 15 30% 0 0% 41 33% 68 26% 21 32% 2. I høj grad vigtigt % 91 36% 34 36% 22 45% 35 38% 13 25% 4 50% 41 33% 82 31% 20 29% 3. I nogen grad vigtig % 65 26% 25 26% 14 28% 18 20% 15 29% 4 50% 30 24% 85 32% 16 24% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 21 8% 13 14% 3 7% 10 11% 5 9% 0 0% 6 5% 22 8% 9 13% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 3 1% 0 0% 1 3% 2 2% 3 6% 0 0% 6 5% 9 3% 1 2% Ved ikke 3 0% 2 1% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % 10. At der er kort afstand til natur 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 3 11% 2. I høj grad vigtigt % 13 49% 3. I nogen grad vigtig % 3 9% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 8 30% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 0 0% Ved ikke 3 0% 0 0% % % Krydstabeller, side 36

53 10. At der er kort afstand til natur 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % % 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % % % 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 40 8% 58 11% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 11 2% 15 3% Ved ikke 3 0% 1 0% 2 0% % % % 10. At der er kort afstand til natur 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 28 14% 34 22% 46 25% 52 30% 51 32% 63 40% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 65 33% 52 33% 65 35% 57 33% 61 38% 55 35% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 67 34% 44 28% 53 28% 44 26% 36 22% 30 19% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 32 16% 19 12% 20 11% 14 8% 10 6% 3 2% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 4 2% 9 5% 3 2% 4 2% 3 2% 4 3% 0 0% Ved ikke 3 0% 1 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 37

54 10. At der er kort afstand til natur 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 70 22% 42 28% 60 27% 68 29% 34 32% 2. I høj grad vigtigt % % 55 37% 78 36% 72 31% 30 28% 3. I nogen grad vigtig % 80 25% 34 23% 63 29% 74 32% 23 21% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 39 12% 16 11% 14 6% 11 5% 17 16% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 11 3% 2 2% 3 1% 5 2% 4 3% Ved ikke 3 0% 1 0% 0 0% 1 0% 1 0% 0 0% % % % % % % 10. At der er kort afstand til natur Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 10 18% 33 25% 44 24% % 43 23% 12 41% 2 56% 2. I høj grad vigtigt % 19 33% 33 26% 66 36% % 73 39% 7 23% 1 44% 3. I nogen grad vigtig % 15 26% 44 34% 54 30% % 42 23% 6 22% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 10 17% 15 12% 13 7% 34 8% 21 11% 4 14% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 4 6% 4 3% 4 2% 6 1% 8 4% 0 0% 0 0% Ved ikke 3 0% 0 0% 1 1% 1 1% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 38

55 10. At der er kort afstand til natur kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 5 15% 52 25% 43 25% 29 27% 29 30% 27 32% 27 28% 32 29% 30 24% 2. I høj grad vigtigt % 6 18% 81 40% 59 35% 25 23% 37 38% 32 38% 37 38% 36 32% 42 34% 3. I nogen grad vigtig % 16 44% 49 24% 46 27% 36 34% 15 15% 17 20% 24 25% 33 30% 38 31% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 6 17% 18 9% 18 11% 12 11% 11 11% 8 10% 8 9% 9 8% 7 6% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 1 4% 4 2% 4 3% 5 4% 4 4% 0 0% 0 0% 2 2% 6 5% Ved ikke 3 0% 1 2% 1 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % oplyse 11. At der er god kollektiv transport 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 97 39% 24 25% 13 27% 34 37% 9 18% 4 50% 39 32% 60 22% 28 41% 2. I høj grad vigtigt % 70 28% 34 36% 16 33% 30 33% 15 29% 0 0% 26 21% 53 20% 19 29% 3. I nogen grad vigtig % 51 20% 20 21% 9 18% 16 17% 11 23% 4 50% 18 15% 74 28% 15 23% 4. I mindre grad vigtigt % 19 8% 14 15% 8 16% 7 8% 8 16% 0 0% 26 21% 58 22% 2 3% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 12 5% 3 3% 3 6% 3 4% 7 15% 0 0% 14 11% 24 9% 3 5% Ved ikke 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 39

56 11. At der er god kollektiv transport 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 9 34% 2. I høj grad vigtigt % 10 38% 3. I nogen grad vigtig % 7 25% 4. I mindre grad vigtigt % 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 1 4% Ved ikke 1 0% 0 0% % % 11. At der er god kollektiv 17. Hvad er dit køn? transport Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % % 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % 95 18% % 4. I mindre grad vigtigt % 67 13% 75 15% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 24 5% 48 9% Ved ikke 1 0% 1 0% 0 0% % % % Krydstabeller, side 40

57 11. At der er god kollektiv transport 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 60 31% 38 24% 36 19% 55 32% 61 38% 67 43% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 68 34% 44 28% 45 24% 46 27% 33 21% 37 24% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 41 21% 38 24% 46 25% 35 20% 38 24% 25 16% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 23 12% 24 15% 39 21% 18 10% 17 11% 21 14% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 4 2% 14 9% 20 11% 18 11% 11 7% 6 4% 0 0% Ved ikke 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % At der er god kollektiv transport 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % 44 29% 41 19% 68 29% 27 25% 2. I høj grad vigtigt % 96 30% 35 23% 62 28% 61 26% 19 18% 3. I nogen grad vigtig % 59 18% 32 21% 56 26% 52 22% 26 24% 4. I mindre grad vigtigt % 20 6% 25 17% 40 18% 33 14% 24 22% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 8 2% 14 9% 19 9% 19 8% 12 11% Ved ikke 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% % % % % % % Krydstabeller, side 41

58 11. At der er god kollektiv transport Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 26 44% 39 30% 47 26% % 66 35% 8 26% 0 16% 2. I høj grad vigtigt % 13 22% 43 33% 53 29% % 47 25% 9 29% 2 56% 3. I nogen grad vigtig % 14 23% 17 13% 36 20% % 39 21% 7 23% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 4 8% 21 16% 23 12% 65 15% 27 15% 3 8% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 2 3% 9 7% 23 13% 25 6% 8 4% 4 14% 1 28% Ved ikke 1 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% 11. At der er god kollektiv transport kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 19 53% 80 39% 55 32% 24 23% 23 24% 30 36% 18 18% 30 27% 39 32% 2. I høj grad vigtigt % 9 26% 58 28% 51 30% 29 27% 22 23% 18 21% 28 29% 30 27% 28 23% 3. I nogen grad vigtig % 6 16% 39 19% 31 18% 29 27% 27 28% 12 14% 28 29% 27 24% 25 21% 4. I mindre grad vigtigt % 0 0% 17 8% 26 15% 15 14% 20 21% 16 19% 12 13% 15 13% 22 18% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 1 4% 11 5% 9 5% 10 9% 3 3% 8 9% 10 10% 11 10% 9 7% Ved ikke 1 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 42

59 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 9 4% 6 6% 9 19% 1 1% 11 23% 0 0% 11 9% 49 18% 1 2% Overvejende enig % 29 12% 9 10% 14 28% 10 11% 13 26% 2 20% 28 23% 76 28% 2 3% Hverken/eller % 44 17% 14 14% 9 19% 14 15% 13 26% 2 22% 29 23% 58 22% 7 10% Overvejende uenig % 65 26% 34 36% 7 14% 20 22% 4 8% 5 58% 29 23% 44 17% 19 28% Helt uenig % % 30 31% 8 16% 44 48% 8 15% 0 0% 23 19% 32 12% 37 56% Ved ikke 25 2% 3 1% 3 3% 2 4% 2 3% 1 2% 0 0% 3 3% 9 3% 1 1% % % % % % % 8 100% % % % 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Helt enig % 5 19% Overvejende enig % 3 11% Hverken/eller % 3 13% Overvejende uenig % 6 21% Helt uenig % 8 31% Ved ikke 25 2% 2 6% % % Krydstabeller, side 43

60 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % Helt enig % 35 7% 68 14% Overvejende enig % 98 19% 88 17% Hverken/eller % % 87 17% Overvejende uenig % % % Helt uenig % % % Ved ikke 25 2% 23 4% 3 0% % % % 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 18 9% 22 14% 23 12% 14 8% 13 8% 13 8% 0 0% Overvejende enig % 33 17% 32 20% 39 21% 26 15% 30 19% 26 17% 0 0% Hverken/eller % 55 28% 29 18% 43 23% 22 13% 20 13% 22 14% 0 0% Overvejende uenig % 49 25% 36 23% 39 21% 39 23% 37 23% 32 21% 0 0% Helt uenig % 34 17% 29 18% 40 21% 70 41% 58 36% 60 38% 0 0% Ved ikke 25 2% 8 4% 9 6% 3 2% 1 0% 1 1% 3 2% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 44

61 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Helt enig % 29 9% 10 7% 27 12% 24 10% 13 12% Overvejende enig % 40 12% 26 17% 51 23% 49 21% 20 19% Hverken/eller % 53 17% 28 19% 44 20% 37 16% 30 28% Overvejende uenig % 88 27% 37 25% 45 20% 42 18% 21 19% Helt uenig % % 46 31% 48 22% 70 30% 23 22% Ved ikke 25 2% 8 2% 2 2% 4 2% 10 4% 1 0% % % % % % % 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 6 10% 20 16% 24 13% 32 7% 18 10% 3 10% 0 0% Overvejende enig % 8 14% 29 22% 32 18% 89 20% 24 13% 3 10% 1 28% Hverken/eller % 19 33% 23 18% 40 22% 73 17% 27 15% 9 30% 0 0% Overvejende uenig % 9 16% 30 23% 40 22% % 44 23% 8 27% 0 0% Helt uenig % 14 24% 22 17% 42 23% % 69 37% 7 23% 2 72% Ved ikke 25 2% 2 3% 7 5% 3 1% 9 2% 5 3% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 45

62 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 2 5% 18 9% 12 7% 8 7% 14 15% 9 11% 9 9% 17 15% 14 12% Overvejende enig % 6 18% 34 17% 31 18% 24 23% 15 15% 20 24% 13 14% 15 13% 28 23% Hverken/eller % 3 8% 40 19% 38 22% 22 21% 16 17% 8 10% 15 16% 26 23% 25 20% Overvejende uenig % 15 42% 49 24% 37 22% 22 21% 12 13% 21 25% 27 28% 18 16% 31 26% Helt uenig % 10 27% 53 26% 49 29% 28 26% 36 38% 26 31% 29 30% 35 32% 23 19% Ved ikke 25 2% 0 0% 10 5% 4 2% 3 3% 2 2% 0 0% 4 4% 1 1% 1 1% % % % % % % % % % % 13. Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % % 39 41% 15 30% 51 56% 10 20% 5 58% 58 47% 73 27% 40 60% Overvejende enig % 83 34% 39 41% 20 42% 28 30% 19 37% 2 22% 42 34% 85 32% 21 32% Hverken/eller % 22 9% 12 12% 9 18% 7 7% 16 32% 2 20% 14 11% 52 19% 2 3% Overvejende uenig 62 6% 10 4% 2 2% 1 2% 2 2% 4 8% 0 0% 4 4% 36 13% 1 2% Helt uenig 26 3% 3 1% 1 1% 2 4% 1 1% 2 3% 0 0% 3 2% 14 5% 1 1% Ved ikke 24 2% 4 2% 2 2% 2 4% 4 4% 0 0% 0 0% 3 2% 8 3% 1 2% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 46

63 13. Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Helt enig % 13 49% Overvejende enig % 7 25% Hverken/eller % 5 18% Overvejende uenig 62 6% 2 8% Helt uenig 26 3% 0 0% Ved ikke 24 2% 0 0% % % 13. Flere storcentre og 17. Hvad er dit køn? hypermarkeder vil medføre Kvinde Mand stigende butiksdød i n % n % landdistrikterne Helt enig % % % Overvejende enig % % % Hverken/eller % 68 13% 72 14% Overvejende uenig 62 6% 29 5% 34 7% Helt uenig 26 3% 11 2% 15 3% Ved ikke 24 2% 19 4% 5 1% % % % Krydstabeller, side 47

64 13. Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 60 30% 55 35% 73 39% 83 49% 78 49% 80 51% 0 0% Overvejende enig % 85 43% 68 43% 63 34% 49 29% 41 26% 41 26% 0 0% Hverken/eller % 31 16% 16 10% 25 14% 21 12% 27 17% 19 12% 0 0% Overvejende uenig 62 6% 16 8% 8 5% 16 9% 9 5% 6 4% 8 5% 0 0% Helt uenig 26 3% 2 1% 6 4% 7 4% 6 3% 2 1% 3 2% 0 0% Ved ikke 24 2% 3 2% 5 3% 3 2% 3 2% 6 4% 4 3% 0 0% % % % % % % % Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Helt enig % % 62 41% 79 36% 97 42% 35 33% Overvejende enig % % 50 34% 68 31% 71 31% 43 41% Hverken/eller % 26 8% 21 14% 37 17% 39 17% 16 15% Overvejende uenig 62 6% 14 4% 8 5% 22 10% 13 6% 5 5% Helt uenig 26 3% 3 1% 7 5% 9 4% 4 2% 3 3% Ved ikke 24 2% 8 2% 1 1% 5 2% 8 3% 3 3% % % % % % % Krydstabeller, side 48

65 13. Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 20 34% 39 30% 81 45% % 80 43% 18 61% 2 72% Overvejende enig % 25 44% 57 44% 52 28% % 67 36% 4 13% 0 0% Hverken/eller % 6 10% 20 16% 22 12% 66 15% 19 10% 6 19% 1 28% Overvejende uenig 62 6% 3 5% 8 6% 18 10% 23 5% 10 5% 0 0% 0 0% Helt uenig 26 3% 1 2% 3 2% 6 3% 7 2% 7 4% 2 7% 0 0% Ved ikke 24 2% 3 4% 3 2% 3 2% 12 3% 4 2% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% 13. Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 14 38% 84 41% 76 44% 36 34% 42 44% 44 52% 43 44% 41 37% 50 41% Overvejende enig % 16 45% 64 31% 56 33% 40 37% 32 33% 21 25% 32 33% 42 38% 44 36% Hverken/eller % 5 15% 24 12% 23 14% 22 20% 12 13% 10 12% 12 12% 18 16% 12 10% Overvejende uenig 62 6% 0 0% 21 10% 7 4% 3 3% 1 1% 7 8% 6 6% 7 6% 10 8% Helt uenig 26 3% 1 2% 4 2% 4 3% 3 3% 7 8% 1 1% 1 1% 2 2% 4 3% Ved ikke 24 2% 0 0% 8 4% 4 2% 3 3% 0 1% 1 2% 3 3% 2 2% 2 1% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 49

66 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 38 4% 6 2% 2 2% 4 8% 1 1% 3 5% 0 0% 4 3% 16 6% 1 2% Overvejende enig % 23 9% 8 9% 11 22% 8 9% 9 18% 2 20% 25 20% 72 27% 3 4% Hverken/eller % 37 15% 19 20% 12 24% 19 21% 15 31% 0 0% 29 24% 75 28% 7 10% Overvejende uenig % 71 28% 40 42% 13 27% 20 21% 7 14% 4 50% 19 16% 57 21% 19 28% Helt uenig % 97 39% 22 23% 8 17% 37 41% 11 23% 2 30% 35 28% 33 12% 34 51% Ved ikke 66 6% 15 6% 5 5% 1 2% 6 6% 4 9% 0 0% 12 10% 16 6% 4 6% % % % % % % 8 100% % % % 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Helt enig 38 4% 1 4% Overvejende enig % 5 19% Hverken/eller % 6 24% Overvejende uenig % 5 17% Helt uenig % 7 26% Ved ikke 66 6% 3 10% % % Krydstabeller, side 50

67 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % Helt enig 38 4% 16 3% 22 4% Overvejende enig % 89 17% 76 15% Hverken/eller % % % Overvejende uenig % % % Helt uenig % % % Ved ikke 66 6% 50 10% 15 3% % % % 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 38 4% 1 1% 10 6% 7 4% 9 5% 6 3% 6 4% 0 0% Overvejende enig % 43 22% 18 11% 32 17% 21 12% 28 18% 23 15% 0 0% Hverken/eller % 58 29% 34 21% 41 22% 27 16% 32 20% 27 17% 0 0% Overvejende uenig % 51 26% 42 27% 49 26% 42 24% 34 21% 36 23% 0 0% Helt uenig % 28 14% 40 25% 49 26% 64 37% 54 34% 51 33% 0 0% Ved ikke 66 6% 16 8% 14 9% 8 4% 9 5% 6 4% 13 8% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 51

68 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Helt enig 38 4% 13 4% 8 5% 6 3% 7 3% 5 5% Overvejende enig % 39 12% 25 17% 53 24% 29 13% 19 18% Hverken/eller % 72 22% 23 15% 46 21% 54 23% 24 23% Overvejende uenig % 83 26% 41 27% 49 22% 60 26% 22 20% Helt uenig % 86 27% 44 29% 59 27% 67 29% 31 29% Ved ikke 66 6% 28 9% 10 7% 7 3% 14 6% 6 5% % % % % % % 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 38 4% 7 11% 3 2% 7 4% 7 2% 12 7% 3 9% 0 0% Overvejende enig % 5 8% 34 26% 38 21% 65 15% 22 12% 2 7% 0 0% Hverken/eller % 12 21% 38 29% 34 19% 91 21% 34 18% 9 31% 0 0% Overvejende uenig % 10 17% 28 21% 42 23% % 51 27% 6 21% 0 0% Helt uenig % 16 28% 20 16% 54 30% % 57 31% 10 32% 2 72% Ved ikke 66 6% 8 14% 7 6% 8 4% 31 7% 11 6% 0 0% 1 28% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 52

69 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 38 4% 0 0% 6 3% 8 5% 1 1% 7 8% 2 3% 3 3% 6 5% 5 4% Overvejende enig % 3 8% 39 19% 28 16% 19 18% 17 18% 13 16% 8 9% 17 15% 21 17% Hverken/eller % 11 30% 45 22% 32 19% 28 26% 19 20% 18 22% 16 17% 25 22% 26 21% Overvejende uenig % 9 25% 47 23% 37 22% 29 27% 16 16% 23 27% 30 31% 31 28% 32 26% Helt uenig % 9 25% 51 25% 56 33% 22 21% 31 33% 25 30% 36 37% 29 26% 28 22% Ved ikke 66 6% 4 12% 16 8% 9 5% 8 7% 6 6% 3 3% 4 4% 5 5% 11 9% % % % % % % % % % % 15. De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 97 9% 14 6% 4 4% 10 20% 1 1% 12 25% 0 0% 12 10% 40 15% 2 3% Overvejende enig % 33 13% 15 16% 14 29% 11 12% 16 31% 2 20% 29 24% 92 34% 5 8% Hverken/eller % 30 12% 12 13% 5 10% 11 12% 5 11% 2 22% 27 21% 35 13% 5 8% Overvejende uenig % 57 23% 27 28% 11 22% 22 24% 9 18% 5 58% 23 18% 57 21% 14 20% Helt uenig % % 34 36% 7 14% 43 47% 7 14% 0 0% 31 25% 27 10% 38 57% Ved ikke 40 4% 7 3% 3 3% 2 4% 4 4% 1 2% 0 0% 3 2% 17 6% 3 5% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 53

70 15. De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Helt enig 97 9% 2 7% Overvejende enig % 8 31% Hverken/eller % 2 9% Overvejende uenig % 8 28% Helt uenig % 7 25% Ved ikke 40 4% 0 0% % % 15. De enkelte kommuner skal 17. Hvad er dit køn? helt uden begrænsninger kunne Kvinde Mand fastlægge størrelse og placering n % n % af storcentre og hypermarkeder Helt enig 97 9% 38 7% 59 12% Overvejende enig % % % Hverken/eller % 77 15% 58 11% Overvejende uenig % % % Helt uenig % % % Ved ikke 40 4% 32 6% 8 2% % % % Krydstabeller, side 54

71 15. De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 97 9% 20 10% 14 9% 20 11% 15 9% 16 10% 12 8% 0 0% Overvejende enig % 33 17% 46 29% 51 27% 28 17% 31 19% 37 24% 0 0% Hverken/eller % 36 18% 23 14% 22 11% 17 10% 20 12% 18 12% 0 0% Overvejende uenig % 58 30% 30 19% 44 23% 42 25% 28 18% 29 19% 0 0% Helt uenig % 35 18% 36 23% 47 25% 66 39% 63 39% 54 35% 0 0% Ved ikke 40 4% 15 8% 9 5% 4 2% 2 1% 3 2% 6 4% 0 0% % % % % % % % De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Helt enig 97 9% 29 9% 5 4% 26 12% 24 10% 14 13% Overvejende enig % 48 15% 39 26% 50 23% 59 25% 30 28% Hverken/eller % 29 9% 21 14% 39 18% 27 12% 19 18% Overvejende uenig % 91 28% 39 26% 40 18% 47 20% 14 13% Helt uenig % % 43 29% 58 26% 61 26% 27 25% Ved ikke 40 4% 12 4% 3 2% 7 3% 14 6% 3 3% % % % % % % Krydstabeller, side 55

72 15. De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 97 9% 8 14% 24 18% 19 11% 32 7% 11 6% 3 9% 0 0% Overvejende enig % 11 19% 30 23% 53 29% 94 21% 31 17% 5 18% 1 28% Hverken/eller % 13 22% 18 14% 18 10% 56 13% 22 12% 8 26% 0 0% Overvejende uenig % 6 10% 25 19% 44 24% % 42 22% 6 19% 0 0% Helt uenig % 14 23% 26 20% 45 25% % 75 40% 8 28% 2 72% Ved ikke 40 4% 7 11% 8 6% 2 1% 17 4% 6 3% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% 15. De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 97 9% 1 3% 14 7% 14 8% 8 8% 8 9% 10 12% 8 8% 12 11% 21 17% Overvejende enig % 5 15% 47 23% 33 20% 32 30% 25 26% 14 17% 17 17% 23 21% 28 23% Hverken/eller % 6 16% 38 19% 23 14% 17 16% 15 15% 7 8% 9 9% 8 7% 12 10% Overvejende uenig % 10 29% 48 23% 38 23% 17 16% 10 11% 23 27% 26 27% 28 25% 31 25% Helt uenig % 13 36% 46 22% 55 32% 28 26% 32 34% 28 34% 37 38% 40 35% 22 18% Ved ikke 40 4% 0 0% 12 6% 6 3% 5 4% 5 5% 2 3% 1 1% 1 1% 8 7% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 56

73 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 42 17% 11 11% 7 15% 15 17% 9 17% 4 47% 29 24% 60 22% 15 22% Overvejende enig % 95 38% 30 32% 12 24% 37 40% 14 28% 4 53% 41 33% 89 33% 24 35% Hverken/eller % 58 23% 25 26% 9 18% 18 19% 11 23% 0 0% 16 13% 36 13% 14 21% Overvejende uenig % 21 8% 13 14% 9 19% 8 8% 5 10% 0 0% 20 16% 35 13% 7 11% Helt uenig 71 7% 7 3% 7 8% 9 18% 6 6% 9 19% 0 0% 10 8% 19 7% 2 3% Ved ikke 94 9% 26 11% 9 9% 3 6% 9 9% 2 3% 0 0% 8 6% 30 11% 6 8% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 57

74 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Helt enig % 5 20% Overvejende enig % 12 43% Hverken/eller % 5 18% Overvejende uenig % 2 7% Helt uenig 71 7% 2 7% Ved ikke 94 9% 1 5% % % Krydstabeller, side 58

75 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % Helt enig % 92 18% % Overvejende enig % % % Hverken/eller % 84 16% % Overvejende uenig % 51 10% 68 13% Helt uenig 71 7% 23 4% 48 10% Ved ikke 94 9% 76 15% 18 4% % % % 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 25 13% 21 13% 35 19% 33 19% 42 26% 42 27% 0 0% Overvejende enig % 52 26% 53 34% 51 27% 58 34% 72 45% 72 46% 0 0% Hverken/eller % 37 19% 26 16% 47 25% 36 21% 22 14% 23 15% 0 0% Overvejende uenig % 34 17% 18 11% 27 14% 21 13% 11 7% 7 5% 0 0% Helt uenig 71 7% 7 4% 20 12% 16 9% 15 9% 5 3% 8 5% 0 0% Ved ikke 94 9% 42 21% 21 13% 10 5% 8 4% 8 5% 5 3% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 59

76 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Helt enig % 36 11% 25 16% 57 26% 53 23% 26 25% Overvejende enig % 96 30% 64 43% 80 37% 80 34% 38 35% Hverken/eller % 74 23% 22 15% 34 16% 37 16% 23 22% Overvejende uenig % 44 14% 20 13% 18 8% 27 12% 10 9% Helt uenig 71 7% 39 12% 12 8% 8 4% 7 3% 5 5% Ved ikke 94 9% 32 10% 7 5% 21 10% 28 12% 5 5% % % % % % % 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 14 24% 20 15% 43 23% 81 19% 27 15% 12 39% 0 0% Overvejende enig % 13 23% 37 28% 63 34% % 57 31% 9 30% 3 100% Hverken/eller % 14 24% 17 13% 39 21% 81 19% 36 19% 4 15% 0 0% Overvejende uenig % 5 8% 27 21% 13 7% 42 10% 28 15% 4 13% 0 0% Helt uenig 71 7% 4 7% 7 5% 11 6% 25 6% 23 12% 1 3% 0 0% Ved ikke 94 9% 8 14% 22 17% 14 8% 34 8% 15 8% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 60

77 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 6 17% 39 19% 37 22% 16 15% 20 21% 17 20% 19 20% 11 10% 31 25% Overvejende enig % 5 14% 73 36% 69 40% 38 35% 34 36% 27 32% 29 30% 42 38% 41 33% Hverken/eller % 8 22% 32 16% 29 17% 23 22% 18 19% 17 21% 26 27% 22 20% 16 13% Overvejende uenig % 11 29% 26 13% 11 7% 14 13% 4 4% 12 14% 12 13% 17 15% 12 10% Helt uenig 71 7% 2 5% 8 4% 6 3% 8 8% 11 12% 8 9% 7 7% 16 14% 7 5% Ved ikke 94 9% 4 12% 27 13% 19 11% 8 8% 8 9% 3 4% 3 3% 4 3% 17 14% % % % % % % % % % % 17. Hvad er dit køn? 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Kvinde % % 43 46% 25 50% 59 64% 19 39% 4 47% 70 57% % 35 53% Mand % % 52 54% 24 50% 33 36% 31 61% 4 53% 54 43% % 32 47% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 61

78 17. Hvad er dit køn? 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Kvinde % 13 49% Mand % 14 51% % % 17. Hvad er dit køn? 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % Kvinde % % 0 0% Mand % 0 0% % % % % 17. Hvad er dit køn? 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Kvinde % % 74 47% 88 47% 89 52% 90 56% 76 49% 0 0% Mand % 91 46% 84 53% 99 53% 82 48% 70 44% 80 51% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 62

79 17. Hvad er dit køn? 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Kvinde % % 78 52% % % 45 42% Mand % % 72 48% % % 62 58% % % % % % % 17. Hvad er dit køn? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Kvinde % 27 46% 67 51% 68 38% % 88 47% 14 48% 2 56% Mand % 31 54% 64 49% % % 99 53% 16 52% 1 44% % % % % % % % 3 100% 17. Hvad er dit køn? kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % Kvinde % 16 44% % % 56 52% 41 43% 41 48% 42 44% 45 40% 75 61% Mand % 20 56% % 66 39% 51 48% 54 57% 44 52% 54 56% 68 60% 48 39% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 63

80 18. Hvad er din alder? 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % år % 39 16% 27 28% 9 18% 19 21% 10 21% 0 0% 12 9% 58 22% 16 25% år % 33 13% 20 21% 13 26% 13 15% 11 22% 0 0% 22 18% 30 11% 13 19% år % 39 15% 15 16% 12 24% 10 11% 17 34% 4 53% 25 21% 48 18% 8 12% år % 51 20% 13 14% 6 13% 16 18% 7 14% 2 28% 21 17% 39 14% 12 18% år % 47 19% 7 7% 2 3% 17 18% 2 5% 2 20% 21 17% 45 17% 11 17% 70 år eller derover % 40 16% 13 14% 8 15% 16 18% 2 4% 0 0% 22 18% 47 18% 6 10% svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 64

81 18. Hvad er din alder? 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % år % 7 25% år % 2 7% år % 8 29% år % 3 11% år % 6 22% 70 år eller derover % 2 6% svare 0 0% 0 0% % % 18. Hvad er din alder? 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % år % % 91 18% år % 74 14% 84 17% år % 88 17% 99 20% år % 89 17% 82 16% år % 90 17% 70 14% 70 år eller derover % 76 15% 80 16% svare 0 0% 0 0% 0 0% % % % Krydstabeller, side 65

82 18. Hvad er din alder? 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % år % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% år % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% år % 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% år % 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% år % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 70 år eller derover % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % Hvad er din alder? 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % år % 68 21% 9 6% 56 25% 48 21% 17 16% år % 47 15% 27 18% 36 16% 35 15% 14 13% år % 56 17% 30 20% 32 15% 44 19% 25 23% år % 52 16% 31 21% 32 14% 35 15% 20 19% år % 52 16% 22 15% 30 14% 41 18% 15 14% 70 år eller derover % 47 15% 31 20% 34 16% 29 13% 15 14% svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % Krydstabeller, side 66

83 18. Hvad er din alder? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % år % 17 29% 78 60% 11 6% 60 14% 30 16% 1 3% 0 0% år % 6 10% 15 11% 30 16% 68 15% 36 19% 4 12% 0 0% år % 3 6% 13 10% 33 18% 93 21% 41 22% 4 14% 0 0% år % 9 15% 9 7% 43 24% 68 16% 29 16% 12 39% 1 28% år % 11 19% 12 10% 29 16% 74 17% 26 14% 7 23% 0 16% 70 år eller derover % 13 22% 3 2% 35 19% 76 17% 25 13% 3 10% 2 56% svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% 18. Hvad er din alder? kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % år % 26 72% 69 34% 38 22% 20 19% 10 10% 12 14% 4 4% 7 7% 11 9% år % 1 3% 25 12% 28 17% 23 22% 14 15% 14 17% 14 15% 17 16% 20 16% år % 3 8% 16 8% 14 8% 21 20% 22 23% 23 27% 25 26% 36 32% 27 22% år % 1 4% 15 7% 24 14% 17 16% 23 24% 16 19% 26 27% 34 30% 15 12% år % 1 3% 29 14% 24 14% 8 7% 17 18% 13 15% 20 21% 14 12% 36 29% 70 år eller derover % 3 10% 51 25% 42 25% 18 17% 9 10% 7 8% 7 7% 3 3% 15 12% svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 67

84 19. Hvilken region bor du i? 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Hovedstaden % 83 33% 37 39% 16 33% 31 34% 17 33% 2 22% 35 28% 59 22% 28 42% Sjælland % 34 14% 14 15% 9 18% 13 14% 6 12% 2 30% 23 18% 39 15% 9 14% Syddanmark % 44 18% 18 19% 10 21% 19 21% 12 23% 0 0% 20 16% 78 29% 9 14% Midtjylland % 65 26% 20 21% 10 20% 19 21% 11 23% 4 47% 27 21% 60 23% 12 19% Nordjylland % 23 9% 5 6% 4 9% 9 10% 4 9% 0 0% 19 16% 31 12% 8 12% % % % % % % 8 100% % % % 19. Hvilken region bor du i? 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Hovedstaden % 13 49% Sjælland % 1 2% Syddanmark % 7 27% Midtjylland % 3 12% Nordjylland % 3 10% % % Krydstabeller, side 68

85 19. Hvilken region bor du i? 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % Hovedstaden % % % Sjælland % 78 15% 72 14% Syddanmark % % % Midtjylland % % % Nordjylland % 45 9% 62 12% % % % 19. Hvilken region bor du i? 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Hovedstaden % 68 35% 47 29% 56 30% 52 30% 52 32% 47 30% 0 0% Sjælland % 9 4% 27 17% 30 16% 31 18% 22 14% 31 20% 0 0% Syddanmark % 56 28% 36 23% 32 17% 32 19% 30 18% 34 22% 0 0% Midtjylland % 48 24% 35 22% 44 24% 35 21% 41 26% 29 19% 0 0% Nordjylland % 17 9% 14 9% 25 13% 20 12% 15 10% 15 9% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 69

86 19. Hvilken region bor du i? 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Hovedstaden % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Sjælland % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% Syddanmark % 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% Midtjylland % 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% Nordjylland % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 19. Hvilken region bor du i? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Hovedstaden % 18 31% 41 31% 42 23% % 86 46% 9 29% 0 0% Sjælland % 5 9% 11 8% 30 16% 76 17% 24 13% 5 15% 0 0% Syddanmark % 16 27% 37 28% 41 22% 95 22% 23 12% 4 13% 3 100% Midtjylland % 10 17% 30 23% 47 26% % 36 19% 5 16% 0 0% Nordjylland % 9 16% 12 9% 23 12% 36 8% 19 10% 8 26% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 70

87 19. Hvilken region bor du i? kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % Hovedstaden % 16 44% 67 33% 46 27% 25 23% 25 27% 24 29% 29 30% 45 40% 45 36% Sjælland % 2 7% 22 11% 28 17% 13 12% 11 12% 13 16% 20 21% 23 20% 16 13% Syddanmark % 6 15% 59 29% 43 25% 23 22% 21 22% 16 19% 15 16% 15 13% 21 17% Midtjylland % 8 23% 42 20% 38 22% 26 25% 25 26% 21 25% 21 21% 20 18% 31 25% Nordjylland % 4 11% 14 7% 15 9% 20 19% 13 14% 10 11% 12 12% 9 8% 10 8% % % % % % % % % % % oplyse 20. Hvad er din højest gennemførte? 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Folkeskole (til og med % 22 9% 1 1% 1 2% 4 4% 0 0% 0 0% 10 8% 13 5% 3 4% klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % 19 8% 13 14% 6 13% 11 12% 7 14% 0 0% 17 14% 43 16% 10 15% m.v.) Erhvervsr % 52 21% 5 6% 7 15% 9 9% 6 13% 0 0% 37 30% 61 23% 4 6% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående ( % % 37 39% 23 47% 39 43% 22 43% 6 72% 43 35% % 34 51% års varighed) Universitets el % 38 15% 36 38% 11 23% 28 31% 13 26% 0 0% 5 4% 37 14% 15 23% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 5 2% 2 2% 0 0% 1 1% 2 4% 2 28% 10 8% 7 3% 1 1% oplyse 3 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 1% 0 0% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 71

88 20. Hvad er din højest gennemførte? 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Folkeskole (til og med % 4 16% klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % 4 14% m.v.) Erhvervsr % 1 4% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående ( % 15 55% års varighed) Universitets el % 3 11% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 0 0% oplyse 3 0% 0 0% % % Krydstabeller, side 72

89 20. Hvad er din højest gennemførte? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX m.v.) Erhvervsr (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående (2-4 års varighed) Universitets el. 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 58 6% 27 5% 31 6% % 67 13% 64 13% % 68 13% % % % % % 88 17% 99 19% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 14 3% 16 3% oplyse 3 0% 2 0% 1 0% % % % Krydstabeller, side 73

90 20. Hvad er din højest gennemførte? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX m.v.) Erhvervsr (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående (2-4 års varighed) Universitets el. 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 58 6% 17 8% 6 4% 3 2% 9 5% 11 7% 13 8% 0 0% % 78 40% 15 9% 13 7% 9 5% 12 8% 3 2% 0 0% % 11 6% 30 19% 33 18% 43 25% 29 18% 35 23% 0 0% % 60 30% 68 43% 93 50% 68 40% 74 46% 76 49% 0 0% % 30 15% 36 23% 41 22% 29 17% 26 16% 25 16% 0 0% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 1 0% 4 2% 4 2% 12 7% 7 4% 3 2% 0 0% oplyse 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 2 1% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 74

91 20. Hvad er din højest gennemførte? 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 58 6% 18 6% 5 3% 16 7% 10 4% 9 9% Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % 41 13% 11 7% 37 17% 30 13% 12 11% m.v.) Erhvervsr % 42 13% 30 20% 41 19% 47 20% 23 21% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående ( % % 76 51% 95 43% % 36 34% års varighed) Universitets el % 86 27% 24 16% 23 11% 36 15% 19 17% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 9 3% 5 3% 4 2% 5 2% 8 7% oplyse 3 0% 0 0% 0 0% 3 1% 0 0% 0 0% % % % % % % Krydstabeller, side 75

92 20. Hvad er din højest gennemførte? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Folkeskole (til og med % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% m.v.) Erhvervsr % 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående ( % 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% års varighed) Universitets el % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% oplyse 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 76

93 20. Hvad er din højest gennemførte? kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % 58 6% 6 17% 17 8% 7 4% 7 7% 2 2% 2 3% 5 5% 1 1% 11 9% Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % 11 31% 46 23% 23 14% 10 9% 10 10% 4 5% 3 3% 9 8% 14 12% m.v.) Erhvervsr % 3 10% 36 17% 39 23% 23 21% 18 19% 17 20% 14 14% 10 9% 23 19% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående ( % 8 22% 74 36% 79 47% 45 42% 43 45% 41 49% 51 52% 45 40% 52 43% års varighed) Universitets el % 7 20% 25 12% 14 8% 20 19% 21 22% 19 23% 19 20% 44 39% 19 15% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 0 0% 5 3% 9 5% 2 2% 3 3% 1 1% 5 5% 3 3% 3 2% oplyse 3 0% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 77

94 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % kr. eller derunder 36 3% 8 3% 7 8% 3 5% 8 8% 0 0% 0 0% 7 6% 0 0% 2 3% kr % 48 19% 18 19% 8 15% 21 22% 5 11% 0 0% 34 28% 47 18% 16 24% kr % 45 18% 12 13% 4 8% 11 12% 4 8% 0 0% 27 22% 48 18% 14 21% kr % 29 12% 9 10% 5 11% 9 10% 5 10% 0 0% 5 4% 36 14% 8 12% kr. 95 9% 22 9% 8 8% 2 4% 12 13% 7 15% 0 0% 11 9% 26 10% 7 10% kr. 84 8% 26 11% 6 6% 3 5% 10 11% 4 8% 0 0% 14 11% 13 5% 5 8% kr. 97 9% 27 11% 10 11% 5 9% 8 9% 0 0% 6 80% 7 6% 26 10% 4 5% Mere end Kr % 20 8% 16 17% 13 27% 6 7% 19 38% 0 0% 0 0% 33 12% 5 7% oplyse % 25 10% 9 9% 7 15% 6 7% 5 11% 2 20% 19 16% 38 14% 6 9% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 78

95 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % kr. eller derunder 36 3% 1 4% kr % 8 30% kr % 5 17% kr % 0 0% kr. 95 9% 1 3% kr. 84 8% 3 13% kr. 97 9% 4 15% Mere end Kr % 0 0% oplyse % 5 18% % % Krydstabeller, side 79

96 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % kr. eller derunder 36 3% 16 3% 20 4% kr % % % kr % % 66 13% kr % 56 11% 51 10% kr. 95 9% 41 8% 54 11% kr. 84 8% 41 8% 44 9% kr. 97 9% 42 8% 54 11% Mere end Kr % 45 9% 68 13% oplyse % 75 14% 48 9% % % % Krydstabeller, side 80

97 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % kr. eller derunder 36 3% 26 13% 1 1% 3 2% 1 1% 1 1% 3 2% 0 0% kr % 69 35% 25 16% 16 9% 15 9% 29 18% 51 33% 0 0% kr % 38 19% 28 18% 14 8% 24 14% 24 15% 42 27% 0 0% kr % 20 10% 23 15% 21 11% 17 10% 8 5% 18 12% 0 0% kr. 95 9% 10 5% 14 9% 22 12% 23 13% 17 11% 9 6% 0 0% kr. 84 8% 12 6% 14 9% 23 12% 16 9% 13 8% 7 4% 0 0% kr. 97 9% 4 2% 14 9% 25 13% 26 15% 20 13% 7 4% 0 0% Mere end Kr % 7 4% 17 11% 36 19% 34 20% 14 9% 3 2% 0 0% oplyse % 11 6% 20 13% 27 14% 15 9% 36 22% 15 9% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 81

98 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % kr. eller derunder 36 3% 16 5% 2 2% 6 3% 8 3% 4 4% kr % 67 21% 22 15% 59 27% 42 18% 14 13% kr % 46 14% 28 19% 43 20% 38 16% 15 14% kr % 25 8% 13 9% 23 11% 26 11% 20 19% kr. 95 9% 25 8% 11 7% 21 10% 25 11% 13 13% kr. 84 8% 24 8% 13 9% 16 7% 21 9% 10 9% kr. 97 9% 29 9% 20 14% 15 7% 21 9% 12 11% Mere end Kr % 45 14% 23 15% 15 7% 20 9% 9 9% oplyse % 45 14% 16 11% 21 9% 31 13% 10 9% % % % % % % Krydstabeller, side 82

99 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % kr. eller derunder 36 3% 6 11% 11 9% 3 2% 8 2% 7 4% 0 0% 0 0% kr % 17 30% 46 36% 36 20% 74 17% 25 13% 5 17% 2 84% kr % 7 12% 23 18% 39 21% 79 18% 14 7% 9 29% 0 0% kr % 7 12% 10 8% 23 13% 45 10% 20 11% 2 6% 0 0% kr. 95 9% 2 3% 10 7% 18 10% 43 10% 21 11% 3 9% 0 0% kr. 84 8% 2 4% 4 3% 17 9% 41 9% 19 10% 1 2% 0 0% kr. 97 9% 5 8% 3 2% 14 8% 51 12% 19 10% 5 17% 0 16% Mere end Kr % 1 2% 9 7% 10 5% 45 10% 44 24% 3 11% 0 0% oplyse % 11 20% 14 11% 23 13% 52 12% 19 10% 3 10% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 83

100 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % kr. eller derunder 36 3% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr % 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr % 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr. 95 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr. 84 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% kr. 97 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% Mere end Kr % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% oplyse % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 84

101 4 Spørgeskema

102 Spørgeskema, De Samvirkende Købmænd, Storcenter, Februar, Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? Socialdemokraterne Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Kristendemokraterne Dansk Folkeparti Venstre Enhedslisten Andre/Uden for parti Stemte ikke/stemte blankt/havde ikke stemmeret Husker ikke Ønsker ikke at svare I det følgende bedes du vurdere en række forhold, som kan have betydning for valg af bopæl. Du bedes angive, hvor vigtigt hvert forhold er for dig på en skala fra 1-5, Hvor 1 er I meget høj grad vigtigt og 5 er slet ikke vigtigt. {2-11 Randomiseres} I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtig I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke 02. At der er en skole 03. At der er børneinstitutioner 04. At der er idrætsfaciliteter 05. At der er gode jobmuligheder 06. At der er dagligvarebutikker 07. At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v. 08. At der er læge 09. At der er kulturtilbud 10. At der er kort afstand til natur 11. At der er god kollektiv transport Er du enig eller uenig i følgende udsagn? 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Spørgeskema, side 1

103 13. Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke 15. De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke 17. Noter køn 1. Kvinde; 2. Mand. 18. Hvad er din alder? Spørgeskema, side 2

104 1. år {18 år +} 2. svare. 19. Noter postnummer Hvad er din højeste? 1. Folkeskole; (til og med 10 klasse/real) 2. Studentereksamen/HF/HH/HTX m.v. 3. Erhvervsr (HG, EFG, mesterlære m.v.) 4. Videregående (2-4 års varighed) 5. Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) 6. Anden 7. oplyse 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? {Svarmulighederne oplæses.} 1. Under Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 8. Mere end Kr 9. svare Nu er vi færdige med interviewet. Mange tak for hjælpen. Du ønskes en god aften/dag. Spørgeskema, side 3

105 Kære Paneldeltager Vi har en ny spørgerække klar, som vi håber du vil besvare inden tirsdag d. 17. februar kl Det tager ca. 3-4 minutter at gennemføre undersøgelsen. Du skal blot klikke her: Direkte link til MEGAFON-Internetpanel. Alternativt kan du skrive Internet-adressen i dit Internetprogram (browser), hvorefter du vil blive bedt om at indtaste dit brugernavn og password. Med venlig hilsen Casper Ottar Jensen MEGAFON Alhambravej Frederiksberg C Tlf.: Fax: Hvis du har tekniske problemer eller har spørgsmål til undersøgelsen så kontakt MEGAFON analyse på eller tlf.: Spørgeskema, side 4

106 5 s

107 Invitationsmail udsendt 13. februar 2015 kl : Kære paneldeltager Vi har en ny spørgerække klar, som vi håber du vil besvare inden tirsdag d. 17. februar kl Det tager ca. 3-4 minutter at gennemføre undersøgelsen. Du skal blot klikke her: Direkte link til MEGAFON-Internetpanel. Alternativt kan du skrive Internet-adressen i dit Internetprogram (browser), hvorefter du vil blive bedt om at indtaste dit brugernavn og password. Med venlig hilsen Casper Ottar Jensen MEGAFON Alhambravej Frederiksberg C Tlf.: Fax: Hvis du har tekniske problemer eller har spørgsmål til undersøgelsen så kontakt MEGAFON support på eller tlf.: Alle spørgsmål besvares anonymt. Ønsker du ikke længere at være medlem af MEGAFON panelet eller skal have skiftet adresse, kan du benytte Dette link. s, side 1

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012 Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner Undersøgelse vedrørende rottebekæmpelse Ishøj/Vallensbæk Tabelrapport, telefonundersøgelse April 2012 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie Flausø

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Spar mange penge på din husleje måned efter måned

Spar mange penge på din husleje måned efter måned Spar mange penge på din husleje måned efter måned I Danmark er der bestemmelser om hvor høj en husleje må være. Dette gør, at du i rigtig mange tilfælde kan få en langt lavere husleje, end den du betaler

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

Guide. tandlægeregningen. Spar penge på. sider. Oversigt: Her er det dyrest og her er det billigst Så meget kan du spare

Guide. tandlægeregningen. Spar penge på. sider. Oversigt: Her er det dyrest og her er det billigst Så meget kan du spare Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Spar penge på 18 sider tandlægeregningen Oversigt: Her er det dyrest og her er det billigst Så meget kan du spare Spar penge

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering SBi 2013:06 Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Anders Rhiger Hansen Ole Michael Jensen

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune Rimelig udligning af til udlændinge udgifter Synspunkter til Finansieringsudvalget om udligningg af udgifter til udlændinge Der er et stort behov for justering af udligningen vedrørende udlændinge. De

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere