De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder"

Transkript

1 De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet må kun anvendes af De Samvirkende Købmænd og denne organisations rådgivere. Materialet må ikke videregives, herunder kopieres til tredje part, uden skriftlig tilladelse fra MEGAFON. Offentliggørelse af materialet eller deraf udledte oplysninger er kun tilladt efter skriftlig tilladelse og kun med opgivelse af analyseinstituttet MEGAFON som kilde. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Alhambravej 12, 1826 Frederiksberg C Tlf.:

2 - Indholdsfortegnelse - 1 Om undersøgelsen 2 Frekvenstabeller 3 Krydstabeller 4 Spørgeskema 5 s

3 1 Om undersøgelsen 1.1 Undersøgelsens formål De Samvirkende Købmænd ønsker med denne undersøgelse at afdække danskernes holdninger til forskellige forhold vedrørende opførelsen af storcentre og hypermarkeder. 1.2 Undersøgelsesmetode og teknik Undersøgelsen er gennemført med medlemmer af MEGAFON-panelet som en ren internetundersøgelse. Denne metode sikrer en meget stor spredning inden for målgruppen, samtidig med at undersøgelsen kan gennemføres inden for relativt begrænsede tidsmæssige og økonomiske rammer. En ren internetundersøgelse er desuden valgt, fordi det giver mulighed for at gennemføre interview med et større antal respondenter inden for de givne økonomiske rammer, end en undersøgelse baseret på telefoninterview eller personlige interview. Undersøgelsen er gennemført særskilt for De Samvirkende Købmænd, så ingen uvedkommende spørgsmål kan påvirke besvarelsen af De Samvirkende Købmænds spørgsmål. Medlemmerne af MEGAFON-panelet har deltaget anonymt i undersøgelsen. Sikringen af anonymitet er vigtig for at skabe en høj grad af troværdighed i besvarelserne. Inden undersøgelsens igangsættelse er der foretaget en foranalyse med 5 interview til brug for kontrol af spørgeskema og metode. Spørgeskemaet, der er anvendt i internetundersøgelsen, er gengivet i afsnit 4. Om undersøgelsen, side 1

4 Rekruttering til MEGAFON-panelet Medlemmerne af MEGAFON-panelet bliver løbende rekrutteret telefonisk i forbindelse med MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser for at sikre den højest mulige grad af repræsentativitet. Respondenterne i MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser bliver kontaktet på hverdage i tidsrummet fra kl til kl og i weekender fra kl til kl For at sikre en tilfældig udvælgelse af respondenterne ved rekrutteringen, er det den person i husstanden, der tilhører målgruppen, og som sidst havde fødselsdag, der bliver forsøgt rekrutteret. Tilhører ingen personer målgruppen, bliver husstanden fravalgt. Er rette vedkommende ikke hjemme, bliver der forsøgt lavet en aftale om, hvornår vi kan ringe igen. Er der ingen hjemme overhovedet, bliver samme telefonnummer forsøgt kontaktet op til 6 gange i løbet af den pågældende undersøgelsesperiode. Respondenterne i MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser er udtrukket simpelt tilfældigt fra MEGAFONs telefonnummerbase over samtlige fastnet- og mobilnumre i Danmark. 1.3 Gennemførelsen af undersøgelsen Internetundersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 13. februar til 16. februar Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med De Samvirkende Købmænd fastsat til personer i alderen 18 år eller derover. Respondenterne i undersøgelsen er kontaktet via ved undersøgelsens start. De har haft mulighed for at besvare spørgsmålene fra 13. februar kl til 16. februar kl De udsendte s er gengivet i afsnit 5. For en undersøgelse af denne art er interview et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. Til undersøgelsen blev anvendt en bruttostikprøve på s brugbare interview er gennemført. Tabel A nedenfor viser gennemførelsesstatistikken for undersøgelsen. En gennemførelsesprocent på 50% er tilfredsstillende for en internetundersøgelse. Om undersøgelsen, side 2

5 Tabel A. Undersøgelsens gennemførelsesstatistik Absolutte antal og procent n % Bruttostikprøve 2100 Ikke brugbare adresser 29 Nettostikprøve % Nægtere 0 0% Ikke besvaret % Gennemførte interview % MEGAFON 1.4 Tabellerne De forskellige tabelnumre svarer til nummeret på det tilsvarende spørgsmål i spørgeskemaet. Tabel 3 angiver således, at tabellen viser besvarelserne af spørgsmål 3 i spørgeskemaet. Der er lavet krydstabeller med følgende spørgsmål: spm. 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? spm. 17. Noter køn spm. 18. Hvad er din alder? spm. 19. Hvilken region bor du i? spm. 20. Hvad er din højeste? spm. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? I såvel frekvenstabeller som krydstabeller er angivet både antallet af respondenter, der har angivet det pågældende svar, og procentandelen af det samlede antal besvarelser. 1.5 Statistiske usikkerheder I nedenstående tabel B er de statistiske usikkerheder angivet på et 95% signifikansniveau for forskellige svarpopulationer med tilfældigt udvalgte respondenter. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. Om undersøgelsen, side 3

6 Tabel B. Usikkerheder for populationers svarfordelinger, 95% signifikansniveau Svarfordeling, % Population, n Usikkerheder, % ,04 4,27 3,49 3,02 2,47 1,91 1,51 1,35 1,10 0, ,32 5,88 4,80 4,16 3,39 2,63 2,08 1,86 1,52 1, ,90 7,00 5,71 4,95 4,04 3,13 2,47 2,21 1,81 1, ,09 7,84 6,40 5,54 4,53 3,51 2,77 2,48 2,02 1, ,00 8,49 6,93 6,00 4,90 3,80 3,00 2,68 2,19 1, ,70 8,98 7,33 6,35 5,19 4,02 3,18 2,84 2,32 2, ,22 9,35 7,63 6,61 5,40 4,18 3,31 2,96 2,41 2, ,58 9,60 7,84 6,79 5,54 4,29 3,39 3,04 2,48 2, ,79 9,75 7,96 6,89 5,63 4,36 3,45 3,08 2,52 2, ,86 9,80 8,00 6,93 5,66 4,38 3,46 3,10 2,53 2,19 Af tabellen fremgår de statistiske usikkerheder ved forskellige svarfordelinger. Gennemføres der f.eks interview, og 15% af respondenterne har afgivet svar i en bestemt svarkategori, ligger den sande værdi med 95% sikkerhed indenfor det observerede +/- 2,21 procentpoints. De angivne usikkerheder for populationerne bør tages i betragtning ved aflæsningen af krydstabeller, kolonnernes totaler. Bemærk, at ved populationer (kolonnetotaler) hvor n<50, er usikkerheden betydelig. 1.6 Stratificering og vægtning af datamaterialet Der foretages vægtning af svarmaterialet for at gøre materialet så repræsentativt som muligt i forhold til den samlede population. Materialet er blevet vægtet efter køn, alder, område og parti i forhold til den aktuelle fordeling af Danmarks befolkning (kilde: Danmarks Statistik, Folketal pr. 1. juni 2014 efter køn, område, alder og tid Materialets fordeling før og efter vægtningen fremgår af nedenståendefire tabeller: Om undersøgelsen, side 4

7 Vægtningstabeller for køn, alder, område og parti: Tabel C. Køn 1029 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % Kvinde % % Mand % % % % MEGAFON Tabel D. Alder 1029 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % år % % år % % år % % år % % år % % 70 år eller derover % % Ønsker ikke at svare 0 0% 0 0% % % MEGAFON Tabel E. MEGAFON-område 1029 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % Hovedstaden, City % % Hovedstaden, Vest 73 7% 72 7% Hovedstaden, Øst 44 4% 48 5% Hovedstaden, Nord 52 5% 55 5% Sjælland, Øst 40 4% 43 4% Sjælland, Vest 39 4% 53 5% Sjælland, Syd 52 5% 54 5% Syddanmark, Øst 68 7% 66 6% Syddanmark, Midt 58 6% 52 5% Syddanmark, Syd 52 5% 58 6% Syddanmark, Vest 36 3% 43 4% Midtjylland, Syd 65 6% 62 6% Midtjylland, Vest 41 4% 51 5% Midtjylland, Århus 79 8% 61 6% Midtjylland, Nord 61 6% 58 6% Nordjylland, Syd 55 5% 58 6% Nordjylland, Nord 49 5% 49 5% % % MEGAFON Note: MEGAFON-områderne er MEGAFONs egen statistiske sammenlægning af kommuner inden for hver region, hvor en ligelig fordeling af folketallet er tilstræbt så vidt muligt. Den fuldstændige oversigt over områderne fremgår nedenfor. Om undersøgelsen, side 5

8 Tabel F. Politisk parti 1029 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % A. Socialdemokraterne % % B. Radikale Venstre % 95 9% C. Det Konservative 50 5% 49 5% Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti % 92 9% I. Liberal Alliance 51 5% 50 5% K. Kristendemokraterne 4 0% 8 1% O. Dansk Folkeparti 78 8% % V. Venstre % % Ø. Enhedslisten % 67 7% Andre/Uden for parti 2 0% 1 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 13 1% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 7 1% Ønsker ikke at svare 6 1% 6 1% % % MEGAFON Om undersøgelsen, side 6

9 MEGAFON-områderne, kommune-oversigt Hovedstaden Hovedstaden City: Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Bornholms skommune. Hovedstaden Vest: Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Rødovre Kommune, Vallensbæk Kommune. Hovedstaden Øst: Allerød Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Hørsholm Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune. Hovedstaden Nord: Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune, Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune. Sjælland Sjælland Øst: Greve Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Roskilde Kommune, Solrød Kommune. Sjælland Vest: Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune. Sjælland Syd: Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune. Syddanmark Syddanmark Øst: Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune, Ærø Kommune. Syddanmark Midt: Assens Kommune, Fredericia Kommune, Kerteminde Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Vejle Kommune. Syddanmark Syd: Haderslev Kommune, Kolding Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Aabenraa Kommune. Syddanmark Vest: Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune. Midtjylland Midtjylland Syd: Favrskov Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune. Midtjylland Vest: Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Lemvig Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Struer Kommune. Midtjylland Århus: Århus Kommune. Midtjylland Nord: Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune, Viborg Kommune. Nordjylland Nordjylland Syd: Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Aalborg Kommune. Nordjylland Nord: Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Morsø Kommune, Thisted Kommune. Rapporten er udarbejdet af Asger H. Nielsen og Casper Ottar Jensen. Om undersøgelsen, side 7

10 MEGAFON er medlem af ESOMAR og er certificeret efter DS/EN ISO-20252:2012 standarderne. DS/EN ISO-20252:2012 er de internationale branche-specifikke standarder for markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser. Standarderne sikrer, at der udføres fast og dokumenteret kvalitetskontrol af alle led i procedurerne fra den første kontakt med kunden helt frem til den endelige rapport. Derudover supplerer ISO-standarderne ESOMAR s regler vedrørende etiske retningslinjer og korrekt adfærd overfor kunder og respondenter. Om undersøgelsen, side 8

11 2 Frekvenstabeller 1029 respondenter

12 01. Hvad stemte du på ved n % folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemokraterne % B. Radikale Venstre 95 9% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% I. Liberal Alliance 50 5% K. Kristendemokraterne 8 1% O. Dansk Folkeparti % V. Venstre % Ø. Enhedslisten 67 7% Andre/Uden for parti 1 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% Ønsker ikke at svare 6 1% % I det følgende bedes du vurdere en række forhold, som kan have betydning for valg af bopæl. Du bedes angive, hvor vigtigt hvert forhold er for dig på en skala fra 1-5, Hvor 1 er I meget høj grad vigtigt og 5 er slet ikke vigtigt. {2-11 Randomiseres} 02. At der er en skole n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt % Ved ikke 22 2% % 03. At der er børneinstitutioner n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt % Ved ikke 23 2% % 04. At der er idrætsfaciliteter n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt % Ved ikke 7 1% % 05. At der er gode jobmuligheder n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt % Ved ikke 19 2% % 06. At der er dagligvarebutikker n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% Ved ikke 1 0% % Frekvenstabeller, side 1

13 07. At der er butikker, som n % sælger tøj, sko, isenkram m.v. 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt % Ved ikke 5 0% % 11. At der er god kollektiv n % transport 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt 72 7% Ved ikke 1 0% % 08. At der er læge n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% Ved ikke 2 0% % 09. At der er kulturtilbud n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt % Ved ikke 4 0% % 10. At der er kort afstand til natur n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% Ved ikke 3 0% % 12. Der bør gives tilladelse til n % byggeri af flere storcentre og hypermarkeder Helt enig % Overvejende enig % Hverken/eller % Overvejende uenig % Helt uenig % Ved ikke 25 2% % 13. Flere storcentre og n % hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne Helt enig % Overvejende enig % Hverken/eller % Overvejende uenig 62 6% Helt uenig 26 3% Ved ikke 24 2% % Frekvenstabeller, side 2

14 14. Tilladelse af byggeri af flere n % storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne Helt enig 38 4% Overvejende enig % Hverken/eller % Overvejende uenig % Helt uenig % Ved ikke 66 6% % 15. De enkelte kommuner skal n % helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder Helt enig 97 9% Overvejende enig % Hverken/eller % Overvejende uenig % Helt uenig % Ved ikke 40 4% % 16. Virksomheder i n % landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne Helt enig % Overvejende enig % Hverken/eller % Overvejende uenig % Helt uenig 71 7% Ved ikke 94 9% % 17. Hvad er dit køn? n % Kvinde % Mand % % 18. Hvad er din alder? n % år % år % år % år % år % 70 år eller derover % svare 0 0% % 19. Hvilken region bor du i? n % Hovedstaden % Sjælland % Syddanmark % Midtjylland % Nordjylland % % Frekvenstabeller, side 3

15 20. Hvad er din højest n % gennemførte? Folkeskole (til og med % klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % m.v.) Erhvervsr % (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående ( % års varighed) Universitets el % tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% oplyse 3 0% % 21. Hvad er husstandens n % samlede bruttoindkomst før skat? kr. eller derunder 36 3% kr % kr % kr % kr. 95 9% kr. 84 8% kr. 97 9% Mere end Kr % oplyse % % Frekvenstabeller, side 4

16 3 Krydstabeller 1029 respondenter

17 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % A. Socialdemokraterne % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% B. Radikale Venstre 95 9% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% I. Liberal Alliance 50 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% K. Kristendemokraterne 8 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% O. Dansk Folkeparti % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% V. Venstre % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% Ø. Enhedslisten 67 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % Andre/Uden for parti 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ønsker ikke at svare 6 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 1

18 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % A. Socialdemokraterne % 0 0% B. Radikale Venstre 95 9% 0 0% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 0 0% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 0 0% I. Liberal Alliance 50 5% 0 0% K. Kristendemokraterne 8 1% 0 0% O. Dansk Folkeparti % 0 0% V. Venstre % 0 0% Ø. Enhedslisten 67 7% 0 0% Andre/Uden for parti 1 0% 1 4% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 13 48% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 7 26% Ønsker ikke at svare 6 1% 6 22% % % Krydstabeller, side 2

19 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % A. Socialdemokraterne % % % B. Radikale Venstre 95 9% 43 8% 52 10% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 25 5% 24 5% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 59 11% 33 7% I. Liberal Alliance 50 5% 19 4% 31 6% K. Kristendemokraterne 8 1% 4 1% 4 1% O. Dansk Folkeparti % 70 13% 54 11% V. Venstre % % % Ø. Enhedslisten 67 7% 35 7% 32 6% Andre/Uden for parti 1 0% 0 0% 1 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 6 1% 7 1% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 4 1% 3 1% Ønsker ikke at svare 6 1% 3 1% 3 1% % % % Krydstabeller, side 3

20 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % A. Socialdemokraterne % 39 20% 33 21% 39 21% 51 30% 47 29% 40 25% 0 0% B. Radikale Venstre 95 9% 27 14% 20 13% 15 8% 13 8% 7 4% 13 8% 0 0% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 9 4% 13 8% 12 6% 6 4% 2 1% 8 5% 0 0% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 19 10% 13 9% 10 5% 16 9% 17 11% 16 10% 0 0% I. Liberal Alliance 50 5% 10 5% 11 7% 17 9% 7 4% 2 1% 2 1% 0 0% K. Kristendemokraterne 8 1% 0 0% 0 0% 4 2% 2 1% 2 1% 0 0% 0 0% O. Dansk Folkeparti % 12 6% 22 14% 25 14% 21 13% 21 13% 22 14% 0 0% V. Venstre % 58 29% 30 19% 48 26% 39 23% 45 28% 47 30% 0 0% Ø. Enhedslisten 67 7% 16 8% 13 8% 8 4% 12 7% 11 7% 6 4% 0 0% Andre/Uden for parti 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 5 3% 2 1% 1 1% 1 0% 3 2% 1 1% 0 0% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 2 1% 0 0% 3 1% 1 1% 2 1% 0 0% 0 0% Ønsker ikke at svare 6 1% 0 0% 0 0% 4 2% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 4

21 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % A. Socialdemokraterne % 83 26% 34 22% 44 20% 65 28% 23 21% B. Radikale Venstre 95 9% 37 12% 14 9% 18 8% 20 9% 5 5% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 16 5% 9 6% 10 5% 10 4% 4 4% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 31 10% 13 9% 19 9% 19 8% 9 9% I. Liberal Alliance 50 5% 17 5% 6 4% 12 5% 11 5% 4 4% K. Kristendemokraterne 8 1% 2 1% 2 2% 0 0% 4 2% 0 0% O. Dansk Folkeparti % 35 11% 23 15% 20 9% 27 11% 19 18% V. Venstre % 59 18% 39 26% 78 36% 60 26% 31 29% Ø. Enhedslisten 67 7% 28 9% 9 6% 9 4% 12 5% 8 7% Andre/Uden for parti 1 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 7 2% 0 0% 5 2% 1 0% 0 0% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 4 1% 0 0% 1 0% 1 0% 2 2% Ønsker ikke at svare 6 1% 2 1% 0 0% 1 0% 2 1% 1 1% % % % % % % Krydstabeller, side 5

22 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % A. Socialdemokraterne % 22 37% 19 15% 52 28% % 38 20% 5 17% 1 28% B. Radikale Venstre 95 9% 1 2% 13 10% 5 3% 37 9% 36 19% 2 7% 0 0% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 1 2% 6 5% 7 4% 23 5% 11 6% 0 0% 0 0% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 4 6% 11 8% 9 5% 39 9% 28 15% 1 2% 0 16% I. Liberal Alliance 50 5% 0 0% 7 5% 6 4% 22 5% 13 7% 2 6% 0 0% K. Kristendemokraterne 8 1% 0 0% 0 0% 0 0% 6 1% 0 0% 2 7% 0 0% O. Dansk Folkeparti % 10 17% 17 13% 37 20% 43 10% 5 3% 10 34% 2 56% V. Venstre % 13 23% 43 33% 61 33% % 37 20% 7 23% 0 0% Ø. Enhedslisten 67 7% 3 5% 10 7% 4 2% 34 8% 15 8% 1 3% 0 0% Andre/Uden for parti 1 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 0 0% 1 1% 1 1% 11 3% 0 0% 0 0% 0 0% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 2 3% 1 1% 0 0% 2 0% 2 1% 0 0% 0 0% Ønsker ikke at svare 6 1% 2 4% 2 1% 0 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 6

23 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % A. Socialdemokraterne % 8 24% 48 23% 45 27% 29 27% 22 23% 26 31% 27 27% 20 17% 25 20% B. Radikale Venstre 95 9% 7 20% 18 9% 12 7% 9 8% 8 8% 6 7% 10 10% 16 15% 9 7% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 3 7% 8 4% 4 2% 5 5% 2 2% 3 3% 5 5% 13 12% 7 6% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 8 21% 21 10% 11 7% 9 9% 12 13% 10 12% 8 8% 6 6% 6 5% I. Liberal Alliance 50 5% 0 0% 5 3% 4 2% 5 5% 7 8% 4 5% 0 0% 19 17% 5 4% K. Kristendemokraterne 8 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 7% 0 0% 2 1% O. Dansk Folkeparti % 7 19% 34 17% 27 16% 5 5% 11 11% 14 16% 7 7% 0 0% 19 16% V. Venstre % 0 0% 47 23% 48 28% 36 34% 26 27% 13 16% 26 27% 33 30% 38 31% Ø. Enhedslisten 67 7% 2 6% 16 8% 14 8% 8 7% 7 7% 5 6% 4 4% 5 4% 6 5% Andre/Uden for parti 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 0 0% 7 3% 4 2% 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 3 4% 2 2% 0 0% 1 1% Ønsker ikke at svare 6 1% 1 3% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 3 3% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 7

24 02. At der er en skole 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 64 26% 24 25% 14 28% 19 21% 9 19% 2 30% 8 7% 64 24% 11 16% 2. I høj grad vigtigt % 50 20% 17 18% 6 13% 14 16% 11 21% 2 28% 28 22% 55 21% 6 9% 3. I nogen grad vigtig % 34 14% 10 11% 8 17% 7 8% 5 11% 2 22% 4 3% 31 12% 11 16% 4. I mindre grad vigtigt % 23 9% 12 13% 4 9% 12 13% 2 4% 0 0% 26 21% 22 8% 9 14% 5. Slet ikke vigtigt % 75 30% 31 33% 16 33% 36 39% 22 44% 2 20% 54 44% 88 33% 29 43% Ved ikke 22 2% 3 1% 1 1% 0 0% 4 4% 1 2% 0 0% 4 3% 7 3% 1 2% % % % % % % 8 100% % % % 02. At der er en skole 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 1 3% 2. I høj grad vigtigt % 4 15% 3. I nogen grad vigtig % 4 14% 4. I mindre grad vigtigt % 7 27% 5. Slet ikke vigtigt % 10 35% Ved ikke 22 2% 2 6% % % Krydstabeller, side 8

25 02. At der er en skole 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % % 2. I høj grad vigtigt % 83 16% % 3. I nogen grad vigtig % 55 10% 62 12% 4. I mindre grad vigtigt % 65 12% 54 11% 5. Slet ikke vigtigt % % % Ved ikke 22 2% 8 1% 14 3% % % % 02. At der er en skole 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 46 23% 55 35% 53 28% 20 12% 25 16% 17 11% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 44 22% 43 27% 43 23% 24 14% 14 9% 26 16% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 35 18% 19 12% 15 8% 18 10% 10 6% 19 12% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 23 12% 8 5% 17 9% 26 15% 26 16% 18 11% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 45 23% 31 19% 59 31% 79 46% 79 49% 69 44% 0 0% Ved ikke 22 2% 4 2% 1 1% 0 0% 3 2% 6 4% 8 5% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 9

26 02. At der er en skole 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 55 17% 43 29% 35 16% 62 27% 22 20% 2. I høj grad vigtigt % 63 20% 11 7% 57 26% 37 16% 25 23% 3. I nogen grad vigtig % 34 11% 19 13% 31 14% 18 8% 14 13% 4. I mindre grad vigtigt % 36 11% 18 12% 23 10% 28 12% 14 13% 5. Slet ikke vigtigt % % 58 39% 67 30% 87 37% 31 29% Ved ikke 22 2% 14 4% 1 1% 5 2% 1 0% 2 2% % % % % % % 02. At der er en skole Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 5 8% 20 16% 34 19% % 50 27% 5 18% 0 16% 2. I høj grad vigtigt % 13 23% 27 20% 43 24% 66 15% 35 19% 9 29% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 14 25% 21 16% 14 8% 42 10% 23 13% 2 6% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 5 8% 20 15% 19 10% 59 14% 15 8% 1 5% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 19 33% 40 30% 65 35% % 59 32% 11 36% 2 84% Ved ikke 22 2% 2 3% 3 2% 8 4% 4 1% 3 2% 2 7% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 10

27 02. At der er en skole kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2 6% 28 14% 35 21% 22 21% 22 23% 24 29% 27 28% 39 35% 16 13% 2. I høj grad vigtigt % 4 12% 45 22% 29 17% 21 19% 17 18% 16 19% 18 18% 27 24% 17 14% 3. I nogen grad vigtig % 7 19% 31 15% 21 12% 15 14% 14 14% 6 7% 12 12% 6 6% 5 4% 4. I mindre grad vigtigt % 5 15% 27 13% 20 12% 12 11% 8 9% 11 13% 10 10% 9 8% 16 13% 5. Slet ikke vigtigt % 13 37% 68 33% 63 37% 36 34% 30 32% 27 32% 29 30% 31 27% 63 52% Ved ikke 22 2% 4 12% 6 3% 2 1% 1 1% 4 5% 0 0% 1 1% 0 0% 4 3% % % % % % % % % % % oplyse 03. At der er børneinstitutioner 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 56 23% 16 17% 11 23% 17 18% 8 17% 2 30% 10 8% 56 21% 9 13% 2. I høj grad vigtigt % 41 16% 17 18% 8 17% 11 12% 7 14% 0 0% 18 14% 48 18% 7 10% 3. I nogen grad vigtig % 30 12% 9 10% 7 14% 9 9% 5 9% 4 50% 3 2% 32 12% 9 14% 4. I mindre grad vigtigt % 26 10% 15 15% 6 13% 11 12% 6 12% 0 0% 25 20% 27 10% 10 15% 5. Slet ikke vigtigt % 93 37% 36 38% 16 33% 41 44% 23 46% 2 20% 65 52% 96 36% 32 48% Ved ikke 23 2% 3 1% 2 2% 0 0% 4 4% 1 2% 0 0% 4 3% 9 3% 1 1% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 11

28 03. At der er børneinstitutioner 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2 7% 2. I høj grad vigtigt % 4 16% 3. I nogen grad vigtig % 4 14% 4. I mindre grad vigtigt % 4 14% 5. Slet ikke vigtigt % 13 47% Ved ikke 23 2% 0 2% % % 03. At der er børneinstitutioner 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % 85 17% 2. I høj grad vigtigt % 81 16% 79 16% 3. I nogen grad vigtig % 47 9% 64 13% 4. I mindre grad vigtigt % 68 13% 62 12% 5. Slet ikke vigtigt % % % Ved ikke 23 2% 7 1% 16 3% % % % Krydstabeller, side 12

29 03. At der er børneinstitutioner 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 42 21% 57 36% 37 20% 13 7% 19 12% 20 13% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 43 22% 35 22% 33 18% 21 12% 19 12% 10 6% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 33 17% 14 9% 20 11% 22 13% 9 6% 13 8% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 25 13% 14 9% 30 16% 21 12% 26 16% 16 10% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 49 25% 38 24% 66 35% 92 54% 82 51% 88 56% 0 0% Ved ikke 23 2% 5 2% 1 1% 0 0% 3 2% 5 3% 10 6% 0 0% % % % % % % % At der er børneinstitutioner 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 49 15% 36 24% 29 13% 53 23% 20 19% 2. I høj grad vigtigt % 56 18% 10 7% 50 23% 31 13% 13 13% 3. I nogen grad vigtig % 35 11% 15 10% 24 11% 24 10% 14 13% 4. I mindre grad vigtigt % 33 10% 24 16% 28 13% 24 10% 22 20% 5. Slet ikke vigtigt % % 64 42% 81 37% % 37 34% Ved ikke 23 2% 13 4% 1 1% 7 3% 1 0% 2 2% % % % % % % Krydstabeller, side 13

30 03. At der er børneinstitutioner Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 5 8% 22 17% 29 16% 80 18% 45 24% 7 22% 0 16% 2. I høj grad vigtigt % 12 20% 26 20% 28 15% 59 13% 33 18% 3 12% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 11 19% 18 14% 17 10% 42 9% 19 10% 4 13% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 7 13% 21 16% 24 13% 57 13% 18 10% 3 9% 1 28% 5. Slet ikke vigtigt % 23 39% 40 30% 75 41% % 68 37% 11 37% 2 56% Ved ikke 23 2% 1 1% 4 3% 10 5% 3 1% 3 2% 2 7% 0 0% % % % % % % % 3 100% 03. At der er børneinstitutioner kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 3 9% 32 15% 25 15% 18 17% 17 18% 19 23% 24 25% 33 29% 15 13% 2. I høj grad vigtigt % 4 10% 30 15% 28 16% 19 18% 16 17% 14 16% 13 13% 21 19% 16 13% 3. I nogen grad vigtig % 6 16% 24 12% 19 11% 14 13% 12 12% 4 5% 12 13% 16 14% 4 3% 4. I mindre grad vigtigt % 4 11% 29 14% 22 13% 10 10% 11 12% 12 14% 12 12% 12 10% 19 16% 5. Slet ikke vigtigt % 15 42% 83 40% 74 44% 45 42% 34 36% 35 42% 35 36% 31 27% 65 53% Ved ikke 23 2% 4 12% 8 4% 2 1% 1 1% 4 5% 0 0% 1 1% 0 0% 4 3% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 14

31 04. At der er idrætsfaciliteter 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 35 14% 8 8% 6 13% 9 10% 6 12% 2 30% 16 13% 38 14% 4 6% 2. I høj grad vigtigt % 69 28% 29 31% 13 27% 17 18% 10 21% 2 28% 21 17% 64 24% 13 20% 3. I nogen grad vigtig % 68 27% 26 27% 15 32% 25 27% 10 21% 2 22% 35 28% 82 31% 18 27% 4. I mindre grad vigtigt % 37 15% 18 19% 9 18% 20 22% 11 22% 2 20% 25 20% 44 16% 13 19% 5. Slet ikke vigtigt % 37 15% 13 14% 5 11% 20 21% 11 22% 0 0% 27 22% 40 15% 17 25% Ved ikke 7 1% 2 1% 1 1% 0 0% 1 1% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2% % % % % % % 8 100% % % % 04. At der er idrætsfaciliteter 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 3 12% 2. I høj grad vigtigt % 4 15% 3. I nogen grad vigtig % 8 31% 4. I mindre grad vigtigt % 4 16% 5. Slet ikke vigtigt % 6 24% Ved ikke 7 1% 0 2% % % Krydstabeller, side 15

32 04. At der er idrætsfaciliteter 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 71 14% 58 11% 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % % % 4. I mindre grad vigtigt % 92 18% 90 18% 5. Slet ikke vigtigt % 86 16% 91 18% Ved ikke 7 1% 5 1% 3 1% % % % 04. At der er idrætsfaciliteter 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 17 8% 26 16% 33 17% 14 8% 19 12% 21 13% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 75 38% 50 32% 42 23% 38 22% 21 13% 17 11% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 62 32% 44 28% 50 27% 48 28% 44 28% 41 26% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 24 12% 24 15% 38 20% 42 24% 27 17% 29 18% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 16 8% 15 9% 24 13% 28 17% 48 30% 45 29% 0 0% Ved ikke 7 1% 3 1% 0 0% 0 0% 1 1% 1 0% 3 2% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 16

33 04. At der er idrætsfaciliteter 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 29 9% 24 16% 25 11% 34 15% 17 16% 2. I høj grad vigtigt % 70 22% 26 17% 59 27% 64 28% 24 22% 3. I nogen grad vigtig % % 39 26% 67 31% 53 23% 30 28% 4. I mindre grad vigtigt % 57 18% 35 23% 41 19% 33 14% 17 16% 5. Slet ikke vigtigt % 60 19% 25 17% 26 12% 46 20% 19 18% Ved ikke 7 1% 3 1% 1 1% 1 1% 1 0% 1 1% % % % % % % 04. At der er idrætsfaciliteter Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 9 15% 13 10% 21 11% 56 13% 25 13% 5 16% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 11 19% 41 31% 45 25% 99 23% 41 22% 6 20% 0 16% 3. I nogen grad vigtig % 20 35% 38 29% 56 31% % 48 26% 6 19% 1 28% 4. I mindre grad vigtigt % 5 8% 23 17% 26 14% 86 20% 37 20% 6 21% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 13 22% 13 10% 34 19% 73 17% 34 18% 7 24% 2 56% Ved ikke 7 1% 0 0% 3 2% 1 1% 3 1% 1 1% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 17

34 04. At der er idrætsfaciliteter kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2 5% 27 13% 19 11% 9 8% 12 13% 11 13% 20 20% 17 15% 13 11% 2. I høj grad vigtigt % 11 30% 50 25% 37 22% 21 20% 22 23% 23 27% 31 32% 25 22% 23 19% 3. I nogen grad vigtig % 11 30% 58 28% 53 31% 35 32% 26 27% 24 28% 20 20% 33 29% 32 26% 4. I mindre grad vigtigt % 6 18% 30 15% 29 17% 22 21% 19 20% 14 17% 15 15% 26 23% 22 18% 5. Slet ikke vigtigt % 5 14% 39 19% 32 19% 19 18% 15 15% 12 15% 11 12% 12 11% 31 25% Ved ikke 7 1% 1 2% 0 0% 0 0% 1 1% 3 3% 1 1% 0 0% 0 0% 2 1% % % % % % % % % % % oplyse 05. At der er gode jobmuligheder 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 63 25% 26 27% 7 15% 20 22% 7 13% 0 0% 25 20% 58 22% 13 19% 2. I høj grad vigtigt % 62 25% 31 32% 16 32% 26 29% 18 37% 0 0% 30 24% 60 22% 21 32% 3. I nogen grad vigtig % 56 22% 15 15% 16 33% 18 19% 13 27% 6 80% 26 21% 51 19% 12 18% 4. I mindre grad vigtigt % 30 12% 10 10% 4 8% 12 13% 7 15% 0 0% 13 10% 31 12% 7 11% 5. Slet ikke vigtigt % 36 14% 14 14% 5 11% 15 17% 4 9% 2 20% 27 22% 59 22% 13 19% Ved ikke 19 2% 3 1% 1 1% 1 2% 2 2% 0 0% 0 0% 3 2% 8 3% 1 1% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 18

35 05. At der er gode jobmuligheder 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 5 19% 2. I høj grad vigtigt % 6 24% 3. I nogen grad vigtig % 7 26% 4. I mindre grad vigtigt % 7 26% 5. Slet ikke vigtigt % 1 3% Ved ikke 19 2% 0 2% % % 05. At der er gode jobmuligheder 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % % 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % % % 4. I mindre grad vigtigt % 59 11% 62 12% 5. Slet ikke vigtigt % 99 19% 78 15% Ved ikke 19 2% 10 2% 9 2% % % % Krydstabeller, side 19

36 05. At der er gode jobmuligheder 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 57 29% 41 26% 46 25% 38 22% 28 17% 13 8% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 76 39% 42 27% 62 33% 55 32% 18 11% 17 11% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 42 21% 41 26% 55 29% 40 23% 22 14% 21 13% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 16 8% 26 16% 16 9% 16 9% 31 19% 16 10% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 5 3% 6 4% 7 4% 20 12% 56 35% 82 52% 0 0% Ved ikke 19 2% 1 0% 2 1% 1 1% 2 1% 5 3% 8 5% 0 0% % % % % % % % At der er gode jobmuligheder 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 74 23% 22 15% 31 14% 68 29% 27 26% 2. I høj grad vigtigt % 84 26% 29 20% 66 30% 57 24% 34 32% 3. I nogen grad vigtig % 64 20% 38 25% 57 26% 44 19% 17 16% 4. I mindre grad vigtigt % 43 14% 21 14% 28 13% 19 8% 10 9% 5. Slet ikke vigtigt % 46 14% 39 26% 30 14% 44 19% 17 16% Ved ikke 19 2% 9 3% 0 0% 7 3% 1 0% 2 1% % % % % % % Krydstabeller, side 20

37 05. At der er gode jobmuligheder Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 8 14% 41 31% 32 17% 79 18% 58 31% 4 13% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 18 30% 39 30% 60 33% % 45 24% 9 30% 0 16% 3. I nogen grad vigtig % 10 17% 27 21% 35 19% % 38 21% 4 13% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 7 13% 10 7% 15 8% 64 15% 19 10% 5 16% 1 28% 5. Slet ikke vigtigt % 13 22% 10 7% 33 18% 88 20% 24 13% 7 24% 2 56% Ved ikke 19 2% 2 4% 4 3% 7 4% 2 0% 2 1% 1 5% 0 0% % % % % % % % 3 100% 05. At der er gode jobmuligheder kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 7 18% 42 20% 40 24% 23 22% 20 21% 19 23% 23 24% 24 22% 23 19% 2. I høj grad vigtigt % 15 42% 47 23% 39 23% 34 32% 30 31% 20 24% 27 28% 27 24% 30 25% 3. I nogen grad vigtig % 5 13% 40 19% 39 23% 18 17% 19 20% 19 22% 26 27% 36 32% 20 17% 4. I mindre grad vigtigt % 4 11% 22 11% 16 9% 10 10% 14 14% 15 18% 11 11% 12 11% 16 13% 5. Slet ikke vigtigt % 5 13% 45 22% 34 20% 21 20% 11 12% 11 13% 9 10% 11 10% 28 23% Ved ikke 19 2% 1 2% 9 4% 2 1% 1 1% 2 2% 0 0% 0 0% 1 1% 4 3% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 21

38 06. At der er dagligvarebutikker 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % 38 40% 20 41% 44 47% 21 43% 4 50% 59 47% % 27 40% 2. I høj grad vigtigt % 90 36% 41 43% 18 37% 33 36% 18 36% 2 28% 41 33% 96 36% 26 39% 3. I nogen grad vigtig % 37 15% 10 11% 10 20% 13 14% 8 17% 2 22% 20 16% 34 13% 12 17% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 2 1% 5 5% 0 0% 2 2% 2 3% 0 0% 3 2% 9 3% 2 3% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 2 1% 1 1% 1 2% 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% 4 1% 0 0% Ved ikke 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % 06. At der er dagligvarebutikker 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 10 37% 2. I høj grad vigtigt % 10 36% 3. I nogen grad vigtig % 6 21% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 2 7% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 0 0% Ved ikke 1 0% 0 0% % % Krydstabeller, side 22

39 06. At der er dagligvarebutikker 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % % 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % 66 13% 85 17% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 11 2% 16 3% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 5 1% 5 1% Ved ikke 1 0% 1 0% 0 0% % % % 06. At der er dagligvarebutikker 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 81 41% 61 39% 63 34% 81 47% 86 54% 93 59% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 88 45% 67 43% 79 42% 61 36% 40 25% 41 26% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 24 12% 24 15% 36 19% 21 13% 28 18% 17 11% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 3 2% 3 2% 6 3% 6 3% 4 2% 5 3% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 0 0% 3 2% 3 1% 2 1% 2 1% 0 0% 0 0% Ved ikke 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 23

40 06. At der er dagligvarebutikker 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % 71 48% 96 44% % 47 44% 2. I høj grad vigtigt % % 41 27% 80 37% 95 41% 37 34% 3. I nogen grad vigtig % 45 14% 26 17% 34 15% 26 11% 20 18% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 4 1% 10 7% 7 3% 4 2% 2 2% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 3 1% 2 1% 1 1% 2 1% 2 2% Ved ikke 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 06. At der er dagligvarebutikker Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 30 52% 62 48% 90 50% % 71 38% 11 37% 2 72% 2. I høj grad vigtigt % 15 26% 46 35% 70 38% % 81 43% 8 26% 1 28% 3. I nogen grad vigtig % 12 20% 20 16% 17 9% 73 17% 25 13% 4 15% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 0 0% 1 1% 4 2% 9 2% 9 5% 4 12% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 1 2% 0 0% 1 0% 3 1% 2 1% 3 10% 0 0% Ved ikke 1 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 24

41 06. At der er dagligvarebutikker kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 13 38% % 92 54% 38 36% 33 35% 39 47% 38 39% 42 38% 60 49% 2. I høj grad vigtigt % 19 53% 61 30% 47 28% 50 46% 45 47% 31 37% 40 41% 47 42% 37 30% 3. I nogen grad vigtig % 1 3% 29 14% 26 16% 15 14% 11 11% 12 14% 15 16% 18 16% 24 19% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 0 0% 7 3% 2 1% 2 2% 6 6% 1 2% 2 3% 4 4% 2 2% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 1 4% 0 0% 4 2% 2 2% 0 0% 1 1% 1 1% 1 1% 0 0% Ved ikke 1 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % oplyse 07. At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v. 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 23 9% 10 11% 5 10% 10 10% 7 14% 0 0% 23 19% 24 9% 8 12% 2. I høj grad vigtigt % 42 17% 22 23% 10 20% 26 28% 7 14% 4 50% 26 21% 61 23% 10 15% 3. I nogen grad vigtig % 88 35% 21 22% 13 26% 26 29% 10 21% 4 50% 24 19% 55 21% 21 31% 4. I mindre grad vigtigt % 68 27% 29 30% 15 30% 23 25% 16 32% 0 0% 26 21% 94 35% 20 29% 5. Slet ikke vigtigt % 27 11% 12 13% 7 13% 7 8% 10 19% 0 0% 24 20% 33 12% 8 12% Ved ikke 5 0% 1 0% 1 1% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 1 1% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 25

42 07. At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v. 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 1 3% 2. I høj grad vigtigt % 5 20% 3. I nogen grad vigtig % 14 51% 4. I mindre grad vigtigt % 6 22% 5. Slet ikke vigtigt % 1 4% Ved ikke 5 0% 0 0% % % 07. At der er butikker, som 17. Hvad er dit køn? sælger tøj, sko, isenkram m.v. Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 68 13% 43 9% 2. I høj grad vigtigt % % 93 18% 3. I nogen grad vigtig % % % 4. I mindre grad vigtigt % % % 5. Slet ikke vigtigt % 52 10% 77 15% Ved ikke 5 0% 3 1% 2 0% % % % Krydstabeller, side 26

43 07. At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v. 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 19 10% 16 10% 12 7% 25 14% 17 11% 22 14% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 51 26% 27 17% 43 23% 33 20% 34 21% 23 15% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 59 30% 45 28% 40 21% 52 31% 41 25% 38 24% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 55 28% 51 32% 65 35% 38 22% 45 28% 42 27% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 11 5% 19 12% 26 14% 23 13% 22 14% 29 18% 0 0% Ved ikke 5 0% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 2 1% 0 0% % % % % % % % At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v. 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 36 11% 18 12% 20 9% 25 11% 11 10% 2. I høj grad vigtigt % 62 19% 32 21% 48 22% 46 20% 26 24% 3. I nogen grad vigtig % 85 26% 35 23% 64 29% 64 28% 27 26% 4. I mindre grad vigtigt % 95 30% 46 31% 63 29% 61 26% 30 28% 5. Slet ikke vigtigt % 38 12% 19 13% 23 10% 36 15% 13 12% Ved ikke 5 0% 4 1% 0 0% 1 0% 0 0% 1 1% % % % % % % Krydstabeller, side 27

44 07. At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v. Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 10 17% 20 16% 20 11% 40 9% 16 9% 4 14% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 13 22% 33 25% 39 22% 88 20% 37 20% 2 7% 1 28% 3. I nogen grad vigtig % 12 21% 28 21% 46 25% % 49 26% 5 17% 2 72% 4. I mindre grad vigtigt % 20 34% 38 29% 47 26% % 60 32% 6 21% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 4 6% 10 7% 27 15% 53 12% 24 13% 12 41% 0 0% Ved ikke 5 0% 0 0% 2 1% 2 1% 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% 07. At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 5 14% 30 15% 17 10% 9 9% 9 10% 8 10% 11 12% 10 9% 10 8% 2. I høj grad vigtigt % 9 26% 42 20% 40 23% 17 16% 14 15% 22 26% 22 22% 16 14% 33 27% 3. I nogen grad vigtig % 5 14% 61 30% 42 25% 32 30% 29 30% 21 25% 28 29% 32 28% 26 21% 4. I mindre grad vigtigt % 12 32% 49 24% 44 26% 36 33% 25 26% 23 28% 28 29% 40 35% 40 33% 5. Slet ikke vigtigt % 4 11% 23 11% 28 16% 13 12% 17 18% 10 12% 8 8% 15 13% 12 10% Ved ikke 5 0% 1 2% 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 28

45 08. At der er læge 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 83 33% 20 21% 12 24% 27 29% 10 21% 2 20% 53 42% 67 25% 19 29% 2. I høj grad vigtigt % 74 30% 31 33% 19 39% 29 32% 15 30% 4 53% 33 27% 79 30% 20 30% 3. I nogen grad vigtig % 67 27% 23 24% 12 24% 22 24% 11 22% 2 28% 23 19% 82 31% 16 24% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 14 6% 15 16% 3 7% 12 13% 4 9% 0 0% 7 5% 31 12% 11 16% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 11 4% 7 7% 3 7% 0 0% 8 17% 0 0% 8 7% 9 3% 1 1% Ved ikke 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 1% % % % % % % 8 100% % % % 08. At der er læge 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 4 14% 2. I høj grad vigtigt % 9 34% 3. I nogen grad vigtig % 12 45% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 1 4% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 1 3% Ved ikke 2 0% 0 0% % % Krydstabeller, side 29

46 08. At der er læge 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % % 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % % % 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 43 8% 55 11% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 19 4% 30 6% Ved ikke 2 0% 1 0% 1 0% % % % 08. At der er læge 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 32 16% 43 27% 43 23% 49 29% 58 36% 70 45% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 73 37% 45 28% 61 33% 46 27% 50 31% 40 26% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 54 27% 43 27% 53 28% 54 31% 35 22% 33 21% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 30 15% 18 11% 20 11% 14 8% 8 5% 8 5% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 8 4% 10 6% 10 5% 7 4% 9 6% 5 3% 0 0% Ved ikke 2 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 30

47 08. At der er læge 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 94 29% 49 32% 55 25% 63 27% 35 32% 2. I høj grad vigtigt % % 43 29% 68 31% 70 30% 28 26% 3. I nogen grad vigtig % 74 23% 42 28% 63 29% 62 27% 29 27% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 32 10% 11 7% 21 10% 22 9% 12 11% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 16 5% 3 2% 11 5% 14 6% 4 3% Ved ikke 2 0% 0 0% 1 1% 1 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 08. At der er læge Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 18 31% 32 24% 53 29% % 41 22% 9 30% 2 84% 2. I høj grad vigtigt % 13 22% 44 33% 62 34% % 61 33% 4 12% 0 16% 3. I nogen grad vigtig % 20 35% 33 25% 46 25% % 47 25% 10 34% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 6 10% 15 11% 10 5% 40 9% 23 12% 5 17% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 1 2% 7 5% 10 5% 15 3% 14 7% 2 7% 0 0% Ved ikke 2 0% 0 0% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 31

48 08. At der er læge kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 6 18% 71 35% 60 35% 28 26% 19 20% 25 30% 24 24% 25 23% 37 30% 2. I høj grad vigtigt % 13 35% 63 31% 51 30% 28 26% 27 28% 26 31% 40 41% 34 30% 34 28% 3. I nogen grad vigtig % 10 27% 47 23% 38 22% 36 33% 33 35% 23 28% 19 20% 28 25% 36 29% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 3 9% 20 10% 14 8% 7 7% 10 11% 3 4% 10 11% 19 17% 10 8% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 3 9% 3 2% 8 4% 8 7% 5 5% 6 7% 4 4% 5 5% 6 5% Ved ikke 2 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % oplyse 09. At der er kulturtilbud 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 39 16% 19 20% 5 10% 17 19% 4 9% 0 0% 14 11% 28 11% 17 26% 2. I høj grad vigtigt % 64 26% 26 27% 7 15% 28 30% 11 21% 2 20% 23 18% 58 22% 22 33% 3. I nogen grad vigtig % 93 37% 32 34% 18 37% 27 29% 18 36% 4 53% 27 22% 86 32% 15 23% 4. I mindre grad vigtigt % 37 15% 13 13% 16 34% 13 15% 7 15% 2 28% 34 28% 62 23% 9 14% 5. Slet ikke vigtigt % 13 5% 4 4% 2 5% 6 7% 10 20% 0 0% 26 21% 34 13% 3 5% Ved ikke 4 0% 2 1% 2 2% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 32

49 09. At der er kulturtilbud 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 3 10% 2. I høj grad vigtigt % 6 21% 3. I nogen grad vigtig % 7 27% 4. I mindre grad vigtigt % 9 35% 5. Slet ikke vigtigt % 2 7% Ved ikke 4 0% 0 0% % % 09. At der er kulturtilbud 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 82 16% 64 13% 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % % % 4. I mindre grad vigtigt % % 99 20% 5. Slet ikke vigtigt % 39 7% 62 12% Ved ikke 4 0% 2 0% 3 1% % % % Krydstabeller, side 33

50 09. At der er kulturtilbud 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 24 12% 11 7% 12 7% 22 13% 34 21% 43 28% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 51 26% 33 21% 42 22% 35 21% 54 34% 31 20% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 61 31% 46 29% 69 37% 70 41% 32 20% 50 32% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 40 20% 43 27% 44 24% 30 18% 25 16% 23 15% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 19 10% 26 16% 20 11% 15 9% 14 9% 7 5% 0 0% Ved ikke 4 0% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 2 1% 0 0% % % % % % % % At der er kulturtilbud 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 54 17% 14 9% 29 13% 31 13% 19 17% 2. I høj grad vigtigt % 77 24% 29 19% 53 24% 66 28% 21 19% 3. I nogen grad vigtig % % 54 36% 74 34% 71 31% 30 28% 4. I mindre grad vigtigt % 56 17% 41 27% 44 20% 40 17% 23 21% 5. Slet ikke vigtigt % 31 10% 13 9% 18 8% 24 10% 15 14% Ved ikke 4 0% 3 1% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% % % % % % % Krydstabeller, side 34

51 09. At der er kulturtilbud Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 8 14% 17 13% 19 11% 62 14% 37 20% 3 10% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 13 22% 35 26% 36 20% % 51 27% 5 18% 0 16% 3. I nogen grad vigtig % 19 32% 43 33% 53 29% % 60 32% 9 32% 2 84% 4. I mindre grad vigtigt % 8 14% 21 16% 43 24% 93 21% 30 16% 9 31% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 10 17% 13 10% 30 16% 36 8% 10 5% 3 9% 0 0% Ved ikke 4 0% 1 1% 2 1% 0 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% 09. At der er kulturtilbud kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 8 24% 34 17% 29 17% 16 15% 14 15% 12 14% 15 15% 10 9% 8 7% 2. I høj grad vigtigt % 6 17% 50 24% 43 25% 15 14% 26 28% 20 24% 30 31% 27 24% 29 24% 3. I nogen grad vigtig % 13 37% 57 28% 52 31% 49 46% 18 19% 26 31% 28 29% 45 40% 39 32% 4. I mindre grad vigtigt % 5 14% 44 22% 32 19% 18 17% 23 24% 16 19% 17 18% 19 17% 29 24% 5. Slet ikke vigtigt % 2 6% 18 9% 14 8% 10 9% 12 13% 10 12% 7 7% 11 10% 17 14% Ved ikke 4 0% 1 2% 2 1% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 35

52 10. At der er kort afstand til natur 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 68 27% 23 24% 8 17% 26 28% 15 30% 0 0% 41 33% 68 26% 21 32% 2. I høj grad vigtigt % 91 36% 34 36% 22 45% 35 38% 13 25% 4 50% 41 33% 82 31% 20 29% 3. I nogen grad vigtig % 65 26% 25 26% 14 28% 18 20% 15 29% 4 50% 30 24% 85 32% 16 24% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 21 8% 13 14% 3 7% 10 11% 5 9% 0 0% 6 5% 22 8% 9 13% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 3 1% 0 0% 1 3% 2 2% 3 6% 0 0% 6 5% 9 3% 1 2% Ved ikke 3 0% 2 1% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % 10. At der er kort afstand til natur 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 3 11% 2. I høj grad vigtigt % 13 49% 3. I nogen grad vigtig % 3 9% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 8 30% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 0 0% Ved ikke 3 0% 0 0% % % Krydstabeller, side 36

53 10. At der er kort afstand til natur 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % % 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % % % 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 40 8% 58 11% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 11 2% 15 3% Ved ikke 3 0% 1 0% 2 0% % % % 10. At der er kort afstand til natur 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 28 14% 34 22% 46 25% 52 30% 51 32% 63 40% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 65 33% 52 33% 65 35% 57 33% 61 38% 55 35% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 67 34% 44 28% 53 28% 44 26% 36 22% 30 19% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 32 16% 19 12% 20 11% 14 8% 10 6% 3 2% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 4 2% 9 5% 3 2% 4 2% 3 2% 4 3% 0 0% Ved ikke 3 0% 1 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 37

54 10. At der er kort afstand til natur 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 70 22% 42 28% 60 27% 68 29% 34 32% 2. I høj grad vigtigt % % 55 37% 78 36% 72 31% 30 28% 3. I nogen grad vigtig % 80 25% 34 23% 63 29% 74 32% 23 21% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 39 12% 16 11% 14 6% 11 5% 17 16% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 11 3% 2 2% 3 1% 5 2% 4 3% Ved ikke 3 0% 1 0% 0 0% 1 0% 1 0% 0 0% % % % % % % 10. At der er kort afstand til natur Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 10 18% 33 25% 44 24% % 43 23% 12 41% 2 56% 2. I høj grad vigtigt % 19 33% 33 26% 66 36% % 73 39% 7 23% 1 44% 3. I nogen grad vigtig % 15 26% 44 34% 54 30% % 42 23% 6 22% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 10 17% 15 12% 13 7% 34 8% 21 11% 4 14% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 4 6% 4 3% 4 2% 6 1% 8 4% 0 0% 0 0% Ved ikke 3 0% 0 0% 1 1% 1 1% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 38

55 10. At der er kort afstand til natur kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 5 15% 52 25% 43 25% 29 27% 29 30% 27 32% 27 28% 32 29% 30 24% 2. I høj grad vigtigt % 6 18% 81 40% 59 35% 25 23% 37 38% 32 38% 37 38% 36 32% 42 34% 3. I nogen grad vigtig % 16 44% 49 24% 46 27% 36 34% 15 15% 17 20% 24 25% 33 30% 38 31% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 6 17% 18 9% 18 11% 12 11% 11 11% 8 10% 8 9% 9 8% 7 6% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 1 4% 4 2% 4 3% 5 4% 4 4% 0 0% 0 0% 2 2% 6 5% Ved ikke 3 0% 1 2% 1 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % oplyse 11. At der er god kollektiv transport 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 97 39% 24 25% 13 27% 34 37% 9 18% 4 50% 39 32% 60 22% 28 41% 2. I høj grad vigtigt % 70 28% 34 36% 16 33% 30 33% 15 29% 0 0% 26 21% 53 20% 19 29% 3. I nogen grad vigtig % 51 20% 20 21% 9 18% 16 17% 11 23% 4 50% 18 15% 74 28% 15 23% 4. I mindre grad vigtigt % 19 8% 14 15% 8 16% 7 8% 8 16% 0 0% 26 21% 58 22% 2 3% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 12 5% 3 3% 3 6% 3 4% 7 15% 0 0% 14 11% 24 9% 3 5% Ved ikke 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 39

56 11. At der er god kollektiv transport 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 9 34% 2. I høj grad vigtigt % 10 38% 3. I nogen grad vigtig % 7 25% 4. I mindre grad vigtigt % 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 1 4% Ved ikke 1 0% 0 0% % % 11. At der er god kollektiv 17. Hvad er dit køn? transport Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % % 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % 95 18% % 4. I mindre grad vigtigt % 67 13% 75 15% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 24 5% 48 9% Ved ikke 1 0% 1 0% 0 0% % % % Krydstabeller, side 40

57 11. At der er god kollektiv transport 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 60 31% 38 24% 36 19% 55 32% 61 38% 67 43% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 68 34% 44 28% 45 24% 46 27% 33 21% 37 24% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 41 21% 38 24% 46 25% 35 20% 38 24% 25 16% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 23 12% 24 15% 39 21% 18 10% 17 11% 21 14% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 4 2% 14 9% 20 11% 18 11% 11 7% 6 4% 0 0% Ved ikke 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % At der er god kollektiv transport 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % 44 29% 41 19% 68 29% 27 25% 2. I høj grad vigtigt % 96 30% 35 23% 62 28% 61 26% 19 18% 3. I nogen grad vigtig % 59 18% 32 21% 56 26% 52 22% 26 24% 4. I mindre grad vigtigt % 20 6% 25 17% 40 18% 33 14% 24 22% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 8 2% 14 9% 19 9% 19 8% 12 11% Ved ikke 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% % % % % % % Krydstabeller, side 41

58 11. At der er god kollektiv transport Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 26 44% 39 30% 47 26% % 66 35% 8 26% 0 16% 2. I høj grad vigtigt % 13 22% 43 33% 53 29% % 47 25% 9 29% 2 56% 3. I nogen grad vigtig % 14 23% 17 13% 36 20% % 39 21% 7 23% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 4 8% 21 16% 23 12% 65 15% 27 15% 3 8% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 2 3% 9 7% 23 13% 25 6% 8 4% 4 14% 1 28% Ved ikke 1 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% 11. At der er god kollektiv transport kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 19 53% 80 39% 55 32% 24 23% 23 24% 30 36% 18 18% 30 27% 39 32% 2. I høj grad vigtigt % 9 26% 58 28% 51 30% 29 27% 22 23% 18 21% 28 29% 30 27% 28 23% 3. I nogen grad vigtig % 6 16% 39 19% 31 18% 29 27% 27 28% 12 14% 28 29% 27 24% 25 21% 4. I mindre grad vigtigt % 0 0% 17 8% 26 15% 15 14% 20 21% 16 19% 12 13% 15 13% 22 18% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 1 4% 11 5% 9 5% 10 9% 3 3% 8 9% 10 10% 11 10% 9 7% Ved ikke 1 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 42

59 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 9 4% 6 6% 9 19% 1 1% 11 23% 0 0% 11 9% 49 18% 1 2% Overvejende enig % 29 12% 9 10% 14 28% 10 11% 13 26% 2 20% 28 23% 76 28% 2 3% Hverken/eller % 44 17% 14 14% 9 19% 14 15% 13 26% 2 22% 29 23% 58 22% 7 10% Overvejende uenig % 65 26% 34 36% 7 14% 20 22% 4 8% 5 58% 29 23% 44 17% 19 28% Helt uenig % % 30 31% 8 16% 44 48% 8 15% 0 0% 23 19% 32 12% 37 56% Ved ikke 25 2% 3 1% 3 3% 2 4% 2 3% 1 2% 0 0% 3 3% 9 3% 1 1% % % % % % % 8 100% % % % 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Helt enig % 5 19% Overvejende enig % 3 11% Hverken/eller % 3 13% Overvejende uenig % 6 21% Helt uenig % 8 31% Ved ikke 25 2% 2 6% % % Krydstabeller, side 43

60 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % Helt enig % 35 7% 68 14% Overvejende enig % 98 19% 88 17% Hverken/eller % % 87 17% Overvejende uenig % % % Helt uenig % % % Ved ikke 25 2% 23 4% 3 0% % % % 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 18 9% 22 14% 23 12% 14 8% 13 8% 13 8% 0 0% Overvejende enig % 33 17% 32 20% 39 21% 26 15% 30 19% 26 17% 0 0% Hverken/eller % 55 28% 29 18% 43 23% 22 13% 20 13% 22 14% 0 0% Overvejende uenig % 49 25% 36 23% 39 21% 39 23% 37 23% 32 21% 0 0% Helt uenig % 34 17% 29 18% 40 21% 70 41% 58 36% 60 38% 0 0% Ved ikke 25 2% 8 4% 9 6% 3 2% 1 0% 1 1% 3 2% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 44

61 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Helt enig % 29 9% 10 7% 27 12% 24 10% 13 12% Overvejende enig % 40 12% 26 17% 51 23% 49 21% 20 19% Hverken/eller % 53 17% 28 19% 44 20% 37 16% 30 28% Overvejende uenig % 88 27% 37 25% 45 20% 42 18% 21 19% Helt uenig % % 46 31% 48 22% 70 30% 23 22% Ved ikke 25 2% 8 2% 2 2% 4 2% 10 4% 1 0% % % % % % % 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 6 10% 20 16% 24 13% 32 7% 18 10% 3 10% 0 0% Overvejende enig % 8 14% 29 22% 32 18% 89 20% 24 13% 3 10% 1 28% Hverken/eller % 19 33% 23 18% 40 22% 73 17% 27 15% 9 30% 0 0% Overvejende uenig % 9 16% 30 23% 40 22% % 44 23% 8 27% 0 0% Helt uenig % 14 24% 22 17% 42 23% % 69 37% 7 23% 2 72% Ved ikke 25 2% 2 3% 7 5% 3 1% 9 2% 5 3% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 45

62 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 2 5% 18 9% 12 7% 8 7% 14 15% 9 11% 9 9% 17 15% 14 12% Overvejende enig % 6 18% 34 17% 31 18% 24 23% 15 15% 20 24% 13 14% 15 13% 28 23% Hverken/eller % 3 8% 40 19% 38 22% 22 21% 16 17% 8 10% 15 16% 26 23% 25 20% Overvejende uenig % 15 42% 49 24% 37 22% 22 21% 12 13% 21 25% 27 28% 18 16% 31 26% Helt uenig % 10 27% 53 26% 49 29% 28 26% 36 38% 26 31% 29 30% 35 32% 23 19% Ved ikke 25 2% 0 0% 10 5% 4 2% 3 3% 2 2% 0 0% 4 4% 1 1% 1 1% % % % % % % % % % % 13. Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % % 39 41% 15 30% 51 56% 10 20% 5 58% 58 47% 73 27% 40 60% Overvejende enig % 83 34% 39 41% 20 42% 28 30% 19 37% 2 22% 42 34% 85 32% 21 32% Hverken/eller % 22 9% 12 12% 9 18% 7 7% 16 32% 2 20% 14 11% 52 19% 2 3% Overvejende uenig 62 6% 10 4% 2 2% 1 2% 2 2% 4 8% 0 0% 4 4% 36 13% 1 2% Helt uenig 26 3% 3 1% 1 1% 2 4% 1 1% 2 3% 0 0% 3 2% 14 5% 1 1% Ved ikke 24 2% 4 2% 2 2% 2 4% 4 4% 0 0% 0 0% 3 2% 8 3% 1 2% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 46

63 13. Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Helt enig % 13 49% Overvejende enig % 7 25% Hverken/eller % 5 18% Overvejende uenig 62 6% 2 8% Helt uenig 26 3% 0 0% Ved ikke 24 2% 0 0% % % 13. Flere storcentre og 17. Hvad er dit køn? hypermarkeder vil medføre Kvinde Mand stigende butiksdød i n % n % landdistrikterne Helt enig % % % Overvejende enig % % % Hverken/eller % 68 13% 72 14% Overvejende uenig 62 6% 29 5% 34 7% Helt uenig 26 3% 11 2% 15 3% Ved ikke 24 2% 19 4% 5 1% % % % Krydstabeller, side 47

64 13. Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 60 30% 55 35% 73 39% 83 49% 78 49% 80 51% 0 0% Overvejende enig % 85 43% 68 43% 63 34% 49 29% 41 26% 41 26% 0 0% Hverken/eller % 31 16% 16 10% 25 14% 21 12% 27 17% 19 12% 0 0% Overvejende uenig 62 6% 16 8% 8 5% 16 9% 9 5% 6 4% 8 5% 0 0% Helt uenig 26 3% 2 1% 6 4% 7 4% 6 3% 2 1% 3 2% 0 0% Ved ikke 24 2% 3 2% 5 3% 3 2% 3 2% 6 4% 4 3% 0 0% % % % % % % % Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Helt enig % % 62 41% 79 36% 97 42% 35 33% Overvejende enig % % 50 34% 68 31% 71 31% 43 41% Hverken/eller % 26 8% 21 14% 37 17% 39 17% 16 15% Overvejende uenig 62 6% 14 4% 8 5% 22 10% 13 6% 5 5% Helt uenig 26 3% 3 1% 7 5% 9 4% 4 2% 3 3% Ved ikke 24 2% 8 2% 1 1% 5 2% 8 3% 3 3% % % % % % % Krydstabeller, side 48

65 13. Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 20 34% 39 30% 81 45% % 80 43% 18 61% 2 72% Overvejende enig % 25 44% 57 44% 52 28% % 67 36% 4 13% 0 0% Hverken/eller % 6 10% 20 16% 22 12% 66 15% 19 10% 6 19% 1 28% Overvejende uenig 62 6% 3 5% 8 6% 18 10% 23 5% 10 5% 0 0% 0 0% Helt uenig 26 3% 1 2% 3 2% 6 3% 7 2% 7 4% 2 7% 0 0% Ved ikke 24 2% 3 4% 3 2% 3 2% 12 3% 4 2% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% 13. Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 14 38% 84 41% 76 44% 36 34% 42 44% 44 52% 43 44% 41 37% 50 41% Overvejende enig % 16 45% 64 31% 56 33% 40 37% 32 33% 21 25% 32 33% 42 38% 44 36% Hverken/eller % 5 15% 24 12% 23 14% 22 20% 12 13% 10 12% 12 12% 18 16% 12 10% Overvejende uenig 62 6% 0 0% 21 10% 7 4% 3 3% 1 1% 7 8% 6 6% 7 6% 10 8% Helt uenig 26 3% 1 2% 4 2% 4 3% 3 3% 7 8% 1 1% 1 1% 2 2% 4 3% Ved ikke 24 2% 0 0% 8 4% 4 2% 3 3% 0 1% 1 2% 3 3% 2 2% 2 1% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 49

66 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 38 4% 6 2% 2 2% 4 8% 1 1% 3 5% 0 0% 4 3% 16 6% 1 2% Overvejende enig % 23 9% 8 9% 11 22% 8 9% 9 18% 2 20% 25 20% 72 27% 3 4% Hverken/eller % 37 15% 19 20% 12 24% 19 21% 15 31% 0 0% 29 24% 75 28% 7 10% Overvejende uenig % 71 28% 40 42% 13 27% 20 21% 7 14% 4 50% 19 16% 57 21% 19 28% Helt uenig % 97 39% 22 23% 8 17% 37 41% 11 23% 2 30% 35 28% 33 12% 34 51% Ved ikke 66 6% 15 6% 5 5% 1 2% 6 6% 4 9% 0 0% 12 10% 16 6% 4 6% % % % % % % 8 100% % % % 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Helt enig 38 4% 1 4% Overvejende enig % 5 19% Hverken/eller % 6 24% Overvejende uenig % 5 17% Helt uenig % 7 26% Ved ikke 66 6% 3 10% % % Krydstabeller, side 50

67 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % Helt enig 38 4% 16 3% 22 4% Overvejende enig % 89 17% 76 15% Hverken/eller % % % Overvejende uenig % % % Helt uenig % % % Ved ikke 66 6% 50 10% 15 3% % % % 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 38 4% 1 1% 10 6% 7 4% 9 5% 6 3% 6 4% 0 0% Overvejende enig % 43 22% 18 11% 32 17% 21 12% 28 18% 23 15% 0 0% Hverken/eller % 58 29% 34 21% 41 22% 27 16% 32 20% 27 17% 0 0% Overvejende uenig % 51 26% 42 27% 49 26% 42 24% 34 21% 36 23% 0 0% Helt uenig % 28 14% 40 25% 49 26% 64 37% 54 34% 51 33% 0 0% Ved ikke 66 6% 16 8% 14 9% 8 4% 9 5% 6 4% 13 8% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 51

68 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Helt enig 38 4% 13 4% 8 5% 6 3% 7 3% 5 5% Overvejende enig % 39 12% 25 17% 53 24% 29 13% 19 18% Hverken/eller % 72 22% 23 15% 46 21% 54 23% 24 23% Overvejende uenig % 83 26% 41 27% 49 22% 60 26% 22 20% Helt uenig % 86 27% 44 29% 59 27% 67 29% 31 29% Ved ikke 66 6% 28 9% 10 7% 7 3% 14 6% 6 5% % % % % % % 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 38 4% 7 11% 3 2% 7 4% 7 2% 12 7% 3 9% 0 0% Overvejende enig % 5 8% 34 26% 38 21% 65 15% 22 12% 2 7% 0 0% Hverken/eller % 12 21% 38 29% 34 19% 91 21% 34 18% 9 31% 0 0% Overvejende uenig % 10 17% 28 21% 42 23% % 51 27% 6 21% 0 0% Helt uenig % 16 28% 20 16% 54 30% % 57 31% 10 32% 2 72% Ved ikke 66 6% 8 14% 7 6% 8 4% 31 7% 11 6% 0 0% 1 28% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 52

69 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 38 4% 0 0% 6 3% 8 5% 1 1% 7 8% 2 3% 3 3% 6 5% 5 4% Overvejende enig % 3 8% 39 19% 28 16% 19 18% 17 18% 13 16% 8 9% 17 15% 21 17% Hverken/eller % 11 30% 45 22% 32 19% 28 26% 19 20% 18 22% 16 17% 25 22% 26 21% Overvejende uenig % 9 25% 47 23% 37 22% 29 27% 16 16% 23 27% 30 31% 31 28% 32 26% Helt uenig % 9 25% 51 25% 56 33% 22 21% 31 33% 25 30% 36 37% 29 26% 28 22% Ved ikke 66 6% 4 12% 16 8% 9 5% 8 7% 6 6% 3 3% 4 4% 5 5% 11 9% % % % % % % % % % % 15. De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 97 9% 14 6% 4 4% 10 20% 1 1% 12 25% 0 0% 12 10% 40 15% 2 3% Overvejende enig % 33 13% 15 16% 14 29% 11 12% 16 31% 2 20% 29 24% 92 34% 5 8% Hverken/eller % 30 12% 12 13% 5 10% 11 12% 5 11% 2 22% 27 21% 35 13% 5 8% Overvejende uenig % 57 23% 27 28% 11 22% 22 24% 9 18% 5 58% 23 18% 57 21% 14 20% Helt uenig % % 34 36% 7 14% 43 47% 7 14% 0 0% 31 25% 27 10% 38 57% Ved ikke 40 4% 7 3% 3 3% 2 4% 4 4% 1 2% 0 0% 3 2% 17 6% 3 5% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 53

70 15. De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Helt enig 97 9% 2 7% Overvejende enig % 8 31% Hverken/eller % 2 9% Overvejende uenig % 8 28% Helt uenig % 7 25% Ved ikke 40 4% 0 0% % % 15. De enkelte kommuner skal 17. Hvad er dit køn? helt uden begrænsninger kunne Kvinde Mand fastlægge størrelse og placering n % n % af storcentre og hypermarkeder Helt enig 97 9% 38 7% 59 12% Overvejende enig % % % Hverken/eller % 77 15% 58 11% Overvejende uenig % % % Helt uenig % % % Ved ikke 40 4% 32 6% 8 2% % % % Krydstabeller, side 54

71 15. De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 97 9% 20 10% 14 9% 20 11% 15 9% 16 10% 12 8% 0 0% Overvejende enig % 33 17% 46 29% 51 27% 28 17% 31 19% 37 24% 0 0% Hverken/eller % 36 18% 23 14% 22 11% 17 10% 20 12% 18 12% 0 0% Overvejende uenig % 58 30% 30 19% 44 23% 42 25% 28 18% 29 19% 0 0% Helt uenig % 35 18% 36 23% 47 25% 66 39% 63 39% 54 35% 0 0% Ved ikke 40 4% 15 8% 9 5% 4 2% 2 1% 3 2% 6 4% 0 0% % % % % % % % De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Helt enig 97 9% 29 9% 5 4% 26 12% 24 10% 14 13% Overvejende enig % 48 15% 39 26% 50 23% 59 25% 30 28% Hverken/eller % 29 9% 21 14% 39 18% 27 12% 19 18% Overvejende uenig % 91 28% 39 26% 40 18% 47 20% 14 13% Helt uenig % % 43 29% 58 26% 61 26% 27 25% Ved ikke 40 4% 12 4% 3 2% 7 3% 14 6% 3 3% % % % % % % Krydstabeller, side 55

72 15. De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 97 9% 8 14% 24 18% 19 11% 32 7% 11 6% 3 9% 0 0% Overvejende enig % 11 19% 30 23% 53 29% 94 21% 31 17% 5 18% 1 28% Hverken/eller % 13 22% 18 14% 18 10% 56 13% 22 12% 8 26% 0 0% Overvejende uenig % 6 10% 25 19% 44 24% % 42 22% 6 19% 0 0% Helt uenig % 14 23% 26 20% 45 25% % 75 40% 8 28% 2 72% Ved ikke 40 4% 7 11% 8 6% 2 1% 17 4% 6 3% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% 15. De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 97 9% 1 3% 14 7% 14 8% 8 8% 8 9% 10 12% 8 8% 12 11% 21 17% Overvejende enig % 5 15% 47 23% 33 20% 32 30% 25 26% 14 17% 17 17% 23 21% 28 23% Hverken/eller % 6 16% 38 19% 23 14% 17 16% 15 15% 7 8% 9 9% 8 7% 12 10% Overvejende uenig % 10 29% 48 23% 38 23% 17 16% 10 11% 23 27% 26 27% 28 25% 31 25% Helt uenig % 13 36% 46 22% 55 32% 28 26% 32 34% 28 34% 37 38% 40 35% 22 18% Ved ikke 40 4% 0 0% 12 6% 6 3% 5 4% 5 5% 2 3% 1 1% 1 1% 8 7% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 56

73 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 42 17% 11 11% 7 15% 15 17% 9 17% 4 47% 29 24% 60 22% 15 22% Overvejende enig % 95 38% 30 32% 12 24% 37 40% 14 28% 4 53% 41 33% 89 33% 24 35% Hverken/eller % 58 23% 25 26% 9 18% 18 19% 11 23% 0 0% 16 13% 36 13% 14 21% Overvejende uenig % 21 8% 13 14% 9 19% 8 8% 5 10% 0 0% 20 16% 35 13% 7 11% Helt uenig 71 7% 7 3% 7 8% 9 18% 6 6% 9 19% 0 0% 10 8% 19 7% 2 3% Ved ikke 94 9% 26 11% 9 9% 3 6% 9 9% 2 3% 0 0% 8 6% 30 11% 6 8% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 57

74 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Helt enig % 5 20% Overvejende enig % 12 43% Hverken/eller % 5 18% Overvejende uenig % 2 7% Helt uenig 71 7% 2 7% Ved ikke 94 9% 1 5% % % Krydstabeller, side 58

75 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % Helt enig % 92 18% % Overvejende enig % % % Hverken/eller % 84 16% % Overvejende uenig % 51 10% 68 13% Helt uenig 71 7% 23 4% 48 10% Ved ikke 94 9% 76 15% 18 4% % % % 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 25 13% 21 13% 35 19% 33 19% 42 26% 42 27% 0 0% Overvejende enig % 52 26% 53 34% 51 27% 58 34% 72 45% 72 46% 0 0% Hverken/eller % 37 19% 26 16% 47 25% 36 21% 22 14% 23 15% 0 0% Overvejende uenig % 34 17% 18 11% 27 14% 21 13% 11 7% 7 5% 0 0% Helt uenig 71 7% 7 4% 20 12% 16 9% 15 9% 5 3% 8 5% 0 0% Ved ikke 94 9% 42 21% 21 13% 10 5% 8 4% 8 5% 5 3% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 59

76 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Helt enig % 36 11% 25 16% 57 26% 53 23% 26 25% Overvejende enig % 96 30% 64 43% 80 37% 80 34% 38 35% Hverken/eller % 74 23% 22 15% 34 16% 37 16% 23 22% Overvejende uenig % 44 14% 20 13% 18 8% 27 12% 10 9% Helt uenig 71 7% 39 12% 12 8% 8 4% 7 3% 5 5% Ved ikke 94 9% 32 10% 7 5% 21 10% 28 12% 5 5% % % % % % % 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 14 24% 20 15% 43 23% 81 19% 27 15% 12 39% 0 0% Overvejende enig % 13 23% 37 28% 63 34% % 57 31% 9 30% 3 100% Hverken/eller % 14 24% 17 13% 39 21% 81 19% 36 19% 4 15% 0 0% Overvejende uenig % 5 8% 27 21% 13 7% 42 10% 28 15% 4 13% 0 0% Helt uenig 71 7% 4 7% 7 5% 11 6% 25 6% 23 12% 1 3% 0 0% Ved ikke 94 9% 8 14% 22 17% 14 8% 34 8% 15 8% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 60

77 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 6 17% 39 19% 37 22% 16 15% 20 21% 17 20% 19 20% 11 10% 31 25% Overvejende enig % 5 14% 73 36% 69 40% 38 35% 34 36% 27 32% 29 30% 42 38% 41 33% Hverken/eller % 8 22% 32 16% 29 17% 23 22% 18 19% 17 21% 26 27% 22 20% 16 13% Overvejende uenig % 11 29% 26 13% 11 7% 14 13% 4 4% 12 14% 12 13% 17 15% 12 10% Helt uenig 71 7% 2 5% 8 4% 6 3% 8 8% 11 12% 8 9% 7 7% 16 14% 7 5% Ved ikke 94 9% 4 12% 27 13% 19 11% 8 8% 8 9% 3 4% 3 3% 4 3% 17 14% % % % % % % % % % % 17. Hvad er dit køn? 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Kvinde % % 43 46% 25 50% 59 64% 19 39% 4 47% 70 57% % 35 53% Mand % % 52 54% 24 50% 33 36% 31 61% 4 53% 54 43% % 32 47% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 61

78 17. Hvad er dit køn? 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Kvinde % 13 49% Mand % 14 51% % % 17. Hvad er dit køn? 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % Kvinde % % 0 0% Mand % 0 0% % % % % 17. Hvad er dit køn? 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Kvinde % % 74 47% 88 47% 89 52% 90 56% 76 49% 0 0% Mand % 91 46% 84 53% 99 53% 82 48% 70 44% 80 51% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 62

79 17. Hvad er dit køn? 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Kvinde % % 78 52% % % 45 42% Mand % % 72 48% % % 62 58% % % % % % % 17. Hvad er dit køn? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Kvinde % 27 46% 67 51% 68 38% % 88 47% 14 48% 2 56% Mand % 31 54% 64 49% % % 99 53% 16 52% 1 44% % % % % % % % 3 100% 17. Hvad er dit køn? kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % Kvinde % 16 44% % % 56 52% 41 43% 41 48% 42 44% 45 40% 75 61% Mand % 20 56% % 66 39% 51 48% 54 57% 44 52% 54 56% 68 60% 48 39% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 63

80 18. Hvad er din alder? 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % år % 39 16% 27 28% 9 18% 19 21% 10 21% 0 0% 12 9% 58 22% 16 25% år % 33 13% 20 21% 13 26% 13 15% 11 22% 0 0% 22 18% 30 11% 13 19% år % 39 15% 15 16% 12 24% 10 11% 17 34% 4 53% 25 21% 48 18% 8 12% år % 51 20% 13 14% 6 13% 16 18% 7 14% 2 28% 21 17% 39 14% 12 18% år % 47 19% 7 7% 2 3% 17 18% 2 5% 2 20% 21 17% 45 17% 11 17% 70 år eller derover % 40 16% 13 14% 8 15% 16 18% 2 4% 0 0% 22 18% 47 18% 6 10% svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 64

81 18. Hvad er din alder? 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % år % 7 25% år % 2 7% år % 8 29% år % 3 11% år % 6 22% 70 år eller derover % 2 6% svare 0 0% 0 0% % % 18. Hvad er din alder? 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % år % % 91 18% år % 74 14% 84 17% år % 88 17% 99 20% år % 89 17% 82 16% år % 90 17% 70 14% 70 år eller derover % 76 15% 80 16% svare 0 0% 0 0% 0 0% % % % Krydstabeller, side 65

82 18. Hvad er din alder? 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % år % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% år % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% år % 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% år % 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% år % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 70 år eller derover % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % Hvad er din alder? 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % år % 68 21% 9 6% 56 25% 48 21% 17 16% år % 47 15% 27 18% 36 16% 35 15% 14 13% år % 56 17% 30 20% 32 15% 44 19% 25 23% år % 52 16% 31 21% 32 14% 35 15% 20 19% år % 52 16% 22 15% 30 14% 41 18% 15 14% 70 år eller derover % 47 15% 31 20% 34 16% 29 13% 15 14% svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % Krydstabeller, side 66

83 18. Hvad er din alder? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % år % 17 29% 78 60% 11 6% 60 14% 30 16% 1 3% 0 0% år % 6 10% 15 11% 30 16% 68 15% 36 19% 4 12% 0 0% år % 3 6% 13 10% 33 18% 93 21% 41 22% 4 14% 0 0% år % 9 15% 9 7% 43 24% 68 16% 29 16% 12 39% 1 28% år % 11 19% 12 10% 29 16% 74 17% 26 14% 7 23% 0 16% 70 år eller derover % 13 22% 3 2% 35 19% 76 17% 25 13% 3 10% 2 56% svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% 18. Hvad er din alder? kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % år % 26 72% 69 34% 38 22% 20 19% 10 10% 12 14% 4 4% 7 7% 11 9% år % 1 3% 25 12% 28 17% 23 22% 14 15% 14 17% 14 15% 17 16% 20 16% år % 3 8% 16 8% 14 8% 21 20% 22 23% 23 27% 25 26% 36 32% 27 22% år % 1 4% 15 7% 24 14% 17 16% 23 24% 16 19% 26 27% 34 30% 15 12% år % 1 3% 29 14% 24 14% 8 7% 17 18% 13 15% 20 21% 14 12% 36 29% 70 år eller derover % 3 10% 51 25% 42 25% 18 17% 9 10% 7 8% 7 7% 3 3% 15 12% svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 67

84 19. Hvilken region bor du i? 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Hovedstaden % 83 33% 37 39% 16 33% 31 34% 17 33% 2 22% 35 28% 59 22% 28 42% Sjælland % 34 14% 14 15% 9 18% 13 14% 6 12% 2 30% 23 18% 39 15% 9 14% Syddanmark % 44 18% 18 19% 10 21% 19 21% 12 23% 0 0% 20 16% 78 29% 9 14% Midtjylland % 65 26% 20 21% 10 20% 19 21% 11 23% 4 47% 27 21% 60 23% 12 19% Nordjylland % 23 9% 5 6% 4 9% 9 10% 4 9% 0 0% 19 16% 31 12% 8 12% % % % % % % 8 100% % % % 19. Hvilken region bor du i? 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Hovedstaden % 13 49% Sjælland % 1 2% Syddanmark % 7 27% Midtjylland % 3 12% Nordjylland % 3 10% % % Krydstabeller, side 68

85 19. Hvilken region bor du i? 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % Hovedstaden % % % Sjælland % 78 15% 72 14% Syddanmark % % % Midtjylland % % % Nordjylland % 45 9% 62 12% % % % 19. Hvilken region bor du i? 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Hovedstaden % 68 35% 47 29% 56 30% 52 30% 52 32% 47 30% 0 0% Sjælland % 9 4% 27 17% 30 16% 31 18% 22 14% 31 20% 0 0% Syddanmark % 56 28% 36 23% 32 17% 32 19% 30 18% 34 22% 0 0% Midtjylland % 48 24% 35 22% 44 24% 35 21% 41 26% 29 19% 0 0% Nordjylland % 17 9% 14 9% 25 13% 20 12% 15 10% 15 9% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 69

86 19. Hvilken region bor du i? 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Hovedstaden % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Sjælland % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% Syddanmark % 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% Midtjylland % 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% Nordjylland % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 19. Hvilken region bor du i? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Hovedstaden % 18 31% 41 31% 42 23% % 86 46% 9 29% 0 0% Sjælland % 5 9% 11 8% 30 16% 76 17% 24 13% 5 15% 0 0% Syddanmark % 16 27% 37 28% 41 22% 95 22% 23 12% 4 13% 3 100% Midtjylland % 10 17% 30 23% 47 26% % 36 19% 5 16% 0 0% Nordjylland % 9 16% 12 9% 23 12% 36 8% 19 10% 8 26% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 70

87 19. Hvilken region bor du i? kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % Hovedstaden % 16 44% 67 33% 46 27% 25 23% 25 27% 24 29% 29 30% 45 40% 45 36% Sjælland % 2 7% 22 11% 28 17% 13 12% 11 12% 13 16% 20 21% 23 20% 16 13% Syddanmark % 6 15% 59 29% 43 25% 23 22% 21 22% 16 19% 15 16% 15 13% 21 17% Midtjylland % 8 23% 42 20% 38 22% 26 25% 25 26% 21 25% 21 21% 20 18% 31 25% Nordjylland % 4 11% 14 7% 15 9% 20 19% 13 14% 10 11% 12 12% 9 8% 10 8% % % % % % % % % % % oplyse 20. Hvad er din højest gennemførte? 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Folkeskole (til og med % 22 9% 1 1% 1 2% 4 4% 0 0% 0 0% 10 8% 13 5% 3 4% klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % 19 8% 13 14% 6 13% 11 12% 7 14% 0 0% 17 14% 43 16% 10 15% m.v.) Erhvervsr % 52 21% 5 6% 7 15% 9 9% 6 13% 0 0% 37 30% 61 23% 4 6% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående ( % % 37 39% 23 47% 39 43% 22 43% 6 72% 43 35% % 34 51% års varighed) Universitets el % 38 15% 36 38% 11 23% 28 31% 13 26% 0 0% 5 4% 37 14% 15 23% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 5 2% 2 2% 0 0% 1 1% 2 4% 2 28% 10 8% 7 3% 1 1% oplyse 3 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 1% 0 0% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 71

88 20. Hvad er din højest gennemførte? 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Folkeskole (til og med % 4 16% klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % 4 14% m.v.) Erhvervsr % 1 4% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående ( % 15 55% års varighed) Universitets el % 3 11% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 0 0% oplyse 3 0% 0 0% % % Krydstabeller, side 72

89 20. Hvad er din højest gennemførte? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX m.v.) Erhvervsr (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående (2-4 års varighed) Universitets el. 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 58 6% 27 5% 31 6% % 67 13% 64 13% % 68 13% % % % % % 88 17% 99 19% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 14 3% 16 3% oplyse 3 0% 2 0% 1 0% % % % Krydstabeller, side 73

90 20. Hvad er din højest gennemførte? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX m.v.) Erhvervsr (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående (2-4 års varighed) Universitets el. 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 58 6% 17 8% 6 4% 3 2% 9 5% 11 7% 13 8% 0 0% % 78 40% 15 9% 13 7% 9 5% 12 8% 3 2% 0 0% % 11 6% 30 19% 33 18% 43 25% 29 18% 35 23% 0 0% % 60 30% 68 43% 93 50% 68 40% 74 46% 76 49% 0 0% % 30 15% 36 23% 41 22% 29 17% 26 16% 25 16% 0 0% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 1 0% 4 2% 4 2% 12 7% 7 4% 3 2% 0 0% oplyse 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 2 1% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 74

91 20. Hvad er din højest gennemførte? 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 58 6% 18 6% 5 3% 16 7% 10 4% 9 9% Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % 41 13% 11 7% 37 17% 30 13% 12 11% m.v.) Erhvervsr % 42 13% 30 20% 41 19% 47 20% 23 21% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående ( % % 76 51% 95 43% % 36 34% års varighed) Universitets el % 86 27% 24 16% 23 11% 36 15% 19 17% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 9 3% 5 3% 4 2% 5 2% 8 7% oplyse 3 0% 0 0% 0 0% 3 1% 0 0% 0 0% % % % % % % Krydstabeller, side 75

92 20. Hvad er din højest gennemførte? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Folkeskole (til og med % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% m.v.) Erhvervsr % 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående ( % 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% års varighed) Universitets el % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% oplyse 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 76

93 20. Hvad er din højest gennemførte? kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % 58 6% 6 17% 17 8% 7 4% 7 7% 2 2% 2 3% 5 5% 1 1% 11 9% Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % 11 31% 46 23% 23 14% 10 9% 10 10% 4 5% 3 3% 9 8% 14 12% m.v.) Erhvervsr % 3 10% 36 17% 39 23% 23 21% 18 19% 17 20% 14 14% 10 9% 23 19% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående ( % 8 22% 74 36% 79 47% 45 42% 43 45% 41 49% 51 52% 45 40% 52 43% års varighed) Universitets el % 7 20% 25 12% 14 8% 20 19% 21 22% 19 23% 19 20% 44 39% 19 15% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 0 0% 5 3% 9 5% 2 2% 3 3% 1 1% 5 5% 3 3% 3 2% oplyse 3 0% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 77

94 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % kr. eller derunder 36 3% 8 3% 7 8% 3 5% 8 8% 0 0% 0 0% 7 6% 0 0% 2 3% kr % 48 19% 18 19% 8 15% 21 22% 5 11% 0 0% 34 28% 47 18% 16 24% kr % 45 18% 12 13% 4 8% 11 12% 4 8% 0 0% 27 22% 48 18% 14 21% kr % 29 12% 9 10% 5 11% 9 10% 5 10% 0 0% 5 4% 36 14% 8 12% kr. 95 9% 22 9% 8 8% 2 4% 12 13% 7 15% 0 0% 11 9% 26 10% 7 10% kr. 84 8% 26 11% 6 6% 3 5% 10 11% 4 8% 0 0% 14 11% 13 5% 5 8% kr. 97 9% 27 11% 10 11% 5 9% 8 9% 0 0% 6 80% 7 6% 26 10% 4 5% Mere end Kr % 20 8% 16 17% 13 27% 6 7% 19 38% 0 0% 0 0% 33 12% 5 7% oplyse % 25 10% 9 9% 7 15% 6 7% 5 11% 2 20% 19 16% 38 14% 6 9% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 78

95 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % kr. eller derunder 36 3% 1 4% kr % 8 30% kr % 5 17% kr % 0 0% kr. 95 9% 1 3% kr. 84 8% 3 13% kr. 97 9% 4 15% Mere end Kr % 0 0% oplyse % 5 18% % % Krydstabeller, side 79

96 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % kr. eller derunder 36 3% 16 3% 20 4% kr % % % kr % % 66 13% kr % 56 11% 51 10% kr. 95 9% 41 8% 54 11% kr. 84 8% 41 8% 44 9% kr. 97 9% 42 8% 54 11% Mere end Kr % 45 9% 68 13% oplyse % 75 14% 48 9% % % % Krydstabeller, side 80

97 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % kr. eller derunder 36 3% 26 13% 1 1% 3 2% 1 1% 1 1% 3 2% 0 0% kr % 69 35% 25 16% 16 9% 15 9% 29 18% 51 33% 0 0% kr % 38 19% 28 18% 14 8% 24 14% 24 15% 42 27% 0 0% kr % 20 10% 23 15% 21 11% 17 10% 8 5% 18 12% 0 0% kr. 95 9% 10 5% 14 9% 22 12% 23 13% 17 11% 9 6% 0 0% kr. 84 8% 12 6% 14 9% 23 12% 16 9% 13 8% 7 4% 0 0% kr. 97 9% 4 2% 14 9% 25 13% 26 15% 20 13% 7 4% 0 0% Mere end Kr % 7 4% 17 11% 36 19% 34 20% 14 9% 3 2% 0 0% oplyse % 11 6% 20 13% 27 14% 15 9% 36 22% 15 9% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 81

98 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % kr. eller derunder 36 3% 16 5% 2 2% 6 3% 8 3% 4 4% kr % 67 21% 22 15% 59 27% 42 18% 14 13% kr % 46 14% 28 19% 43 20% 38 16% 15 14% kr % 25 8% 13 9% 23 11% 26 11% 20 19% kr. 95 9% 25 8% 11 7% 21 10% 25 11% 13 13% kr. 84 8% 24 8% 13 9% 16 7% 21 9% 10 9% kr. 97 9% 29 9% 20 14% 15 7% 21 9% 12 11% Mere end Kr % 45 14% 23 15% 15 7% 20 9% 9 9% oplyse % 45 14% 16 11% 21 9% 31 13% 10 9% % % % % % % Krydstabeller, side 82

99 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % kr. eller derunder 36 3% 6 11% 11 9% 3 2% 8 2% 7 4% 0 0% 0 0% kr % 17 30% 46 36% 36 20% 74 17% 25 13% 5 17% 2 84% kr % 7 12% 23 18% 39 21% 79 18% 14 7% 9 29% 0 0% kr % 7 12% 10 8% 23 13% 45 10% 20 11% 2 6% 0 0% kr. 95 9% 2 3% 10 7% 18 10% 43 10% 21 11% 3 9% 0 0% kr. 84 8% 2 4% 4 3% 17 9% 41 9% 19 10% 1 2% 0 0% kr. 97 9% 5 8% 3 2% 14 8% 51 12% 19 10% 5 17% 0 16% Mere end Kr % 1 2% 9 7% 10 5% 45 10% 44 24% 3 11% 0 0% oplyse % 11 20% 14 11% 23 13% 52 12% 19 10% 3 10% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 83

100 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % kr. eller derunder 36 3% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr % 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr % 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr. 95 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr. 84 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% kr. 97 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% Mere end Kr % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% oplyse % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 84

101 4 Spørgeskema

102 Spørgeskema, De Samvirkende Købmænd, Storcenter, Februar, Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? Socialdemokraterne Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Kristendemokraterne Dansk Folkeparti Venstre Enhedslisten Andre/Uden for parti Stemte ikke/stemte blankt/havde ikke stemmeret Husker ikke Ønsker ikke at svare I det følgende bedes du vurdere en række forhold, som kan have betydning for valg af bopæl. Du bedes angive, hvor vigtigt hvert forhold er for dig på en skala fra 1-5, Hvor 1 er I meget høj grad vigtigt og 5 er slet ikke vigtigt. {2-11 Randomiseres} I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtig I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke 02. At der er en skole 03. At der er børneinstitutioner 04. At der er idrætsfaciliteter 05. At der er gode jobmuligheder 06. At der er dagligvarebutikker 07. At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v. 08. At der er læge 09. At der er kulturtilbud 10. At der er kort afstand til natur 11. At der er god kollektiv transport Er du enig eller uenig i følgende udsagn? 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Spørgeskema, side 1

103 13. Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke 15. De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke 17. Noter køn 1. Kvinde; 2. Mand. 18. Hvad er din alder? Spørgeskema, side 2

104 1. år {18 år +} 2. svare. 19. Noter postnummer Hvad er din højeste? 1. Folkeskole; (til og med 10 klasse/real) 2. Studentereksamen/HF/HH/HTX m.v. 3. Erhvervsr (HG, EFG, mesterlære m.v.) 4. Videregående (2-4 års varighed) 5. Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) 6. Anden 7. oplyse 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? {Svarmulighederne oplæses.} 1. Under Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 8. Mere end Kr 9. svare Nu er vi færdige med interviewet. Mange tak for hjælpen. Du ønskes en god aften/dag. Spørgeskema, side 3

105 Kære Paneldeltager Vi har en ny spørgerække klar, som vi håber du vil besvare inden tirsdag d. 17. februar kl Det tager ca. 3-4 minutter at gennemføre undersøgelsen. Du skal blot klikke her: Direkte link til MEGAFON-Internetpanel. Alternativt kan du skrive Internet-adressen i dit Internetprogram (browser), hvorefter du vil blive bedt om at indtaste dit brugernavn og password. Med venlig hilsen Casper Ottar Jensen MEGAFON Alhambravej Frederiksberg C Tlf.: Fax: Hvis du har tekniske problemer eller har spørgsmål til undersøgelsen så kontakt MEGAFON analyse på eller tlf.: Spørgeskema, side 4

106 5 s

107 Invitationsmail udsendt 13. februar 2015 kl : Kære paneldeltager Vi har en ny spørgerække klar, som vi håber du vil besvare inden tirsdag d. 17. februar kl Det tager ca. 3-4 minutter at gennemføre undersøgelsen. Du skal blot klikke her: Direkte link til MEGAFON-Internetpanel. Alternativt kan du skrive Internet-adressen i dit Internetprogram (browser), hvorefter du vil blive bedt om at indtaste dit brugernavn og password. Med venlig hilsen Casper Ottar Jensen MEGAFON Alhambravej Frederiksberg C Tlf.: Fax: Hvis du har tekniske problemer eller har spørgsmål til undersøgelsen så kontakt MEGAFON support på eller tlf.: Alle spørgsmål besvares anonymt. Ønsker du ikke længere at være medlem af MEGAFON panelet eller skal have skiftet adresse, kan du benytte Dette link. s, side 1

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Tabelrapport, internetundersøgelse Oktober 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Thore Stenfeldt Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer HK/Kommunal (Pr. 1/9 2011) Antal bestyrelsesmedlemmer Erhvervsaktive medlemmer i alt Antal faglige medarbejdere Antal kommuner Antal regioner FTR TR SiR Hovedstaden

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Formål med DDKM i almen praksis? At give sparring til almen praksis om udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i praksis Måle kvaliteten og sikre, at den

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 FOKUSPUNKTER DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Fokuspunkter DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Dansk Arbejdsgiverforening Redaktionen er afsluttet marts 2013 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere