MF-bladet MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081

2 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder Forestil dig, at Jesus bliver inviteret som prædikant ved Folketingets åbning. Hvad vil hans budskab være til de forsamlede politikere? Det kan vi kun gisne om. Men da han gik hernede på jorden, advarede han igen og igen mod rigdommens farer. Jesus understregede, at et menneskes liv ikke afhænger af, hvad det ejer. 6 kirkelige organisationer og institutioner, heriblandt Menighedsfakultetet, har valgt at gå sammen om at lade 2010 være et år med et ganske særligt fokus på vores forhold til de materielle goder. Der er valgt et slogan for projektet: Giv dig rig!, som skal få os til at stoppe op og gøre os klart, at rigdom og lykke ikke består i at skrabe til sig og opnå størst mulig velstand. Sand rigdom består i at kende Gud og tage imod Guds gode gaver med taknemlighed og forvalte dem i ansvarlighed over for Gud og sin næste. Jeg vil stærkt opfordre til at gøre flittigt brug af det materiale, der nu er på vej ud som led i denne kampagne. Denne sag kan ikke få for meget fokus i det kommende år. Emner i relation til forbrug og forvaltning må sættes på programmet rundt omkring i kirker og missionsforeninger ved gudstjenester, møder og i bibelkredse. Vi må samtale med hinanden om vores forvaltning af de materielle ting. Vi må lære vore børn og børnebørn en ansvarlig holdning til den materielle overflod. Og det bør give genlyd langt ud i det almindelige samfundsliv. På Menighedsfakultetet har vi valgt at lade de 10 teser, som er udarbejdet i forbindelse med projektet, være i fokus for andagterne her i foråret. Vi har ikke før haft et helt semester med samme tema for andagterne, men dette emne er så vigtigt, at vi vil gøre det. Jeg vil opfordre alle til at overveje, om man andre steder kan gøre noget lignende MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro (korttype +01<) - Fakultetsleder: Ingolf Henoch Pedersen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Februar årgang Oplag: Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet 2010 udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Levi E. Dørken Stud. theol. Filip Bodilsen Journaliststuderende Anne Katrine Gottfred Jensen Foto: Forside og s. 5: Stock.XCHNG. 2

3 Studieintroduktionsdag fredag den 5. marts Studiekoordinator Per Kolstrup med flere giver fredag den 5. marts kl en introduktion af mulighederne for at læse teologi på Menighedsfakultetet. Så mød op, hvis du vil høre mere om vores bacheloruddannelse i teologi, undervisningstilbud til teologi- og religionsvidenskabsstuderende på Aarhus Universitet, læsepladser, vort kristne fællesskab, bibliotek og meget mere. Vi optager nye studerende på bacheloruddannelsen sommeren Se mere på Se bestyrelsesformand i DR Kirken Jørgen Jørgensen, som er formand for Menighedsfakultetets bestyrelse og sognepræst i Aabenraa, er månedens præst i DR Kirken i februar. TV udsendelserne sendes søndage kl. 14. Semesterforelæsning om det nye Paulusperspektiv Onsdag den 17. marts får vi besøg af en kendt international forsker inden for Ny Testamente, lektor Simon Gathercole fra Cambridge University, som blandt andet er kendt for sin kritik af det nye Paulusperspektiv. Kl forelæser lektor Gathercole over emnet: Det nye Paulusperspektiv for dummies: Hvad handler diskussionen om? Kl : seminar om emnet: Er der ros på dommens dag? Dom efter gerninger i lyset af den nyeste Paulusforskning. Alle er velkomne, fri entré. Forelæsningsrække om Søren Kierkegaard Hvem var Søren Kierkegaard, hvad var hans anliggende, og hvordan var hans kristendomsforståelse? Den slags spørgsmål vil dr. theol. Anders Kingo gennem syv forelæsninger give sit svar på. Forelæsningerne ligger kl de første syv mandage i februar og marts, og alle interesserede er velkomne. Find program og flere oplysninger i Decembernummeret af MF-bladet eller på Teologi for kirkens skyld Menighedsfakultetet vil fremme mission, vækst og fornyelse i kirken gennem teologisk forskning og uddannelse. Vi tror, at indholdet i kirkens præste- og lederuddannelse er af fundamental betydning for livet i kirken, og at det i høj grad er menigheden selv, der må tage ansvar for sin præste- og lederuddannelse. Vores 4-årige internationalt akkrediterede BA-uddannelse rummer klassisk teologi, praktik, mulighed for mentoring og giver adgang til videre studier på universitetet. Vi optager nyt hold studerende i ulige år. Vi tilbyder de studerende læseplads og et spændende studiemiljø, hvor også teologistuderende og religionsvidenskabsstuderende fra Aarhus Universitet er meget velkomne. Desuden afholder vi foredrag og temadage, som er åbne for alle interesserede. Find flere oplysninger om Menighedsfakultetet på 3

4 Hvad rødløg, tomater og grønkål har lært mig så I får rigeligt af alt til al gavmildhed, og det en gavmildhed, som fører til taksigelse af Gud gennem os. (2. Kor 9,11) Marianne Lund Bibliotekar Når Paulus i de foregående vers skal forklare, hvad der gør en kristen til en glad giver, nævner han nåden, som det, der sætter det hele i gang. Ikke bare en nåde til husbehov, men en nåde med tillægsord: al nåde i rigt mål (v.8). Men for at forklare tingenes sammenhæng bliver han også nødt til at bruge et billede fra økologiens verden om frø, der både giver nok til brød og til udsæd. Her forstår jeg Paulus vældig godt, for min køkkenhave lærer mig så meget om Guds nåde. Jeg sår nogle små frø, og så gør Gud resten. Ikke bare sådan, at vi selv har nok af rødløg, tomater, grønkål og mange andre herligheder, men der er også rigeligt til at give væk af. Arbejdet med afgrøderne skaber taksigelse i mange led: forundringen over at køkkenaffald hvert år bliver til den dejligste kompost, så- og spireprocessen er det årlige mirakel, høsten er én stor lovsang, måltiderne er en meget større nydelse, når grøntsagerne er hjemmedyrkede. Samtidig er der stadigvæk nok til at dele ud af, og jeg håber, det skaber tak til Gud i andre hjem, når produkterne bliver fortæret dér. 40 m 2 østjysk parcelhusjord er et sandt lærestykke i alt af nåde. Mærk verden Nåden sætter altså en kædereaktion i gang: nåde, gavmildhed, taksigelse. Jeg tror, vi skal fylde vores liv med disse kædereaktioner. Skærpe vores sanser, så vi ser hvilken rigdom, vi er omgivet af, og få den delt med andre. Skærpe vores sanser, så vi får mere glæde og taknemmelighed ud af vores forbrug. Desværre har forbrug det med at sløve vores sanser. 68% af os ved ikke, hvad vi skal ønske os til jul. Hvis forbrug ikke gør os gladere, hvorfor så ikke bare øve sig på at forbruge mindre? Jeg har i flere år bevidst øvet mig på ikke at slæbe mere til huse. En hel enkel leveregel: en ting ind, en anden ud. Det betyder, at hvis jeg har købt en ny T-shirt, skal der kasseres én i den anden ende. Det har skærpet min vilje til ikke at falde for billige tilbud, og jeg har mindst fået tre glæder ud af det: glæden over, at de 2700 liter vand, der går til produktion af en T-shirt i stedet kan bruges til produktion af majs og ris, glæden over at kassere et stykke godt brugt tøj, og en større glæde over at få noget nyt. Lykken består i at gøre sine glæder enkle! Bedre lidt end ingenting Jeg har en anden leveregel: det er bedre at gøre lidt end ingenting. Den er god at holde sig for øje, både når det gælder klimaadfærd, bedre fordeling af verdens ressourcer, evangelisation, givertjeneste, gæstfrihed og omsorg. Det gælder om at få de store krav, der har det med at kvæle os, gjort overkommelige. Det er bedre at sende et postkort end ikke at give lyd fra sig, det er bedre at kigge ind et kvarter end helt at lade være. Selv det at gøre lidt, ændrer noget for andre, og hvad der måske er vigtigere: det ændrer noget hos mig. Det sætter mig ind i kædereaktionen: nåde, gavmildhed, taksigelse. Hvad er hoved, hvad er hale? Det er nåde alt sammen. 4

5 5

6 Menneske Nogle bibelske tanker om kristnes forhold til penge kend dit forvalteransvar Flemming Kofod-Svendsen Ph.d-stipendiat, fhv. minister På skabelsens morgen gav Gud os mennesker en stor kulturopgave: Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden (1 Mos 1,28). Vi har fået et forvalteransvar for den verden, vi lever i. Tiende Det er Gud, der er alle gavers giver. Hver gang mennesker får eller tjener noget, skal en del af det stilles til hans disposition. I 3 Mos 27,30 hedder det: Al tiende af landet, både jordens korn og træernes frugt, tilhører Herren. Israelitterne var ulydige mod Herrens formaninger om tiende. De prøvede at snyde Herren ved at beholde noget af tienden til sig selv, men unddrog sig dermed også Guds velsignelse (Mal 3,10). Gud eller Mammon Jesus advarer ofte mod den magt, penge kan få over et menneske. Vi kan ikke tjene både Gud og mammon (Matt 6,24). Ja mennesket kan gå så meget op i den skabte verden, at det prøver at vinde det hele til sig selv. Men hvad gavner det, hvis prisen bliver, at man går fortabt (Luk 9,25-26). Den rige unge mand ville gerne arve det evige liv, men hans kærlighed til penge spærrede for Jesus (Matt 19,16-22). Da Zakæus mødte Jesus, fik det meget konkrete følger for hans økonomiske dispositioner (Luk 19,1-10). Og Jesus roser den fattige enke, der netop ikke var bundet til penge, selv om hun uden tvivl har haft brug for hver en krone (Mark 12,41-44). Jesus fastholder, at hans disciple skal give tiende (Matt 23,23), blot de ikke bruger det at give tiende som undskyldning for at undlade at øve ret og barmhjertighed og troskab. Friheden i Kristus betyder ikke frihed til at leve for os selv, så vi unddrager Gud førstegrøden af det, vi får ud af at bruge vore evner. Vær gavmild Paulus advarer mod at være griske (1 Kor 6,10). Griske mennesker vil altid have mere og beholde tingene for sig selv uden at ville give til andre. Sådanne mennesker skal ikke arve Guds rige. I 1 Kor 16,1-4 og 2 Kor 8-9 og Fil 4,15-20 opfordrer Paulus konkret til systematisk givertjeneste. Man skal simpelthen regelmæssigt lægge noget til side (1 Kor 16,2). Oversat til vore dages samfund kunne det betyde regelmæssig PBSindbetaling. I sit første brev til Timotheus advarer Paulus helt på samme måde som Jesus mod den magt, som kærlighed til penge repræsenterer (1 Tim 6,6-10). Kærlighed til penge er simpelthen roden til alt ondt. De rige skal være gavmilde og dele med andre (1 Tim 6,18). Vort politiske ansvar Ovenstående fører til en forpligtelse på at tage ansvar for det samfund, Gud har sat os i. Enhver kristen, der vil engagere sig politisk, må personligt føle sig forpligtet på den bibelske undervisning om penge. Så er det den enkeltes vurdering, hvad man konkret vil støtte med sine penge, og hvilket parti man vil præge med Bibelens syn på penge. Går man aktivt ind i politik, bør man på forhånd gøre sig klart, at politik altid er det muliges kunst. Politiske resultater opnås i samarbejde med andre, men hvilke politiske kompromiser vil og kan jeg tage ansvar for? Det kan man ikke ud fra Bibelen give et entydigt svar på. Her vil kristne vurdere forskelligt. Men vi står hver især til ansvar over for Gud med vores konkrete vurdering og handlen. 6

7 Fastetiden er en fordybelsestid. Ny andagtsbog til brug i fasten af fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen viser vej. dommen er vermodige r vil bruge a den Gud, der dig den vel, du ikke og aften OVENLYS PÅ FASTE OG FORBRUG Ingolf Henoch Pedersen OVENLYS PÅ FASTE OG FORBRUG Ovenlys på faste og forbrug Nils Andersen Landssekretær udfordrende og radikal og fører til selvransagelse. Men den rækker os også evangeliet og fører os ind foran Guds ansigt, der hvor vi syndere har et hvilested og kan modtage Guds betingelsesløse nåde og barmhjertighed. Bogen hjælper os til at prioritere Guds nærvær. Jul, påske og pinse er kirkens store højtider, men fasten, hvad skal vi lige med den? Faste betyder at give afkald på noget for at få noget bedre. Selv om kristne ikke direkte er befalet at faste, viser både Jesu undervisning og praksis, at faste har en naturlig plads i en kristens liv. I den kirkelige tradition er de sidste 40 dage før påske fra askeonsdag til palmesøndag en særlig faste- og fordybelsestid. Spørgsmålet er blot, om fastetiden i praksis får konsekvenser for travle kristne i dag. Hjælp til fordybelse Men nu er hjælpen der! Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen har skrevet en lille, men vigtig bog med 40 andagter til brug i fastetiden. Bogen hedder Ovenlys på faste og forbrug og vil gennem daglige andagter hjælpe læseren ind i et dybere gudsforhold gennem bod og åndelig fordybelse. Tekster fra både Gamle- og Ny Testamente stiller spørgsmål til vore prioriteringer og afslører vores materialisme. På den måde er bogen Fleksibel i brug Bogen rummer en lille andagt til hver morgen ud fra et bibelvers. Hver dag er der desuden et lille afsnit med citater til eftertanke samt en bøn og et huskevers til brug om aftenen. Jeg glæder mig til at bruge bogen som familieandagtsbog hjemme, men da den i sin kvadratiske udformning kun måler 13,5 cm., er den også egnet til at have med sig i dagens løb, så man kan tage den frem, når man har et ledigt øjeblik. Andagtsbogen er udgivet på Forlagsgruppen Lohse i den såkaldte Ovenlys-serie og koster 120 kr. (www. lohse.dk) Giv dig rig Udgivelsen er en del af det større giv dig rig projekt, som Menighedsfakultetet og fem andre kirkelige organisationer og institutioner står bag. Projektet vil opmuntre alle kristne til at leve et glad og ansvarligt liv, hvor vi taknemmeligt tager imod Guds gaver, men også tilgodeser dem, der har langt mere brug for vore ting og penge, end vi selv har. (www.givdigrig.dk) 7

8 Jeg tror aldrig, jeg har startet samtalen. Jeg vil ikke trænge mig på, for man skal sidde der i halvanden time. 8

9 Samtale på skinner Anne Katrine Gottfred Jensen journaliststuderende En daglig togrejse mellem Nørresundby og Århus kan bruges til andet end lektielæsning og afslapning. Mød her en af de nye studerende på Menighedsfakultetet, Robert Svendsen, der mener, at transporten er en oplagt mulighed for at snakke med andre rejsende. DSB og togets personale ønsker dem en god rejse, lyder det fra togets højtalere. En god rejse for 25- årige Robert Svendsen indebærer, at han snakker med sine medpassagerer. Robert Svendsen bor i Nørresundby og studerer på Menighedsfakultetet i Århus. Derfor rejser han hver dag med tog. Turen herned om morgenen er mest til at sove og lave lektier, mens folk på turen tilbage til Nørresundby er mere friske. Det er godt at snakke med folk i et tog, fordi vi ikke kan lide at kede os. Når mennesker har læst Ud og Se, og har kigget på kryds og tværs en og ikke kunne finde ud af den, så keder de sig. Så vil langt de fleste gerne snakke. De skal bare vide, at vi kristne også gerne vil, siger Robert Svendsen. Mødte morder på perron Jeg var ude for at ryge en cigaret i en pause på en perron, fortæller Robert. Der kommer en mand, som vil ryge sammen med mig. Han var på vej for at besøge sin ekskone i Nordjylland. Og så begynder han ellers bare at fortælle, at han har slået et menneske ihjel, og hun har slået to mennesker ihjel. Vi står der i max to minutter, og jeg får hele hans livshistorie om stofmisbrug, mord og fængsel. Det blev et ekstremt vidnesbyrd for mig om, hvor ensom han var. For som det første fortæller man jo ikke mennesker, man ikke kender, om det værste, man har gjort, siger Robert Svendsen, og fortsætter: Jeg skal bare stille mig til rådighed, og så skal mennesker nok komme hen og snakke. Vil ikke trænge sig på Robert Svendsen vil helst, at folk kontakter ham. For Robert handler det om at vælge pladsen i toget bevidst. Han går uden om folk med musik i ørerne, for de har alligevel lukket verden ude, mener han. I stedet forsøger han at sætte sig ved mennesker, der lever op til vores fordomme. Jeg tror aldrig, jeg har startet samtalen. Jeg vil ikke trænge mig på, for man skal sidde der i halvanden time. Nogen siger, at det bedste sted at fortælle om Jesus, er i et fly, for der er folk tvunget til at lytte. Men det er jo ikke positivt at give et billede af kristne som nogle, der fanger folk på den inderste plads, siger Robert Svendsen. For ham er det vigtigste ikke nødvendigvis at fortælle om Jesus. Det er mere vigtigt at få sagt, at jeg tror på Jesus og så vise min interesse over for de mennesker, jeg sidder sammen med, siger Robert Svendsen. Han oplever, at folk åbner sig alt for hurtigt ligesom manden på perronen måske fordi folk i dag er ensomme. Jesus ville have set de her mennesker. Derfor vil jeg gerne se dem og lade dem føle sig set. Så er det egentlig ikke så vigtigt, hvad vi snakker om, siger Robert Svendsen. Også i de kommende numre af MF-bladet sætter vi fokus på nogle af Menighedsfakultetets studerende. 9

10 Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE konsultation: - Vejle - København - & på Sjælland Mob Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg Bøger & bibler Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler fra alle danske kristne forlag Lindholm Auto Reparation af alle bilmærker d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Tlf Thistedvej ΙΧΘΥΣ Nørresundby Åbningstider: Ma.- fr , lø v. Morten Warncke Olesen Vi støtter Tlf Mission Afrika og Menighedsfakultetet ΙΧΘΥΣ Dansk Tidsskrift for Teologi og dansk tidsskrift Kirke for teologi og kirke tlf HEGNSVEJ STRANDBY TLF KOM FØRST TIL MØLLER, FÅ FØRST MALET populærvidenskabeligt teologisk tidsskrift ressourceartikler til inspiration populærvidenskabeligt og Populærvidenskabeligt udfordring teologisk tidsskrift synliggørelse teologisk grundlagt tidsskrift i af grundlagt fagteologiens udgives i 1974 fire - udgives gange relevans fire årligt gange fagligt årligt for forum for sammentænkning - fagligt forum af fagteologi for sammentænkning og kirkeliv af ressource-artikler fagteologi og kirkeliv til - inspiration ressource-artikler og udfordring til kirke inspiration og samfund og udfordring udgives fire gange årligt grundlagt i

11 Økonomi Walther Plauborg Hansen Forretningsfører 12 % gavestigning Ved udgangen af december, hvor vi var midtvejs i regnskabsåret, havde vi modtaget 3,8 mio. kr. i gaver siden 1. juli. Vi er meget taknemlige for alle gaver, som sammenlagt beløber sig til kr % - mere, end vi modtog året før. Gaverne dækker alle udgifterne i første halvdel af regnskabsåret, så hjertelig tak til alle givere! Brug for yderligere stigning Menighedsfakultetet fik et rekord stort hold studerende i efteråret, så udgiften til stipendier løber i dette regnskabsår op i 1 mio. kr.. Stipendierne udgør 40 % af en normal SU og uddeles, fordi de studerende ikke kan få SU. Frem til 30. juni har Menighedsfakultetet brug for 3,7 mio. kr. for at dække udgifterne i dette halvår. Det er kr. mere, end vi modtog sidste år. Det er en så stor udfordring, at vi for tiden ringer rundt til MFbladets abonnenter for at samtale om, hvordan I kan hjælpe MF. Vi har allerede haft mange gode samtaler og håber, at I læsere oplever det samme. Gaveindtægter gavebrev - gaver - kollekter Pr. 31. december Gaveindtægter gavebreve gaver kollekter pr. 31. december Budget 09/10 Modtaget i år Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun 11

12 Afsender: Udgiver, Udgivervej 12, 9999 Udgiverby X 9490 o 4/ PortoService ApS Fabriksvej Pandrup POST DANMARK PP Magasinpost UMM ID-nr mm UMM 1 Emner i relation til forbrug min. og 90mm forvaltning må sættes på programmet rundt omkring i kirker og missionsforeninger Adresseringsfelt ved gudstjenester, møder og A4i bibelkredse. Vi må samtale med hinanden om 60mm Bagsidevejledning vores forvaltning af de materielle ting. Vi må lære vore børn og børnebørn Lad os give en ansvarlig holdning til den materielle overflod. Og det bør give genlyd langt ud i det almindelige samfundsliv. Stregkodefelt: Her påsættes stregkode - hvidt felt eller kun baggrundsfarve anbefales. 165 mm en hånd med! Ingolf Henoch Pedersen (s.2) 60 mm DISTRIBUTØR I 2009 kan du få adgang til alle informationer på www. portoservice.dk, hvor du får opdaterede indleveringsplaner. Sker der ændringer i udgivelsesplanen, sørger vi for, at alle parter bliver informeret. UDGIVER Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til PRINTSHOP Ring til PortoService på tlf eller f forsendelsen

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere

Hv ordan få ørenlyd i klubben?

Hv ordan få ørenlyd i klubben? Hv ordan få ørenlyd i klubben? Lissen Margård Bendix Jensen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 2 Ørenlyd i en larmende verden Vi lever i en tid, hvor vi omgives af larm. Larm fra mobilen,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 Niels-Erik Andreasen hovedtaler ved sommerens seniorstævne. Muslimens manglende integration NR. 2 # MAJ 2011 80 år for hånd, hjerte og hoved På vej til Skarrildhus SENIORKONSULENTENS

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Hvordan fortælle sine børn om Gud?

Hvordan fortælle sine børn om Gud? Hvordan fortælle sine børn om Gud? Carsten Hjorth Pedersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Det vigtigste er faktisk ikke, hvad vi fortæller vores børn om Gud, men hvad vi viser dem

Læs mere

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2011 NOVEMBER DECEMBER FRA AFDELINGEN Ny struktur Ny hjemmeside V/ afdelingsformand Jørn Bech Den 19. august vedtoges de nye vedtægter for LM-Bornholm ved et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE

KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 14. ÅRGANG NR. 4 SEPTEMBER 2012 PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE I DOVER OG TULSTRUP KIRKER 2012 Er vi naive idioter? Vi der er samlede her i dag, vi er vel nærmest

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere