Lungeforeningen Boserup Minde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lungeforeningen Boserup Minde"

Transkript

1 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 2 Marts 2007

2

3 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf Fax Hjemmeside: Giro Indlæg til bladet: sendes til ovenstående adresse, - mærket BM-Bladet. Landsformand: Helge Petersen Korsvang 3, 5610 Assens, Tlf Redaktionsudvalg: Helge Petersen (ansvarshavende) Birthe Pedersen Grethe Jørgensen Hanne Rimer Journalistisk medarbejder: Anne-Lise Nerving, Studsbøl Allé 45, 2770 Kastrup, Tlf Fax Ferie-, kursus- og rekreationshjem Boserup Minde, 5620 Glamsbjerg Kontoret: tlf kl Beboer tlf Bomi-Parken plejehjem, daghjem, dagcenter og beskyttede boliger Pallesvej 20-80, 2300 København S. Administrationskontor: Tlf Annoncetegning: BM Bladet, Skovkildeparken 23, Virring, 8660 Skanderborg. Tlf Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri A/S Stagehøjvej 27, 8600 Silkeborg Tlf Bladet tilsendes alle medlemmer, der optages gennem lokalafdelingerne for et kontingent af 125 kr. for 2007 BM-Bladet udkommer 6 gange årligt i månederne: januar, marts, maj, august, september, november og BM-Julen. Oplag ISSN Deadline 3/2007: 20. april 2007 Hvor ikke andet er anført, er redaktionel tekst og billeder lavet af Anne-Lise Nerving. Forsidebilledet: Fra receptionen på Helge Petersens fødselsdag Det har været meget interessant at følge den nye strukturreform, som Danmark har gennemgået. Tingene falder måske på plads efterhånden. Desværre betyder det også, at mange syge patienter nu kommer i klemme i det offentlige system. Blandt andet ophørte samarbejdet mellem sygehusene og rekreationshjemmet i Glamsbjerg om rekreationsophold. Det er nu kommunerne, der skal bevilge rekreationsophold via patientens egen læge, men disse tiltag er sammen med rygestopkurser sat på stand by i kommunerne. Vi spåede jo tidligere, at nogle af de svage patientgrupper ville komme i klemme i systemet. Vores samarbejde med Odense Universitets Hospital er blevet stoppet, men vi håber, at det vil lykkes for os at få et samarbejde i gang med kommunerne. Der er jo mange patienter, som har brug for et rekreationsophold efter en tur på sygehuset. Det har jo tidligere vist sig, at patienter efter et godt rekreationsophold ikke bliver så tit genindlagt på sygehusene. Indhold Forår igen Generalforsamlingerne Generalforsamlingerne er nu ved at være afsluttet, og der er kommet nye bestyrelsesmedlemmer til, og andre er trådt tilbage. Jeg vil gerne sige tak til de mange medlemmer, der mødte op til generalforsamlingerne. Også en stor tak til de bestyrelsesmedlemmer, der er trådt tilbage, for den indsats de har ydet for vores lungeforening. Det har som sædvanligt været hyggeligt for mig og de andre hovedbestyrelsesmedlemmer at møde så mange glade mennesker ude i lokalafdelingerne. Tak til gæsterne ved min reception Til sidst vil jeg sige tusind tak for den store og hjertelige varme, og de mange hilsner til min fødselsdag. Det var skønt at have så mange gæster til reception. Det blev en herlig dag for mig at se tilbage på. Helge Petersen, Landsformand Billeder og indtryk fra landsformand Helge Petersens reception fredag den 2. februar Ferietur HANDI Forsikring Sydfyns afdeling har haft 60 års jubilæum Legater, der kan søges Sociale pensionssatser 1. januar Landsforeningens beretning Velkomst fra Randers afdeling Nattevagtskursus Lungeforeningen Boserup Minde takker alle, som hjælper og støtter foreningen Vindere af julekryds og konkurrencer Kurser i Glamsbjerg Lokal/kurersider Krydsord Lokalafdelingsadresser Lungeforeningen Boserup Minde nr

4 Billeder o fra lands Helge Peterse fredag den 2. Den 1. februar 2007 fyldte lands Landsforeningen havde beslutte var reception fra klokken 11 til 1 BM-Bladet var selvfølgelig med til receptionen, og her er en række billeder og historier fra dagen. Receptionen begyndte klokken 11, og de første gæster var ankommet ved denne tid. Birthe og Helge var i indgangen og bød velkommen. De dirigerede gæsterne ned i det store mødelokale i kælderen, hvor der var dækket op med pyntede borde og med en stor buffet. I løbet af den næste times tid ankom omkring 130 gæster. Fra Midtsjælland og København kom en bus med ca. 28 gæster. Københavns og Syd- og Midtsjællands afdelinger havde arrangeret bustur for de af deres medlemmer, der gerne ville med til Glamsbjerg og ønske landsformand Helge Petersen til lykke med fødselsdagen. Fra alle andre afdelinger kom der også gæster, så det var svært at få en parkeringsplads nær ved. Der var endda gæster helt fra Sverige. Helge sagde velkommen til alle og værs god at tage for sig af retterne. Der var også dækket op i spisestuen, hvor nogen af gæsterne måtte sidde, da der ikke er plads til 130 i mødelokalet. Men alle fik nok at spise af den dejlige mad på buffeten. Taler til fødselaren Den første tale blev holdt af næstformanden Anne-Lise Nerving. Hun ønskede til lykke med fødselsdagen og fortalte de tilstedeværende om Helges bedrifter i den tid, han havde været formand for Lungeforeningen 4 Lungeforeningen Boserup Minde nr

5 g indtryk formand ns reception februar 2007 formand Helge Petersen 60 år. t at festligholde dagen og der 6. Boserup Minde. Helge havde været en meget aktiv formand, og der var sket mange ting i hans formandsperiode. Glamsbjerg var næsten ikke til at kende igen efter de snart 8 år. Der var blevet bygget om og til. Der var kommet elevator til alle etager. Anne-Lise fortalte også, at Helge var en meget aktiv person og ikke bange for selv at tage fat, når noget skulle laves. Lungeforeningen havde været meget heldig at få en så aktiv person, som så Boserup Minde som en stor del af sit liv. At Helge så også er en meget selskabelig mand, var kun en ekstra fordel. Hun overrakte landsforeningens gave, som var en check til hjælp til en trailer. Herefter holdt formanden for Nordfynsk afdeling Karl Aage Thomsen en tale fra alle lokalafdelingerne. Han fortalte om et personligt godt forhold til Helge og ønskede ham tillykke fra alle lokalafdelingerne. Han overrakte også en check, så Helge herved fik penge nok til en trailer. Til sidst takkede Helge de tilstedeværende for, at de alle var kommet. Han sagde, at det jo kun var kalenderen, der havde sagt, at han nu var blevet lidt ældre. Han var meget glad for, at alle var kommet. Han takkede for alle de mange gaver, og han håbede at alle havde haft en god dag. Derefter takkede han personalet, der havde haft mægtigt travlt, for at have gjort denne dag mulig. Til sidst ønskede han, at alle måtte få en god tur tilbage til alle dele af landet. Lungeforeningen Boserup Minde nr

6 6 Lungeforeningen Boserup Minde nr

7 Ferietur Vil du med Lungeforeningen Boserup Minde på ferietur fra den 21. til den 26. maj 2007? Holkegade i Faaborg. Så er der igen mulighed for at komme på ferietur med Lungeforeningen Boserup Minde. Vi vil i år atter benytte ferie-, kursus- og rekreationshjemmet i Glamsbjerg som base for ferien, og vi vil tage på ture ud i landet. Turens program: Ankomst: mandag den 21. maj inden frokost. I løbet af ugen vil der være følgende ture: 1. Tur til Hærvejen Fra Glamsbjerg kører vi mod Kolding, og vi når Hærvejen ved Jels. Derfra kører vi til Vojens, Tørning sø og mølle og videre til Immervad bro og St. Ryebjergsten. Undervejs vil der være flere stop. Til sidst kører vi til Frøslevlejren, hvor vi holder frokost. I Frøslevlejren er der både Frøslev museum og FN museet med udstillinger fra 2. verdenskrig. Herefter kører vi mod Glamsbjerg igen. 2. Tur til Faaborg Vi kører til Faaborg. Her skal vi både se på byen og besøger Fåborg museum og Horne Rundkirke. Det er en sjælden kirke med greveloge og nadversal. Både Thorvaldsen og Eckersberg er repræsenteret i kirkens malerier. Konjunkturerne af den oprindelige rundkirke kan stadig skimtes i det temmelig blandede kirkebyggeri. 3. Tur til Kolding Fra Glamsbjerg køres der til Kolding, hvor vi besøger Trapholt, museum for moderne kunst, kunsthåndværk, design og møbeldesign. Senere vil der være mulighed for en gåtur i Kolding by eller et besøg på Koldinghus. Efter besøget går turen hjem over Lillebæltsbroen. Afrejse: Lørdag den 26. maj efter frokost. Prisen er inklusiv alle måltider, bus og entrébilletter. Prisen pr. person er kr. Der tages forbehold for mindre ændringer i dette oplæg. Du kan få yderligere oplysninger om turen ved at ringe til landsforeningens kontor eller se på hjemmesiden Det er muligt allerede nu at tilmelde sig turen på nedenstående kupon. Tilmeldingsfrist senest den 1. april Tilmeldingskupon til ferieturen Ferierejse Pris pr. person: kr. Tilmeldingsgebyr indbetales ved tilmelding til rejsen / restbeløb betales senest den 1. maj kr. Jeg tilmelder hermed: personer gerne i dobbeltværelse Navn: Adresse: Postnummer: By: Tlf: Sendes til landsforeningens kontor sammen med tilmeldingsgebyret på check eller giro check giro Lungeforeningen Boserup Minde nr

8 8 Lungeforeningen Boserup Minde nr

9 HANDI Forsikring Så er der igen nyt om priser og forsikringssummer for HANDI Forsikring i De årlige forhandlinger med forsikringsselskabet Codan er nu afsluttet. I forbindelse med den igangværende normalisering af boligforholdene vil prisen på Boforsikringen blive justeret således, at vi inden for en kort årrække kun har 4 prisgrupper, afhængig af den valgte forsikringssum. Nogle af forsikringerne bliver dyrere og andre billigere. HANDI Boforsikring (= indbo-, familie- eller basisforsikring) for tiden afhængig af boformen: Bor man i bofællesskab eller i egen lejlighed og har jævnlig kontakt til hjemmevejleder eller lignende: Forsikringssummer: Pris pr. år: 618 kr. 801 kr. 985 kr kr. Bor man i 108 (tidligere 92) bosted: Forsikringssummer: Pris pr. år: 392 kr. 637 kr. Tillægsdækninger: (med ens pris for alle uanset boform): El-skade 195 kr. / Glas- og kumme 272 kr. / Ferierejse 117 kr. / Afbestilling 117 kr. HANDI Hændelsesforsikring (= ulykkesforsikring uden helbredsoplysninger) fortsætter uændret med samme dækning og priser uanset boform: Dækningssummer Pris pr. år: 728 kr kr kr kr. Fra 2007 med brilledækning uden at det koster mere. HANDI Hjælperforsikring til privat ansatte hjælpere: Pakkeløsning med arbejdsskade, erhvervsansvar, retshjælp og rejseforsikring koster kr. Heri er medregnet én hjælper á 37 timer pr. uge. For hver yderligere hjælper á 37 timer pr. uge beregnes kr. Præmien tillægges miljøafgift og stempel til staten. Hvis du er interesseret i at kontakte HANDI Forsikring, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre, kan de kontaktes på tlf eller Lungeforeningen Boserup Minde nr

10 10 Lungeforeningen Boserup Minde nr

11 Sydfyns afdeling har haft 60 års jubilæum Den 26. januar 2007 havde Sydfyns afdeling 60 års jubilæum. Afdelingen havde inviteret medlemmerne til reception Jubilæet i Sydfyns afdeling blev holdt fredag den 26. januar Receptionen blev holdt i Skallen, Møllegade 39, Svendborg. Bestyrelsen med formand Jørgen C. W. Pedersen i spidsen modtog gæsterne. Der var omkring 30 gæster. Han bød velkommen til alle gæsterne, og han håbede, at alle ville få en hyggelig eftermiddag sammen. Han syntes, at det var glædeligt, at så mange af medlemmerne var mødt op for sammen med bestyrelsen at fejre afdelingens jubilæum. Landsformand Helge Petersen holdt en lille tale, hvor han ønskede Sydfyns afdeling til lykke med jubilæet. Han fortalte lidt om fremskridtene i de sidste ti år. Til sidst overrakte han en check til Sydfyns afdeling. Det var landsforeningens gave til afdelingen på jubilæumsdagen. Karl Aage Thomsen fra Nordfynsk afdeling ønskede til lykke fra alle de andre lokalafdelinger. Han overrakte en gavecheck. Jørgen takkede for gaverne til afdelingen. Alle havde en festlig og underholdende dag. Legater, der kan søges Efter beslutning på et repræsentantskabsmøde bliver legatfonden hvert år øget med et rundt beløb, der fastsættes af hovedbestyrelsen. Legaterne skal søges inden den 1. april på et særligt skema, der kan fås i lokalafdelingerne, der med påtegning videresender det til landsforeningen, hvor forretningsudvalget behandler dem. Der kan fortrinsvis søges af medlemmer af Lungeforeningen Boserup Minde til rekreation og uddannelse, hvortil det offentlige ikke yder støtte. Legatportionerne er desværre normalt ikke særlig store, for at så mange som muligt kan få en tildeling. Danmarks Lungeforenings legater Ansøgning om legat sendes på særskilt skema, der kan rekvireres og sendes til Danmarks Lungeforening, Herlufsholmsvej 37, 2720 Vanløse tlf Der kræves påtegning af læge eller lungeklinik samt bekræftelse på økonomiske oplysninger. Legat til respirationspatienter Ved respirationspatienter forstås personer, der bruger respirator, iltapparat eller har brug for særlig behandling, som f.eks. hjælp til bolig, ferie og rekreation, transport eller alene som opmuntring. Dog ikke til formål, som ydes efter lovgivningen. Ansøgningen indgives på skema, der rekvireres fra Institutionen for Respirationspatienter, Hans Knudsens Plads 1, 11., 2100 København Ø, tlf Legaterne skal søges inden 1. maj. Lungeforeningen Boserup Minde nr

12 Byens Bager Rødovrevej Rødovre Tlf Lungeforeningen Boserup Minde nr

13 Sociale pensionssatser 1. januar 2007 Alle beløb er maksimumsbeløb. Nogle beløb nedsættes ved egen eller ægtefælles indkomst. Folkepension og almindelig pension Reelt enlige Samlevende/ gifte Gifte, hvor hvor kun den ene begge modtager modtager pension pension Grundbeløb Pensionstillæg I alt Grundbeløbet bliver sat ned, hvis man tjener mere end kr. om året ved at have arbejde ved siden af pensionen. Renteindtægter, andre pensionsordninger m.m. har ingen betydning for ens grundbeløb. Pensionstillægget sættes ned, hvis man som enlig har en indtægt på kr. om året ud over pensionen. Er man gift eller samlevende er indtægtsgrænsen på kr. om året. Den højere grænse skyldes, at ens egne indtægter og ens ægtefælles eller samlevers indtægter tæller med i beregningen. Førtidspension Dette er de nye regler. Personer, der har fået tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, får pension efter gamle regler Førtidspension En enlig kan tjene op til om året, før der trækkes en procentdel fra i pensionen. Tilskud til merudgifter Har man særlige udgifter, der er forbundet med sygdom eller handicap, kan man søge om at få tilskud til disse merudgifter. Der skal betales skat af både grundbeløb og pensionstillæg. Yderligere oplysninger kan fås på Der tages forbehold for trykfejl. Lungeforeningen Boserup Minde nr

14 Kom og se, hvordan man laver bolcher på gammel daw s maner. Svaneke Torv svaneke Tlf Lungeforeningen Boserup Minde nr

15 Landsforeningens beretning for 2006 Tillidsmandsmøde Tillidsmandsmøde 2006 blev afholdt den 29. og 30. april på Park Inn Vejle. Efter orientering fra hovedbestyrelsen fremlagde de enkelte afdelinger, hvad der havde været af møder og aktiviteter siden sidst. Overlæge Charlotte Suppli Ulrik holdt et foredrag om KOL og rehabilitering. Et godt og spændende foredrag. Foredraget indeholdt bl.a. det nyeste indenfor medicinering, rehabilitering og hjælpemidler. Økonomi Vi har i år søgt rigtig mange fonde i forbindelse med den forestående informationskampagne. Anstrengelserne har båret frugt, og indtil nu har vi modtaget næsten kr. til indkøb af bl.a. en campingvogn og spirometri-udstyr. Det er også lykkedes os at komme i betragtning hos Socialministeriet, hvor vi har modtaget kr. til et præsentationskursus for lokalafdelingerne. Vores økonomi er fortsat meget afhængig af arv og gaver, og desværre har vi ikke i år modtaget arv. Vi ved dog allerede på nuværende tidspunkt, at vi vil blive tildelt arv. Fra Bladpuljen har vi i år modtaget kr., hvilket er kr. mere end i Beløbet opvejer dog langt fra det beløb, vi bruger på forsendelse af bladet. Information Vi har lavet en ny oplysningsfolder om KOL. Folderen har længe været efterlyst, og den er blevet taget godt imod. I den forbindelse har vi moderniseret forsiden på nogle af vores foldere, så de fremstår ens. Vi har fået moderniseret og trykt en ny foreningsplakat. På plakaten er der et luftfoto af rekreationshjemmet Boserup Minde med det nye tag og den nye tilbygning. I perioden 15. marts til 15. september 2006 havde vi en kampagne om medlemshvervning. Vi har også fået lavet nye postkort med det samme billede, som vores nye plakat. Vi har i 2006 været repræsenteret på 2 messer: Rehab 2006 og Kunden i Centrum. Rehab 2006 blev afholdt i Bella Centret i april, hvor Københavns afdeling stod for standen. Kunden i Centrum blev afholdt i Fredericia i november, hvor Vejle afdeling stod for standen. På den 5. internationale KOLdag, onsdag den 15. november, foregik der landet over forskellige arrangementer og oplysninger omkring lungesygdommen. Til denne dag havde vi fået produceret en ny KOL-folder i stærke opsigtsvækkende farver, der matcher vores KOL-plakat. Vi havde planlagt en efterårskampagne i 2006, men af forskellige årsager har vi udskudt den til august måned Kampagnen er en landsdækkende oplysnings- og medlemskampagne, hvor vi i samarbejde med de enkelte afdelinger kommer rundt i hele Danmark. Der vil bl.a. blive mulighed for at få foretaget en lungefunktionsmåling. Vi har været med i udarbejdelsen af Patientvejledningen fra Sundhedsstyrelsen. Vejledningen er nu frigivet til almindeligt brug. På vores hjemmeside har vi efter flere ønsker oprettet et debatforum. Her kan man komme i kontakt med hinanden. Meningerne har frit spil, men vi opfordrer til at holde debatten i en god tone. Naturligvis forbeholder vi os retten til uden varsel at frasortere grovheder. Glamsbjerg I 2006 havde vi i alt overnatninger på Glamsbjerg. Heraf var de 416 overnatninger fra det offentlige. Overnatninger i forbindelse med møder, nattevagts- og kassererkursus er ikke indregnet. Vi har afholdt 5 kurser i løbet af året for vores medlemmer med deltagelse af bl.a. lungelæge, - sygeplejerske, diætist, psykolog og fysioterapeut. I alt har der deltaget 73 kursister. Kurserne har næsten været fuldt booket op. Vi har afholdt 1 kursus for nattevagter. I alt 18 nuværende samt kommende nattevagter har deltaget. På nattevagtskursus undervises der bl.a. i foreningens værdigrundlag, problemhåndtering, den frivillige hjælperrolle samt førstehjælp og brandslukning. Igen i år havde vi fuld belægning på vores påskeophold. Vores juleog nytårsopholde var også fuldt booket, og deltagerne havde et dejligt ophold. Det er blevet en god tradition for en del af vores medlemmer at mødes til jul og nytår. Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde i november 2005, at rygerummet på første sal skulle nedlægges. Vi har derfor opført en rygepavillon i den bageste ende af parkeringsarealet, hvor det er tilladt at ryge. Herefter er det ikke tilladt at ryge inden døre på Boserup Minde. Ferieture I maj måned havde vi arrangeret en ferietur. Som tidligere år havde vi tilrettelagt turen med base i Glamsbjerg. Der var arrangeret tre busture fra Glamsbjerg, henholdsvis til det sydfynske øhav, Nordfyn og Ribe Domkirke og omegn. Turen var fuldt booket og en stor succes. Veteranophold Vi havde 19 personer på ophold, som var indstillet af deres lokalafdeling. Da det stort set er de samme veteraner, som kommer på ophold hver gang, og da der ikke er kommet nye til, har hovedbestyrelsen besluttet indtil videre at stille veteranopholdene i ro. BM-Bladet og julehæftet På grund af den stigende portoudgift vedtog vi i 2006 kun at udgive 6 numre af bladet. Bladet indehol- Lungeforeningen Boserup Minde nr

16 16 Lungeforeningen Boserup Minde nr

17 der til gengæld 4 sider mere end tidligere. Af hensyn til portoen har vi, som sidste år, valgt at udsende blad nr. 6 og julehæftet sammen og folieret. Det er blevet en tradition igen at have et julemotiv på forsiden af julehæftet. Det er lidt sværere at sælge julehæftet, da mange afdelingers sælgere er ved at blive udskiftet, men det giver en god indtægt til lokalafdelingerne Bomi-Parken og Roskilde Bomi Som mange andre steder har man i Bomi-Parken indført rygeforbud. Fælleslokaler i daghjem, dagcenter og gangarealer ved dagtilbuddet og hovedindgangen er røgfrit område. Forbuddet er trådt i kraft den 2. oktober Lungeforeningen er repræsenteret i bestyrelsen med 5 repræsentanter. Det er Ellinor Als, Anne-Lise Nerving, Helge Petersen, Peder Pedersen og Willy Jeppesen. I Roskilde Bomi er foreningen ligeledes repræsenteret. Vi har 1 repræsentant. Det er Willy Jeppesen. DSI Som i 2005 har også 2006 været præget af de store organisatoriske ændringer. Der er nu oprettet lokale afdelinger næsten alle steder, og Boserup Minde er repræsenteret i de fleste afdelinger. Nordisk samarbejde Den 15. til 19. september var der styre- og arbejdsmøde i Hoikka i Finland. På mødet drøftede man bl.a., hvad de enkelte medlemslande selv kan gøre, og hvad vi i fællesskab kan gøre. Den forestående nordiske lungerehabiliteringskonference, der skal afholdes i København i november 2007, blev naturligvis også gennemgået. Den 1. og 2. december var der møde i Oslo i organisationsgruppen og informationsudvalget. Helge Petersen og Stig Banke repræsenterede foreningen. På mødet drøftede man bl.a. fælles informationer og en internetportal for NHL. Lokalafdelingerne Året 2006 har afdelingerne været præget af forandringerne i DSI. Der har været mange møder og arrangementer. Man har også skulle indstille sig på den kommende kommunalreform, der trådte i kraft 1. januar Det betyder, at afdelingerne skal arbejde sammen på tværs af afdelingsgrænserne. I afdelingerne er der god aktivitet. Mange af afdelingerne gør en stor indsats i form af oplysnings- og medlemsarrangementer. På den internationale KOL-dag i november var afdelingerne også aktive og med til at gøre opmærksom på vores forening. Feriehuse Som altid er lokalafdelingernes feriehuse meget efterspurgte, og der har også i år kun været få ledige uger. Feriehusene er et godt tilbud til vores medlemmer, der for yderst rimelige penge kan leje gode tidssvarende feriehuse stort set hele året rundt. Enkelte huse er dog lukkede i vinterhalvåret. Feriehusene bliver som altid annonceret i blad nr. 1, og man skal rekvirere ansøgningsskemaer i sin egen afdeling. Formandsmøde Den 21. og 22. oktober blev der afholdt formandsmøde på rekreationshjemmet. Næsten alle afdelinger var repræsenteret på mødet. Der var en god stemning, og mange emner blev drøftet herunder bl.a. Boserup Mindes fremtid, informationsmøder, medlemsudvikling og en eventuel frontfigur. Det blev også drøftet, hvorvidt disse møder skal fortsætte, nu hvor alle afdelinger har en repræsentant i hovedbestyrelsen. Dette var der tilslutning til. Alle mente, de fik noget positivt ud af møderne. Det er vigtigt med erfaringsudveksling afdelingerne imellem. Præsentationskursus I weekenden den 30. september og 1. oktober blev der afholdt præsentationskursus. Formålet med kurset var dels at øge kursistens selvtillid samt dels at lave gode præsentationer og derved øge gennemslagskraften i ens budskab. Målgruppen var bestyrelsesmedlemmer eller andre i lokalafdelingen, der er aktive i formidling på infomøder, sygehuse og messer o. lign. Det var et rigtig godt kursus, og kursisterne fik mange nyttige værktøjer med hjem. Kassererkursus I weekenden den 21. og 22. januar blev der afholdt kassererkursus på rekreationshjemmet. Der var som sædvanlig mulighed for at få lavet årsafslutning, og underviser var landsforeningens revisor Niels Jørgen Hansen Konklussion Jeg vil gerne sige tak til alle, som i 2006 har været med til at arbejde for den gode sag i Lungeforeningen Boserup Minde. Tak til alle Jer, som har været med til at fremme vores interesser og gøre os mere kendte. Det er mit håb, at alle i år 2007 vil yde en stor indsats for at bære foreningen frem på alle fronter både i den enkelte afdeling og på landsplan, og at alle vil hjælpe til ved den kommende efterårskampagne og dermed gøre den til en succes, så vi også gerne skulle få flere medlemmer og blive mere kendt. LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Helge Petersen Landsformand Lungeforeningen Boserup Minde nr

18 18 Lungeforeningen Boserup Minde nr

19 Nattevagtskursus Rekreationshjemmet i Glamsbjerg havde i perioden november 2006 indbudt alle nattevagter til et kursus Der var 18 personer, som havde takket ja til kurset. Alle mødte op tirsdag eftermiddag, og blev modtaget af rekreationshjemmets daglige leder Birthe Pedersen. Efter indkvarteringen var der eftermiddagskaffe med boller og lagkage, selvfølgeligt hjemmebagt. Senere på dagen kom landsformanden Helge Petersen og bød alle velkommen og fortalte om, hvad der skal ske i fremtiden. Onsdag Onsdag efter morgenmaden var der gennemgang af elevatorens funktion, eller rette mangel på samme. Der skulle jo ikke være problemer, når den fungerer, men hvis den ikke gør, hvordan kommer evt. brugere ud. Det gav Preben en gennemgang af, dels for nye nattevagter og dels for de gamle nattevagter, der fik en opfriskning. Efter formiddagskaffen var der gennemgang af iltudstyr ved Rene fra Medical Danmark. Her fik vi set det nyeste, der er på markedet. Vi fik ligeledes en viden om, hvor farligt eller ikke farligt, det er ved brug af ilt i hjemmet. Det er ikke farligt, når de givne regler følges. Eftermiddagens tema var "de personlige grænser" v/ psykolog Karin Keinicke. Det var en dame, der talte et sprog, alle kunne forstå. Der blev stillet spørgsmål om, hvor meget skal man give af sig selv, og hvor meget kan forlanges af en nattevagt? Alle fik større viden om egne grænser. Torsdag Torsdag begyndte med brandslukning ved Leo Hansen fra Falck i Glamsbjerg. Eftermiddagens tema var "den frivilliges hjælperolle" v/ korshærs- og gadepræst Peder Thyssen,Odense. Det var en rigtig god oplevelse at høre ham fortælle om sit arbejde blandt gadens folk. Fredag Fredag sluttede kurset af med førstehjælp v/ Kaj Jørgensen, Svendborg. Her blev der ligeledes stillet mange spørgsmål om, hvad man gør i tænkte tilfælde, der kunne opstå på rekreationshjemmet. Alle fik en god tilbagemelding på spørgsmålene. Mellem alle disse vigtige og nyttige emner, der blev gennemgået, blev det sociale også holdt ved lige. Til måltiderne og om aftenen gik samtalen livligt. Der blev tid til både pladespil og en aften i Assens Bowlingcenter. Er der nogen der har lyst til at blive nattevagt, så ring til Birthe, og vi giver gerne en hjælpende hånd til start. Tak fra deltagerne og på gensyn en anden gang. Lizzi Andersen, Nordvestjydsk afdeling Velkomst fra Randers afdeling Randers afdeling byder delegerede og pårørende hjertelig velkommen til Ebeltoft Det er med stor glæde og forventning, at bestyrelsen ser frem mod afholdelsen af repræsentantskabsmødet den 12. og 13. maj 2007, der denne gang foregår i Ebeltoft. Vi har planlagt en bustur for de pårørende, hvor vi glæder os til at fremvise nogle af de dejlige steder, vi har omkring Randers og Ebeltoft. Turen vil vise steder og seværdigheder, som vi har samlet sammen til jer. Ved en forhåbentlig dejlig middag lørdag aften, har vi arrangeret dejlig musik og lidt underholdning. Så mød op til et forhåbentligt godt og sagligt møde med godt humør, så har vi sørget for resten. Skulle der under opholdet i Ebeltoft være praktiske spørgsmål, hjælper vi gerne med løsningen. Velkommen til Ebeltoft! Bestyrelsen Randers afdeling Lungeforeningen Boserup Minde nr

20 Guldbageren i Glamsbjerg Nu også med Drive in 800 m fra Boserup Minde Stort udvalg i fastfood Søndergade Glamsbjerg Tlf Lungeforeningen Boserup Minde nr

21 Lungeforeningen Boserup Minde takker alle, som hjælper og støtter foreningen Vi takker også for følgende legater og fonde i 2006: Legat Sigvard Abrahamsen kr. Jens Husen og hustrus legat kr. Carl F.J. Carlson og hustrus legat kr. Carl Schepler og hustrus legat kr. Augustinus Fonden kr. Mads Clausens Fond kr. Tilskud til præsentationskursus kr. Tilskud til nattevagtskursus kr. Gave fra: Anonym giver til Holstebro Sygehus og Randers Sygehus samt til medlemmer af Ringkøbing amt og Århus amt. Vinderne i julehæftesalgs konkurrencen: Dan Carstensen, Rønne Joan Andersen, Odense N Alice Nielsen, Stoholm Jonna G Villadsen, Aalestrup Cecilie Pedersen, Havndal Kirsta Holst, Allingåbro Pernille Egebjerg, Ribe Connie Larsen, Sønderborg Dorte Roos, Rødding Stine Rasmussen, Broager Freddy Parsberg, Fredericia Lisbeth Mikkelsen, Brande Chr. Peter Mikkelsen, Brønderslev Niels Kristensen, Arden Nikolaj W Hansen, Hinnerup Vinderne af børnenes malekonkurrence: Cecilie Jørgensen, Kastrup Sofie Holm Andersen, Odense Anne-Sofie Jelle, Hurup Krøj Marott Brandt, København S Freja Duus, Fredericia Vinderne i julekrydsord: Bodil Kristiansen, Vrå Ingemann Pedersen, Værløse Flemming M. Jæger, Sønderborg Lungeforeningen Boserup Minde nr

Årgang 63 nr. 3 marts 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 3 marts 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 3 marts 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 5 Oktober 2007 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 5 2007 1 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup

Læs mere

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 4 maj 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014.

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. 2014 har været et år for Nyreforeningen Kreds Fyn, men store udfordringer. Lone Kiilerich valgte at trække sig som formand, efter at have

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Årgang 62 nr. 8 november 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Det helvedes hiv Handi Forsikring

Årgang 62 nr. 8 november 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Det helvedes hiv Handi Forsikring LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 62 nr. 8 november 2004 - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde Det helvedes hiv Handi Forsikring LUNGEFORENINGEN Året 2004 BOSERUP

Læs mere

Årgang 62 nr.4 maj 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Interview med Svend Jørgensen Stram tidsplan for strukturreform

Årgang 62 nr.4 maj 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Interview med Svend Jørgensen Stram tidsplan for strukturreform LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Årgang 62 nr.4 maj 2004 - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde Interview med Svend Jørgensen Stram tidsplan for strukturreform LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Årgang 62 nr.2 februar 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Interview Strukturkommissionens rapport om fremtidens Danmark

Årgang 62 nr.2 februar 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Interview Strukturkommissionens rapport om fremtidens Danmark LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Årgang 62 nr.2 februar 2004 - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde Interview Strukturkommissionens rapport om fremtidens Danmark LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Så er 2004

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013.

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013. Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk den 23. 28. September 2013 Kursusledere: Anni Rasmussen fra Diabetesforeningen og Hanne Yderstræde type

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 8 November 2005 LUNGEFORENINGEN International KOL-dag BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 3 Juni 2015

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 3 Juni 2015 LungePatient.dk NR. 3 Juni 2015 Patientnyt BM-Bladet LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde To foreninger - et mål Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere