MF-bladet MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081

2 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder Forestil dig, at Jesus bliver inviteret som prædikant ved Folketingets åbning. Hvad vil hans budskab være til de forsamlede politikere? Det kan vi kun gisne om. Men da han gik hernede på jorden, advarede han igen og igen mod rigdommens farer. Jesus understregede, at et menneskes liv ikke afhænger af, hvad det ejer. 6 kirkelige organisationer og institutioner, heriblandt Menighedsfakultetet, har valgt at gå sammen om at lade 2010 være et år med et ganske særligt fokus på vores forhold til de materielle goder. Der er valgt et slogan for projektet: Giv dig rig!, som skal få os til at stoppe op og gøre os klart, at rigdom og lykke ikke består i at skrabe til sig og opnå størst mulig velstand. Sand rigdom består i at kende Gud og tage imod Guds gode gaver med taknemlighed og forvalte dem i ansvarlighed over for Gud og sin næste. Jeg vil stærkt opfordre til at gøre flittigt brug af det materiale, der nu er på vej ud som led i denne kampagne. Denne sag kan ikke få for meget fokus i det kommende år. Emner i relation til forbrug og forvaltning må sættes på programmet rundt omkring i kirker og missionsforeninger ved gudstjenester, møder og i bibelkredse. Vi må samtale med hinanden om vores forvaltning af de materielle ting. Vi må lære vore børn og børnebørn en ansvarlig holdning til den materielle overflod. Og det bør give genlyd langt ud i det almindelige samfundsliv. På Menighedsfakultetet har vi valgt at lade de 10 teser, som er udarbejdet i forbindelse med projektet, være i fokus for andagterne her i foråret. Vi har ikke før haft et helt semester med samme tema for andagterne, men dette emne er så vigtigt, at vi vil gøre det. Jeg vil opfordre alle til at overveje, om man andre steder kan gøre noget lignende MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro (korttype +01<) - Fakultetsleder: Ingolf Henoch Pedersen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Februar årgang Oplag: Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet 2010 udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Levi E. Dørken Stud. theol. Filip Bodilsen Journaliststuderende Anne Katrine Gottfred Jensen Foto: Forside og s. 5: Stock.XCHNG. 2

3 Studieintroduktionsdag fredag den 5. marts Studiekoordinator Per Kolstrup med flere giver fredag den 5. marts kl en introduktion af mulighederne for at læse teologi på Menighedsfakultetet. Så mød op, hvis du vil høre mere om vores bacheloruddannelse i teologi, undervisningstilbud til teologi- og religionsvidenskabsstuderende på Aarhus Universitet, læsepladser, vort kristne fællesskab, bibliotek og meget mere. Vi optager nye studerende på bacheloruddannelsen sommeren Se mere på Se bestyrelsesformand i DR Kirken Jørgen Jørgensen, som er formand for Menighedsfakultetets bestyrelse og sognepræst i Aabenraa, er månedens præst i DR Kirken i februar. TV udsendelserne sendes søndage kl. 14. Semesterforelæsning om det nye Paulusperspektiv Onsdag den 17. marts får vi besøg af en kendt international forsker inden for Ny Testamente, lektor Simon Gathercole fra Cambridge University, som blandt andet er kendt for sin kritik af det nye Paulusperspektiv. Kl forelæser lektor Gathercole over emnet: Det nye Paulusperspektiv for dummies: Hvad handler diskussionen om? Kl : seminar om emnet: Er der ros på dommens dag? Dom efter gerninger i lyset af den nyeste Paulusforskning. Alle er velkomne, fri entré. Forelæsningsrække om Søren Kierkegaard Hvem var Søren Kierkegaard, hvad var hans anliggende, og hvordan var hans kristendomsforståelse? Den slags spørgsmål vil dr. theol. Anders Kingo gennem syv forelæsninger give sit svar på. Forelæsningerne ligger kl de første syv mandage i februar og marts, og alle interesserede er velkomne. Find program og flere oplysninger i Decembernummeret af MF-bladet eller på Teologi for kirkens skyld Menighedsfakultetet vil fremme mission, vækst og fornyelse i kirken gennem teologisk forskning og uddannelse. Vi tror, at indholdet i kirkens præste- og lederuddannelse er af fundamental betydning for livet i kirken, og at det i høj grad er menigheden selv, der må tage ansvar for sin præste- og lederuddannelse. Vores 4-årige internationalt akkrediterede BA-uddannelse rummer klassisk teologi, praktik, mulighed for mentoring og giver adgang til videre studier på universitetet. Vi optager nyt hold studerende i ulige år. Vi tilbyder de studerende læseplads og et spændende studiemiljø, hvor også teologistuderende og religionsvidenskabsstuderende fra Aarhus Universitet er meget velkomne. Desuden afholder vi foredrag og temadage, som er åbne for alle interesserede. Find flere oplysninger om Menighedsfakultetet på 3

4 Hvad rødløg, tomater og grønkål har lært mig så I får rigeligt af alt til al gavmildhed, og det en gavmildhed, som fører til taksigelse af Gud gennem os. (2. Kor 9,11) Marianne Lund Bibliotekar Når Paulus i de foregående vers skal forklare, hvad der gør en kristen til en glad giver, nævner han nåden, som det, der sætter det hele i gang. Ikke bare en nåde til husbehov, men en nåde med tillægsord: al nåde i rigt mål (v.8). Men for at forklare tingenes sammenhæng bliver han også nødt til at bruge et billede fra økologiens verden om frø, der både giver nok til brød og til udsæd. Her forstår jeg Paulus vældig godt, for min køkkenhave lærer mig så meget om Guds nåde. Jeg sår nogle små frø, og så gør Gud resten. Ikke bare sådan, at vi selv har nok af rødløg, tomater, grønkål og mange andre herligheder, men der er også rigeligt til at give væk af. Arbejdet med afgrøderne skaber taksigelse i mange led: forundringen over at køkkenaffald hvert år bliver til den dejligste kompost, så- og spireprocessen er det årlige mirakel, høsten er én stor lovsang, måltiderne er en meget større nydelse, når grøntsagerne er hjemmedyrkede. Samtidig er der stadigvæk nok til at dele ud af, og jeg håber, det skaber tak til Gud i andre hjem, når produkterne bliver fortæret dér. 40 m 2 østjysk parcelhusjord er et sandt lærestykke i alt af nåde. Mærk verden Nåden sætter altså en kædereaktion i gang: nåde, gavmildhed, taksigelse. Jeg tror, vi skal fylde vores liv med disse kædereaktioner. Skærpe vores sanser, så vi ser hvilken rigdom, vi er omgivet af, og få den delt med andre. Skærpe vores sanser, så vi får mere glæde og taknemmelighed ud af vores forbrug. Desværre har forbrug det med at sløve vores sanser. 68% af os ved ikke, hvad vi skal ønske os til jul. Hvis forbrug ikke gør os gladere, hvorfor så ikke bare øve sig på at forbruge mindre? Jeg har i flere år bevidst øvet mig på ikke at slæbe mere til huse. En hel enkel leveregel: en ting ind, en anden ud. Det betyder, at hvis jeg har købt en ny T-shirt, skal der kasseres én i den anden ende. Det har skærpet min vilje til ikke at falde for billige tilbud, og jeg har mindst fået tre glæder ud af det: glæden over, at de 2700 liter vand, der går til produktion af en T-shirt i stedet kan bruges til produktion af majs og ris, glæden over at kassere et stykke godt brugt tøj, og en større glæde over at få noget nyt. Lykken består i at gøre sine glæder enkle! Bedre lidt end ingenting Jeg har en anden leveregel: det er bedre at gøre lidt end ingenting. Den er god at holde sig for øje, både når det gælder klimaadfærd, bedre fordeling af verdens ressourcer, evangelisation, givertjeneste, gæstfrihed og omsorg. Det gælder om at få de store krav, der har det med at kvæle os, gjort overkommelige. Det er bedre at sende et postkort end ikke at give lyd fra sig, det er bedre at kigge ind et kvarter end helt at lade være. Selv det at gøre lidt, ændrer noget for andre, og hvad der måske er vigtigere: det ændrer noget hos mig. Det sætter mig ind i kædereaktionen: nåde, gavmildhed, taksigelse. Hvad er hoved, hvad er hale? Det er nåde alt sammen. 4

5 5

6 Menneske Nogle bibelske tanker om kristnes forhold til penge kend dit forvalteransvar Flemming Kofod-Svendsen Ph.d-stipendiat, fhv. minister På skabelsens morgen gav Gud os mennesker en stor kulturopgave: Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden (1 Mos 1,28). Vi har fået et forvalteransvar for den verden, vi lever i. Tiende Det er Gud, der er alle gavers giver. Hver gang mennesker får eller tjener noget, skal en del af det stilles til hans disposition. I 3 Mos 27,30 hedder det: Al tiende af landet, både jordens korn og træernes frugt, tilhører Herren. Israelitterne var ulydige mod Herrens formaninger om tiende. De prøvede at snyde Herren ved at beholde noget af tienden til sig selv, men unddrog sig dermed også Guds velsignelse (Mal 3,10). Gud eller Mammon Jesus advarer ofte mod den magt, penge kan få over et menneske. Vi kan ikke tjene både Gud og mammon (Matt 6,24). Ja mennesket kan gå så meget op i den skabte verden, at det prøver at vinde det hele til sig selv. Men hvad gavner det, hvis prisen bliver, at man går fortabt (Luk 9,25-26). Den rige unge mand ville gerne arve det evige liv, men hans kærlighed til penge spærrede for Jesus (Matt 19,16-22). Da Zakæus mødte Jesus, fik det meget konkrete følger for hans økonomiske dispositioner (Luk 19,1-10). Og Jesus roser den fattige enke, der netop ikke var bundet til penge, selv om hun uden tvivl har haft brug for hver en krone (Mark 12,41-44). Jesus fastholder, at hans disciple skal give tiende (Matt 23,23), blot de ikke bruger det at give tiende som undskyldning for at undlade at øve ret og barmhjertighed og troskab. Friheden i Kristus betyder ikke frihed til at leve for os selv, så vi unddrager Gud førstegrøden af det, vi får ud af at bruge vore evner. Vær gavmild Paulus advarer mod at være griske (1 Kor 6,10). Griske mennesker vil altid have mere og beholde tingene for sig selv uden at ville give til andre. Sådanne mennesker skal ikke arve Guds rige. I 1 Kor 16,1-4 og 2 Kor 8-9 og Fil 4,15-20 opfordrer Paulus konkret til systematisk givertjeneste. Man skal simpelthen regelmæssigt lægge noget til side (1 Kor 16,2). Oversat til vore dages samfund kunne det betyde regelmæssig PBSindbetaling. I sit første brev til Timotheus advarer Paulus helt på samme måde som Jesus mod den magt, som kærlighed til penge repræsenterer (1 Tim 6,6-10). Kærlighed til penge er simpelthen roden til alt ondt. De rige skal være gavmilde og dele med andre (1 Tim 6,18). Vort politiske ansvar Ovenstående fører til en forpligtelse på at tage ansvar for det samfund, Gud har sat os i. Enhver kristen, der vil engagere sig politisk, må personligt føle sig forpligtet på den bibelske undervisning om penge. Så er det den enkeltes vurdering, hvad man konkret vil støtte med sine penge, og hvilket parti man vil præge med Bibelens syn på penge. Går man aktivt ind i politik, bør man på forhånd gøre sig klart, at politik altid er det muliges kunst. Politiske resultater opnås i samarbejde med andre, men hvilke politiske kompromiser vil og kan jeg tage ansvar for? Det kan man ikke ud fra Bibelen give et entydigt svar på. Her vil kristne vurdere forskelligt. Men vi står hver især til ansvar over for Gud med vores konkrete vurdering og handlen. 6

7 Fastetiden er en fordybelsestid. Ny andagtsbog til brug i fasten af fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen viser vej. dommen er vermodige r vil bruge a den Gud, der dig den vel, du ikke og aften OVENLYS PÅ FASTE OG FORBRUG Ingolf Henoch Pedersen OVENLYS PÅ FASTE OG FORBRUG Ovenlys på faste og forbrug Nils Andersen Landssekretær udfordrende og radikal og fører til selvransagelse. Men den rækker os også evangeliet og fører os ind foran Guds ansigt, der hvor vi syndere har et hvilested og kan modtage Guds betingelsesløse nåde og barmhjertighed. Bogen hjælper os til at prioritere Guds nærvær. Jul, påske og pinse er kirkens store højtider, men fasten, hvad skal vi lige med den? Faste betyder at give afkald på noget for at få noget bedre. Selv om kristne ikke direkte er befalet at faste, viser både Jesu undervisning og praksis, at faste har en naturlig plads i en kristens liv. I den kirkelige tradition er de sidste 40 dage før påske fra askeonsdag til palmesøndag en særlig faste- og fordybelsestid. Spørgsmålet er blot, om fastetiden i praksis får konsekvenser for travle kristne i dag. Hjælp til fordybelse Men nu er hjælpen der! Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen har skrevet en lille, men vigtig bog med 40 andagter til brug i fastetiden. Bogen hedder Ovenlys på faste og forbrug og vil gennem daglige andagter hjælpe læseren ind i et dybere gudsforhold gennem bod og åndelig fordybelse. Tekster fra både Gamle- og Ny Testamente stiller spørgsmål til vore prioriteringer og afslører vores materialisme. På den måde er bogen Fleksibel i brug Bogen rummer en lille andagt til hver morgen ud fra et bibelvers. Hver dag er der desuden et lille afsnit med citater til eftertanke samt en bøn og et huskevers til brug om aftenen. Jeg glæder mig til at bruge bogen som familieandagtsbog hjemme, men da den i sin kvadratiske udformning kun måler 13,5 cm., er den også egnet til at have med sig i dagens løb, så man kan tage den frem, når man har et ledigt øjeblik. Andagtsbogen er udgivet på Forlagsgruppen Lohse i den såkaldte Ovenlys-serie og koster 120 kr. (www. lohse.dk) Giv dig rig Udgivelsen er en del af det større giv dig rig projekt, som Menighedsfakultetet og fem andre kirkelige organisationer og institutioner står bag. Projektet vil opmuntre alle kristne til at leve et glad og ansvarligt liv, hvor vi taknemmeligt tager imod Guds gaver, men også tilgodeser dem, der har langt mere brug for vore ting og penge, end vi selv har. (www.givdigrig.dk) 7

8 Jeg tror aldrig, jeg har startet samtalen. Jeg vil ikke trænge mig på, for man skal sidde der i halvanden time. 8

9 Samtale på skinner Anne Katrine Gottfred Jensen journaliststuderende En daglig togrejse mellem Nørresundby og Århus kan bruges til andet end lektielæsning og afslapning. Mød her en af de nye studerende på Menighedsfakultetet, Robert Svendsen, der mener, at transporten er en oplagt mulighed for at snakke med andre rejsende. DSB og togets personale ønsker dem en god rejse, lyder det fra togets højtalere. En god rejse for 25- årige Robert Svendsen indebærer, at han snakker med sine medpassagerer. Robert Svendsen bor i Nørresundby og studerer på Menighedsfakultetet i Århus. Derfor rejser han hver dag med tog. Turen herned om morgenen er mest til at sove og lave lektier, mens folk på turen tilbage til Nørresundby er mere friske. Det er godt at snakke med folk i et tog, fordi vi ikke kan lide at kede os. Når mennesker har læst Ud og Se, og har kigget på kryds og tværs en og ikke kunne finde ud af den, så keder de sig. Så vil langt de fleste gerne snakke. De skal bare vide, at vi kristne også gerne vil, siger Robert Svendsen. Mødte morder på perron Jeg var ude for at ryge en cigaret i en pause på en perron, fortæller Robert. Der kommer en mand, som vil ryge sammen med mig. Han var på vej for at besøge sin ekskone i Nordjylland. Og så begynder han ellers bare at fortælle, at han har slået et menneske ihjel, og hun har slået to mennesker ihjel. Vi står der i max to minutter, og jeg får hele hans livshistorie om stofmisbrug, mord og fængsel. Det blev et ekstremt vidnesbyrd for mig om, hvor ensom han var. For som det første fortæller man jo ikke mennesker, man ikke kender, om det værste, man har gjort, siger Robert Svendsen, og fortsætter: Jeg skal bare stille mig til rådighed, og så skal mennesker nok komme hen og snakke. Vil ikke trænge sig på Robert Svendsen vil helst, at folk kontakter ham. For Robert handler det om at vælge pladsen i toget bevidst. Han går uden om folk med musik i ørerne, for de har alligevel lukket verden ude, mener han. I stedet forsøger han at sætte sig ved mennesker, der lever op til vores fordomme. Jeg tror aldrig, jeg har startet samtalen. Jeg vil ikke trænge mig på, for man skal sidde der i halvanden time. Nogen siger, at det bedste sted at fortælle om Jesus, er i et fly, for der er folk tvunget til at lytte. Men det er jo ikke positivt at give et billede af kristne som nogle, der fanger folk på den inderste plads, siger Robert Svendsen. For ham er det vigtigste ikke nødvendigvis at fortælle om Jesus. Det er mere vigtigt at få sagt, at jeg tror på Jesus og så vise min interesse over for de mennesker, jeg sidder sammen med, siger Robert Svendsen. Han oplever, at folk åbner sig alt for hurtigt ligesom manden på perronen måske fordi folk i dag er ensomme. Jesus ville have set de her mennesker. Derfor vil jeg gerne se dem og lade dem føle sig set. Så er det egentlig ikke så vigtigt, hvad vi snakker om, siger Robert Svendsen. Også i de kommende numre af MF-bladet sætter vi fokus på nogle af Menighedsfakultetets studerende. 9

10 Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE konsultation: - Vejle - København - & på Sjælland Mob Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg Bøger & bibler Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler fra alle danske kristne forlag Lindholm Auto Reparation af alle bilmærker d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Tlf Thistedvej ΙΧΘΥΣ Nørresundby Åbningstider: Ma.- fr , lø v. Morten Warncke Olesen Vi støtter Tlf Mission Afrika og Menighedsfakultetet ΙΧΘΥΣ Dansk Tidsskrift for Teologi og dansk tidsskrift Kirke for teologi og kirke tlf HEGNSVEJ STRANDBY TLF KOM FØRST TIL MØLLER, FÅ FØRST MALET populærvidenskabeligt teologisk tidsskrift ressourceartikler til inspiration populærvidenskabeligt og Populærvidenskabeligt udfordring teologisk tidsskrift synliggørelse teologisk grundlagt tidsskrift i af grundlagt fagteologiens udgives i 1974 fire - udgives gange relevans fire årligt gange fagligt årligt for forum for sammentænkning - fagligt forum af fagteologi for sammentænkning og kirkeliv af ressource-artikler fagteologi og kirkeliv til - inspiration ressource-artikler og udfordring til kirke inspiration og samfund og udfordring udgives fire gange årligt grundlagt i

11 Økonomi Walther Plauborg Hansen Forretningsfører 12 % gavestigning Ved udgangen af december, hvor vi var midtvejs i regnskabsåret, havde vi modtaget 3,8 mio. kr. i gaver siden 1. juli. Vi er meget taknemlige for alle gaver, som sammenlagt beløber sig til kr % - mere, end vi modtog året før. Gaverne dækker alle udgifterne i første halvdel af regnskabsåret, så hjertelig tak til alle givere! Brug for yderligere stigning Menighedsfakultetet fik et rekord stort hold studerende i efteråret, så udgiften til stipendier løber i dette regnskabsår op i 1 mio. kr.. Stipendierne udgør 40 % af en normal SU og uddeles, fordi de studerende ikke kan få SU. Frem til 30. juni har Menighedsfakultetet brug for 3,7 mio. kr. for at dække udgifterne i dette halvår. Det er kr. mere, end vi modtog sidste år. Det er en så stor udfordring, at vi for tiden ringer rundt til MFbladets abonnenter for at samtale om, hvordan I kan hjælpe MF. Vi har allerede haft mange gode samtaler og håber, at I læsere oplever det samme. Gaveindtægter gavebrev - gaver - kollekter Pr. 31. december Gaveindtægter gavebreve gaver kollekter pr. 31. december Budget 09/10 Modtaget i år Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun 11

12 Afsender: Udgiver, Udgivervej 12, 9999 Udgiverby X 9490 o 4/ PortoService ApS Fabriksvej Pandrup POST DANMARK PP Magasinpost UMM ID-nr mm UMM 1 Emner i relation til forbrug min. og 90mm forvaltning må sættes på programmet rundt omkring i kirker og missionsforeninger Adresseringsfelt ved gudstjenester, møder og A4i bibelkredse. Vi må samtale med hinanden om 60mm Bagsidevejledning vores forvaltning af de materielle ting. Vi må lære vore børn og børnebørn Lad os give en ansvarlig holdning til den materielle overflod. Og det bør give genlyd langt ud i det almindelige samfundsliv. Stregkodefelt: Her påsættes stregkode - hvidt felt eller kun baggrundsfarve anbefales. 165 mm en hånd med! Ingolf Henoch Pedersen (s.2) 60 mm DISTRIBUTØR I 2009 kan du få adgang til alle informationer på www. portoservice.dk, hvor du får opdaterede indleveringsplaner. Sker der ændringer i udgivelsesplanen, sørger vi for, at alle parter bliver informeret. UDGIVER Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til PRINTSHOP Ring til PortoService på tlf eller f forsendelsen

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010 Kirken - et anderledes folk 04 bidrager til international forskning 06 Kirken må genvinde sin egenart 08 BA-studerende vil bringe evangeliet 1 til Laos Den ulykkelige

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD

Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD Lektion 1 MÅL Børnene skal lære, at Bibelen er Guds ord og indeholder Guds budskab til os. En af måderne Gud taler til os på er gennem sit ord. TIL LEDEREN I denne sæson sætter vi fokus på Bibelen og brug

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet OKT 2005 7 bladet fra menighedsfakultetet Støt MF-studerende uden SU Se resultatopgørelse side 4 15 af de 19 bachelorstuderende, der begyndte 1. september Bo Giertz - få har betydet så meget for så mange

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015 Læs teologi på MF! 02 Kaldet til at være præst 13 Glæden ved at være præst Ny fakultetsleder 161 Leder Kaldet til at være præst Jørgen Jørgensen Bestyrelsesformand

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække.

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. juli 2013 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/aug.-okt. 2015 33. årgang Andagt Fordi du har set mig, tror du; salige er de, som ikke har set og dog tror (Johs. 20, 29) Andagt ved Hans Erik Nissen For en umiddelbar betragtning

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere