Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen i Realskolens Venner: På valg er: Henrik Ibsen og Anne Wolthers. Henrik ønsker ikke genvalg. 6. Valg af 4 medlemmer og 2 suppleanter til repræsentantskabet: På valg er Tove Kirk, Bodil Svejstrup, Erik Grave og Flemming Olsen. Flemming Olsen kan ikke genvælges, da han har en søn, som er startet på skolen. 7. Valg af revisorer: På valg er Erik Grave og Else Saaby Jørgensen. 8. Orientering om skolen ved Hans Myhrmann. 9. Evt. Ad 1) Charlotte Leth blev valgt som dirigent. Ad 2) Årsberetningen tager i år sit udgangspunkt i Realskolens Venners link på skolens hjemmeside. Som jeg nævnte ved sidste års generalforsamling, var et af bestyrelsens ønsker at tilføre Realskolens Venners visuelle profil et løft. Det er nu sket samtidig med, at hele skolens hjemmeside er blevet moderniseret. Bestyrelsen havde et ønske om, at vores link skulle være let tilgængelig og overskuelig, og vi synes, det er lykkedes rigtigt godt, og oplever nu hjemmesiden som meget brugervenlig. Først på siden kan man læse, hvad vi er for en støtteforening, og der gives eksempler på, hvad man kan søge støtte til i Realskolens Venner. Herunder er der eksempler i form af billeder og historier fra ture og oplevelser, som nogle klasser og elever har fået støtte til. Bestyrelsen samler på disse gode historier, og vi forlanger feedback på det meste af det, foreningen støtter. På den måde får vi mulighed for at se, hvad vi jo alle er med til at bakke op om - og samtidig giver det hjemmesiden noget dynamik. Vi sender hvert år et brev ud til afgangseleverne og deres forældre, hvori vi informerer om, at man

2 har mulighed for at fortsætte medlemsskabet af Vennerne. Brevet kan ses her på hjemmesiden, og man skal blot klikke på Ja tak, jeg vil gerne være medlem. Det er vigtigt for Realskolens Venner, at vi fastholder tidligere elever og deres familier og andre interesserede, der ikke længere har eller aldrig har haft børn gående på skolen, som medlemmer. Realskolens Venner er repræsenteret både i skolens repræsentantskab (8 medlemmer) og skolens bestyrelse (3 medlemmer). Disse poster kan kun vælges blandt foreningens passive venner, der netop ikke har børn gående på skolen. Så vi må gøre det interessant at være ven med os, selvom man ikke har børn gående på skolen! Det er stadig en udfordring! I dag tæller foreningen 1069 medlemmer hvoraf 116 er passive medlemmer. Som jeg nævnte sidste år, kan man søge økonomisk støtte i Realskolens Venner under videreuddannelsesforløb, f. eks. til studieophold i udlandet eller herhjemme. Jeg omtalte i årsberetningen sidste år en ung mand, som var på ophold i Kina. Han har siden skrevet en lille rapport om sit ophold, som kan findes på Vennernes link på hjemmesiden. Det er spændende også at støtte en realskoleelev som et led i vedkommendes videre uddannelse. På vores hjemmeside er der let adgang til at se foreningens vedtægter. Som jeg informerede om ved generalforsamlingen sidste år var det nødvendigt, at bestyrelsen fik foreningens vedtægter rettet til sådan, at de nu er tidssvarende. Vedtægtsændringerne blev endelig godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 1/ Der er udarbejdet et skema til brug for ansøgning om støtte på hjemmesiden, som kan udfyldes her, og ved et klik sendes direkte til alle bestyrelsesmedlemmerne. På samme måde er der et tilsvarende skema, hvis man skulle ønske at udmelde sig af foreningen Der er billeder af bestyrelsesmedlemmer og deres telefonnumre, så vi er let tilgængelige. Det er også let at finde referater fra bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne. I referaterne oplyses bl.a., hvad der siden sidste møde er bevilliget støtte til. Desuden er der også en tast, hvor man hurtig og let kan meddele os ris og ros, komme med forslag og give os kommetarer. Vi lytter gerne til alle! Således ser hjemmesiden altså ud nu! I år har vi desuden arbejdet en del med, hvordan vi i foreningen vil forholde os til sponsorater. Jeg nævnte det i min beretning sidste år i anledning af, at vi var blevet kontaktet vedrørende et sponsortilbud. Vi har haft nogle spændende diskussioner omkring de spørgsmål, som indgåelse af sponsorater rejser. Vi er alle blevet overbeviste om, at sponsorater fremadrettet kan bidrage positivt til vores forening. Folkeskolerne og bestemt også friskolerne kæmper i disse år med økonomiske nedskæringer. Der bliver hele tiden skruet ned på statsstilskuddet, hvilket giver skoledriften udfordringer. Derfor kan bl.a. sponsoraftaler blive et vigtigt fremtidigt økonomisk supplement i vores forening til arbejdet med at bidrage til det gode skolemiljø, som Randers Realskole er kendt for. Vi har derfor i Vennernes bestyrelse udarbejdet et forslag til en sponsorkontrakt.

3 Vores udgangspunkt er, at sponsoraftaler kun vil blive aktuelle, hvis midlerne må og kan bruges til de formål, som er beskrevet i foreningens vedtægter. Vi afventer i denne tid et udspil fra skolen, inden vi foretager os yderligere på dette område. For som i alt andet, Realskolens Venner foretager sig, er en god dialog mellem skolen og Vennerne vigtig, og i spørgsmålet om sponsorater er det afgørende, at skolen og Vennerne når en fælles forståelse og aftale. Sidst vil jeg gøre opmærksom på, at vi hvert år afsætter penge til Science Camp og til elever, der vil bruge deres ferie på at dygtiggøre sig på et sprogskoleophold. Derfor har jeg lokket Bjørn ind på skolen i aften, og han vil kort fortælle om sine oplevelser på sprogskole i Canada i sommerferien. Vi vil til allersidst huske at takke en helt særlig ven! En ven, som hjælper os, uden at vi behøver at bede hende om det! Hun husker os på is-dag, vand- og frugtdag, æbleskivedag! Og hun bruger gerne tid på at bestille, pakke og servere: TUSIND tak, Jonna Haslund! Du er en enestående hjælpsom ven! Inden drøftelse af beretningen fik Bjørn Simonsen ordet og fortalte godt og medlevende om sin studietur til Canada i fire uger i sommerferien og om det store udbytte samme tur har haft for Bjørns fortsatte skolegang på Randers Realskole. Der var herefter en god drøftelse af Annes beretning. Ikke mindst i forhold til, hvordan vi fremadrettet kan have fokus på rekruttering af nye medlemmer. Der var bl.a. forslag om at lave en facebook-side, - at lave gavekort til alle afgangselever på et til flere år, og der foruden at lave en skrivelse til gamle elever ved det fyldte 18. år for at appellere til igen at blive medlem af foreningen. Alle forslag, som vi vil forholde os til i bestyrelsen fremadrettet. Der var fuld opbakning til beretningen og det gode arbejde, som er udført i løbet af året, og formandens beretning blev således godkendt. Ad3) Erik Grave gennemgik regnskabet, som udviser et overskud på kr. for perioden. Der er indtægter for kr., og her er de knap igen blevet brugt til formål, som vedtægterne foreskriver. Foreningen har således pt. en egenkapital på kr., hvilket er meget fornuftigt, men heller ikke skal være større. Der var herefter kort drøftelse af samme fremlæggelse, og der var fuld opbakning til regnskabet og gennemgangen af samme, hvorefter det blev godkendt. Ad 4) Kontingentet foreslås fastholdt på 100 kr., og det var der fuld enighed om. Ad 5) Anne Wolthers blev genvalgt. Steen Guldager blev foreslået og efterfølgende valgt til Vennernes bestyrelse som nyt medlem.

4 Som suppleanter blev Jonna Haslund genvalgt og Bo Vestergaard Hansen valgt som nyt medlem. Ad 6) Anne Wolthers foreslog her Dorthe Østerby som nyt medlem til repræsentantskabet for Vennerne, så Dorthe senere kan vælges til skolens bestyrelse. Dorthe arbejder som advokat for Grønbæk og Huse, og da bestyrelsen netop har efterspurgt kompetencer som Dorthes, er hun stillet i forslag i et samarbejde mellem skolens bestyrelse og Vennerne. Dorthe præsenterede herefter sig selv, og der var stor tilslutning til valget. Bo Vestergaard Hansen præsenterede sig på samme måde som Dorthe og fortalte bl.a., at han er vant til foreningsarbejde og pt. er formand for det Konservative Folkeparti i Randers. Til daglig arbejder han med IT, og han er også gammel elev fra skolen. På samme måde var der enig opbakning til, at Bo bliver valgt til repræsentantskabet Tove Kirk og Erik Grave blev således genvalgt til repræsentantskabet. Bo Vestergaard Hansen og Dorthe Østerby blev valgt som nye medlemmer til samme repræsentantskab. De fire øvrige repræsentanter, som pt. er valgt er: Tove Faber, Sis Poulsen, Flemming Nielsen og Finn Sørensen. Sidstnævnte er valgt til bestyrelsen. Ad 7) Erik Grave og Else Saaby Jørgensen blev valgt til revisorer. Ad 8) Hans fortalte kort om skolestart samt om de emner, som er mest oppe i tiden i forhold til skolens virke. Ad 9) Der var ikke yderligere punkter til evt., og derfor takkede Charlotte for en god generalforsamling og de mange gode input undervejs. Mødet sluttede Ref. Hans Myhrmann

5

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2009

Beretning Egegård Skole marts 2009 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag, den 3. februar 2015 kl. 19.30 på Kokkedal Skole Vest På havedagen blev der ordnet fællesareal i S200-serien og luget ukrudt

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere