De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder"

Transkript

1 De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet må kun anvendes af De Samvirkende Købmænd og denne organisations rådgivere. Materialet må ikke videregives, herunder kopieres til tredje part, uden skriftlig tilladelse fra MEGAFON. Offentliggørelse af materialet eller deraf udledte oplysninger er kun tilladt efter skriftlig tilladelse og kun med opgivelse af analyseinstituttet MEGAFON som kilde. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Alhambravej 12, 1826 Frederiksberg C Tlf.:

2 - Indholdsfortegnelse - 1 Om undersøgelsen 2 Frekvenstabeller 3 Krydstabeller 4 Spørgeskema 5 s

3 1 Om undersøgelsen 1.1 Undersøgelsens formål De Samvirkende Købmænd ønsker med denne undersøgelse at afdække danskernes holdninger til forskellige forhold vedrørende opførelsen af storcentre og hypermarkeder. 1.2 Undersøgelsesmetode og teknik Undersøgelsen er gennemført med medlemmer af MEGAFON-panelet som en ren internetundersøgelse. Denne metode sikrer en meget stor spredning inden for målgruppen, samtidig med at undersøgelsen kan gennemføres inden for relativt begrænsede tidsmæssige og økonomiske rammer. En ren internetundersøgelse er desuden valgt, fordi det giver mulighed for at gennemføre interview med et større antal respondenter inden for de givne økonomiske rammer, end en undersøgelse baseret på telefoninterview eller personlige interview. Undersøgelsen er gennemført særskilt for De Samvirkende Købmænd, så ingen uvedkommende spørgsmål kan påvirke besvarelsen af De Samvirkende Købmænds spørgsmål. Medlemmerne af MEGAFON-panelet har deltaget anonymt i undersøgelsen. Sikringen af anonymitet er vigtig for at skabe en høj grad af troværdighed i besvarelserne. Inden undersøgelsens igangsættelse er der foretaget en foranalyse med 5 interview til brug for kontrol af spørgeskema og metode. Spørgeskemaet, der er anvendt i internetundersøgelsen, er gengivet i afsnit 4. Om undersøgelsen, side 1

4 Rekruttering til MEGAFON-panelet Medlemmerne af MEGAFON-panelet bliver løbende rekrutteret telefonisk i forbindelse med MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser for at sikre den højest mulige grad af repræsentativitet. Respondenterne i MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser bliver kontaktet på hverdage i tidsrummet fra kl til kl og i weekender fra kl til kl For at sikre en tilfældig udvælgelse af respondenterne ved rekrutteringen, er det den person i husstanden, der tilhører målgruppen, og som sidst havde fødselsdag, der bliver forsøgt rekrutteret. Tilhører ingen personer målgruppen, bliver husstanden fravalgt. Er rette vedkommende ikke hjemme, bliver der forsøgt lavet en aftale om, hvornår vi kan ringe igen. Er der ingen hjemme overhovedet, bliver samme telefonnummer forsøgt kontaktet op til 6 gange i løbet af den pågældende undersøgelsesperiode. Respondenterne i MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser er udtrukket simpelt tilfældigt fra MEGAFONs telefonnummerbase over samtlige fastnet- og mobilnumre i Danmark. 1.3 Gennemførelsen af undersøgelsen Internetundersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 13. februar til 16. februar Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med De Samvirkende Købmænd fastsat til personer i alderen 18 år eller derover. Respondenterne i undersøgelsen er kontaktet via ved undersøgelsens start. De har haft mulighed for at besvare spørgsmålene fra 13. februar kl til 16. februar kl De udsendte s er gengivet i afsnit 5. For en undersøgelse af denne art er interview et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. Til undersøgelsen blev anvendt en bruttostikprøve på s brugbare interview er gennemført. Tabel A nedenfor viser gennemførelsesstatistikken for undersøgelsen. En gennemførelsesprocent på 50% er tilfredsstillende for en internetundersøgelse. Om undersøgelsen, side 2

5 Tabel A. Undersøgelsens gennemførelsesstatistik Absolutte antal og procent n % Bruttostikprøve 2100 Ikke brugbare adresser 29 Nettostikprøve % Nægtere 0 0% Ikke besvaret % Gennemførte interview % MEGAFON 1.4 Tabellerne De forskellige tabelnumre svarer til nummeret på det tilsvarende spørgsmål i spørgeskemaet. Tabel 3 angiver således, at tabellen viser besvarelserne af spørgsmål 3 i spørgeskemaet. Der er lavet krydstabeller med følgende spørgsmål: spm. 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? spm. 17. Noter køn spm. 18. Hvad er din alder? spm. 19. Hvilken region bor du i? spm. 20. Hvad er din højeste? spm. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? I såvel frekvenstabeller som krydstabeller er angivet både antallet af respondenter, der har angivet det pågældende svar, og procentandelen af det samlede antal besvarelser. 1.5 Statistiske usikkerheder I nedenstående tabel B er de statistiske usikkerheder angivet på et 95% signifikansniveau for forskellige svarpopulationer med tilfældigt udvalgte respondenter. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. Om undersøgelsen, side 3

6 Tabel B. Usikkerheder for populationers svarfordelinger, 95% signifikansniveau Svarfordeling, % Population, n Usikkerheder, % ,04 4,27 3,49 3,02 2,47 1,91 1,51 1,35 1,10 0, ,32 5,88 4,80 4,16 3,39 2,63 2,08 1,86 1,52 1, ,90 7,00 5,71 4,95 4,04 3,13 2,47 2,21 1,81 1, ,09 7,84 6,40 5,54 4,53 3,51 2,77 2,48 2,02 1, ,00 8,49 6,93 6,00 4,90 3,80 3,00 2,68 2,19 1, ,70 8,98 7,33 6,35 5,19 4,02 3,18 2,84 2,32 2, ,22 9,35 7,63 6,61 5,40 4,18 3,31 2,96 2,41 2, ,58 9,60 7,84 6,79 5,54 4,29 3,39 3,04 2,48 2, ,79 9,75 7,96 6,89 5,63 4,36 3,45 3,08 2,52 2, ,86 9,80 8,00 6,93 5,66 4,38 3,46 3,10 2,53 2,19 Af tabellen fremgår de statistiske usikkerheder ved forskellige svarfordelinger. Gennemføres der f.eks interview, og 15% af respondenterne har afgivet svar i en bestemt svarkategori, ligger den sande værdi med 95% sikkerhed indenfor det observerede +/- 2,21 procentpoints. De angivne usikkerheder for populationerne bør tages i betragtning ved aflæsningen af krydstabeller, kolonnernes totaler. Bemærk, at ved populationer (kolonnetotaler) hvor n<50, er usikkerheden betydelig. 1.6 Stratificering og vægtning af datamaterialet Der foretages vægtning af svarmaterialet for at gøre materialet så repræsentativt som muligt i forhold til den samlede population. Materialet er blevet vægtet efter køn, alder, område og parti i forhold til den aktuelle fordeling af Danmarks befolkning (kilde: Danmarks Statistik, Folketal pr. 1. juni 2014 efter køn, område, alder og tid Materialets fordeling før og efter vægtningen fremgår af nedenståendefire tabeller: Om undersøgelsen, side 4

7 Vægtningstabeller for køn, alder, område og parti: Tabel C. Køn 1029 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % Kvinde % % Mand % % % % MEGAFON Tabel D. Alder 1029 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % år % % år % % år % % år % % år % % 70 år eller derover % % Ønsker ikke at svare 0 0% 0 0% % % MEGAFON Tabel E. MEGAFON-område 1029 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % Hovedstaden, City % % Hovedstaden, Vest 73 7% 72 7% Hovedstaden, Øst 44 4% 48 5% Hovedstaden, Nord 52 5% 55 5% Sjælland, Øst 40 4% 43 4% Sjælland, Vest 39 4% 53 5% Sjælland, Syd 52 5% 54 5% Syddanmark, Øst 68 7% 66 6% Syddanmark, Midt 58 6% 52 5% Syddanmark, Syd 52 5% 58 6% Syddanmark, Vest 36 3% 43 4% Midtjylland, Syd 65 6% 62 6% Midtjylland, Vest 41 4% 51 5% Midtjylland, Århus 79 8% 61 6% Midtjylland, Nord 61 6% 58 6% Nordjylland, Syd 55 5% 58 6% Nordjylland, Nord 49 5% 49 5% % % MEGAFON Note: MEGAFON-områderne er MEGAFONs egen statistiske sammenlægning af kommuner inden for hver region, hvor en ligelig fordeling af folketallet er tilstræbt så vidt muligt. Den fuldstændige oversigt over områderne fremgår nedenfor. Om undersøgelsen, side 5

8 Tabel F. Politisk parti 1029 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % A. Socialdemokraterne % % B. Radikale Venstre % 95 9% C. Det Konservative 50 5% 49 5% Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti % 92 9% I. Liberal Alliance 51 5% 50 5% K. Kristendemokraterne 4 0% 8 1% O. Dansk Folkeparti 78 8% % V. Venstre % % Ø. Enhedslisten % 67 7% Andre/Uden for parti 2 0% 1 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 13 1% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 7 1% Ønsker ikke at svare 6 1% 6 1% % % MEGAFON Om undersøgelsen, side 6

9 MEGAFON-områderne, kommune-oversigt Hovedstaden Hovedstaden City: Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Bornholms skommune. Hovedstaden Vest: Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Rødovre Kommune, Vallensbæk Kommune. Hovedstaden Øst: Allerød Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Hørsholm Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune. Hovedstaden Nord: Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune, Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune. Sjælland Sjælland Øst: Greve Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Roskilde Kommune, Solrød Kommune. Sjælland Vest: Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune. Sjælland Syd: Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune. Syddanmark Syddanmark Øst: Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune, Ærø Kommune. Syddanmark Midt: Assens Kommune, Fredericia Kommune, Kerteminde Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Vejle Kommune. Syddanmark Syd: Haderslev Kommune, Kolding Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Aabenraa Kommune. Syddanmark Vest: Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune. Midtjylland Midtjylland Syd: Favrskov Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune. Midtjylland Vest: Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Lemvig Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Struer Kommune. Midtjylland Århus: Århus Kommune. Midtjylland Nord: Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune, Viborg Kommune. Nordjylland Nordjylland Syd: Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Aalborg Kommune. Nordjylland Nord: Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Morsø Kommune, Thisted Kommune. Rapporten er udarbejdet af Asger H. Nielsen og Casper Ottar Jensen. Om undersøgelsen, side 7

10 MEGAFON er medlem af ESOMAR og er certificeret efter DS/EN ISO-20252:2012 standarderne. DS/EN ISO-20252:2012 er de internationale branche-specifikke standarder for markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser. Standarderne sikrer, at der udføres fast og dokumenteret kvalitetskontrol af alle led i procedurerne fra den første kontakt med kunden helt frem til den endelige rapport. Derudover supplerer ISO-standarderne ESOMAR s regler vedrørende etiske retningslinjer og korrekt adfærd overfor kunder og respondenter. Om undersøgelsen, side 8

11 2 Frekvenstabeller 1029 respondenter

12 01. Hvad stemte du på ved n % folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemokraterne % B. Radikale Venstre 95 9% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% I. Liberal Alliance 50 5% K. Kristendemokraterne 8 1% O. Dansk Folkeparti % V. Venstre % Ø. Enhedslisten 67 7% Andre/Uden for parti 1 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% Ønsker ikke at svare 6 1% % I det følgende bedes du vurdere en række forhold, som kan have betydning for valg af bopæl. Du bedes angive, hvor vigtigt hvert forhold er for dig på en skala fra 1-5, Hvor 1 er I meget høj grad vigtigt og 5 er slet ikke vigtigt. {2-11 Randomiseres} 02. At der er en skole n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt % Ved ikke 22 2% % 03. At der er børneinstitutioner n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt % Ved ikke 23 2% % 04. At der er idrætsfaciliteter n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt % Ved ikke 7 1% % 05. At der er gode jobmuligheder n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt % Ved ikke 19 2% % 06. At der er dagligvarebutikker n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% Ved ikke 1 0% % Frekvenstabeller, side 1

13 07. At der er butikker, som n % sælger tøj, sko, isenkram m.v. 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt % Ved ikke 5 0% % 11. At der er god kollektiv n % transport 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt 72 7% Ved ikke 1 0% % 08. At der er læge n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% Ved ikke 2 0% % 09. At der er kulturtilbud n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt % 5. Slet ikke vigtigt % Ved ikke 4 0% % 10. At der er kort afstand til natur n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2. I høj grad vigtigt % 3. I nogen grad vigtig % 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% Ved ikke 3 0% % 12. Der bør gives tilladelse til n % byggeri af flere storcentre og hypermarkeder Helt enig % Overvejende enig % Hverken/eller % Overvejende uenig % Helt uenig % Ved ikke 25 2% % 13. Flere storcentre og n % hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne Helt enig % Overvejende enig % Hverken/eller % Overvejende uenig 62 6% Helt uenig 26 3% Ved ikke 24 2% % Frekvenstabeller, side 2

14 14. Tilladelse af byggeri af flere n % storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne Helt enig 38 4% Overvejende enig % Hverken/eller % Overvejende uenig % Helt uenig % Ved ikke 66 6% % 15. De enkelte kommuner skal n % helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder Helt enig 97 9% Overvejende enig % Hverken/eller % Overvejende uenig % Helt uenig % Ved ikke 40 4% % 16. Virksomheder i n % landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne Helt enig % Overvejende enig % Hverken/eller % Overvejende uenig % Helt uenig 71 7% Ved ikke 94 9% % 17. Hvad er dit køn? n % Kvinde % Mand % % 18. Hvad er din alder? n % år % år % år % år % år % 70 år eller derover % svare 0 0% % 19. Hvilken region bor du i? n % Hovedstaden % Sjælland % Syddanmark % Midtjylland % Nordjylland % % Frekvenstabeller, side 3

15 20. Hvad er din højest n % gennemførte? Folkeskole (til og med % klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % m.v.) Erhvervsr % (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående ( % års varighed) Universitets el % tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% oplyse 3 0% % 21. Hvad er husstandens n % samlede bruttoindkomst før skat? kr. eller derunder 36 3% kr % kr % kr % kr. 95 9% kr. 84 8% kr. 97 9% Mere end Kr % oplyse % % Frekvenstabeller, side 4

16 3 Krydstabeller 1029 respondenter

17 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % A. Socialdemokraterne % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% B. Radikale Venstre 95 9% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% I. Liberal Alliance 50 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% K. Kristendemokraterne 8 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% O. Dansk Folkeparti % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% V. Venstre % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% Ø. Enhedslisten 67 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % Andre/Uden for parti 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ønsker ikke at svare 6 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 1

18 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % A. Socialdemokraterne % 0 0% B. Radikale Venstre 95 9% 0 0% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 0 0% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 0 0% I. Liberal Alliance 50 5% 0 0% K. Kristendemokraterne 8 1% 0 0% O. Dansk Folkeparti % 0 0% V. Venstre % 0 0% Ø. Enhedslisten 67 7% 0 0% Andre/Uden for parti 1 0% 1 4% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 13 48% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 7 26% Ønsker ikke at svare 6 1% 6 22% % % Krydstabeller, side 2

19 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % A. Socialdemokraterne % % % B. Radikale Venstre 95 9% 43 8% 52 10% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 25 5% 24 5% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 59 11% 33 7% I. Liberal Alliance 50 5% 19 4% 31 6% K. Kristendemokraterne 8 1% 4 1% 4 1% O. Dansk Folkeparti % 70 13% 54 11% V. Venstre % % % Ø. Enhedslisten 67 7% 35 7% 32 6% Andre/Uden for parti 1 0% 0 0% 1 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 6 1% 7 1% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 4 1% 3 1% Ønsker ikke at svare 6 1% 3 1% 3 1% % % % Krydstabeller, side 3

20 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % A. Socialdemokraterne % 39 20% 33 21% 39 21% 51 30% 47 29% 40 25% 0 0% B. Radikale Venstre 95 9% 27 14% 20 13% 15 8% 13 8% 7 4% 13 8% 0 0% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 9 4% 13 8% 12 6% 6 4% 2 1% 8 5% 0 0% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 19 10% 13 9% 10 5% 16 9% 17 11% 16 10% 0 0% I. Liberal Alliance 50 5% 10 5% 11 7% 17 9% 7 4% 2 1% 2 1% 0 0% K. Kristendemokraterne 8 1% 0 0% 0 0% 4 2% 2 1% 2 1% 0 0% 0 0% O. Dansk Folkeparti % 12 6% 22 14% 25 14% 21 13% 21 13% 22 14% 0 0% V. Venstre % 58 29% 30 19% 48 26% 39 23% 45 28% 47 30% 0 0% Ø. Enhedslisten 67 7% 16 8% 13 8% 8 4% 12 7% 11 7% 6 4% 0 0% Andre/Uden for parti 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 5 3% 2 1% 1 1% 1 0% 3 2% 1 1% 0 0% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 2 1% 0 0% 3 1% 1 1% 2 1% 0 0% 0 0% Ønsker ikke at svare 6 1% 0 0% 0 0% 4 2% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 4

21 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % A. Socialdemokraterne % 83 26% 34 22% 44 20% 65 28% 23 21% B. Radikale Venstre 95 9% 37 12% 14 9% 18 8% 20 9% 5 5% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 16 5% 9 6% 10 5% 10 4% 4 4% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 31 10% 13 9% 19 9% 19 8% 9 9% I. Liberal Alliance 50 5% 17 5% 6 4% 12 5% 11 5% 4 4% K. Kristendemokraterne 8 1% 2 1% 2 2% 0 0% 4 2% 0 0% O. Dansk Folkeparti % 35 11% 23 15% 20 9% 27 11% 19 18% V. Venstre % 59 18% 39 26% 78 36% 60 26% 31 29% Ø. Enhedslisten 67 7% 28 9% 9 6% 9 4% 12 5% 8 7% Andre/Uden for parti 1 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 7 2% 0 0% 5 2% 1 0% 0 0% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 4 1% 0 0% 1 0% 1 0% 2 2% Ønsker ikke at svare 6 1% 2 1% 0 0% 1 0% 2 1% 1 1% % % % % % % Krydstabeller, side 5

22 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % A. Socialdemokraterne % 22 37% 19 15% 52 28% % 38 20% 5 17% 1 28% B. Radikale Venstre 95 9% 1 2% 13 10% 5 3% 37 9% 36 19% 2 7% 0 0% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 1 2% 6 5% 7 4% 23 5% 11 6% 0 0% 0 0% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 4 6% 11 8% 9 5% 39 9% 28 15% 1 2% 0 16% I. Liberal Alliance 50 5% 0 0% 7 5% 6 4% 22 5% 13 7% 2 6% 0 0% K. Kristendemokraterne 8 1% 0 0% 0 0% 0 0% 6 1% 0 0% 2 7% 0 0% O. Dansk Folkeparti % 10 17% 17 13% 37 20% 43 10% 5 3% 10 34% 2 56% V. Venstre % 13 23% 43 33% 61 33% % 37 20% 7 23% 0 0% Ø. Enhedslisten 67 7% 3 5% 10 7% 4 2% 34 8% 15 8% 1 3% 0 0% Andre/Uden for parti 1 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 0 0% 1 1% 1 1% 11 3% 0 0% 0 0% 0 0% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 2 3% 1 1% 0 0% 2 0% 2 1% 0 0% 0 0% Ønsker ikke at svare 6 1% 2 4% 2 1% 0 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 6

23 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % A. Socialdemokraterne % 8 24% 48 23% 45 27% 29 27% 22 23% 26 31% 27 27% 20 17% 25 20% B. Radikale Venstre 95 9% 7 20% 18 9% 12 7% 9 8% 8 8% 6 7% 10 10% 16 15% 9 7% C. Det Konservative Folkeparti 49 5% 3 7% 8 4% 4 2% 5 5% 2 2% 3 3% 5 5% 13 12% 7 6% F. Socialistisk Folkeparti 92 9% 8 21% 21 10% 11 7% 9 9% 12 13% 10 12% 8 8% 6 6% 6 5% I. Liberal Alliance 50 5% 0 0% 5 3% 4 2% 5 5% 7 8% 4 5% 0 0% 19 17% 5 4% K. Kristendemokraterne 8 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 7% 0 0% 2 1% O. Dansk Folkeparti % 7 19% 34 17% 27 16% 5 5% 11 11% 14 16% 7 7% 0 0% 19 16% V. Venstre % 0 0% 47 23% 48 28% 36 34% 26 27% 13 16% 26 27% 33 30% 38 31% Ø. Enhedslisten 67 7% 2 6% 16 8% 14 8% 8 7% 7 7% 5 6% 4 4% 5 4% 6 5% Andre/Uden for parti 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% Ville ikke stemme/stemte 13 1% 0 0% 7 3% 4 2% 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% blankt/havde ikke stemmeret Ved ikke 7 1% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 3 4% 2 2% 0 0% 1 1% Ønsker ikke at svare 6 1% 1 3% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 3 3% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 7

24 02. At der er en skole 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 64 26% 24 25% 14 28% 19 21% 9 19% 2 30% 8 7% 64 24% 11 16% 2. I høj grad vigtigt % 50 20% 17 18% 6 13% 14 16% 11 21% 2 28% 28 22% 55 21% 6 9% 3. I nogen grad vigtig % 34 14% 10 11% 8 17% 7 8% 5 11% 2 22% 4 3% 31 12% 11 16% 4. I mindre grad vigtigt % 23 9% 12 13% 4 9% 12 13% 2 4% 0 0% 26 21% 22 8% 9 14% 5. Slet ikke vigtigt % 75 30% 31 33% 16 33% 36 39% 22 44% 2 20% 54 44% 88 33% 29 43% Ved ikke 22 2% 3 1% 1 1% 0 0% 4 4% 1 2% 0 0% 4 3% 7 3% 1 2% % % % % % % 8 100% % % % 02. At der er en skole 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 1 3% 2. I høj grad vigtigt % 4 15% 3. I nogen grad vigtig % 4 14% 4. I mindre grad vigtigt % 7 27% 5. Slet ikke vigtigt % 10 35% Ved ikke 22 2% 2 6% % % Krydstabeller, side 8

25 02. At der er en skole 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % % 2. I høj grad vigtigt % 83 16% % 3. I nogen grad vigtig % 55 10% 62 12% 4. I mindre grad vigtigt % 65 12% 54 11% 5. Slet ikke vigtigt % % % Ved ikke 22 2% 8 1% 14 3% % % % 02. At der er en skole 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 46 23% 55 35% 53 28% 20 12% 25 16% 17 11% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 44 22% 43 27% 43 23% 24 14% 14 9% 26 16% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 35 18% 19 12% 15 8% 18 10% 10 6% 19 12% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 23 12% 8 5% 17 9% 26 15% 26 16% 18 11% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 45 23% 31 19% 59 31% 79 46% 79 49% 69 44% 0 0% Ved ikke 22 2% 4 2% 1 1% 0 0% 3 2% 6 4% 8 5% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 9

26 02. At der er en skole 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 55 17% 43 29% 35 16% 62 27% 22 20% 2. I høj grad vigtigt % 63 20% 11 7% 57 26% 37 16% 25 23% 3. I nogen grad vigtig % 34 11% 19 13% 31 14% 18 8% 14 13% 4. I mindre grad vigtigt % 36 11% 18 12% 23 10% 28 12% 14 13% 5. Slet ikke vigtigt % % 58 39% 67 30% 87 37% 31 29% Ved ikke 22 2% 14 4% 1 1% 5 2% 1 0% 2 2% % % % % % % 02. At der er en skole Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 5 8% 20 16% 34 19% % 50 27% 5 18% 0 16% 2. I høj grad vigtigt % 13 23% 27 20% 43 24% 66 15% 35 19% 9 29% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 14 25% 21 16% 14 8% 42 10% 23 13% 2 6% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 5 8% 20 15% 19 10% 59 14% 15 8% 1 5% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 19 33% 40 30% 65 35% % 59 32% 11 36% 2 84% Ved ikke 22 2% 2 3% 3 2% 8 4% 4 1% 3 2% 2 7% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 10

27 02. At der er en skole kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2 6% 28 14% 35 21% 22 21% 22 23% 24 29% 27 28% 39 35% 16 13% 2. I høj grad vigtigt % 4 12% 45 22% 29 17% 21 19% 17 18% 16 19% 18 18% 27 24% 17 14% 3. I nogen grad vigtig % 7 19% 31 15% 21 12% 15 14% 14 14% 6 7% 12 12% 6 6% 5 4% 4. I mindre grad vigtigt % 5 15% 27 13% 20 12% 12 11% 8 9% 11 13% 10 10% 9 8% 16 13% 5. Slet ikke vigtigt % 13 37% 68 33% 63 37% 36 34% 30 32% 27 32% 29 30% 31 27% 63 52% Ved ikke 22 2% 4 12% 6 3% 2 1% 1 1% 4 5% 0 0% 1 1% 0 0% 4 3% % % % % % % % % % % oplyse 03. At der er børneinstitutioner 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 56 23% 16 17% 11 23% 17 18% 8 17% 2 30% 10 8% 56 21% 9 13% 2. I høj grad vigtigt % 41 16% 17 18% 8 17% 11 12% 7 14% 0 0% 18 14% 48 18% 7 10% 3. I nogen grad vigtig % 30 12% 9 10% 7 14% 9 9% 5 9% 4 50% 3 2% 32 12% 9 14% 4. I mindre grad vigtigt % 26 10% 15 15% 6 13% 11 12% 6 12% 0 0% 25 20% 27 10% 10 15% 5. Slet ikke vigtigt % 93 37% 36 38% 16 33% 41 44% 23 46% 2 20% 65 52% 96 36% 32 48% Ved ikke 23 2% 3 1% 2 2% 0 0% 4 4% 1 2% 0 0% 4 3% 9 3% 1 1% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 11

28 03. At der er børneinstitutioner 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2 7% 2. I høj grad vigtigt % 4 16% 3. I nogen grad vigtig % 4 14% 4. I mindre grad vigtigt % 4 14% 5. Slet ikke vigtigt % 13 47% Ved ikke 23 2% 0 2% % % 03. At der er børneinstitutioner 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % 85 17% 2. I høj grad vigtigt % 81 16% 79 16% 3. I nogen grad vigtig % 47 9% 64 13% 4. I mindre grad vigtigt % 68 13% 62 12% 5. Slet ikke vigtigt % % % Ved ikke 23 2% 7 1% 16 3% % % % Krydstabeller, side 12

29 03. At der er børneinstitutioner 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 42 21% 57 36% 37 20% 13 7% 19 12% 20 13% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 43 22% 35 22% 33 18% 21 12% 19 12% 10 6% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 33 17% 14 9% 20 11% 22 13% 9 6% 13 8% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 25 13% 14 9% 30 16% 21 12% 26 16% 16 10% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 49 25% 38 24% 66 35% 92 54% 82 51% 88 56% 0 0% Ved ikke 23 2% 5 2% 1 1% 0 0% 3 2% 5 3% 10 6% 0 0% % % % % % % % At der er børneinstitutioner 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 49 15% 36 24% 29 13% 53 23% 20 19% 2. I høj grad vigtigt % 56 18% 10 7% 50 23% 31 13% 13 13% 3. I nogen grad vigtig % 35 11% 15 10% 24 11% 24 10% 14 13% 4. I mindre grad vigtigt % 33 10% 24 16% 28 13% 24 10% 22 20% 5. Slet ikke vigtigt % % 64 42% 81 37% % 37 34% Ved ikke 23 2% 13 4% 1 1% 7 3% 1 0% 2 2% % % % % % % Krydstabeller, side 13

30 03. At der er børneinstitutioner Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 5 8% 22 17% 29 16% 80 18% 45 24% 7 22% 0 16% 2. I høj grad vigtigt % 12 20% 26 20% 28 15% 59 13% 33 18% 3 12% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 11 19% 18 14% 17 10% 42 9% 19 10% 4 13% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 7 13% 21 16% 24 13% 57 13% 18 10% 3 9% 1 28% 5. Slet ikke vigtigt % 23 39% 40 30% 75 41% % 68 37% 11 37% 2 56% Ved ikke 23 2% 1 1% 4 3% 10 5% 3 1% 3 2% 2 7% 0 0% % % % % % % % 3 100% 03. At der er børneinstitutioner kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 3 9% 32 15% 25 15% 18 17% 17 18% 19 23% 24 25% 33 29% 15 13% 2. I høj grad vigtigt % 4 10% 30 15% 28 16% 19 18% 16 17% 14 16% 13 13% 21 19% 16 13% 3. I nogen grad vigtig % 6 16% 24 12% 19 11% 14 13% 12 12% 4 5% 12 13% 16 14% 4 3% 4. I mindre grad vigtigt % 4 11% 29 14% 22 13% 10 10% 11 12% 12 14% 12 12% 12 10% 19 16% 5. Slet ikke vigtigt % 15 42% 83 40% 74 44% 45 42% 34 36% 35 42% 35 36% 31 27% 65 53% Ved ikke 23 2% 4 12% 8 4% 2 1% 1 1% 4 5% 0 0% 1 1% 0 0% 4 3% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 14

31 04. At der er idrætsfaciliteter 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 35 14% 8 8% 6 13% 9 10% 6 12% 2 30% 16 13% 38 14% 4 6% 2. I høj grad vigtigt % 69 28% 29 31% 13 27% 17 18% 10 21% 2 28% 21 17% 64 24% 13 20% 3. I nogen grad vigtig % 68 27% 26 27% 15 32% 25 27% 10 21% 2 22% 35 28% 82 31% 18 27% 4. I mindre grad vigtigt % 37 15% 18 19% 9 18% 20 22% 11 22% 2 20% 25 20% 44 16% 13 19% 5. Slet ikke vigtigt % 37 15% 13 14% 5 11% 20 21% 11 22% 0 0% 27 22% 40 15% 17 25% Ved ikke 7 1% 2 1% 1 1% 0 0% 1 1% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2% % % % % % % 8 100% % % % 04. At der er idrætsfaciliteter 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 3 12% 2. I høj grad vigtigt % 4 15% 3. I nogen grad vigtig % 8 31% 4. I mindre grad vigtigt % 4 16% 5. Slet ikke vigtigt % 6 24% Ved ikke 7 1% 0 2% % % Krydstabeller, side 15

32 04. At der er idrætsfaciliteter 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 71 14% 58 11% 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % % % 4. I mindre grad vigtigt % 92 18% 90 18% 5. Slet ikke vigtigt % 86 16% 91 18% Ved ikke 7 1% 5 1% 3 1% % % % 04. At der er idrætsfaciliteter 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 17 8% 26 16% 33 17% 14 8% 19 12% 21 13% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 75 38% 50 32% 42 23% 38 22% 21 13% 17 11% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 62 32% 44 28% 50 27% 48 28% 44 28% 41 26% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 24 12% 24 15% 38 20% 42 24% 27 17% 29 18% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 16 8% 15 9% 24 13% 28 17% 48 30% 45 29% 0 0% Ved ikke 7 1% 3 1% 0 0% 0 0% 1 1% 1 0% 3 2% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 16

33 04. At der er idrætsfaciliteter 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 29 9% 24 16% 25 11% 34 15% 17 16% 2. I høj grad vigtigt % 70 22% 26 17% 59 27% 64 28% 24 22% 3. I nogen grad vigtig % % 39 26% 67 31% 53 23% 30 28% 4. I mindre grad vigtigt % 57 18% 35 23% 41 19% 33 14% 17 16% 5. Slet ikke vigtigt % 60 19% 25 17% 26 12% 46 20% 19 18% Ved ikke 7 1% 3 1% 1 1% 1 1% 1 0% 1 1% % % % % % % 04. At der er idrætsfaciliteter Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 9 15% 13 10% 21 11% 56 13% 25 13% 5 16% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 11 19% 41 31% 45 25% 99 23% 41 22% 6 20% 0 16% 3. I nogen grad vigtig % 20 35% 38 29% 56 31% % 48 26% 6 19% 1 28% 4. I mindre grad vigtigt % 5 8% 23 17% 26 14% 86 20% 37 20% 6 21% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 13 22% 13 10% 34 19% 73 17% 34 18% 7 24% 2 56% Ved ikke 7 1% 0 0% 3 2% 1 1% 3 1% 1 1% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 17

34 04. At der er idrætsfaciliteter kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 2 5% 27 13% 19 11% 9 8% 12 13% 11 13% 20 20% 17 15% 13 11% 2. I høj grad vigtigt % 11 30% 50 25% 37 22% 21 20% 22 23% 23 27% 31 32% 25 22% 23 19% 3. I nogen grad vigtig % 11 30% 58 28% 53 31% 35 32% 26 27% 24 28% 20 20% 33 29% 32 26% 4. I mindre grad vigtigt % 6 18% 30 15% 29 17% 22 21% 19 20% 14 17% 15 15% 26 23% 22 18% 5. Slet ikke vigtigt % 5 14% 39 19% 32 19% 19 18% 15 15% 12 15% 11 12% 12 11% 31 25% Ved ikke 7 1% 1 2% 0 0% 0 0% 1 1% 3 3% 1 1% 0 0% 0 0% 2 1% % % % % % % % % % % oplyse 05. At der er gode jobmuligheder 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 63 25% 26 27% 7 15% 20 22% 7 13% 0 0% 25 20% 58 22% 13 19% 2. I høj grad vigtigt % 62 25% 31 32% 16 32% 26 29% 18 37% 0 0% 30 24% 60 22% 21 32% 3. I nogen grad vigtig % 56 22% 15 15% 16 33% 18 19% 13 27% 6 80% 26 21% 51 19% 12 18% 4. I mindre grad vigtigt % 30 12% 10 10% 4 8% 12 13% 7 15% 0 0% 13 10% 31 12% 7 11% 5. Slet ikke vigtigt % 36 14% 14 14% 5 11% 15 17% 4 9% 2 20% 27 22% 59 22% 13 19% Ved ikke 19 2% 3 1% 1 1% 1 2% 2 2% 0 0% 0 0% 3 2% 8 3% 1 1% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 18

35 05. At der er gode jobmuligheder 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 5 19% 2. I høj grad vigtigt % 6 24% 3. I nogen grad vigtig % 7 26% 4. I mindre grad vigtigt % 7 26% 5. Slet ikke vigtigt % 1 3% Ved ikke 19 2% 0 2% % % 05. At der er gode jobmuligheder 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % % 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % % % 4. I mindre grad vigtigt % 59 11% 62 12% 5. Slet ikke vigtigt % 99 19% 78 15% Ved ikke 19 2% 10 2% 9 2% % % % Krydstabeller, side 19

36 05. At der er gode jobmuligheder 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 57 29% 41 26% 46 25% 38 22% 28 17% 13 8% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 76 39% 42 27% 62 33% 55 32% 18 11% 17 11% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 42 21% 41 26% 55 29% 40 23% 22 14% 21 13% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 16 8% 26 16% 16 9% 16 9% 31 19% 16 10% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 5 3% 6 4% 7 4% 20 12% 56 35% 82 52% 0 0% Ved ikke 19 2% 1 0% 2 1% 1 1% 2 1% 5 3% 8 5% 0 0% % % % % % % % At der er gode jobmuligheder 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 74 23% 22 15% 31 14% 68 29% 27 26% 2. I høj grad vigtigt % 84 26% 29 20% 66 30% 57 24% 34 32% 3. I nogen grad vigtig % 64 20% 38 25% 57 26% 44 19% 17 16% 4. I mindre grad vigtigt % 43 14% 21 14% 28 13% 19 8% 10 9% 5. Slet ikke vigtigt % 46 14% 39 26% 30 14% 44 19% 17 16% Ved ikke 19 2% 9 3% 0 0% 7 3% 1 0% 2 1% % % % % % % Krydstabeller, side 20

37 05. At der er gode jobmuligheder Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 8 14% 41 31% 32 17% 79 18% 58 31% 4 13% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 18 30% 39 30% 60 33% % 45 24% 9 30% 0 16% 3. I nogen grad vigtig % 10 17% 27 21% 35 19% % 38 21% 4 13% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 7 13% 10 7% 15 8% 64 15% 19 10% 5 16% 1 28% 5. Slet ikke vigtigt % 13 22% 10 7% 33 18% 88 20% 24 13% 7 24% 2 56% Ved ikke 19 2% 2 4% 4 3% 7 4% 2 0% 2 1% 1 5% 0 0% % % % % % % % 3 100% 05. At der er gode jobmuligheder kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 7 18% 42 20% 40 24% 23 22% 20 21% 19 23% 23 24% 24 22% 23 19% 2. I høj grad vigtigt % 15 42% 47 23% 39 23% 34 32% 30 31% 20 24% 27 28% 27 24% 30 25% 3. I nogen grad vigtig % 5 13% 40 19% 39 23% 18 17% 19 20% 19 22% 26 27% 36 32% 20 17% 4. I mindre grad vigtigt % 4 11% 22 11% 16 9% 10 10% 14 14% 15 18% 11 11% 12 11% 16 13% 5. Slet ikke vigtigt % 5 13% 45 22% 34 20% 21 20% 11 12% 11 13% 9 10% 11 10% 28 23% Ved ikke 19 2% 1 2% 9 4% 2 1% 1 1% 2 2% 0 0% 0 0% 1 1% 4 3% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 21

38 06. At der er dagligvarebutikker 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % 38 40% 20 41% 44 47% 21 43% 4 50% 59 47% % 27 40% 2. I høj grad vigtigt % 90 36% 41 43% 18 37% 33 36% 18 36% 2 28% 41 33% 96 36% 26 39% 3. I nogen grad vigtig % 37 15% 10 11% 10 20% 13 14% 8 17% 2 22% 20 16% 34 13% 12 17% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 2 1% 5 5% 0 0% 2 2% 2 3% 0 0% 3 2% 9 3% 2 3% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 2 1% 1 1% 1 2% 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% 4 1% 0 0% Ved ikke 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % 06. At der er dagligvarebutikker 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 10 37% 2. I høj grad vigtigt % 10 36% 3. I nogen grad vigtig % 6 21% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 2 7% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 0 0% Ved ikke 1 0% 0 0% % % Krydstabeller, side 22

39 06. At der er dagligvarebutikker 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % % 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % 66 13% 85 17% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 11 2% 16 3% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 5 1% 5 1% Ved ikke 1 0% 1 0% 0 0% % % % 06. At der er dagligvarebutikker 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 81 41% 61 39% 63 34% 81 47% 86 54% 93 59% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 88 45% 67 43% 79 42% 61 36% 40 25% 41 26% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 24 12% 24 15% 36 19% 21 13% 28 18% 17 11% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 3 2% 3 2% 6 3% 6 3% 4 2% 5 3% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 0 0% 3 2% 3 1% 2 1% 2 1% 0 0% 0 0% Ved ikke 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 23

40 06. At der er dagligvarebutikker 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % 71 48% 96 44% % 47 44% 2. I høj grad vigtigt % % 41 27% 80 37% 95 41% 37 34% 3. I nogen grad vigtig % 45 14% 26 17% 34 15% 26 11% 20 18% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 4 1% 10 7% 7 3% 4 2% 2 2% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 3 1% 2 1% 1 1% 2 1% 2 2% Ved ikke 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 06. At der er dagligvarebutikker Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 30 52% 62 48% 90 50% % 71 38% 11 37% 2 72% 2. I høj grad vigtigt % 15 26% 46 35% 70 38% % 81 43% 8 26% 1 28% 3. I nogen grad vigtig % 12 20% 20 16% 17 9% 73 17% 25 13% 4 15% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 0 0% 1 1% 4 2% 9 2% 9 5% 4 12% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 1 2% 0 0% 1 0% 3 1% 2 1% 3 10% 0 0% Ved ikke 1 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 24

41 06. At der er dagligvarebutikker kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 13 38% % 92 54% 38 36% 33 35% 39 47% 38 39% 42 38% 60 49% 2. I høj grad vigtigt % 19 53% 61 30% 47 28% 50 46% 45 47% 31 37% 40 41% 47 42% 37 30% 3. I nogen grad vigtig % 1 3% 29 14% 26 16% 15 14% 11 11% 12 14% 15 16% 18 16% 24 19% 4. I mindre grad vigtigt 27 3% 0 0% 7 3% 2 1% 2 2% 6 6% 1 2% 2 3% 4 4% 2 2% 5. Slet ikke vigtigt 10 1% 1 4% 0 0% 4 2% 2 2% 0 0% 1 1% 1 1% 1 1% 0 0% Ved ikke 1 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % oplyse 07. At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v. 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 23 9% 10 11% 5 10% 10 10% 7 14% 0 0% 23 19% 24 9% 8 12% 2. I høj grad vigtigt % 42 17% 22 23% 10 20% 26 28% 7 14% 4 50% 26 21% 61 23% 10 15% 3. I nogen grad vigtig % 88 35% 21 22% 13 26% 26 29% 10 21% 4 50% 24 19% 55 21% 21 31% 4. I mindre grad vigtigt % 68 27% 29 30% 15 30% 23 25% 16 32% 0 0% 26 21% 94 35% 20 29% 5. Slet ikke vigtigt % 27 11% 12 13% 7 13% 7 8% 10 19% 0 0% 24 20% 33 12% 8 12% Ved ikke 5 0% 1 0% 1 1% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 1 1% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 25

42 07. At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v. 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 1 3% 2. I høj grad vigtigt % 5 20% 3. I nogen grad vigtig % 14 51% 4. I mindre grad vigtigt % 6 22% 5. Slet ikke vigtigt % 1 4% Ved ikke 5 0% 0 0% % % 07. At der er butikker, som 17. Hvad er dit køn? sælger tøj, sko, isenkram m.v. Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 68 13% 43 9% 2. I høj grad vigtigt % % 93 18% 3. I nogen grad vigtig % % % 4. I mindre grad vigtigt % % % 5. Slet ikke vigtigt % 52 10% 77 15% Ved ikke 5 0% 3 1% 2 0% % % % Krydstabeller, side 26

43 07. At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v. 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 19 10% 16 10% 12 7% 25 14% 17 11% 22 14% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 51 26% 27 17% 43 23% 33 20% 34 21% 23 15% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 59 30% 45 28% 40 21% 52 31% 41 25% 38 24% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 55 28% 51 32% 65 35% 38 22% 45 28% 42 27% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 11 5% 19 12% 26 14% 23 13% 22 14% 29 18% 0 0% Ved ikke 5 0% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 2 1% 0 0% % % % % % % % At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v. 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 36 11% 18 12% 20 9% 25 11% 11 10% 2. I høj grad vigtigt % 62 19% 32 21% 48 22% 46 20% 26 24% 3. I nogen grad vigtig % 85 26% 35 23% 64 29% 64 28% 27 26% 4. I mindre grad vigtigt % 95 30% 46 31% 63 29% 61 26% 30 28% 5. Slet ikke vigtigt % 38 12% 19 13% 23 10% 36 15% 13 12% Ved ikke 5 0% 4 1% 0 0% 1 0% 0 0% 1 1% % % % % % % Krydstabeller, side 27

44 07. At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v. Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 10 17% 20 16% 20 11% 40 9% 16 9% 4 14% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 13 22% 33 25% 39 22% 88 20% 37 20% 2 7% 1 28% 3. I nogen grad vigtig % 12 21% 28 21% 46 25% % 49 26% 5 17% 2 72% 4. I mindre grad vigtigt % 20 34% 38 29% 47 26% % 60 32% 6 21% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 4 6% 10 7% 27 15% 53 12% 24 13% 12 41% 0 0% Ved ikke 5 0% 0 0% 2 1% 2 1% 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% 07. At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 5 14% 30 15% 17 10% 9 9% 9 10% 8 10% 11 12% 10 9% 10 8% 2. I høj grad vigtigt % 9 26% 42 20% 40 23% 17 16% 14 15% 22 26% 22 22% 16 14% 33 27% 3. I nogen grad vigtig % 5 14% 61 30% 42 25% 32 30% 29 30% 21 25% 28 29% 32 28% 26 21% 4. I mindre grad vigtigt % 12 32% 49 24% 44 26% 36 33% 25 26% 23 28% 28 29% 40 35% 40 33% 5. Slet ikke vigtigt % 4 11% 23 11% 28 16% 13 12% 17 18% 10 12% 8 8% 15 13% 12 10% Ved ikke 5 0% 1 2% 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 28

45 08. At der er læge 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 83 33% 20 21% 12 24% 27 29% 10 21% 2 20% 53 42% 67 25% 19 29% 2. I høj grad vigtigt % 74 30% 31 33% 19 39% 29 32% 15 30% 4 53% 33 27% 79 30% 20 30% 3. I nogen grad vigtig % 67 27% 23 24% 12 24% 22 24% 11 22% 2 28% 23 19% 82 31% 16 24% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 14 6% 15 16% 3 7% 12 13% 4 9% 0 0% 7 5% 31 12% 11 16% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 11 4% 7 7% 3 7% 0 0% 8 17% 0 0% 8 7% 9 3% 1 1% Ved ikke 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 1% % % % % % % 8 100% % % % 08. At der er læge 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 4 14% 2. I høj grad vigtigt % 9 34% 3. I nogen grad vigtig % 12 45% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 1 4% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 1 3% Ved ikke 2 0% 0 0% % % Krydstabeller, side 29

46 08. At der er læge 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % % 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % % % 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 43 8% 55 11% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 19 4% 30 6% Ved ikke 2 0% 1 0% 1 0% % % % 08. At der er læge 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 32 16% 43 27% 43 23% 49 29% 58 36% 70 45% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 73 37% 45 28% 61 33% 46 27% 50 31% 40 26% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 54 27% 43 27% 53 28% 54 31% 35 22% 33 21% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 30 15% 18 11% 20 11% 14 8% 8 5% 8 5% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 8 4% 10 6% 10 5% 7 4% 9 6% 5 3% 0 0% Ved ikke 2 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 30

47 08. At der er læge 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 94 29% 49 32% 55 25% 63 27% 35 32% 2. I høj grad vigtigt % % 43 29% 68 31% 70 30% 28 26% 3. I nogen grad vigtig % 74 23% 42 28% 63 29% 62 27% 29 27% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 32 10% 11 7% 21 10% 22 9% 12 11% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 16 5% 3 2% 11 5% 14 6% 4 3% Ved ikke 2 0% 0 0% 1 1% 1 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 08. At der er læge Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 18 31% 32 24% 53 29% % 41 22% 9 30% 2 84% 2. I høj grad vigtigt % 13 22% 44 33% 62 34% % 61 33% 4 12% 0 16% 3. I nogen grad vigtig % 20 35% 33 25% 46 25% % 47 25% 10 34% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 6 10% 15 11% 10 5% 40 9% 23 12% 5 17% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 1 2% 7 5% 10 5% 15 3% 14 7% 2 7% 0 0% Ved ikke 2 0% 0 0% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 31

48 08. At der er læge kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 6 18% 71 35% 60 35% 28 26% 19 20% 25 30% 24 24% 25 23% 37 30% 2. I høj grad vigtigt % 13 35% 63 31% 51 30% 28 26% 27 28% 26 31% 40 41% 34 30% 34 28% 3. I nogen grad vigtig % 10 27% 47 23% 38 22% 36 33% 33 35% 23 28% 19 20% 28 25% 36 29% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 3 9% 20 10% 14 8% 7 7% 10 11% 3 4% 10 11% 19 17% 10 8% 5. Slet ikke vigtigt 49 5% 3 9% 3 2% 8 4% 8 7% 5 5% 6 7% 4 4% 5 5% 6 5% Ved ikke 2 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % oplyse 09. At der er kulturtilbud 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 39 16% 19 20% 5 10% 17 19% 4 9% 0 0% 14 11% 28 11% 17 26% 2. I høj grad vigtigt % 64 26% 26 27% 7 15% 28 30% 11 21% 2 20% 23 18% 58 22% 22 33% 3. I nogen grad vigtig % 93 37% 32 34% 18 37% 27 29% 18 36% 4 53% 27 22% 86 32% 15 23% 4. I mindre grad vigtigt % 37 15% 13 13% 16 34% 13 15% 7 15% 2 28% 34 28% 62 23% 9 14% 5. Slet ikke vigtigt % 13 5% 4 4% 2 5% 6 7% 10 20% 0 0% 26 21% 34 13% 3 5% Ved ikke 4 0% 2 1% 2 2% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 32

49 09. At der er kulturtilbud 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 3 10% 2. I høj grad vigtigt % 6 21% 3. I nogen grad vigtig % 7 27% 4. I mindre grad vigtigt % 9 35% 5. Slet ikke vigtigt % 2 7% Ved ikke 4 0% 0 0% % % 09. At der er kulturtilbud 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 82 16% 64 13% 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % % % 4. I mindre grad vigtigt % % 99 20% 5. Slet ikke vigtigt % 39 7% 62 12% Ved ikke 4 0% 2 0% 3 1% % % % Krydstabeller, side 33

50 09. At der er kulturtilbud 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 24 12% 11 7% 12 7% 22 13% 34 21% 43 28% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 51 26% 33 21% 42 22% 35 21% 54 34% 31 20% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 61 31% 46 29% 69 37% 70 41% 32 20% 50 32% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 40 20% 43 27% 44 24% 30 18% 25 16% 23 15% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 19 10% 26 16% 20 11% 15 9% 14 9% 7 5% 0 0% Ved ikke 4 0% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 2 1% 0 0% % % % % % % % At der er kulturtilbud 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 54 17% 14 9% 29 13% 31 13% 19 17% 2. I høj grad vigtigt % 77 24% 29 19% 53 24% 66 28% 21 19% 3. I nogen grad vigtig % % 54 36% 74 34% 71 31% 30 28% 4. I mindre grad vigtigt % 56 17% 41 27% 44 20% 40 17% 23 21% 5. Slet ikke vigtigt % 31 10% 13 9% 18 8% 24 10% 15 14% Ved ikke 4 0% 3 1% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% % % % % % % Krydstabeller, side 34

51 09. At der er kulturtilbud Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 8 14% 17 13% 19 11% 62 14% 37 20% 3 10% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 13 22% 35 26% 36 20% % 51 27% 5 18% 0 16% 3. I nogen grad vigtig % 19 32% 43 33% 53 29% % 60 32% 9 32% 2 84% 4. I mindre grad vigtigt % 8 14% 21 16% 43 24% 93 21% 30 16% 9 31% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt % 10 17% 13 10% 30 16% 36 8% 10 5% 3 9% 0 0% Ved ikke 4 0% 1 1% 2 1% 0 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% 09. At der er kulturtilbud kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 8 24% 34 17% 29 17% 16 15% 14 15% 12 14% 15 15% 10 9% 8 7% 2. I høj grad vigtigt % 6 17% 50 24% 43 25% 15 14% 26 28% 20 24% 30 31% 27 24% 29 24% 3. I nogen grad vigtig % 13 37% 57 28% 52 31% 49 46% 18 19% 26 31% 28 29% 45 40% 39 32% 4. I mindre grad vigtigt % 5 14% 44 22% 32 19% 18 17% 23 24% 16 19% 17 18% 19 17% 29 24% 5. Slet ikke vigtigt % 2 6% 18 9% 14 8% 10 9% 12 13% 10 12% 7 7% 11 10% 17 14% Ved ikke 4 0% 1 2% 2 1% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 35

52 10. At der er kort afstand til natur 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 68 27% 23 24% 8 17% 26 28% 15 30% 0 0% 41 33% 68 26% 21 32% 2. I høj grad vigtigt % 91 36% 34 36% 22 45% 35 38% 13 25% 4 50% 41 33% 82 31% 20 29% 3. I nogen grad vigtig % 65 26% 25 26% 14 28% 18 20% 15 29% 4 50% 30 24% 85 32% 16 24% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 21 8% 13 14% 3 7% 10 11% 5 9% 0 0% 6 5% 22 8% 9 13% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 3 1% 0 0% 1 3% 2 2% 3 6% 0 0% 6 5% 9 3% 1 2% Ved ikke 3 0% 2 1% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % 10. At der er kort afstand til natur 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 3 11% 2. I høj grad vigtigt % 13 49% 3. I nogen grad vigtig % 3 9% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 8 30% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 0 0% Ved ikke 3 0% 0 0% % % Krydstabeller, side 36

53 10. At der er kort afstand til natur 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % % 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % % % 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 40 8% 58 11% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 11 2% 15 3% Ved ikke 3 0% 1 0% 2 0% % % % 10. At der er kort afstand til natur 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 28 14% 34 22% 46 25% 52 30% 51 32% 63 40% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 65 33% 52 33% 65 35% 57 33% 61 38% 55 35% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 67 34% 44 28% 53 28% 44 26% 36 22% 30 19% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 32 16% 19 12% 20 11% 14 8% 10 6% 3 2% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 4 2% 9 5% 3 2% 4 2% 3 2% 4 3% 0 0% Ved ikke 3 0% 1 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 37

54 10. At der er kort afstand til natur 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 70 22% 42 28% 60 27% 68 29% 34 32% 2. I høj grad vigtigt % % 55 37% 78 36% 72 31% 30 28% 3. I nogen grad vigtig % 80 25% 34 23% 63 29% 74 32% 23 21% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 39 12% 16 11% 14 6% 11 5% 17 16% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 11 3% 2 2% 3 1% 5 2% 4 3% Ved ikke 3 0% 1 0% 0 0% 1 0% 1 0% 0 0% % % % % % % 10. At der er kort afstand til natur Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 10 18% 33 25% 44 24% % 43 23% 12 41% 2 56% 2. I høj grad vigtigt % 19 33% 33 26% 66 36% % 73 39% 7 23% 1 44% 3. I nogen grad vigtig % 15 26% 44 34% 54 30% % 42 23% 6 22% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 10 17% 15 12% 13 7% 34 8% 21 11% 4 14% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 4 6% 4 3% 4 2% 6 1% 8 4% 0 0% 0 0% Ved ikke 3 0% 0 0% 1 1% 1 1% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 38

55 10. At der er kort afstand til natur kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 5 15% 52 25% 43 25% 29 27% 29 30% 27 32% 27 28% 32 29% 30 24% 2. I høj grad vigtigt % 6 18% 81 40% 59 35% 25 23% 37 38% 32 38% 37 38% 36 32% 42 34% 3. I nogen grad vigtig % 16 44% 49 24% 46 27% 36 34% 15 15% 17 20% 24 25% 33 30% 38 31% 4. I mindre grad vigtigt 98 10% 6 17% 18 9% 18 11% 12 11% 11 11% 8 10% 8 9% 9 8% 7 6% 5. Slet ikke vigtigt 26 2% 1 4% 4 2% 4 3% 5 4% 4 4% 0 0% 0 0% 2 2% 6 5% Ved ikke 3 0% 1 2% 1 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % oplyse 11. At der er god kollektiv transport 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 97 39% 24 25% 13 27% 34 37% 9 18% 4 50% 39 32% 60 22% 28 41% 2. I høj grad vigtigt % 70 28% 34 36% 16 33% 30 33% 15 29% 0 0% 26 21% 53 20% 19 29% 3. I nogen grad vigtig % 51 20% 20 21% 9 18% 16 17% 11 23% 4 50% 18 15% 74 28% 15 23% 4. I mindre grad vigtigt % 19 8% 14 15% 8 16% 7 8% 8 16% 0 0% 26 21% 58 22% 2 3% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 12 5% 3 3% 3 6% 3 4% 7 15% 0 0% 14 11% 24 9% 3 5% Ved ikke 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 39

56 11. At der er god kollektiv transport 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % 1. I meget høj grad vigtigt % 9 34% 2. I høj grad vigtigt % 10 38% 3. I nogen grad vigtig % 7 25% 4. I mindre grad vigtigt % 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 1 4% Ved ikke 1 0% 0 0% % % 11. At der er god kollektiv 17. Hvad er dit køn? transport Kvinde Mand n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % % 2. I høj grad vigtigt % % % 3. I nogen grad vigtig % 95 18% % 4. I mindre grad vigtigt % 67 13% 75 15% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 24 5% 48 9% Ved ikke 1 0% 1 0% 0 0% % % % Krydstabeller, side 40

57 11. At der er god kollektiv transport 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 60 31% 38 24% 36 19% 55 32% 61 38% 67 43% 0 0% 2. I høj grad vigtigt % 68 34% 44 28% 45 24% 46 27% 33 21% 37 24% 0 0% 3. I nogen grad vigtig % 41 21% 38 24% 46 25% 35 20% 38 24% 25 16% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 23 12% 24 15% 39 21% 18 10% 17 11% 21 14% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 4 2% 14 9% 20 11% 18 11% 11 7% 6 4% 0 0% Ved ikke 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % At der er god kollektiv transport 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % % 44 29% 41 19% 68 29% 27 25% 2. I høj grad vigtigt % 96 30% 35 23% 62 28% 61 26% 19 18% 3. I nogen grad vigtig % 59 18% 32 21% 56 26% 52 22% 26 24% 4. I mindre grad vigtigt % 20 6% 25 17% 40 18% 33 14% 24 22% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 8 2% 14 9% 19 9% 19 8% 12 11% Ved ikke 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% % % % % % % Krydstabeller, side 41

58 11. At der er god kollektiv transport Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 26 44% 39 30% 47 26% % 66 35% 8 26% 0 16% 2. I høj grad vigtigt % 13 22% 43 33% 53 29% % 47 25% 9 29% 2 56% 3. I nogen grad vigtig % 14 23% 17 13% 36 20% % 39 21% 7 23% 0 0% 4. I mindre grad vigtigt % 4 8% 21 16% 23 12% 65 15% 27 15% 3 8% 0 0% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 2 3% 9 7% 23 13% 25 6% 8 4% 4 14% 1 28% Ved ikke 1 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% 11. At der er god kollektiv transport kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % 1. I meget høj grad vigtigt % 19 53% 80 39% 55 32% 24 23% 23 24% 30 36% 18 18% 30 27% 39 32% 2. I høj grad vigtigt % 9 26% 58 28% 51 30% 29 27% 22 23% 18 21% 28 29% 30 27% 28 23% 3. I nogen grad vigtig % 6 16% 39 19% 31 18% 29 27% 27 28% 12 14% 28 29% 27 24% 25 21% 4. I mindre grad vigtigt % 0 0% 17 8% 26 15% 15 14% 20 21% 16 19% 12 13% 15 13% 22 18% 5. Slet ikke vigtigt 72 7% 1 4% 11 5% 9 5% 10 9% 3 3% 8 9% 10 10% 11 10% 9 7% Ved ikke 1 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 42

59 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 9 4% 6 6% 9 19% 1 1% 11 23% 0 0% 11 9% 49 18% 1 2% Overvejende enig % 29 12% 9 10% 14 28% 10 11% 13 26% 2 20% 28 23% 76 28% 2 3% Hverken/eller % 44 17% 14 14% 9 19% 14 15% 13 26% 2 22% 29 23% 58 22% 7 10% Overvejende uenig % 65 26% 34 36% 7 14% 20 22% 4 8% 5 58% 29 23% 44 17% 19 28% Helt uenig % % 30 31% 8 16% 44 48% 8 15% 0 0% 23 19% 32 12% 37 56% Ved ikke 25 2% 3 1% 3 3% 2 4% 2 3% 1 2% 0 0% 3 3% 9 3% 1 1% % % % % % % 8 100% % % % 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Helt enig % 5 19% Overvejende enig % 3 11% Hverken/eller % 3 13% Overvejende uenig % 6 21% Helt uenig % 8 31% Ved ikke 25 2% 2 6% % % Krydstabeller, side 43

60 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % Helt enig % 35 7% 68 14% Overvejende enig % 98 19% 88 17% Hverken/eller % % 87 17% Overvejende uenig % % % Helt uenig % % % Ved ikke 25 2% 23 4% 3 0% % % % 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 18 9% 22 14% 23 12% 14 8% 13 8% 13 8% 0 0% Overvejende enig % 33 17% 32 20% 39 21% 26 15% 30 19% 26 17% 0 0% Hverken/eller % 55 28% 29 18% 43 23% 22 13% 20 13% 22 14% 0 0% Overvejende uenig % 49 25% 36 23% 39 21% 39 23% 37 23% 32 21% 0 0% Helt uenig % 34 17% 29 18% 40 21% 70 41% 58 36% 60 38% 0 0% Ved ikke 25 2% 8 4% 9 6% 3 2% 1 0% 1 1% 3 2% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 44

61 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Helt enig % 29 9% 10 7% 27 12% 24 10% 13 12% Overvejende enig % 40 12% 26 17% 51 23% 49 21% 20 19% Hverken/eller % 53 17% 28 19% 44 20% 37 16% 30 28% Overvejende uenig % 88 27% 37 25% 45 20% 42 18% 21 19% Helt uenig % % 46 31% 48 22% 70 30% 23 22% Ved ikke 25 2% 8 2% 2 2% 4 2% 10 4% 1 0% % % % % % % 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 6 10% 20 16% 24 13% 32 7% 18 10% 3 10% 0 0% Overvejende enig % 8 14% 29 22% 32 18% 89 20% 24 13% 3 10% 1 28% Hverken/eller % 19 33% 23 18% 40 22% 73 17% 27 15% 9 30% 0 0% Overvejende uenig % 9 16% 30 23% 40 22% % 44 23% 8 27% 0 0% Helt uenig % 14 24% 22 17% 42 23% % 69 37% 7 23% 2 72% Ved ikke 25 2% 2 3% 7 5% 3 1% 9 2% 5 3% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 45

62 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 2 5% 18 9% 12 7% 8 7% 14 15% 9 11% 9 9% 17 15% 14 12% Overvejende enig % 6 18% 34 17% 31 18% 24 23% 15 15% 20 24% 13 14% 15 13% 28 23% Hverken/eller % 3 8% 40 19% 38 22% 22 21% 16 17% 8 10% 15 16% 26 23% 25 20% Overvejende uenig % 15 42% 49 24% 37 22% 22 21% 12 13% 21 25% 27 28% 18 16% 31 26% Helt uenig % 10 27% 53 26% 49 29% 28 26% 36 38% 26 31% 29 30% 35 32% 23 19% Ved ikke 25 2% 0 0% 10 5% 4 2% 3 3% 2 2% 0 0% 4 4% 1 1% 1 1% % % % % % % % % % % 13. Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % % 39 41% 15 30% 51 56% 10 20% 5 58% 58 47% 73 27% 40 60% Overvejende enig % 83 34% 39 41% 20 42% 28 30% 19 37% 2 22% 42 34% 85 32% 21 32% Hverken/eller % 22 9% 12 12% 9 18% 7 7% 16 32% 2 20% 14 11% 52 19% 2 3% Overvejende uenig 62 6% 10 4% 2 2% 1 2% 2 2% 4 8% 0 0% 4 4% 36 13% 1 2% Helt uenig 26 3% 3 1% 1 1% 2 4% 1 1% 2 3% 0 0% 3 2% 14 5% 1 1% Ved ikke 24 2% 4 2% 2 2% 2 4% 4 4% 0 0% 0 0% 3 2% 8 3% 1 2% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 46

63 13. Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Helt enig % 13 49% Overvejende enig % 7 25% Hverken/eller % 5 18% Overvejende uenig 62 6% 2 8% Helt uenig 26 3% 0 0% Ved ikke 24 2% 0 0% % % 13. Flere storcentre og 17. Hvad er dit køn? hypermarkeder vil medføre Kvinde Mand stigende butiksdød i n % n % landdistrikterne Helt enig % % % Overvejende enig % % % Hverken/eller % 68 13% 72 14% Overvejende uenig 62 6% 29 5% 34 7% Helt uenig 26 3% 11 2% 15 3% Ved ikke 24 2% 19 4% 5 1% % % % Krydstabeller, side 47

64 13. Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 60 30% 55 35% 73 39% 83 49% 78 49% 80 51% 0 0% Overvejende enig % 85 43% 68 43% 63 34% 49 29% 41 26% 41 26% 0 0% Hverken/eller % 31 16% 16 10% 25 14% 21 12% 27 17% 19 12% 0 0% Overvejende uenig 62 6% 16 8% 8 5% 16 9% 9 5% 6 4% 8 5% 0 0% Helt uenig 26 3% 2 1% 6 4% 7 4% 6 3% 2 1% 3 2% 0 0% Ved ikke 24 2% 3 2% 5 3% 3 2% 3 2% 6 4% 4 3% 0 0% % % % % % % % Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Helt enig % % 62 41% 79 36% 97 42% 35 33% Overvejende enig % % 50 34% 68 31% 71 31% 43 41% Hverken/eller % 26 8% 21 14% 37 17% 39 17% 16 15% Overvejende uenig 62 6% 14 4% 8 5% 22 10% 13 6% 5 5% Helt uenig 26 3% 3 1% 7 5% 9 4% 4 2% 3 3% Ved ikke 24 2% 8 2% 1 1% 5 2% 8 3% 3 3% % % % % % % Krydstabeller, side 48

65 13. Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 20 34% 39 30% 81 45% % 80 43% 18 61% 2 72% Overvejende enig % 25 44% 57 44% 52 28% % 67 36% 4 13% 0 0% Hverken/eller % 6 10% 20 16% 22 12% 66 15% 19 10% 6 19% 1 28% Overvejende uenig 62 6% 3 5% 8 6% 18 10% 23 5% 10 5% 0 0% 0 0% Helt uenig 26 3% 1 2% 3 2% 6 3% 7 2% 7 4% 2 7% 0 0% Ved ikke 24 2% 3 4% 3 2% 3 2% 12 3% 4 2% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% 13. Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 14 38% 84 41% 76 44% 36 34% 42 44% 44 52% 43 44% 41 37% 50 41% Overvejende enig % 16 45% 64 31% 56 33% 40 37% 32 33% 21 25% 32 33% 42 38% 44 36% Hverken/eller % 5 15% 24 12% 23 14% 22 20% 12 13% 10 12% 12 12% 18 16% 12 10% Overvejende uenig 62 6% 0 0% 21 10% 7 4% 3 3% 1 1% 7 8% 6 6% 7 6% 10 8% Helt uenig 26 3% 1 2% 4 2% 4 3% 3 3% 7 8% 1 1% 1 1% 2 2% 4 3% Ved ikke 24 2% 0 0% 8 4% 4 2% 3 3% 0 1% 1 2% 3 3% 2 2% 2 1% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 49

66 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 38 4% 6 2% 2 2% 4 8% 1 1% 3 5% 0 0% 4 3% 16 6% 1 2% Overvejende enig % 23 9% 8 9% 11 22% 8 9% 9 18% 2 20% 25 20% 72 27% 3 4% Hverken/eller % 37 15% 19 20% 12 24% 19 21% 15 31% 0 0% 29 24% 75 28% 7 10% Overvejende uenig % 71 28% 40 42% 13 27% 20 21% 7 14% 4 50% 19 16% 57 21% 19 28% Helt uenig % 97 39% 22 23% 8 17% 37 41% 11 23% 2 30% 35 28% 33 12% 34 51% Ved ikke 66 6% 15 6% 5 5% 1 2% 6 6% 4 9% 0 0% 12 10% 16 6% 4 6% % % % % % % 8 100% % % % 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Helt enig 38 4% 1 4% Overvejende enig % 5 19% Hverken/eller % 6 24% Overvejende uenig % 5 17% Helt uenig % 7 26% Ved ikke 66 6% 3 10% % % Krydstabeller, side 50

67 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % Helt enig 38 4% 16 3% 22 4% Overvejende enig % 89 17% 76 15% Hverken/eller % % % Overvejende uenig % % % Helt uenig % % % Ved ikke 66 6% 50 10% 15 3% % % % 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 38 4% 1 1% 10 6% 7 4% 9 5% 6 3% 6 4% 0 0% Overvejende enig % 43 22% 18 11% 32 17% 21 12% 28 18% 23 15% 0 0% Hverken/eller % 58 29% 34 21% 41 22% 27 16% 32 20% 27 17% 0 0% Overvejende uenig % 51 26% 42 27% 49 26% 42 24% 34 21% 36 23% 0 0% Helt uenig % 28 14% 40 25% 49 26% 64 37% 54 34% 51 33% 0 0% Ved ikke 66 6% 16 8% 14 9% 8 4% 9 5% 6 4% 13 8% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 51

68 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Helt enig 38 4% 13 4% 8 5% 6 3% 7 3% 5 5% Overvejende enig % 39 12% 25 17% 53 24% 29 13% 19 18% Hverken/eller % 72 22% 23 15% 46 21% 54 23% 24 23% Overvejende uenig % 83 26% 41 27% 49 22% 60 26% 22 20% Helt uenig % 86 27% 44 29% 59 27% 67 29% 31 29% Ved ikke 66 6% 28 9% 10 7% 7 3% 14 6% 6 5% % % % % % % 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 38 4% 7 11% 3 2% 7 4% 7 2% 12 7% 3 9% 0 0% Overvejende enig % 5 8% 34 26% 38 21% 65 15% 22 12% 2 7% 0 0% Hverken/eller % 12 21% 38 29% 34 19% 91 21% 34 18% 9 31% 0 0% Overvejende uenig % 10 17% 28 21% 42 23% % 51 27% 6 21% 0 0% Helt uenig % 16 28% 20 16% 54 30% % 57 31% 10 32% 2 72% Ved ikke 66 6% 8 14% 7 6% 8 4% 31 7% 11 6% 0 0% 1 28% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 52

69 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 38 4% 0 0% 6 3% 8 5% 1 1% 7 8% 2 3% 3 3% 6 5% 5 4% Overvejende enig % 3 8% 39 19% 28 16% 19 18% 17 18% 13 16% 8 9% 17 15% 21 17% Hverken/eller % 11 30% 45 22% 32 19% 28 26% 19 20% 18 22% 16 17% 25 22% 26 21% Overvejende uenig % 9 25% 47 23% 37 22% 29 27% 16 16% 23 27% 30 31% 31 28% 32 26% Helt uenig % 9 25% 51 25% 56 33% 22 21% 31 33% 25 30% 36 37% 29 26% 28 22% Ved ikke 66 6% 4 12% 16 8% 9 5% 8 7% 6 6% 3 3% 4 4% 5 5% 11 9% % % % % % % % % % % 15. De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 97 9% 14 6% 4 4% 10 20% 1 1% 12 25% 0 0% 12 10% 40 15% 2 3% Overvejende enig % 33 13% 15 16% 14 29% 11 12% 16 31% 2 20% 29 24% 92 34% 5 8% Hverken/eller % 30 12% 12 13% 5 10% 11 12% 5 11% 2 22% 27 21% 35 13% 5 8% Overvejende uenig % 57 23% 27 28% 11 22% 22 24% 9 18% 5 58% 23 18% 57 21% 14 20% Helt uenig % % 34 36% 7 14% 43 47% 7 14% 0 0% 31 25% 27 10% 38 57% Ved ikke 40 4% 7 3% 3 3% 2 4% 4 4% 1 2% 0 0% 3 2% 17 6% 3 5% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 53

70 15. De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Helt enig 97 9% 2 7% Overvejende enig % 8 31% Hverken/eller % 2 9% Overvejende uenig % 8 28% Helt uenig % 7 25% Ved ikke 40 4% 0 0% % % 15. De enkelte kommuner skal 17. Hvad er dit køn? helt uden begrænsninger kunne Kvinde Mand fastlægge størrelse og placering n % n % af storcentre og hypermarkeder Helt enig 97 9% 38 7% 59 12% Overvejende enig % % % Hverken/eller % 77 15% 58 11% Overvejende uenig % % % Helt uenig % % % Ved ikke 40 4% 32 6% 8 2% % % % Krydstabeller, side 54

71 15. De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 97 9% 20 10% 14 9% 20 11% 15 9% 16 10% 12 8% 0 0% Overvejende enig % 33 17% 46 29% 51 27% 28 17% 31 19% 37 24% 0 0% Hverken/eller % 36 18% 23 14% 22 11% 17 10% 20 12% 18 12% 0 0% Overvejende uenig % 58 30% 30 19% 44 23% 42 25% 28 18% 29 19% 0 0% Helt uenig % 35 18% 36 23% 47 25% 66 39% 63 39% 54 35% 0 0% Ved ikke 40 4% 15 8% 9 5% 4 2% 2 1% 3 2% 6 4% 0 0% % % % % % % % De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Helt enig 97 9% 29 9% 5 4% 26 12% 24 10% 14 13% Overvejende enig % 48 15% 39 26% 50 23% 59 25% 30 28% Hverken/eller % 29 9% 21 14% 39 18% 27 12% 19 18% Overvejende uenig % 91 28% 39 26% 40 18% 47 20% 14 13% Helt uenig % % 43 29% 58 26% 61 26% 27 25% Ved ikke 40 4% 12 4% 3 2% 7 3% 14 6% 3 3% % % % % % % Krydstabeller, side 55

72 15. De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 97 9% 8 14% 24 18% 19 11% 32 7% 11 6% 3 9% 0 0% Overvejende enig % 11 19% 30 23% 53 29% 94 21% 31 17% 5 18% 1 28% Hverken/eller % 13 22% 18 14% 18 10% 56 13% 22 12% 8 26% 0 0% Overvejende uenig % 6 10% 25 19% 44 24% % 42 22% 6 19% 0 0% Helt uenig % 14 23% 26 20% 45 25% % 75 40% 8 28% 2 72% Ved ikke 40 4% 7 11% 8 6% 2 1% 17 4% 6 3% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% 15. De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig 97 9% 1 3% 14 7% 14 8% 8 8% 8 9% 10 12% 8 8% 12 11% 21 17% Overvejende enig % 5 15% 47 23% 33 20% 32 30% 25 26% 14 17% 17 17% 23 21% 28 23% Hverken/eller % 6 16% 38 19% 23 14% 17 16% 15 15% 7 8% 9 9% 8 7% 12 10% Overvejende uenig % 10 29% 48 23% 38 23% 17 16% 10 11% 23 27% 26 27% 28 25% 31 25% Helt uenig % 13 36% 46 22% 55 32% 28 26% 32 34% 28 34% 37 38% 40 35% 22 18% Ved ikke 40 4% 0 0% 12 6% 6 3% 5 4% 5 5% 2 3% 1 1% 1 1% 8 7% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 56

73 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 42 17% 11 11% 7 15% 15 17% 9 17% 4 47% 29 24% 60 22% 15 22% Overvejende enig % 95 38% 30 32% 12 24% 37 40% 14 28% 4 53% 41 33% 89 33% 24 35% Hverken/eller % 58 23% 25 26% 9 18% 18 19% 11 23% 0 0% 16 13% 36 13% 14 21% Overvejende uenig % 21 8% 13 14% 9 19% 8 8% 5 10% 0 0% 20 16% 35 13% 7 11% Helt uenig 71 7% 7 3% 7 8% 9 18% 6 6% 9 19% 0 0% 10 8% 19 7% 2 3% Ved ikke 94 9% 26 11% 9 9% 3 6% 9 9% 2 3% 0 0% 8 6% 30 11% 6 8% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 57

74 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Helt enig % 5 20% Overvejende enig % 12 43% Hverken/eller % 5 18% Overvejende uenig % 2 7% Helt uenig 71 7% 2 7% Ved ikke 94 9% 1 5% % % Krydstabeller, side 58

75 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % Helt enig % 92 18% % Overvejende enig % % % Hverken/eller % 84 16% % Overvejende uenig % 51 10% 68 13% Helt uenig 71 7% 23 4% 48 10% Ved ikke 94 9% 76 15% 18 4% % % % 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 25 13% 21 13% 35 19% 33 19% 42 26% 42 27% 0 0% Overvejende enig % 52 26% 53 34% 51 27% 58 34% 72 45% 72 46% 0 0% Hverken/eller % 37 19% 26 16% 47 25% 36 21% 22 14% 23 15% 0 0% Overvejende uenig % 34 17% 18 11% 27 14% 21 13% 11 7% 7 5% 0 0% Helt uenig 71 7% 7 4% 20 12% 16 9% 15 9% 5 3% 8 5% 0 0% Ved ikke 94 9% 42 21% 21 13% 10 5% 8 4% 8 5% 5 3% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 59

76 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Helt enig % 36 11% 25 16% 57 26% 53 23% 26 25% Overvejende enig % 96 30% 64 43% 80 37% 80 34% 38 35% Hverken/eller % 74 23% 22 15% 34 16% 37 16% 23 22% Overvejende uenig % 44 14% 20 13% 18 8% 27 12% 10 9% Helt uenig 71 7% 39 12% 12 8% 8 4% 7 3% 5 5% Ved ikke 94 9% 32 10% 7 5% 21 10% 28 12% 5 5% % % % % % % 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 14 24% 20 15% 43 23% 81 19% 27 15% 12 39% 0 0% Overvejende enig % 13 23% 37 28% 63 34% % 57 31% 9 30% 3 100% Hverken/eller % 14 24% 17 13% 39 21% 81 19% 36 19% 4 15% 0 0% Overvejende uenig % 5 8% 27 21% 13 7% 42 10% 28 15% 4 13% 0 0% Helt uenig 71 7% 4 7% 7 5% 11 6% 25 6% 23 12% 1 3% 0 0% Ved ikke 94 9% 8 14% 22 17% 14 8% 34 8% 15 8% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 60

77 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % Helt enig % 6 17% 39 19% 37 22% 16 15% 20 21% 17 20% 19 20% 11 10% 31 25% Overvejende enig % 5 14% 73 36% 69 40% 38 35% 34 36% 27 32% 29 30% 42 38% 41 33% Hverken/eller % 8 22% 32 16% 29 17% 23 22% 18 19% 17 21% 26 27% 22 20% 16 13% Overvejende uenig % 11 29% 26 13% 11 7% 14 13% 4 4% 12 14% 12 13% 17 15% 12 10% Helt uenig 71 7% 2 5% 8 4% 6 3% 8 8% 11 12% 8 9% 7 7% 16 14% 7 5% Ved ikke 94 9% 4 12% 27 13% 19 11% 8 8% 8 9% 3 4% 3 3% 4 3% 17 14% % % % % % % % % % % 17. Hvad er dit køn? 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Kvinde % % 43 46% 25 50% 59 64% 19 39% 4 47% 70 57% % 35 53% Mand % % 52 54% 24 50% 33 36% 31 61% 4 53% 54 43% % 32 47% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 61

78 17. Hvad er dit køn? 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Kvinde % 13 49% Mand % 14 51% % % 17. Hvad er dit køn? 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % Kvinde % % 0 0% Mand % 0 0% % % % % 17. Hvad er dit køn? 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Kvinde % % 74 47% 88 47% 89 52% 90 56% 76 49% 0 0% Mand % 91 46% 84 53% 99 53% 82 48% 70 44% 80 51% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 62

79 17. Hvad er dit køn? 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Kvinde % % 78 52% % % 45 42% Mand % % 72 48% % % 62 58% % % % % % % 17. Hvad er dit køn? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Kvinde % 27 46% 67 51% 68 38% % 88 47% 14 48% 2 56% Mand % 31 54% 64 49% % % 99 53% 16 52% 1 44% % % % % % % % 3 100% 17. Hvad er dit køn? kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % Kvinde % 16 44% % % 56 52% 41 43% 41 48% 42 44% 45 40% 75 61% Mand % 20 56% % 66 39% 51 48% 54 57% 44 52% 54 56% 68 60% 48 39% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 63

80 18. Hvad er din alder? 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % år % 39 16% 27 28% 9 18% 19 21% 10 21% 0 0% 12 9% 58 22% 16 25% år % 33 13% 20 21% 13 26% 13 15% 11 22% 0 0% 22 18% 30 11% 13 19% år % 39 15% 15 16% 12 24% 10 11% 17 34% 4 53% 25 21% 48 18% 8 12% år % 51 20% 13 14% 6 13% 16 18% 7 14% 2 28% 21 17% 39 14% 12 18% år % 47 19% 7 7% 2 3% 17 18% 2 5% 2 20% 21 17% 45 17% 11 17% 70 år eller derover % 40 16% 13 14% 8 15% 16 18% 2 4% 0 0% 22 18% 47 18% 6 10% svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 64

81 18. Hvad er din alder? 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % år % 7 25% år % 2 7% år % 8 29% år % 3 11% år % 6 22% 70 år eller derover % 2 6% svare 0 0% 0 0% % % 18. Hvad er din alder? 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % år % % 91 18% år % 74 14% 84 17% år % 88 17% 99 20% år % 89 17% 82 16% år % 90 17% 70 14% 70 år eller derover % 76 15% 80 16% svare 0 0% 0 0% 0 0% % % % Krydstabeller, side 65

82 18. Hvad er din alder? 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % år % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% år % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% år % 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% år % 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% år % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 70 år eller derover % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % Hvad er din alder? 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % år % 68 21% 9 6% 56 25% 48 21% 17 16% år % 47 15% 27 18% 36 16% 35 15% 14 13% år % 56 17% 30 20% 32 15% 44 19% 25 23% år % 52 16% 31 21% 32 14% 35 15% 20 19% år % 52 16% 22 15% 30 14% 41 18% 15 14% 70 år eller derover % 47 15% 31 20% 34 16% 29 13% 15 14% svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % Krydstabeller, side 66

83 18. Hvad er din alder? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % år % 17 29% 78 60% 11 6% 60 14% 30 16% 1 3% 0 0% år % 6 10% 15 11% 30 16% 68 15% 36 19% 4 12% 0 0% år % 3 6% 13 10% 33 18% 93 21% 41 22% 4 14% 0 0% år % 9 15% 9 7% 43 24% 68 16% 29 16% 12 39% 1 28% år % 11 19% 12 10% 29 16% 74 17% 26 14% 7 23% 0 16% 70 år eller derover % 13 22% 3 2% 35 19% 76 17% 25 13% 3 10% 2 56% svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 3 100% 18. Hvad er din alder? kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % år % 26 72% 69 34% 38 22% 20 19% 10 10% 12 14% 4 4% 7 7% 11 9% år % 1 3% 25 12% 28 17% 23 22% 14 15% 14 17% 14 15% 17 16% 20 16% år % 3 8% 16 8% 14 8% 21 20% 22 23% 23 27% 25 26% 36 32% 27 22% år % 1 4% 15 7% 24 14% 17 16% 23 24% 16 19% 26 27% 34 30% 15 12% år % 1 3% 29 14% 24 14% 8 7% 17 18% 13 15% 20 21% 14 12% 36 29% 70 år eller derover % 3 10% 51 25% 42 25% 18 17% 9 10% 7 8% 7 7% 3 3% 15 12% svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % oplyse Krydstabeller, side 67

84 19. Hvilken region bor du i? 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Hovedstaden % 83 33% 37 39% 16 33% 31 34% 17 33% 2 22% 35 28% 59 22% 28 42% Sjælland % 34 14% 14 15% 9 18% 13 14% 6 12% 2 30% 23 18% 39 15% 9 14% Syddanmark % 44 18% 18 19% 10 21% 19 21% 12 23% 0 0% 20 16% 78 29% 9 14% Midtjylland % 65 26% 20 21% 10 20% 19 21% 11 23% 4 47% 27 21% 60 23% 12 19% Nordjylland % 23 9% 5 6% 4 9% 9 10% 4 9% 0 0% 19 16% 31 12% 8 12% % % % % % % 8 100% % % % 19. Hvilken region bor du i? 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Hovedstaden % 13 49% Sjælland % 1 2% Syddanmark % 7 27% Midtjylland % 3 12% Nordjylland % 3 10% % % Krydstabeller, side 68

85 19. Hvilken region bor du i? 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % Hovedstaden % % % Sjælland % 78 15% 72 14% Syddanmark % % % Midtjylland % % % Nordjylland % 45 9% 62 12% % % % 19. Hvilken region bor du i? 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % Hovedstaden % 68 35% 47 29% 56 30% 52 30% 52 32% 47 30% 0 0% Sjælland % 9 4% 27 17% 30 16% 31 18% 22 14% 31 20% 0 0% Syddanmark % 56 28% 36 23% 32 17% 32 19% 30 18% 34 22% 0 0% Midtjylland % 48 24% 35 22% 44 24% 35 21% 41 26% 29 19% 0 0% Nordjylland % 17 9% 14 9% 25 13% 20 12% 15 10% 15 9% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 69

86 19. Hvilken region bor du i? 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Hovedstaden % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Sjælland % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% Syddanmark % 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% Midtjylland % 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% Nordjylland % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % 19. Hvilken region bor du i? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Hovedstaden % 18 31% 41 31% 42 23% % 86 46% 9 29% 0 0% Sjælland % 5 9% 11 8% 30 16% 76 17% 24 13% 5 15% 0 0% Syddanmark % 16 27% 37 28% 41 22% 95 22% 23 12% 4 13% 3 100% Midtjylland % 10 17% 30 23% 47 26% % 36 19% 5 16% 0 0% Nordjylland % 9 16% 12 9% 23 12% 36 8% 19 10% 8 26% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 70

87 19. Hvilken region bor du i? kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % Hovedstaden % 16 44% 67 33% 46 27% 25 23% 25 27% 24 29% 29 30% 45 40% 45 36% Sjælland % 2 7% 22 11% 28 17% 13 12% 11 12% 13 16% 20 21% 23 20% 16 13% Syddanmark % 6 15% 59 29% 43 25% 23 22% 21 22% 16 19% 15 16% 15 13% 21 17% Midtjylland % 8 23% 42 20% 38 22% 26 25% 25 26% 21 25% 21 21% 20 18% 31 25% Nordjylland % 4 11% 14 7% 15 9% 20 19% 13 14% 10 11% 12 12% 9 8% 10 8% % % % % % % % % % % oplyse 20. Hvad er din højest gennemførte? 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % Folkeskole (til og med % 22 9% 1 1% 1 2% 4 4% 0 0% 0 0% 10 8% 13 5% 3 4% klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % 19 8% 13 14% 6 13% 11 12% 7 14% 0 0% 17 14% 43 16% 10 15% m.v.) Erhvervsr % 52 21% 5 6% 7 15% 9 9% 6 13% 0 0% 37 30% 61 23% 4 6% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående ( % % 37 39% 23 47% 39 43% 22 43% 6 72% 43 35% % 34 51% års varighed) Universitets el % 38 15% 36 38% 11 23% 28 31% 13 26% 0 0% 5 4% 37 14% 15 23% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 5 2% 2 2% 0 0% 1 1% 2 4% 2 28% 10 8% 7 3% 1 1% oplyse 3 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 1% 0 0% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 71

88 20. Hvad er din højest gennemførte? 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % Folkeskole (til og med % 4 16% klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % 4 14% m.v.) Erhvervsr % 1 4% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående ( % 15 55% års varighed) Universitets el % 3 11% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 0 0% oplyse 3 0% 0 0% % % Krydstabeller, side 72

89 20. Hvad er din højest gennemførte? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX m.v.) Erhvervsr (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående (2-4 års varighed) Universitets el. 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % 58 6% 27 5% 31 6% % 67 13% 64 13% % 68 13% % % % % % 88 17% 99 19% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 14 3% 16 3% oplyse 3 0% 2 0% 1 0% % % % Krydstabeller, side 73

90 20. Hvad er din højest gennemførte? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX m.v.) Erhvervsr (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående (2-4 års varighed) Universitets el. 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % 58 6% 17 8% 6 4% 3 2% 9 5% 11 7% 13 8% 0 0% % 78 40% 15 9% 13 7% 9 5% 12 8% 3 2% 0 0% % 11 6% 30 19% 33 18% 43 25% 29 18% 35 23% 0 0% % 60 30% 68 43% 93 50% 68 40% 74 46% 76 49% 0 0% % 30 15% 36 23% 41 22% 29 17% 26 16% 25 16% 0 0% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 1 0% 4 2% 4 2% 12 7% 7 4% 3 2% 0 0% oplyse 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 2 1% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 74

91 20. Hvad er din højest gennemførte? 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 58 6% 18 6% 5 3% 16 7% 10 4% 9 9% Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % 41 13% 11 7% 37 17% 30 13% 12 11% m.v.) Erhvervsr % 42 13% 30 20% 41 19% 47 20% 23 21% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående ( % % 76 51% 95 43% % 36 34% års varighed) Universitets el % 86 27% 24 16% 23 11% 36 15% 19 17% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 9 3% 5 3% 4 2% 5 2% 8 7% oplyse 3 0% 0 0% 0 0% 3 1% 0 0% 0 0% % % % % % % Krydstabeller, side 75

92 20. Hvad er din højest gennemførte? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % Folkeskole (til og med % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% m.v.) Erhvervsr % 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående ( % 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% års varighed) Universitets el % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% oplyse 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 76

93 20. Hvad er din højest gennemførte? kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % 58 6% 6 17% 17 8% 7 4% 7 7% 2 2% 2 3% 5 5% 1 1% 11 9% Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % 11 31% 46 23% 23 14% 10 9% 10 10% 4 5% 3 3% 9 8% 14 12% m.v.) Erhvervsr % 3 10% 36 17% 39 23% 23 21% 18 19% 17 20% 14 14% 10 9% 23 19% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående ( % 8 22% 74 36% 79 47% 45 42% 43 45% 41 49% 51 52% 45 40% 52 43% års varighed) Universitets el % 7 20% 25 12% 14 8% 20 19% 21 22% 19 23% 19 20% 44 39% 19 15% tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 30 3% 0 0% 5 3% 9 5% 2 2% 3 3% 1 1% 5 5% 3 3% 3 2% oplyse 3 0% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 77

94 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 01. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo kraterne B. Radikale Venstre C. Det Konservativ e Folkeparti F. Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance (tidl. Ny Alliance) K. Kristendem okraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedsliste n n % n % n % n % n % n % n % n % n % kr. eller derunder 36 3% 8 3% 7 8% 3 5% 8 8% 0 0% 0 0% 7 6% 0 0% 2 3% kr % 48 19% 18 19% 8 15% 21 22% 5 11% 0 0% 34 28% 47 18% 16 24% kr % 45 18% 12 13% 4 8% 11 12% 4 8% 0 0% 27 22% 48 18% 14 21% kr % 29 12% 9 10% 5 11% 9 10% 5 10% 0 0% 5 4% 36 14% 8 12% kr. 95 9% 22 9% 8 8% 2 4% 12 13% 7 15% 0 0% 11 9% 26 10% 7 10% kr. 84 8% 26 11% 6 6% 3 5% 10 11% 4 8% 0 0% 14 11% 13 5% 5 8% kr. 97 9% 27 11% 10 11% 5 9% 8 9% 0 0% 6 80% 7 6% 26 10% 4 5% Mere end Kr % 20 8% 16 17% 13 27% 6 7% 19 38% 0 0% 0 0% 33 12% 5 7% oplyse % 25 10% 9 9% 7 15% 6 7% 5 11% 2 20% 19 16% 38 14% 6 9% % % % % % % 8 100% % % % Krydstabeller, side 78

95 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 01. Hvad stemte du på ved folketingsv alget den 15. september 2011? Øvrige n % kr. eller derunder 36 3% 1 4% kr % 8 30% kr % 5 17% kr % 0 0% kr. 95 9% 1 3% kr. 84 8% 3 13% kr. 97 9% 4 15% Mere end Kr % 0 0% oplyse % 5 18% % % Krydstabeller, side 79

96 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 17. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % kr. eller derunder 36 3% 16 3% 20 4% kr % % % kr % % 66 13% kr % 56 11% 51 10% kr. 95 9% 41 8% 54 11% kr. 84 8% 41 8% 44 9% kr. 97 9% 42 8% 54 11% Mere end Kr % 45 9% 68 13% oplyse % 75 14% 48 9% % % % Krydstabeller, side 80

97 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 18. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover svare n % n % n % n % n % n % n % kr. eller derunder 36 3% 26 13% 1 1% 3 2% 1 1% 1 1% 3 2% 0 0% kr % 69 35% 25 16% 16 9% 15 9% 29 18% 51 33% 0 0% kr % 38 19% 28 18% 14 8% 24 14% 24 15% 42 27% 0 0% kr % 20 10% 23 15% 21 11% 17 10% 8 5% 18 12% 0 0% kr. 95 9% 10 5% 14 9% 22 12% 23 13% 17 11% 9 6% 0 0% kr. 84 8% 12 6% 14 9% 23 12% 16 9% 13 8% 7 4% 0 0% kr. 97 9% 4 2% 14 9% 25 13% 26 15% 20 13% 7 4% 0 0% Mere end Kr % 7 4% 17 11% 36 19% 34 20% 14 9% 3 2% 0 0% oplyse % 11 6% 20 13% 27 14% 15 9% 36 22% 15 9% 0 0% % % % % % % % 0 Krydstabeller, side 81

98 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? 19. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % kr. eller derunder 36 3% 16 5% 2 2% 6 3% 8 3% 4 4% kr % 67 21% 22 15% 59 27% 42 18% 14 13% kr % 46 14% 28 19% 43 20% 38 16% 15 14% kr % 25 8% 13 9% 23 11% 26 11% 20 19% kr. 95 9% 25 8% 11 7% 21 10% 25 11% 13 13% kr. 84 8% 24 8% 13 9% 16 7% 21 9% 10 9% kr. 97 9% 29 9% 20 14% 15 7% 21 9% 12 11% Mere end Kr % 45 14% 23 15% 15 7% 20 9% 9 9% oplyse % 45 14% 16 11% 21 9% 31 13% 10 9% % % % % % % Krydstabeller, side 82

99 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX m.v.) 20. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære m.v.) Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden oplyse n % n % n % n % n % n % n % kr. eller derunder 36 3% 6 11% 11 9% 3 2% 8 2% 7 4% 0 0% 0 0% kr % 17 30% 46 36% 36 20% 74 17% 25 13% 5 17% 2 84% kr % 7 12% 23 18% 39 21% 79 18% 14 7% 9 29% 0 0% kr % 7 12% 10 8% 23 13% 45 10% 20 11% 2 6% 0 0% kr. 95 9% 2 3% 10 7% 18 10% 43 10% 21 11% 3 9% 0 0% kr. 84 8% 2 4% 4 3% 17 9% 41 9% 19 10% 1 2% 0 0% kr. 97 9% 5 8% 3 2% 14 8% 51 12% 19 10% 5 17% 0 16% Mere end Kr % 1 2% 9 7% 10 5% 45 10% 44 24% 3 11% 0 0% oplyse % 11 20% 14 11% 23 13% 52 12% 19 10% 3 10% 0 0% % % % % % % % 3 100% Krydstabeller, side 83

100 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr. eller derunder kr. 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr. Mere end Kr oplyse n % n % n % n % n % n % n % n % n % kr. eller derunder 36 3% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr % 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr % 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr. 95 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% kr. 84 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% kr. 97 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% Mere end Kr % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% oplyse % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 84

101 4 Spørgeskema

102 Spørgeskema, De Samvirkende Købmænd, Storcenter, Februar, Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? Socialdemokraterne Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Kristendemokraterne Dansk Folkeparti Venstre Enhedslisten Andre/Uden for parti Stemte ikke/stemte blankt/havde ikke stemmeret Husker ikke Ønsker ikke at svare I det følgende bedes du vurdere en række forhold, som kan have betydning for valg af bopæl. Du bedes angive, hvor vigtigt hvert forhold er for dig på en skala fra 1-5, Hvor 1 er I meget høj grad vigtigt og 5 er slet ikke vigtigt. {2-11 Randomiseres} I meget høj grad vigtigt I høj grad vigtigt I nogen grad vigtig I mindre grad vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke 02. At der er en skole 03. At der er børneinstitutioner 04. At der er idrætsfaciliteter 05. At der er gode jobmuligheder 06. At der er dagligvarebutikker 07. At der er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram m.v. 08. At der er læge 09. At der er kulturtilbud 10. At der er kort afstand til natur 11. At der er god kollektiv transport Er du enig eller uenig i følgende udsagn? 12. Der bør gives tilladelse til byggeri af flere storcentre og hypermarkeder Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Spørgeskema, side 1

103 13. Flere storcentre og hypermarkeder vil medføre stigende butiksdød i landdistrikterne Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke 14. Tilladelse af byggeri af flere storcentre og hypermarkeder vil skabe vækst i landdistrikterne Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke 15. De enkelte kommuner skal helt uden begrænsninger kunne fastlægge størrelse og placering af storcentre og hypermarkeder Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke 16. Virksomheder i landdistrikterne bør have øget mulighed for at få statsgaranterede lån i forhold til virksomheder i bydistrikterne Helt enig Overvejende enig Hverken/eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke 17. Noter køn 1. Kvinde; 2. Mand. 18. Hvad er din alder? Spørgeskema, side 2

104 1. år {18 år +} 2. svare. 19. Noter postnummer Hvad er din højeste? 1. Folkeskole; (til og med 10 klasse/real) 2. Studentereksamen/HF/HH/HTX m.v. 3. Erhvervsr (HG, EFG, mesterlære m.v.) 4. Videregående (2-4 års varighed) 5. Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) 6. Anden 7. oplyse 21. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? {Svarmulighederne oplæses.} 1. Under Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 8. Mere end Kr 9. svare Nu er vi færdige med interviewet. Mange tak for hjælpen. Du ønskes en god aften/dag. Spørgeskema, side 3

105 Kære Paneldeltager Vi har en ny spørgerække klar, som vi håber du vil besvare inden tirsdag d. 17. februar kl Det tager ca. 3-4 minutter at gennemføre undersøgelsen. Du skal blot klikke her: Direkte link til MEGAFON-Internetpanel. Alternativt kan du skrive Internet-adressen i dit Internetprogram (browser), hvorefter du vil blive bedt om at indtaste dit brugernavn og password. Med venlig hilsen Casper Ottar Jensen MEGAFON Alhambravej Frederiksberg C Tlf.: Fax: Hvis du har tekniske problemer eller har spørgsmål til undersøgelsen så kontakt MEGAFON analyse på eller tlf.: Spørgeskema, side 4

106 5 s

107 Invitationsmail udsendt 13. februar 2015 kl : Kære paneldeltager Vi har en ny spørgerække klar, som vi håber du vil besvare inden tirsdag d. 17. februar kl Det tager ca. 3-4 minutter at gennemføre undersøgelsen. Du skal blot klikke her: Direkte link til MEGAFON-Internetpanel. Alternativt kan du skrive Internet-adressen i dit Internetprogram (browser), hvorefter du vil blive bedt om at indtaste dit brugernavn og password. Med venlig hilsen Casper Ottar Jensen MEGAFON Alhambravej Frederiksberg C Tlf.: Fax: Hvis du har tekniske problemer eller har spørgsmål til undersøgelsen så kontakt MEGAFON support på eller tlf.: Alle spørgsmål besvares anonymt. Ønsker du ikke længere at være medlem af MEGAFON panelet eller skal have skiftet adresse, kan du benytte Dette link. s, side 1

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Juni 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere