Lungeforeningen Boserup Minde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lungeforeningen Boserup Minde"

Transkript

1 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 2 Marts 2007

2

3 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf Fax Hjemmeside: Giro Indlæg til bladet: sendes til ovenstående adresse, - mærket BM-Bladet. Landsformand: Helge Petersen Korsvang 3, 5610 Assens, Tlf Redaktionsudvalg: Helge Petersen (ansvarshavende) Birthe Pedersen Grethe Jørgensen Hanne Rimer Journalistisk medarbejder: Anne-Lise Nerving, Studsbøl Allé 45, 2770 Kastrup, Tlf Fax Ferie-, kursus- og rekreationshjem Boserup Minde, 5620 Glamsbjerg Kontoret: tlf kl Beboer tlf Bomi-Parken plejehjem, daghjem, dagcenter og beskyttede boliger Pallesvej 20-80, 2300 København S. Administrationskontor: Tlf Annoncetegning: BM Bladet, Skovkildeparken 23, Virring, 8660 Skanderborg. Tlf Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri A/S Stagehøjvej 27, 8600 Silkeborg Tlf Bladet tilsendes alle medlemmer, der optages gennem lokalafdelingerne for et kontingent af 125 kr. for 2007 BM-Bladet udkommer 6 gange årligt i månederne: januar, marts, maj, august, september, november og BM-Julen. Oplag ISSN Deadline 3/2007: 20. april 2007 Hvor ikke andet er anført, er redaktionel tekst og billeder lavet af Anne-Lise Nerving. Forsidebilledet: Fra receptionen på Helge Petersens fødselsdag Det har været meget interessant at følge den nye strukturreform, som Danmark har gennemgået. Tingene falder måske på plads efterhånden. Desværre betyder det også, at mange syge patienter nu kommer i klemme i det offentlige system. Blandt andet ophørte samarbejdet mellem sygehusene og rekreationshjemmet i Glamsbjerg om rekreationsophold. Det er nu kommunerne, der skal bevilge rekreationsophold via patientens egen læge, men disse tiltag er sammen med rygestopkurser sat på stand by i kommunerne. Vi spåede jo tidligere, at nogle af de svage patientgrupper ville komme i klemme i systemet. Vores samarbejde med Odense Universitets Hospital er blevet stoppet, men vi håber, at det vil lykkes for os at få et samarbejde i gang med kommunerne. Der er jo mange patienter, som har brug for et rekreationsophold efter en tur på sygehuset. Det har jo tidligere vist sig, at patienter efter et godt rekreationsophold ikke bliver så tit genindlagt på sygehusene. Indhold Forår igen Generalforsamlingerne Generalforsamlingerne er nu ved at være afsluttet, og der er kommet nye bestyrelsesmedlemmer til, og andre er trådt tilbage. Jeg vil gerne sige tak til de mange medlemmer, der mødte op til generalforsamlingerne. Også en stor tak til de bestyrelsesmedlemmer, der er trådt tilbage, for den indsats de har ydet for vores lungeforening. Det har som sædvanligt været hyggeligt for mig og de andre hovedbestyrelsesmedlemmer at møde så mange glade mennesker ude i lokalafdelingerne. Tak til gæsterne ved min reception Til sidst vil jeg sige tusind tak for den store og hjertelige varme, og de mange hilsner til min fødselsdag. Det var skønt at have så mange gæster til reception. Det blev en herlig dag for mig at se tilbage på. Helge Petersen, Landsformand Billeder og indtryk fra landsformand Helge Petersens reception fredag den 2. februar Ferietur HANDI Forsikring Sydfyns afdeling har haft 60 års jubilæum Legater, der kan søges Sociale pensionssatser 1. januar Landsforeningens beretning Velkomst fra Randers afdeling Nattevagtskursus Lungeforeningen Boserup Minde takker alle, som hjælper og støtter foreningen Vindere af julekryds og konkurrencer Kurser i Glamsbjerg Lokal/kurersider Krydsord Lokalafdelingsadresser Lungeforeningen Boserup Minde nr

4 Billeder o fra lands Helge Peterse fredag den 2. Den 1. februar 2007 fyldte lands Landsforeningen havde beslutte var reception fra klokken 11 til 1 BM-Bladet var selvfølgelig med til receptionen, og her er en række billeder og historier fra dagen. Receptionen begyndte klokken 11, og de første gæster var ankommet ved denne tid. Birthe og Helge var i indgangen og bød velkommen. De dirigerede gæsterne ned i det store mødelokale i kælderen, hvor der var dækket op med pyntede borde og med en stor buffet. I løbet af den næste times tid ankom omkring 130 gæster. Fra Midtsjælland og København kom en bus med ca. 28 gæster. Københavns og Syd- og Midtsjællands afdelinger havde arrangeret bustur for de af deres medlemmer, der gerne ville med til Glamsbjerg og ønske landsformand Helge Petersen til lykke med fødselsdagen. Fra alle andre afdelinger kom der også gæster, så det var svært at få en parkeringsplads nær ved. Der var endda gæster helt fra Sverige. Helge sagde velkommen til alle og værs god at tage for sig af retterne. Der var også dækket op i spisestuen, hvor nogen af gæsterne måtte sidde, da der ikke er plads til 130 i mødelokalet. Men alle fik nok at spise af den dejlige mad på buffeten. Taler til fødselaren Den første tale blev holdt af næstformanden Anne-Lise Nerving. Hun ønskede til lykke med fødselsdagen og fortalte de tilstedeværende om Helges bedrifter i den tid, han havde været formand for Lungeforeningen 4 Lungeforeningen Boserup Minde nr

5 g indtryk formand ns reception februar 2007 formand Helge Petersen 60 år. t at festligholde dagen og der 6. Boserup Minde. Helge havde været en meget aktiv formand, og der var sket mange ting i hans formandsperiode. Glamsbjerg var næsten ikke til at kende igen efter de snart 8 år. Der var blevet bygget om og til. Der var kommet elevator til alle etager. Anne-Lise fortalte også, at Helge var en meget aktiv person og ikke bange for selv at tage fat, når noget skulle laves. Lungeforeningen havde været meget heldig at få en så aktiv person, som så Boserup Minde som en stor del af sit liv. At Helge så også er en meget selskabelig mand, var kun en ekstra fordel. Hun overrakte landsforeningens gave, som var en check til hjælp til en trailer. Herefter holdt formanden for Nordfynsk afdeling Karl Aage Thomsen en tale fra alle lokalafdelingerne. Han fortalte om et personligt godt forhold til Helge og ønskede ham tillykke fra alle lokalafdelingerne. Han overrakte også en check, så Helge herved fik penge nok til en trailer. Til sidst takkede Helge de tilstedeværende for, at de alle var kommet. Han sagde, at det jo kun var kalenderen, der havde sagt, at han nu var blevet lidt ældre. Han var meget glad for, at alle var kommet. Han takkede for alle de mange gaver, og han håbede at alle havde haft en god dag. Derefter takkede han personalet, der havde haft mægtigt travlt, for at have gjort denne dag mulig. Til sidst ønskede han, at alle måtte få en god tur tilbage til alle dele af landet. Lungeforeningen Boserup Minde nr

6 6 Lungeforeningen Boserup Minde nr

7 Ferietur Vil du med Lungeforeningen Boserup Minde på ferietur fra den 21. til den 26. maj 2007? Holkegade i Faaborg. Så er der igen mulighed for at komme på ferietur med Lungeforeningen Boserup Minde. Vi vil i år atter benytte ferie-, kursus- og rekreationshjemmet i Glamsbjerg som base for ferien, og vi vil tage på ture ud i landet. Turens program: Ankomst: mandag den 21. maj inden frokost. I løbet af ugen vil der være følgende ture: 1. Tur til Hærvejen Fra Glamsbjerg kører vi mod Kolding, og vi når Hærvejen ved Jels. Derfra kører vi til Vojens, Tørning sø og mølle og videre til Immervad bro og St. Ryebjergsten. Undervejs vil der være flere stop. Til sidst kører vi til Frøslevlejren, hvor vi holder frokost. I Frøslevlejren er der både Frøslev museum og FN museet med udstillinger fra 2. verdenskrig. Herefter kører vi mod Glamsbjerg igen. 2. Tur til Faaborg Vi kører til Faaborg. Her skal vi både se på byen og besøger Fåborg museum og Horne Rundkirke. Det er en sjælden kirke med greveloge og nadversal. Både Thorvaldsen og Eckersberg er repræsenteret i kirkens malerier. Konjunkturerne af den oprindelige rundkirke kan stadig skimtes i det temmelig blandede kirkebyggeri. 3. Tur til Kolding Fra Glamsbjerg køres der til Kolding, hvor vi besøger Trapholt, museum for moderne kunst, kunsthåndværk, design og møbeldesign. Senere vil der være mulighed for en gåtur i Kolding by eller et besøg på Koldinghus. Efter besøget går turen hjem over Lillebæltsbroen. Afrejse: Lørdag den 26. maj efter frokost. Prisen er inklusiv alle måltider, bus og entrébilletter. Prisen pr. person er kr. Der tages forbehold for mindre ændringer i dette oplæg. Du kan få yderligere oplysninger om turen ved at ringe til landsforeningens kontor eller se på hjemmesiden Det er muligt allerede nu at tilmelde sig turen på nedenstående kupon. Tilmeldingsfrist senest den 1. april Tilmeldingskupon til ferieturen Ferierejse Pris pr. person: kr. Tilmeldingsgebyr indbetales ved tilmelding til rejsen / restbeløb betales senest den 1. maj kr. Jeg tilmelder hermed: personer gerne i dobbeltværelse Navn: Adresse: Postnummer: By: Tlf: Sendes til landsforeningens kontor sammen med tilmeldingsgebyret på check eller giro check giro Lungeforeningen Boserup Minde nr

8 8 Lungeforeningen Boserup Minde nr

9 HANDI Forsikring Så er der igen nyt om priser og forsikringssummer for HANDI Forsikring i De årlige forhandlinger med forsikringsselskabet Codan er nu afsluttet. I forbindelse med den igangværende normalisering af boligforholdene vil prisen på Boforsikringen blive justeret således, at vi inden for en kort årrække kun har 4 prisgrupper, afhængig af den valgte forsikringssum. Nogle af forsikringerne bliver dyrere og andre billigere. HANDI Boforsikring (= indbo-, familie- eller basisforsikring) for tiden afhængig af boformen: Bor man i bofællesskab eller i egen lejlighed og har jævnlig kontakt til hjemmevejleder eller lignende: Forsikringssummer: Pris pr. år: 618 kr. 801 kr. 985 kr kr. Bor man i 108 (tidligere 92) bosted: Forsikringssummer: Pris pr. år: 392 kr. 637 kr. Tillægsdækninger: (med ens pris for alle uanset boform): El-skade 195 kr. / Glas- og kumme 272 kr. / Ferierejse 117 kr. / Afbestilling 117 kr. HANDI Hændelsesforsikring (= ulykkesforsikring uden helbredsoplysninger) fortsætter uændret med samme dækning og priser uanset boform: Dækningssummer Pris pr. år: 728 kr kr kr kr. Fra 2007 med brilledækning uden at det koster mere. HANDI Hjælperforsikring til privat ansatte hjælpere: Pakkeløsning med arbejdsskade, erhvervsansvar, retshjælp og rejseforsikring koster kr. Heri er medregnet én hjælper á 37 timer pr. uge. For hver yderligere hjælper á 37 timer pr. uge beregnes kr. Præmien tillægges miljøafgift og stempel til staten. Hvis du er interesseret i at kontakte HANDI Forsikring, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre, kan de kontaktes på tlf eller Lungeforeningen Boserup Minde nr

10 10 Lungeforeningen Boserup Minde nr

11 Sydfyns afdeling har haft 60 års jubilæum Den 26. januar 2007 havde Sydfyns afdeling 60 års jubilæum. Afdelingen havde inviteret medlemmerne til reception Jubilæet i Sydfyns afdeling blev holdt fredag den 26. januar Receptionen blev holdt i Skallen, Møllegade 39, Svendborg. Bestyrelsen med formand Jørgen C. W. Pedersen i spidsen modtog gæsterne. Der var omkring 30 gæster. Han bød velkommen til alle gæsterne, og han håbede, at alle ville få en hyggelig eftermiddag sammen. Han syntes, at det var glædeligt, at så mange af medlemmerne var mødt op for sammen med bestyrelsen at fejre afdelingens jubilæum. Landsformand Helge Petersen holdt en lille tale, hvor han ønskede Sydfyns afdeling til lykke med jubilæet. Han fortalte lidt om fremskridtene i de sidste ti år. Til sidst overrakte han en check til Sydfyns afdeling. Det var landsforeningens gave til afdelingen på jubilæumsdagen. Karl Aage Thomsen fra Nordfynsk afdeling ønskede til lykke fra alle de andre lokalafdelinger. Han overrakte en gavecheck. Jørgen takkede for gaverne til afdelingen. Alle havde en festlig og underholdende dag. Legater, der kan søges Efter beslutning på et repræsentantskabsmøde bliver legatfonden hvert år øget med et rundt beløb, der fastsættes af hovedbestyrelsen. Legaterne skal søges inden den 1. april på et særligt skema, der kan fås i lokalafdelingerne, der med påtegning videresender det til landsforeningen, hvor forretningsudvalget behandler dem. Der kan fortrinsvis søges af medlemmer af Lungeforeningen Boserup Minde til rekreation og uddannelse, hvortil det offentlige ikke yder støtte. Legatportionerne er desværre normalt ikke særlig store, for at så mange som muligt kan få en tildeling. Danmarks Lungeforenings legater Ansøgning om legat sendes på særskilt skema, der kan rekvireres og sendes til Danmarks Lungeforening, Herlufsholmsvej 37, 2720 Vanløse tlf Der kræves påtegning af læge eller lungeklinik samt bekræftelse på økonomiske oplysninger. Legat til respirationspatienter Ved respirationspatienter forstås personer, der bruger respirator, iltapparat eller har brug for særlig behandling, som f.eks. hjælp til bolig, ferie og rekreation, transport eller alene som opmuntring. Dog ikke til formål, som ydes efter lovgivningen. Ansøgningen indgives på skema, der rekvireres fra Institutionen for Respirationspatienter, Hans Knudsens Plads 1, 11., 2100 København Ø, tlf Legaterne skal søges inden 1. maj. Lungeforeningen Boserup Minde nr

12 Byens Bager Rødovrevej Rødovre Tlf Lungeforeningen Boserup Minde nr

13 Sociale pensionssatser 1. januar 2007 Alle beløb er maksimumsbeløb. Nogle beløb nedsættes ved egen eller ægtefælles indkomst. Folkepension og almindelig pension Reelt enlige Samlevende/ gifte Gifte, hvor hvor kun den ene begge modtager modtager pension pension Grundbeløb Pensionstillæg I alt Grundbeløbet bliver sat ned, hvis man tjener mere end kr. om året ved at have arbejde ved siden af pensionen. Renteindtægter, andre pensionsordninger m.m. har ingen betydning for ens grundbeløb. Pensionstillægget sættes ned, hvis man som enlig har en indtægt på kr. om året ud over pensionen. Er man gift eller samlevende er indtægtsgrænsen på kr. om året. Den højere grænse skyldes, at ens egne indtægter og ens ægtefælles eller samlevers indtægter tæller med i beregningen. Førtidspension Dette er de nye regler. Personer, der har fået tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, får pension efter gamle regler Førtidspension En enlig kan tjene op til om året, før der trækkes en procentdel fra i pensionen. Tilskud til merudgifter Har man særlige udgifter, der er forbundet med sygdom eller handicap, kan man søge om at få tilskud til disse merudgifter. Der skal betales skat af både grundbeløb og pensionstillæg. Yderligere oplysninger kan fås på Der tages forbehold for trykfejl. Lungeforeningen Boserup Minde nr

14 Kom og se, hvordan man laver bolcher på gammel daw s maner. Svaneke Torv svaneke Tlf Lungeforeningen Boserup Minde nr

15 Landsforeningens beretning for 2006 Tillidsmandsmøde Tillidsmandsmøde 2006 blev afholdt den 29. og 30. april på Park Inn Vejle. Efter orientering fra hovedbestyrelsen fremlagde de enkelte afdelinger, hvad der havde været af møder og aktiviteter siden sidst. Overlæge Charlotte Suppli Ulrik holdt et foredrag om KOL og rehabilitering. Et godt og spændende foredrag. Foredraget indeholdt bl.a. det nyeste indenfor medicinering, rehabilitering og hjælpemidler. Økonomi Vi har i år søgt rigtig mange fonde i forbindelse med den forestående informationskampagne. Anstrengelserne har båret frugt, og indtil nu har vi modtaget næsten kr. til indkøb af bl.a. en campingvogn og spirometri-udstyr. Det er også lykkedes os at komme i betragtning hos Socialministeriet, hvor vi har modtaget kr. til et præsentationskursus for lokalafdelingerne. Vores økonomi er fortsat meget afhængig af arv og gaver, og desværre har vi ikke i år modtaget arv. Vi ved dog allerede på nuværende tidspunkt, at vi vil blive tildelt arv. Fra Bladpuljen har vi i år modtaget kr., hvilket er kr. mere end i Beløbet opvejer dog langt fra det beløb, vi bruger på forsendelse af bladet. Information Vi har lavet en ny oplysningsfolder om KOL. Folderen har længe været efterlyst, og den er blevet taget godt imod. I den forbindelse har vi moderniseret forsiden på nogle af vores foldere, så de fremstår ens. Vi har fået moderniseret og trykt en ny foreningsplakat. På plakaten er der et luftfoto af rekreationshjemmet Boserup Minde med det nye tag og den nye tilbygning. I perioden 15. marts til 15. september 2006 havde vi en kampagne om medlemshvervning. Vi har også fået lavet nye postkort med det samme billede, som vores nye plakat. Vi har i 2006 været repræsenteret på 2 messer: Rehab 2006 og Kunden i Centrum. Rehab 2006 blev afholdt i Bella Centret i april, hvor Københavns afdeling stod for standen. Kunden i Centrum blev afholdt i Fredericia i november, hvor Vejle afdeling stod for standen. På den 5. internationale KOLdag, onsdag den 15. november, foregik der landet over forskellige arrangementer og oplysninger omkring lungesygdommen. Til denne dag havde vi fået produceret en ny KOL-folder i stærke opsigtsvækkende farver, der matcher vores KOL-plakat. Vi havde planlagt en efterårskampagne i 2006, men af forskellige årsager har vi udskudt den til august måned Kampagnen er en landsdækkende oplysnings- og medlemskampagne, hvor vi i samarbejde med de enkelte afdelinger kommer rundt i hele Danmark. Der vil bl.a. blive mulighed for at få foretaget en lungefunktionsmåling. Vi har været med i udarbejdelsen af Patientvejledningen fra Sundhedsstyrelsen. Vejledningen er nu frigivet til almindeligt brug. På vores hjemmeside har vi efter flere ønsker oprettet et debatforum. Her kan man komme i kontakt med hinanden. Meningerne har frit spil, men vi opfordrer til at holde debatten i en god tone. Naturligvis forbeholder vi os retten til uden varsel at frasortere grovheder. Glamsbjerg I 2006 havde vi i alt overnatninger på Glamsbjerg. Heraf var de 416 overnatninger fra det offentlige. Overnatninger i forbindelse med møder, nattevagts- og kassererkursus er ikke indregnet. Vi har afholdt 5 kurser i løbet af året for vores medlemmer med deltagelse af bl.a. lungelæge, - sygeplejerske, diætist, psykolog og fysioterapeut. I alt har der deltaget 73 kursister. Kurserne har næsten været fuldt booket op. Vi har afholdt 1 kursus for nattevagter. I alt 18 nuværende samt kommende nattevagter har deltaget. På nattevagtskursus undervises der bl.a. i foreningens værdigrundlag, problemhåndtering, den frivillige hjælperrolle samt førstehjælp og brandslukning. Igen i år havde vi fuld belægning på vores påskeophold. Vores juleog nytårsopholde var også fuldt booket, og deltagerne havde et dejligt ophold. Det er blevet en god tradition for en del af vores medlemmer at mødes til jul og nytår. Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde i november 2005, at rygerummet på første sal skulle nedlægges. Vi har derfor opført en rygepavillon i den bageste ende af parkeringsarealet, hvor det er tilladt at ryge. Herefter er det ikke tilladt at ryge inden døre på Boserup Minde. Ferieture I maj måned havde vi arrangeret en ferietur. Som tidligere år havde vi tilrettelagt turen med base i Glamsbjerg. Der var arrangeret tre busture fra Glamsbjerg, henholdsvis til det sydfynske øhav, Nordfyn og Ribe Domkirke og omegn. Turen var fuldt booket og en stor succes. Veteranophold Vi havde 19 personer på ophold, som var indstillet af deres lokalafdeling. Da det stort set er de samme veteraner, som kommer på ophold hver gang, og da der ikke er kommet nye til, har hovedbestyrelsen besluttet indtil videre at stille veteranopholdene i ro. BM-Bladet og julehæftet På grund af den stigende portoudgift vedtog vi i 2006 kun at udgive 6 numre af bladet. Bladet indehol- Lungeforeningen Boserup Minde nr

16 16 Lungeforeningen Boserup Minde nr

17 der til gengæld 4 sider mere end tidligere. Af hensyn til portoen har vi, som sidste år, valgt at udsende blad nr. 6 og julehæftet sammen og folieret. Det er blevet en tradition igen at have et julemotiv på forsiden af julehæftet. Det er lidt sværere at sælge julehæftet, da mange afdelingers sælgere er ved at blive udskiftet, men det giver en god indtægt til lokalafdelingerne Bomi-Parken og Roskilde Bomi Som mange andre steder har man i Bomi-Parken indført rygeforbud. Fælleslokaler i daghjem, dagcenter og gangarealer ved dagtilbuddet og hovedindgangen er røgfrit område. Forbuddet er trådt i kraft den 2. oktober Lungeforeningen er repræsenteret i bestyrelsen med 5 repræsentanter. Det er Ellinor Als, Anne-Lise Nerving, Helge Petersen, Peder Pedersen og Willy Jeppesen. I Roskilde Bomi er foreningen ligeledes repræsenteret. Vi har 1 repræsentant. Det er Willy Jeppesen. DSI Som i 2005 har også 2006 været præget af de store organisatoriske ændringer. Der er nu oprettet lokale afdelinger næsten alle steder, og Boserup Minde er repræsenteret i de fleste afdelinger. Nordisk samarbejde Den 15. til 19. september var der styre- og arbejdsmøde i Hoikka i Finland. På mødet drøftede man bl.a., hvad de enkelte medlemslande selv kan gøre, og hvad vi i fællesskab kan gøre. Den forestående nordiske lungerehabiliteringskonference, der skal afholdes i København i november 2007, blev naturligvis også gennemgået. Den 1. og 2. december var der møde i Oslo i organisationsgruppen og informationsudvalget. Helge Petersen og Stig Banke repræsenterede foreningen. På mødet drøftede man bl.a. fælles informationer og en internetportal for NHL. Lokalafdelingerne Året 2006 har afdelingerne været præget af forandringerne i DSI. Der har været mange møder og arrangementer. Man har også skulle indstille sig på den kommende kommunalreform, der trådte i kraft 1. januar Det betyder, at afdelingerne skal arbejde sammen på tværs af afdelingsgrænserne. I afdelingerne er der god aktivitet. Mange af afdelingerne gør en stor indsats i form af oplysnings- og medlemsarrangementer. På den internationale KOL-dag i november var afdelingerne også aktive og med til at gøre opmærksom på vores forening. Feriehuse Som altid er lokalafdelingernes feriehuse meget efterspurgte, og der har også i år kun været få ledige uger. Feriehusene er et godt tilbud til vores medlemmer, der for yderst rimelige penge kan leje gode tidssvarende feriehuse stort set hele året rundt. Enkelte huse er dog lukkede i vinterhalvåret. Feriehusene bliver som altid annonceret i blad nr. 1, og man skal rekvirere ansøgningsskemaer i sin egen afdeling. Formandsmøde Den 21. og 22. oktober blev der afholdt formandsmøde på rekreationshjemmet. Næsten alle afdelinger var repræsenteret på mødet. Der var en god stemning, og mange emner blev drøftet herunder bl.a. Boserup Mindes fremtid, informationsmøder, medlemsudvikling og en eventuel frontfigur. Det blev også drøftet, hvorvidt disse møder skal fortsætte, nu hvor alle afdelinger har en repræsentant i hovedbestyrelsen. Dette var der tilslutning til. Alle mente, de fik noget positivt ud af møderne. Det er vigtigt med erfaringsudveksling afdelingerne imellem. Præsentationskursus I weekenden den 30. september og 1. oktober blev der afholdt præsentationskursus. Formålet med kurset var dels at øge kursistens selvtillid samt dels at lave gode præsentationer og derved øge gennemslagskraften i ens budskab. Målgruppen var bestyrelsesmedlemmer eller andre i lokalafdelingen, der er aktive i formidling på infomøder, sygehuse og messer o. lign. Det var et rigtig godt kursus, og kursisterne fik mange nyttige værktøjer med hjem. Kassererkursus I weekenden den 21. og 22. januar blev der afholdt kassererkursus på rekreationshjemmet. Der var som sædvanlig mulighed for at få lavet årsafslutning, og underviser var landsforeningens revisor Niels Jørgen Hansen Konklussion Jeg vil gerne sige tak til alle, som i 2006 har været med til at arbejde for den gode sag i Lungeforeningen Boserup Minde. Tak til alle Jer, som har været med til at fremme vores interesser og gøre os mere kendte. Det er mit håb, at alle i år 2007 vil yde en stor indsats for at bære foreningen frem på alle fronter både i den enkelte afdeling og på landsplan, og at alle vil hjælpe til ved den kommende efterårskampagne og dermed gøre den til en succes, så vi også gerne skulle få flere medlemmer og blive mere kendt. LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Helge Petersen Landsformand Lungeforeningen Boserup Minde nr

18 18 Lungeforeningen Boserup Minde nr

19 Nattevagtskursus Rekreationshjemmet i Glamsbjerg havde i perioden november 2006 indbudt alle nattevagter til et kursus Der var 18 personer, som havde takket ja til kurset. Alle mødte op tirsdag eftermiddag, og blev modtaget af rekreationshjemmets daglige leder Birthe Pedersen. Efter indkvarteringen var der eftermiddagskaffe med boller og lagkage, selvfølgeligt hjemmebagt. Senere på dagen kom landsformanden Helge Petersen og bød alle velkommen og fortalte om, hvad der skal ske i fremtiden. Onsdag Onsdag efter morgenmaden var der gennemgang af elevatorens funktion, eller rette mangel på samme. Der skulle jo ikke være problemer, når den fungerer, men hvis den ikke gør, hvordan kommer evt. brugere ud. Det gav Preben en gennemgang af, dels for nye nattevagter og dels for de gamle nattevagter, der fik en opfriskning. Efter formiddagskaffen var der gennemgang af iltudstyr ved Rene fra Medical Danmark. Her fik vi set det nyeste, der er på markedet. Vi fik ligeledes en viden om, hvor farligt eller ikke farligt, det er ved brug af ilt i hjemmet. Det er ikke farligt, når de givne regler følges. Eftermiddagens tema var "de personlige grænser" v/ psykolog Karin Keinicke. Det var en dame, der talte et sprog, alle kunne forstå. Der blev stillet spørgsmål om, hvor meget skal man give af sig selv, og hvor meget kan forlanges af en nattevagt? Alle fik større viden om egne grænser. Torsdag Torsdag begyndte med brandslukning ved Leo Hansen fra Falck i Glamsbjerg. Eftermiddagens tema var "den frivilliges hjælperolle" v/ korshærs- og gadepræst Peder Thyssen,Odense. Det var en rigtig god oplevelse at høre ham fortælle om sit arbejde blandt gadens folk. Fredag Fredag sluttede kurset af med førstehjælp v/ Kaj Jørgensen, Svendborg. Her blev der ligeledes stillet mange spørgsmål om, hvad man gør i tænkte tilfælde, der kunne opstå på rekreationshjemmet. Alle fik en god tilbagemelding på spørgsmålene. Mellem alle disse vigtige og nyttige emner, der blev gennemgået, blev det sociale også holdt ved lige. Til måltiderne og om aftenen gik samtalen livligt. Der blev tid til både pladespil og en aften i Assens Bowlingcenter. Er der nogen der har lyst til at blive nattevagt, så ring til Birthe, og vi giver gerne en hjælpende hånd til start. Tak fra deltagerne og på gensyn en anden gang. Lizzi Andersen, Nordvestjydsk afdeling Velkomst fra Randers afdeling Randers afdeling byder delegerede og pårørende hjertelig velkommen til Ebeltoft Det er med stor glæde og forventning, at bestyrelsen ser frem mod afholdelsen af repræsentantskabsmødet den 12. og 13. maj 2007, der denne gang foregår i Ebeltoft. Vi har planlagt en bustur for de pårørende, hvor vi glæder os til at fremvise nogle af de dejlige steder, vi har omkring Randers og Ebeltoft. Turen vil vise steder og seværdigheder, som vi har samlet sammen til jer. Ved en forhåbentlig dejlig middag lørdag aften, har vi arrangeret dejlig musik og lidt underholdning. Så mød op til et forhåbentligt godt og sagligt møde med godt humør, så har vi sørget for resten. Skulle der under opholdet i Ebeltoft være praktiske spørgsmål, hjælper vi gerne med løsningen. Velkommen til Ebeltoft! Bestyrelsen Randers afdeling Lungeforeningen Boserup Minde nr

20 Guldbageren i Glamsbjerg Nu også med Drive in 800 m fra Boserup Minde Stort udvalg i fastfood Søndergade Glamsbjerg Tlf Lungeforeningen Boserup Minde nr

21 Lungeforeningen Boserup Minde takker alle, som hjælper og støtter foreningen Vi takker også for følgende legater og fonde i 2006: Legat Sigvard Abrahamsen kr. Jens Husen og hustrus legat kr. Carl F.J. Carlson og hustrus legat kr. Carl Schepler og hustrus legat kr. Augustinus Fonden kr. Mads Clausens Fond kr. Tilskud til præsentationskursus kr. Tilskud til nattevagtskursus kr. Gave fra: Anonym giver til Holstebro Sygehus og Randers Sygehus samt til medlemmer af Ringkøbing amt og Århus amt. Vinderne i julehæftesalgs konkurrencen: Dan Carstensen, Rønne Joan Andersen, Odense N Alice Nielsen, Stoholm Jonna G Villadsen, Aalestrup Cecilie Pedersen, Havndal Kirsta Holst, Allingåbro Pernille Egebjerg, Ribe Connie Larsen, Sønderborg Dorte Roos, Rødding Stine Rasmussen, Broager Freddy Parsberg, Fredericia Lisbeth Mikkelsen, Brande Chr. Peter Mikkelsen, Brønderslev Niels Kristensen, Arden Nikolaj W Hansen, Hinnerup Vinderne af børnenes malekonkurrence: Cecilie Jørgensen, Kastrup Sofie Holm Andersen, Odense Anne-Sofie Jelle, Hurup Krøj Marott Brandt, København S Freja Duus, Fredericia Vinderne i julekrydsord: Bodil Kristiansen, Vrå Ingemann Pedersen, Værløse Flemming M. Jæger, Sønderborg Lungeforeningen Boserup Minde nr

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 5 Oktober 2007 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 5 2007 1 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup

Læs mere

Årgang 62 nr. 8 november 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Det helvedes hiv Handi Forsikring

Årgang 62 nr. 8 november 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Det helvedes hiv Handi Forsikring LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 62 nr. 8 november 2004 - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde Det helvedes hiv Handi Forsikring LUNGEFORENINGEN Året 2004 BOSERUP

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 3 Juni 2012 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Antistatisk Dokumenteret med mere end 300 in-vitro/in-vivo studier 1 Teva Denmark A/S lancerer

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2010 1. NR. 1 Januar 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2010 1. NR. 1 Januar 2010 LungePatient.dk NR. 1 Januar 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde 1 HVAD HAR MORTEN OLSEN OG PER ARNOLDI TIL FÆLLES? Morten Olsen og Per Arnoldi er to ud af

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009 nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Kæmpe fremmøde til efterårets Lungedage At være frivillig i Danmarks Lungeforening Forskningsstøtten

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG

44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG 44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 2 2007 45. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL, i samarbejde

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING DECEMBER 06 14 Formandsmødet i Rørvig SIDE 4 Ansøgning om ferieophold 2015 SIDE 18 LEDER: Samarbejde på tværs Indhold 4 FORMANDSMØDET I RØRVIG

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

førtidspensionisten arbejdspladser som frivillig? Kampen om Hvem kan arbejde Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten arbejdspladser som frivillig? Kampen om Hvem kan arbejde Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2014 Kampen om arbejdspladser Hvem kan arbejde som frivillig? Forsidefoto:

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 Januar 2009 En fantastisk aften Pensionist i udlandet 10 års Jubilæum Kender

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2014 Ska vi flytte sammen?...det har jeg ikke råd til! 2 førtidspensionisten

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere