Renoveringer og nybygninger i ANIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renoveringer og nybygninger i ANIS"

Transkript

1 Renoveringer og nybygninger i ANIS Klaus Lønne Ingvartsen Institutleder UNIVERSITET

2 Dagsorden 1. Overordnet vedr forhandlinger og finansiering 2. Laderne (L35 & L37) 3. Sb34 4. Fjerkræfaciliteterne 5. Samling af kvægfaciliteterne på Burrehøjvej 6. Pelsdyr 7. Evt.

3 Overordnet vedr forhandlinger og finansiering Der er ikke ændret ved de tidligere beslutninger vedr.: Funktionel fornyelse af Sb34 Flytning af fjerkræfaciliteterne AU genlejer L33, L35 og L37 Det er aftalt at AU går igang med renovering/nybygning på Burrehøjvej Vi skal være ude af Blichers Allé med udgangen af Finansiering Ikke endelig aftalt om finansieringen bliver via AUs egenkapital eller BYGST eller en blanding

4 Laderne Laderne er bl.a. som erstatning for Moesgaard laderne L33 AGRO L35 ANIS Mandskabsfacilitet for Gorm, Mark og pelsdyr Opbevaring L37 ANIS Maskinhus Opbevaring Forventet ibrugtagning 1. feb., men vi afventer enighed mellem AT og ST.

5 Sb34 Kravsspecifikation er beskrevet for: Modul I (Smågrise i grupper / klimastald) Modul II (Slagtesvin / polte / søer fokus på enkelte dyr) Modul III (Smågrise og større dyr hovedsageligt enkeltdyr opstaldning / klimastald) Modul IV (Fleksarena ala Sb33-1) Modul V (Smågrise i grupper / klimastald) Status: Notat med kravsspec. er sendt til ST-BYG, der sørger for inddragelse af BYGST Tidsplan kender jeg desværre ikke p.t.

6 Fjerkræfaciliteter Status: Notat med kravsspec. er sendt til ST-BYG, der sørger for inddragelse af BYGST Det videre er som for BYGST byggesager Tidsplanen kender jeg desværre ikke p.t.

7 Kvægfaciliteter Eksempel på plantegning:

8 Status, kvægfaciliteter Rammerne er aftalt i vinteren Kravsspecifikationer afleveret 21/ /1 fik KLI besked om, at der skulle sættes max hastighed på implementering af planen med at samle alle kvægfaciliteterne på Burrehøjvej

9 Styre- og arbejdsgrupper, kvægfaciliteter Byggeri: B1) Styregruppe: Ebbe Birch, Bent L., JBA, KLI, LMO (Anja). (Opgaver: Overordnede beslutninger, økonomi, procesevaluering, Udbud af entreprise proces og beslutninger). B2) Byggegruppe: Ebbe Birch, MAJE (Datagruppen), Allan/MEJE, JBA, LMO (Anja). (Opgaver: Byggeproces byggeplads, Infrastruktur - særligt VVS, EL, IT, m.m.).

10 Styre- og arbejdsgrupper, kvægfaciliteter Forskningsnære områder: F1) Styregruppe - drift og forskning: MRW, MEJE/Allan, Mogens V. KLI, JBA (Opgaver: Koordinere at kravsspecifikationerne bliver tilgodeset i byggeri planlægningen/byggetegningerne, evaluere evt. ændringer i byggeriet, beslutninger vedr. swingspace og påvirkninger på drift og forsøg). F2) Foderteknik foderkasser - Malketeknik: MRW, MOLA, Allan/MEJE/Knud/Tina, MAB, MAJE, KLI, JBA, PLO. (Opgaver: Udarbejdelse af specifikke kravsspecifikationer for området, Udarbejdelse af udbud vedr. indkøb, Sikre at løsninger er til gavn for området).

11 Styre- og arbejdsgrupper, kvægfaciliteter Forskningsnære områder: F1) Styregruppe - drift og forskning: MRW, MEJE/Allan, Mogens V. KLI, JBA (Opgaver: Koordinere at kravsspecifikationerne bliver tilgodeset i byggeri planlægningen/byggetegningerne, evaluere evt. ændringer i byggeriet, beslutninger vedr. swingspace og påvirkninger på drift og forsøg). F2) Foderteknik foderkasser - Malketeknik: MRW, MOLA, Allan/MEJE/Knud/Tina, MAB, MAJE, KLI, JBA, PLO. (Opgaver: Udarbejdelse af specifikke kravsspecifikationer for området, Udarbejdelse af udbud vedr. indkøb, Sikre at løsninger er til gavn for området). F3) Inventar til intensiv stald: JBA, PLU, MOLA, MEJE/Tanja, Torkil. (Opgaver: Udarbejdelse af specifikke kravsspecifikationer for området, Udarbejdelse af udbud vedr. indkøb, Sikre at løsninger er til gavn for området). Hierarki: F2 og F3 refererer til F1. F1 refererer til IL.

12 Andre arbejdsgrupper, kvægfaciliteter A1) Kravsspecifikations arbejdsgrupperne: a) Intensiv og Flex, b) Ko- og malkestald, c) Kalve og ungdyr, d) Infrastruktur (foder, gylle, mandskab, veje). (Opgaver: Udvalgene har som opgave at evaluere om løsningsforslag på byggetegninger er overensstemmende med kravsspecifikationerne). Hierarki: A1 refererer til F1. A2) Andre ad. hoc arbejdsgrupper: a) DKC processer omkring drift og forskningsopgaver herunder swing space, b) Organisering af arbejdet på DKC fremadrettet, c) Datamanagement i det nye DKC, m.m. (Opgaver:?? medvirker til at de nye faciliteter lever op til ønsker, og at der er en plan for ibrugtagning). Hierarki: Skal besluttes når udvalgene igangsættes.

13 Pelsdyr P30-P32 er opsagt med virkning fra 1. juli 2019 Besætningen vil blive reduceret fra 1500 tæver til 1000 tæver Reduktionen i besætningen vil ske I forbindelse med pelsningen I 2019 Reduktion i besætningen gør, at der tilsvarende skal reduceres i hallerne. Hvilke haller det drejer sig om er endnu ikke besluttet.

14 Følgerne af ovenstående 1 Laderne: KLI giver tilbagemelding så snart hallerne må tages i brug. Hvad omfatter funktionel forældelse af hallerne afklares med Bent Lorenzen. Renovering af mandskabsfaciliteten i L35 plan for omfang og tidsplan ved ST- BYG Sb34: KLI rykker for forventet tidsplan hos ST-BYG Fjerkræfaciliteter: KLI rykker for forventet tidsplan hos ST-BYG Kvægfaciliteter: Ud over det beskrevne: ANIS skal have fuldt overblik over forsøgsaktiviteterne frem til 1/ Plan for rykning af forsøg i forhold til renovering/nybygning Fuldt overblik (og business cases) over nødvendige investeringer maskiner og udstyr i DKC de kommende 3 år.

15 Følgerne af ovenstående 2 Pelsdyr: Opsigelsen af P30-P32 har nogle konsekvenser, som vi driftsmæssigt skal løse på en anden måde: CHF har udarbejdet notat (17/12), der skal drøftes De nødvendige tiltag skal implementers, så driften kan fortsættes efter den 1/7. Kli kommer gerne ud og orienterer/drøfter renoveringer/nybygninger i de berørte enheder send blot ønske. Oplysninger og materiale vedr. Renoveringer/nybygninger vil blive placeret på intranettet:

16 UNIVERSITET